Μαζί. Καλές δουλειές! ΣΤΟ. Η Alpha Bank υποδέχεται πρώτη τις κάρτες της h na n n a στην Ελλάδα ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαζί. Καλές δουλειές! ΣΤΟ. Η Alpha Bank υποδέχεται πρώτη τις κάρτες της h na n n a στην Ελλάδα ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ"

Transcript

1 Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η Alpha Bank υποδέχεται πρώτη τις κάρτες της h na n n a στην Ελλάδα Καλές δουλειές!

2 ΠΕΡΙΕ ΟΜΕΝΑ Μ Μ πεύθυνος Εκδόσεως: ΕΤΑΙ ΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙ ΙΑ Σταδίου ΑΘΗΝΑΙ Τηλ.: , a : a l: n a n alpha. n a n1 alpha. Σχεδιασµός παραγωγή: A.. Η ΤΡΑΠΕΖΑ έλι η του Προγράµµατος Αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης ιακρίσεις της Αναλύσεως ιεθνών Αγορών της ιευθύνσεως ρηµατοοικονοµικών Προ όντων Στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού. Η Alpha Bank ορηγός των συναυλιών ρόποι του εγγαριού Alpha Bank B l a a Προσφορά της εκδόσεως Η Αθήνα του Μεσοπολέµου µέσα από τις φωτογραφίες του Πέτρου Πουλίδη από την Alpha Bank, µε έκπτωση 40, καθ όλη τη διάρκεια του Σεπτεµβρίου 2014 A A ΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩ Alpha Bank. Η εκτίµηση οδηγεί στην εµπιστοσύνη ρηµατοδότηση χωρίς σύνορα για τις ελληνικές επιχειρήσεις Λογαριασµός Καταθέσεων A A 1 2 για παιδιά Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Συναλλαγών B n Η Alpha Bank χρηµατοδοτεί τις αγορές σας στην ΙΚΕΑ Οι φθορές που πληγώνουν. Πρόγραµµα αποκαταστάσεως γλυπτών στον χώρο του Πανεπιστηµίου Αθηνών και της Εθνικής ιβλιοθήκης Η Τράπεζα υποστηρικτής Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής Alpha Bank p Alpha Bank an a Alpha Bank a a.. Alpha Bank a.. k p ίκτυο Τέχνης. Σε νέα θέση ένας µεγάλος πίνακας του Γιώργου Σταθόπουλου σελ. 2 σελ. 3 σελ. 4 σελ. 5 σελ. 6 σελ. σελ. σελ. σελ. 10 σελ. 10 σελ. 11 σελ. 14 σελ. 1 σελ. 1 σελ. 20 σελ. 21 σελ. 23 σελ. 24 σελ. 27 < Περιεχόµενα >

3 Η ΤΡΑΠΕΖΑ Σ Ε έλι η του Προγράµµατος Αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης το πλαίσιο του Προγράµµατος Αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης, έχουν σηµειωθεί οι κάτωθι πρόσφατες ε ελί εις: Ολοκληρώθηκε η α φάση του έργου Κεντροποίηση ποστηρικτικών Εργασιών ιανικής Τραπεζικής. Κατά τη φάση αυτή, κεντροποιήθηκαν a k εργασίες λιανικής, µε στόχο πρωτίστως, τη βέλτιστη ε υπηρέτηση των Πελατών, την ε οικονόµηση πόρων, την απελευθέρωση ωφέλιµου χρόνου για πελατειακές σχέσεις στο Κατάστηµα, τη µείωση του λειτουργικού κινδύνου και τη διαχείριση των εργασιών µε ενιαίο και αποτελεσµατικό τρόπο. Ειδικότερα: 1) Στο πλαίσιο της κεντροποιήσεως υποστηρικτικών εργασιών υλοποιήσεως αιτηµάτων επιχειρήσεων, ενοποιήθηκαν και απλοποιήθηκαν τα συµβατικά έγγραφα και οι χρόνοι ανταποκρίσεως στη δηµιουργία τους, ενώ οι αναλυτικές αναφορές επιτρέπουν την αποτελεσµατική παρακολούθηση και διαχείριση όλων των εργασιών. Επιπροσθέτως, µε γνώµονα τη λειτουργικότητα και την αναβάθµιση της ροής των εργασιών, είναι σε ε έλι η έργο αναβαθµίσεως του k l που θα καλύ ει το σύνολο των εσωτερικών ροών εργασίας στη ιεύθυνση Υποστηρί εως Προ όντων Λιανικής Τραπεζικής, µε αποτέλεσµα τη µείωση του διαχειριστικού κόστους. 2) Μέσω της Μονάδας Κρατικών Εγγυήσεων, η ιεύθυνση Υποστηρί εως Προ όντων Λιανικής Τραπεζικής έχει αναλάβει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου επιχειρηµατικών δανείων µε την εγγύηση του Ελληνικού ηµοσίου ή του ΕΤΕΑΝ, αποφορτίζοντας σηµαντικά το ίκτυο. κεντροποίηση της διαδικασίας διεκπεραιώσεως των αιτηµάτων καταπτώσεως της εγγυήσεως του Ελληνικού ηµοσίου και του ΕΤΕΑΝ, για όλο το χαρτοφυλάκιο των επιχειρηµατικών δανείων λιανικής, αφορά σε όλο το φάσµα εργασιών από τις νοµικές ενέργειες καθώς και την προετοιµασία του φακέλου για το ηµόσιο έως την παρακολούθηση της υποθέσεως και την επικοινωνία µε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή το ΕΤΕΑΝ, για την οριστική πληρωµή της εγγυήσεως. ο σύνολο του ικτύου της Τραπέζης ε υπηρετείται για όλα τα θέµατα που αφορούν στην ειδική αυτή κατηγορία δανείων όπως ρυθµίσεις βάσει ΚΥΑ, διαχείριση αναδοχής χρεών κ.λπ. κατόπιν εισαγωγής των αιτηµάτων στο k l. ) Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου, η ιεύθυνση Υποστηρί εως Προ όντων Λιανικής Τραπεζικής έχει αναλάβει την ενιαία διαχείριση των αναγκαστικών προσηµειώσεων (παραλαβή, έλεγχο και καταχώρηση στα συστήµατα της Τραπέζης). Οι αναγκαστικές προσηµειώσεις < 2 / 27 >

4 Η ΤΡΑΠΕΖΑ εγγράφονται από τα συνεργαζόµενα δικηγορικά γραφεία για το σύνολο της λιανικής τραπεζικής ( B, στεγαστικά, καταναλωτικά). Παράλληλα, η ιεύθυνση, σε συνεργασία µε την εταιρία του Οµίλου Alpha Αστικά Ακίνητα, προχωρεί στην εκτίµηση των προσηµειωµένων ακινήτων και ενηµερώνει σχετικώς τα συστήµατα της Τραπέζης. 4) Επίσης, η ιεύθυνση Υποστηρί εως Προ όντων Λιανικής Τραπεζικής έχει αναλάβει την ενιαία διαχείριση νοµικών και δικαστικών δαπανών. Παραλαµβάνει και ελέγχει, µέσω εφαρµογών, τιµολόγια των συνεργαζοµένων δικηγορικών γραφείων για νοµικές και δικαστικές ενέργειες που έχουν πραγµατοποιήσει για το σύνολο της λιανικής τραπεζικής, χωρίς πλέον να εµπλέκεται το δίκτυο Καταστηµάτων. 5) Τέλος, διαχειρίζεται τις εργασίες που αφορούν στην ικανοποίηση αιτηµάτων φυσικών και νοµικών προσώπων για προµήθεια Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας (Π.Κ.Α.). Ο Π.Κ.Α. (ΤΟΚΕΝ) δίδει τη δυνατότητα, µέσω της υπηρεσίας Alpha Bank n, πραγµατοποιήσεως συναλλαγών χωρίς ο Πελάτης να επισκέπτεται το Κατάστηµα, µε σκοπό την καλύτερη και γρηγορότερη ε υπηρέτησή του καθώς και την αποσυµφόρηση των Καταστηµάτων. Σε ε έλι η βρίσκονται βασικά έργα της ιευθύνσεως Υποστηρί εως Προ όντων Λιανικής Τραπεζικής για τη βελτιστοποίηση των έργων της α φάσεως και την έναρ η των έργων που έχουν προσδιορισθεί για τη β φάση. Τέλος, στο πλαίσιο του έργου Ε ορθολογισµός ρήσεως Ακίνητης Περιουσίας, µεταστεγάσθηκε την 1 Σεπτεµβρίου 2014, η ιεύθυνση Υποστηρί εως Προ όντων Λιανικής Τραπεζικής στο κτηριακό συγκρότηµα της Τραπέζης στον γιο Στέφανο. H ιακρίσεις της Αναλύσεως ιεθνών Αγορών της ιευθύνσεως ρηµατοοικονοµικών Προ όντων Ανάλυση ιεθνών Αγορών της ιευθύνσεως Πωλήσεων ρηµατοοικονοµικών Προ όντων στη δηµοσκόπηση για τις εκτιµήσεις επί των κυριοτέρων συναλλαγµατικών ισοτιµιών, που διοργανώνει σε µηνιαία βάση το διεθνές πρακτορείο, κατέλαβε τον µήνα Αύγουστο, για την ισοτιµία δολλάριο/γιεν, την η και η θέση για περίοδο έ ι και δώδεκα µηνών, αντιστοίχως. Επίσης, για την ισοτιµία στερλίνα/δολλάριο, κατετάγη στην η θέση για περίοδο δώδεκα µηνών. Στις δηµοσκοπήσεις συµµετέχουν περίπου 5 επενδυτικές τράπεζες, χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί, κέντρα οικονοµικών µελετών από την Ευρώπη, τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία κ.λπ. < 3 / 27 >

5 Η ΤΡΑΠΕΖΑ Στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού Η Alpha Bank ορηγός των συναυλιών Τρόποι του Φεγγαριού T ην Τετάρτη, 24 Σεπτεµβρίου 2014, η Τράπεζα, πραγµατοποίησε µε επιτυχία εκδήλωση Πελατών, στο πλαίσιο της ορηγίας των συναυλιών Τρόποι του Φεγγαριού µε µουσικά έργα του Μάνου ατζιδάκι, που έλαβαν χώρα στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, από 24 έως 25 Σεπτεµβρίου Στην εκδήλωση παρέστησαν 200 περίπου προσκεκληµένοι από τον επιχειρηµατικό και οικονοµικό κόσµο, καθώς επίσης, Μέλη της ιοικήσεως και Στελέχη της Τραπέζης. Στο πρώτο µέρος της συναυλίας, ακούσθηκε, για πρώτη φορά, το ανέκδοτο n a k της ταινίας του p a a, Faccia di Spia, ενώ το δεύτερο µέρος, περιελάµβανε µία επιλογή από τα διασηµότερα τραγούδια που ο συνθέτης έγρα ε για τον διεθνή κινηµατογράφο. < 4 / 27 >

6 Η ΤΡΑΠΕΖΑ Alpha Bank Bulgaria Η διαδραστική έκθεση n alk της Alpha Bank B l a a επισκέπτεται το l διαδραστική αυτή Έκθεση, η πρώτη του είδους της, η οποία παρουσιάζει την ιστορία της ουλγαρίας µέσα από τις ιστορίες των προσωπικοτήτων που απεικονίζονται στα σύγχρονα χαρτονοµίσµατα της χώρας, επέστρε ε στο πολιτιστικό προσκήνιο για να επισκεφθεί το l (Φιλιππούπολη), την πόλη που πρόσφατα ανακηρύχθηκε Ευρωπα κή Πολιτιστική Πρωτεύουσα για το 201. Το l είναι η πρώτη πόλη, την οποία επισκέφθηκε η Έκθεση µετά από τη Σόφια, όπου το 2011 παρουσιάσθηκε προσελκύοντας περισσότερους από επισκέπτες, σε λιγότερο από ένα µήνα. Η έκθεση n alk, που διοργανώθηκε από την Alpha Bank B l a a µε την υποστήρι η του ήµου του l και φιλο ενήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο B, παρέµεινε ανοικτή για όλους τους επισκέπτες έως την 2 Σεπτεµβρίου Τα εγκαίνια της Εκθέσεως πραγµατοποιήθηκαν την Σεπτεµβρίου 2014 από τον Αντιδήµαρχο της πόλεως κ. an an και τον n ana της Alpha Bank B l a a Ευάγγελο Λύτρα, µε την παρουσία πολλών επισήµων προσκεκληµένων. κ. ύτρας δήλωσε σχετικώς Με την έκθεση, προσφέρουµε µία διαφορετική οπτική του τρόπου, µε τον οποίο αντιλαµβανόµασθε τα χαρτονοµίσµατα που έχουµε και ανταλλάσσουµε καθηµερινά. Έτσι, στρέφουµε την προσοχή του κοινού στο γεγονός ότι, στην πραγµατικότητα, τα χαρτονοµίσµατα δεν έχουν µόνο οικονοµική αξία, αλλά περιέχουν συγχρόνως συµβολισµούς και ιστορικές αναφορές. στορικές αναφορές σε σηµαντικές προσωπικότητες της ουλγαρίας που προσέφεραν πολλά στη χώρα τους. < 5 / 27 >

7 ΤΡΑΠΕΖΑ Προσφορά της εκδόσεως Η Αθήνα του Μεσοπολέµου µέσα από τις φωτογραφίες του Πέτρου Πουλίδη από την Alpha Bank µε έκπτωση 40 καθ όλη τη διάρκεια του Σεπτεµβρίου 2014 Κυριακή Αρσένη, Εµπορική Τράπεζα, Αθήναι 2004 ιαστάσεις 2 22,5 εκ., σελίδες 44, εικόνες 5 ίγλωσση έκδοση (ελληνικά-αγγλικά) Ι B H Alpha Bank προσέφερε την έκδοση Η Αθήνα του Μεσοπολέµου µέσα από τις φωτογραφίες του Πέτρου Πουλίδη της ιστορικού Κυριακής Αρσένη µε έκπτωση 40, ήτοι Ευρώ 2, καθ όλη τη διάρκεια του Σεπτεµβρίου. Το βιβλίο παρουσιάζει µία εικόνα της Αθήνας, όπως την κατέγρα ε µε τον φακό του ο Πέτρος Πουλίδης, ο πρώτος Έλληνας φωτορεπόρτερ. Μέσα από το πλούσιο φωτογραφικό υλικό αποτυπώνονται τα κρίσιµα γεγονότα της εποχής του Μεσοπολέµου, η µορφή της πόλεως, η καθηµερινή ζωή των Αθηναίων καθώς και η προσωπικότητα του Πέτρου Πουλίδη. < / 27 >

8 ΤΡΑΠΕΖΑ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποκτήσουν την έκδοση είτε επισκεπτόµενοι τον πολιτιστικό χώρο της Τραπέζης Πολιτιστικά είτε κατόπιν παραγγελίας. ΠΟ ΙΤΙΣΤΙΚΑ Σταδίου 40, ΑΘΗΝΑΙ Τηλ.: a l: n p l alpha. ρες λειτουργίας: ευτέρα - Παρασκευή Υπεύθυνη: κυρία Παναγιώτα Καλλιµάνη < 7 / 27 >

9 ΤΑ A Alpha Bank. Η εκτίµηση οδηγεί στην εµπιστοσύνη Mε κύριο µήνυµα επικοινωνίας: Η εκτίµηση οδηγεί στην εµπιστοσύνη. Η είναι η Τράπεζα που εµπιστεύεται η για τη συνέχιση της ε υπηρέτησης των Πελατών ιανικής Τραπεζικής της στην Ελλάδα, εκίνησε την Κυριακή, 2 Ιουνίου 2014, διαφηµιστική εκστρατεία µέσω καταχωρίσεων στον Τύπο, η οποία ενισχύθηκε µε προβολή στην τηλεόραση, στο πλαίσιο της επικοινωνίας του l, και το διαδίκτυο. Η συµφωνία αυτή επιβεβαιώνει, εκ νέου, τη θέση της Alpha Bank ως Τράπεζα Επιλογής για τους Πελάτες υ ηλής οικονοµικής επιφάνειας και αναµένεται να πραγµατοποιηθεί άµεσα, µετά τη λή η των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων. < / 27 >

10 ΤΑ A ρηµατοδότηση χωρίς σύνορα για τις ελληνικές επιχειρήσεις M ε στόχο την προβολή της στηρί εως που παρέχει η Alpha Bank στις ελληνικές επιχειρήσεις, µέσω της διοργανώσεως διεθνών εκδόσεων οµολόγων από τη ιεύθυνση nan al a k της Τραπέζης, πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή, 27 Ιουλίου 2014, διαφηµιστική εκστρατεία µέσω Τύπου. Με κύριο µήνυµα επικοινωνίας: ρηµατοδότηση χωρίς σύνορα για τις ελληνικές επιχειρήσεις, προβλήθηκε η στήρι η και προώθηση του διεθνούς προσανατολισµού του ελληνικού επιχειρείν που εµπράκτως παρέχει η Alpha Bank µέσω σύγχρονων χρηµατοδοτικών εργαλείων, αλλά και µέσω της εµπειρίας και της γνώσεώς της. Κατά τον τρόπο αυτό και µε τη στήρι η της Τραπέζης, οι ελληνικές επιχειρήσεις επιτυγχάνουν την αναγνωρισιµότητά τους από ένα ευρύτερο επενδυτικό ακροατήριο και αποκτούν πρόσβαση σε διεθνή κεφάλαια, για την επίτευ η των στρατηγικών τους επιλογών. Συγκεκριµένα, το 2014, η Τράπεζα συµµετείχε στη διοργάνωση διεθνών οµολογιακών εκδόσεων α ίας άνω των Ευρώ 2 δισ., οι κυριότερες εκ των οποίων παρατίθενται στην καταχώριση. Λογαριασµός Καταθέσεων A A 1 2 για παιδιά Τράπεζα, στο πλαίσιο της συνεργασίας της µε το θεµατικό πάρκο - κατασκήνωση The Ranch, στο Σοφικό Κορινθίας, προβάλλει τον λογαριασµό καταθέσεων 1 2 για παιδιά, µε την τοποθέτηση σχετικού υλικού στους χώρους του πάρκου. < / 27 >

11 ΤΑ A Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Συναλλαγών B n M ε σκοπό την προώθηση της νέας προσφοράς ε αργυρώσεως B n πόντων σε αγορές a l, φωτογραφικών µηχανών και σχετικών αναλωσίµων και α εσουάρ, στα καταστήµατα Κωτσόβολος, σχεδιάσθηκε και τοποθετήθηκε σχετικό υλικό κατά την περίοδο από έως Η Alpha Bank χρηµατοδοτεί τις αγορές σας στην ΙΚΕΑ Σ το πλαίσιο της συνεργασίας της Alpha Bank µε την εταιρία ΙΚΕΑ, εκίνησε, από , η χρηµατοδότηση αγορών στην ΙΚΕΑ, µέσω δανείων και καρτών της Τραπέζης. Με σκοπό την καλύτερη ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων, έχουν δηµιουργηθεί ειδικοί χώροι σε 5 καταστήµατα της ΙΚΕΑ (Αεροδρόµιο Ελ. ενιζέλος, Κηφισός, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Λάρισα). < 10 / 27 >

12 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ H Η Alpha Bank υποδέχεται πρώτη τις κάρτες της h na n n a στην Ελλάδα Alpha Bank, ο µεγαλύτερος αποδέκτης καρτών πληρωµών στην Ελλάδα, πρωτοπορεί για µία ακόµη φορά και εκινά συνεργασία µε την h na n n a ( ), τον µεγαλύτερο εκδότη καρτών στον κόσµο, ενισχύοντας το τουριστικό προ όν και στηρίζοντας την ελληνική οικονοµία. Τη σηµαντική αυτή συµφωνία υπέγρα ε η Alpha Bank µε την n n a n na nal, θυγατρική της h na n n a, που αναπτύσσει τις διεθνείς δραστηριότητες του Οµίλου. Η h na n n a διαθέτει άνω των 4,2 δισεκατοµµυρίων κάρτες πληρωµών, οι οποίες γίνονται αποδεκτές σε περισσότερες από 140 χώρες. < 11 / 27 >

13 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η συνεργασία περιλαµβάνει την αποδοχή των καρτών n n a, τόσο στο δίκτυο των τερµατικών των συνεργαζοµένων µε την Alpha Bank επιχειρήσεων, όσο και στο δίκτυο των ΑΤΜ της Τραπέζης. Με την αποδοχή των καρτών n n a, δίδεται η δυνατότητα στις συνεργαζόµενες µε την Alpha Bank επιχειρήσεις της ελληνικής αγοράς, να διευρύνουν τον κύκλο εργασιών και την πελατειακή τους βάση, µε ένα κοινό υ ηλής συναλλακτικής συµπεριφοράς, το οποίο αυ άνεται µε ταχύ ρυθµό σε ετήσια βάση. Η ενηµέρωση και ενεργοποίηση των δικτύων της Τραπέζης για την ε υπηρέτηση των καρτών n n a έχει ήδη εκινήσει και θα ολοκληρωθεί σύντοµα. Η Alpha Bank θα συνεχίσει να προσφέρει προ όντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης α ίας σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, στηρίζοντας τους Πελάτες της και συµβάλλοντας στην τόνωση της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, τη ευτέρα, 15 Σεπτεµβρίου 2014, πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ου ορόφου του Κτηρίου της Τραπέζης, επί της οδού Κοραή 1. Την h na n n a εκπροσώπησαν τα µέλη του ιοικητικού της Συµβουλίου κ.κ. an an, n της n al an al Bank h na, n a, n της al a n Bank h na και B n n, n της h na n h n Bank. ηµήτριος Π. Μαντζούνης µε τον κ. an an. < 12 / 27 >

14 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Την n n a n na nal εκπροσώπησαν οι κ.κ. h h n, n al ana an a p,, a B a, h n an h n, al an pp ( a nlan h na), n an, ana pp pa n και n n a, p an h. Εκ µέρους της Τραπέζης παρέστησαν ο ιευθύνων Σύµβουλος ηµήτριος Π. Μαντζούνης, ο Γενικός ιευθυντής - Σπύρος Ν. Φιλάρετος, ο Γενικός ιευθυντής h l al Bank n an n na nal k Αρτέµης. Θεοδωρίδης, ο Γενικός ιευθυντής a l Bank n Γεώργιος Κ. Αρώνης, ο Εντεταλµένος Γενικός ιευθυντής h l al Bank n Κωνσταντίνος Ρ. ορκοφίκης, ο Εντεταλµένος Γενικός ιευθυντής Καταναλωτικής Πίστεως Λεωνίδας. Κασούµης, ο ιευθυντής της ιευθύνσεως Καρτών και Προ όντων Καταναλωτικής Πίστεως Γρηγόριος Πολίτης, καθώς και Στελέχη της αυτής ιευθύνσεως. Τη συµφωνία υπέγρα αν ο Εντεταλµένος Γενικός ιευθυντής Καταναλωτικής Πίστεως της Alpha Bank Λεωνίδας. Κασούµης και ο κ. h h n, n al ana an a p της n n a n na nal. < 1 / 27 >

15 Οι φθορές που πληγώνουν Πρόγραµµα αποκαταστάσεως γλυπτών στον χώρο του Πανεπιστηµίου Αθηνών και της Εθνικής ιβλιοθήκης H Τράπεζα, στο πλαίσιο του προγράµµατος Οι φθορές που πληγώνουν, καθώς και της πολιτιστικής προσφοράς της, συνέβαλε στην ολοκλήρωση της β φάσεως του Προγράµµατος, κατά την οποία αποκαταστάθηκαν τα γλυπτά που βρίσκονται στους ε ωτερικούς χώρους του Πανεπιστηµίου Αθηνών και της Εθνικής ιβλιοθήκης. Συγκεκριµένα, µε την πολύτιµη συµβολή της ιευθύνσεως Συντηρήσεως Αρχαίων και Νεώτερων Μνηµείων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, επετεύχθη η συντήρηση και η αποκατάσταση επτά ε ωτερικών γλυπτών και δύο σιντριβανιών, στο ανεπ τ µ ο θην ν, καθώς και δύο ε ωτερικών γλυπτών, στην Εθν κ λ οθ κη Σκοπός του έργου είναι όχι µόνο η ποιοτική αναβάθµιση της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής του κέντρου της Αθήνας, αλλά κυρίως η συντήρηση των επιφανειών των γλυπτών και η αποκατάσταση απωλειών, προκειµένου να προσδώσουν στο κάθε γλυπτό, την αρχική του αίγλη. Συγκεκριµένα, τα γλυπτά των Ρήγα Φεραίου, Πατριάρχη Γρηγορίου Ε, καθώς και Γουλιέλµου Γλάδστωνα, τα οποία είχαν υποστεί απώλεια των µερών (δακτύλων), αποκαταστάθηκαν αισθητικά µε τη συµπλήρωση νέων µερών, µε νέο υλικό από µάρµαρο. Ειδικότερα, οι επεµβάσεις συντηρήσεως εστιάσθηκαν: - στη συστηµατική συντήρηση των επιφανειών των γλυπτών, - στην αποκατάσταση της δοµικής συνέχειας των υλικών, - στις πλαστικές αποκαταστάσεις απωλειών. Οι εργασίες επεµβάσεως που εφαρµόσθηκαν σε κάθε γλυπτό ήταν: - η στερέωση µαρµάρινης επιφάνειας, - ο καθαρισµός a και επιζωγραφήσεων, - ο καθαρισµός αιθάλης και µαύρης κρούστας, - η διάνοι η και καθαρισµός ρωγµών, καθώς και αρµών κατασκευής, - η πλήρωση ρωγµών και συµπλήρωση αρµών µε νέο κονίαµα, - η απόσπαση, ο καθαρισµός και η επανατοποθέτηση τµήµατος της µαρµάρινης βάσεως και ενισχύσεως µε συνδέσµους τιτανίου, - η διάνοι η και ο καθαρισµός εκτεταµένης και εις βάθος ρηγµάτωσης στη βάση του γλυπτού. Οι µέθοδοι και η επιλογή υλικών βασίσθηκαν στις αρχές που ορίζονται από το διεθνώς αποδεκτό δεοντολογικό πλαίσιο για την αποκατάσταση των ιστορικών µνηµείων. Το Πρόγραµµα θα συνεχισθεί και το 2015, προκειµένου να επιτευχθεί η προστασία της πολιτιστικής ταυτότητας και κληρονοµιάς, καθώς και η διατήρηση του ιστορικού χαρακτήρα της Αθήνας. < 14 / 27 >

16 Γ ΠΤΑ ΠΑ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Α Η (πριν) Γ ΠΤΑ ΠΑ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Α Η (µετά) Ι. Κόσσος: Ρήγας Φεραίος (1 71) Γ. Φυτάλης: Πατριάρχης Γρηγόριος Ε (1 72) Ι. Κόσσος: Αδαµάντιος Κοραής (1 74) Ι. Κόσσος: Ρήγας Φεραίος (1 71) Γ. Φυτάλης: Πατριάρχης Γρηγόριος Ε (1 72) Ι. Κόσσος: Αδαµάντιος Κοραής (1 74) < 15 / 27 >

17 Γ ΠΤΑ ΠΑ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Α Η (πριν) Γ. ιτάλης: Γουλιέλµος Γλάδστων (1 ) Γ. Παπαγιάννης: Μνηµείο Πεσόντων Φοιτητών στον Ελληνοτουρκικό Πόλεµο του 1 7 (1 01) Γ. Παπαγιάννης: Μνηµείο Πεσόντων Φοιτητών στον Α Παγκόσµιο Πόλεµο (1 1 ) Γ. Μπονάνος: Ιωάννης Καποδίστριας (1 1) Νοτιοδυτικό Σιντριβάνι ορειοδυτικό Σιντριβάνι Γ ΠΤΑ ΠΑ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Α Η (µετά) Γ. ιτάλης: Γουλιέλµος Γλάδστων (1 ) Γ. Παπαγιάννης: Μνηµείο Πεσόντων Φοιτητών στον Ελληνοτουρκικό Πόλεµο του 1 7 (1 01) Γ. Παπαγιάννης: Μνηµείο Πεσόντων Φοιτητών στον Α Παγκόσµιο Πόλεµο (1 1 ) Γ. Μπονάνος: Ιωάννης Καποδίστριας (1 1) Νοτιοδυτικό Σιντριβάνι ορειοδυτικό Σιντριβάνι < 1 / 27 >

18 Γ ΠΤΑ Ε ΙΚΗΣ ΒΙΒ ΙΟ ΗΚΗΣ (πριν) Γ ΠΤΑ Ε ΙΚΗΣ ΒΙΒ ΙΟ ΗΚΗΣ (µετά) Γ. Μπονάνος: Παναγής αλλιάνος (1 00) γνωστος: ιονύσιος Κόκκινος Γ. Μπονάνος: Παναγής αλλιάνος (1 00) γνωστος: ιονύσιος Κόκκινος < 17 / 27 >

19 Η Τράπεζα υποστηρικτής Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής HΤράπεζα ανέλαβε χορηγός της πραγµατοποιήσεως Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής σε ηµοτικά Σχολεία της Περιφέρειας Αττικής, που διοργανώνει η Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. ατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς , παρακολούθησαν το πρόγραµµα 1.14 µαθητές από 10 ηµοτικά Σχολεία, τα οποία επελέγησαν τυχαία. Το ενδιαφέρον των µαθητών, αλλά και των εκπαιδευτικών, ήταν θερµό. Στους µαθητές αποκαλύφθηκε µε βιωµατικό τρόπο η πλούσια µουσική παράδοση του αρχαιοελληνικού πολιτισµού, ενώ στους εκπαιδευτικούς παρουσιάσθηκε πρωτότυπο υλικό για χρήση του µέσα στην τά η. Σε αρκετές περιπτώσεις ακολούθησε συζήτηση µε τους εκπαιδευτικούς για τους τρόπους, µε τους οποίους το υλικό αυτό µπορεί να α ιοποιηθεί, όχι µόνον στα καλλιτεχνικά µαθήµατα (µουσική, θέατρο, εικαστικά), αλλά και στο πλαίσιο της γενικής εκπαιδεύσεως (ελληνικά, ιστορία, γεωµετρία). < 1 / 27 >

20 E Alpha Bank Cyprus Ltd Προθεσµιακές καταθέσεις Alpha Προπληρωµή και Alpha Μηνιαία Καταβολή γκαινιάσθηκε διαφηµιστική εκστρατεία για την προβολή των προθεσµιακών καταθέσεων Alpha Προπληρωµή και Alpha Μηνιαία Καταβολή, µε στόχο την περαιτέρω ενδυνάµωση της εικόνας της Τραπέζης σε ό,τι αφορά στην προσφορά καταθετικών επιλογών και την προσέλκυση καταθέσεων. Η προθεσµιακή κατάθεση Alpha Προπληρωµή προσφέρεται µε επιλογή διαρκείας ή 12 µηνών και καταβάλλει τους τόκους προκαταβολικά, κατά το άνοιγµα του λογαριασµού. Η Alpha Μηνιαία Καταβολή, διαρκείας 12 µηνών, προσφέρει µηνιαία καταβολή των τόκων. Η εκστρατεία, η οποία διήρκεσε εβδοµάδες, πραγµατοποιήθηκε µέσω τηλεοράσεως, ραδιοφώνου και επιλεγµένων ιστοσελίδων. A an A Σ υνεχίσθηκε η διαφηµιστική εκστρατεία για την προβολή της θερινής προωθητικής ενέργειας A an a ιπλά Μίλια, µε ισχύ έως την 15 Σεπτεµβρίου Κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, όλοι οι κάτοχοι καρτών A an A απελάµβαναν διπλά µίλια µε όλες τους τις αγορές, οπουδήποτε στην Κύπρο και στο ε ωτερικό, εφόσον πραγµατοποιούσαν ελάχιστο συνολικό ποσό αγορών Ευρώ 500 µε την κάρτα τους. < 1 / 27 >

21 H Alpha Bank Romania Alpha Bank an a, ενισχύοντας για µία ακόµη φορά, δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής µέσω του αθλητισµού, συνδιοργάνωσε τον µεγαλύτερο ιστιοπλο κό αγώνα ανοικτής θαλάσσης στη Ρουµανία, ο οποίος αποτελεί µέρος των διαδροµών του κυπέλλου a n an a 2014, υπό την αιγίδα τις Ιστιοπλο κής Οµοσπονδίας της Ρουµανίας. Στις δύο ηµέρες των αγώνων συµµετείχαν συνολικά 0 οµάδες, οι οποίες έλαβαν µέρος σε δύο διαδροµές αγώνα ανοικτής θαλάσσης ( h a ) και παράκτιο αγώνα ( n h a ). Ο αγώνας ολοκληρώθηκε µε την τελετή απονοµής, κατά την οποία βραβεύθηκαν δύο νικήτριες οµάδες στις κατηγορίες (σκάφη ανα υχής) και a (αγωνιστικά σκάφη). Η οµάδα της Alpha Bank an a. Alpha Rapid M ε κύριο µήνυµα επικοινωνίας: Whatever your dreams, now it s easier with Alpha Bank εγκαινιάσθηκε διαφηµιστική εκστρατεία για το καταναλωτικό προ όν Alpha ap. Κύριο χαρακτηριστικό του προ όντος αποτελεί η άµεση και ακριβής ενηµέρωση για το εάν αναµένεται να εγκριθεί το δάνειο, ενώ, στο πλαίσιο προνοµιακής προσφοράς, µε αφορµή την επέτειο για την 20ετή παρουσία της Τραπέζης στη χώρα, διατίθενται προς τους Πελάτες και δώρα, µέσω κληρώσεως. < 20 / 27 >

22 Alpha Bank Srbija a.d. Alpha Bank a a.. αρωγός των πληµµυροπαθών της χώρας H Alpha Bank a a.. σε συνεργασία µε την Τράπεζα στην Ελλάδα και τον Ερυθρό Σταυρό της Σερβίας, υποστήρι αν τους πολίτες που επλήγησαν από τις πληµµύρες εφέτος, την άνοι η, µε χρηµατικό ποσό και είδη πρώτης ανάγκης (κλινοσκεπάσµατα, κονσερβοποιηµένα τρόφιµα κ.λπ.). Με τη δωρεά αυτή, η Τράπεζα ανταποκρίθηκε, για µία ακόµη φορά, στις εκκλήσεις για βοήθεια και έστειλε στους πολίτες, που δεν είναι ακόµη σε θέση να επιστρέ ουν στα σπίτια τους, το µήνυµα ότι δεν τους έχουν εχάσει. Η δωρεά αυτή είναι η τρίτη, κατά σειρά, δωρεά της Τραπέζης προς τον Ερυθρό Σταυρό της Σερβίας, καθώς τον Μάιο, αµέσως µετά τις πληµµύρες, η Alpha Bank a a.. προέβη στη δωρεά χρηµατικού ποσού για τους πληµµυροπαθείς. Επιπλέον, στο πλαίσιο της Ηµέρας Εθελοντισµού του Οµίλου Alpha Bank, περισσότεροι από 00 Υπάλληλοι της Τραπέζης συγκέντρωσαν και δώρισαν προ όντα υγιεινής και απολυµάνσεως. Η Alpha Bank a a.. θα συνεχίσει να αναζητά τρόπους, µε σκοπό την παροχή βοηθείας στα θύµατα των πληµµυρών. E Alpha a h an γκαινιάσθηκε διαφηµιστική εκστρατεία για το καταναλωτικό προ όν Alpha a h an, µε προσαρµογή ήδη εγκεκριµένων υλικών, µε κύριο µήνυµα: Match your desires and possibilities και µε έµφαση πλέον στη χαµηλότερη µηνιαία δόση. Η προβολή πραγµατοποιήθηκε µέσω τηλεοράσεως, Τύπου, ραδιοφώνου, επιλεγµένων δικτυακών τόπων και υπαίθριας διαφηµίσεως. < 21 / 27 >

23 Alpha Bank a a.. a a Σ υνεχίσθηκε η προβολή προνοµιακής προσφοράς για την υπηρεσία πληρωµών µέσω των καρτών της Τραπέζης, a a, µε διάρκεια έως την 2 Σεπτεµβρίου. άσει του µηχανισµού της προσφοράς, όσοι Πελάτες προέβησαν σε συναλλαγή µε οποιαδήποτε κάρτα µε δυνατότητα πιστώσεως της Τραπέζης, κατά τη διάρκεια της προωθητικής περιόδου, επωφελήθηκαν από µηδενικό επιτόκιο για διάρκεια µηνών, από την ηµεροµηνία συναλλαγής τους. Η προώθηση της υπηρεσίας έλαβε χώρα µέσω επιστολών ( a l) και γραπτών µηνυµάτων στο κινητό ( ), µέσω οθονών στα ΑΤΜ, αλλά και προβολής στον δικτυακό τόπο της Τραπέζης. A B n Μ ε κύριο στόχο την αύ ηση του αριθµού των καρτών της Τραπέζης στη χώρα, έλαβε χώρα προωθητική ενέργεια για την - an κάρτα A B n, µέσω υλικών σε συνεργαζόµενα p a k στη χώρα. < 22 / 27 >

24 Alpha Bank a.d. Skopje H Alpha Bank a.. k p υποστήρι ε το 4ο ιεθνές Θερινό Σχολείο, µε θέµα: Κάνε τη ιαφορά - Γίνε Ηγέτης της Ε.Ε. µε Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα ( ak a n -B a p A an a l a ), το οποίο διοργάνωσε, για τέταρτη χρονιά, η Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου των Σκοπίων Κύριλλος και Μεθόδιος σε συνεργασία µε την A Σκοπίων, από έως , στη Λίµνη Οχρίδα. Στο πλαίσιο της διοργανώσεως, περισσότεροι από 120 νέοι σπουδαστές µε ιδιαίτερα προσόντα και επιθυµία να αποκτήσουν καινούργιες δε ιότητες, παρακολούθησαν θεωρητικά και πρακτικά µαθήµατα από άνω των 50 διεθνώς αναγνωρισµένους εκπαιδευτές. < 2 / 27 >

25 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ έργο στο Κατάστηµα Ερυθρού της πρώην Εµπορικής Τραπέζης, 1 2. ίκτυο Τέχνης Σε νέα θέση ένας µεγάλος πίνακας του Γιώργου Σταθόπουλου ωρίς τίτλο, 1 2 άπτυχο. Ακρυλικό σε νοβοπάν, εκ. Είσοδος Κτηρίου Γ των εγκαταστάσεων της Τραπέζης στον γιο Στέφανο Αττικής. Το έργο χωρίζεται σε έ ι ισοµεγέθη τµήµατα, διαστάσεων εκ., τοποθετηµένα ανά τρία, σε δύο σειρές. Ανήκε στη Συλλογή Έργων Τέχνης της πρώην Εµπορικής Τραπέζης. Σύµφωνα µε µαρτυρία του ίδιου του ζωγράφου, επελέγη κατόπιν διε αγωγής ανοικτού διαγωνισµού, το 1 1, για τη δηµιουργία ενός έργου συγκεκριµένων προδιαγραφών, ως προς το µέγεθος και το θέµα, το οποίο θα κοσµούσε το ισόγειο του Καταστήµατος Ερυθρού, όπου και αναρτήθηκε το 1 2. Τον Φεβρουάριο του 200, ε αιτίας ενός εµπρησµού στο εν λόγω Κατάστηµα, προκλήθηκαν σοβαρότατες φθορές στο έργο, το οποίο και αποκαταστάθηκε κατόπιν µακροχρόνιας συντηρήσεως και έκτοτε παρέµεινε αποθηκευµένο. < 24 / 27 >

26 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ Ανάρτηση του έργου στο Κτήριο Γ των εγκαταστάσεων στον γιο Στέφανο. ο έργο στη νέα του θέση, Ιούνιος Τον Ιούνιο του 2014, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Συλλογής Έργων Τέχνης της Τραπέζης για την ανάδει η έργων µεγάλων διαστάσεων σε χώρους του ικτύου και των Κεντρικών Υπηρεσιών, το έργο τοποθετήθηκε στην είσοδο του Κτηρίου Γ των εγκαταστάσεων της Τραπέζης στον γιο Στέφανο. Ο Γιώργος Σταθόπουλος έχει δηµιουργήσει ένα µοναδικό εικαστικό σύµπαν, προβάλλοντας επιλεκτικά κάποια στοιχεία που τονίζουν µνήµες από τη ζωγραφική που ανέδει ε την ελληνικότητα. Φιλοτεχνεί ουτοπικές συνθέσεις µέσα από τις οποίες εχωρίζουν άυλες, γυµνές γυναικείες και ανδρικές µορφές, σχεδιασµένες µε δυνατά περιγράµµατα, που παραπέµπουν σε πρότυπα της αρχαιοελληνικής αγγειογραφίας. Η φύση δοµείται κυρίως µέσα από το χρώµα που απλώνεται µε µεγάλη διαφάνεια σε πλατειές, ενιαίες επιφάνειες που συγκροτούν ένα ιδιαίτερο, ονειρικό περιβάλλον. Συχνά, µέσα από τις επιφάνειες αυτές, διακρίνονται ιδεατά, αλλά απροσδιόριστα κτήρια, σχεδιασµένα αφαιρετικά και δουλεµένα µε σκουρόχρωµες πινελιές. Οι ελεύθερες καµπύλες του ανθρώπινου σώµατος αντιδιαστέλλονται µε τις σκληρές γραµµές των κτηριακών σχηµάτων, στοιχεία που γίνονται άµεσα αντιληπτά και στο συγκεκριµένο, µεγάλων διαστάσεων, έργο του. < 25 / 27 >

27 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ Γιώργος Σταθόπουλος ΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεννήθηκε στην Καλλιθέα Αιτωλοακαρνανίας το Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ( ), αρχικά γλυπτική στο εργαστήριο του Γιάννη Παππά και του ηµήτρη Καλαµάρα και στη συνέχεια ζωγραφική στο εργαστήριο του Γιάννη Μόραλη και του Νίκου Νικολάου. Στη γλυπτική εργάσθηκε µε µαλακά υλικά, όπως το ξύλο και ο πωρόλιθος, και δηµιούργησε συνθέσεις µε αφαιρετικές τάσεις. Στο έργο του διακρίνονται επιρροές από την αρχαιοελληνική αγγειογραφία, αλλά και από καλλιτεχνικά ρεύµατα του 20ού αιώνα, όπως ο κυβισµός και η αφαίρεση. Το 1970 πραγµατοποίησε την πρώτη του ατοµική έκθεση στην Αθήνα. Έκτοτε έχει συµµετάσχει σε πολλές οµαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει ασχοληθεί, επίσης, µε τη σκηνογραφία και µε τις γραφικές τέχνες (εικονογράφηση βιβλίων, ηµερολογίων, εξωφύλλων δίσκων βινυλίου κ.ά.). < 2 / 27 >

28 ME MIA MATIA Παράταση της εκθέσεως ηµήτρης Γαλάνης. Τα εικονογραφηµένα βιβλία Η έκθεση ηµήτρης Γαλάνης. Τα εικονογραφηµένα βιβλία, που διοργάνωσαν από κοινού το Τµήµα Συλλογής Έργων Τέχνης της Alpha Bank και το Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ) στο Πολιτιστικό Κέντρο του τελευταίου ( ), παρουσιάζεται εκ νέου, στον ίδιο χώρο, από την Τρίτη, 2 Σεπτεµβρίου έως και το Σάββατο, 11 Οκτωβρίου Η Τράπεζα αρωγός του Ελληνικού Ινστιτούτου Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και την Πρόληψη και Μείωση των τροχαίων ατυχηµάτων - Πάνος Μυλωνάς Στο πλαίσιο της πολιτικής της Τραπέζης για την υγεία και την ασφάλεια, καθώς και για την ορθή ενηµέρωση του Προσωπικού, η Αlpha Bank ανέλαβε χορηγός της εκδόσεως κυκλοφοριακής αγωγής για παιδιά, µε τίτλο: Γίνε Ιππότης της Οδικής Ασφάλειας - Κυκλοφορώ µε ασφάλεια του Ελληνικού Ινστιτούτου Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και την Πρόληψη και Μείωση των τροχαίων ατυχηµάτων - Πάνος Μυλωνάς. Συνεχίζεται µε επιτυχία από την Τράπεζα η χορηγία των µορφωτικών µαθηµάτων του Ελεύθερου Πανεπιστηµίου της Στοάς του Βιβλίου, που ιδρύθηκε από τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρία. Η Alpha Bank στηρίζει τη συγκεκριµένη προσπάθεια από τον 15ο Κύκλο του έτους Κατά τη διάρκεια των µηνών Ιουλίου Αυγούστου, διενεµήθησαν 200 τεµάχια του εν λόγω εντύπου σε Εργαζοµένους της Τραπέζης, οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Στον τρέχοντα, 24ο Κύκλο, δόθηκε η δυνατότητα σε 20 κληρωθέντες Εργαζοµένους της Τραπέζης, να παρακολουθήσουν από ένα (1) µάθηµα της επιλογής τους. < 27 / 27 >

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Συνθέσεις από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, Ποίηση και ζωγραφική κ ά. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνθέσεις από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, Ποίηση και ζωγραφική κ ά. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης του ήµου Ρόδου, µε χαρά ανακοινώνει την ατοµική εικαστική έκθεση, του γνωστού «δικού µας» ζωγράφου Μάνου Αναστασιάδη, που θα φιλοξενήσει στην "Νέα Πτέρυγά" του,

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 3. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ, Γενικός

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 3. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ, Γενικός ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΩΡΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ Παρασκευή 24/05 ΡΕΣΕΨΙΟΝ 19.00 Τελετή εγκαινίων 1. ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ Περιφερειάρχης Κρήτης 2. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΕΡΜΑΚΗΣ, Γενικός ιευθυντής PromExpo.gr - Περιφερειακός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΙΚ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014

ΘΟΡΙΚ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΘΟΡΙΚ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΛΑΥΡΙΟΥ «Η ΜΙΚΡΑΣΙΑ» αναβιώνει το έθιμο του Κλήδονα και τις φωτιές του Αϊ Γιάννη. Σάββατο 21 Ιουνίου 2014 - Ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Αγώνες Ιστορικής Μνήμης - 4 Οκτωβρίου 2015 - www.neasmirnihistoricrun.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Αγώνες Ιστορικής Μνήμης Νέα Σμύρνη 2015 4 Οκτωβρίου 2015 Αγώνες: 10 Χλμ., 5 Χλμ., 2,5 Χλμ. Ο Πολιτιστικός Οργανισμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

1. ήµαρχο Πεντέλης κ. ηµήτριο Στεργίου Καψάλη 2. Θεµατική Αντιδήµαρχο κα. Αρχοντία Μπούσουλα - Χάνου

1. ήµαρχο Πεντέλης κ. ηµήτριο Στεργίου Καψάλη 2. Θεµατική Αντιδήµαρχο κα. Αρχοντία Μπούσουλα - Χάνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια 07.03.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 5223 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΟΛΗΣ Ταχ. /νση: Καλαµβόκη 2α Προς: Τηλ: 213 2050000 Fax: 210 6137497 Τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ Μήνυμα Μιχάλη Χατζημιχαήλ για τον εθελοντισμό Όταν ένας συνάνθρωπος μας ή μια ομάδα ανθρώπων γύρω μας χρειάζεται βοήθεια κι εμείς αρνηθούμε, τότε οι λέξεις αλληλεγγύη, ανιδιοτέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριµνας

Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριµνας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Φοιτητικής Μέριµνας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργικό Συµβούλιο αναγνωρίζοντας ότι η δηµιουργία ή/ και η ενίσχυση υποδοµών και θεσµών

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..5η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 17ης-4-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..122/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ. Βιογραφικά στοιχεία. Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων

ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ. Βιογραφικά στοιχεία. Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΚΩΜΑΪΤΗΣ Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Βιογραφικά στοιχεία Σπουδές στο Χηµικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μεταπτυχιακές σπουδές, ιδακτορικό ίπλωµα (Ph D)

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό 1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό Τα κυριότερα επικοινωνιακά εργαλεία ή µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών

Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών Infographics (Ιούνιος 2014) Οι νέες τεχνολογίες στην καθηµερινή ζωή των πολιτών ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΧΡΗΣΤΗ TOY ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ EI ΙΚΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 72,2% Οι δηµοφιλέστερες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο Τραπεζικός Όµιλος EFG Eurobank Ergasias Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ιδρύθηκε το 1990 µε αρχική επωνυµία "Ευρωεπενδυτική Τράπεζα".

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Βραδιά του Ερευνητή Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 18:00-24:00 Κτήριο Αβέρωφ του ΕΜΠ του Ιστορικού Συγκροτήματος Πατησίων

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Βραδιά του Ερευνητή Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 18:00-24:00 Κτήριο Αβέρωφ του ΕΜΠ του Ιστορικού Συγκροτήματος Πατησίων ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διοργανώνει τη Βραδιά του Ερευνητή την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρες 18:00-24:00 στο Κτήριο Αβέρωφ του ΕΜΠ του Ιστορικού Συγκροτήματος Πατησίων. Η εν

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες :

Σύµφωνα µε το τριετές επιχειρησιακό πλάνο του Συγκροτήµατος της cdbbank, η µελλοντική µας ανάπτυξη επικεντρώνεται σε 3 βασικούς πυλώνες : Αγαπητοί φίλες και φίλοι, Είναι µε ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω στη σηµερινή εκδήλωση της cdbbank και σας ευχαριστώ όλους θερµά που µας τιµάτε µε την παρουσία σας απόψε. Μέσα στο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ. Νέο Πρόγραμμα Ρύθμισης Οφειλών Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ και Τρίτων Φορέων με Επιβράβευση αρμοδιότητας Διεύθυνσης Κτηματικής Πίστης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ. Νέο Πρόγραμμα Ρύθμισης Οφειλών Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ και Τρίτων Φορέων με Επιβράβευση αρμοδιότητας Διεύθυνσης Κτηματικής Πίστης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (013) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (012) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ & ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (004) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (014) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ (953) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014. Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014. Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΘΕΜΑ: Επιλογή πιστωτικού ιδρύµατος προς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009 1-20 Ιουλίου Έκθεση τέχνης BUTTON QUINN ΑΝΝΑ ΣΟΥΛΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ, ΝΕΦΕΛΗ ΠΡΟΚΟΥ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ, ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ ΜΠΕΝΑΚΗ, ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ στο παλιό σχολείο του Κάστρου Ωρες λειτουργίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χρέωση εξόδων µελέτης ή φακέλου ή προέγκρισης ή διαχείρισης καθώς και έξοδα µε συναφείς διατυπώσεις κατά τη χορήγηση τραπεζικών δανείων.

ΘΕΜΑ: Χρέωση εξόδων µελέτης ή φακέλου ή προέγκρισης ή διαχείρισης καθώς και έξοδα µε συναφείς διατυπώσεις κατά τη χορήγηση τραπεζικών δανείων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Πληροφορίες: ιονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήµονας Αθήνα 21 Νοεµβρίου 2012 e-mail: draftopoul @synigoroskatanaloti. gr Αριθ. Πρωτ. :10362 ΠΡΟΣ: Πινακα αποδεκτών ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) (όνομα & επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου.. (τόπος), οδός (διεύθυνση αριθμός). Στερούμαι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης ιεθνές Συνέδριο CPRM Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης 12 Ιουνίου 2015 Ν ί κ ο ς Μ υ ρ τ ά κ η ς Η µεγαλύτερη πρωτοβάθµια συνεταιριστική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε θα ολοκληρωθεί; ΑΠ: Στις 22 Νοεμβρίου 2013 ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση με απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Πολιτική Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ

Εταιρική Πολιτική Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ Εταιρική Πολιτική Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ Με στόχο την κοινωνική προσφορά, η Τράπεζα Πειραιώς στην Κύπρο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο κοινωνικό έργο και τα περιβαλλοντικά θέματα, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010

Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010 Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010 Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που παίζει η ενέργεια στην οικονομία της χώρας και της περιοχής της ΝΑ Ευρώπης γενικότερα, το Ινστιτούτο Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 Κυριακή 29 Μαΐου Εξόρμηση εθελοντικών καθαρισμών των ακτών της Σίφνου Τόπος Συγκέντρωσης: πλατεία Αρτεμώνα Ώρα: 11:00 Οργάνωση: ΔΗ.Κ.Ε.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Εκδηλώσεις Μνήμης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1943 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να τιμήσετε, τους Καλαβρυτινούς που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, στην περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων, και

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης Ιστορικό υπόβαθρο Το παλαιότερο παράδειγµα πιστοποίησης ήταν πρότυπα µέτρα και σταθµά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 22 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 14/12/2010 Αριθ. Πρωτ. 26831 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012

Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank. Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012 Με τις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης από τη Eurobank Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2012 2009, οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας για την στήριξη της Ελληνικής οικονομίας Η Eurobank, από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Ν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ. Συνέντευξη Τύπου, 21 Μαΐου 2012

Έναρξη λειτουργίας ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Ν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ. Συνέντευξη Τύπου, 21 Μαΐου 2012 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Ν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ Έναρξη λειτουργίας Συνέντευξη Τύπου, 21 Μαΐου 2012 Η ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ Το κτήριο της οδού Κριεζώτου 3, όπου έζησε και εργάστηκε για σαράντα χρόνια ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas. ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.gr Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό Πχ. έτος ίδρυσης, ιδρυτές ιστορικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού. Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ

Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού. Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ 2ο Διεθνές Συνέδριο Αειφορία, Διατροφή, Τουρισµός: παράγοντες - κλειδιά για την εξωστρέφεια των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

SECTIME ΜΕΠΕ, Τηλ. 2102005003, www.sectime.gr. Τι ισχύει για την Ανανέωση Άδειας Εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας:

SECTIME ΜΕΠΕ, Τηλ. 2102005003, www.sectime.gr. Τι ισχύει για την Ανανέωση Άδειας Εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας: Σεμινάριο Ταχύρρυθμης Φροντιστηριακής Προετοιμασίας για τη Συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας και την Ανανέωση Άδειας Εργασίας SECTIME ΜΕΠΕ, Τηλ. 2102005003, www.sectime.gr

Διαβάστε περισσότερα

ήσαν οι εξής : εκδηλώσεις γύρω από Εθνικό Νίκο Αθηνών και Ηλία Κίνησης Πολιτών

ήσαν οι εξής : εκδηλώσεις γύρω από Εθνικό Νίκο Αθηνών και Ηλία Κίνησης Πολιτών Απολογισμός Δραστηριοτήτων της Κίνησης Πολιτών Οι κυριότερες δραστηριότητες που αναπτύξαμε το 2014 ήσαν οι εξής : 1. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΛΟΓΟΥ-ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ Η Κίνηση Πολιτών μαζί με το ΕΛΙΑΜΕΠ, την Kantor,

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την ορθή επανάληψη της αριθµ. 158/2011 απόφασης της οικονοµικής επιτροπής του ήµου Τανάγρας».

Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την ορθή επανάληψη της αριθµ. 158/2011 απόφασης της οικονοµικής επιτροπής του ήµου Τανάγρας». ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 12915/14-7-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ: 224 Από το πρακτικό 21 ης /2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την ορθή επανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Απ τη Μικρά Ασία στο Αιγαίο 16. 1 o Φιλικό Enduro Δήμου Αριστοτέλη 04. παραδοσιακό τμήμα - συναυλία 17. 2 ο Τουρνουά ποδοσφαίρου 05

Περιεχόμενα. Απ τη Μικρά Ασία στο Αιγαίο 16. 1 o Φιλικό Enduro Δήμου Αριστοτέλη 04. παραδοσιακό τμήμα - συναυλία 17. 2 ο Τουρνουά ποδοσφαίρου 05 Περιεχόμενα 1 o Φιλικό Enduro Δήμου Αριστοτέλη 04 2 ο Τουρνουά ποδοσφαίρου 05 Χορευτικό Αντάμωμα 06 Συναυλία σπουδαστών 07 Συναυλία σπουδαστών Μουσικής Σχολής 08 Συναυλία έναρξης Αριστοτελείων 09 Αναβίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/21 Ιανουαρίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/21 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/21 Ιανουαρίου 2014 Από το πρακτικό 5/21-1-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 21η του

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 18/02/2015. ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/13644. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 18/02/2015. ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/13644. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 18/02/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/13644 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ2Γ-ΨΙΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥ2Γ-ΨΙΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr Combining abilities, creating synergies, enhancing performances ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 16 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ: 6181 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει την τρέχουσα περίοδο) Συνοπτική περιγραφή

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει την τρέχουσα περίοδο) Συνοπτική περιγραφή ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Πρωτοβάθμια Κοινωνική Φροντίδα) ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ (Δευτεροβάθμια Κοινωνική Φροντίδα) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Α1/8104 Ταχ. /νση : Μπουµπουλίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 Εταιρική ταυτότητα Η INFOTRUST ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ιδρύθηκε το Μάιο του 1998 στη Θεσσαλονίκη. Σε μικρό χρονικό διάστημα οι στρατηγικές και μεθοδικές κινήσεις των δύο εταίρων, του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ζηπάρι Κως, Τ.Κ. 85300, Κως ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κασσιώτη Διονυσία ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22423 60009 FAX : 2242 069111 E- mail d.kasioti@kos.gr ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ι ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΠΕ /ΑΜΘ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ι ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΠΕ /ΑΜΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή -2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ.Πρωτ : ΗΜΩΝ Προτεραιότητα: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΕ ΑΜΘ)... Ταχ. /νση: Στίλπωνος Κυριακίδη 17 Κοµοτηνή 69 100 Πληροφορίες: Χ. Καλιντζόγλου,Φ.Καραλίδου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1) Για κάθε Σχολική Μονάδα έχει ανοιχθεί λογαριασµός στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και έχει πιστωθεί µε το ποσό της κατανοµής όπως φαίνεται στον πίνακα που επισυνάπτεται.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ (ΜΑΪΟΣ 2014 ΚΑΙ ΜΑΪΟΣ 2015) Μουσεία - Αρχαιολογικοί Χώροι 2014 2015 2015/2014

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ (ΜΑΪΟΣ 2014 ΚΑΙ ΜΑΪΟΣ 2015) Μουσεία - Αρχαιολογικοί Χώροι 2014 2015 2015/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Σεπτεµβρίου 2015 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΑΪΟΣ 2015 Σύµφωνα µε την Έρευνα Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 20/11/2009 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΔΗΜΩΝ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ_ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Φεβρουαρίου 2015 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Φεβρουαρίου 2015 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Φεβρουαρίου 2015 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Σύµφωνα µε την Έρευνα Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 15-05-2015

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..6η/2015.. της..02/03/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..38/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Α: ---- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 30 /10/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 34780 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Όπως ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(B)Προτείνεται η άμεση δημιουργία Ανοικτής αγοράς Παζαράκι (Μαρκέτας; ) (Open Market) η οποία να συνδιαστει με το μουσείο, μοναστήρι και αγροτόσπιτο

(B)Προτείνεται η άμεση δημιουργία Ανοικτής αγοράς Παζαράκι (Μαρκέτας; ) (Open Market) η οποία να συνδιαστει με το μουσείο, μοναστήρι και αγροτόσπιτο Χειμερινός Τουρισμός Πρόταση Γιάννη Καρούσου Πρόταση η οποια κατεθεσα στο δημοτικο συμβουλιο. η πρώτη ολοκληρωμένη για ενίσχυση του χειμερινού τουρισμού (εγχώριου). μέτρα, κίνητρα και ιδέες οι οποιες ολες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 18/06/15 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 18/06/15 για τα τμήματα βρεφικό, μεταβρεφικό, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α. Στις 11 Ιουνίου 2015 (ημέρα Πέμπτη) και ώρα 18.15 θα πραγματοποιηθεί διάλεξη για τους γονείς του νηπιαγωγείου με θέμα: Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό. Ομιλήτρια θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Φάληρο από σήμερα στην Παγκρήτια Έκθεση «KΡHTH: η Μεγάλη Συνάντηση»

Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Φάληρο από σήμερα στην Παγκρήτια Έκθεση «KΡHTH: η Μεγάλη Συνάντηση» Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στο Φάληρο από σήμερα στην Παγκρήτια Έκθεση «KΡHTH: η Μεγάλη Συνάντηση» Με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης ανοίγει τις πύλες της σήμερα Παρασκευή 24 Μαΐου 2013 η Παγκρήτια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 20-06-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 698

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 20-06-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 698 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 20-06-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 698 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές Φίλες, Αγαπητοί Φίλοι,

Αγαπητές Φίλες, Αγαπητοί Φίλοι, 4 Αγαπητές Φίλες, Αγαπητοί Φίλοι, Η χώρα μας διεκδίκησε με επιτυχία και ανέλαβε, με τη στήριξη της Πολιτειακής και Πολιτικής Ηγεσίας, τη διοργάνωση και φιλοξενία των Παγκοσμίων Αγώνων Special Olympics,

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ;

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; 1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; Όλοι οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι συνδρομές σας που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ-.Ο.Π.ΑΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ Ιούλιος 2015

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ-.Ο.Π.ΑΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ Ιούλιος 2015 ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ-.Ο.Π.ΑΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ Ιούλιος 2015 1 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ-ΠΑΡΑ ΕΙΣΙ Παιδική Θεατρική παράσταση «Το χρυσολούλουδο» Οργάνωση : ΠΟΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα