ενέργεια αποτελεί εξαίρεση.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ενέργεια αποτελεί εξαίρεση."

Transcript

1 Συνέδριο Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών «Αιολική Ενέργεια: Ανάπτυξη και Περιβάλλον» 7-8 Φεβρουαρίου 2009, Ερέτρια -Εύβοια Εισήγηση: Μεγάλο Αιολικό Έργο στην Εύβοια συνολικής ισχύος 387MW Εισηγητής: ΙωάννηςΠαντούσης, Γενικός ιευθυντής RF EnergyΑ.Ε.

2 ήλωσηαποποίησηςευθύνης Ηπαρούσαεισήγησηαποτυπώνειτηνάποψητης RF Energy Α.Ε. Παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να εκληφθεί ως προσφορά ή πρόσκληση για τηναγοράήπώλησηµετοχώνήωςχρηµατοοικονοµικόεργαλείο. Οι συντάκτες της παρούσας δεν εγγυώνται εξασφάλιση µελλοντικών αποδόσεων. Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην εισήγηση έχουν αποκτηθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες αλλά δεν είναι απαραίτητα επαρκείς και η Εταιρεία δεν µπορεί ναεγγυηθείτηνακρίβειατους. Οι απόψεις ή πληροφορίες που αποτυπώνονται στην παρούσα εισήγηση υπόκεινται σεαλλαγέςχωρίςειδοποίηση. Η RF Energy A.E. ή οι θυγατρικές καθώς και κάθε διευθυντής ή υπάλληλος αυτών δεν έχουν καµία ευθύνη για κάθε άµεση ή έµµεση απώλεια, η οποία απορρέει από την χρήση των πληροφοριών και των στοιχείων της παρούσας εισήγησης και του περιεχοµένουτηςκαθόσονοσκοπόςτηςείναιαυστηράενηµερωτικός. Ηπαρούσαεισήγησηείναιπροϊόνπνευµατικήςεργασίαςτωνστελεχώντης RF Energy A.E. και δεν µπορεί να αναπαραχθεί, διανεµηθεί ή εκδοθεί από κανένα πρόσωπογιαοποιοδήποτελόγοχωρίςτηνέγγραφησυναίνεσητης RF Energy A.E. Σε περίπτωση µεταβολής οποιονδήποτε στοιχείων ή προβλέψεων που αναφέρονται στην παρούσα εισήγηση, η RF Energy A.E. δεν θα προβεί σε καµία δηµόσια ή κατ ιδίαν ενηµέρωση. υναµική Ενέργεια µε Σεβασµό στο περιβάλλον

3 ΟιΑπαιτήσειςµας ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ηπίεσηπουασκείταιαπό αυτές τις τέσσερις δυνάµεις απαιτεί ενεργειακές πολιτικές που βασίζονται σελύσεις : άµεσες φιλικές & καινοτοµικές υναµική Ενέργεια µε Σεβασµό στο περιβάλλον 2

4 ΟιΑπαιτήσειςµας Η κλιµατική αλλαγή είναι το κύριο υπόβαθρο στις αποφάσεις µας σχετικά µε το ενεργειακόµαςαύριο. Η παραγωγή ενέργειας είναι η κύρια πηγή εκποµπών αερίων, αλλά αποτελεί ένα πεδίο το οποίο εµείς πρέπει και µπορούµε να χειριστούµε τεχνολογικά και κυρίως καινοτοµικά. Τα αποθέµατα ορυκτών καυσίµων µειώνονται και οι τιµές φτάνουν στα ιστορικά υψηλότερα σηµεία ενώ η διάθεσή τους γίνεται από όλο και λιγότερους παίκτες και η µεταφορά τους δυσχεραίνεται. Η συζήτηση για το θέµα της ενεργειακής κρίσης έχει ξεπεράσει το «εάν» και έχει φτάσει στο «πότε». Η Ελλάδα χρειάζεται προµήθεια εγχώριων, αειφόρων και ασφαλών ενεργειακών πηγών, που να εξασφαλίζουν την οικονοµική της ανταγωνιστικότητα. Το κόστος των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας είναι υψηλό, ωστόσο η αιολική ενέργεια αποτελεί εξαίρεση. υναµική Ενέργεια µε Σεβασµό στο περιβάλλον 3

5 Η αιολική ενέργεια έχει ιδιαίτερη αξία, λόγω των εξής παραµέτρων: Μειώνει το οριακό κόστος παραγωγής. Το υψηλό αιολικό δυναµικό αντικαθιστά τις πανάκριβες δαπάνες κατασκευής εργοστασίων παραγωγής ενέργειας, µε αποτέλεσµα το οριακό κόστος παραγωγής ηλεκτρισµού να περιορίζεται σχεδόν στο µισό. Μειώνει τις τιµές των ορυκτών καυσίµων. ΟιΑπαιτήσειςµας Η αιολική ενέργεια έχει σταθερό κόστος παραγωγής. Ο άνεµος είναι ανεξάντλητος και ελεύθερος και το κόστος κεφαλαίου παραγωγής αιολικής ενέργειας είναι προσδιορισµένο. Η παραγωγή ενέργειας από άνεµο δεν έχει εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα. Η µεταφορά ενέργειας σε µεγάλες αποστάσεις από τις περιοχές µε πολύ καλό αιολικό δυναµικό, µε χρήση νέας τεχνολογίας (HVDC) κάνει τη αιολική ενέργεια ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Η ανάπτυξη αιολικών έργων λαµβάνει υπόψη της σε άριστο βαθµό την αξιοπιστία του όλου συστήµατος µε βάση τους διεθνείς κανονισµούς. Τα παραπάνω ανάγουν την αιολική ενέργεια σε ακρογωνιαίο λίθο της ενεργειακής µας πολιτικής. υναµική Ενέργεια µε Σεβασµό στο περιβάλλον 4

6 Η RF Energy H RF Energy είναι µια ενεργειακή εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και µε αξιοσηµείωτη αυτόνοµη ανάπτυξη, κατασκευάζει, διαχειρίζεται και λειτουργεί αιολικά πάρκα και µικρούς υδροηλεκτρικούς σταθµούς στην Ελλάδα. ιαθέτει υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και εξειδικευµένο προσωπικό για την κατασκευή αιολικών πάρκων. Η RF Energy συµπεριέλαβε στην στρατηγική της την κατασκευή ενός µεγάλου Αιολικού Έργου στη Νότια Εύβοια, που αποτελείται από 11 αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 387 MW και θα συνδεθεί µε αγωγούς συνεχούς ρεύµατος µε το εθνικόδίκτυοµεταφοράςηλεκτρικήςενέργειαςστα 400kVστηνΑττική. Ησυνολικήεπένδυσηθαείναιτηςτάξεωςτων 0,6 δις καιτοχρονοδιάγραµµα υλοποίησης είναι µέχρι το Το Έργο αυτό αναδεικνύει ένα περιφερειακό έργο σε υψηλής σηµασίας ενεργειακό έργο που καλύπτει τις εθνικές ενεργειακές απαιτήσεις. υναµική Ενέργεια µε Σεβασµό στο περιβάλλον 5

7 Ενσυντοµία Σύµφωνα µε το επιχειρησιακό σχέδιο, τα οφέλη από την υλοποίηση αυτής της επένδυσης θα είναι ιδιαίτερα σηµαντικά για την οικονοµική ανάπτυξη, την κοινωνική ευηµερία και το περιβάλλον στην περιοχή της Νότιας Εύβοιας και συγκεκριµένα στην Κοινότητα Καφηρέως, στο ήµο Καρύστου και στο ήµο Μαρµαρίου. Το έργο αυτό θα λύσει µεσοπρόθεσµα, σε σχετικά µεγάλο βαθµό, το ενεργειακό πρόβληµα, µέσω της αιολικής ενέργειας. ΗδιασύνδεσητηςΕύβοιαςµετηνΑττική, ηοποίαθαγίνειµεεφαρµόσιµοτρόποµε υψηλής τεχνολογίας αγωγούς (υπόγειους και υποβρύχιους) από όπου θα µπορούν να διοχετεύονται µέχρι 1100 MW, αποτελεί την καινοτόµα λύση που όλοι αγωνιωδώς επί σειρά ετών αναζητούν. Μακριά από οπτική, περιβαλλοντική, ηλεκτροµαγνητική ή άλλου είδους όχληση, η λύση αυτή που προτείνεται από την RF Energy θα δώσει στη Νότια Εύβοια την οικονοµικήανάπτυξηπουχρειάζεταικαιαναζητά. υναµική Ενέργεια µε Σεβασµό στο περιβάλλον 6

8 Κατακερµατισµένη αγορά, όπου όµως µόλις 5 εταιρείες διαθέτουν το 40% από τα συνολικά 7.446,4 MW πουέχουνλάβειάδεια. Υπάρχει Ευρωπαϊκός / Εθνικός στόχος µέχρι το 2020, το 20% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται από ΑΠΕ και να υπάρξει µείωση τωνεκποµπώνδιοξειδίουτουάνθρακακάτωαπό 20%. Η ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ είναι ο κύριος µόχθος στην προσπάθεια της χώρας µας να τηρήσει τις δεσµεύσεις του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Η υλοποίηση έργων ΑΠΕ, σε συνδυασµό µε την απόσυρση πεπαλαιωµένων µονάδων, δίδει άµεσα θετικά οφέλη για το Περιβάλλον καθώς θα εξασφαλιστεί η µείωση ανά αποδιδόµενη κιλοβατώρα (kwh) από θερµικούς σταθµούς στο ιασυνδεδεµένο Σύστηµα. του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 25% του διοξειδίου του θείου (SO2) κατά 31% των οξειδίων του αζώτου (ΝΟx) κατά 39% και των σωµατιδίων (PM) κατά 56% ΚλάδοςΑΠΕ υναµική Ενέργεια µε Σεβασµό στο περιβάλλον 7

9 ΚλάδοςΑΠΕ Επενδύσεις σε ΑΠΕ στην Ελλάδα (ισχύς σε MW) Τεχνολογία Με άδεια λειτουργίας Με άδεια εγκατάστασης Με άδεια παραγωγής Με αίτηση για άδεια παραγωγής Αιολικά 883,8 978, , ,6 Βιοµάζα 33,9 21,2 94,8 510,0 Γεωθερµία 0,0 0,0 8,0 335,5 Μικρά υδροηλετρικά 119,3 102,3 555, ,6 Φωτοβολταϊκά 1,8 75,0 123, ,3 Συνολική ισχύς 1.038, , , ,0 Ποσοστό (%) 13,9% 2,19% 15,8% 2,48% 100,0% 15,7% 100,0% Πηγή: ΡΑΕ υναµική Ενέργεια µε Σεβασµό στο περιβάλλον 8

10 ΚλάδοςΑΠΕ Προβλεπόµενο Μερίδιο των ΑΠΕ το 2020 στην Ευρώπη Ενέργεια από τους Ωκεανούς 1% Βιοµάζα 26% Αιολική Ενέργεια 36% Γεωθερµική Ενέργεια 1% Θερµική Ηλιακή Ενέργεια 1% Φωταβολταϊκά 3% Υδροηλεκτρική Ενέργεια 32% Πηγή: DGTREN υναµική Ενέργεια µε Σεβασµό στο περιβάλλον 9

11 Μεγάλο Αιολικό Έργο στην Νότια Εύβοια, ισχύος 387 MW υναµική Ενέργεια µε Σεβασµό στο περιβάλλον 10

12 Μεγάλο Αιολικό Έργο στην Νότια Εύβοια, ισχύος 387 MW

13 Μεγάλο Αιολικό Έργο στην Νότια Εύβοια, ισχύος 387 MW Τοποθεσία Μισθωµένηέκταση, για 25 έτη στρέµµατα Εκµισθωτές Νότια Εύβοια κυρίως Κοινότητα Καφηρέα, ήµος Καρύστου και ήµος Μαρµαρίου 250 ιδιώτες, κάτοικοιτηςπεριοχής. Ευρύτερη Περιοχή ανάπτυξης στέµµατα (Κοινότητα Καφηρέα στρέµµατα) Υψόµετρα 350 µέως 1000 µ Αιολικό υναµικό Βασική ανάπτυξη Πλήθος Ανεµογεννητριών 129 Ισχύς Τύπος Ανεµογεννητριών Πολύ καλό ( 9-10 m/s) Σε 11 αιολικά πάρκα ( από 6 έως 14 Α/Γ έκαστο) 3MW-Νέαςτεχνολογίαςτύπου Vestas V90/3MW IEC, Class IA, RAL 7035 ΠροβλεπόµενηΠαραγωγή ιάθεση Παραγωγής 1.104,284 GWh / ετήσια Στο Εθνικό ίκτυο. Σύµβαση µε ΕΣΜΗΕ έτη Ηµεροµηνία Λειτουργίας υναµική Ενέργεια µε Σεβασµό στο περιβάλλον 12

14 Μεγάλο Αιολικό Έργο στην Νότια Εύβοια, ισχύος 387 MW Χωροταξικός Σχεδιασµός Αποστάσεις από : οικισµούς περιοχές Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Αποστάσειςµεταξύ : των αιολικών πάρκων τωνα/γιδίουα/π Εφαρµογή του νέου Νόµου >1500µ >3500µ > 700µ > 300µ ίκτυο µεταφοράς εσωτερικό Υπόγεια διασύνδεση (> µ) ίκτυο µεταφοράς εξωτερικό Υπόγειο / Υποθαλάσσιο (> µ) Υποσταθµοί / ΣταθµοίΜετατροπής 3 Υ/Σµε 11 Μετασχηµατιστές 40/50 MVA και 2 Σταθµούς Μετατροπής (Converter Stations), σε ιδιωτικές εκτάσεις, σε πολύ κοντινή απόσταση από τα αιολικά πάρκα ΤεχνολογίαΜεταφοράς, Ικανότητα ΣυνεχέςΡεύµα (DC). HVDC Light (High Voltage Direct Current) Έως 1100 MW υναµική Ενέργεια µε Σεβασµό στο περιβάλλον 13

15 Μεγάλο Αιολικό Έργο στην Νότια Εύβοια, ισχύος 387 MW Αποφυγή CO2 σε τόνους Φυσικό Αέριο Πετρέλαιο Λιθάνθρακας Αντιστοιχία Αποφυγής εκποµπών αυτοκινήτων & µικρών φορτηγών Αντιστοιχία δέντρων που απαιτούνται για τηναπορρόφησηισοδυνάµου CO2 Αντίστοιχα Ηλεκτροδότηση Υποκατάσταση µαζούτ για την λειτουργία Η/Ζ Αποφυγή εισαγωγής ορυκτών καυσίµων Φυσικό Αέριο Πετρέλαιο Λιθάνθρακας Γιακάθε 3MW γλιτώνουµε δέντρα. Συνολικά δέντρα κατοικίες ετήσια τόνοι ετήσια ή εξοικονόµηση συναλλάγµατος 10 εκ. ετήσια Τόνοι ετήσια Έργα οδοποιίας Υποδοµές ενδροφυτεύσεις Απασχόληση για 2-3 χρόνια Απασχόληση, µόνιµεςθέσεις, 50 έτη Οικονοµικά Οφέλη ετήσια, για 50 έτη > µ. Θα δοθούν σε ηµόσια Χρήση > δενδρύλλια 200 άτοµα του τεχνικού τοµέα 30 ηλεκτρολόγοι, µηχανολόγοι 40 διοικητικούπροσωπικού (10 λογιστές, 14 υπάλληλοι γραφείου, 6 οικονοµολόγοι, 10 φύλακες) Έσοδα για ήµους και Κοινότητες 3εκ. Έσοδα για τους ιδιοκτήτες της γης 2,2 εκ. υναµική Ενέργεια µε Σεβασµό στο περιβάλλον 14

16 Μεγάλο Αιολικό Έργο στην Νότια Εύβοια, ισχύος 387 MW Ύψος Κεφαλαίου που θα επενδυθεί στα Αιολικά Πάρκα Χρόνος ζωής βάσεων Α/Γ & Αγωγών µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 1,10 εκ. /MW 50 έτη Χρόνος ζωής άλλων παγίων Ύψος Κεφαλαίου που θα επενδυθεί για τη διασύνδεση, την µεταφορά του Ηλεκτρισµού, τους Υ/Σ και τους Σταθµούς Μετατροπής 25 έτη 180 εκ. Κόστος Κεφαλαίου 20% Κόστος ανεισµού 7% Ποσοστό αντικατάστασης των κιβωτίων ταχυτήτων (Gearing) 75% Κόστος αντικατάστασης Α/Γ µετά από 25 έτη 0,7 εκ. /MW Συντελεστής φορτίου 38% Κόστος παραγωγής Ηλεκτρισµού για τα πρώτα 25 έτη Κόστος παραγωγής Ηλεκτρισµού για τα επόµενα 25 έτη 42,4 / MWh 32,0 / MWh υναµική Ενέργεια µε Σεβασµό στο περιβάλλον 15

17 Μεγάλο Αιολικό Έργο στην Νότια Εύβοια, ισχύος 387 MW Προϋπολογισµός Έργου Κατασκευή 11 αιολικών πάρκων συνολικήςισχύος 387 MW (129 Α/Γ, Vestas V90-3MW), 420 εκ Κατασκευή 3 Υ/ΣΑνύψωσηςΤάσης, 15 εκ Κατασκευή 2 Σταθµών Μετατροπής (Converter Stations) & ιασύνδεσηµε αγωγούς συνεχούς ρεύµατος, 165 εκ Χρηµατοδότηση Έργου Ίδιους πόρους της RF Energy, ύψους 180 εκ. (ποσοστό 30%) 12 ετή δανεισµό από Ελληνικές και ξένεςτράπεζες, ύψους 240 εκ. (ποσοστό 40%) Επιχορηγήσεις ύψους 180 εκ. (ποσοστό 30%) Συνολικό ποσό 0,6 δις υναµική Ενέργεια µε Σεβασµό στο περιβάλλον 16

18 Μεγάλο Αιολικό Έργο στην Νότια Εύβοια, ισχύος 387 MW Αποδοχές-Παραινέσεις Από εκπροσώπους τοπικών φορέων (Περιφέρεια, Νοµαρχία, Τοπικοί αυτοδιοίκηση) Από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Απότηντοπικήκοινωνία (κατοίκους, τοπικούς συλλόγους), γεγονός που οφείλεται στις ώριµες συνθήκες που δηµιουργήθηκαν εξαιτίας της εξαρχής αντιµετώπισης του θέµατος της ιδιοκτησίας των γηπέδων. Από περιβαλλοντικές οργανώσεις ΤοΈργοέχειτύχειτηςθετικήςαποδοχής από την Κυβέρνηση, την Ρυθµιστική Αρχή (ΡΑΕ) και τους λοιπούς αρµόδιους φορείς ( ασαρχείο, Τουρισµός, Αρχαιολογίακ.λπ). Εµπόδια & υσκολίες Αδειοδότηση από την Κυβέρνηση Εξασφάλιση της επιχορήγησης ποσοστού 30% επί του συνολικού κόστους του έργου Άδειες και θετικές γνωµοδοτήσεις από τους αρµόδιους φορείς Επίλυση περιβαλλοντικών θεµάτων από την ΕΥΠΕ υναµική Ενέργεια µε Σεβασµό στο περιβάλλον 17

19 Μεγάλο Αιολικό Έργο στην Νότια Εύβοια, ισχύος 387 MW

20 Μεγάλο Αιολικό Έργο στην Νότια Εύβοια, ισχύος 387 MW Συµπερασµατικά η ανάπτυξη του Έργου των 387 MW στη νότια Εύβοια: ΣυµβάλειστηνανάπτυξητηςκοινότηταςΚαφηρέωςκαιτωνγειτονικών ήµων, δίδει σηµαντικά οφέλη στους κατοίκους και δεν αντίκειται στα συµφέροντα κανενός είτε αυτός είναι κτηνοτρόφος, είτε είναι γεωργός, είτε παρέχει τουριστικές υπηρεσίες Είναι καινοτόµου τεχνολογίας ως προς τη µεταφορά του ηλεκτρισµού και είναι σχεδιασµένο µε σύγχρονες µηχανές µεγάλης ισχύος Είναι φιλικότατο προς το περιβάλλον, έχοντας µεγάλη συµβολή στη µείωση των ρύπων, βασιζόµενο στο «αειφόρο» της αιολικής ενέργειας. Συµβάλει σηµαντικά στην επίτευξη των Ευρωπαϊκών / Εθνικών στόχων (20:20:20) ίδει την απαραίτητη σταθερότητα στο ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας υναµική Ενέργεια µε Σεβασµό στο περιβάλλον 19

21 Μεγάλο Αιολικό Έργο στην Νότια Εύβοια, ισχύος 387 MW Η RF Energy, µε την απαραίτητη στήριξη της Κυβέρνησης, δύναται να υλοποιήσειτοέργοαφούέχει : τη συναίνεση του κόσµου ευρύτατα ταοικονοµικάµέσακαι την απαραίτητη τεχνογνωσία Στοιχεία Επικοινωνίας Λ. Βουλιαγµένης 128, , Γλυφάδα Τηλ: Fax: υναµική Ενέργεια µε Σεβασµό στο περιβάλλον 20

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΕΒΕΝΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΜΑΥΡΙΔΗ ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο

Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο... Επενδύσεις στα Φωτοβολταϊκά Συστήματα WIND WATER SOLAR BIOMASS Μία νέα αγορά στην χώρα μας σε ανοδική πορεία και οι προοπτικές της. Τα Φ/Β συστήματα αποτελούν την πιο

Διαβάστε περισσότερα

Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας

Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής

Διαβάστε περισσότερα

O Ρόλος του Άνθρακα στη Στρατηγική Παραγωγής της ΔΕΗ

O Ρόλος του Άνθρακα στη Στρατηγική Παραγωγής της ΔΕΗ 1 O Ρόλος του Άνθρακα στη Στρατηγική Παραγωγής της ΔΕΗ 1. Σύνοψη Κατά το τελευταίο διάστημα η ΔΕΗ δέχεται κριτική από διάφορες πλευρές για τη στρατηγική της να αναπτύξει ανθρακικές μονάδες εμπλουτίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά 1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Ο τοµέας της ενέργειας συνιστά σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας. Η σηµερινή περίοδος αποτελεί τµήµα µίας µακράς µεταβατικής φάσης προς την «οικονοµία χαµηλού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Τοµέας Συστηµάτων Παραγωγής Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων και Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ. Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. αµασιώτης Μ. Σπινάκης Α. Καπίρης Μ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ. Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. αµασιώτης Μ. Σπινάκης Α. Καπίρης Μ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγήτρια: Ελπίδα Τσακίρη (Α.Μ: 761) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου Βιώσιµο Ενεργειακό Σχέδιο ράσης για τον ήµο Λειψών στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων Ιανουάριος 2010 1 Πίνακας Περιεχοµένων Ακρωνύµια... 4 1. Περίληψη... 5 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Λυκογιάννης Λάμπρος Α.Μ:

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Πίνακας περιεχοµένων 1. ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΛΑΡΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΛΑΡΑΣ Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση & Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: ΕΦΗ ΕΞΑΡΧΟΥ (MSC

Διαβάστε περισσότερα

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Διπλωματική Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

«Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ν. 2742/1999)»

«Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ν. 2742/1999)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2000-2006 Μέτρο 7.1 «ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «Ειδικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Green Project A.E. Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Green Project A.E. Πράσινη Επιχειρηματικότητα Green Project A.E. Πράσινη Επιχειρηματικότητα http://www.greenproject.gr Περιεχόμενα Πράσινη Επιχειρηματικότητα Οι ΑΠΕ στην Ελλάδα Φωτοβολταϊκά: Από τη Νομοθεσία στην Πράξη Το Πράσινο Επιχειρείν στην Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΗΛΙΑΣ Α.Μ. 2892 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010 8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε τον οδικό χάρτη 2, ο οποίος έχει ως στόχο την επίτευξη µιας οικονοµίας χαµηλών εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ Α ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ Α ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ιπλωµατική Εργασία ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου Βιώσιµο Ενεργειακό Σχέδιο ράσης για την Κοινότητα Οίας στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων Ιανουάριος 2010 1 Πίνακας Περιεχοµένων Ακρωνύµια... 4 1 Περίληψη... 5

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10 1. Πρόλογος....................... 3 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο...... 4 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα..................... 10 4. Προοπτικές για την ανάπτυξη των Ενσωματωμένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα

Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα Έργο: BiG>East (EIE/07/214) Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα Παραδοτέο 3.1 Σιούλας Κωνσταντίνος, ΚΑΠΕ Dominik Rutz, WIP Renawable Energies Heinz Prassl, Gerhard

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον, ο κόσμος μας!

Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Η ΔΕΗ στο δρόμο της Βιώσιμης Ανάπτυξης Αθήνα 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Επιστολή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου σελ. 5 Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: Κεφάλαιο 4: Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού Save the EARTH: Counsellors and Advisors on Renewable Energy sources Απασχόληση στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) - Επισκόπηση και Παραδείγματα Περιγραφών Επαγγελμάτων - Εγχειρίδιο για συμβούλους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΑΚΤΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΥΠΕΡΑΚΤΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ Ίος Κυκλάδων, 840 01, Κυκλάδες, τηλ. 22860 92450, fax 22860 92254, info@aegean-energy.gr Γραφείο Αθήνας: Χαρ. Τρικούπη 65, 106 81 Αθήνα, τηλ. 210 8848055, fax 210 8846278 ΥΠΕΡΑΚΤΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα