Έγγραφο Γενικών Οδηγιών για το έργο Εκπαίδευση φοιτητών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έγγραφο Γενικών Οδηγιών για το έργο Εκπαίδευση φοιτητών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)"

Transcript

1 Έγγραφο Γενικών Οδηγιών για το έργο Εκπαίδευση φοιτητών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) Προσοχή: τo αρχείo μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση 1

2 Γενική Περιγραφή Το έργο αφορά στην εκπαίδευση για την εξοικείωση στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας του συνόλου των φοιτητών που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας, με τις εισαγωγικές εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο τα έτη 2005, 2006 και 2007, ανεξαρτήτως βαθμολογίας ή σειράς εισόδου. Επιπλέον, δυνατότητα συμμετοχής αποκτούν και όλοι οι εγγεγραμμένοι προπτυχιακοί φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Πλέον των παραπάνω, δικαιούχοι της δράσης είναι και όλοι οι φοιτητές των ετών 2005, 2006 και 2007 που εμπίπτουν στην κατηγορία των «πασχόντων από σοβαρές ασθένειες» και οι οποίοι εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως ποσοστό 3% των εισακτέων σε κάθε τμήμα ή σχολή. Η εκπαίδευση των φοιτητών αποβλέπει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, για φοιτητές που θέλουν να καταρτιστούν και να πιστοποιήσουν τις νέες γνώσεις τους σε βασικό, προχωρημένο και εξειδικευμένο επίπεδο, όπως (ενδεικτικά): Βασικό πακέτο εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου, που μπορεί να περιλαμβάνει μερικές ή όλες τις παρακάτω ενότητες: o Βασικές έννοιες της πληροφορικής, o Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων, o Επεξεργασία Κειμένου o Λογιστικά Φύλλα o Βάσεις δεδομένων o Παρουσιάσεις o Διαχείριση Πληροφοριών και Επικοινωνίες Σχεδίαση Ιστοτόπων (Web design, Web animation, Web programming, Web development) Διαχείριση Δικτύων (Δίκτυα Υπολογιστών, Ασφάλεια Δικτύων, Τεχνική Υποστήριξη) Προγράμματα επεξεργασίας εικόνας και βίντεο Προγραμματιστικά εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών Η εκπαίδευση των φοιτητών θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 40 ώρες και σε κάθε περίπτωση να συνοδεύεται από πιστοποίηση, από Φορείς Χορήγησης Πιστοποιητικών Πληροφορικής. Ειδικά για τους φοιτητές της κατηγορίας των «πασχόντων από σοβαρές ασθένειες», η εξέταση για πιστοποίηση θα πρέπει να προσαρμόζεται κατά περίπτωση ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες του ωφελούμενου φοιτητή. 2

3 Το ύψος της επιχορήγησης από το ΕΠ ΚτΠ ανέρχεται στο 90% της δαπάνης, με μέγιστο ποσό: 600 για τους δικαιούχους φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία Α 1200 για τους δικαιούχους φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία Β και περιλαμβάνει το κόστος εκπαίδευσης, εξέτασης και πιστοποίησης του Φοιτητή. Οι φοιτητές καταβάλλουν μόνο τη δική τους συμμετοχή στον Φορέα Εκπαίδευσης (10%). Η δράση «e-κπαιδευτείτε» συγχρηματοδοτείται κατά 20% από εθνικούς πόρους και κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». Η υλοποίηση της δράσης έχει ανατεθεί στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ ΑΕ). 3

4 Διαδικασία Υλοποίησης Φορείς Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικά Πακέτα Το πρόγραμμα «e-κπαιδευτείτε» είναι ανοικτό σε όλους τους ενδιαφερόμενους Φορείς Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι παρέχουν εκπαιδευτικά προγράμματα που οδηγούν σε πιστοποίηση από Φορέα Χορήγησης Πιστοποιητικών Πληροφορικής. Όσοι Φορείς Εκπαίδευσης επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δράση «e-κπαιδευτείτε», θα ετοιμάσουν εκπαιδευτικά πακέτα που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των φοιτητών και τις απαιτήσεις του προγράμματος. Συγκεκριμένα, τα εκπαιδευτικά πακέτα θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Να καλύπτουν τουλάχιστον 40 εκπαιδευτικές ώρες και Να περιλαμβάνουν πιστοποίηση αποδεκτών Φορέων Χορήγησης Πιστοποιητικών Πληροφορικής. Συγκεκριμένα, αποδεκτά είναι τα Εκπαιδευτικά Πακέτα που οδηγούν σε πιστοποιητικά Βασικών Δεξιοτήτων αναγνωρισμένα από τον ΟΕΕΚ ή σε πιστοποιητικά Προχωρημένου Επιπέδου και εξειδικευμένων γνώσεων που χορηγούνται είτε από τους πιστοποιημένους από τον ΟΕΕΚ Φορείς Χορήγησης Πιστοποιητικών Πληροφορικής, είτε από διεθνείς Φορείς Πιστοποίησης, είτε από διεθνείς κατασκευαστές λογισμικού. Ειδικά για τα διεθνή πιστοποιητικά είναι δυνατόν η εκπαίδευση και εξέταση να γίνεται σε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κόστος ανά Εκπαιδευτικό Πακέτο που καταχωρίζεται στο πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει όλο το κόστος εκπαίδευσης και μιας τουλάχιστον εξέτασης, σε όλες τις ενότητες του πακέτου, καθώς και το τυχόν κόστος έκδοσης των αντίστοιχων πιστοποιητικών. Οι Φορείς Εκπαίδευσης θα μπορούν να προσφέρουν επιπλέον συναφείς υπηρεσίες. Επισημαίνεται τέλος, ότι τα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα (e-learning) συμπεριλαμβάνονται στη δράση. Οι Φορείς Εκπαίδευσης και τα εκπαιδευτικά τους πακέτα, τα οποία θα πρέπει να προεγκριθούν από ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, θα καταχωρισθούν σε ειδική ιστοσελίδα της ΕΔΕΤ Α.Ε. Ο Φορέας Εκπαίδευσης προκειμένου να προχωρήσει στη διαδικασία Υποβολής Έγκρισης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων πρέπει να χρησιμοποιήσει το Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης. 4

5 Το Πληροφοριακό Σύστημα έχει στόχο να αυτοματοποιήσει τις ακόλουθες εργασίες των Φορέων Εκπαίδευσης: Υποβολή Εκπαιδευτικών Πακέτων για έγκριση Παρακολούθηση της διαδικασίας έγκρισης των Εκπαιδευτικών Πακέτων Εγγραφή δικαιούχων φοιτητών σε Εκπαιδευτικά Πακέτα Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, που είναι προσβάσιμο από την ιστοσελίδα Περισσότερες πληροφορίες για τις Λειτουργίες του Πληροφοριακού Συστήματος θα βρείτε στο Έντυπο «Εγχειρίδιο Χρήσης για Φορείς Εκπαίδευσης». Ενημέρωση Φοιτητών και Εφαρμογή καταχώρισης φοιτητών Οι δικαιούχοι φοιτητές και σπουδαστές μπορούν να ελέγξουν τη δυνατότητα συμμετοχής τους μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, οι φοιτητές παραλαμβάνουν από την ηλεκτρονική σελίδα του προγράμματος τον προσωπικό τους κωδικό. Ο δικαιούχος φοιτητής, θα προσκομίζει στον επιλεγμένο Φορέα Εκπαίδευσης τον Προσωπικό Κωδικό του, προκειμένου να οριστικοποιήσει την εγγραφή του σε ένα συγκεκριμένο πακέτο εκπαίδευσης. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, ο Φορέας Εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας το προσωπικό του λογαριασμό (Master ή δευτερεύοντα Accounts) καταχωρίζει το 16-ψήφιο κωδικό του φοιτητή και ελέγχει τα στοιχεία του φοιτητή που εμφανίζονται αυτόματα στην εφαρμογή. Στη συνέχεια, επιλέγει, από τα δικά του Εκπαιδευτικά Πακέτα, αυτό που επέλεξε ο φοιτητής. Εισάγει τυχόν σχόλια του, κάνει προεπισκόπιση των στοιχείων που έχουν δηλωθεί και ολοκληρώνει τη διαδικασία, εκτυπώνοντας τη φόρμα («Δήλωση Συμμετοχής») που θα υπογράψει ο φοιτητής. Σε περίπτωση αλλαγής της καταχώρισης από ένα Εκπαιδευτικό Πακέτο σε κάποιο άλλο του ίδιου Φορέα Εκπαίδευσης, ο Φορέας Εκπαίδευσης καταχωρίζει τον 16- ψήφιο κωδικό του φοιτητή, τροποποιεί την αρχική επιλογή και ολοκληρώνει τη διαδικασία όπως παραπάνω. Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα υπαναχώρησης από το Εκπαιδευτικό πακέτο επιλογής του. Ο Φορέας Εκπαίδευσης είναι υποχρεωμένος να διαγράψει τον δικαιούχο φοιτητή, χωρίς όμως να επιστρέψει το ποσό συμμετοχής του Φοιτητή (10% επί του κόστους του πακέτου εκπαίδευσης/πιστοποίησης). Σε περίπτωση διαγραφής της καταχώρισης του φοιτητή από το Φορέα Εκπαίδευσης, ο Φορέας Εκπαίδευσης καταχωρίζει τον 16-ψήφιο κωδικό του φοιτητή, ακυρώνει την αρχική καταχώριση, επιλέγει τον λόγο της ακύρωσης και εισάγει σχόλια για την ακύρωση. 5

6 Η διαδικασία για τους δικαιούχους της κατηγορίας των «πασχόντων από σοβαρές ασθένειες» είναι η εξής: Κάθε Φορέας Εκπαίδευσης θα μπορεί να καταχωρίζει δικαιούχους της κατηγορίας αυτής, οι οποίοι επέλεξαν τον συγκεκριμένο Φορέα Εκπαίδευσης, εφόσον ο Φοιτητής προσκομίσει πρωτότυπη βεβαίωση από την οικεία σχολή. Στην εφαρμογή πληκτρολογεί όλα τα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου της κατηγορίας Β, περιλαμβανομένου και του Αριθμού Μητρώου στην οικεία σχολή. Με την αποδοχή των στοιχείων τού φοιτητή (ως δικαιούχου), χρεώνεται από το κεντρικό σύστημα ο Προσωπικός Κωδικός του δικαιούχου φοιτητή ή το όνομά του και εκτυπώνεται η προαναφερόμενη σελίδα («Δήλωση Συμμετοχής»). Η «Δήλωση Συμμετοχής» θα περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία της εκπαίδευσης (το όνομα του δικαιούχου φοιτητή, τα στοιχεία του Φορέα Εκπαίδευσης και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει επιλέξει ο φοιτητής), καθώς και εξουσιοδότηση του Φορέα Εκπαίδευσης να εισπράξει την επιχορήγηση για την εκπαίδευση, την εξέταση και πιστοποίηση και κρατείται στο αρχείο του Φορέα Εκπαίδευσης. Ο φοιτητής εκτός από την υπογεγραμμένη «Δήλωση Συμμετοχής» καταθέτει και τα εξής δικαιολογητικά: Για τους μεν δικαιούχους φοιτητές που εισήχθησαν με τις εισαγωγικές εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο τα έτη 2005, 2006 και 2007, ανεξαρτήτως βαθμολογίας ή σειράς εισόδου και τους φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ): απλό φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, απλό φωτοαντίγραφο Φοιτητικής Ταυτότητας ή Δελτίου Φοιτητικού Εισιτηρίου («πάσο») ή βεβαίωση σπουδών από τη Γραμματεία της οικείας σχολής. Για τους δικαιούχους φοιτητές της κατηγορίας των «πασχόντων από σοβαρές ασθένειες», τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής: απλό φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, απλό φωτοαντίγραφο Φοιτητικής Ταυτότητας ή Δελτίου Φοιτητικού Εισιτηρίου («πάσο») ή βεβαίωση σπουδών από τη Γραμματεία της οικείας σχολής. Πρωτότυπο πιστοποιητικό που τεκμηριώνει ότι ο φοιτητής ανήκει σε ειδική κατηγορία «Πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες» που εμπίπτει στην παράγραφο 8 του άρθρου 1 σύμφωνα με τις υπ αριθμ. Φ151/17104/Β6 (ΦΕΚ 259/ ) και Φ151/20049/Β6 (ΦΕΚ 272/ ) Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κάθε φοιτητής καταβάλλει στον προμηθευτή το υπόλοιπο του κόστους του εκπαιδευτικού πακέτου (δηλαδή, αφαιρεί από το συνολικό κόστος το ποσό της επιχορήγησης, το οποίο ανέρχεται στο 90% του συνολικού κόστους του εκπαιδευτικού πακέτου και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 600). 6

7 Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή των φοιτητών είναι κατ ελάχιστον 10% επί του κόστους του πακέτου εκπαίδευσης/πιστοποίησης και είναι υποχρεωτικό να καταβάλλεται με αντίστοιχη Απόδειξη Πληρωμής. Τυχόν απαλλαγή των δικαιούχων από αυτή τη συμμετοχή ή επιστροφή χρημάτων, αντίκειται στον κανονισμό του έργου και είναι παράνομη. Σε όσες περιπτώσεις διαπιστωθούν τέτοια περιστατικά, θα υπάρξουν κυρώσεις, εις βάρος του Φορέα Εκπαίδευσης. Τυχόν περιθώρια μείωσης του κόστους πρέπει να απεικονίζονται επισήμως, στην ανακοινωμένη τιμή κάθε πακέτου. Παράδειγμα: Έστω ότι το εκπαιδευτικό πακέτο που θα επιλέξει ο φοιτητής στοιχίζει Το 90% του κόστους ανέρχεται σε 900. Δεδομένου ότι η επιχορήγηση δεν πρέπει να ξεπερνά τα 600, ο εν λόγω φοιτητής θα καταβάλλει στο ταμείο το υπόλοιπο της αξίας του εκπαιδευτικού πακέτου ( = 400), δηλαδή: 400. Κάθε φοιτητής έχει δυνατότητα να απουσιάζει μέχρι και στο 10% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης. Όσοι υπερβούν το όριο απουσιών, δεν δικαιούνται οποιαδήποτε επιχορήγηση. Ο Φορέας Εκπαίδευσης υποχρεούται να τηρεί απουσιολόγιο για τον κάθε δικαιούχο φοιτητή. Στην ειδική περίπτωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ο Φορέας Εκπαίδευσης είναι υποχρεωμένος να διατηρεί αξιόπιστο μηχανισμό για την επιβεβαίωση της παρακολούθησης των επιμέρους μαθημάτων από τον φοιτητή. Έλεγχος Ποιότητας Εκπαιδεύσεων Βασικό κριτήριο αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα είναι η απόκτηση των απαιτούμενων δεξιοτήτων, ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να συμμετάσχουν και να επιτύχουν στις εξετάσεις για την πιστοποίηση των αντίστοιχων δεξιοτήτων στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας. Ωστόσο, η ποιότητα διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων θα παρακολουθείται μέσω ενός μηχανισμού ελέγχου ποιότητας, που θα δημιουργηθεί με ευθύνη της ΕΔΕΤ Α.Ε.. Συγκεκριμένα, δειγματοληπτικοί έλεγχοι θα πραγματοποιούνται συστηματικά με τη συμπλήρωση Δελτίου Αποτίμησης Ποιότητας, δια του οποίου θα επιβεβαιώνεται η πραγματοποίηση της εκπαίδευσης και θα αποτιμώνται επιμέρους ποιοτικοί δείκτες. Οι Φορείς Εκπαίδευσης θα πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές του νόμου για τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εκπαίδευσης. Επίσης, θα πρέπει να τηρούν αρχεία με τα βιογραφικά των εκπαιδευτών που απασχολούνται στα Εκπαιδευτικά τους Πακέτα. Πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης που έχει επιλέξει ο φοιτητής, οι Φορείς Εκπαίδευσης είναι υποχρεωμένοι να καταχωρίζουν στην διαδικτυακή εφαρμογή του ΕΔΕΤ, λεπτομέρειες για τις ώρες και ημέρες εκπαίδευσης που έχει συμφωνηθεί να 7

8 πραγματοποιηθούν, ώστε να μπορούν να προγραμματιστούν δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Εάν η Επιτροπή Ελέγχου διαπιστώσει ατέλεια στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Φορέα Εκπαίδευσης (π.χ. λιγότερες από το προβλεπόμενο ώρες εκπαίδευσης, έλλειψη παρουσιολογίου, μειωμένη ποιότητα παρεχόμενης εκπαίδευσης, κλπ.), εισηγείται στην ΕΔΕΤ Α.Ε. την επιβολή κυρώσεων, που μπορεί να φτάσει μέχρι και την αφαίρεση της συνολικής επιχορήγησης του Φορέα Εκπαίδευσης. Η συμμετοχή του Φορέα Εκπαίδευσης στο πρόγραμμα «e-κπαιδευτείτε» υποδηλώνει και αποδοχή των επιθεωρήσεων που θα εκτελεί η Ομάδα Ποιοτικού Ελέγχου της ΕΔΕΤ, την ακώλυτη παροχή πρόσβασης τόσο στους φυσικούς χώρους όσο και στα ηλεκτρονικά συστήματα του Φορέα Εκπαίδευσης και τέλος την παροχή οποιωνδήποτε άλλων έγγραφων τεκμηρίων χρειάζονται για την ορθή εκτέλεση του έργου. Επισημαίνεται ότι ο Φορέας Εκπαίδευσης πρέπει να διατηρεί αρχείο βιογραφικών των εκπαιδευτών του. Για να προχωρήσετε στη διαδικασία υποβολής Ωρολόγιου Προγράμματος, θα πρέπει να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Ολοκλήρωση της Εκπαίδευσης Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και την επιτυχημένη πιστοποίηση του Φοιτητή, προκειμένου να εισπράξετε τα ποσά επιχορήγησης που αντιστοιχούν στις επιτυχείς εκπαιδεύσεις που πραγματοποιήσατε, θα πρέπει να συγκεντρώσετε για κάθε φοιτητή τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Πρωτότυπη, υπογεγραμμένη Δήλωση Συμμετοχής του φοιτητή (αυτόματο pdf αρχείο από το Πληροφοριακό Σύστημα του έργου), 2. απλό φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας του Φοιτητή, 3. απλό φωτοαντίγραφο Φοιτητικής Ταυτότητας ή Δελτίου Φοιτητικού Εισιτηρίου ("πάσο") ή βεβαίωση σπουδών από τη Γραμματεία της οικείας σχολής, 4. απλό φωτοαντίγραφο απόδειξης παροχής υπηρεσιών προς τον Φοιτητή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, η οποία θα αναγράφει το συνολικό ποσό της αξίας του πακέτου που παρακολούθησε ο φοιτητής, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον Φορέα Εκπαίδευσης 5. απλό φωτοαντίγραφο απόδειξης πληρωμής του ποσού που κατέβαλλε ο φοιτητής, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον Φορέα Εκπαίδευσης 6. απλό φωτοαντίγραφο αποδεικτικού Πιστοποίησης Δεξιοτήτων (Πιστοποιητικό από Πιστοποιημένο Φορέα) ή των εγκεκριμένων αποτελεσμάτων, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον Φορέα Εκπαίδευσης 8

9 7. Ειδικά για όσες εκπαιδεύσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε δικαιούχους φοιτητές της Κατηγορίας "Πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες", οι Φορείς Εκπαίδευσης θα πρέπει να προσκομίσουν και το πρωτότυπο πιστοποιητικό της οικείας σχολής που βεβαιώνει ότι ο φοιτητής ανήκει σε ειδική κατηγορία "Πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες" που εμπίπτει στην παράγραφο 8 του άρθρου 1 σύμφωνα με τις υπ αριθμ. Φ152/Β6/1504 (ΦΕΚ 659/ ), Φ151/17104/Β6 (ΦΕΚ 259/ ) και Φ151/20049/Β6 (ΦΕΚ 272/ ) Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να σταλούν για το σύνολο των εκπαιδεύσεων, εις διπλούν, σε δύο χωριστούς φακέλους (δηλ. ένας φάκελος με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά όλων των εκπαιδεύσεων που έχει κάνει ο Φορέας Εκπαίδευσης και ένας χωριστός φάκελος με τα αντίγραφα αυτών). Αφού συγκεντρώσετε τα ανωτέρω δικαιολογητικά, θα συμπληρώσετε (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) την Συγκεντρωτική Κατάσταση των φοιτητών (υπόδειγμα θα βρείτε στην κεντρική ιστοσελίδα του έργου για τους οποίους ζητάτε την πληρωμή σας από την ΕΔΕΤ ΑΕ. Στην κατάσταση θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η σχολή φοίτησης, ο αριθμός Προσωπικού Κωδικού, ο αριθμός απόδειξης παροχής υπηρεσιών, το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, το ποσό που κατέβαλλε ο δικαιούχος φοιτητής, καθώς και το ποσό επιχορήγησης που θα καταβάλλει η ΕΔΕΤ Α.Ε.. Τέλος, για πληρωμές άνω των εκτός ΦΠΑ απαιτείται Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα (από ΚΕΠ, από εφορία, ή ΙΚΑ), οι οποίες να ισχύουν τουλάχιστον για δύο μήνες μετά την παράδοση των παραπάνω δικαιολογητικών παραστατικών προς την ΕΔΕΤ ΑΕ. Τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν φτάσει στα γραφεία της ΕΔΕΤ Α.Ε. (Μεσογείων 56, Αθήνα), μέχρι τη Δευτέρα 1 η Δεκεμβρίου Για περισσότερες διευκρινίσεις και πληροφορίες λειτουργεί Γραφείο Αρωγής Χρηστών από Δευτέρα έως Παρασκευή στο τηλέφωνο:

10 Συγκεντρωτική κατάσταση φοιτητών (με αλφαβητική σειρά) α/α Επώνυμο Όνομα Ίδρυμα Προσωπικός Κωδικός Αριθμός απόδειξης παροχής υπηρεσιών Συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών ( ) Ποσό που κατέβαλλε ο δικαιούχος φοιτητής ( ) Ποσό Επιχορήγησης ( ) Σύνολο Βεβαιώνεται ότι o Φορέας Εκπαίδευσης: 1. δεν έχει λάβει επιχορήγηση από άλλο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα για την εκτελεσθείσα εκπαίδευση των ως άνω φοιτητών. 2. τήρησε παρουσιολόγιο, εκ του οποίου προκύπτει ότι οι ανωτέρω φοιτητές παρακολούθησαν το Πακέτο Εκπαίδευσης το οποίο είχαν επιλέξει και οι απουσίες τους δεν υπερέβησαν το 10% των προβλεπομένων ωρών εκπαίδευσης. Ημερομηνία Ο δηλών (σφραγίδα & υπογραφή) 10

Οδηγός Δράσης. «Προμήθεια φορητών Η/Υ με τη μέθοδο Voucher» στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακή Εκπαίδευση στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων»

Οδηγός Δράσης. «Προμήθεια φορητών Η/Υ με τη μέθοδο Voucher» στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακή Εκπαίδευση στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων» Πληροφορίες: https://www.e-cadet.gr Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 353660 Οδηγός Δράσης με τίτλο «Προμήθεια φορητών Η/Υ με τη μέθοδο Voucher» στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακή Εκπαίδευση στις Σχολές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...6 1 ΕΓΓΡΑΦΕΣ...7 1.1 Υποχρεώσεις κατά την εγγραφή... 7 2 ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ...7 2.1 Ακαδηµαϊκός Σύµβουλος... 7 2.2 Ιατροφαρµακευτική και Νοσοκοµειακή περίθαλψη...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3)

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,45% ΕΤΟΥΣ 2006 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.Β112084/6/4/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Α3)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Α3) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Α3) 2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. digi-retail. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. digi-retail. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Σεπτέμβριος 2012 (Τροποποίηση έκδοση 1.2) Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2010.

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ Ε- ΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΑΖ469ΗΡ3-Η98 AΡ.ΠΡΩΤ. 2350/22.04.13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑ: Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 05.01.2015 Γενική Διεύθυνση Αρ. Πρωτ.: 267 Νίκης 4, GR 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: http://www.e inclusion.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Πατρών

Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Πατρών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 36925 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 2-11-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση digi-mobile «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)» ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 109 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Καταβολή του Επιδόματος Οικονομικής Αρωγής στους αναπήρους θύματα πολέμου

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 109 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Καταβολή του Επιδόματος Οικονομικής Αρωγής στους αναπήρους θύματα πολέμου Καταβολή του Επιδόματος Οικονομικής Αρωγής στους αναπήρους θύματα πολέμου Σύμφωνα με απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας με θέμα: «Αναπροσαρμογή των παροχών που χορηγεί το Ταμείο Αρωγής Αναπήρων Θυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε. «Παροχή λογιστικών υπηρεσιών και οικονομική διαχείριση έργων» μέσω ΕΣΗΔΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο στο πλαίσιο του Υποέργου «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011.

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΝΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΕΚΔΟΣΗ 4 Η ΚΑΒΑΛΑ 2011 Πρόλογος Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας, χάριν συντομίας ΕΛΚΕ, ιδρύθηκαν στα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (2006-2008)

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (2006-2008) Πράξη: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Βασικές Δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)στην Εκπαίδευση» Είναι ενταγμένη στο Μέτρο 2.1 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ: A3 Τ.Θ. 77117/171510

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλα τα περιεχόμενα αυτού του εγγράφου, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα και εικόνες είναι ιδιοκτησία της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002770234 2015-05-13

15PROC002770234 2015-05-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 12243 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 2105385118-9 FAX : 2105385118

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 3.11577/5.7600/1-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα