LCD TV 32 VLE 6142 C

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LCD TV 32 VLE 6142 C"

Transcript

1 LCD TV 32 VLE 6142 C EL

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6 Ειδικές λειτουργίες της τηλεόρασής σας 7 Λήψη ψηφιακών καναλιών 7 Σημαντικές παρατηρήσεις σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος 8 ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 8 Σύνδεση των καλωδίων κεραίας και ρεύματος 9 Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο 10 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 10 Συνδέσεις στην τηλεοπτική συσκευή 11 Στοιχεία χειρισμού στην τηλεοπτική συσκευή 12 Το τηλεχειριστήριο Βασικές λειτουργίες 13 Το τηλεχειριστήριο Όλες οι λειτουργίες 14 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 14 Αρχικές ρυθμίσεις και συντονισμός τηλεοπτικών καναλιών 14 Επιλογή γλώσσας, χώρας και τρόπου λειτουργίας 15 Συντονισμός επίγειων τηλεοπτικών καναλιών (DVB-T) 15 Συντονισμός καλωδιακών τηλεοπτικών καναλιών (DVB-C) 15 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 16 Αλλαγή του πίνακα προγραμμάτων για ψηφιακά κανάλια 18 Ρυθμίσεις εικόνας 19 Ρυθμίσεις ήχου 21 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 21 Βασικές λειτουργίες 22 Λειτουργία Ζουμ 22 Οικονομική λειτουργία 22 Λειτουργία εναλλαγής καναλιών 22 Ηλεκτρονικός τηλεοπτικός οδηγός 23 Αλλαγή σχήματος εικόνας 24 ΕΓΓΡΑΦΗ USB 24 Πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή και την αναπαραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων 24 Πιθανοί περιορισμοί κατά τη χρήση εξωτερικού μέσου αποθήκευσης δεδομένων 25 Σύνδεση εξωτερικών μέσων αποθήκευσης δεδομένων 25 Ρυθμίσεις για εγγραφή USB 27 Παύση προγραμμάτων με χρονική μετατόπιση 27 Εγγραφή προγραμμάτων 28 Προεπιλογή των προγραμμάτων για εγγραφή 30 Αναπαραγωγή 30 Διαγραφή προγραμμάτων από τη λίστα εγγραφών 31 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ USB 31 Μορφές αρχείων 32 Σύνδεση εξωτερικών μέσων αποθήκευσης δεδομένων 33 Η επισκόπηση αρχείων 33 Ρυθμίσεις στο μενού ρυθμίσεων USB 34 Βασικές λειτουργίες αναπαραγωγής 35 Πρόσθετες λειτουργίες αναπαραγωγής 37 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΕΤΕΞΤ 37 Λειτουργία κειμένου TOP ή κειμένου FLOF 37 Πρόσθετες λειτουργίες 38 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 38 Άνοιγμα του μενού ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 38 Ρυθμίσεις Γλώσσας 39 Ρύθμιση της ημερομηνίας και ώρας 39 Ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη 40 Ρυθμίσεις Γονικού ελέγχου 41 Ενημέρωση λογισμικού 41 Επαναφορά της τηλεόρασης στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 42 DIGI LINK 42 Οι λειτουργίες DIGI LINK στην τηλεόρασή σας 43 Χειρισμός συσκευής 44 Υψηλή ευκρίνεια HD ready 44 Επιλογές συνδέσεων 45 Σύνδεση εξωτερικών συσκευών 46 Χρήση συσκευής αναπαραγωγής DVD, εγγραφής DVD, εγγραφής βιντεοκασέτας ή αποκωδικοποιητή 46 Ακουστικά 47 Σύστημα Hi-Fi/Δέκτης AV 48 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΟΘΟΝΗ PC 48 Σύνδεση προσωπικού υπολογιστή (PC) 48 Επιλογή πηγών για PC 48 Ρυθμίσεις για τη λειτουργία PC 49 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΔΙΕΠΑΦΗ 49 Τι είναι η Κοινή Διεπαφή; 49 Εισαγωγή του αρθρώματος CA 49 Έλεγχος πρόσβασης για Άρθρωμα CI και κάρτα Smartcard 50 ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 51 Αναζήτηση ψηφιακών επίγειων τηλεοπτικών καναλιών αυτόματα 52 Αναζήτηση ψηφιακών επίγειων τηλεοπτικών καναλιών χειροκίνητα 53 Συντονισμός αναλογικών τηλεοπτικών καναλιών 54 Αλλαγή των αποθηκευμένων αναλογικών καναλιών 56 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 56 Εμφάνιση πληροφοριών σήματος 57 Τεχνικά δεδομένα 57 Πληροφορίες σέρβις για τους εμπόρους 57 Σημείωση για το περιβάλλον 58 Αντιμετώπιση προβλημάτων 3

4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Όταν εγκαθιστάτε την τηλεοπτική σας συσκευή, λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες που ακολουθούν: 7 Αυτή η τηλεόραση έχει σχεδιαστεί να λαμβάνει και να αναπαράγει σήματα βίντεο και ήχου. Όλες οι άλλες χρήσεις απαγορεύονται ρητά. 7 Η ιδανική απόσταση παρακολούθησης είναι πέντε φορές η διαγώνιος της οθόνης. 7 Αν στην οθόνη πέφτει φως, υποβαθμίζεται η ποιότητα της εικόνας. 7 Για να διασφαλίσετε το συνεχή επαρκή αερισμό της τηλεόρασης, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής απόσταση ανάμεσα στη συσκευή και τα γειτονικά έπιπλα. 7 Η τηλεόραση έχει σχεδιαστεί για χρήση σε ξηρούς χώρους. Αν τη χρησιμοποιείτε σε υπαίθριο χώρο, βεβαιωθείτε ότι είναι προστατευμένη από υγρασία, όπως βροχή ή πιτσίλισμα νερού. Ποτέ μην εκθέσετε την τηλεοπτική συσκευή σε υγρασία. 7 Μην τοποθετείτε πάνω στην τηλεόραση οποιαδήποτε δοχεία, όπως βάζα, γιατί μπορεί να χυθεί υγρό και να δημιουργηθεί κίνδυνος για την ασφάλεια. 7 Τοποθετήστε την τηλεόραση σε σκληρή, οριζόντια επιφάνεια. 7 Μην τοποθετείτε πάνω στην τηλεόραση οποιαδήποτε αντικείμενα όπως εφημερίδες ή υφάσματα ή παρόμοια αντικείμενα κάτω απ' αυτήν. 7 Μην τοποθετείτε την τηλεόραση κοντά σε μονάδες θέρμανσης ή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, γιατί αυτό εμποδίζει την ψύξη της. 7 Η υπερθέρμανση μπορεί να είναι επικίνδυνη και επίσης μειώνει τη ωφέλιμη ζωή της τηλεόρασης. Για λόγους ασφαλείας, αναθέστε σε τεχνικό να αφαιρεί κατά περιόδους τυχόν συσσωρεύσεις ακαθαρσιών μέσα στην τηλεόραση. 7 Σε καμία περίπτωση μην ανοίξετε το περίβλημα της τηλεόρασης. Δεν γίνονται δεκτές απαιτήσεις βάσει της εγγύησης για βλάβες που προκύπτουν από ακατάλληλη μεταχείριση της συσκευής. 7 Φροντίζετε να μην υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή η μονάδα τροφοδοτικού (αν υπάρχει). 7 Χρησιμοποιείτε την τηλεόραση μόνο με το παρεχόμενο τροφοδοτικό/καλώδιο ρεύματος. 7 Οι καταιγίδες δημιουργούν κινδύνους για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ακόμα και όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη μπορεί να υποστεί βλάβη αν κεραυνός πλήξει το δίκτυο ρεύματος ή την κεραία. Πάντα αποσυνδέετε τα φις ρεύματος δικτύου και κεραίας στη διάρκεια καταιγίδας. 7 Καθαρίζετε την οθόνη με ένα ελαφρά υγρό, μαλακό πανί. Μη χρησιμοποιείτε νερό με σαπούνι ή απορρυπαντικό. 7 Καθαρίζετε το περίβλημα της τηλεόρασης μόνο με το παρεχόμενο πανί. Μη χρησιμοποιείτε νερό με σαπούνι ή απορρυπαντικό. 7 Όταν αποφασίζετε που να τοποθετήσετε τη συσκευή, λάβετε υπόψη σας ότι οι επιφάνειες των επίπλων καλύπτονται από διάφορους τύπους βερνικιών και πλαστικών. Πολλά απ' αυτά περιέχουν χημικά που μπορούν να προκαλέσουν διάβρωση στα πόδια της συσκευής, δημιουργώντας έτσι κηλίδες πάνω στην επιφάνεια του επίπλου, οι οποίες μπορεί να είναι δύσκολο ή αδύνατον να αφαιρεθούν. 7 Η οθόνη της τηλεόρασης LCD πληροί τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και έχει ελεγχθεί για βλάβες σε εικονοστοιχεία (πίξελ). Παρά το γεγονός ότι έχει δοθεί μεγάλη προσοχή κατά την κατασκευή, τεχνολογικοί λόγοι καθιστούν αδύνατη την πλήρη εξάλειψη της πιθανότητας ύπαρξης μερικών ελαττωματικών πίξελ. Εφόσον αυτά είναι εντός των ορίων που καθορίζονται από το πρότυπο DIN, βλάβες πίξελ αυτού του είδους δεν μπορούν να θεωρηθούν ως ελάττωμα όπως αυτό ορίζεται από την εγγύηση. 7 Για να εξασφαλίσετε ότι δεν θα προκληθούν πυρκαγιές, πάντα κρατάτε κεριά και άλλες γυμνές φλόγες μακριά από τη συσκευή. 4

5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Μη συνδέσετε οποιαδήποτε άλλη συσκευή όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη. Πάντα απενεργοποιείτε την άλλη συσκευή πριν τη συνδέσετε. 7 Μη συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος της συσκευής σας στην πρίζα έως ότου έχετε συνδέσει τις εξωτερικές συσκευές και την κεραία. 7 Βεβαιωθείτε ότι το φις ρευματοληψίας είναι εύκολα προσβάσιμο. Προσοχή: 7 Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε στήριγμα τοίχου για την τηλεόρασή σας, φροντίστε απαραίτητα να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών συναρμολόγησης για το στήριγμα ή αναθέστε σε ειδικευμένο τεχνικό να το τοποθετήσει για λογαριασμό σας. 7 Όταν αγοράζετε το στήριγμα τοίχου, βεβαιωθείτε ότι όλα τα σημεία στερέωσης στην τηλεόραση είναι στη θέση τους στο στήριγμα τοίχου και όλα χρησιμοποιούνται κατά την τοποθέτησή του. 5

6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ειδικές λειτουργίες της τηλεόρασής σας 7 Η τηλεόρασή σας επιτρέπει τη λήψη και την παρακολούθηση ψηφιακών εκπομπών (μέσω DVB-T και DVB-C) - περιλαμβανομένων εκπομπών σε υψηλή ανάλυση (High Definition, HD). Ωστόσο, η λήψη ψηφιακών τηλεοπτικών καναλιών σε ποιότητα HD προς το παρόν περιορίζεται σε λίγες χώρες της Ευρώπης. 7 Παρόλο που η παρούσα τηλεόραση πληροί τα τρέχοντα πρότυπα DVB-T και DVB-C (όπως είχαν τον Αύγουστο του 2010), δεν είναι εγγυημένη η συμβατότητά της με μελλοντικές ψηφιακές εκπομπές με επίγειες εκπομπές DVB-T και καλωδιακά προγράμματα DVB-C. 7 Η τηλεόρασή σας μπορεί να λάβει και να επεξεργαστεί όλους τους αναλογικούς και μη κρυπτογραφημένους ψηφιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Η τηλεοπτική συσκευή είναι επίσης εξοπλισμένη με ψηφιακό και αναλογικό δέκτη. 7 Ο ηλεκτρονικός τηλεοπτικός οδηγός (μόνο για ψηφιακά κανάλια) σας πληροφορεί για τυχόν αλλαγές προγράμματος της τελευταίας στιγμής και παρέχει μία γενική επισκόπηση των προγραμμάτων όλων των σταθμών για τις μέρες που ακολουθούν. Λεπτομερής πληροφόρηση για μεμονωμένα τηλεοπτικά προγράμματα - αν παρέχεται από την εταιρεία εκπομπής - διατίθεται και στον ηλεκτρονικό οδηγό προγραμμάτων. 7 Στην υποδοχή USB μπορείτε να συνδέσετε διάφορα μέσα αποθήκευσης δεδομένων, όπως εξωτερικό σκληρό δίσκο, στικ μνήμης USB ή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Χρησιμοποιώντας την επισκόπηση αρχείων, μπορείτε να επιλέξετε και να αναπαραγάγετε τις μορφές αρχείων που επιθυμείτε (π.χ. MP4, MP3 ή JPEG). 7 Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία χρονικής μετατόπισης, μπορείτε να επιτύχετε εύκολα και γρήγορα παύση ενός προγράμματος με χρήση του τηλεχειριστηρίου και τη συνέχισή του σε μεταγενέστερο χρόνο. Το πρόγραμμα εγγράφεται σε εξωτερικό μέσο αποθήκευσης δεδομένων. 7 Μπορείτε να εγγράψετε όποια ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια επιθυμείτε. Τα τηλεοπτικά κανάλια μετατρέπονται από την τηλεόραση και αποθηκεύονται σε εξωτερικό μέσο αποθήκευσης δεδομένων το οποίο είναι συνδεδεμένο στη θύρα USB. Τα αποθηκευμένα προγράμματα μπορούν να ανακληθούν και να αναπαραχθούν οποιαδήποτε στιγμή από τον κατάλογο αρχείων του εξωτερικού μέσου αποθήκευσης δεδομένων. Μπορείτε επίσης να αναπαράγετε ένα πρόγραμμα από τον κατάλογο ενώ εγγράφετε ένα άλλο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή και αναπαραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 24. 6

7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Λήψη ψηφιακών καναλιών 7 Για τη λήψη ψηφιακών τηλεοπτικών καναλιών απαιτείται ψηφιακή κεραία εξωτερικού ή εσωτερικού χώρου (παθητική ή ενεργή κεραία εσωτερικού χώρου με δική της τροφοδοσία). 7 Αν θέλετε να λαμβάνετε ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια μέσω του καλωδιακού σας συστήματος (DVB- C), πρέπει να συνδεθεί στην τηλεοπτική συσκευή το καλώδιο κεραίας για τον πάροχό σας υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης. 7 Σε αντίθεση με το αναλογικό σύστημα εκπομπής, δεν διαθέτει κάθε κανάλι τη δική του συχνότητα εκπομπής. Αντί γι' αυτό, αρκετά κανάλια ομαδοποιούνται σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο σε ομάδες γνωστές ως μπουκέτα. Μπορείτε να βρείτε τις τρέχουσες πληροφορίες εκπομπής στο Τελετέξτ διάφορων σταθμών εκπομπής ή να τις αναζητήσετε σε τρέχοντα τηλεοπτικό οδηγό ή στο Διαδίκτυο. 7 Διάφορα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια ιδιωτικών εταιρειών εκπομπής είναι κρυπτογραφημένα ( DVB-T και DVB-C). Η παρακολούθηση των καναλιών αυτών, καθώς και οι λειτουργίες εγγραφής και αναπαραγωγής είναι εφικτές μόνο με το κατάλληλο άρθρωμα CI και μια κάρτα SmartCard. Ρωτήστε σχετικά συνεργαζόμενο εξειδικευμένο κατάστημα. Τα κανάλια που διατίθενται από δημόσιους φορείς εκπομπής (στη Γερμανία ο ARD με τα EinsExtra, EinsFestival ή ο ZDF με το ZDF Info) και όλες τις άλλες εταιρείες εκπομπής δεν είναι κρυπτογραφημένα και μπορούν να λαμβάνονται χωρίς κάρτα SmartCard. Σημαντικές παρατηρήσεις σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος 7 Οι πληροφορίες που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν στην εξοικονόμηση πόρων αλλά και χρημάτων. 7 Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση για αρκετές ημέρες, θα πρέπει να αποσυνδέσετε το φις ρευματοληψίας για περιβαλλοντικούς λόγους καθώς και για λόγους ασφαλείας. Έτσι η τηλεόραση δεν καταναλώνει καθόλου ηλεκτρικό ρεύμα. 7 Επειδή η απενεργοποίηση της τηλεοπτικής συσκευής δεν την αποσυνδέει τελείως από το ρεύμα δικτύου, τραβήξτε το φις για να την αποσυνδέσετε τελείως από το ρεύμα δικτύου. 7 Αν η συσκευή είναι εξοπλισμένη με διακόπτη τροφοδοσίας, τότε θα αρκεί η απενεργοποίησή της με χρήση αυτού του διακόπτη. Η ενέργεια που καταναλώνεται από την τηλεοπτική συσκευή μειώνεται σε πρακτικά 0 W. 7 Σε κατάσταση αναμονής, η τηλεοπτική συσκευή καταναλώνει πολύ λίγη ενέργεια. Ωστόσο, ίσως είναι απαραίτητο να αφήσετε την τηλεοπτική συσκευή σε κατάσταση αναμονής για ορισμένες λειτουργίες (για παράδειγμα αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση και για λειτουργίες χρονοδιακόπτη). 7 Η τηλεοπτική συσκευή χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια όταν μειώνεται η φωτεινότητα. 7

8 ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Σύνδεση των καλωδίων κεραίας και ρεύματος 2 1 1a Για να λαμβάνετε επίγειες ψηφιακές εκπομπές (DVB-T) συνδέστε το καλώδιο της κεραίας οροφής ή της εσωτερικής κεραίας (παθητική ή ενεργητική κεραία εσωτερικού χώρου με δική της τροφοδοσία) στην υποδοχή κεραίας»ant IN«της τηλεόρασης. ή 1b Για να λαμβάνετε ψηφιακά καλωδιακά κανάλια (DVB-C) συνδέστε το καλώδιο της εξωτερικής κεραίας οροφής στην υποδοχής κεραίας»ant IN«της τηλεόρασης. ή 1c Για να λαμβάνετε αναλογικά τηλεοπτικά κανάλια, συνδέστε το καλώδιο της εξωτερικής κεραίας οροφής στην υποδοχή κεραίας»ant IN«της τηλεόρασης 2 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε πρίζα τοίχου. 7 Μη συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος της συσκευής σας στην πρίζα έως ότου έχετε συνδέσει τις εξωτερικές συσκευές και την κεραία. 7 Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος για να συνδέσετε τη τηλεοπτική συσκευή σε κατάλληλα γειωμένη πρίζα ασφαλείας. 7 Μη χρησιμοποιήσετε φις προσαρμογής ή καλώδιο επέκτασης που δεν πληροί τα εφαρμόσιμα πρότυπα ασφαλείας. Μην επεμβαίνετε στο καλώδιο ρεύματος. 7 Όταν συνδέετε μια κεραία εσωτερικού χώρου ίσως να χρειαστεί να τη δοκιμάσετε σε διάφορες θέσεις έως ότου επιτύχετε την καλύτερη λήψη. 8

9 ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο Σημείωση για το περιβάλλον 7 Το σύμβολο αυτό σε επαναφορτιζόμενες/κοινές μπαταρίες ή στη συσκευασία υποδηλώνει ότι η επαναφορτιζόμενη/κοινή μπαταρία δεν επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Για ορισμένες επαναφορτιζόμενες/κοινές μπαταρίες αυτό το σύμβολο μπορεί να συμπληρώνεται με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg) ή μόλυβδο (Pb) χρησιμοποιούνται αν οι επαναφορτιζόμενες/κοινές μπαταρίες περιέχουν περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή από 0,004% μόλυβδο. Οι επαναφορτιζόμενες/κοινές μπαταρίες, περιλαμβανομένων αυτών που δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα, δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Πάντα απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για το περιβάλλον. Πληροφορηθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς περί αποβλήτων στον τόπο διαμονής σας. 1 Ανοίξτε το διαμέρισμα των μπαταριών αφαιρώντας το κάλυμμα. 2 Τοποθετήστε τις μπαταρίες (2 x 1,5 V τύπου μίνι, π.χ. R03 ή AAA). Προσέχετε τη σωστή πολικότητα που είναι σημειωμένη στην κάτω επιφάνεια του διαμερίσματος των μπαταριών. 3 Κλείστε το διαμέρισμα μπαταριών. 7 Αν η τηλεόραση δεν ανταποκρίνεται πλέον σωστά στις εντολές του τηλεχειριστηρίου, ίσως να έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες. Πάντα αφαιρείτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες. 7 Ο κατασκευαστής δεν δέχεται καμία ευθύνη για βλάβες που προκύπτουν από μπαταρίες που διαρρέουν. 9

10 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Συνδέσεις στην τηλεοπτική συσκευή AV1 / S-VHS COMPONENT Pb Pr Y/AV2 L R Y/AV2 Υποδοχή SCART (σήμα CVBS, σήμα RGB); Υποδοχή βίντεο για βιντεοκάμερα S-Video.(σήμα βίντεο και ήχου) Υποδοχές για είσοδο βίντεο (σήμα YUV). Υποδοχές για είσοδο ήχου (σήμα YUV); Υποδοχή ήχου για βιντεοκάμερα Υποδοχή βίντεο για βιντεοκάμερα. Optic Out Audio PC-IN ANT IN Υποδοχή για έξοδο ήχου (οπτική) για σήματα PCM/ AC3. Για σύνδεση ψηφιακών ενισχυτών AV ή δεκτών AV. Υποδοχή για είσοδο ήχου για PC. Υποδοχή VGA, είσοδος βίντεο για PC. Υποδοχή κεραίας για DVB-T, DVB-C και αναλογική κεραία. 10

11 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ HDMI2 HDMI3 U USB HDMI1 CI Υποδοχή HDMI, είσοδος ήχου/βίντεο. Υποδοχή HDMI, είσοδος ήχου/βίντεο. Υποδοχή ακουστικών (για βύσμα 3,5 mm); Υποδοχές για έξοδο ήχου. Υποδοχή USB για εξωτερικά μέσα δεδομένων χωρίς δική τους τροφοδοσία και λειτουργία PVR, Υποδοχή HDMI, είσοδος ήχου/βίντεο. Υποδοχή Κοινής διεπαφής. Στοιχεία χειρισμού στην τηλεοπτική συσκευή 8/I Ενεργοποίηση της τηλεόρασης και επαναφορά σε κατάσταση αναμονής. Ο μόνος τρόπος για να αποσυνδέσετε την τηλεόραση από την τροφοδοσία ρεύματος δικτύου είναι να βγάλετε την πρίζα. V V + Ρύθμιση της έντασης ήχου. Επιλογή λειτουργιών μενού. MENU Άνοιγμα του μενού. Επιλογή στοιχείου μενού με»p+«ή»p «. Ενεργοποίηση της λειτουργίας με»v+«. Επιβεβαίωση της λειτουργίας με»v+«ή»v «. Για έξοδο από το μενού πιέστε»menu«. SOURCE Άνοιγμα της προεπιλογής για κανάλια AV. Στο μενού, πιέστε»p+«ή»p «για επιλογή και πιέστε»source«για επιβεβαίωση. P P+ Ενεργοποίηση της τηλεόρασης από κατάσταση αναμονής. Επιλογή καναλιών διαδοχικά. Επιλογή λειτουργιών στο μενού. 11

12 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Το τηλεχειριστήριο Βασικές λειτουργίες Ενεργοποίηση από αναμονή. Επιλογή καναλιού απ' ευθείας Επιλογή της λίστας καναλιών (»Όλα«,»ΑΓΠ1«έως»ΑΓΠ4«). Άνοιγμα του μενού επιλογής για αλλαγή μορφών εικόνας. Κατόπιν επιλέξτε με»<«ή»>«και πιέστε»ok«για επιβεβαίωση. Εμφάνιση πληροφοριών Άνοιγμα του βασικού μενού Άνοιγμα της λίστας καναλιών Ανοίξτε το μενού εργαλείων Ρύθμιση της έντασης του ήχου. Σίγαση Εγγραφή, αναπαραγωγή, παύση και διακοπή. (μόνο ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια). Απενεργοποίηση (αναμονή) Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας Τελετέξτ και TV. Άνοιγμα της»λίστας συσκευών HDMI CEC«. Λειτουργία ζάπινγκ, επιστροφή ένα επίπεδο πίσω στα μενού. Άνοιγμα του ηλεκτρονικού τηλεοπτικού οδηγού. Άνοιγμα μενού για κανάλια AV και είσοδο USB. Κατόπιν επιλέξτε με»v«,»<«,»>«ή»λ«και πιέστε»ok«για επιβεβαίωση. Ενεργοποίηση της τηλεόρασης από αναμονή, επιλογή καναλιών ένα προς ένα Άνοιγμα του μενού»prnp«. Πλοήγηση στο μενού Μετακίνηση του δρομέα στα μενού προς τα πάνω και κάτω. Μετακίνηση του δρομέα αριστερά/ δεξιά στα μενού. ενεργοποίηση διάφορων λειτουργιών. 12

13 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Το τηλεχειριστήριο Όλες οι λειτουργίες» «( κόκκινο ) Επιλογή σελίδων σε λειτουργία Τελετέξτ.» «(πράσινο) Επιλογή/ενεργοποίηση διάφορων» «(κίτρινο ) λειτουργιών στα μενού.» «(μπλε) Έναρξη της εγγραφής (μόνο για ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια, η εγγραφή γίνεται σε εξωτερικό μέσο αποθήκευσης δεδομένων). 4 Αποκάλυψη απαντήσεων σε λειτ. Τελετέξτ. Έναρξη ταχείας αναζήτησης προς τα εμπρός στην επισκόπηση αρχείων. Επιλογή διαφόρων υποτίτλων (μόνο για ψηφιακά κανάλια τηλεόρασης) Επιλογή διαφόρων γλωσσών ήχου (μόνο για ψηφιακά κανάλια τηλεόρασης) 8 Έναρξη αναπαραγωγής ενός προγράμματος για εξωτερικό μέσο αποθήκευσης δεδομένων. Επανάληψη εγγεγραμμένου προγράμματος.! Πάγωμα καρέ, αν δεν έχει συνδεθεί εξωτερικό μέσο αποθήκευσης δεδομένων. Παύση αναπαραγωγής. Λειτουργία χρονικής μετατόπισης (μόνο για ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια και όταν έχει συνδεθεί εξωτερικό μέσο αποθήκευσης δεδομένων). 7 Έναρξη αναπαραγωγής ενός προγράμματος για εξωτερικό μέσο αποθήκευσης δεδομένων. Τερματισμός εγγραφής ή αναπαραγωγής σε λειτουργία χρονικής μετατόπισης. Διαίρεση οθόνης σε λειτουργία Τελετέξτ. 5 Αλλαγή σε διπλό μέγεθος χαρακτήρων σε λειτ. Τελετέξτ. Επιλογή επόμενου κομματιού/ επόμενης εικόνας στην επισκόπηση αρχείων. 6 Aνανέωση σελίδας σε λειτουργία Τελετέξτ, επιλογή προηγούμενου κομματιού/ προηγούμενης εικόνας στην επισκόπηση αρχείων. 3 Διακοπή κίνησης στις σελίδες σε λειτουργία Τελετέξτ, έναρξη αναζήτησης εικόνας προς τα πίσω στην επισκόπηση αρχείων. 13

14 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Αρχικές ρυθμίσεις και συντονισμός τηλεοπτικών καναλιών Η τηλεόραση διαθέτει σύστημα αυτόματης αναζήτηση καναλιών, το οποίο αναζητά επίγεια κανάλια (DVB-T), καλωδιακά κανάλια (DVB-C) και αναλογικά κανάλια. Ξεκινάτε την αναζήτηση και κατόπιν αντιγράφετε τα τηλεοπτικά κανάλια σε τέσσερις λίστες αγαπημένων και τα ταξινομείτε εκεί στη σειρά που προτιμάτε. θέσεις καναλιών, για κανάλια DVB-T και DVB-C 1000 θέσεις και 1000 θέσεις για αναλογικά κανάλια. Οι διάφορες ρυθμίσεις Ανάλογα με τον τύπο κεραίας που έχει συνδεθεί, μπορείτε να αποφασίσετε ποια κανάλια θα θέλατε να αναζητήσει η τηλεόρασή σας. 7 Συντονίζει ψηφιακά επίγεια τηλεοπτικά κανάλια, στη σελ Συντονίζει τηλεοπτικά κανάλια από τον πάροχο καλωδιακής τηλεόρασης, στη σελ Συντονίζει αναλογικά τηλεοπτικά κανάλια, στο κεφάλαιο "Ειδικές λειτουργίες", αρχίζοντας στη σελ Περισσότερες ρυθμίσεις για ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια μετά τις αρχικές ρυθμίσεις μπορείτε να βρείτε στο κεφάλαιο "Ειδικές λειτουργίες", αρχίζοντας στη σελ Επιλέξτε γλώσσα και χώρα για όλους τους τύπους και κατόπιν συνεχίστε το διάβασμα του αντίστοιχου κεφαλαίου. Επιλογή γλώσσας, χώρας και τρόπου λειτουργίας 1 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση από την κατάσταση αναμονής με»8«,»1-0«ή»p+«ή»p-«. Κατά τις αρχικές ρυθμίσεις θα εμφανιστεί ο»οδηγός Εγκατάστ«. Βοήθεια: 7 Αν δεν εμφανιστεί το μενού αυτό, κάνετε επαναφορά της τηλεόρασης στις προεπιλεγμένες της ρυθμίσεις (βλ. σελ. 41). 2 Επιλέξτε τη γλώσσα μενού με»<«,»>«,»v«ή»λ«και πιέστε»ok«για επιβεβαίωση. 3 Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας με»<«ή»>«και πιέστε»ok«για επιβεβαίωση. Οι ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται στη»οικιακλειτργ«βοηθούν στην εξοικονόμηση ενέργειας. Εναλλακτικά, μπορεί να επιλεγεί το στοιχείο μενού»λειτoυpγıa κaτaστήμaτος«η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το κατάστημα για επίδειξη των λειτουργιών της συσκευής. 7 Τερματίστε τη»λειτoυpγıa κaτaστήμaτος«με επαναφορά της τηλεόρασης στις προεπιλεγμένες της ρυθμίσεις (βλ. σελ. 41). 4 Επιλέξτε τη χώρα στην οποία λειτουργεί η τηλεόραση με»<«,»>«,»v«ή»λ«και πιέστε»ok«για επιβεβαίωση. Εμφανίζεται το μενού»source Setup«με επισημασμένη τη γραμμή»τύπος Σύνδεσης«. 7 Μπορείτε να βρείτε μια περιγραφή του τρόπου συντονισμού του τηλεοπτικού καναλιού της επιλογής σας ανάλογα με τη συνδεδεμένη κεραία στα κανάλια που ακολουθούν. 14

15 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Συντονισμός επίγειων τηλεοπτικών καναλιών (DVB-T) 1 Στο μενού»ρυθμισεις ΠΗΓΗΣ«, στη γραμμή»τύπος Σύνδεσης«, κάνετε την επιλογή»εναέρ«με»<«ή»>«. 2 Επιλέξτε τη γραμμή»τύπσάρσης «με»v«ή»λ«. Με»<«ή»>«ρυθμίστε τον απαιτούμενο τύπο σάρωσης:»dtv«, σάρωση για ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια,»atv«, σάρωση για αναλογικά τηλεοπτικά κανάλια,»atv & DTV«, σάρωση για αναλογικά και ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια. Προσοχή: 7 Η τροφοδοσία της κεραίας (5V ) μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνον αν η κεραία είναι ενεργή κεραία εσωτερικού χώρου με ενισχυτή σήματος και δεν τροφοδοτείται ήδη με ρεύμα από πρίζα ρεύματος δικτύου (ή παρόμοια τροφοδοσία). Αλλιώς μπορεί να προκαλέσετε βραχυκύκλωμα και να προξενήσετε ανεπανόρθωτη ζημιά στην κεραία σας. 3 Επιλέξτε»Ενεργη κεραια«με»v«ή»λ«. Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία κεραίας με»<«ή»>«(»ενεργ.«). 4 Ξεκινήστε τη σάρωση με» «(πράσινο). Εμφανίζεται το μενού»αποτελ αναζήτ«και αρχίζει η αναζήτηση για τηλεοπτικά κανάλια. Αυτή μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά ανάλογα με τον αριθμό των λαμβανόμενων τηλεοπτικών καναλιών. Η σάρωση είναι πλήρης όταν εμφανιστεί ο πίνακας»προγραμματα«. 7 Μπορείτε να ματαιώσετε τη σάρωση πιέζοντας»menu«. 5 Για έξοδο από τη ρύθμιση πιέστε»menu«. Συντονισμός καλωδιακών τηλεοπτικών καναλιών (DVB-C) 1 Στο μενού»ρυθμισεις ΠΗΓΗΣ«, στη γραμμή»τύπος Σύνδεσης, επιλέξτε»καλωδιακά«με»<«ή»>«. 2 Επιλέξτε τη γραμμή»τύπσάρσης«με»v«ή»λ«. Με»<«ή»>«ρυθμίστε τον απαιτούμενο τύπο σάρωσης:»dtv«, σάρωση για ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια,»atv«, σάρωση για αναλογικά τηλεοπτικά κανάλια,»atv & DTV«, σάρωση για αναλογικά και ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια. 3 Επιλέξτε το»τύπος σάρωσης«με»v«ή»λ«. Κάνετε την επιλογή της προτίμησής σας (»Σύντομ«ή»Πλήρης«) με»<«ή»>«. Η λειτουργία σάρωσης»σύντομη«συντονίζει τα κανάλια σύμφωνα με τις πληροφορίες της εταιρείας καλωδιακής τηλεόρασης που περιλαμβάνονται στο εκπεμπόμενο σήμα. Αν επιλεγεί»πλήρης«, θα σαρωθεί όλη η περιοχή συχνοτήτων. Αυτή η επιλογή αναζήτησης μπορεί να διαρκέσει πολλή ώρα. Αυτή η επιλογή συνιστάται αν η εταιρεία καλωδιακής τηλεόρασης δεν υποστηρίζει τον τύπο σάρωσης»σύντομ«. 7 Μπορείτε να επιταχύνετε την αναζήτηση. Για να το κάνετε αυτό χρειάζεστε πληροφορίες σχετικά με τη συχνότητα και το αναγνωριστικό (ID) δικτύου. Συνήθως μπορείτε να έχετε αυτά τα δεδομένα από την εταιρεία σας καλωδιακής τηλεόρασης ή να τη βρείτε από φόρουμ στο Διαδίκτυο. 4 Ξεκινήστε τη σάρωση με» «(πράσινο). Εμφανίζεται το μενού»αποτελ αναζήτ«και αρχίζει η αναζήτηση για τηλεοπτικά κανάλια. Αυτή μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά ανάλογα με τον αριθμό των λαμβανόμενων τηλεοπτικών καναλιών. Η σάρωση είναι πλήρης όταν εμφανιστεί ο πίνακας»προγραμματα«. 7 Μπορείτε να ματαιώσετε τη σάρωση πιέζοντας»menu«. 5 Πιέστε»MENU«για έξοδο από τη ρύθμιση. 15

16 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Αλλαγή του πίνακα προγραμμάτων για ψηφιακά κανάλια Κανάλια που εντοπίζονται με τη σάρωση αποθηκεύονται στον πίνακα»προγραμματα«. Στον πίνακα προγραμμάτων μπορείτε να διαγράψετε κανάλια που δεν απαιτούνται, καθώς και να κλειδώσετε μεμονωμένα κανάλια (Γονικός έλεγχος). Μπορείτε επίσης να προσθέσετε κανάλια στη λίστα αγαπημένων, Επιπλέον, μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των καναλιών στη λίστα αγαπημένων. Με» «(πράσινο) μπορείτε να εμφανίσετε τα κανάλια που ανήκουν σε ένα δίκτυο. Μπορείτε να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα στον πίνακα προγραμμάτων με»p+«και στην προηγούμενη σελίδα με»p-«. Με» «(κίτρινο ) μπορείτε να ανοίξετε τη»διαχειρ ΛΙΣΤΑΣ«μέσα στον πίνακα προγραμμάτων. Σε αυτή τη Διαχειρ Λίστας μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας λίστες αγαπημένων. Επιλογή λιστών καναλιών 1 Ανοίξτε το μενού με»menu«. 2 Επιλέξτε το μενού»ρυθμισεισ ΠΗΓΗΣ«με»V«ή»Λ«και πιέστε»ok«για επιβεβαίωση. Εμφανίζεται το μενού»ρυθμισεισ ΠΗΓΗΣ«. 3 Επιλέξτε τη γραμμή»προγραμματα«με»v«ή»λ«και πιέστε»ok«για επιβεβαίωση. Εμφανίζεται το μενού»προγραμματα«. Σημαντική παρατήρηση: 7 Ο πίνακας προγραμμάτων και οι λίστες αγαπημένων αποθηκεύονται χωριστά σύμφωνα με τις διάφορες πηγές εισόδου (καλωδιακά, εναέρια). 7 Όταν ανοίγετε τον πίνακα Προγραμματα, εμφανίζεται η αντίστοιχη λίστα καναλιών για το τρέχον σήμα εισόδου. 7 Αν στον πίνακα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ εμφανιστεί η ένδειξη να έχει προστεθεί στο όνομα του καναλιού, τότε χρειάζεστε άρθρωμα CI και κάρτα Smart-Card για την παρακολούθηση αυτών των καναλιών ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 Das Erste Δίκτυο ΟΛΑ Υπηρεσ OΛΑ DTV ΡΆΛIO ΛEΛM ATV 1 Das Erste DTV 2 ZDF DTV 3 SAT1 DTV 4 N24 DTV 5 SAT3 DTV 6 24 DTV 7 HD Sport DTV 8 HD Test DTV 9 3sat DTV 10 RTL DTV 11 HD 1 DTV 12 Life DTV 13 Film DTV 14 Promo DTV 15 Sport1 DTV 16 TV Sport DTV 17 Sat.8 DTV 18 SKY DTV 19 TV6 DTV 20 TV5 DTV Επεξεργ Δίκτυο Διαχείρ λιστών Ταξινόμ Έξοδ Πίσω Επιλογή Αγαπ 16

17 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Δημιουργία λιστών αγαπημένων Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αγαπημένα σας κανάλια σε έως τέσσερις λίστες (ΑΓΠ1 έως ΑΓΠ4). Σημειώσεις: 7 Οι λίστες αγαπημένων πρέπει να δημιουργηθούν ξεχωριστά για όλες τις πηγές εισόδου (καλωδιακά, εναέρια). 7 Μπορείτε να επιλέξετε τη λίστα αγαπημένων πιέζοντας»fav«. 1 Στο μενού»προγραμματα«μεταβαίνετε στην προβολή λίστας με» «(κίτρινο ). 2 Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι με»v«ή»λ«. 3 Τοποθετήστε το κανάλι στις λίστες αγαπημένων 1 έως 4 με»<«ή»>«και πιέστε»ok«για επιβεβαίωση. Η θέση στη λίστα αγαπημένων επισημαίνεται με» «. Μπορείτε να εισάγετε το ίδιο κανάλι σε περισσότερες από μία λίστες αγαπημένων. Κάθε λίστα αγαπημένων μπορεί να περιέχει έως 255 κανάλια. 7 Επίσης μπορείτε να διαγράψετε κανάλια από τις λίστες αγαπημένων. Επιλέξτε το κανάλι προς διαγραφή με»v«,»λ«,»<«ή»>«και πιέστε»ok«για να το διαγράψετε. 7 Όταν διαγράφετε ένα κανάλι από τη λίστα αγαπημένων θα ενημερωθεί σειρά μέσα στη λίστα αγαπημένων. 4 Για έξοδο από τις ρυθμίσεις πιέστε»menu«. Ταξινόμηση καναλιών στη λίστα αγαπημένων Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των καναλιών στη λίστα αγαπημένων. 1 Στο μενού»προγραμματα«, επιλέξτε τη λίστα αγαπημένων»1«έως»4«. 2 Επιλέξτε το κανάλι που θα πρέπει να μετακινηθεί με»v«,»λ«,»<«ή»>«και επισημάνετέ το με» «( κόκκινο ). 3 Μετακινήστε το κανάλι στη νέα θέση του με»v«,»λ«,»<«ή»>«και πιέστε»ok«για επιβεβαίωση. Σημειώσεις: 7 Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 αν θα θέλατε να αλλάξετε άλλα κανάλια μέσα στην ίδια λίστα αγαπημένων. 7 Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 αν θα θέλατε να αλλάξετε άλλα κανάλια σε διαφορετική λίστα αγαπημένων. 4 Μπορείτε να βγείτε από την τρέχουσα λίστα αγαπημένων με» «(μπλε). Θα εμφανιστεί πάλι ολόκληρος ο πίνακας Προγραμματα. Διαγραφή καναλιών 1 Στο μενού»προγραμματα«επιλέξτε το τηλεοπτικό κανάλι για διαγραφή με»v«,»λ«,»<«ή»>«και πιέστε» «( κόκκινο ) για επιβεβαίωση. 2 Διαγράψτε το τρέχον κανάλι με» «(κίτρινο ) ή διαγράψτε όλα τα κανάλια με» «(μπλε). 3 Επιβεβαιώστε τη διαδικασία διαγραφής με» «(πράσινο). 4 Μπορείτε να βγείτε από τη διαδικασία διαγραφής με»<«. Παράλειψη εμφάνισης καναλιών Μπορείτε να επισημάνετε τα κανάλια της τηλεόρασης που πρέπει να παραβλέπονται κατά την επιλογή με»λ«ή»v«. Μπορείτε ωστόσο να τα επιλέξετε με χρήση των αριθμητικών πλήκτρων. 1 Στο μενού»προγραμματα«μεταβαίνετε στην προβολή λίστας με» «(κίτρινο ). 2 Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι με»v«or»λ«. 3 Επιλέξτε τη στήλη»παραλείπω«με»<«ή»>«και χρησιμοποιήστε»ok«για να επισημάνετε το κανάλι. Το κανάλι επισημαίνεται με» «. 7 Τα κανάλια μπορούν να γίνουν ενεργά πάλι.. Επιλέξτε το κανάλι με»v«ή»λ«και κατόπιν επιλέξτε τη στήλη»παραλείπω«και ενεργοποιήστε πάλι το κανάλι με»ok«. 17

18 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ρυθμίσεις εικόνας 1 Ανοίξτε το μενού με»menu«. 2 Επιλέξτε το στοιχείο μενού»ρυθμισ ΕΙΚΟΝΑΣ«με»V«ή»Λ«και πιέστε»ok«για επιβεβαίωση. Εμφανίζεται το μενού»ρυθμισ ΕΙΚΟΝΑΣ«. 3 Επιλέξτε τη γραμμή»τύπος Εικόνας«,»Φωτεινότητα«,»Αντίθεση«,»Οξύτητα«,»Χρώμα«, ή»θερμ. χρώματος«με»v«ή»λ«. Επιλέξτε την τιμή με»<«ή»>«και πιέστε»ok«για επιβεβαίωση. Σημειώσεις: Τύπος Εικόνας Χρήστης Φωτεινότητα 50 Αντίθεση 100 Οξύτητα 75 Χρώμα 65 Θερμ. χρώματος Προχωρ ρυθμίσεις εικόνας DNR Mpeg NR. ΡΥΘΜΙΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Έξοδ Πίσω Μέσ Off Off :46 7 Όταν αλλάζετε τις τιμές με»<«ή»>«, η οθόνη θα διαιρεθεί. Θα δείτε την τρέχουσα ρύθμιση στην αριστερή πλευρά και τη νέα ρύθμιση στη δεξιά πλευρά. 7 Στο μενού»ρυθμισ ΕΙΚΟΝΑΣ«μπορείτε επίσης να βρείτε άλλες πρόσθετες ρυθμίσεις. 4 Επιλέξτε τη γραμμή»dnr«,»mpeg NR«,»Έντονο χρώμα«,»τέλεια Διαύγ«,»Λειτ ταιν«,»γάμμα«,»δυναμ. Αντίθεση«,»Δυναμ Φωτ Φόντου«ή»ΦωτΦόντου«με»V«ή»Λ«. Επιλέξτε την τιμή με»<«ή»>«και πιέστε»ok«για επιβεβαίωση. Σημειώσεις: 7 Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία»mpeg NR«μόνο σε ψηφιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς και σε πηγές σήματος AV. Η λειτουργία»mpeg NR«μειώνει οποιεσδήποτε παρεμβολές από τεχνουργήματα (μπλοκ πίξελ) από ψηφιακά προγράμματα χάρη στη συμπίεση MPEG (όπως από δέκτες DVB-T ή συσκευές αναπαραγωγής DVD). 7 Η»Λειτ ταιν«εντοπίζει και επεξεργάζεται αυτόματα τις ταινίες για όλες τις πηγές καναλιών. Αυτό σημαίνει ότι θα απολαμβάνετε πάντα τη βέλτιστη εικόνα. Αυτό ισχύει για τους τρόπους λειτουργίας 480i, 576i και 1080i σε αναπαραγωγή τηλεόρασης και για άλλες πηγές καναλιών. Αν η»λειτ ταιν«είναι ενεργοποιημένη για προγράμματα χωρίς σήμα ταινίας, θα μπορούσαν να προκύψουν μικροπροβλήματα όπως πάγωμα της εικόνας, ελαττωματικοί υπότιτλοι ή λεπτές γραμμές στην εικόνα. 7 Η λειτουργία»δυναμ. Αντίθεση«προσαρμόζει δυναμικά την αντίθεση και με τρόπο βέλτιστο για το αντίστοιχο περιεχόμενο της εικόνας. 7 Με το»δυναμ Φωτ Φόντου«η συσκευή προσαρμόζει δυναμικά το φωτισμό φόντου στο περιεχόμενο της εικόνας. 7 Ο»ΦωτΦόντου«μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα μόνον αν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία»δυναμ Φωτ Φόντου«. 7 Το στοιχείο»memc«θα εμφανίζεται μόνο σε μενού προϊόντων LCD με δυνατότητα PPR 200 Hz και σε προϊόντα LED με δυνατότητα PPR 400 Hz. 5 Για έξοδο από τη ρύθμιση πιέστε»menu«. 18

19 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ρυθμίσεις ήχου 1 Ανοίξτε το μενού με»menu«. 2 Επιλέξτε το στοιχείο μενού»ρυθμισεισ ΗΧΟΥ«με»V«ή»Λ«και πιέστε»ok«για επιβεβαίωση. Εμφανίζεται το μενού»ρυθμισεισ ΗΧΟΥ«. 7 Περαιτέρω λειτουργίες εξηγούνται στα τμήματα που ακολουθούν. Ενταση Ήχου Ενταση Ήχου 10 Δεξιά/Αριστερά AVL Off Τύπος ήχου Στέρεο Κατάσταση Ήχου Κανονικος Πρoρρύθμιση ήχou Moυσική Εξωτερικ Ρυθμίσεις Εξόδ Ήχου Puθ / σεıς Πpoσβασıμότητας 1 Επιλέξτε τη γραμμή»ενταση Ήχου«με»V«ή»Λ«και αλλάξτε τη ρύθμιση με»<«ή»>«. Δεξιά/Αριστερά ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ Λήξ Πίσω :46 1 Επιλέξτε τη γραμμή»δεξιά/αριστερά«με»v«ή»λ«και αλλάξτε τη ρύθμιση με»<«ή»>«. Αυτόματη ένταση ήχου Οι τηλεοπτικοί σταθμοί εκπέμπουν σε διαφορετικές στάθμες έντασης ήχου. Η λειτουργία αυτόματου περιορισμού έντασης ήχου (AVL) σημαίνει ότι η ένταση διατηρείται η ίδια όταν αλλάζετε κανάλια. 1 Επιλέξτε τη γραμμή»avl«με»v«ή»λ«και κατόπιν επιλέξτε»αναμμένο«με»<«ή»>«. 7 Αν στη γραμμή»κατάσταση Ήχου«έχει γίνει η επιλογή»srs TS HD«, τότε δεν μπορεί να επιλεγεί η γραμμή AVL. Ήχος στερεοφωνικός/δύο καναλιών, μονοφωνικός Αν η συσκευή λαμβάνει προγράμματα με διπλό κανάλι ήχου, π.χ. ταινία με τον αρχικό ήχο στο κανάλι ήχου Β (ένδειξη:»dual II«) και τη μεταγλωττισμένη εκδοχή στο κανάλι ήχου Α (ένδειξη:»dual I«), τότε μπορείτε να επιλέξετε το κανάλι ήχου που επιθυμείτε. Αν η συσκευή σας λαμβάνει προγράμματα στερεοφωνικά ή Nicam, θα μεταβεί αυτόματα σε αναπαραγωγή στερεοφωνικού ήχου (ένδειξη:»στέρεο«). Μπορείτε να αλλάξετε τον ήχο σε»μόνο«αν η ποιότητα της στερεοφωνικής λήψης δεν είναι καλή. 1 Επιλέξτε τη γραμμή»τύπος ήχου«με»v«ή»λ«και προσαρμόστε τη ρύθμιση με»<«ή»>«. Εύρος στέρεο Αυτό αυξάνει το εύρος του παραγόμενου ήχου για στερεοφωνικά προγράμματα και βελτιώνει τον ήχο για μονοφωνική λήψη. 1 Επιλέξτε τη γραμμή»τύπος ήχου«με»v«ή»λ«. 2 Επιλέξτε τη ρύθμιση»εφέχώρ«με»<«ή»>«. 19

20 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Εφέ ήχου Το μενού αυτό σας προσφέρει τρία προκαθορισμένα εφέ (Μουσική, Φυσικ. και Ομιλια) και μία ρύθμιση που μπορείτε να καθορίσετε μόνοι σας (Χρήστης). 1 Επιλέξτε τη γραμμή»προρύθμ ήχου«με»v«ή»λ«. 2 Επιλέξτε το εφέ ήχου»μουσική«,»φυσικ.«ή»ομιλια«πιέζοντας»<«ή»>«7 Η επιλογή»χρήστης«είναι ενεργή όταν η ρύθμιση»κατάσταση Ήχου«έχει επιλεγεί ως»κανονικός«ή»εφέχώρ«. SRS TruSurround HD Η τεχνολογία SRS TruSurround HD είναι τεχνολογία ήχου που καλύπτεται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και είναι ενσωματωμένη στην τηλεοπτική συσκευή. Με αυτήν απαιτούνται μόνο τα ενσωματωμένα ηχεία για την παραγωγή εφέ ήχου Surround. 1 Επιλέξτε τη γραμμή»τύπος ήχου«με»v«ή»λ«. 2 Επιλέξτε τη ρύθμιση»srs TS HD«με»<«ή»>«. 3 Επιλέξτε τη γραμμή»srs Προρύθμ ήχου«με»v«ή»λ«. 4 Επιλέξτε τη ρύθμιση ήχου»χρήστης«,»μουσική«,»φυσικ.«ή»ομιλία«πιέζοντας»<«ή»>«. Ισοσταθμιστής Η επιλογή Ισοσταθμιστης προσφέρει μια ρύθμιση ήχου που μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς. Η επιλογή Ισοσταθμιστης εμφανίζεται στο μενού όταν η ρύθμιση»κατάσταση Ήχου«έχει επιλεγεί ως»εφέχώρ«ή»κανονικός«, και το»μέσο Ήχου«ως»Χρήστης«. 1 Επιλέξτε»Ισοσταθμιστης«με»V«ή»Λ«και πιέστε»ok«για επιβεβαίωση. Εμφανίζεται το μενού»ισοσταθμιστης«. 7 Αν στη γραμμή»κατάσταση Ήχου«έχει γίνει η επιλογή»srs TS HD«, τότε δεν θα εμφανίζεται η γραμμή»ισοσταθμιστης«. 2 Επιλέξτε τη ζώνη συχνοτήτων»120hz«με»v«ή»λ«. Επιλέξτε την επιθυμητή τιμή με»<«ή»>«. 3 Επιλέξτε την επόμενη ζώνη συχνοτήτων με»v«ή»λ«και επαναλάβετε τη ρύθμιση. 4 Πιέστε»<«για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση. Ηχητική περιγραφή (ηχητικοί υπότιτλοι) Η ηχητική περιγραφή είναι ένα πρόσθετο κανάλι ήχου για άτομα με προβλήματα όρασης. Παρέχονται περιγραφές δραστηριοτήτων, περιβάλλοντος, αλλαγής σκηνών, χειρονομιών και εκφράσεων του προσώπου των ηθοποιών. Αυτό το ηχητικό κανάλι εκπέμπεται ταυτόχρονα με τον κανονικό ήχο σε ψηφιακά κανάλια. Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από το αντίστοιχο κανάλι και το σταθμό εκπομπής. 1 Επιλέξτε τη γραμμή»ηχητική περιγραφή«με»v«ή»λ«και επιλέξτε»αναμμένο«με»<«ή»>«. 2 Επιλέξτε τη γραμμή»ενταση Ήχου«με»V«ή»Λ«και αλλάξτε την ένταση με»<«ή»>«. Έξοδος από τη ρύθμιση 1 Για έξοδο από τη ρύθμιση πιέστε»menu«.v * Με την άδεια της SRS Labs, Inc. Οι ονομασίες TruSurround HD, SRS και το σύμβολο είναι εμπορικά σήματα της SRS Labs, Inc. 20

21 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Βασικές λειτουργίες Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 1 Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την κατάσταση αναμονής, πιέστε»8«,»1-0«ή»p+«ή»p-«. 2 Πιέστε»8«για μετάβαση της τηλεόρασης στην κατάσταση αναμονής. Επιλογή καναλιών 1 Πιέστε»1-0«για απ' ευθείας επιλογή καναλιών. 2 Επιλέξτε κανάλια ένα προς ένα με»p+ή»p-«. 3 Ανοίξτε τη λίστα καναλιών με»ok«, επιλέξτε το επιθυμητό τηλεοπτικό κανάλι με»v«,»λ«,»<«ή»>«και πιέστε»ok«για επιβεβαίωση. Μπορείτε να βγείτε από τη λίστα καναλιών με»menu«. Επιλογή καναλιών από λίστες Μπορείτε να επιλέξετε κανάλια από διάφορες λίστες (π.χ. Όλα, ΑΓΠ1 έως ΑΓΠ4). 1 Πιέστε»FAV«για να ανοίξετε μια επισκόπηση του πίνακα Προγράμματα. Εμφανίζεται η επισκόπηση. 2 Επιλέξτε έναν πίνακα προγραμμάτων με»λ«ή»v«και ανοίξτε τον με»ok«. 3 Επιλέξτε ένα τηλεοπτικό κανάλι με»v«,»λ«,»<«ή»>«και πιέστε»ok«για επιβεβαίωση. 4 Πιέστε»MENU«για έξοδο από τον πίνακα προγραμμάτων. Επιλογή προρυθμισμένου καναλιού AV 1 Ανοίξτε το μενού»επιλογή Πηγής«με» «. 2 Επιλέξτε είσοδο AV με»v«,»λ«,»<«ή»>«και πιέστε»ok«για επιβεβαίωση. 3 Χρησιμοποιήστε»1-0«για να επιστρέψετε στο τηλεοπτικό κανάλι. Ρύθμιση της έντασης του ήχου 1 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου με»+ o «. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου 1 Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο (σίγαση) και να τον ενεργοποιήσετε πάλι, πιέστε»p«. Εμφάνιση πληροφοριών 1 Εμφανίστε τις πληροφορίες με»?«. Οι πληροφορίες παύουν να να εμφανίζονται αυτόματα μετά από μικρό διάστημα. Πάγωμα καρέ Αν θέλετε να δείτε για περισσότερο χρόνο μια συγκεκριμένη σκηνή, μπορείτε να "παγώσετε" το καρέ του τρέχοντος προγράμματος. 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία παγώματος καρέ με»$«. 2 Τερματίστε τη λειτουργία παγώματος καρέ με»$«. 7 Αν στην τηλεόραση έχει συνδεθεί εξωτερικό μέσο αποθήκευσης δεδομένων, η λειτουργία χρονικής μετατόπισης ενεργοποιείται με»$«. Η λειτουργία χρονικής μετατόπισης περιγράφεται στη σελίδα 27. Ρυθμίσεις εικόνας Διατίθενται διάφορες ρυθμίσεις εικόνας. 1 Ανοίξτε το μενού με»tools«. 2 Επιλέξτε τη γραμμή»προρρύθυιση ήχου«με»v«ή»λ«. 3 Επιλέξτε»Χρήστης«,»ΟικνTV«,»Ζωηρ.«,»Φυσικ.«,»Σινεμά«ή»Αθλητικά«πιέζοντας»<«ή»>«. Ρυθμίσεις ήχου Διατίθενται διάφορες ρυθμίσεις ήχου. 1 Ανοίξτε το μενού με»tools«. 2 Επιλέξτε τη γραμμή»τύπος Eικόvας«με»V«ή»Λ«. 3 Επιλέξτε τη ρύθμιση ήχου»χρήστης«,»μουσική«,»φυσικ.«ή»ομιλία«πιέζοντας»<«ή»>«. 7 Η επιλογή»χρήστης«είναι ενεργή όταν η ρύθμιση»κατάσταση Ήχου«έχει επιλεγεί ως»κανονικός«ή»εφέχώρ«. 21

22 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Γλώσσα καναλιού ήχου Σε ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια διατίθενται διάφορες γλώσσες. Αυτό εξαρτάται από το εκπεμπόμενο πρόγραμμα. 1 Ανοίξτε το μενού επιλογής με» «. 2 Επιλέξτε τη γλώσσα με»v«ή»λ«και πιέστε»ok«για επιβεβαίωση. Υπότιτλοι Σε ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια διατίθενται διάφοροι υπότιτλοι. Αυτό εξαρτάται από το εκπεμπόμενο πρόγραμμα. 1 Ανοίξτε το μενού επιλογής με» «. 2 Επιλέξτε τους υπότιτλους με»v«ή»λ«και πιέστε»ok«για επιβεβαίωση. Λειτουργία Ζουμ Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να μεγεθύνετε ην εικόνα όπως απαιτείται. 1 Ανοίξτε το μενού με»tools«. 2 Επιλέξτε τη γραμμή»zoom«με»v«ή»λ«. 3 Πιέστε»OK«επανειλημμένα για να μεγεθύνετε την εικόνα σε τρία βήματα. Οικονομική λειτουργία Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας 1 Ανοίξτε το μενού με»tools«. 2 Επιλέξτε τη γραμμή»οικνtv«με»v«ή»λ«. 3 Ενεργοποιήστε την οικονομική λειτουργία με»<«ή»>«. 4 Απενεργοποιήστε πάλι την οικονομική λειτουργία με»<«ή»>«. Λειτουργία εναλλαγής καναλιών Η λειτουργία αυτή θυμάται το τρέχον κανάλι που παρακολουθείτε όταν αλλάζετε σε άλλα κανάλια (ζάπινγκ). 1 Πιέστε»1-0«ή»P+«,»P «για να επιλέξετε το κανάλι για αποθήκευση στη μνήμη ζάπινγκ και πιέστε»<«για επιβεβαίωση. 2 Πιέστε»1-0«ή»Λ«,»V«για αλλαγή σε άλλο τηλεοπτικό κανάλι. 3 Πιέστε»<«για εναλλαγή μεταξύ του αποθηκευμένου τηλεοπτικού καναλιού και του τελευταίου τηλεοπτικού καναλιού που είδατε. 4 Τερματίστε τη λειτουργία»menu«. Ηλεκτρονικός τηλεοπτικός οδηγός Ο ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων προσφέρει μια επισκόπηση όλων των προγραμμάτων που θα εκπέμπονται την εβδομάδα που ακολουθεί (μόνο για ψηφιακούς σταθμούς). 1 Πιέστε»GUIDE«για να εμφανίσετε πληροφορίες καναλιών. Σημειώσεις: 7 Δεν παρέχουν όλα τα κανάλια λεπτομερή τηλεοπτικό οδηγό. 7 Πολλές εταιρείες εκπομπής εκπέμπουν το τρέχον πρόγραμμα, αλλά δεν προσφέρουν λεπτομερείς περιγραφές. 7 Υπάρχουν εταιρείες εκπομπής που δεν παρέχουν καθόλου πληροφορίες. 2 Πιέστε»V«ή»Λ«για να επιλέξετε ένα τηλεοπτικό κανάλι. Εμφανίζονται τα προγράμματα που εκπέμπονται από το επιλεγμένο τηλεοπτικό κανάλι την τρέχουσα ημέρα. 3 Μεταβείτε στις πληροφορίες για το τρέχον πρόγραμμα με >«. 7 Μπορείτε να ανοίξετε και να κλείσετε τις εκτεταμένες πληροφορίες προγράμματος με»?«. 7 Μπορείτε να προσθέσετε την επιλεγμένη εκπομπή στο χρονοδιακόπτη μνήμης πιέζοντας»ok«. 4 Πιέστε»V«για να επιλέξετε πληροφορίες για το επόμενο πρόγραμμα και»λ«για να επιστρέψετε στις πληροφορίες του τρέχοντος προγράμματος. 5 Επιλέξτε προγράμματα στις ερχόμενες ημέρες με» «(πράσινο) και επιστρέψτε στην τρέχουσα ημέρα με» «( κόκκινο ). 6 Επιστρέψτε στην επιλογή καναλιών με»<«. Σημειώσεις: 7 Φιλτράρετε για ορισμένα προγράμματα με» «(μπλε), επιλέξτε τον τύπο καναλιού με»<«,»>«,»v«ή»λ«και πιέστε»ok«για επιβεβαίωση. Εμφανίζονται προγράμματα που συμφωνούν με τον επιλεγμένο τύπο καναλιού. 7 Για έξοδο από τον ηλεκτρονικό τηλεοπτικό οδηγό πιέστε»menu«. 22

23 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Αλλαγή σχήματος εικόνας Η τηλεόραση αλλάζει αυτόματα σχήμα εικόνας σε 16:9 αν αυτό το σχήμα ανιχνευτεί μέσω της υποδοχής SCART. 1 Επιλέξτε το σχήμα εικόνας με» «. Εμφανίζεται το επιλεγμένο σχήμα εικόνας (π.χ.»16:9«). Μπορείτε να επιλέξετε από τα ακόλουθα σχήματα εικόνας:»αυτομ«σχήμα Το σχήμα εικόνας αλλάζει αυτόματα σε»16:9«για προγράμματα 16:9. Το σχήμα εικόνας αλλάζει αυτόματα σε»4:3«για προγράμματα 4:3. Σχήματα»16:9«και»14:9«Σε προγράμματα με σχήμα 4:3, η εικόνα εκτείνεται οριζόντια αν επιλεγεί σχήμα»16:9«ή»14:9«. Η γεωμετρία της εικόνας επεκτείνεται οριζόντια. Με πραγματικές πηγές σήματος 16:9 (από κωδικοποιητή στην υποδοχή SCART) η εικόνα καταλαμβάνει πλήρως την οθόνη και με τη σωστή γεωμετρία. Σχήμα»4:3«Η εικόνα εμφανίζεται σε σχήμα 4:3. Σχήμα»LetterBox«Η ρύθμιση Letterbox είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για προγράμματα 16:9 Παύουν να εμφανίζονται οι μαύρες ταινίες που συνήθως υπάρχουν στο πάνω και στο κάτω μέρος της οθόνης και οι εικόνες 4:3 καταλαμβάνουν όλη την οθόνη. Οι εκπεμπόμενες εικόνες μεγεθύνονται, αλλά αποκόπτονται ελαφρά στο πάνω και το κάτω μέρος. Η γεωμετρία της εικόνας παραμένει αναλλοίωτη. Σχήμα»Υπότιτλοι«Αν δεν μπορείτε να διαβάσετε τους υποτίτλους που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης, τότε επιλέξτε»υπότιτλοι«. Σχήμα»Panorama«Αυτή η ρύθμιση είναι κατάλληλη για ταινίες σε ιδιαίτερα ευρύ σχήμα. Σε προγράμματα με σχήμα 4:3, η εικόνα επεκτείνεται οριζόντια αν επιλεγεί η λειτουργία»panorama«. Η γεωμετρία της εικόνας επεκτείνεται οριζόντια. Σχήμα»Over Scan«Στη λειτουργία αυτή οι εικόνες HD δεν αποκόπτονται από τις υποδοχές HDMI ή συνιστωσών και εμφανίζονται στο αρχικό τους μέγεθος. Αυτό έχει εφαρμογή μόνο σε λειτουργία HDMI και για αναλύσεις από 720p και άνω. 23

24 ΕΓΓΡΑΦΗ USB Πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή και την αναπαραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων Η εγγραφή και αναπαραγωγή προγραμμάτων μπορεί να γίνει μόνο με ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια ( DVB-T και DVB-C). Τα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια (DVB-T και DVB-C) που μπορείτε να εγγράψετε και να αναπαράγετε επίσης εξαρτώνται από το σταθμό εκπομπής. Η εγγραφή και αναπαραγωγή προγραμμάτων, καθώς και η λειτουργία χρονικής μετατόπισης μπορούν να γίνουν μόνο με χρήση εξωτερικού μέσου αποθήκευσης δεδομένων (σκληρού δίσκου ή στικ USB). Το μέσο αποθήκευσης δεδομένων πρέπει να έχει χωρητικότητα τουλάχ. 2 GB. Οι εγγραφές μπορούν να γίνουν με τα περισσότερα μέσα αποθήκευσης δεδομένων που διατίθενται στην αγορά. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη λειτουργία με όλα τα μέσα αποθήκευσης δεδομένων. Αν εγγράψετε ένα πρόγραμμα σε εξωτερικό μέσο αποθήκευσης δεδομένων, μπορείτε να το παρακολουθήσετε μόνο στην τηλεόρασή σας. Δεν είναι εφικτή η αναπαραγωγή αυτών των προγραμμάτων σε άλλες συσκευές. Αν δώσετε την τηλεόρασή σας για επισκευή και χρειάζεται να αντικατασταθούν εξαρτήματα, ίσως να μην είναι εφικτή πλέον η αναπαραγωγή των εγγραφών στην επιδιορθωμένη τηλεόραση. Η λήψη του σταθμού εκπομπής SKY στη Γερμανία προς το παρόν είναι εφικτή μόνο με κατάλληλο αποκωδικοποιητή. Η Grundig δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων αποθηκευμένων σε εξωτερικό μέσο αποθήκευσης δεδομένων. Πιθανοί περιορισμοί κατά τη χρήση εξωτερικού μέσου αποθήκευσης δεδομένων Ανάλογα με το σταθμό εκπομπής, μπορεί να αντιμετωπίσετε διάφορους περιορισμούς σε ορισμένες λειτουργίες από ορισμένα τηλεοπτικά κανάλια. Η GRUNDIG δεν έχει καμία επίδραση σεαυτούς τους περιορισμούς. Η εγγραφή ενός προγράμματος στο εξωτερικό μέσο αποθήκευσης δεδομένων μπορεί να έχει απενεργοποιηθεί από την εταιρεία εκπομπής. Αν στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα»προστασία URI! Περιορ. λειτ. PR«, τότε μπορεί η εγγραφή ή η χρονική μετατόπιση να έχει περιοριστεί (επιτρέπεται μία εγγραφή) ή απενεργοποιηθεί (δεν επιτρέπεται η εγγραφή) από την εταιρεία εκπομπής. * URI = Πληροφορίες δικαιωμάτων χρήστη (Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων). Αν εγγράψετε και αποθηκεύσετε ένα πρόγραμμα σε ένα εξωτερικό μέσο αποθήκευσης δεδομένων, μπορεί να ισχύουν περιορισμοί για την αναπαραγωγή. Η εταιρεία εκπομπής μπορεί να σας επιτρέπει να δείτε αυτό το πρόγραμμα μία ή περισσότερες φορές αλλά επίσης θα μπορούσε να το κάνει διαθέσιμο για ορισμένο μόνο χρονικό διάστημα. Τα προγράμματα που δεν είναι κατάλληλα για ανήλικους θα απαιτούν την εισαγωγή αριθμού PIN αμέσως πριν αρχίσει η εγγραφή. Αν δεν δοθεί αυτή η εξουσιοδότηση, δεν μπορεί να αρχίσει η εγγραφή. Η αντιγραφή ενός προγράμματος ψηφιακού τηλεοπτικού καναλιού σε συσκευή εγγραφής βιντεοκασέτας ή συσκευή εγγραφής DVD με χρήση της υποδοχής»av 1«(αναλογικό σήμα εικόνας/ ήχου) μπορεί επίσης να περιορίζεται από την εταιρεία εκπομπής. Αυτό εφόσον η συσκευή σας υποστηρίζει τη λειτουργία αντιγραφής. 24

25 ΕΓΓΡΑΦΗ USB Σύνδεση εξωτερικών μέσων αποθήκευσης δεδομένων Σημειώσεις: 7 Πριν αποσυνδέσετε το μέσο αποθήκευσης δεδομένων, θέστε την τηλεόραση σε αναμονή με»8«. Συνδέστε τη συσκευή και κατόπιν ενεργοποιήστε πάλι την τηλεόραση. 7 Πριν αποσυνδέσετε το εξωτερικό μέσο αποθήκευσης δεδομένων, η τηλεόραση θα πρέπει να τεθεί σε κατάσταση αναμονής, ώστε να μην προκληθεί απώλεια δεδομένων. 7 Η τηλεόρασή σας διαθέτει δύο υποδοχές USB,»USB«.»USB«: χρησιμοποιείται για σύνδεση μέσων αποθήκευσης δεδομένων, τα οποία απαιτούν πρόσθετη τροφοδοσία για παράδειγμα, εξωτερικών σκληρών δίσκων. Σημειώσεις: 7 Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο δικτύου για εξωτερικούς σκληρούς δίσκους οι οποίοι έχουν συνδεθεί στην υποδοχή»usb1«της τηλεόρασης αυτής, πρέπει να συνδεθεί και αυτό το καλώδιο δικτύου από την τροφοδοσία ρεύματος όταν απενεργοποιηθεί η τηλεόραση. 7 Τα εξωτερικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων δεν επιτρέπεται να αποσυνδεθούν από την τηλεόραση ενώ υπάρχει πρόσβαση σε αρχεία στο μέσο αποθήκευσης δεδομένων. Ρυθμίσεις για εγγραφή USB Επιλογή του μενού 1 Ανοίξτε το μενού με»menu«. 2 Επιλέξτε τη γραμμή»εγγραφη USB«με»V«ή»Λ«και πιέστε»ok«για επιβεβαίωση. Εμφανίζεται το μενού»εγγραφη USB«. ΕΓΓΡΑΦΗ USB :46 PRnP Αυτ. Προεπ Ενεργ. OK Διαχείρ μέσου δεδομ AσΦαλής αφαίρεση δίσκou Δίσκ USB Διαμέρισμα C: Χώρος σε Χρήση %3 Χρήση (MB) 1249 Σύνολο (MB) Συνδέστε την υποδοχή»usb1«της τηλεόρασης και την αντίστοιχη υποδοχή του μέσου αποθήκευσης δεδομένων (εξωτερικό σκληρό δίσκο), χρησιμοποιώντας καλώδιο USB, 2 Επιβεβαιώστε την ένδειξη» «με» «(πράσινο). Εμφανίζεται τότε η επισκόπηση αρχείων. Υπολειπ χρόν. εγγραφ. SD Υπολειπ χρόν. εγγραφ. HD Έξοδ Πίσω 1,008 min 288 min 25

26 ΕΓΓΡΑΦΗ USB Ενεργοποίηση αυτόματης προεπισκόπησης Αν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη προεπισκόπηση, εμφανίζεται στην επισκόπηση αρχείων μια προεπισκόπηση του επιλεγμένου αρχείου. 1 Επιλέξτε τη γραμμή»αυτ. Προεπ«με»V«ή»Λ«. 2 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία με»<«ή»>«(»αναμμένο«). 3 Για έξοδο από τη ρύθμιση πιέστε»menu«. Ασφαλής αφαίρεση δίσκου 1 Επιλέξτε τη γραμμή»ασφαλής αφαίρεση δίσκου«με»v«ή»λ«και πιέστε»ok«για επιβεβαίωση. 7 Τώρα μπορεί να αφαιρεθεί ο δίσκος από την υποδοχή Επιλογή εξωτερικών μέσων αποθήκευσης δεδομένων Αν στην τηλεόρασή σας έχουν συνδεθεί περισσότερα από ένα εξωτερικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων, μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό. 1 Επιλέξτε τη γραμμή»δίσκ«με»v«ή»λ«2 Επιλέξτε το επιθυμητό μέσο αποθήκευσης δεδομένων με»<«ή»>«. 3 Για έξοδο από τη ρύθμιση πιέστε»menu«. Επιλογή ενός διαμερίσματος του εξωτερικού μέσου αποθήκευσης δεδομένων Αν το εξωτερικό μέσο αποθήκευσης δεδομένων διαθέτει διαμερίσματα, επιλέξτε το διαμέρισμα που θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε. 1 Επιλέξτε τη γραμμή»διαμέρισμα«με»v«ή»λ«. 2 Επιλέξτε το διαμέρισμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε με»<«ή»>«. 3 Για έξοδο από τη ρύθμιση πιέστε»menu«. Δοκιμή του εξωτερικού μέσου αποθήκευσης δεδομένων Μπορείτε να υποβάλετε εξωτερικά μέσα υποθήκευσης δεδομένων σε δοκιμή για να διαπιστώσετε αν είναι κατάλληλα για την επιλεγμένη λειτουργικότητα. 1 Επιλέξτε τη γραμμή»δίσκ«με»v«ή»λ«. Αν έχουν συνδεθεί περισσότερα από ένα μέσα αποθήκευσης δεδομένων, επιλέξτε το επιθυμητό με»<«ή»>«. 2 Επιλέξτε τη γραμμή»διαμέρισμα«με»v«ή»λ«. Αν διατίθενται περισσότερα από ένα διαμερίσματα. επιλέξτε αυτό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε με»<«ή»>«. 3 Επιλέξτε τη γραμμή»έλεγχ δίσκ«με»v«ή»λ«και πιέστε»ok«για επιβεβαίωση. Εμφανίζονται πληροφορίες για το μέσο αποθήκευσης δεδομένων. 4 Για έξοδο από τη ρύθμιση πιέστε»menu«. 26

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LCD TV EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6 Ειδικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6 Ειδικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

COLOR TELEVISION VISION 2 19-2930T DVD

COLOR TELEVISION VISION 2 19-2930T DVD COLOR TELEVISION VISION 2 19-2930T DVD el hr c ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ------------------------------------------------------------------------------- 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6 Ειδικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Χειρισμός των στοιχείων του μενού Ρυθμίσεις.30

Περιεχόμενα. Χειρισμός των στοιχείων του μενού Ρυθμίσεις.30 Περιεχόμενα Χαρακτηριστικά... 3 Αγαπητέ πελάτη της SHARP... 3 Εισαγωγή... 3 Προετοιμασία... 3 Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 4 Μέτρα ασφαλείας... 5 Σύνδεση σε σύστημα κατανομής τηλεοπτικού σήματος (καλωδιακή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής

Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3 Χαρακτηριστικά...3

Διαβάστε περισσότερα

Ήχου... 30 υπολογιστή (PC)... 14

Ήχου... 30 υπολογιστή (PC)... 14 Περιεχόμενα Χαρακτηριστικά... 3 Κλείδωμα ενός καναλιού... 22 Αγαπητέ πελάτη της SHARP... 3 Διαχείριση σταθμών: Αγαπημένα... 22 Εισαγωγή... 3 Λειτουργίες πλήκτρων... 22 Διαχείριση σταθμών: Ταξινόμηση λίστας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ελληνικά - 1 -

Περιεχόμενα. Ελληνικά - 1 - Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας... 2 Τα πρώτα βήματα... 3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ... 3 Σύνδεση κεραίας/καλωδιακής λήψης... 4 Τηλεχειριστήριο - 1... 6 Συνδέσεις... 7 Πρώτη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

LC-32LE350V-BK LC-32LE350V-WH LC-39LE350V-BK LC-39LE350V-WH

LC-32LE350V-BK LC-32LE350V-WH LC-39LE350V-BK LC-39LE350V-WH LC-32LE350V-BK LC-32LE350V-WH LC-39LE350V-BK LC-39LE350V-WH БЪЛГАРСКИ MAGYAR ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 50234336 EΛΛΗVΙΚ LCD ÖÂÅÒÅÍ ÒÅËÅÂÈÇÎĞ LCD SZÍNES TELEVÍZIÓ ĞÚÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÇÀ ÓÏÎÒĞÅÁÀ HASZNÁLATI

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014 Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies SA Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest Technologies 2014 «Η πνευματική Ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN ENGLISH ITALIANO FRANÇAİS DEUTSCH ПОСІБНИК З КОРИСТУВАННЯ ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ NAUDOTOJO VADOVAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KASUTUSJUHEND מדריך הפעלה NORSK DANSK SUOMİ POLSKİ MAGYAR ČEŠTİNA ROMÂNĂ EΛΛΗVΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Picture similar Εγχειριδιο περιεχόμενα 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ 6 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 6 1.2 Αποθήκευση 7 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 7 1.4 Αξεσουάρ 7 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD. Οδηγίες Χρήσης A-EHJ-100-71(1) Οδηγός εκκίνησης. Παρακολουθώντας τηλεόραση. Χρήση προαιρετικών συσκευών. Χρήση των λειτουργιών ΜΕΝΟΥ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD. Οδηγίες Χρήσης A-EHJ-100-71(1) Οδηγός εκκίνησης. Παρακολουθώντας τηλεόραση. Χρήση προαιρετικών συσκευών. Χρήση των λειτουργιών ΜΕΝΟΥ A-EHJ-100-71(1) ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD Οδηγίες Χρήσης Οδηγός εκκίνησης Παρακολουθώντας τηλεόραση Χρήση προαιρετικών συσκευών Χρήση των λειτουργιών ΜΕΝΟΥ Πρόσθετες πληροφορίες KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A /

Διαβάστε περισσότερα

THT503. Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD. Εγχειρίδιο χρήσης. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net

THT503. Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD. Εγχειρίδιο χρήσης. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THT503 Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD Εγχειρίδιο χρήσης Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net Πίνακας Περιεχομένων 1.0 Εισαγωγή 2 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 2 1.2 Αποθήκευση 3 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση LCD

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση LCD Αρ. μοντέλου TX-L32E3E TX-L37E3E TX-L42E3E Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση LCD Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Panasonic. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Eλληνικά. Παρακολούθηση τηλεόρασης. Γενικά. Επισκόπηση προϊόντος. Βασικό μενού. Συνδέσεις & Εγκατάσταση.

Πίνακας περιεχομένων. Eλληνικά. Παρακολούθηση τηλεόρασης. Γενικά. Επισκόπηση προϊόντος. Βασικό μενού. Συνδέσεις & Εγκατάσταση. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ Πίνακας περιεχομένων Γενικά Πληροφορίες για τη φροντίδα και την ασφάλεια...104 Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση...104 Καθαρισμός δίσκων...104 Χειρισμός μονάδας σκληρού δίσκου (HDD)...104

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...14

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...14 Περιεχόμενα Πληροφορίες Κανονισμών...2 Περιγραφή των προειδοποιητικών συμβόλων...2 Επισημάνσεις Ασφαλείας...2 Πρόλογος...4 Εγγύηση και Σέρβις / Επιδιόρθωση..4 Καθαρισμός...4 1. Εκκίνηση...5 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

GP30 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης

GP30 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης GP30 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας... 3 Εισαγωγή... 6 Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα... 6 Περιεχόμενα συσκευασίας... 7 Εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD

ΜΟΝΤΕΛΟ LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD ΜΟΝΤΕΛΟ LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD ASA Δήλωση CE: ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ SHARP Electronics (Europe) GmbH ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ο προσαρμογέας USB ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

MX880UST (Όνομα μοντέλου: MX712 UST) Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης

MX880UST (Όνομα μοντέλου: MX712 UST) Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης MX880UST (Όνομα μοντέλου: MX712 UST) Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης Καλωσορίσατε Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας...3 Εισαγωγή...7 Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα...7 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. 52E 102mini 102E 103 202E 203 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo. Ελληνικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. 52E 102mini 102E 103 202E 203 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo. Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 52E 102mini 102E 103 202E 203 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo Ελληνικά ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!! Οι δορυφορικοί δέκτες της Ferguson υποστηρίζουν εγγραφή σε εξωτερικό σκληρό δίσκο (HDDs) και φορητές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ελληνικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ελληνικά ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!! Οι δορυφορικοί δέκτες της Ferguson υποστηρίζουν εγγραφή σε εξωτερικό σκληρό δίσκο (HDDs) και φορητές μνήμες (pendrives). Σε όλες τις περιπτώσεις, η σωστή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

GP10 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης

GP10 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης GP10 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας... 3 Εισαγωγή... 6 Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα... 6 Περιεχόμενα συσκευασίας... 7 Εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης MX815ST/MX815ST+/MX816ST Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα... 7 Περιεχόμενα συσκευασίας...

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου...(3) Επισκόπηση των πλήκτρων και των ενδείξεων της τηλεόρασης...(11)

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου...(3) Επισκόπηση των πλήκτρων και των ενδείξεων της τηλεόρασης...(11) Περιεχόμενα Ρυθμίσεις/ενδείξεις τηλεχειριστηρίου και τηλεόρασης Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου...(3) Επισκόπηση των πλήκτρων και των ενδείξεων της τηλεόρασης...(11) Παρακολουθώντας τηλεόραση Παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Αρ. μοντέλου TX-P42ST50E TX-P50ST50E TX-P55ST50E TX-P65ST50E Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Panasonic. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές

Διαβάστε περισσότερα

MX716/MX717 Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης. Καλωσορίσατε

MX716/MX717 Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης. Καλωσορίσατε MX716/MX717 Ψηφιακός βιντεοπροβολέας Εγχειρίδιο χρήσης Καλωσορίσατε Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας... 3 Εισαγωγή... 7 Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα... 7 Περιεχόμενα συσκευασίας...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Αρ. μοντέλου TX-P42U20E TX-P46U20E TX-P50U20E Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Panasonic. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Αρ. μοντέλου TX-P65VT20E Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Panasonic. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας πριν από το

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακοί Δέκτες MPEG4 HD Dέκτης SRT 8102

Ψηφιακοί Δέκτες MPEG4 HD Dέκτης SRT 8102 Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφιακοί Δέκτες MPEG4 HD Dέκτης SRT 8102 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 1.3 Αποθήκευση 1.3 Εξοπλισμός Set-up 1.4 Εξαρτήματα 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών USB 2.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Αρ. μοντέλου TX-P42VT20E TX-P46VT20E Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Panasonic. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα