Πρόταση για ένα πραγματιστικό πλαίσιο δόμησης παιδαγωγικών φαινομένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόταση για ένα πραγματιστικό πλαίσιο δόμησης παιδαγωγικών φαινομένων"

Transcript

1 86 Διάλογος παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Πρόταση για ένα πραγματιστικό πλαίσιο δόμησης παιδαγωγικών φαινομένων Αλιβίζος Σοφός * Πανεπιστήμιο Αιγαίου Αφετηρία των τοποθετήσεών μου αποτελεί το «πραγματιστικό πλαίσιο» που πρότεινε ο F. W. Kron, και λειτουργεί ως ένα σχήμα δόμησης του διαλόγου γύρω από παιδαγωγικά θέματα. Σημείο αναφοράς για την εκπόνηση αυτού του πλαισίου δόμησης αποτέλεσε η έντονη συζήτηση που διεξήχθη στο πλαίσιο του Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρίας στη Ρόδο τον Οκτώβριο του 2005, με αφορμή την εισήγηση του κ. Χιωτάκη και την προτροπή του προεδρείου της Παιδαγωγικής Εταιρείας προς τον κ. Kron, να συντάξει τις τοποθετήσεις του σε ένα σύντομο κείμενο. Στις παρακάτω θέσεις μου προσεγγίζω το πραγματιστικό σχήμα δόμησης, 1. ως προς την ιστορική του διαμόρφωση, 2. ως προς την αναγκαιότητα της παραπέρα διεύρυνσης του και 3. ως προς τη δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής. Οι τοποθετήσεις μου δεν περιορίζονται στο σχολιασμό των θέσεων του F. Kron, αλλά προβαίνουν στο εγχείρημα αξιοποίησης του σχήματος δόμησης και στη διδακτική πράξη, διατυπώνοντας πρώτες σκέψεις προς αυτήν την κατεύθυνση με σκοπό την έναρξη ενός ευρύτερου παιδαγωγικού διαλόγου. 1. Από την αναδρομική ανάλυση της εξέλιξης της παιδαγωγικής επιστήμης διαφαίνεται ότι σε αυτή ενυπάρχουν διαφορετικές επιστημονικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις, οι οποίες μπορούν να εντοπιστούν σε δύο επιστημολογικές κατευθύνσεις: 1. την ερμηνευτική και 2. αυτή των κοινωνικών επιστημών που είναι προσανατολισμένη στην εμπειρική έρευνα. Επίσης διαφαίνεται ότι η παιδαγωγική σκέψη του 20 αιώνα διαμορφώνεται σε διαδοχικά στάδια. Η πρώτη «γενεά» των παιδαγωγών, δεκαετία 1930 μέχρι του 1950, εστιάζει περισσότερο σε φιλοσοφικές και ερμηνευτικές θεωρήσεις, προωθώντας διαλεκτικές και φαινομενολογικές προσεγγίσεις. Η δεύτερη γενεά, που χρονολογικά τοποθετείται μέχρι τις δεκαετίες του 1960 και 1970 συνεχίζει τις υπάρχουσες θεωρητικές προσεγγίσεις τις οποίες όμως παράλληλα εμπλουτίζει με νεότερες επιστημολογικές και μεθοδολογικές θέσεις από τα πεδία του υπαρξισμού (Existentialismus) και της εμπειρικής έρευνας. Η τρίτη και τέταρτη γενεά παιδαγωγών που φτάνει μέχρι τις μέρες μας από τη μία μεριά εξελίσσουν τις εμπειρικές και κοινωνικές μεθόδους έρευνας και διαμορφώνουν θεωρίες στα πλαίσια της ερμηνευτικής προσέγγισης και από την άλλη μεριά αναδεικνύουν σημεία επαφής μεταξύ των δύο προαναφερόμενων επιστημονικών κατευθύνσεων (βλ. Kron 2001, 26-34). Αυτή η εξελικτική διαδικασία διαφοροποίησης θεωρητικών σχημάτων και παράλληλης «σύγκλισης» των δύο βασικών επιστημονικών κατευθύνσεων οδήγησε σε μια πολυπροοπτική προσέγγιση του παιδαγωγικού πεδίου, με τη λογική ότι η ανάλυση και η διαπραγμάτευση * Ο Α. Σοφός είναι Επικ. Καθηγητής στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και διδάσκει Παιδαγωγική των Μέσων.

2 παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Διάλογος 87 σημαντικών παιδαγωγικών φαινόμενων δεν σχετίζεται μονοδιάστατα με το άτομο, αλλά θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και το πεδίο δράσης, καθώς επίσης και κοινωνιολογικούς παράγοντες. Μια πρώτη προσπάθεια πολυδιάστατης προσέγγισης παράθεσε ο Ulich, (1976), επισημαίνοντας τρία επίπεδα, βάσει των οποίων μπορεί να δομηθεί ο διάλογος, η έρευνα και η διαμόρφωση θεωριών στο πλαίσιο των κοινωνικών επιστημών: το μακροκοινωνικό, το μικροκοινωνικό και το ατομικό επίπεδο. Ο Kron επεκτείνει το σχήμα αυτό κατά ένα επίπεδο ακόμα, το θεσμικό, διευρύνοντας έτσι τη δυνατότητα να ληφθούν υπόψη και συγκεκριμένοι παράγοντες του εκάστοτε εκπαιδευτικού οργανισμού. Συνολικά, προτείνει τέσσερα επίπεδα, η χρήση των οποίων μας επιτρέπει να «ανασύρουμε» τα γνωστικά διαφέροντα (Erkenntnisinteresse), τα διαφορετικά επίπεδα επιχειρημάτων και τις αντίθετες θέσεις των συνδιαλεγομένων: κοινωνικό, θεσμικό, διαδρασιακό και ατομικό που αναλύει σύντομα στο προηγούμενο άρθρο. 2. Μέσα από το πρίσμα των νεότερων παιδαγωγικών προσεγγίσεων, οι οποίες εστιάζουν στο υποκείμενο και στο πλαίσιο σχέσης με το κοινωνικό του οικοσύστημα (Baacke 1997), παρατηρούμε ότι είναι σκόπιμο να διευρυνθεί το προτεινόμενο πλαίσιο δόμησης με δύο παραπέρα επίπεδα: το μικροσκοπικό και το μεσοκοινωνικό. Το πρώτο αναφέρεται στη βιολογική και οργανική βάση της μάθησης, δηλαδή σε διαφοροποιήσεις εγκεφαλικών συνάψεων και στη δημιουργία πολυεπίπεδων δικτύων εγκεφαλικών περιοχών (Spitzer 2002). Πρόκειται για ένα επίπεδο, που δεν μπορεί να παρατηρηθεί άμεσα από τους εκπαιδευτικούς. Η γνώση όμως βασικών αρχών, που διέπουν το νευροβιολογικό υπόβαθρο της μάθησης και ο τρόπος λειτουργίας κεντρικών φαινόμενων, π.χ. η αντίληψη και η μνήμη, είναι σημαντική, γιατί δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να οργανώνουν με μεγαλύτερη σιγουριά τη διδασκαλία τους (Kron/Σοφός, υπό έκδοση, σσ ). To μεσοκοινωνικό αναφέρεται σε μια μεγάλη ποικιλία μακροχρόνιων και σύνθετων μαθησιακών δράσεων, που πραγματοποιεί κάθε άνθρωπος κατά τη διάρκεια της καθημερινής του ζωής σε διαφορετικά κοινωνικά πεδία. Ιδιαίτερη σημασία από παιδαγωγική πλευρά δίνουμε στο μεσοκοινωνικό επίπεδο, επειδή κατά την οργάνωση των μαθησιακών διαδικασιών στο σχολείο θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το βιοκοσμικό πλαίσιο των μαθητών, ένας παράγοντας που δεν αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς της παιδαγωγικής έρευνας. Σύμφωνα με τον Schulze (1993), στο μεσοκοινωνικό επίπεδο ενυπάρχουν μαθησιακοί σχηματισμοί Lernformationen που έχουν διαφορετική ιστορία γέννησης και χαρακτηριστικά. Με αυτόν τον όρο ο Schulze προσδιορίζει ένα σύνθετο πλαίσιο από παράγοντες και διαδικασίες μάθησης, που έχει καθιερωθεί στην κοινωνία και έχει θεσμοθετηθεί με συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Το σχολείο αποτελεί ένα τέτοιο σχηματισμό. Άλλοι σχηματισμοί, στα πλαίσια των οποίων πραγματοποιούνται μαθησιακές διαδικασίες, είναι: η ατομική βιογραφία, η εργασία, που αποτελεί την παλιότερη μορφή συμμετοχής και μάθησης στο κοινωνικό περιβάλλον και στην μοντέρνα κοινωνία έχει «αποδυναμωθεί» και τα μέσα (κινηματογράφος, τηλεόραση, ηλεκτρονικός υπολογιστής, διαδίκτυο), τα οποία, αντιθέτως, συνθέτουν σήμερα ένα νεότερο σχηματισμό, όπου οι νέοι μπορούν να διαμορφώσουν νέες εμπειρίες. Οι μαθησιακοί σχηματισμοί αναπτύσσονται και καθιερώνονται κάτω από συγκεκριμένες ιστορικές, γεωγραφικές και κοινωνικές συνθήκες. Επίσης, παλαιότεροι σχηματισμοί επισχηματίζονται από νεότερους, με αποτέλεσμα να διαμορφώνονται ποικίλα πεδία και δυνατότητες μάθησης. Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζουν σήμερα τα μέσα, επειδή παραθέτουν, σε αντίθεση με το παρελθόν, ποικίλα πεδία επικοινωνίας και δράσης, όπου οι μαθητές μπορούν να διευρύνουν και ακόμα να υπερβούν τη θεσμοποιημένη σχολική γνώση (Postaman 1998).

3 88 Διάλογος παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο 3. Ως δεδομένο έχει θεωρηθεί ως τώρα το γεγονός ότι παιδαγωγικά φαινόμενα δομούνται καλύτερα στη βάση μιας τέτοιας συστηματοποίησης και φέρνουμε ως παράδειγμα την επίδοση της πρακτικής εφαρμογής μιας τέτοιας ανάλυσης, όπως προτείνεται, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της ανάλυσης των οικονομικών και πολιτικών αποφάσεων για την προώθηση των νέων μέσων στην εκπαίδευση (Kron/Σοφός, υπό έκδοση, σ. 35). Από αυτήν διαφαίνεται ότι το έντονο ενδιαφέρον που εκδηλώνεται σχετικά με την εισαγωγή των νέων μέσων στην εκπαίδευση έχει σημείο εκκίνησης το μακροκοινωνικό επίπεδο, που συγκεκριμενοποιείται με τις ευρωπαϊκές αποφάσεις της Μπολόνιας 1999, Λισσαβόνας 2000, Βαρκελώνης 2002 κλπ., σχετικά με τη στήριξη των νέων τεχνολογιών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ως μέσο που θα προωθήσει την οικονομική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στα πρόθυρα του 21 ου αιώνα. Ένα ερώτημα που θα πρέπει να αποσαφηνιστεί, είναι το κατά πόσο το συγκεκριμένο σχήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την ανάλυση άλλων σημαντικών παιδαγωγικών φαινομένων, π.χ. διαδικασίες διδασκαλίας κα μάθησης, διευρύνοντας έτσι το πρίσμα της ανάλυσης και στο διδακτικό πεδίο. Από παιδαγωγική πλευρά, ενδιαφέρον παρουσιάζει π.χ. η ανάλυση, κατά πόσο λαμβάνονται υπόψη στις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης, στοιχεία από άλλους σχηματισμούς (βιογραφικούς, μιντιακούς) ή αν οργανώνεται η διδασκαλία μόνο βάσει ρυθμίσεων που απορρέουν από το κοινωνικό και θεσμικό επίπεδο επιχειρηματολογίας. Με το διευρυμένο πραγματιστικό πλαίσιο μπορούμε να προσφέρουμε στους εκπαιδευτικούς ένα «ευέλικτο» εργαλείο προωθώντας την αναστοχαστική και την αυτοαξιολογιτική στάση. Επίσης επισημαίνουμε ότι το διευρυμένο πλαίσιο συστηματοποίησης μπορεί να αποδειχτεί ως ένα χρηστικό εργαλείο προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να «εξετάσουν» τα σημεία επαφής μεταξύ των διαφορετικών πεδίων ενδιαφέροντος. Πέραν τούτου, είναι ευρέως γνωστό ότι στη διδακτική πράξη δημιουργούνται «κενά επαφής» μεταξύ των πεδίων ενδιαφέροντος. Αυτό γίνεται αντιληπτό ως υποκειμενική αποτυχία, ως αδυναμία διαπραγμάτευσης των ατομικών αναγκών και ενδιαφερόντων και οδηγεί μαθητές και εκπαιδευτικούς σε μια κρίση/τομή επικοινωνίας. Ο Schulze (2004) μοντελοποιεί σε πέντε σχήματα τον τρόπο με τον οποίο «αντιλαμβάνονται» οι εκπαιδευτικοί τα «κενά επαφής». Τα δύο πρώτα είναι ιδεαλιστικά και απέχουν από την σχολική πραγματικότητα: 1. του αρμονικού συνδυασμού των ενδιαφερόντων σχολείου και μαθητών, 2. της μονόπλευρης προσαρμογής του σχολείου στα ενδιαφέροντα των μαθητών. Το τρίτο, της μονόπλευρης αφομοίωσης των ενδιαφερόντων των μαθητών από τη μεριά του σχολείου, συνήθως πραγματοποιείται εγκλωβίζοντας εκπαιδευτικούς και μαθητές στη λογική του σχολείου ως ορθολογικό σύστημα (Scott 1986). Τα δύο επόμενα, το 4 ο και το 5 ο μοντέλο, αναγνωρίζουν τη «σκληρή» και συχνά «αδιαπέραστη» σχολική πραγματικότητα και προτείνουν τη δημιουργία «ασφαλών» διαβάσεων είτε με τη μορφή εγκαθιδρυμένων χώρων που είναι διάσπαρτοι κατανεμημένοι στη σχολική διδασκαλία είτε με τη δημιουργία «γεφυρών» όπου οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να «διαπραγματευτούν» θεματικά ενδιαφέροντα. Εδώ οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εφαρμόσουν το «εργαλείο» για να διακρίνουν σε ποια πεδία κατατάσσονται συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί στόχοι και πώς αυτοί μπορούν να μετασχηματιστούν, ενσωματώνοντας και άλλα πεδία. Παρακάτω αναφέρουμε ένα παράδειγμα: Τόσο η ενότητα «μαθαίνω με τον υπολογιστή» που αναφέρεται στη Ε και Δ τάξη δημοτικού όσο και η ενότητα «γνωρίζω τον υπολογιστή μου» που αναφέρεται στη Α και Β τάξη γυμνασίου με ειδικότερους στόχους 1. τεχνολογία υπολογιστών, 2. αναπαράσταση των πληροφοριών στον υπολογιστή, 3. αποθήκευση των πληροφοριών στον υπολογιστή, 4. πολυμέσα, αφήνουν να διαφανεί ότι οι στόχοι έχουν σημείο εκκίνησης και αναφοράς το κοινωνικό και το θεσμικό

4 παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Διάλογος 89 επίπεδο. Επίσης, δεν διαφαίνεται, τουλάχιστον από τις αναφορές του ΔΕΠΠΣ, κατά πόσο μπορούν να ενσωματωθούν στις δράσεις αυτές στοιχεία από τα διάφορα οικοσυστήματα του μαθητή και κατά πόσο οι διαδράσεις που λαμβάνουν χώρα στοιχειοθετούν ένα κατάλληλο περιβάλλον που «διεγείρει» τους μαθητές δηλαδή τις μαθησιακές τους διαδικασίες προκειμένου αυτοί να επεξεργαστούν τις πληροφορίες σε υποκειμενικές γνώσεις, προωθώντας τον διάλογο στην ομάδα και την αναπτυξιακή πορεία της προσωπικότητας του μαθητή. Γραφικά, αυτό μπορεί να παρασταθεί ως εξής: κοινωνικό 2 3 θεσμικό δρασιακό μεσοκοινωνικό 1 ατομικό μικροσκοπικό Τρεις ζώνες συσχετισμού και δόμησης παιδαγωγικών φαινόμενων Εύκολα διαφαίνεται ότι οι παραπάνω στόχοι κινούνται κυρίως στον 3 ο κύκλο. Οι εκπαιδευτικοί, εφαρμόζοντας διαφοροποιημένα μοντέλα δράσης, μπορούν να τους «μετασχηματίσουν» και να διευρύνουν προς τους άλλους δύο εσωτερικούς κύκλους. Το 4 ο μοντέλο του Schulze μπορεί να υλοποιηθεί στα πλαίσια της ελληνικής πραγματικότητας μέσα από την «ευέλικτη ζώνη». Εδώ είναι δυνατό να δημιουργηθούν «ρευστά» πεδία ή ζώνες, όπου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν δράσεις, προκειμένου να συνδέσουν εμπειρίες από διαφορετικούς σχηματισμούς μάθησης, να ενδυναμώσουν την προσωπική επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας εργασίας και να δώσουν στους μαθητές την ευκαιρία να «διαπραγματευτούν» τα ατομικά τους ενδιαφέροντα. Το 5 ο μοντέλο μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα στο «κλασικό» μάθημα. Η καινοτομία ή η διαφοροποίηση έγκειται στο γεγονός ότι ο εκπαιδευτικός στήνει μια γέφυρα, με την οποία οι μαθητές μπορούν να «συμπληρώσουν» τα σχολικά περιεχόμενα με «δικά τους θέματα». Αυτή η διάσταση γίνεται αντιληπτή ως υποκειμενική διαθεματικότητα, σε αντίθεση με την έννοια της διαθεματικότητας που αναφέρεται στα ΔΕΠΠΣ και η οποία γίνεται αντιληπτή ως διεπιστημονική προσέγγιση ενός θέματος. Βιβλιογραφία Baacke, D. (1997): Medienpädagogik. Tübingen. Kron W. F. (2001): Grundwissen Pädagogik. 6 Aufl. München. Kron/Σοφός (υπό έκδοση): Διδακτική των Μέσων. Νέα Μέσα στο Πλαίσιο Διδακτικών και Μαθησιακών Διαδικασιών, Αθήνα, Gutenberg. Postman, N. (1986): Das Verschwinden der Kindheit. Frankfurt/M.

5 90 Διάλογος παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Schulze, Th. (2003): Schule vor dem Horizont einer Geschichte des Lernens. Die Deutsche Schule, 1993/4 σελ Schulze, Th. (2004): Im Horizont des Lernens. Στο: Gemeinsamer Kongress der DGfE, SGBF, SGL-SSFE und ÖFEB (επ.): Reader zur Arbeitsgruppe 18 Kompetenzentwicklung im Lehrerberuf oder: die Suche nach einer Didaktik für professionelle Lehrerinnen und Lehrer, σ. 4-9 Zürich Scott, W. R. (1986): Grundlagen der Organisationstheorie, Frankfurt/M. / New York. Spitzer, M. (2002): Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens, Heidelberg, Berlin. Ulich, K. ( ): Schulische Sozialisation. Στο: Hurrelmann, K., Ulich, D. (Hrsg.): Handbuch der Sozialisationsforschung, , Weinheim/Basel. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής computers/epps/epps-informatics.doc

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον

ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον Ìéá ÅñåõíçôéêÞ ÐñïóÝããéóç ôçò Åðßäñáóçò ôùí

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ» ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΑΡΙΑ ΒΑΪΝΑ, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2 Τα Μετέωρα Βήματα του Προσανατολισμού στην εποχή της Αβεβαιότητας: Συνέπειες για το ΕΠΑ.Λ 1 Χρυσούλα Κοσμίδου-Hardy Σύμβουλος του Π.Ι, Πρόεδρος του Τομέα Σ.Ε.Π. 2 1. Εισαγωγικά Ήταν όλα κάποτε αλλιώς στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Π.3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: για διαθεματικές

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Από τη θεωρία στην πράξη

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Από τη θεωρία στην πράξη Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Από τη θεωρία στην πράξη Τίτλοι πρωτοτύπων Fin Mogensen and Michela Mayer (Eds), ECO-schools trends and divergences. A comparative study on ECO-school development processes

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής 2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια ορισμού του αντικειμένου της Πληροφορικής ώστε να γίνει σαφές τι εννοούμε σήμερα με αυτόν τον όρο, και κατά συνέπεια να γίνει σαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 249 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Η συμβολή της διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ οδηγός εκπαιδευτικού γλώσσα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γεώργιος Κ. Κούσουλας

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γεώργιος Κ. Κούσουλας LIFE05 ENV/GR/000245 Environmental Friendly Technologies for Rural Development ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γεώργιος Κ. Κούσουλας Εκπαιδευτικός Δ.Ε. Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα