Ενότητα 2 (κεφάλαιο 14) Τεχνολογία Προστασίας από Εξωτερικούς Κινδύνους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενότητα 2 (κεφάλαιο 14) Τεχνολογία Προστασίας από Εξωτερικούς Κινδύνους"

Transcript

1 ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 2 (κεφάλαιο 14) Τεχνολογία Προστασίας από Εξωτερικούς Κινδύνους Οι διαφάνειες αυτές έχουν συμπληρωματικό και επεξηγηματικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν το βιβλίο Γιώργος Α. Παπαδόπουλος Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 Περιεχόμενα Τεχνολογία προστασίας και διαχείριση κινδύνων. Η τεχνολογία προστασίας ασχολείται με εφαρμογές ενώ η διαχείριση κινδύνων ασχολείται με την υποδομή. Εκτίμηση των κινδύνων σε σχέση με την προστασία. Ο σχεδιασμός ενός συστήματος με βάση την εκτίμηση των κινδύνων σε σχέση με την προστασία του συστήματος. Σχεδιασμός με στόχο την προστασία από εξωτερικούς κινδύνους. Πως πρέπει να σχεδιασθούν οι αρχιτεκτονικές ενός συστήματος για να υπάρχει ασφάλεια. Οδηγίες σχεδιασμού για ασφάλεια. Οδηγίες που βοηθούν στο σχεδιασμό ενός ασφαλούς συστήματος. Σχεδιασμός για διανομή. Ο σχεδιασμός πρέπει να ελαχιστοποιεί τα προβλήματα ύπαρξης αδύνατων σημείων ασφάλειας σε ένα σύστημα κατά τη διανομή του. Επιβιωσιμότητα του συστήματος. Επιτρέπει στο σύστημα να παρέχει απαραίτητες υπηρεσίες όταν γίνεται επίθεση σε αυτό. 2 Τεχνολογία προστασίας από εξωτερικούς κινδύνους Εργαλεία, τεχνικές και μέθοδοι υποστήριξης της ανάπτυξης και συντήρησης συστημάτων τα οποία μπορούν να αντισταθούν σε κακόβουλες επιθέσεις που έχουν στόχο να προκαλέσουν ζημιές σε αυτά ή στα δεδομένα τους. Αποτελεί μέρος του γενικότερου τομέα της προστασίας υπολογιστών από εξωτερικούς κινδύνους. 3 1

2 Προστασία εφαρμογών και προστασία υποδομών Η προστασία εφαρμογών αποτελεί πρόβλημα της τεχνολογίας λογισμικού, δηλαδή το σύστημα πρέπει να είναι σχεδιασμένο ώστε να ανθίσταται σε επιθέσεις. Η προστασία υποδομών συνιστά πρόβλημα διαχείρισης συστημάτων, δηλαδή η υποδομή ενός συστήματος πρέπει να έχει διευθετηθεί έτσι ώστε να ανθίσταται σε επιθέσεις. Το επίκεντρο του κεφαλαίου αυτού είναι η προστασία εφαρμογών. 4 Επίπεδα του συστήματος όπου μπορεί να υπονομευθεί η ασφάλεια 5 Έννοιες προστασίας από εξωτερικούς κινδύνους Όρος Πόρος. Έκθεση. Ευπάθεια. Επίθεση. Απειλές. Μέτρο. Περιγραφή Πόρος συστήματος που έχει κάποια αξία και πρέπει να προστατευτεί. Η πιθανή απώλεια ή βλάβη που θα μπορούσε να προκύψει από μία επιτυχημένη επίθεση. Μπορεί να είναι απώλεια ή ζημιά στα δεδομένα, ή απώλεια χρόνου και προσπάθειας αν είναι αναγκαία η ανάκαμψη μετά από κάποια παραβίαση των μέτρων προστασίας. Μία αδυναμία σε ένα σύστημα που βασίζεται σε υπολογιστές, η εκμετάλλευση της οποίας μπορεί να προκαλέσει απώλειες ή βλάβη. Η εκμετάλλευση μίας ευπάθειας του συστήματος. Γενικά, προέρχεται έξω από το σύστημα και αποτελεί σκόπιμη προσπάθεια να προκληθεί κάποια ζημιά. Περιστάσεις που ενδεχομένως προκαλούν απώλειες ή βλάβες. Μπορείτε να τις θεωρήσετε ως ευπάθειες του συστήματος οι οποίες μπορεί να δεχτούν επιθέσεις. Προστατευτικό μέτρο που μειώνει την ευπάθεια ενός συστήματος. Ένα παράδειγμα μέτρου για τη μείωση της ευπάθειας ενός συστήματος χαλαρής πρόσβασης θα μπορούσε να είναι η κρυπτογράφηση. 6 2

3 Παραδείγματα εννοιών προστασίας από εξωτερικούς κινδύνους Όρος Πόρος. Έκθεση. Ευπάθεια. Επίθεση. Απειλές. Μέτρο. Περιγραφή Τα αρχεία κάθε ασθενούς που υποβάλλεται ή έχει υποβληθεί σε θεραπεία. Ενδεχόμενα διαφυγόντα κέρδη από μελλοντικούς ασθενείς οι οποίοι αποφεύγουν τη νοσηλεία διότι δεν εμπιστεύονται την κλινική στην προστασία των δεδομένων τους. Οικονομικές απώλειες από πιθανή αγωγή εκ μέρους του αθλητικού αστέρα. Απώλεια υπόληψης. Ένα χαλαρό σύστημα κωδικών πρόσβασης που διευκολύνει τους χρήστες να ορίζουν κωδικούς πρόσβασης οι οποίοι μπορούν να προβλεφθούν εύκολα. Αναγνωριστικά χρηστών που είναι ίδια με τα ονόματά τους. Πλαστοπροσωπία σε βάρος ενός εξουσιοδοτημένου χρήστη. Ένας μη εξουσιοδοτημένος χρήστης θα αποκτήσει πρόσβαση στο σύστημα μαντεύοντας τα διαπιστευτήρια ενός εξουσιοδοτημένου χρήστη (όνομα σύνδεσης και κωδικό πρόσβασης). Ένα σύστημα ελέγχου κωδικών πρόσβασης το οποίο δεν θα επιτρέπει στους χρήστες να ορίζουν κωδικούς πρόσβασης που είναι ονόματα ή λέξεις οι οποίες περιλαμβάνονται σε κάποιο λεξικό. 7 Απειλές κατά της προστασίας από εξωτερικούς κινδύνους Απειλές για την εμπιστευτικότητα του συστήματος και των δεδομένων του. Απειλές για την ακεραιότητα του συστήματος και των δεδομένων του. Απειλές για τη διαθεσιμότητα του συστήματος και των δεδομένων του. 8 Μέτρα προστασίας από εξωτερικούς κινδύνους Μέτρα που έχουν σκοπό να διασφαλίσουν ότι οι επιθέσεις δεν θα επιτύχουν. Είναι παρεμφερή με τις μεθόδους αποφυγής σφαλμάτων. Μέτρα που στοχεύουν στην ανίχνευση και απώθηση επιθέσεων. Είναι παρεμφερή με τις μεθόδους ανίχνευσης και ανοχής σε σφάλματα. Μέτρα που υποστηρίζουν την ανάκαμψη από προβλήματα. Είναι παρεμφερή με τις μεθόδους ανάκαμψης από σφάλματα. 9 3

