Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής"

Transcript

1 Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών Αγίων Αναργύρων Αθήνας Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Επιµέλεια-Εκτέλεση-Παρουσίαση: Ευάγγελος Κουντούρης, Φυσικός, Υπεύθυνος του Εργαστηριακού Κέντρου

2 1. α. υπολογισµός της ροπής αδράνειας συµπαγούς κυλίνδρου β. υπολογισµός της ροπής αδράνειας κοίλου κυλίνδρου Απαραίτητα όργανα και υλικά κατάλληλη σανίδα (ή τριβόµετρο ή οδηγός κύλισης ή εργαστηριακός πάγκος µε ανυψωτικό γρύλλο) συµπαγής κύλινδρος κοίλος κύλινδρος ζυγαριά χρονόµετρο χάρακας παχύµετρο αλφάδι υποστηρίγµατα Πειραµατική διάταξη L Η Βασικές σχέσεις α=2l/t 2 α=kh k=g/l(1+d 2 /R 2 ) I=mD 2 I σ =1/2mR 2 I κ =1/2m(R 2 + r 2 )

3 Εκτέλεση του πειράµατος 1. µετράµε το µήκος L και το πάχος δ της σανίδας καθώς και τη µάζα m σ του συµπαγούς και m κ του κοίλου κυλίνδρου 2. µετράµε τη διάµετρο D σ του συµπαγούς κυλίνδρου καθώς και την εξωτερική και την εσωτερική διάµετρο D κ και d κ του κοίλου κυλίνδρου και υπολογίζουµε τις αντίστοιχες ακτίνες 3. οριζοντιώνουµε τον εργαστηριακό πάγκο και τοποθετούµε µε κάποια (µικρή) κλίση πάνω του τη σανίδα, φροντίζοντας ώστε η κύρια τοµή του κεκλιµένου επιπέδου που σχηµατίζεται να είναι κατακόρυφη και µετράµε το ύψος H, 4. αφήνουµε ελεύθερο (δύο τουλάχιστον φορές) διαδοχικά τον συµπαγή και τον κοίλο κύλινδρο να κινηθεί από το ανώτερο άκρο της σανίδας και µετράµε τον χρόνο που χρειάζεται για να διανύσει όλο το µήκος της 5. επαναλαµβάνουµε την προηγούµενη διαδικασία για διάφορες τιµές του ύψους H 6. υπολογίζουµε σε κάθε περίπτωση το ύψος h, τη µέση τιµή του χρόνου κίνησης και την επιτάχυνση κάθε κυλίνδρου 7. σχεδιάζουµε στο ίδιο διάγραµµα (για λόγους σύγκρισης) τις ευθείες α=f(h) για τους δύο κυλίνδρους και υπολογίζουµε τις κλίσεις τους 8. προσδιορίζουµε την τιµή της παράστασης 1+D 2 /R 2 και από αυτή την ποσότητα D 2 για κάθε κύλινδρο 9. υπολογίζουµε τη ροπή αδράνειας κάθε κυλίνδρου Παρατηρήσεις για να κυλίονται οι κύλινδροι χωρίς να ολισθαίνουν, αλλά και χωρίς να κάνουν γκελ δεν πρέπει η επιφάνεια της σανίδας να είναι λεία και η κλίση της πολύ µεγάλη για να µειώσουµε τα σχετικά σφάλµατα µέτρησης των χρόνων πρέπει τα ύψη h να είναι µικρά και η σανίδα µεγάλου µήκους η κλίση της σανίδας δεν πρέπει να είναι πολύ µικρή διότι γίνεται σηµαντική η τριβή κυλίσεως η κλίση της σανίδας δεν πρέπει να είναι πολύ µεγάλη διότι γίνεται γίνεται σηµαντική η αντίσταση του αέρα η επιτάχυνση της βαρύτητας θεωρείται ίση µε 9.80m/s 2 Ενδεικτικές τιµές µετρήσεων και υπολογισµών L=82cm m σ =49.3gr δ=9.2mm m κ =49.9gr D σ =19.8mm R σ =9.9mm D κ =41.6mm d κ =37.2mm R κ =20.8mm r κ =18.6mm

4 συµπαγής κοίλος H(mm) h(cm) t 1 (s) t 2 /s) t(s) α(m/s 2 t 1 (s) t 2 /s) t(s) α(m/s ιαγράµµατα 100 α 80 α=f(h) y = x y = x h συµπαγής κοίλος k s -2 1+D 2 /R 2 D 2 cm 2 I gcm Εναλλακτικές προτάσεις 1. θέτουµε D 2 =λr 2 οπότε η κλίση δίνεται από τη σχέση: k=g/(1+λ)l και αφού βρούµε από το διάγραµµα την τιµή της, προσδιορίζουµε την τιµή του λ: συµπαγής κοίλος k s -2 1+λ λ ( η θεωρητική τιµή του λ είναι για τον συµπαγή και για τον κοίλο άρα το σχετικά σφάλµατα είναι 5% και 2% αντίστοιχα) οπότε αποφεύγουµε τη µέτρηση της µάζα του συµπαγούς και του κοίλου κυλίνδρου και της ακτίνας του συµπαγούς

5 2. αφήνουµε ταυτόχρονα να κινηθούν από κάποιες θέσεις πάνω στη σανίδα: δύο διαφορετικοί συµπαγείς κύλινδροι ένας συµπαγής και ένα κοίλος κύλινδρος µε ίσες, περίπου, µάζες και παρατηρούµε την µεταξύ τους απόσταση µε το πέρασµα του χρόνου Απόδειξη του τύπου της ροπής αδράνειας κοίλου κυλίνδρου ύψους υ Ι κ =1/2m R R 2-1/2m r r 2 = 1/2ρπR 2 υr 2-1/2ρπr 2 υr 2 = 1/2ρπυ(R 4 -r 4 )= =1/2ρπυ(R 2 -r 2 )(R 2 +r 2 ) = 1/2m(R 2 +r 2 ) Υπολογισµός της θεωρητικής τιµής του συντελεστή λ συµπαγούς κυλίνδρου: md 2 =1/2mR 2 ή λmr 2 =1/2mR 2 ή λ=1/2 άρα η τιµή είναι ίδια για όλους του κυλίνδρους ανεξάρτητα από τη µάζα και την ακτίνα τους κοίλου κυλίνδρου: md 2 =1/2m(R 2 +r 2 ) ή λmr 2 =1/2m(R 2 +r 2 ) ή λ=1/2(1+(r/r) 2 ) άρα η τιµή δεν εξαρτάται από τη µάζα του κυλίνδρου. εξαρτάται µόνο από το πηλίκο της εσωτερικής προς την εξωτερική του ακτίνα. όταν αυτό το πηλίκο γίνεται µηδέν η τιµή είναι 0.5 (ο κύλινδρος είναι τότε συµπαγής) και όταν το πηλίκο γίνεται 1 η τιµή είναι 1 (ο κύλινδρος είναι τότε κυλινδρικός φλοιός)

6 2. Υπολογισµός της ροπής αδράνειας σφαίρας Απαραίτητα όργανα και υλικά οδηγός κύλισης σφαίρας (ή εργαστηριακός πάγκος µε ανυψωτικό γρύλλο) γυάλινη σφαίρα ζυγαριά χρονόµετρο ξύλινος χάρακας υποδεκάµετρο παχύµετρο αεροστάθµη ορθοστάτες βάση στήριξης µεταλλικοί σύνδεσµοι Πειραµατική διάταξη L h H Ho Βασικές σχέσεις α=2l/t 2 α=kh k=g/l(1+d 2 /r 2 ) I=mD 2

7 Εκτέλεση του πειράµατος 1. µετράµε το µήκος L του οδηγού καθώς και τη µάζα m και τη διάµετρο d της σφαίρας 2. οριζοντιώνουµε, µε τη βοήθεια της αεροστάθµης, το τραπέζι και τοποθετούµε µε κάποια κλίση πάνω σ αυτό τον οδηγό 3. µετράµε τα ύψη H και Ho των άκρων του οδηγού σε σχέση µε το τραπέζι 4. αφήνουµε ελεύθερη τη σφαίρα να κινηθεί από το ανώτερο άκρο του οδηγού και µετράµε τον χρόνο που χρειάζεται για να διανύσει όλο το µήκος του 5. υπολογίζουµε το ύψος h κατά το οποίο κινήθηκε η σφαίρα καθώς και την επιτάχυνσή της 6. επαναλαµβάνουµε την προηγούµενη διαδικασία για διάφορες τιµές των υψών H και Ho 7. σχεδιάζουµε το διάγραµµα α=f(t) και υπολογίζουµε την κλίση k της ευθείας που προκύπτει 8. υπολογίζουµε την ακτίνα r της σφαίρας και µε τη βοήθεια της προηγούµενης κλίσης προσδιορίζουµε την παράσταση 1+D 2 /r 2 και από αυτή την ποσότητα D 2 9. µε τη βοήθεια της ποσότητας D 2 και της µάζας m υπολογίζουµε τη ροπή αδράνειας Ι της σφαίρας Ενδεικτικές τιµές µετρήσεων και υπολογισµών L=100cm m=19.5gr d=2.46cm r=1.23cm α cm/s 2 H cm Hο cm h cm t s 1 2 Μ.Τ ιάγραµµα α α=f(h) y = x h 10 12

8 k s -2 1+D 2 /r 2 D 2 cm 2 I gcm Παρατηρήσεις για να κυλίεται η σφαίρα χωρίς να ολισθαίνει δεν πρέπει η εσωτερική επιφάνεια του οδηγού να είναι λεία και η κλίση του µεγάλη για να µειώσουµε τα σχετικά σφάλµατα µέτρησης των χρόνων πρέπει τα ύψη h να είναι µικρά και ο οδηγός µεγάλου µήκους η κλίση του οδηγού δεν πρέπει να είναι πολύ µικρή διότι γίνεται σηµαντική η τριβή κυλίσεως η κλίση του οδηγού δεν πρέπει να είναι πολύ µεγάλη διότι γίνεται γίνεται σηµαντική η αντίσταση του αέρα η επιτάχυνση της βαρύτητας ελήφθη ίση µε 9.80m/s 2 Εναλλακτική πρόταση θέτουµε D 2 =λr 2 οπότε η κλίση δίνεται από τη σχέση: k=g/(1+λ)l και αφού βρούµε από το διάγραµµα την τιµή της προσδιορίζουµε την τιµή της λ: k s -2 1+λ λ ( η θεωρητική τιµή της λ είναι και άρα το σχετικό σφάλµα 0.5% ) χωρίς να χρειάζεται η µέτρηση της µάζας και της διαµέτρου της σφαίρας

9 3. διαµήκη και εγκάρσια στάσιµα κύµατα Χρήσιµα όργανα και υλικά βάσεις στήριξης ράβδοι στήριξης µεταλλικός σύνδεσµος άγκιστρο πυρήνας σχήµατος Π πηνίο 300 σπειρών συσκευή διαµήκων στασίµων κυµάτων ελατήριο συσκευή εγκάρσιων στασίµων κυµάτων µετασχηµατιστής 12V καλώδια σύνδεσης αντίβαρα 1Kg ξύλινο µέτρο λάστιχο, ανθεκτικό νήµα, καλώδιο Πειραµατικές διατάξεις L Ε π L π M M Χρήσιµες γνώσεις ηλεκτροµαγνήτης, κύµατα, διαµήκη και εγκάρσια στάσιµα κύµατα c=λf L=(2k+1)λ/4

10 Εκτέλεση του πειράµατος ιαµήκη πραγµατοποιούµε τη διάταξη που φαίνεται στο σχήµα θέτουµε σε λειτουργία τον ηλεκτροµαγνήτη και ρυθµίζοντας το µήκος του ελατηρίου επιτυγχάνουµε τη δηµιουργία διαµήκους στασίµου κύµατος µετράµε το µήκος L του ελατηρίου σ αυτή τη θέση και προσδιορίζουµε το πλήθος k των δηµιουργηµένων ατράκτων υπολογίζουµε το µήκος κύµατος λ και την ταχύτητα διάδοσης c του διαµήκους κύµατος στο ελατήριο Εγκάρσια πραγµατοποιούµε τη διάταξη που φαίνεται στο σχήµα θέτουµε σε λειτουργία τον ηλεκτροµαγνήτη και ρυθµίζοντας το µήκος της ράβδου που ταλαντώνεται επιτυγχάνουµε τη δηµιουργία εγκάρσιου στασίµου κύµατος µετράµε το µήκος L της ράβδου και προσδιορίζουµε το πλήθος k των δηµιουργηµένων ατράκτων υπολογίζουµε το µήκος κύµατος λ και την ταχύτητα διάδοσης c του εγκάρσιου κύµατος στη ράβδο Ενδεικτικές τιµές µετρήσεων... και υπολογισµών L k λ c L k λ c 37.6cm 9 7.9cm 7.9m/s 77.8m cm 44.5m/s Ε Εναλλακτική πρόταση Μπορούµε να δηµιουργήσουµε στάσιµο εγκάρσιο κύµα πάνω σε λάστιχο (ή νήµα ή καλώδιο) αν χρησιµοποιήσουµε τη διάταξη των διαµήκων στασίµων κυµάτων, δέσουµε το ένα άκρο του καλωδίου στο άκρο του ελάσµατος και περάσουµε το άλλο από άγκιστρο που βρίσκεται, µε τη βοήθεια ορθοστάτη, ψηλότερα και στην ίδια, περίπου, κατακόρυφη. Για τυχαίο µήκος του λάστιχου επιτυγχάνουµε, σε κάθε περίπτωση, στάσιµο, µε δεσµούς και στα δύο άκρα του, αν παίξουµε µε τη δύναµη µε την οποία το τεντώνουµε (αλλάζοντας έτσι την ταχύτητα διάδοσης του κύµατος σ αυτό). Παρατηρήσεις η συχνότητα της ταλάντωσης ελήφθη ίση µε 100Hz ο όρος στάσιµο κύµα είναι ανεπιτυχής

11 4. α. µέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα β. µέτρηση της συχνότητας διαπασών Χρήσιµα όργανα και υλικά διαπασών 440Hz µε ιππέα προχοϊδα θερµόµετρο βάση στήριξης ράβδος στήριξης λαβίδες µεταλλικοί σύνδεσµοι διάλυµα υπερµαγγανικού καλίου γυάλινο ποτήρι ξύλινο µέτρο Πειραµατική διάταξη 0 L 500 Βασικές σχέσεις L=(2κ+1)λ/4 c=λf c=c o (1+αθ) 1/2

12 Εκτέλεση του πειράµατος Μετράµε: την απόσταση d o του ανοιχτού άκρου της προχοϊδας από το µηδέν της κλίµακάς της το συνολικό µήκος d των 500 υποδιαιρέσεών της προχοϊδας και υπολογίζουµε το µήκος της κάθε µίας τη θερµοκρασία θ του περιβάλοντος και υπολογίζουµε την τιµή της παράστασης (1+αθ) 1/2 Πραγµατοποιούµε τη διάταξη που φαίνεται στο σχήµα φροντίζοντας ώστε η προχοϊδα να βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση και να είναι γεµάτη µε διάλυµα υπερµαγγανικού καλίου α. 1. διεγείρουµε το διαπασών (χωρίς τον ιππέα) και το πλησιάζουµε στο ανοιχτό άκρο της προχοϊδας, αυξάνοντας προοδευτικά κάθε φορά, µε τη βοήθεια της στρόφιγγας, το µήκος L της στήλης του αέρα, ώσπου να ακουσθεί, για πρώτη φορά, έντονα ο ήχος του διαπασών. 2. σηµειώνουµε την υποδιαίρεση στην οποία βρίσκεται τότε η ελεύθερη στάθµη του διαλύµατος µέσα στην προχοϊδα 3. επαναλαµβάνουµε την προηγούµενη διαδικασία άλλες δύο φορές 4. υπολογίζουµε, σε κάθε περίπτωση, το µήκος λ/4 καθώς και τη µέση τιµή του 5. επαναλαµβάνουµε όλη την προηγούµενη διαδικασία, ώσπου να ακουσθεί, για δεύτερη φορά, έντονα ο ήχος του διαπασών και υπολογίζουµε τη µέση τιµή του µήκους 3λ/4 6. υπολογίζουµε το µήκος κύµατος λ, τις ταχύτητες c και c o του ήχου καθώς και το σχετικό σφάλµα σ του πειράµατος β. 1. επαναλαµβάνουµε την προηγούµενη διαδικασία, χρησιµοποιώντας όµως τώρα το διαπασών µε τον ιππέα και υπολογίζουµε το νέο µήκος κύµατος λ 2. µε τη βοήθεια της γνωστής, από το προηγούµενο πείραµα, ταχύτητας c του ήχου υπολογίζουµε τη συχνότητα f του διαπασών µε τον ιππέα Ενδεικτικές τιµές µετρήσεων και υπολογισµών d o =7.8cm d=52.4cm θ=17 ο C 1υπ= (1+αθ) 1/2 α. λ/4υπ λ/4cm λ/4cm 3λ/4υ 3λ/4c 3λ/4c λcm cm/s com/s σ π m m Μ.Τ= Μ.Τ= %

13 β. λ /4υπ λ /4cm λ /4cm 3λ /4υ π 3λ /4c m Μ.Τ= λ /4c m Μ.Τ= 58.9 λ cm f Hz Παρατήρηση στον εργαστηριακό οδηγό ο τύπος της ταχύτητας του ήχου είναι λανθασµένος (λείπει η ρίζα)! Εναλλακτική πρόταση αντί της προχοϊδας µπορεί να χρησιµοποιηθεί, αν υπάρχει, γυάλινος σωλήνας µήκους 100cm και διαµέτρου 3cm, οπότε κατά τον συντονισµό η ένταση του ήχου είναι αρκετά µεγάλη

14 5. Ταλάντωση ελατηρίου-σώµατος: α. επαλήθευση του νόµου της περιόδου, β. υπολογισµός της δρώσας µάζας ελατηρίου Απαραίτητα όργανα και υλικά ελατήριο σώµατα γνωστής µάζας άγκιστρο µεταλλικός σύνδεσµος µεταλλική ράβδος στήριξης µεταλλική βάση στήριξης χρονόµετρο Πειραµατική διάταξη

15 Θεωρητική προσέγγιση-βασικές σχέσεις Όπως είναι γνωστό η περίοδος του συστήµατος ελατήριο-µάζα δίνεται από τη σχέση: Τ = 2π Μ k όπου k η σταθερά του ελατηρίου και Μ η µάζα που ταλαντώνεται. Η µάζα Μ που ταλαντώνεται είναι αυξηµένη, σε σχέση µε τη µάζα m του σώµατος που είναι δεµένο στο άκρο του ελατηρίου, κατά µια ποσότητα m o που λέγεται δρώσα µάζα του ελατηρίου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι και κάθε σπείρα του ελατηρίου ταλαντώνεται (µε διαφορετικό πλάτος η κάθε µία). Εποµένως ο τύπος της περιόδου της ταλάντωσης γίνεται m+ mo T = 2π k απ όπου:τ 2 =4π 2 m/k + 4π 2 m o /k ή Τ 2 =λm + Τ ο 2, µε λ= 4π 2 /k και Τ ο 2 =λ m o Άρα το διάγραµµα Τ 2 =f(m) παριστάνεται µε ευθεία που έχει κλίση λ και διέρχεται από το σηµείο (0, Τ ο 2 ) και όχι από την αρχή των αξόνων, και η δρώσα µάζα δίνεται από τη σχέση: m o =T o 2 /λ Εκτέλεση του πειράµατος 1. πραγµατοποιούµε τη διάταξη που φαίνεται στο σχήµα 2. σηµειώνουµε τη µάζα m του σώµατος που είναι δεµένο στο άκρο του ελατηρίου 3. θέτουµε το σύστηµα σε ταλάντωση, µετράµε τον χρόνο δέκα πλήρων αιωρήσεων, υπολογίζουµε την τιµή Τ της περιόδου καθώς και το τετράγωνό της 4. επαναλαµβάνουµε την προηγούµενη διαδικασία για διάφορα σώµατα 5. σχεδιάζουµε το διάγραµµα Τ 2 =f(m), βρίσκουµε την κλίση λ της ευθείας που προκύπτει και την τιµή Τ ο 2 όπου η ευθεία τέµνει τον άξονα των τετραγώνων της περιόδου και από εκεί υπολογίζουµε την τιµή της δρώσας µάζας του ελατηρίου Ενδεικτικές τιµές µετρήσεων και υπολογισµών m(kg) 10T(s) T(s) T 2 (s 2 )

16 ιάγραµµα T Τ 2 =f(m) m Υπολογισµός της δρώσας µάζας λ/s 2 /kgr Τ 2 ο /s 2 m o /kgr Παρατηρήσεις για να ισχύει ο νόµος του Hooke κατά τη διάρκεια των ταλαντώσεων, θα πρέπει η µάζα του σώµατος που είναι δεµένο στο άκρο του ελατηρίου να µην ξεπεράσει µια ανώτατη τιµή και οι ταλαντώσεις να έχουν µικρό πλάτος η δρώσα µάζα ενός ελατηρίου εξαρτάται από τα κατασκευαστικά του στοιχεία(αν το ελατήριο είναι ιδανικό αποδεικνύεται ότι είναι ίση µε το 1/3 της µάζας του) αν η δρώσα µάζα είναι σχετικά µικρή µπορούµε, στα πλαίσια της πειραµατικής προσέγγισης, να θεωρήσουµε ότι Τ ο 2 =0 και εποµένως να σχεδιάσουµε την ευθεία Τ 2 =f( m ) να διέρχεται από την αρχή των αξόνων συνίσταται, όταν ένα τέτοιο πείραµα γίνεται από ή για µαθητές, να χρησιµοποιείται ελατήριο µε σχετικά µικρή δρώσα µάζα

Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα.

Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα. Α2 Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα. 1 Σκοπός Στο πείραμα αυτό θα μελετηθεί η συμπεριφορά των στάσιμων ηχητικών κυμάτων σε σωλήνα με αισθητοποίηση του φαινομένου του ηχητικού συντονισμού. Επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κέρκυρα 010 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1.A1 Μέτρηση του πάχους μιας μολυβιάς ή του πάχους μιας τρίχας.a Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 015 Α ΦΑΣΗ Ε_3.AΦλ3ΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου.

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. Μ3 Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή θα προσδιοριστεί η σταθερά ενός ελατηρίου χρησιμοποιώντας στην ακολουθούμενη διαδικασία τον νόμο του Hooke και τη σχέση της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 ΜΑΪΟΥ 2014 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ 2003-2013 2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ 2003-2013 2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ 1 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ 003-013 ΘΕΜΑ 1ο 003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

α. Αμείωτη αρμονική ταλάντωση. β. Φθίνουσα μηχανική ταλάντωση. γ. Κρίσιμη απεριοδική κίνηση. δ. Ισχυρά απεριοδική κίνηση.

α. Αμείωτη αρμονική ταλάντωση. β. Φθίνουσα μηχανική ταλάντωση. γ. Κρίσιμη απεριοδική κίνηση. δ. Ισχυρά απεριοδική κίνηση. Εξέταση προσομοίωσης στο μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Χρόνος εξέτασης: 4.5 ώρες Σύνολο σελίδων: 8 (οχτώ) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας τον αριθμό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014. 8:00-11:00 π.μ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014. 8:00-11:00 π.μ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 6 Μαΐου 014 8:00-11:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 28. Μελέτη ακουστικών κυµάτων σε ηχητικό σωλήνα

Άσκηση 28. Μελέτη ακουστικών κυµάτων σε ηχητικό σωλήνα Άσκηση 28 Μελέτη ακουστικών κυµάτων σε ηχητικό σωλήνα 28.1 Σκοπός Σκοπός της άσκησης είναι η µελέτη των στάσιµων ακουστικών κυµάτων µέσα σε ηχητικό σωλήνα. Θα καταγραφεί το στάσιµο κύµα ακουστικής πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΓΩΝΙΣΜ ΘΕΜ 1 Ο Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. ) Η απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών δεσµών το στάσιµο κύµα είναι: 1/ λ/4 / λ/6 3/ λ/ 4/ λ όπου λ είναι το µήκος κύµατος των τρεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑ 1 ο (βαθµοί 2) Σώµα µε µάζα m=5,00 kg είναι προσαρµοσµένο στο ελεύθερο άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου και ταλαντώνεται εκτελώντας πέντε (5) πλήρης ταλαντώσεις σε χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου Msc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης Ιούνης 2012 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις 7 1.1 Απλή

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Μηχανικές Ταλαντώσεις. Οµάδα.

1.1. Μηχανικές Ταλαντώσεις. Οµάδα. 1.1. Μηχανικές. Οµάδα. 1.1.51. Συνάντηση σωµάτων που ταλαντώνονται. Τα σώµατα Α και Β του σχήµατος έχουν ίσες µάζες m 1 =m 2 =m=1kg. Τα δύο σώµατα ισορροπούν πάνω στο λείο οριζόντιο δάπεδο, µε τα ελατήρια

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΗΣ ΘΕΤΙΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΗΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ Θέμα ο. ύλινδρος περιστρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του με γωνιακή ταχύτητα ω. Αν ο συγκεκριμένος κύλινδρος περιστρεφόταν

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Δύο χορδές μιας κιθάρας Χ1, Χ2

Διαβάστε περισσότερα

μηχανικη στερεου σωματοσ

μηχανικη στερεου σωματοσ μηχανικη στερεου σωματοσ 4 Ροπή δύναμης 112 Ισορροπία στερεού 115 Ροπή αδράνειας 116 Στροφορμή 122 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής 126 Σύνοψη 131 Ασκήσεις 132 4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

φυσική κατεύθυνσης γ λυκείου ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (κεφ.4) Γκότσης Θανάσης - Τερζής Πέτρος

φυσική κατεύθυνσης γ λυκείου ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (κεφ.4) Γκότσης Θανάσης - Τερζής Πέτρος 1 Ένα στερεό εκτελεί μεταφορική κίνηση όταν: α) η τροχιά κάθε σημείου είναι ευθεία γραμμή β) όλα τα σημεία του έχουν ταχύτητα που μεταβάλλεται με το χρόνο γ) μόνο το κέντρο μάζας του διαγράφει ευθύγραμμη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σάκκουλα Βάλια Κεφάλαιο 1 ο 1.1. Ηλεκτρική δύναμη Τα σώματα τα οποία έχουν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη σε άλλα ελαφρά αντικείμενα, όταν τα τρίψουμε με κάποιο άλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2002 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ...7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ...0

Διαβάστε περισσότερα

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ένα σώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 9η Ολυμπιάδα Φυσικής Γ Λυκείου (Β φάση) Κυριακή 9 Μαρτίου 01 Ώρα:.00-1.00 ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Το δοκιμιο αποτελειται απο εννεα (9) σελιδες και επτα (7) θεματα.. Να απαντησετε σε ολα τα θεματα του δοκιμιου.. Μαζι

Διαβάστε περισσότερα

1 Απλή Αρµονική Ταλάντωση

1 Απλή Αρµονική Ταλάντωση ,Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Καραδηµητρίου Ε. Μιχάλης http://perifysikhs.wordpress.com mixalis.karadimitriou@gmail.com Πρόχειρες Σηµειώσεις 2011-2012 1 Απλή Αρµονική Ταλάντωση 1.1 Περιοδικά Φαινόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα