Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 : Γενικά περι Μηχανών Αναζήτησης. 1. Εισαγωγή 5. Η πρωτοτυπία της διαδικασίας δεικτοδότησης εγγράφων χρηστών 6

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 : Γενικά περι Μηχανών Αναζήτησης. 1. Εισαγωγή 5. Η πρωτοτυπία της διαδικασίας δεικτοδότησης εγγράφων χρηστών 6"

Transcript

1 Περιεχόμενα Κεφάλαιο1:ΓενικάπεριΜηχανώνΑναζήτησης ΜέροςΑ 1. Εισαγωγή 5 Ηπρωτοτυπίατηςδιαδικασίαςδεικτοδότησηςεγγράφωνχρηστών6 2. Ιστορικάστοιχεία 7 3. ΔημοφιλείςΜηχανέςΑναζήτησης 8 4. ΜηχανέςΑναζήτησηςΑνοικτούΚώδικα Οφέληαπότηνχρήσημηχανώναναζήτησης ΖητήματατωνΜηχανώνΑναζήτησης ΒελτιστοποίησηΙστοσελίδωνγιατιςΜηχανέςΑναζήτησης17 (searchengineoptimization) 8. ΤιείναιοιμηχανέςΜετα Αναζήτησης 18 ΜέροςΒ 9. Ηανατομίαμιαςμηχανήςαναζήτησης(SearchEngine) ΤρόποςΛειτουργίαςΜηχανώνΑναζήτησης Αλγόριθμοικατάταξης(rankingAlgorithms) Οιδιεγασίεςτηςεκτέλεσηςμιας 25 ΜηχανήΑναζήτησης 13.WebCrawler 27 ΗυψηλούεπιπέδουαρχιτεκτονικήενόςWebCrawler ΠαραδείγματααπόWebCrawlers Open sourcecrawlers

2 14. Index 29 ΠαράγοντεςΣχεδιασμούIndex ΔομέςΔεδομένωνIndex Προκλήσειςστονπαραλληλισμό TheInvertedIndex IndexMerging TheForwardIndex Documentparsing(ΑνάλυσηΕγγράφου) ΑναγνώρισηΓλώσσας ΑνάλυσηFormat MetaTagIndexing 15. Searching 39 ΤύποιΕρωτήσεων ΔομημένεςΕρωτήσεις Κεφάλαιο2:ΗΜηχανήΑναζήτησηςAspseek 1. Εισαγωγή 41 ΓιατίεπιλέξαμετηνASPseek 2.Περιγραφή 42 3.index πρόγραμμαindexing 49 4.searchd searchdaemon 51 5.s.cgi aspseeksearchcgifront end 52 6.aspseek.conf indexconfigurationfile 53 7.searchd.conf searchdconfigurationfile 55 8.s.htm templateκαιconfigurationγιατοs.cgi 56 9.aspseek sql ΗδομήτώνπινάκωντηςSQLβάσης57 δεδομένωνπουχρησιμοποιείταιαποτηνaspseek 2

3 10.ΜερικάβασικάδομικάστοιχείατηςASPseek 64 Κεφάλαιο3:Τοπρόβληματηςδεικτοδότησηςαπό τονχρήστη 1. Εισαγωγή 67 2.Προβλήματακατατοcompile 68 3.Προβλήματαστοτρέξιμοτης 71 μηχανήςαναζήτησηςaspseek 4.Προβλήματακατατηνδιάρκειατων 72 άλλαγωντουπηγαίουκώδικατηςaspseek 5.Προβλήματαστηνδημιουργίατηςφιλικήςδιεπαφης74 6.Πουκαταλήγουμε 74 Κεφάλαιο4:Ηδιαδικασίαεπίλυσηςτου προβλήματοςτηςδεικτοδότησηςαπότονχρήστη 1.Εισαγωγή 75 2.ΕισαγωγήσταGNUAutotools 75 3.Περιγραφήτουσυστήματος 78 πουυλοποιήθηκετοζητούμενο 4.CompileκαιInstallμηχανής 78 - ΕγκατάστασητωνGNUAutotools Εγκατάστασηlibtool Εγκατάστασηautomake Εγκατάστασηautoconf 2.58 ΕγκατάστασητηςMySQL Εγκατάστασηgcc 3.4.6compiler 3

4 ΕγκατάστασητηςμηχανήςαναζήτησηςASPseek ΕγκατάστασηApache2WebServerκαιlibxml ΕγκατάστασητηςμηχανήςαναζήτησηςASPseek CompileκαιInstallμηχανήςαναζήτησηςASPseek 5.Στήσιμομηχανήςαναζήτησηςκαι 84 επαλήθευσητηςλειτουργίαςτης ΤελικόΣτήσιμο Παρατηρήσεις ΕπαλήθευσηΛειτουργίαςτηςμηχανήςαναζήτησης 6.Λύσητουπροβλήματοςτης 92 δεικτοδότησηςαπότονχρήστη 7.Δημιουργίαφιλικήςδιεπαφής 96 γιατηνκαλύτερηεξυπηρέτησητουχρήστη ΠαράρτημαΑ 1.Πηγαίοικώδικες Εντολήindex Εντολήidx ΣυνάρτησηindexDocument Αρχικοποίησηβάσηςδεδομένων 109 ΠαράρτημαΒ 1.ΚώδικεςΦιλικήςΔιεπαφής indexing.htm enqueue.php 112 ΒιβλιογραφίακαιΑναφορές 115 4

5 Κεφάλαιο1:ΓενικάΠεριΜηχανών Αναζήτησης ΜέροςΑ 1.Εισαγωγή Ο Παγκόσμιος Ιστός(World Wide Web ή web) χρονολογείται από το 1989 όταν ο Tim Berners Lee πρότεινε την δημιουργία του. Η αρχική ιδέα του σχεδιασμού του Παγκόσμιου Ιστού ήταν η δημιουργία ενός μέσου ευκολότερης επικοινωνίας μεταξύ επιστημόνων και ιδρυμάτων μέσα από το Διαδίκτυο (Internet). Στην αρχική σελίδα για το World Wide Web Project, η οποία δημοσιεύτηκε στον εξυπηρετητή (server) του CERN το 1992, ο Berners Lee περιγράφειτονπαγκόσμιοιστόωςένασύστημαανάκτησηςπληροφοριώνευρείας χρήσης, το οποίο στοχεύει στο να παρέχει πρόσβαση σε ένα μεγάλκο όγκο εγγράφων.σήμερατοπεριγράφειωςέναπαγκόσμιοχώροόπουστεγάζονταιόλες οι πληροφορίες που μπορούν να ανακτηθούν μέσω δικτύου. Ουσιαστικά, ο Παγκόσμιος Ιστός είναι ένα κατανεμημένο σύστημα όπου τα πάντα εμφανίζονται ως έγγραφα (ιστοσελίδες) Ο Ted Nelson, εφευρέτης του υπερ κειμένου, δίνει την μονολεκτική περιγραφή docuverse (σύμπαν εγγράφων), θέλοντας να δείξει την γιγάντωση του Παγκόσμιου Ιστου (web) (σύμφωνα με [1]). Μια μηχανή αναζήτησης είναι μια εφαρμογή που επιτρέπει την αναζήτηση πληροφοριών στο Παγκόσμιο Ιστό ( web ). Αποτελείται από ένα πρόγραμμα υπολογιστή που βρίσκεται σε έναν ή περισσότερους υπολογιστές στους οποίους δημιουργεί μια βάση δεδομένων με τις πληροφορίες που συλλέγει από το διαδίκτυο, και το διαδραστικό περιβάλλον που εμφανίζεται στον τελικό χρήστη ο οποίος χρησιμοποιεί την εφαρμογή από άλλον υπολογιστη συνδεμένο στο διαδίκτυο. Οι Μηχανές Αναζήτησης αποθηκεύουν πληροφορίες για εκατομύρια σελίδες του Παγκόσμιου Ιστού (web) σε μια τεράστια βάση δεδομένων. Από τα αρχεία που συγκεντρώνονται(μεβάσητοντίτλοτους,τοπλήρεςκείμενο,τομέγεθοςτους,τη διεύθυνση τους κτλ.) δημιουργείται ένα ευρετήριο. Μπορείτε να κάνετε αναζητήσειςσεαυτέςτιςβάσειςδεδομένων,εισάγονταςλέξεις κλειδια(keywords). Η μηχανή αναζήτησης είναι ένα λογισμικό που βρίσκει και ταξινομεί τα 5

6 αποτελέσματαανάλογαμετηνσχετικότητατουπεριεχομένουτωνιστοσελίδωνσε σχέση με τους όρους της έρευνας. Κάθε Μηχανή Αναζήτησης χρησιμοποιεί ξεχωριστό αλγόριθμο για να παρουσιάζει τα σχετικότερα αποτελέσματα σε σχέση με τα στοιχεία αναζήτησης του χρήστη σε υψηλές θέσεις και σε αυτο το σημείο έγκειταικαιηδιαφοράμεταξύτων. Ηπρωτοτυπίατηςδιαδικασίαςδεικτοδότησηςεγγράφωνχρηστών Όπως προαναφέρθηκε οι πληροφορίες που τροφοδοτουν την βάση δεδομένωντωνμηχανώναναζήτησηςπροέρχονταιαπότονπαγκόσμιοιστό.ένα τρέχωνζητούμενοστοπεδίοέρευναςτωνμηχανώναναζήτησηςείναιηανάπτυξη λογισμικού με σκοπό να δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να δεικτοδοτεί προσωπικά έγγραφα έτσι ώστε παράλληλα να μπορεί να κάνει αναζητήσεις για εύρεση πληροφοριών και σε έγγραφα που προέρχονται από τον Παγκόσμιο Ιστό αλλάκαισεπροσωπικάτουέγγραφαόλαδεικτοδοτημένασεμίαβάση.αυτόείναι καιτοκύριοπρόβλημαπουεπιλύουμεστηνπαρούσαεργασία. Με την δυνατότητα αυτήν ουσιαστικά ενοποιείται η διαδικασία της αναζήτησηςπληροφοριώνστιςδυοδιαφορετικέςπηγέςπληροφοριών,ταέγγραφα τουπαγκόσμιουιστούκαιταπροσωπικάέγγραφατουχρήστη. Ηενοποίησηστηνδιαδικασίααναζήτησηςτωνεγγράφωντου ΠαγκόσμιουΙστούκαιτωνπροσωπικώνεγγράφωντουχρήστη 6

7 Η ανάπτυξη ενός τέτοιου λογισμικού αποτελεί ένα πρωτοποριακό χαρακτηριστικό για την λειτουργία των Μηχανών Αναζήτησης, εφόσον μέχρις στιγμής δεν προσφέρεται ένα τέτοιο γνώρισμα στους χρήστες. Το ξεχωριστό στοιχείοείναιότιοχρήστηςμέσωτηςμηχανήςαναζήτησηςθαμπορείνααναζητεί τις πληροφορίες που επιθυμεί και στα αποτελέσματα που θα λαμβάνει, θα εμφανίζονται παράλληλα εκτός των εγγράφων του Παγκόσμιου Ιστού που ικανοποιούντουςόρουςαναζήτησηςκαιταπιοσχετικάέγγραφαωςπροςτιςλέξεις κλειδιά που χρησιμοποίησε που θα προέρχονται από τον προσωπικό του αποθηκευτικόχώρο. Ένα λογισμικό αναζήτησης υπολογιστών γραφείου το οποίο παρουσιάζει αρκετές κοινές προσεγγίσεις με το τελευταίο ζήτημα που αναφέρθηκε, ανεπτυγμένο από την Google, είναι το Google Desktop. Το πρόγραμμα μπορεί να δεικτοδοτήσειαρκετούςδιαφορετικούςτύπουςαρχείωνκαιεπιτρέπειαναζητήσεις κειμένωνστοηλεκτρονικόταχυδρομείοτουχρήστη,στααρχείατουυπολογιστή,σε αρχείαμουσικής,σεφωτογραφίες,σειστοσελίδαςπουέχουνπροσπελαστεί. 2.ΙστορικάΣτοιχεία Όταν πρώτο ξεκίνησε το Διαδίκτυο (Internet) δεν είχε καμία σχέση με το διαδίκτυο που γνωρίζουμε τώρα. Δεν υπήρχε αυτή η πληθώρα των ιστοσελίδων ούτεθεωρείτομιααπότιςμεγαλύτερεςεπιχειρηματικέςδραστηριότητες.στηναρχή ήταν απλά ένας αριθμός από Ftp (File transfer protocol) sites που χρήστες μπορούσαννακατεβάσουνήναανεβάσουναρχεία.ακόμακαιηεύρεσηαυτώντων αρχείων ήταν δύσκολη αφού έπρεπε να γνωρίζεις την ακριβή διεύθυνση που βρίσκονταν. Αυτήηδιαδικασίαεύρεσηςτωναρχείωνήτανπολύδύσκολη,χρονοβόρακαι έπρεπε να έχεις αρκετή υπομονή. Αυτό γινόταν πριν ο φοιτητής, Alan Emtage [1990], δημιουργήσει το πρώτο εργαλείο αναζήτησης (Search Engine Tool). Αυτό που έφτιαξε ήταν ένας κατάλογος από τα αρχεία που υπήρχαν στο internet και ονομάστηκεarchie(archive). Το 1991 ένας άλλος φοιτητής ο Mark McCahill συνειδητοποίησε ότι αφού μπορείςναψάχνειςτααρχείαστοδιαδίκτυο(internet),τότεμπορείςναψάχνειςκαι 7

8 τακείμενα.έτσιδημιούργησετοgopher,έναπρόγραμμαπουκατηγοριοποιούσετο απλόκείμενοτωναρχείων,πουαργότεραέγινανοιπρώτεςιστοσελίδες. Με την δημιουργία του Gopher, προέκυψε η ανάγκη για προγράμματα που μπορούσαν να εντοπίσουν πληροφορίες μέσα από τους καταλόγους του Gopher. ΈτσιδημιουργήθηκετοπρόγραμμαVeronica(VeryEasyRodent OrientedNet wide Index to Computerized Archives) και το jughead (Jonzy s Universal Gopher HierarchyExcavationandDisplay)γιανααναζητούναρχείακαικείμεναπουείχαν αποθηκευτείστοgopherσύστημα. Και τα δυο αυτά προγράμματα λειτουργούσαν με τον ίδιο τρόπο, επιτρέποντας στους χρήστες να ψάξουν τους καταλόγους με τις πληροφορίες δίνοντας μια λέξη ή φράση (Keywords). Η πρώτη πιο κοντινή προσπάθεια ανάπτυξης λογισμικού παρόμοιο με τις σημερινές μηχανές αναζήτησης (Search Engines) πραγματοποιήθηκε το 1993 από τον Mathew Gray και ονομάστηκε Wandex. Ήταν ένας web crawler («αράχνη») που δημιουργούσε και καταλόγους αλλά και έψαχνε τις ιστοσελίδες στο internet. Από το 1993 μέχρι το 1998 δημιουργήθηκαν όλες οι μεγάλες μηχανές αναζήτησης (Search Engines) που γνωρίζουμεμέχρισήμερα(σύμφωναμε[2]). 3.ΔημοφιλείςΜηχανέςΑναζήτησης Υπάρχουν πολλές μηχανές αναζήτησης εμπορικών εταιρειών που απευθύνονταισεχρήστες ιδιώτεςμετιςμηχανέςαναζήτησηςτηςεταιρείαςgoogle (Google)καιτηςYahoo(Yahoo!Search)πρώτεςσεχρήση. * Η Google (http://www.google.com/) είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείεςδιαδικτυακώνυπηρεσιών.ηλειτουργίατηςξεκίνησετονσεπτέμβριοτου 1998.Οστόχοςτηςείναιναοργανώσειόλεςτιςπληροφορίεςτουκόσμουκαινατις κάνει παγκόσμια διαθέσιμες. Το Google ξεκίνησε σαν μια κολεγιακή εργασία από τον Λάρρυ Πέιτζ και τον Σεργκέι Μπριν το 1996 για μια μηχανή αναζήτησης. Χρησιμοποιείέναναλγόριθμοανάλυσηςσυνδέσμων(PageRank)οοποίοςορίζειμια αριθμητική στάθμιση σε κάθε στοιχείο ενός συνόλου εγγράφων, όπως είναι το World Wide Web, με σκοπό να μετρήσει την ανάλογη σημασία του μέσα στο σύνολο.μεάλλαλόγια,τααποτελέσματατουpagerankπροκύπτουναπότοπόσο 8

9 σημαντικήείναιμιασελίδαστοworldwideweb.έναςσύνδεσμοςυπερκειμένουσε μιασελίδαπροσμετράταισανψήφοςεμπιστοσύνης.τοpagerankμιαςιστοσελίδας καθορίζεται κατ επανάληψη και εξαρτάται από τον αριθμό και την τιμή του Page Rank όλων των σελίδων που δείχνουν σε αυτήν. Μια σελίδα που συνδέεται με πολλέςσελίδεςμευψηλόpagerankλαμβάνειηίδιαέναυψηλόpagerank.εάνδεν υπάρχουν σύνδεσμοι προς μια ιστοσελίδα δεν υπάρχει τιμή PageRank για αυτήν τηνσελίδα(σύμφωναμε[3]και[4]). * Η Yahoo! (http://www.yahoo.com/) είναι εταιρία διαδικτυακών υπηρεσιών.είναιέναςαπότουςπιογνωστούςκαιπαλιούςθεματικούςκαταλόγους τουδιαδικτύου.ανκαιξεκίνησεωςθεματικόςκατάλογος,αργότεραεξελίχτηκεκαι σεμιαπανίσχυρημηχανήαναζήτησης.προσφέρειστουςχρήστεςτουένανμεγάλο αριθμό υπηρεσιών, που περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μηχανή αναζήτησης, ομάδες χρηστών, νέα, παιχνίδια, διαφημίσεις και επίσης ένα πρόγραμμαγιαάμεσαηλεκτρονικάμηνύματα,τοyahoo!messenger. ΙδρύθηκετονΙανούαριοτου1994απότουςτότετελειόφοιτουςτουπανεπιστημίου Stanford, David Filo και Jerry Yang όταν θέλανε να ομαδοποιήσουν και να καταγράψουν διαδικτυακές τοποθεσίες μείζονος ενδιαφέροντος και να τις ταξινομήσουν σε θεματικές ενότητες, αρχικά ο θεματικός κατάλογος ήταν δημοσιευμένος στον δικτυακό τόπο του Stanford (akebono.stanford.edu/yahoo) (σύμφωναμε[5]). * Η Bing (http://www.bing.com/) (στο παρελθόν Live Search, Windows Live Search, MSN Search) είναι η τρέχουσα πολυγλωσσική μηχανή αναζήτησης Ιστού(που διαφημίζεται ως" decision engine") από τη Microsoft. Παρουσιασμένη απότονsteveballmerστις28μαΐου2009στοallthingsdigitalσυνέδριοστοσαν Ντιέγκο. Οι σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνουν τη λίστα των προτάσεων αναζήτησης σε πραγματικό χρόνο καθώς οι ερωτήσεις εισάγονται και μία λίστα σχετικώναναζητήσεων(αποκαλούμενη"explorerpane"στηαριστερήπλευράτων αποτελεσμάτωναναζήτησης)βασισμένωνστησημασιολογικήτεχνολογίααπότην Powerset, που η Microsoft αγόρασε το Η Bing περιλαμβάνει επίσης τη δυνατότηταsave&shareιστορικώναναζήτησηςμέσωτωνwindowsliveskydrive, Facebookκαιηλεκτρονικόυταχυδρομείου( ).Στις29Ιουλίου2009,Microsoft 9

10 και Yahoo! ανήγγειλαν μια συμφωνία στην οποία η Bing θα τροφοδοτούσε την Yahoo!Search(σύμφωναμε[6]). * H Excite (http://www.excite.com/) είναι μια πύλη Διαδικτύου (Internet portal) και μηχανή αναζήτησης Παγκόσμιου Ιστου(Web Search Engine). Ξεκίνησε το 1994 ως Architext. Ήταν μία από τις σημαντικότερες "dotcom" "πύλες" (portals)τηςδεκαετίαςτου'90(μαζίμετοyahoo!,lycosκαιnetscape)καιένααπό τα πιο αναγνωρισμένα εμπορικά σήματα (brands) στο διαδίκτυο. Σήμερα προσφέρει ποικίλες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης, web ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (web mail), instant messaging, τα αποσπάσματα αποθεμάτων,καιμιαδιαμορφώσιμηαπότονχρήστηαρχικήσελίδα(customizable userhomepage)(σύμφωναμε[7]). * H Ask.com(ή Ask Jeeves στο Ηνωμένο Βασίλειο)(http://ask.com) είμαι μιαμηχανήαναζήτησηςπουαρχίσετο1996απότονgarrettgruenerκαιτοdavid Warthen στο Μπέρκλεϋ της Καλιφόρνια. Το αρχικό λογισμικό της μηχανής αναζήτησης αναπτύχθηκε από τον Gary Chevskysky. Η Ask.com ανήκει στην IAC/InterActiveCorp(σύμφωναμε[8]). * Η Wolfram Alpha (επίσης γράφεται ως WolframAlpha και WolframlAlpha) (www.wolframalpha.com) είναι μια μηχανή απάντησης (answer engine) που αναπτύσσεται από την Wolfram Research. Είναι μία υπηρεσία Διαδικτύου (online) που απαντά στις πραγματικές ερωτήσεις άμεσα με τον υπολογισμότηςαπάντησηςαπόταδομημέναδεδομένα,καιόχιμετηνπαροχήμιας λίστας εγγράφων ή ιστοσελίδων που να περιέχει την απάντηση, όπως μια μηχανή αναζήτησης. Ανακοινώθηκε τον Μαρτίο του 2009 από τον Stephen Wolfram, και κυκλοφόρησεστοκοινόστις15μαΐου2009(σύμφωναμε[9]). * Η Kosmix (http://www.kosmix.com/) είναι μια μηχανή αναζήτησηςκατηγοριοποιήσηςπουοργανώνειτοδιαδίκτυοσεθεματικέςσελίδεςκαιεπιτρέπει στουςχρήστεςναερευνήσουντονπαγκόσμιοιστόαπότοθέμα,παρουσίαζοντας έναταμπλότωνσχετικώνβίντεο,φωτογραφιών,ειδήσεων,σχολίων,αποψεωνκαι τωνσυνδέσμωνσεσχετικάθέματα.οvenkyharinarayanκαιοanandrajaraman ίδυσαντηνkosmixτο2005σύμφωναμε[10]). 10

11 Σήμερα, οι μηχανές αναζήτησης (Search Engines) είναι πολύπλοκα προγράμματα που μας επιτρέπουν να αναζητήσουμε οποιαδήποτε πληροφορία από αρχεία, έγγραφα, είκονες, video μέχρι λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότηταμας. Παράλληλα με τις ξένες Μηχανές Αναζήτησης, παρουσιάστηκε η ανάγκη ανάπτυξης ελληνικών Μηχανών Αναζήτησης, οι οποίες να μπορούν να αναγνωρίζουν ελληνικές ιστοσελίδες, ξένες ή και σελίδες με ελληνικούς και ξένους χαρακτήρεςταυτόχρονα. ΣήμεραόλεςσχεδόνοιΜηχανέςΑναζήτησηςέχουντηδυνατότητανααναγνωρίζουν και να παρέχουν στους χρήστες τις ιστοσελίδες που περιέχουν χαρακτήρες των περισσότερων γλωσσών του κόσμου. Από τις σημαντικότερες ελληνικές Μηχανές Αναζήτησηςείναιοιακόλουθες: *Robby(http://www.robby.gr):ΕίναιαπότιςπαλαιότερεςελληνικέςΜηχανές Αναζήτησης και χρησιμοποιεί το AltaVista για τις αναζητήσεις του. Παράλληλα, παρέχει στους χρήστες ένα πλήθος άλλων υπηρεσιών, όπως πληροφορίες για τον καιρό,τοχρηματιστήριο,τοσυνάλλαγμα,κ.α. * Anazitisis (http://anazitisis.gr) : Είναι η Μηχανή Αναζήτησης της OTEnet και παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης και αναλυτικές οδηγίεςχρησιμοποίησης.είναιημοναδικήμηχανήαναζήτησηςπουαναγνωρίζειτις ιδιομορφίεςτηςελληνικήςγλώσσας,καθώςδιαθέτειδικότηςθησαυρόλέξεων.για παράδειγμα, αν ο χρήστης εισάγει τον όρο«δενδρύλλιο», είναι δυνατό να επιλέξει αναζήτησημεβάσητοθέματηςλέξηςαυτής. * Trinity (http://www.trinity.gr) : Είναι η Μηχανή Αναζήτησης της ελληνικής πύληςpathfinder.προσφέρειστουςχρήστεςτηδυνατότητασύνθετηςαναζήτησης και δεν διαθέτει δικό της θεματικό κατάλογο, αλλά παραπέμπει στο θεματικό κατάλογοτηςpathfinder. *FORTHnet(http://search.forthnet.gr):ΒασίζεταιστηντεχνολογίατηςAltaVista και προσφέρει στο χρήστη ταχύτατες και ακριβείς αναζητήσεις. Ο χρήστης της Μηχανής Αναζήτησης FORTHnet μπορεί ακόμα να επιλέξει την αναζήτηση ειδησεογραφικών sites (news) ή ακόμα και μέσα στις κατηγορίες του FORTHnet 11

12 directory. Ακόμη, η FORTHnet προσφέρει χρήσιμες συμβουλές για εύκολη και γρήγορηχρησιμοποίησητηςμηχανήςαναζήτησης(σύμφωναμε[11]). 4.ΜηχανέςΑναζήτησηςΑνοικτούΚώδικα Εκτός από τις μηχανές αναζήτησης που έχουν δημιουργηθεί από εταιρειές (όπως η google και η bing ) υπάρχουν και άλλες ανοιχτού κώδικα, οι οποίες απευθύνονταικυρίωςσεπρογραμματιστέςήυπεύθυνουςγιαανάπτυξηλογισμικού μεσκοπότηνπεραιτέρωέρευναπάνωστοπεδίοτωνμηχανώναναζήτησηςκάθως επίσης και την ανάπτυξη καινούργιων χαρακτηριστικών για το λογισμικό των ΜηχανώνΑναζήτησης. Μιαλίσταμεγνωστέςμηχανέςαναζήτησηςανοιχτούκώδικα: * Egothor (http://www.egothor.org/) : Είναι μια ανοιχτού κώδικα εφαρμογή μηχανήςαναζήτησηςγράμμένηεξολοκλήρουστηνjava.τοegothorείναισεθέση να αναγνωρίσει πολλές κοινές μορφές αρχείων: HTML, PDF, PS, DOC και XLS. Η αρχιτεκτονικήτουτουεπιτρέπειάλλεςμορφέςαρχείωνναμπορούνναπροστεθούν εύκολα.ημηχανήμπορείναδεικτοδοτήσειπερίπου50σελίδεςτοδευτερόλεπτοκαι συνοδεύεται από έναν crawler υψηλής ικανότητας που είναι συμβατός με τα πρότυπα του robots.txt. Το Egothor υποστηρίζει και την Boolean και την διανυσματική(vector)αναζήτηση.ηανοικτήαρχιτεκτονικήτηςμπορείεύκολανα επεκταθείκαιναυποστηρίξεισχεδόνοποιαδήποτεγλώσσα.ημηχανήαναζήτησης αυτήν την περίοδο συνήθως χρησιμοποιείται ως επίδειξη (demo) ή σε μικρής κλίμακαςπρογράμματα.(σύμφωναμε[12]). * Ht://dig (http://www.htdig.org/) : Είναι ένα ελεύθερο λογισμικό που δεικτοδοτεί και πραγματοποιεί αναζητήσεις, δημιουργήθηκε το 1995 από τον AndrewScherpbierενώδούλευεστοκρατικόπανεπιστήμιοτουΣανΝτιέγκο.Είναι γραμμένη σε C++, απαιτεί Unix/Linux λειτουργικό σύστημα. Μπορεί να δεικτοδοτήσει έναν απλό ιστοχώρο (website), σε αντιδιαστολή με τις μηχανές αναζήτησης που δεικτοδοτούν το Διαδίκτυο όπως η Google και η Yahoo!. Περιλαμβάνει τρεις ομάδες αρχείων: ένα σύνολο εργαλείων για δεικτοδότηση, ένα σύνολο εργαλείων για αναζήτηση, και ένα σύνολο αρχείων HTML για την δημιουργία της φιλικής διεπαφής και την επικοινωνία με τον χρήστη για να έχει πρόσβασηστημηχανήαναζήτησης.ητελευταίαεπίσημηέκδοσηείναιηdig3.2.0b6 12

13 και ανακοινώθηκε στις 16 Ιουνίου Χρησιμοποιήθηκε από το ιστοχώρο του GNUprojectγιαπολύκαιρόαλλάαντικαταστάθηκετο2008μετηνHyperEstraier (σύμφωναμε[13]). * Lucene (http://lucene.apache.org/) : Eίναι μια ελεύθερη/ανοικτού κώδικα βιβλιοθήκηανάκτησηςπληροφοριών,πουδημιουργήθηκεαρχικάσεjavaαπότον Doug Cutting. Υποστηρίζεται από το ίδρυμα λογισμικού Apache(Apache Software Foundation)καικυκλοφορείμεάδειαλογισμικούApache2.0.Ητελευταίασταθερή έκδοση είναι η (κυκλοφόρησε ). Είναι κατάλληλο για οποιαδήποτε εφαρμογή που απαιτεί την ολοκληρωμένου κειμένου ικανότητα δεικτοδότησηςκαιέρευνας,στονπυρήνατηςαρχιτεκτονικήςτουείναιηιδέαότι ένα έγγραφο περιέχει πεδία. Αυτή η ευελιξία επιτρέπει στο Lucene να μην το ενδιαφέρει(ναείναιανεξάρτητο)ημορφήτουαρχείου.τοκείμενοαπόέγγραφα PDF, HTML, Microsoft Word, και OpenDocument, καθώς επίσης και πολλά άλλα μπορεί να δεικτοδοτηθεί εφ' όσον μπορούν να εξαχθούν οι πληροφορίες του κεμένου τους. Το Lucene είναι βιβλιοθήκη δεικτοδότησης και αναζήτησης και δεν περιέχει τη λειτουργία crawling και ανάλυσης HTML εγγράφων. Το Apache πρόγραμμα Nutch είναι βασισμένο στο Lucene και παρέχει αυτήν την λειτουργία (σύμφωναμε[14]). * Nutch (http://lucene.apache.org/nutch/) : Το Nutch είναι μια προσπάθεια να χτιστεί μια ανοικτού κώδικα μηχανή αναζήτησης βασισμένη στο Lucene για τις λειτουργίες δεικτοδότησης και αναζήτησης. Ο κώδικας της είναι γραμμένος εξ ολοκλήρου στη γλώσσα προγραμματισμού Java, αλλά τα δεδομένα είναι γραμμένασεανεξαρτήτου γλώσσαςσχήματα.(σύμφωναμε[15]). * Terrier Search Engine (http://ir.dcs.gla.ac.uk/terrier/): Eίναι μια πλατφόρμα για τη γρήγορη ανάπτυξη των μεγάλης κλίμακας εφαρμογών ανάκτησης πληροφοριών, που παρέχει λειτουργίες δεικτοδότησης και ανάκτησης. Αναπτύχθηκε από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας ανάκτησης πληροφοριών, του τμήματοςτηςεπιστήμηςτωνυπολογιστών,στοπανεπιστήμιοτηςγλασκώβης.μια έκδοση πυρήνων του Terrier είναι διαθέσιμη ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα υπό τηνδημόσιαάδειαmozilla(mpl),μετοστόχοναδιευκολυνθείοπειραματισμόςκαι 13

14 η έρευνα στην ευρύτερη κοινότητα της ανάκτησης πληροφοριών (σύμφωνα με [16]). * Xapian (http://xapian.org/) : Eίναι μια ανοικτού κώδικα πιθανολογική βιβλιοθήκη ανάκτησης πληροφοριών, που κυκλοφορεί με γενική δημόσα άδεια (GPL) GNU. Είναι μια ολοκληρωμένου κειμένου βιβλιοθήκη μηχανών αναζήτησης για προγραμματιστές. Γράμμένη σε C++, με τελευταία σταθερή έκδοση την (κυκλοφόρησε ). Τρέχει σε Linux, MAC OS Χ, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Solaris, HP UX, Tru64, IRIX, Microsoft Windows, GNU Hurd και OS/2. Εχεισχεδιαστείγιαναείναιιδιαίτεραπροσαρμόσιμημεσκοπόναεπιτρέπειστους προγραμματιστέςναπροσθέτουνεύκολαπροηγμένεςτεχνικέςδεικτοδότησηςκαι αναζήτησης στις αιτήσεις τους. Ένας αυξανόμενος αριθμός οργανώσεων και προγραμμάτων χρησιμοποιούν την Xapian συμπεριλαμβανομένων των Debian, Gmane,DieZeit,Delicious,MoinMoin,καιOneLaptopperchild(σύμφωναμε[17]). *YaCy(http://yacy.net/):Eίναιμιαελεύθερηδιανεμημένημηχανήαναζήτησης, πουστηρίζεταιστιςαρχέςτωνομότιμων{peer to peer(p2p)}δικτύων.οπυρήνας τουείναιέναπρόγραμμαυπολογιστήγράμμένοστηνjavaδιανεμημένoσεαρκετές εκατοντάδες υπολογιστές, που αποκαλούνται yacy peers. Κάθε yacy peer επισκέπτεται έγγραφα στον Παγκόσμιο Ιστό ανεξάρτητα με τους άλλους yacypeers, τα αναλύει, τα δεικτοδοτεί και τα αποτελέσματα της δεικτοδότησης τα αποθηκεύεισεμιακοινήβάσηδεδομένων(αποκαλείταιindex),ηοποίαμοιράζεται με άλλους yacy peers χρησιμοποιώντας τις αρχές των P2P δικτύων. Είναι ανεξάρτητη πλατφόρμας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα. Η τελευταία σταθερή έκδοση είναι η 0.9 (ανακοινώθηκε 23 Ιουνίου, 2009). Είναι γραμμένη σε Java και αναπτύχθηκε απο τον Michael Christen. Το πρόγραμμακυκλοφορείμεάδειαgpl(σύμφωναμε[18]). * Zettair (http://www.seg.rmit.edu.au/zettair/) H Zettair είναι μια συμπαγής μηχανή αναζήτησης κειμένων για την δεικτοδότηση και την αναζήτηση HTML (ή TREC) συλλογών (στο παρελθόν ονομαζόταν Lucy). Είναι ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικαπουαναπτύσσεταιαπόμιαομάδαερευνητώνστοπανεπιστήμιοrmit.το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμά της είναι η δυνατότητα της να χειριστεί μεγάλες συλλογές εγγράφων (100 GB και άνω). Έχει ένα μόνο εκτελέσιμο, που εκτελεί 14

15 ταυτόχρονα και την διαδικασία της δεικτοδότησης και της αναζήτησης, με μια διεπαφή μέσω της γραμμής εντολών. Είναι άδειοδοτημένο υπό τους όρους της άδειαςbsd(σύμφωναμε[19]). Άλλη μία γνωστή και ισχυρή μηχανή αναζήτησης ανοιχτού κώδικα είναι η Aspseek.org, η οποία και θα παρουσιαστεί λεπτομερώς στο επόμενο κεφάλαιο εφόσονείναικαιημηχανήαναζήτησηςστηνοποίαθαπραγματοποιηθείηεπέκταση έτσιώστεναυλοποιηθείηδυνατότηταδεικτοδότησηςαπότονχρήστη. 5.Οφέληαπότηνχρήσημηχανώναναζήτησης ΗχρήσητωνΜηχανώνΑναζήτησηςεπιφέρειπολλαπλάοφέλητόσογιατον απλόχρήστητουίντερνετόσοκαιγιατηνεπιχείρησηπουδιαθέτειδικτυακότόπο. Πιοσυγκεκριμένα,γιατονμενχρήστηηύπαρξητωνΜηχανώνΑναζήτησηςκαθιστά την αναζήτηση πληροφορίας στο Διαδίκτυο μια εξαιρετικά εύκολη διαδικασία, ανεξάρτητα από το αν το θέμα που τον ενδιαφέρει είναι εξειδικευμένο ή όχι. Ο χρήστης δεν χρειάζεται να περιπλανιέται πηγαίνοντας από σελίδα σε σελίδα και από σύνδεσμο σε σύνδεσμο προκειμένου να ανακτήσει την πληροφορία που επιθυμεί. ΤομόνοπουχρειάζεταιείναιναεπισκεφτείτηναρχικήσελίδατηςΜηχανής Αναζήτησης,ναπληκτρολογήσειτουςόρουςπουπεριγράφουνμεόσομεγαλύτερη σαφήνειακαιπεριεκτικότηταγίνεταιτοθέμαπουτονενδιαφέρεικαιναπεριμένει λίγα δευτερόλεπτα έως ότου η Μηχανή Αναζήτησης πραγματοποιήσει για λογαριασμό του την περιήγηση σε όλο το Web και του επιστρέψει με τη μορφή λίσταςαποτελεσμάτωνόλεςτιςσχετικέςμετοσυγκεκριμένοθέμασελίδεςπουέχει εντοπίσει. Επομένως, ο χρήστης εξυπηρετείται γρηγορότερα, ευκολότερα και πληρέστεραμετηχρήσηενόςτέτοιουπανίσχυρουεργαλείου. Απότηνάλλη,γιαμιαεπιχείρησηπουδιαθέτειδικτυακότόποταοφέληαπό την ύπαρξη των Μηχανών Αναζήτησης είναι εξίσου σημαντικά. Αν αναλογιστούμε ότι ο αριθμός των χρηστών που χρησιμοποιούν τις Μηχανές Αναζήτησης στην καθημερινήτουςζωήγιαοποιοδήποτεθέματουςενδιαφέρειείναιτεράστιος,τότε καταλαβαίνουμε ότι η παρουσία του δικτυακού τόπου της επιχείρησης στη λίστα αποτελεσμάτων της Μηχανής σημαίνει αυτόματα αύξηση του αριθμού των 15

16 χρηστών πελατών που θα επισκεφτούν την ιστοσελίδα της ή ακόμη που θα ενημερωθούνγιατηνύπαρξηαυτής.επομένως,ηεπιχείρησηεπιτυγχάνειμέσωτων Μηχανών Αναζήτησης να προσελκύσει ευκολότερα και γρηγορότερα περισσότερους πελάτες ενδιαφερόμενους για τα προϊόντα/υπηρεσίες της και μάλισταχωρίςκανένακατάκανόναεπιπρόσθετοκόστοςγιατηνίδια. Συνεπώς,οιΜηχανέςΑναζήτησηςαποτελούνέναπανίσχυροεργαλείοτόσο για τους χρήστες όσο και για τις επιχειρήσεις μέσα στον απέραντο κόσμο του Διαδικύου(Internet)(σύμφωναμε[20]). 6.ΖητήματατωνΜηχανώνΑναζήτησης Καθώς οι μηχανές αναζήτησης βελτιώνονται μέσω των τεχνολογικών εξελιξέων, παρουσιάζεται και η ανάγκη για επίλυση ενός πλήθους τρεχόντων ζητημάτων,ταοποίαμέχριαυτήντηνστιγμήδενέχουναντιμετωπιστεί. Ένακύριοζήτημαείναιότιδενθυμούνταιτηνπροηγούμενηαναζήτησηπου έχει σαν συνέπεια την μείωση της αποδοτικότητας της μηχανής και την μηεξοικονόμηση χρόνου προς όφελος του χρήστη.επιπλέον, δεν προσωποιούν τις απαντήσεις,μετηνέννοιαότιδενγνώρίζουντακύριαχαρακτηριστικάγνωρίσματα του χρήστη που υποβάλει την ερώτηση αναζήτησης ούτε τα προσωπικά του ενδιαφέροντα,ωςσυνέπειααυτουπαρουσιάζονταιοιίδιεςσελίδεςαποτελεσμάτων σεδιαφορετικέςκατηγορίεςχρηστών(π.χ.επιστρέφουνταίδιαurlsσεκαθηγητές Πανεπιστημίουκαιμαθητέςδημοτικού). Επίσης, δεν φιλτράρουν την άχρηστη (παραπλανητική ή μη αξιόπιστη) πληροφορίαμεαποτέλεσμαοισελίδεςαποτελεσμάτωναναζήτησηςναγεμίζουνμε ένα πλήθος συνδέσμων(links) τα οποία είναι άχρηστα για τον χρήστη. Ένα άλλο ζήτημα είναι η ενοποίηση των διαφορετικών μηχανών αναζήτησης, εφόσον η καθεμία έχει διαφορετική αρχιτεκτονική και χρησιμοποιεί διαφορετικούς αλγόριθμους κατάταξης. Συν τοις άλλοις, η σύνδεση στις μηχανές αναζήτησης πραγματοποιείταιαποκλειστικάμέσωτουhttpπρωτοκόλου(σύμφωναμε[21]). Τέλος, ένα ακόμα ζήτημα, το οποίο και επιλύεται στην παρούσα εργασία, είναιότιδενεπιτρέπουνστονχρήστηναδεικτοδοτείοτιέγγραφοοίδιοςεπιθυμεί, 16

17 δενέχειπρόσβασηστηνβάσηδεδομένωντηςμηχανήςκαιτοαποκλειστικόγέμισμα τηςβάσηςτηςπραγματοποιείταιαπότονwebcrawlerτης.μέσωτηςδυνατότητας δεικτοδότησης οποιοδήποτε εγγράφων, ο χρήστης χρησιμοποιώντας την μηχανή αναζήτησης θα μπορεί να αναζητεί πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν και στις σελίδες των αποτελεσμάτων της μηχανής θα εμφανίζονται ταυτόχρονα τα πιο σχετικάέγγραφατουπαγκόσμιουιστούαλλάκαιταπλέονσχετικάέγγραφααπό τον προσωπικό του αποθηκευτικό χώρο που ικανοποιούν τους όρους αναζήτησης του. 7. Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων για τις Μηχανές Αναζήτησης (searchengineoptimization) Ο όρος Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων για τις Μηχανές Αναζήτησης (search engine optimization) περιγράφει όλες εκείνες τις διαδικασίες επεμβάσεις που πρέπειναγίνουνστηδομήκαιτοπεριεχόμενομιαςιστοσελίδαςώστεναείναιόσο τοδυνατόπιοφιλικήπροςτιςμηχανέςαναζήτησης.τελικόςστόχοςείναιηυψηλή κατάταξητουιστοχώρουκαιηαύξησητηςεπισκεψιμότηταςτηςιστοσελίδαςμέσω οργανικών αποτελεσμάτων, δηλαδή αποτελεσμάτων χρηστών του Internet που ψάχνουν στις μηχανές αναζήτησης με τις λέξεις κλειδιά(keywords) που αφορούν τοπεριεχόμενοτηςιστοσελίδας. Ένααποτασημαντικότεραστοιχείαπουπρέπεινασυμπεριλαμβάνεταιστην ιστοσελίδαωστεναβοηθάστηνκαλύτερηκατάταξητηςστιςμηχανέςαναζήτησης είναι η συνάφεια (relevancy) μεταξύ του τίτλου, της περιγραφής, των λέξεων κλειδιώνκαιτουπεριεχομένουτηςκάθεσελίδας. Βασικόρόλοπαίζειοτίτλοςκάθεσελίδας.Θαπρέπειναπεριλαμβάνειόσοτο δυνατό περισσότερες από τις λέξεις κλειδιά που έχουν καθοριστεί, αλλά ο τίτλος καλόείναιναπαραμένειμικρότεροςαπόδώδεκαλέξεις. Η χρήση των λέξεων κλειδιών είναι ζωτικής σημασίας για την επισήμανση ενός ιστοτόπου από τις μηχανές αναζήτησης. Αν στον ιστοτόπο περιλαμβάνονται περισσότερες από μια σελίδες, οι λέξεις κλειδιά πρέπει να εμφανίζονται σε όλες. Βασικόςπαράγοντας,επίσης,είναιοιλέξεις κλειδιάνασυμπεριλαμβάνονταιόσοτο δυνατό περισσότερες φορές στον κορμό του κυρίως κειμένου της σελίδας (body 17

18 text). Αυτό συμβαίνει επειδή οι περισσότερες μηχανές αναζήτησης τις "ψάχνουν" και στο κυρίως κείμενο. Αν δε συναντήσουν μια λέξη κλειδί στο κυρίως κείμενο, απλάτηναγνοούν. Ορισμένοι από αυτούς που "στήνουν" ιστοσελίδες πιστεύουν ότι η σελίδα γίνεται ελκυστική με τις εικόνες. Αυτό ισχύει για τους επισκέπτες τις σελίδας, όχι όμως και για τις μηχανές αναζήτησης, οι οποίες δεν είναι ικανές να εντοπίσουν εικόνες. Κι όμως, υπάρχουν μηχανές αναζήτησης εικόνων στο Διαδίκτυο. Πώς εντοπίζουν τις εικόνες; Η απάντηση είναι και πάλι λέξεις κλειδιά για καθεμία από τιςεικόνεςπουτοποθετούνταιστονιστοχώρο. Στο Διαδίκτυο κυκλοφορούν προγράμματα (συνήθως επι πληρωμή) αλλά καιεταιρείες,οιοποίεςμεσυνδρομήαναλαμβάνουνναεντοπίζουντις500ή1000 "κορυφαίες" λέξεις κλειδιά και να τις αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους χρήστες τους. Δίνουν, επίσης, και κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτιστοποίηση,πολλέςφορέςδωρεάν. Αμφιλεγόμενο σημείο, ωστόσο, παραμένουν οι μετα επισημάνσεις (META tags). Δεν έχει διαπιστωθεί επακριβώς πόσο προσμετρώνται από τις μηχανές αναζήτησης, ωστόσο η σύσταση των ειδικών είναι να συμπληρώνονται σωστά τα πεδία μετα επισημάνσεων για λέξεις κλειδιά και μετα περιγραφή (Metadescription). Τέλος, όλοι οι ασχολούμενοι με το χώρο συστήνουν, προκειμένου να καταταγείσευψηλήθέσημιαιστοσελίδα,πρέπειησύνταξητηςhtmlστηνοποία έχειγραφείναακολουθείόσοτοδυνατόαυστηρότερατιςπροδιαγραφέςσύνταξης καιχρήσηςπουέχειθεσπίσειτοworldwidewebconsortium(w3c)(σύμφωναμε [22]). 8.ΤιείναιοιμηχανέςΜετα Αναζήτησης Είναι αλήθεια πως οι Μηχανές Αναζήτησης επιστρέφουν αρκετό υλικό ως αποτέλεσμα μιας αίτησης για αναζήτηση πληροφορίας στο Διαδίκτυο από το χρήστη. Εντούτοις, για απολύτως περιεκτικά αποτελέσματα στο κυνήγι της πληροφορίας θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του τις λεγόμενες Μηχανές Μετα 18

19 Αναζήτησης (MetaSearch Engines). Οι Μηχανές Μετα Αναζήτησης θα μπορούσε κανείς να πει πως είναι οι μηχανές αναζήτησης των Μηχανών Αναζήτησης : πραγματοποιούν ερωτήματα για ανάκτηση πληροφορίας σε πολλές Μηχανές Αναζήτησηςταυτόχρονα. Οτρόποςλειτουργίαςτουςείναιίδιοςμετοντρόπολειτουργίαςτωναπλών ΜηχανώνΑναζήτησης.Οχρήστηςπληκτρολογείστηφόρμαεισαγωγήςερωτήματος τις λέξεις κλειδιά ή άλλες λέξεις που περιγράφουν το θέμα για το οποίο επιθυμεί την ανάκτηση πληροφορίας. Με το πάτημα του κουμπιού για την έναρξη της αναζήτησης, η Μετα Μηχανή στέλνει το ερώτημα του χρήστη ταυτόχρονα σε πολλές, ξεχωριστές, απλές Μηχανές Αναζήτησης και συνεπώς στις βάσεις δεδομένων με web σελίδες αυτών. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η Μετα Μηχανή επιστρέφει στο χρήστη τα αποτελέσματα που έχει συλλέξει από όλες τις απλές ΜηχανέςΑναζήτησηςστιςοποίεςδιαβίβασετοερώτηματουχρήστη. Μια πιο πολύπλοκη Μηχανή Μετα Αναζήτησης επιτρέπει στον χρήστη να καθορίσει πολύπλοκες παραμέτρους με βάση τις οποίες επιθυμεί να γίνει η αναζήτησηπληροφορίαςσχετικάμετοσυγκεκριμένοθέμαπουτονενδιαφέρει.για παράδειγμα,οχρήστηςείναιδυνατόνακαθορίσειτοχρονικόδιάστημαγιατοοποίο επιθυμείναγίνειηαναζήτησηαυτή.μιατέτοιαλειτουργίαυποστηρίζεταικαιαπό τις απλές Μηχανές Αναζήτησης. Επίσης, ακριβώς όπως και στις απλές Μηχανές Αναζήτησης, είναι δυνατή στις Μηχανές Μετα Αναζήτησης η χρήση των Boolean τελεστών AND, OR και NOT, καθώς και του τελεστή προσέγγισης NEAR, στη διατύπωσητωνερωτημάτωναπότοχρήστη. Οι Μηχανές Μετα Αναζήτησης δεν διαθέτουν δικές τους βάσεις δεδομένων με web σελίδες, όπως συμβαίνει στις απλές μηχανές. Αυτό που κάνουν είναι να διαβιβάζουν τα ερωτήματα των χρηστών στις βάσεις δεδομένων των απλών ΜηχανώνΑναζήτησης.ΜιαΜετα ΜηχανήΑναζήτησηςαπαιτείπερισσότεροχρόνο γιατηνεκτέλεσηενόςερωτήματοςκαθώςθαπρέπειναπραγματοποιήσειελέγχους σεπολλέςάλλεςμηχανέςαναζήτησηςσχετικάμετοερώτημααυτό.τοσημείοστο οποίο υπερέχουν οι Μηχανές Μετα Αναζήτησης έναντι των απλών Μηχανών Αναζήτησης είναι ότι συχνά επιστρέφουν απαντήσεις σε σχετικά ασαφείς ερωτήσειςτουχρήστηπουμιααπλήμηχανήμπορείνα«χάσει». 19

20 ΣήμεραυπάρχουντρειςτύποιΜηχανώνΜετα Αναζήτησης: * Εργαλεία για ανάκτηση πληροφορίας (digging) σε πολλές πηγές, που προσφέρουν πολλές δυνατότητες για εύρεση αυτού που ζητά ο χρήστης μέσα σε αποτελέσματα αναζήτησης. Αυτά τα εργαλεία είναι κατάλληλα για ερευνητές που επιζητούνμιασεβάθοςανάκτησηπληροφοριώνσχετικάμεέναθέμα Παράδειγμα της παραπάνω κατηγορίας είναι η MetaCrawler (http://www.metacrawler.com). Δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει συγκεκριμένη περιοχή (π.χ. Ευρώπη) από την οποία επιθυμεί να προέρχονται τα αποτελέσματατηςαναζήτησηςήακόμηκαισυγκεκριμένουςδικτυακούςτόπους. * Μηχανές Μετα Αναζήτησης που πραγματοποιούν πολύπλοκες αναζητήσεις, ενοποιούν τα αποτελέσματα καλά, απαλείφουν τις διπλο εμφανίσεις αποτελεσμάτωνκαιπροσφέρουνεπιπρόσθετεςεπιλογές,όπωςέξυπνηταξινόμηση ήομαδοποίησηκατάθέματατωναποτελεσμάτωντηςαναζήτησης ΗSavvySearch(http://savvy.search.com/)είναιμιααπότιςπαλαιότερεςΜηχανές Μετα Αναζήτησης που ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να καθορίσει τον αριθμό των αποτελεσμάτων που επιθυμεί να του επιστραφούναπόκάθεμιααπότιςαπλέςμηχανέςαναζήτησηςπουθαερωτηθούν. Η Clusty (http://clusty.com/) είναι άλλη μια μηχανή μετα αναζήτησης αυτής της κατηγορίας που παρουσιάζει τα αποτελέσματα στον χρήστη ανα συστάδες (clusters),δηλαδήμιαομάδααπόπαρόμοιαθέματαπουσχετίζονταιμετηναρχική ερώτησητουχρήστη. *ΜηχανέςΜετα Αναζήτησηςπου«ψάχνουν»σεπολλάμέρηκαιεπιστρέφουντα αποτελέσματα χωρίς τις επιλογές που αναφέραμε παραπάνω. Σε αυτή την κατηγορίαανήκουνπολλέςμηχανέςμετα Αναζήτησης. Μια μηχανή αυτής της κατηγορίας είναι η Dogpile ( ). Διαβιβάζειτοερώτηματουχρήστησε25απλέςΜηχανέςΑναζήτησης.Μερικέςαπό αυτές είναι: Excite, Lycos, InfoSeek, WebCraweler, Thunderstone, PlanetSearch και Yahoo(σύμφωναμε[23]και[24]). 20

21 ΜέροςΒ 8.Ηανατομίαμιαςμηχανήςαναζήτησης(SearchEngine) Η βασική λειτουργία μιας μηχανής αναζήτησης είναι η εξής : Πληκτρολογούμεμιαλέξηήμιαφράσηστηφόρματηςαναζήτησηςκαιπατάμετο κουμπί. Περιμένουμε λίγα δευτερόλεπτα και θα μας επιστραφεί μια λίστα με χιλιάδεςσυνδέσμους(links)σεσχετικέςιστοσελίδες.μετάτομόνοπουέχουμενα κάνουμε είναι να επισκεφτούμε κάποιους από αυτούς τους συνδέσμους και να βρούμεαυτόπουψάχνουμε.αλλάποίαείναιηπραγματικήλειτουργίαμιαςμηχανής αναζήτησης;ποίαείναιτακομμάτιααπόταοποίααποτελείται; ΗυψηλούεπιπέδουαρχιτεκτονικήμιαςΜηχανήςΑναζήτησης Οιμηχανέςαναζήτησηςείναιπολύπλοκασυστήματαπουαποτελούνταιαπόπολλά τμήματα που κάθε ένα χρίζει ιδιαίτερης προσοχής στην ανάπτυξη και λειτουργία του.πίσωαπότιςμηχανέςαναζήτησηςυπάρχουνπρογράμματαπουχρησιμοποιούν αλγόριθμους για να βρουν και να συλλέξουν πληροφορίες για τις ιστοσελίδες. Οι 21

22 πληροφορίες που συλλέγονται είναι λέξεις ή φράσεις (keywords) που χαρακτηρίζουνταπεριεχόμενατηςιστοσελίδας,τοurlτηςιστοσελίδας,οκώδικας που δημιουργεί την ιστοσελίδα και συνδέσμους προς και από την σελίδα. Μετά, όλες αυτές οι πληροφορίες κατηγοριοποιούνται και αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων (databases) Αυτό που φαίνεται μπροστά από τις μηχανές αναζήτησης είναι ένα φιλικό περιβάλλον (User Interface). Οι τελικοί χρήστες χρησιμοποιούν αυτότοπεριβάλλονγιαναδώσουνλέξειςήφράσεις(keywords)σεμιαπροσπάθεια ναβρουνσχετικέςπληροφορίες.ότανοχρήστηςπατάειτοκουμπίτηςαναζήτησης, ένας αλγόριθμος εξετάζει της πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στην βάση δεδομένων και επιστρέφει συνδέσμους (links) σε ιστοσελίδες που φαίνονται να ταιριάζουνστιςλέξεις κλειδιά(keywords)πουοχρήστηςείχεδώσει.ηδιαδικασία συλλογής πληροφοριών σχετικές με τις ιστοσελίδες, εκτελείται από έναν crawler, spiderήrobot.οcrawlerαρχικάκοιτάειέναπροςέναταurlπουβρίσκονταιστο Διαδίκτυο(Internet)καισυλλέγειλέξειςκαιφράσειςγιακάθεένααπόαυτά.Στην συνέχεια τα αποθηκεύει στην βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται για να δίνει ζωήστηνμηχανήαναζήτησης(searchengine)(σύμφωναμε[25]). 10.ΤρόποςΛειτουργίαςΜηχανώνΑναζήτησης Οι Μηχανές Αναζήτησης δεν «ψάχνουν» στην πραγματικότητα τον ΠαγκόσμιοΙστό(www)τηνστιγμήτηςαναζήτησης.ΚάθετέτοιαΜηχανήψάχνεισε μια βάση δεδομένων που περιέχει αντίγραφα ιστοσελίδων όπως αυτές έχουν επιλεγεί αυτόματα ανάμεσα σε δισεκατομμύρια σελίδες στο Διαδίκτυο (Internet) που υπάρχουν σε εξυπηρετητές (servers). Όταν ψάχνουμε στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας μια Μηχανή Αναζήτησης, αναζητούμε κατά κάποιο τρόπο ένα παλιό αντίγραφο της πραγματικής web σελίδας, όπως αυτό υπάρχει στη βάση δεδομένωντηςμηχανής.ότανκάνουμε«κλικ»πάνωστουςσυνδέσμους(links)που παρέχονται από τα αποτελέσματα αναζήτησης της Μηχανής, ανακτούμε από τον εξυπηρετητή(server)τηντωρινήέκδοσητηςσελίδας. Οι βάσεις δεδομένων των Μηχανών Αναζήτησης «συμπληρώνονται» από ειδικά προγράμματα υπολογιστών (ρομπότ) που λέγονται «αράχνες» (spiders). ΠαρόλοπουλέγεταιότιδιατρέχουντοΔιαδίκτυοπροςαναζήτησησελίδωνγιανα 22

23 τις συμπεριλάβουν στη βάση δεδομένων της μηχανής, στην πραγματικότητα παραμένουν σε ένα μόνο μέρος : βρίσκουν τις σελίδες που ενδέχεται να συμπεριληφθούν στη βάση ακολουθώντας τους συνδέσμους (links) στις σελίδες που ήδη υπάρχουν στην βάση δεδομένων τους. Οι «αράχνες» δεν μπορούν να σκεφτούνήναπληκτρολογήσουνέναurlήνακρίνουνκαινααποφασίσουνανθα πρέπει να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ένα θέμα στο Διαδίκτυο. Αφού οι «αράχνες» βρουν τις σελίδες, τις περνούν σε ένα άλλο πρόγραμμα υπολογιστή για τοποθέτηση δεικτών (index). Αυτό το πρόγραμμα αναγνωρίζειτοκείμενο,τουςσυνδέσμουςκαιτουπόλοιποπεριεχόμενοτηςσελίδας καιτοαποθηκεύειστααρχείατηςβάσηςδεδομένωντηςμηχανήςαναζήτησηςέτσι ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί αναζήτηση πάνω στη βάση με τη χρήση λέξεων κλειδιώνήμεόποιεςάλλεςπιοεξελιγμένεςπροσεγγίσειςπροσφέρονται. Ησελίδαθαβρεθείανηαναζήτηση(πουέχειπραγματοποιηθείμεβάσητα στοιχείαπουέχειδώσειοχρήστης)συμπέσειμετοπεριεχόμενοκάποιαςεγγραφής της βάσης της Μηχανής Αναζήτησης. Όταν πραγματοποιηθεί μια αναζήτηση και γίνει η συλλογή των αποτελεσμάτων από τη βάση δεδομένων της Μηχανής, τα αποτελέσματα αυτά επιστρέφονται στο χρήστη με τη μορφή μιας λίστας με σύνδέσμους στις αντίστοιχες σελίδες. Ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζονται τα αποτελέσματααυτά,αλλάκαιηταξινόμησήτουςστηλίστα,διαφέρειαπόμηχανή σεμηχανή.τααποτελέσματατηςαναζήτησηςείναιδυνατό: *ναακολουθούνκάποιοναλγόριθμοταξινόμησηςπροκειμένουναεξαχθείη σειράμετηνοποίαθαεμφανιστούνστηλίστα. *νατοποθετούνταιτυχαίαστηλίστα. *νατοποθετούνταιανάλογαμεταχρήματαπουπληρώνειοιδιοκτήτηςτου κάθεδικτυακούτόπουστηνεταιρίατηςμηχανήςαναζήτησηςειδικάγιανα τοποθετηθείηιστοσελίδατουσεκαλύτερησειράστηλίστα. *ναχρησιμοποιείταισυνδυασμόςτωνπαραπάνωμεθόδων,ανάλογαμετην κάθεπερίπτωση. Μερικοίτύποισελίδωνκαισυνδέσμωνεξαιρούνται,λόγωπολιτικής,απότις περισσότερες Μηχανές Αναζήτησης. Άλλες, πάλι, εξαιρούνται επειδή οι «αράχνες» 23

24 τωνμηχανώναναζήτησηςδενμπορούννατιςπροσπελάσουν.αυτέςοισελίδεςπου εξαιρούνται αναφέρονται ως το «Αόρατο Διαδίκτυο» (Invisible Web) πρόκειται γιαό,τιδενεπιστρέφεταιαπότιςμηχανέςαναζήτησηςωςαποτέλεσμα.τοαόρατο Διαδίκτυο εκτιμάται ότι είναι μεγαλύτερο δυο με τρεις φορές, ή και περισσότερο, απότο«ορατό»διαδίκτυο(σύμφωναμε[26]). 11.Αλγόριθμοικατάταξης(rankingAlgorithms) Τα κύρια στοιχεία από τα οποία αποτελείται μια μηχανή αναζήτησης είναι αυτά που φαίνονται όπως είναι το Query interface και τα Search Engine Result Pages(SERP),κιαυτάπουδεφαίνονται,όπωςείναιοιrankingAlgorithms,Crawlers καιdatabase.aυτότοοποίοαποτελείτηβάσηγιατηλειτουργίαόλωντωνάλλων είναι ο Αλγόριθμος κατάταξης (ranking Algorithm). Η λειτουργία μιας μηχανής αναζήτησης βασίζεται στον αλγόριθμο ο οποίος είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον τρόποπουοχρήστηςεντοπίζειτιςπληροφορίες. Πιο αναλυτικά, ένας αλγόριθμος παίρνει ένα ερώτημα, εντοπίζει πιθανές απαντήσεις και τέλος επιστρέφει τις πιο σχετικές. Ένας Αλγόριθμος κατάταξης (ranking Algorithm) για μια μηχανή αναζήτησης (Search engine), παίρνει ένα ερώτημα(λέξηήφράσηπροςαναζήτηση),ψάχνειτηβάσηδεδομένωντηςμηχανής που περιέχει σε κατηγορίες keywords και URLs σχετικές προς την αναζήτηση, και στο τέλος επιστρέφει σελίδες που περιέχουν αυτή τη λέξη ή φράση στο κείμενο τουςήστοurl. Υπάρχουν πολλές κατηγοριοποιήσεις ranking Algorithms και κάθε μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιεί διαφορετικούς. Αυτός είναι ο βασικός λόγος των διαφορετικών αποτελεσμάτων που επιστρέφουν οι μηχανές αναζήτησης μεταξύ τους. Τέλος, οι τρεις βασικότερες κατηγορίες που αξίζει να αναφερθούν είναι:onpagealgorithms,whole sitealgorithmsκαιoff sitealgorithms.κάθεμιααπόαυτές τις κύριες κατηγορίες αλγορίθμων ψάχνει διαφορετικά στοιχεία μιας ιστοσελίδας. Παρόλα αυτά και οι τρεις κατηγορίες αποτελούν μέρος ενός πολύ μεγαλύτερου αλγορίθμου(σύμφωναμε[27]). 24

25 12.ΟιδιεγασίεςτηςεκτέλεσηςμιαςΜηχανήΑναζήτησης ΜιαΜηχανήΑναζήτησηςεκτελείταιμετηνπαρακάτωσειρά: 1. WebCrawling 2. Indexing 3. Searching Οι Μηχανές Αναζήτησης αποθηκεύουν πληροφορίες για πολλές ιστοσελίδες τις οποίεςανακτούναποτοίδιοτοworldwideweb.αυτέςοισελίδεςανακτώνταιαπό έναν Web Crawler (γνωστό ως spider) μία αυτοματοποιημένη μηχανή αναζήτησης Ιστού, ο οποίος ακολουθει κάθε σύνδεσμο που βλεπει. Επίσης, μπορούν να γίνουν κάποιες εξαιρέσεις με την χρήση των robots.txt τα όποια αποτελούνμίασύμβασηγιαναμηνεπιτρέπουνσταwebspidersπρογράμματανα έχουνπρόσβασησεόληήσεμέροςμιαςιστοσελίδας.ταrobotsχρησιμοποιούνται συχνά από τις Μηχανές Αναζήτησης για να ταξινομήσουν και να αρχειοθετήσουν τιςιστοσελίδες. Το περιεχόμενο κάθε σελίδας αναλύεται για να καθοριστεί ο τρόπος που θα πρέπειναδεικτοδοτηθεί(γιαπαράδειγμα,λέξειςεξάγονταιαπότουςτίτλους,απο τις επικεφαλίδες headings ή από ειδικά πεδία τα οποία λέγονται meta tags τα οποία είναι HTML στοιχεία και χρησιμοποιούνται για να παρεχουν τα μεταδεδομένα, δηλαδη δεδομένα για τα δεδομένα όπως page description και keywords(από[28]). Δεδομένα σχετικά με τις ιστοσελίδες αποθηκεύονται σε μία δεικτοδοτημένη βάση δεδομένων για χρήση σε μελλοντικά ερωτήματα χρηστών. Μερικές μηχανές αναζήτησης, όπως το Google, αποθηκεύουν όλο ή μέρος του πηγαίου κώδικα (αναφέρεται ως cache) καθώς επίσης και πληροφορίες για τις ιστοσελίδες,ενώάλλες,όπωςτοaltavista,αποθηκεύουνκάθελέξησεκάθεσελίδα που βρίσκουν. Αυτή η cache σελίδα κρατά πάντα το πραγματικό κείμενο αναζήτησηςδεδομένουότιείναιαυτήπουδεικτοδοτήθηκεπραγματικά,έτσιμπορεί ναείναιπολύχρήσιμηότανενημερωθείτοπεριεχόμενοτηςτρέχουσαςσελίδαςκαι οιόροιαναζήτησηςδενείναιπλέονσεαυτήν.αυτήημέθοδοςτουgoogleικανοποιεί τις προσδοκίες των χρηστών, εφόσον οι όροι αναζήτησης θα είναι στην επιστρεφόμενηιστοσελίδα.ηαυξανόμενησχετικότητααναζήτησηςκαθιστάαυτές 25

26 τιςcacheσελίδεςπολύχρήσιμες,εφόσονμπορούνναπεριέχουνδεδομέναπουδεν είναιδιαθέσιμαοπουδήποτεαλλού. Όταν ένας χρήστης εισάγει μια ερώτηση σε μια μηχανή αναζήτησης (με τη χρησιμοποίηση των λέξεων κλειδίών), η μηχανή εξετάζει τα αποτελέσματα του προγράμματος index και παρέχει μια λίστα του καλύτερου ταιριάσματος ιστοσελίδαςσύμφωναμετακριτήριάτης,συνήθωςμεμιασύντομηπερίληψηπου περιέχει τον τίτλο της ιστοσελίδας και μερικές φορές μέρη του κειμένου. Οι περισσοτερες Μηχανές Αναζήτησης υποστηρίζουν την χρήση Boolean τελεστών AND,ORκαιNOTγιαπεραιτέρωδιευκρίνισητουερωτήματοςαναζήτησης.Μερικές μηχανές αναζήτησης παρέχουν ένα προηγμένο χαρακτηριστικό γνώρισμα αποκαλούμενοαναζήτησηεγγύτηταςπουεπιτρέπειστουςχρήστεςνακαθορίσουν τηναπόστασημεταξύτωνλέξεωνκλειδιών. Η χρησιμότητα μιας μηχανής αναζήτησης εξαρτάται από τη σχετικότητα των αποτελεσμάτων που επιστρέφει. Ενώ μπορούν να υπάρξουν εκατομμύρια ιστοσελίδες που περιλαμβάνουν μια ιδιαίτερη λέξη ή μια φράση, μερικές σελίδες μπορούν να είναι πιό σχετικές, δημοφιλείς, ή επιτακτικές από άλλες. Οι περισσότερες μηχανές αναζήτησης υιοθετούν μεθόδους για να ταξινομήσουν τα αποτελέσματα και να παρέχουν το πιο σχετικό αποτελέσματα πρώτα. Το πως μια μηχανήαναζήτησηςαποφασίζειποιεςσελίδεςείναιοιπερισσότεροσχετικές,καιμε ποιά σειρά πρέπει να παρουσιασεί τα αποτελέσματα, ποικίλλει από μηχανή σε μηχανή.οιμέθοδοιαλλάζουνεπίσηςμετηνπάροδοτουχρόνουκαθώςοιαλλαγές χρήσηςδιαδικτύουκαιοινέεςτεχνικέςεξελίσσονται. Οι περισσότερες μηχανές αναζήτησης είναι εμπορικές επιχειρήσεις και εξοικονομούν κέρδη από τα διαφημιστικά έσοδα. Μερικές επιτρέπουν στους ενδιαφερόμενους διαφημιστές να καταβάλλουν κάποιο αντίτιμο ετσι ώστε τα προιόντατουςναεμφανίζονταιψηλάστηνλίστατωναποτελεσμάτωντιςμηχανής αναζήτησης. Οι υπόλοιπες, οι οποίες δε δέχονται να αλλάξουν την σειρά των αποτελεσμάτων τους, κερδίζουν χρήματα με το να εμφανίζουν σχετικές διαφημίσεις με το ερώτημα του χρήστη δίπλα από τα αποτελεσματά τους. Καθε φορα που κάποιος χρήστης επιλέγει μια τέτοια διαφήμιση, η μηχανή έχει ένα διαφημιστικόέσοδο(σύμφωναμε[29]). 26

27 13.WebCrawler ΟWebCrawlerείναιέναπρόγραμμαυπολογιστήπουκοιτάειτοWorldWide Web με έναν μεθοδικό αυτοματοποιημένο τρόπο. Άλλα ονόματα για τους Web Crawlersείναιautomaticindexers,bots,καιwormsήWebspider. Αυτή η διαδικασία καλείται Web crawling ή spidering. Πολλές σελίδες, και ιδιαίτερα οι μηχανές αναζήτησης, χρησιμοποιούν spidering ως μέσο για να παρέχουνενημερωμέναδεδομένα.οιwebcrawlersχρησιμοποιούνταικυρίωςγια ναδημιουργήσουνένααντίγραφοαπόόλεςτιςσελίδεςπουέχουνεπισκεφτείγια μελλοντικήεπεξεργασίααπότηνμηχανήαναζήτησης,ηοποίαθαδεικτοδοτήσει τις κατεβασμένες σελίδες έτσι ώστε να παρέχει γρήγορα τα αποτελέσματα των ερωτημάτων. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένες εργασίεςσυντήρησηςσεμιαιστοσελίδα,όπωςοέλεγχοςγιατηνεγκυρότητατων συνδέσμωνκαιοέλεγχοςγιατηνορθότητατουκώδικαhtml.επιπλέον,οιweb Crawlers μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συλλέξουν συγκεκριμένου τύπου πληροφοριών από τις ιστοσελίδες, όπως η συγκομιδή των διευθύνσεων ηλεκτρονικούταχυδρομείου(γιαspamming). ΈναςWebCrawlerείναιέναείδοςπράκτοραλογισμικού.Γενικά,ξεκινάει απόμιαλίσταμεurlsταοποίαεπισκέπτεται.καθώςεπισκέπτεταιαυταταurls προσδιορίζει όλους τους συνδέσμους υπερ κειμένου (hyperlinks) που βρίσκει στην κάθε σελίδα και στην συνέχεια προσθέτει αυτούς τους συνδέσμους στην λισταμεταurlsπουπρέπειναεπισκεπτεί.όληαυτήτηνλίσταμεταurlsτην επισκέπτεται επαναληπτικά σύμφωνα με ένα σύνολο πολιτικών. Υπάρχουν σημαντικά χαρακτηριστικά του World Wide Web τα οποία κάνουν το crawling πολύ δύσκολο, όπως είναι το μεγάλο του μέγεθος, ο γρήγορος ρυθμος των αλλαγώνπουσυντελούνταικαιηδυναμικήδημιουργίασελίδων. Γενικά, η συμπεριφορά του Web Crawler είναι η έκβαση από έναν συνδυασμό πολιτικών. Α)ΠολιτικήΕπιλογής,ηοποίαδηλώνειποιέςσελίδεςνακατεβούν Β)ΠολιτικήΝέαςΕπίσκεψης,ηοποίαδηλώνειπότεναελεχθούνγιααλλαγές οισελίδες 27

28 Γ)ΠολιτικήΕυγενείας,ηοποίαδηλώνειπωςνααποφευχθείηυπερφορτωση ιστοσελίδων Δ) Πολιτική Παραλληλισμού, η οποία δηλώνει τον τρόπο συντονισμού των κατανεμημένωνwebcrawlers Επιπλέον, οι Web Crawlers εκτελούν και ένα είδος κανονικοποίησης URL (URL normalization) με σκοπό να αποφύγουν να επισκεφτούν την ίδια πηγή περισσότερες από μία φορα, αυτό το επιτυγχάνουν τροποποιώντας και τυποποιώνταςέναurlκατατρόποσυνεπή. Τέλος, υπάρχουν κάποιες μετρικές που έχουν ως στόχο την εκτίμηση της αξιοπιστίας και της απόδοσης του Web Crawler. Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η μετρική που αφορά το πόσες σελίδες επεξεργάζεται ο crawler το δευτερόλεπτο (μία ενδεικτική τιμή αυτής της μετρικής είναι περίπου έγγραφατηνμερα)καθώςεπίσηςκαιημετρικήπουεξετάζειτουςπαράγοντεςπου επηρεάζουν την ταχυτητά του. Άλλες δύο κοινές μετρικές είναι η φρεσκάδα (freshness)καιηηλικία(age).ηφρεσκάδαείναιτομέροςτωνεγγράφωνπουείναι φρέσκα, δηλ., δεν έχουν αλλάξει από την τελευταία φορά που τα επισκέφτηκε o crawler. Η ηλικία ενός εγγράφου μετράει πόσο πολυδιατηρημένο το τοπικό αντίγραφο είναι, η ηλικία ενός crawler είναι ο μέσος όρος των ηλικιών των εγγράφωντης(σύμφωναμε[30]). ΠαραδείγματααπόWebCrawlers 1) YahooείναιτοόνοματουYahooSearchCrawler. 2) Google Crawler. Βασίζεται σε C++ και Python και ενσωματώθηκε με την διεργασίατηςδεικτοδότησης,επειδήηανάλυσηκειμένουγίνεταιγιαόλοτο κείμενο που δεικτοδοτείται και επίσης για την εξαγωγή του URL. Υπάρχει έναςκεντρικόςεξυπηρετητήςurlοοποίοςστέλνειλίστεςαπόurlsγιανα προσκομιστούν από διάφορες διεργασίες crawling. Κατα την διαδικασία ανάλυσης,ταurlsπουβρέθηκανπερνιούνταιστονκεντρικόεξυπηρετητή URLγιαναελεχθείαντοURLέχειπροηγουμένωςπροσκομιστεί.Ανόχιτότε τοurlπροστιθεταιστηνουράαναμονήςτουκεντρικούεξυπηρετητήurl. 28

29 3) RBSEήτανηπρώτηκυκλοφορίσιμηέκδοσηWebCrawler.Βασίζεταισεδύο πρόγραμματα: το πρώτο πρόγραμμα(spider) διατηρεί μία ουρά αναμονής σε μία σχεσιακή βάση δεδομένων και το δεύτερο (mite) είναι ένας τροποποιημένοςwwwasciibrowser,οοποίοςκατεβάζειτιςσελίδεςαπότο WorldWideWeb. 4) WebCrawler,χρησιμοποιήθηκεγιαναχτίσειτονπρώτοδημόσια διαθέσιμο ολοκληρωμένου κειμένου index ενός υποσυνόλου του World Wide Web. Βασίζεταιστοlib WWWγιανακατεβάζεισελίδες,καιέναάλλοπρόγραμμα εκτελείται για να αναλύει και να διατάσσει τα URLs. Επίσης, συμπεριλαμβάνει και έναν crawler πραγματικού χρόνου, ο οποίος ακολουθεί τους συνδέσμους που σχετίζονται με την ερώτηση προς αναζήτηση. Open sourcecrawlers 1) Aspseekείναιέναςcrawler,indexerκαιμηχανήαναζήτησηςγραμμένοςσεC καιμεάδειαελεύθερουλογισμικούgpl. 2) GRUBείναιέναςανοιχτουκώδικακατανεμημμένοςcrawler. 3) Arachnode.net είναι ένας.net web crawler γραμμένος σε C# και χρησιμοποιεί SQL 2005 και Lucene. Και αυτός κυκλοφορεί κατω απο την GNUGeneralPublicLicence. 4) NutchείναιέναςcrawlerγραμμένοςσεJavaκαικυκλοφορείυπότηνApache άδεια. Μπορεί να χρησιμοποιθεί σε συνδυασμό με το Lucene (πακέτο δεικτοδότησηςκειμένου). (σύμφωναμε[31]) 14.Index Ηδιεργασίατηςδεικτοδότησηςτωνμηχανώναναζήτησηςσυλλέγει,αναλύει και αποθηκεύει τα δεδομένα έτσι ώστε να διευκολύνει την γρήγορη και ακριβή ανάκτηση πληροφορίας. Ο σχεδιασμός του προγράμματος δεικτοδότησης 29

30 ενσωματώνειέννοιεςαποδιαφορετικάεπιστημονικάπεδία,όπωςτηγλωσσολογία, τη γνωστική ψυχολογία, τα μαθηματικά, την πληροφορική, τη φυσική και την επιστήμη των υπολογιστων. Η διαδικασία που σχεδίαζεται με σκοπό την εύρεση ιστοσελίδωνκαλείταιwebindexing.οιδημοφιλείςμηχανέςαναζήτησηςεστιάζουν στην ολοκληρωμένου κειμένου δεικτοδότηση φυσικής γλωσσας αρχείων. Επίσης καιαρχείαβίντεο,ήχουκαιγραφικώνμπορούννααναζητηθούν. Οι Μηχανές Μετα Αναζήτησης επαναχρησιμοποιούν τα προγράμματα δεικτοδοτήσεωνάλλωνυπηρεσιώνκαιδεναποθηκεύουντααποτελέσματααποένα προγραμμαδεικτοδότησης(index)σεμίαδικιάτουςβάσηδεδομένων,ενώοιcachebased Μηχανές Αναζήτησης αποθηκεύουν μόνιμα τα αποτελεματα του index. Σε αντίθεσημεταολοκληρωμένουκειμένουπρογράμματαindex,ταμερικώς κειμένου περιορίζουν το βάθος που δεικτοδοτήται για να μειώσουν το μέγεθος του πίνακα δεικτοδότησης. Οι μεγαλύτερες μηχανές αναζήτησης εκτελούν το πρόγραμμα δεικτοδότησηςσεέναπροκαθορισμένοχρονικόδιάστημαεξαιτίαςτουχρόνουπου απαιτείται και του κόστους της διαδικασίας, ενώ οι agent based μηχανές αναζήτησηςδεικτοδοτούνσεπραγματικόχρόνο. Ο σκοπός της αποθήκευσης του πίνακα δεικτοδότησης είναι να βελτιστοποιείτηνταχύτητακαιτηναπόδοσηστηναναζήτησησχετικώνεγγράφων σε μια ερώτηση. Διαφορετικά, η μηχανη αναζήτησης θα έπρεπε να ψάξει κάθε έγγραφοσεόλητηνβάσητης,πουαπαιτείπολύχρόνοκαιυπολογιστικήδύναμη. Για παράδειγμα, ένας index 10,000 εγγράφων μπορεί να ψαχτεί μέσα σε λίγα miliseconds, ενώ μια διαδοχική αναζήτηση κάθε λέξης σε 10,000 έγγραφα θα απαιτούσε ώρες. Η πρόσθετη αποθήκευση δεδομένων στον υπολογιστή για τον index ισοσταθμίζεται με τον χρόνο που κερδίζεται μέσω του index για την ανάκτησηπληροφορίας. ΠαράγοντεςΣχεδιασμούIndex ΠαράγοντεςΣυγχώνευσης Πώς τα δεδομένα μπαίνουν στον index ή πώς οι λέξεις και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα προστίθενται σ αυτόν. Αν πολλαπλά πρόγραμματα δεικτοδότησης 30

ΕΠΛ 002: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Μηχανές αναζήτησης

ΕΠΛ 002: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Μηχανές αναζήτησης ΕΠΛ 002: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μηχανές αναζήτησης Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε για ποιον λόγο μας είναι απαραίτητες οι μηχανές αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό. Να περιγράψουμε κάποιους από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Μηχανές αναζήτησης

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Μηχανές αναζήτησης ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μηχανές αναζήτησης Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε για ποιο λόγο μας είναι απαραίτητες οι μηχανές αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό. Να περιγράψουμε κάποιους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δρ. Κουζαπάς Δημήτριος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Μηχανές Αναζήτησης Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε για ποιον λόγο μας είναι απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Μηχανές αναζήτησης

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Μηχανές αναζήτησης ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μηχανές αναζήτησης Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε για ποιον λόγο μας είναι απαραίτητες οι μηχανές αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό. Να περιγράψουμε κάποιους από τους

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο

Αναζήτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο Αναζήτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο Πηγές Πληροφόρησης - Εργαλεία Αναζήτησης - Στρατηγικές Αναζήτησης ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Πληροφορική Ι Μια κινέζικη παροιμία λέει «Αν σού δώσω ένα ψάρι

Διαβάστε περισσότερα

E-commerce Networks & Applications. Η διαφήμιση στο Internet. Νίκος Κωνσταντίνου

E-commerce Networks & Applications. Η διαφήμιση στο Internet. Νίκος Κωνσταντίνου E-commerce Networks & Applications Η διαφήμιση στο Internet Νίκος Κωνσταντίνου Εισαγωγή Ηαπλήδημιουργίαενόςsite δεν είναι πλέον αρκετή Μια επένδυση σε ανάπτυξη και συντήρηση δεν αποδίδει χωρίς διαφήμιση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ... 13 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 15 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET;... 16 3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... 19 4. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί το Google?

Πώς λειτουργεί το Google? Πώς λειτουργεί το Google? Στα άδυτα του Γίγαντα της Αναζήτησης! Το να ψάξουμε κάτι στο Google είναι κάτι τόσο καθημερινό για τους περισσότερους από εμάς, που το θεωρούμε δεδομένο. Αυτό που ίσως ξεχνάμε

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος ιστός και Internet συχνά θεωρούνται το ίδιο πράγμα. Η αντίληψη αυτή είναι λανθασμένη καθώς ο ιστός αποτελεί μία μόνο εφαρμογή του

Παγκόσμιος ιστός και Internet συχνά θεωρούνται το ίδιο πράγμα. Η αντίληψη αυτή είναι λανθασμένη καθώς ο ιστός αποτελεί μία μόνο εφαρμογή του Ο Παγκόσμιος Ιστός Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web - WWW) είναι η πιο δημοφιλής υπηρεσία του Διαδικτύου, που μας επιτρέπει με ιδιαίτερα εύκολο τρόπο να έχουμε πρόσβαση σε μια τεράστια συλλογή ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 2 ο

Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 2 ο Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 2 ο Μεταφορά αρχείων (File Transfer Protocol, FTP) user at host FTP user interface FTP client local file system file transfer FTP server remote

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων Ιστορική Εξέλιξη του Παγκόσμιου Ιστού Παρουσίαση 1 η 1 Βελώνης Γεώργιος Καθηγητής Περιεχόμενα Τι είναι το Διαδίκτυο Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου Προηγμένες Υπηρεσίες Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

πληροφορίας στον παγκόσµιο ιστό. meta-search engines) και θεµατικοί κατάλογοι.

πληροφορίας στον παγκόσµιο ιστό. meta-search engines) και θεµατικοί κατάλογοι. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΗΣΤΗΜΙΟ -ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Μάθηµα : Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

6 Εικόνα εξώφυλλου: Λωρίδα του Mobius (Σύνθεση). Νικόλαος Μπαλκίζας 10

6 Εικόνα εξώφυλλου: Λωρίδα του Mobius (Σύνθεση). Νικόλαος Μπαλκίζας 10 6 ΕΡΓΑΣΙΑ 1 «Η Μηχανή Αναζήτησης Google» 6 Εικόνα εξώφυλλου: Λωρίδα του Mobius. 2005. (Σύνθεση). Νικόλαος Μπαλκίζας 10 Η Μηχανή Αναζήτησης Google 7 Εισαγωγή Η εύρεση χρήσιμων πληροφορίων στον Παγκόσμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 8: Search Engine Marketing Βλαχοπούλου Μάρω Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ. Συγκομιδή και δεικτοδότηση ιστοσελίδων

ΑΣΚΗΣΗ. Συγκομιδή και δεικτοδότηση ιστοσελίδων Γλωσσική Τεχνολογία Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 ΑΣΚΗΣΗ Συγκομιδή και δεικτοδότηση ιστοσελίδων Σκοπός της άσκησης είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος συγκομιδής και δεικτοδότησης ιστοσελίδων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: Υπολογιστικά Συστήµατα & Τεχνολογίες Πληροφορικής ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γιώργος Γιαννόπουλος, διδακτορικός φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχική οθόνη της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει τις εξής βασικές ενότητες όπως φαίνονται στην Εικόνα 1:

Η αρχική οθόνη της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει τις εξής βασικές ενότητες όπως φαίνονται στην Εικόνα 1: Αρχική Οθόνη Η αρχική οθόνη της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει τις εξής βασικές ενότητες όπως φαίνονται στην Εικόνα 1: 1. Μενού πλοήγησης 2. Γρήγορη αναζήτηση 3. Αναζήτηση για έγγραφα και συλλογές

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Περιεχόµενα World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Το ιαδίκτυο και το WWW Υπερκείµενο Εντοπισµός πληροφοριών στο WWW Search Engines Portals Unicode Java Plug-Ins 1 2

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή: Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα: Διαχείριση Πληροφοριών

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή: Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα: Διαχείριση Πληροφοριών Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή: Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα: Διαχείριση Πληροφοριών «Πτυχιακή Εργασία» Θέμα: Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων για Μηχανές Αναζήτησης Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Παπαδημητρίου Παναγιώτης Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #7 η : Μηχανές αναζήτησης: λειτουργία, αξιολόγηση. Γαβαλάς Δαμιανός

Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #7 η : Μηχανές αναζήτησης: λειτουργία, αξιολόγηση. Γαβαλάς Δαμιανός Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #7 η : Μηχανές αναζήτησης: λειτουργία, αξιολόγηση Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr 1 Πως οι χρήστες εντοπίζουν ιστοσελίδες στο web; Tα ποσοστά συμμετοχής των μηχανών αναζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Πλαχούρας. Χρυσόστομος Καπέτης Μιχάλης Βαζιργιάννης. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 3/11/2003

Βασίλης Πλαχούρας. Χρυσόστομος Καπέτης Μιχάλης Βαζιργιάννης. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 3/11/2003 Χρυσόστομος Καπέτης Μιχάλης Βαζιργιάννης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 3/11/2003 Απώλεια της πληροφορίας από τους ιστότοπους του πανεπιστημίου Ανάγκη για μακροπρόθεσμη διατήρηση Προστασία της φήμης του

Διαβάστε περισσότερα

GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ

GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: Γιαννόπουλος Γεώργιος ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Καθ. Ι. Βασιλείου ΒΟΗΘΟΙ: Α. ηµητρίου, Θ. αλαµάγκας Γενικά Οι µηχανές αναζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Στην πράξη ουσιαστικά αντικαθιστά τον παραδοσιακό κατάλογο μιάς Βιβλιοθήκης με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα.

Στην πράξη ουσιαστικά αντικαθιστά τον παραδοσιακό κατάλογο μιάς Βιβλιοθήκης με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα. 1 Λειτουργία και χρήση του καταλόγου OPAC. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής μέσα στα πλαίσια που καθορίζει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ 1Τι είναι ο Παγκόσµιος Ιστός; Λόγω της µεγάλης απήχησης του Παγκόσµιου Ιστού πολλές φορές ταυτίζουµε τον Παγκόσµιο Ιστό µε το Διαδίκτυο. Στην πραγµατικότητα αυτή η αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις ΤΠΕ ΙΙ Γιάννης Βρέλλης ΠΤΔΕ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. World Wide Web. Παγκόσμιος Ιστός

Εισαγωγή στις ΤΠΕ ΙΙ Γιάννης Βρέλλης ΠΤΔΕ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. World Wide Web. Παγκόσμιος Ιστός Εισαγωγή στις ΤΠΕ ΙΙ Γιάννης Βρέλλης ΠΤΔΕ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων World Wide Web Παγκόσμιος Ιστός Internet - WWW Internet: παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών που βασίζεται στο πρωτόκολο επικοινωνίας TCP/IP και

Διαβάστε περισσότερα

enotita-b3 11/9/2006 11:42 #ϊ ΑΪ>& 145

enotita-b3 11/9/2006 11:42 #ϊ ΑΪ>& 145 enotita-b3 11/9/2006 11:42 #ϊ ΑΪ>& 145 Θ- ΚΕΦΑΛΑΊ 7 Υπηρεσίες Αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό 146 ΚΕΦΑΛΑΊ 8 Επεξεργασία Δεδομένων και Υπολογιστικά Φύλλα 151 ΚΕΦΑΛΑΊ 9 Γραφήματα και Παρουσιάσεις 159 enotita-b3

Διαβάστε περισσότερα

Ο αλγόριθμος PageRank της Google

Ο αλγόριθμος PageRank της Google Ο αλγόριθμος PageRank της Google 1 Η μηχανή αναζήτησης Google Το Google ξεκίνησε σαν μια κολεγιακή εργασία από τον Larry Page και τον Sergey Brin το 1996 με σκοπό την κατασκευή μιας μηχανής αναζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη πλήρους διαδικτυακής e-commerce εφαρμογής με χρήση του CMS WordPress

Ανάπτυξη πλήρους διαδικτυακής e-commerce εφαρμογής με χρήση του CMS WordPress ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη πλήρους διαδικτυακής e-commerce εφαρμογής με χρήση του CMS WordPress ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Επιβλέπων καθηγητής Σφέτσος Παναγιώτης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ως Ηλεκτρονικό Εμπόριο ή

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυο: δίκτυο διασυνδεμένων δικτύων Ξεκίνησε ως ένα μικρό κλειστό στρατιωτικό δίκτυο, απόρροια του Ψυχρού Πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και ΕΣΣΔ.

Διαδίκτυο: δίκτυο διασυνδεμένων δικτύων Ξεκίνησε ως ένα μικρό κλειστό στρατιωτικό δίκτυο, απόρροια του Ψυχρού Πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και ΕΣΣΔ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Διαδίκτυο: δίκτυο διασυνδεμένων δικτύων Ξεκίνησε ως ένα μικρό κλειστό στρατιωτικό δίκτυο, απόρροια του Ψυχρού Πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και ΕΣΣΔ. Το 1966 αρχίζει ο σχεδιασμός του ARPANET, του πρώτου

Διαβάστε περισσότερα

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ.

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 «Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. Στόχος Στόχος της Εργασίας 4 είναι να η εξοικείωση με την αντικειμενοστρέφεια (object oriented programming). Πιο συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Η έρευνα και το διαδίκτυο:

Η έρευνα και το διαδίκτυο: Η έρευνα και το διαδίκτυο: εργαλεία, μέθοδοι, προοπτικές ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΜΙΚΡΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έρευνα: ορισμός «Δημιουργική εργασία η οποία εκπονείται σε συστηματική βάση για

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Velvet Studio. Creative Agency

Velvet Studio. Creative Agency Velvet Studio Creative Agency www.velvetstudio.gr info@velvetstudio.gr Αμαζονων 46 Ηράκλειο Κρήτης Το VelvetStudio είναι ένα πρωτοποριακό Creative Agency που ειδικεύεται στις υπηρεσίες διαδικτύου. Καλύπτουμε

Διαβάστε περισσότερα

Internet Τοπικό δίκτυο LAN Δίκτυο Ευρείας Περιοχής WAN Διαδίκτυο Πρόγραμμα Πλοήγησης φυλλομετρητής Πάροχοι Υπηρεσιών Internet URL HTML links

Internet Τοπικό δίκτυο LAN Δίκτυο Ευρείας Περιοχής WAN Διαδίκτυο Πρόγραμμα Πλοήγησης φυλλομετρητής Πάροχοι Υπηρεσιών Internet URL HTML links Internet Τοπικό δίκτυο (LAN Local Area Network): Δίκτυο όπου οι υπολογιστές βρίσκονται κοντά μεταξύ τους (μία εταιρία ή στην ίδια αίθουσα). Δίκτυο Ευρείας Περιοχής (WAN Wide Area Network) Δίκτυο όπου οι

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 2003 ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 1. http://www.sciencedirect.com Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης EasySite Optimizer Αναλυτικός οδηγός χρήσης: EasySite Optimizer Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

2 Μάρκετινγκ µηχανών αναζήτησης (Search Engine Marketing).

2 Μάρκετινγκ µηχανών αναζήτησης (Search Engine Marketing). 1 Εισαγωγή στο Internet Marketing 1.1. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε. 1.2. Εξοικείωση µε τα εργαλεία βελτιστοποίησης των µηχανών αναζήτησης. 2 Μάρκετινγκ µηχανών αναζήτησης (Search Engine Marketing).

Διαβάστε περισσότερα

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστημίου Λευκωσίας E-mail: libithelp@unic.ac.cy Τηλ: 22444772 Έκδοση: Μάρτιος 2013 (ES, GC, KP)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΥΣ Θέμα: ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ. Εισηγητής: Δ. Ν. Καλλέργης, MSc. Φοιτήτρια: Κοντζοπούλου Παναγιώτα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας Εφαρμογές για το Διαδίκτυο

Σχεδιάζοντας Εφαρμογές για το Διαδίκτυο FrontPage 2003 Πρακτικός Οδηγός Χρήσης Το FrontPage είναι ένα πρόγραμμα δημιουργίας ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων που επιτρέπει το σχεδιασμό ιστοσελίδων μέσα από γραφικό περιβάλλον αλλά και την ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. (στο μάθημα: Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου του Η εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλ/νιών)

ΕΡΓΑΣΙΑ. (στο μάθημα: Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου του Η εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλ/νιών) ΕΡΓΑΣΙΑ (στο μάθημα: Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου του Η εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλ/νιών) Τίτλος: Εφαρμογή Διαδικτύου Ηλεκτρονικού Καταστήματος Ζητούμενο: Να αναπτυχθεί web εφαρμογή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών

ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών World Wide Web (WWW) Θέματα Επεξεργασία δεδομένων στο Web Δημιουργία απλών σελίδων HTML Περιγραφή κάποιων XHTML στοιχείων (tags) Εξέλιξης του WWW Το WWW

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Εργαλεία και τεχνικές από την πλευρά του πελάτη Java Applet

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) Εργαστηριακή Άσκηση 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στόχος του τρίτου εργαστηρίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

Social Web: lesson #4

Social Web: lesson #4 Social Web: lesson #4 looking for relevant information browsing searching monitoring recommendations Information Retrieval the inverted index Google.com the pagerank algorithm the value of words the price

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Κοντογιάννης ΠΕ19

Βασίλειος Κοντογιάννης ΠΕ19 Ενότητα3 Επικοινωνία και Διαδίκτυο Κεφ9: Διαδίκτυο, Web2.0, WebX.0 9.1 Ιστορικά στοιχεία Από πού, πότε με ποια μορφή και με ποια αφορμή ξεκίνησε η λειτουργία του Διαδικτύου; Ξεκίνησε στην Αμερική, το 1969,

Διαβάστε περισσότερα

EBSCOhost Research Databases

EBSCOhost Research Databases Η EBSCOhost είναι ένα online σύστημα αναζήτησης σε έναν αριθμό βάσεων δεδομένων, στις οποίες είναι συμβεβλημένο κάθε φορά το ίδρυμα. Διαθέτει πολύγλωσσο περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) με προεπιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ελέγχου περιεχοµένου δικτυακών τόπων

Εργαλεία ελέγχου περιεχοµένου δικτυακών τόπων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Προηγµένα Συστήµατα Υπολογιστών και Επικοινωνιών Με κατεύθυνση: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ηλεκτρονικές Καμπάνιες σελ. 1 Από πού ξεκινάω; Τι υπάρχει γύρω μου; Αφού έχετε αποκτήσει ενεργή παρουσία στο

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση και Αναζήτηση

Πλοήγηση και Αναζήτηση Πλοήγηση και Αναζήτηση Περιήγηση Το Eprints παρέχει πολλούς διαφορετικούς τρόπους να επιμεριστεί το καταθετήριο σε διαφορετικές συλλογές και να προσεγγίζεται το περιεχόμενό του από διαφορετικές οπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Social Network : Programming on FACEBOOK

Social Network : Programming on FACEBOOK Social Network : Programming on FACEBOOK Συντελεστές: Παύλος Τούλουπος Ευθυμία Παπαδοπούλου Ξάνθη Μάρκου Κοινωνικά Δίκτυα Κοινωνικό δίκτυο προέρχεται από την ψυχολογία αφορά μια κοινωνική δομή ατόμων τα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Ι. Ενότητα 11 : Ο αλγόριθμος PageRank της Google. Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Ι. Ενότητα 11 : Ο αλγόριθμος PageRank της Google. Δρ. 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πληροφορική Ι Ενότητα 11 : Ο αλγόριθμος PageRank της Google Δρ. Γκόγκος Χρήστος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυο: Ιστορία, Δομή, Υπηρεσίες

Διαδίκτυο: Ιστορία, Δομή, Υπηρεσίες Διαδίκτυο: Ιστορία, Δομή, Υπηρεσίες 1 η Ερώτηση (Ορισμός): Τι είναι το Διαδίκτυο; Διαδίκτυο είναι το παγκόσμιο δίκτυο όλων των επιμέρους δικτύων που έχουν συμφωνήσει σε κοινούς κανόνες επικοινωνίας και

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας Εφαρμογές για το Διαδίκτυο

Σχεδιάζοντας Εφαρμογές για το Διαδίκτυο Το περιβάλλον εργασίας Ανοίγοντας την Ελληνική Έκδοση του FrontPage, για πρώτη φορά, η εικόνα που θα συναντήσουμε είναι αυτή της Εικόνας 1 με τα Μενού Εντολών και τη Γραμμή Εργαλείων, στο πάνω μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Υπηρεσίες Internet ίκτυα Η/Υ Επίπεδο Εφαρµογής O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Πληροφορίας

Ανάκτηση Πληροφορίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Ανάκτηση Πληροφορίας Διδάσκων: Φοίβος Μυλωνάς fmylonas@ionio.gr Διάλεξη #14 Αναζήτηση στο Web Φοίβος Μυλωνάς fmylonas@ionio.gr Ανάκτηση Πληροφορίας 1 Άδεια χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Powered by Web Serve

Powered by Web Serve Powered by Web Serve Data Sheet Web Backup Η απώλεια των δεδομένων σας φαντάζει ως εφιάλτης; Πολλές εταιρίες δεν ανακάμπτουν από την απώλεια των δεδομένων τους ύστερα από μια καταστροφή. Web Backup Η απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Έκδοση 1.3 Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα Εφαρμογή Διαχείρισης Τηλεδιασκέψεων... 2 Προβολή τηλεδιασκέψεων... 3 Προσθήκη τηλεδιάσκεψης... 4 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο)

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Στέλλα Λάμπουρα Εαρινό εξάμηνο Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9: Διαδίκτυο, Web 2.0 και Web X.0. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 9 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 9: Διαδίκτυο, Web 2.0 και Web X.0. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 9 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 9: Διαδίκτυο, Web 2.0 και Web X.0 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 9.1 Ιστορικά Στοιχεία Ξεκίνησε ως ένα μικρό κλειστό στρατιωτικό δίκτυο και ήταν απόρροια του Ψυχρού Πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και ΕΣΣΔ. Το 1966

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ. Ανοιχτή Πρόσβαση στη Γνώση

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ.  Ανοιχτή Πρόσβαση στη Γνώση Ρωτήστε τον Βιβλιοθηκονόμο Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία για τις συλλογές, τις πηγές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης επικοινωνήστε με τον Βιβλιοθηκονόμο, Δευτέρα-Παρασκευή, 8:30-13:30, εκτός αργιών. μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Εισαγωγή-Σκοπός. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων. Dynamic Web Pages. Dynamic Web Page Development Using Dreamweaver. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Web and HTTP. Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol

Web and HTTP. Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol HTTP Protocol Web and HTTP Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol Web Servers (1/2) Ένα πρόγραμμα (λογισμικό) που έχει εγκατασταθεί σε ένα υπολογιστικό σύστημα (έναν ή περισσότερους υπολογιστές)

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό εμπόριο. HE5 Ηλεκτρονικό κατάστημα Σχεδιασμός και λειτουργίες

Ηλεκτρονικό εμπόριο. HE5 Ηλεκτρονικό κατάστημα Σχεδιασμός και λειτουργίες Ηλεκτρονικό εμπόριο HE5 Ηλεκτρονικό κατάστημα Σχεδιασμός και λειτουργίες Βασικές ερωτήσεις για την δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος Πως θα προσελκυθούν οι πελάτες; Ποιες είναι οι υπηρεσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Από πού ξεκινάω; Σύνδεση στο Διαδίκτυο Για να ξεκινήσετε να ασχολείστε με το Διαδίκτυο (Internet)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο. Internet -

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο. Internet - Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήματα Εργαστήριο - ΕΠΛ003 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο Internet - Email Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access

Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 7 Κεφάλαιο 2 Microsoft Access 2010... 16 Κεφάλαιο 3 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων και δημιουργία πίνακα... 27 Κεφάλαιο 4 Προβολές πινάκων και

Διαβάστε περισσότερα

Wilson Web Art Databases, H.W. Wilson

Wilson Web Art Databases, H.W. Wilson Wilson Web Art Databases, H.W. Wilson Η Wilson Web αποτελεί μία διεπιστημονική βάση δεδομένων, η οποία παρέχει το πλήρες ευρετηριασμένο περιεχόμενο περιλήψεων και πλήρους κειμένου από τέσσερις βάσεις δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων - Databases Ορισμός Βάσης Δεδομένων Συλλογή συναφών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα controls τα οποία προσαρμόζονται και χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα επιλέγει ο φορέας.

Ενσωματωμένα controls τα οποία προσαρμόζονται και χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα επιλέγει ο φορέας. Η Πυξίδα Απασχόλησης είναι ένα πλήρως παραμετροποιήσιμο portal που απευθύνεται σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δήμους, Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς και Εταιρίες Εύρεσης Εργασίας, με στόχο τόσο την μηχανογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ- ΠΑΚΕ ΚΡΗΤΗΣ Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Εργασία Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Τρόποι αξιολόγησης μιας ιστοσελίδας... 2 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Ι. Μάθημα 8 ο Εφαρμογές του Internet. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Δρ.

Πληροφορική Ι. Μάθημα 8 ο Εφαρμογές του Internet. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Δρ. Οι διαφάνειες έχουν βασιστεί στο βιβλίο «Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών» του B. Forouzan και Firoyz Mosharraf (2 η έκδοση-2010) Εκδόσεις Κλειδάριθμος Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2 ΑNAΠΤΥΞΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2 ΑNAΠΤΥΞΗ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2 ΑNAΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛ/ΛΑΚ ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1. Έλεγχος εγγράφου...3 2. Εισαγωγή...4 3. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

SilverPlatter WebSPIRS 4.1.

SilverPlatter WebSPIRS 4.1. WebSPIRS 4.1. Η υπηρεσία WebSPIRS από τη SilverPlatter αποτελεί ένα φιλικό εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης σε περιεχόμενα βάσεων δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 0.1.

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 0.1. Κομβικό Σημείο Επαφής Υπουργείου Εσωτερικών Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 0.1. Νοέμβρης 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ SYNTACTIC WEB ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Internet Software Consortium

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ SYNTACTIC WEB ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Internet Software Consortium SYNTACTIC WEB ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Internet Software Consortium 1 Μηχανές Αναζήτησης (ΜΑ) Οι μηχανές αναζήτησης (ΜΑ) είναι ειδικά εργαλεία λογισμικού με την βοήθεια των οποίων οι χρήστες μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

Σημασιολογικές Μηχανές Αναζήτησης Παγκόσμιου Ιστού

Σημασιολογικές Μηχανές Αναζήτησης Παγκόσμιου Ιστού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σημασιολογικές Μηχανές Αναζήτησης Παγκόσμιου Ιστού Ανδρέας Καναβός ΑΜ: 638 Φεβρουάριος 2012 Επιβλέπων Καθηγητής: Αθανάσιος Τσακαλίδης Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών Παραδοτέο: Αναφορά Συντήρησης και Λειτουργίας της Εφαρμογής Ανάλυση αρχείων κίνησης δικτυακού τόπου submit-meteggrafes.minedu.gov.gr Σύνοψη H αναφορά αυτή

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Επεξήγηση των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία της ιστοσελίδας... 6 2.1 Γλώσσα προγραμματισμού ΗΤML για την δημιουργία της Ιστοσελίδας... 6 2.2 Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Πληροφορίας

Ανάκτηση Πληροφορίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Ανάκτηση Πληροφορίας Διδάσκων: Φοίβος Μυλωνάς fmylonas@ionio.gr Διάλεξη #02 Ιστορική αναδρομή Σχετικές επιστημονικές περιοχές 1 Άδεια χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Επιμελητή Δράσεων. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις)

Εγχειρίδιο Επιμελητή Δράσεων. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) Για το Έργο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά... 4 3 Περιβάλλον Εργασίας... 5 4 Σύνδεση / Αποσύνδεση Επιμελητή Δράσεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ. Δημιουργία Ευρετηρίων Συλλογής Κειμένων

ΑΣΚΗΣΗ. Δημιουργία Ευρετηρίων Συλλογής Κειμένων Γλωσσική Τεχνολογία Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012 Ημερομηνία Παράδοσης: Στην εξέταση του μαθήματος ΑΣΚΗΣΗ Δημιουργία Ευρετηρίων Συλλογής Κειμένων Σκοπός της άσκησης είναι η υλοποίηση ενός συστήματος επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των ΗΥ

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των ΗΥ Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των ΗΥ 2.3.1.1. Παπαγιάννη Νάσια Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ 1 περιλαμβάνει: Η έννοια του προγράμματος Επίλυση προβλήματος 1. Ακριβή προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

2.9.4 Χρήση του διαδικτύου για την εκτέλεση απλών εργασιών

2.9.4 Χρήση του διαδικτύου για την εκτέλεση απλών εργασιών 2.9 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2.9.4 Χρήση του διαδικτύου για την εκτέλεση απλών εργασιών Να είναι σε θέση να επιδεικνύει ικανότητα σύνδεσης με ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, ακίνδυνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ» της ΛΑΚΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα