Αρχές της Στρατηγικής λιμένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχές της Στρατηγικής λιμένων"

Transcript

1

2 Αρχές της Στρατηγικής λιμένων Η σύνδεση των Ελληνικών Λιμένων με τα Ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα μεταφορών Η εδαφική συνέχεια της χώρας (συγκοινωνία/ακτοπλοΐα) Η ανάπτυξη και η απασχόληση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο Η Εθνική Στρατηγική αναθεωρείται κάθε 5 χρόνια

3 Γιατί απαιτείται η Στρατηγική; Η Στρατηγική απαιτείται για: Την ανάπτυξη των λιμένων με βάση ολοκληρωμένο σχέδιο Την περιφερειακή ανάπτυξη Τη διασφάλιση του συντονισμού των παρεμβάσεων Την ιεράρχηση προτεραιοτήτων Την ορθολογική κατανομή των πόρων Την προσαρμογή στις σημερινές - διεθνείς εξελίξεις

4 Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να πετύχει; Σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο Διαυγές και σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο Απλοποίηση των διαδικασιών Ανταποδοτική συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

5 Οι επιδιώξεις Λιμένες = «οχήματα» ανάπτυξης Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα σε ανταγωνιστικές τιμές Ευέλικτη και αποτελεσματική διοικητική λειτουργία Κόμβοι εσωτερικών θαλάσσιων μεταφορών Αυξημένη συμμετοχή στο εσωτερικό και διεθνές διαμετακομιστικό εμπόριο Μέσα εξυπηρέτησης του θαλάσσιου τουρισμού Προσέλκυση επενδύσεων για υποδομές και μέσα

6 Πού βρισκόμαστε σήμερα 16 Λιμένες Διεθνούς Ενδιαφέροντος 16 Λιμένες Εθνικής Σημασίας 25 Λιμένες Μείζονος Ενδιαφέροντος Πολυάριθμοι Λιμένες Τοπικής Σημασίας ~802 υφιστάμενοι λιμένες/λιμενικές εγκαταστάσεις, δημόσιοι και ιδιωτικοί, όλων των μεγεθών και χρήσεων. 6

7 Πού βρισκόμαστε σήμερα 12 Ανώνυμες Εταιρείες (Οργανισμοί Λιμένος) 23 Κρατικά Λιμενικά Ταμεία (ΚΛΤ) που εποπτεύονται από το ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠ & τις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 68 Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία (ΔΛΤ) 7

8 Τι υλοποιείται μέσω του ΕΣΠΑ Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» (ΕΠ-ΕΠ): Υποδομές σε 5 μεγάλους λιμένες, κυρίως εντός Δ.Δ.Μ. της χώρας. Εντάξεις 115 εκατ., συμβάσεις 92 εκατ.. 5 ΠΕΠ: Λιμενικές υποδομές σε 41 λιμένες, κύρια καθώς και περιφερειακά, υποδομές τουριστικών και αλιευτικών καταφυγίων. Εντάξεις 238 εκατ., συμβάσεις 115 εκατ.. Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα Παρεμβάσεις βελτίωσης τουριστικών υπηρεσιών (καταφύγια τουριστικών σκαφών). Εντάξεις έργων 28 εκατ., συμβάσεις 1,8 εκατ.. 8

9 Προκλήσεις Παγκοσμιοποίηση του εμπορίου Αύξηση της ζήτησης για θαλάσσιες εμπορευματικές μεταφορές Ανάπτυξη και δραστηριοποίηση ανταγωνιστικών λιμένων στην Αν. Μεσόγειο Ανάπτυξη όλων των μορφών θαλάσσιου τουρισμού Ανάπτυξη κρουαζιέρας αλλά με σχετικά μικρή συμμετοχή των ελληνικών λιμένων Αποσπασματική και ελλιπής ανάπτυξη τουριστικών λιμένων

10 Προκλήσεις Ενδυνάμωση ρόλου ως πύλη της Ε.Ε. Ανάπτυξη Βαλκανικών και Παρευξείνιων χωρών Διεύρυνση της «δυνητικής ενδοχώρας» για τους ελληνικούς λιμένες πεδίο επιρροής Δυνητικός ρόλος των ελληνικών λιμένων ως πύλες εισόδου

11 Αδυναμίες Πολυδιάσπαση φορέων Διασπορά γνώσης για λιμενικές λειτουργίες Έλλειψη αναπτυξιακού/ επιχειρηματικού σχεδίου Σύγχυση προτεραιοτήτων Έλλειψη «κρίσιμης μάζας» για την επίτευξη ολοκληρωμένης ανάπτυξης Διασπορά αρμοδιοτήτων εποπτείας & ελέγχου Σύγχυση σε χρήστες και σε υποψήφιους επενδυτές Χαμηλή αποδοτικότητα / διαφυγή εσόδων

12 Αδυναμίες Υψηλή εξάρτηση από ΠΔΕ, αδυναμία αυτοχρηματοδότησης Περιορισμένοι πόροι (ΠΔΕ) Αδυναμία συντήρησης υφιστάμενων και δημιουργία νέων επενδύσεων (υποδομές & ανωδομές) Μικρό ποσοστό για λιμενικές υποδομές σε σχέση με άλλα μέσα μεταφοράς (μόλις 3% από 4,3 δις Π/Υ του ΕΠ-ΕΠ)

13 Αδυναμίες Χαμηλή αξιοποίηση πόρων για λιμενικά έργα (απορρόφηση ΕΠ-ΕΠ 15%, στοιχεία Σεπτ. 2012). Έργα με τεχνική δυσκολία. Έργα για τα οποία απαιτείται πλειάδα αδειοδοτήσεων, λόγω των πολλών εμπλεκόμενων φορέων, με αποτέλεσμα χρονοβόρες διαδικασίες (και απεντάξεις). Νέα ζητήματα: Οικονομική δυσπραγία αναδόχων. Εκπτώσεις- διαλύσεις εργολαβιών. Θέματα κρατικών ενισχύσεων.

14 ΟΡΑΜΑ Ολοκληρωμένο και βιώσιμο εθνικό λιμενικό σύστημα για την οικονομική ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή με παροχή υψηλής ποιότητας λιμενικών υπηρεσιών, συμμετοχή των λιμένων στα διεθνή δίκτυα εφοδιασμού και μεταφορών και έμφαση στην τοπική ανάπτυξη και απασχόληση ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2.2 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ, ΜΑΡΙΝΕΣ) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Επιχειρησ. Διαστάσεις ΡΥΘΜΙΣΗ (REGULATION) ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MANAGEMENT) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (PORT OPERATION)

15 Επίπεδα Παρέμβασης Ρύθμιση/Εποπτεία Διακυβέρνηση λιμενικού συστήματος Υποδομές Ασφάλεια λιμένων Περιβάλλον Χρηματοδότηση Ιδιωτικές επενδύσεις 15

16 Εξειδικευμένη εποπτεία από πλευράς δημοσίου Δημιουργία ανεξάρτητης Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων για: την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής την εφαρμογή του διαχωρισμού αρμοδιοτήτων & λειτουργιών (port administration - port operation) την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και των χρηστών και καταναλωτών λιμενικών υπηρεσιών την εποπτεία της ορθής λειτουργίας του ανταγωνισμού συμμετοχή ιδιωτών σε λιμενικές δραστηριότητες, την τήρηση κανόνων ισότιμης μεταχείρισης και διαφάνειας 16

17 Διακυβέρνηση λιμενικού συστήματος αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής του λιμενικού συστήματος εξορθολογισμός πλαισίου εποπτείας και λειτουργίας των λιμένων διαχωρισμός διοικητικών αρμοδιοτήτων και αρμοδιοτήτων του Δημοσίου (port administration), από τις εμπορικές δραστηριότητες και δραστηριότητες παροχής λιμενικών υπηρεσιών (port operation-services) δημιουργία νέων εταιρικών σχημάτων ανάθεση των εμπορικών δραστηριοτήτων σε ιδιώτες επενδυτές (ΤΑΙΠΕΔ) 17

18 Διακυβέρνηση λιμενικού συστήματος 1 η φάση Διοικητική συνένωση 12 υφιστάμενων Α.Ε. σε λιμενικά δίκτυα (Αρχές Λιμένων) Αττικό Λιμενικό Δίκτυο: Πειραιάς, Λαύριο, Ραφήνα, Ελευσίνα Δίκτυο Λιμένων Βόρειας Ελλάδας: Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Βόλος Δίκτυο Λιμένων Δυτικής Ελλάδας: Ηγουμενίτσα, Πάτρα, Κέρκυρα Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου 18

19 Διακυβέρνηση λιμενικού συστήματος 1 η φάση Αρχές Λιμένων και κύριοι λιμένες Λειτουργούν εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου, όπως σήμερα («οικοπεδούχοι» - landlord model) Καταρτίζουν «Αναπτυξιακό Σχέδιο» Λιμένων Εκδίδουν διοικητικές πράξεις - one stop shop Καθορίζουν λιμενικά τέλη /είσπραξη από χρήστες Έχουν αρμοδιότητα για υλοποίηση έργων /συντήρηση υποδομών ή εξοπλισμού. Συνεργάζονται με αρμόδιους φορείς για θέματα ασφάλειας, αστυνόμευσης, τελωνείων κλπ. Διαχωρίζουν τις διοικητικές από τις εμπορικές τους δραστηριότητες (ειδικός χειρισμός για τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη, ως εισηγμένες ΑΕ) 19

20 Διακυβέρνηση λιμενικού συστήματος 2 η φάση Επέκταση σε περιφερειακούς λιμένες (ΥΝΑ / ΥΠΕΣ) Καθορισμός κριτηρίων-κινήτρων συγχώνευσης Λιμενικών Ταμείων, σε συνάφεια με τη στρατηγική. Πρόσκληση προς υφιστάμενα Λιμενικά Ταμεία για συγχώνευση σε εθελοντική βάση. Όσα ΛΤ δεν συγχωνευθούν: διατήρηση σημερινού καθεστώτος για συγκεκριμένη μεταβατική περίοδο. Λήξη της μεταβατικής περιόδου: εφαρμογή νέου πλαισίου λειτουργίας - ελάχιστα πρότυπα λειτουργίας / οικονομικοί απολογισμοί από όλα τα ΛΤ, είτε συγχωνευμένα, ή αυτόνομα. Ολοκληρωμένο σχέδιο συνενώσεων Λιμενικών Ταμείων σε νέες «Περιφερειακές Αρχές Λιμένων». 20

21 Βελτίωση και Ανάπτυξη Υποδομών Κριτήρια ιεράρχησης αναγκών: εξυπηρέτηση συνδυασμένων μεταφορών εξυπηρέτηση εσωτερικών μεταφορικών δικτύων (ακτοπλοΐα και τουρισμός) εφαρμογή διεθνών κανονισμών για την ασφάλεια λιμένων και την προστασία του περιβάλλοντος ανάγκη ολοκλήρωσης έργων που είναι σε εξέλιξη ωριμότητα μελετών και αδειοδοτήσεων 21

22 Ασφάλεια Λιμένων Προστασία Περιβάλλοντος Εναρμόνιση προς όλους τους διεθνείς κανονισμούς/εε για: την ενίσχυση της ασφάλειας των πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων (σχέδια ασφαλείας λιμένων, κρατικός έλεγχος λιμένων -Port State Control, Κώδικας ISPS - International Ship and Port Facility Security, κ.ο.κ.) την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος στις λιμενικές εγκαταστάσεις 22

23 Χρηματοδότηση CEF - ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 23

24 Χρηματοδότηση CEF - ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ Κεντρικό δίκτυο (core network - 4 λιμένες+) Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (κυρίως Ταμείο Συνοχής) Connecting Europe Facility (ανταγωνιστική διαδικασία και προδιαγεγραμμένα έργα) Εκτεταμένο δίκτυο (comprehensive network - 25 λιμένες) Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΕΤΠΑ- Ταμείο Συνοχής) Λοιποί Λιμένες Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΕΤΠΑ) 24

25 Ιδιωτικές Επενδύσεις ΤΑΙΠΕΔ πρόγραμμα αξιοποίησης Ελληνικών Λιμένων (Φεβ 2013) μελέτη πλεονεκτημάτων και χαρακτηριστικών κάθε Λιμένα / αξιολόγηση επενδυτικού ενδιαφέροντος διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών, με την υποστήριξη των Αρχών Λιμένων όπου απαιτείται αξιοποίηση δραστηριοτήτων από ιδιώτες επενδυτές με κατάλληλη εμπειρία / θέση στην παγκόσμια αγορά, κυρίως μέσω παραχωρήσεων, με συμφωνημένο αντάλλαγμα συνάφεια με κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων πρόγραμμα παραχωρήσεων για θαλάσσιο τουρισμό / μοντέλο «Κεντρική Περιφερειακές Μαρίνες» 25

26 Έργο ΥΝΑ- Αποτύπωση Λιμενικών Εγκαταστάσεων Επικαιροποίηση (Οκτώβριος 2012) της καταγραφής των λιμενικών εγκαταστάσεων σε όλη την επικράτεια, με στοιχεία ανά: γεωγραφική θέση εγκατάστασης είδος λιμενικής εγκατάστασης: εμπορική, επιβατική, τουριστική, αλιευτικό καταφύγιο κ.α. φορέα διαχείρισης & νομική μορφή: Α.Ε., Λ.Τ., Δ.Λ.Τ., ιδιωτικές εγκαταστάσεις κ.α. λιμενική αρχή: Κεντρικό Λιμεναρχείο, Λιμεναρχείο, Υπολιμεναρχείο, Λιμ/κός Σταθμός κ.α.

27 Έργο ΥΝΑ- Νομοθεσία Επανεκκίνηση συνεδριάσεων της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) Κύρωση με Νόμο (Ν4081/2012) όλων των αποφάσεων της ΕΣΑΛ κανονιστικού χαρακτήρα από το 2002 μέχρι σήμερα (master plan λιμένων) Προεδρικό Διάταγμα 125/2012 (Προσαρμογή στην Οδηγία 2010/65/ΕΕ - διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών) Συνεργασία με Υπουργείο Εργασίας για το άνοιγμα του επαγγέλματος των φορτοεκφορτωτών λιμένων Σε εξέλιξη προετοιμασία νομοθετικού έργου.

28

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Μανώλη Κ. Κεφαλογιάννη Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018 Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα 1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 7 1.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 1.1.1. Διεθνείς Τάσεις και Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ. Προγραμματισμός Έργου 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ. Προγραμματισμός Έργου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Προγραμματισμός Έργου 2013 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή 4 2. Οργάνωση Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου 5 2.1 Οργανωτικές αλλαγές για την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργούμε μία Ελλάδα των συνδυασμένων μεταφορών, των σύγχρονων επικοινωνιών, των ολοκληρωμένων δικτύων

Δημιουργούμε μία Ελλάδα των συνδυασμένων μεταφορών, των σύγχρονων επικοινωνιών, των ολοκληρωμένων δικτύων Δημιουργούμε μία Ελλάδα των συνδυασμένων μεταφορών, των σύγχρονων επικοινωνιών, των ολοκληρωμένων δικτύων ένα διαμετακομιστικό κέντρο της Ν.Α. Ευρώπης, με εξυγίανση, ελεύθερη πρόσβαση και ανάπτυξη ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ1:

3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ1: 3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 1 : Στόχος της εθνικής στρατηγικής για την παιδεία είναι η αύξηση της ποσότητας, της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο, προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ 1& 2 & 3 ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5/10/2005

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ 1& 2 & 3 ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5/10/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ 1& 2 & 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ σ 1/181 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΟΜΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ Υ.Ε.Ν. Η αποστολή του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος

Προγραµµατική Περίοδος Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Κωδικός Ε.Π.: 2 CCI: 2007GR161PO004 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦOΡΟΥ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201. Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201. Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 Πηγή φωτογραφιών: http://www.kozanh.gr Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφάλαιο 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Κεφάλαιο 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1. Περιφερειακή ανάπτυξη Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και περιφερειακή ανάπτυξη Η υλοποίηση του Γ ΚΠΣ εντάσσεται στη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ σελ. 1 Φίλες και Φίλοι, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στις εκλογές της 18ης Μαΐου η χώρα συνεχίζει την προσπάθεια, η Δυτική Ελλάδα αλλάζει σελίδα.

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ Η έκδοση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ. Γραφείο Προγραμματισμού Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ. ΗΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ άρχισε τη σταδιακή εφαρμογή του θεσμού του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου, το οποίο βασίζεται:

ΔΑΠΑΝΕΣ. ΗΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ άρχισε τη σταδιακή εφαρμογή του θεσμού του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου, το οποίο βασίζεται: ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ άρχισε τη σταδιακή εφαρμογή του θεσμού του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου, το οποίο βασίζεται: 1. Στο Πρόγραμμα Διακυβέρνησης του Προέδρου κ. Τάσσου Παπαδόπουλου.

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Αναπτυξιακός Σχεδιασμός Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Στρατηγικός Αναπτυξιακός Σχεδιασμός Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Εισήγηση Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κ. Άρη Γιαννακίδη στο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Στρατηγικός Αναπτυξιακός Σχεδιασμός Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 http://www.attikis.gr/ Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές»

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΙΟΙΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΙΣΤΙΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Παληογιάννη Γεωργία Επόπτης Καθηγητής: Βαρσάμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 1 1.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2014 2020) ΝΕΟ «ΕΣΠΑ». Δεκέμβριος 2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2014 2020) ΝΕΟ «ΕΣΠΑ». Δεκέμβριος 2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2014 2020) ΝΕΟ «ΕΣΠΑ». Δεκέμβριος 2013 1. Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΠΑ 2007-2013 Με λιγότερο από δυό χρόνια για την ολοκλήρωση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΕ ΡΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μάρτιος 2004-Μάρτιος 2007 1 ΝEO KTIΡΙΟ ΥΕΝ Ένα όνειρο δεκαετιών, που παρέμενε στα χαρτιά και στις μακέτες, έγινε επιτέλους

Διαβάστε περισσότερα