ΘΕΜΑ: «Φαρµακευτικά Ιδιοσκευάσµατα Νοσοκοµειακής Χρήσης» ΣΧΕΤΙΚΑ: Έγγραφό µας µε αριθµ. πρωτ. Π83/24/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: «Φαρµακευτικά Ιδιοσκευάσµατα Νοσοκοµειακής Χρήσης» ΣΧΕΤΙΚΑ: Έγγραφό µας µε αριθµ. πρωτ. Π83/24/29-11-05."

Transcript

1 Αθήνα, 13 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. Π83/ 28 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ν.Οικονόµου-Σ.Τσακίρη Αριθ. Τηλ.: Aριθ. FAX: ΠΡΟΣ: 1. Νοµαρχιακές και Τοπικές Μονάδες Υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2. Περιφερειακά και Τοπικά Υποκ/τα ΙΚΑ- ΕΤΑΜ (Υγειονοµικές & Φαρµακευτικές Υπηρεσίες) 3. Νοσοκοµεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 4. ΠΕ.Σ.Υ. (πίνακας διανοµής) 5. Πανελλήνιο Φαρµακευτικό Σύλλογο 6. Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών Λογαριασµών φαρµακείων ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΘΕΜΑ: «Φαρµακευτικά Ιδιοσκευάσµατα Νοσοκοµειακής Χρήσης» ΣΧΕΤΙΚΑ: Έγγραφό µας µε αριθµ. πρωτ. Π83/24/ Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου µας, σας κοινοποιούµε: Κατάσταση µε φαρµακευτικά ιδιοσκευάσµατα Νοσοκοµειακής Χρήσης (Ν.Χ.) που χορηγούνται από Ιδιωτικά φαρµακεία σύµφωνα µε την υπ αριθµ.υπ.απόφ. Α6/1398/ Υπενθυµίζουµε ότι, η συνταγογράφηση και η εκτέλεση συνταγής µε φάρµακα Ν.Χ. πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση Νοσοκοµείου ή Κλινικής (εις διπλούν) που να πιστοποιεί την ανάγκη συνέχισης στο σπίτι της νοσοκοµειακής θεραπείας και για την εξόφληση συνταγής µε φάρµακο Ν.Χ. που εκτελέστηκε σε ιδιωτικό φαρµακείο πρέπει να υποβληθεί µαζί µε τη συνταγή, το ένα φύλλο της βεβαίωσης αυτής. -1-

2 Στην κατάσταση αυτή έχουν συµπεριληφθεί Ιδιοσκευάσµατα Νοσοκοµειακής Χρήσης που πήραν τιµή έως (1o ελτίο Τιµών /2008). Με ευθύνη των ιευθυντών των Μονάδων Υγείας και των Π.Υ.Υ. παρακαλούµε να ενηµερωθούν ενυπόγραφα οι γιατροί της περιοχής τους που συνταγογραφούν σε συνταγές ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ /ΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κ.ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1.Υπουργείο Απασχόλησης και Κοιν.Προστασίας. 2. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 3. Γραφείο κ. ιοικητή 4. Γραφείο Υποδιοικητή κου Κυρζόπουλου 5. Γραφείο Υποδιοικητή κου Αµπατζόγλου 6. Γραφείο Γενικού ιευθυντή Υπηρεσιών Υγείας 7. /νσεις Επιθεώρησης 8. Συντονιστές Υγείας και Ασφάλισης 9. Τοπικούς Φαρµακευτικούς Συλλόγους (Πίνακας ιανοµής) 10. ΣΕΥΠΙΚΑ Πειραιώς 28,10431 Αθήνα 11. ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ Πειραιώς 28,10431 Αθήνα 12. ΥΠ.Ε..Υ.Φ.Κ.Α.,Σταδίου 29, Αθήνα 13. Ιατρείο ιοίκησης 14. Στο Συντάξαν Τµήµα (20) Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΡΟΥΜΠΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ - 2 -

3 ABELCET Inj susp bt 10x100mg/20ml ADALAT Sol inf 5mg/50ml AGLUTIN Pd inj sol 1x50mg ALBUMAN Inj fl 50ml 20% Inj fl 100ml 20% ALBUMIN HUMAN Inj fl 125ml 20% ALBUMINATIV inj sol 100mlx200mg/ml Inj sol 50mlx200mg/ml ALBUMIN inj sol 100ml 20% inj sol 50ml 20% AMBISOME Pd sol inf 50mg AMINOMIX AMINOPLASMAL AMINOSTERIL sol iv inf 500ml 8% AMINOVEN GLUCOSE Inj fl 1000ml 3,5% Inj fl 500ml 3,5% AMPHIPROL inj* fl 50mg AMPHOCIL Pd sol inf 100mg 50ml Pd sol inf 50mg 20ml ANEMIFER cs sol inf 5X5 ml 100mg/5ml ANGIOX inj* +solv fl 10x250mg/VIAL inj* +solv fl 2x250mg/VIAL ANTIBACIN Ps inj sol 1g/3,5ml Pd sol inf 2000mg Ps inj sol 1000mg/10ml ANTICEPIM inj* fl 10vials 1g inj* fl 10vials 2g inj* fl 1 vial 1g inj* fl 1 vial 2g ARISTIN-C Inj fl 5x100mg/10ml ATENATIV Inj lyoph fl 1000un/20ml Inj lyoph fl 1500un/30ml Inj lyoph fl 500un/10ml AVELOX Sol inf 400mg/250ml AZACTAM Inj 1g/20ml AZATYL Inj+solv 1g/10ml Inj+solv 1g/3,5ml Inj+solv 500mg/2ml AZENAM Pd inj sol 500mg BACTALIN BCG Ps inv.sol 50ml BIOCIPRO Inj sol inf 200mg/100ml Inj sol inf 100mg/50ml BLEOMYCIN SULFATE Pd inj sol 15mg BOZAKTRAL BRESEC Inj+solv 1g/3,5ml Inj+solv 1g/10ml Inj+solv 10X1g/10ml BREVIBLOC Inj sol 5x100mg/10ml Inj sol 2,5g/10ml Inj sol 1bag 250ml CALTRIOJECT inj sol 25x1mcg/1ml CANCIDAS Inj* fl 50mg Inj* fl 70mg CEFANYL Tab bt 30x5mg CEFEPIME pd inj sol 1x1g pd inj sol 1x2g CEFIN CEFOTAXIME inj sol ps 1x1000mg/4ml CEFROM Inj fl 500mg CEFTARIDEM CEFTRIAXONE CEFTRIXON Ps inj bt 10x1000mg Ps inj bt 1x1000mg CERAMIL inj* +solv fl 50x1g/4ml inj* +solv fl 1g/4ml CERNEVIT pd.sol.inf.10vials CEVILOR CIFLOXACIN Sol iv inf bag 400mg/200ml Sol iv inf bottle 400mg/200ml

4 CHIROCAINE Cs inj sol inf 10x5mg/ml 10ml Cs inj sol inf 10x7,5mg/ml 10ml CILTIREN /4ml CIPROFAL Sol iv inf 400mg/200ml CIPROFLOXACIN Sol iv inf 400mg/200ml Sol iv inf 100mg/50ml CIPROXIN Inj fl 400mg/200ml CIPROXIN+DEXTROSE Inj Bag 200mg/100ml Inj Bag 400mg/200ml Inj Bag 10x200mg/100ml Inj Bag 10x400mg/200ml CITROVENOT Sol iv inf bottle 400mg/200ml Sol iv inf bt 200mg/100ml CLAFORAN Ps inj sol 1g/ 4ml Pd inj sol 0,5g/ vial CLARIMIL pd sol inf 1vial x500mg CLINIMIX CLINOLEIC CLINOMEL COLGEN Gauze envel bt 10x(5x7)cm Powder bt 10x0,4g 100% COMPLEVEN Emu iv bag 2500 COROTROPE Inj sol inf 5x10mg/10ml CORVERT Inj sol inf 0,1mg/10ml COSMOFER Inj sol 10x2ml x50mg/ml Inj sol 5x2ml x50mg/ml DAMIZOL Inj sol 100x10ml x5mg/ml Inj sol 100x18ml x5mg/ml Inj sol 100x3ml x5mg/ml Inj sol 100x5ml x5mg/ml Inj sol 10x10ml x5mg/ml Inj sol 10x3ml x5mg/ml Inj sol 10x5ml x5mg/ml Inj sol 10x18ml x5mg/ml Inj sol 25x18ml x5mg/ml Inj sol 25x3ml x5mg/ml Inj sol 25x5ml x5mg/ml Inj sol 25x10ml x5mg/ml Inj sol 50x10ml x5mg/ml Inj sol 50x18ml x5mg/ml Inj sol 50x3ml x5mg/ml Inj sol 50x5ml x5mg/ml Inj sol 5x10ml x5mg/ml Inj sol 5x18ml x5mg/ml Inj sol 5x3ml x5mg/ml Inj sol 5x5ml x5mg/ml Συνταγή του Ν.3459/06 DAUNOXOME Inj fl 50mg/25ml DEMOXATE Inj sol 5x 0,5mg/5ml DESKAN Cs sol inf bottle x40ml DIPEPTIVEN Inj fl 100ml 20% Inj fl 50ml 20% DIPRIVAN Amp bt 5x20ml 1% Inj fl 100ml 1% Inj fl 50ml 1% DOBUTAMINE Inj sol inf 250mg/250ml Inj sol inf 500mg/250ml DOBUTAN cs sol inf fl 1x250mg/20ml sol iv inf 1x125mg/250ml sol iv inf 1x250mg/250ml sol iv inf 1x500mg/250ml DOLYZINAX DOPAMINE Cs sol inf bt 5x50mg/5ml DOPAMINE HCL sol inf bt 10x200mg/10ml sol inf bt 30x50mg/5ml sol inf bt 5x50mg/5ml DORMICUM Inj sol 5x50mg/10ml Inj sol 5x15mg/3ml Inj sol 10x5mg/5ml Με συνταγή του Ν.3459/06 DORMIXAL Inj sol 5x50mg/10ml Inj sol 5x15mg/3ml Με συνταγή του Ν.3459/06 DOXORUBIN ECALTA Cs sol inf fl 30ml 100mg/ml ELPEGON Susp fl 100ml 5mg/5ml Tab bt 30x5mg ENZAPROST Amp 5mg/ml Tab incer 2x2,5mg EPASAN ERWINASE Inj lyoph fl 20x10000un ESMERON Inj fl 10x100mg/10ml Inj fl 10x100mg/5ml Inj fl 12x50mg/5ml EUNADES Inj fl 10mg/ml Inj fl 50mg/5ml FARCEF Inj 1g/3,5ml

5 Inj 6x1g Inj 1g/10ml FASTURTEC Inj syr 3x1,5mg Ps sol inf 7,5mg FELIX inj sol 5x100mg/5ml FENTANYL Inj sol 5x0,5mg/10ml Inj sol 5x0,05mg/10ml Με ειδική συνταγή ναρκωτικών FERROPROL cs sol inf 5X5 ml 100mg/5ml FERROVIN cs sol inf 5X5 ml 100mg/5ml FLAGOLIN sol iv inf 500mg/100ml FLEMYCIN Inj+solv 1g/4ml Inj+solv 1g/4ml lign Inj+solv 500mg/2ml FLOCIPRIN FLUCONAPEN sol iv inf 1x50mlx100mg FLUMEXAT Inj sol 10x0,1mg/ml Inj sol 5x0,1mg/ml FLUSENIL Caps bt 1x150mg Caps bt 7x150mg Νοσοκοµειακή χρήση µόνο για συγκεκριµένες ενδείξεις**. FORENIUM Liq fl 100ml FORTERRA sol iv inf 200mg/100ml sol iv inf 100mg/50ml FREDOFOL Inj +solv 250mg/2ml Inj +solv 500mg/2ml Inj +solv 1g/3,5ml FTAZIDIME FUCIDIN Inj +solv 500mg/10ml FUNGOSPOR cs sol inf fl 1x25ml 10mg/ml GASTRIDOL Susp fl 200ml 1mg/ml GELOFUCINE Inj fl 10x500ml GEMZAR Inj lyoph fl 1g Inj lyoph fl 200mg GENCEF pd inj sol 1x1g pd inj sol 1x2g GEREF Inj lyoph+solv 50mcg/2ml GILUDOP Inj fl 10x200mg/10ml Inj fl 30x50mg/5ml Inj fl 5x50mg/5ml GINORECTOL GLADIUS Dr pd inj 50x1000mg Ps inj sol 1000mg/3,5ml Ps inj sol 50x1000mg/3,5ml Ps inj sol 1000mg/10ml GLORIXONE Inj +solv fl 500mg/2ml Inj +solv fl 500mg/5ml Pd sol inf 2g Ps sol 1g 3,5ml Ps sol 1g 10ml GLORYFEN inj sol 50x1g/4ml GLUTAMOL cs sol inf fl 100ml 20% cs sol inf fl 50ml 20% GOLAFEN Inj +solv 1g/4ml Inj +solv 50x 1g/4ml GRAMENOX GRANITRON Sol iv inf 3mg/3ml GRENIS CIPRO Sol iv inf bag 200mg/100ml Sol iv inf bag 400mg/200ml GRENIS OFLO Sol iv inf bag 100mg/50ml HADLINOL Caps bt 7x100mg Νοσοκοµειακή χρήση µόνο για συγκεκριµένες ενδείξεις **. HAEMACCEL Inj sol inf 3,5% 500ml HAES STERIL Inj so inf 10%+0,9% 500ml Inj so inf 6%+0,9% 500ml HEMOHES Inj fl 6%+0,9% 500ml Inj so inf 10%+0,9% 500ml HEPARIN Inj sol un/5ml HOFCOMANT Inj fl 200mg/500ml HUMAN ALBUMIN HYPNOMIDATE Amp bt 5x10ml 2mg/ml IDROSTAMIN Inj fl 7x400mg/5ml IMMUCYST Amp lyoph intrac 81mg/3ml INDUCTOS Implant 12mg INFECTINA Sol iv inf 400mg/200ml

6 INFEFLOX Pd sol inf 10x2g Pd sol inf 1x2g INOMAX Inh gas400ppm/mol 10ml INOTREX Inj fl 250mg/20ml Inj lyoph 250mg INTRALIPID IRINOTECAN HCL Cs sol inf 20mg/ml fl2ml Cs sol inf 20mg/ml fl5ml INVANZ Pd so inf 20ml IONSYS Sachets bt 1x40mcg Με Ειδική Συνταγή Νρκωτικών KABIVEN KLARICID Pd sol inf 500mg KIVEXA Tab bt 30x( )mg KYBERNIN Inj lyoph 500iu/10ml Inj lyoph 1000iu/20ml LABILEX Ps sol 1000mg/3,5ml Ps sol 500mg/2ml Ps sol 1000mg/10ml LADININ LAMAFER LARITHRO pd sol inf 1vial x500mg L-ASPARAGINASE Inj lyoph 5x10000un LEMOXOL LEPONEX Tab bt 50x25mg Tab bt 50x100mg Χορηγείται µόνο όταν τα άλλα νευροληπτικά δεν έχουν Αποτέλεσµα ή παρουσιάζουν µη ανεκτές παρενέργειες. ΠΡΟΣΟΧΗ κίνδυνος ακοκκιοκυτταραιµίας, αναγκαίος συνεχής αιµατολογικός έλεγχος LETYNOL /4mg(lign) LIPOFUNDIN LIPOPLUS emul fl 10x100ml 20% emul fl 10x250ml 20% emul fl 10x500ml 20% LIREBIN Susp fl 200ml 5mg/ml Tab bt 30x5mg LOPRAXER Cs sol inf fl 10x40mgx1ml LYCITROPE Inj lyoph bt 20x500mg/20ml Inj lyoph 500mg/20ml LYOCLAR pd sol inf 1x500mg MALOCEF Pd inj sol 50x 1g Pd inj sol 50x2g MASTOVET Inj pd su 50x1g/4ml MAXILIN pd sol inf 1x500mg MAXINJECT pd sol inf 10x2g pd sol inf 1x2g MAXIPIME Pd inj 1g Pd inj sol 500mg/2ml Pd inj sol 500mg Pd inj 1g/3ml Pd inj 2g Pd inj 2g/10ml MEDAXONE Ps inj sol 1000mg/10ml Ps inj sol 2000mg/10ml MERONEM Inj fl 10x500mg Inj fl 10x1000mg MESMOR cs sol inf fl 1x25ml x10mg/ml METALYSE Pd inj sol 50mg MICRONAZOL cs sol inf fl 1x10mg/ml MIFEGYNE tab bt 3x200mg MIDAZOLAM Inj sol 10x10ml Inj sol 10x5mg/ml Inj sol 5x5mg/ml Συνταγή του Ν.3459/06 MIOCHOL-E Coll lyoph fl 1x2ml 1% Coll lyoph fl 12x2ml 1% MOLELANT Inj+solv 1g/4ml Inj+ solv 500mg/2ml MULTIMEL Emul bag 2000ml ( ) NAFLOXIN Inj fl 400mg/200ml NAROPEINE NASPOR Inj* fl 1x1g NASTILOX oral susp 5mg/5ml 200ml Tab bt 30x5mg

7 NEPHROTECT Sol iv inf 1x250ml Sol iv inf 1x500ml NEXIUM Pd sol inj inf 40mg NIMBEX Inj sol 2mg/ml 5ampx10ml Inj sol 2mg/ml 5ampx2,5ml Inj sol 2mg/ml 5ampx5ml NORCURON Inj lyoph fl 10x10mg Inj lyoph fl 10x4mg NOVOCRAL Pd inj 2000mg Pd inj 1000mg NUTRIFLEX OBERGAN Inj fl 10x400mg/5ml OCTEGRA Sol iv inf 400mg/250ml OLICLINOMEL OLITEN OMEPRAZOLE Inj sol ps 10ml 40mg/ml ONCOTICE Amp lyoph intracyst ORENCIA Pd inj sol 1x250mg OSIGRAFT Protein intra-anticular 3,5mg PABAL Inj sol bt 5x100mg/ml PANTOSEC Pd sol inf 1x40mg/vial Pd sol inf 5x40mg/vial PEDITRACE Inj fl 10x10ml PEFLACINE Amp bt 10x400mg/5ml Inj fl 1x400mg/125ml PENTOTHAL Inj*fl 10x1g Inj*fl 1x1g Συνταγή του Ν.3459/06 PERIFUCIN-N Inj fl 1000ml Inj fl 500ml PERFALGAN Sol inf bt 12x100ml 10mg/ml PIPERACILLIN+TAZOBACTAM Inj sol 1x(4+0,5)g PHACOCEF Inj* fl 1g/ml Inj* fl 1g/4ml Inj fl 500ml PHOTOFRIN Pd inj sol 15mg Pd inj sol 75mg PK-MERZ Inj fl 200mg/500ml PLASBUMIN inj sol 100mlx250mg/ml inj sol 50mlx250mg/ml PRIMAXIN Inj* fl ( )mg/100ml Inj* fl ( )mg Inj* fl ( )mg/100ml PRIMENE Sol iv inf 10% bottle x250ml Sol iv inf 10% bottle x100ml PROFLOX Inj inf sol 400mg/250ml PROPESS Vag bt 1x10mg PROPOFOL PROPOGEN Inj emul 1% 100ml 10mg/ml Inj emul 1%50ml 10mg/ml Inj emul 1%20ml 10mg/ml PROTAMINE SULPHATE Inj sol x10mg/ml PROSTIN E2 Tab vag bt 4x3mg RECOFOL Em. Inj 1% 5ampx20ml Em. Inj 1% 100ml Em. Inj 1% 50ml REFLUDAN Inj lyoph fl 10x50mg REMENA Sol inf 1vialx400mg/200ml Sol inf 1vialx200mg/100ml Sol inf 1vialx100mg/50ml REPLAGAL Cs sol inf 3,5ml 1mg/ml REVASC inj* +solv fl 10x15mg/0,5mlsc inj* +solv fl 2x15mg/0,5ml sc REVIONORM Pd sol inf 200mg/100ml Pd sol inf 400mg/200ml RHOPHYLAC inj sol 1x200mcg/2ml inj sol 1x300mcg/2ml RIAXON pd sol inf 2g pd sol inf 1g ROCHEPHIN Inj* fl 2g iv Inj* fl 1g/10ml iv Inj* fl 1g/3,5ml iv ROLISPORIN +sol Pd sol inf 2g RUVETINE Caps bt 50x10mg Tab bt 60x20mg SAPRIMIX Susp fl 100ml 5mg/5ml

8 SAUBACIN Pd sol inf 20x100mg SEPTAX SEPTOPAL Chain bt 30glob 7,5mg/glob SEROPRAM Cs sol inf 10x40mg/ml SEVORANE Liq fl 250ml SIPIEL Pd inj fl 1x1g Pd inj fl 50x1g SMOFLIPID Em.inj.inf.100ml 20% Em.inj.inf.250ml 20% Em.inj.inf.500ml 20 % SOLUBILAX Inj*+solv fl 50x1g/4ml SOLUVIT Pd sol inf bt 10x10ml SOLVETAN Inj*fl 2g Inj*fl 1g SPIROSINE Inj*+solv fl 500mg/2ml Ps inj sol 1gx6vials Ps inj sol 1gx4ml SPORANOX Iv sol inf 10mg/ml 15ml+bag 100ml STOPAREN Inj*+solv 1gx4ml STRUCTOKABIVEN STRUCTOLIPID Inj bag fl 500ml 200mg/ml Inj bag fl 250ml 200mg/ml SUPRANE Sol inh 240ml 100% SYNERCID Inj* bt ( )mg TABRIN TACEF Pd dr inj 1g TAVANIC Inj fl 500mg/100ml TAZOCIN Inj sol (2+0,250)g/vial Inj sol (4+0,5)g/vial TAZEPEN pd inj sol 1x(2+0,25)g TAZIDRON TAZOBION TAZOREX pd inj sol 1x30ml (4+0,5)g THIOPENTAL Inj* +solv fl 1X1g Συνταγή του Ν.3459/06 THYMOGLOBULIN Inj* +solv 25mg/5ml TILDIEM Inj lyoph 20x100mg TOPISTIN Inj fl 400mg/200ml Sol iv inf 400mg/200ml TRACRIUM Amp bt 5x25mg/2,5ml Amp bt 5x50mg/5ml TRACTOCILE Inj sol vial 0,9mlx7,5mg/ml Inj sol vial 5mlx7,5mg/ml TRAVILAN Inj* +solv fl 1g/10ml Inj* +solv fl 1g/3,5ml Inj* +solv fl 500mg/2ml Pd sol inf 2g TROVAN Inj fl 60ml 5mg/ml UFEXIL Inj fl 400mg/200ml UGOTREX Inj * fl +solv fl 1g/10ml Inj * fl +solv fl 1g/3,5ml ULTIVA Inj lyoph fl 5x2mg Inj lyoph fl 5x1mg Inj lyoph fl 5x5mg Με ειδική συνταγή Ναρκωτικών VAMIN VANCOMYCIN VANCOSAN Inj lyoph fl 500mg iv VECURONIUM BROMIDE ps inj 10vialsx10mg ps inj 10vialsx4mg VELCADE Ps inj sol 3,5mg VENOFER Inj sol /cs sol inf 5x100mg/5ml VENOFUNDIN sol iv inf 10x500ml 6% VERACOL Inj * fl 2g Inj* +solv fl 1g/3,5ml Inj* +solv fl 1g/10ml Inj* +solv fl 500mg VERAPIME inj sol ps 1x1g/3ml inj sol ps 1x2g/10ml VOLUVEN Inj bag fl 15X500ml (6+0,9)% Inj bag fl 20X250ml (6+0,9)% Inj bag fl 15X500ml (6+0,9)%

9 VINORELBINE cs sol inf fl 10mg/ml 1ml cs sol inf fl 10mg/ml 5ml VONCON inj lyoph fl 500mg VONDEM (Μετονοµασία από VAMISTOL) Pd sol inf 500mg ZEFIPIME pd inj sol 10x1000mg pd inj sol 10x2000mg pd inj sol 1x1000mg pd inj sol 1x2000mg ZEMPLAR Inj sol bt 5amp x5mcg/ml ZENALB Inj sol inf 20% 50ml Inj sol inf 20% 100ml ZINFECT Pd sol inf 500mg ZOBACTAM Pd inj sol 1x(4+0.5)g ZORACILLIN Pd inj sol 1(4+0.5)g ZOVIRAX Ly.pd.iv 5x250mg/vial Ly.pd.iv 5x500mg/vial ** Πρόληψη µυκητιασικών λοιµώξεων σε ασθενείς µε κακοήθη νεοπλάσµατα που παρουσιάζουν προδιάθεση για τις λοιµώξεις αυτές λόγω κυτταροστατικής θεραπείας ή ακτινοθεραπείας

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα. διεθνοποιείται! Το 8o PHARMA POINT

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα. διεθνοποιείται! Το 8o PHARMA POINT ΤΕΥΧΟΣ 6 / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2008 Φαρμακευτικά και... επίκαιρα Επίσημη έκδοση του Φ. Σ. Θεσσαλονίκης Υγεία Η στυτική δυσλειτουργία και η αντιμετώπισή της Ανδρογενετικού τύπου αλωπεκία Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 13 Ιουνίου 2008

Αθήνα 13 Ιουνίου 2008 Αθήνα 13 Ιουνίου 2008 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ.Πρωτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Π66/267 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. /νση: Αγ.Κων/νου 8,10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΛΟΞ7Μ-2Η4. Αθήνα, 26/1/2012. Αρίθμ. Πρώτ: οικ. 709 ΠΡΟΣ. 1.Μονάδες Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΑΔΑ: ΒΟΖΛΟΞ7Μ-2Η4. Αθήνα, 26/1/2012. Αρίθμ. Πρώτ: οικ. 709 ΠΡΟΣ. 1.Μονάδες Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΑΔΑ: ΒΟΖΛΟΞ7Μ-2Η4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J01A -Τετρακυκλίνες J01AA -Τετρακυκλίνες J01AA G1 -Τετρακυκλίνες / Δοξυκυκλίνη J01AA02 DOXYCYCLINE HYCLATE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J01A -Τετρακυκλίνες J01AA -Τετρακυκλίνες J01AA G1 -Τετρακυκλίνες / Δοξυκυκλίνη J01AA02 DOXYCYCLINE HYCLATE

Διαβάστε περισσότερα

XΟΝ Ρ. NΟΣΟΚ. ΛΙΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α/Α ΣΗΜΑ ΚΩ.ΕΟΦ Λ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

XΟΝ Ρ. NΟΣΟΚ. ΛΙΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α/Α ΣΗΜΑ ΚΩ.ΕΟΦ Λ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 1 41013 156750101 2DROP SOL EXT.US. (12,5%+3,11%) FL 10ML 340 SSL ΕΛΛΑΣ ΑΕ S 0,73 0,64 1,06 2 53904 240900101 8Y LY PD.INJ. 10 VIALS 250 IU+10 SOLV 10ML ΤΙΜΗ /IU 350 GALENICA AE E 0,60 0,52 0,87 3 53905

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26/10/2009 Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26/10/2009 Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26/10/2009 Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Γ32 / 1641 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Μ Η Μ Α ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ B -AΙΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ B01 -AΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ B01A -Aντιθρομβωτικοί παράγοντες B01AA -Aνταγωνιστές της βιταμίνης K Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) B01AA07 ACENOCOUMAROL 0303101

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ».

ΘΕΜΑ : «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ». Αθήνα 14.11.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Συνέχιση της ασφάλισης των μισθωτών της επιχείρησης «ΘΡΑΚΗ Α.Ε.» ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. 20/2010 εγκύκλιος.

ΘΕΜΑ : Συνέχιση της ασφάλισης των μισθωτών της επιχείρησης «ΘΡΑΚΗ Α.Ε.» ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. 20/2010 εγκύκλιος. Αθήνα, 29/4/2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Αικ.

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 20 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2011. Δραστηριότητες Φ. Σ.

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 20 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2011. Δραστηριότητες Φ. Σ. ΤΕΥΧΟΣ 20 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2011 Φαρμακευτικά και... επίκαιρα Επίσημη έκδοση του Φ. Σ. Θεσσαλονίκης Δραστηριότητες Φ. Σ. Θεσσαλονίκης Ανασκόπηση των δράσεων του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 16/2/2009. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήµατα & Παραρτήµατα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανοµής

Αθήνα 16/2/2009. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήµατα & Παραρτήµατα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανοµής Αθήνα 16/2/2009 Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/46 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ι. Βλατάκης Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,15 Οκτωβρίου 2009. Αριθ. Πρωτ. Π66/276

Αθήνα,15 Οκτωβρίου 2009. Αριθ. Πρωτ. Π66/276 Αθήνα,15 Οκτωβρίου 2009 Αριθ. Πρωτ. Π66/276 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 16, 10241-ΑΘΗΝΑ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Σ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ

Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Σ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ Νοέμβριος 2009 Μήνυση από γιατρό του ΙΚΑ εναντίον του προέδρου, του γραμματέα και της νομικού συμβούλου του Φ.Σ.Α. Πρακτική άσκηση στην Ελλάδα των Ευρωπαίων φαρμακοποιών Διάθεση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Ένταξη του κλάδου ασθενείας ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ». Σχετικό: 1.Νόμος υπ αρίθμ. 4052 /2012 άρθρο 13 παρ.17 (ΦΕΚ 41/Α/1-3- 2012).

Προς: Θέμα: «Ένταξη του κλάδου ασθενείας ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ». Σχετικό: 1.Νόμος υπ αρίθμ. 4052 /2012 άρθρο 13 παρ.17 (ΦΕΚ 41/Α/1-3- 2012). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr Αθήνα, 30 Απριλίου 2012 Αρ. Πρωτ.: 20589 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ "ΦΕΚ : Β' ΤΕΥΧΟΣ Αρ. Φ. 1003/2-04-2012" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΦΕΚ : Β' ΤΕΥΧΟΣ Αρ. Φ. 1003/2-04-2012 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ "ΦΕΚ : Β' ΤΕΥΧΟΣ Αρ. Φ. 1003/2-04-2012" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΗΜΑ ΕΟΦ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ N.3816 13012 275770401 DOXORUBICIN DOXOTIL INJ.SOL 100MG/50ML VIAL BTx1VIALx50ML

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 17/3/2009. Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/76 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΕΙΣ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αθήνα 17/3/2009. Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/76 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΕΙΣ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 17/3/2009 Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/76 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΕΙΣ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΕΙΣ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικό: 1.Το Γ55/888/28-12-2011 γενικό έγγραφο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Σχετικό: 1.Το Γ55/888/28-12-2011 γενικό έγγραφο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αρ.πρωτ.221 Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 39, Τ.Κ.15123, Μαρούσι Αριθ. Τηλ.: 210-6871718 Aριθ. FAX: 210-6871789 ΠΡΟΣ ------------------ 1.Περιφερειακά και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α124691ΩΓ-90. Θέμα: «Οδηγίες που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3918/2011»

ΑΔΑ: 4Α124691ΩΓ-90. Θέμα: «Οδηγίες που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3918/2011» Αθήνα, 21 Μαρτίου 2011 Αριθ. Πρωτ. Γ55/836 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 29 / Mάιος 2012. Δραστηριότητες Φ.Σ. Θεσσαλονίκης.

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 29 / Mάιος 2012. Δραστηριότητες Φ.Σ. Θεσσαλονίκης. ΤΕΥΧΟΣ 29 / Mάιος 2012 Φαρμακευτικά και... επίκαιρα Επίσημη έκδοση του Φ. Σ. Θεσσαλονίκης Δραστηριότητες Φ.Σ. Θεσσαλονίκης Διά βίου εκπαίδευση: «Η καθημερινή στοματική υγιεινή και ο ρόλος του φαρμακοποιού»

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται:

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ. 210 6871719

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ)

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Θεσσαλονίκη, 30-5-2014 Αρ. Πρ.: 12880 /νση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ Αθήνα 28/4/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :. Παπαθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Αντιγριπικός εμβολιασμός για την εποχική γρίπη"

ΘΕΜΑ: Αντιγριπικός εμβολιασμός για την εποχική γρίπη Αθήνα, 23/10/2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 34063 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871719 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2008. Δυναμική η πορεία της κινητοποίησής μας για τις οφειλές του ΟΠΑΔ

Δεκέμβριος 2008. Δυναμική η πορεία της κινητοποίησής μας για τις οφειλές του ΟΠΑΔ Δεκέμβριος 2008 Δυναμική η πορεία της κινητοποίησής μας για τις οφειλές του ΟΠΑΔ Άρση της αδικίας για το ασυμβίβαστο του προέδρου Φ.Σ.Α. και προέδρου του Π.Φ.Σ. Ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων: τι αλλάζει

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 11-8-2011 Αρ.Πρωτ:Φ.40021/οικ19458/2380

Αθήνα, 11-8-2011 Αρ.Πρωτ:Φ.40021/οικ19458/2380 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Α,Β Ταχ. /νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3Τ4691ΩΓ-87 ΑΘΗΝΑ 24.6.2011. Αρ. Πρωτ. EΓΚΥΚΛΙΟΣ Γ32/702 43

ΑΔΑ: 4Α3Τ4691ΩΓ-87 ΑΘΗΝΑ 24.6.2011. Αρ. Πρωτ. EΓΚΥΚΛΙΟΣ Γ32/702 43 ΑΘΗΝΑ 24.6.2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Αρ. Πρωτ. EΓΚΥΚΛΙΟΣ Γ32/702 43 ΠΡΟΣ Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α Κοινοποίηση: 1.Γρ. Διοικητή 2.Γρ.

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Σ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ

Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Σ ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ Μάιος 2009 Επίκαιρα συνδικαλιστικά ζητήματα στη Γενική Συνέλευση του Φ.Σ.Α. Φάρμακα «υψηλού κόστους»: δέσμευση των αρμοδίων για παράταση μη εφαρμογής του νόμου μέχρι την 1-10-2009 Συνέχεια των καθυστερήσεων

Διαβάστε περισσότερα

" fax: 2105226730 2. Περ/κά και Τοπικά Υπ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Φαρµακευτικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Παροχών) 3. Νοσοκοµεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 4.

 fax: 2105226730 2. Περ/κά και Τοπικά Υπ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Φαρµακευτικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Παροχών) 3. Νοσοκοµεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 4. ΑΘΗΝΑ 19-2-2008 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Aριθµ. Πρωτ.: Γ55/614 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ----------------------------- ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Π Ρ Ο Σ Ταχ. /νση:αγ. Κων/νου 8/10241 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 06 / 08 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 34642 ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ:.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡ.: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Μ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151

Διαβάστε περισσότερα