ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ. Μαρίζα Μέλλιου, CIA, CRMA, CISA, CCO, CAML Δεκεμβριος 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ. Μαρίζα Μέλλιου, CIA, CRMA, CISA, CCO, CAML Δεκεμβριος 2013"

Transcript

1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ Μαρίζα Μέλλιου, CIA, CRMA, CISA, CCO, CAML Δεκεμβριος 2013

2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ? Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes.

3 TI ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ? Εσωτερικός Έλεγχος Ευρεία Εστίαση Ακρίβεια Χρηματο-οικονομικων Καταστάσεων Αποτελεσματικότητα/ Αποδοτικότητα Επίτευξη Στόχων Συμμόρφωση με νόμους και οδηγίες Προστασία περιουσίας Και παραπάνω! Ποικιλομορφία προσόντων και δεξιοτήτων Μέρος της εταιρίας Εξωτερικός Έλεγχος Συγκεκριμένη Εστίαση Ακρίβεια Χρηματο-οικονομικων Καταστάσεων Going concern Επισκόπηση ιστορικών δεδομένων Συμμόρφωση με λογιστικούς κανόνες και άλλες οδηγίες Κυρίως λογιστικές γνώσεις και δεξιότητες Ανεξάρτητος από την εταιρία

4 ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΔΟΥΛΕΥΕΙ? Key Stakeholders Audit committee/ board CEO CFO or individual to whom CAE reports administratively Potentially, other chief officers Secondary Stakeholders Other business unit executives External auditors and regulators Investors and creditors (Government audit) citizens and taxpayers Tertiary Stakeholders Employees and retirees Investment analysts Potentially, the general public

5 ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Να βοηθήσει να αποτραπεί να συμβεί το κακό Να συμβάλει στην εξασφάλιση να συμβούν καλά πράγματα Να βοηθήσει τη Διοίκηση να καταλάβει Που βρίσκονται οι κίνδυνοι Εάν οι κίνδυνοι βρίσκονται υπό έλεγχο Εάν αξίζει να αναλάβει κάποιους κινδύνους

6 ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές αξιολογούν τους μηχανισμούς ελέγχου με τους οποίους ένας οργανισμός διαχειρίζεται τους κινδύνους Υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου? Λειτουργούν οι μηχανισμοί ελέγχου? Απαιτούνται συμπληρωματικοί μηχανισμοί ελέγχου? Υπάρχουν περιττοί μηχανισμοί ελέγχου? Είναι οι μηχανισμοί ελέγχου αποδοτικοί?

7 ΠΕΝΤΕ ΚΡΙΣΙΜΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Προσδιορίζει εάν οι μηχανισμοί έλεγχου είναι επαρκείς Προτείνει βελτιώσεις για την αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας ή για να μειώσει τα λειτουργικά κόστη Προσδιορίζει εάν οι πολιτικές και οι διαδικασίες ακολουθούνται Προσδιορίζει εάν οι νόμοι και οι κανονισμοί ακολουθούνται Εντοπίζει τυχόν απάτες ή χειραγώγηση των εγγραφών

8 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Internal Audit Board of Directors Management External Audit

9 THE STANDARDS MANDATORY ELEMENT UNDER INTERNATIONAL PROFESSIONAL PRACTICES FRAMEWORK IPPF = Mandatory Non mandatory Strongly recommended 9 9

10 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΙΠΛΗ ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Περίπου το 80 τοις εκατό των Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρονται λειτουργικά στην Ελεγκτική Επιτροπή / Διοικητικό Συμβούλιο Ανεξάρτητα από τις δραστηριότητες που ελέγχθηκαν Με εύρος πεδίου ελέγχου Η πιο συνηθισμένη σχέση διοικητικής αναφοράς είναι προς τον Πρόεδρο / Διευθύνοντα Σύμβουλο

11 ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ : Έχουν ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τεχνογνωσία. Χρησιμοποιούν την ευρεία γνώση τους από την επιχείρηση για να βοηθήσει τη Διοίκηση στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων και να βοηθήσει το σώμα διακυβέρνησης κυβέρνησης (Δ.Σ.) για την εκπλήρωση της ευθύνης εποπτείας του. Είναι οι καταλύτες, εμπειρογνώμονες των κινδύνων και του έλεγχου, ειδικοί της αποτελεσματικότητας, και επίλυσης προβλημάτων.

12 ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Μαθαίνουν τι λειτουργεί και τι οχι Παρακολουθούν την εταιρική κουλτούρα Κοιτούν την οργάνωση με φρέσκα μάτια Ψάχνουν πέρα από τις οικονομικές καταστάσεις Προωθούν βελτιώσεις Σηκώνουν την κόκκινη σημαία Τα Λένε Όπως Είναι Κρατούν τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη ενήμερα για τα κρίσιμα ζητήματα Εξακριβώνουν την επικοινωνία γνωστοποιήσεων οικονομικών, λειτουργικών και συμμόρφωσης Κάνουν προτάσεις με βάση τη γνώση των λειτουργιών σε όλο το εύρος της εταιρίας

13 Τι να περιμένετε από την Λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου?

14 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ Internal Auditing: Assurance Insight Objectivity Τα διοικητικά όργανα και ανώτερα διοικητικά στελέχη βασίζονται στον Εσωτερικό Ελέγχο για την αντικειμενική διασφάλιση και τη διορατικότητα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των διαδικασιών διακυβέρνησης, της διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου.

15 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ Τι θα πρέπει να περιμένουμε από τους εσωτερικούς ελεγκτές?

16 ΠΟΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ Εσωτερικός Έλεγχος απαιτείται σε όλες τις εισηγμένες εταιρίες στο Χρηματιστήριο Αθηνών Κάθε οργανισμός, ανεξάρτητα από το μέγεθός του, θα πρέπει να έχουν κάποιο είδος συστήματος εσωτερικού ελέγχου / διαδικασία Το ΙΕΕ πιστεύει ότι ένας οργανισμός εξυπηρετείται καλύτερα από μια μονάδα πλήρως στελεχωμένη με κατάλληλο προσωπικό εσωτερικού ελέγχου

17 ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ? 1. Θα μειώσει την ευθύνη ή θα βοηθήσει στον έλεγχο/περιορισμό των κινδύνων; 2. Θα ελευθερώσει την Διοίκηση να επικεντρωθεί στη βασική του αποστολή; 3. Θα βελτιώσει την ακρίβεια των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών πληροφοριών; 4. Χρειάζεται μια δεύτερη γνώμη; 5. Μπορεί να βελτιώσει την παροχή υπηρεσιών; 6. Θα βελτιώσει τα οικονομικά αποτελέσματα;

18 ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ? 7. Θα διασφαλίσει την διαφάνεια των συναλλαγών των συνδεδεμένων μερών? 8. Θα προστατεύσει από την σύγκρουση συμφερόντων? 9. Θα ζητήσει την ανάπτυξη μεγαλύτερης επικοινωνίας μεταξύ Επιτροπής Ελέγχου, Εξωτερικού και Εσωτερικού Ελέγχου? 10. Θα διασφαλίσει την ανεξαρτησία του εξωτερικού ελεγκτή? 11. Θα διασφαλίσει την διαφάνεια των γνωστοποιήσεων της Χρηματο-Οικονομικής Πληροφόρησης, της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, της Εταιρικής Διακυβέρνησης μέσα από της ενοποιημένης πληροφόρηση προς τους επενδυτές?

19 ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ? The Pulse of the Profession, North American Report, October 2013

20 ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ «Οι πιο σκοτεινές γωνίες στην κόλαση είναι φυλαγμένες για εκείνους που διατηρούν την ουδετερότητά τους σε εποχές ηθικής κρίσης» Δάντης Θεία Κωμωδία, Dan Brown Inferno (2013)

21 ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ Ο ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ? Περισσότερο και ποιοτικότερο έλεγχο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και συνεργασία για έλεγχο με την ΕΛΤΕ και τους Εξωτερικούς/Εσωτερικούς Ελεγκτές Επικαιροποίηση της νομοθεσίας με περισσότερες απαιτήσεις/κανόνες στα θέματα εσωτερικού ελέγχου, εταιρικής διακυβέρνησης και γνωστοποιήσεων Περισσότερη άμεση επικοινωνία (με το αντίστοιχο τμήμα ή μέσω διαδικτύου) με την διοίκηση των τραπεζών Ανανέωση των προσώπων που έχουν θέση Επικεφαλή Εσωτερικού Ελέγχου με πρόσωπα που έχουν επαγγελματική επάρκεια και σχετικές πιστοποιήσεις ή που πασχίζουν να λάβουν εξωτερική διασφάλιση για την συμμόρφωση τους με τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου Απαντήσεις κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης από τον Επικεφαλή Εσωτερικού Ελέγχου σχετικά με την άποψη του για το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και την πληρότητα των γνωστοποιήσεων Εξάσκηση δικαιώματος ψήφου για την επιλογή ανεξάρτητων μελών Δ.Σ. που θα διαθέτουν κατάλληλα προσόντα (τεχνικά, τομέα εργασιών, λογιστικής, ελεγκτικής) και θα διασφαλίσουν την επαρκή και αποτελεσματική λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου

22 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

23 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ The world s leader in certification, education, research, and technological guidance for the profession of Internal Auditing.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΡΟΛΟΣ- ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ (Enterprise Risk Management, ERM) Ο ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΜ: 128) Επιβλέπων: Καθηγητής Μπέλλας Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονοµίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»

Σχολή Διοίκησης και Οικονοµίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» Σχολή Διοίκησης και Οικονοµίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Διπλωµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

HIIAnewsletter. Τεύχος 8 Δεκέμβριος 2012

HIIAnewsletter. Τεύχος 8 Δεκέμβριος 2012 HIIAnewsletter Τεύχος 8 Δεκέμβριος 2012 Το Δ.Σ. του Ε.Ι.Ε.Ε σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα & Ευτυχισμένο το 2013 Περιεχόμενα Περιοδική έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Τεύχος 8 - Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Περιεχόμενα. Αγαπητοί Συνάδελφοι και φίλοι, μέλη του ΕΙΕΕ,

Newsletter. Περιεχόμενα. Αγαπητοί Συνάδελφοι και φίλοι, μέλη του ΕΙΕΕ, Newsletter Περιοδική έκδοση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Τεύχος 18 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου ΕΙΕΕ... 1 Συνέντευξη... 2 Άρθρο... 5 Compliance Hub... 7 Audit Committee

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. Εισαγωγή Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισμούς που διαφέρουν μεταξύ τους σε σκοπό, μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E MBA) ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ι. ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓHΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος A. Εισαγωγή Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ( ο Κώδικας ) σκοπεύει στη σαφή περιγραφή του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε Μ.B.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & Η

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE 1 Αριθμός Πρωτ.: 35/1.9.2011 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2011 Αγαπητές Κυρίες, Κύριοι, με αφορμή το Σχέδιο Διαβούλευσης για την επικείμενη Πράξη Διοικητή Τ.Ε για τα ΣΕΕ στις Ασφαλιστικές και Αντασφαλιστικές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙ ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙ ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙ ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 32 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 40 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ... 2 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2. ΕΤΑΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

HIIAnewsletter. Τεύχος 6 Ιανουάριος 2012

HIIAnewsletter. Τεύχος 6 Ιανουάριος 2012 HIIAnewsletter Τεύχος 6 Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα Μήνυμα αντιπροέδρου...3 Νέα Πρότυπα...4 Συνέντευξη...6 Ο ρόλος των ελεγκτών στην εφαρμογή του συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης...9 Ιστορίες Επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό:

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ Ι. Σκοπός της Επιτροπής Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: 1. την ανασκόπηση της επιμελούς κατάρτισης των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (Ε.Ι.Ε.Ε.) Γ Σεπτεμβρίου 101 Αθήνα 10434 Τηλ.: +30 210 8259504, fax: +30 210 8229405 e-mail: info@hiia.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Ακεραιότητα

Ποιότητα και Ακεραιότητα Ποιότητα και Ακεραιότητα Έκθεση Διαφάνειας 2010 KPMG στην Ελλάδα Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 1 Παγκόσμιες αξίες της KPMG 2 2 Νομική μορφή, μετοχική σύνθεση και σχέσεις με το Δίκτυο της KPMG International 3

Διαβάστε περισσότερα

Deloitte. Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Έκθεση Διαφάνειας 2013

Deloitte. Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Έκθεση Διαφάνειας 2013 Deloitte. Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Έκθεση Διαφάνειας 2013 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3693/2008 Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου 1 Νομική Μορφή και Δίκτυο 3 Εταιρική Διακυβέρνηση 9 Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ. Τεύχος 5,Φεβρουάριος 2014. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ 11ο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ. Τεύχος 5,Φεβρουάριος 2014. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ 11ο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς website: www.sed.gr e-mail: info@sed.gr Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ Τεύχος 5,Φεβρουάριος 2014 ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Παράρτημα 3 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 4 η έκδοση (Αναθεωρημένη) Απρίλιος 2014 (ΚΔΠ 379/2014 08/08/2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 Διοικητικό Συμβούλιο Α.2 Ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 4 8 13 14 16 19 22 23 24 25 26 27 27 28

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 4 8 13 14 16 19 22 23 24 25 26 27 27 28 BDO ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 2 Περιεχόμενα Εισαγωγή Νομική μορφή & πλήρη στοιχεία της BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ Το δίκτυο της BDO International Εταιρική διακυβέρνηση Όργανα διοίκησης και εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΕΙΕΕ) Hellenic Institute of Internal Auditors (HIIA) Εσωτερικός Έλεγχος.

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΕΙΕΕ) Hellenic Institute of Internal Auditors (HIIA) Εσωτερικός Έλεγχος. Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΕΙΕΕ) Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών ιδρύθηκε το 1985 στην Αθήνα και σήμερα είναι ο μοναδικός διαπιστευμένος επαγγελματικός φορέας στην Ελλάδα, του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 Μέρος Α - Το ιοικητικό Συµβούλιο και τα Μέλη του... 4-9 1. Ρόλος και Αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 Αθήνα, Μάρτιος 2012 Κωνσταντίνος Σιγάλας και Σια Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 1 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...2 2 Νομική μορφή και στοιχεία μετόχων... 3 3 Δίκτυο στο οποίο ανήκει η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 43805

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 43805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 43805 ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΚΛΙΔΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΟΡΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΚΛΙΔΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΠΔΠ) 1, ΔΙΚΛΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα