Εισαγωγή. 1. Η Συναισθηματική Νοημοσύνη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή. 1. Η Συναισθηματική Νοημοσύνη"

Transcript

1 Εισαγωγή Η αξία της διαπροσωπικής σχέσης σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα είναι αδιαμφισβήτητη και αποτελεί ένα πολύ ουσιαστικό μέρος κάθε ανθρώπινης διαδικασίας (Καλαντζή-Αζίζι, 1990). Ιδιαιτέρως δε κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία αποτελεί κατεξοχήν σχέση αλληλεπίδρασης, είναι ιδιάζουσας σημασίας η ποιότητα και ο τύπος της σχέσης που θα αναπτυχθεί μεταξύ των εμπλεκόμενων ατόμων, του εκπαιδευτικού και του μαθητή (Γκότοβος, 1987). Σε μια τέτοια σχέση αλληλεπίδρασης, τα συναισθήματα διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Ειδικότερα τις τελευταίες δεκαετίες, που παρατηρείται όλο και πιο συχνή αύξηση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των νέων παιδιών και αύξηση των περιπτώσεων κατάθλιψης, άγχους, απομόνωσης, χαμηλής αυτοεκτίμησης και χαμηλής αυτοαντίληψης των μαθητών, το επιστημονικό ενδιαφέρον έχει στραφεί στην αναζήτηση νέων τρόπων διαπαιδαγώγησης, εντάσσοντας τη συναισθηματική αγωγή στην εκπαίδευση (Καραμπάτσου, 2000). Απώτερος στόχος, είναι η ενίσχυση της συναισθηματικής νοημοσύνης των μαθητών, με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που προαναφέρθηκαν(καραμπάτσου, 2000). Η ενίσχυση της συναισθηματικής νοημοσύνης επικεντρώνεται στην καλλιέργεια των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων, ώστε οι μαθητές να μπορούν να εκφράζουν, να διαχειρίζονται και να ελέγχουν τα συναισθήματά τους, να αλληλεπιδρούν επιτυχώς κοινωνικά και εν τέλει να καθίστανται ικανοί να παίρνουν συνετές αποφάσεις, να περιορίζουν την αντικοινωνική συμπεριφορά, να ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους και να αναζητούν συνεχώς ευκαιρίες για πρόοδο και μάθηση σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους (Goleman, 1995). Συνεπώς, η συναισθηματική νοημοσύνη πρέπει να κατέχει κεντρική θέση στην εκπαίδευση, ιδιαιτέρως δε στη δευτεροβάθμια, εφόσον σε αυτή την ηλικία οι μαθητές διαμορφώνουν την προσωπικότητα που θα έχουν ως ενήλικες. 1. Η Συναισθηματική Νοημοσύνη Κατά την δεκαετία του 1990 επινοήθηκε ο όρος Συναισθηματική Νοημοσύνη από τους Mayer & Salovey (1990). Ωστόσο, μέχρι και σήμερα, παρά την αναγνώριση του βασικού ρόλου που διαδραματίζει η Συναισθηματική Νοημοσύνη (Σ.Ν) στη συναισθηματική, ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη του ατόμου, δεν έχει επιτευχθεί ο ακριβής ορισμός του όρου. Ο λόγος είναι πως η Σ.Ν, ως έννοια, δεν είναι

2 αυθύπαρκτη, ούτε μονοδιάστατη, αποκτάται κατά τη διάρκεια της ζωής του ατόμου και εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες, όπως το περιβάλλον ή τα στοιχεία της προσωπικότητας του ατόμου (Suldo & Huebner, 2006). Ως εκ τούτου, δικαιολογείται η ύπαρξη πολυάριθμων και διαφορετικών ορισμών της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, οι οποίοι όμως, δεν είναι αντικρουόμενοι, αλλά ως ένα βαθμό, αλληλοσυμπληρώνονται. Γενικά, ο όρος Συναισθηματική Νοημοσύνη (Σ.Ν) αποτελεί μια ευρεία έννοια, που περιλαμβάνει το σύνολο των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων που καθιστούν το άτομο ικανό να κατανοεί και να διαχειρίζεται τόσο τα δικά του συναισθήματα όσο και των άλλων, με απώτερο σκοπό την επίτευξη της προσωπικής του ανάπτυξης (Mayer&Salovey, 1990). Συμπληρωματικά, οι Petrides και Furnham (2001) ορίζουν τη Συναισθηματική Νοημοσύνη ως χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσωπικότητας του ατόμου, που αποτελείται από μια ομάδα συμπεριφορικών διαθέσεων που αφορούν την ικανότητα αναγνώρισης, επεξεργασίας και χρήσης των συναισθημάτων. 2. Συναισθηματική νοημοσύνη και ανάπτυξη σχολικών και κοινωνικών δεξιοτήτων Η θεωρία της συναισθηματικής νοημοσύνης βρίσκει εφαρμογή σε κάθε τομέα της καθημερινής ζωής του ανθρώπου, ειδικότερα δε, μέσα στα πλαίσια του σχολείου, όπου τα παιδιά δραστηριοποιούνται κοινωνικά και αναπτύσσονται συναισθηματικά (Καραμπάτσος, 2000). Σύμφωνα με την Gibbs (1995), πουθενά δεν είναι τόσο επιβεβλημένο ως αντικείμενο η εφαρμογή προγραμμάτων για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης, όσο στο σχολείο. Η διδασκαλία, και γενικότερα η εκπαιδευτική πράξη, ακόμα και στην πιο παραδοσιακή της μορφή, αποτελεί μια ατέρμονη αλληλεπίδραση συναισθημάτων επιβεβαίωσης, αποδοχής, επιβράβευσης ή απόρριψης, επίπληξης και νουθεσίας, επιδρώντας καταλυτικά, στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του μαθητή (Κωνσταντίνου, 2004). Συνεπώς, ο ρόλος των συναισθημάτων στην παιδαγωγική αλληλεπίδραση είναι καθοριστικός και η Σ.Ν αποτελεί αναμφίβολα έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες, που επηρεάζουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής πράξης.

3 Η συναισθηματική νοημοσύνη δεν αποτελεί ένα έμφυτο χαρακτηριστικό, αλλά αποκτάται με την πάροδο του χρόνου και μπορεί να μεταδοθεί προς τους μαθητές. Ως εκ τούτου, γίνεται αντιληπτό πως η συναισθηματική συμπεριφορά μαθαίνεται και αναπτύσσεται, όταν παρέχονται οι κατάλληλες μαθησιακές εμπειρίες, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τη γνωστική συμπεριφορά (Βρεττός & Καψάλης, 1997). Έτσι, παράλληλα με την πνευματική και γνωστική ανάπτυξη των μαθητών, το εκπαιδευτικό έργο πρέπει να επικεντρώνεται και στη συναισθηματική ωρίμανση. Η ανάπτυξη της Σ.Ν βοηθά τους μαθητές να ενισχύσουν τις κοινωνικές και συναισθηματικές τους δεξιότητες, ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις γνώσεις και τις αξίες που αποκτούν στο σχολείο και στη μετέπειτα κοινωνική τους συναλλαγή με τους υπόλοιπους συνανθρώπους, με απώτερο στόχο να ζήσουν μια καλύτερη και πιο ποιοτική ζωή. Η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων, επηρεάζει τομείς όπως την ψυχική υγεία, τη βελτίωση της διαχείρισης των συναισθημάτων, καθώς και των διαπροσωπικών σχέσεων, της επικοινωνίας, αλλά και της αυτοεκτίμησης, γενικότερα της εικόνας που έχουν οι μαθητές για τον εαυτό τους (Goleman, 1998). Η εξάσκηση στις κοινωνικές δεξιότητες επιτυγχάνεται μέσα από την διαδικασία απόκτησης ενός συνόλου κοινωνικών μορφών συμπεριφοράς, όπως η αναγνώριση και ο χειρισμός των συναισθημάτων και η επικοινωνία με «ενσυναίσθηση» με τους άλλους (Τριλίβα& Chiementi, 1998). Πιο αναλυτικά, η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης μέσα στο σχολείο βοηθά τους μαθητές να αντιμετωπίσουν κάθε είδους προβλήματαενδοσχολικά ή ενδοοικογενειακά, που αφορούν είτε στο χαμηλό επίπεδο της ακαδημαϊκής τους προόδου, είτε στον τρόπο που χειρίζονται τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, καθώς και στις πιθανές δυσκολίες στην επικοινωνία τους με τους εκπαιδευτικούς, αλλά και προβλήματα προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον (Bracket& Katulak, 2007). Ταυτόχρονα, «εφοδιάζονται με τις απαραίτητες ικανότητες και γνώσεις ώστε να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, να εκτιμούν την οπτική των άλλων, να έχουν θέτουν στόχους και να επιλύουν προβλήματα, και να χρησιμοποιούν μια ποικιλία διαπροσωπικών δεξιοτήτων για να χειρίζονται, αποτελεσματικά και ηθικά, αναπτυξιακά σχετικά καθήκοντα» (Payton, 2000:13). Το κύριο στοιχείο που αποδεικνύει και εξηγεί τη χρησιμότητα της διδασκαλίας της Σ.Ν. στο σχολείο είναι ότι όλες οι σχετικές έρευνες που έχουν γίνει συνδέουν τη Σ.Ν με τις σχολικές επιδόσεις και τις κοινωνικές δεξιότητες και

4 συνηγορούν στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που έχουν επιτύχει στη ζωή τους δεν έχουν απαραίτητα και πιο υψηλή διανοητική νοημοσύνη, αλλά παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης. Πιο συγκεκριμένα, σε έρευνες των Parker et al.,2004 σε εφήβους φάνηκε πως όσοι διέθεταν υψηλή Σ.Ν είχαν αντίστοιχα και καλύτερη σχολική επίδοση, απ όσους είχαν χαμηλή Σ.Ν. Η ίδια διαπίστωση είχε γίνει και στην έρευνα των Petrides et al. (2004), μέσα από την παρατήρηση των «ευπαθών ομάδων», δηλαδή μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς, προσαρμογής και μαθησιακές δυσκολίες, όπου παρατηρήθηκε ισχυρή συσχέτιση μεταξύ χαμηλής συναισθηματικής νοημοσύνης και χαμηλής σχολικής επίδοσης. Επιπλέον, όσον αφορά την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, οι Suldo & Huebner (2006) μετά από έρευνα που διεξήγαγαν σε Αμερικανούς έφηβους μαθητές λυκείου, διαπίστωσαν πως η συναισθηματική τους νοημοσύνη, δηλαδή η ικανότητα αναγνώρισης και διαχείρισης των συναισθημάτων, είχε άμεση συσχέτιση με την αυτοαντίληψη και την αυτοεκτίμησή τους. Πιο συγκεκριμένα, όσο πιο υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη παρουσίαζαν οι μαθητές, τόσο πιο ικανοποιημένοι ήταν από τη ζωή τους, είχαν κοινωνική αποδοχή, παρουσίαζαν λιγότερα προβλήματα συμπεριφοράς και είχαν καλές κοινωνικές σχέσεις. Τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας επιβεβαιώθηκαν και από την έρευνα των Gilman & Huebner (2006), οι οποίοι διαπίστωσαν πως υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στη συναισθηματική νοημοσύνη των έφηβων μαθητών και την ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων. Η υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη οδηγούσε σε μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή τους, καθώς είχαν καλύτερες σχολικές επιδόσεις, υψηλότερη βαθμολογία, ευρύ κοινωνικό κύκλο, θετική στάση απέναντι στο σχολείο και υψηλότερη αυτοεκτίμηση, σε σύγκριση με τους μαθητές που παρουσίαζαν μικρότερη συναισθηματική νοημοσύνη. Επιπλέον, η έρευνα των Fogle et al. (2002) σε έφηβους μαθητές έδειξε πως η συναισθηματική νοημοσύνη επιδρά καταλυτικά στη ψυχική υγεία και την αυτοαντίληψη των μαθητών, καθώς επίσης επηρεάζει και τη γενικότερη συμπεριφορά προς τον κοινωνικό περίγυρο. Σε έρευνα των Ash&Huebner (2001), που διεξήχθη σε 152 έφηβους μαθητές, διαπιστώθηκε πως η χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη τους οδηγούσε σε περισσότερες αρνητικές εμπειρίες της καθημερινότητας, σε κακές σχέσεις με τους συμμαθητές και προκαλούσε άγχος.

5 Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα και της έρευνας των Petrides et al. (2006), οι οποίοι διαπίστωσαν πως οι μαθητές με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη είναι πιο ενεργητικοί, παίρνουν πρωτοβουλίες, έχουν κοινωνικές δεξιότητες, είναι δημοφιλείς, έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση. Αντιθέτως, οι μαθητές με χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη περιθωριοποιούνται από τους συμμαθητές τους, γιατί θεωρούνται επιθετικοί, αντικοινωνικοί, ταραξίες, έχουν προβλήματα προσαρμογής και παρουσιάζουν χαμηλότερη αυτοεκτίμηση. Τέλος, σε άλλη έρευνα των Petrides et al. (2004) εξετάστηκε η συσχέτιση της συναισθηματικής νοημοσύνης με τις κοινωνικές δεξιότητες και την ακαδημαϊκή επίδοση. Η έρευνα διεξήχθη σε ένα δείγμα 650 εφήβων και τα αποτελέσματα έδειξαν πως όσο πιο υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη παρουσίαζαν οι έφηβοι, τόσο πιο καλή προσαρμογή είχαν στο σχολείο, καλύτερες σχολικές επιδόσεις και υψηλές κοινωνικές δεξιότητες. 3. Παρεμβάσεις για την ανάπτυξη της Σ.Ν μέσα στη σχολική τάξη Βασικό ερώτημα παραμένει το αν μπορεί να διδαχθεί η Σ.Ν στα σχολεία και να αποτελεί μέρος του σχολικού αναλυτικού προγράμματος. Καθοριστικής σημασίας σε μια τέτοια διαδικασία είναι η σωστή και κατάλληλη κατάρτιση των ίδιων των εκπαιδευτικών οι οποίοι θα πρέπει να αναπτύξουν πρώτα τη δική τους Σ.Ν, έτσι ώστε στη συνέχεια να μπορέσουν να βοηθήσουν τους μαθητές και να τους μεταδώσουν τις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες (Bracket& Katulak, 2007). Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν πρότυπα για τους μαθητές σε αυτόν τον τομέα, καθώς διδάσκουν, ακόμα και μη-λεκτικά, τη συναισθηματική νοημοσύνη και μόνο με τον τρόπο που χειρίζονται τις δύσκολες καταστάσεις μέσα στην τάξη. Επίσης, και οι ίδιοι οι μαθητές φαίνεται να κρίνουν τον «καλό» εκπαιδευτικό δίνοντας έμφαση σε ιδιότητες όπως: νηφαλιότητα, δικαιοσύνη, ησυχία, υπομονή, αυτοκυριαρχία, καλοσύνη, αφοσίωση, ευθυμία και συναισθηματική σταθερότητα (Kωνσταντίνου, 1998).Από τα παραπάνω φαίνεται η σημασία που έχει για τη σχολική πραγματικότητα η σωστή διαχείριση της συναισθηματικής νοημοσύνης εκ μέρους του εκπαιδευτικού. Η συναισθηματική αγωγή βασίζεται στην αξιοποίηση της θετικής δράσης των συναισθημάτων, ώστε να περιοριστεί η επίδραση των αρνητικών συναισθημάτων, όπως για παράδειγμα η ανάπτυξη της αισιοδοξίας, που δρα αποτρεπτικά στην εμφάνιση κατάθλιψης (Μαλικιώση-Λοϊζου, 2004), με απώτερο σκοπό την επίτευξη

6 της προαγωγής της επικοινωνίας τόσο σε σχολικό, όσο και σε οικογενειακό επίπεδο (Goleman, 1998). Τα γενικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν τα σχολικά προγράμματα, που στοχεύουν στα παραπάνω, είναι: Έναρξη όσο το δυνατό νωρίτερα Προσαρμογή στις ηλικιακές ανάγκες των παιδιών Εφαρμογή και διάρκεια καθ όλη τη σχολική ζωή Να λαμβάνονται υπόψη τόσο τα ενδοσχολικά, όσο και τα ενδοοικογενειακά προβλήματα των μαθητών (Lopes&Salovey, 2001). Για τα πλαίσια της σχολικής τάξης έχουν δημιουργηθεί ποικίλα προγράμματα που στοχεύουν στην ανάπτυξη των συναισθηματικών δεξιοτήτων μαθητών και εκπαιδευτικών και στοχεύουν στην προώθηση της ψυχικής υγείας της τάξης. Ενδεικτικά, αναφέρεται το πρόγραμμα, που θεωρήθηκε από τα πιο επιτυχημένα, που εφαρμόστηκε στην Αμερική, το πρόγραμμα δημιουργικής λύσης των διαφωνιών. Εφαρμόζεται από το 1985 και προωθεί το ειρηνικό και συνεργατικό κλίμα στο σχολείο, στοχεύοντας κυρίως στην ενίσχυση της Σ.Ν, μέσα από την κατάλληλη επιμόρφωση του εκπαιδευτικού (Lawrence et al., 2001). Το ίδιο πρόγραμμα έχει εφαρμοστεί και στην Ελλάδα με αξιόλογα αποτελέσματα (Τριλίβα&Chimienti, 1998), αλλά ευρύτερα γνωστό είναι το πρόγραμμα «Προαγωγή της ψυχικής υγείας και της μάθησης: κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο», το οποίο εφαρμόστηκε σε διάφορα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εντός Αττικής κατά την πενταετία (Χατζηχρήστου, 2004). Οι θεματικές ενότητες που περιελάμβανε αυτό το πρόγραμμα ήταν: Δεξιότητες επικοινωνίας Αναγνώριση, έκφραση, χειρισμός συναισθημάτων Διαστάσεις της αυτοαντίληψης Αυτοεκτίμηση Αντιμετώπιση των αγχογόνων καταστάσεων Διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων, εναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης συγκρούσεων Διαφορετικότητα και πολιτισμός (Χατζηχρήστου, 2004).

7 Όπως φαίνεται από τις έρευνες που έγιναν, τα ενδοσχολικά προγράμματα ανάπτυξης της Σ.Ν, ενδυναμώνουν τη ψυχική υγεία και τη συναισθηματική νοημοσύνη των μαθητών, ενισχύουν τη διδακτική ικανότητα του σχολείου και οι μαθητές προετοιμάζονται καλύτερα για τους ρόλους που πρόκειται να αναλάβουν ως ενήλικοι (Goleman, 1998). Ανεξάρτητα όμως από την εφαρμογή ή μη προγραμμάτων συναισθηματικής αγωγής, οι εκπαιδευτικοί μπορούν μέσα από μερικές απλές μεθόδους να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Σ.Ν των μαθητών τους μέσα στα πλαίσια της τάξης (Καραμπάτσου, 2000). Μερικές από αυτές τις μεθόδους, είναι οι ακόλουθες: Να παρέχουν κίνητρα στους μαθητές, ακόμα και με τη μορφή της επιβράβευσης ή την αποτροπή της τιμωρίας, αφού πρώτα έχουν εξηγήσει μέσα στην τάξη τους κανόνες συμπεριφοράς και τις συνέπειες των πράξεων (Καραμπάτσου, 2000) Σε περιπτώσεις συγκρούσεων των μαθητών, οι εκπαιδευτικοί μέσα από τη συζήτηση μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν την ανάρμοστη συμπεριφορά και να αποκτήσουν έλεγχο των συναισθημάτων τους (Καραμπάτσου, 2000). Να παρέχουν ευκαιρίες στους μαθητές για να αντιληφθούν και να διορθώσουν τα λάθη τους (Μυλωνάκου-κεκέ, 2004) Όπου και όταν είναι εφικτό, να εφαρμόζεται το παιχνίδι των ρόλων. Πρόκειται για μια μορφή θεατρικής έκφρασης, κατά την οποία ο εκπαιδευτικός και ο μαθητής ασκούνται σε τεχνικές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Έτσι, οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με καθημερινά προβλήματα που τους απασχολούν, συνειδητοποιούν τις θέσεις και τις ανάγκες όλων των εμπλεκομένων στην κατάσταση και επεξεργάζονται τα δεδομένα. Ως εκ τούτου, εξασκούνται στη διαχείριση των συναισθημάτων τους και καλλιεργούν την αυτογνωσία και ετερογνωσία των συναισθημάτων (Μυλωνάκου-Κεκέ, 2004). Συμπεράσματα Το σχολείο αποτελεί τον χώρο όπου τα παιδιά, αλλά ιδιαιτέρως οι έφηβοι δραστηριοποιούνται κοινωνικά και αναπτύσσονται συναισθηματικά. Συνεπώς, το

8 σχολείο στα πλαίσια της παιδείας που προσφέρει, οφείλει να μεριμνήσει και για τη συναισθηματική αγωγή. Δηλαδή, για την ανάπτυξη των θεμελιωδών συναισθηματικών και κοινωνικών ικανοτήτων των μαθητών. Να στοχεύσει μέσα από την εφαρμογή προγραμμάτων, στις ικανότητες αναγνώρισης των συναισθημάτων, κατανόησής τους, διαχείρισης, ανάπτυξης της ενσυναίσθησης, δημιουργίας υγιών διαπροσωπικών σχέσεων, και εν τέλει στην ανάπτυξη συναισθημάτων σεβασμού και της αυτοκυριαρχίας. Η κατάλληλη συναισθηματική αγωγή μέσα στα σχολικά πλαίσια μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοούν, να αντιμετωπίζουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα συναισθήματά τους, αναπτύσσοντας παράλληλα και υγιείς κοινωνικές σχέσεις.

9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Βρεττός Γ., & Καψάλης Α., (1997). Αναλυτικό πρόγραμμα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Γκότοβος Α. Ε., (1985), Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση. Επικοινωνία και κοινωνική μάθηση στο σχολείο, Αθήνα: Σύγχρονη Εκπαίδευση. Καλαντζή-Αζίζι, Α. (1990). Οι σχέσεις θεραπευτού-πελάτη στις θεραπείες της συμπεριφοράς. Τετράδια Ψυχιατρικής, 30, Καραμπάτσου, Α. (2000) Παράγοντες και εκτιμήσεις της σχολικής πραγματικότητας. Ατραπός: Αθήνα Κωνσταντίνου, Χ., (1998), Σχολική Πραγματικότητα και Κοινωνικοποίηση του. Μαθητή. Αθήνα: Gutenberg Κωνσταντίνου, Χ. (2004), Η πρακτική του εκπαιδευτικού στην παιδαγωγική επικοινωνία, Αθήνα: Gutenberg Μαλικιώση- Λοϊζου, Μ.(2004) ο ρόλος των θετικών συναισθημάτων στη συμβουλευτική ψυχολογία. Ψυχολογία, τ.ιι (4) Μυλωνάκου-Κεκέ, Η. (2004) Σχολείο και οικογένεια: Δράσεις και αλληλεπιδράσεις. Αθήνα Τριλίβα, Σ. & Chiementi, G. (1998). Πρόγραμμα ελέγχου συγκρούσεων. Ελληνικά Γράμματα: Αθήνα Χατζηχρήστου, Χ. (2004) Κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο. Τυπωθήτω- Γ. Δάρδανος: Αθήνα ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΗ Goleman D., (1995). H συναισθηματική νοημοσύνη, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα Goleman D., (1998). H συναισθηματική νοημοσύνη, γιατί το E.Q. είναι σημαντικότερο από το I.Q. (3η έκδοση), Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ

10 Ash, L.& Huebner E.S. (2001). Environmental events of life satisfaction reports of Adolescents: A test of Cognitive meditation. School Psychology international, 22, Brackett, M. & Katulak, N., (2007). Emotional Intelligence in the Classroom: Skill- Based Training for teachers and students In: Joseph Chiarrochi & Marziyah Panju (2008). 7 Successful Strategies to Promote Emotional Intelligence in the Classroom, Great Britain: MPG Books Ltd. Fogle, L., Huebner, E.S. & Laughling, J. (2002). The relationship between temperament and life satisfaction in early adolescence. Journal of Happiness Studies, 3, Gibbs, N., (1995). The E.Q Factor: New Brain Research suggests that emotions, not I.Q., may be the true measures of human intelligence, Time Magazine, 146, Νο.14. Gilman, R. & Huebner, E.S. (2006). Characteristics of adolescents who report very high life satisfaction. Journal of Youth and adolescence, 35, Lawrence, A., Brown, J., Roderick, T.& Lantieri, L. (2001) the resolving conflict creatively program. The CEIC review 10 (6): Lopes, P.& Salovey, P. (2001) Emotional Intelligence and Social-Emotional learning. The CEIC review, 10 (6): Mayer, G.& Salovey, P. (1990). The intelligence of emotional intelligence. Intelligence, 17, (4), Payton, J., Wardlaw, D., Graczyk, P., Bloodworth, M., Tompsett, C., Weissberg, R., P., (2000). Social and emotional learning: a framework for promoting mental health and reducing risk behaviours in children and youth, The Journal of School Health, 70. No. 5, Petrides, K. & Furnham, A. (2001). Trait emotional intelligence: psychometric investigation with reference to established trait taxonomies. European Journal of personality, 15,

11 Petrides, K.,Furnham, A. & Frederickson, N. (2004). The role of trait emotional intelligence in academic performance and deviant behavior at school. Personality and individual Differences, 36, Petrides, K. V., Sangareau, Y., Furnham, A., & Frederickson, N. (2006). Trait emotional intelligence and children s peer relations at school. Social Development, 15, Suldo, S.M., & Huebner, E.S. (2006). Is extremely high life satisfaction during adolescence advantageous? Social Indicators Research, 78, Zeidner, M., Matthews, G., Roberts, R. (2005). Assessing emotional intelligence in gifted and non-gifted high school students. Personality and individual differences,33,

«Η βελτίωση της συναισθηματικής νοημοσύνης των φοιτητών μέσα από την παρακολούθηση σχετικών μαθημάτων: Αλήθεια ή Μύθος;» Ιωάννα-Έρση Περβολαράκη

«Η βελτίωση της συναισθηματικής νοημοσύνης των φοιτητών μέσα από την παρακολούθηση σχετικών μαθημάτων: Αλήθεια ή Μύθος;» Ιωάννα-Έρση Περβολαράκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «Η βελτίωση της συναισθηματικής νοημοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών. Σχολική και Κοινωνική Ζωή. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών. Σχολική και Κοινωνική Ζωή. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Σχολική και Κοινωνική Ζωή Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2- 3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών. Σχολική και Κοινωνική Ζωή. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών. Σχολική και Κοινωνική Ζωή. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Σχολική και Κοινωνική Ζωή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2- 3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ THΣ

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ THΣ .Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ THΣ ΚΥΡΙΑΚΙ ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ Α.Μ. Μ35/09

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Δ.Ε.Π.Π.Σ. Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Δ.Ε.Π.Π.Σ. Κόνσολας Ν. Μάνος, Λέκτορας Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1. Εισαγωγή Η καλλιέργεια των συναισθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας e-journal of Science & Technology (e-jst)

e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας e-journal of Science & Technology (e-jst) Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΩΣ ΑΥΘΥΠΑΡΚΤΗ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Θεόδωρος Καραδήμας 1, Παναγιώτα Καραδήμα 2 1. Οικονομολόγος, απόφοιτος του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΛΥΤΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΛΥΤΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ της ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΛΥΤΑ Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης και των συμπεριφορών διαχείρισης χρόνου των εφήβων στις σχολικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σχολική και Κοινωνική Ζωή Οδηγός Εκπαιδευτικού. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σχολική και Κοινωνική Ζωή Οδηγός Εκπαιδευτικού. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σχολική και Κοινωνική Ζωή Οδηγός Εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 1 Υπουργείο Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Σχολική ένταξη και εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση : οι απόψεις των ειδικών εκπαιδευτικών

Διπλωματική εργασία. Σχολική ένταξη και εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση : οι απόψεις των ειδικών εκπαιδευτικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διπλωματική εργασία Σχολική ένταξη και εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική νοημοσύνη και χαρακτηριστικά προσωπικότητας

Συναισθηματική νοημοσύνη και χαρακτηριστικά προσωπικότητας Συναισθηματική νοημοσύνη και χαρακτηριστικά προσωπικότητας Περίληψη Αλήθεια τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη; Γιατί είναι πιο σημαντική από το IQ; Ποια η σχέση ΕQ με το IQ; Ποια η σχέση του ΕQ με τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 1. Τρόποι και διαδικασίες παρέμβασης Το θέμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διάσταση του όλου προβλήματος και τον τελικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Οδηγός Εκπαιδευτικού ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 1

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Οδηγός Εκπαιδευτικού ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 1 ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ Οδηγός Εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΑΘΗΝΑ 2011 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 1 Υπουργείο Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum

Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: Μπατιάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΥΡΙ ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Νεκτάριος Α.Μ. Σταύρου Λέκτορας Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Student s evaluation through the project method- Case study

Student s evaluation through the project method- Case study Η αξιολόγηση του μαθητή μέσω της μεθόδου project - Μελέτη περίπτωσης Student s evaluation through the project method- Case study Βενετία Καπαχτσή, Εκπαιδευτικός, Med, Phd, bekapah@gmail.com Ιωάννα Παντελίδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΘΕΜΑ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Εισηγήτρια:, PhD Οκτώβριος 2011 Περιεχόμενα Α Μέρος: Συναισθηματική Νοημοσύνη 1. Ιστορική Αναδρομή 3 2. Οι επιμέρους διαστάσεις της Συναισθηματικής Νοημοσύνης 6 2.1.Αυτεπίγνωση

Διαβάστε περισσότερα

EXECUTIVE EQ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

EXECUTIVE EQ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε - MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ EXECUTIVE EQ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Επιμέλεια : Βασιλείου Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Διπλωματική εργασία με θέμα:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Διπλωματική εργασία με θέμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διπλωματική εργασία με θέμα: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: ΟΡΙΣΜΟΣ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη 1236 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη Γεωργιάδη Μ., Υποψ. Διδάκτ. Παν. Κρήτης Κουρκούτας Ηλ., Επίκ. Καθηγητής, Παν. Κρήτης Καλύβα Ευφρ., Lecturer, City Liberal Studies, Thessaloniki,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΡ ΟΥΚΟΥΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΡ ΟΥΚΟΥΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΡ ΟΥΚΟΥΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ Στη σημερινή κοινωνία, η οποία χαρακτηρίζεται από πολυγλωσσία και ποικιλομορφία σε δομές και συστήματα καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Μπεζάτη Θεοδώρα Φιλόλογος Υπεύθυνη του Προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους μετανάστες» Θεοδοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλευτική και Σχεδιασµός Προγράµµατος Aγωγής Yγείας στο Xώρο της Eκπαίδευσης: Ο Pόλος του Σχολικού Νοσηλευτή

Συµβουλευτική και Σχεδιασµός Προγράµµατος Aγωγής Yγείας στο Xώρο της Eκπαίδευσης: Ο Pόλος του Σχολικού Νοσηλευτή Συµβουλευτική και Σχεδιασµός Προγράµµατος Aγωγής Yγείας στο Xώρο της Eκπαίδευσης: Ο Pόλος του Σχολικού Νοσηλευτή Μαρνέρας Χρήστος Νοσηλευτής Τ.Ε., MSc-Π.Φ.Υ., Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ρίου. Αλµπάνη Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη και η καλλιέργεια των συναισθηµάτων µέσα από την Αγωγή Υγείας.

Η ανάπτυξη και η καλλιέργεια των συναισθηµάτων µέσα από την Αγωγή Υγείας. Η ανάπτυξη και η καλλιέργεια των συναισθηµάτων µέσα από την Αγωγή Υγείας. Βασίλαρου Βασιλική, εκπαιδευτικός ΠΕ 60 Περίληψη: Η ανθρώπινη νοηµοσύνη είναι ένα πλέγµα από ικανότητες νοηµοσύνες που συνδυάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.17 3.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.17 3.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ...5 2. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ...11 2.1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...13 2.2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα