ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γενικά Ο τουρισµός αποτελεί φαινόµενο των σύγχρονων κοινωνιών της µεταπολεµικής περιόδου. Εκφράζει την ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου για ξεκούραση και ανανέωση των σωµατικών και ψυχικών του δυνάµεων, για ψυχαγωγία και διασκέδαση, για αλλαγή του χώρου και των παραστάσεών του, για φυγή από την καθηµερινότητα και αναζήτηση του νέου, του διαφορετικού. Ο τουρισµός σα σύγχρονο οικονοµικό και κοινωνικό φαινόµενο έχει πάρει πια µαζικό χαρακτήρα. Από προνόµιο των πλουσίων, έγινε δικαίωµα των εργαζοµένων, των µη προνοµιούχων, των πολλών. Οι παράγοντες που συνέβαλαν κυρίως στην αλµατώδη ανάπτυξη του τουρισµού µεταπολεµικά, ήταν η αύξηση των εισοδηµάτων και του ελεύθερου χρόνου στις ανεπτυγµένες χώρες, η µεγάλη ανάπτυξη των µεταφορών και τέλος η ανάπτυξη του οργανωµένου µαζικού και τελικά φτηνού τουρισµού. Ο µαζικός τουρισµός αποτελεί το είδος του τουρισµού που έχει επικρατήσει και αυτό οφείλεται κυρίως στο ιδιαίτερα χαµηλό κόστος µεταφοράς και διαµονής που επιτυγχάνει.

2 Ο τουρισµός αποτελεί µια βασική οικονοµική δραστηριότητα στις µέρες µας για την Ελλάδα αλλά και για πολλές χώρες. Ο ρόλος του για την οικονοµική ανάπτυξη αναµένεται να αναπτυχθεί περαιτέρω στο µέλλον, καθόσον ο ελεύθερος χρόνος, οι διακοπές, η αναψυχή κερδίζουν µια κεντρική θέση στις σύγχρονες κοινωνίες. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες ο τουρισµός έχει αποδείξει καθαρά ότι έχει την δυνατότητα να δηµιουργεί πλούτο και οικονοµική άνθηση για ολόκληρες περιφέρειες και προορισµούς, θέσεις εργασίας και ευηµερία για τους κατοίκους τους. Περιοχές και τόποι στηρίζονται ή προσβλέπουν σ αυτόν για το µέλλον τους. Για πολλά χρόνια οι ευρωπαϊκές χώρες αποτελούν τον κύριο προορισµό του παγκόσµιου τουρισµού (60% όλων των διεθνών αφίξεων - ΠΟΕ). Η µεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαίων τουριστών (91%) επιλέγουν να επισκεφτούν µια περιοχή στην Ευρώπη. Οι πλούσιοι φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι αποτελούν ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα για τις τουριστικές περιοχές της Ευρώπης. Παρά την εµφάνιση πολλών νέων προορισµών, οι Ευρωπαϊκές περιοχές διατηρούν ακόµα το µεγάλο µερίδιο του παγκόσµιου εµπορίου τουρισµού. Ο τουρισµός είναι ένας από τους ισχυρότερους οικονοµικούς τοµείς στα Ευρωπαϊκά κράτη και την Ελλάδα. Οι τουριστικές δραστηριότητες στην ΕΕ (15) αποδίδουν µέχρι 12% του ΑΕΠ (άµεσα ή έµµεσα) και 6% της απασχόλησης (άµεσα). Όλοι αυτοί οι αριθµοί αναµένεται να αυξηθούν στο µέλλον, όχι όµως το ίδιο για όλους τους προορισµούς. Ο µαζικός τουρισµός παραµένει ο κυρίαρχος τύπος, αλλά και άλλοι τύποι τουρισµού που αφορούν τον πολιτισµό, το περιβάλλον, την υγεία, τη θρησκεία, την εκπαίδευση, έχουν εµφανιστεί και αναπτύσσονται µε τον χρόνο Ο τουρισµός, όχι µόνο αυξάνεται από την άποψη των αριθµών, αλλά και µετασχηµατίζεται και διαφοροποιείται. Γίνεται µια πιο σύνθετη οικονοµική δραστηριότητα. Ο µαζικός τουρισµός παραµένει ο κυρίαρχος Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 66

3 τύπος, αλλά και άλλοι τύποι τουρισµού που αφορούν τον πολιτισµό, το περιβάλλον, την υγεία, τη θρησκεία, την εκπαίδευση, κ.λ.π. έχουν εµφανιστεί και αναπτύσσονται µε τον χρόνο. Αυτές οι µορφές τουρισµού απεικονίζουν µεταξύ των άλλων προτιµήσεις για την περιβαλλοντική ποιότητα και για µια πιο ενεργό και συµµετοχική µορφή αναψυχής. ιακοπές κοντά στη φύση, για εξερεύνηση και άσκηση κερδίζουν µε το χρόνο έναντι του παραδοσιακού τουριστικού µοντέλου «ήλιος και θάλασσα». Σήµερα ένα σηµαντικό µέρος (περίπου 60%) όλου των τουριστικών δραστηριοτήτων εξαρτώνται από το φυσικό περιβάλλον (διαθεσιµότητα των πόρων, της οµορφιάς, κ.λ.π.), ενώ περίπου το 40% των τουριστικών δραστηριοτήτων βασίζονται στα αστικά ή πολιτιστικά στοιχεία. Ο µαζικός τουρισµός Οι τουριστικοί προορισµοί διαµορφώνουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατά τους φτιάχνοντας συστηµατικά την αλυσίδα µε τις επιµέρους δραστηριότητες του τουριστικού προϊόντος. Η προσφορά της ποιότητας και της υψηλότερης αξίας στις υπηρεσίες, παρέχει τη δυνατότητα σε έναν προορισµό ν αυξήσει τις τιµές και να αναµένει Τα τουριστικά προϊόντα σήµερα έχουν µεγαλύτερη εξάρτηση από την περιβαλλοντική ποιότητα καλύτερα οικονοµικά αποτελέσµατα. Τα τουριστικά προϊόντα σήµερα έχουν µεγαλύτερη εξάρτηση από την περιβαλλοντική ποιότητα. Αντίθετα η υποβάθµιση της περιβαλλοντικής ποιότητας από την υπερ-συσσώρευση των τουριστικών δραστηριοτήτων σε µια περιοχή, φέρνει τα αντίθετα οικονοµικά αποτελέσµατα. Υπάρχουν πολλοί τουριστικοί προορισµοί που προσφέρουν λίγο πλούτο, µικρή οικονοµική άνθηση και σηµαντικές κοινωνικές και περιβαλλοντολογικές βλάβες. Μερικοί από αυτούς ήταν περιζήτητοι στο παρελθόν και τώρα αντιµετωπίζουν µείωση της ζήτησης και τον περιορισµό των εσόδων. Αυτοί οι προορισµοί µε την υπερ-ανάπτυξή τους απαξιώθηκαν και σήµερα αναζητούν το κλειδί της επιβίωσης µε Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 67

4 την συµπίεση του κόστους και την προσφορά όλο και πιο φτηνών υπηρεσιών. Ο µαζικός τουρισµός είναι ίσως η µοναδική οικονοµική δραστηριότητα που παρουσιάζει αυτοκαταστροφικά φαινόµενα. Η υπερ-ανάπτυξή του ή η άναρχη ανάπτυξή του, οδηγεί συνήθως στην αυτοκατάργησή του, δηλαδή στην εξάλειψη των λόγων και αιτίων που συνέβαλαν στην ανάπτυξή του. Τα φαινόµενα αυτοκαταστροφής είναι έντονα σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας αλλά και σε άλλες µεσογειακές περιοχές. Περιοχές ευνοηµένες από την φύση και την ιστορία, εξαιτίας της έντονης τουριστικής ανάπτυξης απαξιώθηκαν, αλλοιώθηκαν και ποιοτικά υποβαθµίστηκαν, µε αποτέλεσµα να χάσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατά τους και να οδηγηθούν µεσοπρόθεσµα σε οικονοµική ύφεση και µαρασµό. Η υψηλή συγκέντρωση των τουριστικών δραστηριοτήτων σε στενές παραθαλάσσιες περιοχές αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του Ελληνικού και Μεσογειακού τουρισµού. Η Ευρωπαϊκή Μεσόγειος θεωρείται ως η µεγαλύτερη τουριστική περιοχή στον κόσµο. Η τουριστική ανάπτυξη συγκεντρώνεται στις ήδη πυκνά εποικηµένες ακτές. Στην Ελλάδα σχεδόν το 90% των δραστηριοτήτων του τουρισµού και της αναψυχής βρίσκονται µπροστά στις ακτές και τα µικρά νησιά. Η Ελληνική γαλάζια, ζεστή και καθαρή θάλασσα, οι ήπιες κλιµατικές συνθήκες µε την ηλιοφάνεια, προσέλκυσαν ένα µεγάλο τουριστικό ρεύµα στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, πράγµα που προσανατόλισε µονοδιάστατα την ανάπτυξή τους. Αυτό το ρεύµα και η παράκτια συγκέντρωση, µε το χρόνο µετατράπηκε σε παράκτια εξάπλωση, σε ανεξέλεγκτη οικιστική ανάπτυξη. Έτσι σε µια σχετικά σύντοµη χρονική περίοδο, η χωρίς έλεγχο ανάπτυξη του τουρισµού στις παράκτιες ζώνες, δηµιούργησε πολλά προβλήµατα και αδιέξοδα. Παράκτιες περιοχές: Οι παράκτιες περιοχές συνδέονται κανονικά µε το µαζικό τουρισµό. Το πρότυπο που επικρατεί στους περισσότερους µεσογειακούς προορισµούς χαρακτηρίζεται από την εντατική ανάπτυξη και την εκτενή αστικοποίηση, όπως και από την κατασκευή µεγάλης κλίµακας υποδοµής. Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 68

5 Ο τουρισµός είναι η δραστηριότητα που αλλάζει βαθµιαία τη λειτουργία της φύσης, όπως και της τοπικής κοινωνίας Ο τουρισµός είναι η δραστηριότητα που αλλάζει βαθµιαία τη λειτουργία της φύσης, όπως και της τοπικής κοινωνίας. Αλλάζει τις χρήσεις γης και µετατρέπει τα τοπία. Είναι ο µεγάλος καταναλωτής των φυσικών πόρων και παραγωγός σηµαντικού φορτίου αποβλήτων, που υπερβαίνει συχνά την ικανότητα των οικοσυστηµάτων. Είναι η δραστηριότητα που τείνει να καταναλώσει τις καλύτερες, τις ελκυστικότερες και πιο ευαίσθητες περιοχές. Υπολογίζεται ότι το 50% των οικολογικά πλουσιότερων και πιο ευαίσθητων περιοχών στην Ευρώπη βρίσκονται σε παράκτιες περιοχές. Πολλές αρνητικές επιδράσεις της ανάπτυξης τουρισµού είναι εµφανείς στις παράκτιες περιοχές και προκύπτουν από την ολοκληρωτική και χωρίς µέτρο µετατροπή του φυσικού και γεωργικού εδάφους σε τουριστικές εγκαταστάσεις. Η υπερ-συγκέντρωση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων (όπως είναι ο τουρισµός και η αναψυχή) στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, και ο συνωστισµός, ο κορεσµός, η υπερ-κάλυψη της ικανότητας των χώρων συνοδεύτηκε µε την εµφάνιση έντονων προβληµάτων όπως: υπερκατανάλωση των φυσικών πόρων, απώλεια µη ανανεώσιµων πόρων, περιβαλλοντική υποβάθµιση, µείωση της βιοποικιλότητας, απώλεια περιοχών βιότοπων, παράκτια διάβρωση, αυξανόµενη αστικοποίηση, ρύπανση, ατυχήµατα, κοινωνικές εντάσεις, αδιέξοδα, υποχώρηση επιπέδου υπηρεσιών και συνακόλουθα των εσόδων. Νησιά: Τα νησιά αποτελούν τους σηµαντικότερους τόπους προορισµού τουριστών στην Ελλάδα. Η τουριστική ανάπτυξή τους συνέβαλε στην οικονοµική ανάπτυξη και την απασχόληση, στη βελτίωση υποδοµών και υπηρεσιών τους. Εντούτοις δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που αυτή η ανάπτυξη πραγµατοποιήθηκε µε σοβαρά αρνητικά αποτελέσµατα στο δοµηµένο και φυσικό περιβάλλον τους, στην οικονοµία και την κοινωνία τους. Τα µικρά νησιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις αρνητικές επιδράσεις της εντατικής ανάπτυξης τουρισµού εξ αιτίας της εύθραυστης σχέσης µεταξύ της οικονοµίαςκοινωνίας και του περιβάλλοντος. Σήµερα εκφράζεται µια Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 69

6 αυξανόµενη ανησυχία σχετικά µε τις επιδράσεις από την ανάπτυξη τουρισµού στα µικρά νησιά, αφού δεν υπάρχει σεβασµός στην κλίµακα και την φέρουσα ικανότητα τους. Η διαφοροποίηση στο τουριστικό προϊόν Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται µια σταδιακή µεταστροφή των προτιµήσεων των τουριστών και αντίστοιχα στην προσφορά τουριστικών υπηρεσιών- προς πιο ειδικές και ανεξάρτητες µορφές, προσαρµοσµένες στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του κάθε τουρίστα για περιπλάνηση στη φύση, αναζήτηση πολιτισµικών δραστηριοτήτων, έντονη άσκηση, αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων ζωής και διάφορες άλλες ειδικές µορφές κτλ. Οι νέες τάσεις που διαφαίνονται φανερώνουν µια στροφή από το µαζικό απρόσωπο και παθητικό τουρισµό, σε τουρισµό συµµετοχικό, επιλεκτικό, µε σεβασµό στο τοπικό πολιτισµό και το περιβάλλον Αλλαγές παρατηρούνται στη συχνότητα και διάρκεια των διακοπών, στην κατανοµή τους στο χρόνο και στην ποικιλία των σκοπών για αναψυχή. Ο πιο σηµαντικός παράγοντας σχετίζεται ίσως µε µία αλλαγή και εξέλιξη των ψυχαγωγικών αναγκών και κινήτρων των σύγχρονων ανθρώπων. Η αύξηση του ελεύθερου χρόνου, που εντείνεται από την σταδιακή µείωση του χρόνου εργασίας, προσφέρει πολύ µεγαλύτερες δυνατότητες απόδρασης, οι οποίες είναι και κατανεµηµένες στο σύνολο του έτους. Οι διακοπές δε θεωρούνται πια ως ένας απλός παραθερισµός στη θάλασσα. Η ανάπτυξη της αστικοποίησης δηµιουργεί µία πολύ ισχυρή επιθυµία για υπαίθριες ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Ο σύγχρονος τουρίστας αναζητά µάλλον τη διαφυγή σ' ένα νέο τρόπο ζωής που δεν του φέρνει στο µυαλό παραστάσεις της καθηµερινότητας του. Είναι ένα άτοµο περισσότερο Οι νέες τάσεις και ειδικές απαιτήσεις στην τουριστική ζήτηση γενικά επιβάλλουν µε έµφαση την ποιότητα στο προσφερόµενο τουριστικό προϊόν συµµετοχικό και ενεργό, παρά παθητικό και αντικείµενο περιποιήσεων. Οι νέες τάσεις και ειδικές απαιτήσεις στην τουριστική ζήτηση γενικά επιβάλλουν µε Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 70

