COLOR TELEVISION VISION T DVD

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "COLOR TELEVISION VISION 2 19-2930T DVD"

Transcript

1 COLOR TELEVISION VISION T DVD el hr c

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6 Ειδικές λειτουργίες της τηλεόρασής σας 6 Λήψη ψηφιακών σταθμών 6 Τι είναι η Κοινή Διεπαφή; 8 ΣΥΝΔΕΣΗ/ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 8 Σύνδεση των καλωδίων κεραίας και ρεύματος δικτύου 9 Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο 10 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 10 Συνδέσεις στην τηλεοπτική συσκευή 11 Στοιχεία χειρισμού στην τηλεοπτική συσκευή 11 Προσαρμογή της κλίσης της οθόνης 12 Το τηλεχειριστήριο για λειτουργία τηλεόρασης 13 Το τηλεχειριστήριο για λειτουργία DVD και δεδομένων 15 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 15 Αναζήτηση τηλεοπτικών σταθμών 16 Αλλαγή αποθηκευμένων καναλιών για ψηφιακούς σταθμούς 18 Ρυθμίσεις εικόνας 19 Ρυθμίσεις ήχου 21 Βασικές λειτουργίες 21 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 22 Λειτουργία Ζουμ 23 Λειτουργία εναλλαγής καναλιών 23 Ηλεκτρονικός τηλεοπτικός οδηγός 24 Αλλαγή σχήματος εικόνας 25 Λειτουργία κειμένου FLOF και κανονικού κειμένου 25 Πρόσθετες λειτουργίες 25 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΕΤΕΞΤ 27 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 27 Λειτουργίες άνετης παρακολούθησης 29 Γονικός Έλεγχος 31 Λειτουργίες χρονοδιακοπτών 33 Ειδικές λειτουργίες DVD 33 ΑΝΑΠΑΡΑΓΏΓΗ DVD 34 Προετοιμασία 34 Εισαγωγή του δίσκου 34 Αφαίρεση του δίσκου 35 Αναπαραγωγή ενός τίτλου 36 Πρόσθετες λειτουργίες αναπαραγωγής 38 Επανάληψη ενότητας, τίτλου ή όλου του δίσκου 38 Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής 39 Λειτουργίες S-VCD/VCD 39 PBC (έλεγχος αναπαραγωγής) 39 Αναπαραγωγή ενός τίτλου 39 Αναζήτηση εικόνας 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΏΓΗ S-VCD/VCD 40 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ USB 40 Οι μορφές αρχείων 41 Σύνδεση εξωτερικών μέσων αποθήκευσης δεδομένων 42 Η επισκόπηση αρχείων 43 Ρυθμίσεις στο μενού ρυθμίσεων USB 43 Αναπαραγωγή Βασικές λειτουργίες 44 Πρόσθετες λειτουργίες αναπαραγωγής 46 Συσκευή αναπαραγωγής DVD, εγγραφής DVD, εγγραφής βιντεοκασέτας ή κουτί καλωδιακής τηλεόρασης 46 Υψηλή ευκρίνεια HD ready 46 Σύνδεση συσκευής αναπαραγωγής DVD, εγγραφής DVD, εγγραφής βιντεοκασέτας ή κουτιού καλωδιακής τηλεόρασης 46 ΧΡΗΣΗ ΕΞΏΤΕΡΙΚΏΝ ΣΥΣΚΕΥΏΝ 48 Ακουστικά 49 Αποκωδικοποιητής ή δορυφορικός δέκτης 50 Βιντεοκάμερα 51 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΘΟΝΗΣ PC 51 Σύνδεση προσωπικού υπολογιστή (PC) 52 Εισαγωγή του αρθρώματος CA 52 Έλεγχος πρόσβασης για Άρθρωμα CA και κάρτα Smartcard 52 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΔΙΕΠΑΦΗ 53 ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 53 Συντονισμός ψηφιακών τηλεοπτικών σταθμών 54 Συντονισμός αναλογικών τηλεοπτικών σταθμών 56 Αλλαγή αποθηκευμένων καναλιών για αναλογικούς σταθμούς 58 Εμφάνιση πληροφοριών σήματος 58 Ενημέρωση λογισμικού 58 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 59 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ DVD 59 Ρύθμιση συστήματος τηλεόρασης (πρότυπο τηλεόρασης) 59 σχήματος εικόνας για την τηλεόρασή σας 59 της γλώσσας του μενού οθόνης 60 Εμφάνιση και ακύρωση του συμβόλου πολλαπλών γωνιών λήψης 60 Επαναφορά της μονάδας DVD στην αρχική της κατάσταση 60 Τελευταία θέση αναπαραγωγής 61 Έγκριση του περιεχομένου ενός DVD 61 Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης 61 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση δυναμικής περιοχής (περιοχής έντασης ήχου) 62 Τεχνικά δεδομένα 62 Πληροφορίες σέρβις για τους εμπόρους 62 Σημείωση για το περιβάλλον 63 Αντιμετώπιση προβλημάτων 64 Γενικές πληροφορίες για συσκευές λέιζερ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 3

4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Όταν εγκαθιστάτε την τηλεοπτική σας συσκευή, λάβετε υπόψη σας τις πληροφορίες που ακολουθούν. Αυτή η τηλεοπτική συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λαμβάνει και να αναπαράγει σήματα βίντεο και ήχου. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται ρητά. Αν στην οθόνη πέφτει εξωτερικό φως, υποβαθμίζεται η ποιότητα της εικόνας. Για να εξασφαλίσετε επαρκή αερισμό, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος γύρω της στη μονάδα τοίχου. Η τηλεοπτική συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε ξηρούς χώρους. Αν τη χρησιμοποιείτε σε υπαίθριο χώρο, βεβαιωθείτε ότι είναι προστατευμένη από υγρασία, όπως βροχή ή πιτσίλισμα νερού. Μην εκθέτετε την τηλεοπτική συσκευή σε καμία μορφή υγρασίας. Μην τοποθετείτε πάνω στην τηλεόραση οποιαδήποτε δοχεία, όπως βάζα, γιατί μπορεί να χυθεί υγρό και να δημιουργηθεί κίνδυνος για την ασφάλεια. Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε στερεή, οριζόντια επιφάνεια. Μην τοποθετείτε πάνω στην τηλεοπτική συσκευή οποιαδήποτε αντικείμενα όπως εφημερίδες ή υφάσματα ή παρόμοια είδη κάτω από τη συσκευή. Μην τοποθετείτε την τηλεοπτική συσκευή κοντά σε μονάδες θέρμανσης ή σε άμεσο ηλιακό φως, γιατί αυτό εμποδίζει την ψύξη της. Η υπερθέρμανση μπορεί να είναι επικίνδυνη και επίσης μειώνει τη ωφέλιμη ζωή της τηλεοπτικής συσκευής. Για λόγους ασφαλείας, αναθέστε σε ειδικό τεχνικό να απομακρύνει κατά περιόδους τυχόν συσσωρεύσεις ακαθαρσιών μέσα στη συσκευή. Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα στην υποδοχή δίσκου. Σε καμία περίπτωση μην ανοίξετε την τηλεοπτική συσκευή. Δεν γίνονται δεκτές απαιτήσεις βάσει της εγγύησης για βλάβες που προκύπτουν από ακατάλληλη μεταχείριση της συσκευής. Φροντίζετε να μην υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή η μονάδα τροφοδοτικού (αν υπάρχει). Η τηλεοπτική συσκευή επιτρέπεται να λειτουργήσει μόνο με το παρεχόμενο καλώδιο/προσαρμογέα ρεύματος δικτύου. Οι καταιγίδες δημιουργούν κινδύνους για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ακόμα και αν η τηλεοπτική συσκευή είναι απενεργοποιημένη, μπορεί να υποστεί βλάβη αν κεραυνός πλήξει το δίκτυο ρεύματος ή την κεραία. Πάντα αποσυνδέετε τα φις ρεύματος δικτύου και κεραίας στη διάρκεια καταιγίδας. Καθαρίζετε την οθόνη με μαλακό, ελαφρά υγρό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό νερό για να υγράνετε το πανί. Όταν αποφασίζετε που να τοποθετήσετε τη συσκευή, λάβετε υπόψη σας ότι οι επιφάνειες των επίπλων καλύπτονται από διάφορους τύπους βερνικιών και πλαστικών, τα περισσότερα από τα οποία περιέχουν χημικά πρόσθετα. Αυτά μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση στα πόδια της συσκευής, δημιουργώντας έτσι κηλίδες πάνω στην επιφάνεια του επίπλου, οι οποίες μπορεί να είναι δύσκολο ή αδύνατον να αφαιρεθούν. 4

5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η οθόνη της τηλεόρασης LCD πληροί τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και έχει ελεγχθεί για βλάβες σε εικονοστοιχεία (πίξελ). Παρά το γεγονός ότι έχει δοθεί μεγάλη προσοχή κατά την κατασκευή, τεχνολογικοί λόγοι καθιστούν αδύνατη την πλήρη εξάλειψη της πιθανότητας ύπαρξης μερικών ελαττωματικών πίξελ. Εφόσον αυτά είναι εντός των ορίων που καθορίζονται από το πρότυπο DIN, βλάβες πίξελ αυτού του είδους δεν μπορούν να θεωρηθούν ως ελάττωμα όπως αυτό ορίζεται από την εγγύηση. Σημειώσεις: Μη συνδέσετε οποιαδήποτε άλλη συσκευή όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη. Επιπλέον, απενεργοποιήστε και την άλλη συσκευή πριν τη συνδέσετε. Συνδέστε την τηλεόραση στην πρίζα ρεύματος δικτύου μόνο αφού έχετε συνδέσει τις εξωτερικές συσκευές και την κεραία. Βεβαιωθείτε ότι το φις ρευματοληψίας είναι εύκολα προσβάσιμο. Προσοχή: Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε στήριγμα τοίχου για την τηλεόρασή σας, φροντίστε απαραίτητα να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες συναρμολόγησης για το στήριγμα ή αναθέστε στο ειδικευμένο κατάστημα που συνεργάζεστε να το στερεώσει για λογαριασμό σας. Όταν αγοράζετε το στήριγμα τοίχου, βεβαιωθείτε ότι όλα τα σημεία στερέωσης που χρειάζονται στην τηλεόραση είναι στη θέση τους στο στήριγμα τοίχου και όλα χρησιμοποιούνται όταν στερεωθεί. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 5

6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ειδικές λειτουργίες της τηλεόρασής σας Αυτή η τηλεόραση μπορεί να λάβει και να επεξεργαστεί όλους τους αναλογικούς και όλους τους μη κρυπτογραφημένους ψηφιακούς σταθμούς. Η τηλεοπτική συσκευή αυτή διαθέτει ενσωματωμένο ψηφιακό και αναλογικό δέκτη. Η μονάδα ψηφιακού δέκτη μετατρέπει τα σήματα από ψηφιακούς σταθμούς για να προσφέρει εξαιρετικής ποιότητας ήχο και εικόνα. Ο τηλεοπτικός οδηγός (μόνο για ψηφιακούς σταθμούς) σας πληροφορεί για τυχόν αλλαγές προγράμματος της τελευταίας στιγμής και παρέχει μία γενική επισκόπηση των προγραμμάτων όλων των σταθμών για τις μέρες που ακολουθούν. Λεπτομερής πληροφόρηση για τους διάφορους σταθμούς - αν παρέχεται από την εταιρεία εκπομπής - διατίθεται και στον ηλεκτρονικό οδηγό προγραμμάτων. Στη θύρα USB μπορείτε να συνδέσετε διάφορα μέσα αποθήκευσης δεδομένων, για παράδειγμα εξωτερικό σκληρό δίσκο, στικ μνήμης USB ή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Χρησιμοποιώντας την επισκόπηση αρχείων, μπορείτε να επιλέξετε και να αναπαραγάγετε τις μορφές αρχείων που επιθυμείτε (π.χ. MP4, MP3 ή JPEG). Η τηλεόραση διαθέτει εκτεταμένο και φιλικό προς το χρήστη σύστημα μενού. Το μενού εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης και οι λειτουργίες των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου εξηγούνται. Λήψη ψηφιακών σταθμών Για να λάβετε ψηφιακούς σταθμούς χρειάζεστε μια ψηφιακή κεραία εξωτερικού ή εσωτερικού χώρου (παθητική ή ενεργή κεραία εσωτερικού χώρου με δική της τροφοδοσία). Σε αντίθεση με το αναλογικό σύστημα εκπομπής, δεν διαθέτει κάθε σταθμός τη δική του συχνότητα εκπομπής. Αντί γι' αυτό, αρκετοί σταθμοί ομαδοποιούνται σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο σε ομάδες γνωστές ως μπουκέτα. Μπορείτε να βρείτε τις τρέχουσες πληροφορίες εκπομπής σε Τελετέξτ από διάφορους σταθμούς εκπομπής ή να τις αναζητήσετε σε τηλεοπτικό οδηγό ή στο Διαδίκτυο. Τι είναι η Κοινή Διεπαφή; Η κοινή διεπαφή (Common Interface, CI) είναι μια διεπαφή για δέκτες DVB. Οι κωδικοποιημένοι σταθμοί μπορούν να προβληθούν μόνο με άρθρωμα CA κατάλληλο για το σύστημα κωδικοποίησης και με την αντίστοιχη κάρτα Smartcard. Η τηλεοπτική συσκευή είναι εξοπλισμένη με υποδοχή κοινής διεπαφής στην οποία μπορούν να εισαχθούν αρθρώματα CA διάφορων παροχέων. Μπορείτε να εισάγετε την κάρτα Smartcard του παροχέα στο άρθρωμα CA για να ενεργοποιήσετε τους κρυπτογραφημένους σταθμούς που θέλετε να παρακολουθήσετε. 6

7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Λειτουργία DVD Η λειτουργία DVD προσφέρει στην τηλεόρασή σας τέλεια αναπαραγωγή εικόνας σε ποιότητα στούντιο. Μεταξύ άλλων δυνατοτήτων της συσκευής DVD είναι η επιλογή καναλιού και γλώσσας ήχου, γλώσσας υποτίτλων και διαφορετικών γωνιών λήψης κάμερας. Εκτός από δίσκους DVD, μπορεί επίσης να αναπαράγει CD τύπου MP4, MP3, JPEG (φωτογραφιών), βίντεο, S-video και μουσικής. Οι λειτουργίες αυτών των CD δεδομένων περιγράφονται στο κεφάλαιο σχετικά με αρχεία ήχου και βίντεο από τη σελίδα 40. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 7

8 ΣΥΝΔΕΣΗ/ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Σύνδεση των καλωδίων κεραίας και ρεύματος δικτύου Συνδέστε το καλώδιο της κεραίας εξωτερικού ή εσωτερικού χώρου (παθητική ή ενεργητική κεραία εσωτερικού χώρου για ψηφιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς με δική της τροφοδοσία) στην υποδοχή κεραίας»ant-inτης τηλεόρασης, ή συνδέστε το καλώδιο εξωτερικής κεραίας (για αναλογικούς τηλεοπτικούς σταθμούς) στην υποδοχή κεραίας»ant IN«της τηλεόρασης. Όταν συνδέετε μια κεραία εσωτερικού χώρου ίσως να χρειαστεί να τη δοκιμάσετε σε διάφορες θέσεις έως ότου επιτύχετε την καλύτερη λήψη. 2 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος δικτύου στην υποδοχή ρεύματος δικτύου»ac IN«της τηλεόρασης. 3 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος δικτύου στην πρίζα. Συνδέστε την τηλεόραση στην πρίζα ρεύματος δικτύου μόνο αφού έχετε συνδέσει τις εξωτερικές συσκευές και την κεραία. Συνδέστε την τηλεόραση μόνο με το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος σε κατάλληλα γειωμένη πρίζα ασφαλείας. Μη χρησιμοποιήσετε φις προσαρμογής ή καλώδιο επέκτασης που δεν πληροί τα εφαρμόσιμα πρότυπα ασφαλείας. Μην επεμβαίνετε στο καλώδιο ρεύματος. 8

9 ΣΥΝΔΕΣΗ/ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο 1 Ανοίξτε το διαμέρισμα των μπαταριών αφαιρώντας το κάλυμμα. 2 Τοποθετήστε τις μπαταρίες (2 x 1,5 V τύπου μίνι, π.χ. R03 ή AAA). Προσέχετε τη σωστή πολικότητα (είναι σημειωμένη στη βάση του διαμερίσματος των μπαταριών). 3 Κλείστε το διαμέρισμα μπαταριών. Αν η τηλεόραση δεν ανταποκρίνεται πλέον σωστά στις εντολές του τηλεχειριστηρίου, ίσως να έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες. Φροντίζετε απαραίτητα να αφαιρείτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για βλάβες που προκύπτουν από χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Σημείωση για το περιβάλλον Οι μπαταρίες, περιλαμβανομένων αυτών που δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα, δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες με τρόπο φιλικό για το περιβάλλον. Πληροφορηθείτε τους νομικούς κανονισμούς που ισχύουν στην περιοχή σας. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 9

10 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Συνδέσεις στην τηλεοπτική συσκευή Α Α DC IN AC IN SCART PC-IN PC Audio R L Video HDMI ANT IN U USB CI I O Υποδοχή δίσκου. Υποδοχή καλωδίου ρεύματος (12 V=, 4 A). Υποδοχή καλωδίου ρεύματος. Υποδοχή SCART (σήμα FBAS, σήμα RGB). Υποδοχή VGA, είσοδος σήματος βίντεο για PC. Είσοδος σήματος ήχου για προσωπικό υπολογιστή (PC). Είσοδος ήχου για βιντεοκάμερα. Είσοδος βίντεο για βιντεοκάμερα. Υποδοχή HDMI, είσοδος σήματος ήχου/βίντεο (HDMI). Υποδοχή κεραίας. Σύνδεση ακουστικών (βύσμα διαμ. 3,5 mm). Θύρα USB για εξωτερικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων. Υποδοχή Κοινής διεπαφής. Διακόπτης τροφοδοσίας, απενεργοποιεί την τηλεόραση ή τη θέτει σε αναμονή. 10

11 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Στοιχεία χειρισμού στην τηλεοπτική συσκευή 8 Ενεργοποίηση της τηλεόρασης από αναμονή και επαναφορά σε κατάσταση αναμονής. V V/P Λ Μείωση της έντασης του ήχου, επιλογή καναλιού προς τα κάτω. Προεπιλογή για ένταση ήχου ή κανάλι. Ενεργοποίηση της τηλεόρασης από αναμονή. Αύξηση της έντασης του ήχου, επιλογή καναλιού προς τα πάνω. Προσαρμογή της κλίσης της οθόνης 1 Γείρετε προσεκτικά την οθόνη προς τα εμπρός ή πίσω. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 11

12 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Το τηλεχειριστήριο για λειτουργία τηλεόρασης MUTE Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου (σίγαση). POWER Ενεργοποίηση της τηλεόρασης και επαναφορά σε κατάσταση αναμονής. 1 έως 0 Ενεργοποίηση της τηλεόρασης από αναμονή. Απ' ευθείας επιλογή καναλιών. 16:9 Εναλλαγή μεταξύ σχημάτων εικόνας. 0 FAV λιστών σταθμών. της λειτουργία ζουμ. i Εμφάνιση του αριθμού και του ονόματος ενός σταθμού (σε λειτουργία αναλογικής τηλεόρασης), εμφάνιση πληροφοριών ώρας, καναλιών και σταθμών (σε λειτουργία ψηφιακής τηλεόρασης), επιλογή σελίδας 100 σε λειτουργία Τελετέξτ. MENU Άνοιγμα και κλείσιμο του μενού. Μετάβαση στο προηγούμενο μενού. V+ V Ρύθμιση της έντασης του ήχου. q w r e Μετακίνηση του δρομέα προς τα πάνω και κάτω. Μετακίνηση του δρομέα προς τα αριστερά και δεξιά. OK Άνοιγμα της λίστας καναλιών. Ενεργοποίηση διάφορων λειτουργιών στο μενού. P+ P Ενεργοποίηση της τηλεόρασης από αναμονή. καναλιών, ένα προς ένα. REPEAT?/EPG A-B TXT YHOLD Άνοιγμα της προεπιλογής για κανάλια AV, τη μονάδα DVD και τη λειτουργία USB. Στη συνέχεια επιλέξτε με»q«ή»w«. Εναλλαγή μεταξύ των δύο προηγουμένως επιλεγμένων σταθμών. Άνοιγμα του ηλεκτρονικού τηλεοπτικού οδηγού. Αποκάλυψη απαντήσεων σε λειτουργία Τελετέξτ. Εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών Τελετέξτ και Τηλεόρασης. Διατήρηση της σελίδας σε λειτουργία Τελετέξτ Άνοιγμα του μενού»γλώσσα υποτίτλων«. Μετάβαση σε διπλό μέγεθος χαρακτήρα σε λειτουργία Τελετέξτ. Άνοιγμα του μενού»γλώσσες ήχου«. Ενημέρωση σελίδας σε λειτουργία Τελετέξτ. 12

13 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Άνοιγμα του μενού»γλώσσες ήχου«. Ενημέρωση σελίδας σε λειτουργία Τελετέξτ. 8! (κόκκινο) σελίδας σε λειτουργία Τελετέξτ. (πράσινο) σελίδας σε λειτουργία Τελετέξτ. 7 (κίτρινο) σελίδας σε λειτουργία Τελετέξτ. $ (μπλε) σελίδας σε λειτουργία Τελετέξτ. Το τηλεχειριστήριο για λειτουργία DVD και δεδομένων 16:9 (ANGLE) Κατά την αναπαραγωγή, επιλογή διάφορων γωνιών κάμερας* για ορισμένες σκηνές ή αποσπάσματα στο DVD. της λειτουργία ζουμ. Για επιλογή και εμφάνιση υποτίτλων* του DVD κατά την αναπαραγωγή. Εναλλαγή μεταξύ γλώσσας αρχικής και μεταγλώττισης* κατά την αναπαραγωγή. Εναλλαγή μεταξύ διαφόρων τύπων ήχου. 1 έως 0 Αριθμητικά πλήκτρα για εισαγωγή διάφορων δεδομένων. P+ Για προγραμματισμό λίστας αναπαραγωγής για το δίσκο που έχει εισαχθεί. GOTO Άνοιγμα του μενού για εισαγωγή και επιλογή κομματιού, κεφαλαίου ή χρόνου αναπαραγωγής. i Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με το κομμάτι, το κεφάλαιο και το χρόνο αναπαραγωγής. q w Μετακίνηση του δρομέα προς τα πάνω και κάτω. r e Μετακίνηση του δρομέα προς τα αριστερά και δεξιά. OK Επιβεβαίωση λειτουργιών. TITLE Κατά την αναπαραγωγή, άνοιγμα του μενού κομματιών* του DVD. Κατά την αναπαραγωγή, άνοιγμα του μενού δίσκου* ενός DVD, ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ελέγχου αναπαραγωγής (PBC) (για VCD/S-VCD); άνοιγμα της επισκόπησης αρχείων κατά την αναπαραγωγή δεδομένων ήχου/βίντεο. REPEAT λειτουργιών επανάληψης. A-B των λειτουργιών επανάληψης A - B. * Εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο δίσκο DVD. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 13

14 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ X Y προηγούμενου κομματιού ή τμήματος κατά την αναπαραγωγή. επόμενου κομματιού ή τμήματος κατά την αναπαραγωγή. Μετάβαση σε αναζήτηση εικόνας προς τα πίσω σε διάφορες ταχύτητες -κατά την αναπαραγωγή. Μετάβαση σε αναζήτηση εικόνας προς τα εμπρός σε διάφορες ταχύτητες -κατά την αναπαραγωγή.. Εξαγωγή του δίσκου. 8! Έναρξη αναπαραγωγής, πάγωμα καρέ για αναπαραγωγή DVD και βίντεο, παύση για αναπαραγωγή ήχου και MP3. 7 Διακοπή όλων των λειτουργιών. SETUP Άνοιγμα του βασικού μενού στη μονάδα DVD. 14 * Εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο δίσκο DVD.

15 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ρυθμίσεις Γλώσσας Ενεργη κεραια Αυτο ρυθμιση Ρυθμίσεις Γλώσσας Ενεργη κεραια Αυτο ρυθμιση Οδηγός Εγκατάστ Οδηγός Εγκατάστ Ψάχνει % UHF CH49 DTV DTV ZDF DTV ZDFinfokanal DTV SAT.1 DTV N24 DTV ProSieben DTV kabel ein Παραλείπω Ελληνικά Σβήσιμο Ελληνικά Σβήσιμο Επιλέξτε χώρα και τύπο σάρωσης, πιέστε ΟΚ για έναρξη του συντονισμού. Βεβαιωθείτε η κεραία είναι συνδεδεμένη Επιλογη Χωρας a Deutchland Τύπος σάρωσης ATV & DTV Ζώνη Ώρας Berlin GMT+1 Αναζήτηση τηλεοπτικών σταθμών Η τηλεόραση διαθέτει λειτουργία αυτόματου συντονισμού, η οποία αναζητά πρώτα τα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια και κατόπιν τα αναλογικά. Ξεκινάτε την αναζήτηση και κατόπιν μπορείτε να ταξινομήσετε τους τηλεοπτικούς σταθμούς στη σειρά που προτιμάτε. Παρέχονται 400 προρυθμιζόμενες θέσεις για ψηφιακά κανάλια και 99 για αναλογικά κανάλια, στις οποίες μπορείτε να αντιστοιχίσετε τηλεοπτικούς σταθμούς από τη σύνδεση κεραίας ή καλωδιακής τηλεόρασης (αναλογικά κανάλια). 1 Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την κατάσταση αναμονής, πιέστε»power«,»1 έως 0«ή»P+«ή»P-«. Όταν ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά η τηλεόραση εμφανίζεται το μενού»οδηγός Εγκατάστ«. 2 Πιέστε»r«ή»e«για να επιλέξετε τη γλώσσα. Βοήθεια: Αν δεν εμφανιστεί στην οθόνη το μενού»οδηγός Εγκατάστ«, κάνετε τη ρύθμιση ακολουθώντας τις οδηγίες σχετικά με την επαναφορά της τηλεόρασης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, στη σελ. 27. Σημείωση Η τροφοδοσία της κεραίας μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνον αν η κεραία είναι πράγματι ενεργή κεραία εσωτερικού χώρου με ενισχυτή σήματος και δεν τροφοδοτείται ήδη με ρεύμα από πρίζα ρεύματος δικτύου (ή παρόμοια τροφοδοσία). Αλλιώς μπορεί να προκαλέσετε βραχυκύκλωμα και να προξενήσετε ανεπανόρθωτη ζημιά στην κεραία σας. 3 Επιλέξτε»Ενεργη κεραια«με»q«ή»w«. Πιέστε»r«ή»e«για να ενεργοποιήσετε την τάση κεραίας (»Αναμμένο«). 4 Επιλέξτε»Αυτο ρυθμιση«με»q«ή»w«και επιβεβαιώστε με»ok«. Εμφανίζεται το μενού»επιλογη Χωρας«. 5 Πιέστε»r«ή»e«για να επιλέξετε τη χώρα. 6 Επιλέξτε το»τύπος σάρωσης«με»q«ή»w«. Πιέστε»r«ή»e«για να επιλέξετε αν θέλετε να αναζητήσετε μόνο ψηφιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς (DTV), μόνο αναλογικούς τηλεοπτικούς σταθμούς (ATV) ή και τα δύο είδη (ATV & DTV). 7 Επιλέξτε»Ζώνη Ώρας«με»q«ή»w«. Πιέστε»r«ή»e«για να επιλέξετε ζώνη ώρας. 8 Πιέστε»OK«για να ξεκινήσει η αναζήτηση. Εμφανίζεται το μενού»ψάχνει...«και αρχίζει η αναζήτηση τηλεοπτικών σταθμών. Αυτή μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά, ανάλογα με τον αριθμό των τηλεοπτικών σταθμών που λαμβάνονται. Μπορείτε να διακόψετε την αναζήτηση πιέζοντας»menu«. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 15

16 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤ. ΚΑΝΑΛΙΩΝ Αυτο ρυθμιση Ψηφιακός χειροκίν. συντονισμός Αναλογικός χειροκ. συντονισμός Πίνακας Προγράμμ. Πληροφορίες Σήματος Βαθμίδα CA Δεν εισήχθη Ενεργη κεραια Αναμμένο Αλλαγή αποθηκευμένων καναλιών για ψηφιακούς σταθμούς Μπορείτε να αλλάξετε όπως επιθυμείτε τη σειρά των καναλιών που βρέθηκαν, να διαγράψετε κανάλια που δεν χρειάζεστε και να εμποδίσετε την πρόσβαση σε ορισμένες θέσεις καναλιών (γονικός έλεγχος). Πιέστε»$«(μπλε) για να μετακινηθείτε ανάμεσα στο»πίνακας Προγράμμ. ΌΛΑ«,»Πίνακας Προγράμμ. DTV«,»Πίνακας Προγράμμ. RADIO«και»Πίνακας Προγράμμ. ATV«. Πιέστε»8!«(κόκκινο) για να εμφανίσετε τα κανάλια που ανήκουν σε ένα δίκτυο. Πιέστε»P+«για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα της λίστας καναλιών ή πιέστε»p-«για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα. Άνοιγμα της λίστας καναλιών 1 Ανοίξτε το μενού με»menu«. Εμφανίζεται το μενού»εικονα«. 2 Επιλέξτε το μενού»εγκατ. ΚΑΝΑΛΙΏΝ«με»r«ή»e«. 3 Επιλέξτε»Πίνακας Προγράμμ.«με»q«ή»w«και επιβεβαιώστε με»ok«. Εμφανίζεται το μενού»πίνακας Προγράμμ.«. Πίνακας Προγράμμ. Τύπος υπηρεσ ΌΛΑ Δίκτυο Όλα τα δίκτυα ΕΓΚΑΤ. ΚΑΝΑΛΙΩΝ CA FAV1 FAV2 FAV3 FAV4 - D 1 Da Erte 2 ZDF 3 RTL Televiion 4 SAT.1 5 ProSieben Θέση 6 VOX 7 RTL2 8 kabel ein 9 Super RTL DTV DTV DTV DTV DTV DTV DTV DTV DTV Θέση Μετακίνηση καναλιών σε διαφορετικές θέσεις 1 Στο μενού»πίνακας Προγράμμ.«πιέστε»q«ή»w«για να επιλέξετε το κανάλι προς μετακίνηση. 2 Πιέστε» «(πράσινο) για να επισημάνετε το κανάλι. 3 Καταχωρίστε τη νέα θέση προρυθμιζόμενου καναλιού με ένα, δύο ή τρία ψηφία με τα πλήκτρα»1 έως 0«. 4 Πιέστε»OK«για να επιβεβαιώσετε την καταχώριση. Σημειώσεις: Για να ταξινομήσετε άλλα τηλεοπτικά κανάλια, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4. Δεν μπορούν να μετακινηθούν σταθμοί οι οποίοι είναι αντιστοιχισμένοι σε σταθερούς αριθμούς θέσης (όπως Γαλλικοί σταθμοί με κωδικοποίηση LCN). 16

17 DTV 2 ZDF DTV 3 SAT 1 DTV 4 ProSieben DTV 5 3at DTV 6 kabel ein DTV 7 WDR 3 DTV 8 N24 DTV 9 Doku Πίνακας Προγράμμ. Τύπος υπηρεσ ΌΛΑ Δίκτυο Όλα τα δίκτυα ΕΓΚΑΤ. ΚΑΝΑΛΙΩΝ CA FAV1 FAV2 FAV3 FAV4 - D DTV 1 ARD DTV 2 ZDF DTV 3 SAT 1 DTV 4 ProSieben DTV 5 3at DTV 6 kabel ein DTV 7 WDR 3 DTV 8 N24 DTV 9 Doku Δίκτυο Κίνηση Απαλοιφή Τύπος υπηρεσ Προηγ σελίδα Πίνακας Προγράμμ. Επόμ. σελίδα Τύπος υπηρεσ ΌΛΑ Δίκτυο Όλα τα δίκτυα ΕΓΚΑΤ. ΚΑΝΑΛΙΩΝ CA FAV1 FAV2 FAV3 FAV4 - D DTV 1 ARD Δίκτυο Κίνηση Απαλοιφή Τύπος υπηρεσ Προηγ σελίδα Επόμ. σελίδα ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Δημιουργία λίστας αγαπημένων καναλιών Μπορείτε να επιλέξετε τα αγαπημένα σας κανάλια και να τα αποθηκεύσετε σε έως τέσσερις πίνακες (FAV1 έως FAV4). 1 Στο μενού»πίνακας Προγράμμ.«επιλέξτε τηλεοπτικό κανάλι με»q«ή»w«. 2 Μετακινήστε το τηλεοπτικό κανάλι με»r«ή»e«στη λίστα αγαπημένων 1 έως 4 και αποθηκεύστε το με»ok«. Η θέση στη λίστα αγαπημένων επισημαίνεται με» «. Μπορείτε να προσθέσετε το ίδιο κανάλι σε περισσότερες από μία λίστες αγαπημένων. Μπορείτε να διαγράψετε κανάλια από τη λίστα αγαπημένων. Επιλέξτε το κανάλι με»q«ή»w«και»r«ή»e«και πιέστε»ok«για τη διαγραφή. Διαγραφή καναλιών 1 Στο μενού»πίνακας Προγράμμ.«πιέστε»q«ή»w«για να επιλέξετε το προς διαγραφή κανάλι και πιέστε»7«(κίτρινο) για επιβεβαίωση. 2 Πιέστε» «(πράσινο) για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή. 3 Επιλέξτε το κουμπί»ναι «με»r«ή»ee«και επιβεβαιώστε με»ok«. Σημειώσεις: Πιέστε»8!«(κόκκινο) αν θέλετε να διαγράψετε όλα τα κανάλια. Οι θέσεις των καναλιών που έχουν διαγραφεί δεν θα εμφανίζονται πλέον στο»πίνακας Προγράμμ.«. Πίνακας Προγράμμ. Τύπος υπηρεσ ΌΛΑ Δίκτυο Όλα τα δίκτυα ΕΓΚΑΤ. ΚΑΝΑΛΙΩΝ CA FAV1 FAV2 FAV3 FAV4 - D DTV 1 Da ARDErte - DTV 2 ZDF DTV 3 SAT 1 DTV 4 ProSieben DTV 5 3at DTV 6 kabel ein DTV 7 WDR 3 DTV 8 N24 DTV 9 Doku Δίκτυο Κίνηση Απαλοιφή Τύπος υπηρεσ Προηγ σελίδα Επόμ. σελίδα Παράλειψη τηλεοπτικών σταθμών Μπορείτε να επισημάνετε τηλεοπτικούς σταθμούς που πρέπει να παραλείπονται όταν η επιλογή γίνεται με»p+«ή»p «. Μπορείτε ωστόσο να τους επιλέξετε με χρήση των αριθμητικών πλήκτρων. 1 Στο μενού»πίνακας Προγράμμ.«επιλέξτε τηλεοπτικό κανάλι με»q«ή»w«. 2 Πιέστε»e«για αλλαγή στο σύμβολο»-«και πιέστε»ok«για επισήμανση του τηλεοπτικού καναλιού. Το κανάλι επισημαίνεται με»-«. Τα κανάλια μπορούν να γίνουν ενεργά πάλι. Πιέστε»q«ή»w«για να επιλέξετε το κανάλι, πιέστε»e«για να αλλάξετε στο σύμβολο»-«και πιέστε»ok«για να ενεργοποιήσετε πάλι το κανάλι. Ολοκλήρωση των ρυθμίσεων 1 Για έξοδο από τη ρύθμιση πιέστε»menu«. Ελληνικά 17

18 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΑ Τύπος Εικόνας Ζωηρή Φωτεινότητα 45 Αντίθεση 88 Ενταση Χρώμ. 55 Οξύτητα 50 Θερμ. χρώματος Μέσ ΕΙΚΟΝΑ DNR Αυτόματα MPEG NR Σβήσιμο Ζωηρό Χρώμα Σβήσιμο Τέλεια Διαύγεια Σβήσιμο Δυναμική αντίθεση Σβήσιμο Δυναμικός Φωτισμός Φόντου Σβήσιμο Φωτισμός Φόντου 100 Ρυθμίσεις εικόνας 1 Ανοίξτε το μενού με»menu«. Εμφανίζεται το μενού»εικονα«. 2 Επιλέξτε»Τύπος Εικόνας«,»Φωτεινότητα«,»Αντίθεση«,»Ένταση Χρώμ.«,»Οξύτητα«ή»Θερμ. χρώματος«με»q«ή»w«. Επιλέξτε την τιμή με»r«ή»e«και επιβεβαιώστε με»ok«. Σημειώσεις: Άλλες ρυθμίσεις μπορείτε να βρείτε στη δεύτερη σελίδα του μενού»εικονα«. 3 Μεταβείτε στη δεύτερη σελίδα του μενού με»q«και επιβεβαιώστε τις»προηγμενεσ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΑΣ«με»OK«. 4 Επιλέξτε»DNR«,»Mpeg NR«,»Ζωηρό Χρώμα«,»Τέλεια Διαύγεια«,»Δυναμική Αντίθεση«,»Δυναμικός Φωτισμός Φόντου«ή»Φωτισμος Φοντου«με»q«ή»w«. Επιλέξτε την τιμή με»r«ή»e«και επιβεβαιώστε με»ok«. Σημειώσεις: Για να μεταβείτε στην πρώτη σελίδα του μενού»εικονα«πιέστε» «. Στη»Δυναμική Αντίθεση«ο φωτισμός φόντου ρυθμίζεται ανάλογα με το περιεχόμενο της εικόνας για εξασφάλιση βέλτιστης αντίθεσης. Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία»mpeg NR«μόνο σε ψηφιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς και σε πηγές σήματος AV. Η λειτουργία»mpeg NR«μειώνει οποιεσδήποτε παρεμβολές από τεχνουργήματα (μπλοκ πίξελ) από ψηφιακούς σταθμούς με συμπίεση MPEG (όπως δέκτες DVB-T ή συσκευές αναπαραγωγής DVD). Μπορείτε να αλλάξετε το φωτισμό φόντου μόνο αν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία»δυναμικός Φωτισμός Φόντου«. 5 Για έξοδο από τη ρύθμιση πιέστε»menu«. 18

19 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΉΧΟΣ Ενταση Ήχου 29 Δεξιά/Αριστερά 0 AVL Είδος Του Ήχου Είδος Ήχου Ισοσταθμιστης Σβήσιμο Stereo Κανονικος Ακουστικά 21 Ρυθμίσεις ήχου 1 Ανοίξτε το μενού με»menu«. Εμφανίζεται το μενού»εικονα«. 2 Επιλέξτε το μενού»ήχοσ«με»r«ή»e«και επιβεβαιώστε με»ok«. Περαιτέρω λειτουργίες εξηγούνται στα τμήματα που ακολουθούν. Ενταση Ήχου 1 Επιλέξτε»Ενταση Ήχου«με»q«ή»w«και προσαρμόστε τη ρύθμιση με»»r«ή»e«. Δεξιά/Αριστερά 1 Επιλέξτε»Δεξιά/Αριστερά«με»q«ή»w«και προσαρμόστε τη ρύθμιση με»r«ή»e«. ΉΧΟΣ Ενταση Ήχου 29 Δεξιά/Αριστερά 0 AVL Είδος Του Ήχου Είδος Ήχου Ισοσταθμιστης Σβήσιμο Stereo Κανονικος Ακουστικά 21 ΉΧΟΣ Ενταση Ήχου 29 Δεξιά/Αριστερά 0 AVL Είδος Του Ήχου Είδος Ήχου Ισοσταθμιστης Σβήσιμο Stereo Κανονικος Ακουστικά 21 Αυτόματη ένταση ήχου Τα τηλεοπτικά κανάλια εκπέμπουν σε διαφορετικές στάθμες έντασης ήχου. Η λειτουργία αυτόματου περιορισμού έντασης ήχου (AVL) σημαίνει ότι η ένταση διατηρείται η ίδια όταν αλλάζετε κανάλια. 1 Επιλέξτε»AVL«με»q«ή»w«και κατόπιν επιλέξτε»αναμμένο«με»r«ή»e«. Στέρεο (Stereo )/ δύο κανάλια, Μόνο (Mono) Αν η συσκευή λαμβάνει προγράμματα με διπλό κανάλι ήχου, π.χ. ταινία με τον αρχικό ήχο στο κανάλι ήχου Β (ένδειξη:»dual II«) και τη μεταγλωττισμένη εκδοχή στο κανάλι ήχου Α (ένδειξη:»dual I«), τότε μπορείτε να επιλέξετε το κανάλι ήχου που επιθυμείτε. Αν η συσκευή σας λαμβάνει προγράμματα στερεοφωνικά ή Nicam, θα μεταβεί αυτόματα σε αναπαραγωγή στερεοφωνικού ήχου (ένδειξη:»stereo«). Μπορείτε να αλλάξετε τον ήχο σε»mono«αν η ποιότητα της στερεοφωνικής λήψης δεν είναι καλή. 1 Επιλέξτε»Είδος Του Ήχου«με»q«ή»w«και προσαρμόστε τη ρύθμιση με»r«ή»e«. Εύρος στέρεο Αυξάνει το εύρος του παραγόμενου ήχου για στερεοφωνικά προγράμματα και βελτιώνει τον ήχο για μονοφωνική λήψη. 1 Επιλέξτε»Είδος Ήχου«με»q«ή»w«. 2 Πιέστε»r«ή»e«για να επιλέξετε τη ρύθμιση»διαστημικό«. Ελληνικά 19

20 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΉΧΟΣ Ενταση Ήχου 29 Δεξιά/Αριστερά 0 AVL Είδος Του Ήχου Είδος Ήχου Ισοσταθμιστης Σβήσιμο Stereo Κανονικος Ακουστικά 21 Ισοσταθμιστής Ο ισοσταθμιστής σας προσφέρει τέσσερις προκαθορισμένες ρυθμίσεις ήχου (Μουσική, Αθλητικά, Σίνεμα και Λόγος) και μία που μπορείτε να καθορίσετε μόνοι σας (Χρήστης). 1 Επιλέξτε»Ισοσταθμιστης«με»q«ή»w«και επιβεβαιώστε»ok«. Εμφανίζεται το μενού»ισοσταθμιστης«. 2 Επιλέξτε τη ρύθμιση ήχου»χρήστης«με»r«ή»e«και επιβεβαιώστε με»q«. Είναι ενεργοποιημένη η ζώνη συχνοτήτων»120 Hz«. 3 Ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή με»q «ή»w«και επιλέξτε την επόμενη ζώνη συχνοτήτων με»r«ή»e«. 4 Πιέστε» «για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις. Ολοκλήρωση των ρυθμίσεων 1 Για έξοδο από τη ρύθμιση πιέστε»menu«. 20

21 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Βασικές λειτουργίες Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 1 Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή από την κατάσταση αναμονής πιέστε»power«,»1 έως 0«ή»P+«ή»P-«. 2 Πιέστε το πλήκτρο»power«για μετάβαση της τηλεόρασης σε κατάσταση αναμονής. καναλιών 1 Χρησιμοποιήστε»1 έως 0«για να επιλέξετε κανάλια απ' ευθείας. 2 Πιέστε»P+«ή»P-«για να μετακινηθείτε πάνω και κάτω στα κανάλια. 3 Ανοίξτε τη λίστα καναλιών πιέζοντας»ok«, επιλέξτε το σταθμό με»q«ή»w«και πιέστε»ok«για έξοδο από τη λίστα καναλιών. 4 Πιέστε»MENU«αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη λίστα καναλιών. σταθμών από λίστες Μπορείτε να επιλέξετε σταθμούς από διάφορες λίστες (π.χ. Όλα τα κανάλια, FAV1). 1 Πιέστε»0 FAV«για να ανοίξετε την επισκόπηση λιστών καναλιών. Εμφανίζεται η επισκόπηση. 2 Πιέστε»q«ή»w«για να επιλέξετε τη λίστα καναλιών και»ok«για επιβεβαίωση. 3 Πιέστε»q«ή»w«για να επιλέξετε τη λίστα καναλιών και»ok«για επιβεβαίωση. 4 Πιέστε»MENU«αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη λίστα καναλιών. καναλιών AV 1 Καλέστε το μενού»πινακασ ΠΗΓΏΝ«με» «. 2 Επιλέξτε την επιθυμητή θέση καναλιού AV με»q«ή»w«και πιέστε»ok«για επιβεβαίωση. 3 Μπορείτε να επιστρέψετε στο τηλεοπτικό κανάλι με»1 έως 0«. Εναλλαγή μεταξύ ψηφιακών και αναλογικών καναλιών 1 Ανοίξτε το μενού»πινακασ ΠΗΓΏΝ«πιέζοντας» «. 2 Πιέστε»q«ή»w«για να επιλέξετε»dtv«(ψηφιακά κανάλια) ή»atv«(αναλογικά κανάλια) και πιέστε»ok«για επιβεβαίωση. Ρύθμιση της έντασης του ήχου 1 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου με τα πλήκτρα»v-«ή»v+«. Σίγαση 1 Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο (σίγαση) και να τον ενεργοποιήσετε πάλι, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο»mute«. Ελληνικά 21

22 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Εμφάνιση της ώρας και πληροφοριών Μπορείτε να ανοίξετε παράθυρο πληροφοριών σχετικά με τηλεοπτικά κανάλια μόνο στη λειτουργία ψηφιακής τηλεόρασης. 1 Εμφανίστε τις πληροφορίες πιέζοντας»i«. 2 Πιέστε πάλι»i«για να προβάλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο πρόγραμμα. 3 Πιέστε»e«για μετάβαση στο επόμενο πρόγραμμα, πιέστε»r«για επιστροφή στο τρέχον πρόγραμμα. 4 Πιέστε»MENU«για να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση πληροφοριών. Γλώσσα καναλιού ήχου Μπορείτε να επιλέξετε διάφορες γλώσσες όταν παρακολουθείτε ψηφιακά κανάλια. Αυτό εξαρτάται από το εκπεμπόμενο πρόγραμμα. 1 Πιέστε» «για να ανοίξετε το μενού επιλογής. 2 Επιλέξτε τη γλώσσα σας με»q«ή»w«και επιβεβαιώστε με»ok«. Υπότιτλοι Μπορείτε να επιλέξετε διάφορους υποτίτλους όταν παρακολουθείτε ψηφιακά κανάλια. Αυτό εξαρτάται από το εκπεμπόμενο πρόγραμμα. 1 Ανοίξτε το μενού επιλογής με» «. 2 Επιλέξτε τη γλώσσα σας με»q«ή»w«και επιβεβαιώστε με»ok«. Λειτουργία Ζουμ Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να μεγεθύνετε την εικόνα στην τηλεόραση ή υπολογιστή. 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Ζουμ πιέζοντας και κρατώντας πατημένο το» «. 22

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

LCD TV 32 VLE 6142 C

LCD TV 32 VLE 6142 C LCD TV 32 VLE 6142 C EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Portable Media Center. Απολαύστε εύκολα ταινίες, μουσική και φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LCD TV EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6 Ειδικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6 Ειδικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MAX T105 HD. ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MAX T105 HD. ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4 MAX T105 HD ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4 Περιεχόµενα συσκευασίας: - Συσκευή ψηφιακού δέκτη...χ 1τεµ. - Χειριστήριο... Χ 1 τεµ. - ΑΑΑ µπαταρία για το χειριστήριο...χ 1 τεµ. - Οδηγίες χρήσεως...χ 1τεµ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10

Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Οδηγός χρήστη Στερεοφωνικό μικρόφωνο STM10 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία...3 Επισκόπηση λειτουργίας...3 Επισκόπηση υλικού...3 Συναρμολόγηση...4 Χρήση του μικροφώνου σας...5 Ηχογράφηση...5 Ηχογράφηση για

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at. www.philips.com/welcome

Register your product and get support at. www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome Περιεχόμενα Διακόπτης χειρισμού & λειτουργία της τηλεόρασης.1 Γενικοί χειρισμοί... 1 Δυνατότητες και λειτουργίες μενού τηλεόρασης... 7 Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 QDT 100SA Δέκτης Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 2 Διαγράμματα τυπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας

Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας 1) Διαβάστε τις παρούσες οδηγίες. 2) Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες. 3) Τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις. 4) Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. 5) Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης

TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης High Definition Επίγειος Ψηφιακός Δέκτης USB PVR Ready Εργοστασιακός Κωδικός: 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην ανοίγετε το καπάκι του δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής

Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3 Χαρακτηριστικά...3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO 2263 ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ:FL40100. Τηλεόραση LED 40" Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτέ το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ:FL40100. Τηλεόραση LED 40 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτέ το για μελλοντική αναφορά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Τηλεόραση LED 40" ΜΟΝΤΕΛΟ:FL40100 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτέ το για μελλοντική αναφορά 1. ΠΡOΛΟΓΟΣ----------------------------------------------------------------------------3

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής

Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3 Χαρακτηριστικά...3

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6122/12 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Ανακύκλωση 4 2 Το SDV6122 5 Επισκόπηση 5 3 Ξεκινώντας 6 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής

Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3 Χαρακτηριστικά...3

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ

Περιεχόμενα. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3 Χαρακτηριστικά...3 Πλήκτρα χειρισμού στην τηλεόραση...3 στο ρεύμα...4 Τηλεχειριστήριο...5 Συνδέσεις...6

Διαβάστε περισσότερα

2. Για να σβήσετε το MEGA STICK,

2. Για να σβήσετε το MEGA STICK, Tοποθέτηση Μπαταρίας 1. Αφαιρέστε το καπάκι του συνδετήρα USB. 2. Ανοίξτε το καπάκι της µπαταρίας. 3. Τοποθετήστε µια µπαταρία ΑΑΑ και βεβαιωθείτε ότι η µπαταρία έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση. 4. Κλείστε

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές Πληροφορίες Ο δορυφορικός δέκτης µπορεί να λάβει σήµα από δορυφόρο για να προβάλετε ή να ακούσετε κάποιο πρόγραµµα. Αυτές οι οδηγίες καλύπτο

1 Γενικές Πληροφορίες Ο δορυφορικός δέκτης µπορεί να λάβει σήµα από δορυφόρο για να προβάλετε ή να ακούσετε κάποιο πρόγραµµα. Αυτές οι οδηγίες καλύπτο Οδηγίες χρήσεως BigSat BS67 CR Ψηφιιακός ορυφοριικός έκτης Μνήµη για 4.000 τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια Εύκολη λειτουργία Γρήγορη απόκριση των καναλιών Ενσωµατωµένος αναγνώστης καρτών 2010 Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido m_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido m_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

BeoSound 9000 Οδηγ ς

BeoSound 9000 Οδηγ ς BeoSound 9000 Οδηγός BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Περιεχόµενα του Οδηγού 3 Υπάρχουν δύο οδηγοί στη διάθεση σας, για να γνωρίσετε τη δική σας συσκευή Bang & Olufsen. Ο οδηγός Το

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης Μεγάφωνο HP UC Οδηγός χρήσης Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

avantage Εγχειρίδιο Χρήσης

avantage Εγχειρίδιο Χρήσης avantage Εγχειρίδιο Χρήσης Ελληνικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκδοση: 1.80) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 Βασικές ιδιότητες...3 Πληροφορίες ασφαλείας...4 Άνοιγμα Συσκευασίας...5 Γενικές Πληροφορίες...5 Τηλεχειριστήριο...6

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Μην τοποθετείτε αντικείμενα με φλόγα, όπως αναμμένα κεριά κοντά στο προϊόν. Μην τοποθετείτε αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ HD700S DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Προφυλάξεις Ασφάλειας Προς αποφυγή πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή βλάβης στο δέκτη, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Triton

Εγχειρίδιο Χρήστη Triton Εγχειρίδιο Χρήστη Triton Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σελ1 Κύρια Χαρακτηριστικά. Σελ 1 Για την Ασφάλειά σας.. Σελ 2 Περιεχόμενα συσκευασίας... Σελ 3 Γενική Λειτουργία...... Σελ 3 Τηλεχειριστήριο. Σελ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ελληνικά - 1 -

Περιεχόμενα. Ελληνικά - 1 - Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας... 2 Τα πρώτα βήματα... 3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ... 3 Σύνδεση κεραίας/καλωδιακής λήψης... 4 Τηλεχειριστήριο - 1... 6 Συνδέσεις... 7 Πρώτη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Πίνακας περιεχομένων Προετοιμασία...3 Σύνδεση του βιντεοπροβολέα με τον υπολογιστή σας...3 Ενσύρματη σύνδεση... 3 Εξ αποστάσεως έλεγχος του βιντεοπροβολέα μέσω προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηριζόμενες αναλύσεις DVI...52 Συνδεσιμότητα...53 Πύλη Internet...57 Πρόγραμμα περιήγησης στο Internet...58 Smart Center...59.

Υποστηριζόμενες αναλύσεις DVI...52 Συνδεσιμότητα...53 Πύλη Internet...57 Πρόγραμμα περιήγησης στο Internet...58 Smart Center...59. Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...31 Σημάνσεις πάνω στο προϊόν...31 Πληροφορίες για το περιβάλλον...32 Χαρακτηριστικά...33 Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται...33 Ειδοποιήσεις σχετικά με την αναμονή...33 Κουμπιά

Διαβάστε περισσότερα

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός 81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το baby phone της Hama BC-228. Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πιο αυστηρά ποιοτικά πρότυπα ελέγχου. Ελέγχθηκε και έφυγε από το εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660 Mini DVR MDS 660 Βασικά χαρακτηριστικά Σύστημα ανίχνευσης κίνησης με ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής εικόνας. Από τη στιγμή που ανιχνεύεται εισβολή στον επιτηρούμενο χώρο το αισθητήριο ανίχνευσης κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσοψη...5. Οπίσθια όψη...5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...6. Σύνδεση με ΚΕΡΑΙΑ & ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ...6. Σύνδεση με ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ με τη χρήση καλωδίου SCART...

Πρόσοψη...5. Οπίσθια όψη...5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...6. Σύνδεση με ΚΕΡΑΙΑ & ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ...6. Σύνδεση με ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ με τη χρήση καλωδίου SCART... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...1 Βασικά χαρακτηριστικά...1 Υποδείξεις ασφαλείας...2 Άνοιγμα συσκευασίας...3 Γενικές πληροφορίες λειτουργίας...3 Τηλεχειριστήριο...4 Πρόσοψη...5 Οπίσθια όψη...5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU www.fandu.gr Πρόσοψη Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Επιλογή λειτουργίας Επόμ/Προηγ κομμάτι Επιλογή σταθμού Εισαγωγή κομματιών Αναπαράγει

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές Πληροφορίες Ο επίγειος ψηφιακός δέκτης µπορεί να λάβει σήµα από επίγεια κεραία για να δείτε ή να ακούσετε κάποιο πρόγραµµα. Αυτές οι οδηγίες

1 Γενικές Πληροφορίες Ο επίγειος ψηφιακός δέκτης µπορεί να λάβει σήµα από επίγεια κεραία για να δείτε ή να ακούσετε κάποιο πρόγραµµα. Αυτές οι οδηγίες Οδηγίες χρήσεως Manhattan Pllaza HDT-400 USB PVR Επίίγειιος Ψηφιιακός έκτης Υψηλής Ανάλυσης Υποστήριξη κωδικοποιήσεων MPEG-2, MPEG-4 / H.264 Μνήµη για 1.000 τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια Εύκολη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας)

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας) ΕΛΛΗΝΙΚA Περιγραφή 1. Ένδειξη φωνητικού καταλόγου 2. Ένδειξη ποιότητας εγγραφής 3. Ένδειξη περιβάλλοντος ηχογράφησης 4. Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής 5. Ένδειξη αριθμού/κωδικού αρχείου 6. Ένδειξη αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Archive Player Divar Series. Εγχειρίδιο χειρισμού

Archive Player Divar Series. Εγχειρίδιο χειρισμού Archive Player Divar Series el Εγχειρίδιο χειρισμού Archive Player Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή 4 2 Λειτουργία 5 2.1 Εκκίνηση του προγράμματος 5 2.2 Παρουσίαση του κύριου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Γενικές πληροφορίες

ΑΤΤΙΚΗ. Γενικές πληροφορίες ΑΤΤΙΚΗ Γενικές πληροφορίες Την 1 η Αυγούστου 2014, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, περισσότεροι από 4 εκατομμύρια τηλεθεατές στην Αττική, τον Αργοσαρωνικό, την κεντρική και νότια Εύβοια, αλλά και τις

Διαβάστε περισσότερα

SRM Γνωρίζοντας τη συσκευή σας. Μπαταρία

SRM Γνωρίζοντας τη συσκευή σας. Μπαταρία SRM-8340 Γνωρίζοντας τη συσκευή σας Μπαταρία Η μπαταρία είναι πλήρης στα 3.8V. Όσο περνάει ο χρόνος η χωρητικότητα της ένδειξης θα εξαντλείται. Η ένδειξη είναι κενή όταν η μπαταρία έχει σχεδόν τελειώσει.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη MOTOROLA TLKR-T80 Extreme Εγχειρίδιο χρήστη Ενδείξεις Οθόνης 1. Δείκτης έντασης ήχου 2. Δείκτης εκπομπής 3. Δείκτης λήψης 4. Δείκτης dual watch 5. Δείκτης αυτόματης απενεργοποίησης λειτουργίας 6. Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Πρώτα βήματα με το φωτιστικό LivingColors LivingColors Αφαίρεση συσκευασίας και εγκατάσταση Όταν αφαιρείτε τη συσκευασία του φωτιστικού LivingColors, το φωτιστικό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Μονάδα αυτοματισμού By-me για θυροτηλεόραση.

Εγχειρίδιο χρήστη. Μονάδα αυτοματισμού By-me για θυροτηλεόραση. Εγχειρίδιο χρήστη Μονάδα αυτοματισμού By-me για θυροτηλεόραση. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μονάδα By-me 1 2. Περιγραφή 2 3. Κύριο μενού 2 3.1 Ρυθμίσεις 3 3.1.1 Ρυθμίσεις συστήματος οικιακού αυτοματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

CD/USB/AM/FM Boombox

CD/USB/AM/FM Boombox CD/USB/AM/FM Boombox ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Πρίν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση της συσκευής σας ταιριάζει με την οικιακή τάση. Σημείωση : Συνδέστε τη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή της συσκευής

Περιγραφή της συσκευής Περιγραφή της συσκευής 9 10 11 12 13 1 Καλώδιο ρεύματος 2 Τροφοδοσία χαρτιού 3 Δίσκος χαρτιού 4 Συγκρατητής χαρτιού 5 Πτερύγιο τροφοδοσίας 6 Πάνελ λειτουργίας 9 Κύλινδρος εκτύπωσης 11 Καπάκι σαρωτή 12

Διαβάστε περισσότερα

MPF3384 DVB-T RECEIVER

MPF3384 DVB-T RECEIVER MPF3384 DVB-T RECEIVER www.fandu.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 2 ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΟΨΗ... 4 Πρόσοψη... 4 Πίσω όψη... 4 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ... 5 Τοποθέτηση των μπαταριών... 6 Χρήση του τηλεχειριστηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Για το MV7230 Θέσεις Κοντρόλ και Παρελκόμενων Λειτουργία Χρήσης Εγκατάσταση Επίλυση προβλημάτων Περισσότερες Εφαρμογές Προσοχή Χαρακτηριστικά Για το

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Digital Terrestrial Receiver. Εγχειρίδιο Χρήστη

Digital Terrestrial Receiver. Εγχειρίδιο Χρήστη Digital Terrestrial Receiver Εγχειρίδιο Χρήστη Εγχειρίδιο Χρήστη Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σελ. 1 Κύρια Χαρακτηριστικά... Σελ 1 Για την Ασφάλειά σας... Σελ 2 Περιεχόμενα συσκευασίας... Σελ 3 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα