ΈΡΕΥΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΟΥ ΑΥΣΤΗΡΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ. 1. Ονοµατεπώνυµο: ιεύθυνση: Πόλη / Χωριό:. 3. ρόµος:...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΈΡΕΥΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΟΥ ΑΥΣΤΗΡΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ. 1. Ονοµατεπώνυµο:... 2. ιεύθυνση: Πόλη / Χωριό:. 3. ρόµος:..."

Transcript

1 ΈΡΕΥΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΣΤΗΡΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΟΥ 1. Ονοµατεπώνυµο: ιεύθυνση: Πόλη / Χωριό:. 3. ρόµος: Ταχυδροµικός Κώδικας:...Τηλέφωνο... 5.Τοποθεσία αγροτεµαχίων/φάρµας 6. Αριθµός ιδιόκτητων αγροτεµαχίων

2 ΕΚΤΑΣΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ Χρήση Γης Αρδευόµενη Μη Αρδευόµενη Συνολική Έκταση (στρέµµατα) (στρέµµατα) (στρέµµατα) 1.Καλλιεργήσιµη έκταση a. Προσωρινές καλλιέργειες b. Μόνιµες καλλιέργειες c. Έκταση αγρανάπαυσης 2. Ακαλλιέργητη έκταση a. Έκταση βοσκής b. ασική έκταση c. Ακαλλιέργητη d. Θαµνώδης έκταση ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ Κατοχή Γης Αρδευόµενη Μη Αρδευόµενη Συνολική Έκταση (στρέµµατα) (στρέµµατα) (στρέµµατα) 1. Ιδιόκτητη έκταση 2. Ιδιόκτητη έκταση από άλλους 3. Κυβερνητική χορηγηµένη έκταση

3

4

5 ΕΚΤΑΣΗ ΦΥΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Έκταση(στρέµµατα) Παραγωγή (συγκοµιδές) Καλλιέργεια Αρδευόµε νη Μη Αρδευόµε νη Συνολική Παραγωγή (κιλά) Παρακρατηµένη ποσότητα καλλιεργητή (κιλά) Πουληµένη ποσότητα(κιλά) Μέση τιµή πώλησης (cent/κιλό) Μέση παραγωγή τελευταίων 5 ετών Έκταση σε αγρανάπαυ ση το 2009 ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Έκταση(στρέµµατα) Παραγωγή (συγκοµιδές)

6 Καλλιέργεια Παραγωγική Μη Παραγωγική Αρδευόµενη στρέµµατ α Αριθµός Φυτών Μη Αρδευόµε νη στρέµµατ α Αρδευόµενη στρέµµα τα Αριθµός Φυτών Μη Αρδευό µενη στρέµµα τα Συνολική Παραγωγή (κιλά) Πωλ ήσεις (κιλά ) Παρακρατ ηµένη ποσότητα καλλιεργη τή (κιλά) Μέση τιµή πώλησης (cent/κιλό ) Μέση παραγωγή τελευταίων 5 ετών ΣΥΝΟΛΟ

7 ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Παραγωγικοί συντελεστές Κιλά/έτος α. Σπόροι/Φυτά β. Λιπάσµατα γ. Κοπριά δ. Φυτοφάρµακα ε. Κτηνιατρικά φάρµακα 2. Άλλα υλικά 3.Επιδιορθώσεις εδαφικών εγκαταστάσεων/κτιρίων 4. Ηλεκτρικό 5. Αγορά νερού 6. Υπηρεσίες από άλλους (καλλιέργεια, συγκοµιδή, ψεκασµός, κλπ) / ετος /έτος Kwh/έτος M3 /έτος /έτος 7. Άλλες εισροές παραγωγής (διευκρινίστε) ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ τιµή /κιλό 1. Παραγωγικοί συντελεστές α. Σπόροι/Φυτά β. Λιπάσµατα γ. Κοπριά δ. Φυτοφάρµακα ε. Κτηνιατρικά φάρµακα 2. Άλλα υλικά /έτος /έτος

8 3.Επιδιορθώσεις εδαφικών εγκαταστάσεων/κτιρίων 4. Ηλεκτρικό 5. Αγορά νερού /Kwh /M 3 5. Άλλες εισροές παραγωγής (διευκρινίστε) /κιλό

9 ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟ Α 1. Τηλέφωνο, τηλεγραφήµατα, τηλέτυπο και ταχυδροµικές δαπάνες Private 2. ιαφήµιση 3. Νοµικές και λογιστικές υπηρεσίες ελέγχου 4. Τεχνικές και υπηρεσίες γνωµοδότησης 5.Ασφάλιση α.κτίρια και µηχανήµατα β.οχήµατα γ. Αγροτικά προϊόντα 6. απάνες αποθήκευσης 7.Χρεώσεις τραπεζών 8. Συνδροµές (εκτός από τις δωρεές) 9. Άλλα διοικητικά έξοδα (διευκρινίστε) 10. ΣΥΝΟΛΟ

10 Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Αξία Γης ΗΜ/ΝΙΑ ΤΙΜΗ ( ) α.αγορασµένο β. Κληρονοµηµένο γ. Νοικιασµένο 2. Τύπος αγοραστή / ενοικιαστή εδάφους α. Μεµονωµένος l β. Εταιρία γ. Συνεργασία 3. Τύπος προηγούµενου ιδιοκτήτη εδάφους α. Μεµονωµένος β. Εταιρία δ. Κυβέρνηση 4. Ηλικία προηγούµενου ιδιοκτήτη / σπιτονοικοκύρης 5. Ο προηγούµενος ιδιοκτήτης / σπιτονοικοκύρης καλλιεργεί ακόµα ; 6. Ηλικία του παρόντος ιδιοκτήτη/ ενοικιαστή 7. Ο τωρινός ιδιοκτήτης / ενοικιαστής καλλιεργεί ακόµα ; 8. Ο προηγούµενος ιδιοκτήτης/σπιτονοικοκύρης πούλησε / ενοικίασε / µεταβίβασε όλες τις εκτάσεις του; 9. Ο προηγούµενος ιδιοκτήτης είχε παιδιά για να αναλάβουν την ιδιοκτησία του;

11 10. Ήταν ο προηγούµενος ιδιοκτήτης υπό πίεση για να πουλήσει/νοικιάσει/µεταβιβάσει την ιδιοκτησία του; 11. Παρουσία προηγούµενου σπιτιού στην ιδιοκτησία; 12. Ηλικία σπιτιού της ιδιοκτησίας; 13. Υπάρχει πηγάδι στην ιδιοκτησία; 14. Σύνδεση της ιδιοκτησίας στο σχέδιο νερού; 15. Σύνδεση της ιδιοκτησίας µε φράγµα ή δεξαµενή ή γεώτρηση; (διευκρινίστε) 16.Παρουσία του ποταµού στην πρόσοψη 17. Απόσταση από την πλησιέστερη πόλη (χιλιόµετρα) 18. Απόσταση από την πλησιέστερη ακτή (χιλιόµετρα) 19. Απόσταση από την πλησιέστερη λίµνη (χιλιόµετρα) 20. Γειτνίαση µε πηγές?(χιλιόµετρα) 21. Εγγύτητα στον ποταµό (χιλιόµετρα) 22. Τύπος οδικού δικτύου στην πρόσοψη α. ηµοτικός δρόµος β. Άλλο 23. ΖΩΝΗ α. Αγροτική β. Κατοικηµένη γ. Εµπορική δ. Βιοµηχανικήl 1δ. Τουριστική 2δ. Βιοµηχανική

12 24. Μέσες ετήσιες βροχοπτώσεις 25. Ποιότητα του χώµατος ( ΕΙΤΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΤΟΜΕΑΣ Α) κατηγορία I κατηγορία II κατηγορία III κατηγορία IV κατηγορία V 26. Αντίληψη των ιδιοκτητών για την ποιότητα των επιφανειακών υδάτων α. Γενικά κατάλληλο για άρδευση β. Περιορισµός για ορισµένες συγκοµιδές (λόγω ύπαρξης τοξικών ενώσεων ή βαρέων µετάλλων) γ. Γενικά ακατάλληλο για άρδευση δ. Κατάλληλο για οικιακή χρήση ε. Γενικά ακατάλληλο για οικιακή χρήση 27 Αντίληψη των ιδιοκτητών για την ποιότητα των υπόγειων υδάτων α. Γενικά κατάλληλο για άρδευση β. Περιορισµός για ορισµένες συγκοµιδές (λόγω ύπαρξης τοξικών ενώσεων ή βαρέων µετάλλων) γ.. Γενικά ακατάλληλο για άρδευση δ. Κατάλληλο για οικιακή χρήση ε. Γενικά ακατάλληλο για οικιακή χρήση 28. Επίπεδο αλατότητας στα υπόγεια ύδατα α. Καταλληλότητα για άρδευση 1α. Ανεβασµένο 2α. Υψηλή

13 3α.Καθόλου αλατότητα β. Καταλληλότητα για οικιακή χρήση 1β. Ανεβασµένο 2β. Καθόλου αλατότητα 29. Τοξικότητα των υπόγειων νερών α. καθόλου τοξικότητα β. µέτρια τοξικότητα β. Υψηλή τοξικότητα 30. Ύπαρξη ανόδου στην αλατότητας των υπόγειων υδάτων 31. Ύπαρξη παρείσφρυσης θαλασσινού νερού 32. Χρήση του αγροτεµαχίου πριν από την πώληση α. Αγροτική β. Για κατοικία γ. Εµπορική δ. Βιοµηχανικήl 1δ. Τουριστική 2δ. Άλλη 33. Τωρινή χρήση αγροτεµαχίου α. Αγροτική β. Κατοικηµένη γ. Εµπορική δ. Βιοµηχανικήl 1δ. Τουριστική 2. Άλλη 34. Όγκος υπόγειων νερών που εξήχθη (σε κυβικά µέτρα) το 2009

14 35. Όγκος επιφανειακών νερών που εξήχθη το ιευθυντικές δεξιότητες των αγροτών α. Σχετική αγροτική εκπαίδευση 1α. Πανεπιστήµιο 1β.Άλλη β. Μορφωτικό επίπεδο 1β.Πρωτοβάθµια 2β. ευτεροβάθµια 3β. Μεταδευτεροβάθµια γ. Χρόνια αγροτικής εµπειρίας

15

16 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΩΝ S/N Κάτοχος (1) Οικογενειακό µέλος (2) Φυλο M=1 F=2 Παραγωγή συγκοµιδής ιάρκεια απασχόλησης (αριθ.εβδοµάδων) Απασχόληση στο αγρόκτηµα Απασχόληση εκτός της εκµετάλλευσης Οικιακά ιοίκηση Σύνολο Τοµέας Τοµέας Σύνολο Ώρες Κωδικός Ώρες Κωδικός Ώρες Κώδικες απασχόλησης εκτός εκµετάλλευσης Τοµέας Κωδικός Τοµέας Κωδικός Τοµέας Κωδικός Γεωργία, δασονοµία, αλιεία 1 Wholesales & Λιανικό εµπόριο 6 ηµόσια 10 διαχείριση Μεταλλεία & Εξόρυξη 2 Ξενοδοχεία & Εστιατόρια 63 Μη-ταξινοµηµένοι 11 Κατασκευή 3 Μεταφορά & Επικοινωνία 7 Ηλεκτρική ενέργεια, αέριο και νερό 4 Ιδιωτική υπηρεσία, τραπεζικές εργασίες, ασφάλεια 8

17 Consruction 5 Κοινοτικές, κοινωνικές & Προσωπικές υπηρεσίες 9

18 ΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κατηγορία 1.Παραγωγή Μόνιµοι εργαζόµενο ι Υπάλληλοι Περιστασιακοί εργαζόµενοι (αριθ. των ηµερών) ιοικητικο ί Υπάλληλο ι (αρ.) Αµοιβές και µισθοί που πληρώνονται ( ) Μόνιµοι ιοικητικοί εργαζόµενο Υπάλληλοι ι (αρ.) Περιστασιακ οί εργαζόµενοι (αριθ. των ηµερών) Συµβολή εργοδοτών στους µισθούς( ) Μόνιµοι εργαζόµενο ι Περιστασιακοί εργαζόµενοι (αριθ. των ηµερών) ιοικητικοί Υπάλληλοι (αρ.) α. Άνδρας β. Γυναίκα γ. Σύνολο 2. Άλλη παραγωγή α. Άνδρας β. Γυναίκα ΣΥΝΟΛΟ

19 ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΥΠΟΣ Υλικά ( ) Αµοιβές αγροτών ( ) Άλλες αµοιβές ( ) Επιχορήγη ση ( ) Ηµεροµηνία επένδυσης 1. Μη οικιστικά αγροτικά κτήρια για τη γεωργία 2. Βελτίωση εδάφους, τοίχων, πετρών, κ.λπ. 3Γεωτρήσεις, φρεάτια, δεσµοί 4. Βελτιωµένα συστήµατα άρδευσης 5. Υδροσωλήνες 6. Κατασκευή θερµοκηπίου 7. Νέες δαπάνες φυτειών 8. Άλλες επενδύσεις (διευκρινίστε) _ (νέες τεχνολογίες) ΣΥΝΟΛΟ

20 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Τύπος µηχανηµάτων Αγορασµένο Πωληµένο Αριθµός Αξία ( ) Ηµεροµηνία αγοράς Αριθµός Αξία ( ) Ηµεροµηνία πώλησης 1. Τρακτέρ 2. Μηχανήµατα συγκοµιδής, και ανύψωσης 3. Μηχανήµατα άντλησης 4. Ψεκαστήρες και ξεσκονόπανα 5. Τρακτέρ και άλλα γεωργικά µέσα 6. Εξοπλισµός ζωικού κεφαλαίου 7. Θέρµανση ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 1. Ειδικοί φόροι κατανάλωσης 2. Άδειες µηχανοκίνητων οχηµάτων 3. Φόροι δήµου 4. Επαγγελµατικοί φόροι 5. Επιχειρησιακά τέλη αδείας 6. Τέλη χαρτοσήµου 7. Άλλοι έµµεσοι φόροι α. Φόρος άρδευσης

21 β. Αγροτικές αµοιβές αστυφυλάκων γ. Φόροι περιουσίας δ. Άλλοι (διευκρινίστε) ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 1. Μίσθωµα που πληρώνεται για ( ) α. Αγροτικά οχήµατα και εργαλεία β. Κτήρια 2. Επιτόκια αγροτικού δανείου 3. Απόσβεση (% το χρόνο): α. Αγροτικά κτήρια β.μηχανήµατα γ. Οχήµατα δ. Έπιπλα & συναρµολογήσεις 4. ΣΥΝΟΛΟ Κατά τη διάρκεια των προηγούµενων 10 ετών, παρακαλώ πείτε µας, για κάθε συγκοµιδή που προσδιορίζεται ανωτέρω, σε ένα έτος καλλιέργειας: Συγκοµιδή την µικρότερη ποσότητα την µεγαλύτερη ποσότητα τη συχνότερη ποσότητα νερού νερού (σε m 3 ) που έχετε καταναλώσει νερού (στο m 3 ) έχετε καταναλώσει (στο m 3 ) που καταναλώνετε

22 Ποιο σύστηµα άρδευσης χρησιµοποιήσατε το 1999? Ποιο σύστηµα άρδευσης χρησιµοποιήσατε το 2009? Τι ποσοστό του συνολικού νερού άρδευσης πήρατε από κάθε µία από τις παρακάτω πηγές; Γεώτρηση στην ιδιοκτησία Φράγµατα και δεξαµενές Αγορά από άλλους αγρότες Ποσοστό του συνολικού νερού άρδευσης Άλλο(παρακαλώ διευκρινίστε) Στάση απέναντι στο περιβάλλον και την κλιµατική αλλαγή Παρακαλώ, πείτε µου πόσο σοβαρό θεωρείτε κάθε ένα από τα ακόλουθα για τον κόσµο συνολικά. εν είναι πολύ σοβαρό, κάπως σοβαρό, όχι πολύ σοβαρό ή καθόλου σοβαρό; Πρόβληµα πολύ σοβαρό κάπως σοβαρό όχι πολύ σοβαρό καθόλου σοβαρό Παγκόσµια αύξηση της θερµοκρασίας ή το φαινόµενο του θερµοκηπίου. Απώλεια εγκαταστάσεων ή ζωικών ειδών ή βιοποικιλότητας. Ρύπανση των ποταµών, των λιµνών και των ωκεανών. Σε µια κλίµακα από 1 (ασήµαντος) έως 5 (εξαιρετικά σηµαντικός) παρακαλώ πείτε µας πόσο σηµαντικά πιστεύετε ότι είναι τα ακόλουθα γεωργικά προβλήµατα στη λεκάνη του Ασωπού ποταµού; Ασήµαντος (1) Σηµαντικός (3) Εξαιρετικά σηµαντικός (5) Χαµηλές τιµές γεωργικών αγαθών Χαµηλή γονιµότητα εδάφους Ανεπάρκεια υδάτινων πόρων Έλλειψη επιχορηγήσεων από την κυβέρνηση Ελαφρώς σηµαντικός (2) Πολύ σηµαντικός (4)

23 Χαµηλός αριθµός ανθρώπων πρόθυµων να εργαστούν στη γεωργία Χαµηλή ποιότητα νερού λόγω ρύπανσης Θα µπορούσατε σας παρακαλώ να µας πείτε σε µια κλίµακα από 1 (έντονα διαφωνήστε) έως 5 (έντονα συµφωνήστε) τι σκέφτεστε για τις ακόλουθες δηλώσεις; Περιβαλλοντικές ανησυχίες ιαφωνείτε ιαφωνείτ Συµφωνε έντονα(1) ε (2) ίτε (4) Η γη είναι όπως ένα διαστηµόπλοιο µε περιορισµένα δωµάτια και πόρους Η ισορροπία της φύσης είναι πολύ λεπτή και εύκολα ανατρέπεται Η αποκαλούµενη οικολογική κρίση που αντιµετωπίζει το ανθρώπινο είδος είναι µία υπερβολή Η οικολογική κατάσταση του Ασωπού ποταµού είναι τόσο καλή όσο θα µπορούσε Οι άνθρωποι κάνουν πολύ κακή χρήση του περιβάλλοντος Όταν οι άνθρωποι παρεµβαίνουν στην φύση τότε αυτό έχει καταστροφικές συνέπειες Ούτε συµφωνείτ ε ούτε διαφωνείτε (3) Συµφωνείτ ε έντονα (5) εν γνωρί ζετε Θα µπορούσατε σας παρακαλώ να µας πείτε σε µια κλίµακα από 1 (έντονα διαφωνήστε) έως 5 (έντονα συµφωνήστε) τι σκέφτεστε για τις ακόλουθες δηλώσεις; Οι καλλιέργειες µπορούν να βλάψουν το περιβάλλον Η περιβαλλοντική υποβάθµιση της λεκάνης του Ασωπού ποταµού είναι ευθύνη µόνο των βιοµηχανιών Εάν ένα πρόγραµµα αποκατάστασης πρόκειται να εφαρµοστεί τότε οι αγρότες είναι αυτοί πού πρέπει να πληρώσουν τα υψηλότερα τιµολόγια ιαφωνείτε έντονα(1) ιαφωνείτε (2) Ούτε συµφωνείτε ούτε διαφωνείτε (3) Συµφωνείτε (4) Συµφωνείτε έντονα (5) εν γνωρίζετε

24 νερού Μόνο οι βιοµηχανίες πρέπει να πληρώσουν για ένα πρόγραµµα αποκατάστασης δεδοµένου ότι είναι οι µόνοι ρυπαντές. Η κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει το πρόγραµµα αποκατάστασης χωρίς να επιβληθεί καµία νέα δαπάνη. ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ Υποθέστε ότι σας προσφέρονται δύο τρόποι να κερδίσετε κάποια χρήµατα. Με την επιλογή 1, έχετε εξασφαλισµένα 600 το µήνα. Με την επιλογή 2, έχετε µια ίση πιθανότητα είτε να πάρετε το ίδιου εισόδηµα, 600 το µήνα, είτε, εάν είστε τυχεροί, του το µήνα, τα οποία είναι περισσότερα. Τί θα επιλέγατε; ανά µήνα ή 1200 το µήνα 3. εν γνωρίζετε Αν απαντήσει 1: Είστε βέβαιοι; Στην επιλογή 2 θα παίρνετε τουλάχιστον 600 το µήνα και µπορείτε να πάρετε ως και 1200 το µήνα. Στην επιλογή 1 θα παίρνετε πάντα 600 το µήνα. 1. Ακόµα επιλέγετε το1 2. Αλλάζετε για το 2 3. εν γνωρίζετε Τώρα, στην επιλογή 2 έχετε ίση πιθανότητα είτε να παίρνετε 1200 το µήνα ή 300 το µήνα, ανάλογα µε το πόσο τυχεροί είστε. Η επιλογή 1 σας εγγυάται ένα εισόδηµα 600 το µήνα. Τί θα επιλέγατε; 1. Επιλογή 1 2. Επιλογή 2 3. εν γνωρίζετε Τώρα, στην επιλογή 2 έχετε ίση πιθανότητα είτε να παίρνετε 1200 το µήνα είτε 500 το µήνα, ανάλογα µε το πόσο τυχεροί είστε. Η επιλογή 1 σας εγγυάται ένα εισόδηµα του 600 το µήνα. Τί θα επιλέγατε; 1. Επιλογή 1 2. Επιλογή 2 3. εν γνωρίζετε Τώρα, στην επιλογή 2 έχετε ίση πιθανότητα να λάβετε είτε 1200 το µήνα είτε 150 το µήνα ανάλογα µε το πόσο τυχεροί είστε. Ωστόσο η επιλογή 1 σας εγγυάται ένα εισόδηµα του 600 το µήνα. Τί θα επιλέγατε;

25 1. Επιλογή 1 2. Επιλογή 2 3. εν γνωρίζετε Υποθέστε ότι σας προσφέρονται δύο τρόποι να κερδίσετε το κάποια χρήµατα. Με την επιλογή 1, έχετε ένα εισόδηµα το µήνα. Με την επιλογή 2, έχετε ίση πιθανότητα είτε να έχετε το ίδιο εισόδηµα το µήνα, είτε, εάν είστε άτυχοι, το εισόδηµα το µήνα, το οποίο είναι λιγότερο από το Τί θα επιλέγατε; 1. Επιλογή 1 2. Επιλογή 2 3. εν γνωρίζετε Αν απαντήσει το 2: Είστε βέβαιοι; Στην επιλογή 1, θα παίρνετε εισόδηµα το µήνα, στην επιλογή 2 µπορείτε να παίρνετε το µήνα αλλά µπορείτε να πάρετε και το µήνα. 1. Ακόµα επιλέγετε το 2 2. Αλλάζετε για το 1 3. εν γνωρίζετε Τώρα, στην επιλογή 2 έχετε ίση πιθανότητα είτε για εισόδηµα το µήνα είτε τίποτα, ανάλογα µε το πόσο τυχεροί είστε. Η επιλογή 1 σας εγγυάται ένα εισόδηµα το µήνα. Τί θα επιλέγατε; 1. Επιλογή 1 2. Επιλογή 2 3. εν γνωρίζετε Τώρα, στην επιλογή 2 έχετε ίση πιθανότητα είτε για εισόδηµα το µήνα είτε 1500 το µήνα, ανάλογα µε το πόσο τυχεροί είστε. Η επιλογή 1 σας εγγυάται ένα εισόδηµα το µήνα. Τί θα επιλέγατε; 4. Επιλογή 1 5. Επιλογή 2 6. εν γνωρίζετε Τώρα, στην επιλογή 2 έχετε ίση πιθανότητα είτε για να πάρετε εισόδηµα το µήνα είτε να για να πρέπει να πληρώσετε το µήνα ανάλογα µε πόσο τυχεροί είστε. Η επιλογή 1 σας εγγυάται ένα εισόδηµα το µήνα. Τί θα επιλέγατε; 7. Επιλογή 1 8. Επιλογή 2 9. εν γνωρίζετε Έχετε κερδίσει τη λαχειοφόρο αγορά. Μπορείτε να επιλέξετε µεταξύ της πληρωµής A. 1) 1000 σήµερα ή 2) 1000 σε ένα χρόνο

26 Τί θα επιλέγατε; Αν επιλέξει το 2) Είστε σίγουροι ότι προτιµάτε το ίδιο εισόδηµα στο µέλλον ενώ µπορείτε να το πάρετε τώρα χωρίς να περιµένετε; 1)ναι 2) αλλάζω και προτιµώ τα σήµερα B. 1) σήµερα ή 2) σε ένα χρόνο Τί θα επιλέγατε; Γ. 1) σήµερα ή 2) σε ένα χρόνο Τί θα επιλέγατε;. 1) σήµερα ή 2) σε ένα χρόνο Τί θα επιλέγατε; Έχετε κερδίσει τη λαχειοφόρο αγορά. Μπορείτε να επιλέξετε µεταξύ της πληρωµής A. 1) 1000 σήµερα ή 2) 500 σε 5 χρόνια Τί θα επιλέγατε; Αν απαντήσει το 2) Είστε βέβαιοι ότι προτιµάτε µικρότερο ποσό στο µέλλον παρά ένα µεγαλύτερο σήµερα; 1)ναι 2) αλλάζω και προτιµώ τα σήµερα B. 1) σήµερα ή 2) σε 5 χρόνια Τί θα επιλέγατε; Γ. 1) σήµερα ή 2) σε 5 χρόνια Τί θα επιλέγατε;. 1) σήµερα ή 2) σε 5 χρόνια Τί θα επιλέγατε; Σηµειώσεις:

27 Όνοµα του προσώπου που παρέχει τα στοιχεία:. Ηµεροµηνία :... Όνοµα του προσώπου που ελέγχει τα στοιχεία:... ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Οι παρακάτω ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν από τον ερευνητή. Παρακαλώ κυκλώστε µια: 1. Πώς θα αξιολογούσατε την διάθεση του ερωτηθέντα; 1) Πολύ κακή 2) Κακή 3) Κανονική 4) Καλή 5) Πολύ καλή 2. Πώς θα αξιολογούσατε το βαθµό κατανόησης του ερωτηθέντα? 1) Πολύ κακή 2) Κακή 3) Κανονική 4) Καλή 5) Πολύ καλή 3. Πώς θα αξιολογούσατε το επίπεδο ενδιαφέροντος του ερωτηθέντα για τα υδάτινα ζητήµατα? 1) Πολύ χαµηλό 2) Χαµηλό 3) Κανονικό 4) Υψηλό 5) Πολύ υψηλό 4. Πώς θα αξιολογούσατε το επίπεδο ενδιαφέροντος του ερωτηθέντα για την έρευνα? 1) Πολύ χαµηλό 2) Χαµηλό 3) Κανονικό 4) Υψηλό 5) Πολύ υψηλό

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α 4.1 Η Σύγχρονη Επιχείρηση 46 4.2 Μορφές Επιχειρήσεων 46 4.3 Η Παραγωγική Διαδικασία 50 4.4 Οι Κίνδυνοι και οι Υποχρεώσεις της Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έκθεση για την αποτίµηση του κινδύνου για την υγεία από την κατανάλωση αγροτικών προϊόντων από την Λεκάνη απορροής του Ασωπού ποταµού. Εισαγωγή-Πλαίσιο Ο Ασωπός ποταµός που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΗΠΕ Α ΓΚΟΛΦ: ΟΤΙ ΛΑΜΠΕΙ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΟΣ...

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΗΠΕ Α ΓΚΟΛΦ: ΟΤΙ ΛΑΜΠΕΙ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΟΣ... ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΗΠΕ Α ΓΚΟΛΦ: ΟΤΙ ΛΑΜΠΕΙ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΟΣ... Ελένη Καπετανάκη-Μπριασούλη Καθηγήτρια, Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου Λόφος Πανεπιστηµίου, Μυτιλήνη 81100, Λέσβος e-mail: e.briassouli@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19 112 53 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δημοκρατία της Μακεδονίας

Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δημοκρατία της Μακεδονίας Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δημοκρατία της Μακεδονίας ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΌΘΕΣΗ ΑΝΑΛΆΒΕΙ ΈΡΓΟY Συσσώρευση Λουκοβο Πολε, αγωγος Κοραμπσκι νερα και MΥE Μαυρη Πετρα ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ιούλιος,2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 Σημείωση: Το παρόν αποτελεί σύγγραμμα του 2004, και δεν έχει επικαιροποιηθεί με την νομοθεσία που έχει θεσπιστεί από τότε μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΗΠΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΗΠΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Προγράµµατα Ανοικτών Περιβαλλοντικών Τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΗΠΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.6.1«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Περιβάλλον Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γιατί χρειαζόμαστε μια πολιτική για το περιβάλλον;...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Παραγωγή και Παραγωγικότητα

Κεφάλαιο 5 Παραγωγή και Παραγωγικότητα Κεφάλαιο 5 Παραγωγή και Παραγωγικότητα 5.1 Η έννοια της παραγωγής και της παραγωγικότητας Παραγωγή: Οι άνθρωποι χρειάζονται αγαθά και υπηρεσίες, που ικανοποιούν τις ανάγκες τους και άρα είναι διατεθειµένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet Ενεργειακό Θεματικό Δίκτυο ΟΤΑ της ελληνοβουλγαρικής διασυνοριακής περιοχής Απρίλιος 2014 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ AM: 3624 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΕΣ: ΤΑΤΙΑΝΑ ΑΛΕΞΙΟΥ, MA Κοινωνιολογίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ, MA Κοινωνιολογίας ΕΪΜΗ ΠΛΑΚΑ, Ph.D Ανθρωπολογίας ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΠΑΝΤΙ ΟΥ, MA Κοινωνιολογίας Η διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Eυρωπαϊκή Επιτροπή. ΞΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ! Τι πρέπει να κάνετε ή να μην κάνετε για έναν πιο πράσινο κόσμο

Eυρωπαϊκή Επιτροπή. ΞΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ! Τι πρέπει να κάνετε ή να μην κάνετε για έναν πιο πράσινο κόσμο Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΞΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ! Τι πρέπει να κάνετε ή να μην κάνετε για έναν πιο πράσινο κόσμο Ξεκαθαρίστε τη θέση σας! 1 Εισαγωγή 3 Ενέργεια 8 Αέρας 12 Νερό 16 Έδαφος Η Άμεση Ευρώπη είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 69269/5387/90

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 69269/5387/90 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 69269/5387/90 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (ΕΠΜ)

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Καρνάβας, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Γιάννης Καρνάβας, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Γιάννης Καρνάβας, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ορθολογική διαχείριση του νερού. Μια αναγκαιότητα για την αειφόρο αγροτική ανά τυξη. Κυρίες και κύριοι, Θα προσπαθήσω

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020

Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020 Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020 Συµµετοχική Στρατηγική ιερεύνηση Προοπτικών Ανάπτυξης Όραµα και Στρατηγική προσέγγιση για το Κιλκίς του 2020 Στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Έκδοση 1 η : 21 Φεβρουαρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 51

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 51 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 51 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ περιεχόμενα - ταυτότητα ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

AGRO2 / AGRO3. Σελ 1/21

AGRO2 / AGRO3. Σελ 1/21 ΜΕΤΡΟ 132 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1698/06 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ REAL ESTATE

ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ REAL ESTATE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ REAL ESTATE ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Α ΖΩΝΗ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Επιµέλεια: Χαλβατζή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μ.Π.Ε.) ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (Ε.Π.Μ.) Αποφ. 69269/5387/90 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ),

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 03 ΤΕΥΧΟΣ Νο ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αρωματικά φυτά Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η ανταγωνιστικότητα περνά

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα