ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008. www.olympia-electronics.gr"

Transcript

1 S R CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 :

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓH 2. ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ. 3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3.1. Σύστημα 48 ζωνών - δωματίων Σύστημα 49 έως 240 ζωνών - δωματίων Σύστημα με πολλά πληκτρολόγια (repeaters). 4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ. 5. ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 6.1. PRO. Προγραμματισμός δωματίων - ζωνών SETUP. Τοποθέτηση διαφόρων λειτουργιών Αddress CLr? buzz UCod Ccod UsuP dloa r-al 6.3 TEST 7. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ) Θέση αρχικής λειτουργίας Κλήση από ένα μπουτόν Κλήση από περισσότερα μπουτόν Μηδενισμός των ενδείξεων - κλήσεων Μηδενισμός όλων των κλήσεων με κωδικό Ανάγνωση σφαλμάτων και έκδοση του προγράμματος του πληκτρολογίου Ενδεικτικό σήμα σφαλμάτων. 8 ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ. 9. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ. Διάγραμμα ροής εντολών για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση. Σελ. 2 από 18

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ To πληκτρολόγιο ελέγχου φωτοσήμανσης BS-746 συνεργάζεται αποκλειστικά με τον πίνακα BS-748 και αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα φωτοσήμανσης (Νουμερατέρ). Χρησιμοποιείται κυρίως σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Τοποθετούμε συνήθως τον κεντρικό πίνακα BS-748 σε κάποιο μη εμφανές σημείο που μας εξυπηρετεί για τις καλωδιώσεις (π.χ. αποθήκη, ντουλάπι) και το πληκτρολόγιο BS746 σε κάποιο εμφανές σημείο (π.χ. στην RECEPTION). Έτσι σε περίπτωση που δεχθούμε μία κλήση από κάποιο μπουτόν στο φωτεινό Display του πληκτρολογίου εμφανίζεται το νούμερο του δωματίου που μας καλεί. 2. ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ. BS-748: Ψηφιακός πίνακας φωτοσήμανσης 48 ζωνών BS-746: Πληκτρολόγιο - μονάδα ελέγχου φωτοσήμανσης 3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3.1. Σύστημα 48 ζωνών - δωματίων. Για τον έλεγχο 48 ζωνών - δωματίων πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα πληκτρολόγιο BS-746 και έναν πίνακα BS-748 (48 ζωνών) συνδεδεμένα μεταξύ τους με 4 καλώδια (σχ.1) 3.2. Σύστημα 49 έως 240 ζωνών - δωματίων. Για την επέκταση των ζωνών - δωματίων από 49 έως 240 δωμάτια θα πρέπει να αυξήσουμε τον αριθμό των πινάκων ανάλογα με τις ζώνες - δωμάτια που θέλουμε να καλύψουμε. Για κάθε 48 ζώνες πρέπει να χρησιμοποιήσουμε επιπλέον έναν πίνακα BS748. Κάθε πίνακας πρέπει να έχει διαφορετική διεύθυνση. Για την σύνδεσή τους ακολουθούμε την συνδεσμολογία στο σχέδιο Σύστημα με πολλά πληκτρολόγια (repeaters). Σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα φωτοσήμανσης μπορεί να χρειαστεί να έχουμε περισσότερα από ένα σημεία ελέγχου των ζωνών - δωματίων. Γι αυτό το λόγο γίνεται χρήση των επαναληπτικών πληκτρολογίων BS-746(repeaters). Κάθε πληκτρολόγιο πρέπει να έχει διαφορετική διεύθυνση(addr). Για την σύνδεσή τους ακολουθούμε το σχέδιο 3. ΠΡΟΣ ΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 230 V AC 230 V AC BS-748 BS-746 A A Σχ.1. Σύστημα 48 ζωνών Σύνδεση BS-746 & BS-748 Σελ. 3 από 18

4 BS-748 (master) address 5 BS-746 BS-748 (slave) address 6 BS-748 (slave) address 7 BS-748 (slave) address 8 Σχ2. Σχέδιο σύνδεσης ενός πληκτρολογίου BS-746 με 5 πίνακες BS-748 για σύστημα ελέγχου φωτοσήμανσης 48 έως 240 ζωνών. BS-748 (slave) address 9 Σελ. 4 από 18

5 BS-748 (master) address 5 BS-746(master) address 1 BS-748 (slave) address 6 BS-746(slave) address 2 BS-748 (slave) address 7 BS-746(slave) address 3 BS-748 (slave) address 8 BS-746(slave) address 4 BS-748 (slave) address 9 Σχ3. Σχέδιο σύνδεσης 4 πληκτρολογίων BS-746 με 5 πίνακες BS-748 για σύστημα ελέγχου φωτοσήμανσης. Σελ. 5 από 18

6 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ. ΠΛΗΚΤΡΑ 4.1. Τα πλήκτρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή αριθμών Το πλήκτρο ESC χρησιμοποιείται για την ακύρωση οποιασδήποτε εντολής Το πλήκτρο ENTER χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση οποιασδήποτε εντολής Το πλήκτρο F1 μας δείχνει τα λάθη των επικοινωνιών (αν υπάρχουν) και την έκδοση του πληκτρολογίου Το πλήκτρο ALARM EVENTS και το πλήκτρο FAULT EVENTSμας δείχνουν τις εισόδους που έχουν ενεργοποιηθεί. Επίσης με αυτά τα πλήκτρα μετακινούμαστε στο menu Το πλήκτρο ON-OFF BUZZER, HELP χρησιμοποιείται για τον μηδενισμό της κάθε χωριστά. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ 4.7. Το LED POWER ανάβει όταν o πίνακας τροφοδοτείται με 230V AC Το LED ERROR ανάβει όταν υπάρχει λάθος στις επικοινωνίες Το LED PROGRAM ανάβει όταν προγραμματίζουμε τον πίνακα Το LED MODE ανάβει όταν έχουμε κατάσταση λειτουργίας παρουσία Το LED SIGNAL ανάβει όταν ο πίνακας έχει δεχτεί περισσότερα από ένα σήματα Το Display εμφανίζει τον αριθμό του δωματίου - ζώνης που καλεί ERROR MODE 11 ΣΧ.4 Πλήκτρα και ενδείξεις SIGNAL POWER PROGRAM OL-E LIGHT SIGNAL CONTROL UNIT F1 ALARM EVENTS FA U LT EVENTS O N - O F FH E L P BUZZER 4 Σελ. 6 από yes 1 ABCDE 4 PQRST 7 ÎÐÓÖØ no 2 FGHIJ 5 UVWXY 12 3 KLMNO 6 ZÃÄÈË 8 9 Ù#()? %&!+- 1 space ESC 2 0 ENTER _08_002

7 5. ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Κωδικός χρήστη (0000). Είναι ο προεπιλεγμένος κωδικός με τον οποίο μπορούμε να μηδενίσουμε μαζί όλες τις κλήσεις. Κωδικός τεχνικού (1111). Είναι ο προεπιλεγμένος κωδικός με τον οποίο μπορούμε να κάνουμε εισαγωγή στο menu για τον προγραμματισμό. Κωδικός μηδενισμού (9946). Είναι ο προεπιλεγμένος κωδικός με τον οποίο μπορούμε να επαναφέρουμε τους κωδικούς χρήστη σε 0000 και τεχνικού σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εισάγοντας τον κωδικό του τεχνικού δηλαδή πληκτρολογώντας των κωδικό 1111 και πατώντας έπειτα το πλήκτρο ENTER εμφανίζετε στο Display η ένδειξη PRO. Αναβοσβήνει το ενδεικτικό LED Program και αρχίζει η διαδικασία προγραμματισμού PRO. Προγραμματισμός ονομάτων δωματίων - ζωνών. Eισάγουμε τον κωδικό τεχνικού (1111) και εμφανίζεται στο Display η ένδειξη PRO. Πατάμε το πλήκτρο ENTER και στο Display εμφανίζεται η ένδειξη P 1 (σημαίνει ότι η τιμή που θα καταχωρήσουμε στην μνήμη θα αντιστοιχεί στην κλέμα 1). Πατάμε το πλήκτρο ENTER και εμφανίζεται η ένδειξη 1 (είναι το προεπιλεγμένο όνομα που θα εμφανίζεται στο Display κάθε φορά που θα μας καλεί κάποιος από το δωμάτιοζώνη 1). Αν θέλουμε ν' αλλάξουμε τον χαρακτηρισμό της ζώνης αυτής, δηλαδή το όνομα του δωματίου τότε πρέπει να πληκτρολογήσουμε το νούμερο που θέλουμε να εμφανίζεται π.χ. 101 και να πατήσουμε το πλήκτρο ENTER για να επιβεβαιώσουμε την διαδικασία. Στο Display τώρα εμφανίζεται η ένδειξη P 2 που είναι η τιμή της επόμενης θέσης μνήμης της κλέμας 2. Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία χαρακτηρίζουμε όλες τις υπόλοιπες θέσης μνήμης. Στο τέλος της διαδικασίας πατάμε διαδοχικά το πλήκτρο ESC για να επανέλθουμε στην αρχική κατάσταση λειτουργίας SETUP. Τοποθέτηση ρυθμίσεων στο πληκτρολόγιο Αddress. Αλλαγή ρύθμισης της διεύθυνσης του πληκτρολογίου. Εισάγουμε τον κωδικό τεχνικού (1111) και εμφανίζεται στο Display η ένδειξη PRO. Πατάμε το πλήκτρο FAULT EVENTS και στο Display εμφανίζεται η ένδειξη S-UP. Σελ. 7 από 18

8 Έπειτα πατάμε το πλήκτρο ENTER και στο Display εμφανίζεται η ένδειξη Addr. Πατάμε το πλήκτρο ENTER και στο Display βλέπουμε την ένδειξη _ 1. Σημαίνει ότι το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο έχει την διεύθυνση 1. Αν θέλουμε να αλλάξουμε την διεύθυνση του πληκτρολογίου τότε πατάμε τα νούμερα (1 έως 4 ανάλογα με την διεύθυνση που θέλουμε να δώσουμε, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα) και τέλος πατάμε το πλήκτρο ENTER για να επαληθεύσουμε την τιμή που δώσαμε. Στο τέλος της διαδικασίας πατάμε διαδοχικά ESC για να επανέλθουμε στην αρχική κατάσταση λειτουργίας. ΤΙΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 0 ΔΕΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ 1 (Default) ΕΝΕΡΓΕΙ ΣΑΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ (master) ( U1 ) 2 ΕΝΕΡΓΕΙ ΣΑΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ (repeater) ( U2 ) 3 ΕΝΕΡΓΕΙ ΣΑΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ (repeater) ( U3 ) 4 ΕΝΕΡΓΕΙ ΣΑΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ (repeater) ( U4 ) CLr?. Τρόπος μηδενισμού σημάτων - κλήσεων. Με αυτόν τον προγραμματισμό αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο ο χειριστής θα μηδενίζει τις κλήσεις που δέχεται στο πληκτρολόγιο. Εισάγουμε τον κωδικό τεχνικού (1111) και μετακινούμαστε με το πλήκτρο FAULT EVENTS στην ένδειξη S-UP, πατάμε ENTER και μετακινούμαστε στην ένδειξη CLr?, πατάμε το πλήκτρο ENTER και εμφανίζεται η ένδειξη _ 1 (σημαίνει ότι το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο έχει την τιμή 1) και μηδενίζει τα σήματα των κλήσεων με τέτοιο τρόπο όπως φαίνεται στον πίνακα πιο κάτω. ΤΙΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 0 Δεν γίνεται μηδενισμός 1 (Default). Το πλήκτρο BUZZER ON-OFF HELP μηδενίζει ένα μόνο σήμα, ενώ ο κωδικός 0000 μηδενίζει όλα τα σήματα μαζί. 2 Το πλήκτρο BUZZER ON-OFF HELP μηδενίζει ένα μόνο σήμα ενώ ο κωδικός 0000 δεν παίζει ρόλο 3 Ο κωδικός 0000 μηδενίζει ένα μόνο σήμα ενώ το πλήκτρο BUZZER ON-OFF HELP δεν παίζει ρόλο 4 5 Το πλήκτρο BUZZER ON-OFF HELP μηδενίζει όλα τα σήματα Ο κωδικός 0000 μηδενίζει όλα τα σήματα Για να αλλάξουμε την τιμή πατάμε το νούμερο που θέλουμε (0 έως 5) και το πλήκτρο ENTER για να επαληθεύσουμε την εντολή που δώσαμε. Στο τέλος της διαδικασίας πατάμε διαδοχικά ESC για να εξέλθουμε από τον προγραμματισμό. Σελ. 8 από 18

9 6.2.3 buzz. Tρόπος ήχου βομβητή και τρόπος λειτουργίας του συστήματος Με αυτόν τον προγραμματισμό αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο θα ηχεί ο βομβητής του πληκτρολογίου κάθε φορά που θα υπάρχει μία κλήση. Εισάγουμε τον κωδικό τεχνικού (1111) και μετακινούμαστε με το πλήκτρο FAULT EVENTS στην ένδειξη S-UP, πατάμε ENTER και μετακινούμαστε στην ένδειξη buzz πατώντας το πλήκτρο ENTER εμφανίζεται η ένδειξη _ 1 (σημαίνει ότι το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο έχει την τιμή 1) και ο βομβητής ηχεί με τέτοιο τρόπο όπως φαίνεται στον πίνακα πιο κάτω. ΤΙΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 0 χωρίς ήχο ο βομβητής - τρόπος λειτουργίας φωτοσήμανσης 1 (default) 5 σύντομοι ήχοι - τρόπος λειτουργίας φωτοσήμανσης 2 1 μακρύς ήχος - τρόπος λειτουργίας φωτοσήμανσης 3 3 ήχοι διαρκείας - τρόπος λειτουργίας φωτοσήμανσης 4 χωρίς ήχο ο βομβητής - τρόπος λειτουργίας ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ Για να αλλάξουμε την τιμή πατάμε το νούμερο που θέλουμε (0 έως 4) και πατάμε το πλήκτρο ENTER για να επαληθεύσουμε την εντολή που δώσαμε. Στο τέλος της διαδικασίας πατάμε διαδοχικά ESC για να εξέλθουμε από τον προγραμματισμό. Δίνοντας την τιμή 4 ο βομβητής δεν ηχεί. Ο τρόπος αυτής της λειτουργίας χρησιμοποιήται μόνο σε περίπτωση που έχουμε κάνει την απαραίτητη εγκατάσταση στο χώρο για να λειτουργεί σαν σύστημα ένδειξης παρουσίας (βλέπε κεφ.8) Ucod. Ορίζουμε τον κωδικό προγραμματισμού - τεχνικού (1111) Εισάγουμε τον κωδικό τεχνικού (1111) και μετακινούμαστε με το πλήκτρο FAULT EVENTS στην ένδειξη S-UP. Πατάμε ENTER και μετακινούμαστε στην ένδειξη Ucod πατώντας το πλήκτρο ENTER εμφανίζεται η ένδειξη 1111 (σημαίνει ότι το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο έχει κωδικό προγραμματισμού - τεχνικού 1111). Για να αλλάξουμε τον κωδικό πατάμε το νέο τετραψήφιο νούμερο που θέλουμε (π.χ. 1974) και πατάμε το πλήκτρο ENTER για να επαληθεύσουμε την εντολή που δώσαμε. Στο τέλος της διαδικασίας πατάμε διαδοχικά ESC για να εξέλθουμε από τον προγραμματισμό. Σελ. 9 από 18

10 6.2.5 Ccod. Ορίζουμε τον κωδικό μηδενισμού - χρήστη (0000) Εισάγουμε τον κωδικό τεχνικού (1111) και μετακινούμαστε με το πλήκτρο FAULT EVENTS στην ένδειξη S-UP. Πατάμε ENTER και μετακινούμαστε στην ένδειξη CCod πατώντας το πλήκτρο ENTER εμφανίζεται η ένδειξη 0000 (σημαίνει ότι το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο έχει κωδικό χρήστη 0000). Για να αλλάξουμε τον κωδικό πατάμε το νέο τετραψήφιο νούμερο που θέλουμε (π.χ. 1821) και πατάμε το πλήκτρο ENTER για να επαληθεύσουμε την εντολή που δώσαμε. Στο τέλος της διαδικασίας πατάμε διαδοχικά ESC για να εξέλθουμε από τον προγραμματισμό USuP. Αναγνώριση συνδεδεμένων μονάδων από το κεντρικό πληκτρολόγιο (Master). Με αυτόν τον προγραμματισμό γίνεται η αναγνώριση όλων τον περιφερειακών μονάδων (πίνακες, επαναληπτικά πληκτρολόγια) που είναι συνδεδεμένα στο κεντρικό πληκτρολόγιο. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη και πρέπει να γίνει την πρώτη φορά που θα τεθεί το σύστημα σε λειτουργία. Εισάγουμε τον κωδικό τεχνικού (1111) και μετακινούμαστε με το πλήκτρο FAULT EVENTS στην ένδειξη S-UP, πατάμε ENTER και μετακινούμαστε στην ένδειξη UsuP πατάμε το πλήκτρο ENTER και το σύστημα αρχίζει την διαδικασία αναγνώρισης μονάδων που είναι συνδεδεμένα και επικοινωνούν με αυτό. Η διαδικασία διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα και στο Display εμφανίζονται οι μονάδες που αναζητά με σειρά (U2, U3, U4...U9, οι τιμές για κάθε μονάδα φαίνονται στο σχήμα πιο κάτω). ΤΙΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 0 ΔΕΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ 1 (Default ) ΕΝΕΡΓΕΙ ΣΑΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ(master) ( U1 ) 2 ΕΝΕΡΓΕΙ ΣΑΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ (repeater) ( U2 ) 3 ΕΝΕΡΓΕΙ ΣΑΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ (repeater) ( U3 ) 4 ΕΝΕΡΓΕΙ ΣΑΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ (repeater) ( U4 ) 5 (Default ) ΕΝΕΡΓΕΙ ΣΑΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (master) ( U5 ) 6 ΕΝΕΡΓΕΙ ΣΑΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (repeater) ( U6 ) 7 ΕΝΕΡΓΕΙ ΣΑΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (repeater) ( U7 ) 8 ΕΝΕΡΓΕΙ ΣΑΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (repeater) ( U8 ) 9 ΕΝΕΡΓΕΙ ΣΑΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (repeater) ( U9 ) Σε περίπτωση που βρεθεί κάποια μονάδα στο Display εμφανίζεται η ένδειξη (π.χ. C 5) o βομβητής ηχεί σύντομα και το σύστημα καταχωρεί στην μνήμη την μονάδα που βρήκε. Στο τέλος της διαδικασίας πατάμε διαδοχικά ESC για να εξέλθουμε από τον προγραμματισμό. Σελ. 10 από 18

11 dloa. Ενημέρωση του προγραμματισμού δωματίων στα επαναληπτικά πληκτρολόγια (repeaters) από το κεντρικό πληκτρολόγιo (master). Με αυτόν τον προγραμματισμό γίνεται η μεταφορά των προγραμματισμένων δωματίων που είναι στο κεντρικό πληκτρολόγιο σε όλα τα επαναληπτικά πληκτρολόγια. Χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση που υπάρχουν επαναληπτικά πληκτρολόγια. Εισάγουμε τον κωδικό τεχνικού (1111) και μετακινούμαστε με το πλήκτρο FAULT EVENTS στην ένδειξη S-UP, πατάμε ENTER και μετακινούμαστε στην ένδειξη dloa πατώντας το πλήκτρο ENTER σε όλα τα επαναληπτικά πληκτρολόγια μεταφέρεται ο προγραμματισμός δωματίων του κεντρικού πληκτρολογίου (master) Η διαδικασία διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα και στο Display εμφανίζονται τα προγράμματα με σειρά (P1, P2, P3, P4...P240). Στο τέλος της διαδικασίας πατάμε διαδοχικά ESC για να εξέλθουμε από τον προγραμματισμό r-al. Μηδενισμός και επαναφορά του προγραμματισμού του πληκτρολογίου στην αρχική του κατάσταση. Με αυτόν τον τρόπο μηδενίζονται όλα τα ονόματα που έχουν προγραμματιστεί για κάθε δωμάτιο και επαναφέρονται στην αρχική τους τιμή. Εισάγουμε τον κωδικό τεχνικού (1111) και μετακινούμαστε με το πλήκτρο FAULT EVENTS στην ένδειξη S-UP, πατάμε ENTER και μετακινούμαστε στην ένδειξη r-al πατώντας το πλήκτρο ENTER το πληκτρολόγιο μηδενίζει τη μνήμη και επαναφέρει της αρχικές ρυθμίσεις προγραμματισμού. Η διαδικασία διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα και στο Display εμφανίζονται τα προγράμματα με σειρά (1, 2, 3, 4...P40). Στο τέλος της διαδικασίας πατάμε διαδοχικά ESC για να εξέλθουμε από τον προγραμματισμό. Σελ. 11 από 18

12 6.3. TEST. Έλεγχος συστήματος, μπουτόν κλήσεως και ονομάτων προγραμματισμού. Εισάγουμε τον κωδικό τεχνικού (1111) και μετακινούμαστε με το πλήκτρο FAULT EVENTS στην ένδειξη TEST. Πατώντας το πλήκτρο ENTER εμφανίζεται στο Display η ένδειξη Σ' αυτήν την κατάσταση μπορούμε να κάνουμε πλήρη έλεγχο του συστήματος και να δούμε αν τα μπουτόν που έχουμε τοποθετήσει σε κάθε δωμάτιο λειτουργούν σωστά και αντιστοιχούν στα νούμερα που έχουμε προγραμματίσει για κάθε δωμάτιο. Για τον σωστό έλεγχο θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο άτομα και ένας τύπος ενδοεπικοινωνίας μεταξύ τους (π.χ. ασύρματος, εσωτερικά τηλέφωνα ξενοδοχείου). Ο ένας θα πρέπει να πατάει ένα - ένα τα μπουτόν σε κάθε δωμάτιο και να ειδοποιεί για το νούμερο του δωματίου και ο άλλος θα πρέπει να επαληθεύει τις σωστές κλήσεις. Για όση διάρκεια είναι πατημένο το μπουτόν του δωματίου το Display εμφανίζει το νούμερο της ζώνης - δωμάτιο (π.χ. P 1) και το όνομα του δωματίου που έχει προγραμματιστεί (π.χ. 101). Στο τέλος της διαδικασίας πατάμε διαδοχικά ESC για να εξέλθουμε από τον προγραμματισμό.. 7. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ. Ο τρόπος λειτουργίας αφορά τον χρήστη και είναι πολύ απλός. Αφού έχει τελειώσει η διαδικασία τοποθέτησης και προγραμματισμού από τον τεχνικό και έχει γίνει ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος και το σύστημα είναι έτοιμο για λειτουργία, ο χρήστης μπορεί να κάνει τις εξής λειτουργίες Θέση αρχικής λειτουργίας. Το σύστημα είναι έτοιμο να δεχθεί τις κλήσεις των ζωνών - δωματίων και στο πληκτρολόγιο - μονάδα ελέγχου έχουμε τις εξής ενδείξεις. Στο Display εμφανίζεται η ένδειξη ---- και είναι αναμμένο το πράσινο ενδεικτικό LED με την ένδειξη POWER Κλήση από ένα μπουτόν. Σε περίπτωση που πατηθεί κάποιο μπουτόν από οποιοδήποτε δωμάτιο - ζώνη στο πληκτρολόγιο εμφανίζεται το νούμερο του δωματίου που έχει προγραμματιστεί και ηχεί ο βομβητής Κλήση από περισσότερα μπουτόν. Σε περίπτωση που πατηθούν δύο ή περισσότερα μπουτόν τότε στο πληκτρολόγιο εμφανίζονται διαδοχικά τα νούμερα των μπουτόν που πατήθηκαν και ανάβει το ενδεικτικό κίτρινο LED με ένδειξη SIGNAL και ηχεί ο βομβητής Μηδενισμός των ενδείξεων - κλήσεων. Για τον μηδενισμό των κλήσεων πατάμε το πλήκτρο ON - OFF BUZZER / HELP και μηδενίζουμε μία - μία τις κλήσεις που έχουμε λάβει αφού πρώτα έχουν σημειωθεί. Σελ. 12 από 18

13 7.5. Μηδενισμός όλων των κλήσεων με κωδικό. Για τον μηδενισμό όλων των κλήσεων θα πρέπει να μας έχει δώσει αυτή την δυνατότητα ο τεχνικός από τον προγραμματισμό και να ξέρουμε τον κωδικό χρήστη. (π.χ. 0000). Σ' αυτήν την περίπτωση πατάμε τον κωδικό χρήστη και όλες οι κλήσεις μηδενίζονται ταυτόχρονα Ανάγνωση σφαλμάτων και έκδοση του προγράμματος του πληκτρολογίου. Έχουμε την δυνατότητα να δούμε τα σφάλματα που έχουν σημειωθεί κατά την διάρκεια λειτουργίας. Πατώντας το πλήκτρο F1 μας δείχνει τα σφάλματα επικοινωνιών αν έχουν προηγηθεί και μετακινούμαστε με τα πλήκτρα ALARM EVENTS και FAULT EVENTS για να δούμε όλα τα σφάλματα και την έκδοση του προγράμματος του συγκεκριμένου πληκτρολογίου (π.χ. OL-E u107) Ενδεικτικό σήμα σφαλμάτων. Σε περίπτωση που ανάψει το ενδεικτικό κίτρινο LED με ένδειξη FAULT τότε σημαίνει πως το σύστημα δεν λειτουργεί κανονικά και έχει σημειωθεί κάποιο σφάλμα επικοινωνίας. Σ' αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσουμε με τον τεχνικό. 8. Τρόπος λειτουργίας ένδειξης παρουσίας. Ο τρόπος αυτής της λειτουργίας αφορά μία διαφορετική λειτουργία και χρησιμοποιείται σαν σύστημα αναγνώρισης ατόμων μέσα σε κάθε δωμάτιο - ζώνη αφού έχει γίνει ο απαραίτητος προγραμματισμός. Για την χρήση αυτής της λειτουργίας πρέπει να συνδέσουμε ένα τερματικό σε κάθε δωμάτιο - ζώνη. Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας π.χ. διακόπτη - κλειδαριά ρεύματος εισόδου με διπλή ελεύθερη επαφή εξόδου και συνδέοντας το σε κάθε ζώνη του πίνακα. Για τον προγραμματισμό των δωματίων ακολουθούμε τις οδηγίες του κεφ.6.1. αν θέλουμε να ονομάσουμε τα δωμάτια με κωδικούς - ψευδώνυμα (π.χ. στην ζώνη 1 αντιστοιχεί το δωμάτιο 101). Απαραίτητη προϋπόθεση για να τεθεί το σύστημα σε λειτουργία είναι να προγραμματίσουμε την τιμή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος σε buzz 4 όπως αναφέρεται στο κεφ Αφού γίνουν οι παραπάνω απαραίτητες ρυθμίσεις το σύστημα είναι έτοιμο να λειτουργήσει ως σύστημα ένδειξης παρουσίας, έτσι κάθε φορά που κάποιος θα βρίσκεται μέσα στο δωμάτιο δηλαδή θα έχει τοποθετήσει το κλειδί στο διακόπτη ρεύματος, θα αναγράφεται το νούμερο του δωματίου στο Display του πληκτρολογίου. Όταν περισσότερα από ένα δωμάτια είναι πλήρη τότε στο Display εμφανίζονται με σειρά το ένα μετά το άλλο. Επίσης ο χρήστης έχει τη δυνατότητα με τα πλήκτρα ALARM EVENTS και FAULT EVENTS να μετακινηθεί στις ενδείξεις των δωματίων, όπως και να πατήσει το πλήκτρο ENTER να πληκτρολογήσει το νούμερο που αναζητά και να δει αν είναι πλήρη (FULL) ή άδειο (EMPTY). Σελ. 13 από 18

14 9. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Συνδέσεις. Συνδέουμε τον πίνακα BS-748 με την τάση του δικτύου (230V AC). Συνδέουμε το πληκτρολόγιο BS-746 με 4 καλώδια στον πίνακα BS-748 (+, - τροφοδοσίας, +Α, -Α επικοινωνίας) - Συνδέουμε όλα τα μπουτόν στις ζώνες 1 έως 48 (κοινή γείωση, ένα καλώδιο από κάθε μπουτόν σε κάθε κλέμα ζώνης του πίνακα) 9.2. Ρυθμίσεις διευθύνσεων. Ελέγχουμε τον πίνακα BS-748 αν έχει την διεύθυνση 5 (default ο πίνακας έχει αυτή την διεύθυνση από κατασκευής). - Ελέγχουμε το πληκτρολόγιο αν έχει την διεύθυνση 1(default το πληκτρολόγιο έχει αυτή την διεύθυνση από κατασκευής) Αναγνώριση περιφερειακών μονάδων. - Πληκτρολογούμε τον κωδικό τεχνικού (1111) και στο Display εμφανίζεται η ένδειξη PRO πατάμε το πλήκτρο FAULT EVENTS και στο Display εμφανίζεται η ένδειξη S-UP πατάμε το πλήκτρο ENTER και διαδοχικά το πλήκτρο FAULT EVENTS έως ότου εμφανιστεί στο Display η ένδειξη UsuP πατάμε το πλήκτρο ENTER και το σύστημα αρχίζει την διαδικασία αναγνώρισης μονάδων που είναι συνδεδεμένα και επικοινωνούν με αυτό. Η διαδικασία διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα και στο Display εμφανίζονται οι μονάδες που αναζητά με σειρά (U2, U3, U4...U9,). Μόλις βρεθεί κάποια μονάδα στο Display εμφανίζεται η ένδειξη (π.χ. C 5) o βομβητής ηχεί σύντομα και το σύστημα καταχωρεί στην μνήμη την μονάδα που βρήκε. Στο τέλος της διαδικασίας πατάμε διαδοχικά ESC για να επανέλθουμε στην αρχική κατάσταση λειτουργίας Έλεγχος σωστής λειτουργίας. - Ελέγχουμε στον πίνακα BS-748 τα τρία ενδεικτικά LED. Το πράσινο ενδεικτικό LED τροφοδοσίας πρέπει να είναι μόνιμα αναμμένο. Το κόκκινο ενδεικτικό LED κατάστασης πρέπει να είναι μόνιμα αναμμένο. Το κίτρινο ενδεικτικό LED επικοινωνίας πρέπει να αναβοσβήνει. - Ελέγχουμε τα ενδεικτικά του πληκτρολογίου BS-746. Το πράσινο ενδεικτικό LED τροφοδοσίας πρέπει να είναι μόνιμα αναμμένο. Στο Display εμφανίζεται η ένδειξη Όταν κάποιος καλεί από κάποιο μπουτόν στο Display εμφανίζεται το νούμερο που καλεί (π.χ. 14) - Ελέγχουμε τα μπουτόν. Πατάμε δοκιμαστικά λίγα μπουτόν σε επιλεγμένα δωμάτια και ελέγχουμε αν εμφανιστούν τα αντίστοιχα νούμερα στο Display του πληκτρολογίου Χειρισμός - μηδενισμός κλήσεων. - Πατάμε το πλήκτρο ON-OFF BUZZER / HELP για να μηδενίσουμε μία - μία τις κλήσεις που έχουμε δεχτεί. - Σελ. 14 από 18

15 BS-746. MENU ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ MENU ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1111 MENU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΔΕΙΞΗ MENU SETUP ΕΝΔΕΙΞΗ MENU EΛΕΓΧΟΥ ΕΝΔΕΙΞΗ Δεν επικοινωνεί (default) ενεργεί σαν κεντρικό πληκτρολόγιο (master) (U1) ενεργεί σαν επαναληπτικό πληκτρολόγιο (repeater) (U2) ενεργεί σαν επαναληπτικό πληκτρολόγιο (repeater) (U3) ενεργεί σαν επαναληπτικό πληκτρολόγιο (repeater) (U4) 0 δεν γίνεται μηδενισμός 1 (default) το πλήκτρο CLEAR μηδενίζει ένα μόνο σήμα ενώ ο κωδικός 0000 όλα τα σήματα μαζί. 2 το πλήκτρο CLEAR μηδενίζει ένα μόνο σήμα ενώ ο κωδικός 0000 δεν παίζει ρόλο 3 ο κωδικός 0000 μηδενίζει ένα μόνο σήμα ενώ το πλήκτρο CLEAR δεν παίζει ρόλο 4 το πλήκτρο CLEAR μηδενίζει όλα τα σήματα 5 ο κωδικός μηδενίζει όλα τα σήματα χωρίς ήχο ο βομβητής - τρόπος λειτουργίας φωτοσήμανσης (default) 5 σύντομοι ήχοι - τρόπος λειτουργίας φωτοσήμανσης 1 μακρύς ήχος - τρόπος λειτουργίας φωτοσήμανσης 3 ήχοι διαρκείας - τρόπος λειτουργίας φωτοσήμανσης χωρίς ήχο ο βομβητής - τρόπος λειτουργίας ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ Αλλαγή του κωδικού τεχνικού Αλλαγή του κωδικού χρήστη Αναγνώριση συνδεδεμένων μονάδων από το κεντρικό πληκτρολόγιο (Master) Ενημέρωση του προγραμματισμού στα επαναληπτικά πληκτρολόγια (repeaters) από το κεντρικό πληκτρολόγιo (master). Μηδενισμός και επαναφορά του προγραμματισμού του πληκτρολόγιου στην αρχική του κατάσταση. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ - ΜΕΝU ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σελ. 15 από 18

16 Σελ. 16 από 18

17 Τα μπουτόν στις κλέμμες 8-24 συνδέονται όπως τα μπουτον στις κλέμμες 1-7. Τα μπουτόν στις κλέμμες συνδέονται όπως τα μπουτον στις κλέμμες V AC Σελ. 17 από 18

18 Σελ. 18 από 18

Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500

Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500 ALKO Security ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 10 ΤΗΛ. 2109655805 ΚΙΝ. 6944662835-6974719687 E-mail: alko_security@pathfinder.gr Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ Όσα πρέπει να γνωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικός πίνακας για πίνακες της σειράς BSR-2100

Επαναληπτικός πίνακας για πίνακες της σειράς BSR-2100 Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics ν Πιστεύουμε στη ν Παράγουμε στη Επαναληπτικός πίνακας για πίνακες της σειράς BSR-2100

Διαβάστε περισσότερα

Όπλιση του συστήματος συναγερμού... 2. Παράκαμψη ζώνης... 3. Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... 3. Προγραμματισμός κωδικού χρήστη...

Όπλιση του συστήματος συναγερμού... 2. Παράκαμψη ζώνης... 3. Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... 3. Προγραμματισμός κωδικού χρήστη... Χ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ X Όπλιση του συστήματος συναγερμού... Παράκαμψη ζώνης... 3 Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... 3 Προγραμματισμός κωδικού χρήστη... Ανάγνωση προβλημάτων συστήματος... Ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜL-ST331V GSM

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜL-ST331V GSM ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜL-ST331V GSM ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ Ένδειξη στάθμης σήματος GSM. Όταν διακοπεί η τηλεφωνική γραμμή, αναβοσβήνει,ενώ είναι σταθερά αναμμένο όταν είναι εντάξει. Ένδειξη χαμηλής στάθμης

Διαβάστε περισσότερα

Αctive. electronic systems FIRE USER S MANUAL. Εγχειρίδιο Χειρισμού FIRE FP102/104/106PA

Αctive. electronic systems FIRE USER S MANUAL. Εγχειρίδιο Χειρισμού FIRE FP102/104/106PA FIRE USER S MANUAL Συστήματα ασφαλείας GR Εγχειρίδιο Χειρισμού FIRE FP102/104/106PA BOSCH FIRE PANEL FP 102 / FR 104 / FR 106 GB ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 1. Με την τροφοδότηση του πίνακα ανάβουν

Διαβάστε περισσότερα

BOSCH FIRE PANEL FP 102 / FR 104 / FR 106 GB

BOSCH FIRE PANEL FP 102 / FR 104 / FR 106 GB BOSCH FIRE PANEL FP 102 / FR 104 / FR 106 GB ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 1. Με την τροφοδότηση του πίνακα ανάβουν τα εξής LED: το πράσινο της τροφοδοσίας (power on) το κίτρινο (disabled zones) και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS HELLAS ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS  HELLAS ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ HELLAS ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas.gr IDS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Όπλιση

Διαβάστε περισσότερα

VENUS VHS-704 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ

VENUS VHS-704 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ VENUS VHS-704 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ 1.Εξαρτήματα και λειτουργίες Οι κωδικοί 8200 έως 8231 χρησιμοποιούνται για να ορίσουν την διεύθυνση της κάθε θυροτηλεόραση από 00 έως 31.

Διαβάστε περισσότερα

PC585/PC1616 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PC585/PC1616 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ An ISO 9001 certified Company Made In Canada PC585/PC1616 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ PK1555 ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ 2 ΧΡΟΝΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AFC 300 PLUS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AFC 300 PLUS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AFC 300 PLUS 1 2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ AFC 300 Φωνητικά μηνύματα στα Ελληνικά στον χειρισμό και προγραμματισμό. LCD οθόνη. 32 ασύρματες ζώνες. 8 ενσύρματες ζώνες. Δέχεται μέχρι 8 τηλεχειριστήρια

Διαβάστε περισσότερα

AC-10S, AC- 10F. Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία.

AC-10S, AC- 10F. Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία. AC-10S, AC- 10F Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία. ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Ένας τόνος (beep) και το πράσινο LED να ανάβει

Διαβάστε περισσότερα

PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ An ISO 9001 certified Company Made In Canada PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ LED PK και RFK ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ 2 ΧΡΟΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS 805 //

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS 805 // ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS 0 www.idshellas.gr 0 ζώνες χρήστες 00 γεγονότα μνήμης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Όπλιση του συστήματος συναγερμού... Παράκαμψη ζώνης... Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... Προγραμματισμός κωδικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έκδοση Φεβρουάριος 98

Οδηγίες χρήσης. Έκδοση Φεβρουάριος 98 Οδηγίες χρήσης Έκδοση Φεβρουάριος 98 Περιεχόμενα Εισαγωγή - Παρουσίαση - Γρήγορη αναφορά στις λειτουργίες του συστήματος 1,2 Ενδείξεις πληκτρολογίων - Πλήκτρα - Βομβητής πληκτρολογίων 2,3 Οπλισμός συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 GSM TCS-3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Στάθμη σήματος GSM Αναβοσβήνει σε διακοπή τηλ.γραμμής Σταθερά αναμμένο όταν η τηλ.γραμμή είναι ΟΚ Χαμηλή μπαταρία ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics

Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics 3-03 - 203 926000_08_022 926000 2 από 2 ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 2. Κωδικοί εξαρτημάτων 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS XSERIES // XSERIES ζώνες // 128 χρήστες 1000 γεγονότα μνήμης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS XSERIES // XSERIES ζώνες // 128 χρήστες 1000 γεγονότα μνήμης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS XSERIES www.idshellas.gr 8-64 XSERIES 8-64 ζώνες 8 χρήστες 000 γεγονότα μνήμης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Όπλιση του συστήματος συναγερμού... Παράκαμψη ζώνης... 3 Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος...

Διαβάστε περισσότερα

PC1404. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ v 1.0EU ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ PC1404RKZ

PC1404. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ v 1.0EU ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ PC1404RKZ An ISO 9001 certified Company Made In Canada PC1404 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ v 1.0EU ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ PC1404RKZ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ 2 ΧΡΟΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Κ3-3 ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Κ3-3 ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Κ3-3 ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 1.Εισαγωγή, χαρακτηριστικά και προδιαγραφές 1.1 Εισαγωγή Ο Κ3-3 είναι ένας αυτόνομος, αναγνώστης ή access control. Μπορεί να ελέγξει ηλεκτρονική κλειδαριά,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑLARM Μοντέλο ALU-AP

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑLARM Μοντέλο ALU-AP ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑLARM Μοντέλο ALU-AP Περιγραφή Η συσκευή ALU-AP διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: 1. Προγραμματίζεται σε MASTER ή SLAVE λειτουργία. 2. Συνδέεται σε δίκτυο RS485 με άλλες συσκευές με δυο

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP500. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500

ICP-CP500. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500 ICP-CP500 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500 ICP-CP500 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση σειράς πληκτρολογίων ICP-CP500 EL 2 1.0 Επισκόπηση σειράς πληκτρολογίων ICP- CP500 Το πληκτρολόγιο είναι το μέσο

Διαβάστε περισσότερα

PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ICON PK και RFK

PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ICON PK και RFK An ISO 9001 certified Company Made In Canada PC1616/PC1832/PC1864 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ICON PK και RFK ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ 2 ΧΡΟΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ UNI-3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ UNI-3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ UNI-3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εκτύπωση Ετικέτας 3 2. Εκτύπωση Είδους 3 3. Αλλαγή ρολού ετικέτας 4 4. Προγραμματισμός επωνυμίας 7 5. Προγραμματισμός ειδών 8 6. Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ Εισάγουμε τον κωδικό προγραμματιστή (000000) και αν έχει εισαχθεί σωστά θα εμφανιστεί στην οθόνη του πληκτρολογίου η λέξη Xtream

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης

Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης SL2000E v1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Α) Βασική συνδεσµολογία Τροφοδοτήστε το πληκτρολόγιο SL-2000E, συνδέοντας τις επαφές του +12V (κόκκινο)

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες χρήσης

Συνοπτικές οδηγίες χρήσης www.sigmasec.gr Συνοπτικές οδηγίες χρήσης 1 2 2 3 4 8 5 6 9 7 10 11 13 12 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου 1 2 3 4 5 6 Οθόνη LCD Στην οθόνη αυτή εµφανίζονται η κατάσταση του συστήµατος και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προγραμματισμού Ασύρματης Σειρήνας Εξωτερικού Χώρου LBW-05. Εφεδρική μπαταρία 12V. Βίδα εξωτερικού. καλύμματος LED 2-3

Οδηγίες Προγραμματισμού Ασύρματης Σειρήνας Εξωτερικού Χώρου LBW-05. Εφεδρική μπαταρία 12V. Βίδα εξωτερικού. καλύμματος LED 2-3 Οδηγίες Προγραμματισμού Ασύρματης Σειρήνας Εξωτερικού Χώρου LBW-05 Άνω εξωτερικό κάλυμμα Εφεδρική μπαταρία 12V Σειρήνες 120dB Διακόπτης αποξήλωσης σειρήνας (tamper) Κάλυμμα Βίδας εξωτερικού καλύμματος

Διαβάστε περισσότερα

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά:

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά: PROMETHEUS ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 & 8 ΖΩΝΩΝ Η σειρά συμβατικών πινάκων πυρανίχνευσης PROMETHEUS, της SIGMA SECURITY, έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές EN-54 Part 4 & Part 2. Είναι βασισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

DSC PC Αναλυτικές οδηγίες χρήστη με Lcd Πλήρης Οπλισμός: Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα, πρέπει η πράσινη λυχνία ν στο πληκτρολόγιο

DSC PC Αναλυτικές οδηγίες χρήστη με Lcd Πλήρης Οπλισμός: Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα, πρέπει η πράσινη λυχνία ν στο πληκτρολόγιο DSC PC 1616 1832 1864 Αναλυτικές οδηγίες χρήστη με Lcd Πλήρης Οπλισμός: Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα, πρέπει η πράσινη λυχνία ν στο πληκτρολόγιο να είναι αναμμένη. Πατώντας # θα πρέπει η οθόνη του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics RF54 @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Συσκευή ελέγχου ηλεκτρικής κλειδαριάς, και κλιματισμού που συνεργάζεται με καρτοδιακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΕΣ ΑΠΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ WAVE MODE MOBILE. Cod. Art. A0138 / A0139

ΛΙΓΕΣ ΑΠΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ WAVE MODE MOBILE. Cod. Art. A0138 / A0139 WAVE MODE MOBILE ΛΙΓΕΣ ΑΠΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Cod. Art. A038 / A039 Habakis Co Υψηλάντου 4 456, Κηφισιά Τηλ.: 20807470 Fax: 208074662 Email: service@habakis.gr www.habakis.gr CISA SpA Via Oberdan, 42 4808 Faenza

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κεφάλαιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας. Διάβασε και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

KARAGIANNIS-SECURITY.GR

KARAGIANNIS-SECURITY.GR KARAGIANNIS-SECURITY.GR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ARTEC AR-64 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ LED ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ POWER : TROUBLE : ARM DISARM : Είναι αναμμένο όταν έχουμε τροφοδοσία 220V και μπαταρία. Αναβοσβήνει όταν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Στο κείμενο που ακολουθεί, οι αριθμοί και τα γράμματα που περιγράφουν τα πλήκτρα, γράφονται μέσα σε παρένθεση π.χ. (3) ή (A) ή (d) ΓΕΝΙΚΑ Οι οδηγίες συντάχθηκαν από το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προγραμματισμού Ασύρματου Πληκτρολογίου JP-08

Οδηγίες Προγραμματισμού Ασύρματου Πληκτρολογίου JP-08 Οδηγίες Προγραμματισμού Ασύρματου Πληκτρολογίου JP-08 Επιλογή Πάνω Πλήκτρο όπλισης Επιλογή αριστερά Επιλογή κάτω Έξοδος από ρύθμιση (ESC) Πλήκτρο βραδινής όπλισης Επιλογή Δεξιά Πλήκτρο αφόπλισης Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο WiFi Σύστημα Συναγερμού YL- WΜ2FX

Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο WiFi Σύστημα Συναγερμού YL- WΜ2FX Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο WiFi Σύστημα Συναγερμού YL- WΜ2FX Προετοιμασία- Εκκίνηση συσκευής Η ορθή εκκινηση του συστήματος συναγερμού είναι σημαντική για την σωστή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΟ ΟΣ ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac 1.-2.-3. ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac ΦΑΣΕΙΣ. 4. ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ ΜΟΤΕΡ. 5. ΓΕΙΩΣΗ ΜΟΤΕΡ. ΕΙΣΟ ΟΣ ΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μπλε Πράσινο Βομβητής Κανονική λειτουργία On Κατάσταση προγραμματισμού είσοδος Κατάσταση On προγραμματισμού Ανάγνωση κάρτας On Παρατεταμένος ήχος Ανάγνωση καταχωρημένης On

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ BC-4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ BC-4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ BC-4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πληκτρολόγιο ζυγού Ishida BC-4000 L2 ISHIDA BC-4000 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εκτύπωση Ετικέτας 4 2. Εκτύπωση Είδους 4 3. Αλλαγή ρολού ετικέτας 5 4. Προγραμματισμός επωνυμίας

Διαβάστε περισσότερα

SCHOOLtimer AR500. Σχολικός Προγραμματιστής Διαλειμμάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Arapis Research. Δήμητρα Γιαννοπούλου-Αράπη. Κινητό

SCHOOLtimer AR500. Σχολικός Προγραμματιστής Διαλειμμάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Arapis Research. Δήμητρα Γιαννοπούλου-Αράπη. Κινητό SCHOOLtimer AR500 Σχολικός Προγραμματιστής Διαλειμμάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Arapis Research Δήμητρα Γιαννοπούλου-Αράπη Κινητό 6945766940 www.arapi.gr email: mail@arapi.gr ΕΓΓΥΗΣΗ Η ARAPIS RESEARCH εγγυάται

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας μιας εντολής κατάσβεσης με 4 ζώνες

Πίνακας μιας εντολής κατάσβεσης με 4 ζώνες Ακολουθήστε μας... lympia Electronics @lympiaelectro lympia Electronics lympiaelectronics lympia Electronics ν ιστεύουμε στη ν αράγουμε στη BS-627 ίνακας μιας εντολής κατάσβεσης με 4 ζώνες Ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ AR-64

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ AR-64 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ AR-64 ARTEC Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ARTEC AR-64 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ LED ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ POWER : TROUBLE : ARM DISARM : Είναι αναμμένο όταν έχουμε τροφοδοσία 220V και μπαταρία. Αναβοσβήνει όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ - 1 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Rev F1 (Aug-2003) GR Ver 5 PRIMA Hellas SECURITY SYSTEMS LTD ΜΑΡΚΟΝΙ 18, 104 47, ΑΘΗΝΑ (+30) 2103416106 (+30) 2103413187 wwwprimahellascom Email: sales@primahellascom

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χαρακτηριστικά

Βασικά χαρακτηριστικά 1 of 6 10/09/2013 13:34 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου (πλακέτα) για ρολλά, τύπου S-2055, της εταιρείας AUTOTECH. Είναι κατάλληλος για ρολλά που τροφοδοτούνται από μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα 230 V AC

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προγραμματισμού Ασύρματης Σειρήνας Εξωτερικού Χώρου LB03

Οδηγίες Προγραμματισμού Ασύρματης Σειρήνας Εξωτερικού Χώρου LB03 Οδηγίες Προγραμματισμού Ασύρματης Σειρήνας Εξωτερικού Χώρου LB03 Οπή επιτοίχιας εγκατάστασης Βίδα εμπρόσθιου καλύμματος Καλώδιο τροφοδοσίας Μοχλός αποξήλωσης (tamper) Διακόπτης εφεδρικής μπαταρίας Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

GSM Τερματικό Κινητής Τηλεφωνίας με τηλεχειρισμό μέσω SMS. ReCT-4S. Ολοκληρωμένη έκδοση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

GSM Τερματικό Κινητής Τηλεφωνίας με τηλεχειρισμό μέσω SMS. ReCT-4S. Ολοκληρωμένη έκδοση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GSM Τερματικό Κινητής Τηλεφωνίας με τηλεχειρισμό μέσω SMS ReCT-4S Ολοκληρωμένη έκδοση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1. Εγκατάσταση 1.1 Τοποθέτηση κάρτας SIM Αφού αφαιρέσετε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM, (χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr ΗΧ -GSM02Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος της κεντρικής µονάδας υπάρχει µια σειρά ακροδεκτών σύνδεσης, οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ. Παρακάτω θα γνωρίσουμε μερικά από τα εξαρτήματα που χρειάζονται για την συναρμολόγηση και σύνδεση της θυροτηλεόρασης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ. Παρακάτω θα γνωρίσουμε μερικά από τα εξαρτήματα που χρειάζονται για την συναρμολόγηση και σύνδεση της θυροτηλεόρασης. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Καλώς ήλθατε στον υπέροχο κόσμο της ψηφιακής εικόνας. Αυτό το μοντέλο είναι ένα από τα πιο πλήρη και προηγμένα συστήματα ήχου και εικόνας. Μερικά από τα εξαρτήματα και χαρακτηριστικά του μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

FPU EJ. Κατάλογος περιεχομένων

FPU EJ. Κατάλογος περιεχομένων FPU EJ Κατάλογος περιεχομένων FPU EJ...1 1. Μενού...2 2. Master Reset...3 3. Ώρα / Ημερομηνία...4 4. Τμήματα...6 5. Μηδενισμός Ζ & Μεταφορά στοιχείων...9 6. FORMAT προσωρινής μνήμης...10 7. Αλλαγή ταχύτητας...10

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Φ.Π.Α - ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Φ.Π.Α - ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Φ.Π.Α - ΤΜΗΜΑΤΩΝ ADMATE SETTE Εισαγωγή στο πρόγραμμα: Πατάμε τον αριθμό 4 και μετά το πλήκτρο ΚΛΕΙΔΙ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ. Με τα πλήκτρα [ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ/ΣΥΡΤΑΡΙ] και με το πλήκτρο [ -%/+% ],

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011

ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011 ΝΕΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCEESS CONTROL FD-060-011 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Στην συσκευασία περιλαμβάνονται και 7 κλειδιά. Το πληκτρολόγιο FD-060-011 είναι σχεδιασμένο για να ελέγχει αλλά και για να προστατεύει

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση: Έτοιμο. Ψάχνει για σύνδεση στο internet.

Κατάσταση: Έτοιμο. Ψάχνει για σύνδεση στο internet. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Εγκατάσταση κεντρικής μονάδας Σύνδεση της κεντρικής μονάδας a) Συνδέστε το τροφοδοτικό στην κεντρική μονάδα, b) Συνδέστε το καλώδιο LAN στην κεντρική μονάδα και το router

Διαβάστε περισσότερα

TP-LINK WA860 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

TP-LINK WA860 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ TP-LINK WA860 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ (LED) Σήμα Ethernet Power Σβηστό Αναβοσβήνει πράσινο Σταθερά πράσινο Αναβοσβήνει πορτοκαλί Σταθερά πορτοκαλί Σβηστό Πράσινο Σβηστό Πορτοκάλι Πράσινο Μη

Διαβάστε περισσότερα

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr ΗΧ -GSM02 Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης H δήλωση συµµόρφωσης CE της συσκευής είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος

Διαβάστε περισσότερα

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000 TM40 δηγίες τελικού χρήστη Ρυθμίσεις χρηστών Για λόγους ασφάλειας, γράψτε μόνο το όνομα του χρήστη και όχι τον κωδικό του. 4-ψηφίων κωδικός 6-ψηφίων κωδικός Χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

ReCT-3S Ολοκληρωμένη έκδοση

ReCT-3S Ολοκληρωμένη έκδοση GSM Τερματικό Κινητής Τηλεφωνίας με τηλεχειρισμό μέσω SMS ReCT-3S Ολοκληρωμένη έκδοση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1. Εγκατάσταση 1.1 Τοποθέτηση κάρτας SIM Αφού αφαιρέσετε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM, (χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Η κεντρική μονάδα, είναι το βασικότερο τμήμα ενός συστήματος συναγερμού. Κύρια αποστολή της είναι να δέχεται σήματα από τους αισθητήρες και, σε περίπτωση παραβίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ MAGELAN-SP- RF -CANADA

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ MAGELAN-SP- RF -CANADA ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ MAGELAN-SP- RF -CANADA ΟΛΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ Πατώντας το πλήκτρο A R M για 3 δευτερόλεπτα και μόνον όταν όλες οι ζώνες είναι κλειστές όλο το σύστημα μπαίνει σε λειτουργία μετά

Διαβάστε περισσότερα

Ένα μοναδικό σε σχεδιασμό ασύρματο σύστημα συναγερμού με τεράστιες δυνατότητες και λειτουργιές

Ένα μοναδικό σε σχεδιασμό ασύρματο σύστημα συναγερμού με τεράστιες δυνατότητες και λειτουργιές ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ GSM- BLUETOOTH 10 ZONES 007M3G ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ένα μοναδικό σε σχεδιασμό ασύρματο σύστημα συναγερμού με τεράστιες δυνατότητες και λειτουργιές Εξαιρετικά λεπτό

Διαβάστε περισσότερα

SAW 4800 με κωδικοποιητή

SAW 4800 με κωδικοποιητή ΕΝΔΕΙΞΗ ΖΩΝΗΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ) Εμφανίζει την κατάσταση των ζωνών. ΚΟΥΜΠΙ ΑΣΤΕΡΑΚΙ Χρησιμοποιείται για να προγραμματίσει παρακαμφθείσες ζώνες και ζώνες παραμονής (stay). ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΦΩΤΙΑΣ ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3

Διαβάστε περισσότερα

Display keypad. Εγχειρίδιο χρήστη 11/09-01 PC

Display keypad. Εγχειρίδιο χρήστη 11/09-01 PC Display keypad Εγχειρίδιο χρήστη 675 07 11/09-01 PC Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 5 Ο Συνδετήρας πληκτρολογίου με οθόνη 6 Το πληκτρολόγιο 7 Πλήκτρα περιήγησης 7 Η οθόνη 7 Κύρια οθόνη 7 Σε περίπτωση συναγερμού

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες πυρανίχνευσης 4 και 6 ζωνών

Πίνακες πυρανίχνευσης 4 και 6 ζωνών Ακολουθήστε μας... lympia Electronics @lympiaelectro lympia Electronics lympiaelectronics lympia Electronics ν Πιστεύουμε στη ν Παράγουμε στη BS-634, BS-636 Πίνακες πυρανίχνευσης 4 και 6 ζωνών Ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GR.10.2018.Rv1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ηλεκτρική πετσετοκρεμάστρα electro έχει IP44 και μπορεί να εγκατασταθεί σε χώρους με υγρασία, όπως είναι το λουτρό, στις ζώνες όγκου

Διαβάστε περισσότερα

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas.

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas. ΑΣΦΑΛΕΙΑ HELLAS ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN F.01U Εγχειρίδιο χρήσης

AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN F.01U Εγχειρίδιο χρήσης AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN F.01U.249.500 el Εγχειρίδιο χρήσης AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή 4 2 Όπλιση και αφόπλιση του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III BC m CZ SK EST 1 3 4 2 3 x 4 1 2 6 5 4 Illustration II 7. Option 1 8.Option 2 8.1 b 7.1 8.2 9.1 9.Option 3 a SM3 10 Illustration I Illustration III ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΑ Ι GR 1. Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Numerateur RD 64. Οδηγίες προγραµµατισµού RD64

Numerateur RD 64. Οδηγίες προγραµµατισµού RD64 Numerateur RD 64 Οδηγίες προγραµµατισµού 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο αριθµοδότης χρησιµοποιείται για να µεταφέρει ενδείξεις κλήσεων, πχ από τα δωµάτια ενός ξενοδοχείου σε ένα κεντρικό σηµείο. Κάθε αριθµοδότης µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ZEUS VISION MODEL: VHS-207 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ZEUS VISION MODEL: VHS-207 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ZEUS VISION MODEL: VHS-207 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Η νέα θυροτηλεόραση ZEUS της σειράς BUS 2 καλωδίων από την CTC, είναι η ιδανικότερη επιλογή και ταιριάζει σε οποιοδήποτε κτίριο.

Διαβάστε περισσότερα

BS-841 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ

BS-841 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ Ακολουθήστε μας... BS-841 Olympia Electrnics @Olympiaelectr Olympia Electrnics OlympiaElectrnics Olympia Electrnics ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΖΑΚΙΩΝ ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ BUS 2K VGM 723

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ BUS 2K VGM 723 ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ BUS 2K Περιγραφή: Το σύστημα αυτο εξασφαλίζει την οπτική και ακουστική επαφή μεταξύ μιας μόνο εισόδου και απεριορίστων αριθμού εσωτερικών συσκευών. Ταυτόχρονη ενεργοποιήση

Διαβάστε περισσότερα

2. Εισάγεται τον τετραψήφιο κωδικό χρήστη και βεβαιωθείτε ότι ανάβει το κόκκινο λαμπάκι (ARMED).

2. Εισάγεται τον τετραψήφιο κωδικό χρήστη και βεβαιωθείτε ότι ανάβει το κόκκινο λαμπάκι (ARMED). ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ HONEYWELL OMNI 624 / OMNI 624 EU - 848 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι έτοιμο και η πράσινη λυχνία READYείναι αναμμένη (δηλαδή όλες οι πόρτες είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ GR-8500 Κεντρικός πίνακας φωτισμού ασφαλείας 24V Εγκατάσταση Προγραμματισμός Χρήση ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Σελίδα 2 από 38 Περιεχόμενα 1 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

MATRIX 424/832/832+ Κέντρο Συναγερμού με Πληκτρολόγια και Καρταναγνώστη Εγχειρίδιο Χρήστη USER. (Version 5)

MATRIX 424/832/832+ Κέντρο Συναγερμού με Πληκτρολόγια και Καρταναγνώστη Εγχειρίδιο Χρήστη USER. (Version 5) MATRIX 424/832/832+ Κέντρο Συναγερμού με Πληκτρολόγια και Καρταναγνώστη Εγχειρίδιο Χρήστη USER. (Version 5) RINS847-2 EN50131-1 Security Grade 2 Environmental Class 2 RINS847-2 Page 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CHAPTER

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468 Περιεχόμενα 1. Περιγραφή... 3 2. Οδηγίες για τον χρήστη... 4 2.1. Βασικοί χειρισμοί... 4 Ενιαίο σύστημα.... 4 Διαχωρισμένο σύστημα.... 4 2.2. Ένδειξη Οπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

SK- 600W Αδιάβροχος Αναγνώστης ελέγχου πρόσβασης

SK- 600W Αδιάβροχος Αναγνώστης ελέγχου πρόσβασης SK- 600W Αδιάβροχος Αναγνώστης ελέγχου πρόσβασης Οδηγίες Λειτουργίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το SK- 600W είναι αναγνώστης καρτών RFID με πληκτρολόγιο. Έχει σχεδιασθεί για λειτουργία σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

BS-316. Πίνακας ανίχνευσης αερίου με σύνδεση έως και 16 εισόδων. Εγκατάσταση οδηγίες χρήσεως

BS-316. Πίνακας ανίχνευσης αερίου με σύνδεση έως και 16 εισόδων. Εγκατάσταση οδηγίες χρήσεως BS-316 Πίνακας ανίχνευσης αερίου με σύνδεση έως και 16 εισόδων Εγκατάσταση οδηγίες χρήσεως Σελίδα 1 από 21 Περιεχόμενα 1 Οδηγίες χρήσεως---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ BUS 2K ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ VGI 722

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ BUS 2K ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ VGI 722 ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ BUS 2K ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ VGI 722 Περιγραφή: Το σύστημα αυτό εξασφαλίζει την ακουστική επαφή μεταξύ μιας μόνο εισόδου και απεριορίστου αριθμού εσωτερικών συσκευών. Ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

INTD1001 Key lock. Εγχειρίδιο χρήσης INTD1001. Πληκτρολόγιο έλεγχου πρόσβασης και επιλογής ορόφων

INTD1001 Key lock.  Εγχειρίδιο χρήσης INTD1001. Πληκτρολόγιο έλεγχου πρόσβασης και επιλογής ορόφων Reference Manual Εγχειρίδιο χρήσης INTD1001 Πληκτρολόγιο έλεγχου πρόσβασης και επιλογής ορόφων Σελ. 2 Γενική Περιγραφή - Δυνατότητες Σελ. 3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Συνδεσμολογία Σελ. 4, 5 Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ - 1 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Rev A (2005) GR Ver 6 PRIMA Hellas LTD ΜΑΡΚΟΝΙ 18, 104 47, ΑΘΗΝΑ (+30) 2103416106 (+30) 2103413187 wwwprimahellascom Email: sales@primahellascom - 2 - Παρακαλείσθε

Διαβάστε περισσότερα

ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ BC-4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ BC-4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ BC-4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BENCH SCALE Πληκτρολόγιο ζυγού Ishida BC-4000 BENCH ISHIDA BC-4000 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εκτύπωση Ετικέτας 4 2. Εκτύπωση Είδους 4 3. Αλλαγή ρολού ετικέτας 5 4. Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα Ελληνικό προϊόν της Olympia Electronics ``ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα Ελληνικό προϊόν της Olympia Electronics ``ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. BS-477 BS-477/SL ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ BS-468/A ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τάση λειτουργίας Τυπική διάρκεια ζωής μπαταρίας Συχνότητα επικοινωνίας Εμβέλεια επικοινωνίας Βαθμός προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 2. ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 4. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΩΝ ΚΛΗΣΗΣ 5. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ 6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) 7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα.1/1 www.1999.gr

Σελίδα.1/1 www.1999.gr Σελίδα.1/1 LXT-4 WATCH GPS GSM TRACKER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεφάλαιο 1 γενική εισαγωγή 1.1 Εμφάνιση 1.2 Λειτουργίες Ο κάθε επιλεγμένος αριθμός μπορεί να πάρει τις πληροφορίες θέσης άμεσα μέσω της ερώτησης SMS,

Διαβάστε περισσότερα

NX-108USER-LED GI: 1098/C500

NX-108USER-LED GI: 1098/C500 NX-108USER-LED GI: 1098/C500 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ NX-124 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Service: Ενδεικτικό σέρβις. Ανάβει όταν ανιχνευθεί πρόβλημα στη λειτουργία του συστήματος συναγερμού. Ready. Ενδεικτικό

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα