HY Ιατρική Απεικόνιση. ιδάσκων: Kώστας Μαριάς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση. ιδάσκων: Kώστας Μαριάς"

Transcript

1 HY Ιατρική Απεικόνιση ιδάσκων: Kώστας Μαριάς

2 9. Υπολογιστική τοµογραφία και 3 απεικόνιση-περίληψη/συµπεράσµατα

3 Για την Ιστορία Nobel prizes Roentgen (1901): Discovery of X-rays X Hounsfield & Cormack (1979): Computed tomography

4 Βασική σχέση για την απορρόφηση των ακτινών Χ Ι ο µ Ι I = I o e µ x x Ιο: input intensity of X-ray Ι: output intensity of X-ray µ: linear X-ray attenuation Ι ο µ 1 µ 2 µ 3 Ι I = I o e ( µ + µ + 3 ) x 1 2 µ x

5 Βασική σχέση για ανακατασκευή από τοµές Ι ο µ κ Ι x Ακτινωτό Άθροισµα I = I o e k µ x k Γραµµικό Ολοκλήρωµα µ k k x = ln I o I µ ( x) dx= ln I I o

6 Προβολές και Sinogram Προβολή: Όλα τα ακτινωτά αθροίσµατα σε µια κατεύθυνση y g(θ,t) R θ x Sinogram: Όλες οι προβολές θ π µ(x,y) X-rays Sinogram R

7 Fourier Fourier Transformation Transformation [ ] [ ] dudv e v u F v u F F y x f dxdy e y x f y x f F v u F vy ux j vy ux j + + = = = = ) ( 2 1 ) ( 2 ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( π π Fourier Transform f(x,y) F(u,v) Image Space Fourier Space

8 Θεώρηµα κεντρικής τοµής g(θ,r) y t v θ F[g(θ,R)] x θ u f(x,y) X-rays F(u,v)

9 Με απ ευθείας αντιστροφή y F -1 [F(u,v)] v x u f(x,y) g(θ,r) F(u,v)

10 Απλή Οπισθοπροβολή Projection Projection Test Image Sinogram

11 Απλή Οπισθοπροβολή Projection

12 Απλή Οπισθοπροβολή Sinogram Backprojected Image

13 Οπισθοπροβολή µε φιλτράρισµα g(θ,r) g (θ,r) f(x,y) f(x,y) 1) Convolve projections with a filter 2) Backproject filtered projections

14 Οπισθοπροβολή µε φιλτράρισµα Sinogram Filtered Sinogram

15 Ανακατασκευή µε χρήση φίλτρων Filtered Sinogram Reconstructed Image

16 Ανακατασκευή από προβολές Μέθοδος απλής επαναπροβολής (simple backprojection) ˆ µ ( x, y) = µ(x, y) {1/R}

17 Ανακατασκευή από προβολές Ανακατασκευή µε χρήση φίλτρων H αρχική συνάρτηση µπορεί να ανακατασκευαστεί µε επαναπροβολή της συνάρτησης g θ (R). Με άλλα λόγια κάθε προβολή πρέπει να φιλτράρεται µε τη συνάρτηση c(r) πριν την επαναπροβολή της. Χρησιµοποιώντας το θεώρηµα κεντρικής τοµής: G ( ρ) = I1 D [ g ( R)] = M ( ρ, θ ) θ θ Η ίδια περίπου διαδικασία µπορεί να επιτευχθεί αν αντί της συνάρτησης gθ(r), φιλτράρουµε τη Gθ(ρ) στο πεδίο συχνοτήτων. g π 0 µ ( x, y) = g '( R) dθ { ( ρ ρ } 1 θ '( R) = gθ ( R) c( R) = I1D Gθ ) θ

18 Ανακατασκευή από προβολές Backprojection και filtered back-projection

19 Ανακατασκευή από προβολές Ανακατασκευή µε χρήση φίλτρων Το φίλτρο c(r) 1 = I 1D { ρ } δεν µπορεί να φτιαχτεί (άπειρη ενίσχυση), οπότε προσεγγίζεται µε διάφορα άλλα φίλτρα στο πεδίο συχνοτήτων : C(ρ) C(ρ) C(ρ) ρ ρ ρ ρ 0 -ρ 0 ρ 0 -ρ 0 Συναρτήσεις φίλτρων. (a) Αρχική συνάρτηση ( ρ ). (b) φίλτρο Ram-Lak. (c) φίλτρο Shepp-Logan.

20 Ανακατασκευή από προβολές

21 Ανακατασκευή από προβολές function [ct] = CTs(I,start,increment,num,method,fltr) [rays,phis] = extractrays(i,start,increment,num); ct = backproject(rays,phis,size(i),fltr); figure(2) imagesc(ct);colormap(gray);. ray = rays{phi}; if(fltr==1) ray = conv(ray,ramlak(15));

22 Ανακατασκευή από προβολές Simple-4 angles Phantom Ram-Lak-4 angles

23 Ανακατασκευή από προβολές Phantom Ram-Lak-20 angles

24 Υπολογιστική Τοµογραφία Μέθοδος Μετάδοσης έσµης Ακτινών Χ: Η πρώτη κλινική εφαρµογή Η πρώτη κλινική εφαρµογή της υπολογιστικής τοµογραφίας βασίστηκε στη χρήση λεπτής δέσµης ακτινών Χ για την προβολή τοµών του ανθρώπινου σώµατος σε πολλαπλές κατευθύνσεις. Οι δέσµες ακτινών Χ που χρησιµοποιούνται είναι πάντα λεπτές έχουν µικρό πάχος στην κάθετη κατεύθυνση προς την τοµή, ενώ έχουν αναπτυχθεί και τεθεί σε χρήση τέσσερις γενιές συστηµάτων που διαφοροποιούνται ως προς τη γωνία απόκλισης της δέσµης στο επίπεδο της τοµής...

25 Υπολογιστική Τοµογραφία Μέθοδος Μετάδοσης έσµης Ακτινών Χ: Η πρώτη κλινική εφαρµογή Καθώς η δέσµη ακτινών Χ διαπερνά τους ιστούς του ανθρώπινου σώµατος, τα φωτόνια χαµηλής ενέργειας απορροφώνται περισσότερο από εκείνα που έχουν υψηλότερη ενέργεια, µε αποτέλεσµα η µέση ενέργεια της δέσµης συνεχώς να αυξάνεται... Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται σκλήρυνση της δέσµης ακτινών Χ και εισάγει σφάλµατα στις εικόνες της υπολογιστικής τοµογραφίας.

26 Υπολογιστική Τοµογραφία Μέθοδος Μετάδοσης έσµης Ακτινών Χ: Η πρώτη κλινική εφαρµογή Η δέσµη Α έχει µεγαλύτερη µέση ενέργεια στο σηµείο Σ2 από εκείνη του Σ1 και, εποµένως, ο φαινόµενος συντελεστής εξασθένησης είναι µικρότερος στο σηµείο Σ2 από εκείνο του σηµείου Σ1

27 Υπολογιστική Τοµογραφία Μέθοδος Μετάδοσης έσµης Ακτινών Χ: Η πρώτη κλινική εφαρµογή Αν το φαινόµενο σκλήρυνσης της δέσµης δεν ληφθεί υπ' όψη, ούτως ώστε να γίνουν σχετικές διορθώσεις στις προβολές, τότε η µαθηµατική ανακατασκευή της τελικής εικόνας θα περιέχει σηµαντικά και χαρακτηριστικά σφάλµατα. Τέτοιες περιοχές αυξηµένης έντασης των µαλακών ιστών του εγκεφάλου γύρω από την εσωτερική επιφάνεια του κρανίου και λωρίδες µειωµένης έντασης που συνδέουν τα διάφορα οστά στο κέντρο της τοµής, φαίνονται στην εικόνα:

28 Υπολογιστική Τοµογραφία Υπολογιστική Τοµογραφία Μέθοδος οπισθοπροβολής Αντιπροσωπευτική εικόνα τοµών της ανθρώπινης ανατοµίας, όπως αυτές απεικονίζονται µε τη µέθοδο της υπολογιστικής τοµογραφίας µε µεγάλη διακριτική ικανότητα και ευαισθησία στις µεταβολές του συντελεστή εξασθένησης ακτίνων Χ των µαλακών ιστών.

29 Υπολογιστική Τοµογραφία Μέθοδος οπισθοπροβολής- Συµπεράσµατα Τα βασικά πλεονεκτήµατα αυτής της µεθόδου είναι Η µεγάλη της ακρίβεια και το γεγονός ότι Κάθε προβολή φιλτράρεται αµέσως µόλις καταγραφεί (καθώς το σύστηµα καταγράφει την επόµενη προβολή) για να µείνει στο τέλος µόνο η πράξη της οπισθοπροβολής των φιλτραρισµένων πια προβολών. Η τελική εικόνα εµφανίζεται στην οθόνη µέσα σε λίγα µόνο δευτερόλεπτα από την καταγραφή της τελευταίας προβολής. Ο συνολικός χρόνος καταγραφής των προβολών και ανακατασκευής της εικόνας είναι συχνά µικρότερος των 30 δευτερολέπτων.

30 Υπολογιστική Τοµογραφία- Εξέλιξη 1 η γενιά One detector Translation-rotation Parallel-beam 3 η γενιά Multiple detectors Translation-rotation Large fan-beam 2 η γενιά Multiple detectors Translation-rotation Small fan-beam 4 η γενιά Detector ring Source-rotation Large fan-beam Ελικοειδής Αξονική Τοµογραφία Simultaneous Source rotation Table translation Data acquisition

31 Υπολογιστική Τοµογραφία- Ποιότητα

32 Υπολογιστική Τοµογραφία- Ποιότητα Βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την διακριτική ανάλυση (εκτός από αριθµό προβολών, φίλτρα, κλπ.): Το πλάτος του κάθε δέκτη Συχνότητα δειγµατοληψίας Ειδικές τεχνικές για τη βελτίωση της ανάλυσης (π.χ. µικρές µετακινήσεις δέκτη)

33 Υπολογιστική Τοµογραφία- Ποιότητα Άξονας z Κάθε 2 pixel σε µια τοµή CT αντιπροσωπεύει την απορρόφηση σε 1 3 voxel, λόγω πεπερασµένου πάχους της δέσµης.

34 Υπολογιστική Τοµογραφία- Ποιότητα Άξονας z Το σφάλµα επικάλυψης 2 διαφορετικών ιστών από τις 3 στις 2 ονοµάζεται σφάλµα µερικού όγκου (patrial volume effect). Χρησιµοποιώντας λεπτές τοµές έχουµε καλίτερη ανάλυση και µειώνουµε το PVE. Αν επιλέξουµε όµως λεπτές τοµές αυξάνουµε τον θόρυβο

35 Συµβιβασµοί.. ΗδόσηστοCT είναι πολύ µεγάλη!!! ~40% τηςολικήςδόσης σε ασθενείς για όλες τις εξετάσεις

36 Πυρηνική Ιατρική-3 Η µέθοδος υπολογιστικής τοµογραφίας εκποµπής (ΕCT) είναι ουσιαστικά η εφαρµογή της υπολογιστικής τοµογραφίας στην πυρηνική ιατρική. Υπάρχουν δύο µέθοδοι απεικόνισης ΕCT: 1. SPECT (Single photon emission computed tomography): Η µέθοδος αυτή στηρίζεται στη λήψη πολλών «τοµών» µε χρήση της γ-κάµερας. 2. PET (positron emission tomography): H µέθοδος υπολογιστικής τοµογραφίας εκποµπής ποζιτρονίων στηρίζεται στην εκποµπή φωτονίων (ακτίνες γ) µετά την αλληλοεξουδετέρωση ενός ποζιτρονίου και ενός ηλεκτρονίου.

37 SPECT Πυρηνική Ιατρική-3 Τα ισότοπα που χρησιµοποιούνται είναι το 99 Tc m, 201 Tl H γ-κάµερα είναι εγκατεστηµένη σε έναν ατσάλινο δακτύλιο, ο οποίος περιστρέφεται 360 γύρω από τον ασθενή. Με αυτό τον τρόπο παίρνουµε 64 επίπεδες προβολές. Η τοµή ανακατασκευάζεται από τις προβολές χρησιµοποιώντας τις ίδιες µεθόδους ανακατασκευής µε την υπολογιστική τοµογραφία

38 SPECT g θ Πυρηνική Ιατρική-3 ( R) = S (x, y, z) δ ( xcosθ + ysinθ x y R) dydx

39 Πυρηνική Ιατρική-3 Τοµογραφία Εκποµπής Ποζιτρονίων ή PET Μηχανισµός αλληλεξουδετέρωσης ποζιτρονίου και ηλεκτρονίου. Η µάζα ηρεµίας των δύο σωµατιδίων µετατρέπεται σε ενέργεια µε τη µορφή δύο φωτονίων, τα οποία εκπέµπονται σε αντίθετες κατευθύνσεις.

40 Υπολογιστική Τοµογραφία-PET

41 Πυρηνική Ιατρική-3 Τοµογραφία Εκποµπής Ποζιτρονίων ή PET Tα πρωτόνια εκπέµπονται από ασταθείς πυρήνες οι οποίοι δηµιουργούνται από έναν επιταχυντή Τα αντιδιαµετρικά φωτόνια ανιχνεύονται (σχεδόν) ταυτόχρονα από έναν δακτύλιο δεκτών/αισθητήρων, οπότε µε µεγάλη βεβαιότητα υπολογίζεται η «ευθεία» εκποµπής τους και ο µετρητής φωτονίων για αυτή την «ευθεία» αυξάνεται κατά 1. Κάθε δέκτης ανιχνεύει «συµβάντα» από πολλές «ευθείες» αλλά αν τα «συµβάντα» οµαδοποιηθούν σε παράλληλες ευθείες µπορούµε να σχηµατίσουµε πολλές προβολές τοµής...

42 Πυρηνική Ιατρική-3 Τοµογραφία Εκποµπής Ποζιτρονίων ή PET από τις προβολές αυτές ανακατασκευάζουµε την κάθε τοµή

43 Πυρηνική Ιατρική-3 PET vs SPECT Στην PET απεικόνιση δε χρησιµοποιείται κατευθυντήρας οπότε η αποτελεσµατικότητα ανίχνευσης φωτονίων είναι 100 φορές µεγαλύτερη από το SPECT. H διακριτική ανάλυση είναι επίσης µεγαλύτερη Η µεγαλύτερη ενέργεια (511 kev vs. την «τυπική» 140 kev στο SPECT) έχει ως αποτέλεσµα λιγότερη απορρόφηση Το σφάλµα στο PET προέρχεται κυρίως από τον εντοπισµό «τυχαίων» ζευγών φωτονίων και τη γωνία που δεν είναι ακριβώς 180 ο. Είναι δυνατή η 3 λήψη δεδοµένων µε τη χρήση πολλών δακτυλίων δεκτών

44 Πυρηνική Ιατρική-3 Ο ιππόκαµπος του εγκεφάλου µε PET

45 Υπολογιστική Τοµογραφία-MRI 1 H, 31 P, 19 F, 23 Na, 13 C, 14 N Η γωνιακή συχνότητα µετάπτωσης: w 0 =γh 0

46

47

48 Υπολογιστική Τοµογραφία-MRI

49 Υπολογιστική Τοµογραφία-MRI Αντιπροσωπευτικές εικόνες πυρήνων Υδρογόνου µε µεθόδους απεικόνισης βασισµένες στο φαινόµενο πυρηνικού µαγνητικού συντονισµού α) Τοµή οφθαλµού, και β) Τοµή θώρακα που δείχνει τη θωρακοσφυική µοίρα της σπονδυλικής στήλης Η καρδιά φαίνεται σαν περιοχή χαµηλής έντασης (µαύρης) γιατί οι πυρήνες Υδρογόνου που έχουν δεχθει τον παλµό ραδιοσυχνοτήτων και βρίσκονται σε κατάσταση συντονισµού ρέουν µε το αίµα εκτός τοµής, και αντικαθίστανται από άλλους πυρήνες που δεν εκπέµπουν σήµα

50 Υπολογιστική Τοµογραφία-MRI Ανακατασκευή τοµής του εγκεφάλου µε τη µέθοδο υπολογιστικής τοµογραφίας µέσω δέσµης ακτινών Χ (αριστερά) και µε τη µέθοδο πυρηνικού µαγνητικού συντονισµού (δεξιά).

51

52

53

HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση. ιδάσκων: Kώστας Μαριάς

HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση. ιδάσκων: Kώστας Μαριάς HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση ιδάσκων: Kώστας Μαριάς 7. Υπολογιστική τοµογραφία Η ανάγκη απεικόνισης στις 3- ιαστάσεις Στην κλασική ακτινολογία η τρισδιάστατη ανθρώπινη ανατοµία προβάλλεται πάνω στο ακτινογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση. ιδάσκων: Kώστας Μαριάς

HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση. ιδάσκων: Kώστας Μαριάς HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση ιδάσκων: Kώστας Μαριάς 3. Πυρηνική Ιατρική Πυρηνική Ιατρική Πυρηνική Ιατρική Οι τεχνικές διαγνωστικής απεικόνισης που χρησιµοποιούνται στην πυρηνική ιατρική βασίζονται στο φαινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα: Υπολογιστική Τομογραφία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail: sbellou@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές ακτινοβολιών : Κεφάλαιο 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση. Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς. Σημειώσεις II: Πυρηνική Ιατρική

HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση. Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς. Σημειώσεις II: Πυρηνική Ιατρική HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις II: Πυρηνική Ιατρική Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 Πυρηνική Ιατρική Εισαγωγή Η Πυρηνική Ιατρική είναι κλάδος της ιατρικής που

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές υπέρηχων

Βασικές αρχές υπέρηχων HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις III: Βασικές αρχές υπέρηχων Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Ακουστική, Κυματική και Υπέρηχοι Οι υπέρηχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Μαγνητικός Τοµογράφος Ενας από τους πιο ακριβούς εξοπλισµούς στο Νοσοκοµείο Μαγνητικός Τοµογράφος Ανοικτός Μαγνητικός Τοµογράφος Μαγνητικός Τοµογράφος Το φαινόµενο του πυρηνικού µαγνητικού

Διαβάστε περισσότερα

HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση. ιδάσκων: Kώστας Μαριάς

HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση. ιδάσκων: Kώστας Μαριάς HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση ιδάσκων: Kώστας Μαριάς 10. MRI Μαγνητική Ροπή τα βασικά. The magnetic moment can be considered to be a vector quantity with direction perpendicular to the current loop in the

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: Στοιχεία ψηφιακής επεξεργασίας & ανάλυσης εικόνας µε τη βοήθεια MATLAB ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 2

ΜΕΡΟΣ Α: Στοιχεία ψηφιακής επεξεργασίας & ανάλυσης εικόνας µε τη βοήθεια MATLAB ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 2 ΜΕΡΟΣ Α: Στοιχεία ψηφιακής επεξεργασίας & ανάλυσης εικόνας µε τη βοήθεια MATLAB ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Οι Τύποι Εικόνων και η οµή τους στο MATLAB... 3 1.1.1 Ενδεικτικές (indexed) εικόνες...

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB

Διαβάστε περισσότερα

Ανακατασκευή εικόνας από προβολές

Ανακατασκευή εικόνας από προβολές Ανακατασκευή εικόνας από προβολές Μέθοδος ανακατασκευής με χρήση χαρακτηριστικών δειγμάτων προβολής Αναστάσιος Κεσίδης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Θέματα που θα αναπτυχθούν Εισαγωγή στις τομογραφικές μεθόδους

Διαβάστε περισσότερα

Κατάτμηση εικόνων υπερήχων για την εύρεση ανατομικών αναφορών

Κατάτμηση εικόνων υπερήχων για την εύρεση ανατομικών αναφορών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Κατάτμηση εικόνων υπερήχων για την εύρεση ανατομικών αναφορών Ξυλουργός Νικόλαος Α.Μ.: 1443

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης

Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις I: Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 Α. Εισαγωγή στην Κλασική Ακτινολογία

Διαβάστε περισσότερα

MΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΚΕΔΑΣΗΣ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ MONTE-CARLO, ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GATE

MΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΚΕΔΑΣΗΣ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ MONTE-CARLO, ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GATE ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ-ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ MΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΚΕΔΑΣΗΣ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού

Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

βιολογικά αποτελέσματα που μπορεί να φανούν αργότερα ως κλινικά συμπτώματα.

βιολογικά αποτελέσματα που μπορεί να φανούν αργότερα ως κλινικά συμπτώματα. Εξωτερικές πηγές, Επίδραση Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών εσωτερική μόλυνση βιολογικά αποτελέσματα που μπορεί να φανούν αργότερα ως κλινικά συμπτώματα. ύο κατηγορίες βλαβών: 1. Σωματικά αποτελέσματα Η βλάβη

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Ν. Καρακατσάνης 1, Α. Παρασύρης 1, Γ. Λούντος 1, Κ. Νικήτα 1. Λέξεις κλειδιά

Περίληψη. Ν. Καρακατσάνης 1, Α. Παρασύρης 1, Γ. Λούντος 1, Κ. Νικήτα 1. Λέξεις κλειδιά Χρήση του πακέτου λογισµικού προσοµοίωσης GATE µε στόχο την αξιολόγηση της επίδοσης του κλινικού απεικονιστικού PET συστήµατος της Siemens Biograph 6 και την βελτιστοποίηση του πρωτοκόλλου χορήγησης ραδιενεργούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΜΟΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΜΟΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΜΟΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑ: ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑ: ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Ηλεκτρονικής Βιοµηχανική Κατεύθυνση Εξάµηνο ΣΤ ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑ: ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ Ονοµατεπώνυµο: Ρουµελιώτη Αγγελική Α.Ε.Μ.: 3559 ΛΑΜΙΑ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Willem Röntgen Η πρώτη του εικόνα 1895

Willem Röntgen Η πρώτη του εικόνα 1895 Φυσική της Ακτινοδιαγνωστικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρικό Τµήµα, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Willem Röntgen Ηπρώτη του εικόνα 1895 Η απεικονιστική αλυσίδα 8 Στάδια Απεικόνισης 1. Πηγή: λυχνία ακτίνων

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνών. Maria Lyra,, Assoc Prof. Medical Physicist, University of Athens

Αθηνών. Maria Lyra,, Assoc Prof. Medical Physicist, University of Athens H ελαχίστη ακτινοβολία για να επιτύχουμε την βέλτιστη ποιότητα εικόνας Τo κύμα είvαι από τα πιo o oικείαo σε μας φυσικά φαιvόμε όμεvα. Καθέvας ας έχει παρατηρήσει κύματα στη θάλασσα, κι όλoι έχoυμε θαυμάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΜΣ «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΣΠΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του Μεταπτυχιακού Φοιτητή Γεώργιου Ιωαννίδη

Διπλωματική Εργασία του Μεταπτυχιακού Φοιτητή Γεώργιου Ιωαννίδη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Ιατρικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ιατρική Φυσική Διπλωματική Εργασία του Μεταπτυχιακού Φοιτητή Γεώργιου Ιωαννίδη Θέμα: Εφαρμογή και συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες εφαρμογές των μαθηματικών στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος με χρήση της Matlab

Προηγμένες εφαρμογές των μαθηματικών στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος με χρήση της Matlab ATEI Κρήτης Παράρτημα Χανίων τμ. Ηλεκτρονικής Προηγμένες εφαρμογές των μαθηματικών στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος με χρήση της Matlab Iterative Shadowgraphic Method (ISM) Παναγιώτης Αργυρέας 5/12/2010

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρηχοι Οι υπέρηχοι είναι διαμήκη ελαστικά κύματα με συχνότητα μεγαλύτερη από 20 kηz που είναι το ανώτατο όριο της ανθρώπινης ακοής.

Υπέρηχοι Οι υπέρηχοι είναι διαμήκη ελαστικά κύματα με συχνότητα μεγαλύτερη από 20 kηz που είναι το ανώτατο όριο της ανθρώπινης ακοής. Υπέρηχοι Οι υπέρηχοι είναι διαμήκη ελαστικά κύματα με συχνότητα μεγαλύτερη από 20 kηz που είναι το ανώτατο όριο της ανθρώπινης ακοής. Στη διαγνωστική ιατρική χρησιμοποιούνται υπέρηχοι συχνότητας 1-50 ΜΗz.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Ανάλυση και Επεξεργασία Εικόνων:Τεχνικές για την βελτίωση αντίθεσης ιατρικών εικόνων ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Ανάλυση και Επεξεργασία Εικόνων:Τεχνικές για την βελτίωση αντίθεσης ιατρικών εικόνων ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανάλυση και Επεξεργασία Εικόνων:Τεχνικές για την βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ Το βιβλίο αυτό αποτελεί εκπαιδευτικό υλικό ενός κύκλου σεμιναρίων στην ακτινοπροστασία, που διοργανώνονται υπό την εποπτεία της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ Το βιβλίο αυτό αποτελεί εκπαιδευτικό υλικό ενός κύκλου σεμιναρίων στην ακτινοπροστασία, που διοργανώνονται υπό την εποπτεία της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Μεθόδοι Τμηματοποίησης Οδοντιατρικών Δεδομένων με Χρήση Γεωμετρικών Χαρακτηριστικών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μεθόδοι Τμηματοποίησης Οδοντιατρικών Δεδομένων με Χρήση Γεωμετρικών Χαρακτηριστικών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μεθόδοι Τμηματοποίησης Οδοντιατρικών Δεδομένων με Χρήση

Διαβάστε περισσότερα