7 έµφαση την ποιότητα στο προσφερόµενο τουριστικό προϊόν. Μέρος αυτής της ποιότητας είναι και το περιβάλλον (φυσικό και πολιτισµικό). Η ποιότητα αποτελεί και ουσιαστική προϋπόθεση για την µακροχρόνια διατήρηση της ίδιας της τουριστικής δραστηριότητας. Ο τουρισµός σταδιακά επανα-προσανατολίζεται µε βάση την ποιότητα και την αξία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς ενός τόπου. Η ανάπτυξή του σε µια περιοχή είναι άµεσα συναρτηµένη µε την διαθεσιµότητα φυσικών και πολιτιστικών πόρων. Ο τουρισµός και το περιβάλλον µε τις σύγχρονες αντιλήψεις θεωρούνται στενά συνδεδεµένα και είναι ουσιαστικής σηµασίας να εξασφαλιστεί η συµβατότητα µεταξύ τους. Η συµβατότητα πρέπει να βασίζεται στην αρχή της «αειφορίας». Η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης καλύπτει όλες τις µορφές οικονοµικής δραστηριότητας συµπεριλαµβανοµένου και του τουρισµού, για να δηλώσει την ανάγκη για µία διαφορετική αντίληψη της ανάπτυξης, βασισµένη στην ποσοτική αλλά και στην ποιοτική διάστασή της. Το θεωρητικό υπόβαθρο της αρχής της αειφορίας, - όπως αναπτύχθηκε στην αρχή - είναι ότι οι φυσικοί πόροι, συµπεριλαµβανόµενης και της βιοποικιλότητας, δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται ή να αναλώνονται σε σηµείο που να µην επιτρέπει την µέσο-µακροπρόθεσµη φυσική ανανέωση ή αναπαραγωγή τους. Χρειάζεται δηλαδή να διαφυλάσσονται οι πόροι αυτοί στο διηνεκές. Κάτω απ αυτήν την προσέγγιση η περιβαλλοντική διατήρηση είναι ένας στόχος ίσης, αν όχι µεγαλύτερης (κατά µία άλλη προσέγγιση) Η ποικιλότητα και ποιότητα των φυσικών πόρων θεωρούνται ότι είναι τα ουσιαστικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα τόσο για την ίδια την ανάπτυξη της τουριστικής δράσης, όσο και για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας µιας περιοχής σπουδαιότητας, µε την οικονοµική αποδοτικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Μια άλλη θεώρηση αναγνωρίζει ότι η περιβαλλοντική ποιότητα είναι ένας σηµαντικός παράγοντας της ανταγωνιστικότητας και υπ αυτήν τη έννοια πρέπει να προστατευθεί. Η ποικιλότητα και ποιότητα των φυσικών πόρων Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 71

8 θεωρούνται ότι είναι τα ουσιαστικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα τόσο για την ίδια την ανάπτυξη της τουριστικής δράσης, όσο και για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας µιας περιοχής. Είτε από την µια, είτε από την άλλη σκοπιά, η έντονη αλληλεξάρτηση της ποιότητας του περιβάλλοντος και της τουριστικής ανάπτυξης είναι αναγκαστικά ο κύριος άξονας µιας σύγχρονης πολιτικής βιώσιµης - αειφόρου ανάπτυξης σε σχέση µε τον τουρισµό. Η αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων που οφείλονται στον τουρισµό, θα πρέπει να βασίζεται στη συνειδητοποίηση ότι η προστασία της ποιότητας του περιβάλλοντος αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη και διατήρηση της τουριστικής δραστηριότητας µέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο βιώσιµης ανάπτυξης µιας περιοχής. Τουρισµός και περιβάλλον είναι οι περισσότερο αλληλοεξαρτώµενοι τοµείς. Έχουν τις ισχυρότερες σχέσεις αλληλεπίδρασης και αλληλοτροφοδοτούνται. Εναλλακτικές µορφές τουρισµού Οι εξελίξεις στις προτιµήσεις των τουριστών και η διαφοροποίηση στα τουριστικά προϊόντα, όπως και ο προβληµατισµός για τις κοινωνικοοικονοµικές και περιβαλλοντικές συνέπειες του µαζικού τουρισµού, η αναζήτηση της χρυσής τοµής µεταξύ των απαιτήσεων της οικονοµίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, έφεραν στο προσκήνιο νέες εναλλακτικές µορφές τουρισµού. (Φυσιολατρικός Τουρισµός, Ορεινός, Πολιτιστικός, Περιπέτειας, Αγροτουρισµός, Υγείας και Φυσικής Ζωής, Αθλητικός, Ιαµατικός, Εκπαιδευτικός, Επιστηµονικός κτλ.). Οι µορφές αυτές τουρισµού συνδέονται στενά Οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού αποτελούν µια ήπια, περιορισµένη και ελεγχόµενη δραστηριότητα µε την αναπτυσσόµενη τάση προς τον "τουρισµό ειδικών ενδιαφερόντων", που περιλαµβάνει τουριστικά ενδιαφέροντα σε ειδικευµένα περιβάλλοντα. Οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού αποτελούν µια ήπια, περιορισµένη και ελεγχόµενη δραστηριότητα. Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 72

9 Μία εναλλακτική µορφή τουρισµού είναι και πρέπει να είναι µια «ποιοτική µορφή τουρισµού». Σκοπός είναι η προσέλκυση µικρότερου αριθµού, οικονοµικά ευκατάστατων τουριστών, που δαπανούν περισσότερα και µένουν για µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα, από ότι οι συνήθεις τουρίστες. Η δραστηριότητα αυτή µπορεί να αποφέρει σηµαντικά οικονοµικά οφέλη µε µικρότερες περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Το περιβάλλον εδώ, δεν αντιµετωπίζεται ως «υποδοχέας» για την ανάπτυξη του τουρισµού αλλά αντίθετα ο τουρισµός αναπτύσσεται µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους περιορισµούς του φυσικού περιβάλλοντος, όπως και τις κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες της κάθε περιοχής. Η αειφορία σ αυτή την περίπτωση, δε στηρίζεται µόνο στην προστασία των πόρων και οικοσυστηµάτων, ούτε µόνο στην τουριστική δραστηριότητα, αλλά στην αναγνώριση της εξάρτησης και της συµβιωτικής σχέσης τουρισµού ανάπτυξης και ποιότητας περιβάλλοντος. Η Ελλάδα διαθέτει αφθονία πόρων για τη δυνητική προσέλκυση τουριστικού ρεύµατος προσανατολισµένου σε οικολογικά ενδιαφέροντα. Ο πλούτος των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και τοπίων αποτελεί ιδιαίτερο συγκριτικό πλεονέκτηµα για πολλές αγροτικές περιοχές. Η ασύγκριτη οµορφιά, η αρµονία και ποικιλία τόσο του φυσικού τοπίου όσο και του δοµηµένου ιστορικού περιβάλλοντος, των παραδοσιακών οικισµών, η πανάρχαια ιστορία που αναδύεται µέσα από τις αρχαιότητες και τα µνηµεία, -παρά τις σύγχρονες και πολλές φορές παραµορφωτικές επεµβάσεις που υπέστησαν κατά τις τελευταίες δεκαετίες- αποτελούν δυνατά πλεονεκτήµατα τα οποία βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση σε πολλές περιοχές. Η τουριστική ανάπτυξη πρέπει να κατευθυνθεί προς τον επιλεκτικό και πολυµορφικό τουρισµό. Τον τουρισµό που µπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις και τα ενδιαφέροντα του σύγχρονου τουρίστα και να αξιοποιήσει την µοναδικότητα και τον πλούτο των πόρων της. Η εξέλιξη αυτή δε συνεπάγεται καθόλου τον περιορισµό του οργανωµένου τουρισµού, αλλά την ποιοτική βελτίωσή του. Η αναβάθµιση και η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος θα Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 73

10 διαφοροποιήσει σταδιακά και τη πελατεία. Η ποιοτική αναβάθµιση θα έχει και ανάλογα θετικά οικονοµικά αποτελέσµατα σ όλη την τουριστική οικονοµία. Τουρισµός στα χωριά Σήµερα πολλά είδη τουρισµού αναφέρονται στις αγροτικές περιοχές. «Αγροτουρισµός», «οικοτουρισµός», «πράσινος τουρισµός», «οικολογικός τουρισµός», «φυσιολατρικός τουρισµός», κτλ. Παρόλο που οι λέξεις είναι διαδεδοµένες και κοινές στις περισσότερες χώρες του κόσµου, ωστόσο στην πραγµατικότητα αντιστοιχούν σε πολύ διαφορετικές καταστάσεις τουρισµού. Κοινός παρονοµαστής τους είναι ότι είναι «τουρισµός στα χωριά», είναι τουρισµός "στις αγροτικές περιοχές" και αντιδιαστέλλεται µε το µαζικό ή οργανωµένο παραθεριστικό τουρισµό. Ο τουρισµός σε χωριά περιορίζεται στην ανάπτυξη µικρής κλίµακας τουριστικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στους ίδιους τους κατοίκους των χωριών Ο τουρισµός σε χωριά περιορίζεται στην ανάπτυξη µικρής κλίµακας τουριστικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στους ίδιους τους κατοίκους των χωριών, που είναι υπεύθυνοι και για την λειτουργία τους. Έχει µικρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις λόγω της µικρής κλίµακας της και υπάρχει µόνο µέσα σε καλά διατηρούµενο φυσικό περιβάλλον. Τα τουριστικά προϊόντα αυτών των δραστηριοτήτων θεωρούνται τοπικά, αφού η πρωτοβουλία και διαχείρισή τους ανήκει κατά κύριο λόγο στους ανθρώπους µιας "περιοχής". Ο «τουρισµός σε χωριά» είναι η δραστηριότητα που αναπτύσσεται από τους απασχολούµενους κύρια στην γεωργία σε οικογενειακές ή συνεταιριστικές τουριστικές µονάδες, µε σκοπό την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήµατος και της τοπικής οικονοµίας, τόσο από την εκµετάλλευση των τουριστικών καταλυµάτων, όσο και από την τροφοδοσία των τουριστικών µονάδων µε προϊόντα τοπικής παραγωγής. Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 74

11 Ο τουρισµός στον αγροτικό χώρο αντιπροσωπεύει για τους γεωργούς ένα από τα λίγα µέσα για διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων τους και για καλύτερης αξιοποίησης της παραγωγής και της κληρονοµιάς τους. Ως οικονοµική δραστηριότητα, αποτελεί παράγοντα επιβίωσης και ανάπτυξης. Η σηµασία του είναι ουσιώδης για τον αγροτικό κόσµο. Ο τουρισµός στα χωριά περιλαµβάνει ένα εύρος δραστηριοτήτων που αφορούν την φύση και την αγροτική ζωή. Το είδος αυτό του τουρισµού είναι οργανωµένο στη βάση µικρών οµάδων τουριστών που κατά κανόνα εξυπηρετούνται από τοπικές επιχειρήσεις. Προσφέρει πρόσθετες ευκαιρίες απασχόλησης και εισοδήµατος στις τοπικές κοινωνίες, ενώ συµβάλλει και στην προστασία και ανάδειξη των τοπικών φυσικών και πολιτισµικών πόρων, που αποτελούν και τη βάση αυτού του είδους τουρισµού. Υπάρχει ένα όριο που πρέπει να τηρείται στην τουριστική ανάπτυξη µιας περιοχής και αυτό είναι «η φέρουσα ικανότητα» [ 15 ]. Ο τουρισµός στα χωριά αντίθετα µε τον µαζικό τουρισµό δεν µπορεί να υπερβαίνει την φέρουσα ικανότητα µιας περιοχής όπου εφαρµόζεται, όπως επίσης δεν πρέπει να διολισθαίνει σε καταστάσεις και λειτουργίες µαζικού τουρισµού. Ο τουρισµός στα χωριά απαιτεί σχεδιασµό. Αποδίδει όταν λειτουργεί βάσει ενός σχεδίου που να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης και προστασίας µιας περιοχής. Είναι κρίσιµο και σηµαντικό να υπάρχει ένα συνολικότερο σχέδιο, που θα περιλαµβάνει την ελεγχόµενη ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων και την προστασία της φύσης και το οποίο θα συντάσσεται µε τη συµµετοχή των τοπικών κοινωνιών. Ο τουρισµός στα χωριά απαιτεί ποιότητα και ταυτότητα Ο τουρισµός στα χωριά απαιτεί ποιότητα και ταυτότητα. Για να µπορέσει να επιβληθεί ως µια διακριτή δραστηριότητα, δεν θα πρέπει να περιορίζεται απλά και µόνον στην προσφορά καταλύµατος, -πράγµα που συµβαίνει συχνά-, αλλά να συµβαδίζει µε την εικόνα αυθεντικότητας και φιλοξενίας Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 75

12 των αγροτικών περιοχών. Να µη µιµείται τους αστικούς τρόπους κατανάλωσης και να παρέχει ένα εχέγγυο ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών. Να παρουσιάζει ένα ολοκληρωµένο φάσµα προϊόντων, που περιλαµβάνουν περιβαλλοντικές κοινωνικο-πολιτιστικές κ.α. υπηρεσίες. Η σύνδεση µε την τοπική παραγωγή, και τα τοπικά προϊόντα θεωρείται ένα από τα ουσιώδη συστατικά στοιχεία αυτού του είδους της τουριστικής δραστηριότητας. Η ποιότητα τουρισµού Η ποιότητα είναι ο πρώτος καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη µιας τουριστικής δραστηριότητας ικανής να δηµιουργήσει προστιθέµενη αξία στην τοπική οικονοµία. ο πρώτος στόχος µιας περιοχής είναι να εγγυηθεί στον επισκέπτη ένα υψηλό επίπεδο ικανοποίησης, στο σύνολο των υπηρεσιών που αποτελούν µέρος της διαµονής του Στην πολύ ανταγωνιστική αγορά του τουρισµού, ο πρώτος στόχος µιας περιοχής είναι να εγγυηθεί στον επισκέπτη ένα υψηλό επίπεδο ικανοποίησης, στο σύνολο των υπηρεσιών που αποτελούν µέρος της διαµονής του. Όλες οι κατηγορίες του σύγχρονου τουρισµού, -πολύ δε περισσότερο οι εναλλακτικές µορφές µε τις ειδικές απαιτήσειςεπιβάλλουν µε έµφαση την ποιότητα το προσφερόµενο τουριστικό προϊόν. Μέρος αυτής της ποιότητας είναι και το περιβάλλον (φυσικό και πολιτισµικό). Ο τουρισµός σταδιακά επανα-προσανατολίζεται µε βάση την ποιότητα και αξία της φυσικής και πολιτισµικής κληρονοµιάς ενός τόπου. Οι προσπάθειες για τουριστική ανάπτυξη δεν µπορούν να έχουν µακροπρόθεσµα επιτυχία αν δε συνοδεύονται ταυτόχρονα µε την καθιέρωσης της Ποιότητας σ όλο τον κύκλο των τουριστικών δραστηριοτήτων. Προσπάθειες για προώθηση της Ποιότητας στον τουρισµό γίνονται σε πολλές περιοχές της Ευρώπης είτε σε εθνικό, ή Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 76

13 περιφερειακό, ή τοπικό επίπεδο, εθελοντικά ή υποχρεωτικά, µέσα από την καθιέρωση σήµατος ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Το ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ είναι ένα εµπορικό σήµα που προϋποθέτει αφενός ένα πακέτο προδιαγραφών ποιότητας στα προϊόντα και τις υπηρεσίες και αφετέρου ένα σύστηµα πιστοποίησης τους. Το σήµα αποδίδεται στις επιχειρήσεις που επιθυµούν να το αποκτήσουν αφού δεσµευτούν και αξιολογηθούν για τους όρους ποιότητας που τίθενται από τον οργανισµό πιστοποίησης του σήµατος. Επίσης ο έλεγχος είναι διαρκής για να εξασφαλίζεται η εγγύηση ότι τα επίπεδα ποιότητας που προσφέρονται είναι οµοιόµορφα κατά την διάρκεια του χρόνου. Το πακέτο προδιαγραφών αποδίδει ένα πρότυπο ποιότητας που αναγνωρίζεται και προτιµάται από τους καταναλωτές. Το πρότυπο µπορεί να διαφοροποιείται κατά το είδος της υπηρεσίας ή του προϊόντος. Π.Χ. άλλο για τα καταλύµατα, άλλο για τα εστιατόρια, άλλο για τα θέρετρα κτλ. Με το σήµα επιδιώκεται να προσδοθεί κύρος στις επιχειρήσεις που το διαθέτουν αφού εξαρχής παρουσιάζουν την επιχειρησιακή υποχρέωση και ικανότητα να προσφέρουν άριστη και εγγυηµένη υπηρεσία ή προϊόν στον πελάτη. Η καθιέρωση ενός σήµατος ποιότητας σε µια περιοχή και η ένταξη µιας κρίσιµης µάζας επιχειρήσεων κάτω από την οµπρέλα του, αποτελεί ένα σοβαρό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της περιοχής έναντι άλλων Ένα σήµα ποιότητας στον τουρισµό είναι ένα εργαλείο προώθησης των πωλήσεων µιας επιχείρησης και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς της. Η καθιέρωση ενός σήµατος ποιότητας σε µια περιοχή και η ένταξη µιας κρίσιµης µάζας επιχειρήσεων κάτω από την οµπρέλα του, αποτελεί ένα σοβαρό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της περιοχής έναντι άλλων. Σε πολλές περιοχές της Ευρώπης και στην Ελλάδα προωθούνται τα τοπικά σύµφωνα ποιότητας, το οποία εξασφαλίζουν ένα ελάχιστο επίπεδο ποιότητας που δηλώνεται σε µια περιοχή. Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 77

14 Στο επίπεδο των τουριστικών µονάδων εφαρµόζονται σήµερα είτε µεµονωµένα είτε σε συνδυασµό, διάφορα συστήµατα για την πιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών τους και για την περιβαλλοντική συµµόρφωσή τους, EMAS, ISO 14001, ISO 9001, HACCP (αναφορά Κεφάλαιο 3o) κτλ. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε την απόφασή της 2003/287/ΕΚ καθόρισε τα κριτήρια για την απονοµή ενός οικολογικού σήµατος, για υπηρεσίες τουριστικών καταλυµάτων, µε εφαρµογή σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. ο αριθµός των «πιστοποιηµένων» επιχειρήσεων αυξάνεται συνεχώς, καθώς ο µέσος πελάτης όλο και περισσότερο θεωρεί ότι ένα προϊόν ή υπηρεσία παραγόµενο από επιχείρηση που εφαρµόζει πιστοποιηµένο σύστηµα ποιότητας είναι γενικά «καλύτερης ποιότητας» Ο ανταγωνισµός στις αγορές γίνεται εντονότερος και ο αριθµός των «πιστοποιηµένων» επιχειρήσεων αυξάνεται συνεχώς, καθώς ο µέσος πελάτης όλο και περισσότερο θεωρεί ότι ένα προϊόν ή υπηρεσία παραγόµενο από επιχείρηση που εφαρµόζει πιστοποιηµένο σύστηµα ποιότητας είναι γενικά «καλύτερης ποιότητας». Στην Ελλάδα προωθούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τον ΕΟΤ, συστήµατα κατάταξης των τουριστικών µονάδων σε κατηγορίες ποιότητας. Τέτοια είναι: Το σύστηµα κατάταξης σε κατηγορίες αστεριών των ξενοδοχειακών καταλυµάτων που βασίζεται σε λειτουργικά ποιοτικά κριτήρια και συγκεκριµένες Τεχνικές Προδιαγραφές. Tο σύστηµα αυτό θεσµοθετήθηκε µε το Π 43/2002 (ΦΕΚ 43Α/ ). Το σύστηµα κατάταξης σε κατηγορίες κλειδιών για τα µη κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα και συγκεκριµένα τα ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια και τα ενοικιαζόµενα επιπλωµένα Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 78

15 διαµερίσµατα. Το σύστηµα θεσµοθετήθηκε µε το Π 337/2000 (ΦΕΚ 281/Α/2000). Τουρισµός και Τοπικά Προϊόντα Η προώθηση των τοπικών προϊόντων στην τουριστική αγορά, αποτελεί ένα στόχο προτεραιότητας για πολλούς τουριστικούς προορισµούς. Παρότι είναι ένας στόχος «κοινής λογικής» και αµοιβαία επωφελής για την τοπική γεωργία και τον τουρισµό, φαίνεται στην πράξη δύσκολος για να επιτευχθεί πλήρως, εξαιτίας σειράς προβληµάτων που πρέπει να αντιµετωπισθούν τόσο από την πλευρά της γεωργίας, όσο και του τουρισµού. Από την πλευρά του τουρισµού, το πρόβληµα βρίσκεται στο τουριστικό καταναλωτικό µοντέλο που έχει καθιερωθεί και κυριαρχεί στην Ελλάδα, του µαζικού και φτηνού τουρισµού. Το µοντέλο αυτό υιοθέτησε στην κουζίνα του τις διατροφικές συνήθειες των πελατών του και τα προϊόντα των χωρών τους που τις ικανοποιούν. Από την πλευρά της γεωργίας το πρόβληµα βρίσκεται και πρέπει να αντιµετωπιστεί στη περιορισµένη εγγύηση ποιότητας που δίνει στα προϊόντα της. Το κλειδί βρίσκεται, στην υιοθέτηση από τις τουριστικές µονάδες τοπικών προτύπων διατροφής τα οποία υποστηρίζονται από τα τοπικά προϊόντα Το κλειδί για την προώθηση του στόχου βρίσκεται στην υιοθέτηση από τις τουριστικές µονάδες τοπικών προτύπων διατροφής τα οποία υποστηρίζονται από τα τοπικά προϊόντα. Τούτο αποτελεί µια αµοιβαία επωφελή ενέργεια και για τη γεωργία και για τον τουρισµό µιας περιοχής. Έτσι γίνονται οι τουρίστες καταναλωτές των αγροτικών προϊόντων δίνεται µία σηµαντική δυνατότητα απορρόφησης της τοπικής γεωργικής παραγωγής. Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 79

16 Είναι ανάγκη ταυτόχρονα µε την προώθηση και την εξασφάλιση της ποιότητας των τοπικών αγροτικών προϊόντων, να προωθηθεί ο στόχος της αναβάθµισης της ποιότητας των παρεχοµένων τουριστικών υπηρεσιών. Ο τουρισµός στο σύνολό του είναι ανάγκη αδήριτη να αποκτήσει το στοιχείο της µοναδικότητας του. Πρέπει να αποκτήσει την ιδιαίτερη ταυτότητά του ενσωµατώνοντας τις άυλες και υλικές αξίες του χώρου του. Μία από αυτές είναι η διατροφή. Αλλά είναι και η τοπική κουλτούρα, ο πολιτισµός, η φύση κ.τ.λ. Ο ελληνικός τουρισµός µε τέτοια στοιχεία θα αναβαθµισθεί ποιοτικά, θα γίνει διακριτός, ελκυστικός, επιζητούµενος και ισχυρός προορισµός. Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 80

17 Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 81

Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΕΚ ΟΣΗ 1999 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΕΚ ΟΣΗ 1999 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΕΚ ΟΣΗ 1999 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ : CRF Ο.Α. Υ.Κ. 1996 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η τοπική γεωργία Η πρωτεύουσα αποστολή της γεωργίας είναι επισιτιστική, η παραγωγή δηλαδή προϊόντων διατροφής υψηλής ποιότητας. Ωστόσο οι αγρότες δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ- Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ- Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ- Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. Ελένη Ε. Σαβιολή Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Α ΦΑΣΗ 3 1.2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 1.1 Χαρακτηριστικά της ανάπτυξης του τουρισμού... 6 1.2 Το τουριστικό προϊόν... 7 1.3 Ανάπτυξη των κύριων

Διαβάστε περισσότερα

8.2.2 Εκτίµηση και αξιολόγηση σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε

8.2.2 Εκτίµηση και αξιολόγηση σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...3 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...8 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ...9 3.1 Εισαγωγή...9 3.2 Σκοπιµότητα του Πλαισίου...9 3.3 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο ««Τουρισμός και Περιβάλλον»,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Η Εξέλιξη του Τουρισμού μετά το 1980 : Η περίπτωση της Νότιας Ευρώπης Ονοματεπώνυμο: ΧΥΣΕΝΗ ΕΛΝΤΑ ΑΜ.: 12892 Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαηλίας Θεόδωρος ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» του ΕΠΑΛ 2007-2013

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» του ΕΠΑΛ 2007-2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» του ΕΠΑΛ 2007-2013 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ «Μελέτη χωροθέτησης τουριστικών υποδομών στη βάση της φέρουσας ικανότητας των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο ««Τουρισμός και Περιβάλλον»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΟΝΟΜΑ: ΑΘΗΝΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ Α.Μ: 4312 ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο αγροτουρισμός ως έννοια εμφανίστηκε λίγο μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Της φοιτήτριας ΣΟΦΙΑΣ ΝΥΦΟ ΩΡΑΚΗ (ΑΜ 4713) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γεώργιος Απλαδάς

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Της φοιτήτριας ΣΟΦΙΑΣ ΝΥΦΟ ΩΡΑΚΗ (ΑΜ 4713) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γεώργιος Απλαδάς ANΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ- ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟ- ΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ «ΗΛΙΟΣ-ΑΜΜΟΣ-ΘΑΛΑΣΣΑ» ΣΕ ΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ «ΗΛΙΟΣ-ΑΜΜΟΣ-ΘΑΛΑΣΣΑ» ΣΕ ΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ «ΗΛΙΟΣ-ΑΜΜΟΣ-ΘΑΛΑΣΣΑ» ΣΕ ΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013»

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «Καθορισμός προδιαγραφών σήμανσης αξιοθέατων, μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος, διαδρομών και σήμανσης των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού Προγράμματος» ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. Ιωάννης Φωτεινός Βασίλειος Μεταξάς Γεώργιος Πλακωτάρης Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος - Περιφερειολόγος ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ-ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. ΣΤΟΧΟΣ: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Σχολή διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Ιωάννης Δισλίας Θεόδωρος Χατζημήτρος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γούρνες Μάρτιος 2012

Γούρνες Μάρτιος 2012 Γούρνες Μάρτιος 2012 Σελίδα 2 από 97 ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχου 1. Περδικογιάννη Ειρήνη του Μηνά, ΠΕ Αρχιτεκτόνων 2. Βαϊλάκης

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Β ΦΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003. ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Κ. ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΜΒΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΜΒΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΜΒΑ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΡΩΤΣΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Α.Μ. 171 ΘΕΜΑ: Η Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

«Οικολογικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. στην Ελλάδα»

«Οικολογικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. στην Ελλάδα» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (M.B.A. IN TOURISM) Διπλωματική Εργασία «Οικολογικές ξενοδοχειακές

Διαβάστε περισσότερα