ΗΜΕΡΙ Α ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΕΡΙ Α ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΗΜΕΡΙ Α ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ H χρήση των γεωσυνθετικών υλικών στην στεγανοποίηση έργων πολιτικού µηχανικού είναι σήµερα απάντηση και σε πολλές περιπτώσεις κύριο στοιχείο της έντεχνης και σωστής κατασκευής του έργου. Στη παρουσίαση που ακολουθεί γίνεται µία προσπάθεια να δοθεί σφαιρικά η εικόνα της Ελληνικής αγοράς όσον αφορά γεωσυνθετικά υλικά και εφαρµογές τους στη στεγανοποίηση διαφόρων κατηγοριών έργων.

3 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ Οι κατηγορίες των υλικών που χρησιµοποιούνται οµαδοποιούνται ως εξής : α) Γεωµεµβράνες (geomemberanes)) Στεγανοποίηση β) Μπετονίτης (GCL)) Στεγανοποίηση γ) Γεωυφάσµατα (geotextiles)) ιαχωρισµός - προστασία - αποστράγγιση - οπλισµός δ) Γεωδίκτυα (geonets)) Αποστράγγιση προστασία ε) Γεωσύνθετα (geocomposites)) ιάφοροι συνδυασµοί γεωσυνθετικών σε ένα υλικό

4 ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ Υφαντά, µη υφαντά, συνεχών ινών, µη συνεχών ινών Κύριο χαρακτηριστικό τους η διαπερατότητα τους (παράλληλα και κάθετα στο επίπεδο τους), η αντοχή τους σε εφελκυσµό και διάτρηση και η διαφορετική ποροµερία τους. ιαστρώνονται ελεύθερα πάνω ή κάτω από τα υπόλοιπα γεσυνθετικά για προστασία, διαχωρισµό, αποστράγγιση, οπλισµό. Μπορούν να συγκοληθούν στην επικάλυψη τους. Στην Ελληνική αγορά υπάρχουν όλα τα είδη γεωυφασµάτων.. Είναι το πιο γνωστό και κοινό πια γεωσυνθετικό υλικό. Σηµειώστε ότι πριν 20 χρόνια ήταν ελάχιστα γνωστά και η χρήση τους περιοριζόταν σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

5 ΓΕΩ ΙΚΤΥΑ Ανοικτός φορέας, δισδιάστατος ή τρισδιάστατος, κλειστός φορέας (αυγουλιέρα) µε προεξοχές στη µία ή και στις δύο πλευρές. Κύριο χαρακτηριστικό τους η αποστράγγιση ιαστρώνονται ελεύθερα πάνω ή κάτω από τα γεωσυνθετικά Στην Ελληνική αγορά υπάρχουν όλα τα είδη των γεωδικτύων

6 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΑ Όλοι οι δυνατοί συνδυασµοί των γεωσυνθετικών π.χ. γεωυφάσµατα µε γεωδίκτυ γεωµεµβράνη µε γεωύφασµα γεωµεµβράνη µε µπετονίτη Ο τρόπος της τοποθέτησης τους εξαρτάται από το είδος του γεωσύνθετου.. Συνήθως διαστρώνονται ελεύθερα γιατί και όταν ακόµα υπάρχει γεωµεµβράνη δεν χρησιµεύει για κύρια στεγάνωση. Στην Ελληνική αγορά χρησιµοποιούνται σπάνια

7 ΜΠΕΤΟΝΙΤΗΣ (GCL) Πυρήνας µπετονίτη διαφόρων παχών ανάµεσα σε γεωυφάσµατα διαφόρων τύπων ή και σε γεωµεµβράνη ραµµένος ή και κολληµένος. Χρησιµοποιείται σαν αργιλικό υπόστρωµα κάτω από τη γεωµεµβράνη και σαν πρωτεύουσα στεγανοποίηση κυρίως στη κάλυψη χωµατερών. ιαστρώνεται ελεύθερα µε επικάλυψη φύλλων. Στην επικάλυψη συνήθως µεταξύ των φύλλων στρώνεται χύµα µπετονίτης για να επιτευχθεί στεγανότητα της διεπιφάνειας. Στην Ελληνική αγορά υπάρχουν όλα τα είδη GCL. Γεωσύνθετα ειδικού τύπου µπετονίτη χρησιµοποιούνται στη κατασκευή στεγανολεκανών

8 ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΕΣ Το κυρίως υλικό στεγανοποίησης για το οποίο θα γίνει µία αναλυτικότερη παρουσίαση. Οι µεµβράνες χωρίζονται σε τρεις µεγάλες κατηγορίες Μεµβράνες κρυσταλλικές, κυρίως HDPE (υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο) Μεµβράνες πλαστικές, PVC Μεµβράνες πολυολεφίνης TPO κυρίως PP

9 Μεµβράνες HDPE Μεµβράνες από κρυσταλλικό πολυµερές (Υψηλής Πυκνότητα Πολυαιθυλένιο). Οι µεµβράνες HDPE σχεδιάστηκαν για κάλυψη Χ.Υ.Τ.Α. εκµεταλλευόµενοι την άριστη αντοχή του υλικού σε χηµικές επιθέσεις,γι αυτό και οι συνήθεις διαστάσεις των ρολλών είναι από 5,80m έως και 9m 9. Παρουσιάζουν µια σχετική ακαµψία συγκρινόµενες µε τις άλλες κατηγορίες µεµβρανών που αναφέρθησαν.

10 Χ.Υ.Τ.Α. Η διεύθυνση διάστρωσης ρολλών στα πρανή είναι από την κορυφή προς τον πυθµένα και στο επόµενο πρανές. Τα φύλλα διαστρώνονται ελεύθερα και παραµένουν τουλάχιστον 202 min (relaxation time ) για να προσαρµοστούν στη θερµοκρασία περιβάλλοντος.

11 Χ.Υ.Τ.Α. Θερµοσυγκολλούνται µε 2 τρόπους : θερµοσυγκόλληση θερµού πυρήνα (hot( wedge welding) µε ή χωρίς υποβοήθηση θερµού αέρα.τα προς ένωση φύλλα υπόκεινται σε σύντηξη πιεζόµενα σε θερµό ανοξείδωτο πυρήνα. Η µέθοδος αποδίδει µε χρήση κατάλληλων αυτόµατων µηχανηµάτων µια διπλή ραφή µε ενδιάµεσο κανάλι αέρα.ο έλεγχος της πληρότητας της ραφής πραγµατοποιείται µε εισπίεση στο κανάλι,αέρα υπό πίεση (air( test) και παρατήρηση της διατήρησης της πίεσης µε απώλειες όχι µεγαλύτερες του 10% της αρχικής.

12 Χ.Υ.Τ.Α. θερµοσυγκόλληση µε εξέλαση εν θερµώ (extrusion welding).τα προς ένωση φύλλα αφού ακινητοποιηθούν στην θέση τους δέχονται κατά µήκος της γραµµής επικάλυψής τήγµα κορδονιού πολυαιθυλενίου. Το µηχάνηµα που χρησιµοποιείται ( extruder) ) τροφοδοτείται µε το κορδόνι αυτό και το προωθεί από την κάννη του υπό µορφή τήγµατος ενώ παράλληλα διοχετεύει θερµό αέρα στις προς συγκολληση επιφάνειες φέρνοντάς τες στην κατάσταση πλαστικοποίησης.

13 Χ.Υ.Τ.Α. Ο έλεγχος των συγκολλήσεων µε εξέλαση εν θερµώ γίνεται µε διηλεκτρικό τέστ ( spark test ) ως εξής : Στην περιοχή της συγκόλλησης προτοποθετείται αγώγιµο σύρµα χαλκού και µετά την συγκόλληση µε τη βοήθεια ειδικού µηχανήµατος µε ακίδα διοχετεύεται ηλεκτρικό ρεύµα τάσεως περί τα 35 kv και µηδενικής εντάσεως έτσι ώστε την στιγµή που σαρώνουµε την περίµετρο κόλλησης να παρατηρήσουµε τον τυχόν σπινθηρισµό ο οποίος και θα υποδηλώνει σηµειακή µη ικανοποιητική πλήρωση της κόλλησης

14 Χ.Υ.Τ.Α. Ο έλεγχος των συγκολλήσεων µε εξέλαση εν θερµώ γίνεται επίσης µε vacuum test όπου µε την βοήθεια ενός κώδωνα συνδεδεµένου µε µια αντλία κενου εφαρµόζουµε υποπίεση 20 KPα α στην προς εξέταση ραφή αφού πρώτα την έχουµε βρέξει µε διάλυµα σαπουνιού. Ελέγχεται για 5 µε 10 δευτερόλεπτα η επιφάνεια της µεµβράνης από το παράθυρο της συσκευής για τυχόν δηµιουργία φυσαλίδων η οποία υποδηλώνει ασυνέχεια της ραφής.

15 Χ.Υ.Τ.Α. είγµατα ραφής µεµβράνης υπόκεινται σε καταστροφικούς ελέγχους εφελκυσµού και διάτµησης µε την βοήθεια επιµηκυνσιόµετρου.ο γενικός κανόνας είναι η αστοχία εκτός ραφής και η τιµές που θα προκύψουν στην θραύση να είναι το 90% των αρχικών ιδιοτήτων του υλικού (welding( factor).

16 Μεµβράνες PVC Μεµβράνες από άµορφο πολυµερές (πολυβινυλοχλωρίδιο( πολυβινυλοχλωρίδιο) ) µε προσθήκη πλαστικοποιητών για να αποκτήσουν ευκαµψία. Συνδυάζουν την ελαστικότητα µε την εύκολη θερµοσυγκόλληση (weldability) ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζουν ικανοποιητική αντοχή έναντι χηµικών προσβολών. Λόγω της απαράµιλλης ευκαµψίας τους έχουν κυριαρχήσει σε εφαρµογές όπου απαιτείται πιστή εφαρµογή της µεµβράνης στο ανάγλυφο του υποστρώµατος, διαµόρφωση λεπτοµερειών όπως γωνίες και γενικότερα απότοµες αλλαγές διεύθυνσης. Τέτοιες εφαρµογές είναι στεγανολεκάνες,σήραγγες.

17 στεγανολεκάνες ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Αποστραγγιστικό γεωσύνθετο Μεµβράνη PVC 2mm Φύλλα hardboard ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Γεωύφασµα Μεµβράνη PVC 2mm Γεωύφασµα

18 στεγανολεκάνες

19 στεγανολεκάνες Οι επιφάνειες στεγάνωσης,δύναται να χωριστούν σε διαµερίσµατα µέσης επιφάνειας 250 m2 2 µε χρήση προκατασκευασµένων υδροφραγών-waterstop από PVC,, πλάτους 18 ή 24cm cm.. Τα waterstop θερµοσυγκολλούνται στην µεµβράνη ενώ η διαµόρφωση αγκυρίων που παρουσιάζουν εξασφαλίζει την αγκύρωσή τους σε κάθε λεπτόκκοκο και καλοδονηµένο σκυρόδεµα.με την κατασκευή ειδικών τεµαχίων(σταυροί,ταυ,γωνίες) κατασκευάζουµε κλειστά διαµερίσµατα µατα µε σκοπό σε περίπτωση όποιας διαρροής αυτή να περιοριστεί στο συγκεκριµένο διαµέρισµα.

20 σήραγγες Μεµβράνη PVC 2mm Γεωύφασµα

21 σήραγγες

22 Μεµβράνες Πολυολεφίνης Σχετικά νέα εξέλιξη µε προοπτική να αντικαταστήσουν µέρος των µεµβρανών PVC.. Μέχρι τώρα η διείσδυση τους είναι µόνο στη χρήση τους στις στεγανολεκάνες κυρίως λόγω υψηλότερου κόστους από τις υπόλοιπες µεµβράνες. Αποτελούν µίγµα ελαστοµερούς υλικού (αιθυλένιο-προπυλένιο προπυλένιο) και πολυµερούς (πολυπροπυλένιο ή πολυαιθυλένιο) συνδυάζοντας τα προτερήµατα των 2 συνιστωσών: ελαστικότητα και αντοχή σε χηµικές προσβολές. εν περιέχουν χλώριο άρα οικολογικές ούτε πτητικά(πλαστικοποιητές) ιητές) άρα αδρανείς.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τοµέας Υδατικών Πόρων & Γεωπεριβάλλοντος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τοµέας Υδατικών Πόρων & Γεωπεριβάλλοντος Μελέτη υλικών/τεχνικών στεγανοποίησης θέσεων ΧΥΤΥ/ΧΥΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τοµέας Υδατικών Πόρων & Γεωπεριβάλλοντος Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετα υλικά με θερμοπλαστική μήτρα

Σύνθετα υλικά με θερμοπλαστική μήτρα ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σύνθετα υλικά με θερμοπλαστική μήτρα Χρήση καινούργιου και παλαιωμένου φύλλου κάλυψης θερμοκηπίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 12-05-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 12 Σήραγγες 05 Στεγάνωση Σηράγγων 01 Στεγάνωση Σηράγγων µε Συνθετικές Μεµβράνες

ΠΕΤΕΠ 12-05-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 12 Σήραγγες 05 Στεγάνωση Σηράγγων 01 Στεγάνωση Σηράγγων µε Συνθετικές Μεµβράνες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-05-01-00 12 Σήραγγες 05 Στεγάνωση Σηράγγων 01 Στεγάνωση Σηράγγων µε Συνθετικές Μεµβράνες 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Α. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2010 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η πτυχιακή αυτή εργασία εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

1100. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 1101. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

1100. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 1101. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ 1101.1 Ορισμοί Πεδίο εφαρμογής 1100. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 1101. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ α. Το παρόν άρθρο αφορά στην τοποθέτηση ή/και κατασκευή των θερμομονώσεων δαπέδων, δωμάτων και κατακόρυφων επιφανειών κτιρίων, καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

1160. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ 1161. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ - ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΑ

1160. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ 1161. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ - ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΑ 1161.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1160. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ 1161. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ - ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΑ α. Το παρόν άρθρο αφορά στην προμήθεια και στην τοποθέτηση υαλοπινάκων (μονών ή διπλών), την προμήθεια και τοποθέτηση διαφώτιστων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές Ιδιότητες Πολυµερών Θερµοµονωτικών Υλικών

Μηχανικές Ιδιότητες Πολυµερών Θερµοµονωτικών Υλικών Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Μηχανικές Ιδιότητες Πολυµερών Θερµοµονωτικών Υλικών ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΞΕΝΙΑ ΕΛΠΙ Α ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012-1110

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ : «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Y.T.A.) Κέας (Ν0200)» 3.741.000 ευρώ Απρίλιος 2013 K:\N0200\cons\tefhi\MAPS.doc N0200/5186 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1 Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνίτης Μονωτής Σελίδα 1 Τεχνίτης Μονωτής Τεχνίτης Μονωτής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

1100. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 1101. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

1100. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 1101. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ 1101.1 Ορισµοί Πεδίο εφαρµογής 1100. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 1101. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ α. Το παρόν άρθρο αφορά στην τοποθέτηση ή/και κατασκευή των θερµοµονώσεων δαπέδων, δωµάτων και κατακόρυφων επιφανειών κτιρίων, καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΗΣ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΜΕΤΩΠΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΗΣ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΜΕΤΩΠΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΗΣ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΜΕΤΩΠΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ.ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ζαχαρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Κατασκευαστικών λύσεων που προτείνει η VIMATEC μέσω των προϊόντων της στην πορεία κατασκευής ενός κτιρίου από τα θεμέλια μέχρι και την οροφή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα 1. Υπόγειο 1 2. Στεγάνωση υπογείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Y.T.A.) ήµου Νάξου (Ν1100a)» 9.512.000 ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Y.T.A.) ήµου Νάξου (Ν1100a)» 9.512.000 ευρώ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ : «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Y.T.A.) ήµου Νάξου (Ν1100a)» 9.512.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1100a\cons\tefhi\MAPS.doc N1100a/5176 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία.

Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία. 5.3. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία. Η σύμφυση αυτή είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μεταξύ ομοίων και ανόμοιων μετάλλων και με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΩΝ»

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 Δ/ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 01 Παραγωγή και διάστρωση σκυροδέµατος 03 Συντήρηση του σκυροδέµατος 00 - Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ. Ηλεκτροσυγκολλήσεις αντίστασης κατά σηµεία. Ηλεκτροσυγκόλληση αντίστασης ραφής

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ. Ηλεκτροσυγκολλήσεις αντίστασης κατά σηµεία. Ηλεκτροσυγκόλληση αντίστασης ραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ο ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ Ηλεκτροσυγκολλήσεις αντίστασης κατά σηµεία Ηλεκτροσυγκόλληση αντίστασης ραφής Ηλεκτροσυγκόλληση αντίστασης κατά άκρα Καµινοσυγκολλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων 1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων 1 Βασικές λειτουργίες συσκευασίας στο τρόφιµο: Προστασία σε προκαθορισµένο βαθµό για

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Υδροφραγών Sika και Tricosal Για Στεγανοποίηση Διαστολικών και Κατασκευαστικών Αρμών. How can 100 years of experience help you?

Συστήματα Υδροφραγών Sika και Tricosal Για Στεγανοποίηση Διαστολικών και Κατασκευαστικών Αρμών. How can 100 years of experience help you? Visit Sika online special: How can 0 years of experience help you? sika.com/experience Συστήματα Υδροφραγών Sika και Tricosal Για Στεγανοποίηση Διαστολικών και Κατασκευαστικών Αρμών I n n o v a t i o n

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΕΡΓΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Σεπτέµβριος 2012 ΤΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 00 1/42 ηµιουργήθηκε την 19/11/2011 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους:

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: 1. Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας κατασκευής των συστηµάτων της. 2. Την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Κεφάλαιο 1: Υλικά για Αποκατάσταση & Ανακαίνιση Κτιρίων 17 1 ο Kεφάλαιο ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 1 ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 1 Τα κονιάματα είναι μείγματα κονιών, αδρανών και νερού. Η επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Χανιά 2013 Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια Διπλωματική εργασία Ειρήνη Κρεβατσούλη Επιβλέπων: Παπαευθυμίου Σπυρίδων Περίληψη Ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Dow - Λύσεις δόμησης. Ανεστραμμένη θερμομόνωση δώματος 100% HCFC-free

Dow - Λύσεις δόμησης. Ανεστραμμένη θερμομόνωση δώματος 100% HCFC-free Dow - Λύσεις δόμησης Ανεστραμμένη θερμομόνωση δώματος 100% HCFC-free 43 Το ενημερωτικό αυτό κεφάλαιο περιγράφει τη θερμομόνωση δωμάτων με χρήση των μονωτικών υλικών μπλε εξηλασμένης πολυστερίνης STYROFOAM

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩTΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΩΣΗΕΩΝ ( ΠΡΩΣΟ & ΔΕΤΣΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ )

ΠΡΩTΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΩΣΗΕΩΝ ( ΠΡΩΣΟ & ΔΕΤΣΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ) ΠΡΩTΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΩΣΗΕΩΝ ( ΠΡΩΣΟ & ΔΕΤΣΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ) 1. Ποιες είναι οι μηχανικές ιδιότητες των μετάλλων; Να δώσετε τον ορισμό της κάθε μηχανικής ιδιότητας. Οι μηχανικές ιδιότητες ενός μετάλλου, πειραματικά

Διαβάστε περισσότερα

1020. ΔΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ - ΣΤΕΓΕΣ 1021. ΔΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ

1020. ΔΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ - ΣΤΕΓΕΣ 1021. ΔΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ 1021.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1020. ΔΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ - ΣΤΕΓΕΣ 1021. ΔΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ α. Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για τη δομική ξυλεία και περιλαμβάνει κάθε κατασκευή από ξύλο ή παράγωγα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΩΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ. ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ

ΤΑ ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΩΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ. ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΤΑ ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΩΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ. ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ Χρήστος Ευαγγελίου Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Alfa

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η/Υ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η/Υ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα