ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ"

Transcript

1 105 ΚEΦΑΛΑΙΟ 7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 105

2

3 107 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 7.1. Το Marketing του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος Εισαγωγή Η Ρωσία είναι µια νέα πηγή προέλευσης τουριστών για την Ελλάδα. Ελάχιστοι Ρώσοι την έχουν επισκεφθεί για διακοπές όπως φαίνεται από τα στοιχεία που παραθέσαµε στο εύτερο Κεφάλαιο αυτής της µελέτης. Οι Ρώσοι πρέπει να γνωρίσουν ότι υπάρχει η Ελλάδα, ότι προσφέρει τουριστικό προϊόν και ότι αυτό το προϊόν συγκρινόμενο με εκείνο των μεσογειακών ανταγωνιστών της είναι τουλάχιστον εφάμιλλο σε ποιότητα και εξ ίσου ανταγωνιστικό σε τιμή. Έτσι, το κύριο βάρος της γνωριµίας των Ρώσων µε την Ελλάδα ως τουριστικού προορισµού πέφτει στον ΕΟΤ. Σκοπός κάθε προωθητικής προσπάθειας στην περίπτωση του Ρωσικού Τουρισµού πρέπει να είναι: α) Η προσέλκυση νέων τουριστών που δεν έχουν επισκεφτεί στο παρελθόν την Ελλάδα, και β) η δηµιουργία τουριστών επανάληψης της εµπειρίας-repeaters Προβολή του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος στη Ρωσική Αγορά Ακολουθώντας ο ΕΟΤ τις σύγχρονες επιταγές του τουριστικού Management πρέπει να διαχωρίσει τις ενέργειές του (τη στρατηγική του) σε: i) Γενικές Ενέργειες Προώθησης της Ελλάδας ως τουριστικού προορισµού (Promotional Strategy). Οι ενέργειες αυτές είναι γνωστές και ως ανάληψη µιας Ολοκληρωµένης Καµπάνιας (Umbrella Campaign) 68. ii) Ενέργειες Διευκόλυνσης του ιδιωτικού Marketing των παντοίων τουριστικών επιχειρήσεων, δηµιουργώντας γέφυρες επικοινωνίας 68 Ίδε: Burkart A.J. and Medlik, S (1981) Tourism: Past, Present and Future, Heinemann. 107

4 108 και συνεργασίας µεταξύ του Οργανισµού και των ως άνω ελληνικών επιχειρήσεων (Facilitation Strategy), αλλά και των τουριστικών επιχειρήσεων (Ταξιδιωτικών κυρίως Γραφείων) της Ρωσίας. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις πρέπει να γνωρίζουν ότι απαιτείται ιδιαίτερος τρόπος προσέγγισης του Ρώσου τουρίστα. Επηρεάζεται, βέβαια, ο µέλλων τουρίστας από τις ενέργειες γνωριµίας που προωθεί ο ΕΟΤ αλλά φαίνεται ότι συνεχίζει να διστάζει. Ο δισταγµός του είναι φυσικός και προκύπτει από δυο αιτίες. Η πρώτη έχει σχέση µε την άγνοιά του για το προϊόν, τις χώρες στις οποίες θα το εύρει, την ποιότητά του και τέλος, την τιµή την οποία θα κληθεί να πληρώσει. Έτσι, παρουσιάζεται να είναι κατά κανόνα δύσπιστος στις γενικές διαφηµίσεις που γίνονται από την τηλεόραση ή από άλλα µέσα προβολής. Είναι, κατά συνέπεια, αναγκαία η προσωπική επαφή και φαίνεται ότι ο Ρώσος τουρίστας αρέσκεται σε αυτήν. Θέλει να τον πλησιάσει κάποιος και να του δείξει, αν είναι δυνατόν βιντεοσκοπηµένο το προϊόν. Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχουν µεγάλα Γραφεία Tour Operators εγκαταστηµένα σήµερα στη Ρωσία. Υπάρχουν όµως πολλοί µικρότεροι πράκτορες µε τους οποίους µπορεί να έρθει κάποιος σε επαφή. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί: α) Εάν η επιχείρηση επισκεφθεί τη Ρωσία και οργανώσει εκεί παρουσιάσεις σε κάποιο καλό ξενοδοχείο ή σε άλλο κατάλληλο χώρο. Εκφράζονται, σήμερα, παράπονα από τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις ότι το ελληνικό κράτος όχι μόνο δεν βοηθάει αυτές τις δραστηριότητες αλλά ότι επιπλέον τις αγνοεί. Οι παρουσιάσεις πρέπει να γίνονται µε βιντεοσκοπηµένο υλικό και µεταφρασµένο στη γλώσσα τους. β) Με τη δηµιουργία από τις επιχειρήσεις (σε συνεργασία µε το ελληνικό κράτος και µε την οικονοµική του στήριξη) των λεγο- µένων Εκπαιδευτικών Ταξιδιών-Educational Trips 69. Όπως ήδη αναφέρθηκε, υπάρχουν πολύ καλές προοπτικές για παιδικό (µαθητικό) ρωσικό τουρισµό (Κατασκηνώσεις) στη χώρα µας και ο οποίος µπορεί να προωθηθεί αποτελεσµατικά. 69 Οι επιχειρήσεις παραπονούνται ότι το κράτος ούτε τα ξέρει αυτά ούτε και ενδιαφέρεται να τα µάθει και να συνδράµει τις επιχειρήσεις. 108

5 109 Σύµφωνα µε τις σύγχρονες Στρατηγικές του Marketing τις οποίες πρέπει σήµερα ένας Εθνικός Οργανισµός Τουρισµού να ακολουθεί 70, προτείνεται η εξής στρατηγική για τον ΕΟΤ: Α. Γενική Στρατηγική Προώθησης: Να δηµιουργηθούν Γραφεία του ΕΟΤ στις µεγάλες πόλεις που µπορεί να αποτελέσουν κέντρα ενημέρωσης και συγκέντρωσης τουριστών και από όπου θα µπορούν να ταξιδέψουν αεροπορικώς για το εξωτερικό. Έτσι, πέραν από τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη να δηµιουργηθούν Γραφεία και στην Αικατερινούπολη, στο Νίζνι-Νοβγκορόντ και στο Ροστώβ. Να συνεχιστεί µε εντονότερο ρυθµό η γνωστή πολιτική των διαφηµίσεων και λοιπών προωθητικών πρακτικών (συµµετοχή σε Εκθέσεις, κ.τ.λ.) που µέχρι σήµερα εφάρµοζε σε άλλες περιπτώσεις ο Οργανισµός και στην περίπτωση της Ρωσίας. Όµως, προτού εκδιπλωθούν Συνθήµατα (π.χ. του τύπου I Love Greece ) για την Ελλάδα στη ρωσική αγορά, πρέπει πρώτα να γίνει έρευνα ως προς τα ενδιαφέροντα, τις τάσεις, τις προτιµήσεις και το χαρακτήρα των Ρώσων, ώστε το σχετικό Σύνθημα να είναι σταθερό και να μη χρειαστεί να αλλάξει στο άμεσο ή στο απώτερο μέλλον. Β. Στρατηγική ιευκόλυνσης των Τουριστικών Επιχειρήσεων (Facilitation Strategy) Ο ΕΟΤ δια των εγκατεστηµένων Γραφείων του στις µεγάλες πόλεις, πρέπει να παρέχει σε όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για τη ρωσική αγορά, στατιστικά στοιχεία κατάλληλα για τις επιχειρήσεις αυτές. Αυτά τα Γραφεία του ΕΟΤ µπορούν επίσης να λειτουργούν και ως εμπορικοί σύνδεσμοι µεταξύ Ρώσων τουριστών (ή ρωσικών τουριστικών Γραφείων) και των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων. Η πρόταση αυτή γίνεται διότι στη Ρωσία δεν δραστηριοποιούνται σήµερα µεγάλα Γραφεία Tour Operators τα οποία θα είχαν τη δυνατότητα να επιτε- 70 Ίδε επ αυτού Marketing in Travel and Tourism (chapter 20: Marketing Countries as Tourism Destinations), 2001, V. Middleton and J. Clarke, B/H. 109

6 110 λέσουν το παραπάνω έργο και να εξυπηρετήσουν τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις στην προσέλκυση τουριστών. Τα Γραφεία του ΕΟΤ στη Ρωσία µπορούν επίσης να προβαίνουν σε οργάνωση Συναντήσεων µεταξύ ρωσικών τουριστικών Γραφείων και ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων, όπου οι τελευταίες θα παρουσιάζουν το ελληνικό τουριστικό προϊόν και ίσως να κλείνονται και οι αντίστοιχες συµφωνίες. Βέβαια, όλα αυτά µπορούν να γίνονται και µέσω ιαδυκτίου (Middleton and J. Klarke, 2001). Τα ίδια Γραφεία του ΕΟΤ στη Ρωσία, θα πρέπει σε περίπτωση που οι ξένοι πράκτορες είναι απρόθυµοι να έρθουν σε, εκ του µακρόθεν, επαφή µε τις ελληνικές επιχειρήσεις, να οργανώνουν τις συναντήσεις στην Ελλάδα για να δουν οι ξένοι από κοντά το προσφερόµενο προϊόν. Μπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν εδώ και διάφορες σύγχρονες µέθοδοι multimedia. Ο ΕΟΤ µπορεί επίσης να συµµετέχει στα διαφηµιστικά προγράµ- µατα των επιχειρήσεων σε περιπτώσεις που κρίνει ότι η συγκεκριµένη επιχείρηση θα προωθήσει προϊόν που προσφέρεται σε κάποια ελληνική τουριστική περιοχή την οποία ο Οργανισµός θεωρεί ως επιδεκτική ανάπτυξης. Στις τυπωµένες διαφηµιστικές µπροσούρες τους, τα Γραφεία του ΕΟΤ στη Ρωσία, µπορούν να περιλαµβάνουν και επιλεγµένα ελληνικά προϊόντα που θα διαφηµίζονται κατ αυτόν τον τρόπο στη ρωσική αγορά. Το θέµα όµως αυτό απαιτεί πολλή προσοχή για να µη λαµβάνει χώρα µεροληψία εις βάρος ορισµένων επιχειρήσεων. Επίσης ο ΕΟΤ µπορεί µέσα από ένα σύστηµα CRS να βοηθάει τις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις να προβάλλουν το προϊόν τους στη ρωσική αγορά αλλά ακόµη και να κλείνουν κρεβάτια των ξενοδοχείων τους. Ο ΕΟΤ µπορεί επίσης να βοηθάει στην εγκατάσταση νέων καινοτομικών προϊόντων (προϊόντων που ανταποκρίνονται στις σημερινές απαιτήσεις των Ρώσων τουριστών) των ελληνικών επιχειρήσεων στη ρωσική αγορά για ένα χρονικό διάστηµα Μπορεί επίσης να υποστηρίζει Οµάδες επιχειρήσεων (Clusters), ιδιαίτερα µικρο- 110

7 111 µεσαίες, στον τοµέα του Marketing (Middleton and Klarke, 2001). Ο ΕΟΤ µπορεί, τέλος, να οργανώνει Σεμινάρια ή Διαλέξεις σε θέματα τουριστικού Marketing και να καλεί ιδιαίτερα τις ΜΜΕ που δεν έχουν από µόνες τους µεγάλες δυνατότητες για να κάνουν αυτό το έργο, να τα παρακολουθούν Επίλυση του Προβλήματος της Βίζας Είναι γεγονός που έχει διαπιστωθεί από πολλούς παράγοντες, ότι η απόκτηση βίζας εισόδου στην Ελλάδα των Ρώσων για τουρισµό, παρουσιάζει µεγάλες δυσκολίες, πολλές από τις οποίες ίσως είναι και αδικαιολόγητες. Τονίζεται ότι το πρόβληµα είναι υπαρκτό όσον αφορά όλες τις χώρες του παλαιού σοβιετικού καθεστώτος και όχι µόνο τη Ρωσία, η οποία πιέζει για ελεύθερη είσοδο των πολιτών της στις δυτικές χώρες χωρίς να εγγυάται τον επαναπατρισμό αυτών με το πρόσχημα του τουρισμού. Η Ρωσία είναι μια χώρα αχανής με σύνορα εύκολα προσπελάσιμα από ανεπιθύμητους επισκέπτες, λόγω των στενών σχέσεων των λαών της πρώην ΕΣΣ. Έχει σοβαρό πρόβλημα γραφειοκρατίας και δεν έχει καταργήσει τα προνόμια των παλαιών Ρώσων (π.χ. κάρτες ελευθέρας εισόδου, ή αγοράς σε προνοµιακές τιµές αγαθών και υπηρεσιών) οι οποίοι ήταν συνδεδεµένοι µε το παλαιό καθεστώς. Τα άτοµα αυτά είναι εκείνα που πιέζουν τις δυτικές χώρες για ελεύθερη είσοδο. Επισηµαίνεται ότι η Ρωσία µετά την είσοδο των δέκα νέων µελών στην Ε.Ε. πιέζει την Ε.Ε ακόµη εντονότερα για να επιτύχει την χαλάρωση των περιορισµών εισόδου στις δυτικές χώρες. Η Ε.Ε. µε τη σειρά της προσπαθεί να διαπραγµατευθεί το θέµα µε σκοπό να είναι η είσοδος των κατοίκων των χωρών του πρώην ανατολικού συνασπισµού, περισσότερο ελεγχόµενη. Πρέπει να τονιστεί ότι η Συνθήκη Schengen 71 θέτει απλές αλλά αποτελεσµατικές προϋποθέσεις εισόδου στις 13 χώρες ΕΕ 72 που έχουν µέχρι σήµερα υπογράψει τη συνθήκη αυτή. Οι βασικές προϋποθέσεις είναι: 71 Θεσπίστηκε από την Ε.Ε το 1997 και ισχύει για την Ελλάδα από την Όλες οι χώρες Ε.Ε. πλην του Ην. Βασιλείου και της Ιρλανδίας, ενώ την έχουν υπογράψει και η Νορβηγία καθώς και η Ισλανδία. 111

8 112 Το εισερχόµενο άτοµο να διαθέτει, αποδεδειγµένα, το απαραίτητο εισόδηµα και απασχόληση εντός της Ρωσικής ηµοκρατίας. Το άτοµο να έχει κλείσει ξενοδοχείο διαµονής και µεταφορά (µετ επιστροφής). Το άτοµο να δηλώσει ότι θα επισκεφθεί την Ελλάδα µε σκοπό µόνο τον τουρισµό ή και άλλες χώρες Schengen (π.χ. Ιταλία). Αυτοπρόσωπη παρουσία του µέλλοντος να ταξιδέψει ατόµου στο Προξενείο ή στα ιαπιστευµένα ιδιωτικά Γραφεία. Τελευταία, η Ελλάδα, λόγω της εισόδου ατόµων που δήλωναν, µέσω των ιαπιστευµένων Γραφείων, ότι εισέρχονται για τουρισµό και θα επιστρέψουν πάλι στη Ρωσία, γεγονός που δεν επραγµατοποιείτο πάντοτε, επανεξέτασε τη λειτουργία των ιδιωτικών ιαπιστευµένων Γραφείων και περιόρισε τα δικαιώµατα πολλών εξ αυτών. Τούτο είχε ως αποτέλεσµα να δυσχερανθεί η έκδοση της βίζας των Ρώσων τουριστών προς την Ελλάδα. Ο λόγος είναι ότι τα µεσολαβούντα και ιαπιστευ- µένα τουριστικά Γραφεία, που µέχρι πρότινος εδικαιούντο να διαχειρίζονται τα της έκδοσης της βίζας, δεν λειτούργησαν κατά τρόπο που θα απέκλειε τους οικονοµικούς και άλλου είδους (ανεπιθύµητους) µετανάστες στην Ελλάδα. Έτσι, το Ελληνικό Προξενείο στη Ρωσία, όπως προαναφέρθηκε, επανεξέτασε την κατάσταση και περιόρισε σηµαντικά τον αριθµό των Γραφείων τα οποία δικαιούνται να επιµεληθούν τα της έκδοσης της βίζας. Όσον αφορά τη Μόσχα, το ελληνικό Προξενείο απαίτησε την αυτοπρόσωπη παρουσία του Ρώσου τουρίστα στο ίδιο το ελληνικό Προξενείο 73. Ο λόγος αυτός είναι εκείνος που έκανε χρονοβόρα την έκδοση βίζας και δημιούργησε και τη βασική δυσκολία εισόδου των Ρώσων τουριστών στη χώρα μας. Τελευταίες διαθέσιµες πληροφορίες 74 αναφέρουν ότι καταργήθηκε η αυτοπρόσωπη παρουσία 73 εν γνωρίζουµε πως αυτή η απαίτηση αλλάζει την κατάσταση και κατά πόσο η αυτοπρόσωπη παρουσία θα αποκαλύψει και την πραγµατική προσωπικότητα του ατόµου που επιθυµεί να ταξιδεύσει. Εξάλλου, δεδοµένου ότι οι οικονοµικοί και άλλοι µετανάστες (σύµφωνα µε υπάρχουσες πληροφορίες) µπορούν να προµηθεύονται κάποια (;) βίζα έναντι $500 ή το πολύ $1000 ακριβώς έξω από τα προξενεία (!) παρακάµπτοντας την αυτοπρόσωπη παρουσία και όλους τους σχετικούς µε την έκδοση της νόµιµης Visa περιορισµούς. 74 Εφηµερίδα Το Βήµα της 26/06/

9 113 και καθιερώθηκε και «βίζα πολλαπλών εισόδων 3-µηνης διάρκειας» η οποία όµως δεν έχει σηµαντικό τουριστικό ενδιαφέρον. Αρνητικό επίσης στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι ζητείται από τον υποψήφιο τουρίστα να δείχνει κατά την είσοδο στην Ελλάδα τί χρήµατα έχει µαζί του χωρίς να λαµβάνεται υπόψη κατάθεση σε τράπεζα ή κάρτα αυτόµατης ανάληψης. Έτσι, το πρόβληµα εξακολουθεί να είναι έντονο και αναφέρεται κυρίως στις περιορισµένες δυνατότητες που έχει το Προξενείου µας στη Μόσχα στην έκδοση βίζας. Προτείνεται η απόκτηση μεγαλυτέρου χώρου (μεταστέγαση του Προξενείου) και αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων για να μειωθεί ο χρόνος παραμονής των επισκεπτών και να ελαχιστοποιηθεί ο συνολικός χρόνος έκδοσης της βίζας. Πρόβληµα µε εξαιρετικά δυσµενείς επιπτώσεις για τον µελλοντικό ρωσικό τουρισµό στην Ελλάδα, είναι και η καταγγελλόµενη από τα τουριστικά Γραφεία, απαράδεκτη πολλάκις συµπεριφορά των οργάνων της τάξης στους Ρώσους τουρίστες όταν φθάνουν στον Ελευθέριο Βενιζέλο προκειµένου να εισέλθουν στη χώρα. Τους θεωρούν σχεδόν όλους εκ προοιµίου, ως παράνοµους και υπόλογους. Πολλάκις, έχει καταγγελθεί ότι λείπει και η στοιχειώδης ευγένεια. εν κατανοούν τα όργανα της τάξης ότι οι τουρίστες αυτοί είναι οι «πρόξενοι του µελλοντικού ρωσικού τουρισµού» στη χώρα µας. Ιδού γιατί επιµένουµε στη δηµιουργία της τουριστικής αστυνοµίας 75. Στη συνέχεια, πρέπει να εξεταστεί «τί κάνουν οι άλλες χώρες της ΕΕ που έχουν το ίδιο πρόβληµα;». Πρέπει να διδαχτούµε από την πολιτική αυτών των χωρών. Πρώτον, η Γαλλία έχει εγκαταστήσει σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης των εισερχομένων τουριστών και στα αεροδρόμιά της 76. Με το σύστηµα αυτό µπορεί κι ελέγχει αποτελεσµατικότατα η χώρα αυτή, την αυθεντικότητα των εγγράφων που παρουσιάζει ο εισερχόµενος Ρώσος τουρίστας και έτσι ο χρόνος εισόδου µειώνεται στο ελάχιστο. Επί πλέον, αυτήν τη στιγµή προσπαθεί η χώρα αυτή να επιτύχει ειδική διμερή συμφωνία (όπως επέτυχε η Γερµανία) µε τη Ρωσία για παραπέρα διευκόλυνση των Ρώσων που σκοπεύουν να ταξιδέψουν στη Γαλλία 75 Ίδε Μελέτη ΙΤΕΠ υπ αριθ. 17, 2004, Τουρισµός Ατόµων Τρίτης Ηλικίας. 76 Πληροφορία που αντλήθηκε από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών (Αθήνα). 113

10 114 για λόγους επαγγελµατικούς, επιστηµονικούς κ.τ.λ. 77 Αποσαφηνίζεται ότι η συµφωνία αφορά τις µακροχρόνιες βίζες (άνω του 3-µήνου) που έχουν περιορισµένο τουριστικό ενδιαφέρον. Η Ισπανία έχει αναγάγει σε εθνική υπόθεση την έκδοση βίζας Schengen και αναθέσει την προεργασία έκδοσης βίζας (συλλογή πληροφοριών, κ.τ.λ.), την οποία θα έπρεπε να κάνει το ισπανικό Προξενείο, σε ειδικό ιδιωτικό Γραφείο και µε αυτόν τον τρόπο µειώνει σηµαντικά το χρόνο που απαιτείται και την έκδοση βίζας. Η Ιταλία εξακολουθεί να εμπιστεύεται τα διαπιστευμένα από αυτήν τουριστικά Γραφεία αλλά προσπαθεί να επιτύχει και αυτή ειδική διμερή συμφωνία με τη Ρωσία. Η Γερμανία φαίνεται ότι είναι πιο ελαστική λόγω της ενσωµάτωσης της πρώην ανατολικής Γερµανίας όπου πολλοί Ρώσοι εισέρχονται για λόγους επαγγελµατικούς, επιστηµονικούς / τεχνολογικούς, για επίσκεψη συγγενών και φίλων καθώς οι τελευταίοι έχουν ήδη εγκατασταθεί στο ανατολικό τµήµα της Γερµανίας προ της επανένωσης 78. Η ιδιαιτερότητα αυτή ανάγκασε τη Γερμανία να επιζητήσει ειδική διμερή συμφωνία με τη Ρωσία την οποία και επέτυχε. Τονίζεται, όµως, ότι πρόκειται, ως επί το πλείστον, για µακροχρόνιες βίζες. Οι άλλες χώρες της Ε.Ε. (µαζί τους και η Ελλάδα) που έχουν υπογράψει τη Συνθήκη Schengen (13 χώρες εκτός Ην. Βασιλείου και Ιρλανδίας), έχουν τελευταία προχωρήσει (αντί των διµερών συµφωνιών) σε µια κοινή ενέργεια η οποία συνίσταται στην προσπάθεια επίτευξης ειδικής κοινής συμφωνίας με τη Ρωσία. Τονίζεται, όµως, ότι και η συµφωνία αυτή θα αναφέρεται κυρίως σε µακροχρόνιες βίζες µε µικρό τουριστικό ενδιαφέρον. 77 Όµως, δεν έχει καταλήξει ακόµη σε συµφωνία ακριβώς διότι η Ρωσία δεν υπογράφει τις διατάξεις που αφορούν την δέσµευσή της για επαναπατρισµό των εξερχοµένων Ρώσων. 78 Στη Ρωσία υπήρξε γερµανική µειονότητα. 114

11 115 Συµπερασµατικά συνάγεται ότι η Ελλάδα για να διευκολύνει την είσοδο Ρώσων τουριστών πρέπει: α) Να απλοποιήσει τις σχετικές διαδικασίες και να προχωρήσει σε διαπίστευση νέων Γραφείων που θα λειτουργούν περισσότερο υπεύθυνα αλλά και ελαστικότερα µε εξαίρεση ευαίσθητες περιοχές (π.χ. Τσετσενία και γειτονικές µε αυτήν περιοχές). β) Να διαθέσει περισσότερο προσωπικό και ανετότερους χώρους στα Γραφεία των Προξενείων µας στη Ρωσία, ιδιαίτερα κατά τους µήνες της τουριστικής αιχµής. γ) Να βελτιώσει το σύστημα των ελέγχων 79 στα Αεροδρόµιά µας. δ) Να κάνει καλύτερη μηχανοργάνωση του συστήματος συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και σύντομης ανάκτησης πληροφοριών για τους Ρώσους, στα αεροδρόμιά µας κατά το γαλλικό πρότυπο. ε) Να μειωθεί το κόστος απόκτησης visa το οποίο σήμερα για μια τετραμελή οικογένεια ανέρχεται σε 150. Αν τα παραπάνω γίνουν πραγµατικότητα, τότε εκτιµάται ότι, θα διευκολυνθεί σε πολύ σηµαντικό βαθµό η είσοδος των Ρώσων τουριστών στην Ελλάδα Προσέλκυση Θρησκευτικού Τουρισμού από τη Ρωσία Οι θρησκευόµενοι Ρώσοι αλλά και εκείνοι που έχουν ευρύτερα φιλοσοφικά ενδιαφέροντα, µπορούν να προσελκυστούν στην Ελλάδα αν δηµιουργηθούν προγράμματα συνδυασμού του θρησκευτικού συναισθήματος ή των φιλοσοφικών αναζητήσεων των σχετικών ατόμων με τον τουρισμό διακοπών ή αναψυχής, ή και τον πολιτιστικού περιεχομένου χειμερινό τουρισμό. Γι αυτόν το σκοπό απαιτούνται: α) συνεργασία της Εκκλησίας της Ελλάδας, της Ακαδηµίας Αθηνών και του ΕΟΤ, β) σηµαντική απλοποίηση των διαδικασιών έκδοσης βίζας για θρησκευτικό τουρισµό. 79 Αλλά και τη συµπεριφορά των αστυνοµικών οργάνων απέναντι στις επισκέπτες από χώρες µη Schengen. 115

12 Δημιουργία Ελληνικών Γραφείων Tour Operation στη Ρωσία Όπως τονίστηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο της µελέτης, στη Ρωσία δεν δραστηριοποιούνται µεγάλα γραφεία tour operators. Ο λόγος είναι ότι, όπως ήδη αναφέρθηκε, υπάρχει γενικότερη δυσκολία δραστηριοποίησης των ξένων επιχειρήσεων στη Ρωσία, γεγονός που συναρτάται και µε: α) Τη δυσκολία του ρωσικού τραπεζικού συστήματος να συνεργαστεί µε τις ξένες τράπεζες. β) Την γιγαντιαία Γραφειοκρατία που συνεχίζει να κυριαρχεί στο δηµόσιο τοµέα και δυσχεραίνει τη δραστηριοποίηση του ιδιωτικού τοµέα. γ) Τα υπερβολικά προνόμια που συνεχίζουν να διατηρούν οι δημόσιοι λειτουργοί του παρελθόντος συστήµατος. Σηµειώνεται ότι ο δηµόσιος τοµέας στη Ρωσία συνεχίζει να κυριαρχείται από τα άτοµα της παλαιάς νοµενκλατούρας 80. Ο µόνος τρόπος λειτουργίας και δραστηριοποίησης σήµερα στη Ρωσία και ιδιαίτερα πέραν της Μόσχας, είναι οι κοινοπραξίες (Join Ventures) µε την τοπική αυτοδιοίκηση, διότι µόνο εκείνη γνωρίζει καλύτερα από κάθε ξένο επενδυτή: α) τους τρόπους καταπολέµησης της ρωσικής µαφίας, β) τους τρόπους απεµπλοκής από τα γρανάζια της γιγαντιαίας και απαιτητικής γραφειοκρατίας και γ) τις τοπικές αγορές και τις ιδιαιτερότητες των κατοίκων κάθε περιοχής. Προτείνεται, λοιπόν, να αξιοποιηθεί αυτός ο τρόπος συνεργασίας και να δηµιουργηθούν ελληνικά Γραφεία «tour operation» στη Ρωσία. Από πλευράς Ελλάδας οι οργανωτές αυτών των Γραφείων µπορεί να είναι ενώσεις επιχειρήσεων τουριστικών ενδιαφερόντων (π.χ. ενώσεις ξενοδόχων ή και ταξιδιωτικών Γραφείων, ή και ακόµη αεροπορικών εταιριών). Στο όλο εγχείρηµα µπορεί και πρέπει να εµπλακεί και ο ΕΟΤ και να προσφέρει στήριξη στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στις ΜΜΕ. Οι κοινοπραξίες αυτές θα είναι λειτουργικότερες από άλλους τρόπους δραστηριοποίησης, διότι η τοπική αυτοδιοίκηση µπορεί να ενεργοποιήσει αποτελεσµατικότερα τα τοπικά ταξιδιωτικά Γραφεία και να µεγιστοποιήσει το επιθυµητό αποτέλεσµα. 80 Το σύστηµα των καρτών ελευθέρας εισόδου-απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών από τα άτοµα του δηµόσιου τοµέα, εξακολουθεί να ευρίσκεται σε άνθηση. 116

13 Οργάνωση Ενημερωτικών (εκπαιδευτικών) Σεμιναρίων Οι ιδιωτικές τουριστικές επιχειρήσεις πρέπει να βοηθηθούν από τον ΕΟΤ στην οργάνωση Σεμιναρίων στην Ελλάδα, ή ακόμη και στη Ρωσία, που θα συµµετέχουν Ρώσοι ταξιδιωτικοί πράκτορες µε σκοπό την ενηµέρωσή τους για το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Ο ΕΟΤ πρέπει να φέρει το βάρος ενός ποσοστού του σχετικού κόστους Οργάνωση Παιδικών Κατασκηνώσεων για Ρώσους Μαθητές Πρόκειται για ενέργεια που θα αποφέρει σηµαντικότατους καρπούς µελλοντικά, διότι οι µαθητές είναι εκείνοι που: α) Θα µάθουν καλύτερα για τον πολιτισµό της Ελλάδας και θα µεταδώσουν τα σχετικά µηνύµατα στον υπόλοιπο πληθυσµό. β) Θα προωθηθεί ο ρωσικός τουρισµός του µέλλοντος στην Ελλάδα. Αντί, λοιπόν, να σπαταλάµε χρήµατα για φυλλάδια που θα διοχετευτούν στο εξωτερικό είναι συµφερότερο µε τα ίδια χρήµατα, να «επιδοτούµε τα ταξίδια των µικρών Ρώσων» ως προς την περιήγηση στα αρχαιολογικά-θρησκευτικά και λοιπά πολιτιστικού περιεχοµένου αξιοθέατα και να έχουν να διηγούνται σχετικές εµπειρίες όταν επιστρέφουν στη Ρωσία. Θα είναι µια πολύ αποδοτική διαφήµιση για την Ελλάδα Συμπερασματικές Παρατηρήσεις Έβδομου Κεφαλαίου 1. Στο κεφάλαιο αυτό εξετάστηκαν γενικοί αλλά και ειδικότεροι τρόποι δηµιουργίας συνθηκών προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στη ρωσική αγορά. 2. Τονίστηκε ότι ο Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού επιβάλλεται να διαχωρίσει τις ενέργειές του σε δύο κατηγορίες. Η µια περιλαµβάνει τις Γενικές Ενέργειες Προώθησης (Promotional Strategy) και η άλλη τις Ενέργειες ιευκόλυνσης του ιδιωτικού Marketing (Facilitation Strategy). Στη συνέχεια έγινε µια λεπτο- µερής περιγραφή των δύο κατηγοριών Ενεργειών. 3. Ως βασική ενέργεια υποδοµής τονίστηκε επίσης ότι ο ΕΟΤ πρέπει να δηµιουργήσει Γραφεία σε τουλάχιστον 5 µεγάλες πόλεις (εκτός από τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη και στο Νίζνι Νοβγκορόντ, στο Ροστόβ και στην Αικατερινούπολη. Πρέπει να 117

14 118 συνεχίσει την πολιτική διαφηµίσεων και λοιπών προωθητικών πρακτικών µε τις οποίες ο Οργανισµός είναι ήδη ενήµερος, να ερευνήσει την αγορά και να εκδιπλώσει τα κατάλληλα διαφηµιστικά συνθήµατα (slogans) τα οποία πρέπει να είναι έτσι σχεδιασµένα ώστε να έχουν µακροχρόνια διάρκεια. 4. Το ελληνικό κράτος να µεριµνήσει για τη σχεδόν ολοκληρωτική διευθέτηση του προβλήµατος της βίζας. Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρθηκαν και οι κατάλληλες προς τούτο ενέργειες, µία από τις οποίες είναι και η αξιοποίηση της εµπειρίας των άλλων χωρών- µελών της ΕΕ. 5. Θεωρείται σηµαντικό και εφικτό να δηµιουργηθούν ελληνικά Γραφεία Tour Operation στη Ρωσία από ιδιωτικές επιχειρήσεις µε τη στήριξη του κράτους. 6. Θεωρείται, επίσης, ως σηµαντική ενέργεια η οργάνωση (εκ µέρους των επιχειρήσεων) Ενηµερωτικών Σεµιναρίων και Παιδικών Κατασκηνώσεων για Ρώσους Μαθητές. 7. Τέλος, τονίζεται ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί παντοιοτρόπως ο τουρισµός των νεαρών Ρώσων (φοιτητών και άλλων) διότι από αυτούς θα προκύψουν οι µελλοντικοί «τουρίστες περιωπής». 118

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ ΡΩΣΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Συγγραφέας: ρ. Γ. Κάτσος)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ ΡΩΣΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Συγγραφέας: ρ. Γ. Κάτσος) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ ΡΩΣΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Συγγραφέας: ρ. Γ. Κάτσος) Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι.1 Λόγοι που υπαγόρευσαν την εκπόνηση της µελέτης Η εκπόνηση της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ

ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ 59 ΚEΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ 59 60 60 61 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ 3.1. Εισαγωγή Από τα στοιχεία που παρατίθενται στον Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Αξιότιµοι: κα Υπουργέ, κ. Περιφερειάρχη, κ. ήµαρχε, κκ. εκπρόσωποι Τουριστικών Φορέων, κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 81 ΚEΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 82 83 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 5.1. Εισαγωγή Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISΜ Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός I. Παγκόσμιος Τουρισμός Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερµά που µας τιµήσατε µε την παρουσία σας σήµερα.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερµά που µας τιµήσατε µε την παρουσία σας σήµερα. Παρουσίαση Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Αττικής 27/05/2013 Οµιλία του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού Αξιότιµοι κα Υπουργέ, κκ. Γενικοί Γραµµατείς, κκ. ήµαρχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Βερολίνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ενημέρωση για δραστηριότητες της ΕΤΙΝ. Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας

ΘΕΜΑ. Ενημέρωση για δραστηριότητες της ΕΤΙΝ. Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας Κέρκυρα, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. Διεύθυνση: Αλυκές Ποταμού Ταχ. Κώδικας: 49100, Κέρκυρα Τηλέφωνο: 2661039606, 2661031696 Fax: 2661042335

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

ΚIΝΑ. Ο «γίγαντας» ξύπνησε. 100 εκατ. Κινέζοι τουρίστες μέχρι το 2020 Η Ευρώπη κορυφαία επιλογή Η.Π.Α. και Αυστραλία στους 10 top προορισμούς

ΚIΝΑ. Ο «γίγαντας» ξύπνησε. 100 εκατ. Κινέζοι τουρίστες μέχρι το 2020 Η Ευρώπη κορυφαία επιλογή Η.Π.Α. και Αυστραλία στους 10 top προορισμούς της Βιβιάνας Δελιδάκη ΚIΝΑ Ο «γίγαντας» ξύπνησε Σε 100 εκατομμύρια θα διαμορφωθεί ο αριθμός των Κινέζων τουριστών, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού μέχρι το 2020, από 28 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΣΗΜΑ Α.Ε. BEE GROUP Α.Ε.»

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΣΗΜΑ Α.Ε. BEE GROUP Α.Ε.» Θέμα: Δράσεις δημοσιότητας και προβολής, εμπλοκή τοπικών τουριστικών φορέων και οφέλη στα πλαίσια του έργου «Τουριστική Προβολή Ικαρία - Φούρνοι» Ο Δήμος Ικαρίας χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ και υλοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στρατηγικοί Εταίροι

Οι Στρατηγικοί Εταίροι Εταιρική Παρουσίαση ΗΕπιχείρηση Η «Αμφιτρίτη ΚΟΙΝΣΕΠ» είναι υπό σύσταση Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης (σύμφωνα με το Ν. 4019/11) και έχει ως σκοπό την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) Εισαγωγή Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα μετατράπηκε από χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ΟΛΓΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ TO THE SECOND GREEK EU PRESIDENCY CONFERENCE «Europe and the Arab World: Strengthening political, business and investment ties» ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθεί σε τυπωμένη (χειρόγραφες αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Σκοπός της παρούσης µελέτης είναι η ανάλυση των αλλοδαπών τουριστικών δαπανών που πραγµατοποιούνται στη χώρα τους όσο και στη διάρκεια της παραµονής τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΚΑΛΙΩΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Ζω φτηνά στην πόλη μου Στηρίζω την επιχείρηση του τόπου μου!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΚΑΛΙΩΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Ζω φτηνά στην πόλη μου Στηρίζω την επιχείρηση του τόπου μου! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΣΚΑΛΙΩΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Ζω φτηνά στην πόλη μου Στηρίζω την επιχείρηση του τόπου μου! Tο Πρόγραμμα είναι της εταιρείας ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ EMΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί Ποιοτικοί Προορισμοί - Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ευρωπαϊκοί Ποιοτικοί Προορισμοί - Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Ευρωπαϊκοί Ποιοτικοί Προορισμοί - Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου Αντίγραφα της αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή υπάρχουν στη ιστοσελίδα www.rural-cyprus.com ή αποστέλλονται μετά από αίτημα από pga@navigator-consulting.com.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ στα πλαίσια του Έργου NEST Ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρου Τουρισμού 1. Πόσες φορές έχετε επισκεφθεί την περιοχή την τελευταία 2ετία; 1 φορά 2-3 φορές 3-5 φορές

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΕΛΕΝΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ALTERNATE MINISTER OF TOURISM, MINISTRY OF ECONOMY, INFRASTRUCTURE, MARITIME AFFAIRS AND TOURISM, GREECE THE 19 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Αρθρ. 30 του Ν. 3498/2006 Εγκύκλιος 15566/2011 του

Διαβάστε περισσότερα

Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο.

Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο. Your key to success Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο. Διατηρώντας τα χαρακτηριστικά της επιχείρησής σας, επικεντρωνόμαστε στην αύξηση των πωλήσεών σας, στην

Διαβάστε περισσότερα

greek.ru Βασικά στατιστικά δεδομένα 14 χρόνια! since 2001 Ο «αρχαιότερος» Διαδικτυακός Κόμβος για την Ελλάδα

greek.ru Βασικά στατιστικά δεδομένα 14 χρόνια! since 2001 Ο «αρχαιότερος» Διαδικτυακός Κόμβος για την Ελλάδα since 1 Βασικά στατιστικά δεδομένα 1 χρόνια! Ο «αρχαιότερος» Διαδικτυακός Κόμβος για την Ελλάδα Ο δημοφιλέστερος Διαδικτυακός Κόμβος για την Ελλάδα μοναδικούς επισκέπτες την ημέρα! 1 μοναδικούς επισκέπτες

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting.

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting. Η εταιρία Εταιρία Η εταιρία Έρευνας & Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο ενδιαφέρον από buyers για συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Greek Tourism Expo

Μεγάλο ενδιαφέρον από buyers για συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Greek Tourism Expo Μεγάλο ενδιαφέρον από buyers για συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Greek Tourism Expo Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της αγοράς βρίσκεται η νέα διεθνής έκθεση του τουρισμού Greek Tourism Expo 2014 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

PRODEXPO 2015 Τουρισμός & Real Estate

PRODEXPO 2015 Τουρισμός & Real Estate PRODEXPO 2015 Τουρισμός & Real Estate Οκτώβριος 2015 Στοιχεία & Αριθμοί Στοιχεία & Αριθμοί Ισοζύγιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών (σε εκατ. ευρώ) και βασικά ταξιδιωτικά μεγέθη Ιανουάριος-Ιούλιος Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010 Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 21 Ιανουαρίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τρίτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Μαριλένα Παρασκευά Λειτουργός Α Περιεχόµενα Enterprise Europe Network Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

29 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 150118/23067/2012 Πληροφορίες: Ανδριανή Παπαδοπούλου Τηλ.: Φωτεινή Παντελίδου. Ιωάννης Μόσχος

29 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 150118/23067/2012 Πληροφορίες: Ανδριανή Παπαδοπούλου Τηλ.: Φωτεινή Παντελίδου. Ιωάννης Μόσχος Προς Υπουργείο Εξωτερικών Ε3 /νση ιοικητικών και ικαστικών Υποθέσεων Ακαδηµίας 3, 6 ος Όροφος 106 71 ΑΘΗΝΑ 29 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 150118/23067/2012 Πληροφορίες: Ανδριανή Παπαδοπούλου Φωτεινή Παντελίδου

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ Γιώργος Α. Βερνίκος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ S.A. Ελληνικός Τουρισμός: Εξέλιξη Βασικών Στοιχείων Εξέλιξη Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εξέλιξη Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

greek.ru ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ :: ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ :: ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ 12 χρόνια! since 2001

greek.ru ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ :: ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ :: ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ 12 χρόνια! since 2001 since 1 ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ :: ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ :: ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ Ο «αρχαιότερος» Διαδικτυακός Κόμβος για την Ελλάδα 1 χρόνια! μοναδικούς επισκέπτες την ημέρα! 1 μοναδικούς επισκέπτες ανά μήνα!

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC MEMORIES TRAVEL SERVICES. Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου

HELLENIC MEMORIES TRAVEL SERVICES. Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου Ταυτότητα του Hellenic Memories Travel Services Μια επιχείρηση συνεπής με την ιστορία και τις υπηρεσίες. Το Hellenic Memories Travel Services δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου Εταιρία Ερευνών-Δημοσκοπήσεων Τσιμισκή 3 54625 Θεσσαλονίκη ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1 Προς ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ) Τσιμισκή 29 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισµού στη Ρόδο βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:Τράπεζα της Ελλάδος - ιεύθυνση Στατιστικής & Quantos S.A. Η Έρευνα Συνόρων για την Εκτίµηση του Ταξιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΡΩΣΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΡΩΣΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 119 ΚEΦΑΛΑΙΟ 8 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΡΩΣΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 119 120 120 121 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΡΩΣΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

GREEKGUIDE.COM OUR EXPERIENCE. YOUR TRIP. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ GREEKGUIDE.COM

GREEKGUIDE.COM OUR EXPERIENCE. YOUR TRIP. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ GREEKGUIDE.COM ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ GREEKGUIDE.COM ΣΕΛ. 3 // ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ GREEKGUIDE.COM ΤI EINAI; To GREEKGUIDE.COM είναι ένα ισχυρό τουριστικό brand που στεγάζει κάτω από την ομπρέλα του: Website Ταξιδιωτικά mobile apps για

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση & Ανάπτυξη Ξενοδοχείων

Διαχείριση & Ανάπτυξη Ξενοδοχείων Διαχείριση & Ανάπτυξη Ξενοδοχείων... Η λύση για κάθε ξενοδόχο στην εποχή της κρίσης. Οραματιζόμαστε Σχεδιάζουμε Υλοποιούμε Η ξενοδοχειακή επιχείρηση στην Ελλάδα Υπάρχει διάχυτη η εντύπωση ότι το ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας (ΜΟ.Κ.Ε.) ΤΕΙ Κρήτης Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας Σελ.1 / 7 1. Ταυτότητα Η ΜΟ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης αποτελεί μία διακριτή δομή μέσα στα πλαίσια λειτουργίας της ενιαίας Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ρόλος του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης Η περίπτωση της Σουηδίας»

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ρόλος του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης Η περίπτωση της Σουηδίας» «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ρόλος του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης Η περίπτωση της Σουηδίας» Εισηγητής: Νίκος Παπαδόπουλος MP of SWEDEN Γενικά Χαρακτηριστικά της Σουηδίας Πληθυσμός 10.500.000 κάτοικοι Το 84%

Διαβάστε περισσότερα

Click to add subtitle

Click to add subtitle Company LOGO ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Click to add subtitle ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.,ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μ, CRANFIELD UNIVERSITY,SoE Department of Fluid mechanics and Computational

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την Ανάπτυξη της Ρωσικής Αγοράς Τουρισµού στην Κύπρο

Μελέτη για την Ανάπτυξη της Ρωσικής Αγοράς Τουρισµού στην Κύπρο Μελέτη για την Ανάπτυξη της Ρωσικής Αγοράς Τουρισµού στην Κύπρο Τελική Έκθεση Αποτελεσµάτων Ετοιµάστηκε για τον Κυπριακό Οργανισµό Τουρισµού Αύγουστος 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ...I ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός & Εμπόριο στην Παλαιόχωρα. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων

Τουρισμός & Εμπόριο στην Παλαιόχωρα. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων Τουρισμός & Εμπόριο στην Παλαιόχωρα Εμπορικό & Βιομηχανικό Πυλώνες Έρευνας 1 ος Πυλώνας Δημογραφικά χαρακτηριστικά επισκεπτών 2 ος Πυλώνας Ταξιδιωτικό προφίλ επισκέπτη 3 ος Πυλώνας Οικονομική δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Βούλγαρης Αριστείδης Αυτόνομο Γραφείο RIS 3 Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ LIWA SMAYSIM MINISTER OF TOURISM AND ANTIQUITIES, REPUBLIC OF IRAQ TO THE SECOND GREEK EU PRESIDENCY CONFERENCE «Europe and the Arab World: Strengthening political, business

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης. Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης. Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα ΜΑΙΟΣ, 2014 Εισαγωγή Αναφερόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (www.gnto.gov.gr) v Ίδρυση: έτος 1950 v Αποστολή: οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην Ελλάδα v Δράσεις: τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Σαακιάν Χρήστος Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ BRAND MANAGEMENT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ BRAND MANAGEMENT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ BRAND MANAGEMENT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ BRAND ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Το προσφερόµενο τουριστικό «µενού» της Ελλάδας εξακολουθεί να είναι κατά κύριο λόγο οι διακοπές «κλασσικού τύπου» Μόλις πρόσφατη η συστηµατική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠ ΕΞ0549-150716 Αθήνα, 16 Ιουλίου 2015 O Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ως Δικαιούχος υλοποίησης της πράξης: «Πιλοτικές Καινοτόμες Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προς Τουριστική Επιτροπή Δήμου Άνδρου, 28 Ιανουαρίου 2015. Σε συνέχεια των προσκλήσεων σας για προτάσεις σε ότι αφορά :

Προς Τουριστική Επιτροπή Δήμου Άνδρου, 28 Ιανουαρίου 2015. Σε συνέχεια των προσκλήσεων σας για προτάσεις σε ότι αφορά : Όλγα Καραγιάννη Ερευνήτρια Σχεδιασμού, Διοίκησης & Πολιτικής του Τουρισμού- Μέλος Εργαστηρίου Τουριστικών Μελετών & Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίουhttp://etem.aegean.gr/members/gr/36-karagianni.html

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Συνόρων & Έρευνα Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης Ξ.Ε.Ε. - TNS ICAP-QUANTOS

Έρευνα Συνόρων & Έρευνα Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης Ξ.Ε.Ε. - TNS ICAP-QUANTOS Έρευνα Συνόρων & Έρευνα Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης Ξ.Ε.Ε. - TNS ICAP-QUANTOS Ανάλυση στοιχείων Αυγούστου 2013 και μερική επεξεργασία στοιχείων από το ΙΤΕΠ Σκοπός, Στόχοι &

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 1) ΘΕΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 Η Σαντορίνη είναι κατά κοινή ομολογία ένας από τους δημοφιλέστερους

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την Ανάπτυξη της Ρωσικής Αγοράς Τουρισµού στην Κύπρο

Μελέτη για την Ανάπτυξη της Ρωσικής Αγοράς Τουρισµού στην Κύπρο Μελέτη για την Ανάπτυξη της Ρωσικής Αγοράς Τουρισµού στην Κύπρο Τελική Έκθεση Αποτελεσµάτων Ετοιµάστηκε για τον Κυπριακό Οργανισµό Τουρισµού Αύγουστος 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ...I ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ERGASIA.GR. Συν-εργαστείτε μαζί μας

ERGASIA.GR. Συν-εργαστείτε μαζί μας ERGASIA.GR Συν-εργαστείτε μαζί μας 1.000.000 επισκέψεις μηνιαίως! Το ergasia.gr ξεκίνησε την λειτουργία του τον Μάρτιο του 2014 και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αναρριχήθηκε ανάμεσα στις πρώτες ιστοσελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου ρ. ηµήτρης Κούτουλας Ειδικός Σύµβουλος Τουριστικού Μάρκετινγκ ιδάσκων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου E-Mail: d.koutoulas@ba.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing Presentation

Social Media Marketing Presentation ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε Σητείας 8 & Μεσολογγίου, 14451 Μεταμόρφωση Αττικής Τηλέφωνο: 210 211 7676 E-mail: socialmedia@ksd.gr Social Media Marketing Presentation Σκοπός Το e-word-of-mouth είναι ο πιο αποδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

Τίποτε δεν είναι τυχαίο στον τουρισμό. Ελληνικός Τουρισμός 2014

Τίποτε δεν είναι τυχαίο στον τουρισμό. Ελληνικός Τουρισμός 2014 Τίποτε δεν είναι τυχαίο στον τουρισμό Ελληνικός Τουρισμός 2014 Τα αποτελέσματα Στα 1,915 εκατομμύρια έναντι 1,581 εκατ. το περσινό τετράμηνο ο αριθμός των τουριστών που επισκέφτηκαν την Ελλάδα Aύξηση κατά

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:La.Re.T.S.A.& Quantos S.A. ΤτΕ Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών / Διεύθυνση Στατιστικής Η Έρευνα Συνόρων για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 1 2 ΕΙΝΑΙ: ένας ουσιαστικός τρόπος να συμπληρώνει η οικογένεια το εισόδημά της όλο το χρόνο ένας τρόπος να βρουν απασχόληση οι νέοι, οι αγρότισσες, οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 5η Ενότητα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Δεθ Διεθνές Φόρουμ Τουρισμού. ικανοποίησης συμμετεχόντων

2 ο Δεθ Διεθνές Φόρουμ Τουρισμού. ικανοποίησης συμμετεχόντων 2 ο Δεθ Διεθνές Φόρουμ Τουρισμού ού Αποτελέσματα έρευνας ικανοποίησης συμμετεχόντων Οι πληροφορίες παρουσιάστηκαν με κατανοητό τρόπο Πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες υποστηρίζουν ότι οι πληροφορίες παρουσιάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία για τον εξερχόμενο τουρισμό από τη Βραζιλία

Βασικά στοιχεία για τον εξερχόμενο τουρισμό από τη Βραζιλία ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βασικά στοιχεία για τον εξερχόμενο τουρισμό από τη Βραζιλία Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 2013 Συντάκτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /22-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 459/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /22-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 459/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 65 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /22-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 459/2013 Έγκριση δαπάνης διαφημιστικής προβολής και σύναψη σύμβασης που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 3. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ 4. Ο ΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 5. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015

ΙΕΚ Πειραιά. Ιούνιος 2015 ΙΕΚ Πειραιά Ιούνιος 2015 ιάδοση Αποτελεσµάτων Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Κινητικότητας Erasmus+ Τίτλος: Καινοτόµες Τεχνικές Μαγειρικής Μοριακή Γαστρονοµία Ροές: ΙΤΑΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ Οµάδα Στόχος: 45 Καταρτιζόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

H κυκλική µετανάστευση στην Ευρώπη. Μια συγκριτική επισκόπηση

H κυκλική µετανάστευση στην Ευρώπη. Μια συγκριτική επισκόπηση H κυκλική µετανάστευση στην Ευρώπη. Μια συγκριτική επισκόπηση Prof. Anna Triandafyllidou European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies Ερευνητικό Πρόγραµµα ΜΕΤΟΙΚΟΣ Αθήνα, 12

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της Χάρτας Καλής Συμπεριφοράς στο πλαίσιο του προγράμματος NEST. Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2007, 12.00 Ξενοδοχείο Λιακωτό, Λαιμός, Πρέσπες

Παρουσίαση της Χάρτας Καλής Συμπεριφοράς στο πλαίσιο του προγράμματος NEST. Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2007, 12.00 Ξενοδοχείο Λιακωτό, Λαιμός, Πρέσπες Παρουσίαση της Χάρτας Καλής Συμπεριφοράς στο πλαίσιο του προγράμματος NEST Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2007, 12.00 Ξενοδοχείο Λιακωτό, Λαιμός, Πρέσπες NEST (Network for Sustainable Tourism) Συνεργασία εταίρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση Advanced Subsidiary Advanced GCE Survival Δεξιότητες Α Β Γ Δ Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση κειμένων σε προεπιλεγμένα θέματα/κείμενα Functional Operational

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠ ΕΞ0548-150714 Αθήνα, 14 Ιουλίου 2015 O Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ως Δικαιούχος υλοποίησης της πράξης: «Πιλοτικές Καινοτόμες Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς Εισαγωγή στη βάση δεδομένων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στόχοι του εργαλείου... 2 2. Οφέλη του εργαλείου... 2 3. Τι κάνει το εργαλείο... 2

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 30 / 2015. (marketing plan 2015). ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 30 / 2015. (marketing plan 2015). ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 4 / 11-02-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 30 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση προγράµµατος τουριστικής προβολής

Διαβάστε περισσότερα

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 Περιγραφή προγράµµατος Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δηµοσίευσε την 2η πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...23

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ........................................23 ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

+ + Travel social Network Τουριστικό Μέσο Kοινωνικής Δικτύωσης. Travel Guide Ενημερωμένος Τουριστικός Οδηγός

+ + Travel social Network Τουριστικό Μέσο Kοινωνικής Δικτύωσης. Travel Guide Ενημερωμένος Τουριστικός Οδηγός Σας εξασφαλίζει ακόμη περισσότερες απευθείας κρατήσεις! + + Travel social Network Τουριστικό Μέσο Kοινωνικής Δικτύωσης Online Reservation Platform Online Πλατφόρμα ξενοδοχειακών κρατήσεων Travel Guide

Διαβάστε περισσότερα