11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)"

Transcript

1 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)...i 11.1 Εισαγωγή Προσλήψεις µελών ΕΠ Υποβολή των προτάσεων των ΑΕΙ στο ΥΠΕΠΘ Κατανοµή από το ΥΠΕΠΘ των θέσεων ΕΠ στα ΑΕΙ Προκηρύξεις των θέσεων ΕΠ Ειδικά θέµατα Εισήγηση για την εκλογή ΕΠ Εκλογές µελών ΕΠ Κριτική αξιολόγηση της διαδικασίας των προσλήψεων µελών ΕΠ Εξελίξεις µελών ΕΠ και Ε ΤΠ Ανάθεση διδακτικού έργου στα µέλη ΕΠ Ο συµβουλευτικός ρόλος των µελών ΕΠ Λήψη αποφάσεων στα όργανα διοίκησης Σύγκλητος Πρυτανικό Συµβούλιο Γενική Συνέλευση Τµήµατος ιοικητικό Συµβούλιο Τµήµατος Γενική Συνέλευση Τοµέα Εκλογή οργάνων διοίκησης του ΕΜΠ Πρυτανικές Αρχές Σύγκλητος Πρόεδρος Τµήµατος και Αναπληρωτής του ιοικητικό Συµβούλιο Τµήµατος Γενική Συνέλευση Τοµέα Επιτροπές Θεσµοθετηµένες Eπιτροπές Επιτροπή Πανεπιστηµιακού Ασύλου i

2 Επιτροπή ιαχείρισης Ειδικού Λογαριασµού Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών Συγκλητικές Επιτροπές Συγκλητική Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών Συγκλητική Επιτροπή Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης Συγκλητική Επιτροπή Πανεπιστηµιακών Εγκαταστάσεων Συγκλητική Επιτροπή Βιβλιοθήκης Συγκλητική Επιτροπή Η/Υ και ικτύων Συγκλητική Επιτροπή Θεσµών και Στρατηγικής Συγκλητική Επιτροπή Τεχνολογικού Πάρκου Λαυρίου Συγκλητική Επιτροπή Πανεπιστηµιακών Συγγραµµάτων και Εκδόσεων Ειδικές Επιτροπές Εταιρεία Αξιοποίησης και ιαχείρισης της Περιουσίας του ΕΜΠ Επιτροπή Κληροδοτηµάτων Επιτροπή Πολιτιστικών ραστηριοτήτων και Ποιότητας Ζωής Γνωµοδοτική Επιτροπή ΚΠΣ/ΕΜΠ Επιτροπή Σύνδεσης του ΕΜΠ µε το Μέτσοβο Η συµµετοχή των φοιτητών στις ακαδηµαϊκές διαδικασίες Το φαινόµενο των καταλήψεων ιατµηµατικές Συνεργασίες Προπτυχιακά µαθήµατα Εργαστηριακή Εξάσκηση ιπλωµατικές Εργασίες Ερευνα ιαπανεπιστηµιακές Συνεργασίες ιαπανεπιστηµιακές συνεργασίες στο εσωτερικό ιαπανεπιστηµιακές συνεργασίες στο εξωτερικό Παρακολούθηση εφαρµογής και υλοποίησης των λαµβανοµένων αποφάσεων Απόψεις των φοιτητών ii

3 11.12 Ανταπόκριση των µελών της Πολυτεχνειακής Κοινότητας στο έργο ΑΕΕΠΥ iii

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) 11.1 Εισαγωγή. Στο κεφάλαιο αυτό θεµατοποιούνται ορισµένες θεµελιώδεις πλευρές της ακαδηµαϊκής ζωής στο ΕΜΠ και περιγράφονται οι πρακτικές που ακολουθούνται από τα µέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας ως αποτέλεσµα εφαρµογής νόµων, αποφάσεων συλλογικών οργάνων, κριτηρίων και κεκτηµένων νοοτροπιών. Ο εντοπισµός των κύριων ζητηµάτων που αφορούν στις ακαδηµαϊκές διαδικασίες συµπληρώνεται από µία πρώτη απόπειρα σχολιασµού τους, που αντανακλά τις συζητήσεις που διεξήχθησαν κατά τις συνεδριάσεις της Οµάδας Επεξεργασίας του οµώνυµου του Κεφαλαίου του παρόντος Εργου. Τα θέµατα που εξετάζονται είναι, στα βασικά τους σηµεία, τα εξής: Η πρόσληψη των νέων µελών ΕΠ και η ανάθεση διδακτικού έργου: τα κριτήρια καθορισµού των αναγκών σε νέες θέσεις, η ορθολογικότητα της κατανοµής των εγκεκριµένων θέσεων και η παρατηρούµενη συρρίκνωση των χαµηλότερων βαθµίδων. Η διαδικασία λήψης των αποφάσεων: πρόκειται για σύνθετη και πολυεπίπεδη διαδικασία, η ποιότητα της οποίας κρίνεται από τον βαθµό συµµετοχής και την υπευθυνότητα των συµµετεχόντων σε αυτήν. Η εκλογή των οργάνων διοίκησης: πρόκειται για την εκλογή των Πρυτανικών Αρχών, της Συγκλήτου, του Προέδρου του Τµήµατος και του Αναπληρωτή του, του.σ. του Τµήµατος και του ιευθυντή του Τοµέα. Οι Επιτροπές που υποστηρίζουν τη διοικητική λειτουργία του Ιδρύµατος: η αποτίµηση της λειτουργίας αυτών των επιτροπών συνδέεται και µε ζητήµατα θεσµικού πλαισίου, η πραγµάτευση του οποίου περιλαµβάνεται στο 2 ο Κεφάλαιο της Εκθεσης αυτής. Οι διατµηµατικές συνεργασίες: αφορούν προπτυχιακά µαθήµατα, διπλωµατικές εργασίες, µεταπτυχιακά προγράµµατα, διδακτορικές διατριβές και ερευνητικές δραστηριότητες, δικτυακές διασυνδέσεις, ανταλλαγές φοιτητών κ.ά. 11-1

5 Οι διαπανεπιστηµιακές συνεργασίες στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Η παρακολούθηση εφαρµογής και υλοποίησης αποφάσεων. Τέλος, ένα σηµαντικό θέµα που εξετάζεται στο Κεφάλαιο αυτό είναι η απόκριση των µελών της Πολυτεχνειακής στο παρόν έργο της Αποτίµησης του Εκπαιδευτικού Εργου και των Παρεχόµενων Υπηρεσίων του Ιδρύµατος Προσλήψεις µελών ΕΠ. Η διαδικασία προκήρυξης, εκλογής και πλήρωσης θέσεων ΕΠ καθορίζεται από το άρθρο 6 του Ν 2083/92 και το άρθρο 1 του Ν 2188/94. Οπως ορίζει το άρθρο 1, 6β του Ν 2188/94, ο προγραµµατισµός νέων θέσεων ΕΠ γίνεται σε ετήσια βάση. Με απόφαση του ΥΠΕΠΘ καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι διαδικασίες και οι λεπτοµέρειες που αφορούν στον σχετικό προγραµµατισµό, καθώς και η υλοποίησή του. Οι πιστώσεις, που χορηγούνται κάθε έτος από το ΥΠΕΠΘ για την πλήρωση θέσεων ΕΠ, κατανέµονται από τη Σύγκλητο των ΑΕΙ στα Τµήµατα και κατόπιν από τις ΓΣ των Τµηµάτων στους Tοµείς. Η πραγµατοποίηση της παραπάνω διαδικασίας γίνεται στη βάση Υπουργικών Αποφάσεων, όπως εν συντοµία αναφέρεται παρακάτω. Οι λεπτοµέρειες καθορίζονται από τα επιµέρους άρθρα και τις διατάξεις των σχετικών νόµων και Υπουργικών Αποφάσεων. Η ροή της διαδικασίας παρουσιάζεται στο ιάγραµµα Υποβολή των προτάσεων των ΑΕΙ στο ΥΠΕΠΘ. Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση Β2/6042/ , τα ΑΕΙ υποβάλλουν στο ΥΠΕΠΘ τις προτάσεις των Τµηµάτων τους για τον προγραµµατισµό προκηρύξεων νέων θέσεων ΕΠ κάθε ακαδηµαϊκού έτους, το αργότερο µέχρι το τέλος Ιουνίου του προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους. Οι προτάσεις των Τµηµάτων αποφασίζονται στη ΓΣ του Τµήµατος, µετά από τεκµηριωµένες εισηγήσεις των ΓΣ των αντιστοίχων Τοµέων. Οι προτάσεις αυτές περιλαµβάνουν, για κάθε προτεινόµενη για προκήρυξη θέση, τον Τοµέα στον οποίο ανήκει, το γνωστικό αντικείµενο της θέσης και τη βαθµίδα στην οποία προκηρύσσεται. Οι προτάσεις περιλαµβάνουν επίσης τη σειρά προτεραιότητας των υπό προκήρυξη θέσεων. 11-2

6 Ο µέγιστος αριθµός θέσεων τις οποίες µπορεί να προτείνει κάθε Τµήµα στο πλαίσιο του ετήσιου προγραµµατισµού καθορίζεται µε βάση τον αριθµό των υπηρετούντων σε αυτό µελών ΕΠ και κυµαίνεται µεταξύ 4, για Τµήµατα µε προσωπικό µέχρι 7 µέλη ΕΠ, και 1, για Τµήµατα µε προσωπικό µεγαλύτερο από 25 µέλη ΕΠ. Το Πρυτανικό Συµβούλιο, επίσης, έχει τη δυνατότητα να προτείνει για ειδικές περιπτώσεις µη καθοριζόµενες στο Νόµο µε τεκµηριωµένη απόφασή του την προκήρυξη µέχρι 5 θέσεων ΕΠ, µετά από εισήγηση των Τµηµάτων Κατανοµή από το ΥΠΕΠΘ των θέσεων ΕΠ στα ΑΕΙ. Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση Β2/6042/ , µε απόφαση του ΥΠΕΠΘ που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του αρµόδιου Τµήµατος του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας, καθορίζεται µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου κάθε ακαδηµαϊκού έτους ο αριθµός νέων θέσεων ΕΠ που δικαιούται να προκηρύξει κάθε Τµήµα των ΑΕΙ κατά το συγκεκριµένο ακαδηµαϊκό έτος, ενώ ένας περιορισµένος αριθµός νέων θέσεων κατανέµεται στα Τµήµατα από τη Σύγκλητο. Επισηµαίνεται εδώ ότι η ανωτέρω διάταξη της Υπουργικής Απόφασης έρχεται σε αντίθεση µε τον νόµο στον οποίο, όπως αναφέρθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, ρητώς αναφέρεται ότι η κατανοµή των θέσεων στα Τµήµατα γίνεται αποκλειστικά από τη Σύγκλητο κάθε ΑΕΙ. Το θέµα αυτό έχει επισηµανθεί από το ΕΜΠ στο Υπουργείο, χωρίς όµως ανταπόκριση. Τα κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η κατανοµή των θέσεων κατά Τµήµα είναι οι πραγµατικές ανάγκες του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος σε σχέση µε τα υπηρετούντα µέλη, οι ανάγκες ενίσχυσης του Τµήµατος ως προς το διδακτικό και ερευνητικό του έργο, η αναγκαιότητα ισοβαρούς ανάπτυξης οµοειδών Τµηµάτων διαφορετικών ΑΕΙ, ο αριθµός των εισαγοµένων φοιτητών, η αναλογία διδασκόντωνδιδασκοµένων στο γνωστικό αντικείµενο κλπ. 11-3

7 Προκηρύξεις των θέσεων ΕΠ. Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση Β2/6042/ , οι αποφάσεις των ΓΣ των Τµηµάτων για τις προκηρύξεις θέσεων ΕΠ διαβιβάζονται για έλεγχο νοµιµότητας 1 στο ΥΠΕΠΘ και δηµοσίευση στο ΦΕΚ. υστυχώς, ο χρόνος που παρέχεται µεταξύ του αιτήµατος ενός Τµήµατος για την προκήρυξη µιας θέσης και της προκήρυξης εφόσον αυτή εγκριθεί από το ΥΠΕΠΘ υπερβαίνει συνήθως τα δύο έτη. Οι προκηρύξεις των θέσεων ΕΠ δηµοσιεύονται υποχρεωτικά και σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες και αποστέλλονται και σε όλες τις ελληνικές Πρεσβείες του εξωτερικού. Η προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών είναι δύο µήνες µετά την τελευταία δηµοσίευση Ειδικά θέµατα. Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση Β2/6042/ , οι πιστώσεις που χορηγούνται στα Τµήµατα για προκήρυξη θέσεων ΕΠ µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την πρόσληψη διδασκόντων µε σύµβαση ορισµένου χρόνου και να µετατραπούν αργότερα σε θέσεις ΕΠ. Κενές ή κενωθείσες θέσεις ΕΠ επαναπροκηρύσσονται αµέσως εκτός προγραµµατισµού, διατηρούµενης της σχετικής πίστωσης. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται µε µεγάλη δυσκολία, δεδοµένου ότι το Υπουργείο καθυστερεί στην έκδοση της προκήρυξης στο ΦΕΚ Εισήγηση για την εκλογή ΕΠ. Σύµφωνα µε τον Νόµο 2083/92, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός µηνός από τη λήξη της προθεσµίας για υποβολή υποψηφιοτήτων συγκροτείται, µε απόφαση της ΓΣ του Τµήµατος, το οικείο εκλεκτορικό σώµα, το οποίο ορίζει τριµελή εισηγητική επιτροπή για την εκλογή, από µέλη ΕΠ του ίδιου γνωστικού αντικειµένου. Η εισηγητική επιτροπή µέσα σε αποκλειστική προθεσµία σαράντα ηµερών από τον ορισµό της υποβάλλει στη ΓΣ Τµήµατος ειδικά αιτιολογηµένη έκθεση που περιλαµβάνει: 1 Αφορά κυρίως σε εναρµόνιση µε την αρχική πρόταση του Tµήµατος ως προς το περιεχόµενο και τη βαθµίδα. 11-4

8 α) αναλυτική παρουσίαση και αξιολόγηση του έργου και της προσωπικότητας των υποψηφίων και κρίση για την προσφορά τους στην πρόοδο της επιστήµης, β) γνώµη για το βαθµό ανταπόκρισης των υποψηφίων στα απαιτούµενα νόµιµα προσόντα και γ) αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων. Αν παρέλθει η προθεσµία υποβολής της εισηγητικής έκθεσης η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς αυτήν. Οµως, η διάταξη αυτή του νόµου δεν εφαρµόζεται πιστά στο ΕΜΠ. Ετσι, παρατηρούνται φαινόµενα υπερβολικής καθυστέρησης στη σύνταξη της εισηγητικής έκθεσης, χωρίς να προχωρεί εγκαίρως η σχετική διαδικασία στο σηµείο αυτό θα επανέλθουµε. Η εισηγητική έκθεση κοινοποιείται µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα πριν από τη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώµατος στους υποψηφίους οι οποίοι µπορούν να υποβάλλουν σχετικό υπόµνηµα Εκλογές µελών ΕΠ. Οι εκλογές µελών ΕΠ γίνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο Ν.2083/92, άρθρο 6, µε τις τροποποιήσεις του Ν.2517/97. ικαίωµα ψήφου έχουν όλα τα µέλη ΕΠ του Τµήµατος τα οποία ανήκουν στη βαθµίδα για την οποία γίνεται η κρίση και στις ανώτερες από αυτή βαθµίδες, εφόσον ο αριθµός των µελών δεν είναι µεγαλύτερος από τριάντα. Κατ εξαίρεσιν για την εκλογή ή εξέλιξη στη βαθµίδα του Καθηγητή µετέχουν όλοι οι Καθηγητές του Τµήµατος, ανεξαρτήτως αριθµού. Αν τα µέλη ΕΠ του Τµήµατος που έχουν δικαίωµα ψήφου είναι λιγότερα από 11, το εκλεκτορικό σώµα συµπληρώνεται µε κλήρωση από διπλάσιο τουλάχιστο αριθµό µελών ΕΠ των βαθµίδων του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή του ιδίου γνωστικού αντικειµένου µε αυτό της υπό πλήρωση θέσης. Τα µέλη αυτά προτείνονται από οµοειδή Τµήµατα άλλων ΑΕΙ, από τη ΓΣ του Τµήµατος στο οποίο γίνεται η εκλογή. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τα πιοπάνω µέλη, τότε προτείνονται µέλη ΕΠ των βαθµίδων αυτών του συγγενέστερου γνωστικού αντικειµένου του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ. Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι ηµερών από την υποβολή της εισηγητικής έκθεσης ή µετά την πάροδο της σχετικής προθεσµίας συνέρχεται, υπό την προεδρία του Προέδρου του Τµήµατος, η ΓΣ σε κοινή συνεδρίαση µε το σώµα των εκλεκτόρων. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος συντάσσει και γνωστοποιεί τη σχετική 11-5

9 ηµερήσια διάταξη οκτώ τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα σύγκλησης της κοινής συνεδρίασης. Κατά τη διαδικασία της εκλογής : ιαβάζεται η Εισηγητική Εκθεση οι υποψήφιοι τοποθετούνται επ'αυτής και στη συνέχεια απαντούν σε ερωτήσεις τις οποίες θέτουν τα µέλη της ΓΣ. Μετά την αποχώρηση των υποψηφίων οι φοιτητές τοποθετούνται ως προς τη διδακτική ικανότητα των υποψηφίων. Τα µέλη του εκλεκτορικού σώµατος υποβάλλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις προς την Εισηγητική Επιτροπή. Συχνά τοποθετούνται, έµµεσα ή άµεσα, ως προς τις υποψηφιότητες κατά τη φάση αυτή. Κληρώνεται ο εκλέκτορας από τον οποίο ξεκινά η διαδικασία της ψηφοφορίας η οποία γίνεται µε αλφαβητική σειρά οι εκλέκτορες οφείλουν να αιτιολογήσουν εµπεριστατωµένα την ψήφο τους. Ο υποψήφιος εκλέγεται αν έχει συγκεντρώσει υπέρ αυτού την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εκλεκτόρων. Τα πρακτικά των διαδικασιών εκλογής δηµοσιεύονται κάθε χρόνο σε ιδιαίτερο τόµο µε ευθύνη του αντιστοίχου Τµήµατος και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου. Ο διορισµός γίνεται µε πράξη του Πρύτανη που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσης. Γενικά, οι διαδικασίες των εκλογών στο ΕΜΠ χαρακτηρίζονται από την επιβαλλόµενη σοβαρότητα, διαφάνεια και αµεροληψία. υστυχώς όµως, παρατηρούνται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, τόσο από πλευράς Ιδρύµατος κατά τη διαδικασία της εκλογής, όσο και από πλευράς ΥΠΕΠΘ κατά τη φάση του διορισµού. Χαρακτηριστικά, αναφέρεται ότι ο χρόνος που µεσολαβεί, από την προκήρυξη της θέσης µέχρι το διορισµό του εκλεγέντος υποψηφίου, µπορεί να φθάσει µέχρι και τα δύο έτη. Το σηµείο αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, διότι έχει ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες τόσο στον υποψήφιο όσο και στον προγραµµατισµό της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Ιδρυµα Κριτική αξιολόγηση της διαδικασίας των προσλήψεων µελών ΕΠ. Τα κυριότερα προβλήµατα που εµφανίζονται κατά την εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν στην πρόσληψη νέου προσωπικού οφείλονται στο γεγονός ότι υπάρχει µεγάλη δυσαναλογία µεταξύ των αιτουµένων από τα Τµήµατα θέσεων και των θέσεων που εγκρίνει το Υπουργείο. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την εκ νέου ιεράρχηση των προτεραιοτήτων σε νέες θέσεις από τα Τµήµατα και την κατ'ακολουθίαν 11-6

10 κατανοµή τους στους Τοµείς, γεγονός που προκαλεί περαιτέρω τριβές µεταξύ των Τοµέων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά την τελευταία τετραετία καλύφθηκαν µε την ανωτέρω διαδικασία στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών µόνο δύο θέσεις Λεκτόρων, ενώ µια άγονη διαδικασία έχει µεν επαναπροκηρυχθεί, αλλά βρίσκεται από το 1996 στο ΥΠΕΠΘ χωρίς να έχει προωθηθεί. Στο ΕΜΠ προκηρύσσονται γενικά χαµηλόβαθµες θέσεις µελών ΕΠ, κυρίως θέσεις Λεκτόρων. Η επιλογή αυτή µπορεί να θεωρηθεί θετική από την άποψη ότι επιτρέπει σε κάθε νεοεισερχόµενο στο ΕΜΠ µέλος ΕΠ, περνώντας από όλες τις βαθµίδες εξέλιξης, να αποκτήσει µε τον τρόπο αυτόν ολοκληρωµένη και επαρκή εµπειρία και να έχει την ευκαιρία να προσφέρει έργο από διαφορετική κάθε φορά βαθµίδα. Ωστόσο, σύµφωνα µε το ιάγραµµα 3-2, το ποσοστό των Λεκτόρων είναι το µικρότερο σε σχέση µε τα ποσοστά όλων των άλλων βαθµίδων των µελών ΕΠ που έχει το ΕΜΠ. Η εξήγηση της συρρίκνωσης της βαθµίδας του Λέκτορα µπορεί να αποδοθεί, τουλάχιστον εν µέρει, στις ελάχιστες προκηρύξεις νέων θέσεων τα τελευταία χρόνια αλλά στην καθυστέρηση των διαδικασιών προκήρυξης από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας. Η ενδεχόµενη παραπάνω µείωση του αριθµού των Λεκτόρων πάντως δεν µπορεί παρά να προκαλέσει ανησυχία, διότι αυτό θα ισοδυναµούσε µε την απουσία των απαραίτητων προϋποθέσεων που καθιστούν δυνατή τη φυσιολογικά απαραίτητη διεργασία της ανανέωσης στο ιστορικό αυτό Ιδρυµα Εξελίξεις µελών ΕΠ και Ε ΤΠ. Σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των ελληνικών ΑΕΙ, το οποίο πρόσφατα τροποποιήθηκε στο σηµείο αυτό 2, το ΕΠ, ανάλογα µε τη βαθµίδα στην οποία υπηρετεί, έχει το δικαίωµα να ζητήσει την εξέλιξή του στην αµέσως επόµενη βαθµίδα, ως εξής : Οι Λέκτορες, οι οποίοι εκλέγονται µε θητεία 3 ετών η οποία µπορεί να παραταθεί µέχρι τα 7 έτη, µετά τη συµπλήρωση τριετίας στη βαθµίδα αυτή, έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν την προκήρυξη της θέσης του στη βαθµίδα του Επίκουρου 2 Νόµος 2517/

11 Καθηγητή. Εάν κατά την πρώτη κρίση εκλεγεί άλλος υποψήφιος λήγει αυτόµατα η θητεία τους εάν δεν εκλεγεί κανείς ο Λέκτορας παραµένει στη θέση του µέχρι τη συµπλήρωση επταετίας, µέσα στην οποία µπορεί να ζητήσει και δεύτερη προκήρυξη, µετά την οποία, εφόσον δεν εξελιχθεί, αποχωρεί από το ΑΕΙ. Οι Επίκουροι Καθηγητές, µετά τη συµπλήρωση θητείας 3 ετών έχουν δικαίωµα να ζητήσουν να κριθούν για µονιµοποίηση εφόσον δεν µονιµοποιηθούν αποχωρούν από το ΑΕΙ. Οι µόνιµοι Επίκουροι Καθηγητές έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν µέχρι δύο φορές την προκήρυξη της θέσης τους στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Οι Αναπληρωτές Καθηγητές όπως και οι Καθηγητές εκλέγονται ως µόνιµοι. Οι Αναπληρωτές Καθηγητές έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν µέχρι δύο φορές την προκήρυξη της θέσης του στη βαθµίδα του Καθηγητή. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι από τη θέσπιση του Ν.1268/82 και εφεξής έχει απασχολήσει αρκετά την ελληνική ακαδηµαϊκή και επιστηµονική κοινότητα, τόσο της Ελλάδας όσο και για προφανείς λόγους της διασποράς, το θέµα της εξελίξεως των µελών ΕΠ. Οι εναλλασσόµενες αντιδράσεις είχαν συχνά επίδραση και στη διαµόρφωση της νοµοθεσίας η οποία άλλαξε αρκετές φορές κατά τα τελευταία 18 έτη. Τα λεπτά σηµεία σχετικά µε τις εξελίξεις ήταν δύο : α) Οι "κλειστές" διαδικασίες οι οποίες ίσχυαν µε βάση προϋπάρχουσα του 1997 νοµοθεσία σε ορισµένες µόνον περιπτώσεις, και β) οι συχνά δηµοσιοποιούµενες απόψεις ότι τα εκλεκτορικά σώµατα διέκειντο ευνοϊκά προς τους υπηρετούντες υποψηφίους, έναντι των υπολοίπων. Οι πιοπάνω απόψεις δικαιολογούντο από την εξαιρετικά χαµηλή στατιστική επιτυχίας στις εκλογές των µη υπηρετούντων, δηλαδή των "νέων" υποψηφίων. εν υπάρχει αµφιβολία ότι σχετικές υποψίες ήταν σε αρκετές περιπτώσεις βάσιµες, αλλά και συχνά υπερβολικές. Πάντως, το γεγονός της προσωπικής γνωριµίας των υπηρετούντων υποψηφίων µε το πανεπιστηµιακό περιβάλλον, αλλά και της εξοικείωσης µε το χώρο, τους δίνει ένα αυτονόητο προβάδισµα. Αποτελεί ασχέτως των θεσµικών δυνατοτήτων θέµα ευθυκρισίας των εκλεκτορικών σωµάτων η στάθµιση των προσόντων και της προσωπικότητας των υποψηφίων κατά τις εκλογές, επ'ωφελεία και µόνον της εκπαιδευτικής και επιστηµονικής διαδικασίας στα ΑΕΙ. 11-8

12 Επισηµαίνεται, πάντως, ότι η κείµενη νοµοθεσία αποκλείει πλέον εντελώς τις κλειστές διαδικασίες και δίνει τη δυνατότητα της ανταγωνιστικής εξέλιξης στα µέλη ΕΠ όλων των βαθµίδων, η οποία αυτονόητα θεωρείται απαραίτητη σε ένα ακαδηµαϊκό χώρο. Ενα τελευταίο σηµείο, στο οποίο η Εκθεση αυτή αναφέρεται θετικά και στην , αποτελεί η µε πρόσφατη νοµοθετική ρύθµιση 3 δυνατότητα των µελών Ε ΤΠ, που αποκτούν ιδακτορικό ίπλωµα, να ζητήσουν την προκήρυξη θέσεως Λέκτορα. Πρόκειται για θετική ρύθµιση, η οποία αποτελεί και σηµαντικό κίνητρο για τους νέους επιστήµονες, πέραν του ότι εξασφαλίζει την ορθολογική χρησιµοποίηση του προσωπικού των ΑΕΙ. Προς την κατεύθυνση αυτή υπάρχει περιθώριο και άλλων ρυθµίσεων Ανάθεση διδακτικού έργου στα µέλη ΕΠ. Το διδακτικό έργο στο ΕΜΠ περιλαµβάνει τη διδασκαλία των µαθηµάτων, τα φροντιστήρια και τις φροντιστηριακές ασκήσεις, την εργαστηριακή και την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, την επίβλεψη των διπλωµατικών εργασιών και την πραγµατοποίηση σεµιναρίων ή ανάλογων δραστηριοτήτων. Το διδακτικό έργο ανατίθεται, κάθε ακαδηµαϊκό έτος, στα µέλη ΕΠ του Τοµέα µε απόφαση της ΓΣ του Τοµέα. Οι σχετικές αποφάσεις των Τοµέων λαµβάνονται συνεκτιµώντας µεταξύ άλλων και τη συγγένεια του γνωστικού αντικειµένου της θέσης την οποία κατέχει το µέλος ΕΠ µε το αντικείµενο του µαθήµατος το οποίο του ανατίθεται, και κοινοποιούνται στη ΓΣ του Τµήµατος και τη Σύγκλητο τα δύο αυτά όργανα έχουν από το νόµο δικαίωµα αναποµπής των αποφάσεων των Τοµέων, κυρίως ως προς τα θέµατα της απασχόλησης των µελών ΕΠ. Η ροή της διαδικασίας αυτής παρουσιάζεται στο ιάγραµµα Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η ευελιξία στην ανάθεση του διδακτικού έργου έχει πρόσφατα περιορισθεί µε την υποχρέωση της ανάληψης υποχρεωτικής τουλάχιστον εξάωρης εβδοµαδιαίας διδασκαλίας από κάθε µέλος ΕΠ, κάθε ακαδηµαϊκό εξάµηνο. Ετσι, η σχετική διάταξη του Νόµου 4, µε την πρόθεση επιβολής 6ωρου, εβδοµαδιαία, 3 4 Αρθρο 3, 3 του Ν.2517/97. Νόµος 2530/

13 υποχρεωτικού διδακτικού έργου στα µέλη ΕΠ, οδηγεί συχνά σε µη επιστηµονικά αλλά και παιδαγωγικά ορθές επιλογές ως προς την καταλληλότητα για τη διδασκαλία συγκεκριµένου αντικειµένου από µέλη ΕΠ. Στο διδακτικό έργο τους για την άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, την εποπτεία εξετάσεων και τη διόρθωση ασκήσεων τα µέλη ΕΠ επικουρούνται από µέλη του Επικουρικού ιδακτικού Προσωπικού 5. Οµως, τα µέλη του Ε Π κατέχουν πλέον προσωποπαγείς θέσεις οι οποίες, συνεπώς, µειώνονται συνεχώς, χωρίς να προβλέπεται από τη νοµοθεσία κάποιας µορφής υποκατατάστασή τους. Αυτό κρίνεται ιδιαίτερα αρνητικό για ένα Πολυτεχνείο, όπου η εργαστηριακή εξάσκηση αποτελεί θεσµό για την κατάρτιση των φοιτητών υποψήφιων µηχανικών. Η λύση στην οποία καταφεύγουν τελευταία όλο και περισσότερο οι διδάσκοντες στο Ιδρυµα, δηλαδή η χρησιµοποίηση Υ για την επικουρία του διδακτικού έργου, θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε µεγάλη προσοχή και φειδώ, διότι µπορεί να αποδεικνύεται τελικά δυσµενής τόσο για τους Υ όσο και για την εκπαιδευτική διαδικασία. Το θέµα αυτό θα πρέπει να απασχολήσει ιδιαίτερα το Ιδρυµα το οποίο θα πρέπει να κάνει κατάλληλες νοµοθετικές προτάσεις θεραπείας προς το ΥΠΕΠΘ. Η επιλογή διδάσκοντα για την επίβλεψη των διπλωµατικών εργασιών γίνεται από τους φοιτητές, οι οποίοι συχνά επιλέγουν και το αντικείµενο της εργασίας τους. Τα σχετικά µε τις αναθέσεις αυτές έχουν απασχολήσει σε βάθος την Εκθεση αυτή στην Στα προγράµµατα σπουδών ενός Τµήµατος περιλαµβάνονται και µαθήµατα, των οποίων οι διδάσκοντες ανήκουν σε άλλο Τµήµα. Η περίπτωση αυτή απαντάται στο ΕΜΠ µε τα µαθήµατα του Γενικού Τµήµατος, αλλά και µαθήµατα που διδάσκονται µεταξύ Τµηµάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η απόφαση ανάθεσης διδασκαλίας γίνεται από τον Τοµέα του Τµήµατος µε αντικείµενο σχετικό µε το µάθηµα. 5 Βλ. σχετικά στην

14 Σε περίπτωση µαθήµατος που διδάσκεται σε µεγάλα ακροατήρια επιδιώκεται, σύµφωνα µε πρόσφατη απόφαση της Συγκλήτου 6, η κατάτµηση των ακροατηρίων σε µικρότερο αριθµό φοιτητών, όχι µεγαλύτερο των 80. Οι ανωτέρω ρυθµίσεις, οι οποίες αποτελούν στοιχεία του µη θεσµοθετηµένου Κανονισµού Σπουδών, εφαρµόζονται στο µεγαλύτερο βαθµό χωρίς προβλήµατα στο ΕΜΠ Ο συµβουλευτικός ρόλος των µελών ΕΠ. Σε ορισµένα Τµήµατα του ΕΜΠ έχει υιοθετηθεί ο ρόλος του Συµβούλου Καθηγητή. Η προσφορά αυτής της υπηρεσίας συνιστά για τον διδάσκοντα ολοκλήρωση της ποιότητας του διδακτικού του έργου ως παιδαγωγού. Κατανοώντας την πολυπλοκότητα της ιδιοσυγκρασίας του φοιτητή, ο Σύµβουλος Καθηγητής έχει τη δυνατότητα να επιδράσει θετικά στην αντιµετώπιση των προβληµάτων που ο φοιτητής αντιµετωπίζει ως µέλος της Πολυτεχνειακής Κοινότητας και αυριανός µηχανικός Λήψη αποφάσεων στα όργανα διοίκησης. Η διαδικασία που ισχύει στο ΕΜΠ σε ό,τι αφορά στον τοµέα της λήψης αποφάσεων στα συλλογικά όργανα είναι πολυσύνθετη και συντελείται σε όλα σχεδόν τα επίπεδα διοίκησης του Ιδρύµατος. Κάθε σώµα, το οποίο είναι αρµόδιο να παίρνει αποφάσεις Σύγκλητος, Πρυτανικό Συµβούλιο, Γενική Συνέλευση Τµήµατος, Γενική Συνέλευση Τοµέα, υποστηρίζεται από τις καθ'ύλην αρµόδιες ιοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύµατος ή/και από κατάλληλες εισηγητικές επιτροπές. Οι εισηγητικές επιτροπές, είτε είναι θεσµοθετηµένες, είτε συγκροτούνται εκτάκτως για κατά περίπτωση λειτουργίες. Οι εισηγητικές επιτροπές αναλαµβάνουν τη διεξαγωγή µιας πρώτης επεξεργασίας των δεδοµένων του ζητήµατος, που αργότερα θα απασχολήσει την ολοµέλεια του αντίστοιχου σώµατος, και τη συγγραφή της σχετικής εισήγησης. Η πορεία προς την τελική απόφαση όµως είναι σύνθετη. Η εισήγηση κάθε επιτροπής καθίσταται 6 Απόφαση Συγκλήτου 20/ /Θέµα

15 αντικείµενο συζήτησης και στις συνεδριάσεις των ΓΣ των Τοµέων, το κύτταρο του διοικητικού συστήµατος του Ιδρύµατος. Ολα αυτά σε συνδυασµό µε το ότι στα όργανα λήψης αποφάσεων συµµετέχουν όλοι οι φορείς της Πολυτεχνειακής Κοινότητας διδακτικό, επιστηµονικό, διοικητικό προσωπικό και φοιτητές εξασφαλίζουν τον δηµοκρατικό χαρακτήρα των διαδικασιών λήψης των αποφάσεων στο Ιδρύµα. Επισηµαίνεται ότι σε όλα τα συλλογικά όργανα του ΕΜΠ η συµµετοχή των φοιτητών είναι ενεργή και οι κανόνες της καθορίζονται, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα άρθρα 8,9,10,11 Ν.1268/82. Οι φοιτητές που συµµετέχουν στα συλλογικά όργανα είναι εκλεγµένοι εκπρόσωποι των φοιτητών µε θητεία ενός Ακαδηµαϊκού Ετους. Οι εκλογές των φοιτητών πραγµατοποιούνται από εκλεκτορικό τους σώµα, µία φορά τον χρόνο Σύγκλητος. Η Σύγκλητος, που είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του ΕΜΠ, λειτουργεί σύµφωνα τα οριζόµενα στο άρθρο 11 του Νόµου 1268/92 για τις Συγκλήτους των ΑΕΙ. Η Σύγκλητος του ΕΜΠ αποτελείται από 34 τακτικά µέλη, τα οποία συνεδριάζουν τακτικά, περίπου δύο φορές το µήνα. Σε έκτακτες περιπτώσεις η Σύγκλητος βρίσκεται σε διαρκή συνεδρία. Το αναλυτικό οργανόγραµµα της λήψης αποφάσεων στη Σύγκλητο του ΕΜΠ, οι προϋποθέσεις προετοιµασίας και παρουσίασης των θεµάτων και των αποφάσεων, καθώς επίσης η σύνθεσή της για το Ακ.Ετος δίνονται στο [1] καθώς και στην από Απόφαση της Συγκλήτου 7 στα Θέµατα 3 ο και 5 ο. Ο διοικητικός και θεσµικός ρόλος της Συγκλήτου στο ΕΜΠ είναι αδιαµφισβήτητος και οι διαδικασίες της είναι δηµοκρατικές και διαφανείς Πρυτανικό Συµβούλιο. Ο ρόλος του Πρυτανικού Συµβουλίου προβλέπει τη λήψη αποφάσεων ή την παροχή γνώµης ή την υποβολή πρότασης ή εισήγησης σε επίπεδο Ιδρύµατος. Εξάλλου, το 7 Περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα

16 Πρυτανικό Συµβούλιο εισηγείται στη Σύγκλητο τον προϋπολογισµό του ΕΜΠ. σύµφωνα µε το άρθρο 11 Νόµου1268/82. Το Πρυτανικό Συµβούλιο απαρτίζεται από 5 µέλη : τον Πρύτανη, τους δύο Αντιπρυτάνεις, τον Προϊστάµενο Γραµµατείας, ως εισηγητή µε δικαίωµα ψήφου επί διοικητικών, οικονοµικών και τεχνικών θεµάτων, καθώς και επί ζητηµάτων διοικητικού προσωπικού 8, και από έναν εκπρόσωπο των φοιτητών. Με απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του ΕΜΠ στο ΠΣ συµµετέχουν χωρίς δικαίωµα ψήφου οι Γενικοί ιευθυντές, ένας εκπρόσωπος του ΕΠ, ένας εκπρόσωπος του ιοικητικού Προσωπικού, ένας εκπρόσωπος του Ε ΤΠ, ένας εκπρόσωπος των µεταπτυχιακών φοιτητών, και ένας εκπρόσωπος του Ι ΑΧ. Συνήθως στο Πρυτανικό Συµβούλιο προσκαλούνται και παρίστανται κατά περίπτωση οι εισηγητές των προτάσεων. Το Πρυτανικό Συµβούλιο λειτουργεί σύµφωνα µε εγκεκριµένο από τη Σύγκλητο Κανονισµό [2] και την από Απόφαση της Συγκλήτου 9 στο Θέµα 4 o και συνεδριάζει τακτικά µία φορά την εβδοµάδα. Μια από τις ουσιαστικότερες λειτουργίες του ΠΣ αναφέρεται στην οικονοµική διαχείριση των πιστώσεων του ηµόσιου Λογιστικού (Τακτικός Προϋπολογισµός και ηµόσιες Επενδύσεις) που χορηγούνται από την πολιτεία στο ΕΜΠ. Στο ιάγραµµα 11-3 παρέχεται η ροή λήψης αποφάσεων σε σχέση µε τις πιστώσεις του ηµόσιου Λογιστικού στο ΕΜΠ. Εχει και σε άλλες περιπτώσεις αναφερθεί η Εκθεση αυτή στη δυσκαµψία της διαδικασίας άντλησης πιστώσεων η οποία δηµιουργεί πρόσθετη γραφειοκρατική φόρτιση στα µέλη ΕΠ. Για λόγους σύγκρισης παρατίθεται στο ιάγραµµα 11-4 η αντίστοιχη διαδικασία για τις πιστώσεις από κονδύλια που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασµός στο θέµα αυτό γίνεται εκτενής αναφορά στο Κεφάλαιο 8. Πάντως, από τη σύγκριση των πιοπάνω δύο ιαγραµµάτων προκύπτει αβίαστα το συµπέρασµα ότι οι διαδικασίες του Ειδικού Λογαριασµού είναι 8 9 Στην περίπτωση αυτή µετέχει χωρίς δικαίωµα ψήφου και εκπρόσωπος του ιοικητικού Προσωπικού. Περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα

17 σηµαντικά απλουστευµένες, χωρίς αυτό να συνεπάγεται µείωση της εποπτείας της ιοίκησης στο ευαίσθητο και λεπτό θέµα της χρηµατικής διαχείρισης Γενική Συνέλευση Τµήµατος. Το κανονιστικό πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης Τµήµατος περιγράφεται από το άρθρο 8, του Νόµου 1268/82 και το άρθρο 4 του Νόµου 2083/92. Οι εκπρόσωποι των Τµηµάτων στην Σύγκλητο, δηλαδή ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του και οι εκλεγµένοι εκπρόσωποι του ΕΠ, µεταφέρουν στο Τµήµα τους θέµατα που το αφορούν, καθώς και σηµαντικά θέµατα γενικού ενδιαφέροντος που έχουν συζητηθεί στην Σύγκλητο. Αντίστοιχα, οι εκπρόσωποι του Τµήµατος στη Σύγκλητο υποστηρίζουν τις συλλογικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος και κάνουν γνωστή τη συλλογική βούληση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος όποτε αυτό είναι δυνατό ιοικητικό Συµβούλιο Τµήµατος. Το κανονιστικό πλαίσιο ιοικητικού Συµβουλίου του Τµήµατος περιγράφεται από το άρθρο 8, του Νόµου 1268/82 και το άρθρο 4 του Νόµου 2083/92. Ο ρόλος του ιοικητικού Συµβουλίου του Τµήµατος προβλέπει τη λήψη απόφασης ή την παροχή γνώµης ή την υποβολή πρότασης ή εισήγησης σε επίπεδο Τµήµατος. Το Σ του Τµήµατος έχει την ευθύνη της εκτέλεσης και την εποπτεία εφαρµογής των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καθώς και την ευθύνη της τρέχουσας και διαρκούς εποπτείας για την εύρυθµη λειτουργία του Τµήµατος και την τήρηση των νόµων και του Εσωτερικού Κανονισµού. Το Σ του Τµήµατος είναι το ευέλικτο διοικητικό όργανο που υποβοηθά τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος στις εισηγητικές, τις εκτελεστικές και τις επικουρικές του ανάγκες Γενική Συνέλευση Τοµέα. Το κανονιστικό πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης Τοµέα περιγράφεται από το άρθρο 9 του Νόµου 1268/82, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 79 του Ν.1566/85. Ο ρόλος της Γενικής Συνέλευσης του Τοµέα είναι να συντονίζει το έργο του Τοµέα στο πλαίσιο των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος, καθώς επίσης να 11-14

18 εισηγείται στο Τµήµα την αντιµετώπιση των ιδιαιτέρων αναγκών που έχει ο Τοµέας κάθε φορά Εκλογή οργάνων διοίκησης του ΕΜΠ. Η διαδικασία εκλογής των οργάνων διοίκησης ορίζεται από τη σχετική νοµοθεσία των Νόµων 1268/82 & 2083/92 και οι εκλογές διενεργούνται µε διαφορετική συχνότητα για το κάθε όργανο. Οι εκλογές διεξάγονται σύµφωνα µε όλους του τύπους, µε επακριβώς καθορισµένες συνθέσεις των εκλεκτορικών σωµάτων και εκπροσώπους από όλες τις κατηγορίες µελών της Πολυτεχνειακής Κοινότητας. Η απόλυτη διαφάνεια των διαδικασιών αυτών εξασφαλίζει το κύρος των οργάνων διοίκησης ως θεσµών που δεν έχουν αµφισβητηθεί ποτέ µέχρι σήµερα Πρυτανικές Αρχές. Οι Πρυτανικές Αρχές, ο Πρύτανης και οι δύο Αντιπρυτάνεις, εκλέγονται κάθε τρία χρόνια από το σύνολο της Πολυτεχνειακής Κοινότητας, όπως περιγράφεται από το άρθρο 11 του Νόµου 1268/82 και το άρθρο 3, του Νόµου 2083/92, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του Νόµου 2188/94. Στις Πρυτανικές εκλογές του ΕΜΠ, το 1997 ψήφισαν, σύµφωνα µε τον νόµο, 905 µέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας. Οι Πρυτανικές Αρχές µαζί µε έναν εκπρόσωπο των φοιτητών και τον Προϊστάµενο Γραµµατείας συγκροτούν, όπως αναφέρθηκε ήδη, το Πρυτανικό Συµβούλιο Σύγκλητος. Η σύνθεση της Συγκλήτου περιγράφεται από το άρθρο 2, του Νόµου 2083/92. Επικεφαλής της Συγκλήτου είναι ο Πρύτανης και οι δύο Αντιπρυτάνεις και υπόλοιπα µέλη της είναι οι Πρόεδροι των Τµηµάτων εκλεγµένοι όπως περιγράφεται από το άρθρο 4 3 του Νόµου 2083/92, ένας εκλεγµένος εκπρόσωπος ΕΠ από κάθε Τµήµα, ένας εκπρόσωπος Ε Π, ένας εκπρόσωπος ΕΕΠ, ένας εκπρόσωπος Ε ΤΠ, ένας εκπρόσωπος Π, ένας εκπρόσωπος των φοιτητών από κάθε Τµήµα η εκλογή του προκύπτει από τις φοιτητικές εκλογές στους συλλόγους τους και δύο εκπρόσωποι Μεταπτυχιακών Φοιτητών αντίστοιχα εκλεγµένοι από εκλογές στον σύλλογό τους

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως:

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 (ΦΕΚ Α 258 8.12.2014) Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 76 Ισοτιµία

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Α. Θεσμικό πλαίσιο Χρ. Γκόβαρης 1, Γ. Λυμπερόπουλος 2, Κ. Μαλίζος 3 30

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας Yπ αρ. 12/15.12.2011 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών έως τη δημοσίευση του

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΑΓΟΡΕΣ

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΑΓΟΡΕΣ Κωδικός.130 Έκδοση 2 Η Σελίδα 1 από 7 1 ΣΚΟΠΟΣ Η επάρκεια του Τµήµατος στα αναγκαία υλικά και εξοπλισµό για την διεκπεραίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου. 2 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑΤΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΤΩΝΑΕΙ (ΘεσμικήΕπιτροπήΣυγκλήτουΠανεπιστημίουΠατρών) ΑΠΟΦΑΣΗΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (Συνεδρία455/8.12.2010) 1 1. ΓΕΝΙΚΟΠΛΑΙΣΙΟ Η αναγνώριση της Παιδείας ως κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ Τα Α.Ε.Ι αποτελούνται από Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και λοιπές Μονάδες, οι οποίες συνιστούν τις ακαδημαϊκές μονάδες κάθε ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS Η Σύγκλητος του ΑΠΘ εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τη συνέχιση της εύρυθµης λειτουργίας του Ιδρύµατος, ως αποτέλεσµα των δραµατικών περικοπών της κρατικής

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την Επιστηµονική Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα http://www.eee.demokritos.gr/ Προτάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου 1 καταστρώνονται στις ακόλουθες ομάδες: 1. Στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 160 (ΦΕΚ Α 220/ ) Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 160 (ΦΕΚ Α 220/ ) Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 160 (ΦΕΚ Α 220/03.11.2008) Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι. ***ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν Π ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 5,6 ΚΑΙ 7 ΚΑΙ 22 ΕΩΣ ΚΑΙ 28,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές 11.1 Εισαγωγή Οι μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΣ) αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων http://www.gdimitrakopoulos.gr ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» Άρθρο 8, παρ. 2 (εδάφιο β) και παρ. 4 (εδάφιο α) Με στόχο, αφενός, την επιτυχή εφαρμογή του νέου Νόμου για μια ποιοτική αλλαγή στη λειτουργία των ΑΕΙ και, αφετέρου, την αποφυγή τυχόν νομικών εμπλοκών αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Α. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Οι υποτροφίες αφορούν προπτυχιακούς φοιτητές του τρίτου έως και εβδόμου ή ενάτου ή εντεκάτου

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών 1. Η Σύγκλητος συγκροτεί τις πιο κάτω Συμβουλευτικές Επιτροπές για μελέτη και υποβολή εισηγήσεων επί θεμάτων των αρμοδιοτήτων της: (α) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΠΡΑΞΗ ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ πρώην (ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) Το Νομικό πλαίσιο της Διασφάλισης Ποιότητας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη.

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Διάρκεια Σπουδών Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Μερική φοίτηση Μερική φοίτηση προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ E Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Άρθρο 1. Σκοπός. Άρθρο 2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ E Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Άρθρο 1. Σκοπός. Άρθρο 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Για τη σύναψη Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ. με ομοταγή Πανεπιστήμια ή ισότιμα Ανώτατα Ιδρύματα της αλλοδαπής. (αποφάσεις Συγκλήτου 2734/17.10.2001, 2770/29.6.2005 και 2797/23.1.2008)

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Contents No table of contents entries found. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Ίδρυση και λειτουργία του ΤΕΙ ΑΜΘ 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Υποδοχή Πρωτοετών Σπουδαστών στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Υποδοχή Πρωτοετών Σπουδαστών στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Υποδοχή Πρωτοετών Σπουδαστών στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Σχολής Καθηγητή Σ.Ε.Σιμόπουλο Χαιρετισμός από Διευθυντές Τομέων Ενημέρωση και πληροφόρηση για το Ιδρυμα και

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αριθ. Φύλλου 826 10 Σεπτεµβρίου 1996 Αριθµός Υπουργικής Απόφασης ΚΑ/679/22.8.96 Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης µε αρ. Β1/819/88

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Υπουργική Απόφαση Κ.Α./679/22-8-96. ΦΕΚ 826, των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων περί Σύστασης Ειδικού Λογαριασµού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ69-3Ν8. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Μαρούσι, Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Ασφαλείας :

ΑΔΑ: 45Ψ69-3Ν8. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Μαρούσι, Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Ασφαλείας : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Ε.Ι. (Ο.ΣΥ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1989 Διεύθυνση ιστοσελίδας: http://osyeedip1.uth.gr/ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» Μελέτη, κωδικοποίηση και ερμηνεία πάνω στο νέο νόμο πλαίσιο Συσπείρωση Πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕΣ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕΣ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 27 /06/2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2358 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010 Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010 1. Στόχοι Μέσα Βασικός στόχος του ΠΕΒΕ είναι η ενδυνάµωση της ερευνητικής δραστηριότητας και συνεισφοράς των µελών

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΥΤΑΝΗ Οι αρμοδιότητες του Πρύτανη 1 καταστρώνονται στις ακόλουθες ομάδες 2 : 1. Πρύτανης και Ίδρυμα: α) Προΐσταται του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Αιγάλεω 10/10/2011 Αρ. Πρωτ. 3145 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Κεφαλάς. Χατζηπέτρου Κλαίρη

Μιχάλης Κεφαλάς. Χατζηπέτρου Κλαίρη Μιχάλης Κεφαλάς "Μέχρι την ημερομηνία της συνταξιοδότησης τους, τα μέλη Ε.Π. που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις Αναπληρωτή Καθηγητή, Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμογών σύμφωνα με τις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν. ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.4076/2012) Εκπονήθηκε από τη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής / ΔΠΘ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr/ Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ Γραμματεία Συγκλήτου Πληροφορίες: Ελευθερία Αλεφαντινού Τηλέφωνο: 28310 77904 Τηλεομοιοτυπία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Άρθρο 1. Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Α. Όργανα των ΑΕΙ- Ανάδειξη-Συγκρότηση-Λειτουργία- Αρμοδιότητες.

Α. Όργανα των ΑΕΙ- Ανάδειξη-Συγκρότηση-Λειτουργία- Αρμοδιότητες. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία κριτήρια εκλογής μελών ΔΕΠ Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ και συναφείς αρχές ακαδημαϊκής δεοντολογίας

Ενιαία κριτήρια εκλογής μελών ΔΕΠ Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ και συναφείς αρχές ακαδημαϊκής δεοντολογίας Ενιαία κριτήρια εκλογής μελών ΔΕΠ Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ και συναφείς αρχές ακαδημαϊκής δεοντολογίας Σεπτέμβριος 2009 Ενιαία κριτήρια εκλογής μέλους ΔΕΠ Το τελικό κείμενο που ακολουθεί διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας [σύμφωνα και με τον κανονισμό σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Άρθρο Δ1 Διάρθρωση των Σπουδών 1. Οι σπουδές του Ιδρύματος αποτελούνται από τον πρώτο κύκλο σπουδών (προπτυχιακές σπουδές), τον δεύτερο κύκλο σπουδών (μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα