ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)"

Transcript

1 Σελίδα 1 από ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,93 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , ,93 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Γέρακα , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Παλλήνης , , Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραµµατέα , , Τακτικές αποδοχές Ιδιαίτερου Γραµµατέα , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Γέρακα , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Γενικού Γραµµατέα , Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Ιδιαίτερου Γραµµατέα , Ερογοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Αντιδηµάρχων - Προέδρου.Σ , Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού απάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο /97) απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια απάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν. 2597/97) Αµοιβές αιρετών και τρίτων , , , Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών , , , Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων , Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων , Αµοιβές δικαστικών επιµελητών Αµοιβές δικαστικών επιµελητών

2 Σελίδα 2 από Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία , , Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία Α ΤΡΙΜ , Αµοιβές Τεχνικού ασφαλείας και Ιατρού εργασίας (συνεχιζόµενο ) , Αµοιβές Τεχνικού ασφαλείας και Ιατρού εργασίας απάνες αιρετών , , , Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου Έξοδα παράστασης δηµάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) , , Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου Έξοδα παράστασης δηµάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) , , Αντιµισθία ηµάρχου, Αντιδηµάρχων και Προέδρου ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 140 ΚΚ) , Αντιµισθία συµπαραστάτη του δηµότη και της επιχείρησης , Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών Συµβούλων (άρθρο 140 ΚΚ) , , Έξοδα κίνησης προέδρων δηµοτικών κοινοτήτων Αµοιβές τρίτων µη Ελευθέρων Επαγγελµατιών Λοιπές αµοιβές τρίτων Λοιπές αµοιβές τρίτων (ΚΕΠ,κλπ) Αµοιβές ΚΕΠ Νοµαρχίας ( Α ΤΡΙΜ.2011) Αµοιβές ΚΕΠ ήµου Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου , , , Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου , , , Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ( Α ΤΡΙΜ.2011) 3.117, , Αµοιβές για µαγνητοφώνηση πρακτικών ηµοτικού Συµβουλίου ( συνεχιζόµενο Γέρακα πρώην ΚΑ ) 3.944, , Αµοιβή για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη αδέσποτων ζώων Αµοιβές για προετοιµασία φακέλου επικαιροποίησης διαχειριστικής επάρκειας 7.750, , Αµοιβές συµβούλου υποστήριξης για την κατάρτιση επιχειρησιακού προγράµµατος Αµοιβές τήρησης πρακτικών ηµοτικού Συµβουλίου (συνεχιζόµενο) Αµοιβή για δηµιουργία οπτικοακουστικού υλικού για τη ηµόσια ιαβούλευση του Επιχειρησιακού προγράµµατος(συνεχιζόµενο) ,

3 Αµοιβή οπτικοακουστικού υλικού για την ηµόσια ιαβούλευση του επιχειρησιακού 5.00 προγράµµατος 62 Παροχές τρίτων , , , Επικοινωνίες , , , Ταχυδροµικά Τέλη , , Ταχυδροµικά Τέλη , Αµοιβή ΕΛΤΑ για τέλη αποστολής λογαριασµών ύδρευσης ( συνεχιζόµενο ) , Αµοιβή ΕΛΤΑ για τέλη αποστολής λογαριασµών ύδρευσης Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Α ΤΡΙΜ , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , Κινητή τηλεφωνία , Κινητή τηλεφωνία Γέρακα , Κινητή τηλεφωνία , Λοιπές Επικοινωνίες ,46 887, Λοιπές Επικοινωνίες Α ΤΡΙΜ ,46 887, Ταχυµεταφορές ( διακίνηση επιστολών και µικροδεµάτων ) Λοιπές Επικοινωνίες ( συνεχιζόµενο Γέρακα ) Φόροι - Τέλη Φόροι Φόροι τόκων Λοιπά γενικά έξοδα , , , Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) , Έξοδα ενηµέρωσης και προβολή δραστηριοτήτων του ήµου , απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων , Συνέδρια και εορτές , , Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις Χρήση 2012 Σελίδα 3 από 85

4 6442 ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών , , απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Α ΤΡΙΜ , , απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών , Έξοδα αδελφοποιήσεων Συνδροµές , Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα , Συνδροµές internet Λοιπές συνδροµές Συνδροµή στο ιαδηµοτικό ίκτυο οµών Υγείας ΟΤΑ Έξοδα δηµοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων Α ΤΡΙΜ Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων απάνη για την προµήθεια ειδών διαβίωσης & περίθαλψης σε απόρους δηµότες (άρθρο παρ.2 ΚΚ) 649 ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως , ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων , ικαστικά έξοδα , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΦΘΟΡΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αποζηµείωση πολιτών για ηθική βλάβη Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , Έντυπο διαβούλευσης επιχειρησιακού προγράµµατος Έκδοση πινακίδων αυτοκινήτου LANCIA Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης , , Χρήση 2012 Σελίδα 4 από 85

5 Σελίδα 5 από Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών , , Τόκοι δανείων εσωτερικού 2.615, , Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών , Προµήθειες Τ.Π , Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επι , , , Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα , , , Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , , Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , Απόδοση σε σχολική επιτροπή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης , , , Απόδοση σε σχολική επιτροπή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης , , Απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές από προγραµµατικές συµβάσεις Ο.Σ.Κ. Α.Ε , Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθµούς , Επιχορήγηση του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής ήµου Παλλήνης , Απόδοση σε Οργανισµό Προσχολικής Αγωγής Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ , , Επιχορήγηση Οργανισµού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριµνας ήµου Παλλήνης , Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α ΤΡΙΜ Επιχορήγηση ΝΠ ηµοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Γέρακα , , Επιχορήγηση του 2ου ηµοτικού Βρεφονηπιακού Σταθµού ήµου Παλλήνης , , Επιχορήγηση στο ΝΠ ΚΑΠΗ Παλλήνης 4.012, , Συµµετοχή στη δαπάνη αποζηµίωσης µελών υπηρεσιακού συµβουλίου Συµµετοχή στη δαπάνη µισθοδοσίας ελεγκτών εισπρακτόρων ΟΤΑ Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους Υποχρεωτικές εισφορές , , Εισφορά υπέρ συνδέσµων ( ΕΣ ΝΑ,ΣΠΑΠ, κλπ) , , Εισφορά υπέρ ΦΟ ΣΑ / ΕΣ ΚΝΑ (άρθρο 104, Ν.3852/2010) , ,

6 Εισφορά υπέρ ιαβαθµιδικού Συνδέσµου (άρθρο 211, Ν.3852/2010) Εισφορά υπέρ ΣΠΑΠ Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές Απόδοση ποσοστού 15% στον ειδικό λογαριασµό του ΤΠ (Άρθρο 24,παρ.19 Ν.2130/93) Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις , , , Προαιρετικές εισφορές ΝΠ , , Προαιρετικές εισφορές σε ΝΠ , , Έκτακτη επιχορήγηση από κατανοµή ΣΑΤΑ στους ΟΤΑ έτους 2011 για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων , Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες Α ΤΡΙΜ Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία Επιχορήγηση στον Όµιλο ανάπτυξης & προβολής της Ανθούσας για έκδοση ιστορικού βιβλίου για τις 3 ηµ.ενότ.( Ανθούσα,Γέρακα,Παλλήνη) του ήµου Παλλήνης Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων ήµου Γέρακα (άρθρο 259 παρ.1 ΚΚ) , , , Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων ήµου Παλλήνης (Α' ΤΡΙΜ 2011) , , Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων ήµου Παλλήνης , , ,24 68 Λοιπά έξοδα , , Έκτακτα έξοδα , , Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης , Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης , Τόκοι υπερηµερίας χρήσης , , Οφειλές της ηµοτικής Επιχείρησης προς το Ελληνικό ηµόσιο και το ΙΚΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων Προµήθειες παγίων Έπιπλα - Σκεύη Χρήση 2012 Σελίδα 6 από 85

7 Σελίδα 7 από Προµήθεια επίπλων και σκευών γραφείου ηµοτικών Παρατάξεων Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών γραφείου ηµοτικών Παρατάξεων Λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού γραφείου ηµοτικών Παρατάξεων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,25 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , ,51 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα Γέρακα , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Παλλήνης , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Ανθούσας , Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων οικονοµικών & διοικητικών υπηρεσίων , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Γέρακα 3.905, , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Παλλήνης 3.784, Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Ανθούσας 8.080,50 765, Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας για ληξιάρχους , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας για πρακτικογράφους ,40 792, Αποζηµίωση διαχειριστικών λαθών 2.138, , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας µονίµων υπαλλήλων , Επίδοµα υπαλλήλων εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών διαµονής υπηλόων τρίτων χωρών έτους ,00 768, Επίδοµα υπαλλήλων εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών διαµονής υπηλόων τρίτων χωρών έτους Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , ,00

8 Σελίδα 8 από Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Γέρακα , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Παλλήνης , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Ανθούσας , , Τακτικές αποδοχές σχολικών φυλάκων Παλλήνης , , Τακτικές αποδοχές ιοικητικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , Τακτικές αποδοχές Σχολικών φυλάκων , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 7.976, , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Γέρακα Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Παλλήνης 503, Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας ιοικητικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας Σχολικών φυλάκων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 2.178, , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας για πρακτικογράφο µε σύµβαση αορίστου χρόνου 1.745, , Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ω , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Γέρακας Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Ανθούσας Τακτικές αποδόχές-αποζηµείωση ασκούµενων Φοιτητών ΤΕΙ , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου Γέρακα , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου Παλλήνης , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου Ανθούσας 4.965, , Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ-ΤΕΑΜ προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 3.386, , ,00

9 Σελίδα 9 από Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ ΚΥ προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , , Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑ Υ-ΤΕΑ ΚΥ προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , , Εργοδοτικές εισφορές ΜΤΠΥ προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 4.947, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Παλλήνης 9.070, , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Ανθούσας 2.777, , Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ - ΤΕΑΜ ιοικητικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ - ΤΕΑΜ Σχολικών φυλάκων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Γέρακα) , Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ασκούµενων Φοιτητών ΤΕΙ 8 70, Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 4.082, , Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 3.782, , Παροχή γάλακτος Σχολικών φυλάκων ( συνεχιζόµενο) 3.782, , Παροχή γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του ήµου 1.583, Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας εργαζοµένων (συνεχιζόµενη) Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας εργαζοµένων Αµοιβές αιρετών και τρίτων , , , Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου , , , Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου , , , Αµοιβές ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2010.Γέρακα Αµοιβές ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2010.Παλλήνης 9.200, Αµοιβές ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2011.Παλλήνης Αµοιβές ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο απογραφής έναρξης.παλλήνης ( συνεχιζόµενο ) Αµοιβή για ανάπτυξη ιστοσελίδας.παλλήνης , Αµοιβή για ανάπτυξη συστήµατος διαχείρισης αιτηµάτων.παλλήνης

10 Σελίδα 10 από Υπηρεσία ανάπτυξης και εγκατάστασης µηχανογραφικού συστήµατος παρακολούθησης οικονοµικών δεικτών Ηλεκτρολογικές εργασίες νέων χώρων ηµαρχείου , Αµοιβή για σύνδεση λήψης σηµάτων δηµοτικού καταστήµατος Γέρακα Αµοιβή για σύνδεση λήψης σηµάτων δηµοτικού καταστήµατος Ανθούσας 185,00 185, Αµοιβή για σύνδεση λήψης σηµάτων δηµοτικού καταστήµατος Παλλήνης Αµοιβή για την ανάπτυξη έκδοσης της ιστοσελίδας που να υποστηρίζεται από τα έξυπνα τηλέφωνα Αµοιβή για παροχή υπηρεσιών ενεργειακού υπευθύνου ηµοτικών κτιρίων Αµοιβή για την καταγραφή των δυνατοτήτων αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του ήµου Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων , , , Ενοίκια - Μισθώµατα , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , Μισθώµατα κτιρίων ηµοτικής ενότητας Παλλήνης ( Κτίριο για Οικονοµικές και ιοικητές υπηρεσίες) Μισθώµατα κτιρίων για στέγαση γραφείων ηµοτικών παρατάξεων Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων Μισθώµατα µεταφορικών µέσων Λοιπά µισθώµατα Ενοικιάσεις κάδων για µπάζα Ενοικίαση θυρίδων ( Ταχυδρ.) Μελών Συµβουλίου - Επιτροπών Ενοικίαση θυρίδων ήµου Ενοίκια χρηµατοδοτικής µίσθωσης leasing Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισµού Ασφάλιστρα , Ασφάλιστρα ακινήτων Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων , Λοιπά ασφάλιστρα

11 Σελίδα 11 από Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου ιαµόρφωση χώρου αποθήκης Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) , , Υπηρεσία συντήρησης ανελκυστήρων ( συνεχιζόµενο) ,00 738, Επέκταση, αναβάθµιση και συντήρηση κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης ηµαρχιακού Μεγάρου ( συνεχιζόµενο) , Προµήθεια και εγκατάσταση σιδηράς περίφραξης για ενίσχυση της ασφάλειας του χώρου του χρηµατοκιβωτίου Συντήρηση Ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων ( Υδραυλικά,Κλιµατισµός, Αποχέτευση, κ.λ.π.) ηµοτικών κτιρίων ( συνεχιζόµενο ) , Υπηρεσία συντήρησης ανελκυστήρων Εργασίες επέκτασης ηλεκτρολογικών στο ηµαρχείο Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 8.913,87 313, Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Α ΤΡΙΜ ,87 313, Συντήρηση και επισκευή µοτοποδηλάτων Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων HYUNDAI Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων VOLKSWAGEN Επισκευή ελαστικών µεταφορικών µέσων Εργασίες πλυσίµατος και γρασαρίσµατος µεταφορικών µέσων Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση ανελκυστήρων ( συνεχιζόµενο Γέρακα πρώην ΚΑ ) Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού , , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού Α ΤΡΙΜ , , Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών ( συνεχιζόµενο Γέρακα πρώην ΚΑ ) 2.503, , Συντήρηση - Τεχνική υποστήριξη Ηλεκτρονικών υπολογιστών, ικτύου και περιφερειακών συσκευών, Εκτυπωτών (συνεχιζόµενη) Υπηρεσία επισκευής φωτοτυπικών µηχανηµάτων XEROX ,

12 Σελίδα 12 από Υπηρεσία επισκευής φωτοτυπικών µηχανηµάτων TOSHIBA Υπηρεσία επισκευής φωτοτυπικών µηχανηµάτων RICOH Συντήρηση επίπλων Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού κέντρου και συσκευών FAX Αναγόµωση και συντήρηση πυροσβεστήρων Συντήρηση και επισκευή διαφόρων συσκευών ( παρουσίας προσωπικού, µηχανών ταχυδροµικής σήµανσης, κλπ) Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών Συντήρηση και επισκευή ατοµικών σταθεροποιητών τάσης Συντήρηση και επισκευή κεντρικής µονάδας σταθεροποίησης τάσης ηµαρχείου Συντήρηση και επισκευή συναγερµού , Συντήρηση - Τεχνική υποστήριξη Ηλεκτρονικών υπολογιστών, ικτύου και περιφερειακών συσκευών, Εκτυπωτών Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού Υπηρεσία συντήρησης εφαρµογών λογισµικού ( συνεχιζόµενο ) Υπηρεσία συντήρησης εφαρµογών λογισµικού οικονοµικής διαχείρισης Υπηρεσία συντήρησης λογισµικού διαχείρισης προσωπικού Υπηρεσία συντήρησης λοιπών λογισµικών Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) , , , Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π , Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. Α ΤΡΙΜ , Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων 30 59, απάνες καθαρισµού γραφείων , , , απάνες καθαρισµού γραφείων Α ΤΡΙΜ , , απάνες καθαρισµού γραφείων ( συνεχιζόµενο Γέρακα) , , , απάνες καθαρισµού γραφείων , , απάνες εκκένωσης βόθρων (συνεχιζόµενο) , Φόροι - Τέλη Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων

13 Σελίδα 13 από Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Λοιπά γενικά έξοδα , Έξοδα µεταφορών Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα λιπαντικά διόδια κλπ) Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά Μεταφορές προσώπων Μεταφορές εν γένει Μεταφορές εν γένει Μεταφορές χρηµάτων ( Χρηµαταποστολές ) Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων Έξοδα δηµοσιεύσεων , Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων ηµοσίευση προκηρύξεων , Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων , απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , , Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις , , , Προµήθεια βιβλίων κλπ 4.121, , Προµήθεια βιβλίων κλπ Α ΤΡΙΜ , , Προµήθεια βιβλίων κλπ Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , , Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Α ΤΡΙΜ , , Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , Προµήθεια εντύπων Προµήθεια λοιπών υλικών γραφείων 6.570, Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων , , Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Α ΤΡΙΜ , Προµήθεια υλικών εκτύπωσης ( χαρτί, TONER, µελάνια, κλπ )-(συνεχιζόµενη) , Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης και εκτυπώσεων ( ΤΟΝΕΡ, µελάνια,κλπ) 5.00

14 Σελίδα 14 από Προµήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 7.575, , Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου Α ΤΡΙΜ ,00 743, Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου ( φάκελοι αλληλογραφίας, σφραγίδες, κάρτες παρουσίας, επιγραφές γραφείου, κλπ) , Προµήθεια σφραγίδων Προµήθεια φακέλων αλληλογραφίας Προµήθεια καρτών προσωπικού Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Εκτυπώσεις, εκδόσεις και βιβλιοδετήσεις Είδη υγιεινής και καθαριότητας 9.765, , Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά, κ.λ.π.) Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 5.765, , Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού Α ΤΡΙΜ ,16 765, Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού , Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Καύσιµα και λιπαντικά , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Α ΤΡΙΜ ,39 443, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ( συνεχιζόµενη ) , , Προµήθεια ειδικού διαλύµατος ADBLUE ( συνεχιζόµενο Γέρακα πρώην ΚΑ ) 861, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό , , Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό Α ΤΡΙΜ , , Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό ( συνεχιζόµενη ) , , Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων , Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 731,85 645, Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 731,85 645, Προµήθεια ελαστικών µοτοποδηλάτων 387,45 350,55 40

15 Ελαστικά και ζάντες µεταφορικών µέσων 344,40 295, Υλικά φαρµακείου Υλικά φαρµακείου Προµήθεια φαρµακευτικού υλικού Λοιπές προµήθειες Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων Προµήθεια µπαταριών ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , ,74 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων , , , Προµήθειες παγίων , , , Μεταφορικά µέσα Προµήθεια αυτοκινήτου LANCIA1400 cc χαµηλής κατανάλωσης Προµήθεια συναγερµού αυτοκινήτου LANCIA Έπιπλα σκεύη , , Έπιπλα σκεύη Α ΤΡΙΜ , , Προµήθεια επίπλων για την αίθουσα.σ. ( συνεχιζόµενο Γέρακα πρώην ΚΑ ) , Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων ( συνεχιζόµενο ) Προµήθεια εκτυπωτών - FAX , Προµήθεια καταµετρητή χρηµάτων Προµήθεια επίπλων ηµαρχείου Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά , , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά ΑΤΡΙΜ , Προµήθεια εφαρµογών λογισµικού (συνεχιζόµενη) , Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών Προµήθεια εφαρµογών λογισµικού οικονοµικής διαχείρισης Λογισµικό Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης Προµήθεια λογισµικού διαχείρισης ροής εργασιών Χρήση 2012 Σελίδα 15 από 85

16 Σελίδα 16 από Προµήθεια συστήµατος διαχείρισης συγχρηµατοδοτούµενων έργων Προµήθεια λοιπών εφαρµογών λογισµικού "Σύστηµα διαχείρισης στοιχείων ύδρευσης µε τη χρήση φορητών τερµατικών και Hardware εξοπλισµού" Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών ( συνεχιζόµενη ) , Λοιπός εξοπλισµός , Προµήθεια συστήµατος κυλιόµενων αρχειοθηκών , Προµήθεια συστήµατος συναγερµού στην ηµοτική Ενότητα Παλλήνης ( ηµοτικό κατάστηµα) , Προµήθεια οπτικοακουστικού συστήµατος ηµαρχείου (συνεχιζόµενο) Προµήθεια ψυκτών νερού Ενίσχυση συστήµατος συναγερµού ηµαρχείου Προµήθεια συστηµάτων καταγραφής παρουσιών προσωπικού Προµήθεια συστήµατος βιντεοσκόπησης συνεδριάσεων.σ Προµήθεια θυρίδων για τα µέλη ηµοτικού Συµβουλίου και Τοπικών Συµβουλίων Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος πυρασφάλειας αρχείου ηµαρχείου Έργα , απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ήµου , απάνες κατασκευής, επέκτασης και συµπήρωσης κτιρίων ΟΤΑ , Ανέγερση Κοινοτικού Καταστήµατος (συνεχιζόµενο) (πρώην ΚΑ ) ηµοτικής ενότητας Ανθούσας 1, ιαµόρφωση χώρου Υποδοχής και Εξυπηρέτησης Πολιτών ηµ. Καταστήµατος Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως , Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης , Συντήρηση και Επισκευή δηµοτικών κτιρίων ηµου Παλλήνης Επισκευή και συντήρηση ηµοτικού Καταστήµατος ηµοτικής Ενότητας Ανθούσας Στατική µελέτη και ανακατασκευή ηµοτικού καταστήµατος ηµοτικής Ενότητας Παλλήνης(συνεχιζόµενο-πρώην ΚΑ ) ,74 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων Τοπογραφική µελέτη κτηρίου ιοικητικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών στο Ο.Τ Ενότητας Παλλήνης Φυτοτεχνική µελέτη κτιρίου ιοικητικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών στο Ο.Τ Ενότητας Παλλήνης 4.50

17 Σελίδα 17 από Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη κτιρίου ιοικητικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών στο Ο.Τ Ενότητας Παλλήνης Στατική µελέτη κτιρίου ιοικητικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών στο Ο.Τ Ενότητας Παλλήνης Ειδική Αρχιτεκτονική µελέτη κτιρίου ιοικητικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών στο Ο.Τ Ενότητας Παλλήνης Αρχιτεκτονική µελέτη κτιρίου ιοικητικών,κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών στο Ο.Τ Ενότητας Παλλήνης Τοπογραφική µελέτη κτιρίου ιοικητικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών όπισθεν της Πλατείας Ηρώων.Ενότητας Ανθούσας Φυτοτεχνική µελέτη κτιρίου ιοικητικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών όπισθεν της Πλατείας Ηρώων.Ενότητας Ανθούσας Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη κτηρίου ιοικητικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών όπισθεν της Πλατείας Ηρώων.Ενότητας Ανθούσας Στατική µελέτη κτηρίου ιοικητικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών όπισθεν της Πλατείας Ηρώων.Ενότητας Ανθούσας Ειδική Αρχιτεκτονική µελέτη κτηρίου ιοικητικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών όπισθεν της Πλατείας Ηρώων.Ενότητας Ανθούσας Αρχιτεκτονική µελέτη κτηρίου ιοικητικών,κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών όπισθεν της Πλατείας Ηρώων.Ενότητας Ανθούσας Λοιπές µελέτες Μελέτη αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας ήµου Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) Συµµετοχές σε ηµοτικές Επιχειρήσεις Συµµετοχή σε κοινωφελείς δηµοτικές/ κοινοτικές επιχειρήσεις (άρθρου 254 Κ Κ) Συµµετοχή στην Κοινωφελή Επιχείρηση ήµου Παλλήνης (ΚΕ Π) Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νοµικά πρόσωπα Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νοµικά πρόσωπα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , ,02 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , ,91 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Γέρακα 5.75

18 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Παλλήνης Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων ΚΕΠ , , , , , Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων κοινωνικής πολιτικής , , , Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων υπηρεσιών υγιεινής , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Γέρακα Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Παλλήνης Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας µονίµων υπαλλήλων ΚΕΠ 7.139, , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας µονίµων υπαλλήλων υπηρεσιών υγιεινής , Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ηµοτικών ιατρείων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Παλλήνης Τακτικές αποδοχές καθαριστριών σχολείων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)-καθαρίστριες σχολείων , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 624,00 487, Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ηµοτικών ιατρείων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 624,00 487, Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ω , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Γέρακα , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Παλλήνης , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Ανθούσας , ,73 Χρήση 2012 Σελίδα 18 από 85

19 Αµοιβές ΚΕΠ Ανθούσας {µε µίσθωση έργου) Τακτικές αποδοχές νοσηλεύτριας µε σύµβαση ορισµένου χρόνου , , Μισθοδοσία και οδοιπορικά επιµορφωτών ΝΕΛΕ , Τακτικές αποδοχές γυµναστή ηµοτικής Ενότητας Ανθούσας µε σύµβαση ορισµένου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) εκτάκτων υπαλλήλων πολιτικής προστασίας , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Γέρακα Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου Γέρακα Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου Παλλήνης 4.889, , Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ ΚΥ µονίµων υπαλλήλων ΚΕΠ 8.753, , , Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑ Υ - ΤΕΑ ΚΥ µονίµων υπαλλήλων ΚΕΠ 3.394,00 608, , Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ ΚΥ µονίµων υπαλλήλων υπηρεσιών υγιεινής 3.346, Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑ Υ - ΤΕΑ ΚΥ µονίµων υπαλλήλων υπηρεσιών υγιεινής 7.781, Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ ΚΥ προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου γραφείου κοινωνικής πολιτικής Εργοδοτικές εισφορές ΜΤΠΥ προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου γραφείου κοινωνικής πολιτικής 3.709,00 71, , , Εργοδοτικές εισφορές ΜΤΠΥ µονίµων υπαλλήλων υπηρεσιών υγιεινής 267, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ-ΤΕΑΜ προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου δηµοτικών 4.116, , ,00 ιατρείων Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Παλλήνης Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ-ΤΕΑΜ καθαριστριών σχολείων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 2.637, , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου-καθαρίστριες σχολείων , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Γέρακα , ,41 Χρήση 2012 Σελίδα 19 από 85

20 Σελίδα 20 από Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Παλλήνης Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Ανθούσας Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ - ΤΕΑΜ νοσηλεύτριας µε σύµβαση ορισµένου χρόνου , , , ,12 700, Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ επιµορφωτών ΝΕΛΕ , Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ-ΤΕΑΜ έκτακτου προσωπικού Πολιτικής Προστασίας , , Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ-ΤΕΑΜ γυµναστή ηµοτικής Ενότητας Ανθούσας µε σύµβαση ορισµένου χρόνου , Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού , , Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) , , Παροχή γάλακτος (συνεχιζόµενο) , , Παροχή γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του ήµου , Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας εργαζοµένων (συνεχιζόµενο) Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας εργαζοµένων Αµοιβές αιρετών και τρίτων , , , Αµοιβές τρίτων µη Ελευθέρων Επαγγελµατιών , Λοιπές αµοιβές τρίτων , Αµοιβές ΚΕΠ Παλλήνης Αµοιβές προσωπικού Κ.Ε.Π. ήµου , Αµοιβές προσωπικού Κ.Ε.Π. Νοµαρχίας Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου , , , Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου , , , Αµοιβή για ενεργειακή επιθεώρηση σχολικών κτιρίων Αµοιβή για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη αδέσποτων ζώων , , Αµοιβή για υλοποίηση προγράµµατος " ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ " ηµοτικής ενότητας Γέρακα Αµοιβή για υλοποίηση προγράµµατος " ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ " ηµοτικής ενότητας Παλλήνης Αµοιβή για υπηρεσίες εκπαίδευσης προγρ.εσπα για Σύστηµα ψηφιακής υπηρεσίας κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας ήµου Παλλήνης Αµοιβή για υπηρεσίες υποστήριξης έναρξης λειτουργιάς εφαρµογών προγρ.εσπα για Σύστηµα ψηφιακής υπηρεσίας κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας ήµου Παλλή Αµοιβή για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη αδέσποτων ζώων έτους (συνεχιζόµενο) ,00

21 Σελίδα 21 από Αµοιβή για εργασίες βάσεων προκατασκευασµένων αιθουσών ( συνεχιζόµενο ) Αµοιβή για σύνδεση λήψης σηµάτων Κ.Ε.Π. ήµου Παλλήνης Αµοιβή για σύνδεση λήψης σηµάτων Ιατρείων ήµου Παλλήνης Αµοιβή για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη αδέσποτων ζώων Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων Μεταφορά µαθητών Αθµιας & Βθµιας εκπαίδευσης.παλλήνης για το σχολικό έτος Παροχές τρίτων , , Επικοινωνίες , Ταχυδροµικά Τέλη , Ταχυδροµικά Τέλη προνοιακών επιδοµάτων , Ενοίκια - Μισθώµατα , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώµατα κτιρίων ΚΕΠ - ηµοτικών ιατρείων ηµοτικής ενότητας Γέρακα , Μισθώµατα κτιρίων ηµοτικών ιατρείων ηµοτικής ενότητας Παλλήνης Μισθώµατα κτιρίων ΚΕΠ ηµοτικής ενότητας Παλλήνης Μίσθωση ακινήτου για Κέντρο νεότητας ηµοτικής ενότητας Ανθούσας Μισθώµατα σχολικών κτιρίων Μισθώµατα κτιρίων για υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας , Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων Μισθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού και σκευών και λοιπού εξοπλισµού Λοιπά µισθώµατα Μισθώµατα σχολικών κτιρίων Ασφάλιστρα 3.575,00 601, Ασφάλιστρα ακινήτων Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 1.575,00 601, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων Α ΤΡΙΜ ,00

22 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου , , Συντήρηση εργαστηρίων Ν.Ε.Λ.Ε Προµήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων στη ηµοτική Ενότητα Παλλήνης ( ηµοτικά Ιατρεία) Εργασίες διαµόρφωσης ΚΕΕΤ ( Αποθήκες Καµπά ) , Εργασίες µόνωσης οροφής Κοινοτικού ιατρείου Ανθούσας ( συνεχιζόµενο ) , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) , Εργασίες διαµόρφωσης Λαογραφικού Μουσείου Οινοποιείου Πέτρου Υπηρεσίες αποψίλωσης για πυροπροστασία , Προµήθεια και τοποθέτηση µεταλλικών κιγκλιδωµάτων των κοινόχρηστων χώρων , Προµήθεια και εγκατάσταση τέντας για τον εξωτερικό χώρο ΚΕΕΤ ( αποθήκες Καµπά) Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 1.675, Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 475, Επισκευή µεταφορικών µέσων CITROEN Επισκευή ελαστικών µεταφορικών µέσων Εργασίες πλυσίµατος και γρασαρίσµατος µεταφορικών µέσων Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού , Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού εξοπλισµού ( Η/Υ/,εκτυπωτές,κλπ) Συντήρηση και επισκευή συσκευών καταγραφής ταχύτητας , Υπηρεσία επισκευής φωτοτυπικών µηχανηµάτων Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) , Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π , Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π , Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κλπ , απάνες εκκένωσης βόθρων Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα Χρήση 2012 Σελίδα 22 από 85

23 Σελίδα 23 από Φόροι - Τέλη Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Λοιπά γενικά έξοδα , , Έξοδα µεταφορών Μεταφορές προσώπων Μεταφορές µαθητών Έξοδα δηµοσιεύσεων , ηµοσίευση προκηρύξεων , Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων , , Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων , Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Α ΤΡΙΜ , Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων , Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 6.906, , Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων Α ΤΡΙΜ , , Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων , Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Α ΤΡΙΜ , Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων , Έξοδα λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων Έξοδα λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων Α ΤΡΙΜ Έξοδα λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων Λοιπές δαπάνες ( ηµερίδα,συνδροµές,έντυπα κλπ) προγρ.εσπα για Σύστηµα ψηφιακής υπηρεσίας κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας ήµου Παλλήνης Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Έξοδα σίτισης µαθητών ειδικών σχολείων απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , , Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις , , Προµήθεια βιβλίων κλπ ,

24 Σελίδα 24 από Προµήθεια βιβλίων , Προµήθεια βιβλιαρίων ανασφάλιστων /νσης Κοινωνικής Πρόνοιας Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , Προµήθεια εντύπων Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων , , Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Α ΤΡΙΜ , Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (συνεχιζόµενη) , Προµήθεια καρτών κοινωνικών παροχών Προµήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης και εκτυπώσεων ( ΤΟΝΕΡ,µελάνια) Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου Προµήθεια φακέλων αλληλογραφίας Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Εκτύπωση περιοδικού Εντύπου για την ενηµέρωση των ηµοτών Είδη υγιεινής και καθαριότητας Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού Προµήθεια υγειονοµικού αναλώσιµου υλικού /νσης ηµόσιας Υγείας Προµήθεια φαρµακευτικού αναλώσιµου υλικού /νσης ηµόσιας Υγείας Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού Καύσιµα και λιπαντικά , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 4.125, , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Α ΤΡΙΜ , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων ( συνεχιζόµενη ) 3.375,00 860, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό ( συνεχιζόµενη ) Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 492,00 442, Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 492,00 442, Ελαστικά και ζάντες µεταφορικών µέσων 492,00 442, Υλικά φαρµακείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2012

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2012 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 212 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2008

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2008 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σελίδα : 1 από 218 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2013

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2013 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 226 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2008

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2008 .00.00.6031..00.00.6032..00.00.6053. ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 167 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 έν τα Βεβαιωθ ιαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 11.842.812,13 172.506,23 12.015.318,36 11.769.900,11 0,00 11.696.097,03 73.803,08

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2011

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2011 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 198 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ 0 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 16.646,27 6 ΧΡΗΣΗΣ 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λογαριασμός Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριμμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος Δεσμευθέντα Ενταλθέντα Προπληρωθέντα Πληρωθέντα Ταμ. Κατηγορία Χρηματοδότηση Τιμολογηθέντα 02 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 22.722.588,27

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.848.767,47 2.059.343,17 5.142.837,38 5.142.837,38 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 6.848.767,47 2.059.343,17 5.142.837,38 5.142.

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.848.767,47 2.059.343,17 5.142.837,38 5.142.837,38 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 6.848.767,47 2.059.343,17 5.142.837,38 5.142. ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Προηγούµενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012 Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Κωδικός Περιγραφή 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.848.767,47 2.059.343,17

Διαβάστε περισσότερα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7-ΤΚ 15772 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2014 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προτεινόµενος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Κ.Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 260.318,43 186.818,65

Διαβάστε περισσότερα

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόµενος Εγκεκριµµένος Προηγ. Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Έσοδα OIKONOMIKO ETOΣ 2010 OIKONOMIKO ETOΣ 2011

Έσοδα OIKONOMIKO ETOΣ 2010 OIKONOMIKO ETOΣ 2011 ΕΣΟ Α Έσοδα ΚΩ ΙΚΟΣ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111.00 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 980.000,00 1.039.490,06

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών 00-6 00-60 00-603 00-6031 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/12/2014 έως 31/12/2014 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Ενταλθέντα Σύνολο Πληρωθέντα Σύνολο 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 11 Μαϊου 2015 Αρ. Πρωτ. 8951 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Μαρτ. 2015 Αρ. Πρωτ.4784 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 (Ν.4305/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 28.257.887,25 28.316.635,36 19.445.667,04 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.576.351,86 9.117.978,05 8.501.150,61 02.00.6 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.576.351,86 9.117.978,05 8.501.150,61

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ.

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Κωδικός Αριθμός 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012. Διαμ/μένος Προηγ. Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012. Διαμ/μένος Προηγ. Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έσοδα Kωδικός Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022.950,67 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6

Διαβάστε περισσότερα