4 Διαχείριση κινδύνων σχετικών με την προστασία Η διαχείριση κινδύνων σχετικών με την προστασία αφορά την εκτίμηση των πιθανών απωλειών που μπορεί να προκύψουν από επιθέσεις στο σύστημα, καθώς και την επίτευξη μίας ισορροπίας μεταξύ αυτών των απωλειών και του κόστους των διαδικασιών προστασίας οι οποίες είναι σε θέση να τις περιορίσουν. Η διαχείριση κινδύνων σχετικών με την προστασία πρέπει να καθοδηγείται από μία γενική εταιρική πολιτική. Η διαχείριση κινδύνων σε σχέση με την προστασία περιλαμβάνει: Προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνων. Αξιολόγηση κινδύνων κύκλου ζωής. Αξιολόγηση κινδύνων λειτουργίας. 10 Προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνων 11 Περιπτώσεις κακής χρήσης Οι περιπτώσεις κακής χρήσης είναι ένα είδος απειλών προς το σύστημα. Απειλές αναχαίτισης. Ο επιτιθέμενος αποκτά πρόσβαση σε πόρους του συστήματος. Απειλές διακοπής. Ο επιτιθέμενος καθιστά μέρος του συστήματος μη διαθέσιμο. Απειλές τροποποίησης. Ο επιτιθέμενος αλλοιώνει πόρους του συστήματος. Απειλές πλαστογράφησης. Ο επιτιθέμενος προσθέτει ψευδείς πληροφορίες στο σύστημα. 12 4

5 Ανάλυση πόρων (σε ένα πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου) Πόρος Αξία Βαθμός έκθεσης Το πληροφοριακό σύστημα. Υψηλή. Είναι απαραίτητο για την υποστήριξη όλων των κλινικών διαγνώσεων. Ενδεχομένως κρίσιμο από άποψη ασφάλειας. Υψηλός. Οικονομικές απώλειες, καθώς μπορεί να απαιτηθεί η διακοπή της λειτουργίας κάποιων κλινικών. Κόστος για την αποκατάσταση του συστήματος. Πιθανή βλάβη για τους ασθενείς, αν κάποια θεραπεία δεν μπορεί να συνταγογραφηθεί. Η βάση δεδομένων των ασθενών. Υψηλή. Είναι απαραίτητη για την υποστήριξη όλων των κλινικών διαγνώσεων. Ενδεχομένως κρίσιμη από άποψη ασφάλειας. Υψηλός. Οικονομικές απώλειες, καθώς μπορεί να απαιτηθεί η διακοπή της λειτουργίας κάποιων κλινικών. Κόστος για την αποκατάσταση του συστήματος. Πιθανή βλάβη για τους ασθενείς, αν κάποια θεραπεία δεν μπορεί να συνταγογραφηθεί. Τα ατομικά ιστορικά των ασθενών. Συνήθως χαμηλή, αν και μπορεί να είναι υψηλή για συγκεκριμένους ασθενείς υψηλού προφίλ. Μικρές άμεσες απώλειες, αλλά πιθανή απώλεια υπόληψης. 13 Ανάλυση απειλών και μέτρων προστασίας Απειλή Πιθανότητα Μέτρο προστασίας Επιτευξιμότητα Μη εξουσιοδοτημένος χρήστης αποκτά πρόσβαση ως διαχειριστής συστήματος και καθιστά το σύστημα μη διαθέσιμο. Μη εξουσιοδοτημένος χρήστης αποκτά πρόσβαση ως χρήστης συστήματος και προσπελάζει εμπιστευτικές πληροφορίες. Χαμηλή. Υψηλή. Η χρήση του συστήματος με διαχειριστικά προνόμια να επιτρέπεται μόνο από συγκεκριμένους χώρους οι οποίοι διαθέτουν φυσική προστασία. Πιστοποίηση ταυτότητας όλων των χρηστών με τη χρήση βιομετρικών μηχανισμών. Καταγραφή κάθε αλλαγής που πραγματοποιείται σε πληροφορίες ασθενούς, για την παρακολούθηση της χρήσης του συστήματος. Χαμηλό κόστος υλοποίησης, αλλά πρέπει να ληφθεί μέριμνα σχετικά με τη διανομή των κλειδιών και να διασφαλιστεί ότι τα κλειδιά θα είναι διαθέσιμα σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης. Λύση τεχνικά εφικτή αλλά με υψηλό κόστος. Πιθανή αντίδραση των χρηστών. Απλή και διαφανής στην υλοποίηση, και υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα ανάκτησης. 14 Απαιτήσεις προστασίας από εξωτερικούς κινδύνους Κατά το ξεκίνημα μίας περιόδου εργασίας από κάποια κλινική, οι πληροφορίες των ασθενών πρέπει να λαμβάνονται από τη βάση δεδομένων και να τοποθετούνται σε μία προστατευμένη περιοχή της εφαρμογής-πελάτη που χρησιμοποιείται από το προσωπικό της κλινικής. Οι πληροφορίες των ασθενών δεν πρέπει να διατηρούνται στις εφαρμογές-πελάτες του συστήματος μετά το πέρας κάποιας περιόδου εργασίας μίας κλινικής. Κάθε μεταβολή που πραγματοποιείται στη βάση δεδομένων πρέπει να διατηρείται σε ένα ημερολόγιο το οποίο θα είναι αποθηκευμένο σε υπολογιστή διαφορετικό από το διακομιστή της βάσης δεδομένων. 15 5

6 Αξιολόγηση κινδύνων κύκλου ζωής Αξιολόγηση κατά την ανάπτυξη του συστήματος και αφού τεθεί σε λειτουργία. Υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες πληροφορίες η πλατφόρμα, το ενδιάμεσο λογισμικό, και η αρχιτεκτονική και οργάνωση των δεδομένων του συστήματος. Επομένως μπορούν να προσδιοριστούν ευπάθειες που ανακύπτουν από σχεδιαστικές επιλογές. 16 Ανάλυση κινδύνων κύκλου ζωής 17 Παραδείγματα σχεδιαστικών αποφάσεων Πιστοποίηση της ταυτότητας των χρηστών του συστήματος με χρήση συνδυασμού ονόματος σύνδεσης/κωδικού πρόσβασης. Η αρχιτεκτονική του συστήματος είναι τύπου πελάτηδιακομιστή και οι πελάτες προσπελάζουν το σύστημα μέσω ενός συνηθισμένου προγράμματος περιήγησης του ιστού. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται στους χρήστες ως επεξεργάσιμη φόρμα ιστού. 18 6

7 Ευπάθειες που σχετίζονται με τεχνολογικές επιλογές 19 Απαιτήσεις ασφάλειας Ένα πρόγραμμα ελέγχου κωδικών πρόσβασης θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και να εκτελείται καθημερινά. Αν διαπιστώσει ότι κάποιος κωδικός είναι επισφαλής (π.χ. κοινά ονόματα, ακολουθία συνεχόμενων χαρακτήρων, κλπ.) το αναφέρει στο διαχειριστή του συστήματος. Πρόσβαση στο κεντρικό σύστημα επιτρέπεται μόνο από πελάτες-υπολογιστές που έχουν εγκριθεί. Όλοι οι πελάτες-υπολογιστές θα πρέπει να έχουν εγκατεστημένο ένα μόνο περιηγητή ιστού ο οποίος και θα είναι εγκεκριμένος από τους διαχειριστές. 20 Αξιολόγηση κινδύνων λειτουργίας Συνέχεια της αξιολόγησης κινδύνων κύκλου ζωής αλλά με επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με το περιβάλλον στο οποίο το σύστημα χρησιμοποιείται. Τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος μπορεί να οδηγήσουν σε καινούργια είδη κινδύνων για το σύστημα. Π.χ. σε ένα περιβάλλον όπου οι χρήστες διακόπτονται συνεχώς, υπάρχει πιθανότητα ένας χρήστης να αφήνει τον υπολογιστή του ανεπιτήρητο με αποτέλεσμα κάποιος να καταφέρει να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. 21 7

8 Σχεδιασμός με στόχο την προστασία από εξωτερικούς κινδύνους Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός. Πώς επηρεάζουν το βαθμό προστασίας ενός συστήματος οι αποφάσεις αρχιτεκτονικού σχεδιασμού; Καλές πρακτικές. Ποιες είναι οι αποδεκτές καλές πρακτικές κατά το σχεδιασμό προστατευμένων συστημάτων; Σχεδιασμός με στόχο τη διανομή. Τι είδους υποστήριξη πρέπει να ενσωματώνεται κατά το στάδιο του σχεδιασμού στα συστήματα ώστε να αποφεύγεται η εισαγωγή ευπαθειών όταν το σύστημα διανέμεται προς χρήση; 22 Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός Κατά το σχεδιασμό μίας αρχιτεκτονικής συστήματος η οποία διατηρεί τον απαραίτητο βαθμό προστασίας, πρέπει να εξετάζονται δύο θεμελιώδη ζητήματα: Προστασία. Πώς πρέπει να οργανωθεί το σύστημα έτσι ώστε οι κρίσιμοι πόροι να είναι προστατευμένοι από εξωτερικές επιθέσεις; Κατανομή. Πώς πρέπει να κατανεμηθούν οι πόροι ενός συστήματος έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις μίας επιτυχημένης επίθεσης; Υπάρχει το ενδεχόμενο διένεξης. Αν οι πόροι είναι κατανεμημένοι, το κόστος για την προστασία τους θα είναι μεγαλύτερο, αλλά σε περίπτωση παραβίασης δεν θα υπάρχει ολοκληρωτική απώλεια. Αν όλοι οι πόροι είναι σε μία θέση, τότε είναι πιο εύκολο να προστατευθούν αλλά τυχόν παραβίαση θα θέσει σε κίνδυνο όλους τους πόρους. 23 Προστασία Σε επίπεδο πλατφόρμας. Το ανώτερο επίπεδο ελέγχει την πρόσβαση στην πλατφόρμα όπου εκτελείται ένα σύστημα. Συνήθως περιλαμβάνει τη σύνδεση του χρήστη (login) σε ένα συγκεκριμένο υπολογιστή. Επίσης, η πλατφόρμα συνήθως διαθέτει υποστήριξη για τη διατήρηση της ακεραιτότητας των αρχείων στο σύστημα. Σε επίπεδο εφαρμογής. Περιλαμβάνει την προσπέλαση της εφαρμογής από κάποιο χρήστη, ο οποίος πιστοποιείται και εξουσιοδοτείται να προβεί σε ενέργειες. Πιθανόν να υπάρχουν και επιπλέον μηχανισμοί ελέγχου ακεραιότητας. Σε επίπεδο εγγραφών. Ενεργοποιείται όταν απαιτείται προσπέλαση σε συγκεκριμένες εγγραφές, και αφορά τον έλεγχο ότι ο χρήστης είναι εξουσιοδοτημένος να εκτελέσει τις λειτουργίες που ζητήθηκαν στη συγκεκριμένη εγγραφή. Τα ανωτέρω επίπεδα οδηγούν σε μία πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική προστασίας. 24 8

9 Μία πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική προστασίας 25 Κατανομή πόρων Με την κατανομή των πόρων σε διαφορετικά μέρη, αν γίνει επίθεση σε ένα μέρος του συστήματος αυτό δεν θα οδηγήσει σε πλήρη απώλεια των υπηρεσιών του συστήματος. Κάθε πλατφόρμα έχει διαφορετικό μηχανισμό προστασίας, έτσι ώστε να μην έχουν κοινές αδυναμίες. Η κατανομή πόρων είναι ιδιαίτερα σημαντική αν το ρίσκο επιθέσεων άρνησης εξυπηρέτησης είναι υψηλό. 26 Κατανεμημένα περιουσιακά στοιχεία σε ένα σύστημα χρηματαγορών 27 9

10 Κατευθύνσεις σχεδιασμού για τεχνολογία προστασίας από εξωτερικούς κινδύνους Οι οδηγίες σχεδιασμού εμπεριέχουν τις καλές πρακτικές σχεδιασμού προστατευμένων συστημάτων. Οι οδηγίες σχεδιασμού εξυπηρετούν δύο σκοπούς: Αποτελούν μέσο εγρήγορσης για τα μέλη μίας ομάδας τεχνολογίας λογισμικού πάνω σε θέματα προστασίας. Τα θέματα της ασφάλειας εξετάζονται στη φάση σχεδιασμού του συστήματος. Συνιστούν τη βάση για μία λίστα ελέγχου επισκόπησης η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κατά τη διαδικασία επικύρωσης του συστήματος. Οι οδηγίες σχεδιασμού είναι εφαρμόσιμες κατά τις διαδικασίες εξαγωγής προδιαγραφών και σχεδιασμού του λογισμικού. 28 Σχεδιαστικές οδηγίες για την τεχνολογία προστατευμένων συστημάτων Σχεδιαστικές οδηγίες Λήψη αποφάσεων για την προστασία βάσει ρητής πολιτικής Αποφυγή μοναδικών σημείων αστοχίας Αστοχία με διατήρηση του επιπέδου προστασίας Εξισορρόπηση βαθμού προστασίας και χρηστικότητας Εγρήγορση για την πιθανότητα κοινωνικής μηχανικής Χρήση υπερεπάρκειας και ποικιλίας για τη μείωση των κινδύνων Επικύρωση όλων των εισόδων Διαμερισματοποίηση των πόρων Σχεδιασμός με στόχο τη διανομή Σχεδιασμός με στόχο τη δυνατότητα ανάκαμψης 29 Σχεδιαστικές οδηγίες (α) Λαμβάνουμε αποφάσεις που αφορούν την προστασία βάσει ρητής πολιτικής. Ορίζουμε για τον οργανισμό μία πολιτική που καθορίζει τις θεμελιώδεις προδιαγραφές ασφάλειας που πρέπει να ισχύουν για όλα τα συστήματα του οργανισμού. Αποφεύγουμε μοναδικά σημεία αστοχίας. Δεν πρέπει να βασιζόμαστε σε ένα μόνο μηχανισμό διασφάλισης της ασφάλειας (π.χ. να υπάρχει και κωδικός πρόσβασης και μηχανισμός «ερώτηση/απάντηση»). Φροντίζουμε για τη διατήρηση του επιπέδου προστασίας κατά την αστοχία. Για οποιονδήποτε λόγο και να έχει δημιουργηθεί αστοχία, οι ευαίσθητες πληροφορίες πρέπει να παραμένουν προστατευμένες από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση

11 Σχεδιαστικές οδηγίες (β) Βρίσκουμε την ισορροπία μεταξύ βαθμού προστασίας και χρηστικότητας. Πρέπει να αποφεύγουμε την επιβολή απαιτήσεων ασφάλειας οι οποίες καθιστούν το σύστημα δύσκολο να χρησιμοποιηθεί. Μερικές φορές είναι καλύτερο να υιοθετούνται λιγότερο ισχυροί μηχανισμοί προστασίας για να είναι το σύστημα πιο εύχρηστο. Είμαστε ενήμεροι για την πιθανότητα επιθέσεων κοινωνικής μηχανικής. Καταγραφή των ενεργειών των χρηστών ώστε να είναι δυνατή η κατοπινή ανάλυσή τους για να ανακαλυφθεί ποιος έκανε τι. Αν οι χρήστες γνωρίζουν για αυτή την καταγραφή, μειώνεται η πιθανότητα να συμπεριφερθούν με μη αξιόπιστο τρόπο. Μειώνουμε τους κινδύνους με τη βοήθεια της υπερεπάρκειας και της ποικιλίας. Διατήρηση περισσότερων από μία εκδόσεων του λογισμικού ή των δεδομένων σε ένα σύστημα όπου διαφορετικές εκδόσεις βασίζονται σε διαφορετικές πλατφόρμες και τεχνολογίες. Έτσι, μία ευπάθεια στην πλατφόρμα ή την τεχνολογία δεν θα επηρεάσει όλες τις εκδόσεις οδηγώντας σε γενική αστοχία. 31 Σχεδιαστικές οδηγίες (γ) Επικυρώνουμε όλες τις εισόδους. Ελέγχουμε ότι όλα τα δεδομένα εισόδου βρίσκονται μέσα στα επιτρεπτά όρια ώστε το σύστημα να μη τροφοδοτηθεί με μη αναμενόμενα δεδομένα. Διαμερισματοποιούμε τους πόρους. Οι πληροφορίες σε ένα σύστημα πρέπει να οργανώνονται έτσι ώστε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση μόνο σε αυτές που τους είναι απαραίτητες και όχι σε κάθε διαθέσιμη πληροφορία. Σχεδιάζουμε με στόχο τη διανομή. Το σύστημα πρέπει να σχεδιάζεται με τρόπο που να περιλαμβάνει μέσα τα οποία να απλοποιούν τη διανομή του και να ελέγχουν για ενδεχόμενα λάθη διευθέτησης και παραλήψεις. Σχεδιάζουμε με στόχο τη δυνατότητα ανάκαμψης. Να επινοηθούν τρόποι εύκολης ανάκαμψης και αποκατάστασης του συστήματος σε λειτουργική κατάσταση κάτω από τον επιθυμητό βαθμό προστασίας. 32 Σχεδιασμός με στόχο τη διανομή Στη διανομή περιλαμβάνεται η διευθέτηση του λογισμικού ώστε να λειτουργεί στο περιβάλλον εργασίας, η εγκατάστασή του και η ρύθμισή του για την εκάστοτε πλατφόρμα λειτουργίας. Σε αυτό το στάδιο συχνά παρεισφρέουν στο λογισμικό ευπάθειες λόγω λαθών διευθέτησης. Αν στο σχεδιασμό του συστήματος ενταχθεί υποστήριξη διανομής, η πιθανότητα ευπαθειών θα μειωθεί

12 Διανομή λογισμικού 34 Ευπάθειες στη διευθέτηση του λογισμικού Ευπαθείς προεπιλεγόμενες ρυθμίσεις. Αν κάποιες προεπιλεγόμενες ρυθμίσεις είναι αδύνατες (συχνά για να αυξηθεί η χρηστικότητα του συστήματος), τότε οι επιτιθέμενοι σε ένα σύστημα μπορούν να ανακαλύψουν τις τιμές τους και να το εκμεταλλευτούν αυτό αναλόγως. Ανάπτυξη παρά διευθέτηση. Μερικές παράμετροι για διευθέτηση ενός συστήματος είναι σχεδιασμένες με τρόπο που να επιτρέπει ανάπτυξη και αποσφαλμάτωση του λογισμικού. Αν αυτές παραμείνουν ενεργές μετά τη διανομή του συστήματος θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημεία ευπάθειας και να υποστούν εκμετάλλευση από επιτιθέμενους. 35 Υποστήριξη διανομής (α) Συμπερίληψη υποστήριξης για την προβολή και ανάλυση των παραμέτρων διευθέτησης. Το σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει μέσα τα οποία να επιτρέπουν στους διαχειριστές του να έχουν πλήρη εικόνα της διευθέτησης του συστήματος. Με αυτό τον τρόπο είναι πιο εύκολο να εντοπισθούν σφάλματα και παραλείψεις. Ελαχιστοποίηση των προεπιλεγμένων προνομίων και, επομένως, περιορισμός της ζημιάς που μπορεί να προκληθεί. Η προεπιλεγμένη διευθέτηση ενός συστήματος πρέπει να παρέχει ελάχιστα βασικά προνόμια. Έτσι, η ζημιά που μπορούσε να προκαλέσει κάποιος επιτιθέμενος είναι περιορισμένη

13 Υποστήριξη διανομής (β) Συγκεντρωτική διευθέτηση ρυθμίσεων. Όλα τα στοιχεία μίας διευθέτησης που αφορούν το ίδιο τμήμα ενός συστήματος πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο σημείο. Διαφορετικά ο χρήστης θα μπορούσε να παραλείψει τη ρύθμισή τους ή ακόμα και να μη γνωρίζει την ύπαρξη ορισμένων δυνατοτήτων προστασίας του συστήματος. Παροχή εύκολων τρόπων για τη διόρθωση ευπαθειών προστασίας. Το σύστημα πρέπει να διαθέτει απλούς μηχανισμούς ενημέρωσής του με σκοπό τη διόρθωση ευπαθειών προστασίας που έχουν διαπιστωθεί, όπως ο αυτόματος έλεγχος για ενημερώσεις προστασίας και λήψη των ενημερώσεων αυτών μόλις είναι διαθέσιμες. 37 Επιβιωσιμότητα συστημάτων Η επιβιωσιμότητα είναι μία ανακύπτουσα ιδιότητα του συστήματος η οποία αντανακλά την ικανότητά του να συνεχίσει να παρέχει απαραίτητες υπηρεσίες ενώ δέχεται επίθεση ή μετά τη βλάβη κάποιου τμήματός του. Η ανάλυση επιβιωσιμότητας και ο αντίστοιχος σχεδιασμός πρέπει να εντάσσονται στα πλαίσια της τεχνολογία προστασίας από εξωτερικούς κινδύνους. 38 Σημασία της επιβιωσιμότητας Η οικονομική και κοινωνική ζωή μας εξαρτάται από πληροφοριακά συστήματα. Κρίσιμες υποδομές ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, τηλεπικοινωνίες. Υγεία. Κυβέρνηση. Απώλεια ενός πληροφοριακού συστήματος, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, μπορεί να έχει σοβαρές αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις. Συστήματα κρατήσεων αεροπορικών θέσεων. Συστήματα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων (e-business). Συστήματα πληρωμών

14 Διαθεσιμότητα υπηρεσιών Ποιες υπηρεσίες συστήματος είναι οι πλέον κρίσιμες για μία επιχείρηση; Πώς θα μπορούσαν να υπονομευτούν αυτές οι υπηρεσίες; Ποια είναι η ελάχιστη ποιότητα υπηρεσιών που πρέπει να διατηρηθεί; Πώς θα μπορούσαν να προστατευτούν οι υπηρεσίες αυτές; Πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει ανάκαμψη σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας μίας υπηρεσίας; 40 Στρατηγικές επιβιωσιμότητας Αντίσταση. Αποφυγή προβλημάτων με την ενσωμάτωση στο σύστημα δυνατοτήτων για την απόκρουση επιθέσεων. Αναγνώριση. Ανίχνευση προβλημάτων μέσω της ενσωμάτωσης στο σύστημα δυνατοτήτων ανίχνευσης επιθέσεων και αστοχιών, καθώς και δυνατοτήτων αξιολόγησης των βλαβών που προκύπτουν. Ανάκαμψη. Ανοχή σε προβλήματα μέσω δυνατοτήτων οι οποίες επιτρέπουν στο σύστημα να παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες ενώ δέχεται επίθεση. 41 Στάδια στην ανάλυση επιβιωσιμότητας 42 14

15 Κύριες δραστηριότητες Κατανόηση του συστήματος. Ανασκόπηση των στόχων, των απαιτήσεων και της αρχιτεκτονικής του. Προσδιορισμός κρίσιμων υπηρεσιών. Προσδιορισμός υπηρεσιών που πρέπει να διατηρηθούν. Προσομοίωση επιθέσεων. Επινόηση σεναρίων επίθεσης και προσδιορισμός των συστατικών στοιχείων που επηρεάζονται. Ανάλυση επιβιωσιμότητας. Προσδιορισμός στρατηγικών επιβιωσιμότητας που πρέπει να εφαρμοστούν. 43 Επιβιωσιμότητα συστήματος συναλλαγών Τηρούνται αντίγραφα των λογαριασμών χρηστών και των τιμών μετοχών, έτσι υπάρχει πρόβλεψη επιβιωσιμότητας σε κάποιο βαθμό. Η βασική δυνατότητα που πρέπει να διατηρείται είναι η δυνατότητα υποβολής ενταλμάτων αγοραπωλησίας μετοχών. Τα εντάλματα πρέπει να είναι ακριβή και να αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές αγορές/πωλήσεις στις οποίες προχώρησε ο επενδυτής. 44 Διατήρηση της υπηρεσίας ενταλμάτων Η βασική υπηρεσία που πρέπει να διατηρηθεί είναι η δυνατότητα ενταλμάτων συναλλαγών από εξουσιοδοτημένους χρήστες. Αυτό προϋποθέτει ότι τρία συστατικά στοιχεία του συστήματος είναι διαθέσιμα και λειτουργούν αξιόπιστα: Πιστοποίηση ταυτότητας χρήστη, που επιτρέπει τη σύνδεση εξουσιοδοτημένων χρηστών στο σύστημα. Εμφάνιση τιμής μετοχής, για να είναι δυνατή η εξέταση της πιθανότητας αγοράς ή πώλησης της μετοχής. Υποβολή εντάλματος αγοράς ή πώλησης μίας μετοχής

16 Πιθανές επιθέσεις Ένας κακόβουλος χρήστης αποκτά πρόσβαση στο σύστημα χρησιμοποιώντας τα δικά του διαπιστευτήρια και υποβάλει ψεύτικα εντάλματα αγοράζοντας και πουλώντας μετοχές, έτσι ώστε να δημιουργήσει προβλήματα στον εξουσιοδοτημένο χρήστη. Ένας μη εξουσιοδοτημένος χρήστης αλλοιώνει τη βάση δεδομένων συναλλαγών, αποκτώντας άδεια να υποβάλει εντολές οι οποίες καθιστούν αδύνατη την εναρμόνιση των πωλήσεων με τις αγορές. 46 Ανάλυση επιβιωσιμότητας του συστήματος συναλλαγών Επίθεση Αντίσταση Αναγνώριση Ανάκαμψη Μη εξουσιοδοτημένος χρήστης Η υποβολή ενταλμάτων πρέπει Αποστολή αντιγράφου του Παροχή μηχανισμών για την υποβάλει κακόβουλες εντολές. να πραγματοποιείται με την εντάλματος μέσω στον αυτόματη «αναίρεση» παροχή ενός ειδικού κωδικού εξουσιοδοτημένο χρήστη, το συναλλαγών και την πρόσβασης, ο οποίος διαφέρει οποίο θα περιέχει τηλέφωνο αποκατάσταση λογαριασμών από τον κωδικό πρόσβασης επαφής (έτσι ώστε να μπορούν χρηστών. για τη σύνδεση. να ανιχνευθούν κακόβουλες εντολές). Αποζημίωση χρηστών για Διατήρηση του ιστορικού απώλειες που οφείλονται σε κακόβουλες ενέργειες. εντολών του χρήστη και έλεγχος για ασυνήθιστα μοτίβα Εξασφάλιση για επακόλουθες συναλλαγών. απώλειες. Αλλοίωση της βάσης δεδομένων συναλλαγών. Οι προνομιακοί χρήστες πρέπει να εξουσιοδοτούνται μέσω ενός ισχυρότερου μηχανισμού πιστοποίησης ταυτότητας, όπως τα ψηφιακά πιστοποιητικά. Διατήρηση αντιγράφων «μόνο για ανάγνωση» των συναλλαγών ενός γραφείου σε διεθνή διακομιστή. Περιοδική σύγκριση των συναλλαγών για τον έλεγχο περιπτώσεων αλλοίωσης. Διατήρηση κρυπτογραφικών αθροισμάτων ελέγχου για όλα τα αρχεία συναλλαγών με σκοπό την ανίχνευση αλλοιώσεων. Ανάκαμψη βάσης δεδομένων από εφεδρικά αντίγραφα. Παροχή μηχανισμού αναπαραγωγής των συναλλαγών από μία καθορισμένη ημερομηνία για την αναδημιουργία της βάσης δεδομένων. 47 Κύρια σημεία (α) Η τεχνολογία προστασίας από εξωτερικούς κινδύνους εστιάζεται στο πώς αναπτύσσονται και συντηρούνται συστήματα λογισμικού τα οποία είναι σε θέση να αντιστέκονται σε κακόβουλες επιθέσεις. Οι απειλές κατά της προστασίας μπορεί να είναι απειλές κατά της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας ή της διαθεσιμότητας ενός συστήματος και των δεδομένων του. Η διαχείριση κινδύνων προστασίας περιλαμβάνει την εκτίμηση των πιθανών απωλειών από επιθέσεις, καθώς και την παραγωγή απαιτήσεων προστασίας με στόχο την ελαχιστοποίηση αυτών των απωλειών. Στο σχεδιασμό με στόχο την προστασία προβλέπονται τα στοιχεία της αρχιτεκτονικής του συστήματος, η τήρηση καλών πρακτικών σχεδιασμού και η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εισαγωγής ευπαθειών στο σύστημα

17 Κύρια σημεία (β) Βασικά ζητήματα κατά το σχεδιασμό αρχιτεκτονικών με στόχο την προστασία είναι η οργάνωση της δομής του συστήματος για την προστασία των πόρων και η κατανομή αυτών των πόρων με στόχο την ελαχιστοποίηση των απωλειών. Οι γενικές κατευθυντήριες οδηγίες ευαισθητοποιούν τους σχεδιαστές συστημάτων στα θέματα που αφορούν την προστασία και αποτελούν βάση για τη δημιουργία λίστας ελέγχου σε επισκοπήσεις. Η οπτικοποίηση της διευθέτησης του συστήματος, η συγκεντρωτική διαρρύθμιση των ρυθμίσεων και η ελαχιστοποίηση των προκαθορισμένων προνομίων συμβάλλουν στη μείωση των σφαλμάτων διανομής. Η επιβιωσιμότητα ενός συστήματος αντικατοπτρίζει την ικανότητά του να συνεχίσει την παροχή απαραίτητων υπηρεσιών ενώ δέχεται κάποια επίθεση ή αφού έχει υποστεί ζημιά ένα μέρος του συστήματος

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών Οι διαφάνειες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Ασφάλεια ενός Π.Σ.: Η ικανότητα ενός οργανισµού να προστατεύει τις πληροφορίες/πόρους του από τυχόν αλλοιώσεις, καταστροφές και µη εξουσιοδοτηµένη χρήση Η ικανότητά του να παρέχει ορθές και αξιόπιστες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 (κεφάλαιο 16) Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού

Ενότητα 3 (κεφάλαιο 16) Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 3 (κεφάλαιο 16) Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού Οι διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge από την AIG

CyberEdge από την AIG Προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων Business Solutions CyberEdge από την AIG ηλεκτρονικοί και Οι ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σε δίκτυο υπολογιστών εμπιστευτική πληροφορία μπορεί να υπάρχει αποθηκευμένη σε μέσα αποθήκευσης (σκληροί δίσκοι, μνήμες κ.λ.π.), ή να κυκλοφορεί μέσου του δικτύου με τη μορφή πακέτων. Η ύπαρξη πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr

Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr Περιεχόμενα 2 Βασικές έννοιες Επιχειρησιακή Συνέχεια και Ανάλυση Επικινδυνότητας Πλαίσιο Διοίκησης Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Security & Privacy. Overview

Security & Privacy. Overview Security & Privacy Καλλονιά Χρήστος Overview Βασικές Έννοιες ενός Πληροφοριακού Συστήματος Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Βασικές Ιδιότητες Ασφάλειας Ασφάλεια vs Ιδιωτικότητα Βασικές Αρχές Ιδιωτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών

Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Η πρόκληση & η πρακτική προσέγγιση Η Προστασία της Κρίσιµης Υποδοµής της Χώρας Αθήνα 14 Μαΐου 2003 Παναγιώτης Ηλιόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Το αυθεντικό Αγγλικό

Διαβάστε περισσότερα

Κακόβουλο Λογισμικό Ηλιάδης Ιωάννης

Κακόβουλο Λογισμικό Ηλιάδης Ιωάννης Κακόβουλο Λογισμικό Ηλιάδης Ιωάννης Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου jiliad@aegean.gr Αθήνα, Ιούλιος 2004 Η έννοια του Κακόβουλου Λογισμικού Το Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

(Εννοιολογική θεμελίωση)

(Εννοιολογική θεμελίωση) ΑΥΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ (Εννοιολογική θεμελίωση) Καλλονιάτης Χρήστος Λέκτορας Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.aegean.gr/culturaltec/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530

Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530 Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530 Ηλεκτρονικό Εμπόριο Χρησιμοποιείται για να περιγράψει την χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (κυρίως δικτύων) για κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού

Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ανάπτυξη τρόπου χρησιμοποίησης φιλοσοφίας του Just-in-time εισαγωγή έννοιας της ευέλικτης αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 18.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 301/3 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1179/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Νοεμβρίου 2011 για τη θέσπιση τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Κακόβουλο Λογισμικό)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Κακόβουλο Λογισμικό) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Κακόβουλο Λογισμικό) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 8 (κεφάλαιο 21) Θεματοκεντρική Τεχνολογία Λογισμικού

Ενότητα 8 (κεφάλαιο 21) Θεματοκεντρική Τεχνολογία Λογισμικού ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 8 (κεφάλαιο 21) Θεματοκεντρική Τεχνολογία Λογισμικού Οι διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1. Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος.

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για Φωτοβολταϊκά συστήματα Όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή λειτουργία της μονάδας σας. Σας προσφέρουμε ασφαλείς λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας.

Ασφαλίστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας. Ασφαλίστε τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας. Οι υπολογιστές σας προφυλάσσονται πλέον χάρη στην εξελιγμένη τεχνολογία με τείχη προστασίας, προγράμματα έναντι ιών, ακόμα και με την κρυπτογράφηση δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Φοιτήτριες: Μαλιγκάνη Ελένη Ροδοβίτου Χρυσούλα 1 Διάρθρωση Εργασίας Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Νοέμβριος 2013 Περιεχόμενα 1. Στατιστικά Στοιχεία υποχρεωτικών ελέγχων (Νοέμβριος 2013) 2. Στελέχωση Ομάδας Ποιοτικού Ελέγχου 3. Μεθοδολογία Ποιοτικών Ελέγχων 4. Ευρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1.1 Εισαγωγή Η παρούσα πολιτική διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου ενεργητικού παθητικού είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε. Α ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο.Δ.Ε.Ε. ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε. Η Ανάγκη Δημιουργία Μητρώου Δικαστικών Επιμελητών Ψηφιακές υπογραφές

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Ταυτοποίηση και Πιστοποίηση (Identification & Authentication) Εισαγωγή - Βασικές Έννοιες Τεχνικές Ταυτοποίησης και Πιστοποίησης Συστήµατα που βασίζονται στην πληροφορία Συστήµατα που βασίζονται στην κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: (Α) «Τρίτα Πρόσωπα» (Β) Τήρηση Αρχείου (Γ) Παρακολούθηση Λογαριασμών και Συναλλαγών (Δ) Εσωτερική Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Εξωτερικής Εμπορικής Δραστηριότητας

Διοίκηση Εξωτερικής Εμπορικής Δραστηριότητας Διοίκηση Εξωτερικής Εμπορικής Δραστηριότητας Ενότητα 2: Βήμα 1 Ανάλυση Υφιστάμενης Εταιρικής Κατάστασης Καθ. Αλεξανδρίδης Αναστάσιος Δρ. Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παραγώγων DEGIRO

Όροι Παραγώγων DEGIRO Όροι Παραγώγων EGIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Απλή Εκτέλεση... 3 Άρθρο 4. Εντολές... 4 Άρθρο 5. Θέσεις... 4 Άρθρο 6. Κίνδυνος και Αξία Εγγυήσεων... 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32. H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 2 32 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 H προστασία του ηθικού δικαιώματος στις ψηφιακές βιβλιοθήκες Δρ.Ν.,., Μαρία Δάφνη Παπαδοπούλου, LL.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Η αξία της έρευνας ευπαθειών στις δοκιμές παρείσδυσης. Δρ Πάτροκλος Αργυρούδης argp@census.gr / Ερευνητής Ασφάλειας Η/Υ

Η αξία της έρευνας ευπαθειών στις δοκιμές παρείσδυσης. Δρ Πάτροκλος Αργυρούδης argp@census.gr / Ερευνητής Ασφάλειας Η/Υ Η αξία της έρευνας ευπαθειών στις δοκιμές παρείσδυσης Δρ Πάτροκλος Αργυρούδης argp@census.gr / Ερευνητής Ασφάλειας Η/Υ Λίγα λόγια για τη Census Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ασφάλειας Η/Υ που απαιτούν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Μέτρα Προστασίας. Πληροφοριακών Συστημάτων. από Ηλεκτρονικές Επιθέσεις

Γενικά Μέτρα Προστασίας. Πληροφοριακών Συστημάτων. από Ηλεκτρονικές Επιθέσεις Γενικά Μέτρα Προστασίας Πληροφοριακών Συστημάτων από Ηλεκτρονικές Επιθέσεις Φεβρουάριος 2012 Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων Εθνικό CERT Αποστολή Η Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Χρήση έξυπνων καρτών στην υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Χρήση έξυπνων καρτών στην υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Χρήση έξυπνων καρτών στην υγεία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5 (κεφάλαιο 18) Τεχνολογία Λογισμικού για Κατανεμημένα Συστήματα

Ενότητα 5 (κεφάλαιο 18) Τεχνολογία Λογισμικού για Κατανεμημένα Συστήματα ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 5 (κεφάλαιο 18) Τεχνολογία Λογισμικού για Κατανεμημένα Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 52 /2009)

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 52 /2009) Μαρούσι, 23 Φεβρουαρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 52 /2009) Θέμα: «παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά τη Λειτουργία του Συστήματος Άρσης Απορρήτου σε πραγματικό χρόνο» Την Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΙΙ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 2. Συστήµατα και έλεγχος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 1. Οι τράπεζες συγκροτούν και διατηρούν σε ισχύ συστήµατα και ελέγχους που να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Συστημάτων Πληροφορικής

Έλεγχος Συστημάτων Πληροφορικής Έλεγχος Συστημάτων Πληροφορικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Παναγιώτης Δρούκας, ISACA Athens Chapter 25 Φεβρουαρίου 2013 2 Περιεχόμενα Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Ανάληψη Κινδύνων O Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

Μια ενημέρωση για ασθενείς και παρόχους φροντίδας

Μια ενημέρωση για ασθενείς και παρόχους φροντίδας Μια ενημέρωση για ασθενείς και παρόχους φροντίδας Τι είναι το FoundationOne ; Το FoundationOne είναι μια εξέταση που ανιχνεύει γενωμικές μεταβολές (π.χ. μεταλλάξεις) που είναι γνωστό ότι σχετίζονται με

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων.

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Στην προηγούμενη Εκπαιδευτική Μονάδα παρουσιάστηκαν ορισμένα χρήσιμα παραδείγματα διαδεδομένων εργαλείων για τον χρονοπρογραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΟΠΑ 4-10-2012, 10-7-2014 και 30-10-2014) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου εγκρίνει

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Η πληροφορία έχει τα. Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα

Η πληροφορία έχει τα. Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα Η πληροφορία έχει τα δικά της στάδια εξέλιξης 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα Η διαχείριση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία «ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία 23 Ιουλίου 2013 Εισαγωγή Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο. Τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ιαχείριση Κινδύνων & Λαθών στις Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ - Risk Management- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. Θεοδώρου Χημικός Μηχ/κός, MSc, MBA Αθήνα, 13 Μαρτίου 2009 Οι ιατρικές

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 (κεφάλαιο 24) Διαχείριση Ποιότητας

Ενότητα 9 (κεφάλαιο 24) Διαχείριση Ποιότητας ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 9 (κεφάλαιο 24) Διαχείριση Ποιότητας Οι διαφάνειες αυτές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 13&14 ΜΑΪΟΥ 2003

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 13&14 ΜΑΪΟΥ 2003 Α ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ρ. Ιωάννης Α. Παπάζογλου Εργαστήριο Αξιοπιστίας Συστηµάτων & Βιοµηχανικής Ασφάλειας Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Περιεχόμενα F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 1.1 Διαχείριση συνδρομής...4 1.2 Πώς μπορώ να βεβαιωθώ ότι ο υπολογιστής μου προστατεύεται;...4

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/7/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/7/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 B / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Ασφάλεια & Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Ασφάλεια & Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Ασφάλεια & Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση Y1 - ιεθνή πρότυπα ασφάλειας Το εκπαιδευτικό υλικό υπάγεται σε Άδεια Χρήσης Creative Commons Αναφορά Μη-Εµπορική Χρήση Όχι Παράγωγο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης Όροι χρήσης Με τη χρήση της ιστοσελίδας ( www.diagonismoi-dimosiou.gr ) και τη χρήση της υπηρεσίας "diagonismoi-dimosiou.gr", αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 Θέμα : Διευκρινήσεις αναφορικά με θέματα της διαδικασίας του ελέγχου καταλληλότητας με σκοπό την ενιαία και συνεπή εφαρμογή του άρθρου 25 παράγραφος 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Στόχοι της παρουσίασης H παρουσίαση αυτή στοχεύει στην απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (BSD16) ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα