ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ"

Transcript

1 105 ΚEΦΑΛΑΙΟ 7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 105

2

3 107 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 7.1. Το Marketing του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος Εισαγωγή Η Ρωσία είναι µια νέα πηγή προέλευσης τουριστών για την Ελλάδα. Ελάχιστοι Ρώσοι την έχουν επισκεφθεί για διακοπές όπως φαίνεται από τα στοιχεία που παραθέσαµε στο εύτερο Κεφάλαιο αυτής της µελέτης. Οι Ρώσοι πρέπει να γνωρίσουν ότι υπάρχει η Ελλάδα, ότι προσφέρει τουριστικό προϊόν και ότι αυτό το προϊόν συγκρινόμενο με εκείνο των μεσογειακών ανταγωνιστών της είναι τουλάχιστον εφάμιλλο σε ποιότητα και εξ ίσου ανταγωνιστικό σε τιμή. Έτσι, το κύριο βάρος της γνωριµίας των Ρώσων µε την Ελλάδα ως τουριστικού προορισµού πέφτει στον ΕΟΤ. Σκοπός κάθε προωθητικής προσπάθειας στην περίπτωση του Ρωσικού Τουρισµού πρέπει να είναι: α) Η προσέλκυση νέων τουριστών που δεν έχουν επισκεφτεί στο παρελθόν την Ελλάδα, και β) η δηµιουργία τουριστών επανάληψης της εµπειρίας-repeaters Προβολή του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος στη Ρωσική Αγορά Ακολουθώντας ο ΕΟΤ τις σύγχρονες επιταγές του τουριστικού Management πρέπει να διαχωρίσει τις ενέργειές του (τη στρατηγική του) σε: i) Γενικές Ενέργειες Προώθησης της Ελλάδας ως τουριστικού προορισµού (Promotional Strategy). Οι ενέργειες αυτές είναι γνωστές και ως ανάληψη µιας Ολοκληρωµένης Καµπάνιας (Umbrella Campaign) 68. ii) Ενέργειες Διευκόλυνσης του ιδιωτικού Marketing των παντοίων τουριστικών επιχειρήσεων, δηµιουργώντας γέφυρες επικοινωνίας 68 Ίδε: Burkart A.J. and Medlik, S (1981) Tourism: Past, Present and Future, Heinemann. 107

4 108 και συνεργασίας µεταξύ του Οργανισµού και των ως άνω ελληνικών επιχειρήσεων (Facilitation Strategy), αλλά και των τουριστικών επιχειρήσεων (Ταξιδιωτικών κυρίως Γραφείων) της Ρωσίας. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις πρέπει να γνωρίζουν ότι απαιτείται ιδιαίτερος τρόπος προσέγγισης του Ρώσου τουρίστα. Επηρεάζεται, βέβαια, ο µέλλων τουρίστας από τις ενέργειες γνωριµίας που προωθεί ο ΕΟΤ αλλά φαίνεται ότι συνεχίζει να διστάζει. Ο δισταγµός του είναι φυσικός και προκύπτει από δυο αιτίες. Η πρώτη έχει σχέση µε την άγνοιά του για το προϊόν, τις χώρες στις οποίες θα το εύρει, την ποιότητά του και τέλος, την τιµή την οποία θα κληθεί να πληρώσει. Έτσι, παρουσιάζεται να είναι κατά κανόνα δύσπιστος στις γενικές διαφηµίσεις που γίνονται από την τηλεόραση ή από άλλα µέσα προβολής. Είναι, κατά συνέπεια, αναγκαία η προσωπική επαφή και φαίνεται ότι ο Ρώσος τουρίστας αρέσκεται σε αυτήν. Θέλει να τον πλησιάσει κάποιος και να του δείξει, αν είναι δυνατόν βιντεοσκοπηµένο το προϊόν. Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχουν µεγάλα Γραφεία Tour Operators εγκαταστηµένα σήµερα στη Ρωσία. Υπάρχουν όµως πολλοί µικρότεροι πράκτορες µε τους οποίους µπορεί να έρθει κάποιος σε επαφή. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί: α) Εάν η επιχείρηση επισκεφθεί τη Ρωσία και οργανώσει εκεί παρουσιάσεις σε κάποιο καλό ξενοδοχείο ή σε άλλο κατάλληλο χώρο. Εκφράζονται, σήμερα, παράπονα από τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις ότι το ελληνικό κράτος όχι μόνο δεν βοηθάει αυτές τις δραστηριότητες αλλά ότι επιπλέον τις αγνοεί. Οι παρουσιάσεις πρέπει να γίνονται µε βιντεοσκοπηµένο υλικό και µεταφρασµένο στη γλώσσα τους. β) Με τη δηµιουργία από τις επιχειρήσεις (σε συνεργασία µε το ελληνικό κράτος και µε την οικονοµική του στήριξη) των λεγο- µένων Εκπαιδευτικών Ταξιδιών-Educational Trips 69. Όπως ήδη αναφέρθηκε, υπάρχουν πολύ καλές προοπτικές για παιδικό (µαθητικό) ρωσικό τουρισµό (Κατασκηνώσεις) στη χώρα µας και ο οποίος µπορεί να προωθηθεί αποτελεσµατικά. 69 Οι επιχειρήσεις παραπονούνται ότι το κράτος ούτε τα ξέρει αυτά ούτε και ενδιαφέρεται να τα µάθει και να συνδράµει τις επιχειρήσεις. 108

5 109 Σύµφωνα µε τις σύγχρονες Στρατηγικές του Marketing τις οποίες πρέπει σήµερα ένας Εθνικός Οργανισµός Τουρισµού να ακολουθεί 70, προτείνεται η εξής στρατηγική για τον ΕΟΤ: Α. Γενική Στρατηγική Προώθησης: Να δηµιουργηθούν Γραφεία του ΕΟΤ στις µεγάλες πόλεις που µπορεί να αποτελέσουν κέντρα ενημέρωσης και συγκέντρωσης τουριστών και από όπου θα µπορούν να ταξιδέψουν αεροπορικώς για το εξωτερικό. Έτσι, πέραν από τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη να δηµιουργηθούν Γραφεία και στην Αικατερινούπολη, στο Νίζνι-Νοβγκορόντ και στο Ροστώβ. Να συνεχιστεί µε εντονότερο ρυθµό η γνωστή πολιτική των διαφηµίσεων και λοιπών προωθητικών πρακτικών (συµµετοχή σε Εκθέσεις, κ.τ.λ.) που µέχρι σήµερα εφάρµοζε σε άλλες περιπτώσεις ο Οργανισµός και στην περίπτωση της Ρωσίας. Όµως, προτού εκδιπλωθούν Συνθήµατα (π.χ. του τύπου I Love Greece ) για την Ελλάδα στη ρωσική αγορά, πρέπει πρώτα να γίνει έρευνα ως προς τα ενδιαφέροντα, τις τάσεις, τις προτιµήσεις και το χαρακτήρα των Ρώσων, ώστε το σχετικό Σύνθημα να είναι σταθερό και να μη χρειαστεί να αλλάξει στο άμεσο ή στο απώτερο μέλλον. Β. Στρατηγική ιευκόλυνσης των Τουριστικών Επιχειρήσεων (Facilitation Strategy) Ο ΕΟΤ δια των εγκατεστηµένων Γραφείων του στις µεγάλες πόλεις, πρέπει να παρέχει σε όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για τη ρωσική αγορά, στατιστικά στοιχεία κατάλληλα για τις επιχειρήσεις αυτές. Αυτά τα Γραφεία του ΕΟΤ µπορούν επίσης να λειτουργούν και ως εμπορικοί σύνδεσμοι µεταξύ Ρώσων τουριστών (ή ρωσικών τουριστικών Γραφείων) και των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων. Η πρόταση αυτή γίνεται διότι στη Ρωσία δεν δραστηριοποιούνται σήµερα µεγάλα Γραφεία Tour Operators τα οποία θα είχαν τη δυνατότητα να επιτε- 70 Ίδε επ αυτού Marketing in Travel and Tourism (chapter 20: Marketing Countries as Tourism Destinations), 2001, V. Middleton and J. Clarke, B/H. 109

6 110 λέσουν το παραπάνω έργο και να εξυπηρετήσουν τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις στην προσέλκυση τουριστών. Τα Γραφεία του ΕΟΤ στη Ρωσία µπορούν επίσης να προβαίνουν σε οργάνωση Συναντήσεων µεταξύ ρωσικών τουριστικών Γραφείων και ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων, όπου οι τελευταίες θα παρουσιάζουν το ελληνικό τουριστικό προϊόν και ίσως να κλείνονται και οι αντίστοιχες συµφωνίες. Βέβαια, όλα αυτά µπορούν να γίνονται και µέσω ιαδυκτίου (Middleton and J. Klarke, 2001). Τα ίδια Γραφεία του ΕΟΤ στη Ρωσία, θα πρέπει σε περίπτωση που οι ξένοι πράκτορες είναι απρόθυµοι να έρθουν σε, εκ του µακρόθεν, επαφή µε τις ελληνικές επιχειρήσεις, να οργανώνουν τις συναντήσεις στην Ελλάδα για να δουν οι ξένοι από κοντά το προσφερόµενο προϊόν. Μπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν εδώ και διάφορες σύγχρονες µέθοδοι multimedia. Ο ΕΟΤ µπορεί επίσης να συµµετέχει στα διαφηµιστικά προγράµ- µατα των επιχειρήσεων σε περιπτώσεις που κρίνει ότι η συγκεκριµένη επιχείρηση θα προωθήσει προϊόν που προσφέρεται σε κάποια ελληνική τουριστική περιοχή την οποία ο Οργανισµός θεωρεί ως επιδεκτική ανάπτυξης. Στις τυπωµένες διαφηµιστικές µπροσούρες τους, τα Γραφεία του ΕΟΤ στη Ρωσία, µπορούν να περιλαµβάνουν και επιλεγµένα ελληνικά προϊόντα που θα διαφηµίζονται κατ αυτόν τον τρόπο στη ρωσική αγορά. Το θέµα όµως αυτό απαιτεί πολλή προσοχή για να µη λαµβάνει χώρα µεροληψία εις βάρος ορισµένων επιχειρήσεων. Επίσης ο ΕΟΤ µπορεί µέσα από ένα σύστηµα CRS να βοηθάει τις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις να προβάλλουν το προϊόν τους στη ρωσική αγορά αλλά ακόµη και να κλείνουν κρεβάτια των ξενοδοχείων τους. Ο ΕΟΤ µπορεί επίσης να βοηθάει στην εγκατάσταση νέων καινοτομικών προϊόντων (προϊόντων που ανταποκρίνονται στις σημερινές απαιτήσεις των Ρώσων τουριστών) των ελληνικών επιχειρήσεων στη ρωσική αγορά για ένα χρονικό διάστηµα Μπορεί επίσης να υποστηρίζει Οµάδες επιχειρήσεων (Clusters), ιδιαίτερα µικρο- 110

7 111 µεσαίες, στον τοµέα του Marketing (Middleton and Klarke, 2001). Ο ΕΟΤ µπορεί, τέλος, να οργανώνει Σεμινάρια ή Διαλέξεις σε θέματα τουριστικού Marketing και να καλεί ιδιαίτερα τις ΜΜΕ που δεν έχουν από µόνες τους µεγάλες δυνατότητες για να κάνουν αυτό το έργο, να τα παρακολουθούν Επίλυση του Προβλήματος της Βίζας Είναι γεγονός που έχει διαπιστωθεί από πολλούς παράγοντες, ότι η απόκτηση βίζας εισόδου στην Ελλάδα των Ρώσων για τουρισµό, παρουσιάζει µεγάλες δυσκολίες, πολλές από τις οποίες ίσως είναι και αδικαιολόγητες. Τονίζεται ότι το πρόβληµα είναι υπαρκτό όσον αφορά όλες τις χώρες του παλαιού σοβιετικού καθεστώτος και όχι µόνο τη Ρωσία, η οποία πιέζει για ελεύθερη είσοδο των πολιτών της στις δυτικές χώρες χωρίς να εγγυάται τον επαναπατρισμό αυτών με το πρόσχημα του τουρισμού. Η Ρωσία είναι μια χώρα αχανής με σύνορα εύκολα προσπελάσιμα από ανεπιθύμητους επισκέπτες, λόγω των στενών σχέσεων των λαών της πρώην ΕΣΣ. Έχει σοβαρό πρόβλημα γραφειοκρατίας και δεν έχει καταργήσει τα προνόμια των παλαιών Ρώσων (π.χ. κάρτες ελευθέρας εισόδου, ή αγοράς σε προνοµιακές τιµές αγαθών και υπηρεσιών) οι οποίοι ήταν συνδεδεµένοι µε το παλαιό καθεστώς. Τα άτοµα αυτά είναι εκείνα που πιέζουν τις δυτικές χώρες για ελεύθερη είσοδο. Επισηµαίνεται ότι η Ρωσία µετά την είσοδο των δέκα νέων µελών στην Ε.Ε. πιέζει την Ε.Ε ακόµη εντονότερα για να επιτύχει την χαλάρωση των περιορισµών εισόδου στις δυτικές χώρες. Η Ε.Ε. µε τη σειρά της προσπαθεί να διαπραγµατευθεί το θέµα µε σκοπό να είναι η είσοδος των κατοίκων των χωρών του πρώην ανατολικού συνασπισµού, περισσότερο ελεγχόµενη. Πρέπει να τονιστεί ότι η Συνθήκη Schengen 71 θέτει απλές αλλά αποτελεσµατικές προϋποθέσεις εισόδου στις 13 χώρες ΕΕ 72 που έχουν µέχρι σήµερα υπογράψει τη συνθήκη αυτή. Οι βασικές προϋποθέσεις είναι: 71 Θεσπίστηκε από την Ε.Ε το 1997 και ισχύει για την Ελλάδα από την Όλες οι χώρες Ε.Ε. πλην του Ην. Βασιλείου και της Ιρλανδίας, ενώ την έχουν υπογράψει και η Νορβηγία καθώς και η Ισλανδία. 111

8 112 Το εισερχόµενο άτοµο να διαθέτει, αποδεδειγµένα, το απαραίτητο εισόδηµα και απασχόληση εντός της Ρωσικής ηµοκρατίας. Το άτοµο να έχει κλείσει ξενοδοχείο διαµονής και µεταφορά (µετ επιστροφής). Το άτοµο να δηλώσει ότι θα επισκεφθεί την Ελλάδα µε σκοπό µόνο τον τουρισµό ή και άλλες χώρες Schengen (π.χ. Ιταλία). Αυτοπρόσωπη παρουσία του µέλλοντος να ταξιδέψει ατόµου στο Προξενείο ή στα ιαπιστευµένα ιδιωτικά Γραφεία. Τελευταία, η Ελλάδα, λόγω της εισόδου ατόµων που δήλωναν, µέσω των ιαπιστευµένων Γραφείων, ότι εισέρχονται για τουρισµό και θα επιστρέψουν πάλι στη Ρωσία, γεγονός που δεν επραγµατοποιείτο πάντοτε, επανεξέτασε τη λειτουργία των ιδιωτικών ιαπιστευµένων Γραφείων και περιόρισε τα δικαιώµατα πολλών εξ αυτών. Τούτο είχε ως αποτέλεσµα να δυσχερανθεί η έκδοση της βίζας των Ρώσων τουριστών προς την Ελλάδα. Ο λόγος είναι ότι τα µεσολαβούντα και ιαπιστευ- µένα τουριστικά Γραφεία, που µέχρι πρότινος εδικαιούντο να διαχειρίζονται τα της έκδοσης της βίζας, δεν λειτούργησαν κατά τρόπο που θα απέκλειε τους οικονοµικούς και άλλου είδους (ανεπιθύµητους) µετανάστες στην Ελλάδα. Έτσι, το Ελληνικό Προξενείο στη Ρωσία, όπως προαναφέρθηκε, επανεξέτασε την κατάσταση και περιόρισε σηµαντικά τον αριθµό των Γραφείων τα οποία δικαιούνται να επιµεληθούν τα της έκδοσης της βίζας. Όσον αφορά τη Μόσχα, το ελληνικό Προξενείο απαίτησε την αυτοπρόσωπη παρουσία του Ρώσου τουρίστα στο ίδιο το ελληνικό Προξενείο 73. Ο λόγος αυτός είναι εκείνος που έκανε χρονοβόρα την έκδοση βίζας και δημιούργησε και τη βασική δυσκολία εισόδου των Ρώσων τουριστών στη χώρα μας. Τελευταίες διαθέσιµες πληροφορίες 74 αναφέρουν ότι καταργήθηκε η αυτοπρόσωπη παρουσία 73 εν γνωρίζουµε πως αυτή η απαίτηση αλλάζει την κατάσταση και κατά πόσο η αυτοπρόσωπη παρουσία θα αποκαλύψει και την πραγµατική προσωπικότητα του ατόµου που επιθυµεί να ταξιδεύσει. Εξάλλου, δεδοµένου ότι οι οικονοµικοί και άλλοι µετανάστες (σύµφωνα µε υπάρχουσες πληροφορίες) µπορούν να προµηθεύονται κάποια (;) βίζα έναντι $500 ή το πολύ $1000 ακριβώς έξω από τα προξενεία (!) παρακάµπτοντας την αυτοπρόσωπη παρουσία και όλους τους σχετικούς µε την έκδοση της νόµιµης Visa περιορισµούς. 74 Εφηµερίδα Το Βήµα της 26/06/

9 113 και καθιερώθηκε και «βίζα πολλαπλών εισόδων 3-µηνης διάρκειας» η οποία όµως δεν έχει σηµαντικό τουριστικό ενδιαφέρον. Αρνητικό επίσης στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι ζητείται από τον υποψήφιο τουρίστα να δείχνει κατά την είσοδο στην Ελλάδα τί χρήµατα έχει µαζί του χωρίς να λαµβάνεται υπόψη κατάθεση σε τράπεζα ή κάρτα αυτόµατης ανάληψης. Έτσι, το πρόβληµα εξακολουθεί να είναι έντονο και αναφέρεται κυρίως στις περιορισµένες δυνατότητες που έχει το Προξενείου µας στη Μόσχα στην έκδοση βίζας. Προτείνεται η απόκτηση μεγαλυτέρου χώρου (μεταστέγαση του Προξενείου) και αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων για να μειωθεί ο χρόνος παραμονής των επισκεπτών και να ελαχιστοποιηθεί ο συνολικός χρόνος έκδοσης της βίζας. Πρόβληµα µε εξαιρετικά δυσµενείς επιπτώσεις για τον µελλοντικό ρωσικό τουρισµό στην Ελλάδα, είναι και η καταγγελλόµενη από τα τουριστικά Γραφεία, απαράδεκτη πολλάκις συµπεριφορά των οργάνων της τάξης στους Ρώσους τουρίστες όταν φθάνουν στον Ελευθέριο Βενιζέλο προκειµένου να εισέλθουν στη χώρα. Τους θεωρούν σχεδόν όλους εκ προοιµίου, ως παράνοµους και υπόλογους. Πολλάκις, έχει καταγγελθεί ότι λείπει και η στοιχειώδης ευγένεια. εν κατανοούν τα όργανα της τάξης ότι οι τουρίστες αυτοί είναι οι «πρόξενοι του µελλοντικού ρωσικού τουρισµού» στη χώρα µας. Ιδού γιατί επιµένουµε στη δηµιουργία της τουριστικής αστυνοµίας 75. Στη συνέχεια, πρέπει να εξεταστεί «τί κάνουν οι άλλες χώρες της ΕΕ που έχουν το ίδιο πρόβληµα;». Πρέπει να διδαχτούµε από την πολιτική αυτών των χωρών. Πρώτον, η Γαλλία έχει εγκαταστήσει σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης των εισερχομένων τουριστών και στα αεροδρόμιά της 76. Με το σύστηµα αυτό µπορεί κι ελέγχει αποτελεσµατικότατα η χώρα αυτή, την αυθεντικότητα των εγγράφων που παρουσιάζει ο εισερχόµενος Ρώσος τουρίστας και έτσι ο χρόνος εισόδου µειώνεται στο ελάχιστο. Επί πλέον, αυτήν τη στιγµή προσπαθεί η χώρα αυτή να επιτύχει ειδική διμερή συμφωνία (όπως επέτυχε η Γερµανία) µε τη Ρωσία για παραπέρα διευκόλυνση των Ρώσων που σκοπεύουν να ταξιδέψουν στη Γαλλία 75 Ίδε Μελέτη ΙΤΕΠ υπ αριθ. 17, 2004, Τουρισµός Ατόµων Τρίτης Ηλικίας. 76 Πληροφορία που αντλήθηκε από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών (Αθήνα). 113

10 114 για λόγους επαγγελµατικούς, επιστηµονικούς κ.τ.λ. 77 Αποσαφηνίζεται ότι η συµφωνία αφορά τις µακροχρόνιες βίζες (άνω του 3-µήνου) που έχουν περιορισµένο τουριστικό ενδιαφέρον. Η Ισπανία έχει αναγάγει σε εθνική υπόθεση την έκδοση βίζας Schengen και αναθέσει την προεργασία έκδοσης βίζας (συλλογή πληροφοριών, κ.τ.λ.), την οποία θα έπρεπε να κάνει το ισπανικό Προξενείο, σε ειδικό ιδιωτικό Γραφείο και µε αυτόν τον τρόπο µειώνει σηµαντικά το χρόνο που απαιτείται και την έκδοση βίζας. Η Ιταλία εξακολουθεί να εμπιστεύεται τα διαπιστευμένα από αυτήν τουριστικά Γραφεία αλλά προσπαθεί να επιτύχει και αυτή ειδική διμερή συμφωνία με τη Ρωσία. Η Γερμανία φαίνεται ότι είναι πιο ελαστική λόγω της ενσωµάτωσης της πρώην ανατολικής Γερµανίας όπου πολλοί Ρώσοι εισέρχονται για λόγους επαγγελµατικούς, επιστηµονικούς / τεχνολογικούς, για επίσκεψη συγγενών και φίλων καθώς οι τελευταίοι έχουν ήδη εγκατασταθεί στο ανατολικό τµήµα της Γερµανίας προ της επανένωσης 78. Η ιδιαιτερότητα αυτή ανάγκασε τη Γερμανία να επιζητήσει ειδική διμερή συμφωνία με τη Ρωσία την οποία και επέτυχε. Τονίζεται, όµως, ότι πρόκειται, ως επί το πλείστον, για µακροχρόνιες βίζες. Οι άλλες χώρες της Ε.Ε. (µαζί τους και η Ελλάδα) που έχουν υπογράψει τη Συνθήκη Schengen (13 χώρες εκτός Ην. Βασιλείου και Ιρλανδίας), έχουν τελευταία προχωρήσει (αντί των διµερών συµφωνιών) σε µια κοινή ενέργεια η οποία συνίσταται στην προσπάθεια επίτευξης ειδικής κοινής συμφωνίας με τη Ρωσία. Τονίζεται, όµως, ότι και η συµφωνία αυτή θα αναφέρεται κυρίως σε µακροχρόνιες βίζες µε µικρό τουριστικό ενδιαφέρον. 77 Όµως, δεν έχει καταλήξει ακόµη σε συµφωνία ακριβώς διότι η Ρωσία δεν υπογράφει τις διατάξεις που αφορούν την δέσµευσή της για επαναπατρισµό των εξερχοµένων Ρώσων. 78 Στη Ρωσία υπήρξε γερµανική µειονότητα. 114

11 115 Συµπερασµατικά συνάγεται ότι η Ελλάδα για να διευκολύνει την είσοδο Ρώσων τουριστών πρέπει: α) Να απλοποιήσει τις σχετικές διαδικασίες και να προχωρήσει σε διαπίστευση νέων Γραφείων που θα λειτουργούν περισσότερο υπεύθυνα αλλά και ελαστικότερα µε εξαίρεση ευαίσθητες περιοχές (π.χ. Τσετσενία και γειτονικές µε αυτήν περιοχές). β) Να διαθέσει περισσότερο προσωπικό και ανετότερους χώρους στα Γραφεία των Προξενείων µας στη Ρωσία, ιδιαίτερα κατά τους µήνες της τουριστικής αιχµής. γ) Να βελτιώσει το σύστημα των ελέγχων 79 στα Αεροδρόµιά µας. δ) Να κάνει καλύτερη μηχανοργάνωση του συστήματος συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και σύντομης ανάκτησης πληροφοριών για τους Ρώσους, στα αεροδρόμιά µας κατά το γαλλικό πρότυπο. ε) Να μειωθεί το κόστος απόκτησης visa το οποίο σήμερα για μια τετραμελή οικογένεια ανέρχεται σε 150. Αν τα παραπάνω γίνουν πραγµατικότητα, τότε εκτιµάται ότι, θα διευκολυνθεί σε πολύ σηµαντικό βαθµό η είσοδος των Ρώσων τουριστών στην Ελλάδα Προσέλκυση Θρησκευτικού Τουρισμού από τη Ρωσία Οι θρησκευόµενοι Ρώσοι αλλά και εκείνοι που έχουν ευρύτερα φιλοσοφικά ενδιαφέροντα, µπορούν να προσελκυστούν στην Ελλάδα αν δηµιουργηθούν προγράμματα συνδυασμού του θρησκευτικού συναισθήματος ή των φιλοσοφικών αναζητήσεων των σχετικών ατόμων με τον τουρισμό διακοπών ή αναψυχής, ή και τον πολιτιστικού περιεχομένου χειμερινό τουρισμό. Γι αυτόν το σκοπό απαιτούνται: α) συνεργασία της Εκκλησίας της Ελλάδας, της Ακαδηµίας Αθηνών και του ΕΟΤ, β) σηµαντική απλοποίηση των διαδικασιών έκδοσης βίζας για θρησκευτικό τουρισµό. 79 Αλλά και τη συµπεριφορά των αστυνοµικών οργάνων απέναντι στις επισκέπτες από χώρες µη Schengen. 115

12 Δημιουργία Ελληνικών Γραφείων Tour Operation στη Ρωσία Όπως τονίστηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο της µελέτης, στη Ρωσία δεν δραστηριοποιούνται µεγάλα γραφεία tour operators. Ο λόγος είναι ότι, όπως ήδη αναφέρθηκε, υπάρχει γενικότερη δυσκολία δραστηριοποίησης των ξένων επιχειρήσεων στη Ρωσία, γεγονός που συναρτάται και µε: α) Τη δυσκολία του ρωσικού τραπεζικού συστήματος να συνεργαστεί µε τις ξένες τράπεζες. β) Την γιγαντιαία Γραφειοκρατία που συνεχίζει να κυριαρχεί στο δηµόσιο τοµέα και δυσχεραίνει τη δραστηριοποίηση του ιδιωτικού τοµέα. γ) Τα υπερβολικά προνόμια που συνεχίζουν να διατηρούν οι δημόσιοι λειτουργοί του παρελθόντος συστήµατος. Σηµειώνεται ότι ο δηµόσιος τοµέας στη Ρωσία συνεχίζει να κυριαρχείται από τα άτοµα της παλαιάς νοµενκλατούρας 80. Ο µόνος τρόπος λειτουργίας και δραστηριοποίησης σήµερα στη Ρωσία και ιδιαίτερα πέραν της Μόσχας, είναι οι κοινοπραξίες (Join Ventures) µε την τοπική αυτοδιοίκηση, διότι µόνο εκείνη γνωρίζει καλύτερα από κάθε ξένο επενδυτή: α) τους τρόπους καταπολέµησης της ρωσικής µαφίας, β) τους τρόπους απεµπλοκής από τα γρανάζια της γιγαντιαίας και απαιτητικής γραφειοκρατίας και γ) τις τοπικές αγορές και τις ιδιαιτερότητες των κατοίκων κάθε περιοχής. Προτείνεται, λοιπόν, να αξιοποιηθεί αυτός ο τρόπος συνεργασίας και να δηµιουργηθούν ελληνικά Γραφεία «tour operation» στη Ρωσία. Από πλευράς Ελλάδας οι οργανωτές αυτών των Γραφείων µπορεί να είναι ενώσεις επιχειρήσεων τουριστικών ενδιαφερόντων (π.χ. ενώσεις ξενοδόχων ή και ταξιδιωτικών Γραφείων, ή και ακόµη αεροπορικών εταιριών). Στο όλο εγχείρηµα µπορεί και πρέπει να εµπλακεί και ο ΕΟΤ και να προσφέρει στήριξη στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στις ΜΜΕ. Οι κοινοπραξίες αυτές θα είναι λειτουργικότερες από άλλους τρόπους δραστηριοποίησης, διότι η τοπική αυτοδιοίκηση µπορεί να ενεργοποιήσει αποτελεσµατικότερα τα τοπικά ταξιδιωτικά Γραφεία και να µεγιστοποιήσει το επιθυµητό αποτέλεσµα. 80 Το σύστηµα των καρτών ελευθέρας εισόδου-απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών από τα άτοµα του δηµόσιου τοµέα, εξακολουθεί να ευρίσκεται σε άνθηση. 116

13 Οργάνωση Ενημερωτικών (εκπαιδευτικών) Σεμιναρίων Οι ιδιωτικές τουριστικές επιχειρήσεις πρέπει να βοηθηθούν από τον ΕΟΤ στην οργάνωση Σεμιναρίων στην Ελλάδα, ή ακόμη και στη Ρωσία, που θα συµµετέχουν Ρώσοι ταξιδιωτικοί πράκτορες µε σκοπό την ενηµέρωσή τους για το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Ο ΕΟΤ πρέπει να φέρει το βάρος ενός ποσοστού του σχετικού κόστους Οργάνωση Παιδικών Κατασκηνώσεων για Ρώσους Μαθητές Πρόκειται για ενέργεια που θα αποφέρει σηµαντικότατους καρπούς µελλοντικά, διότι οι µαθητές είναι εκείνοι που: α) Θα µάθουν καλύτερα για τον πολιτισµό της Ελλάδας και θα µεταδώσουν τα σχετικά µηνύµατα στον υπόλοιπο πληθυσµό. β) Θα προωθηθεί ο ρωσικός τουρισµός του µέλλοντος στην Ελλάδα. Αντί, λοιπόν, να σπαταλάµε χρήµατα για φυλλάδια που θα διοχετευτούν στο εξωτερικό είναι συµφερότερο µε τα ίδια χρήµατα, να «επιδοτούµε τα ταξίδια των µικρών Ρώσων» ως προς την περιήγηση στα αρχαιολογικά-θρησκευτικά και λοιπά πολιτιστικού περιεχοµένου αξιοθέατα και να έχουν να διηγούνται σχετικές εµπειρίες όταν επιστρέφουν στη Ρωσία. Θα είναι µια πολύ αποδοτική διαφήµιση για την Ελλάδα Συμπερασματικές Παρατηρήσεις Έβδομου Κεφαλαίου 1. Στο κεφάλαιο αυτό εξετάστηκαν γενικοί αλλά και ειδικότεροι τρόποι δηµιουργίας συνθηκών προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στη ρωσική αγορά. 2. Τονίστηκε ότι ο Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού επιβάλλεται να διαχωρίσει τις ενέργειές του σε δύο κατηγορίες. Η µια περιλαµβάνει τις Γενικές Ενέργειες Προώθησης (Promotional Strategy) και η άλλη τις Ενέργειες ιευκόλυνσης του ιδιωτικού Marketing (Facilitation Strategy). Στη συνέχεια έγινε µια λεπτο- µερής περιγραφή των δύο κατηγοριών Ενεργειών. 3. Ως βασική ενέργεια υποδοµής τονίστηκε επίσης ότι ο ΕΟΤ πρέπει να δηµιουργήσει Γραφεία σε τουλάχιστον 5 µεγάλες πόλεις (εκτός από τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη και στο Νίζνι Νοβγκορόντ, στο Ροστόβ και στην Αικατερινούπολη. Πρέπει να 117

14 118 συνεχίσει την πολιτική διαφηµίσεων και λοιπών προωθητικών πρακτικών µε τις οποίες ο Οργανισµός είναι ήδη ενήµερος, να ερευνήσει την αγορά και να εκδιπλώσει τα κατάλληλα διαφηµιστικά συνθήµατα (slogans) τα οποία πρέπει να είναι έτσι σχεδιασµένα ώστε να έχουν µακροχρόνια διάρκεια. 4. Το ελληνικό κράτος να µεριµνήσει για τη σχεδόν ολοκληρωτική διευθέτηση του προβλήµατος της βίζας. Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρθηκαν και οι κατάλληλες προς τούτο ενέργειες, µία από τις οποίες είναι και η αξιοποίηση της εµπειρίας των άλλων χωρών- µελών της ΕΕ. 5. Θεωρείται σηµαντικό και εφικτό να δηµιουργηθούν ελληνικά Γραφεία Tour Operation στη Ρωσία από ιδιωτικές επιχειρήσεις µε τη στήριξη του κράτους. 6. Θεωρείται, επίσης, ως σηµαντική ενέργεια η οργάνωση (εκ µέρους των επιχειρήσεων) Ενηµερωτικών Σεµιναρίων και Παιδικών Κατασκηνώσεων για Ρώσους Μαθητές. 7. Τέλος, τονίζεται ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί παντοιοτρόπως ο τουρισµός των νεαρών Ρώσων (φοιτητών και άλλων) διότι από αυτούς θα προκύψουν οι µελλοντικοί «τουρίστες περιωπής». 118

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ ΡΩΣΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Συγγραφέας: ρ. Γ. Κάτσος)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ ΡΩΣΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Συγγραφέας: ρ. Γ. Κάτσος) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ ΡΩΣΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Συγγραφέας: ρ. Γ. Κάτσος) Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι.1 Λόγοι που υπαγόρευσαν την εκπόνηση της µελέτης Η εκπόνηση της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Αξιότιµοι: κα Υπουργέ, κ. Περιφερειάρχη, κ. ήµαρχε, κκ. εκπρόσωποι Τουριστικών Φορέων, κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISΜ Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός I. Παγκόσμιος Τουρισμός Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Αρθρ. 30 του Ν. 3498/2006 Εγκύκλιος 15566/2011 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚIΝΑ. Ο «γίγαντας» ξύπνησε. 100 εκατ. Κινέζοι τουρίστες μέχρι το 2020 Η Ευρώπη κορυφαία επιλογή Η.Π.Α. και Αυστραλία στους 10 top προορισμούς

ΚIΝΑ. Ο «γίγαντας» ξύπνησε. 100 εκατ. Κινέζοι τουρίστες μέχρι το 2020 Η Ευρώπη κορυφαία επιλογή Η.Π.Α. και Αυστραλία στους 10 top προορισμούς της Βιβιάνας Δελιδάκη ΚIΝΑ Ο «γίγαντας» ξύπνησε Σε 100 εκατομμύρια θα διαμορφωθεί ο αριθμός των Κινέζων τουριστών, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού μέχρι το 2020, από 28 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΣΗΜΑ Α.Ε. BEE GROUP Α.Ε.»

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΣΗΜΑ Α.Ε. BEE GROUP Α.Ε.» Θέμα: Δράσεις δημοσιότητας και προβολής, εμπλοκή τοπικών τουριστικών φορέων και οφέλη στα πλαίσια του έργου «Τουριστική Προβολή Ικαρία - Φούρνοι» Ο Δήμος Ικαρίας χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ και υλοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ στα πλαίσια του Έργου NEST Ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρου Τουρισμού 1. Πόσες φορές έχετε επισκεφθεί την περιοχή την τελευταία 2ετία; 1 φορά 2-3 φορές 3-5 φορές

Διαβάστε περισσότερα

29 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 150118/23067/2012 Πληροφορίες: Ανδριανή Παπαδοπούλου Τηλ.: Φωτεινή Παντελίδου. Ιωάννης Μόσχος

29 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 150118/23067/2012 Πληροφορίες: Ανδριανή Παπαδοπούλου Τηλ.: Φωτεινή Παντελίδου. Ιωάννης Μόσχος Προς Υπουργείο Εξωτερικών Ε3 /νση ιοικητικών και ικαστικών Υποθέσεων Ακαδηµίας 3, 6 ος Όροφος 106 71 ΑΘΗΝΑ 29 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 150118/23067/2012 Πληροφορίες: Ανδριανή Παπαδοπούλου Φωτεινή Παντελίδου

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση & Ανάπτυξη Ξενοδοχείων

Διαχείριση & Ανάπτυξη Ξενοδοχείων Διαχείριση & Ανάπτυξη Ξενοδοχείων... Η λύση για κάθε ξενοδόχο στην εποχή της κρίσης. Οραματιζόμαστε Σχεδιάζουμε Υλοποιούμε Η ξενοδοχειακή επιχείρηση στην Ελλάδα Υπάρχει διάχυτη η εντύπωση ότι το ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΕΛΕΝΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ALTERNATE MINISTER OF TOURISM, MINISTRY OF ECONOMY, INFRASTRUCTURE, MARITIME AFFAIRS AND TOURISM, GREECE THE 19 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ενημέρωση για δραστηριότητες της ΕΤΙΝ. Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας

ΘΕΜΑ. Ενημέρωση για δραστηριότητες της ΕΤΙΝ. Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας Κέρκυρα, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. Διεύθυνση: Αλυκές Ποταμού Ταχ. Κώδικας: 49100, Κέρκυρα Τηλέφωνο: 2661039606, 2661031696 Fax: 2661042335

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) Εισαγωγή Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα μετατράπηκε από χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στρατηγικοί Εταίροι

Οι Στρατηγικοί Εταίροι Εταιρική Παρουσίαση ΗΕπιχείρηση Η «Αμφιτρίτη ΚΟΙΝΣΕΠ» είναι υπό σύσταση Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης (σύμφωνα με το Ν. 4019/11) και έχει ως σκοπό την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ΟΛΓΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ TO THE SECOND GREEK EU PRESIDENCY CONFERENCE «Europe and the Arab World: Strengthening political, business and investment ties» ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθεί σε τυπωμένη (χειρόγραφες αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί Ποιοτικοί Προορισμοί - Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ευρωπαϊκοί Ποιοτικοί Προορισμοί - Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Ευρωπαϊκοί Ποιοτικοί Προορισμοί - Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου Αντίγραφα της αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή υπάρχουν στη ιστοσελίδα www.rural-cyprus.com ή αποστέλλονται μετά από αίτημα από pga@navigator-consulting.com.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΚΑΛΙΩΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Ζω φτηνά στην πόλη μου Στηρίζω την επιχείρηση του τόπου μου!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΚΑΛΙΩΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Ζω φτηνά στην πόλη μου Στηρίζω την επιχείρηση του τόπου μου! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΚΑΛΙΩΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Ζω φτηνά στην πόλη μου Στηρίζω την επιχείρηση του τόπου μου! Tο Πρόγραμμα είναι της εταιρείας ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ EMΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο ενδιαφέρον από buyers για συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Greek Tourism Expo

Μεγάλο ενδιαφέρον από buyers για συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Greek Tourism Expo Μεγάλο ενδιαφέρον από buyers για συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Greek Tourism Expo Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της αγοράς βρίσκεται η νέα διεθνής έκθεση του τουρισμού Greek Tourism Expo 2014 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερµά που µας τιµήσατε µε την παρουσία σας σήµερα.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερµά που µας τιµήσατε µε την παρουσία σας σήµερα. Παρουσίαση Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Αττικής 27/05/2013 Οµιλία του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού Αξιότιµοι κα Υπουργέ, κκ. Γενικοί Γραµµατείς, κκ. ήµαρχοι,

Διαβάστε περισσότερα

greek.ru ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ :: ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ :: ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ 12 χρόνια! since 2001

greek.ru ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ :: ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ :: ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ 12 χρόνια! since 2001 since 1 ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ :: ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ :: ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ Ο «αρχαιότερος» Διαδικτυακός Κόμβος για την Ελλάδα 1 χρόνια! μοναδικούς επισκέπτες την ημέρα! 1 μοναδικούς επισκέπτες ανά μήνα!

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισµού στη Ρόδο βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:Τράπεζα της Ελλάδος - ιεύθυνση Στατιστικής & Quantos S.A. Η Έρευνα Συνόρων για την Εκτίµηση του Ταξιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο.

Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο. Your key to success Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο. Διατηρώντας τα χαρακτηριστικά της επιχείρησής σας, επικεντρωνόμαστε στην αύξηση των πωλήσεών σας, στην

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010 Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 21 Ιανουαρίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τρίτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC MEMORIES TRAVEL SERVICES. Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου

HELLENIC MEMORIES TRAVEL SERVICES. Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου Ταυτότητα του Hellenic Memories Travel Services Μια επιχείρηση συνεπής με την ιστορία και τις υπηρεσίες. Το Hellenic Memories Travel Services δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την Ανάπτυξη της Ρωσικής Αγοράς Τουρισµού στην Κύπρο

Μελέτη για την Ανάπτυξη της Ρωσικής Αγοράς Τουρισµού στην Κύπρο Μελέτη για την Ανάπτυξη της Ρωσικής Αγοράς Τουρισµού στην Κύπρο Τελική Έκθεση Αποτελεσµάτων Ετοιµάστηκε για τον Κυπριακό Οργανισµό Τουρισµού Αύγουστος 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ...I ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Μαριλένα Παρασκευά Λειτουργός Α Περιεχόµενα Enterprise Europe Network Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός & Εμπόριο στην Παλαιόχωρα. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων

Τουρισμός & Εμπόριο στην Παλαιόχωρα. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων Τουρισμός & Εμπόριο στην Παλαιόχωρα Εμπορικό & Βιομηχανικό Πυλώνες Έρευνας 1 ος Πυλώνας Δημογραφικά χαρακτηριστικά επισκεπτών 2 ος Πυλώνας Ταξιδιωτικό προφίλ επισκέπτη 3 ος Πυλώνας Οικονομική δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:La.Re.T.S.A.& Quantos S.A. ΤτΕ Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών / Διεύθυνση Στατιστικής Η Έρευνα Συνόρων για

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ Γιώργος Α. Βερνίκος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ S.A. Ελληνικός Τουρισμός: Εξέλιξη Βασικών Στοιχείων Εξέλιξη Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εξέλιξη Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία για τον εξερχόμενο τουρισμό από τη Βραζιλία

Βασικά στοιχεία για τον εξερχόμενο τουρισμό από τη Βραζιλία ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βασικά στοιχεία για τον εξερχόμενο τουρισμό από τη Βραζιλία Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 2013 Συντάκτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Προς Τουριστική Επιτροπή Δήμου Άνδρου, 28 Ιανουαρίου 2015. Σε συνέχεια των προσκλήσεων σας για προτάσεις σε ότι αφορά :

Προς Τουριστική Επιτροπή Δήμου Άνδρου, 28 Ιανουαρίου 2015. Σε συνέχεια των προσκλήσεων σας για προτάσεις σε ότι αφορά : Όλγα Καραγιάννη Ερευνήτρια Σχεδιασμού, Διοίκησης & Πολιτικής του Τουρισμού- Μέλος Εργαστηρίου Τουριστικών Μελετών & Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίουhttp://etem.aegean.gr/members/gr/36-karagianni.html

Διαβάστε περισσότερα

Τίποτε δεν είναι τυχαίο στον τουρισμό. Ελληνικός Τουρισμός 2014

Τίποτε δεν είναι τυχαίο στον τουρισμό. Ελληνικός Τουρισμός 2014 Τίποτε δεν είναι τυχαίο στον τουρισμό Ελληνικός Τουρισμός 2014 Τα αποτελέσματα Στα 1,915 εκατομμύρια έναντι 1,581 εκατ. το περσινό τετράμηνο ο αριθμός των τουριστών που επισκέφτηκαν την Ελλάδα Aύξηση κατά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία για τον εξερχόμενο τουρισμό από τη Βραζιλία

Βασικά στοιχεία για τον εξερχόμενο τουρισμό από τη Βραζιλία ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βασικά στοιχεία για τον εξερχόμενο τουρισμό από τη Βραζιλία Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 2014 Συντάκτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...23

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ........................................23 ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Click to add subtitle

Click to add subtitle Company LOGO ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Click to add subtitle ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.,ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μ, CRANFIELD UNIVERSITY,SoE Department of Fluid mechanics and Computational

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Δεθ Διεθνές Φόρουμ Τουρισμού. ικανοποίησης συμμετεχόντων

2 ο Δεθ Διεθνές Φόρουμ Τουρισμού. ικανοποίησης συμμετεχόντων 2 ο Δεθ Διεθνές Φόρουμ Τουρισμού ού Αποτελέσματα έρευνας ικανοποίησης συμμετεχόντων Οι πληροφορίες παρουσιάστηκαν με κατανοητό τρόπο Πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες υποστηρίζουν ότι οι πληροφορίες παρουσιάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα-

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων -Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τους τρόπους με

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 30 / 2015. (marketing plan 2015). ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 30 / 2015. (marketing plan 2015). ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 4 / 11-02-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 30 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση προγράµµατος τουριστικής προβολής

Διαβάστε περισσότερα

(B)Προτείνεται η άμεση δημιουργία Ανοικτής αγοράς Παζαράκι (Μαρκέτας; ) (Open Market) η οποία να συνδιαστει με το μουσείο, μοναστήρι και αγροτόσπιτο

(B)Προτείνεται η άμεση δημιουργία Ανοικτής αγοράς Παζαράκι (Μαρκέτας; ) (Open Market) η οποία να συνδιαστει με το μουσείο, μοναστήρι και αγροτόσπιτο Χειμερινός Τουρισμός Πρόταση Γιάννη Καρούσου Πρόταση η οποια κατεθεσα στο δημοτικο συμβουλιο. η πρώτη ολοκληρωμένη για ενίσχυση του χειμερινού τουρισμού (εγχώριου). μέτρα, κίνητρα και ιδέες οι οποιες ολες

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ρόλος του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης Η περίπτωση της Σουηδίας»

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ρόλος του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης Η περίπτωση της Σουηδίας» «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ρόλος του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης Η περίπτωση της Σουηδίας» Εισηγητής: Νίκος Παπαδόπουλος MP of SWEDEN Γενικά Χαρακτηριστικά της Σουηδίας Πληθυσμός 10.500.000 κάτοικοι Το 84%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ EMAIL MARKETING & SMS MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/5/2014

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ EMAIL MARKETING & SMS MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/5/2014 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ EMAIL MARKETING & SMS MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/5/2014 Δυνατότητα Παρακολούθησης και εξ' Αποστάσεως Αξιοποιήστε αποτελεσματικά το Email Marketing και το Sms Marketing και αυξήστε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ SOCIAL MEDIA MARKETING

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ SOCIAL MEDIA MARKETING ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ SOCIAL MEDIA MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Δυνατότητα Παρακολούθησης και εξ' Αποστάσεως Καλύψτε το χαμένο χρόνο και ξεπεράστε τον ανταγωνισμό επενδύοντας στα Social Media!

Διαβάστε περισσότερα

+ + Travel social Network Τουριστικό Μέσο Kοινωνικής Δικτύωσης. Travel Guide Ενημερωμένος Τουριστικός Οδηγός

+ + Travel social Network Τουριστικό Μέσο Kοινωνικής Δικτύωσης. Travel Guide Ενημερωμένος Τουριστικός Οδηγός Σας εξασφαλίζει ακόμη περισσότερες απευθείας κρατήσεις! + + Travel social Network Τουριστικό Μέσο Kοινωνικής Δικτύωσης Online Reservation Platform Online Πλατφόρμα ξενοδοχειακών κρατήσεων Travel Guide

Διαβάστε περισσότερα

H κυκλική µετανάστευση στην Ευρώπη. Μια συγκριτική επισκόπηση

H κυκλική µετανάστευση στην Ευρώπη. Μια συγκριτική επισκόπηση H κυκλική µετανάστευση στην Ευρώπη. Μια συγκριτική επισκόπηση Prof. Anna Triandafyllidou European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies Ερευνητικό Πρόγραµµα ΜΕΤΟΙΚΟΣ Αθήνα, 12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

5-7. Δεκεμβρίου. Διεθνής Έκθεση Τουρισμού. Με τη στήριξη των

5-7. Δεκεμβρίου. Διεθνής Έκθεση Τουρισμού. Με τη στήριξη των Διεθνής Έκθεση Τουρισμού 5-7 Δεκεμβρίου 2014 GREECE Οργάνωση Με την αιγίδα Υποστηρικτής επικοινωνίας Με τη στήριξη των Τηλ.: 210 61.41.164, 61.41.223 Fax: 210 80.24.267 e-mail: info@leaderexpo.gr www.leaderexpo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία για τον εξερχόμενο τουρισμό από τη Βραζιλία

Βασικά στοιχεία για τον εξερχόμενο τουρισμό από τη Βραζιλία ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βασικά στοιχεία για τον εξερχόμενο τουρισμό από τη Βραζιλία Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 2014 Συντάκτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ EΕ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ EΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ EΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή/ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ικαιώµατα επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Β) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Α) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Β) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ µε Υφυπουργό του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Hans Joachim Fuchtel ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ως Περιφέρεια Ν.Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 2 ο ΙΕΚ Πειραιά Ειδικότητα: Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κ. Τσαγκαράκης 06/10/2009 Τουριστικό Μάρκετινγκ 1 Βασικές Έννοιες Τι είναι ο Τουρισμός; Τι είναι Τουρίστας; Τι ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την διάρκεια ενός έτους, περίπου πόσα ταξίδια αναψυχής πραγματοποιείτε στην Ελλάδα, που απαιτούν μια διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο ή κατάλυμα; 2001

Κατά την διάρκεια ενός έτους, περίπου πόσα ταξίδια αναψυχής πραγματοποιείτε στην Ελλάδα, που απαιτούν μια διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο ή κατάλυμα; 2001 Κατά την διάρκεια ενός έτους, περίπου πόσα ταξίδια αναψυχής πραγματοποιείτε στην Ελλάδα, που απαιτούν μια διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο ή κατάλυμα; 2001 1 φορά το χρόνο 32,8 2 φορές το χρόνο 22,0 3 φορές

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Σαακιάν Χρήστος Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι: Η αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Συνόρων & Έρευνα Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης Ξ.Ε.Ε. - TNS ICAP-QUANTOS

Έρευνα Συνόρων & Έρευνα Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης Ξ.Ε.Ε. - TNS ICAP-QUANTOS Έρευνα Συνόρων & Έρευνα Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης Ξ.Ε.Ε. - TNS ICAP-QUANTOS Ανάλυση στοιχείων Αυγούστου 2013 και μερική επεξεργασία στοιχείων από το ΙΤΕΠ Σκοπός, Στόχοι &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Ε/ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Ε/ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Ε/ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις 23 Απριλίου 2003 το κατοχικό καθεστώς επέτρεψε για πρώτη φορά τη µαζική είσοδο Ε/Κυπρίων στις κατεχόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κύριε, Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σας πληροφορεί ότι τη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting.

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting. Η εταιρία Εταιρία Η εταιρία Έρευνας & Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζουμε τις ανησυχίες και τους Η Τράπεζα Πειραιώς δίπλα σε κάθε τουριστική επιχείρηση. προβληματισμούς σας

Γνωρίζουμε τις ανησυχίες και τους Η Τράπεζα Πειραιώς δίπλα σε κάθε τουριστική επιχείρηση. προβληματισμούς σας Γνωρίζουμε τις ανησυχίες και τους Η Τράπεζα Πειραιώς δίπλα σε κάθε τουριστική επιχείρηση Στην Τράπεζα Πειραιώς, αναγνωρίζοντας ότι ο τουρισμός αποτελεί πρωταρχικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Α21 CAMPAIGN Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ

Α21 CAMPAIGN Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ Α21 CAMPAIGN Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ ---------------Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ ---------------- Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗ Αποτρέπουµε την εµπορία ενθρώπων µέσα από την ενηµέρωση και την εκπαίδευση. Έχουµε δηµιουργήσει παρουσιάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση Advanced Subsidiary Advanced GCE Survival Δεξιότητες Α Β Γ Δ Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση κειμένων σε προεπιλεγμένα θέματα/κείμενα Functional Operational

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions.

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions. Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions.gr Τουρισμός στη πράξη Περισσότερα από 900 εκ τουρίστες ταξίδεψαν

Διαβάστε περισσότερα

Fam trips. Fam Trip Βόλος Πήλιο

Fam trips. Fam Trip Βόλος Πήλιο Fam trips Το Γραφείο ΕΟΤ Αυστρίας Ουγγαρίας, διοργανώνει σε συνεργασία με αεροπορικές εταιρείες στην Αυστρία, με διοργανωτές ταξιδιών (Τ.Ο.ς), και τους κατά τόπους τουριστικούς φορείς στην Ελλάδα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ LIWA SMAYSIM MINISTER OF TOURISM AND ANTIQUITIES, REPUBLIC OF IRAQ TO THE SECOND GREEK EU PRESIDENCY CONFERENCE «Europe and the Arab World: Strengthening political, business

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγχειρίδιο Χρήσης My Plan 2

Εισαγωγή. Εγχειρίδιο Χρήσης My Plan 2 Εγχειρίδιο Χρήσης Εισαγωγή Το δηµιουργήθηκε µε στόχο να αποτελέσει υποστηρικτικό εργαλείο για τον επαγγελµατία Ασφαλιστικό ιαµεσολαβητή, ο οποίος χρειάζεται να διευκρινίζει και να αναλύει τις ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Αγαπητοί φίλοι, Το πρόβλημα της ανεργίας καθημερινά κλιμακώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος Ιούλιος 2008 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ. Σύμβουλος Μarketing MARKET PLAN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ιούνιος Ιούλιος 2008 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ. Σύμβουλος Μarketing MARKET PLAN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ KΩ Ιούνιος Ιούλιος 2008 ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ Μέλος Επιστημονικής Ομάδας Τουρισμού Σύμβουλος Μarketing MARKET PLAN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Το έργο... Η ετήσια τουριστική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητής Παρατηρητήριο για την ΚτΠ

Ερευνητής Παρατηρητήριο για την ΚτΠ Χρήση ΤΠΕ σε Επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Ευκαιρίες Ανάπτυξης Γιάννης Τσιάμης, PhD Ερευνητής Παρατηρητήριο για την ΚτΠ Ηράκλειο 16 Οκτωβρίου 2007 Περιεχόμενα 1 2 Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Το γλωσσάριο που ακολουθεί είναι µετάφραση από την έκδοση στα αγγλικά του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (UNWTO) µε τίτλο International Recommendations for Tourism

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 Το όραμά μας είναι μια αναγεννημένη Ελλάδα που θα εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 18/11/2014

Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Ο ΟΑΕΔ / EURES και η BBi Communication ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Φινλανδίας για απασχόληση στον τομέα της δημόσιας υγείας και περίθαλψης - Έλληνες γιατροί και νοσηλευτές

Διαβάστε περισσότερα

- Επιταγές αξίας 100 / ζευγάρι για εκδρομές στο Ντουμπάι διοργάνωσης SIGMA TRAVEL.

- Επιταγές αξίας 100 / ζευγάρι για εκδρομές στο Ντουμπάι διοργάνωσης SIGMA TRAVEL. Λεοφόρος Ηρακειδων, RHODESLAND +30 22410 71222 Φαξ:+30 22410 96697 e-mail :sigmatravel @gmail.com www. Sigma-travel.gr Kεντρικό κατάστημα : εμπορικό κέντρο Tηλ:+30 22410 90049, ΠΡΟΣ YΠΟΨΗ ΘΕΜΑ :ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ..»

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ..» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ..» ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ:.. ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω. 892 νοικοκυριά

Άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω. 892 νοικοκυριά Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. Περίοδος διεξαγωγής Η συλλογή των στοιχείων έγινε από 17 έως και 18 Απριλίου 2007 Περιοχή διεξαγωγής Πληθυσμός Δείγμα Τεχνική συλλογής πληροφοριών Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ

Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Τα Τμήματα της Νοσηλευτικής Α και Β ήταν από τα πρώτα Τμήματα της ΣΕΥΠ και γενικά του ΤΕΙ Αθήνας, που συμμετείχαν στα ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Υπεύθυνες Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις

Κοινωνικά Υπεύθυνες Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Κοινωνικά Υπεύθυνες Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Θεσμικό Πλαίσιο Καλές Πρακτικές Γεωργίου Κωνσταντίνος, Φυσικός MSc Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Τι είναι Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις: Είναι οι Δημόσιες Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ µεταφοράς, διατροφής, διαµονής στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ηµοκρατική ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ alco THE PULSE OF SOCIETY ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΕΝΤΟΛΕΑΣ: ΤΥΠΟΣ: ΔΕΙΓΜΑ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: ΧΡΟΝΟΣ: ALCO Ε.Ο.Τ. ΠΟΣΟΤΙΚΗ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ) 1.500

Διαβάστε περισσότερα

Να δίνει την έννοια του τουρισµού. Να γνωρίζει τις κατηγορίες των τουριστών.

Να δίνει την έννοια του τουρισµού. Να γνωρίζει τις κατηγορίες των τουριστών. 1 Εισαγωγή (4 περίοδοι) : Να δίνει την έννοια του τουρισµού. Να γνωρίζει τις κατηγορίες των τουριστών. 2 Ιστορική εξέλιξη του τουρισµού (5 περίοδοι) Να γνωρίζει την ιστορική εξέλιξη του τουρισµού. Να αναφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Παρουσίαση του CRM Customer Relationship Management Ιανουάριος 2005 Αντζέντα... Βελτίωση εταιρικής εικόνας Απόκτηση πολύτιμης γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ EMAIL MARKETING & SMS MARKETING

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ EMAIL MARKETING & SMS MARKETING ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ EMAIL MARKETING & SMS MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6/4/2013 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ DP STUDIES Αξιοποιήστε αποτελεσματικά το Email Marketing και το Sms Marketing και αυξήστε την ανταγωνιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΜΑΡΘΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Θεσσαλονίκη, 26/9/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

- 2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

- 2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής βάσει του Π. Δ. 339/1996 και σύμφωνους με την οδηγία 90/314/ΕΟΚ. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα