ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Π..Ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Π..Ε"

Transcript

1 Η Επιτροπή που συγκροτήθηκε µε Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας για την υποβοήθηση της υποβολής πρότασης για την δηµιουργία Περιφερειακού Πόλου Καινοτοµίας (Π.Π.Κ) στην Π..Ε µετά από εξέταση και αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν, προέβη στην επιλογή των φορέων που έκρινε καταρχάς υποψήφιους. Σύµφωνα µε την προκήρυξη αλλά και το πνεύµα της Επιτροπής που διενήργησε την αξιολόγηση κατέληξε στις αναφερόµενες προτάσεις σύµφωνα µε το χρόνο που υπήρχε διαθέσιµος τόσο για την προετοιµασία όσο και την αξιολόγησή τους καθώς και τον προϋπολογισµό που υπολογίζουµε να εγκριθεί για την Π..Ε κατέληξε στα εξής: 1. Εάν και εφόσον ο ίδιος ο φορέας έχει υποβάλλει και έχουν επιλεγεί στην ίδια δράση περισσότερες της µίας προτάσεων, να υποβάλλει στην τελική πρόταση µία ή δυο συγκεκριµένες προτάσεις που θα πληρούν τους όρους προγράµµατος. 2. Εάν και εφόσον υπάρξουν στον ίδιο άξονα περισσότερες της µίας επιλεγµένης πρότασης µε το ίδιο ή παραπλήσιο θεµατικό αντικείµενο, να υπάρξει συνεργασία και υποβολή µιας ενιαίας πρότασης µε την σύµπραξη όσο το δυνατόν περισσοτέρων φορέων. Τέλος, οι λόγοι της µη συµµετοχής στην παρούσα πρώτη φάση, παρόλες τις χρονικές δεσµεύσεις συνοψίζονται στους εξής: 1. Στη µη συµµόρφωση στο πνεύµα και τους όρους της προκήρυξης και των στόχων που έθεσε η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας. 2. Στη διαπίστωση ότι η ίδια η πρόταση έχει εγκριθεί ή αξιολογείται από συναφή προγράµµατα. 3. Στον περιορισµό τόσο των Αξόνων όσο και του προϋπολογισµού που θα διεκδικήσει η Π..Ε από την Προκήρυξη της Γ.Γ.Ε.Τ. Σηµειώνεται ότι όλες οι προτάσεις εξετάστηκαν µε απόλυτο σεβασµό στο κύρος, την επιστηµονική κατάρτιση και την εµβέλεια των φορέων που τις υπέβαλλαν. Αυτό, σε συνδυασµό µε τις προτεραιότητες που προβλέπονται για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης , που όπως φαίνεται ενισχύονται οι καινοτόµες δράσεις, θα δώσουν στην Περιφέρεια την ώθηση για περαιτέρω ανάπτυξη της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας µε απώτερο σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Π..Ε ΑΞΟΝΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ενσωµατωµένα υπολογιστικά, τηλεπικοινωνιακά & ελεγκτικά συστήµατα 1.Ολοκληρωµένο ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΝΒΙΣ ΙΝΒΙΣ 1

2 σύστηµα διεθνών συνδυασµένων µεταφορών 2. Ανάπτυξη & εφραµογή καινοτόµων δράσεων διαχείρισης των έργων συγκοινωνιακής υποδοµής της Π..Ε. Βιοµηχανικά συστήµατα, αυτοµατισµών,δικτύων, βιοµηχανικών ενσωµατωµένων συστηµάτων Πλατφόρµα Υποστήριξης της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια υτικής Ελλάδας Μοντέλο Βελτιστοποίησης της Επέκτασης της Ευρυζωνικότητας στην Π..Ε. Κατάλογος υπηρεσιών προστιθέµενης Αξίας µέσω ευρυζωνικού δικτύου µε λειτουργίες διασφάλισης ποιότητας ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΕΡΓΑΣΙΑΣ Σύστηµα Παροχής Αλληλεπιδραστικών Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Πολιτών Ασφάλεια Υπολογιστικών συστηµάτων, ικτύων, Ενσωµατωµένων Ασφαλιστείτε, ηµιουργία ενός περιφερειακού κατανεµηµένου συστήµατος αντιµετώπισης & ενηµέρωσης ΜΜΕ Υδραυλικής Μηχανικής, Τµ. Πολιτικών Μηχανικών ΙΝΒΙΣ Ενσύρµατης Τηλεπικοινωνίας (ΕΕΤ) Πανεπιστηµίου Ενσύρµατης Τηλεπικοινωνίας (ΕΕΤ) Πανεπιστηµίου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ιονική Τεχνολογίες ΕΠΕ E-CODES Ηλεκτρινικά συστήµατα αυτόµατων πωλητών Α.Ε. ΕΑΙΤΥ ΕΑΙΤΥ 2

3 ΑΞΟΝΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΘΑΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡ. ΕΥΦΥΗ ΚΤΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Συµπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας από βιοκαύσιµα µέσω υδρογόνου και κυψελίδων καυσίµου Παραγωγή υδρογόνου από ηλιακή ενέργεια µε συνδυασµό φωτοβολταικών στοιχείων και µονάδων ηλεκτρόλυσης ΡΕΜ Ανάπτυξη τεχνολογιών εξοικονόµησης ενέργειας σε κτίρια Ενεργειακή διαχείριση έξυπνων κτιρίων µε ενσωµατωµένα στοιχεία Α.Π.Ε. Ανάπτυξη καινοτόµων υπηρεσιών και συστηµάτων για αποδοτική ενεργειακή διαχείριση και ασφάλεια ευφυών κτιρίων Προηγµένες Τεχνικές και Μεθοδολογίες ιαχείρισης και Εξοικονόµησης Ενέργειας σε Κτιριακά συγκροτήµατα και Κατοικίες Υποδοµές για την ανάπτυξη καινοτόµων υπηρεσιών και συστηµάτων για αποδοτική ενεργειακή διαχείριση και ασφάλεια ευφυών κτιρίων ιαχείριση ποταµιών συστηµάτων-υδάτινων Πόρων Αυτόµατος διαχωρισµός πλαστικών απορριµµάτων µε χρήση ακτίνων λέιζερ Ανάπτυξη βιώσιµης λύσης για τη διαχείριση αποβλήτων ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΛΒΙΟ Α.Ε. ADVENT TECHNOLOGIES AE Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) ΠΑΤΡΑΣ ΑΤΕΙ Πάτρας ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ 3

4 ΥΛΙΚΑ Ανάπτυξη και εφαρµογή συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης λιµένων Απλοί και οικονοµικοί τρόποι αντισεισµικά ενίσχυσης κτιρίων µε ανοιχτά ισόγεια για γενικευµένη εφαρµογή Περιφερειακή ερευνητική κοινοπραξία έρευνας και καινοτοµίας στην περιοχή των πλαστικών και σύνθετων υλικών Προετοιµασία τεχνοβλαστού για την εµπορική εκµετάλλευση λογισµικού συνοριακών στοιχείων Υδραυλικής Μηχανικής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήµιο Τεχνικής Μηχανικής Παν/µιο Πανεπιστήµιο / Πολιτικών Μηχανικών ΑΞΟΝΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ- ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ- Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Τρόφιµα- Γεωργική Ανάπτυξη & Υδατοκαλλιέργειες Τεχνολογική Πλατφόρµα Περιφέρειας υτικής Ελλάδος στα Αγροτικά Εδώδιµα Προϊόντα-Τρόφιµα µε Έµφαση στη Βιολογική Παραγωγή τους και την Προστασία του Περιβάλλοντος Αποτελεσµατικό Σύστηµα Καινοτόµων Μεθόδων για την βελτίωση της ποιότητας αντιπροσωπευτικών αγροτικών εδώδιµων προϊόντων της Περιφέρειας υτικής Ελλάδος Ίδρυση και λειτουργία διαπιστευµένου εργαστηρίου προσδιορισµού µυκοτοξινών (αφλατοξινών και ωχρατοξινών) σε γεωργικά προϊόντα και τρόφιµα µε σκοπό την ανάπτυξη ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων για την προώθηση της καινοτοµίας σε βιοµηχανίες τροφίµων της Περιφέρειας υτικής Ελλάδος ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΙΣ ΕΠΕ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Φυσικοχηµείας, Τµήµα Χηµείας Παν/µιο 4

5 ΤΡΟΦΙΜΑ Spin off ηµιουργία Εργαστηριακής Υποδοµής για διενέργεια µακροσκοπικών και ιστολογιών ελέγχων σε αγροτικά προϊόντα και πιστοποίησης Ολοκληρωµένο σύστηµα πιστοποίησης ποιότητας προϊόντων ιχθυοκαλλιεργειών σε συσχετισµό µε τη θαλάσσια ρύπανση σαγήνη Καινοτόµες εφαρµογές εξοικονόµησης ενέργειας στην παραγωγική διαδικασία εργοστασίου Ολοκληρωµένο σύστηµα για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας γάλακτος µε τηλεδιαχείριση της διαδικασίας αποθήκευσης σε αποµακρυσµένες παγολεκάνες Καινοτόµα θερµοκήπια για τον περιορισµό της ενεργειακής κατανάλωσης και βέλτιστη αξιοποίηση των υδάτινων πόρων για µια αειφόρο φιλική στο περιβάλλον αγροτική ανάπτυξη (spin off) Μονάδα Ρύπανσης, ιαχείρησης Περιβάλλοντος και Οικοτοξικολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Παν/µιο Μονάδα Ρύπανσης, ιαχείρησης Περιβάλλοντος και Οικοτοξικολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Παν/µιο Friesland Hellas Friesland Hellas Χρήστος ΤΑΓΚΑΣ, οικονοµολόγος, ειδικός σε θέµατα αγροτικής ανάπτυξης ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Παρατηρητήριο Ποιότητας ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε.Π.Π. Ανάπτυξη ευφυούς συστήµατος Αξιοποίησης και ιάθεσης ερευνητικών αποτελεσµάτων και αναπτυξιακών έργων ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ, ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΜΕ ΤΟΥ ΖΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Ε.Π.Π. Παν/µιο Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Παν/µιο Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων 5

6 ΣΤΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΠΚ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ιαµόρφωση, διαχείριση και ολοκλήρωση εκπαιδευτικών διαδικασιών για τη διεύρυνση των δεξιοτήτων των εργαζοµένων µέσω προσαρµοστικού περιβάλλοντος υπερµέσων. Εκπαίδευση και κατάρτιση. Καινοτόµο επιδεικτικό κέντρο ορθολογικής χρήσης ενέργειας και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας Προτάσεις για κατάρτιση και εκπαίδευση ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ζεύς συµβούλων Α.Ε. Ελληνικό ανοικτό πανεπιστήµιο Πανεπιστήµιο Εργ. υψηλών τάσεων Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαϊας - ΝΕΛΕ * Οι επιλεγέντες φορείς για την Εκπαίδευση θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία για συνεργασία κατά Άξονα µε τους φορείς υλοποίησης. Οι Πλατφόρµες που δεν αναφέρονται στους Άξονες θα ανακοινωθούν σύντοµα. Οι υπεύθυνοι φορείς των επιλεγέντων προτάσεων για δηµιουργία Περιφερειακού Πόλου Καινοτοµίας (Π.Π.Κ) στην Περιφέρεια υτικής Ελλάδας οφείλουν το συντοµότερο δυνατόν να έρθουν σε επικοινωνία µε το συντονιστή του προγράµµατος για τις περαιτέρω διεργασίες προκειµένου µέχρι τις 30/01/2006 να έχει υποβληθεί η Πρόταση στην Γ.Γ.Ε.Τ. Από την Επιτροπή Π.Π.Κ./Π..Ε 6

Ενημερωτικό Δελτίο μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Παρουσίαση από το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας για τα προγράµµατα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 (ΕΣΠΑ), του Επενδυτικού Νόµου

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Α.1.1.α.3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.1.1.α.3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1. ΠΕΠ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1 Τα ΠΕΠ υτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων 2 είναι από τα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΪΟΣ 2005 Αγαπητοί επιχειρηµατίες ή υποψήφιοι επενδυτές, Το Κέντρο Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Τ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ... 7 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ...

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2015-2020 ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΤΜΗΜΑ Ι - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ... 5 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ... 5 ΣΤΟΧΟΙ...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2015-2020 ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΤΜΗΜΑ Ι - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ... 5 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ... 5 ΣΤΟΧΟΙ...

Διαβάστε περισσότερα

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013 2015

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα INTERREG IIIA/ Ελλάδα-Βουλγαρία. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Πρόγραµµα INTERREG IIIA/ Ελλάδα-Βουλγαρία. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Πρόγραµµα INTERREG IIIA/ Ελλάδα-Βουλγαρία Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ηµιουργία δικτύου για την Μεταφορά Τεχνολογίας και Καινοτοµίας µε στόχο της ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009- Νέοι Επιχειρηµατίες» Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 15-07- 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009- Νέοι Επιχειρηµατίες» Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 15-07- 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009- Νέοι Επιχειρηµατίες»

Διαβάστε περισσότερα

Η ταυτότητα του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά»

Η ταυτότητα του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» Η ταυτότητα του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» Το Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης - "Αθηνά" είναι το πρώτο ερευνητικό κέντρο της χώρας ειδικευµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Παράρτημα ΙΙΙ1: Πίνακες αυτοαξιολόγησης των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων (Θεματικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΤΑΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι κλάδοι θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» του νέου ΕΣΠΑ (2014-2020) και για ποιες κατηγορίες επενδύσεων

Ποιοι κλάδοι θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» του νέου ΕΣΠΑ (2014-2020) και για ποιες κατηγορίες επενδύσεων Ποιοι κλάδοι θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» του νέου ΕΣΠΑ (2014-2020) και για ποιες κατηγορίες επενδύσεων Στις 17/7/2014 κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση το Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα του ΥΠΑΑΝ για το πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» Ενημερωτικό σημείωμα

Ημερίδα του ΥΠΑΑΝ για το πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» Ενημερωτικό σημείωμα Ημερίδα του ΥΠΑΑΝ για το πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» του νέου ΕΣΠΑ (2014-2020) Ενημερωτικό σημείωμα Με την ημερίδα που πραγματοποιείται σήμερα Πέμπτη 3 Απριλίου, ξεκινά η δημόσια διαβούλευση για τις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Επιλέξιμες Δαπάνες. και σε μόνιμη βάση στο έργο. για την ερευνητική δραστηριότητα. του έργου, και αναλώσιμα). ΜΜΕ).

ΕΣΠΑ 2014-2020. Επιλέξιμες Δαπάνες. και σε μόνιμη βάση στο έργο. για την ερευνητική δραστηριότητα. του έργου, και αναλώσιμα). ΜΜΕ). ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΠΑΝΕΚ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΒΕΤ) Το ΠΑΒΕΤ απευθύνεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' 15θήµερο Απριλίου 2009 ΤΕΥΧΟΣ 145

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' 15θήµερο Απριλίου 2009 ΤΕΥΧΟΣ 145 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' 15θήµερο Απριλίου 2009 ΤΕΥΧΟΣ 145 1) Προκήρυξη προγράµµατος για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια (e-security) µε ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ1:

3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ1: 3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 1 : Στόχος της εθνικής στρατηγικής για την παιδεία είναι η αύξηση της ποσότητας, της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο, προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.. Τροποποίηση της Κ.Υ.Α.2325/27-04.1989 (ΦΕΚ Β 314/89) Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Α.Π.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.. Τροποποίηση της Κ.Υ.Α.2325/27-04.1989 (ΦΕΚ Β 314/89) Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Α.Π.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.. Τροποποίηση της Κ.Υ.Α.2325/27-04.1989 (ΦΕΚ Β 314/89) Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Α.Π.Ε. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μητροπόλεως 3, 5ος όροφος, 105 57 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020 Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Εισαγωγή Ο σχεδιασμός της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΣΠΕΚ 2014-2020 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΣΠΕΚ 2014-2020 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΚ 2014-2020 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα