ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΠ-Φ6Η Α. ΓΕΝΙΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΠ-Φ6Η Α. ΓΕΝΙΚΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΚΜ/ΛΕΥΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη ΠΥΛΕΣ ΕΙ-Ε2 ΤΚ , ΠΕΙΡΑΙΑΣ (εντός Λιμένα) Πληροφορίες : ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ Αικατερίνη ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ιωσήφ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Μιχαήλ Τηλ. : / 4160 / 4179 Fax : Ε-mail : Πειραιάς, 05/02/2014 Αρ. Πρωτ.: /03/14 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΘΕΜΑ: Σχετ: «Ίδρυση και λειτουργία Υδατοδρομίων» Ο Ν. 4146/2013 περί Διαμόρφωσης Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 90/ ). Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας και του έντονου ενδιαφέροντος που έχει επιδειχθεί μέχρι σήμερα για την ανάπτυξη της εν θέματι δραστηριότητας, η Υπηρεσία μας κρίνει σκόπιμη την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου προκειμένου να ενημερώσει σχετικά με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και προϋποθέσεις που εμπίπτουν στις θεσμικές αρμοδιότητες της ΓΓΛΛΠΝΕ, στο πλαίσιο εξέτασης αιτήσεων αδειοδότησης ή μεταβίβασης αδειών λειτουργίας υδατοδρομίων. Α. ΓΕΝΙΚΑ Ι. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ανάγκη για την υιοθέτηση ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου για την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση υδατοδρομίων στην Ελλάδα οδήγησε στην συμπερίληψη του Κεφαλαίου Ε και των διατάξεων των άρθρων στον Ν.4146/2013 (ΦΕΚ Α 90) περί «Διαμόρφωσης Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις», όπως ψηφίστηκε τον Απρίλιο του Με τη σχετική νομοθετική ρύθμιση για τα υδατοδρόμια ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων από εγχώριους και ξένους επιχειρηματίες παρακάμπτοντας κάθε προηγούμενη γραφειοκρατική δυσκαμψία, παρέχοντας υπηρεσία μιας στάσης (one stop shop) για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας υδατοδρομίων αόριστης διάρκειας. Η Διεύθυνση Πολιτικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Αεροδρομίων (ΔΠΣΑΑΑ) του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΥΜΕΔΙ) είναι η αρμόδια υπηρεσία, για την υποδοχή αιτήσεων και την χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίων σε θαλάσσια περιοχή, με την έκδοση ΚΥΑ των ΥΠΥΜΕΔΙ και ΥΝΑ. Πιο συγκεκριμένα, για την εξέταση αιτήματος έκδοσης άδειας λειτουργίας καταβάλλεται παράβολο ΕΥΡΩ υπέρ του Δημοσίου και ο φάκελος της κάθε αίτησης, χωρίς άλλη εμπλοκή του ενδιαφερόμενου, εξετάζεται από τις διάφορες συναρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες γνωμοδοτούν επί θεμάτων αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.4146/2013, εντός 25 ημερών, προκειμένου στη συνέχεια, εντός 10 εργάσιμων ημερών, η ΔΠΣΑΑΑ να χορηγεί βεβαίωση αποδοχής του φακέλου ή να απορρίπτει αιτιολογημένα το φάκελο. Ταυτόχρονα, η τήρηση των προϋποθέσεων για τη λειτουργία υδατοδρομίου και την ικανοποίηση των σχετικών απαιτήσεων διασφαλίζεται μέσω των επιθεωρήσεων της αρμόδιας Επιτροπής Υδατοδρομίων. [1]

2 Γίνεται λοιπόν άμεσα αντιληπτό ότι η υιοθέτηση και η πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4146/2013, απαιτεί τη συντονισμένη και αποτελεσματική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Το θεσμικό πλαίσιο για τη δραστηριοποίηση των υδροπλάνων στη χώρα μας, ολοκληρώνεται με την έκδοση δυο ΚΥΑ περί τιμολογίων υπηρεσιών και τελών λειτουργίας υδατοδρομίων, κατ εξουσιοδότηση των άρθρων 48 και 47 αντίστοιχα του Ν.4146/2013. ΙΙ. ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ Το εθνικό λιμενικό σύστημα περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων, που διαφέρουν σε μέγεθος ή σημαντικότητα, παραμένουν όμως απαραίτητα συστατικά για την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και την εδαφική συνοχή. Ιδιαίτερα για τη νησιωτική Ελλάδα, οι λιμένες συνιστούν τους ζωτικούς κόμβους του ακτοπλοϊκού δικτύου που συνδέει τα νησιά μεταξύ τους και με την ηπειρωτική Ελλάδα. Η δραστηριοποίηση υδροπλάνων, δύναται να λειτουργήσει ως ένας εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης, μία επιπλέον συγκοινωνιακή επιλογή, επικουρικά και συμπληρωματικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται καθ όλη τη διάρκεια του έτους από την ακτοπλοΐα και τις αερομεταφορές. Η λειτουργία υδατοδρομίων δημιουργεί μια σημαντική αναπτυξιακή προοπτική, αφού ενισχύεται ο τομέας του τουρισμού που αποτελεί για τα νησιά και ολόκληρη τη χώρα, βασικό πυλώνα ανάπτυξης, ενώ δημιουργείται ένα σημαντικό πεδίο επένδυσης με σημαντικά οφέλη ιδιαίτερα για τις νησιωτικές μας κοινωνίες. Επιπρόσθετα, η αξιοποίηση των υδροπλάνων εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την προσπάθεια για άρση της απομόνωσης σημαντικών τμημάτων της ελληνικής επικράτειας και θα συμβάλλει στο να αντιμετωπιστούν οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των μετακινήσεων, δεδομένου ότι τα υδροπλάνα δύνανται να εκτελούν πτήσεις για τη μεταφορά επιβατών (τακτικές ή έκτακτες), για περιηγητικές εκδρομές, για τη μεταφορά φορτίου (φαρμάκων, τροφίμων, τύπου) κα. Συνοψίζοντας, η ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίων ανταποκρίνεται στις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της χώρας μας, και, με την ενεργή συμμετοχή των λιμένων, συμβάλλει στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου για την αναβάθμιση του ρόλου των λιμένων, όσον αφορά στην καλύτερη εξυπηρέτηση των εσωτερικών θαλάσσιων μεταφορών, του θαλάσσιου τουρισμού και την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Λιμένων, κρίνεται σκόπιμη η συντονισμένη ανάπτυξη και λειτουργία υδατοδρομίων με ορθολογικό τρόπο, ώστε: να δημιουργηθεί επενδυτικό και επιχειρηματικό πλαίσιο ελκυστικό για τους επενδυτές ώστε να διαμορφωθεί ένα πλήρες δίκτυο, να προσφέρεται υψηλό επίπεδο υπηρεσιών σε προσιτές τιμές, να διασφαλίζεται η πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών υδατοδρομίων και η παροχή πτητικού έργου από αρκετούς παρόχους, να γίνεται καλύτερη διαχείριση των υφιστάμενων πόρων και χρηματοδοτικών μέσων, να διευρύνονται οι δυνατότητες συνδυασμένων μεταφορών, υλοποιώντας το «ακτινοειδές» (hub and spoke) σύστημα μεταφορών σε θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές, δίνοντας την δυνατότητα ανάπτυξης νέων προορισμών που σήμερα είναι δυσπρόσιτοι, να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική και βιώσιμη χρήση του θαλάσσιου χώρου και των θαλάσσιων πόρων σε συνδυασμό με λοιπές πολιτικές που σχετίζονται με τη θαλάσσια διακυβέρνηση (π.χ. αφορούν τους τομείς της αλιείας, των θαλασσίων μεταφορών, της ενέργειας, της βιομηχανίας, του περιβάλλοντος και τις περιφερειακές πολιτικές). Στο πλαίσιο αυτό, οι Φορείς Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Λιμένων (ΦΔΕΛ) καλούνται να αξιολογήσουν ρεαλιστικά, αφενός, τη ζήτηση για υπηρεσίες υδροπλάνων, αφετέρου, τις χωροταξικές δυνατότητες και τις υποχρεώσεις που θα δημιουργηθούν από την λειτουργία υδατοδρομίου, ώστε η ανάπτυξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας να είναι επιχειρησιακά και περιβαλλοντικά εφικτή και ταυτόχρονα [2]

3 οικονομικά βιώσιμη. Προς την κατεύθυνση αυτή δύναται από τους λιμένες να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες συνεργασίας με εξειδικευμένες εταιρίες στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών και του τουρισμού. Η λειτουργία υδατοδρομίου αναμένεται να περιληφθεί ως δραστηριότητα στα νέα Επιχειρησιακά και Στρατηγικά Σχέδια των Οργανισμών Λιμένα ΑΕ, καθώς επίσης, στο Σχέδιο Ασφάλειας του λιμένα για την εφαρμογή του Διεθνή Κώδικα Ασφαλείας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS Code), της Οδηγίας 65/2005/ΕΚ και της Οδηγίας 65/2010/ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η μέγιστη αποδοτικότητα των υποδομών και χώρων εκμετάλλευσης του λιμένα όσο και η ασφαλής (security and safety) μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων. ΙΙΙ. Παράλληλα, από πλευρά μας, επιδιώκεται η αρχή μιας πιο στενής συνέργειας με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και αρχές για την ανάπτυξη και λειτουργία των υδατοδρομίων στη χώρα μας, αλλά και την ανάδειξη επενδυτικών προτάσεων για τους λιμένες. Στοχεύεται η ανάπτυξη και η λειτουργία υδατοδρομίων στους λιμένες με ταχύτατες και διαφανείς διαδικασίες αδειοδότησης χωρίς καθυστερήσεις και παλινδρομήσεις, εξασφαλίζοντας ότι: Δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του κάθε λιμένα και ότι οι σχετικές ενέργειες και αποφάσεις των Φορέων Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης των Λιμένων (ΦΔΕΛ), λαμβάνονται, σύμφωνα με την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία σε θέματα εκμετάλλευσης, παραχωρήσεων, ασφάλειας, χωροταξίας και πολεοδομίας, προς το συνολικό συμφέρον του λιμένα και του δημοσίου. Διασφαλίζεται η νομική βεβαιότητα και η αξιοπιστία των ελληνικών λιμένων στην προσέλκυση επενδύσεων, ως προς την ασφάλεια των επενδύσεων, τη συμμετοχή όσο το δυνατό περισσότερων επενδυτών και τη διαφάνεια των διαδικασιών ανάδειξης αναδόχων. Β. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠΝΕ Ι. ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠΝΕ Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα του άρθρου 39 παρ.1 (γ) του Ν.4146/2013, κατά την εξέταση του τεχνικού φακέλου αδειοδότησης για την λειτουργία υδατοδρομίου, η ΓΓΛΛΠΝΕ καλείται να γνωμοδοτήσει στο πλαίσιο εξέτασης αίτησης αδειοδότησης, επί ζητημάτων παραχώρησης και εκμετάλλευσης χώρων λιμένων, καθορισμού των λιμενικών ζωνών και συμβατότητας των προτεινόμενων έργων/ δραστηριοτήτων με εγκεκριμένα Γενικά Προγραμματικά Σχέδια (Master Plan) και γενικότερα τη συμβατότητά τους με τη λειτουργία του λιμένα. ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών, παρουσιάζονται αναλυτικά τα βήματα που αναμένεται να ακολουθήσει ένας ΦΔΕΛ που ενδιαφέρεται να φιλοξενήσει τη λειτουργία υδατοδρομίου εντός της ζώνης λιμένα αρμοδιότητάς του, ως ακολούθως: Χωροθέτηση υδατοδρομίου Αδειοδότηση Επιλογή σχήματος διοικητικής λειτουργίας Χωροθέτηση Υδατοδρομίου 1. Αναγκαία προϋπόθεση για την έκδοση αδείας είναι η παραχώρηση χρήσης χώρου ως υδατοδρομίου η οποία αποδεικνύεται, σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ.1 (στ) του Ν.4146/2013, είτε με απόφαση του ΦΔΕΛ εφόσον πρόκειται για χώρο εντός ζώνης λιμένα είτε με απόφαση του κατά νόμο αρμόδιου οργάνου εφόσον πρόκειται για χώρο εκτός ζώνης λιμένα (π.χ. αιγιαλός ή/και συνεχόμενο ή παρακείμενο του αιγιαλού θαλάσσιου χώρου). Στην παρ. 1 του άρθρου 38 αναφέρονται τα στοιχεία που πρέπει να περιληφθούν στον τεχνικό φάκελο που θα υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος φορέας στη ΔΠΣΑΑΑ. [3]

4 2. Υπογραμμίζεται ότι: Εφόσον το υδροπλάνο ευρίσκεται επί της θαλάσσια επιφάνειας (εν κινήσει ή εν στάσει) λογίζεται ως πλωτό σκάφος και υπόκειται σε όλους τους σχετικούς Κανονισμούς Λιμένων. Η διακίνηση των επιβατών επί της χερσαίας ζώνης πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς ασφαλείας (εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφαλείας κλπ) που ισχύει για τον συγκεκριμένο λιμένα. 3. Για την χωροθέτηση της περιοχής του υδατοδρομίου, ο ΦΔΕΛ πρέπει να λάβει υπόψη του: την συμβατότητα με το εγκεκριμένο Master Plan, την συμβατότητα με την τρέχουσα λειτουργία του λιμένα, την ποικιλία και ένταση των λιμενικών δραστηριοτήτων, την προβλεπόμενη συχνότητα πτήσεων, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4146/2013 και ειδικότερα: o τους ορισμούς που περιέχονται στο Άρθρο 33 και ιδιαίτερα εκείνους που ορίζουν την «Περιοχή ελιγμών υδατοδρομίου», την «Περιοχή κίνησης υδατοδρομίου» και το «Υδάτινο πεδίο» o τις διατάξεις του Άρθρου 34 «Γενικές Διατάξεις» και ιδιαίτερα τις απαγορευτικές διατάξεις της παρ. 2 o τις διατάξεις του Άρθρου 42 «Υποχρεώσεις φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου» και ιδιαίτερα τις διατάξεις περί εποπτείας (εδάφιο δ) και εξοπλισμού (εδάφιο ιβ) o τις διατάξεις του Άρθρου 45 «Απαγορεύσεις Περιορισμοί» o τις διατάξεις του Άρθρου 54 «Υδάτινα πεδία». 4. α) Χωροθέτηση Υδατοδρομίου εντός Ζώνης Λιμένα (Ζ.Λ.): Κατά τη διαδικασία χωροθέτησης / ενσωμάτωσης στο Master Plan ενός υδατοδρομίου θα πρέπει να καθορίζονται / οριοθετούνται οι εξής περιοχές: Περιοχή ελιγμών υδατοδρομίου (τμήμα της θαλάσσιας ζώνης του λιμένα ή και εκτός αυτής που δύναται να προσθαλασσώνεται και αποθαλασσώνεται το υδροπλάνο). Περιοχή ελλιμενισμού και ενδεχομένως τεχνικής υποστήριξης των αεροσκαφών (θαλάσσια ζώνη και ενδεχομένως πρόσθετη χερσαία ζώνη) και εξυπηρέτησης επιβατών (χερσαία ζώνη). Περιοχή κίνησης υδατοδρομίου (ο διάδρομος εντός της θαλάσσιας ζώνης του λιμένα ή και εκτός αυτής, μεταξύ της περιοχής ελιγμών και της περιοχής ελλιμενισμού). Η διαδικασία χωροθέτησης / ενσωμάτωσης του υδατοδρομίου στο Master Plan δύναται να ολοκληρωθεί και μετά την έκδοση άδειας λειτουργίας του υδατοδρομίου, στα πλαίσια επικαιροποίησής του, και, κατά συνέπεια, δεν παρακωλύει την διαδικασία έκδοσης της σχετικής άδειας λειτουργίας, με το σκεπτικό, όπως αναφέρεται και στο Διεθνή Κανονισμό Αποφυγής Συγκρούσεων (ΔΚΑΣ) στη θάλασσα, ότι το υδροπλάνο δεν αποτελεί ουσιαστικά παρά άλλο ένα μικρό «πλωτό σκάφος» το οποίο θα υποδεχθεί το λιμάνι. Διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις: - Εάν η προτεινόμενη περιοχή του υδατοδρομίου έχει ήδη χωροθετηθεί και περιλαμβάνεται σε εγκεκριμένο Master Plan, η συγκεκριμένη χωροθέτηση μπορεί να υποβληθεί στον τεχνικό φάκελο χωρίς περαιτέρω επεξεργασία. - Εάν η προτεινόμενη περιοχή υδατοδρομίου προορίζεται στο εγκεκριμένο Master Plan για άλλη χρήση, μπορεί να χωροθετηθεί ως υδατοδρόμιο και να υποβληθεί η αίτηση αδειοδότησης και παράλληλα να υποβληθεί αίτημα για τροποποίηση του Master Plan, η οποία δύναται να ολοκληρωθεί ακόμα και μετά την τελική έγκριση και έκδοση της άδειας του υδατοδρομίου. - Εάν η προτεινόμενη περιοχή υδατοδρομίου δεν περιλαμβάνεται σε εγκεκριμένο Master Plan, απαιτείται η τροποποίηση του Master Plan προκειμένου να συμπεριλάβει και το υδατοδρόμιο. Η [4]

5 τροποποίηση δύναται να ολοκληρωθεί ακόμα και μετά την τελική έγκριση και έκδοση της άδειας του υδατοδρομίου. - Εάν η προτεινόμενη περιοχή υδατοδρομίου περιλαμβάνεται σε λιμένα για τον οποίο δεν υπάρχει υποχρέωση εκπόνησης Master Plan η χωροθέτηση του υδατοδρομίου γίνεται στα πλαίσια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις του ΥΠΕΚΑ ή της αρμόδιας Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωμένης διοίκησης. - Εάν η προτεινόμενη περιοχή υδατοδρομίου περιλαμβάνεται σε λιμένα για τον οποίο, ενώ υπάρχει υποχρέωση εκπόνησης Master Plan, αυτό δεν έχει ακόμα εκπονηθεί / εγκριθεί, η χωροθέτηση του υδατοδρομίου γίνεται στα πλαίσια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις του ΥΠΕΚΑ ή της αρμόδιας Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 4. β) Χωροθέτηση Υδατοδρομίου εκτός Χ.Ζ.Λ.: Αν στην προτεινόμενη περιοχή του υδατοδρομίου (ή σε τμήμα αυτής) δεν υφίσταται Χερσαία Ζώνη Λιμένα ή ζώνη που να έχει εξομοιωθεί με Ζώνη Λιμένα, ο ενδιαφερόμενος φορέας οφείλει να απευθυνθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (οικεία Κτηματική Υπηρεσία) για την παροχή οδηγιών αναφορικά με την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, παραλίας και θαλάσσιου χώρου, καθώς και στο ΥΠΕΚΑ ή την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας. 5. Έργα Υποδομής: Εάν για τη λειτουργία του υδατοδρομίου απαιτούνται και προτείνονται υποδομές (πλωτοί ή σταθεροί προβλήτες, κτίρια κλπ) στη θαλάσσια ή /και τη χερσαία ζώνη του λιμένα, ο ΦΔΕΛ πρέπει να λάβει οδηγίες για τη χωροθέτηση τους στα πλαίσια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης από το ΥΠΕΚΑ ή την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με το εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία η γνωμοδότηση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ). Ειδική περίπτωση αποτελεί η κατασκευή κτιρίων / εγκαταστάσεων / κτιριακών υποδομών εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα, για τα οποία θα πρέπει να εκδίδεται, εφόσον βάσει του νόμου απαιτείται, άδεια δόμησης, σύμφωνα με διαδικασία του ν. 2987/2002 (ΦΕΚ Α 27) άρθρο 9, παρ. 2 & 3, περί έκδοσης οικοδομικών αδειών εντός χερσαίας ζώνης λιμένα, οπότε και απαιτείται ο καθορισμός των όρων και περιορισμών δόμησης από την ΕΣΑΛ. Στις δύο προαναφερθείσες περιπτώσεις που απαιτείται η εισαγωγή του θέματος στην ΕΣΑΛ λόγω νέων υποδομών στα πλαίσια της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ή προκειμένου να καθοριστούν οι όροι δόμησης, στην πρόταση που θα εξετάζεται από την ΕΣΑΛ θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά και η πρόταση για χωροθέτηση του υδατοδρομίου. Κατά συνέπεια η αίτηση αδειοδότησης πρέπει να υποβληθεί μετά τη σχετική Απόφαση της ΕΣΑΛ. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις η χωροθέτηση / ενσωμάτωση του υδατοδρομίου στο Master Plan του λιμένα δύναται να πραγματοποιηθεί και μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας του υδατοδρομίου. Αδειοδότηση 1. Προκειμένου για υδατοδρόμια επί θαλάσσης η άδεια λειτουργίας χορηγείται με ΚΥΑ των Υπουργών: Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, και Ναυτιλίας & Αιγαίου (Ν.4146/2013, Άρθρο 36, παρ.1). Άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου δύναται να χορηγηθεί σε: φυσικό πρόσωπο, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, ΟΤΑ Α ή Β βαθμού, ενώσεις προσώπων εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 36 του Ν.4146/2013. [5]

6 2. Διάρκεια ισχύος της άδειας Σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ. 9 του Ν.4146/2013, η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου είναι αόριστης διάρκειας εφόσον πιστοποιείται από την αρμόδια Επιτροπή Υδατοδρομίων ότι τηρούνται όλοι οι όροι της αδειοδότησης. Υπογραμμίζεται ότι προκειμένου να τηρείται σε ισχύ η άδεια λειτουργίας του υδατοδρομίου πρέπει να ανανεώνονται εμπροθέσμως επιμέρους πιστοποιητικά με μικρότερη χρονική διάρκεια ισχύος και να δηλώνεται εγκαίρως κάθε μεταβολή στο πρόσωπο του δικαιούχου ή στα στοιχεία του υδατοδρομίου. 3. Μεταβίβαση αδείας: Σύμφωνα με το Άρθρο 41, παρ.1 του Ν.4146/2013 ο κάτοχος αδείας μπορεί να μεταβιβάσει την άδεια σε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου36. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος υποβάλλει νέα αίτηση αδειοδότησης και η άδεια χορηγείται με νέα ΚΥΑ κατόπιν εισήγησης της ΔΠΣΑΑΑ. Μετά την μεταβίβαση, ο νέος κάτοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί όλους τους όρους της άδειας. 4. Παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης: Σύμφωνα με το Άρθρο 41, παρ.2 του Ν.4146/2013, ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου μπορεί να παραχωρήσει, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 36, τη διοίκηση, τη διαχείριση, τη λειτουργία ή εκμετάλλευση των υποδομών και υπηρεσιών του υδατοδρομίου. Η συμφωνία για την παραχώρηση της διοίκησης, της διαχείρισης, της λειτουργίας ή εκμετάλλευσης των υποδομών και υπηρεσιών του υδατοδρομίου μπορεί να είναι μικρότερης διάρκειας από την διάρκεια ισχύος της άδειας λειτουργίας. 5. Μετά την παραχώρηση, ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας παραμένει υπεύθυνος έναντι των Αρχών και υπόχρεος για την τήρηση των όρων της άδειας. Επιλογή σχήματος διοικητικής λειτουργίας 1. Σύμφωνα με το Άρθρο 41 του Ν.4146/2013, ο ΦΔΕΛ έχει την δυνατότητα στον να επιλέξει ένα από τα εξής εναλλακτικά σχήματα διοικητικής λειτουργίας (βλ. και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ): να υποβάλει αίτηση ο ίδιος και στη συνέχεια να αναλάβει Φορέας Λειτουργίας Υδατοδρομίου ως αυτόνομο νομικό πρόσωπο, να υποβάλει αίτηση και να λάβει ο ίδιος άδεια και στη συνέχεια να παραχωρήσει τη διοίκηση, τη διαχείριση, τη λειτουργία ή εκμετάλλευση των υποδομών και υπηρεσιών του υδατοδρομίου σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα επιλέξει, να υποβάλει αίτηση ο ίδιος και στη συνέχεια να μεταβιβάσει την άδεια σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα επιλέξει ώστε ο νέος φορέας να αναλάβει πλέον αυτόνομα και αποκλειστικά ως Φορέας Λειτουργίας Υδατοδρομίου, να επιλέξει φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο οποίο μπορεί να συμμετέχει ως μέτοχος) το οποίο θα αναλάβει εξ αρχής την υποβολή αίτησης για αδειοδότηση και στη συνέχεια θα αναλάβει ως Φορέας Λειτουργίας Υδατοδρομίου. 2. Επειδή η χορήγηση της άδειας υδατοδρομίου είναι αναποσπάστως συνδεδεμένη με την χρήση χώρου, επομένως δε και με την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου από τον οικείο ΦΔΕΛ, στις δύο τελευταίες περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται και Απόφαση παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης του χώρου στον νέο κάτοχο της άδειας. [6]

7 3. Σε κάθε περίπτωση, οι αποφάσεις και ενέργειες του ΦΔΕΛ για την μεταβίβαση της άδειας ή την παραχώρηση δικαιωμάτων οφείλουν να βασίζονται στις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της αναλογικότητας και της διαφάνειας και να συμμορφώνονται με τις σχετικές διατάξεις που προβλέπονται: στην κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων και παραχωρήσεων, στο Καταστατικό και τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΦΔΕΛ, στην υπ αριθ /01/12/ Εγκύκλιο ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠ/ΔΟΛΕΛ (ΑΔΑ: Β443Φ-Ω4Β) με θέμα «Οδηγίες για την εκμετάλλευση της Ζώνης Λιμένα στα πλαίσια της παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης των χώρων αυτής», ώστε, αφενός, να εξασφαλίζεται η νομιμότητα των διαδικασιών (π.χ. διαδικασία επιλογής αναδόχου, όροι και κριτήρια επιλογής, περιγραφή παραχωρούμενων στοιχείων, χρονική διάρκεια της συμφωνίας), αφετέρου, να επιτυγχάνονται οι συμφερότεροι για τον ΦΔΕΛ όροι (π.χ. ύψος του ανταλλάγματος, επενδυτικά έργα και άλλες υποχρεώσεις που δεσμεύεται να υλοποιήσει ο ανάδοχος), στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο ανάδοχος. Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων Συνημμένα Παράρτημα (φ.01) Αθανάσιος Χριστόπουλος ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Αποδέκτες για Ενέργεια Φορείς Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων: - Οργανισμοί Λιμένα ΑΕ - Λιμενικά Ταμεία - Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Αποδέκτες για Κοινοποίηση 1. ΕΛΙΜΕ (fax: ) 2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Περιφερειών (μέσω fax) 3. ΥΠΥΜΕΔΙ/ Γεν. Δ/νση Μεταφορών/ΔΠΣΑΑΑ (fax: ) 4. ΥΠΟΙΚ/Γεν. Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας & Εθνικών Κληροδοτημάτων (fax: ) Εσωτερική Διανομή 1. ΥΝΑ/Γρ. κ. Υπουργού 2. ΥΝΑ/Γρ. κ. ΓΓ 3. ΥΝΑ/Γρ. κ. ΓΓΛΛΠΝΕ 4. ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΛΠ-ΔΛΥ-ΔΟΛΕΛ [7]

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ Α/Α ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Ο ΦΔΕΛ υποβάλλει αίτηση ο ίδιος και αναλαμβάνει Φορέας Λειτουργίας Υδατοδρομίου. 2. Ο ΦΔΕΛ υποβάλλει αίτηση ο ίδιος και στη συνέχεια μεταβιβάζει την άδεια σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα επιλέξει ώστε ο νέος φορέας να αναλάβει πλέον αυτόνομα και αποκλειστικά ως Φορέας Λειτουργίας Υδατοδρομίου. 3. Ο ΦΔΕΛ υποβάλλει αίτηση ο ίδιος και στη συνέχεια παραχωρεί το δικαίωμα διαχείρισης και λειτουργίας σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα επιλέξει. Ο ΦΔΕΛ υποβάλλει αίτηση. εκδίδεται ή άδεια στο όνομα του ΦΔΕΛ. Ο ΦΔΕΛ αναλαμβάνει ως Φορέας Λειτουργίας Υδατοδρομίου. Ο ΦΔΕΛ υποβάλλει αίτηση. Εκδίδεται ή άδεια στο όνομα του ΦΔΕΛ. Ο ΦΔΕΛ επιλέγει με την προβλεπόμενη διαγωνιστική διαδικασία τον νέο κάτοχο. Μεταβιβάζει την άδεια στον επιλεγέντα με την υπογραφή σχετικής σύμβασης. Εκδίδεται η άδεια στο όνομα του νέου κατόχου που αναλαμβάνει ως Φορέας Λειτουργίας Υδατοδρομίου. Ο ΦΔΕΛ υποβάλλει αίτηση. Εκδίδεται η άδεια στο όνομα του ΦΔΕΛ. Ο ΦΔΕΛ επιλέγει με την προβλεπόμενη διαγωνιστική διαδικασία τον παραχωρησιούχο. Εκδίδεται Απόφαση παραχώρησης στο όνομα του παραχωρησιούχου, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και αναλύεται στην υπ αριθ /01/12/ εγκύκλιο ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠ/ΔΟΛΕΛ. Ο ΦΔΕΛ αναλαμβάνει: τις απαιτούμενες επενδυτικές δαπάνες, την παροχή προσωπικού, την παροχή των υπηρεσιών, την ιδιωτική ασφάλιση για την αστική ασφάλιση, την τήρηση όλων των όρων της αδείας. Οι όροι της Σύμβασης μεταβίβασης πρέπει να ανταποκρίνονται στην αξία και το αντικείμενο του μεταβιβαζόμενου δικαιώματος. Ο νέος κάτοχος της άδειας αναλαμβάνει την τήρηση όλων των όρων της αδείας. Ο ΦΔΕΛ συνεχίζει να είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλων των όρων της αδείας. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται για την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην Απόφαση παραχώρησης όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και αναλύεται στην υπ αριθ /01/12/ εγκύκλιο ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠ/ΔΟΛΕΛ. 4. Ο ΦΔΕΛ επιλέγει ΝΠΙΔ (στο οποίο μπορεί να συμμετέχει και ο ίδιος ως μέτοχος) το οποίο θα αναλάβει εξ αρχής την υποβολή αίτησης για την αδειοδότηση και στη συνέχεια θα αναλάβει ως Φορέας Λειτουργίας Υδατοδρομίου. Ο ΦΔΕΛ επιλέγει με την προβλεπόμενη διαγωνιστική διαδικασία το Φορέα Λειτουργίας Υδατοδρομίου. Συνάπτει σύμβαση με τον επιλεγέντα φορέα. Ο επιλεγμένος φορέας υποβάλλει αίτηση αδειοδότησης. Εκδίδεται η άδεια στο όνομα του και αναλαμβάνει ως Φορέας Λειτουργίας Υδατοδρομίου. Η επιλογή του συνεργάτη προηγείται της αδειοδότησης. Η σχετική σύμβαση πρέπει να προβλέπει όρους για τις εκατέρωθεν υποχρεώσεις / δικαιώματα κατά την λειτουργία του υδατοδρομίου. [8]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 5.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Ο Λιμένας Σκοπέλου προστατεύεται βορειοανατολικά από κεκαμμένο προσήνεμο μώλο συνολικού μήκους 450,00 μ. περίπου, κρηπιδωμένο εσωτερικά και εξωτερικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Άρθρο 32 Σκοπός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Άρθρο 32 Σκοπός Ο νόμος για τα υδατοδρόμια περιλαμβάνεται σε ένα γενικότερο Νόμο που έχει τίτλο «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» Ο νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Μανώλη Κ. Κεφαλογιάννη Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΣΗΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΛΙΜΕΝΩΝ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Είναι πρόδηλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Είναι πρόδηλο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΓΛΛΠΝΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΈΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ 3 η (2013)

ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΓΛΛΠΝΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΈΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ 3 η (2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δνση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΣΗΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΛΙΜΕΝΩΝ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Είναι πρόδηλο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. Έτος 2010

Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. Έτος 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. Έτος 2010 Φεβρουάριος 2011 Υπηρεσία Α.Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ. Προγραμματισμός Έργου 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ. Προγραμματισμός Έργου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Προγραμματισμός Έργου 2013 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή 4 2. Οργάνωση Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου 5 2.1 Οργανωτικές αλλαγές για την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 3-4-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες α- κινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων αλιείας και άλλες διατάξεις» Προς τη

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β443Φ-Ω4Β

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β443Φ-Ω4Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 12-03 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 8321.6/01/12 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Λ.Ε.Λ. TMHMA : Β ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σκοπός & περιεχόμενα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός & περιεχόμενα Σκοπός του Νόμου είναι η καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ενθάρρυνσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ. Απολογισμός Έργου. Β Εξάμηνο 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ. Απολογισμός Έργου. Β Εξάμηνο 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Απολογισμός Έργου Β Εξάμηνο 2012 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή 3 2. Οργάνωση Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου 3 2.1. Οργανωτικές αλλαγές για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις»

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» Σκοπός του παρόντος σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Ε1-19Δ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β43Ε1-19Δ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 11/10/2012 Αρ. Πρωτ: 1737 /Φ.92.8 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου. «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Ορισμοί

Σχέδιο Νόμου. «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Ορισμοί Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί: α) Εφοδιαστική (Logistics)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ 1& 2 & 3 ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5/10/2005

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ 1& 2 & 3 ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5/10/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ 1& 2 & 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ σ 1/181 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΟΜΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ Υ.Ε.Ν. Η αποστολή του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή 4. 1.1 Το αντικείμενο του έργου 4 1.2 Στόχος και αντικείμενο της 3ης Φάσης της μελέτης 5

1 Εισαγωγή 4. 1.1 Το αντικείμενο του έργου 4 1.2 Στόχος και αντικείμενο της 3ης Φάσης της μελέτης 5 Μελέτη για την εφαρμογή της αρχής του χερσαίου Μεταφορικού Ισοδύναμου στις θαλάσσιες συνδέσεις των Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος (ΠΕΠ) Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Γενική Γραμματεία Μεταφορών Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελετητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ. Κωστής Μουσουρούλης. Βουλευτής Χίου - Νέα Δημοκρατία. Ιούνιος 2012 Ιούνιος 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ. Κωστής Μουσουρούλης. Βουλευτής Χίου - Νέα Δημοκρατία. Ιούνιος 2012 Ιούνιος 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ιούνιος 2012 Ιούνιος 2013 Κωστής Μουσουρούλης Βουλευτής Χίου - Νέα Δημοκρατία Απολογισμός Έργου υπουργειο ναυτιλιας & αιγαιου Ιούνιος 2012 Ιούνιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόµος υπ' αριθµ. N. 4072 - Α 86-11/4/2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόµος υπ' αριθµ. N. 4072 - Α 86-11/4/2012 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόµος υπ' αριθµ. N. 4072 - Α 86-11/4/2012 Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα