Μαζί. Καλές δουλειές! ΣΤΟ. Η Alpha Bank υποδέχεται πρώτη τις κάρτες της h na n n a στην Ελλάδα ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαζί. Καλές δουλειές! ΣΤΟ. Η Alpha Bank υποδέχεται πρώτη τις κάρτες της h na n n a στην Ελλάδα ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ"

Transcript

1 Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η Alpha Bank υποδέχεται πρώτη τις κάρτες της h na n n a στην Ελλάδα Καλές δουλειές!

2 ΠΕΡΙΕ ΟΜΕΝΑ Μ Μ πεύθυνος Εκδόσεως: ΕΤΑΙ ΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙ ΙΑ Σταδίου ΑΘΗΝΑΙ Τηλ.: , a : a l: n a n alpha. n a n1 alpha. Σχεδιασµός παραγωγή: A.. Η ΤΡΑΠΕΖΑ έλι η του Προγράµµατος Αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης ιακρίσεις της Αναλύσεως ιεθνών Αγορών της ιευθύνσεως ρηµατοοικονοµικών Προ όντων Στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού. Η Alpha Bank ορηγός των συναυλιών ρόποι του εγγαριού Alpha Bank B l a a Προσφορά της εκδόσεως Η Αθήνα του Μεσοπολέµου µέσα από τις φωτογραφίες του Πέτρου Πουλίδη από την Alpha Bank, µε έκπτωση 40, καθ όλη τη διάρκεια του Σεπτεµβρίου 2014 A A ΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩ Alpha Bank. Η εκτίµηση οδηγεί στην εµπιστοσύνη ρηµατοδότηση χωρίς σύνορα για τις ελληνικές επιχειρήσεις Λογαριασµός Καταθέσεων A A 1 2 για παιδιά Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Συναλλαγών B n Η Alpha Bank χρηµατοδοτεί τις αγορές σας στην ΙΚΕΑ Οι φθορές που πληγώνουν. Πρόγραµµα αποκαταστάσεως γλυπτών στον χώρο του Πανεπιστηµίου Αθηνών και της Εθνικής ιβλιοθήκης Η Τράπεζα υποστηρικτής Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής Alpha Bank p Alpha Bank an a Alpha Bank a a.. Alpha Bank a.. k p ίκτυο Τέχνης. Σε νέα θέση ένας µεγάλος πίνακας του Γιώργου Σταθόπουλου σελ. 2 σελ. 3 σελ. 4 σελ. 5 σελ. 6 σελ. σελ. σελ. σελ. 10 σελ. 10 σελ. 11 σελ. 14 σελ. 1 σελ. 1 σελ. 20 σελ. 21 σελ. 23 σελ. 24 σελ. 27 < Περιεχόµενα >

3 Η ΤΡΑΠΕΖΑ Σ Ε έλι η του Προγράµµατος Αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης το πλαίσιο του Προγράµµατος Αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης, έχουν σηµειωθεί οι κάτωθι πρόσφατες ε ελί εις: Ολοκληρώθηκε η α φάση του έργου Κεντροποίηση ποστηρικτικών Εργασιών ιανικής Τραπεζικής. Κατά τη φάση αυτή, κεντροποιήθηκαν a k εργασίες λιανικής, µε στόχο πρωτίστως, τη βέλτιστη ε υπηρέτηση των Πελατών, την ε οικονόµηση πόρων, την απελευθέρωση ωφέλιµου χρόνου για πελατειακές σχέσεις στο Κατάστηµα, τη µείωση του λειτουργικού κινδύνου και τη διαχείριση των εργασιών µε ενιαίο και αποτελεσµατικό τρόπο. Ειδικότερα: 1) Στο πλαίσιο της κεντροποιήσεως υποστηρικτικών εργασιών υλοποιήσεως αιτηµάτων επιχειρήσεων, ενοποιήθηκαν και απλοποιήθηκαν τα συµβατικά έγγραφα και οι χρόνοι ανταποκρίσεως στη δηµιουργία τους, ενώ οι αναλυτικές αναφορές επιτρέπουν την αποτελεσµατική παρακολούθηση και διαχείριση όλων των εργασιών. Επιπροσθέτως, µε γνώµονα τη λειτουργικότητα και την αναβάθµιση της ροής των εργασιών, είναι σε ε έλι η έργο αναβαθµίσεως του k l που θα καλύ ει το σύνολο των εσωτερικών ροών εργασίας στη ιεύθυνση Υποστηρί εως Προ όντων Λιανικής Τραπεζικής, µε αποτέλεσµα τη µείωση του διαχειριστικού κόστους. 2) Μέσω της Μονάδας Κρατικών Εγγυήσεων, η ιεύθυνση Υποστηρί εως Προ όντων Λιανικής Τραπεζικής έχει αναλάβει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου επιχειρηµατικών δανείων µε την εγγύηση του Ελληνικού ηµοσίου ή του ΕΤΕΑΝ, αποφορτίζοντας σηµαντικά το ίκτυο. κεντροποίηση της διαδικασίας διεκπεραιώσεως των αιτηµάτων καταπτώσεως της εγγυήσεως του Ελληνικού ηµοσίου και του ΕΤΕΑΝ, για όλο το χαρτοφυλάκιο των επιχειρηµατικών δανείων λιανικής, αφορά σε όλο το φάσµα εργασιών από τις νοµικές ενέργειες καθώς και την προετοιµασία του φακέλου για το ηµόσιο έως την παρακολούθηση της υποθέσεως και την επικοινωνία µε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή το ΕΤΕΑΝ, για την οριστική πληρωµή της εγγυήσεως. ο σύνολο του ικτύου της Τραπέζης ε υπηρετείται για όλα τα θέµατα που αφορούν στην ειδική αυτή κατηγορία δανείων όπως ρυθµίσεις βάσει ΚΥΑ, διαχείριση αναδοχής χρεών κ.λπ. κατόπιν εισαγωγής των αιτηµάτων στο k l. ) Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου, η ιεύθυνση Υποστηρί εως Προ όντων Λιανικής Τραπεζικής έχει αναλάβει την ενιαία διαχείριση των αναγκαστικών προσηµειώσεων (παραλαβή, έλεγχο και καταχώρηση στα συστήµατα της Τραπέζης). Οι αναγκαστικές προσηµειώσεις < 2 / 27 >

4 Η ΤΡΑΠΕΖΑ εγγράφονται από τα συνεργαζόµενα δικηγορικά γραφεία για το σύνολο της λιανικής τραπεζικής ( B, στεγαστικά, καταναλωτικά). Παράλληλα, η ιεύθυνση, σε συνεργασία µε την εταιρία του Οµίλου Alpha Αστικά Ακίνητα, προχωρεί στην εκτίµηση των προσηµειωµένων ακινήτων και ενηµερώνει σχετικώς τα συστήµατα της Τραπέζης. 4) Επίσης, η ιεύθυνση Υποστηρί εως Προ όντων Λιανικής Τραπεζικής έχει αναλάβει την ενιαία διαχείριση νοµικών και δικαστικών δαπανών. Παραλαµβάνει και ελέγχει, µέσω εφαρµογών, τιµολόγια των συνεργαζοµένων δικηγορικών γραφείων για νοµικές και δικαστικές ενέργειες που έχουν πραγµατοποιήσει για το σύνολο της λιανικής τραπεζικής, χωρίς πλέον να εµπλέκεται το δίκτυο Καταστηµάτων. 5) Τέλος, διαχειρίζεται τις εργασίες που αφορούν στην ικανοποίηση αιτηµάτων φυσικών και νοµικών προσώπων για προµήθεια Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας (Π.Κ.Α.). Ο Π.Κ.Α. (ΤΟΚΕΝ) δίδει τη δυνατότητα, µέσω της υπηρεσίας Alpha Bank n, πραγµατοποιήσεως συναλλαγών χωρίς ο Πελάτης να επισκέπτεται το Κατάστηµα, µε σκοπό την καλύτερη και γρηγορότερη ε υπηρέτησή του καθώς και την αποσυµφόρηση των Καταστηµάτων. Σε ε έλι η βρίσκονται βασικά έργα της ιευθύνσεως Υποστηρί εως Προ όντων Λιανικής Τραπεζικής για τη βελτιστοποίηση των έργων της α φάσεως και την έναρ η των έργων που έχουν προσδιορισθεί για τη β φάση. Τέλος, στο πλαίσιο του έργου Ε ορθολογισµός ρήσεως Ακίνητης Περιουσίας, µεταστεγάσθηκε την 1 Σεπτεµβρίου 2014, η ιεύθυνση Υποστηρί εως Προ όντων Λιανικής Τραπεζικής στο κτηριακό συγκρότηµα της Τραπέζης στον γιο Στέφανο. H ιακρίσεις της Αναλύσεως ιεθνών Αγορών της ιευθύνσεως ρηµατοοικονοµικών Προ όντων Ανάλυση ιεθνών Αγορών της ιευθύνσεως Πωλήσεων ρηµατοοικονοµικών Προ όντων στη δηµοσκόπηση για τις εκτιµήσεις επί των κυριοτέρων συναλλαγµατικών ισοτιµιών, που διοργανώνει σε µηνιαία βάση το διεθνές πρακτορείο, κατέλαβε τον µήνα Αύγουστο, για την ισοτιµία δολλάριο/γιεν, την η και η θέση για περίοδο έ ι και δώδεκα µηνών, αντιστοίχως. Επίσης, για την ισοτιµία στερλίνα/δολλάριο, κατετάγη στην η θέση για περίοδο δώδεκα µηνών. Στις δηµοσκοπήσεις συµµετέχουν περίπου 5 επενδυτικές τράπεζες, χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί, κέντρα οικονοµικών µελετών από την Ευρώπη, τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία κ.λπ. < 3 / 27 >

5 Η ΤΡΑΠΕΖΑ Στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού Η Alpha Bank ορηγός των συναυλιών Τρόποι του Φεγγαριού T ην Τετάρτη, 24 Σεπτεµβρίου 2014, η Τράπεζα, πραγµατοποίησε µε επιτυχία εκδήλωση Πελατών, στο πλαίσιο της ορηγίας των συναυλιών Τρόποι του Φεγγαριού µε µουσικά έργα του Μάνου ατζιδάκι, που έλαβαν χώρα στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, από 24 έως 25 Σεπτεµβρίου Στην εκδήλωση παρέστησαν 200 περίπου προσκεκληµένοι από τον επιχειρηµατικό και οικονοµικό κόσµο, καθώς επίσης, Μέλη της ιοικήσεως και Στελέχη της Τραπέζης. Στο πρώτο µέρος της συναυλίας, ακούσθηκε, για πρώτη φορά, το ανέκδοτο n a k της ταινίας του p a a, Faccia di Spia, ενώ το δεύτερο µέρος, περιελάµβανε µία επιλογή από τα διασηµότερα τραγούδια που ο συνθέτης έγρα ε για τον διεθνή κινηµατογράφο. < 4 / 27 >

6 Η ΤΡΑΠΕΖΑ Alpha Bank Bulgaria Η διαδραστική έκθεση n alk της Alpha Bank B l a a επισκέπτεται το l διαδραστική αυτή Έκθεση, η πρώτη του είδους της, η οποία παρουσιάζει την ιστορία της ουλγαρίας µέσα από τις ιστορίες των προσωπικοτήτων που απεικονίζονται στα σύγχρονα χαρτονοµίσµατα της χώρας, επέστρε ε στο πολιτιστικό προσκήνιο για να επισκεφθεί το l (Φιλιππούπολη), την πόλη που πρόσφατα ανακηρύχθηκε Ευρωπα κή Πολιτιστική Πρωτεύουσα για το 201. Το l είναι η πρώτη πόλη, την οποία επισκέφθηκε η Έκθεση µετά από τη Σόφια, όπου το 2011 παρουσιάσθηκε προσελκύοντας περισσότερους από επισκέπτες, σε λιγότερο από ένα µήνα. Η έκθεση n alk, που διοργανώθηκε από την Alpha Bank B l a a µε την υποστήρι η του ήµου του l και φιλο ενήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο B, παρέµεινε ανοικτή για όλους τους επισκέπτες έως την 2 Σεπτεµβρίου Τα εγκαίνια της Εκθέσεως πραγµατοποιήθηκαν την Σεπτεµβρίου 2014 από τον Αντιδήµαρχο της πόλεως κ. an an και τον n ana της Alpha Bank B l a a Ευάγγελο Λύτρα, µε την παρουσία πολλών επισήµων προσκεκληµένων. κ. ύτρας δήλωσε σχετικώς Με την έκθεση, προσφέρουµε µία διαφορετική οπτική του τρόπου, µε τον οποίο αντιλαµβανόµασθε τα χαρτονοµίσµατα που έχουµε και ανταλλάσσουµε καθηµερινά. Έτσι, στρέφουµε την προσοχή του κοινού στο γεγονός ότι, στην πραγµατικότητα, τα χαρτονοµίσµατα δεν έχουν µόνο οικονοµική αξία, αλλά περιέχουν συγχρόνως συµβολισµούς και ιστορικές αναφορές. στορικές αναφορές σε σηµαντικές προσωπικότητες της ουλγαρίας που προσέφεραν πολλά στη χώρα τους. < 5 / 27 >

7 ΤΡΑΠΕΖΑ Προσφορά της εκδόσεως Η Αθήνα του Μεσοπολέµου µέσα από τις φωτογραφίες του Πέτρου Πουλίδη από την Alpha Bank µε έκπτωση 40 καθ όλη τη διάρκεια του Σεπτεµβρίου 2014 Κυριακή Αρσένη, Εµπορική Τράπεζα, Αθήναι 2004 ιαστάσεις 2 22,5 εκ., σελίδες 44, εικόνες 5 ίγλωσση έκδοση (ελληνικά-αγγλικά) Ι B H Alpha Bank προσέφερε την έκδοση Η Αθήνα του Μεσοπολέµου µέσα από τις φωτογραφίες του Πέτρου Πουλίδη της ιστορικού Κυριακής Αρσένη µε έκπτωση 40, ήτοι Ευρώ 2, καθ όλη τη διάρκεια του Σεπτεµβρίου. Το βιβλίο παρουσιάζει µία εικόνα της Αθήνας, όπως την κατέγρα ε µε τον φακό του ο Πέτρος Πουλίδης, ο πρώτος Έλληνας φωτορεπόρτερ. Μέσα από το πλούσιο φωτογραφικό υλικό αποτυπώνονται τα κρίσιµα γεγονότα της εποχής του Μεσοπολέµου, η µορφή της πόλεως, η καθηµερινή ζωή των Αθηναίων καθώς και η προσωπικότητα του Πέτρου Πουλίδη. < / 27 >

8 ΤΡΑΠΕΖΑ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποκτήσουν την έκδοση είτε επισκεπτόµενοι τον πολιτιστικό χώρο της Τραπέζης Πολιτιστικά είτε κατόπιν παραγγελίας. ΠΟ ΙΤΙΣΤΙΚΑ Σταδίου 40, ΑΘΗΝΑΙ Τηλ.: a l: n p l alpha. ρες λειτουργίας: ευτέρα - Παρασκευή Υπεύθυνη: κυρία Παναγιώτα Καλλιµάνη < 7 / 27 >

9 ΤΑ A Alpha Bank. Η εκτίµηση οδηγεί στην εµπιστοσύνη Mε κύριο µήνυµα επικοινωνίας: Η εκτίµηση οδηγεί στην εµπιστοσύνη. Η είναι η Τράπεζα που εµπιστεύεται η για τη συνέχιση της ε υπηρέτησης των Πελατών ιανικής Τραπεζικής της στην Ελλάδα, εκίνησε την Κυριακή, 2 Ιουνίου 2014, διαφηµιστική εκστρατεία µέσω καταχωρίσεων στον Τύπο, η οποία ενισχύθηκε µε προβολή στην τηλεόραση, στο πλαίσιο της επικοινωνίας του l, και το διαδίκτυο. Η συµφωνία αυτή επιβεβαιώνει, εκ νέου, τη θέση της Alpha Bank ως Τράπεζα Επιλογής για τους Πελάτες υ ηλής οικονοµικής επιφάνειας και αναµένεται να πραγµατοποιηθεί άµεσα, µετά τη λή η των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων. < / 27 >

10 ΤΑ A ρηµατοδότηση χωρίς σύνορα για τις ελληνικές επιχειρήσεις M ε στόχο την προβολή της στηρί εως που παρέχει η Alpha Bank στις ελληνικές επιχειρήσεις, µέσω της διοργανώσεως διεθνών εκδόσεων οµολόγων από τη ιεύθυνση nan al a k της Τραπέζης, πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή, 27 Ιουλίου 2014, διαφηµιστική εκστρατεία µέσω Τύπου. Με κύριο µήνυµα επικοινωνίας: ρηµατοδότηση χωρίς σύνορα για τις ελληνικές επιχειρήσεις, προβλήθηκε η στήρι η και προώθηση του διεθνούς προσανατολισµού του ελληνικού επιχειρείν που εµπράκτως παρέχει η Alpha Bank µέσω σύγχρονων χρηµατοδοτικών εργαλείων, αλλά και µέσω της εµπειρίας και της γνώσεώς της. Κατά τον τρόπο αυτό και µε τη στήρι η της Τραπέζης, οι ελληνικές επιχειρήσεις επιτυγχάνουν την αναγνωρισιµότητά τους από ένα ευρύτερο επενδυτικό ακροατήριο και αποκτούν πρόσβαση σε διεθνή κεφάλαια, για την επίτευ η των στρατηγικών τους επιλογών. Συγκεκριµένα, το 2014, η Τράπεζα συµµετείχε στη διοργάνωση διεθνών οµολογιακών εκδόσεων α ίας άνω των Ευρώ 2 δισ., οι κυριότερες εκ των οποίων παρατίθενται στην καταχώριση. Λογαριασµός Καταθέσεων A A 1 2 για παιδιά Τράπεζα, στο πλαίσιο της συνεργασίας της µε το θεµατικό πάρκο - κατασκήνωση The Ranch, στο Σοφικό Κορινθίας, προβάλλει τον λογαριασµό καταθέσεων 1 2 για παιδιά, µε την τοποθέτηση σχετικού υλικού στους χώρους του πάρκου. < / 27 >

11 ΤΑ A Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Συναλλαγών B n M ε σκοπό την προώθηση της νέας προσφοράς ε αργυρώσεως B n πόντων σε αγορές a l, φωτογραφικών µηχανών και σχετικών αναλωσίµων και α εσουάρ, στα καταστήµατα Κωτσόβολος, σχεδιάσθηκε και τοποθετήθηκε σχετικό υλικό κατά την περίοδο από έως Η Alpha Bank χρηµατοδοτεί τις αγορές σας στην ΙΚΕΑ Σ το πλαίσιο της συνεργασίας της Alpha Bank µε την εταιρία ΙΚΕΑ, εκίνησε, από , η χρηµατοδότηση αγορών στην ΙΚΕΑ, µέσω δανείων και καρτών της Τραπέζης. Με σκοπό την καλύτερη ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων, έχουν δηµιουργηθεί ειδικοί χώροι σε 5 καταστήµατα της ΙΚΕΑ (Αεροδρόµιο Ελ. ενιζέλος, Κηφισός, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Λάρισα). < 10 / 27 >

12 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ H Η Alpha Bank υποδέχεται πρώτη τις κάρτες της h na n n a στην Ελλάδα Alpha Bank, ο µεγαλύτερος αποδέκτης καρτών πληρωµών στην Ελλάδα, πρωτοπορεί για µία ακόµη φορά και εκινά συνεργασία µε την h na n n a ( ), τον µεγαλύτερο εκδότη καρτών στον κόσµο, ενισχύοντας το τουριστικό προ όν και στηρίζοντας την ελληνική οικονοµία. Τη σηµαντική αυτή συµφωνία υπέγρα ε η Alpha Bank µε την n n a n na nal, θυγατρική της h na n n a, που αναπτύσσει τις διεθνείς δραστηριότητες του Οµίλου. Η h na n n a διαθέτει άνω των 4,2 δισεκατοµµυρίων κάρτες πληρωµών, οι οποίες γίνονται αποδεκτές σε περισσότερες από 140 χώρες. < 11 / 27 >

13 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η συνεργασία περιλαµβάνει την αποδοχή των καρτών n n a, τόσο στο δίκτυο των τερµατικών των συνεργαζοµένων µε την Alpha Bank επιχειρήσεων, όσο και στο δίκτυο των ΑΤΜ της Τραπέζης. Με την αποδοχή των καρτών n n a, δίδεται η δυνατότητα στις συνεργαζόµενες µε την Alpha Bank επιχειρήσεις της ελληνικής αγοράς, να διευρύνουν τον κύκλο εργασιών και την πελατειακή τους βάση, µε ένα κοινό υ ηλής συναλλακτικής συµπεριφοράς, το οποίο αυ άνεται µε ταχύ ρυθµό σε ετήσια βάση. Η ενηµέρωση και ενεργοποίηση των δικτύων της Τραπέζης για την ε υπηρέτηση των καρτών n n a έχει ήδη εκινήσει και θα ολοκληρωθεί σύντοµα. Η Alpha Bank θα συνεχίσει να προσφέρει προ όντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης α ίας σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, στηρίζοντας τους Πελάτες της και συµβάλλοντας στην τόνωση της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, τη ευτέρα, 15 Σεπτεµβρίου 2014, πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ου ορόφου του Κτηρίου της Τραπέζης, επί της οδού Κοραή 1. Την h na n n a εκπροσώπησαν τα µέλη του ιοικητικού της Συµβουλίου κ.κ. an an, n της n al an al Bank h na, n a, n της al a n Bank h na και B n n, n της h na n h n Bank. ηµήτριος Π. Μαντζούνης µε τον κ. an an. < 12 / 27 >

14 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Την n n a n na nal εκπροσώπησαν οι κ.κ. h h n, n al ana an a p,, a B a, h n an h n, al an pp ( a nlan h na), n an, ana pp pa n και n n a, p an h. Εκ µέρους της Τραπέζης παρέστησαν ο ιευθύνων Σύµβουλος ηµήτριος Π. Μαντζούνης, ο Γενικός ιευθυντής - Σπύρος Ν. Φιλάρετος, ο Γενικός ιευθυντής h l al Bank n an n na nal k Αρτέµης. Θεοδωρίδης, ο Γενικός ιευθυντής a l Bank n Γεώργιος Κ. Αρώνης, ο Εντεταλµένος Γενικός ιευθυντής h l al Bank n Κωνσταντίνος Ρ. ορκοφίκης, ο Εντεταλµένος Γενικός ιευθυντής Καταναλωτικής Πίστεως Λεωνίδας. Κασούµης, ο ιευθυντής της ιευθύνσεως Καρτών και Προ όντων Καταναλωτικής Πίστεως Γρηγόριος Πολίτης, καθώς και Στελέχη της αυτής ιευθύνσεως. Τη συµφωνία υπέγρα αν ο Εντεταλµένος Γενικός ιευθυντής Καταναλωτικής Πίστεως της Alpha Bank Λεωνίδας. Κασούµης και ο κ. h h n, n al ana an a p της n n a n na nal. < 1 / 27 >

15 Οι φθορές που πληγώνουν Πρόγραµµα αποκαταστάσεως γλυπτών στον χώρο του Πανεπιστηµίου Αθηνών και της Εθνικής ιβλιοθήκης H Τράπεζα, στο πλαίσιο του προγράµµατος Οι φθορές που πληγώνουν, καθώς και της πολιτιστικής προσφοράς της, συνέβαλε στην ολοκλήρωση της β φάσεως του Προγράµµατος, κατά την οποία αποκαταστάθηκαν τα γλυπτά που βρίσκονται στους ε ωτερικούς χώρους του Πανεπιστηµίου Αθηνών και της Εθνικής ιβλιοθήκης. Συγκεκριµένα, µε την πολύτιµη συµβολή της ιευθύνσεως Συντηρήσεως Αρχαίων και Νεώτερων Μνηµείων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, επετεύχθη η συντήρηση και η αποκατάσταση επτά ε ωτερικών γλυπτών και δύο σιντριβανιών, στο ανεπ τ µ ο θην ν, καθώς και δύο ε ωτερικών γλυπτών, στην Εθν κ λ οθ κη Σκοπός του έργου είναι όχι µόνο η ποιοτική αναβάθµιση της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής του κέντρου της Αθήνας, αλλά κυρίως η συντήρηση των επιφανειών των γλυπτών και η αποκατάσταση απωλειών, προκειµένου να προσδώσουν στο κάθε γλυπτό, την αρχική του αίγλη. Συγκεκριµένα, τα γλυπτά των Ρήγα Φεραίου, Πατριάρχη Γρηγορίου Ε, καθώς και Γουλιέλµου Γλάδστωνα, τα οποία είχαν υποστεί απώλεια των µερών (δακτύλων), αποκαταστάθηκαν αισθητικά µε τη συµπλήρωση νέων µερών, µε νέο υλικό από µάρµαρο. Ειδικότερα, οι επεµβάσεις συντηρήσεως εστιάσθηκαν: - στη συστηµατική συντήρηση των επιφανειών των γλυπτών, - στην αποκατάσταση της δοµικής συνέχειας των υλικών, - στις πλαστικές αποκαταστάσεις απωλειών. Οι εργασίες επεµβάσεως που εφαρµόσθηκαν σε κάθε γλυπτό ήταν: - η στερέωση µαρµάρινης επιφάνειας, - ο καθαρισµός a και επιζωγραφήσεων, - ο καθαρισµός αιθάλης και µαύρης κρούστας, - η διάνοι η και καθαρισµός ρωγµών, καθώς και αρµών κατασκευής, - η πλήρωση ρωγµών και συµπλήρωση αρµών µε νέο κονίαµα, - η απόσπαση, ο καθαρισµός και η επανατοποθέτηση τµήµατος της µαρµάρινης βάσεως και ενισχύσεως µε συνδέσµους τιτανίου, - η διάνοι η και ο καθαρισµός εκτεταµένης και εις βάθος ρηγµάτωσης στη βάση του γλυπτού. Οι µέθοδοι και η επιλογή υλικών βασίσθηκαν στις αρχές που ορίζονται από το διεθνώς αποδεκτό δεοντολογικό πλαίσιο για την αποκατάσταση των ιστορικών µνηµείων. Το Πρόγραµµα θα συνεχισθεί και το 2015, προκειµένου να επιτευχθεί η προστασία της πολιτιστικής ταυτότητας και κληρονοµιάς, καθώς και η διατήρηση του ιστορικού χαρακτήρα της Αθήνας. < 14 / 27 >

16 Γ ΠΤΑ ΠΑ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Α Η (πριν) Γ ΠΤΑ ΠΑ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Α Η (µετά) Ι. Κόσσος: Ρήγας Φεραίος (1 71) Γ. Φυτάλης: Πατριάρχης Γρηγόριος Ε (1 72) Ι. Κόσσος: Αδαµάντιος Κοραής (1 74) Ι. Κόσσος: Ρήγας Φεραίος (1 71) Γ. Φυτάλης: Πατριάρχης Γρηγόριος Ε (1 72) Ι. Κόσσος: Αδαµάντιος Κοραής (1 74) < 15 / 27 >

17 Γ ΠΤΑ ΠΑ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Α Η (πριν) Γ. ιτάλης: Γουλιέλµος Γλάδστων (1 ) Γ. Παπαγιάννης: Μνηµείο Πεσόντων Φοιτητών στον Ελληνοτουρκικό Πόλεµο του 1 7 (1 01) Γ. Παπαγιάννης: Μνηµείο Πεσόντων Φοιτητών στον Α Παγκόσµιο Πόλεµο (1 1 ) Γ. Μπονάνος: Ιωάννης Καποδίστριας (1 1) Νοτιοδυτικό Σιντριβάνι ορειοδυτικό Σιντριβάνι Γ ΠΤΑ ΠΑ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Α Η (µετά) Γ. ιτάλης: Γουλιέλµος Γλάδστων (1 ) Γ. Παπαγιάννης: Μνηµείο Πεσόντων Φοιτητών στον Ελληνοτουρκικό Πόλεµο του 1 7 (1 01) Γ. Παπαγιάννης: Μνηµείο Πεσόντων Φοιτητών στον Α Παγκόσµιο Πόλεµο (1 1 ) Γ. Μπονάνος: Ιωάννης Καποδίστριας (1 1) Νοτιοδυτικό Σιντριβάνι ορειοδυτικό Σιντριβάνι < 1 / 27 >

18 Γ ΠΤΑ Ε ΙΚΗΣ ΒΙΒ ΙΟ ΗΚΗΣ (πριν) Γ ΠΤΑ Ε ΙΚΗΣ ΒΙΒ ΙΟ ΗΚΗΣ (µετά) Γ. Μπονάνος: Παναγής αλλιάνος (1 00) γνωστος: ιονύσιος Κόκκινος Γ. Μπονάνος: Παναγής αλλιάνος (1 00) γνωστος: ιονύσιος Κόκκινος < 17 / 27 >

19 Η Τράπεζα υποστηρικτής Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής HΤράπεζα ανέλαβε χορηγός της πραγµατοποιήσεως Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής σε ηµοτικά Σχολεία της Περιφέρειας Αττικής, που διοργανώνει η Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. ατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς , παρακολούθησαν το πρόγραµµα 1.14 µαθητές από 10 ηµοτικά Σχολεία, τα οποία επελέγησαν τυχαία. Το ενδιαφέρον των µαθητών, αλλά και των εκπαιδευτικών, ήταν θερµό. Στους µαθητές αποκαλύφθηκε µε βιωµατικό τρόπο η πλούσια µουσική παράδοση του αρχαιοελληνικού πολιτισµού, ενώ στους εκπαιδευτικούς παρουσιάσθηκε πρωτότυπο υλικό για χρήση του µέσα στην τά η. Σε αρκετές περιπτώσεις ακολούθησε συζήτηση µε τους εκπαιδευτικούς για τους τρόπους, µε τους οποίους το υλικό αυτό µπορεί να α ιοποιηθεί, όχι µόνον στα καλλιτεχνικά µαθήµατα (µουσική, θέατρο, εικαστικά), αλλά και στο πλαίσιο της γενικής εκπαιδεύσεως (ελληνικά, ιστορία, γεωµετρία). < 1 / 27 >

20 E Alpha Bank Cyprus Ltd Προθεσµιακές καταθέσεις Alpha Προπληρωµή και Alpha Μηνιαία Καταβολή γκαινιάσθηκε διαφηµιστική εκστρατεία για την προβολή των προθεσµιακών καταθέσεων Alpha Προπληρωµή και Alpha Μηνιαία Καταβολή, µε στόχο την περαιτέρω ενδυνάµωση της εικόνας της Τραπέζης σε ό,τι αφορά στην προσφορά καταθετικών επιλογών και την προσέλκυση καταθέσεων. Η προθεσµιακή κατάθεση Alpha Προπληρωµή προσφέρεται µε επιλογή διαρκείας ή 12 µηνών και καταβάλλει τους τόκους προκαταβολικά, κατά το άνοιγµα του λογαριασµού. Η Alpha Μηνιαία Καταβολή, διαρκείας 12 µηνών, προσφέρει µηνιαία καταβολή των τόκων. Η εκστρατεία, η οποία διήρκεσε εβδοµάδες, πραγµατοποιήθηκε µέσω τηλεοράσεως, ραδιοφώνου και επιλεγµένων ιστοσελίδων. A an A Σ υνεχίσθηκε η διαφηµιστική εκστρατεία για την προβολή της θερινής προωθητικής ενέργειας A an a ιπλά Μίλια, µε ισχύ έως την 15 Σεπτεµβρίου Κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, όλοι οι κάτοχοι καρτών A an A απελάµβαναν διπλά µίλια µε όλες τους τις αγορές, οπουδήποτε στην Κύπρο και στο ε ωτερικό, εφόσον πραγµατοποιούσαν ελάχιστο συνολικό ποσό αγορών Ευρώ 500 µε την κάρτα τους. < 1 / 27 >

21 H Alpha Bank Romania Alpha Bank an a, ενισχύοντας για µία ακόµη φορά, δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής µέσω του αθλητισµού, συνδιοργάνωσε τον µεγαλύτερο ιστιοπλο κό αγώνα ανοικτής θαλάσσης στη Ρουµανία, ο οποίος αποτελεί µέρος των διαδροµών του κυπέλλου a n an a 2014, υπό την αιγίδα τις Ιστιοπλο κής Οµοσπονδίας της Ρουµανίας. Στις δύο ηµέρες των αγώνων συµµετείχαν συνολικά 0 οµάδες, οι οποίες έλαβαν µέρος σε δύο διαδροµές αγώνα ανοικτής θαλάσσης ( h a ) και παράκτιο αγώνα ( n h a ). Ο αγώνας ολοκληρώθηκε µε την τελετή απονοµής, κατά την οποία βραβεύθηκαν δύο νικήτριες οµάδες στις κατηγορίες (σκάφη ανα υχής) και a (αγωνιστικά σκάφη). Η οµάδα της Alpha Bank an a. Alpha Rapid M ε κύριο µήνυµα επικοινωνίας: Whatever your dreams, now it s easier with Alpha Bank εγκαινιάσθηκε διαφηµιστική εκστρατεία για το καταναλωτικό προ όν Alpha ap. Κύριο χαρακτηριστικό του προ όντος αποτελεί η άµεση και ακριβής ενηµέρωση για το εάν αναµένεται να εγκριθεί το δάνειο, ενώ, στο πλαίσιο προνοµιακής προσφοράς, µε αφορµή την επέτειο για την 20ετή παρουσία της Τραπέζης στη χώρα, διατίθενται προς τους Πελάτες και δώρα, µέσω κληρώσεως. < 20 / 27 >

22 Alpha Bank Srbija a.d. Alpha Bank a a.. αρωγός των πληµµυροπαθών της χώρας H Alpha Bank a a.. σε συνεργασία µε την Τράπεζα στην Ελλάδα και τον Ερυθρό Σταυρό της Σερβίας, υποστήρι αν τους πολίτες που επλήγησαν από τις πληµµύρες εφέτος, την άνοι η, µε χρηµατικό ποσό και είδη πρώτης ανάγκης (κλινοσκεπάσµατα, κονσερβοποιηµένα τρόφιµα κ.λπ.). Με τη δωρεά αυτή, η Τράπεζα ανταποκρίθηκε, για µία ακόµη φορά, στις εκκλήσεις για βοήθεια και έστειλε στους πολίτες, που δεν είναι ακόµη σε θέση να επιστρέ ουν στα σπίτια τους, το µήνυµα ότι δεν τους έχουν εχάσει. Η δωρεά αυτή είναι η τρίτη, κατά σειρά, δωρεά της Τραπέζης προς τον Ερυθρό Σταυρό της Σερβίας, καθώς τον Μάιο, αµέσως µετά τις πληµµύρες, η Alpha Bank a a.. προέβη στη δωρεά χρηµατικού ποσού για τους πληµµυροπαθείς. Επιπλέον, στο πλαίσιο της Ηµέρας Εθελοντισµού του Οµίλου Alpha Bank, περισσότεροι από 00 Υπάλληλοι της Τραπέζης συγκέντρωσαν και δώρισαν προ όντα υγιεινής και απολυµάνσεως. Η Alpha Bank a a.. θα συνεχίσει να αναζητά τρόπους, µε σκοπό την παροχή βοηθείας στα θύµατα των πληµµυρών. E Alpha a h an γκαινιάσθηκε διαφηµιστική εκστρατεία για το καταναλωτικό προ όν Alpha a h an, µε προσαρµογή ήδη εγκεκριµένων υλικών, µε κύριο µήνυµα: Match your desires and possibilities και µε έµφαση πλέον στη χαµηλότερη µηνιαία δόση. Η προβολή πραγµατοποιήθηκε µέσω τηλεοράσεως, Τύπου, ραδιοφώνου, επιλεγµένων δικτυακών τόπων και υπαίθριας διαφηµίσεως. < 21 / 27 >

23 Alpha Bank a a.. a a Σ υνεχίσθηκε η προβολή προνοµιακής προσφοράς για την υπηρεσία πληρωµών µέσω των καρτών της Τραπέζης, a a, µε διάρκεια έως την 2 Σεπτεµβρίου. άσει του µηχανισµού της προσφοράς, όσοι Πελάτες προέβησαν σε συναλλαγή µε οποιαδήποτε κάρτα µε δυνατότητα πιστώσεως της Τραπέζης, κατά τη διάρκεια της προωθητικής περιόδου, επωφελήθηκαν από µηδενικό επιτόκιο για διάρκεια µηνών, από την ηµεροµηνία συναλλαγής τους. Η προώθηση της υπηρεσίας έλαβε χώρα µέσω επιστολών ( a l) και γραπτών µηνυµάτων στο κινητό ( ), µέσω οθονών στα ΑΤΜ, αλλά και προβολής στον δικτυακό τόπο της Τραπέζης. A B n Μ ε κύριο στόχο την αύ ηση του αριθµού των καρτών της Τραπέζης στη χώρα, έλαβε χώρα προωθητική ενέργεια για την - an κάρτα A B n, µέσω υλικών σε συνεργαζόµενα p a k στη χώρα. < 22 / 27 >

24 Alpha Bank a.d. Skopje H Alpha Bank a.. k p υποστήρι ε το 4ο ιεθνές Θερινό Σχολείο, µε θέµα: Κάνε τη ιαφορά - Γίνε Ηγέτης της Ε.Ε. µε Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα ( ak a n -B a p A an a l a ), το οποίο διοργάνωσε, για τέταρτη χρονιά, η Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου των Σκοπίων Κύριλλος και Μεθόδιος σε συνεργασία µε την A Σκοπίων, από έως , στη Λίµνη Οχρίδα. Στο πλαίσιο της διοργανώσεως, περισσότεροι από 120 νέοι σπουδαστές µε ιδιαίτερα προσόντα και επιθυµία να αποκτήσουν καινούργιες δε ιότητες, παρακολούθησαν θεωρητικά και πρακτικά µαθήµατα από άνω των 50 διεθνώς αναγνωρισµένους εκπαιδευτές. < 2 / 27 >

25 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ έργο στο Κατάστηµα Ερυθρού της πρώην Εµπορικής Τραπέζης, 1 2. ίκτυο Τέχνης Σε νέα θέση ένας µεγάλος πίνακας του Γιώργου Σταθόπουλου ωρίς τίτλο, 1 2 άπτυχο. Ακρυλικό σε νοβοπάν, εκ. Είσοδος Κτηρίου Γ των εγκαταστάσεων της Τραπέζης στον γιο Στέφανο Αττικής. Το έργο χωρίζεται σε έ ι ισοµεγέθη τµήµατα, διαστάσεων εκ., τοποθετηµένα ανά τρία, σε δύο σειρές. Ανήκε στη Συλλογή Έργων Τέχνης της πρώην Εµπορικής Τραπέζης. Σύµφωνα µε µαρτυρία του ίδιου του ζωγράφου, επελέγη κατόπιν διε αγωγής ανοικτού διαγωνισµού, το 1 1, για τη δηµιουργία ενός έργου συγκεκριµένων προδιαγραφών, ως προς το µέγεθος και το θέµα, το οποίο θα κοσµούσε το ισόγειο του Καταστήµατος Ερυθρού, όπου και αναρτήθηκε το 1 2. Τον Φεβρουάριο του 200, ε αιτίας ενός εµπρησµού στο εν λόγω Κατάστηµα, προκλήθηκαν σοβαρότατες φθορές στο έργο, το οποίο και αποκαταστάθηκε κατόπιν µακροχρόνιας συντηρήσεως και έκτοτε παρέµεινε αποθηκευµένο. < 24 / 27 >

26 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ Ανάρτηση του έργου στο Κτήριο Γ των εγκαταστάσεων στον γιο Στέφανο. ο έργο στη νέα του θέση, Ιούνιος Τον Ιούνιο του 2014, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Συλλογής Έργων Τέχνης της Τραπέζης για την ανάδει η έργων µεγάλων διαστάσεων σε χώρους του ικτύου και των Κεντρικών Υπηρεσιών, το έργο τοποθετήθηκε στην είσοδο του Κτηρίου Γ των εγκαταστάσεων της Τραπέζης στον γιο Στέφανο. Ο Γιώργος Σταθόπουλος έχει δηµιουργήσει ένα µοναδικό εικαστικό σύµπαν, προβάλλοντας επιλεκτικά κάποια στοιχεία που τονίζουν µνήµες από τη ζωγραφική που ανέδει ε την ελληνικότητα. Φιλοτεχνεί ουτοπικές συνθέσεις µέσα από τις οποίες εχωρίζουν άυλες, γυµνές γυναικείες και ανδρικές µορφές, σχεδιασµένες µε δυνατά περιγράµµατα, που παραπέµπουν σε πρότυπα της αρχαιοελληνικής αγγειογραφίας. Η φύση δοµείται κυρίως µέσα από το χρώµα που απλώνεται µε µεγάλη διαφάνεια σε πλατειές, ενιαίες επιφάνειες που συγκροτούν ένα ιδιαίτερο, ονειρικό περιβάλλον. Συχνά, µέσα από τις επιφάνειες αυτές, διακρίνονται ιδεατά, αλλά απροσδιόριστα κτήρια, σχεδιασµένα αφαιρετικά και δουλεµένα µε σκουρόχρωµες πινελιές. Οι ελεύθερες καµπύλες του ανθρώπινου σώµατος αντιδιαστέλλονται µε τις σκληρές γραµµές των κτηριακών σχηµάτων, στοιχεία που γίνονται άµεσα αντιληπτά και στο συγκεκριµένο, µεγάλων διαστάσεων, έργο του. < 25 / 27 >

27 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ Γιώργος Σταθόπουλος ΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεννήθηκε στην Καλλιθέα Αιτωλοακαρνανίας το Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ( ), αρχικά γλυπτική στο εργαστήριο του Γιάννη Παππά και του ηµήτρη Καλαµάρα και στη συνέχεια ζωγραφική στο εργαστήριο του Γιάννη Μόραλη και του Νίκου Νικολάου. Στη γλυπτική εργάσθηκε µε µαλακά υλικά, όπως το ξύλο και ο πωρόλιθος, και δηµιούργησε συνθέσεις µε αφαιρετικές τάσεις. Στο έργο του διακρίνονται επιρροές από την αρχαιοελληνική αγγειογραφία, αλλά και από καλλιτεχνικά ρεύµατα του 20ού αιώνα, όπως ο κυβισµός και η αφαίρεση. Το 1970 πραγµατοποίησε την πρώτη του ατοµική έκθεση στην Αθήνα. Έκτοτε έχει συµµετάσχει σε πολλές οµαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει ασχοληθεί, επίσης, µε τη σκηνογραφία και µε τις γραφικές τέχνες (εικονογράφηση βιβλίων, ηµερολογίων, εξωφύλλων δίσκων βινυλίου κ.ά.). < 2 / 27 >

28 ME MIA MATIA Παράταση της εκθέσεως ηµήτρης Γαλάνης. Τα εικονογραφηµένα βιβλία Η έκθεση ηµήτρης Γαλάνης. Τα εικονογραφηµένα βιβλία, που διοργάνωσαν από κοινού το Τµήµα Συλλογής Έργων Τέχνης της Alpha Bank και το Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ) στο Πολιτιστικό Κέντρο του τελευταίου ( ), παρουσιάζεται εκ νέου, στον ίδιο χώρο, από την Τρίτη, 2 Σεπτεµβρίου έως και το Σάββατο, 11 Οκτωβρίου Η Τράπεζα αρωγός του Ελληνικού Ινστιτούτου Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και την Πρόληψη και Μείωση των τροχαίων ατυχηµάτων - Πάνος Μυλωνάς Στο πλαίσιο της πολιτικής της Τραπέζης για την υγεία και την ασφάλεια, καθώς και για την ορθή ενηµέρωση του Προσωπικού, η Αlpha Bank ανέλαβε χορηγός της εκδόσεως κυκλοφοριακής αγωγής για παιδιά, µε τίτλο: Γίνε Ιππότης της Οδικής Ασφάλειας - Κυκλοφορώ µε ασφάλεια του Ελληνικού Ινστιτούτου Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και την Πρόληψη και Μείωση των τροχαίων ατυχηµάτων - Πάνος Μυλωνάς. Συνεχίζεται µε επιτυχία από την Τράπεζα η χορηγία των µορφωτικών µαθηµάτων του Ελεύθερου Πανεπιστηµίου της Στοάς του Βιβλίου, που ιδρύθηκε από τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρία. Η Alpha Bank στηρίζει τη συγκεκριµένη προσπάθεια από τον 15ο Κύκλο του έτους Κατά τη διάρκεια των µηνών Ιουλίου Αυγούστου, διενεµήθησαν 200 τεµάχια του εν λόγω εντύπου σε Εργαζοµένους της Τραπέζης, οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Στον τρέχοντα, 24ο Κύκλο, δόθηκε η δυνατότητα σε 20 κληρωθέντες Εργαζοµένους της Τραπέζης, να παρακολουθήσουν από ένα (1) µάθηµα της επιλογής τους. < 27 / 27 >

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ. Εκθεσιακός Πολιτιστικός Χώρος Alpha Bank - Ναύπλιο

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ. Εκθεσιακός Πολιτιστικός Χώρος Alpha Bank - Ναύπλιο Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Εκθεσιακός Πολιτιστικός Χώρος Alpha Bank - Ναύπλιο ΠΕΡΙΕ ΟΜΕΝΑ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank, της 2 Μαρτίου 2014 Το Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ AΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ. Μαζί ΣΤΟ. 0 χρόνια Μαζί

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ AΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ. Μαζί ΣΤΟ. 0 χρόνια Μαζί Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 0 χρόνια ΠΕΡΙΕ ΟΜΕΝΑ Μ Μ 2 2014 Η ΤΡΑΠΕΖΑ Το Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως και Αναπτύξεως ενάγηση στην έκθεση ΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΟΥ ΗΣ Εικονογράφηση µιας αυτοβιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαζί. Η Συλλογή Έργων Τέχνης Alpha Bank. Η Νοµισµατική Συλλογή Alpha Bank ΣΤΟ. 10 2013 Τεύχος 2 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Μαζί. Η Συλλογή Έργων Τέχνης Alpha Bank. Η Νοµισµατική Συλλογή Alpha Bank ΣΤΟ. 10 2013 Τεύχος 2 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η ΤΡΑΠΕΖΑ 10 2013 Τεύχος 2 Η Συλλογή Έργων Τέχνης Alpha Bank Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η Νοµισµατική Συλλογή Alpha Bank ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 10 2013 Τεύχος 2 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK 10

Διαβάστε περισσότερα

Μαζί. To Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως της Tραπέζης ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ. 9 2013 Τεύχος 1 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Μαζί. To Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως της Tραπέζης ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ. 9 2013 Τεύχος 1 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 9 2013 Τεύχος 1 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ To Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως της Tραπέζης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9 2013 Τεύχος 1 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Το Πρόγραµµα Αναδιαρθρώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ. Η Βιβλιοθήκη της Alpha Bank

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. Μαζί ΣΤΟ. Η Βιβλιοθήκη της Alpha Bank Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η Βιβλιοθήκη της Alpha Bank ΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕ ΟΜΕΝΑ Μ Μ 1 2014 πεύθυνος Εκδόσεως ΕΤ Η Ε Σταδίου 40 102 2 ΑΘΗΝΑΙ Τηλ. 30 210 32 2413, 30 210 32 243 a 30 210 32 2439 a l n a n alpha. n a n1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής. Κεφαλαιαγοράς,

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής. Κεφαλαιαγοράς, ALPHA BANK Α.Μ.Α.Ε. 6066/06/Β/86/05 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 1/319/9.12.2004) Αθήναι, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Μαζί ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ. Συγκέντρωση Στελεχών Οµίλου Alpha ank ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ AΦΙΕ ΜΑΤΑ ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑ ΝΕΑ Τ Ν Π Ο ΟΝΤ Ν ΕΤΑΙ ΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Μαζί ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ. Συγκέντρωση Στελεχών Οµίλου Alpha ank ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ AΦΙΕ ΜΑΤΑ ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΑ ΝΕΑ Τ Ν Π Ο ΟΝΤ Ν ΕΤΑΙ ΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤ Ο Η Τ ΑΠΕ Α ΤΑ ΝΕΑ Τ Ν Π Ο ΟΝΤ Ν ΕΤΑΙ ΙΚΗ ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΙ ΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ AΦΙΕ ΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ AΦΙΕ ΜΑΤΑ Μαζί Μ Μ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Συγκέντρωση Στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2008 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2008 "Μαζί και στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη" Παρουσία της Alpha Bank ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ALPHA BANK ΟΝΟΜΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 7 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007. Πράσινο φως για τους πυροπαθείς

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 7 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007. Πράσινο φως για τους πυροπαθείς ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 7 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 Πράσινο φως για τους πυροπαθείς 3 4-5 6-7 Editorial Τα Νέα µας 8-11 Συνέντευξη 12-13 14-16 Εξελίξεις 17-18 Εξελίξεις 19 Ο Όµιλός µας Ο Όµιλός µας ιακρίσεις Τίτλος αγγλόφωνης

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 4 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013 Περιεχόμενα Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου 7 Μεθοδολογία Εκπονήσεως Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

2008 Ετήσιος Απολογισµός

2008 Ετήσιος Απολογισµός 2008 Ετήσιος Απολογισµός Περιεχόµενα ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 4 Συνοπτικά Μεγέθη Οµίλου Γράµµα προς τους Μετόχους Μέλη Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού και Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονοµική Επισκόπηση Η Μετοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 1.1 1.2 2 ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

KΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

KΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ KΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Προσωπικό της Τραπέζης Απασχόληση Οι απασχολούμενοι στην Τράπεζα ανήλθαν την 31.12.24 σε 7.179 άτομα έναντι 7.412 του 23, σημειώνοντας μείωση κατά 3,1%. Η μέση ετήσια μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ:ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑ Ο (ΕΤΕ,ΑΓΡΟΤΙΚΗ,ΠΕΙΡΑΙΩΣ) Εισηγητης:Κ.ΠΑΞΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΧΑΙ ΕΜΕΝΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μιχάλης Οικονόμου, Σπίτι στη νότια Γαλλία Λάδι σε χαρτόνι 42,5 x 65,5 εκ. Η κοινωνική ευθύνη συνίσταται στην ενσωμάτωση από τις επιχειρήσεις, αρχών, στόχων και δράσεων που άπτονται του συνόλου των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2008 Υπεύθυνοι σύνταξης του Ετήσιου Δελτίου είναι οι κκ. Ευάγγελος Δελής, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών, Λειτουργικών Εργασιών, Τεχνολογίας και Κανονιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012 4 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012 Περιεχόμενα Επιστολή Προέδρου 7 Μεθοδολογία Εκπονήσεως Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 9 Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τα έργα, η φύση, τα κτήρια. Έργα τέχνης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Alpha Bank στον Άγιο Στέφανο

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τα έργα, η φύση, τα κτήρια. Έργα τέχνης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Alpha Bank στον Άγιο Στέφανο Περιεχόμενα Στις σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις της Τραπέζης στον Άγιο Στέφανο Αττικής στεγάζονται σήμερα πολλές Κεντρικές Υπηρεσίες, καθώς και το πρότυπο Εκπαιδευτικό Κέντρο. Οι ευρύχωροι χώροι, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ό,τι ονομάζουμε τέχνη και το θαυμάζουμε ως ποικιλία μορφών μέσα στην ιστορία έχει ως πηγή

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΦΝΗ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Επόπτης Καθηγητής: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Γενικά στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών ~ THE ROLE OF CORPORATE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας στις 31-3-2006 ήταν η εξής: Πρόεδρος Δ.Σ. & Εντεταλμένος Σύμβουλος: Αναστάσιος Κουμπλής Διευθύνων Σύμβουλος: Τρύφων Κολλίντζας

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2012

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2012 Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2012 Ετήσιο Δελτίο 2012 Περιεχόμενα- Σύντομο Ιστορικό-Ταυτότητα Το Ετήσιο Δελτίο περιλαμβάνει οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες όπως ίσχυαν την 31.12.2012, εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011

Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011 Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011 Περιεχόμενα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Κανονιστική Συμμόρφωση (5) Σημαντικοί αριθμοί 2011 (6-7) 01 Ανθρώπινο δυναμικό (8-17) Στηρίζοντας την κοινωνία Το Συγκρότημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Η παρούσα Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012 της Εθνικής Τράπεζας πιστοποιήθηκε ως "κλιματικά ουδέτερη". Η Εθνική Τράπεζα προέβη στην αντιστάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 18 ΙΟΥΛΙΟΣ 2010. Εθνική και Νέες Τεχνολογίες

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 18 ΙΟΥΛΙΟΣ 2010. Εθνική και Νέες Τεχνολογίες ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 18 ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 Εθνική και Νέες Τεχνολογίες ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ περιεχόμενα Τίτλος αγγλόφωνης έκδοσης: Leading Ahead Περιοδική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 13 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 13 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 13 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 3 4-5 6-8 Editorial 9 Τα Νέα μας 10-11 Κεντρικό Θέμα 12-13 Εξελίξεις 14-15 Εξελίξεις 16-17 Εξελίξεις 18-19 ΕΚΕ Ο Όμιλός μας Ο Όμιλός μας Η εκτύπωση του εντύπου έγινε σε μη

Διαβάστε περισσότερα

H Εθνική χορηγεί την αναβάθμιση των υπηρεσιών του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός»

H Εθνική χορηγεί την αναβάθμιση των υπηρεσιών του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 2011 τεύχη «πρώτοι εμείς» H Εθνική χορηγεί την αναβάθμιση των υπηρεσιών του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός»

Διαβάστε περισσότερα