ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ... Σελ. 4 ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Σελ. 4 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Σελ. 6 ΆΡΘΡΟ 3 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ... Σελ. 6 ΑΡΘΡΟ 4 ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... Σελ. 7 ΑΡΘΡΟ 5 ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Σελ. 8 ΑΡΘΡΟ 6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σελ. 9 ΑΡΘΡΟ 7 ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ Σελ. 10 ΑΡΘΡΟ 8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Σελ. 11 ΑΡΘΡΟ 9 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.. Σελ. 13 ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.. Σελ. 14 ΑΡΘΡΟ 11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 1

3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.. Σελ. 15 ΑΡΘΡΟ 12 ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.. Σελ. 15 ΑΡΘΡΟ 13 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. Σελ. 15 ΑΡΘΡΟ 14 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ, ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Σελ. 16 ΑΡΘΡΟ 15 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ Σελ. 17 ΑΡΘΡΟ 16 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ... Σελ. 18 ΑΡΘΡΟ 17 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ.. Σελ. 19 ΑΡΘΡΟ 18 ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.. Σελ. 20 ΑΡΘΡΟ 19 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ Σελ. 21 ΑΡΘΡΟ 20 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Σελ. 21 ΑΡΘΡΟ 21 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Σελ. 23 ΑΡΘΡΟ 22 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ. Σελ. 24 ΑΡΘΡΟ 23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 2

4 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ.Σελ. 26 ΑΡΘΡΟ 24 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ * * ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 3

5 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε τον νέο Κανονισμό Λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού Παιδείας Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης, ο οποίος βασίζεται στην υπάρχουσα νομοθεσία και είναι επικαιροποιημένος και εμπλουτισμένος με τις απαραίτητες ρυθμίσεις, που καθιστούν ευχερέστερη και αποτελεσματικότερη τη λειτουργία και διοίκηση του. Πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός αποτελεί δικαίωμα της κοινωνίας, ενασχόληση που δημιουργεί στα άτομα ευεξία και χαρά, προστατεύει την υγεία, κοινωνικοποιεί τους ανθρώπους, βελτιώνει την κοινωνική συνοχή και μπορεί να δημιουργήσει στους νέους, επαγγελματικές προοπτικές. Η κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας, αποτελεί υποχρέωση των φορέων και δη του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού Παιδείας Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης προκειμένου να θεσπίσει τους όρους και τους κανόνες λειτουργίας για την υλοποίηση των δράσεων. Τον κανονισμό λειτουργίας γνωστοποιεί στους χρήστες των εγκαταστάσεων, στους συμμετέχοντες στις δράσεις (αθλούμενους, συλλόγους, θεατές κ.α.) και γενικά, θέτει το πλαίσιο λειτουργίας του Τμήματος. Ο ανωτέρω κανονισμός λειτουργίας εισηγείται από το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού Παιδείας Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης και υποβάλλεται στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση. Η σύνταξη και εισήγηση νέου Κανονισμού είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας που καταβάλλει το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού Παιδείας Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης ώστε η λειτουργία του και οι αθλητικοί χώροι των οποίων έχει την ευθύνη να είναι σύμφωνοι και εναρμονισμένοι με τις ισχύουσες διατάξεις και Νόμους του Κράτους. Η εναρμόνισή τους με τις κείμενες διατάξεις αποτελεί καθήκον και υποχρέωση όλων των εμπλεκομένων έτσι ώστε η χρήση τους από την αθλούμενη νεολαία, τους δημότες και των αθλητικών ομάδων του Δήμου Ιλίου να γίνεται ακώλυτα και με κύριο γνώμονα την ανάπτυξη του αθλητισμού και την ανάδειξη των ιδεών που προάγει. Άρθρο 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ο δήμος Ιλίου δια του αθλητικού τμήματος και του παρόντος κανονισμού αποσκοπεί στην: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 4

6 Καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος σε όλους τους Δημότες, και ιδιαίτερα στους νέους του Δήμου Ιλίου και στο συντονισμό των ενεργειών και εκδηλώσεων, των φιλάθλων των τοπικών συλλογικών φορέων για την ανάπτυξη και την πρόοδο του αθλητισμού στο Δήμο Ιλίου. Υλοποίηση υποστηρικτικών και συνοδευτικών ενεργειών για την ανάπτυξη και την προαγωγή και διάδοση του μαζικού, σωματειακού και σχολικού αθλητισμού όλων των βαθμίδων, Ανάπτυξη και υποστήριξη της άσκησης και του αθλητισμού των ατόμων με αναπηρίες και των ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού της πόλης, Οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση αθλητικών κέντρων, αθλητικών χώρων, γηπέδων και πάσης φύσεως εγκαταστάσεων αναψυχής ή ψυχαγωγίας. Συνεργασία με το αθλητικά σωματεία της περιοχής του Δήμου καθώς και με όλους τους αθλητικούς φορείς και παράγοντες κρατικούς και μη για την ανάπτυξη του σωματειακού αθλητισμού. Εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων Μαζικής Άθλησης-Άσκησης για όλους (Ελεύθερης και Οργανωμένης) και αγωνιστικού Αθλητισμού για την ικανοποίηση ιδιαιτέρων αναγκών και ενδιαφερόντων των πολιτών του Δήμου Ιλίου. Απόκτηση εκτάσεων κατάλληλων για άθληση, με σκοπό την δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και η οργάνωση και λειτουργία τους. Ανάπτυξη του αθλητισμού με την αξιοποίηση και εφαρμογή προγραμμάτων των ικανών προς άθληση ηλικιών και των δύο φύλων, με την δημιουργία ομάδων. Υποβοήθηση ανάπτυξης του σχολικού αθλητισμού αλλά και του πρωταθλητισμού σε συνεργασία με τους φορείς της παιδείας, τους μαθητές και τους γονείς. Συνδυασμένη ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών ιδιοτήτων, με την καλλιέργεια και ανάδειξη των πολιτιστικών αξιών του αθλητισμού, του φιλάθλου αγωνιστικού πνεύματος και των ιδανικών του αθλητισμού. Υποστήριξη ψυχαγωγικών, πολιτιστικών, επιστημονικών και συνεδριακών εκδηλώσεων διεθνούς, εθνικού, περιφερειακού, νομαρχιακού επιπέδου καθώς και εκδηλώσεων φορέων τοπικού χαρακτήρα. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 5

7 Καθορισμό του γενικού πλαισίου διαχείρισης και λειτουργίας όλων των αθλητικών χώρων, εγκαταστάσεων και υποδομών άθλησης, κλειστών και υπαίθριων του Δήμου Ιλίου. Εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών του Δήμου. ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού ανήκει στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο ή οιονδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες (Διευθύνσεις, Τμήματα, Γραφεία), σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου. Άρθρο 3 ο ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Το Δημοτικό Στάδιο Ιλίου επί της οδού Ελευσίνιων Μυστηρίων βοηθητικό γήπεδο αυτού και το Το 1 ο Κλειστό Γυμναστήριο Ιλίου «Πεταλούδας», επί της οδού Κωλέτη και Σφακτηρίας Το 2 ο Κλειστό Γυμναστήριο Ιλίου «Γεώργιος Κακούρης», επί της οδού 3 ης Ορεινής Ταξιαρχίας και Καπετάν Βέρα και το παραπλεύρως ανοιχτό γήπεδο καλαθοσφαίρισης. Το Αθλητικό κέντρο Ραδιοφωνίας, επί της οδού Ραδιοφωνίας και Πριάμου Το Αθλητικό Κέντρο «Παλατιανής», επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου και Ευαγ. Λιόση. Τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις επί της οδού Μεσολογγίου. Το Δημοτικό Γυμναστήριο «Πλατείας Φοινίκων». Οι Αθλητικές Εγκαταστάσεις Αντισφαίρισης, επί της οδού Αλαμάνας και Ανδρέα Παπανδρέου Ένα (1) γήπεδο καλαθοσφαίρισης (basket), επί της Πλατείας Λαμπράκη Γρηγορίου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 6

8 Ένα (1) γήπεδο καλαθοσφαίρισης (basket), επί των Οδών Θέτιδος και Ποσειδώνος Δύο (2) γήπεδα καλαθοσφαίρισης (basket), επί των οδών Γαλερείου και Πλήθωνος στην Παλατιανή, Ένα (1) γήπεδο καλαθοσφαίρισης (basket), επί της οδού Ζαγορίου στην περιοχή Αγ. Νικόλαος, Ένα (1) γήπεδο καλαθοσφαίρισης (basket), επί της οδού Ελευσίνιων Μυστηρίων, Ένα (1) γήπεδο καλαθοσφαίρισης (basket), επί της οδού Πρεβέζης και Άρτας, Ένα (1 γήπεδο καλαθοσφαίρισης (basket), στο Άλσος Ιλίου. Ένα (1) γήπεδο καλαθοσφαίρισης (basket), επί της οδού Βέροιας Ένα (1) γήπεδο ποδοσφαίρου, επί της οδού Ιγνατίου. Μία (1) αίθουσα γυμναστικής επί των οδών Σινά και Ιωαννίνων στο 3 ο όροφο ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Επιπλέον για τις ανάγκες των αθλητικών δραστηριοτήτων του Δήμου έχουν μισθωθεί οι ακόλουθοι χώροι: Το Δημοτικό Γυμναστήριο επί των οδών Ξυλούρη και Παλατιανής, Μία αίθουσα γυμναστικής, επί της οδού Δαβάκη 30 στην περιοχή Αγ. Νικόλαος, Μία αίθουσα γυμναστικής, επί των οδών Αγ. Γεωργίου και Θεοφίλου στην περιοχή Παλατιανή, Ένα πλήρως εξοπλισμένος χώρος επί της οδού Μαυρομιχάλη 6 στη Ζωοδόχου Πηγή όπου σε αυτό λειτουργεί το Φυσικοθεραπευτήριο. Άρθρο 4 ο ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι αθλητικές εγκαταστάσεις λειτουργούν συγκεκριμένες ώρες και ημέρες από Δευτέρα έως και Κυριακή από τις 7.30 έως τις και ανάλογα με την εγκατάσταση, την ανάγκη για χρήση του χώρου, τα προγράμματα που ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 7

9 υλοποιούνται καθώς και τις προπονητικές και αγωνιστικές υποχρεώσεις των αθλητικών φορέων. Αναλυτικά, οι ώρες λειτουργίας για κάθε αθλητική εγκατάσταση καθορίζονται από το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού Παιδείας Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης Άρθρο 5 ο ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι εγκαταστάσεις του Δήμου Ιλίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση αθλητικών εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων και δρώμενων, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη χρήση εισηγείται το αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού - Παιδείας Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης δια των αρμοδίων οργάνων του και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις υλοποιούνται: Οργανωμένη άθληση και ελεύθερη άθληση για όλους. Αθλητικές καλοκαιρινές δραστηριότητες. Προγράμματα μύησης και εκμάθησης αθλήματος ή προγράμματα άσκησης και αθλητισμού για όλους. Προπονήσεις οργανωμένων τμημάτων και ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων. Προπονήσεις οργανωμένων ομάδων σχολείων Α βάθμιας και Β βάθμιας εκπαίδευσης. Αγώνες συλλόγων, σχολικά πρωταθλήματα, προετοιμασία των αγωνιστικών παιδικών ομάδων των αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων. Αγώνες ομάδων αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων που συμμετέχουν σε επίσημα πρωταθλήματα Προπονήσεις αγωνιστικών ομάδων αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων που συμμετέχουν σε επίσημα πρωταθλήματα. Κάθε είδους αθλητική δραστηριότητα, όπως αγώνες, πρωταθλήματα, αθλητικές εκπαιδευτικές κατασκηνώσεις, κ.λπ. Ακόμη μπορούν με εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού - Παιδείας Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης στα αρμόδια όργανα της Διοίκησης του Δήμου να πραγματοποιούνται πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως σεμινάρια, συναυλίες, κ.λπ. Χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του μπορούν να κάνουν: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 8

10 Φορείς του Δημοσίου και Ν.Π. - Ν.Π.Ι.Δ. Αθλητικοί φορείς (Ομοσπονδίες, Σωματεία, Σύλλογοι, Ιδιωτικές Σχολές άθλησης) Δημόσια Ιδιωτικά Σχολεία Φυσικά Πρόσωπα Προτεραιότητα στη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων έχουν τα προγράμματα, οι εκδηλώσεις και οι εν γένει δραστηριότητες του προγράμματος «αθλητισμός για όλους» του Δήμου Ιλίου. Οι εναπομείνασες ώρες μετά και την κατανομή ωρών στα αθλητικά σωματεία, τους συλλόγους και τις ομάδες που αιτούνται τη χρήση για τις προπονητικές και αγωνιστικές τους υποχρεώσεις διατίθενται προς χρήση σε κάθε ενδιαφερόμενο. Το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού Παιδείας Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης δύναται να εισηγείται στις αρμόδιες Υπηρεσίες και Τμήματα του Δήμου Ιλίου δια των αρμοδίων οργάνων της διοίκησης, όλες τις απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις προκειμένου τα Άτομα με Αναπηρία να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση και δυνατότητα χρήσης των Αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων. Άρθρο 6 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού - Παιδείας Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης πριν από την έναρξη της αθλητικής περιόδου καθορίζει το πρόγραμμα χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων, κατανέμει τις ώρες χρήσης των εγκαταστάσεων κατά περίπτωση τις ώρες ανά ημέρα και εβδομάδα για κάθε άθλημα και αναλόγως των αναγκών των ομάδων λαμβάνοντας υπόψη ενδεικτικά: Τις ανάγκες των προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων του Τμήματος. Τα αιτήματα των Αθλητικών Ομοσπονδιών αναφορικά με το πρόγραμμα των αγώνων και τις ανάγκες προετοιμασίας των αθλητικών σωματείων και αθλητικών συλλόγων. Τις αιτήσεις που μπορεί να έχουν υποβάλλει φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την χρήση των χώρων. Το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμες ώρες για άτομα με ειδικές ανάγκες, για μεμονωμένα άτομα, καθώς και άτομα που δεν είναι αθλητές ή δεν ανήκουν σε οργανωμένο Σύλλογο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 9

11 Το γεγονός ότι τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή οι αγώνες προηγούνται στο πρόγραμμα χρήσης από τις προπονήσεις των ομάδων. Το πρόγραμμα χρήσης των εγκαταστάσεων τροποποιείται μόνο με νεότερη αιτιολογημένη γνώμη του Τμήματος και ύστερα από έγγραφο αίτημα του κάθε Σωματείου. Κατά την κατανομή των ωρών προπόνησης στο πρόγραμμα προπονήσεων, πρέπει να προβλέπονται ώρες προπόνησης για τα προγράμματα αθλητισμός για όλους, για άτομα με ειδικές ανάγκες, για μεμονωμένα άτομα, κοινό που δύναται να κάνει χρήση, άτομα που δεν είναι αθλητές και δεν ανήκουν σε οργανωμένο Σύλλογο. Ακύρωση ή τροποποίηση του προγράμματος προπόνησης γίνεται με αιτιολογημένη γνώμη του Τμήματος από τον αρμόδιο υπάλληλο του. Στις περιπτώσεις κατάρτισης προγραμμάτων αγώνων υποβάλλεται αίτημα - πρόγραμμα αγώνων προς το Τμήμα από την αντίστοιχη Ομοσπονδία ή Σύλλογο που διοργανώνει το πρωτάθλημα. Σε περίπτωση αγώνων οι σύλλογοι υποχρεούνται να ορίζουν τους αγώνες τους μισή ώρα μετά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο, σύμφωνα με τις ώρες που τους έχουν παραχωρηθεί. Σε περίπτωση που ακυρωθεί αγώνας ή τροποποιηθεί το πρόγραμμα εξαιτίας έκτακτου γεγονότος οι Σύλλογοι θα πρέπει να ενημερώνουν το Τμήμα τουλάχιστον μια ημέρα νωρίτερα. Άρθρο 7 ο ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ Αναγκαία προϋπόθεση για την πρόσβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις είναι η εγγραφή ως μέλος στα προγράμματα του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης, σε αθλητικό σύλλογο ή σωματείο και η έκδοση κάρτα μέλους. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή και την έκδοση κάρτας μέλους, είναι: Βεβαίωση ιατρού, καρδιολόγου ή παιδιάτρου, που βεβαιώνει την κατάσταση της υγείας του και την ικανότητά του να κάνει χρήση των εγκαταστάσεων, ενώ για τη χρήση του κολυμβητηρίου απαιτείται δερματολόγος καθώς και γυναικολόγος για τις γυναίκες άνω των 16 ετών, Φωτοτυπία ταυτότητας, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 10

12 Δύο (2) φωτογραφίες Έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας Άρθρο 8 ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 8α) Παραχώρηση σε Αθλητικά Σωματεία. Εξαιτίας του γεγονότος ότι τα μέλη των αθλητικών σωματείων πρέπει να προπονούνται σε τακτικές ώρες και ημέρες στους χώρους άθλησης προκειμένου να προετοιμάζονται για τους αγώνες τους στα Τοπικά- Περιφερειακά Πανελλήνια Διεθνή Πρωταθλήματα, δύναται οι σύλλογοί τους να αιτούνται την χρήση των εγκαταστάσεων. Οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι / σωματεία με έδρα εντός της περιφέρειας του Δήμου Ιλίου θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα προς το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού Παιδείας Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης για τη χρήση των χώρων αυτών, πριν το μήνα Ιούνιο και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη κάθε αθλητικής περιόδου, αλλά και κατά τη διάρκεια αυτής. Στην αίτηση ενδιαφέροντος θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια: Η εγκατάσταση την οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος. Το χρονικό διάστημα παραχώρησης. Τις ακριβείς μέρες και ώρες κατά τις οποίες θα γίνεται χρήση του χώρου. Στην ανωτέρω γραπτή αίτηση θα αναφέρεται, επίσης, ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος κανονισμού και τους αποδέχεται στο σύνολό τους. Το αρμόδιο Τμήμα εξετάζει τα ανωτέρω αιτήματα και με αιτιολογημένη απάντησή εντός είκοσι (20) ημερών εισηγείται στο αρμόδιο όργανο την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης. Σε περίπτωση εγκριτικής απόφασης κατανέμει με αυτήν κατά περίπτωση τις ώρες ανά ημέρα και εβδομάδα για κάθε άθλημα σε κάθε Σωματείο Ο υπεύθυνος υπάλληλος του Τμήματος ανακοινώνει, το πρόγραμμα αυτό στους υπαλλήλους του κάθε χώρου άθλησης και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των προγραμμάτων. 8β) Παραχώρηση σε φορείς του Δημοσίου, Ν.Π και Ν.Π.Ι.Δ. (εκτός αθλητικών σωματείων). Σε περίπτωση που φορείς του Δημοσίου ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου επιθυμούν να κάνουν χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 11

13 Δήμου υποχρεούνται να υποβάλλουν γραπτή αίτηση στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά: Η εγκατάσταση την οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος. Το χρονικό διάστημα παραχώρησης. Τις ακριβείς μέρες και ώρες κατά τις οποίες θα γίνεται χρήση του χώρου. Στην αίτηση θα αναφέρεται, επίσης, ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος κανονισμού και τους αποδέχεται στο σύνολό τους. Ενώ θα ακολουθείται η ανωτέρω σχετική διαδικασία με το άρθρο 8α, σχετικά με τη χρήση από τα αθλητικά σωματεία. 8γ) Παραχώρηση σε φυσικά πρόσωπα. Η χρήση των αθλητικών χώρων από φυσικά πρόσωπα, αφορά την ελεύθερη πρόσβαση τους στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ιλίου που δε συμμετέχουν σε συλλόγους. Η πρόσβαση επιτρέπεται κατά τις ελεύθερες ώρες για το κοινό όπως αυτές ορίζονται από το αρμόδιο Τμήμα σχετικά με το πρόγραμμα των εγκαταστάσεων. Τα φυσικά πρόσωπα αιτούνται τη χρήση των εγκαταστάσεων αφού έχουν λάβει γνώση του παρόντος κανονισμού και τον αποδέχονται στο σύνολο του. Για την πρόσβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, να συμπληρώσουν μια αίτηση -δήλωση με την οποία βεβαιώνουν ότι είναι υγιείς και μπορούν να αθληθούν, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις που ορίζεται ακολούθως απαιτείται και ιατρική βεβαίωση. Με την έγκριση της εγγραφή τους, τους δίνεται κάρτα μέλους με συγκεκριμένο αριθμό μέλους, την επωνυμία του Δήμου Ιλίου ή/και του Τμήματος του Δήμου Ιλίου, το ονοματεπώνυμο του αθλητή καθώς και την περίοδο που αφορά, την οποία υποχρεούνται να επιδεικνύουν κατά την είσοδό τους στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Για τη χρήση συγκεκριμένων εγκαταστάσεων από φυσικά πρόσωπα απαιτείται η επικοινωνία με τη γραμματεία του Τμήματος σχετικά με τη διαθεσιμότητα του γηπέδου αλλά και τη δέσμευση αυτού από τον αθλούμενο για συγκεκριμένη ώρα. Για την αποκλειστική χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων βάση της διαθεσιμότητας αυτών γίνεται χρέωση του ατομικού αριθμού της κάρτας μέλους του αθλούμενου. Επιτρέπεται η παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων σε φυσικά πρόσωπα για προσωπική χρήση. Σε περιπτώσεις ατόμων που επιθυμούν να κάνουν ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 12

14 χρήση κάποιας από τις ανωτέρω εγκαταστάσεις, υποβάλλουν έγγραφη αίτηση στην οποία αναφέρουν την ακριβή ημέρα και ώρα που επιθυμούν στην γραμματεία του, γεγονός που αποδεικνύεται από την ημερομηνία του πρωτοκόλλου που λαμβάνει κατά την υποβολή της. Η γραμματεία του Τμήματος ελέγχει τη διαθεσιμότητα των αιτούμενων εγκαταστάσεων και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της διοίκησης την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης. Όταν η χρήση των εγκαταστάσεων γίνεται από φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν κάρτα μέλους, με την παρουσία τους στο χώρο δηλώνουν ότι είναι υγιή, έχουν λάβει γνώση του κανονισμού και ότι εισέρχονται με δική τους ευθύνη. 8δ) Άρνηση παραχώρησης. Αιτήματα που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, είναι ελλιπή ή οι αιτούντες έχουν οφειλές προς το Δήμο δεν γίνονται δεκτά. Επίσης, το Τμήμα μπορεί να εισηγηθεί προς το αρμόδιο όργανο της διοίκησης, αιτιολογημένα, τη παραχώρηση της αθλητικής εγκατάστασης σε οιονδήποτε ενδιαφερόμενο και σύμφωνα με τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 19. Άρθρο 9 ο ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Μετά τη σχετική γνώμη και εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού - Παιδείας Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης προς το αρμόδιο όργανο της διοίκησης, η οποία επικυρώνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, υπογράφεται μεταξύ του Δήμου ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν πρόσωπο ή οργάνου και του ενδιαφερόμενου φορέα ή Σωματείου/ Συλλόγου, σύμβαση χρήσης παραχώρησης της αθλητικής εγκατάστασης όπου περιλαμβάνονται, κατ ελάχιστο, τα ακόλουθα : Η εγκατάσταση που παραχωρείται. Το χρονικό διάστημα παραχώρησης. Το ύψος του τυχόν αντιτίμου, τον τρόπο και χρόνο καταβολής του. Τα κινητά πάγια του Τμήματος που πιθανόν θα χρησιμοποιήσει ο φορέας. Τις ακριβείς μέρες και ώρες κατά τις οποίες θα γίνεται χρήση του χώρου. Την υποχρεωτική συμμόρφωση του με τις ισχύουσες διατάξεις και κανόνες για την ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων. Ότι ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση του παρόντος κανονισμού και το αποδέχεται στο σύνολό του. Τις εγγυήσεις, χρηματικές ποινές και κυρώσεις που θα επιβληθούν σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 13

15 Η σύμβαση υπογράφεται εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την γραπτή έγκριση της παραχώρησης και ο ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέσει πλήρες πρόγραμμα του προγράμματος ή της εκδήλωσης που θα πραγματοποιήσει στο χώρο. Σε περίπτωση μη υπογραφής της σύμβασης με υπαιτιότητα του ενδιαφερόμενου η έγκριση ανακαλείται. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες θα εγκρίνεται εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού - Παιδείας Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης η αίτηση από φυσικά πρόσωπα για χρήση αθλητικής εγκατάστασης, θα καταβάλλεται άμεσα η τυχόν συμβολική συμμετοχή, όπου αυτή δύναται να υπάρχει ως απαραίτητη και μη προϋπόθεση, και θα κόβεται νόμιμο παραστατικό, στο οποίο θα αναφέρονται : Τα ονοματεπώνυμα των προσώπων. Η εγκατάσταση - ο χώρος που τους παραχωρήθηκε και η δραστηριότητα την οποία θα αναπτύξουν. Η ημέρα, ώρα και διάρκεια κατά τις οποίες θα γίνει η χρήση της εγκατάστασης. Το ακριβές ποσό / είδος του αντιτίμου. Σε περίπτωση παραβίασης όρου ή όρων του παρόντος κανονισμού η σύμβαση χρήσης ανακαλείται και ματαιώνεται η διάθεση των χώρων. Η ανάκληση οποιουδήποτε αιτήματος που υποβλήθηκε από ενδιαφερόμενο, γίνεται μόνο με έγγραφη υπογεγραμμένη αίτηση του ενδιαφερόμενου. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς ή Σωματεία/ Σύλλογοι είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα των αθλητικών χώρων που χρησιμοποιούν και πρέπει να συμμορφώνονται με τον παρόντα Κανονισμό και τις σχετικές υποδείξεις του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης. Για κάθε πρόβλημα ή παράπονο οι προπονητές, τα σωματεία ή οι ιδιώτες θα πρέπει να απευθύνονται εγγράφως στο Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ιλίου. Άρθρο 10 ο ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Οποιαδήποτε παράδοση ή παραλαβή χώρου ή εξοπλισμού του Τμήματος γίνεται προς τον ενδιαφερόμενο με την υπογραφή πρωτοκόλλου, μετά την οποία ο ενδιαφερόμενος αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων του Τμήματος που παραλαμβάνει και ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε απώλεια ή φθορά. Η παράδοση και παραλαβή από τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 14

16 ενδιαφερόμενο γίνεται από το Τμήμα με την ίδια διαδικασία όπου αναγράφονται τυχόν φθορές, απώλειες ή καταστροφές σε εξοπλισμό ή υλικό. Η αποτίμηση αυτών γίνεται από το Τμήμα και σύμφωνα με έκθεση που συντάσσει ο αρμόδιος υπάλληλος ή η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και ενημερώνεται εγγράφως ο χρήστης της εγκατάστασης. Άρθρο 11 ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Την ευθύνη διαχείρισης των συμμετεχόντων όπως και των θεατών σε αθλητικές εκδηλώσεις και αγώνες καθώς και τη διακίνηση του απαραίτητου υλικού και εξοπλισμού έχει ο οργανωτής στον οποίο έχει διατεθεί η χρήση της αθλητικής εγκατάστασης. Υλικοτεχνική υποδομή και υλικά που ανήκουν στο Δήμο και διατίθενται στον χρήστη καταγράφονται σε ειδικό έντυπο που του χορηγεί ο αρμόδιος υπάλληλος του χώρου. Επίσης, ο διοργανωτής φέρει έναντι του Δήμου την ευθύνη για τυχόν φθορές, καταστροφές και εν γένει ζημιές στην εγκατάσταση όπως και στο σταθερό και φορητό εξοπλισμό της εγκατάστασης. Με απόφαση του Τμήματος προσδιορίζονται οι εγγυήσεις και οι χρηματικές ποινές οι οποίες περιγράφονται στη σύμβαση της χρήσης. Άρθρο 12 ο ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η συμβολική συμμετοχή όπου απαιτείται ή συμφωνείται, θα διαμορφώνεται ανάλογα με την εγκατάσταση, το είδος της δραστηριότητας και τη διάρκεια κατά την οποία θα γίνεται χρήση του χώρου, και θα ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δίνεται, επίσης, στην ευχέρεια του Τμήματος να εισηγηθεί τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εγκαταστάσεις θα παραχωρούνται χωρίς την καταβολή συμμετοχής και εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρθρο 13 ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Για να επιτραπεί η είσοδος σε οποιαδήποτε αθλητική εγκατάσταση, πρέπει κάθε ομάδα αθλητών να συνοδεύεται από τον υπεύθυνο προπονητή. Οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύουν τους αθλητές τους και να παραμένουν μέχρι της αποχώρησής τους καθώς επίσης είναι υπεύθυνοι και για τυχόν ατυχήματα. Κανένας αθλητής δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση των χώρων και ιδιαίτερα των αθλητικών οργάνων χωρίς την επίβλεψη του αρμόδιου προπονητή, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για τυχόν ατύχημα. Τα μεμονωμένα άτομα δεν πρέπει να κάνουν χρήση των αθλητικών οργάνων χωρίς την παρουσία καθηγητή φυσικής αγωγής. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 15

17 Απαραίτητο στοιχείο για την είσοδο των ατόμων που μετέχουν σε προγράμματα μαζικής άθλησης, που προπονούνται σε κάθε χώρο άθλησης του Δήμου, είναι η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. Η αθλητική ταυτότητα φέρει τα χαρακτηριστικά: Την επωνυμία του Δήμου και του Τμήματος Την επωνυμία του αθλητικού σωματείου Το ονοματεπώνυμο του αθλητή Το άθλημα Την αθλητική περίοδος. Κάθε περίοδο εκδίδεται νέα αθλητική ταυτότητα με διάρκεια την αθλητική περίοδο, η οποία μετά την λήξη της αθλητικής περιόδου επιστρέφεται στο Τμήμα. Η εμφάνιση των αθλητών πρέπει να έχει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέσα για την προπόνηση, π.χ. φόρμες, υποδήματα, σκουφάκια, μπάλες, κ.λ.π.. Όταν εισέρχονται σε χώρους άτομα χωρίς αθλητική περιβολή και ανήκουν σε συγκεκριμένο σύλλογο που προπονείται, την ευθύνη έχει ο σύλλογος. Όταν εισέρχονται άτομα εκτός συλλόγου, τότε την ευθύνη έχει ο υπάλληλος του Τμήματος. Το Τμήμα και το προσωπικό του κάθε χώρου των αθλητικών εγκαταστάσεων δεν φέρει ευθύνη για τυχόν συμβάντα (ατυχήματα, κλπ) στην προπόνηση των αθλητών του συλλόγου. Στην αρχή της περιόδου των προπονήσεων πρέπει να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του αθλητικού σωματείου, υπογεγραμμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου και από ιατρό, με την οποία θα δηλώνεται υπεύθυνα ότι: «Ουδεμία ευθύνη φέρει το προσωπικό του κάθε αθλητικού χώρου του Δήμου ή του Τμήματος για τυχόν συμβάντα στην προπόνηση των αθλητών» Άρθρο 14 ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ, ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ) Στην περίπτωση συμμετοχής ατόμων σε αθλητικές εκδηλώσεις καθώς και χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων στα πλαίσια της οργανωμένης ελεύθερης άθλησης ή μη δομημένων προγραμμάτων άθλησης για όλους η αίτηση συμμετοχής ή η αίτηση χρήσης δηλώνει την αποδοχή των όσων περιλαμβάνονται στον κανονισμό λειτουργίας και έχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης συμμετοχής με δική του ευθύνη ή στην περίπτωση ανηλίκου με ευθύνη του γονέα του. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 16

18 Στις περιπτώσεις χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων στα πλαίσια της ελεύθερης άθλησης από μεμονωμένα άτομα, οι χρήστης συμμετέχουν με δική τους ευθύνη ή στην περίπτωση ανηλίκου με ευθύνη των γονέων τους και σε κάθε περίπτωση αποδέχονται τα όσα περιλαμβάνονται στον κανονισμό λειτουργίας. Κάθε προπονητής, που είναι υπεύθυνος συλλόγου, αθλητές και μεμονωμένα άτομα είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν τις υποδείξεις του προσωπικού του Τμήματος σχετικά με την έναρξη και λήξη της προπόνησης, τη χρήση των αποδυτηρίων, κ.λπ. Η συμπεριφορά των αθλητών που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του Δήμου πρέπει να είναι κόσμια. Για κάθε παράπονο ή πρόβλημα που δημιουργείται κατά την διάρκεια της προπόνησης πρέπει να απευθύνονται στον αρμόδιο υπάλληλο που έχει οριστεί και βρίσκεται στο χώρο. Άρθρο 15 ο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ Σε κάθε περίπτωση χρήσης των χώρων άθλησης του Δήμου καθώς και χρήσης των οργάνων του, ο κάθε αθλητής ή άτομο γενικά πρέπει να φροντίζει ώστε να μην προκαλεί φθορές στα όργανα, στα αποδυτήρια και γενικά σε όλες τις εγκαταστάσεις του Δήμου. Οι εσκεμμένες φθορές των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των χώρων άθλησης του Δήμου από αθλητές, προπονητές και αθλητικούς παράγοντες και Σωματεία τιμωρούνται οπωσδήποτε. Η τιμωρία μπορεί να είναι η αποκατάσταση των φθορών καθώς και η προσωρινή ή οριστική αποβολή του αθλητή, προπονητή ή αθλητικού παράγοντα από τις εγκαταστάσεις του Δήμου. Ανάλογα με τις περιστάσεις η ίδια ή άλλη τιμωρία επιβάλλεται και στον σύλλογο, όπου ανήκει ο αθλητής, ο προπονητής ή ο αθλητικός παράγοντας. Η υποτροπή θεωρείται επιβαρυντική περίσταση και τιμωρείται ακόμα και με επιβολή προστίμου το οποίο κρίνεται από τις περιστάσεις και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 500,00. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή ποινής είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου, που επιλαμβάνεται άμεσα μετά από εισήγηση του Τμήματος Ο ενδιαφερόμενος σύλλογος μπορεί να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του. Σε κάθε περίπτωση φθορών, εσκεμμένων ή μη, ο σύλλογος στον οποίο ανήκει ο αθλητής, ο προπονητής ή ο αθλητικός παράγοντας που τις προκάλεσε, υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση με δικές του δαπάνες, εκτός αν η φθορά οφείλεται άμεσα στις συνθήκες που δημιουργούνται από την κατά προορισμό χρήση των οργάνων, των αποδυτηρίων και γενικά των εγκαταστάσεων του Δήμου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 17

19 Άρθρο 16 ο ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ Κάθε φορέας που προπονείται στην αθλητική εγκατάσταση έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των αποδυτηρίων. Επίσης πρέπει να έχει στη διάθεσή του στο χώρο που προπονείται, όλα τα όργανα όπως μπασκέτες, εστίες, φιλέ, κλπ. τα οποία βρίσκονται μόνιμα στην αίθουσα, (χρήση βασικού σταθερού εξοπλισμού αθλητικής εγκατάστασης). Όργανα που φυλάσσονται στις αποθήκες της εγκατάστασης παραδίδονται προς χρήση από τον υπάλληλο του χώρου στον υπεύθυνο του Συλλόγου με καταχώρηση αυτών σε ειδικό Βιβλίο. Στο τέλος της προπόνησης επιστρέφεται από τον υπεύθυνο του Συλλόγου στο Τμήμα.. Ο υπάλληλος του Τμήματος δεν είναι αρμόδιος και υπεύθυνος να τοποθετεί, μετακινεί, μεταφέρει τα αθλητικά όργανα όπως μπασκέτες, σφαίρες, εμπόδια, βάρη, βατήρες, τέρματα κλπ, εκεί που ο προπονητής θέλει. Αυτό είναι ευθύνη του προπονητή και των αθλητών του Συλλόγου. Ο προπονητής του Συλλόγου έχει την ευθύνη της τοποθέτησης στην έναρξη της προπόνησης του βασικού σταθερού εξοπλισμού και της μετακίνησης αυτού μετά την λήξη της προπόνησης. Σε όλα τα αθλητικά και λοιπά σωματεία απαγορεύεται η μόνιμη παραχώρηση χρήσης αποδυτηρίων μέσα στις εγκαταστάσεις του Δήμου. Μετά το τέλος των προπονήσεων και αγώνων οι χώροι ελευθερώνονται και παραδίδονται στον υπάλληλο του Τμήματος.. Επιτρέπεται η παραχώρηση έναντι αντιτίμου γραφείων και αποθηκών που βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων του Δήμου,ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων φορέων. Για την παραχώρηση του χώρου έναντι αντιτίμου υπογράφεται σχετική σύμβαση η οποία εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Όπου μέχρι σήμερα χρησιμοποιούνται σε μόνιμη βάση χώροι του Δήμου από αθλητικούς συλλόγους ή άλλους φορείς ως αποδυτήρια, γραφεία αποθήκες, θα ελευθερωθούν αμέσως μετά την έγκριση του παρόντος κανονισμού λειτουργίας, ώστε να τους παραδοθούν ύστερα από αίτησή τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέφθηκε παραπάνω. Άρθρο 17 ο ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 18

20 Απαραίτητη προϋπόθεση για διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα είναι η ύπαρξη του αναγκαίου προσωπικού που απαιτείται για την ασφαλή διεξαγωγή του. Στις περιπτώσεις που δεν παρίσταται προσωπικό του Τμήματος απαγορεύεται η διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα ή προπονήσεων ομάδων ή ατόμων, και γενικότερα η χρήση των χώρων του Δήμου. Η διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα σε οποιοδήποτε χώρο διέπεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις που αφορούν το κάθε άθλημα. Κατά τη διεξαγωγή του αγώνα η γηπεδούχος ομάδα είναι υπόχρεη να περιορίζεται στα όρια του ωραρίου. Ενώ σε περίπτωση αναβολής του επόμενου αγώνα, η υπαίτια για την καθυστέρηση ομάδα θα θεωρείται ότι δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό με τις συνέπειες που προβλέπονται από αυτόν. 17α) Διεξαγωγή αγώνων σε κλειστές εγκαταστάσεις. Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τις προκηρύξεις και τους κανονισμούς των Ομοσπονδιών του κάθε αθλήματος. Οι σύλλογοι και τα σωματεία είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των προϋποθέσεων για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, για το σκοπό αυτό μπορεί να συνεργάζεται με τα αστυνομικά όργανα και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα και λαμβάνει μέτρα για αποφυγή βίας, φθορών κ.λ.π. Μισή ώρα πριν από κάθε αγώνα παραδίδονται για χρήση τα αποδυτήρια, τα κλειδιά, χρονόμετρα, από τον υπάλληλο στον υπεύθυνο του κάθε σωματείου. Με την έναρξη του αγώνα εφαρμόζονται οι κανονισμοί του κάθε αθλήματος και το προσωπικό δεν έχει καμία αρμοδιότητα, στον αγωνιστικό χώρο. Στους αγώνες με ευθύνη των Σωματείων ή της Ομοσπονδίας, υποχρεούται να παρίστανται ιατρός-νοσοκόμος, και να εξασφαλίζονται φάρμακα και αυτοκίνητο μεταφοράς ασθενών, με οδηγό. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει εξοπλισμένο χώρο ιατρείου. 17β) Διεξαγωγή αγώνων σε κολυμβητήριο. Επιπλέον, των παραπάνω προϋποθέσεων κατά τη διεξαγωγή αγώνων σε κολυμβητήριο απαγορεύεται κάθε είσοδος αθλητού στην κύρια πισίνα του κολυμβητηρίου εάν προηγουμένως δεν έχει εισέλθει στην ειδική λεκάνη απολύμανσης (ντους κ.λ.π.) και δεν φέρει αθλητικό σκούφο και σαγιονάρες. Εάν για οποιοδήποτε λόγο το νερό της πισίνας δεν είναι κατάλληλο για χρήση από άποψη υγιεινής (π.χ. υπερβολική ποσότητα χλωρίου ή έλλειψη χλωρίου ή μη σωστή απολύμανση) και γενικά δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος έτσι όπως εκάστοτε ισχύει, για τη χρήση δεξαμενών Κολυμβητηρίου, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 19

21 ο αρμόδιος υπάλληλος εισηγείται και απαγορεύει τη χρήση της πισίνας. Κάθε δεκαπενθήμερο επιβάλλεται μικροβιολογικός έλεγχος δείγματος νερού της πισίνας. Στα κολυμβητήρια, εφόσον χρησιμοποιούνται οι πισίνες από ιδιώτες θα πρέπει να υπάρχει ναυαγοσώστης. 17γ) Διεξαγωγή αγώνων σε στάδιο ποδοσφαίρου. Κατά τη διεξαγωγή των αγώνων σε στάδιο ποδοσφαίρου ισχύουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 17α σχετικά με τη διεξαγωγή σε κλειστές εγκαταστάσεις. Επιπλέον, ισχύει ότι υποχρέωση των υπαλλήλων του Τμήματος είναι, τα σημαιάκια, δίκτυα, φορείο, κουβάδες νερό. Η παρουσία υπαλλήλου του Τμήματος είναι υποχρεωτική για τη διεξαγωγή του αγώνα, σε περίπτωση δε απουσίας του απαγορεύεται η διεξαγωγή του αγώνα. 17δ) Διεξαγωγή αγώνων σε στάδιο. Για τη διεξαγωγή αγώνα σε στάδιο απαιτείται ειδική άδεια διεξαγωγής αγώνα. Τα όργανα και υλικά διεξαγωγής του αγώνα παρέχονται από το Τμήμα από τις αποθήκες του και τον αρμόδιο υπάλληλο με κατάσταση, στον αρμόδιο των αγώνων, ο οποίος έχει ορισθεί από τον ΣΕΓΑΣ με την προκήρυξη των αγώνων και επιστρέφονται στην αποθήκη από τον ίδιο υπεύθυνο. Ενώ η τοποθέτηση σε κάθε θέση των οργάνων, π.χ. εμπόδια, βατήρες, στρώματα, κλπ. είναι αποκλειστική ευθύνη του ΣΕΓΑΣ και όχι των υπαλλήλων του Τμήματος. Η αρχική διαμόρφωση και η χάραξη των γραμμών στο ταρτάν του στίβου είναι ευθύνη του προσωπικού του Τμήματος, ενώ η χάραξη των γραμμών είναι ευθύνη του Τμήματος και γίνονται παρουσία υπευθύνου του ΣΕΓΑΣ εκεί που χρειάζονται. Σε περίπτωση αγώνων ενός Συλλόγου ευθύνη φέρει ο ίδιος ο Σύλλογος και όχι το Τμήμα ή η Δημοτική Αρχή. Άρθρο 18 ο ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Οι αθλητικοί χώροι δεν διατίθενται ή μπορεί να ανακληθεί προσωρινά η παραχώρησή τους όταν το Τμήμα ή ο Δήμος Ιλίου γενικότερα, έκτακτα ή στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος, χρειάζεται την κάθε αθλητική εγκατάσταση για δικά του προγράμματα ή εκδηλώσεις. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 20

22 Όταν έχει γίνει διάθεση του χώρου με παλαιότερη αίτηση σε άλλο φορέα μετά από σχετικό λεγχος πρωτοκόλλου και αλληλογραφίας. Όταν το είδος και το αντικείμενο της δραστηριότητας είναι αντίθετο με τον παρόντα κανονισμό ή με το κοινό αίσθημα ή μπορεί να προκαλέσει την κοινή γνώμη ή άλλους χρήστες των αθλητικών εγκαταστάσεων. Όταν ο αιτών έχει παραβεί στο παρελθόν όρους του κανονισμού λειτουργίας ή δεν ήταν συνεπής στη χρήση, γεγονός το οποίο πιστοποιείται από έγγραφη σχετική αναφορά των υπευθύνων λειτουργίας των χώρων. Όταν ο αιτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 19 ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ Αντίθετη με τον παρόντα κανονισμό είναι : Η χρήση χώρων που δεν έχουν διατεθεί και δεν αναφέρονται στην αίτηση χρήσης. Η μεταβολή της διαρρύθμισης των κινητών στοιχείων των χώρων χωρίς έγκριση. Η χρήση για διαφορετικούς λόγους από εκείνους που αναφέρονται στην αίτηση χρήσης. Η επικόλληση ή ανάρτηση υλικού, αφισών, αυτοκόλλητων, πινακίδων, πανό, λογοτύπων χωρίς την έγκριση του Τμήματος. Η υπεκμίσθωση των διατιθέμενων χώρων (ολική ή μερική) ή η δωρεάν διάθεση σε τρίτους. Η είσοδος κατοικίδιων ζώων σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις. (Εξαιρούνται τα κατοικίδια ως συνοδοί Ατόμων με Αναπηρία) Η είσοδος παντός είδους τροχοφόρων (ποδήλατα, μοτοσικλέτες) Άρθρο 20 ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Επιτρέπεται η χρήση των επιφανειών των αθλητικών χώρων για προβολή διαφημίσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι διαφημίσεις αναρτώνται ή τοποθετούνται σε χώρους που προκαθορίζονται από το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης και απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων σε άλλα σημεία πλην αυτών. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 21

23 Το Τμήμα δύναται σε προσδιορισμένα με απόφασή του τμήματα των ως άνω επιφανειών των αθλητικών χώρων να τοποθετεί τα εμβλήματα του Τμήματος ή/και του Δήμου Ιλίου ή διαφόρων κατά καιρούς δωρητών ή χορηγών των δραστηριοτήτων του Τμήματος. Τα ως άνω προβαλλόμενα εμβλήματα, σήματα ή επωνυμίες απαγορεύεται να επικαλύπτονται καθ οιονδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε αγώνα ή άλλης αθλητικής διοργάνωσης. Οι διαφημιστικοί χώροι δύνανται να διατίθενται από το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης έναντι αντιτίμου, που καθορίζεται και εγκρίνεται με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις, που σύμφωνα με τη νομοθεσία οι αγωνιζόμενες ομάδες ή οι αντίστοιχες ομοσπονδίες ή άλλες διοργανώτριες αρχές δικαιούνται να κάνουν χρήση διαφημιστικών χώρων κατά τη διάρκεια των αγώνων και να εισπράττουν τα αντίστοιχα αντίτιμα από τους διαφημιζόμενους, θα πρέπει πριν προβούν στην ανάρτηση ή τοποθέτηση των αντίστοιχων διαφημιστικών μηνυμάτων να γνωστοποιούν στο Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης τα αντίστοιχα συμφωνητικά με τους διαφημιζόμενους, να προκαταβάλλουν τα νόμιμα τέλη και τα δικαιώματα του Δήμου και να χρησιμοποιούν αυστηρά τους προσδιορισμένους ως άνω διαφημιστικούς χώρους. Οι Αθλητικοί Σύλλογοι, οι ομάδες και οι εκπρόσωποί τους, που αναρτούν διαφημιστικά μηνύματα σε συμπεφωνημένα με το Τμήμα σημεία κατά τη διάρκεια των αγώνων για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό των ομοσπονδιών τους, σύμφωνα με τα προηγούμενα υποχρεούνται στην καθαίρεση ή απομάκρυνση των ανωτέρω διαφημίσεων από τους αγωνιστικούς χώρους αμέσως μετά τη λήξη των αντίστοιχων αγώνων. Οι Αθλητικοί Σύλλογοι, οι ομάδες και οι εκπρόσωποί τους κατά την ανάρτηση, τοποθέτηση ή απομάκρυνση των ως άνω διαφημίσεων οφείλουν να αποφεύγουν οποιαδήποτε φθορά στις επιφάνειες των αθλητικών χώρων ή άλλων διαφημιστικών πινακίδων. Διαφημίσεις που αντίκεινται στο πνεύμα του αθλητισμού και σε ότι αυτός πρεσβεύει δεν θα γίνονται αποδεκτές. Κάθε παράβαση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό. Άρθρο 21 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 22

24 Η πλήρωση των θέσεων του Τμήματος, για τα άτομα που απασχολούνται στα πλαίσια των αθλητικών δραστηριοτήτων του, γίνεται με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον διορισμό και την πρόσληψη προσωπικού στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α βαθμού. Τα ειδικότερα τυπικά προσόντα διορισμού του προσωπικού του Τμήματος καθορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται υπάλληλος του Τμήματος για τα κατά ειδικότητα και θέση εργασίας καθήκοντά του που υποχρεούται να προσφέρει στο ωράριο εργασίας του να λαμβάνει αμοιβή από Συλλόγους, Ομοσπονδίες ή Ιδιώτες. Καθήκον των υπαλλήλων, που έχουν οριστεί να βρίσκονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις, είναι η άψογη συμπεριφορά προς κάθε άτομο, ακόμη και επισκέπτη των χώρων άθλησης, καθώς και η εξυπηρέτηση σε κάθε περίπτωση, σε όσους βάσει προγράμματος κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων. Επίσης, μεριμνούν, φροντίζουν και επιβλέπουν ώστε να μην προκαλούνται καταστροφές και φθορές από χρήση πέραν του επιτρεπόμενου από το πρόγραμμα. Τηρούμενα βιβλία α) Βιβλίο εισερχομένων Σε κάθε αθλητικό χώρο τηρείται Βιβλίο Εισερχομένων με αριθμημένες σελίδες και πράξη θεώρησης από το Τμήμα. Σε αυτό καταγράφονται οι ομάδες, αθλητές και γενικώς οι αθλούμενοι που κάνουν χρήση των αθλητικών χώρων, οι ώρες προσέλευσής τους, καθώς και οι ώρες αποχώρησής τους από αυτούς. Δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση στους ανοιχτούς για το κοινό αθλητικούς χώρους. Υποχρεωτικό καθίσταται για τις αθλητικές εγκαταστάσεις στις οποίες αναπτύσσουν δραστηριότητα Σωματεία και Σύλλογοι. β) Βιβλίο Συμβάντων Σε κάθε αθλητικό χώρο τηρείται βιβλίο συμβάντων με αριθμημένες σελίδες και πράξη θεώρησης από το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης. Στο βιβλίο αυτό οι υπάλληλοι που υπηρετούν στους αθλητικούς χώρους ή κατά περίπτωση οι εκπρόσωποι του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης καταχωρούν αξιοσημείωτα γεγονότα σε σχέση με την κατάσταση και την χρήση των αθλητικών χώρων ή οργάνων ή την συμπεριφορά ομάδων, αθλητών, φιλάθλων και λοιπών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 23

25 σχετικών παραγόντων και την εν γένει συμμόρφωσή τους προς τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού. Οι ανωτέρω καταχωρίσεις λαμβάνονται υπόψη από τη Διοίκηση του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης Νομικού Προσώπου προκειμένου αυτή να ασκήσει τις αρμοδιότητές της ή να επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις, όπως προβλέπονται από την νομοθεσία και τον παρόντα Κανονισμό. Άρθρο 22 ο ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1. Επιμελητές (ΥΕ) Σύμφωνα και με το ΠΔ 194/88 ΦΕΚ 84/ άρθρο 23 ενδεικτικά τα καθήκοντα των υπαλλήλων ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ είναι: Εργασίες θυρωρού, μεταφορές εγγράφων, μεταφοράς επίπλων, κ.α, εποπτείας και φύλαξης χώρων και κτιρίων, χειρισμός φωτοτυπικού μηχανήματος, αποθηκάριου ή βοηθού αποθηκάριου και άλλες συναφείς βοηθητικές εργασίες. 2. Προσωπικό καθαριότητας (ΥΕ) Για εργασίες καθαριότητας και άλλες συναφείς βοηθητικές. 3. Εργάτες - Γεν. καθηκόντων (ΥΕ) Για κάθε είδος χειρωνακτικές εργασίες π.χ. καθαριότητα χώρων, κερκίδων, μεταφοράς οργάνων, φύλαξης χώρων, αποδυτηρίων, αποθηκάριοι, επίβλεψη χώρων γηπέδων, ανανέωσης γραμμοχάραξης αγωνιστικών χώρων πλην των περιπτώσεων σε γήπεδα ποδοσφαίρου, όπου οι γραμμές έχουν σβηστεί εντελώς και χρειάζεται ράμμα και μέτρηση των αποστάσεων. 4. Εργάτες Νυχτοφύλακες (ΥΕ) μέρα. Για εργασία επίβλεψης φύλαξης των αθλητικών εγκαταστάσεων νύχτα και Ο Προϊστάμενος του αντίστοιχου γραφείου ή τμήματος ή του Γυμναστηρίου μπορεί να αναθέσει καθήκοντα και άλλες ειδικότητες ενός από τους παραπάνω κλάδους σε υπαλλήλους του ίδιου κλάδου. Π.χ. ο φύλακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως νυχτοφύλακας και αντίστροφα. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 24

26 5. Υπάλληλος Μηχανολογικού - Τεχνικού - Ηλεκτρολογικού - Ηλεκτρονικού Τομέα (ΔΕ) Η συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων των αθλητικών χώρων και συγκεκριμένα: Των κτιριακών εγκαταστάσεων Των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Των υδραυλικών και θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων Των υπαίθριων εγκαταστάσεων Συντήρηση χλοοταπήτων Κλάδεμα, κόψιμο χόρτων, λίπανση, ράντισμα, σκάψιμο. Για κάθε εργασία, τροποποίηση, αλλαγή, επέκταση μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού, υδραυλικής εγκατάστασης του σχεδίου των αθλητικών εγκαταστάσεων απαιτείται συνεργασία με την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου και γραπτή έγκριση. Έλεγχος λειτουργίας των μηχανολογικών εγκαταστάσεων θα πρέπει να γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από αρμόδιο μηχανικό του Δήμου Ιλίου και θα χορηγείται πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. Όπου λειτουργούν καυστήρες, λέβητες BOILLER υποχρεωτικά θα γίνεται ετήσια συντήρηση α) είτε από υπάλληλο αντίστοιχης ειδικότητας, β) είτε από ειδικό ιδιωτικό συνεργείο συντήρησης και θα διακόπτεται η λειτουργία των αθλητικών χώρων, μετά από εισήγηση του αρμόδιου υπαλλήλου και του Προϊστάμενου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου. Οι χώροι των αθλητικών εγκαταστάσεων δεν αποτελούν πεδία έκφρασης απόψεων μέσω αναρτήσεων ανακοινώσεων ή προβολής άλλου είδους μηνυμάτων. Άρθρο 23 ο ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης δύναται να εισηγείται την επιχορήγηση Σωματείων ή Συλλόγων λαμβάνοντας υπ όψη του τον αριθμό ενεργών μελών των Σωματείου, τους αθλητές του Σωματείου ηλικίας 18 ετών και κάτω, την συμβολή τους στην ανάπτυξη και προώθηση του αθλητισμού, την συμμετοχή των Σωματείων στα πρωταθλήματα, τη ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 25

27 συμμετοχή των Σωματείων σε διοργανώσεις, τις επιτυχίες των ομάδων των Σωματείων ή των αθλητών τους, την τήρηση των άρθρων του παρόντος Κανονισμού από τα Σωματεία, τις διοικήσεις τους, τους αθλητές, τους Παράγοντες, τους οπαδούς τους και κάθε άλλο πρόσωπο εμπλεκόμενο με αυτά. Σωματείο ή Σύλλογος ο οποίος αποσπά με παράνομα ή αθέμιτα μέσα επιχορήγηση, υποχρεούται στην επιστροφή του ποσού το οποίο έλαβε προσαυξημένο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας. Περαιτέρω κυρώσεις δεν αποκλείονται. Οι επιχορηγήσεις θα ελέγχονται από διαπαραταξιακή επιτροπή η οποία θα ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η οποία θα υποχρεούται στην έκδοση ετήσιου απολογιστικού ελέγχου για τις δοθείσες κατά το προηγούμενο έτος επιχορηγήσεις στα Σωματεία, εάν θα πρέπει να λάβουν εκ νέου, ποιο ποσό και σύμφωνα με τις ανωτέρω στο παρόν άρθρο παραγράφους προϋποθέσεις και σύμφωνα με την εισήγηση του Αθλητικού Τμήματος του Δήμου για την τήρηση του παρόντος κανονισμού και σε ποιόν βαθμό. Άρθρο 24 ο ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Απαγορεύεται η μόνιμη παραχώρηση της χρήσης γραφείων, αποθηκών, αποδυτηρίων ή άλλων χώρων των αθλητικών εγκαταστάσεων σε αθλητικά σωματεία ή συλλόγους. Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης του Τμήματος δύναται να παραχωρεί προσωρινά και έναντι αντιτίμου ή μη, κάποιον από τους παραπάνω χώρους, που δεν χρησιμοποιείται και οπωσδήποτε δε βρίσκεται σε άμεση επαφή με τους αγωνιστικούς χώρους ή τους χώρους αποδυτηρίων. Κάθε προσωρινή ως άνω παραχώρηση χώρου των αθλητικών εγκαταστάσεων γίνεται μετά από εισήγηση από το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης του ύψους του ενοικίου, που θα πρέπει ο αθλητικός φορέας να καταβάλει και του ορισμένου χρόνου που γίνεται η παραχώρηση η οποία και θα εγκρίνεται από το Δ.Σ του Δήμου Ιλίου. Κυλικεία μπορούν να λειτουργούν στους αθλητικούς χώρους, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και η εκμίσθωσή τους γίνεται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα σχετικό νόμο. Οι ώρες λειτουργίας των κυλικείων ακολουθούν αυτές των αθλητικών χώρων και αναφέρονται στο σχετικό συμφωνητικό μισθώσεως. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 26

28 Στα κυλικεία και λοιπούς αθλητικούς χώρους απαγορεύεται η διάθεση αλκοολούχων ποτών, προϊόντων καπνού και κάθε είδους φαρμάκων, φαρμακευτικών ή παρεμφερών ουσιών και ιδιοσκευασμάτων. Ο μισθωτής ή διαχειριστής του κυλικείου είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα του χώρου. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους κλειστούς αθλητικούς χώρους. Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίμων και ποτών στους προπονητικούς ή λοιπούς κοινόχρηστους χώρους ατομικής υγιεινής και γενικά απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών στους αθλητικούς χώρους. Υπεύθυνο για την χωροθέτηση διαφημιστικών πινακίδων στους χώρους των αθλητικών εγκαταστάσεων είναι το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ιλίου. Η διάθεση των χώρων τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων θα γίνεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης δύναται να προσδιορίζει και άλλους χώρους, για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων οιασδήποτε μορφής. Δεν επιτρέπεται να καλύπτονται ή να μετακινούνται καθ οιονδήποτε τρόπο τα εμβλήματα του Δήμου Ιλίου. Το οιοδήποτε διαφημιστικό έσοδο αφορά σε όλη την αγωνιστική περίοδο από Σεπτέμβριο τρέχοντος έτους έως Ιούνιο επομένου έτους και δύναται να αναπροσαρμόζεται. Εκτός από τις χωροθετημένες πινακίδες μπορούν να τοποθετούνται και κινητές πινακίδες από τις αγωνιζόμενες ομάδες και λοιπούς δικαιούχους (ΕΟΠΕ, ΕΠΣ κλπ), σε συμφωνούμενα σημεία στους αγωνιστικούς χώρους αρμοδιότητας του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης κατά την διάρκεια των αγώνων σύμφωνα και με τις προκηρύξεις των αντίστοιχων ομοσπονδιών, με την υποχρέωση των δικαιούχων ομάδων και φορέων να καθαιρούν τις ως άνω διαφημιστικές πινακίδες μετά το τέλος των αγώνων και να καθαρίζουν τους αντίστοιχους χώρους. Τα διαφημιστικά έσοδα από αυτές, θα εισπράττουν οι ομάδες και θα αποδίδουν το νόμιμο ποσοστό των ανωτέρω εσόδων στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, βάσει του άρθρου 56 του νόμου 2575/99 όπως ισχύει, με την προσκόμιση των αντίστοιχων συμφωνητικών τουλάχιστον δύο ημέρες πριν την έναρξη του αγώνα στον οποίο αφορούν. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 27

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Τμήμα: Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 650 3000, FAX: 210 6510649 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 99-ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 210-2637395 ΦΑΞ: 210-2626007 Εmail:politistiko@ilion.gr Αριθ. Πρωτ.:1660/26-7-2013

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Εισαγωγή. Άρθρο 2 Σκοπός - Λειτουργία των Δημοτικών Χώρων Άθλησης

Άρθρο 1 Εισαγωγή. Άρθρο 2 Σκοπός - Λειτουργία των Δημοτικών Χώρων Άθλησης 1 Άρθρο 1 Εισαγωγή Ο παρών Κανονισμός συντάχθηκε για να αποτελέσει το θεσμικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα καθορίζεται η διαχείριση και λειτουργία των Δημοτικών χώρων άθλησης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ήµου Χαλανδρίου.

Κανονισµός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ήµου Χαλανδρίου. Κανονισµός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων ήµου Χαλανδρίου ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ Ο παρών κανονισµός καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας όλων των ηµοτικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 6/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 6/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 6/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή τρίτη (23η) του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 12 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 1 2 Ιουνίου 12 στο Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις που παραχωρούνται προς χρήση Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007 Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007 ΑΡΘΡΟ 1 Έφορος Κατ εξουσιοδότηση του Δ.Σ. του συλλόγου, την εποπτεία του τμήματος ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Αρ. πρωτ.1024 Προς Όλα τα σωματεία μας Παλλήνη 30/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κύριε Πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Με τον παρόντα ειδικό κανονισμό καθορίζονται τα σχετικά με την λειτουργία της Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου (Κ.Λ.Η.). Ο κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθμ.πρωτ. 824 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη : 1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα, 2. Το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΑ 2005. Πάροδος Ηρακλέους 116 Εγλυκάδα Τηλ. 2610 640022,6944784065 EMAIL athlopol@otenet.

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΑ 2005. Πάροδος Ηρακλέους 116 Εγλυκάδα Τηλ. 2610 640022,6944784065 EMAIL athlopol@otenet. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΑ 2005 Πάροδος Ηρακλέους 116 Εγλυκάδα Τηλ. 2610 640022,6944784065 EMAIL athlopol@otenet.gr Πρόταση συνεργασίας Χορηγία και υποστήριξη της Ακαδημίας ποδοσφαίρου

Διαβάστε περισσότερα

2) Απόδειξη καταβολής παραβόλου ύψους τετρακοσίων (400) Ευρώ (κατατίθεται στην Εθνική ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

2) Απόδειξη καταβολής παραβόλου ύψους τετρακοσίων (400) Ευρώ (κατατίθεται στην Εθνική ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την Ίδρυση και Λειτουργία Ιδ. Γυμναστηρίων και Ιδ. Σχολών Εκμάθησης Αθλημάτων

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την Ίδρυση και Λειτουργία Ιδ. Γυμναστηρίων και Ιδ. Σχολών Εκμάθησης Αθλημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δικαιολογητικά που απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΟΠΑ 4-10-2012, 10-7-2014 και 30-10-2014) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου εγκρίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Πίνακας περιεχομένων Στόχος Πρωταθλήματος...3 Κατηγορίες Τμημάτων...4 Τρόπος Διεξαγωγής...4 Γήπεδα-Χώροι Διεξαγωγής Αγώνων...4 Ημέρες Ώρες Τέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015 1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Μ Α Ι Ο Σ / Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2015 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 8 η / 27.3.2013 Αριθ. Απόφασης: 74/2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 8 η / 27.3.2013 Αριθ. Απόφασης: 74/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ε.Π.Ο. 2 0 1 4 Περιεχόµενα Προοίµιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή από ηµεδαπούς... 1 ικαίωµα άσκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 1 Ο ι ε γ κ α τ ε σ τ η μ έ ν ε ς σ τ η Θ ε ρ μ ο κ ο ι τ ί δ α ν ε ο φ υ ε ί ς ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ έ ς ομάδες/εταιρείες/επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Ο κανονισμός εκδίδεται σε συνέχεια του καταστατικού του Ναυταθλητικού Ομίλου Αλεξανδρούπολης με σκοπό τον

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 289/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Κανονισµού λειτουργίας Αθλητικών εγκαταστάσεων του ήµου Χαλανδρίου

Αριθ. Απόφασης 289/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Κανονισµού λειτουργίας Αθλητικών εγκαταστάσεων του ήµου Χαλανδρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 1. ΣΤΟΧΟΣ Το ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ διοργανώνει τουρνουά ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ με την Αιγίδα της ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ και στόχος του είναι η ψυχαγωγία και η άθληση των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 56 Τ. Κ. 11742, Αθήνα 4 ος όροφος τηλ. : 210-9250280 fax : 210-9250290 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ενεργούντος (ούσας) με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του μαθητού η των μαθητών. όνομα.γεννηθείς (θείσα)., την

ενεργούντος (ούσας) με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του μαθητού η των μαθητών. όνομα.γεννηθείς (θείσα)., την ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ : - Του Σωματείου μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ", του οποίου η έδρα είναι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το προβλεπόμενο στην διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, Ιανουάριος 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών δέχεται προτάσεις συνεργασίας εταιριών, οι οποίες επιθυμούν να προβληθούν στην πίσω πλευρά των εισιτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοποίηση Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπως ισχύει: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αλίαρτος, 27-02-2015 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Tαχ. /νση: Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002600935 2015-02-26

15REQ002600935 2015-02-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Αριδαία 16/2/2015 ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΡΙ ΑΙΑΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Πλατεία Αγγελή Γάτσου ΤΑΧ. ΚΩ ΙΚΑΣ: 58400 Αριδαία ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 23840-21339 FAX: 23840-21526 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 7 / 2 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ Πληροφορίες FAX Ταχ. Διεύθυνση Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ (Έκδοση Μάιος 2007)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ (Έκδοση Μάιος 2007) Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η Σ Τ Ο Υ Ξ Ι Φ Ο Μ Α Χ Ο Υ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Δ.1 Για όλους τους ολυμπιακούς και προ-ολυμπιακούς αγώνες, ισχύουν μόνον οι κανόνες του Ολυμπιακού Καταστατικού Χάρτη, ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1ο Ορισµοί 1. Η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας για κάθε αναγνωρισµένη από την ιεθνή Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ.: 2810 283385-2810 330193, FAX : 2810 330194 Web: www.ish.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Αγώνες Ιστορικής Μνήμης - 4 Οκτωβρίου 2015 - www.neasmirnihistoricrun.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Αγώνες Ιστορικής Μνήμης Νέα Σμύρνη 2015 4 Οκτωβρίου 2015 Αγώνες: 10 Χλμ., 5 Χλμ., 2,5 Χλμ. Ο Πολιτιστικός Οργανισμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Ταχ. Κώδικας : 185 10 Πειραιάς TELEFAX : 210 4224000 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΚΟΠΟΙ Η δημιουργία Δημοτικού Λαχανόκηπου είναι μια δράση που απευθύνεται στην τοπική κοινωνία με καθαρά κοινωνικά και φιλοπεριβαλλοντικά χαρακτηριστικά.

Διαβάστε περισσότερα

Σμύρνης 14, Ζωγράφου 15772 Τηλ.: 2107794375 E-mail: foinikas.liatsis@gmail.com. Προκήρυξη

Σμύρνης 14, Ζωγράφου 15772 Τηλ.: 2107794375 E-mail: foinikas.liatsis@gmail.com. Προκήρυξη Προκήρυξη Παράλληλα με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατάβασης (DHI), το σωματείο Π.Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ και η Ένωση Ποδηλατιστών Γρεβενών διοργανώνουν αγώνα κατάβασης open. Γενικό Πρόγραμμα Αγώνα: Σάββατο 11/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ ηµοσθένης Κ. Αλεξόπουλος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΑΝΑΛΥΤΙΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΙΟΥ ΣΚΙΙ Η διαφήµιση ενός χορηγού στον χώρο του αθλητισµού,

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( Γ.Π.οικ. 104720/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης)

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( Γ.Π.οικ. 104720/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης) Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( Γ.Π.οικ. 104720/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης) 1. Πίνακας Επιβαλλόμενων Προστίμων ανά σύμφωνα με το ν. 3868/2010. ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

24/10/13. Εισαγωγή. Η σηµερινή κατάσταση Προβλήµατα & προοπτικές. Τοπικό Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Ανάπτυξης του Αθλητισµού

24/10/13. Εισαγωγή. Η σηµερινή κατάσταση Προβλήµατα & προοπτικές. Τοπικό Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Ανάπτυξης του Αθλητισµού ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ Εισαγωγή Δρ. Βασίλης Κάκκος vkakkos@hotmail.com Συντονιστής Γενικός Διευθυντής ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΑΚΑ) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 1/7/2015 Κανονισμός μελών Α.Σ.Μ. Γλυφάδας Αγωνιστική περίοδος 2015-2016 1 Μέλη και αθλητές 1.1 Μέλη του συλλόγου μπορούν να είναι και αθλητές του με δικαίωμα συμμετοχής,

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ-ΣΟΥΔΑ Τ.Κ. 73 200 ΤΗΛ.: 28210-80194, 80195 FAX : 28210-80215 ΑΡ. ΕΣΩΤ. ΠΡΩΤ. 19/10/06/2011 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:114/10/06/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 6 Μαΐου 2006 Α/Α Απόφαση ΔΣ 1 ΒΕ 1 24/2/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ημερομηνία Κεφάλαιο Περιεχόμενο Κεφάλαιο 4, παράγραφος 3 προστίθεται το εξής : «Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις Άρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

α) ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα).

α) ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα). Αρθρο Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας (άρθρο 16 Ν. 2874/2000) Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας (άρθρο 16 Ν. 2874/2000) Κάθε εργοδότης υποχρεώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΦΙΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 FAX 26510 77647 e mail epsip1952@yahoo.com Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Γ Ι Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Μάρκου Σιακαβάρα 8α / Κοζάνη / 50100 / epskozanis.gr / info@epskozanis.gr / Tηλ: 24610 34671-23503 / Φ: 2461039133 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δήμου ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής στην κλήρωση

Όροι συμμετοχής στην κλήρωση adidas Open Run Όροι συμμετοχής στην κλήρωση ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία adidas Hellas ΑΕ, και έδρα στην Γλυφάδα (Λεωφ. Βουλιαγμένης 112) (εφεξής ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα. 3/10/2009

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα. 3/10/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα. 3/10/2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ /νση: Παν/πολη-Πάτρα Αρ. Πρωτ. Τ.Κ. : 265.00 ΤΗΛ κ FAX : 2610-993055 Προς : Όλα τα µέλη της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ: 1. Συµµετέχουν, εφόσον κληθούν σε όλους τους Αγώνες που υπάρχει εθνική εκπροσώπηση και αξιολογούνται από την Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Ο χρήστης του συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων για να εισέλθει στον ιστότοπο πληκτρολογεί : www.e-omae-epa.gr

Ο χρήστης του συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων για να εισέλθει στον ιστότοπο πληκτρολογεί : www.e-omae-epa.gr Ο χρήστης του συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων για να εισέλθει στον ιστότοπο πληκτρολογεί : www.e-omae-epa.gr Η κεντρική οθόνη του ιστότοπου χωρίζεται σε 4 περιοχές. Η αριστερή περιοχή με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16

ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16 ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16 Αγαπητοί Γονείς, Oι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.) έχουν σαν σκοπό να εξυπηρετούν τους εργαζομένους γονείς και να εξασφαλίζουν στο παιδί ασφαλή διαμονή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, που εδρεύει στην οδό Κόνιαρη 45, διοργανώνει από 12/08/2013 έως και 20/09/2013

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 17-9-2015 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 461 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 17-9-2015 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 461 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ Προς: Σωματεία TAEKWON-DO I.T.F. Θεσσαλονίκη 17-9-2015 Μέλη της Α.Ο.Τ.Ε. Αρ. Πρ. 461 Π ΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Αθλητική Ομοσπονδία TAE KWON-DO Ελλάδος σε συνεργασία με τον ΑΣ Απόλλων Δράμας, προκηρύσσει Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 3/2014/Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Συνέχιση εξέτασης καταγγελίας 1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης sxpol.poleod@cityofathens.gr 2) Δ/νση Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας 1. Η «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» παρέχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφ όσον ο σπουδαστής έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα