Ημερίδα: Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων & Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ημερίδα: Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων & Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων"

Transcript

1 Ημερίδα: Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων & Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Παρουσίαση Υφιστάμενης Κατάστασης, Προτεραιοτήτων και Μέτρων του Προγράμματος Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων Χρήστος Τσομπανίδης Συντονιστής Ομάδας Μελέτης Aθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014

2 Περιεχόμενα παρουσίασης 1. Στοιχεία έργου 2. Αντικείμενο έργου 3. Υφιστάμενες δράσεις πρόληψης στην Ελλάδα 4. Αιτιολόγηση επιλογής στόχων πρόληψης αποβλήτων 5. Μέτρα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων 6. Προτεινόμενα Μέτρα 7. Θέματα προς Συζήτηση 1

3 Στοιχεία έργου Τίτλος Έργου: Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης ημιουργίας Αποβλήτων Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) / Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) Ανάδοχος: ENVIROPLAN A.E. Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 28/05/2013 2

4 Αντικείμενο έργου Φάσεις εκπόνησης Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων Φάση 0: Μεθοδολογία Εκπόνησης Έργου Φάση 1: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης Φάση 2: Ορισμός Προτεραιοτήτ ων και στόχων Φάση 3: Διαμόρφωση Στρατηγικής - εργαλεία ελέγχου & παρακολούθησης Φάση 4: Σύνταξη σχεδίου νομικού κειμένου Παραδοτέο 1: Μεθοδολογία 0: Μεθοδ/γία Εκπόνησης Εκπόνησης Έργου του Έργου Παραδοτέο 2: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης Παραδοτέο 3: Ορισμός Προτεραιοτήτων και στόχων Παραδοτέο 4: Διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής Μέρος Α (Μέτρα) Διαβούλευση Μέρος Β (Δράσεις) Παραδοτέο 6: Σχέδιο Νομικού Κειμένου Παραδοτέο 5: Υλοποίηση της στρατηγικής και παρακολούθηση αυτής 3

5 Υφιστάμενες δράσεις πρόληψης στην Ελλάδα (1) ράσεις πρόληψης χρηματοδοτούμενες από Ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά προγράμματα. Π.χ.: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΕΙΞΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟ WASP (LIFE10 ENV_GR_000622) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΣΟ ΠΕΤΑΩ ΣΕ ΕΛΛΑ Α, ΕΣΘΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ (LIFE 07/ENV/GR/ HEC-PAYT), κ.ά. ράσεις πρόληψης και βιώσιμης κατανάλωσης από εταιρείες. Π.χ. ΟΜΙΛΟΣ CARREFOUR ΟΤΕ COSMOTE ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ TITAN RECYCOM - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΗΜΑΤΩΝ, κ.ά. ράσεις από ΜΚΟ Σωματεία Εθελοντικές Οργανώσεις. Π.χ.: ΙΑΘΕΣΗ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΜΕΝΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Ανταλλαγή αγαθών και επαναχρησιμοποίηση. Π.χ. ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΓΑΘΩΝ Πράσινες δημόσιες συμβάσεις Εθελοντικές συμφωνίες Οικολογική σήμανση 4

6 Υφιστάμενες δράσεις πρόληψης στην Ελλάδα (2) Η πλειονότητα των δράσεων πρόληψης εστιάζουν στη μείωση παραγωγής ΑΣΑ και ιδίως στα: απόβλητα χαρτιού απόβλητα συσκευασίας βιοαπόβλητα Ακολουθούν οι δράσεις σχετικά με: Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ογκώδη (κυρίως τα έπιπλα) Απόβλητα Ειδών Ηλεκτρικού Και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) Μικρών Ποσοτήτων Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΠΕΑ) κυρίως τα φάρμακα Επίσης, καταγράφηκαν δράσεις πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης και για τα βιομηχανικά απόβλητα προερχόμενα από τις δραστηριότητες τσιμεντοβιομηχανίας και συσκευασίας τροφίμων και ποτών. 5

7 Υφιστάμενες δράσεις πρόληψης στην Ελλάδα (3) Οι περισσότερες δράσεις απευθύνονται σε: νοικοκυριά δημόσιο τομέα εμπορικές δραστηριότητες, όπως επιχειρήσεις εστίασης και το λιανικό εμπόριο τουριστικές δραστηριότητες βιομηχανία (κυρίως εμφιαλώσεως και τσιμέντου) κατασκευές. 6

8 Υφιστάμενες δράσεις πρόληψης στην Ελλάδα (4) Οι περισσότερες δράσεις είναι σχετικά πρόσφατες και εμφανίζουν περιορισμένη εφαρμογή σε τοπικό επίπεδο. Οι δράσεις δεν αποτελούν μέρος κάποιας συντονισμένης πολιτικής /αποσπασματικές Συχνά δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα τα αποτελέσματά τους. Πολλές από αυτές έχουν παρουσιάσει αρκετή απήχηση στο κοινό προκαλώντας το ενδιαφέρον, ενώ άλλες δεν σημείωσαν ιδιαίτερη επιτυχία παρά την προσπάθεια. Ορισμένες χαρακτηρίζονται από την καινοτομία τους Αρκετές πέρα από τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη παρουσιάζουν φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Οι πιο ευρέως εφαρμοζόμενες δράσεις είναι εκείνες που αφορούν: Προώθηση οικιακής κομποστοποίησης Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινού 7

9 Αιτιόλογηση επιλογής στόχων πρόληψης αποβλήτων (1) ιερευνά και προτείνει ρεύματα συγκεκριμένων υλικών / αποβλήτων Υπάρχουσα βιβλιογραφία Συνέργεια / συσχετισμός με άλλες πολιτικές (π.χ. Αειφόρο κατανάλωση, αποδοτικότητα πόρων, κ.λπ.) Ισχύουσες πολιτικές πρόληψης Σχέδια Πρόληψης Άλλων Χωρών Θέτουν στόχους ανά ρεύμα υλικών/αποβλήτων εν προτείνονται σε όλα ποσοτικοί στόχοι, σε ορισμένα για λόγους ευελιξίας /έλλειψης στοιχείων Υπάρχει δυσκολία καταγραφής και γίνονται εκτιμήσεις σε αρκετές περιπτώσεις. Χωρίς επαρκή στοιχεία/δείκτες, οι στόχοι είναι μη λειτουργικοί ιαθέσιμα στοιχεία ποσοτήτων Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης Κυριότεροι παραγωγικοί τομείς Κατευθύνσεις αρμοδίων υπηρεσιών που δόθηκαν κατά τις συναντήσεις Κατευθύνσεις υπηρεσιών & φορέων Επιλογή Προτεραιοτήτων και Στόχων 8

10 Αιτιόλογηση επιλογής στόχων πρόληψης αποβλήτων (2) Την παρούσα χρονική στιγμή, αρκετά προγράμματα Ευρωπαϊκών Χωρών βρίσκονται ήδη σε συμφωνία με τις διατάξεις της Οδηγίας Πλαίσιο και έχουν δημοσιευθεί, όπως Αγγλία (2013) Αυστρία Βέλγιο (Βρυξέλλες) Γερμανία (2013) Ιρλανδία Λουξεμβούργο Ουαλία (2013) Πολωνία Πορτογαλία Σκωτία (Zero Waste Plan) (2013) Φινλανδία 9

11 Αιτιόλογηση επιλογής στόχων πρόληψης αποβλήτων (3) Ποσοτικοί /Ποιοτικοί στόχοι πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων ανά κατηγορία αποβλήτων 10

12 Αιτιόλογηση επιλογής στόχων πρόληψης αποβλήτων (4) Επιλέχθηκε η θέσπιση μη ποσοτικών στόχων: Φιλόδοξους ποσοτικούς στόχους θέτουν ορισμένα σχέδια χωρών με πολύχρονη εμπειρία στην πρόληψη, π.χ. το Βέλγιο. Xώρες με προσφάτως δημοσιευμένα προγράμματα πρόληψης και σημαντική εμπειρία σε θέματα πρόληψης δεν θέτουν συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ομοσπονδιακό σχέδιο πρόληψης της Γερμανίας, σύμφωνα με το οποίο η μη θέσπιση ποσοτικών στόχων παρέχει μεγάλο βαθμό ευελιξίας στην επιλογή μέτρων πρόληψης Η πρόληψη αποβλήτων στους τομείς-παραγωγούς αποβλήτων που ταυτοποιήθηκαν κατά την διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης, δηλαδή τουρισμό, βιομηχανία, εμπόριο, νοικοκυριά, θα πραγματοποιηθεί με την προώθηση κατάλληλων μέτρων/δράσεων στους τομείς και όχι με τη θέσπιση ειδικών στόχων ανά παραγωγό αποβλήτων. 11

13 Αιτιόλογηση επιλογής στόχων πρόληψης αποβλήτων (5) Δεν καθορίστηκαν στόχοι για το ρεύμα των γεωργικών αποβλήτων. Η μόνη Ευρωπαϊκή Χώρα που έως τώρα φέρεται να έχει πρόγραμμα πρόληψης για το συγκεκριμένο ρεύμα [Ιρλανδία - Smarter (Resource efficient) farming] δεν αφορά διαδικασίες πρόληψης αποβλήτων, αλλά διαδικασίες ελαχιστοποίησης/επεξεργασίας και ενέργειες προώθησης της κομποστοποίησης/αναερόβιας ζύμωσης, της ανακύκλωσης των αποβλήτων, των μεγάλων συσκευασιών και στο γενικά στον εξορθολογισμό της γεωργίας. Δεν καθορίστηκαν στόχοι για τα βιομηχανικά απόβλητα. Οι τάσεις παραγωγής βιομηχανικών μπορεί να επηρεαστούν από παράγοντες όπως οικονομικές συνθήκες και αύξηση των εισαγωγών. Η έλλειψη καταγραφής (μερικώς ή και στο σύνολο) σε συγκεκριμένα ρεύματα βιομηχανικών οδηγεί στην υιοθέτηση εκτιμήσεων για τον προσδιορισμό των παραγόμενων αποβλήτων. Η μη ορθή συμπλήρωση των στοιχείων από τις επιχειρήσεις που υποβάλλουν Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) θα οδηγήσει σε λανθασμένα αποτελέσματα. 12

14 Αιτιόλογηση επιλογής στόχων πρόληψης αποβλήτων (6) Δεν καθορίστηκαν στόχοι για τα ΑΕΚΚ Η παραγωγή ΑΕΚΚ σχετίζεται άμεσα με τις οικονομικές συνθήκες και την οικονομική ανάπτυξη. εν διατίθενται αναλυτικά στοιχεία για το σύνολο των παραγόμενων ποσοτήτων τους παρά μόνο εκτίμηση αυτών. Η επίδραση των διαφόρων δράσεων πρόληψης στον συγκεκριμένο Τομέα χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα και δύσκολα ποσοτικοποιούνται. Επειδή, τα ΑΕΚΚ (π.χ. απόβλητα κατεδάφισης) παράγονται από υποδομές που κατασκευάστηκαν αρκετά έτη πριν, η παραγόμενη ποσότητα ΑΕΚΚ ως δείκτης πρόληψης έχει μειωμένη σχετικότητα με τις δράσεις πρόληψης του παρόντος. Η προώθηση της οικολογικής δόμησης ως μέτρο πρόληψης δεν μπορεί να συνδεθεί με δείκτες παρακολούθησης 13

15 Αιτιόλογηση επιλογής στόχων πρόληψης αποβλήτων (7) Δεν καθορίστηκαν στόχοι για τα επικίνδυνα απόβλητα Αφενός οι ποσότητες της χώρας είναι μικρές. Αφετέρου, όσον αφορά τα Μικρών Ποσοτήτων Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΠΕΑ), αλλά και γενικότερα, υπάρχει η κατεύθυνση να επιτευχθεί καλύτερος διαχωρισμός από το κύριο ρεύμα των ΑΣΑ, το οποίο θα οδηγήσει σε αύξηση των καταγραφόμενων ποσοτήτων, που προηγουμένως δεν ήταν γνωστές. Έτσι, θα είναι δύσκολο να υπολογιστεί η επίτευξη ποσοτικού στόχου μείωσης των ΕΑ. 14

16 Αιτιόλογηση επιλογής στόχων πρόληψης αποβλήτων (8) Τα Αστικά Στερεά Απόβλητα δεν αποτελούν, ως σύνολο, ρεύμα προτεραιότητας, αλλά τα ακόλουθα 3 διακριτά ρεύματα: Απόβλητα Τροφίμων Χαρτί Υλικά / Απόβλητα Συσκευασίας Μεγάλος αριθμός υφιστάμενων δράσεων πρόληψης στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό στοχεύουν κυρίως στα συγκεκριμένα υλικά. Τα επιλεγόμενα ρεύματα καταλαμβάνουν σημαντικό ποσοστό της σύστασης των ΑΣΑ. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, τα συγκεκριμένα ρεύματα προτεραιότητας παρουσιάζουν υψηλό δυναμικό μείωσης με την εφαρμογή κατάλληλων δράσεων πρόληψης. 15

17 Αιτιόλογηση επιλογής στόχων πρόληψης αποβλήτων (9) Προτεινόμενοι τομείς προτεραιότητας/στόχοι Απόβλητα Αστικά Στερεά Τροφίμων: Απόβλητα Προώθηση (ΑΣΑ) της μείωσης παραγωγής αποβλήτων τροφίμων Αφορά κυρίως νοικοκυριά, αλλά μπορεί να επεκταθεί Prevention στην μαζική Costs εστίαση, στο λιανεμπόριο, στη βιομηχανία τροφίμων, στις υγειονομικές μονάδες, στις ξενοδοχειακές μονάδες και καταλύματα και στα σχολεία. Χαρτί: Προώθηση της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού Αφορά κυρίως νοικοκυριά, σχολεία, επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και τουριστικές μονάδες Υλικά / Απόβλητα Συσκευασίας: Προώθηση της μείωσης αποβλήτων συσκευασίας Αφορά κυρίως νοικοκυριά, σχολεία, επιχειρήσεις και τουριστικές μονάδες Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικόυ Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ): Προώθηση της επαναχρησιμοποιήσης ΗΗΕ Αφορά κυρίως νοικοκυριά, αλλά μπορεί να επεκταθεί στα σχολεία και στις δημόσιες υπηρεσίες. Γεωγραφική και διοικητική κλίμακα εφαρμογής: Εθνική, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Βραχυπρόθεσμος/μακροπρόθεσμος: Βραχυπρόθεσμος, εντός χρονικού ορίζοντα 6ετίας από την έναρξη ισχύος του σχεδίου πρόληψης 16

18 Μέτρα Πρόληψης ημιουργίας Αποβλήτων Παράρτημα IV Οδηγίας-Πλαίσιο 2008/98/ΕΚ Προϋποθέσειςπλαίσια παραγωγής αποβλήτων Φάσεις σχεδιασμού, παραγωγής και διανομής Φάσεις κατανάλωσης και χρήσης 1. Μέτρα σχεδιασμού ή άλλα οικονομικά μέσα προαγωγής αποτελεσματικής χρήσης πόρων 2. Προαγωγή έρευνας και ανάπτυξης για καθαρότερα προϊόντα και τεχνολογίες ιανομή αποτελεσμάτων 3. είκτες για συγκριτική αξιολόγηση 4. Οικολογικός Σχεδιασμός / ενθάρρυνση μέσω δημοσίων συμβάσεων 5. Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις για τεχνικές πρόληψης/διευκόλυνση εφαρμογής Β Τ 6. Εκπαίδευση αρμοδίων αρχών για απαιτήσεις πρόληψης στις άδειες των εγκαταστάσεων της 96/61/ΕΚ 7. Μέτρα πρόληψης σε εγκαταστάσης που δεν υπάγονται στην 96/61/ΕΚ 8. Ευαισθητοποίηση/στήριξη επιχειρήσεων 9. Εθελοντικές συμφωνίες με καταναλωτές/ παραγωγούς/ επιχειρήσεις/βιομηχανία 10.Προώθηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής ιαχείρισης 11.Οικονομικά μέσα (π.χ. κίνητρα, υποχρεωτική πληρωμή, κ.λπ.) 12.Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση κοινού / ειδικών ομάδων 13.Προαγωγή αξιόπιστων οικολογικών σημάτων 14.Συμφωνίες με τη βιομηχανία, π.χ. Επιτροπές Προϊόντων στα πλαίσια των Ολοκληρωμένων Πολιτικών Προϊόντων 15.Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών κριτηρίων/κριτηρίων πρόληψης σε δημοπρασίες και συμβάσεις 16.Προαγωγή επαναχρησιμοποίησης ή/και επιδιόρθωσης 17

19 Ευρύτερης Θεσμικής Φύσεως Προτεινόμενα Μέτρα (1) o Ανάπτυξη σχεδίων πρόληψης σε επίπεδο Περιφέρειας και από τους ήμους o Ανάπτυξη σχεδίων πρόληψης για σημαντικούς τομείς παραγωγής δραστηριοτήτων (π.χ. εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κοινού και κοινωφελείς οργανισμούς, νοσοκομεία, τουρισμός κ.ά.) o Ενίσχυση Πράσινων ημόσιων Συμβάσεων o Οικονομικά Μέσα (κίνητρα / αντικίνητρα, χρέωση υλικών συσκευασίας στους καταναλωτές, σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετάω», κ.ά.) o Προώθηση κέντρων επισκευής / αναβάθμιση προς Επαναχρησιμοποίηση 18

20 Προτεινόμενα Μέτρα (2) Τομέας Προτεραιότητας: Απόβλητα Τροφίμων Προϋποθέσεις - Πλαίσια σχετικά με την Παραγωγή Αποβλήτων Ανάπτυξη σχεδίων πρόληψης από τους ΟΤΑ Kάτοικοι, επιχειρήσεις, ΟΤΑ Φάσεις Σχεδιασμού, Παραγωγής και ιανομής Προώθηση μέτρων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και σε εγκαταστάσεις που δεν υπάγονται στην οδηγία 96/61/ΕΚ Αδειοδοτούσες αρχές, Επιχειρήσεις Προγράμματα ευαισθητοποίησης επιχειρήσεων σε θέματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων Επιχειρήσεις Προώθηση εθελοντικών συμφωνιών για πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων Επιχειρήσεις Προαγωγή των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σε οργανισμούς και επέκταση των υφιστάμενων συστημάτων Επιχειρήσεις Φάσεις Κατανάλωσης και Χρήσης Ενίσχυση της πρόληψης αποβλήτων κατά την αγορά προϊόντων και εκστρατείες ευαισθητοποίησης κοινού Καταναλωτές Εισαγωγή και δράσεων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στην εκπαίδευση Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Συμφωνίες με τη βιομηχανία και το εμπόριο για την κατάστρωση εκστρατειών ενημέρωσης Επιχειρήσεις, βιομηχανία Προαγωγή επαναχρησιμοποίησης ημόσιος Τομέας, Καταναλωτές, Επιχειρήσεις, ΜΚΟ Μέτρα που δεν περιλαμβάνονται στην Οδηγίας 2008/98/ΕΚ Οικιακή κομποστοποίηση Καταναλωτές 19

21 Προτεινόμενα Μέτρα (3) Τομέας Προτεραιότητας: Χαρτί Προϋποθέσεις - Πλαίσια σχετικά με την Παραγωγή Αποβλήτων Ανάπτυξη σχεδίων πρόληψης από τους ΟΤΑ Kάτοικοι, επιχειρήσεις, ΟΤΑ Φάσεις Σχεδιασμού, Παραγωγής και ιανομής Προώθηση μέτρων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και σε εγκαταστάσεις που δεν υπάγονται στην οδηγία 96/61/ΕΚ Αδειοδοτούσες αρχές, Επιχειρήσεις Προγράμματα ευαισθητοποίησης επιχειρήσεων σε θέματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων Επιχειρήσεις Προαγωγή των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σε οργανισμούς και επέκταση των υφιστάμενων συστημάτων Επιχειρήσεις Φάσεις Κατανάλωσης και Χρήσης Ενίσχυση της πρόληψης αποβλήτων κατά την αγορά προϊόντων και εκστρατείες ευαισθητοποίησης κοινού Καταναλωτές Εισαγωγή και δράσεων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στην εκπαίδευση Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Προώθηση οικολογικού σήματος ΕU-Ecolabel ημόσιοι & Ιδιωτικοί Οργανισμοί Προαγωγή επαναχρησιμοποίησης ημόσιος Τομέας, Καταναλωτές, Επιχειρήσεις, ΜΚΟ Μέτρα που δεν περιλαμβάνονται στην Οδηγίας 2008/98/ΕΚ Προώθηση ηλεκτρονικών συναλλαγών ημόσιοι & Ιδιωτικοί Οργανισμοί 20

22 Προτεινόμενα Μέτρα (4) Τομέας Προτεραιότητας: Υλικά / Απόβλητα Συσκευασίας Προϋποθέσεις - Πλαίσια σχετικά με την Παραγωγή Αποβλήτων Ανάπτυξη σχεδίων πρόληψης από τους ΟΤΑ Kάτοικοι, επιχειρήσεις, ΟΤΑ Προώθηση της περιβαλλοντικής έρευνας /πρόσβαση στη περιβαλλοντική πληροφόρηση για την πρόληψη Ερευνητικά ιδρύματα, Βιομηχανία Φάσεις Σχεδιασμού, Παραγωγής και ιανομής ιάχυση πληροφορίας για τον οικολογικό σχεδιασμό - Ενθάρρυνση οικολογικού σχεδιασμού μέσω των δημοσίων συμβάσεων Σχεδιαστές προϊόντων, κατασκευαστές, διακινητές Προώθηση μέτρων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και σε εγκαταστάσεις που δεν υπάγονται στην οδηγία 96/61/ΕΚ Αδειοδοτούσες αρχές, Επιχειρήσεις Προγράμματα ευαισθητοποίησης επιχειρήσεων σε θέματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων Επιχειρήσεις Προώθηση εθελοντικών συμφωνιών για πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων Επιχειρήσεις Προαγωγή των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σε οργανισμούς και επέκταση των υφιστάμενων συστημάτων Επιχειρήσεις 21

23 Προτεινόμενα Μέτρα (5) Τομέας Προτεραιότητας: Υλικά / Απόβλητα Συσκευασίας Φάσεις Κατανάλωσης και Χρήσης Οικονομικά μέσα για μείωση ποσοτήτων πλαστικών τσαντών μιας χρήσης Καταναλωτές, Εμπορικά Καταστήματα Ενίσχυση της πρόληψης αποβλήτων κατά την αγορά προϊόντων και εκστρατείες ευαισθητοποίησης κοινού Καταναλωτές Εισαγωγή και δράσεων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στην εκπαίδευση Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Προώθηση Συμφωνιών με τη βιομηχανία και το εμπόριο Επιχειρήσεις, βιομηχανία Προώθηση ενσωμάτωσης περιβαλλοντικών κριτηρίων και των κριτηρίων πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων σε δημοπρασίες και συμβάσεις ημόσιοι & Ιδιωτικοί Οργανισμοί Προαγωγή επαναχρησιμοποίησης ημόσιος Τομέας, Καταναλωτές, Επιχειρήσεις, ΜΚΟ, κ.ά. 22

24 Τομέας Προτεραιότητας: ΑΗΗΕ Προτεινόμενα Μέτρα (6) Προϋποθέσεις - Πλαίσια σχετικά με την Παραγωγή Αποβλήτων Ανάπτυξη σχεδίων πρόληψης από τους ΟΤΑ Kάτοικοι, επιχειρήσεις, ΟΤΑ Φάσεις Κατανάλωσης και Χρήσης Προώθηση ενσωμάτωσης περιβαλλοντικών κριτηρίων και των κριτηρίων πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων σε δημοπρασίες και συμβάσεις ημόσιοι & Ιδιωτικοί Οργανισμοί Προαγωγή επαναχρησιμοποίησης ημόσιος Τομέας, Καταναλωτές, Επιχειρήσεις, ΜΚΟ, κ.ά. Προώθηση κέντρων επισκευής ημόσιοι & Ιδιωτικοί φορείς, ΜΚΟ, κ.ά. 23

25 Προτεινόμενα Μέτρα (7) Μέτρα εκτός Τομέων Προτεραιότητας: ΑΣΑ Προϋποθέσεις - Πλαίσια σχετικά με την Παραγωγή Αποβλήτων Ανάπτυξη σχεδίων πρόληψης από τους ΟΤΑ Kάτοικοι, επιχειρήσεις, ΟΤΑ Φάσεις Σχεδιασμού, Παραγωγής και ιανομής Παροχή συμβουλών από ημόσιους Φορείς για τις δυνατότητες πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων Επιχειρήσεις Προώθηση μέτρων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και σε εγκαταστάσεις που δεν υπάγονται στην οδηγία 96/61/ΕΚ Αδειοδοτικές αρχές, Επιχειρήσεις Προγράμματα ευαισθητοποίησης επιχειρήσεων σε θέματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων Επιχειρήσεις Προώθηση εθελοντικών συμφωνιών για πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων Επιχειρήσεις Προαγωγή των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σε οργανισμούς και επέκταση των υφιστάμενων συστημάτων Επιχειρήσεις 24

26 Προτεινόμενα Μέτρα (8) Μέτρα εκτός Τομέων Προτεραιότητας: ΑΣΑ Φάσεις Κατανάλωσης και Χρήσης Εισαγωγή των Συστημάτων «Πληρώνω όσο πετάω» Κάτοικοι, ΟΤΑ, επιχειρήσεις Ενίσχυση της πρόληψης αποβλήτων κατά την αγορά προϊόντων και εκστρατείες ευαισθητοποίησης κοινού Καταναλωτές Εισαγωγή και δράσεων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στην εκπαίδευση Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Προώθηση οικολογικού σήματος ΕU-Ecolabel ημόσιοι & Ιδιωτικοί οργανισμοί Προώθηση εθελοντικών συμφωνιών συμφωνιών με τη βιομηχανία και το εμπόριο Επιχειρήσεις, Βιομηχανία Προώθηση ενσωμάτωσης περιβαλλοντικών κριτηρίων και των κριτηρίων πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων σε δημοπρασίες και συμβάσεις ημόσιοι & Ιδιωτικοί Οργανισμοί Προαγωγή επαναχρησιμοποίησης ή/και επιδιόρθωσης ημόσιος Τομέας, Καταναλωτές, Επιχειρήσεις, ΜΚΟ, κ.. 25

27 Προτεινόμενα Μέτρα (9) Μέτρα εκτός Τομέων Προτεραιότητας: Βιομηχανικά Απόβλητα Φάσεις Σχεδιασμού, Παραγωγής και ιανομής Παροχή συμβουλών από ημόσιους Φορείς για τις δυνατότητες πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων Βιομηχανία Προώθηση μέτρων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και σε εγκαταστάσεις που δεν υπάγονται στην οδηγία 96/61/ΕΚ Αδειοδοτικές αρχές, Εγκαταστάσεις Μέτρα που δεν περιλαμβάνονται στην Οδηγίας 2008/98/ΕΚ Βιομηχανική Συμβίωση Βιομηχανία Μέτρα εκτός Τομέων Προτεραιότητας: ΑΕΚΚ Μέτρα, όπως ο οικολογικός σχεδιασμός, ενσωμάτωση περιβαλλοντικών κριτηρίων σε συμβάσεις, εισαγωγή μαθημάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κ.λπ. ημόσιος Τομέας, κατασκευαστικός τομέας, κ.ά. 26

28 Θέματα προς Συζήτηση (1) Οικιακή Κομποστοποίηση Διάσταση απόψεων Υπάρχουν διαφορετικές, προς το παρόν, απόψεις σχετικά με το αν η οικιακή κομποστοποίηση αποτελεί μέσο πρόληψης. Η μία πλευρά θεωρεί ότι ακολουθεί την παραγωγή αποβλήτων, επομένως δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μέτρο πρόληψης. Η άλλη πλευρά θεωρεί ότι αποτελεί «εσωτερική διαδικασία» και ο «παραγωγός βιο-αποβλήτων» προλαμβάνει την παραγωγή αποβλήτων, επομένως αποτελεί μέτρο πρόληψης. Σίγουρα υπάρχουν έμμεσα ή άμεσα πλεονεκτήματα: o Μείωση των βιοαποβλήτων που συλλέγονται, επεξεργάζονται ή διατίθενται o Μείωση των βιοαποβλήτων που διακινούνται o Μείωση των εκπομπών CO 2 27

29 Θέματα προς Συζήτηση (2) Οικιακή Κομποστοποίηση - Επισκόπηση άλλων χωρών Oι νότιες χώρες ή χώρες που έχουν ανάγκη εδαφοβελτιωτικών το θεωρούν ως μέτρο πρόληψης (π.χ. Ιρλανδία, Βέλγιο-Φλάνδρα), Ισπανία-Καταλονία, Πορτογαλία, Ιταλία, Γαλλία) Οι βόρειες χώρες ή γενικά χώρες με παράδοση στην ανάκτηση ενέργειας από βιοαποδομήσιμα απόβλητα, τείνουν να μην περιλαμβάνουν την οικιακή κομποστοποίηση στα Σχέδια Πρόληψής τους ή ακόμη και ρητά να μην τη θεωρούν μέτρο πρόληψης (Αγγλία, Σκωτία, Αυστρία-Βιέννη, Γερμανία) Αρκετά προγράμμα που έχουν εγκριθεί και χρηματοδοτηθεί από την Ε.Ε. (π.χ. LIFE) περιλαμβάνουν την οικιακή κομποστοποίηση ως μέτρο πρόληψης (π.χ. WASP Tool, RECYCLING SYMPRAXIS, κ.λπ.) Συμπεριλαμβάνεται στις κατευθυντήριες οδηγίες της Ε.Ε. που έχουν προετοιμαστεί για να υποστηριχθούν τα κράτη μέλη κατά την ανάπτυξη των προγραμμάτων πρόληψης των αποβλήτων 28

30 Θέματα προς Συζήτηση (3) Κέντρα Επισκευών Αναβάθμισης προς Επαναχρησιμοποίηση Τα κέντρα Επισκευών Αναβάθμισης προϊόντων ή αποβλήτων προς Επαναχρησιμοποίηση, σε άλλες περιπτώσεις εντάσσονται στην έννοια της πρόληψης, ενώ σε άλλες όχι. Όμως, σε αρκετά Εθνικά Σχέδια, ανεξάρτητα αν τα υπάγουν ή όχι ευθέως στην έννοια της πρόληψης, τα θεωρούν χρήσιμο μοχλό για την περαιτέρω εφαρμογή πολιτικών πρόληψης. Συμπεριλαμβάνονται στις κατευθυντήριες οδηγίες της Ε.Ε. που έχουν προετοιμαστεί για να υποστηριχθούν τα κράτη μέλη κατά την ανάπτυξη των προγραμμάτων πρόληψης των αποβλήτων 29

31 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 30

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΡ. ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Β7 ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ : HB96107

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση. Περιβάλλον

Τελική έκθεση. Περιβάλλον Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Περιβάλλον Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας 1994L0062 EL 20.04.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Κλιματική Αλλαγή KAI Επιχειρηματικές Ευκαιρίες Κλιματική Αλλαγή και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες Πρόγραμμα Life+ «climabiz» (LIFE08 ENV/GR/000552) ΑΘΗΝΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Μ ΕΛΕΤΗ Ε ΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΙΦΟΡΟΣ Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

Μ ΕΛΕΤΗ Ε ΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΙΦΟΡΟΣ Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 Κ ΥΠΡΙΑΚΗ Δ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ ΣΜΟΥ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΙΦΟΡΟΣ Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 Μ ΕΛΕΤΗ Ε ΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Μ ΕΛΕΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8.2.0. Τίτλος του Μέτρου 16 Συνεργασία 8.2.1. Νομική βάση Άρθρα 35 και 55-57 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. Ιωάννης Φωτεινός Βασίλειος Μεταξάς Γεώργιος Πλακωτάρης Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος - Περιφερειολόγος ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα