Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 : Γενικά περι Μηχανών Αναζήτησης. 1. Εισαγωγή 5. Η πρωτοτυπία της διαδικασίας δεικτοδότησης εγγράφων χρηστών 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 : Γενικά περι Μηχανών Αναζήτησης. 1. Εισαγωγή 5. Η πρωτοτυπία της διαδικασίας δεικτοδότησης εγγράφων χρηστών 6"

Transcript

1 Περιεχόμενα Κεφάλαιο1:ΓενικάπεριΜηχανώνΑναζήτησης ΜέροςΑ 1. Εισαγωγή 5 Ηπρωτοτυπίατηςδιαδικασίαςδεικτοδότησηςεγγράφωνχρηστών6 2. Ιστορικάστοιχεία 7 3. ΔημοφιλείςΜηχανέςΑναζήτησης 8 4. ΜηχανέςΑναζήτησηςΑνοικτούΚώδικα Οφέληαπότηνχρήσημηχανώναναζήτησης ΖητήματατωνΜηχανώνΑναζήτησης ΒελτιστοποίησηΙστοσελίδωνγιατιςΜηχανέςΑναζήτησης17 (searchengineoptimization) 8. ΤιείναιοιμηχανέςΜετα Αναζήτησης 18 ΜέροςΒ 9. Ηανατομίαμιαςμηχανήςαναζήτησης(SearchEngine) ΤρόποςΛειτουργίαςΜηχανώνΑναζήτησης Αλγόριθμοικατάταξης(rankingAlgorithms) Οιδιεγασίεςτηςεκτέλεσηςμιας 25 ΜηχανήΑναζήτησης 13.WebCrawler 27 ΗυψηλούεπιπέδουαρχιτεκτονικήενόςWebCrawler ΠαραδείγματααπόWebCrawlers Open sourcecrawlers

2 14. Index 29 ΠαράγοντεςΣχεδιασμούIndex ΔομέςΔεδομένωνIndex Προκλήσειςστονπαραλληλισμό TheInvertedIndex IndexMerging TheForwardIndex Documentparsing(ΑνάλυσηΕγγράφου) ΑναγνώρισηΓλώσσας ΑνάλυσηFormat MetaTagIndexing 15. Searching 39 ΤύποιΕρωτήσεων ΔομημένεςΕρωτήσεις Κεφάλαιο2:ΗΜηχανήΑναζήτησηςAspseek 1. Εισαγωγή 41 ΓιατίεπιλέξαμετηνASPseek 2.Περιγραφή 42 3.index πρόγραμμαindexing 49 4.searchd searchdaemon 51 5.s.cgi aspseeksearchcgifront end 52 6.aspseek.conf indexconfigurationfile 53 7.searchd.conf searchdconfigurationfile 55 8.s.htm templateκαιconfigurationγιατοs.cgi 56 9.aspseek sql ΗδομήτώνπινάκωντηςSQLβάσης57 δεδομένωνπουχρησιμοποιείταιαποτηνaspseek 2

3 10.ΜερικάβασικάδομικάστοιχείατηςASPseek 64 Κεφάλαιο3:Τοπρόβληματηςδεικτοδότησηςαπό τονχρήστη 1. Εισαγωγή 67 2.Προβλήματακατατοcompile 68 3.Προβλήματαστοτρέξιμοτης 71 μηχανήςαναζήτησηςaspseek 4.Προβλήματακατατηνδιάρκειατων 72 άλλαγωντουπηγαίουκώδικατηςaspseek 5.Προβλήματαστηνδημιουργίατηςφιλικήςδιεπαφης74 6.Πουκαταλήγουμε 74 Κεφάλαιο4:Ηδιαδικασίαεπίλυσηςτου προβλήματοςτηςδεικτοδότησηςαπότονχρήστη 1.Εισαγωγή 75 2.ΕισαγωγήσταGNUAutotools 75 3.Περιγραφήτουσυστήματος 78 πουυλοποιήθηκετοζητούμενο 4.CompileκαιInstallμηχανής 78 - ΕγκατάστασητωνGNUAutotools Εγκατάστασηlibtool Εγκατάστασηautomake Εγκατάστασηautoconf 2.58 ΕγκατάστασητηςMySQL Εγκατάστασηgcc 3.4.6compiler 3

4 ΕγκατάστασητηςμηχανήςαναζήτησηςASPseek ΕγκατάστασηApache2WebServerκαιlibxml ΕγκατάστασητηςμηχανήςαναζήτησηςASPseek CompileκαιInstallμηχανήςαναζήτησηςASPseek 5.Στήσιμομηχανήςαναζήτησηςκαι 84 επαλήθευσητηςλειτουργίαςτης ΤελικόΣτήσιμο Παρατηρήσεις ΕπαλήθευσηΛειτουργίαςτηςμηχανήςαναζήτησης 6.Λύσητουπροβλήματοςτης 92 δεικτοδότησηςαπότονχρήστη 7.Δημιουργίαφιλικήςδιεπαφής 96 γιατηνκαλύτερηεξυπηρέτησητουχρήστη ΠαράρτημαΑ 1.Πηγαίοικώδικες Εντολήindex Εντολήidx ΣυνάρτησηindexDocument Αρχικοποίησηβάσηςδεδομένων 109 ΠαράρτημαΒ 1.ΚώδικεςΦιλικήςΔιεπαφής indexing.htm enqueue.php 112 ΒιβλιογραφίακαιΑναφορές 115 4

5 Κεφάλαιο1:ΓενικάΠεριΜηχανών Αναζήτησης ΜέροςΑ 1.Εισαγωγή Ο Παγκόσμιος Ιστός(World Wide Web ή web) χρονολογείται από το 1989 όταν ο Tim Berners Lee πρότεινε την δημιουργία του. Η αρχική ιδέα του σχεδιασμού του Παγκόσμιου Ιστού ήταν η δημιουργία ενός μέσου ευκολότερης επικοινωνίας μεταξύ επιστημόνων και ιδρυμάτων μέσα από το Διαδίκτυο (Internet). Στην αρχική σελίδα για το World Wide Web Project, η οποία δημοσιεύτηκε στον εξυπηρετητή (server) του CERN το 1992, ο Berners Lee περιγράφειτονπαγκόσμιοιστόωςένασύστημαανάκτησηςπληροφοριώνευρείας χρήσης, το οποίο στοχεύει στο να παρέχει πρόσβαση σε ένα μεγάλκο όγκο εγγράφων.σήμερατοπεριγράφειωςέναπαγκόσμιοχώροόπουστεγάζονταιόλες οι πληροφορίες που μπορούν να ανακτηθούν μέσω δικτύου. Ουσιαστικά, ο Παγκόσμιος Ιστός είναι ένα κατανεμημένο σύστημα όπου τα πάντα εμφανίζονται ως έγγραφα (ιστοσελίδες) Ο Ted Nelson, εφευρέτης του υπερ κειμένου, δίνει την μονολεκτική περιγραφή docuverse (σύμπαν εγγράφων), θέλοντας να δείξει την γιγάντωση του Παγκόσμιου Ιστου (web) (σύμφωνα με [1]). Μια μηχανή αναζήτησης είναι μια εφαρμογή που επιτρέπει την αναζήτηση πληροφοριών στο Παγκόσμιο Ιστό ( web ). Αποτελείται από ένα πρόγραμμα υπολογιστή που βρίσκεται σε έναν ή περισσότερους υπολογιστές στους οποίους δημιουργεί μια βάση δεδομένων με τις πληροφορίες που συλλέγει από το διαδίκτυο, και το διαδραστικό περιβάλλον που εμφανίζεται στον τελικό χρήστη ο οποίος χρησιμοποιεί την εφαρμογή από άλλον υπολογιστη συνδεμένο στο διαδίκτυο. Οι Μηχανές Αναζήτησης αποθηκεύουν πληροφορίες για εκατομύρια σελίδες του Παγκόσμιου Ιστού (web) σε μια τεράστια βάση δεδομένων. Από τα αρχεία που συγκεντρώνονται(μεβάσητοντίτλοτους,τοπλήρεςκείμενο,τομέγεθοςτους,τη διεύθυνση τους κτλ.) δημιουργείται ένα ευρετήριο. Μπορείτε να κάνετε αναζητήσειςσεαυτέςτιςβάσειςδεδομένων,εισάγονταςλέξεις κλειδια(keywords). Η μηχανή αναζήτησης είναι ένα λογισμικό που βρίσκει και ταξινομεί τα 5

6 αποτελέσματαανάλογαμετηνσχετικότητατουπεριεχομένουτωνιστοσελίδωνσε σχέση με τους όρους της έρευνας. Κάθε Μηχανή Αναζήτησης χρησιμοποιεί ξεχωριστό αλγόριθμο για να παρουσιάζει τα σχετικότερα αποτελέσματα σε σχέση με τα στοιχεία αναζήτησης του χρήστη σε υψηλές θέσεις και σε αυτο το σημείο έγκειταικαιηδιαφοράμεταξύτων. Ηπρωτοτυπίατηςδιαδικασίαςδεικτοδότησηςεγγράφωνχρηστών Όπως προαναφέρθηκε οι πληροφορίες που τροφοδοτουν την βάση δεδομένωντωνμηχανώναναζήτησηςπροέρχονταιαπότονπαγκόσμιοιστό.ένα τρέχωνζητούμενοστοπεδίοέρευναςτωνμηχανώναναζήτησηςείναιηανάπτυξη λογισμικού με σκοπό να δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να δεικτοδοτεί προσωπικά έγγραφα έτσι ώστε παράλληλα να μπορεί να κάνει αναζητήσεις για εύρεση πληροφοριών και σε έγγραφα που προέρχονται από τον Παγκόσμιο Ιστό αλλάκαισεπροσωπικάτουέγγραφαόλαδεικτοδοτημένασεμίαβάση.αυτόείναι καιτοκύριοπρόβλημαπουεπιλύουμεστηνπαρούσαεργασία. Με την δυνατότητα αυτήν ουσιαστικά ενοποιείται η διαδικασία της αναζήτησηςπληροφοριώνστιςδυοδιαφορετικέςπηγέςπληροφοριών,ταέγγραφα τουπαγκόσμιουιστούκαιταπροσωπικάέγγραφατουχρήστη. Ηενοποίησηστηνδιαδικασίααναζήτησηςτωνεγγράφωντου ΠαγκόσμιουΙστούκαιτωνπροσωπικώνεγγράφωντουχρήστη 6

7 Η ανάπτυξη ενός τέτοιου λογισμικού αποτελεί ένα πρωτοποριακό χαρακτηριστικό για την λειτουργία των Μηχανών Αναζήτησης, εφόσον μέχρις στιγμής δεν προσφέρεται ένα τέτοιο γνώρισμα στους χρήστες. Το ξεχωριστό στοιχείοείναιότιοχρήστηςμέσωτηςμηχανήςαναζήτησηςθαμπορείνααναζητεί τις πληροφορίες που επιθυμεί και στα αποτελέσματα που θα λαμβάνει, θα εμφανίζονται παράλληλα εκτός των εγγράφων του Παγκόσμιου Ιστού που ικανοποιούντουςόρουςαναζήτησηςκαιταπιοσχετικάέγγραφαωςπροςτιςλέξεις κλειδιά που χρησιμοποίησε που θα προέρχονται από τον προσωπικό του αποθηκευτικόχώρο. Ένα λογισμικό αναζήτησης υπολογιστών γραφείου το οποίο παρουσιάζει αρκετές κοινές προσεγγίσεις με το τελευταίο ζήτημα που αναφέρθηκε, ανεπτυγμένο από την Google, είναι το Google Desktop. Το πρόγραμμα μπορεί να δεικτοδοτήσειαρκετούςδιαφορετικούςτύπουςαρχείωνκαιεπιτρέπειαναζητήσεις κειμένωνστοηλεκτρονικόταχυδρομείοτουχρήστη,στααρχείατουυπολογιστή,σε αρχείαμουσικής,σεφωτογραφίες,σειστοσελίδαςπουέχουνπροσπελαστεί. 2.ΙστορικάΣτοιχεία Όταν πρώτο ξεκίνησε το Διαδίκτυο (Internet) δεν είχε καμία σχέση με το διαδίκτυο που γνωρίζουμε τώρα. Δεν υπήρχε αυτή η πληθώρα των ιστοσελίδων ούτεθεωρείτομιααπότιςμεγαλύτερεςεπιχειρηματικέςδραστηριότητες.στηναρχή ήταν απλά ένας αριθμός από Ftp (File transfer protocol) sites που χρήστες μπορούσαννακατεβάσουνήναανεβάσουναρχεία.ακόμακαιηεύρεσηαυτώντων αρχείων ήταν δύσκολη αφού έπρεπε να γνωρίζεις την ακριβή διεύθυνση που βρίσκονταν. Αυτήηδιαδικασίαεύρεσηςτωναρχείωνήτανπολύδύσκολη,χρονοβόρακαι έπρεπε να έχεις αρκετή υπομονή. Αυτό γινόταν πριν ο φοιτητής, Alan Emtage [1990], δημιουργήσει το πρώτο εργαλείο αναζήτησης (Search Engine Tool). Αυτό που έφτιαξε ήταν ένας κατάλογος από τα αρχεία που υπήρχαν στο internet και ονομάστηκεarchie(archive). Το 1991 ένας άλλος φοιτητής ο Mark McCahill συνειδητοποίησε ότι αφού μπορείςναψάχνειςτααρχείαστοδιαδίκτυο(internet),τότεμπορείςναψάχνειςκαι 7

8 τακείμενα.έτσιδημιούργησετοgopher,έναπρόγραμμαπουκατηγοριοποιούσετο απλόκείμενοτωναρχείων,πουαργότεραέγινανοιπρώτεςιστοσελίδες. Με την δημιουργία του Gopher, προέκυψε η ανάγκη για προγράμματα που μπορούσαν να εντοπίσουν πληροφορίες μέσα από τους καταλόγους του Gopher. ΈτσιδημιουργήθηκετοπρόγραμμαVeronica(VeryEasyRodent OrientedNet wide Index to Computerized Archives) και το jughead (Jonzy s Universal Gopher HierarchyExcavationandDisplay)γιανααναζητούναρχείακαικείμεναπουείχαν αποθηκευτείστοgopherσύστημα. Και τα δυο αυτά προγράμματα λειτουργούσαν με τον ίδιο τρόπο, επιτρέποντας στους χρήστες να ψάξουν τους καταλόγους με τις πληροφορίες δίνοντας μια λέξη ή φράση (Keywords). Η πρώτη πιο κοντινή προσπάθεια ανάπτυξης λογισμικού παρόμοιο με τις σημερινές μηχανές αναζήτησης (Search Engines) πραγματοποιήθηκε το 1993 από τον Mathew Gray και ονομάστηκε Wandex. Ήταν ένας web crawler («αράχνη») που δημιουργούσε και καταλόγους αλλά και έψαχνε τις ιστοσελίδες στο internet. Από το 1993 μέχρι το 1998 δημιουργήθηκαν όλες οι μεγάλες μηχανές αναζήτησης (Search Engines) που γνωρίζουμεμέχρισήμερα(σύμφωναμε[2]). 3.ΔημοφιλείςΜηχανέςΑναζήτησης Υπάρχουν πολλές μηχανές αναζήτησης εμπορικών εταιρειών που απευθύνονταισεχρήστες ιδιώτεςμετιςμηχανέςαναζήτησηςτηςεταιρείαςgoogle (Google)καιτηςYahoo(Yahoo!Search)πρώτεςσεχρήση. * Η Google (http://www.google.com/) είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείεςδιαδικτυακώνυπηρεσιών.ηλειτουργίατηςξεκίνησετονσεπτέμβριοτου 1998.Οστόχοςτηςείναιναοργανώσειόλεςτιςπληροφορίεςτουκόσμουκαινατις κάνει παγκόσμια διαθέσιμες. Το Google ξεκίνησε σαν μια κολεγιακή εργασία από τον Λάρρυ Πέιτζ και τον Σεργκέι Μπριν το 1996 για μια μηχανή αναζήτησης. Χρησιμοποιείέναναλγόριθμοανάλυσηςσυνδέσμων(PageRank)οοποίοςορίζειμια αριθμητική στάθμιση σε κάθε στοιχείο ενός συνόλου εγγράφων, όπως είναι το World Wide Web, με σκοπό να μετρήσει την ανάλογη σημασία του μέσα στο σύνολο.μεάλλαλόγια,τααποτελέσματατουpagerankπροκύπτουναπότοπόσο 8

9 σημαντικήείναιμιασελίδαστοworldwideweb.έναςσύνδεσμοςυπερκειμένουσε μιασελίδαπροσμετράταισανψήφοςεμπιστοσύνης.τοpagerankμιαςιστοσελίδας καθορίζεται κατ επανάληψη και εξαρτάται από τον αριθμό και την τιμή του Page Rank όλων των σελίδων που δείχνουν σε αυτήν. Μια σελίδα που συνδέεται με πολλέςσελίδεςμευψηλόpagerankλαμβάνειηίδιαέναυψηλόpagerank.εάνδεν υπάρχουν σύνδεσμοι προς μια ιστοσελίδα δεν υπάρχει τιμή PageRank για αυτήν τηνσελίδα(σύμφωναμε[3]και[4]). * Η Yahoo! (http://www.yahoo.com/) είναι εταιρία διαδικτυακών υπηρεσιών.είναιέναςαπότουςπιογνωστούςκαιπαλιούςθεματικούςκαταλόγους τουδιαδικτύου.ανκαιξεκίνησεωςθεματικόςκατάλογος,αργότεραεξελίχτηκεκαι σεμιαπανίσχυρημηχανήαναζήτησης.προσφέρειστουςχρήστεςτουένανμεγάλο αριθμό υπηρεσιών, που περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μηχανή αναζήτησης, ομάδες χρηστών, νέα, παιχνίδια, διαφημίσεις και επίσης ένα πρόγραμμαγιαάμεσαηλεκτρονικάμηνύματα,τοyahoo!messenger. ΙδρύθηκετονΙανούαριοτου1994απότουςτότετελειόφοιτουςτουπανεπιστημίου Stanford, David Filo και Jerry Yang όταν θέλανε να ομαδοποιήσουν και να καταγράψουν διαδικτυακές τοποθεσίες μείζονος ενδιαφέροντος και να τις ταξινομήσουν σε θεματικές ενότητες, αρχικά ο θεματικός κατάλογος ήταν δημοσιευμένος στον δικτυακό τόπο του Stanford (akebono.stanford.edu/yahoo) (σύμφωναμε[5]). * Η Bing (http://www.bing.com/) (στο παρελθόν Live Search, Windows Live Search, MSN Search) είναι η τρέχουσα πολυγλωσσική μηχανή αναζήτησης Ιστού(που διαφημίζεται ως" decision engine") από τη Microsoft. Παρουσιασμένη απότονsteveballmerστις28μαΐου2009στοallthingsdigitalσυνέδριοστοσαν Ντιέγκο. Οι σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνουν τη λίστα των προτάσεων αναζήτησης σε πραγματικό χρόνο καθώς οι ερωτήσεις εισάγονται και μία λίστα σχετικώναναζητήσεων(αποκαλούμενη"explorerpane"στηαριστερήπλευράτων αποτελεσμάτωναναζήτησης)βασισμένωνστησημασιολογικήτεχνολογίααπότην Powerset, που η Microsoft αγόρασε το Η Bing περιλαμβάνει επίσης τη δυνατότηταsave&shareιστορικώναναζήτησηςμέσωτωνwindowsliveskydrive, Facebookκαιηλεκτρονικόυταχυδρομείου( ).Στις29Ιουλίου2009,Microsoft 9

10 και Yahoo! ανήγγειλαν μια συμφωνία στην οποία η Bing θα τροφοδοτούσε την Yahoo!Search(σύμφωναμε[6]). * H Excite (http://www.excite.com/) είναι μια πύλη Διαδικτύου (Internet portal) και μηχανή αναζήτησης Παγκόσμιου Ιστου(Web Search Engine). Ξεκίνησε το 1994 ως Architext. Ήταν μία από τις σημαντικότερες "dotcom" "πύλες" (portals)τηςδεκαετίαςτου'90(μαζίμετοyahoo!,lycosκαιnetscape)καιένααπό τα πιο αναγνωρισμένα εμπορικά σήματα (brands) στο διαδίκτυο. Σήμερα προσφέρει ποικίλες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης, web ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (web mail), instant messaging, τα αποσπάσματα αποθεμάτων,καιμιαδιαμορφώσιμηαπότονχρήστηαρχικήσελίδα(customizable userhomepage)(σύμφωναμε[7]). * H Ask.com(ή Ask Jeeves στο Ηνωμένο Βασίλειο)(http://ask.com) είμαι μιαμηχανήαναζήτησηςπουαρχίσετο1996απότονgarrettgruenerκαιτοdavid Warthen στο Μπέρκλεϋ της Καλιφόρνια. Το αρχικό λογισμικό της μηχανής αναζήτησης αναπτύχθηκε από τον Gary Chevskysky. Η Ask.com ανήκει στην IAC/InterActiveCorp(σύμφωναμε[8]). * Η Wolfram Alpha (επίσης γράφεται ως WolframAlpha και WolframlAlpha) (www.wolframalpha.com) είναι μια μηχανή απάντησης (answer engine) που αναπτύσσεται από την Wolfram Research. Είναι μία υπηρεσία Διαδικτύου (online) που απαντά στις πραγματικές ερωτήσεις άμεσα με τον υπολογισμότηςαπάντησηςαπόταδομημέναδεδομένα,καιόχιμετηνπαροχήμιας λίστας εγγράφων ή ιστοσελίδων που να περιέχει την απάντηση, όπως μια μηχανή αναζήτησης. Ανακοινώθηκε τον Μαρτίο του 2009 από τον Stephen Wolfram, και κυκλοφόρησεστοκοινόστις15μαΐου2009(σύμφωναμε[9]). * Η Kosmix (http://www.kosmix.com/) είναι μια μηχανή αναζήτησηςκατηγοριοποιήσηςπουοργανώνειτοδιαδίκτυοσεθεματικέςσελίδεςκαιεπιτρέπει στουςχρήστεςναερευνήσουντονπαγκόσμιοιστόαπότοθέμα,παρουσίαζοντας έναταμπλότωνσχετικώνβίντεο,φωτογραφιών,ειδήσεων,σχολίων,αποψεωνκαι τωνσυνδέσμωνσεσχετικάθέματα.οvenkyharinarayanκαιοanandrajaraman ίδυσαντηνkosmixτο2005σύμφωναμε[10]). 10

11 Σήμερα, οι μηχανές αναζήτησης (Search Engines) είναι πολύπλοκα προγράμματα που μας επιτρέπουν να αναζητήσουμε οποιαδήποτε πληροφορία από αρχεία, έγγραφα, είκονες, video μέχρι λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότηταμας. Παράλληλα με τις ξένες Μηχανές Αναζήτησης, παρουσιάστηκε η ανάγκη ανάπτυξης ελληνικών Μηχανών Αναζήτησης, οι οποίες να μπορούν να αναγνωρίζουν ελληνικές ιστοσελίδες, ξένες ή και σελίδες με ελληνικούς και ξένους χαρακτήρεςταυτόχρονα. ΣήμεραόλεςσχεδόνοιΜηχανέςΑναζήτησηςέχουντηδυνατότητανααναγνωρίζουν και να παρέχουν στους χρήστες τις ιστοσελίδες που περιέχουν χαρακτήρες των περισσότερων γλωσσών του κόσμου. Από τις σημαντικότερες ελληνικές Μηχανές Αναζήτησηςείναιοιακόλουθες: *Robby(http://www.robby.gr):ΕίναιαπότιςπαλαιότερεςελληνικέςΜηχανές Αναζήτησης και χρησιμοποιεί το AltaVista για τις αναζητήσεις του. Παράλληλα, παρέχει στους χρήστες ένα πλήθος άλλων υπηρεσιών, όπως πληροφορίες για τον καιρό,τοχρηματιστήριο,τοσυνάλλαγμα,κ.α. * Anazitisis (http://anazitisis.gr) : Είναι η Μηχανή Αναζήτησης της OTEnet και παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης και αναλυτικές οδηγίεςχρησιμοποίησης.είναιημοναδικήμηχανήαναζήτησηςπουαναγνωρίζειτις ιδιομορφίεςτηςελληνικήςγλώσσας,καθώςδιαθέτειδικότηςθησαυρόλέξεων.για παράδειγμα, αν ο χρήστης εισάγει τον όρο«δενδρύλλιο», είναι δυνατό να επιλέξει αναζήτησημεβάσητοθέματηςλέξηςαυτής. * Trinity (http://www.trinity.gr) : Είναι η Μηχανή Αναζήτησης της ελληνικής πύληςpathfinder.προσφέρειστουςχρήστεςτηδυνατότητασύνθετηςαναζήτησης και δεν διαθέτει δικό της θεματικό κατάλογο, αλλά παραπέμπει στο θεματικό κατάλογοτηςpathfinder. *FORTHnet(http://search.forthnet.gr):ΒασίζεταιστηντεχνολογίατηςAltaVista και προσφέρει στο χρήστη ταχύτατες και ακριβείς αναζητήσεις. Ο χρήστης της Μηχανής Αναζήτησης FORTHnet μπορεί ακόμα να επιλέξει την αναζήτηση ειδησεογραφικών sites (news) ή ακόμα και μέσα στις κατηγορίες του FORTHnet 11

12 directory. Ακόμη, η FORTHnet προσφέρει χρήσιμες συμβουλές για εύκολη και γρήγορηχρησιμοποίησητηςμηχανήςαναζήτησης(σύμφωναμε[11]). 4.ΜηχανέςΑναζήτησηςΑνοικτούΚώδικα Εκτός από τις μηχανές αναζήτησης που έχουν δημιουργηθεί από εταιρειές (όπως η google και η bing ) υπάρχουν και άλλες ανοιχτού κώδικα, οι οποίες απευθύνονταικυρίωςσεπρογραμματιστέςήυπεύθυνουςγιαανάπτυξηλογισμικού μεσκοπότηνπεραιτέρωέρευναπάνωστοπεδίοτωνμηχανώναναζήτησηςκάθως επίσης και την ανάπτυξη καινούργιων χαρακτηριστικών για το λογισμικό των ΜηχανώνΑναζήτησης. Μιαλίσταμεγνωστέςμηχανέςαναζήτησηςανοιχτούκώδικα: * Egothor (http://www.egothor.org/) : Είναι μια ανοιχτού κώδικα εφαρμογή μηχανήςαναζήτησηςγράμμένηεξολοκλήρουστηνjava.τοegothorείναισεθέση να αναγνωρίσει πολλές κοινές μορφές αρχείων: HTML, PDF, PS, DOC και XLS. Η αρχιτεκτονικήτουτουεπιτρέπειάλλεςμορφέςαρχείωνναμπορούνναπροστεθούν εύκολα.ημηχανήμπορείναδεικτοδοτήσειπερίπου50σελίδεςτοδευτερόλεπτοκαι συνοδεύεται από έναν crawler υψηλής ικανότητας που είναι συμβατός με τα πρότυπα του robots.txt. Το Egothor υποστηρίζει και την Boolean και την διανυσματική(vector)αναζήτηση.ηανοικτήαρχιτεκτονικήτηςμπορείεύκολανα επεκταθείκαιναυποστηρίξεισχεδόνοποιαδήποτεγλώσσα.ημηχανήαναζήτησης αυτήν την περίοδο συνήθως χρησιμοποιείται ως επίδειξη (demo) ή σε μικρής κλίμακαςπρογράμματα.(σύμφωναμε[12]). * Ht://dig (http://www.htdig.org/) : Είναι ένα ελεύθερο λογισμικό που δεικτοδοτεί και πραγματοποιεί αναζητήσεις, δημιουργήθηκε το 1995 από τον AndrewScherpbierενώδούλευεστοκρατικόπανεπιστήμιοτουΣανΝτιέγκο.Είναι γραμμένη σε C++, απαιτεί Unix/Linux λειτουργικό σύστημα. Μπορεί να δεικτοδοτήσει έναν απλό ιστοχώρο (website), σε αντιδιαστολή με τις μηχανές αναζήτησης που δεικτοδοτούν το Διαδίκτυο όπως η Google και η Yahoo!. Περιλαμβάνει τρεις ομάδες αρχείων: ένα σύνολο εργαλείων για δεικτοδότηση, ένα σύνολο εργαλείων για αναζήτηση, και ένα σύνολο αρχείων HTML για την δημιουργία της φιλικής διεπαφής και την επικοινωνία με τον χρήστη για να έχει πρόσβασηστημηχανήαναζήτησης.ητελευταίαεπίσημηέκδοσηείναιηdig3.2.0b6 12

13 και ανακοινώθηκε στις 16 Ιουνίου Χρησιμοποιήθηκε από το ιστοχώρο του GNUprojectγιαπολύκαιρόαλλάαντικαταστάθηκετο2008μετηνHyperEstraier (σύμφωναμε[13]). * Lucene (http://lucene.apache.org/) : Eίναι μια ελεύθερη/ανοικτού κώδικα βιβλιοθήκηανάκτησηςπληροφοριών,πουδημιουργήθηκεαρχικάσεjavaαπότον Doug Cutting. Υποστηρίζεται από το ίδρυμα λογισμικού Apache(Apache Software Foundation)καικυκλοφορείμεάδειαλογισμικούApache2.0.Ητελευταίασταθερή έκδοση είναι η (κυκλοφόρησε ). Είναι κατάλληλο για οποιαδήποτε εφαρμογή που απαιτεί την ολοκληρωμένου κειμένου ικανότητα δεικτοδότησηςκαιέρευνας,στονπυρήνατηςαρχιτεκτονικήςτουείναιηιδέαότι ένα έγγραφο περιέχει πεδία. Αυτή η ευελιξία επιτρέπει στο Lucene να μην το ενδιαφέρει(ναείναιανεξάρτητο)ημορφήτουαρχείου.τοκείμενοαπόέγγραφα PDF, HTML, Microsoft Word, και OpenDocument, καθώς επίσης και πολλά άλλα μπορεί να δεικτοδοτηθεί εφ' όσον μπορούν να εξαχθούν οι πληροφορίες του κεμένου τους. Το Lucene είναι βιβλιοθήκη δεικτοδότησης και αναζήτησης και δεν περιέχει τη λειτουργία crawling και ανάλυσης HTML εγγράφων. Το Apache πρόγραμμα Nutch είναι βασισμένο στο Lucene και παρέχει αυτήν την λειτουργία (σύμφωναμε[14]). * Nutch (http://lucene.apache.org/nutch/) : Το Nutch είναι μια προσπάθεια να χτιστεί μια ανοικτού κώδικα μηχανή αναζήτησης βασισμένη στο Lucene για τις λειτουργίες δεικτοδότησης και αναζήτησης. Ο κώδικας της είναι γραμμένος εξ ολοκλήρου στη γλώσσα προγραμματισμού Java, αλλά τα δεδομένα είναι γραμμένασεανεξαρτήτου γλώσσαςσχήματα.(σύμφωναμε[15]). * Terrier Search Engine (http://ir.dcs.gla.ac.uk/terrier/): Eίναι μια πλατφόρμα για τη γρήγορη ανάπτυξη των μεγάλης κλίμακας εφαρμογών ανάκτησης πληροφοριών, που παρέχει λειτουργίες δεικτοδότησης και ανάκτησης. Αναπτύχθηκε από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας ανάκτησης πληροφοριών, του τμήματοςτηςεπιστήμηςτωνυπολογιστών,στοπανεπιστήμιοτηςγλασκώβης.μια έκδοση πυρήνων του Terrier είναι διαθέσιμη ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα υπό τηνδημόσιαάδειαmozilla(mpl),μετοστόχοναδιευκολυνθείοπειραματισμόςκαι 13

14 η έρευνα στην ευρύτερη κοινότητα της ανάκτησης πληροφοριών (σύμφωνα με [16]). * Xapian (http://xapian.org/) : Eίναι μια ανοικτού κώδικα πιθανολογική βιβλιοθήκη ανάκτησης πληροφοριών, που κυκλοφορεί με γενική δημόσα άδεια (GPL) GNU. Είναι μια ολοκληρωμένου κειμένου βιβλιοθήκη μηχανών αναζήτησης για προγραμματιστές. Γράμμένη σε C++, με τελευταία σταθερή έκδοση την (κυκλοφόρησε ). Τρέχει σε Linux, MAC OS Χ, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Solaris, HP UX, Tru64, IRIX, Microsoft Windows, GNU Hurd και OS/2. Εχεισχεδιαστείγιαναείναιιδιαίτεραπροσαρμόσιμημεσκοπόναεπιτρέπειστους προγραμματιστέςναπροσθέτουνεύκολαπροηγμένεςτεχνικέςδεικτοδότησηςκαι αναζήτησης στις αιτήσεις τους. Ένας αυξανόμενος αριθμός οργανώσεων και προγραμμάτων χρησιμοποιούν την Xapian συμπεριλαμβανομένων των Debian, Gmane,DieZeit,Delicious,MoinMoin,καιOneLaptopperchild(σύμφωναμε[17]). *YaCy(http://yacy.net/):Eίναιμιαελεύθερηδιανεμημένημηχανήαναζήτησης, πουστηρίζεταιστιςαρχέςτωνομότιμων{peer to peer(p2p)}δικτύων.οπυρήνας τουείναιέναπρόγραμμαυπολογιστήγράμμένοστηνjavaδιανεμημένoσεαρκετές εκατοντάδες υπολογιστές, που αποκαλούνται yacy peers. Κάθε yacy peer επισκέπτεται έγγραφα στον Παγκόσμιο Ιστό ανεξάρτητα με τους άλλους yacypeers, τα αναλύει, τα δεικτοδοτεί και τα αποτελέσματα της δεικτοδότησης τα αποθηκεύεισεμιακοινήβάσηδεδομένων(αποκαλείταιindex),ηοποίαμοιράζεται με άλλους yacy peers χρησιμοποιώντας τις αρχές των P2P δικτύων. Είναι ανεξάρτητη πλατφόρμας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα. Η τελευταία σταθερή έκδοση είναι η 0.9 (ανακοινώθηκε 23 Ιουνίου, 2009). Είναι γραμμένη σε Java και αναπτύχθηκε απο τον Michael Christen. Το πρόγραμμακυκλοφορείμεάδειαgpl(σύμφωναμε[18]). * Zettair (http://www.seg.rmit.edu.au/zettair/) H Zettair είναι μια συμπαγής μηχανή αναζήτησης κειμένων για την δεικτοδότηση και την αναζήτηση HTML (ή TREC) συλλογών (στο παρελθόν ονομαζόταν Lucy). Είναι ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικαπουαναπτύσσεταιαπόμιαομάδαερευνητώνστοπανεπιστήμιοrmit.το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμά της είναι η δυνατότητα της να χειριστεί μεγάλες συλλογές εγγράφων (100 GB και άνω). Έχει ένα μόνο εκτελέσιμο, που εκτελεί 14

15 ταυτόχρονα και την διαδικασία της δεικτοδότησης και της αναζήτησης, με μια διεπαφή μέσω της γραμμής εντολών. Είναι άδειοδοτημένο υπό τους όρους της άδειαςbsd(σύμφωναμε[19]). Άλλη μία γνωστή και ισχυρή μηχανή αναζήτησης ανοιχτού κώδικα είναι η Aspseek.org, η οποία και θα παρουσιαστεί λεπτομερώς στο επόμενο κεφάλαιο εφόσονείναικαιημηχανήαναζήτησηςστηνοποίαθαπραγματοποιηθείηεπέκταση έτσιώστεναυλοποιηθείηδυνατότηταδεικτοδότησηςαπότονχρήστη. 5.Οφέληαπότηνχρήσημηχανώναναζήτησης ΗχρήσητωνΜηχανώνΑναζήτησηςεπιφέρειπολλαπλάοφέλητόσογιατον απλόχρήστητουίντερνετόσοκαιγιατηνεπιχείρησηπουδιαθέτειδικτυακότόπο. Πιοσυγκεκριμένα,γιατονμενχρήστηηύπαρξητωνΜηχανώνΑναζήτησηςκαθιστά την αναζήτηση πληροφορίας στο Διαδίκτυο μια εξαιρετικά εύκολη διαδικασία, ανεξάρτητα από το αν το θέμα που τον ενδιαφέρει είναι εξειδικευμένο ή όχι. Ο χρήστης δεν χρειάζεται να περιπλανιέται πηγαίνοντας από σελίδα σε σελίδα και από σύνδεσμο σε σύνδεσμο προκειμένου να ανακτήσει την πληροφορία που επιθυμεί. ΤομόνοπουχρειάζεταιείναιναεπισκεφτείτηναρχικήσελίδατηςΜηχανής Αναζήτησης,ναπληκτρολογήσειτουςόρουςπουπεριγράφουνμεόσομεγαλύτερη σαφήνειακαιπεριεκτικότηταγίνεταιτοθέμαπουτονενδιαφέρεικαιναπεριμένει λίγα δευτερόλεπτα έως ότου η Μηχανή Αναζήτησης πραγματοποιήσει για λογαριασμό του την περιήγηση σε όλο το Web και του επιστρέψει με τη μορφή λίσταςαποτελεσμάτωνόλεςτιςσχετικέςμετοσυγκεκριμένοθέμασελίδεςπουέχει εντοπίσει. Επομένως, ο χρήστης εξυπηρετείται γρηγορότερα, ευκολότερα και πληρέστεραμετηχρήσηενόςτέτοιουπανίσχυρουεργαλείου. Απότηνάλλη,γιαμιαεπιχείρησηπουδιαθέτειδικτυακότόποταοφέληαπό την ύπαρξη των Μηχανών Αναζήτησης είναι εξίσου σημαντικά. Αν αναλογιστούμε ότι ο αριθμός των χρηστών που χρησιμοποιούν τις Μηχανές Αναζήτησης στην καθημερινήτουςζωήγιαοποιοδήποτεθέματουςενδιαφέρειείναιτεράστιος,τότε καταλαβαίνουμε ότι η παρουσία του δικτυακού τόπου της επιχείρησης στη λίστα αποτελεσμάτων της Μηχανής σημαίνει αυτόματα αύξηση του αριθμού των 15

16 χρηστών πελατών που θα επισκεφτούν την ιστοσελίδα της ή ακόμη που θα ενημερωθούνγιατηνύπαρξηαυτής.επομένως,ηεπιχείρησηεπιτυγχάνειμέσωτων Μηχανών Αναζήτησης να προσελκύσει ευκολότερα και γρηγορότερα περισσότερους πελάτες ενδιαφερόμενους για τα προϊόντα/υπηρεσίες της και μάλισταχωρίςκανένακατάκανόναεπιπρόσθετοκόστοςγιατηνίδια. Συνεπώς,οιΜηχανέςΑναζήτησηςαποτελούνέναπανίσχυροεργαλείοτόσο για τους χρήστες όσο και για τις επιχειρήσεις μέσα στον απέραντο κόσμο του Διαδικύου(Internet)(σύμφωναμε[20]). 6.ΖητήματατωνΜηχανώνΑναζήτησης Καθώς οι μηχανές αναζήτησης βελτιώνονται μέσω των τεχνολογικών εξελιξέων, παρουσιάζεται και η ανάγκη για επίλυση ενός πλήθους τρεχόντων ζητημάτων,ταοποίαμέχριαυτήντηνστιγμήδενέχουναντιμετωπιστεί. Ένακύριοζήτημαείναιότιδενθυμούνταιτηνπροηγούμενηαναζήτησηπου έχει σαν συνέπεια την μείωση της αποδοτικότητας της μηχανής και την μηεξοικονόμηση χρόνου προς όφελος του χρήστη.επιπλέον, δεν προσωποιούν τις απαντήσεις,μετηνέννοιαότιδενγνώρίζουντακύριαχαρακτηριστικάγνωρίσματα του χρήστη που υποβάλει την ερώτηση αναζήτησης ούτε τα προσωπικά του ενδιαφέροντα,ωςσυνέπειααυτουπαρουσιάζονταιοιίδιεςσελίδεςαποτελεσμάτων σεδιαφορετικέςκατηγορίεςχρηστών(π.χ.επιστρέφουνταίδιαurlsσεκαθηγητές Πανεπιστημίουκαιμαθητέςδημοτικού). Επίσης, δεν φιλτράρουν την άχρηστη (παραπλανητική ή μη αξιόπιστη) πληροφορίαμεαποτέλεσμαοισελίδεςαποτελεσμάτωναναζήτησηςναγεμίζουνμε ένα πλήθος συνδέσμων(links) τα οποία είναι άχρηστα για τον χρήστη. Ένα άλλο ζήτημα είναι η ενοποίηση των διαφορετικών μηχανών αναζήτησης, εφόσον η καθεμία έχει διαφορετική αρχιτεκτονική και χρησιμοποιεί διαφορετικούς αλγόριθμους κατάταξης. Συν τοις άλλοις, η σύνδεση στις μηχανές αναζήτησης πραγματοποιείταιαποκλειστικάμέσωτουhttpπρωτοκόλου(σύμφωναμε[21]). Τέλος, ένα ακόμα ζήτημα, το οποίο και επιλύεται στην παρούσα εργασία, είναιότιδενεπιτρέπουνστονχρήστηναδεικτοδοτείοτιέγγραφοοίδιοςεπιθυμεί, 16

17 δενέχειπρόσβασηστηνβάσηδεδομένωντηςμηχανήςκαιτοαποκλειστικόγέμισμα τηςβάσηςτηςπραγματοποιείταιαπότονwebcrawlerτης.μέσωτηςδυνατότητας δεικτοδότησης οποιοδήποτε εγγράφων, ο χρήστης χρησιμοποιώντας την μηχανή αναζήτησης θα μπορεί να αναζητεί πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν και στις σελίδες των αποτελεσμάτων της μηχανής θα εμφανίζονται ταυτόχρονα τα πιο σχετικάέγγραφατουπαγκόσμιουιστούαλλάκαιταπλέονσχετικάέγγραφααπό τον προσωπικό του αποθηκευτικό χώρο που ικανοποιούν τους όρους αναζήτησης του. 7. Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων για τις Μηχανές Αναζήτησης (searchengineoptimization) Ο όρος Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων για τις Μηχανές Αναζήτησης (search engine optimization) περιγράφει όλες εκείνες τις διαδικασίες επεμβάσεις που πρέπειναγίνουνστηδομήκαιτοπεριεχόμενομιαςιστοσελίδαςώστεναείναιόσο τοδυνατόπιοφιλικήπροςτιςμηχανέςαναζήτησης.τελικόςστόχοςείναιηυψηλή κατάταξητουιστοχώρουκαιηαύξησητηςεπισκεψιμότηταςτηςιστοσελίδαςμέσω οργανικών αποτελεσμάτων, δηλαδή αποτελεσμάτων χρηστών του Internet που ψάχνουν στις μηχανές αναζήτησης με τις λέξεις κλειδιά(keywords) που αφορούν τοπεριεχόμενοτηςιστοσελίδας. Ένααποτασημαντικότεραστοιχείαπουπρέπεινασυμπεριλαμβάνεταιστην ιστοσελίδαωστεναβοηθάστηνκαλύτερηκατάταξητηςστιςμηχανέςαναζήτησης είναι η συνάφεια (relevancy) μεταξύ του τίτλου, της περιγραφής, των λέξεων κλειδιώνκαιτουπεριεχομένουτηςκάθεσελίδας. Βασικόρόλοπαίζειοτίτλοςκάθεσελίδας.Θαπρέπειναπεριλαμβάνειόσοτο δυνατό περισσότερες από τις λέξεις κλειδιά που έχουν καθοριστεί, αλλά ο τίτλος καλόείναιναπαραμένειμικρότεροςαπόδώδεκαλέξεις. Η χρήση των λέξεων κλειδιών είναι ζωτικής σημασίας για την επισήμανση ενός ιστοτόπου από τις μηχανές αναζήτησης. Αν στον ιστοτόπο περιλαμβάνονται περισσότερες από μια σελίδες, οι λέξεις κλειδιά πρέπει να εμφανίζονται σε όλες. Βασικόςπαράγοντας,επίσης,είναιοιλέξεις κλειδιάνασυμπεριλαμβάνονταιόσοτο δυνατό περισσότερες φορές στον κορμό του κυρίως κειμένου της σελίδας (body 17

18 text). Αυτό συμβαίνει επειδή οι περισσότερες μηχανές αναζήτησης τις "ψάχνουν" και στο κυρίως κείμενο. Αν δε συναντήσουν μια λέξη κλειδί στο κυρίως κείμενο, απλάτηναγνοούν. Ορισμένοι από αυτούς που "στήνουν" ιστοσελίδες πιστεύουν ότι η σελίδα γίνεται ελκυστική με τις εικόνες. Αυτό ισχύει για τους επισκέπτες τις σελίδας, όχι όμως και για τις μηχανές αναζήτησης, οι οποίες δεν είναι ικανές να εντοπίσουν εικόνες. Κι όμως, υπάρχουν μηχανές αναζήτησης εικόνων στο Διαδίκτυο. Πώς εντοπίζουν τις εικόνες; Η απάντηση είναι και πάλι λέξεις κλειδιά για καθεμία από τιςεικόνεςπουτοποθετούνταιστονιστοχώρο. Στο Διαδίκτυο κυκλοφορούν προγράμματα (συνήθως επι πληρωμή) αλλά καιεταιρείες,οιοποίεςμεσυνδρομήαναλαμβάνουνναεντοπίζουντις500ή1000 "κορυφαίες" λέξεις κλειδιά και να τις αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους χρήστες τους. Δίνουν, επίσης, και κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτιστοποίηση,πολλέςφορέςδωρεάν. Αμφιλεγόμενο σημείο, ωστόσο, παραμένουν οι μετα επισημάνσεις (META tags). Δεν έχει διαπιστωθεί επακριβώς πόσο προσμετρώνται από τις μηχανές αναζήτησης, ωστόσο η σύσταση των ειδικών είναι να συμπληρώνονται σωστά τα πεδία μετα επισημάνσεων για λέξεις κλειδιά και μετα περιγραφή (Metadescription). Τέλος, όλοι οι ασχολούμενοι με το χώρο συστήνουν, προκειμένου να καταταγείσευψηλήθέσημιαιστοσελίδα,πρέπειησύνταξητηςhtmlστηνοποία έχειγραφείναακολουθείόσοτοδυνατόαυστηρότερατιςπροδιαγραφέςσύνταξης καιχρήσηςπουέχειθεσπίσειτοworldwidewebconsortium(w3c)(σύμφωναμε [22]). 8.ΤιείναιοιμηχανέςΜετα Αναζήτησης Είναι αλήθεια πως οι Μηχανές Αναζήτησης επιστρέφουν αρκετό υλικό ως αποτέλεσμα μιας αίτησης για αναζήτηση πληροφορίας στο Διαδίκτυο από το χρήστη. Εντούτοις, για απολύτως περιεκτικά αποτελέσματα στο κυνήγι της πληροφορίας θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του τις λεγόμενες Μηχανές Μετα 18

19 Αναζήτησης (MetaSearch Engines). Οι Μηχανές Μετα Αναζήτησης θα μπορούσε κανείς να πει πως είναι οι μηχανές αναζήτησης των Μηχανών Αναζήτησης : πραγματοποιούν ερωτήματα για ανάκτηση πληροφορίας σε πολλές Μηχανές Αναζήτησηςταυτόχρονα. Οτρόποςλειτουργίαςτουςείναιίδιοςμετοντρόπολειτουργίαςτωναπλών ΜηχανώνΑναζήτησης.Οχρήστηςπληκτρολογείστηφόρμαεισαγωγήςερωτήματος τις λέξεις κλειδιά ή άλλες λέξεις που περιγράφουν το θέμα για το οποίο επιθυμεί την ανάκτηση πληροφορίας. Με το πάτημα του κουμπιού για την έναρξη της αναζήτησης, η Μετα Μηχανή στέλνει το ερώτημα του χρήστη ταυτόχρονα σε πολλές, ξεχωριστές, απλές Μηχανές Αναζήτησης και συνεπώς στις βάσεις δεδομένων με web σελίδες αυτών. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η Μετα Μηχανή επιστρέφει στο χρήστη τα αποτελέσματα που έχει συλλέξει από όλες τις απλές ΜηχανέςΑναζήτησηςστιςοποίεςδιαβίβασετοερώτηματουχρήστη. Μια πιο πολύπλοκη Μηχανή Μετα Αναζήτησης επιτρέπει στον χρήστη να καθορίσει πολύπλοκες παραμέτρους με βάση τις οποίες επιθυμεί να γίνει η αναζήτησηπληροφορίαςσχετικάμετοσυγκεκριμένοθέμαπουτονενδιαφέρει.για παράδειγμα,οχρήστηςείναιδυνατόνακαθορίσειτοχρονικόδιάστημαγιατοοποίο επιθυμείναγίνειηαναζήτησηαυτή.μιατέτοιαλειτουργίαυποστηρίζεταικαιαπό τις απλές Μηχανές Αναζήτησης. Επίσης, ακριβώς όπως και στις απλές Μηχανές Αναζήτησης, είναι δυνατή στις Μηχανές Μετα Αναζήτησης η χρήση των Boolean τελεστών AND, OR και NOT, καθώς και του τελεστή προσέγγισης NEAR, στη διατύπωσητωνερωτημάτωναπότοχρήστη. Οι Μηχανές Μετα Αναζήτησης δεν διαθέτουν δικές τους βάσεις δεδομένων με web σελίδες, όπως συμβαίνει στις απλές μηχανές. Αυτό που κάνουν είναι να διαβιβάζουν τα ερωτήματα των χρηστών στις βάσεις δεδομένων των απλών ΜηχανώνΑναζήτησης.ΜιαΜετα ΜηχανήΑναζήτησηςαπαιτείπερισσότεροχρόνο γιατηνεκτέλεσηενόςερωτήματοςκαθώςθαπρέπειναπραγματοποιήσειελέγχους σεπολλέςάλλεςμηχανέςαναζήτησηςσχετικάμετοερώτημααυτό.τοσημείοστο οποίο υπερέχουν οι Μηχανές Μετα Αναζήτησης έναντι των απλών Μηχανών Αναζήτησης είναι ότι συχνά επιστρέφουν απαντήσεις σε σχετικά ασαφείς ερωτήσειςτουχρήστηπουμιααπλήμηχανήμπορείνα«χάσει». 19

20 ΣήμεραυπάρχουντρειςτύποιΜηχανώνΜετα Αναζήτησης: * Εργαλεία για ανάκτηση πληροφορίας (digging) σε πολλές πηγές, που προσφέρουν πολλές δυνατότητες για εύρεση αυτού που ζητά ο χρήστης μέσα σε αποτελέσματα αναζήτησης. Αυτά τα εργαλεία είναι κατάλληλα για ερευνητές που επιζητούνμιασεβάθοςανάκτησηπληροφοριώνσχετικάμεέναθέμα Παράδειγμα της παραπάνω κατηγορίας είναι η MetaCrawler (http://www.metacrawler.com). Δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει συγκεκριμένη περιοχή (π.χ. Ευρώπη) από την οποία επιθυμεί να προέρχονται τα αποτελέσματατηςαναζήτησηςήακόμηκαισυγκεκριμένουςδικτυακούςτόπους. * Μηχανές Μετα Αναζήτησης που πραγματοποιούν πολύπλοκες αναζητήσεις, ενοποιούν τα αποτελέσματα καλά, απαλείφουν τις διπλο εμφανίσεις αποτελεσμάτωνκαιπροσφέρουνεπιπρόσθετεςεπιλογές,όπωςέξυπνηταξινόμηση ήομαδοποίησηκατάθέματατωναποτελεσμάτωντηςαναζήτησης ΗSavvySearch(http://savvy.search.com/)είναιμιααπότιςπαλαιότερεςΜηχανές Μετα Αναζήτησης που ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να καθορίσει τον αριθμό των αποτελεσμάτων που επιθυμεί να του επιστραφούναπόκάθεμιααπότιςαπλέςμηχανέςαναζήτησηςπουθαερωτηθούν. Η Clusty (http://clusty.com/) είναι άλλη μια μηχανή μετα αναζήτησης αυτής της κατηγορίας που παρουσιάζει τα αποτελέσματα στον χρήστη ανα συστάδες (clusters),δηλαδήμιαομάδααπόπαρόμοιαθέματαπουσχετίζονταιμετηναρχική ερώτησητουχρήστη. *ΜηχανέςΜετα Αναζήτησηςπου«ψάχνουν»σεπολλάμέρηκαιεπιστρέφουντα αποτελέσματα χωρίς τις επιλογές που αναφέραμε παραπάνω. Σε αυτή την κατηγορίαανήκουνπολλέςμηχανέςμετα Αναζήτησης. Μια μηχανή αυτής της κατηγορίας είναι η Dogpile ( ). Διαβιβάζειτοερώτηματουχρήστησε25απλέςΜηχανέςΑναζήτησης.Μερικέςαπό αυτές είναι: Excite, Lycos, InfoSeek, WebCraweler, Thunderstone, PlanetSearch και Yahoo(σύμφωναμε[23]και[24]). 20

21 ΜέροςΒ 8.Ηανατομίαμιαςμηχανήςαναζήτησης(SearchEngine) Η βασική λειτουργία μιας μηχανής αναζήτησης είναι η εξής : Πληκτρολογούμεμιαλέξηήμιαφράσηστηφόρματηςαναζήτησηςκαιπατάμετο κουμπί. Περιμένουμε λίγα δευτερόλεπτα και θα μας επιστραφεί μια λίστα με χιλιάδεςσυνδέσμους(links)σεσχετικέςιστοσελίδες.μετάτομόνοπουέχουμενα κάνουμε είναι να επισκεφτούμε κάποιους από αυτούς τους συνδέσμους και να βρούμεαυτόπουψάχνουμε.αλλάποίαείναιηπραγματικήλειτουργίαμιαςμηχανής αναζήτησης;ποίαείναιτακομμάτιααπόταοποίααποτελείται; ΗυψηλούεπιπέδουαρχιτεκτονικήμιαςΜηχανήςΑναζήτησης Οιμηχανέςαναζήτησηςείναιπολύπλοκασυστήματαπουαποτελούνταιαπόπολλά τμήματα που κάθε ένα χρίζει ιδιαίτερης προσοχής στην ανάπτυξη και λειτουργία του.πίσωαπότιςμηχανέςαναζήτησηςυπάρχουνπρογράμματαπουχρησιμοποιούν αλγόριθμους για να βρουν και να συλλέξουν πληροφορίες για τις ιστοσελίδες. Οι 21

22 πληροφορίες που συλλέγονται είναι λέξεις ή φράσεις (keywords) που χαρακτηρίζουνταπεριεχόμενατηςιστοσελίδας,τοurlτηςιστοσελίδας,οκώδικας που δημιουργεί την ιστοσελίδα και συνδέσμους προς και από την σελίδα. Μετά, όλες αυτές οι πληροφορίες κατηγοριοποιούνται και αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων (databases) Αυτό που φαίνεται μπροστά από τις μηχανές αναζήτησης είναι ένα φιλικό περιβάλλον (User Interface). Οι τελικοί χρήστες χρησιμοποιούν αυτότοπεριβάλλονγιαναδώσουνλέξειςήφράσεις(keywords)σεμιαπροσπάθεια ναβρουνσχετικέςπληροφορίες.ότανοχρήστηςπατάειτοκουμπίτηςαναζήτησης, ένας αλγόριθμος εξετάζει της πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στην βάση δεδομένων και επιστρέφει συνδέσμους (links) σε ιστοσελίδες που φαίνονται να ταιριάζουνστιςλέξεις κλειδιά(keywords)πουοχρήστηςείχεδώσει.ηδιαδικασία συλλογής πληροφοριών σχετικές με τις ιστοσελίδες, εκτελείται από έναν crawler, spiderήrobot.οcrawlerαρχικάκοιτάειέναπροςέναταurlπουβρίσκονταιστο Διαδίκτυο(Internet)καισυλλέγειλέξειςκαιφράσειςγιακάθεένααπόαυτά.Στην συνέχεια τα αποθηκεύει στην βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται για να δίνει ζωήστηνμηχανήαναζήτησης(searchengine)(σύμφωναμε[25]). 10.ΤρόποςΛειτουργίαςΜηχανώνΑναζήτησης Οι Μηχανές Αναζήτησης δεν «ψάχνουν» στην πραγματικότητα τον ΠαγκόσμιοΙστό(www)τηνστιγμήτηςαναζήτησης.ΚάθετέτοιαΜηχανήψάχνεισε μια βάση δεδομένων που περιέχει αντίγραφα ιστοσελίδων όπως αυτές έχουν επιλεγεί αυτόματα ανάμεσα σε δισεκατομμύρια σελίδες στο Διαδίκτυο (Internet) που υπάρχουν σε εξυπηρετητές (servers). Όταν ψάχνουμε στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας μια Μηχανή Αναζήτησης, αναζητούμε κατά κάποιο τρόπο ένα παλιό αντίγραφο της πραγματικής web σελίδας, όπως αυτό υπάρχει στη βάση δεδομένωντηςμηχανής.ότανκάνουμε«κλικ»πάνωστουςσυνδέσμους(links)που παρέχονται από τα αποτελέσματα αναζήτησης της Μηχανής, ανακτούμε από τον εξυπηρετητή(server)τηντωρινήέκδοσητηςσελίδας. Οι βάσεις δεδομένων των Μηχανών Αναζήτησης «συμπληρώνονται» από ειδικά προγράμματα υπολογιστών (ρομπότ) που λέγονται «αράχνες» (spiders). ΠαρόλοπουλέγεταιότιδιατρέχουντοΔιαδίκτυοπροςαναζήτησησελίδωνγιανα 22

23 τις συμπεριλάβουν στη βάση δεδομένων της μηχανής, στην πραγματικότητα παραμένουν σε ένα μόνο μέρος : βρίσκουν τις σελίδες που ενδέχεται να συμπεριληφθούν στη βάση ακολουθώντας τους συνδέσμους (links) στις σελίδες που ήδη υπάρχουν στην βάση δεδομένων τους. Οι «αράχνες» δεν μπορούν να σκεφτούνήναπληκτρολογήσουνέναurlήνακρίνουνκαινααποφασίσουνανθα πρέπει να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ένα θέμα στο Διαδίκτυο. Αφού οι «αράχνες» βρουν τις σελίδες, τις περνούν σε ένα άλλο πρόγραμμα υπολογιστή για τοποθέτηση δεικτών (index). Αυτό το πρόγραμμα αναγνωρίζειτοκείμενο,τουςσυνδέσμουςκαιτουπόλοιποπεριεχόμενοτηςσελίδας καιτοαποθηκεύειστααρχείατηςβάσηςδεδομένωντηςμηχανήςαναζήτησηςέτσι ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί αναζήτηση πάνω στη βάση με τη χρήση λέξεων κλειδιώνήμεόποιεςάλλεςπιοεξελιγμένεςπροσεγγίσειςπροσφέρονται. Ησελίδαθαβρεθείανηαναζήτηση(πουέχειπραγματοποιηθείμεβάσητα στοιχείαπουέχειδώσειοχρήστης)συμπέσειμετοπεριεχόμενοκάποιαςεγγραφής της βάσης της Μηχανής Αναζήτησης. Όταν πραγματοποιηθεί μια αναζήτηση και γίνει η συλλογή των αποτελεσμάτων από τη βάση δεδομένων της Μηχανής, τα αποτελέσματα αυτά επιστρέφονται στο χρήστη με τη μορφή μιας λίστας με σύνδέσμους στις αντίστοιχες σελίδες. Ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζονται τα αποτελέσματααυτά,αλλάκαιηταξινόμησήτουςστηλίστα,διαφέρειαπόμηχανή σεμηχανή.τααποτελέσματατηςαναζήτησηςείναιδυνατό: *ναακολουθούνκάποιοναλγόριθμοταξινόμησηςπροκειμένουναεξαχθείη σειράμετηνοποίαθαεμφανιστούνστηλίστα. *νατοποθετούνταιτυχαίαστηλίστα. *νατοποθετούνταιανάλογαμεταχρήματαπουπληρώνειοιδιοκτήτηςτου κάθεδικτυακούτόπουστηνεταιρίατηςμηχανήςαναζήτησηςειδικάγιανα τοποθετηθείηιστοσελίδατουσεκαλύτερησειράστηλίστα. *ναχρησιμοποιείταισυνδυασμόςτωνπαραπάνωμεθόδων,ανάλογαμετην κάθεπερίπτωση. Μερικοίτύποισελίδωνκαισυνδέσμωνεξαιρούνται,λόγωπολιτικής,απότις περισσότερες Μηχανές Αναζήτησης. Άλλες, πάλι, εξαιρούνται επειδή οι «αράχνες» 23

24 τωνμηχανώναναζήτησηςδενμπορούννατιςπροσπελάσουν.αυτέςοισελίδεςπου εξαιρούνται αναφέρονται ως το «Αόρατο Διαδίκτυο» (Invisible Web) πρόκειται γιαό,τιδενεπιστρέφεταιαπότιςμηχανέςαναζήτησηςωςαποτέλεσμα.τοαόρατο Διαδίκτυο εκτιμάται ότι είναι μεγαλύτερο δυο με τρεις φορές, ή και περισσότερο, απότο«ορατό»διαδίκτυο(σύμφωναμε[26]). 11.Αλγόριθμοικατάταξης(rankingAlgorithms) Τα κύρια στοιχεία από τα οποία αποτελείται μια μηχανή αναζήτησης είναι αυτά που φαίνονται όπως είναι το Query interface και τα Search Engine Result Pages(SERP),κιαυτάπουδεφαίνονται,όπωςείναιοιrankingAlgorithms,Crawlers καιdatabase.aυτότοοποίοαποτελείτηβάσηγιατηλειτουργίαόλωντωνάλλων είναι ο Αλγόριθμος κατάταξης (ranking Algorithm). Η λειτουργία μιας μηχανής αναζήτησης βασίζεται στον αλγόριθμο ο οποίος είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον τρόποπουοχρήστηςεντοπίζειτιςπληροφορίες. Πιο αναλυτικά, ένας αλγόριθμος παίρνει ένα ερώτημα, εντοπίζει πιθανές απαντήσεις και τέλος επιστρέφει τις πιο σχετικές. Ένας Αλγόριθμος κατάταξης (ranking Algorithm) για μια μηχανή αναζήτησης (Search engine), παίρνει ένα ερώτημα(λέξηήφράσηπροςαναζήτηση),ψάχνειτηβάσηδεδομένωντηςμηχανής που περιέχει σε κατηγορίες keywords και URLs σχετικές προς την αναζήτηση, και στο τέλος επιστρέφει σελίδες που περιέχουν αυτή τη λέξη ή φράση στο κείμενο τουςήστοurl. Υπάρχουν πολλές κατηγοριοποιήσεις ranking Algorithms και κάθε μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιεί διαφορετικούς. Αυτός είναι ο βασικός λόγος των διαφορετικών αποτελεσμάτων που επιστρέφουν οι μηχανές αναζήτησης μεταξύ τους. Τέλος, οι τρεις βασικότερες κατηγορίες που αξίζει να αναφερθούν είναι:onpagealgorithms,whole sitealgorithmsκαιoff sitealgorithms.κάθεμιααπόαυτές τις κύριες κατηγορίες αλγορίθμων ψάχνει διαφορετικά στοιχεία μιας ιστοσελίδας. Παρόλα αυτά και οι τρεις κατηγορίες αποτελούν μέρος ενός πολύ μεγαλύτερου αλγορίθμου(σύμφωναμε[27]). 24

25 12.ΟιδιεγασίεςτηςεκτέλεσηςμιαςΜηχανήΑναζήτησης ΜιαΜηχανήΑναζήτησηςεκτελείταιμετηνπαρακάτωσειρά: 1. WebCrawling 2. Indexing 3. Searching Οι Μηχανές Αναζήτησης αποθηκεύουν πληροφορίες για πολλές ιστοσελίδες τις οποίεςανακτούναποτοίδιοτοworldwideweb.αυτέςοισελίδεςανακτώνταιαπό έναν Web Crawler (γνωστό ως spider) μία αυτοματοποιημένη μηχανή αναζήτησης Ιστού, ο οποίος ακολουθει κάθε σύνδεσμο που βλεπει. Επίσης, μπορούν να γίνουν κάποιες εξαιρέσεις με την χρήση των robots.txt τα όποια αποτελούνμίασύμβασηγιαναμηνεπιτρέπουνσταwebspidersπρογράμματανα έχουνπρόσβασησεόληήσεμέροςμιαςιστοσελίδας.ταrobotsχρησιμοποιούνται συχνά από τις Μηχανές Αναζήτησης για να ταξινομήσουν και να αρχειοθετήσουν τιςιστοσελίδες. Το περιεχόμενο κάθε σελίδας αναλύεται για να καθοριστεί ο τρόπος που θα πρέπειναδεικτοδοτηθεί(γιαπαράδειγμα,λέξειςεξάγονταιαπότουςτίτλους,απο τις επικεφαλίδες headings ή από ειδικά πεδία τα οποία λέγονται meta tags τα οποία είναι HTML στοιχεία και χρησιμοποιούνται για να παρεχουν τα μεταδεδομένα, δηλαδη δεδομένα για τα δεδομένα όπως page description και keywords(από[28]). Δεδομένα σχετικά με τις ιστοσελίδες αποθηκεύονται σε μία δεικτοδοτημένη βάση δεδομένων για χρήση σε μελλοντικά ερωτήματα χρηστών. Μερικές μηχανές αναζήτησης, όπως το Google, αποθηκεύουν όλο ή μέρος του πηγαίου κώδικα (αναφέρεται ως cache) καθώς επίσης και πληροφορίες για τις ιστοσελίδες,ενώάλλες,όπωςτοaltavista,αποθηκεύουνκάθελέξησεκάθεσελίδα που βρίσκουν. Αυτή η cache σελίδα κρατά πάντα το πραγματικό κείμενο αναζήτησηςδεδομένουότιείναιαυτήπουδεικτοδοτήθηκεπραγματικά,έτσιμπορεί ναείναιπολύχρήσιμηότανενημερωθείτοπεριεχόμενοτηςτρέχουσαςσελίδαςκαι οιόροιαναζήτησηςδενείναιπλέονσεαυτήν.αυτήημέθοδοςτουgoogleικανοποιεί τις προσδοκίες των χρηστών, εφόσον οι όροι αναζήτησης θα είναι στην επιστρεφόμενηιστοσελίδα.ηαυξανόμενησχετικότητααναζήτησηςκαθιστάαυτές 25

26 τιςcacheσελίδεςπολύχρήσιμες,εφόσονμπορούνναπεριέχουνδεδομέναπουδεν είναιδιαθέσιμαοπουδήποτεαλλού. Όταν ένας χρήστης εισάγει μια ερώτηση σε μια μηχανή αναζήτησης (με τη χρησιμοποίηση των λέξεων κλειδίών), η μηχανή εξετάζει τα αποτελέσματα του προγράμματος index και παρέχει μια λίστα του καλύτερου ταιριάσματος ιστοσελίδαςσύμφωναμετακριτήριάτης,συνήθωςμεμιασύντομηπερίληψηπου περιέχει τον τίτλο της ιστοσελίδας και μερικές φορές μέρη του κειμένου. Οι περισσοτερες Μηχανές Αναζήτησης υποστηρίζουν την χρήση Boolean τελεστών AND,ORκαιNOTγιαπεραιτέρωδιευκρίνισητουερωτήματοςαναζήτησης.Μερικές μηχανές αναζήτησης παρέχουν ένα προηγμένο χαρακτηριστικό γνώρισμα αποκαλούμενοαναζήτησηεγγύτηταςπουεπιτρέπειστουςχρήστεςνακαθορίσουν τηναπόστασημεταξύτωνλέξεωνκλειδιών. Η χρησιμότητα μιας μηχανής αναζήτησης εξαρτάται από τη σχετικότητα των αποτελεσμάτων που επιστρέφει. Ενώ μπορούν να υπάρξουν εκατομμύρια ιστοσελίδες που περιλαμβάνουν μια ιδιαίτερη λέξη ή μια φράση, μερικές σελίδες μπορούν να είναι πιό σχετικές, δημοφιλείς, ή επιτακτικές από άλλες. Οι περισσότερες μηχανές αναζήτησης υιοθετούν μεθόδους για να ταξινομήσουν τα αποτελέσματα και να παρέχουν το πιο σχετικό αποτελέσματα πρώτα. Το πως μια μηχανήαναζήτησηςαποφασίζειποιεςσελίδεςείναιοιπερισσότεροσχετικές,καιμε ποιά σειρά πρέπει να παρουσιασεί τα αποτελέσματα, ποικίλλει από μηχανή σε μηχανή.οιμέθοδοιαλλάζουνεπίσηςμετηνπάροδοτουχρόνουκαθώςοιαλλαγές χρήσηςδιαδικτύουκαιοινέεςτεχνικέςεξελίσσονται. Οι περισσότερες μηχανές αναζήτησης είναι εμπορικές επιχειρήσεις και εξοικονομούν κέρδη από τα διαφημιστικά έσοδα. Μερικές επιτρέπουν στους ενδιαφερόμενους διαφημιστές να καταβάλλουν κάποιο αντίτιμο ετσι ώστε τα προιόντατουςναεμφανίζονταιψηλάστηνλίστατωναποτελεσμάτωντιςμηχανής αναζήτησης. Οι υπόλοιπες, οι οποίες δε δέχονται να αλλάξουν την σειρά των αποτελεσμάτων τους, κερδίζουν χρήματα με το να εμφανίζουν σχετικές διαφημίσεις με το ερώτημα του χρήστη δίπλα από τα αποτελεσματά τους. Καθε φορα που κάποιος χρήστης επιλέγει μια τέτοια διαφήμιση, η μηχανή έχει ένα διαφημιστικόέσοδο(σύμφωναμε[29]). 26

27 13.WebCrawler ΟWebCrawlerείναιέναπρόγραμμαυπολογιστήπουκοιτάειτοWorldWide Web με έναν μεθοδικό αυτοματοποιημένο τρόπο. Άλλα ονόματα για τους Web Crawlersείναιautomaticindexers,bots,καιwormsήWebspider. Αυτή η διαδικασία καλείται Web crawling ή spidering. Πολλές σελίδες, και ιδιαίτερα οι μηχανές αναζήτησης, χρησιμοποιούν spidering ως μέσο για να παρέχουνενημερωμέναδεδομένα.οιwebcrawlersχρησιμοποιούνταικυρίωςγια ναδημιουργήσουνένααντίγραφοαπόόλεςτιςσελίδεςπουέχουνεπισκεφτείγια μελλοντικήεπεξεργασίααπότηνμηχανήαναζήτησης,ηοποίαθαδεικτοδοτήσει τις κατεβασμένες σελίδες έτσι ώστε να παρέχει γρήγορα τα αποτελέσματα των ερωτημάτων. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένες εργασίεςσυντήρησηςσεμιαιστοσελίδα,όπωςοέλεγχοςγιατηνεγκυρότητατων συνδέσμωνκαιοέλεγχοςγιατηνορθότητατουκώδικαhtml.επιπλέον,οιweb Crawlers μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συλλέξουν συγκεκριμένου τύπου πληροφοριών από τις ιστοσελίδες, όπως η συγκομιδή των διευθύνσεων ηλεκτρονικούταχυδρομείου(γιαspamming). ΈναςWebCrawlerείναιέναείδοςπράκτοραλογισμικού.Γενικά,ξεκινάει απόμιαλίσταμεurlsταοποίαεπισκέπτεται.καθώςεπισκέπτεταιαυταταurls προσδιορίζει όλους τους συνδέσμους υπερ κειμένου (hyperlinks) που βρίσκει στην κάθε σελίδα και στην συνέχεια προσθέτει αυτούς τους συνδέσμους στην λισταμεταurlsπουπρέπειναεπισκεπτεί.όληαυτήτηνλίσταμεταurlsτην επισκέπτεται επαναληπτικά σύμφωνα με ένα σύνολο πολιτικών. Υπάρχουν σημαντικά χαρακτηριστικά του World Wide Web τα οποία κάνουν το crawling πολύ δύσκολο, όπως είναι το μεγάλο του μέγεθος, ο γρήγορος ρυθμος των αλλαγώνπουσυντελούνταικαιηδυναμικήδημιουργίασελίδων. Γενικά, η συμπεριφορά του Web Crawler είναι η έκβαση από έναν συνδυασμό πολιτικών. Α)ΠολιτικήΕπιλογής,ηοποίαδηλώνειποιέςσελίδεςνακατεβούν Β)ΠολιτικήΝέαςΕπίσκεψης,ηοποίαδηλώνειπότεναελεχθούνγιααλλαγές οισελίδες 27

28 Γ)ΠολιτικήΕυγενείας,ηοποίαδηλώνειπωςνααποφευχθείηυπερφορτωση ιστοσελίδων Δ) Πολιτική Παραλληλισμού, η οποία δηλώνει τον τρόπο συντονισμού των κατανεμημένωνwebcrawlers Επιπλέον, οι Web Crawlers εκτελούν και ένα είδος κανονικοποίησης URL (URL normalization) με σκοπό να αποφύγουν να επισκεφτούν την ίδια πηγή περισσότερες από μία φορα, αυτό το επιτυγχάνουν τροποποιώντας και τυποποιώνταςέναurlκατατρόποσυνεπή. Τέλος, υπάρχουν κάποιες μετρικές που έχουν ως στόχο την εκτίμηση της αξιοπιστίας και της απόδοσης του Web Crawler. Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η μετρική που αφορά το πόσες σελίδες επεξεργάζεται ο crawler το δευτερόλεπτο (μία ενδεικτική τιμή αυτής της μετρικής είναι περίπου έγγραφατηνμερα)καθώςεπίσηςκαιημετρικήπουεξετάζειτουςπαράγοντεςπου επηρεάζουν την ταχυτητά του. Άλλες δύο κοινές μετρικές είναι η φρεσκάδα (freshness)καιηηλικία(age).ηφρεσκάδαείναιτομέροςτωνεγγράφωνπουείναι φρέσκα, δηλ., δεν έχουν αλλάξει από την τελευταία φορά που τα επισκέφτηκε o crawler. Η ηλικία ενός εγγράφου μετράει πόσο πολυδιατηρημένο το τοπικό αντίγραφο είναι, η ηλικία ενός crawler είναι ο μέσος όρος των ηλικιών των εγγράφωντης(σύμφωναμε[30]). ΠαραδείγματααπόWebCrawlers 1) YahooείναιτοόνοματουYahooSearchCrawler. 2) Google Crawler. Βασίζεται σε C++ και Python και ενσωματώθηκε με την διεργασίατηςδεικτοδότησης,επειδήηανάλυσηκειμένουγίνεταιγιαόλοτο κείμενο που δεικτοδοτείται και επίσης για την εξαγωγή του URL. Υπάρχει έναςκεντρικόςεξυπηρετητήςurlοοποίοςστέλνειλίστεςαπόurlsγιανα προσκομιστούν από διάφορες διεργασίες crawling. Κατα την διαδικασία ανάλυσης,ταurlsπουβρέθηκανπερνιούνταιστονκεντρικόεξυπηρετητή URLγιαναελεχθείαντοURLέχειπροηγουμένωςπροσκομιστεί.Ανόχιτότε τοurlπροστιθεταιστηνουράαναμονήςτουκεντρικούεξυπηρετητήurl. 28

29 3) RBSEήτανηπρώτηκυκλοφορίσιμηέκδοσηWebCrawler.Βασίζεταισεδύο πρόγραμματα: το πρώτο πρόγραμμα(spider) διατηρεί μία ουρά αναμονής σε μία σχεσιακή βάση δεδομένων και το δεύτερο (mite) είναι ένας τροποποιημένοςwwwasciibrowser,οοποίοςκατεβάζειτιςσελίδεςαπότο WorldWideWeb. 4) WebCrawler,χρησιμοποιήθηκεγιαναχτίσειτονπρώτοδημόσια διαθέσιμο ολοκληρωμένου κειμένου index ενός υποσυνόλου του World Wide Web. Βασίζεταιστοlib WWWγιανακατεβάζεισελίδες,καιέναάλλοπρόγραμμα εκτελείται για να αναλύει και να διατάσσει τα URLs. Επίσης, συμπεριλαμβάνει και έναν crawler πραγματικού χρόνου, ο οποίος ακολουθεί τους συνδέσμους που σχετίζονται με την ερώτηση προς αναζήτηση. Open sourcecrawlers 1) Aspseekείναιέναςcrawler,indexerκαιμηχανήαναζήτησηςγραμμένοςσεC καιμεάδειαελεύθερουλογισμικούgpl. 2) GRUBείναιέναςανοιχτουκώδικακατανεμημμένοςcrawler. 3) Arachnode.net είναι ένας.net web crawler γραμμένος σε C# και χρησιμοποιεί SQL 2005 και Lucene. Και αυτός κυκλοφορεί κατω απο την GNUGeneralPublicLicence. 4) NutchείναιέναςcrawlerγραμμένοςσεJavaκαικυκλοφορείυπότηνApache άδεια. Μπορεί να χρησιμοποιθεί σε συνδυασμό με το Lucene (πακέτο δεικτοδότησηςκειμένου). (σύμφωναμε[31]) 14.Index Ηδιεργασίατηςδεικτοδότησηςτωνμηχανώναναζήτησηςσυλλέγει,αναλύει και αποθηκεύει τα δεδομένα έτσι ώστε να διευκολύνει την γρήγορη και ακριβή ανάκτηση πληροφορίας. Ο σχεδιασμός του προγράμματος δεικτοδότησης 29

30 ενσωματώνειέννοιεςαποδιαφορετικάεπιστημονικάπεδία,όπωςτηγλωσσολογία, τη γνωστική ψυχολογία, τα μαθηματικά, την πληροφορική, τη φυσική και την επιστήμη των υπολογιστων. Η διαδικασία που σχεδίαζεται με σκοπό την εύρεση ιστοσελίδωνκαλείταιwebindexing.οιδημοφιλείςμηχανέςαναζήτησηςεστιάζουν στην ολοκληρωμένου κειμένου δεικτοδότηση φυσικής γλωσσας αρχείων. Επίσης καιαρχείαβίντεο,ήχουκαιγραφικώνμπορούννααναζητηθούν. Οι Μηχανές Μετα Αναζήτησης επαναχρησιμοποιούν τα προγράμματα δεικτοδοτήσεωνάλλωνυπηρεσιώνκαιδεναποθηκεύουντααποτελέσματααποένα προγραμμαδεικτοδότησης(index)σεμίαδικιάτουςβάσηδεδομένων,ενώοιcachebased Μηχανές Αναζήτησης αποθηκεύουν μόνιμα τα αποτελεματα του index. Σε αντίθεσημεταολοκληρωμένουκειμένουπρογράμματαindex,ταμερικώς κειμένου περιορίζουν το βάθος που δεικτοδοτήται για να μειώσουν το μέγεθος του πίνακα δεικτοδότησης. Οι μεγαλύτερες μηχανές αναζήτησης εκτελούν το πρόγραμμα δεικτοδότησηςσεέναπροκαθορισμένοχρονικόδιάστημαεξαιτίαςτουχρόνουπου απαιτείται και του κόστους της διαδικασίας, ενώ οι agent based μηχανές αναζήτησηςδεικτοδοτούνσεπραγματικόχρόνο. Ο σκοπός της αποθήκευσης του πίνακα δεικτοδότησης είναι να βελτιστοποιείτηνταχύτητακαιτηναπόδοσηστηναναζήτησησχετικώνεγγράφων σε μια ερώτηση. Διαφορετικά, η μηχανη αναζήτησης θα έπρεπε να ψάξει κάθε έγγραφοσεόλητηνβάσητης,πουαπαιτείπολύχρόνοκαιυπολογιστικήδύναμη. Για παράδειγμα, ένας index 10,000 εγγράφων μπορεί να ψαχτεί μέσα σε λίγα miliseconds, ενώ μια διαδοχική αναζήτηση κάθε λέξης σε 10,000 έγγραφα θα απαιτούσε ώρες. Η πρόσθετη αποθήκευση δεδομένων στον υπολογιστή για τον index ισοσταθμίζεται με τον χρόνο που κερδίζεται μέσω του index για την ανάκτησηπληροφορίας. ΠαράγοντεςΣχεδιασμούIndex ΠαράγοντεςΣυγχώνευσης Πώς τα δεδομένα μπαίνουν στον index ή πώς οι λέξεις και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα προστίθενται σ αυτόν. Αν πολλαπλά πρόγραμματα δεικτοδότησης 30

ΕΠΛ 002: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Μηχανές αναζήτησης

ΕΠΛ 002: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Μηχανές αναζήτησης ΕΠΛ 002: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μηχανές αναζήτησης Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε για ποιον λόγο μας είναι απαραίτητες οι μηχανές αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό. Να περιγράψουμε κάποιους από τους

Διαβάστε περισσότερα

E-commerce Networks & Applications. Η διαφήμιση στο Internet. Νίκος Κωνσταντίνου

E-commerce Networks & Applications. Η διαφήμιση στο Internet. Νίκος Κωνσταντίνου E-commerce Networks & Applications Η διαφήμιση στο Internet Νίκος Κωνσταντίνου Εισαγωγή Ηαπλήδημιουργίαενόςsite δεν είναι πλέον αρκετή Μια επένδυση σε ανάπτυξη και συντήρηση δεν αποδίδει χωρίς διαφήμιση

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο

Αναζήτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο Αναζήτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο Πηγές Πληροφόρησης - Εργαλεία Αναζήτησης - Στρατηγικές Αναζήτησης ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Πληροφορική Ι Μια κινέζικη παροιμία λέει «Αν σού δώσω ένα ψάρι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ... 13 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 15 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET;... 16 3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... 19 4. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος ιστός και Internet συχνά θεωρούνται το ίδιο πράγμα. Η αντίληψη αυτή είναι λανθασμένη καθώς ο ιστός αποτελεί μία μόνο εφαρμογή του

Παγκόσμιος ιστός και Internet συχνά θεωρούνται το ίδιο πράγμα. Η αντίληψη αυτή είναι λανθασμένη καθώς ο ιστός αποτελεί μία μόνο εφαρμογή του Ο Παγκόσμιος Ιστός Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web - WWW) είναι η πιο δημοφιλής υπηρεσία του Διαδικτύου, που μας επιτρέπει με ιδιαίτερα εύκολο τρόπο να έχουμε πρόσβαση σε μια τεράστια συλλογή ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

πληροφορίας στον παγκόσµιο ιστό. meta-search engines) και θεµατικοί κατάλογοι.

πληροφορίας στον παγκόσµιο ιστό. meta-search engines) και θεµατικοί κατάλογοι. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΗΣΤΗΜΙΟ -ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Μάθηµα : Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: Υπολογιστικά Συστήµατα & Τεχνολογίες Πληροφορικής ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γιώργος Γιαννόπουλος, διδακτορικός φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #7 η : Μηχανές αναζήτησης: λειτουργία, αξιολόγηση. Γαβαλάς Δαμιανός

Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #7 η : Μηχανές αναζήτησης: λειτουργία, αξιολόγηση. Γαβαλάς Δαμιανός Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #7 η : Μηχανές αναζήτησης: λειτουργία, αξιολόγηση Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr 1 Πως οι χρήστες εντοπίζουν ιστοσελίδες στο web; Tα ποσοστά συμμετοχής των μηχανών αναζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

6 Εικόνα εξώφυλλου: Λωρίδα του Mobius (Σύνθεση). Νικόλαος Μπαλκίζας 10

6 Εικόνα εξώφυλλου: Λωρίδα του Mobius (Σύνθεση). Νικόλαος Μπαλκίζας 10 6 ΕΡΓΑΣΙΑ 1 «Η Μηχανή Αναζήτησης Google» 6 Εικόνα εξώφυλλου: Λωρίδα του Mobius. 2005. (Σύνθεση). Νικόλαος Μπαλκίζας 10 Η Μηχανή Αναζήτησης Google 7 Εισαγωγή Η εύρεση χρήσιμων πληροφορίων στον Παγκόσμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 8: Search Engine Marketing Βλαχοπούλου Μάρω Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχική οθόνη της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει τις εξής βασικές ενότητες όπως φαίνονται στην Εικόνα 1:

Η αρχική οθόνη της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει τις εξής βασικές ενότητες όπως φαίνονται στην Εικόνα 1: Αρχική Οθόνη Η αρχική οθόνη της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει τις εξής βασικές ενότητες όπως φαίνονται στην Εικόνα 1: 1. Μενού πλοήγησης 2. Γρήγορη αναζήτηση 3. Αναζήτηση για έγγραφα και συλλογές

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή: Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα: Διαχείριση Πληροφοριών

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή: Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα: Διαχείριση Πληροφοριών Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή: Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα: Διαχείριση Πληροφοριών «Πτυχιακή Εργασία» Θέμα: Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων για Μηχανές Αναζήτησης Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Παπαδημητρίου Παναγιώτης Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Περιεχόµενα World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Το ιαδίκτυο και το WWW Υπερκείµενο Εντοπισµός πληροφοριών στο WWW Search Engines Portals Unicode Java Plug-Ins 1 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ 1Τι είναι ο Παγκόσµιος Ιστός; Λόγω της µεγάλης απήχησης του Παγκόσµιου Ιστού πολλές φορές ταυτίζουµε τον Παγκόσµιο Ιστό µε το Διαδίκτυο. Στην πραγµατικότητα αυτή η αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Στην πράξη ουσιαστικά αντικαθιστά τον παραδοσιακό κατάλογο μιάς Βιβλιοθήκης με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα.

Στην πράξη ουσιαστικά αντικαθιστά τον παραδοσιακό κατάλογο μιάς Βιβλιοθήκης με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα. 1 Λειτουργία και χρήση του καταλόγου OPAC. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής μέσα στα πλαίσια που καθορίζει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις

Διαβάστε περισσότερα

enotita-b3 11/9/2006 11:42 #ϊ ΑΪ>& 145

enotita-b3 11/9/2006 11:42 #ϊ ΑΪ>& 145 enotita-b3 11/9/2006 11:42 #ϊ ΑΪ>& 145 Θ- ΚΕΦΑΛΑΊ 7 Υπηρεσίες Αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό 146 ΚΕΦΑΛΑΊ 8 Επεξεργασία Δεδομένων και Υπολογιστικά Φύλλα 151 ΚΕΦΑΛΑΊ 9 Γραφήματα και Παρουσιάσεις 159 enotita-b3

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις ΤΠΕ ΙΙ Γιάννης Βρέλλης ΠΤΔΕ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. World Wide Web. Παγκόσμιος Ιστός

Εισαγωγή στις ΤΠΕ ΙΙ Γιάννης Βρέλλης ΠΤΔΕ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. World Wide Web. Παγκόσμιος Ιστός Εισαγωγή στις ΤΠΕ ΙΙ Γιάννης Βρέλλης ΠΤΔΕ-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων World Wide Web Παγκόσμιος Ιστός Internet - WWW Internet: παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών που βασίζεται στο πρωτόκολο επικοινωνίας TCP/IP και

Διαβάστε περισσότερα

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ.

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 «Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. Στόχος Στόχος της Εργασίας 4 είναι να η εξοικείωση με την αντικειμενοστρέφεια (object oriented programming). Πιο συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο αλγόριθμος PageRank της Google

Ο αλγόριθμος PageRank της Google Ο αλγόριθμος PageRank της Google 1 Η μηχανή αναζήτησης Google Το Google ξεκίνησε σαν μια κολεγιακή εργασία από τον Larry Page και τον Sergey Brin το 1996 με σκοπό την κατασκευή μιας μηχανής αναζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Internet Τοπικό δίκτυο LAN Δίκτυο Ευρείας Περιοχής WAN Διαδίκτυο Πρόγραμμα Πλοήγησης φυλλομετρητής Πάροχοι Υπηρεσιών Internet URL HTML links

Internet Τοπικό δίκτυο LAN Δίκτυο Ευρείας Περιοχής WAN Διαδίκτυο Πρόγραμμα Πλοήγησης φυλλομετρητής Πάροχοι Υπηρεσιών Internet URL HTML links Internet Τοπικό δίκτυο (LAN Local Area Network): Δίκτυο όπου οι υπολογιστές βρίσκονται κοντά μεταξύ τους (μία εταιρία ή στην ίδια αίθουσα). Δίκτυο Ευρείας Περιοχής (WAN Wide Area Network) Δίκτυο όπου οι

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 2003 ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 1. http://www.sciencedirect.com Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών

Διαβάστε περισσότερα

2 Μάρκετινγκ µηχανών αναζήτησης (Search Engine Marketing).

2 Μάρκετινγκ µηχανών αναζήτησης (Search Engine Marketing). 1 Εισαγωγή στο Internet Marketing 1.1. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε. 1.2. Εξοικείωση µε τα εργαλεία βελτιστοποίησης των µηχανών αναζήτησης. 2 Μάρκετινγκ µηχανών αναζήτησης (Search Engine Marketing).

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης EasySite Optimizer Αναλυτικός οδηγός χρήσης: EasySite Optimizer Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστημίου Λευκωσίας E-mail: libithelp@unic.ac.cy Τηλ: 22444772 Έκδοση: Μάρτιος 2013 (ES, GC, KP)

Διαβάστε περισσότερα

Η έρευνα και το διαδίκτυο:

Η έρευνα και το διαδίκτυο: Η έρευνα και το διαδίκτυο: εργαλεία, μέθοδοι, προοπτικές ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΜΙΚΡΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έρευνα: ορισμός «Δημιουργική εργασία η οποία εκπονείται σε συστηματική βάση για

Διαβάστε περισσότερα

Velvet Studio. Creative Agency

Velvet Studio. Creative Agency Velvet Studio Creative Agency www.velvetstudio.gr info@velvetstudio.gr Αμαζονων 46 Ηράκλειο Κρήτης Το VelvetStudio είναι ένα πρωτοποριακό Creative Agency που ειδικεύεται στις υπηρεσίες διαδικτύου. Καλύπτουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Εργαλεία και τεχνικές από την πλευρά του πελάτη Java Applet

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΥΣ Θέμα: ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ. Εισηγητής: Δ. Ν. Καλλέργης, MSc. Φοιτήτρια: Κοντζοπούλου Παναγιώτα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

EBSCOhost Research Databases

EBSCOhost Research Databases Η EBSCOhost είναι ένα online σύστημα αναζήτησης σε έναν αριθμό βάσεων δεδομένων, στις οποίες είναι συμβεβλημένο κάθε φορά το ίδρυμα. Διαθέτει πολύγλωσσο περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) με προεπιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών

ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών World Wide Web (WWW) Θέματα Επεξεργασία δεδομένων στο Web Δημιουργία απλών σελίδων HTML Περιγραφή κάποιων XHTML στοιχείων (tags) Εξέλιξης του WWW Το WWW

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση και Αναζήτηση

Πλοήγηση και Αναζήτηση Πλοήγηση και Αναζήτηση Περιήγηση Το Eprints παρέχει πολλούς διαφορετικούς τρόπους να επιμεριστεί το καταθετήριο σε διαφορετικές συλλογές και να προσεγγίζεται το περιεχόμενό του από διαφορετικές οπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Social Network : Programming on FACEBOOK

Social Network : Programming on FACEBOOK Social Network : Programming on FACEBOOK Συντελεστές: Παύλος Τούλουπος Ευθυμία Παπαδοπούλου Ξάνθη Μάρκου Κοινωνικά Δίκτυα Κοινωνικό δίκτυο προέρχεται από την ψυχολογία αφορά μια κοινωνική δομή ατόμων τα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ελέγχου περιεχοµένου δικτυακών τόπων

Εργαλεία ελέγχου περιεχοµένου δικτυακών τόπων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Προηγµένα Συστήµατα Υπολογιστών και Επικοινωνιών Με κατεύθυνση: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυο: Ιστορία, Δομή, Υπηρεσίες

Διαδίκτυο: Ιστορία, Δομή, Υπηρεσίες Διαδίκτυο: Ιστορία, Δομή, Υπηρεσίες 1 η Ερώτηση (Ορισμός): Τι είναι το Διαδίκτυο; Διαδίκτυο είναι το παγκόσμιο δίκτυο όλων των επιμέρους δικτύων που έχουν συμφωνήσει σε κοινούς κανόνες επικοινωνίας και

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) Εργαστηριακή Άσκηση 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στόχος του τρίτου εργαστηρίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Υπηρεσίες Internet ίκτυα Η/Υ Επίπεδο Εφαρµογής O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer

Διαβάστε περισσότερα

Social Web: lesson #4

Social Web: lesson #4 Social Web: lesson #4 looking for relevant information browsing searching monitoring recommendations Information Retrieval the inverted index Google.com the pagerank algorithm the value of words the price

Διαβάστε περισσότερα

Powered by Web Serve

Powered by Web Serve Powered by Web Serve Data Sheet Web Backup Η απώλεια των δεδομένων σας φαντάζει ως εφιάλτης; Πολλές εταιρίες δεν ανακάμπτουν από την απώλεια των δεδομένων τους ύστερα από μια καταστροφή. Web Backup Η απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Έκδοση 1.3 Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα Εφαρμογή Διαχείρισης Τηλεδιασκέψεων... 2 Προβολή τηλεδιασκέψεων... 3 Προσθήκη τηλεδιάσκεψης... 4 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ηλεκτρονικές Καμπάνιες σελ. 1 Από πού ξεκινάω; Τι υπάρχει γύρω μου; Αφού έχετε αποκτήσει ενεργή παρουσία στο

Διαβάστε περισσότερα

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο)

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Στέλλα Λάμπουρα Εαρινό εξάμηνο Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Επεξήγηση των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία της ιστοσελίδας... 6 2.1 Γλώσσα προγραμματισμού ΗΤML για την δημιουργία της Ιστοσελίδας... 6 2.2 Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Σημασιολογικές Μηχανές Αναζήτησης Παγκόσμιου Ιστού

Σημασιολογικές Μηχανές Αναζήτησης Παγκόσμιου Ιστού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σημασιολογικές Μηχανές Αναζήτησης Παγκόσμιου Ιστού Ανδρέας Καναβός ΑΜ: 638 Φεβρουάριος 2012 Επιβλέπων Καθηγητής: Αθανάσιος Τσακαλίδης Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Ι. Μάθημα 8 ο Εφαρμογές του Internet. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Δρ.

Πληροφορική Ι. Μάθημα 8 ο Εφαρμογές του Internet. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Δρ. Οι διαφάνειες έχουν βασιστεί στο βιβλίο «Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών» του B. Forouzan και Firoyz Mosharraf (2 η έκδοση-2010) Εκδόσεις Κλειδάριθμος Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου

Διαβάστε περισσότερα

Wilson Web Art Databases, H.W. Wilson

Wilson Web Art Databases, H.W. Wilson Wilson Web Art Databases, H.W. Wilson Η Wilson Web αποτελεί μία διεπιστημονική βάση δεδομένων, η οποία παρέχει το πλήρες ευρετηριασμένο περιεχόμενο περιλήψεων και πλήρους κειμένου από τέσσερις βάσεις δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων - Databases Ορισμός Βάσης Δεδομένων Συλλογή συναφών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9: Διαδίκτυο, Web 2.0 και Web X.0. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 9 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 9: Διαδίκτυο, Web 2.0 και Web X.0. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 9 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 9: Διαδίκτυο, Web 2.0 και Web X.0 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 9.1 Ιστορικά Στοιχεία Ξεκίνησε ως ένα μικρό κλειστό στρατιωτικό δίκτυο και ήταν απόρροια του Ψυχρού Πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και ΕΣΣΔ. Το 1966

Διαβάστε περισσότερα

SilverPlatter WebSPIRS 4.1.

SilverPlatter WebSPIRS 4.1. WebSPIRS 4.1. Η υπηρεσία WebSPIRS από τη SilverPlatter αποτελεί ένα φιλικό εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης σε περιεχόμενα βάσεων δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Εισαγωγή-Σκοπός. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων. Dynamic Web Pages. Dynamic Web Page Development Using Dreamweaver. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 0.1.

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 0.1. Κομβικό Σημείο Επαφής Υπουργείου Εσωτερικών Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 0.1. Νοέμβρης 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

Web and HTTP. Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol

Web and HTTP. Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol HTTP Protocol Web and HTTP Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol Web Servers (1/2) Ένα πρόγραμμα (λογισμικό) που έχει εγκατασταθεί σε ένα υπολογιστικό σύστημα (έναν ή περισσότερους υπολογιστές)

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Από πού ξεκινάω; Σύνδεση στο Διαδίκτυο Για να ξεκινήσετε να ασχολείστε με το Διαδίκτυο (Internet)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ- ΠΑΚΕ ΚΡΗΤΗΣ Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Εργασία Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Τρόποι αξιολόγησης μιας ιστοσελίδας... 2 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία με θέμα. Βελτιστοποίηση κατάταξης σε μηχανές αναζήτησης (Search Engine Optimization):

Διπλωματική Εργασία με θέμα. Βελτιστοποίηση κατάταξης σε μηχανές αναζήτησης (Search Engine Optimization): ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Διπλωματική Εργασία με θέμα Βελτιστοποίηση κατάταξης σε μηχανές αναζήτησης (Search Engine Optimization): Μελέτη, σχεδίαση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel 2002... 9 Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Κεφάλαιο 3: Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας και καταχώριση δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. επιχείρησης στο Google.»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. επιχείρησης στο Google.» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Βελτιστοποίηση της θέσης ενός Web Site μιας επιχείρησης στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ» της ΛΑΚΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιεχομένου πύλης ηλεκτρονικών υπηρεσιών v10 v.1.0. [User manual]

Διαχείριση περιεχομένου πύλης ηλεκτρονικών υπηρεσιών v10 v.1.0. [User manual] Διαχείριση περιεχομένου πύλης ηλεκτρονικών υπηρεσιών v10 v.1.0. [User manual] Υπουργείου Υ Υγείας Κύπρου 1 Είσοδος στο χώρο διαχείρισης To CMS (Content tmanagementsystem) πάνω στο οποίο βασίζεται η διαδικτυακή

Διαβάστε περισσότερα

To λεξικό του Internet

To λεξικό του Internet To λεξικό του Internet A Address: Ο τόπος που βρίσκεται μια πηγή του Internet. Μια e-mail address μπορεί να έχει την εξής μορφή : georgepapado@hotmail.com. Μια web address είναι κάπως έτσι: http://www.in.gr.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3.1: Λειτουργικά Συστήματα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.1 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3.1: Λειτουργικά Συστήματα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.1 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3.1: Λειτουργικά Συστήματα 1 3.1.1 Λογισμικό και Υπολογιστικό Σύστημα Ένα σύγχρονο υπολογιστικό σύστημα αποτελείται από: το υλικό: τα ηλεκτρονικά μέρη του υπολογιστή και το λογισμικό: το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημητριάδης Σάββας Πληροφορικός, MSc. Συνεργάτης Έργου Το Ιδρυματικό

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Επιμελητή Δράσεων. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις)

Εγχειρίδιο Επιμελητή Δράσεων. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) Για το Έργο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά... 4 3 Περιβάλλον Εργασίας... 5 4 Σύνδεση / Αποσύνδεση Επιμελητή Δράσεων...

Διαβάστε περισσότερα

2.9.4 Χρήση του διαδικτύου για την εκτέλεση απλών εργασιών

2.9.4 Χρήση του διαδικτύου για την εκτέλεση απλών εργασιών 2.9 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2.9.4 Χρήση του διαδικτύου για την εκτέλεση απλών εργασιών Να είναι σε θέση να επιδεικνύει ικανότητα σύνδεσης με ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, ακίνδυνα

Διαβάστε περισσότερα

Internet Marketing. www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640

Internet Marketing. www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640 Internet Marketing www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640 Τι είναι το Internet Marketing? To Marketing είναι η διαδικασία η οποία συνδέει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία με τον καταναλωτή. Το Internet Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Αποθετήριο ΕΛ/ΛΑΚ

Αποθετήριο ΕΛ/ΛΑΚ http://repository.ellak.gr Το (Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα) περιέχει υλικό που παράγεται μέσα από δράσεις που αφορούν το Ελεύθερο Λογισμικό, τις Ανοικτές Τεχνολογίες και το Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών

Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών Κατερίνα Πραματάρη Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Pro Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστείτε εξυπνότερα με την Canon

Εργαστείτε εξυπνότερα με την Canon Λογισμικό iw360 Εργαστείτε εξυπνότερα με την Canon > > > > > > > > > > > > Παραγωγικότητα σε κάθε σημείο του γραφείου > > > > > > > > > > >>>>>>> Οι έρευνες αγοράς προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών

Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών Οργανισμός Κτηματολογίου & Χαρτογραφήσεων Ελλάδας Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης και Απεικόνισης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διεύθυνση Γεωπληροφορικής Δεκέμβριος 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Σύστημα Εύρεσης και Κατηγοριοποίησης Ευκαιριών Εργασίας Μηχανικών (ΕΥΡΗΚΑ)

Αυτόματο Σύστημα Εύρεσης και Κατηγοριοποίησης Ευκαιριών Εργασίας Μηχανικών (ΕΥΡΗΚΑ) Αυτόματο Σύστημα Εύρεσης και Κατηγοριοποίησης Ευκαιριών Εργασίας Μηχανικών (ΕΥΡΗΚΑ) Λάζαρος Πολυμενάκος, καθηγητής ΑΙΤ Ηρακλής Καπρίτσας, telia.co.gr Βασίλης Κατσάρης, telia.co.gr Σύνοψη Το σύστημα ΕΥΡΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 2.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 2.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός 1 2.3.1 Αναφορά σε γλώσσες προγραμματισμού και «Προγραμματιστικά Υποδείγματα» 2.3.1.1 Πρόγραμμα και Γλώσσες Προγραμματισμού Πρόγραμμα: σύνολο εντολών που χρειάζεται να δοθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση. «Ψηφιακή τάξη και Linux Ubuntu: ξεκίνημα, χρήση, τεκμηρίωση, πλεονεκτήματα»

Εργαστηριακή εισήγηση. «Ψηφιακή τάξη και Linux Ubuntu: ξεκίνημα, χρήση, τεκμηρίωση, πλεονεκτήματα» Εργαστηριακή εισήγηση «Ψηφιακή τάξη και Linux Ubuntu: ξεκίνημα, χρήση, τεκμηρίωση, πλεονεκτήματα» Μπένος Μιχαήλ 3 ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς benosm@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εισήγηση αυτή υπάρχουν πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ SEO

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ SEO Βαμβακάς Χρήστος Τασούλης Κωνσταντίνος ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ SEO INTERNET MARKETING Βασικότεροι τύποι: Social

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 10. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 10. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 10 Δίκτυα Η/Υ, το Internet 1 Δίκτυα Πολλοί υπολογιστές μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους με χρήση του κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Τμήμα Ηλεκτρονικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

Πτυχιακή Εργασία. Τμήμα Ηλεκτρονικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Ηλεκτρονικής Πτυχιακή Εργασία Βελτιστοποίηση ιστοσελίδων για τις μηχανές αναζήτησης ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Ανωγιανάκης Γιάννης ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντωνιδάκης Εμμανουήλ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

FirstSearch (OCLC) Βασικά χαρακτηριστικά:

FirstSearch (OCLC) Βασικά χαρακτηριστικά: FirstSearch (OCLC) Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει εξασφαλίσει online πρόσβαση μέσω της υπηρεσίας FirstSearch της OCLC Online Computer Library Center, Inc. σε 12 βιβλιογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση. Εξοικείωση με την πλατφόρμα Moodle

Άσκηση. Εξοικείωση με την πλατφόρμα Moodle ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Άσκηση Εξοικείωση με την πλατφόρμα Moodle Με την άσκηση αυτή θα ενημερωθείτε και θα αρχίσετε να εξοικειώνεστε με το Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site Θεσσαλονίκη 6/12/2001 Βασίλης Φούρκας, ΕΜΧΑ Η δηµιουργία και λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα