ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ"

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ β ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ

2 Η Επιχειρηµατική Ιδέα Η επιχειρηµατική ιδέα είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τον επιχειρηµατία. Ξεκινά από την ανεξερεύνητη γνώµη του ότι οι καταναλωτές έχουν µια ανάγκη (ή επιθυµία) και ότι αυτή είναι δυνατό να ικανοποιηθεί µε την παραγωγή και διάθεση ενός συγκεκριµένου προϊόντος ή την παροχή µιας συγκεκριµένης υπηρεσίας που θα καταλήξει σε οικονοµικό όφελος. Η επιχειρηµατική ιδέα είναι µια υπόθεση ότι µια συγκεκριµένη επιχειρηµατική οµάδα έχει την τεχνική και οικονοµική δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή µια υπηρεσία για το οποίο υπάρχει εκδηλωµένη ζήτηση σε ποσότητα και τιµή, τόση ώστε να υπάρχει διαφορά µεταξύ συνολικού κόστους και συνολικής προσόδου και έτσι να προκύπτει κέρδος. Η επιχειρηµατική ιδέα είναι δυνατό να υλοποιηθεί µε πόρους της επιχειρηµατικής οµάδας. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε η επιχειρηµατική ιδέα είναι αρχικά ανέφικτη ή απορρίπτεται. Εφόσον πρόκειται για επιχειρηµατικές δραστηριότητες του «κοινωνικού τοµέα» το κέρδος µεταφράζεται σε κοινωνική αναγνώριση της οποίας συνέπεια είναι η εκλογή ή ο επαναδιορισµός σε θέσεις της διοίκησης. Η σύνδεση της επιχειρηµατικής ιδέας µε το κέρδος είναι συνυφασµένη µε τον επιχειρηµατικό κίνδυνο. Σε περίπτωση που το αναµενόµενο κέρδος είναι χρηµατικό, ο επιχειρηµατικός κίνδυνος είναι ανάλογος του αναµενόµενου ποσού. Σε περίπτωση δραστηριοτήτων του κοινωνικού τοµέα, µολονότι ο επιχειρηµατικός κίνδυνος είναι περιορισµένος, οι συνέπειές του είναι η αποτυχία και κατ επέκταση η απώλεια της πολιτικής στήριξης, είτε από τους κοµµατικούς οργανισµούς, είτε από το λαό. Η µελέτη της γέννησης της επιχειρηµατικής ιδέας απασχολεί διάφορες επιστηµονικές περιοχές, µεταξύ των οποίων και αυτές που χρησιµοποιούνται από τη διοίκηση των επιχειρήσεων. Οι επιχειρηµατικές ιδέες ανήκουν σε µια από τις δύο γενικές κατηγορίες, µιµητικές ή καινοτόµες, παρά το γεγονός ότι κάθε ολοκληρωµένη επιχειρηµατική ιδέα έχει χαρακτηριστικά που ανήκουν και στις δύο κατηγορίες. Xαρακτηρίζονται από: Μεταφορά σε µια περιοχή µιας επιτυχηµένης επιχειρηµατικής ιδέας από µια άλλη περιοχή. Επανάληψη µιας επιτυχηµένης παραγωγικής διαδικασίας. Αντιγραφή ή αποµίµηση ενός επιτυχηµένου προϊόντος. Μεταφορά σε µια περιοχή µιας επιτυχηµένης εµπορικής πρακτικής.

3 ηµιουργούνται γεννώνται από: Προσφορές των πωλητών του απαραίτητου εξοπλισµού. Παρατήρηση του επιχειρηµατία. Προτάσεις στελεχών που έχουν την τεχνογνωσία και εργάζονται σε επιτυχηµένες επιχειρήσεις µε το ίδιο αντικείµενο, που έχουν σκοπό: Να αποτελέσουν µέλη της επιχειρηµατικής οµάδας, ή την ίδια την επιχειρηµατική οµάδα, ακόµη και µε τη βοήθεια της επιχείρησης από την οποία αποχωρούν (διαδικασία «Εκσφενδόνισης» Spin-Off). Να βελτιώσουν τις αποδοχές τους στη νέα επιχείρηση. Να αλλάξουν γεωγραφικό χώρο εργασίας. Να αλλάξουν περιβάλλον εργασίας. Να ανέλθουν κοινωνικά, αποκτώντας την εικόνα του απαραίτητου ή και ειδικού. Παρατήρηση των επιτυχηµένων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων άλλων περιοχών. εν είναι µιµητική επιχειρηµατική ιδέα: Η συµµετοχή σε αλυσίδα τυποποιηµένων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων (Franchising). Η παραγωγή µε άδεια του κατασκευαστή (Licensing). Η συµµετοχή σε κοινή εµπορική ονοµασία (Brand-Name Users). Η συµµετοχή σε κοινή επιχειρηµατική δραστηριότητα (Clusters) Καινοτόµες Επιχειρηµατικές Ιδέες. Οι καινοτόµες επιχειρηµατικές ιδέες µπορεί να είναι τεχνολογικές, εµπορικές, οργανωτικές, χρηµατοδοτικές ή και περιβαλλοντολογικές. Είναι δυνατό να ανήκουν σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, τον πρωτογενή, τη µεταποίηση ή την παροχή υπηρεσιών. Xαρακτηρίζονται από: Προϊόντα των οποίων τα φυσικά χαρακτηριστικά εµφανίζονται για πρώτη φορά. Παραγωγική διαδικασία προϊόντων που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά µε τρόπο διαφορετικό από αυτόν που παράγονται ήδη.

4 Επεξεργασία των προϊόντων σε ανώτερο βαθµό, πλησιέστερο στην κατανάλωσή τους (πχ προτηγανισµένες πατάτες). Οργάνωση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας κατά τρόπο που δεν έχει προηγουµένως εφαρµοστεί από άλλους. Χρηµατοδότηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας από πηγές που δεν έχουν ξαναχρησιµοποιηθεί για το σκοπό αυτό. Προϊόντα τα οποία ήδη κυκλοφορούν στην αγορά, παράγονται µε τον ίδιο τρόπο, διατίθενται όµως στους καταναλωτές µε διαφορετικό τρόπο, όπως: Από κανάλια διανοµής που για πρώτη φορά διανέµουν τέτοια προϊόντα (π.χ. η διανοµή ηλεκτρικών συσκευών µε κουπόνια εφηµερίδων, από τα πρακτορεία εφηµερίδων). Από συστήµατα µεταφοράς που δεν έχουν άλλη φορά µεταφέρει τέτοια προϊόντα (πχ η µεταφορά µουσικής µέσα από το διαδίκτυο [Internet]). Σε συσκευασία που δεν έχει χρησιµοποιηθεί άλλη φορά για τέτοια προϊόντα (πχ µακαρόνια σε γυάλινο βάζο). Μονάδες διανοµής που δεν έχουν άλλη φορά χρησιµοποιηθεί (πχ τα χαρτοµάντηλα ένα ένα). Συνδυασµός προϊόντων που δεν έχει χρησιµοποιηθεί εµπορικά άλλη φορά (πχ έπιπλα και ηλεκτρονικοί υπολογιστές). Προϊόντα που συνδέονται µε την ψυχολογία των καταναλωτών µε διαφορετικό από τον συνηθισµένο τρόπο (πχ σύνδεση της κατανάλωσης της κατανάλωσης απορρυπαντικών και της κοινωνικής εικόνας του καταναλωτή) Προϊόντα ανατρεπτικά των καταναλωτικών συναρτήσεων, δηλαδή τα οποία ανατρέπουν το νόµο της προσφοράς και της ζήτησης (πχ η παραγωγή και διάθεση ακριβότερων προϊόντων επειδή έχουν παραχθεί σε ψυχολογικά επιθυµητό περιβάλλον, όπως οικολογικά, παραδοσιακά ή υψηλής τεχνολογίας) ηµιουργούνται γεννώνται από: Επιχειρηµατίες και υποψήφιοι επιχειρηµατίες, που διερευνούν νέους τρόπους οργάνωσης, χρηµατοδότησης και διανοµής των προϊόντων ή και των υπηρεσιών.

5 Επιστήµονες και ερευνητές που εργάζονται σε επιχειρήσεις και διερευνούν τις δυνατότητες νέων βιοµηχανικών εφαρµογών σε αποδεδειγµένες επιστηµονικές θεωρίες. Επιστήµονες και ερευνητές που εργάζονται σε ερευνητικά κέντρα και διερευνούν τις δυνατότητες εργαστηριακής απόδειξης επιστηµονικών θεωριών, µέσα από τη διεξαγωγή βασικής έρευνας. Τεχνικοί που εργάζονται σε επιχειρήσεις παραγωγής αγαθών ή προσφοράς υπηρεσιών του ίδιου ή συγγενούς κλάδου. Στελέχη επιχειρήσεων που εργάζονται στον τοµέα του Marketing, των πωλήσεων, της χρηµατοδότησης ή και στις διοικητικές υπηρεσίες. Επιστήµονες που διδάσκουν σε Πανεπιστήµια ή και ΤΕΙ και διεξάγουν εφαρµοσµένη έρευνα. Φοιτητές, που στα πλαίσια των σπουδών τους συµµετέχουν και στην έρευνα που διεξάγεται στο εκπαιδευτικό ίδρυµα στο οποίο φοιτούν. Υποψήφιοι διδάκτορες, οι οποίοι στα πλαίσια της εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής πρέπει να παράγουν και να ανακοινώσουν νέα επιστηµονική γνώση. Νέοι πτυχιούχοι, οι οποίοι επιλέγουν τη σταδιοδροµία στον ιδιωτικό τοµέα της επιχειρηµατικότητας. Οµάδες καθηγητών και φοιτητών των ΑΕΙ και ΤΕΙ, οι οποίοι αναζητούν νέους τρόπους επιχειρηµατικής εκµετάλλευσης των επιστηµονικών τους γνώσεων και ικανοτήτων στα πλαίσια της «Ακαδηµαϊκής Εκσφενδόνισης» [Academic Spin-Off]. Μακροχρόνια άνεργοι, οι οποίοι βλέπουν ως µόνη διέξοδο την αυταπασχόληση και προσπαθούν να εκµεταλλευτούν τη σωρεία προγραµµάτων επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων που τους υποκινούν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Οµάδες εργαζοµένων σε επιχειρήσεις, στα πλαίσια των «Κύκλων Ποιότητας» [Quality Circles] και του «Καταιγισµού Ιδεών» [Brain Storming]. Ειδικές οµάδες εργαζοµένων που συνιστώνται µε σκοπό τη διατύπωση καινοτοµιών. εν είναι καινοτόµα η επιχειρηµατική ιδέα όταν το αντικείµενό της είναι: Η εξάπλωση µιας επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε νέες αγορές.

6 Η διαφοροποίηση [Diversification] προϊόντων ή υπηρεσιών, ύστερα από µια έρευνα της αγοράς και προκειµένου να προσαρµοστεί το προϊόν ή υπηρεσία στις νέες προτιµήσεις των καταναλωτών. Η διαφήµιση από διαφηµιστικά µέσα, έστω και αν δεν έχουν χρησιµοποιηθεί άλλοτε για τη διαφήµιση τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών. Η διαφοροποίηση της πιστωτικής πολιτικής µιας επιχείρησης. Η αναβίωση παραγωγικών ή εµπορικών πρακτικών που έχει εγκαταλειφθεί, ανεξάρτητα από το χρόνο που έχει παρέλθει από την εγκατάλειψή της. Η χρησιµοποίηση νέων, έστω και καινοτόµων, µεθόδων διάδοσης των µηνυµάτων, που η επιχείρηση θεωρεί ως βάση της προσέλκυσης καταναλωτών. Η αλλαγή της πολιτικής της επιχείρησης, σε ότι αφορά τα στοιχεία που συνθέτουν την προσωπικότητά της στην αγορά (συνδυασµός τιµολόγησης προώθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών συσκευασίας υπηρεσιών µετά την πώληση). Η επιλογή άλλου συνδυασµού πολιτικής, που έχει ήδη αποδειχθεί επιτυχηµένος στο παρελθόν, είτε από επιχειρήσεις που είχαν ένα συνολικά επιτυχηµένο, ή αποτυχηµένο, αποτέλεσµα, ανεξάρτητα από τις ενδείξεις που η επιστηµονική ανάλυση καταλήγει. Τα πειστικά εφευρήµατα προς τους άµεσους (τελικούς) ή έµµεσους (χονδρεµπόρους) καταναλωτές, που απευθύνονται, είτε στην ψυχολογική τους εµπλοκή, είτε στη ικανοποίηση της ανάγκης τους να συµµετέχουν στο «συρµό» των συνθηκών και αναµενοµένων εξελίξεων της αγοράς, που αποτελούν την αντίδραση στη µεταβολή, κυρίως όταν αυτή αφορά την πρωτοβουλία για την τοποθέτηση της θρυαλίδας που είναι ενδεχόµενο και επιθυµητό να προκαλέσει την έκρηξη από την οποία, µια τέτοια µεταβολή, θα προέλθει.

7 Η γενική σειρά την οποία ακολουθεί µια επιχειρηµατική ιδέα είναι: ΓΕΝΝΕΣΗ Ι ΕΩΝ ΙΑΛΟΓΗ ΤΩΝ Ι ΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΚΙΜΗ ΤΗΣ Ι ΕΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ MARKETING ΕΠΙΧΕΙΡΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΟΚΙΜΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ο καταιγισµός ιδεών, αποτελεί την πλέον επιτυχηµένη, και για το λόγο αυτό και την πλέον προσφιλή, διαδικασία παραγωγής καινοτόµων ιδεών. εν αποτελεί µέθοδο, αλλά διαδικασία από την οποία ελπίζεται να προκύψουν καινοτόµες επιχειρηµατικές ιδέες στις επιχειρήσεις, κυρίως µεγάλες, όπου η παραγωγή των καινοτόµων ιδεών αναµένεται από τους ίδιους τους εργαζόµενους. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΩΝ Η διαδικασία παραγωγής ιδεών για την επίλυση ενός προβλήµατος ή για ένα συγκεκριµένο θέµα, περνά από τα εξής στάδια: Το στάδιο προετοιµασίας Σ αυτό το στάδιο πρέπει να γίνουν οι εξής επί µέρους ενέργειες: Καθορισµός του προβλήµατος που θέλουµε να επιλύσουµε. Συλλογή και διερεύνηση των σχετικών πληροφοριών και στοιχείων. Μελέτη και ανάλυση όλων των στοιχείων του προβλήµατος. Το στάδιο εφαρµογής Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου µπαίνει σ ενέργεια η φαντασία για την παραγωγή ιδεών. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να αναζητηθεί η απάντηση σε µια σειρά ερωτήσεων, σκέψεων και συσχετισµών, που ο Α. Osborn προσδιόρισε ως εξής:

8 ιαφορετική Χρησιµότητα. Μπορεί η ιδέα µας να χρησιµοποιηθεί για άλλους σκοπούς; Τι άλλες εφαρµογές µπορεί να έχει αν τροποποιηθεί κατάλληλα; Προσαρµογή. Τι άλλο µοιάζει µ αυτή την ιδέα; Ποια άλλη ιδέα θυµίζει; Υπάρχει κανένα προηγούµενο στην Ιστορία; Τροποποίηση. Μήπως θα έπρεπε να προσδώσουµε µια νέα υφή, ν αλλάξουµε την έννοια, το χρώµα, την κίνηση, τον ήχο, τη διαταγή, τη µορφή, το σχήµα; Τι αλλαγές θα µπορούσαµε να επιφέρουµε; Μεγέθυνση. Τι θα µπορούσαµε να προσφέρουµε; Περισσότερο καιρό; Μεγαλύτερη συχνότητα; Ισχύ; Ύψος; Μήκος; Πάχος; Πρόσθετη αξία; Πρόσθετα συστατικά; ιπλασιασµό; Πολλαπλασιασµό; Υπερβολή; Υποκατάσταση. Ποιος άλλος; Τι άλλο; Άλλα στοιχεία; Άλλα υλικά; Άλλη διαδικασία; Άλλη δύναµη; Άλλος τρόπος αντιµετώπισης; Άλλος τόνος; Ανακατανοµή. Μήπως πρέπει ν αλλάξουµε τα επί µέρους στοιχεία; Άλλο διάγραµµα; Αλλαγή αριθµού; Αναδίπλωση. Αντιστροφή των θετικών παραγόντων. Αντιθέσεις; Αναστροφή; Εναλλαγή των ρόλων; Συγκερασµός. Μήπως έπρεπε να δηµιουργήσουµε ένα καινούργιο κράµα; Συστοιχία; Σύνολο; Μήπως θα έπρεπε να συνενώσουµε τις διάφορες ενότητες ή στόχους; Ή τον τρόπο προσέλκυσης; Ή και τις ίδιες τις ιδέες;

9 Το στάδιο της αξιολόγησης Στο στάδιο αυτό, µε την κρίση αξιολογούµε τις ιδέες που έχουµε παράγει. Τις σταθµίζουµε, εντοπίζουµε τα µειονεκτήµατά τους, τις αναλύουµε και τελικά επιλέγουµε εκείνες που νοµίζουµε ότι ανταποκρίνονται καλύτερα στη λύση του προβλήµατός µας.

10 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Βασική προτεραιότητα της δράσης του Συµβουλευτικού Κέντρου Επιχειρηµατικότητας του Τ.Ε.Ι Πειραιά είναι η εκπόνηση ενός οδηγού επιχειρηµατικού σχεδίου έτσι ώστε οι φορείς επιχειρηµατικών ιδεών να έχουν µια πρώτη γνώση για το τι θα πρέπει να κάνουν έτσι ώστε να στήσουν µια επιχείρηση. Ο οδηγός επιχειρηµατικού σχεδίου(business plan), παρέχει τις βασικές πληροφορίες για το τι χρειάζεται αρχικά να προγραµµατίσει κάποιος που θέλει να προετοιµάσει µια επιχείρηση και αν τελικά µε την σύνταξη του σχεδίου αυτού προκύπτει ότι η λειτουργία της επιχείρησης θα είναι βιώσιµη και ανταγωνιστική στην αγορά.

11 10 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ Εκκίνηση: τι σχεδιάζετε; Γιατί; 1. καθορίστε τις επιχειρηµατικές σας δραστηριότητες 2. Καθορίστε την τρέχουσα κατάσταση της επιχείρησης 3. Καθορίστε την εξωτερική αγορά, τον ανταγωνισµό και την τοποθέτηση σας στη αγορά 4. Καθορίστε τους βασικούς σας στόχους 5. Αναπτύξτε στρατηγική για την επίτευξη των στόχων αυτών 6. Εντοπίστε τους κινδύνους και τις ευκαιρίες 7. Αναπτύξτε στρατηγική για τον περιορισµό των κινδύνων και την εκµετάλλευση των ευκαιριών 8. ιαµορφώστε τις στρατηγικές σε αποτελεσµατικό σχέδιο 9.Προβάλλετε δαπάνες, κέρδη, ταµειακή ροή 10. Ολοκληρώσετε το σχέδιο

12 ΕΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Αφού καταλήξουµε στο σχέδιο πρέπει να το καταγράψουµε. Ο σχεδιασµός της σύνταξης του σχεδίου θεωρείται ότι είναι σχεδόν εξίσου σηµαντικός µε τον καθαυτό επιχειρηµατικό σχεδιασµό. Το επιχειρηµατικό σχέδιο πρέπει να είναι ακριβές και ευανάγνωστο αλλά και όσο το δυνατόν µικρότερο. Η έκταση του πρέπει να κυµαίνεται από σελίδες, ανάλογα µε την πολυπλοκότητα της εταιρίας, προφανώς όµως είναι δύσκολο να περιορίσουµε το σχέδιο στο ιδανικό µέγεθος καθώς υπάρχουν τόσα πολλά που θέλουµε να πούµε όταν περιγράφουµε µια επιχείρηση. Πρέπει να δώσουµε την τεκµηρίωση και τις πληροφορίες που χρειάζονται οι αναγνώστες µας, έτσι ώστε να πάρουν τις απαραίτητες αποφάσεις ή να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες. Μερικές φορές πρέπει να τους δίνουµε κάτι παραπάνω από το ελάχιστο για να δείξουµε ότι έχουµε κάνει σωστό σχεδιασµό, ενώ σε άλλες περιπτώσεις πρέπει να κρατάµε και κάτι για τον εαυτό µας, ώστε να δίνουµε την εντύπωση ότι ξέρουµε περισσότερα από όσα γράφουµε. Η λύση είναι να συµπεριλάβουµε όλες τις πληροφορίες, χωρισµένες σε ενότητες ώστε να µη χρειάζεται να διαβαστεί ολόκληρο. Προσδιορίζουµε τι πρέπει να µάθει ο αναγνώστης, τι είναι εντελώς απαραίτητο για το σχέδιο και µετά το τεκµηριώνουµε µε την µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Βάζουµε πολλές και σαφείς επικεφαλίδες, στη συνέχεια περιλήψεις και στο τέλος τις λεπτοµέρειες. Έτσι, ο αναγνώστης µπορεί να είναι επιλεκτικός και να προχωρήσει στις λεπτοµέρειες µόνο σε θέµατα που τον αφορούν ειδικά.

13 ΕΚΑ ΒΗΜΑΤΑ 1. Αρχίστε µε τα αναπόφευκτα προκαταρκτικά ( περιεχόµενα, ευχαριστίες, ορισµοί ). 2. Κάντε µια περίληψη ( αυτό που λέµε executive summary ). 3. Ετοιµάστε το σκηνικό περιγράφοντας την επιχείρηση. 4. Εξετάστε την αγορά, τον ανταγωνισµό και την τοποθέτηση σας στην αγορά. 5. Εξηγήστε το όραµα, την αποστολή και τους στόχους σας. 6. Περιγράψτε την στρατηγική σας. 7. Εξηγήστε τα σχέδια σας για την ανάπτυξη των προϊόντων και/ή των υπηρεσιών σας. 8. Περιγράψετε τις χρηµατοοικονοµικές προβολές σας. 9. Επισηµάνετε τους κινδύνους και τις ευκαιρίες. 10. Καταλήξτε σε ένα συµπέρασµα. Το επιχειρηµατικό σχέδιο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγραφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό, ολοκληρωµένο, σύντοµο, κατανοητό και να αιχµαλωτίζει το ενδιαφέρον του επενδυτή-χρηµατοδότη. Το επιχειρηµατικό σχέδιο παρουσιάζεται πολύ συνοπτικά στον επενδυτή - χρηµατοδότη, αλλά συνοδεύεται από αναλυτικούς πίνακες, παραρτήµατα κλπ., στα οποία µπορεί αυτός να ανατρέξει για περισσότερη ενηµέρωση ή επιβεβαίωση κάποιων στοιχείων. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: 1. Περίληψη Σε αυτήν εξηγείται ο σκοπός του σχεδίου, ποιοι το συνέταξαν, το επίπεδο ευθύνης και αξιοπιστίας τους και τέλος αναλυτικά οι υποθέσεις που έλαβαν υπόψη τους και προχώρησαν στην σύνταξη του επιχειρηµατικού σχεδίου. Κατόπιν περιγράφεται πολύ σύντοµα η εταιρεία (τυχόν εµπειρία που διαθέτει), τα προϊόντα που παράγει, οι αγορές στις οποίες προσβλέπει. Επίσης γίνεται µια συνοπτική παρουσίαση των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, περιγράφεται σύντοµα το προτεινόµενο σχέδιο και οι στόχοι του, γίνεται µια περίληψη των κυριοτέρων σηµείων των αναµενόµενων µεγεθών και αποδόσεων και αυτά χρονοδροµούνται (ετήσιες πωλήσεις, καθαρά κέρδη για τα πρώτα πέντε χρόνια, IRR, NPV). Τέλος χρονοδροµούνται τα κεφάλαια που απαιτούνται και ο τρόπος που προτείνεται να χρησιµοποιηθούν.

14 2. Κύριο µέρος 2.1 Ιστορικό της εταιρίας Σε αυτό αναφέρεται η ηµεροµηνία που ξεκίνησε η υπάρχουσα δραστηριότητα (αν υπήρχε), η ανάπτυξή της, ιστορικά στοιχεία, ισολογισµοί τελευταίων ετών, το λογιστικό της σχέδιο, εκθέσεις ορκωτών λογιστών και εσωτερικού ελέγχου, η σηµερινή της χρηµατοδότηση, καθώς και οι µέτοχοι και διευθυντές της εταιρίας. 2.2 Πληροφορίες για τα προϊόντα Περιλαµβάνει κατηγορίες προϊόντων και περιγραφή τους, µοναδικότητα των προϊόντων και εφαρµογές τους, τεχνολογία που εφαρµόζεται και πως έχει κατοχυρωθεί, µελλοντικές εξελίξεις, και ποια είναι τα οφέλη των προϊόντων για τους καταναλωτές. 2.3 Πληροφορίες για την αγορά των προϊόντων & το ανταγωνιστικό τοπίο Έρευνα για τις υπάρχουσες και προβλεπόµενες αγορές σε σχέση και µε τη θέση της επιχείρησης στην αγορά Εξάρτηση της επιχείρησης ή µη από τρίτους Υπάρχοντες ή προβλεπόµενοι πελάτες, κατανοµή τους µε βάση γεωγραφικά και άλλα κριτήρια (segmentation), µερίδια αγοράς της εταιρίας Αγοραστικά πρότυπα των πελατών Υπάρχων ή µελλοντικός ανταγωνισµός (ισχυρά-ασθενή σηµεία, οµοιότητες, τρόποι αντίδρασης, ευκολία/δυσκολία εισόδου νέων ανταγωνιστών) Τεχνικές και πολιτική Marketing, τρόποι και ρυθµοί διείσδυσης της επιχείρησης ίκτυα πωλήσεων - διαθέσεως (απ' ευθείας ή µέσω αντιπροσώπων, αποκλειστικών ή µη) Τιµολόγηση των προϊόντων µε βάση τη χρησιµότητα αυτών στον καταναλωτή και στόχο την µεγιστοποίηση του κέρδους Τιµολογιακή και πιστωτική πολιτική της εταιρίας, Μελλοντικές εξελίξεις (απαραίτητες - επιθυµητές) Προτάσεις για έρευνα και ανάπτυξη των προϊόντων, προοπτικές ανάπτυξης Υπάρχει δυνατότητα διατήρησης των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της επιχείρησης έναντι των ανταγωνιστών της;

15 2.4 Τεχνικό µέρος και παραγωγική διαδικασία Επεξήγηση της παραγωγικής διαδικασίας Πηγές εξασφάλισης των πρώτων και βοηθητικών υλών Τεχνολογία, διάταξη των µηχανηµάτων και της ροής παραγωγής Χρησιµοποίηση υπεργολάβων (σε ποια µέρη του προϊόντος; µε τι κόστος; υπάρχουν συµφωνίες;) Προσδιορισµός των δαπανών παραγωγής σε διάφορα επίπεδα παραγωγής Ποιοτικός έλεγχος Αναφορά σε όλους τους κανονισµούς και τις απαιτούµενες άδειες ή διαδικασίες που απαιτούνται σε Εθνικό ή Κοινοτικό επίπεδο για την πώληση των προϊόντων 2.5 ιοίκηση Περιλαµβάνει το οργανόγραµµα της επιχείρησης, περιγραφές νευραλγικών θέσεων, τα βιογραφικά σηµειώµατα των σηµαντικών στελεχών της επιχείρησης καθώς και όρους απασχόλησής τους. Περιγράφει τις συνολικές ανάγκες σε προσωπικό ανά κατηγορία, ανάγκες για εκπαίδευση προσωπικού, και προτεινόµενους όρους απασχόλησης του εργατουπαλληλικού προσωπικού. 2.6 Οικονοµική ανάλυση Προβλέψεις για την επόµενη πενταετία για κύκλο εργασιών, καθαρά κέρδη, cash flows, προβλεπόµενοι ισολογισµοί, προβλεπόµενο χρηµατοδοτικό σχήµα και νεκρό σηµείο του κύκλου εργασιών. 2.7 Συνολική απαιτούµενη επένδυση Εδώ περιγράφονται µε λεπτοµέρεια τα βασικά στοιχεία της επένδυσης, χρόνος κατασκευαστικής περιόδου, χρόνος λειτουργίας της µονάδας, ληφθείσες προσφορές και συγκριτικοί πίνακες, κόστος εγκατάστασης, προλειτουργικές δαπάνες, ανάγκες σε κεφάλαια κινήσεως κλπ. 2.8 Απαιτούµενα κεφάλαια Εδώ παρουσιάζονται και χρονοδροµούνται τα απαραίτητα κεφάλαια (κατά στάδια ή όλα από την αρχή), περιγράφονται λεπτοµερώς οι πηγές άντλησης των κεφαλαίων και αναφέρεται εάν υπάρχουν διαθέσιµες εγγυήσεις. Εκτιµώνται η καθαρή παρούσα αξία (Net Present Value, NPV) και ο εσωτερικός βαθµός απόδοσης (Internal Rate of Return, IRR) των αναµενόµενων

16 αποδόσεων. Γίνεται η αξιολόγηση και ο έλεγχος του βαθµού αβεβαιότητας της αποδοτικότας της επένδυσης (ανάλυση νεκρού σηµείου, ανάλυση ευαισθησίας) όταν µεταβάλλονται βασικές παράµετροι που είχαµε αρχικά εκτιµήσει (βασικές υποθέσεις). 3. Συµπεράσµατα και Στρατηγικοί στόχοι της επιχείρησης Το επιχειρηµατικό πρόγραµµα κλείνει µε την εξαγωγή συµπερασµάτων και παρουσίαση των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης καθ' όλη της διάρκεια της οικονοµικής ζωής της µονάδας.

17 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Είναι απαραίτητο να υπάρχει µία ξεκάθαρη παρουσίαση των δραστηριοτήτων του συνεταιρισµού. Η περιγραφή της επιχείρησης είναι ο εταιρικός στόχος και θα πρέπει να προσφέρει τις παρακάτω πληροφορίες: Ποιοι είµαστε Τι σκοπεύουµε να προσφέρουµε Τις ανάγκες ποιας αγοράς σκοπεύουµε να καλύψουµε Γιατί η επιχειρηµατική ιδέα µας είναι βιώσιµη Πολλές φορές οι επιχειρηµατίες κάνουν το λάθος να λειτουργούν χωρίς εταιρικό στόχο, πράγµα που επηρεάζει την δυνατότητα της εταιρείας να αναπτυχθεί και να κερδοφορήσει. Μία οργανωµένη και κατανοητή περιγραφή της επιχείρησης βοηθάει στην επίτευξη συγκεκριµένων στόχων καθώς επίσης και στην σωστή παρουσίαση της επιχείρησης σε επενδυτές και µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Η παρουσίαση της επιχείρησης πρέπει να περιλαµβάνει: 1.1 Σύντοµη παρουσίαση της ευρύτερης αγοράς στην οποία προτίθεστε να δραστηριοποιηθείτε. Σκοπός είναι να αναλυθεί η αγορά και οι ευκαιρίες που προσφέρει για µακροπρόθεσµη ανάπτυξη. Ταυτόχρονα µε αυτή την παρουσίαση δίνεται η δυνατότητα να φανεί η θέση που µπορεί να καταλάβει η επιχείρηση σας στη συγκεκριµένη αγορά. Πρέπει να παρουσιασθεί η παρούσα κατάσταση της αγοράς αλλά και οι δυνατότητες της για µελλοντική ανάπτυξη. Επίσης θα πρέπει να αναλυθούν οι διάφορες κατηγορίες της αγοράς και πιο συγκεκριµένα οι πιθανές επιδράσεις που µπορεί να έχουν στην δικιά σας επιχείρηση. Είναι σηµαντικό να συµπεριλάβετε τα νέα προϊόντα και τις εξελίξεις της αγοράς που πιθανόν να βλάψουν ή να ωφελήσουν την επιχείρηση σας. Τέλος, πρέπει να παρουσιάσετε τις εθνικές ή οικονοµικές τάσεις και παράγοντες που θα επηρεάσουν την ανάπτυξη της επιχείρησης σας (νέοι αναπτυξιακοί νόµοι, ευνοϊκές χρηµατοδοτήσεις για νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του περιβάλλοντος κ.α)

18 Οι πληροφορίες που θα χρησιµοποιηθούν για την παρουσίαση της αγοράς πρέπει να είναι έγκυρες και να αναφέρονται στην παρούσα κατάσταση. εν πρέπει να χρησιµοποιηθεί µόνο µία πηγή πληροφοριών. Πληροφορίες µπορούν να συγκεντρωθούν από κυβερνητικούς φορείς, οικονοµικά έντυπα, ενώσεις σωµατεία, επιχειρηµατικές µελέτες και έρευνες πανεπιστηµίων. Σε µερικές περιπτώσεις η συγκέντρωση πρωτογενών στοιχείων από συνεντεύξεις µε πελάτες και προµηθευτές βοηθάει στο να σχηµατιστεί µία ξεκάθαρη εικόνα του τι ζητάει η αγορά και πως δραστηριοποιούνται οι ανταγωνιστές. 1.2 Περιγραφή της Επιχείρησης σας Είναι απαραίτητο να δηλώσετε µε µία ή δυο προτάσεις τον σκοπό της επιχείρησης σας και σε ποιόν απευθύνονται οι υπηρεσίες/ προϊόντα σας. Αυτό θα αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο και το όραµα της επιχείρησης που θα είναι και ο βασικός άξονας γύρω από τον οποίο θα αναπτυχθούν όλα. Μία ξεκάθαρη περιγραφή δείχνει αποφασιστικότητα. Με βάση αυτή την δήλωση µπορείτε να προχωρήσετε σε µία πιο λεπτοµερή περιγραφή της επιχείρησης σας. Πρέπει να δώσετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες στα ακόλουθα θέµατα: Τι είδους επιχείρηση θα είναι; (π.χ Χονδρικού - Λιανικού Εµπορίου, Βιοτεχνία, Κατασκευαστική Εταιρεία, Προσφοράς Υπηρεσιών;) Πότε ιδρύθηκε; Είναι υπάρχουσα ή νεοσύστατη επιχείρηση; Ποια είναι η νοµική της υπόσταση; (π.χ Α.Ε, Ο.Ε, Ε.Π.Ε, Συνεταιρισµός;) Ποιοι είναι οι εταίροι και τι γνώσεις / εµπειρίες προσφέρουν στην επιχείρηση; Ποια αγορά θα καλύψει; Ποιοι θα είναι οι πελάτες της; Πώς θα πωλούνται τα προϊόντα/ υπηρεσίες της; Ποιες δοµές υποστήριξης λειτουργίας θα αναπτυχθούν; (π.χ Τµήµα µηχανογράφησης, Εξυπηρέτησης πελατών, Μάρκετινγκ, Προώθηση πωλήσεων;) 1.3. Περιγραφή των Προϊόντων/ Υπηρεσιών σας Περιγράψτε τα προϊόντα/υπηρεσίες σας µε ιδιαίτερη έµφαση στον τρόπο που θα χρησιµοποιηθούν. ώστε συγκεκριµένες λεπτοµέρειες σχετικά µε το τι προσφέρεται και τις δυνατότητες εκµετάλλευσης τους από τους πελάτες σας,. Συγκεκριµένα περιγράψτε:

19 Τι προϊόντα / υπηρεσίες πουλάτε, Πως θα ωφεληθούν οι πελάτες σας από τα προϊόντα / υπηρεσίες σας, Ποια είναι η διαφοροποίηση των δικών σας προϊόντων / υπηρεσιών από τα υπόλοιπα της αγοράς ( το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτηµα). Πρέπει να παρουσιάσετε τους λόγους για τους οποίους τα προϊόντα / υπηρεσίες σας θα είναι επιτυχηµένα στην αγορά. Ειδικά εάν επιδιώκετε χρηµατοδοτήσεις αυτό το κοµµάτι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Επικεντρωθείτε στους παράγοντες επιτυχίας σας. Τονίστε τα δυνατά σας σηµεία και προβάλλετε επιχειρήµατα σχετικά µε την άρτια οργάνωση της επιχείρησης, την χρήση τεχνολογικού εξοπλισµού υψηλής ποιότητας, την σύγχρονη ανάπτυξη της αγοράς, την διαφοροποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών σας σε θέµατα ποιότητας και τιµής από τους ανταγωνιστές σας. Αποφύγετε τις αναφορές σε γενικούς στόχους και εξηγείστε τις µεθόδους που σκοπεύετε να χρησιµοποιήσετε για να ξεχωρίσετε. 2. ΑΓΟΡΑ 2.1. Περιγραφή τοποθέτησης Επιχείρησης στην Αγορά Η τοποθέτηση στην αγορά αποτελεί την ταυτότητα της επιχείρησης. Πως τα προϊόντα / υπηρεσίες σας θα σταθούν στην αγορά σε σχέση µε τους ανταγωνιστές σας. Για να ξεκαθαρίσετε την θέση σας στην αγορά πρέπει να γνωρίζετε την θέση των ανταγωνιστών σας και τις προτιµήσεις των πελατών σας. Με τα στοιχεία αυτά θα µπορέσετε να κατανοήσετε τι προσφέρουν οι ανταγωνιστές σας, ποια είναι τα δυνατά και αδύνατα σηµεία τους και τελικά να κατανοήσετε πως µπορείτε να διαφοροποιηθείτε µέσα στην αγορά. Αναπτύξτε την τοποθέτηση σας απαντώντας σε µερικά ερωτήµατα: Τι είναι ξεχωριστό στα προϊόντα / υπηρεσίες σας; Ποιες ανάγκες των πελατών σας µπορείτε να καλύψετε; Πως θα θέλατε να αντιλαµβάνεται η αγορά τα προϊόντα / υπηρεσίες σας; Πως τοποθετούνται οι πελάτες σας στην αγορά; Μπορείτε να ερευνήσετε για τους ανταγωνιστές σας κάνοντας επισκέψεις στην επιχείρηση τους ή ρωτώντας για τα προϊόντα / υπηρεσίες τους ώστε να µάθετε τι προσφέρουν και πόσο κοστίζουν. Προσπαθήστε να καλύψετε τοµείς σχετικά µε την διανοµή, τιµολόγηση, ποιότητα ώστε να µπορείτε να διαγνώσετε δυνατά και αδύνατα σηµεία των ανταγωνιστών σας.

20 Σηµαντικό είναι να κατανοήσετε τις συνήθεις πρακτικές της αγοράς, όπως τιµολόγηση, διανοµή, χρέωση κλπ. Πληροφορίες σχετικά µε αυτές τις πρακτικές είναι συνήθως διαθέσιµες από τα σωµατεία ενώσεις του κλάδου, τα επιµελητήρια, και τους κυβερνητικούς φορείς που ασχολούνται µε την επιχειρηµατικότητα Το Αγοραστικό Κοινό στο οποίο απευθύνεστε Σε αυτό το τµήµα θα αναπτύξετε τα επιχειρήµατα σας προς πιθανούς επενδυτές, εταίρους ότι η επιχείρηση έχει την δυνατότητα να καλύψει αρκετούς πελάτες σε µία αναπτυσσόµενη αγορά, και µπορεί να αποφέρει σηµαντικές πωλήσεις παρά τον υπάρχοντα ανταγωνισµό. Το τµήµα αυτό της µελέτης βιωσιµότητας πρέπει να δείξει το του υπάρχοντος αγοραστικού κοινού και τις τάσεις του και απαιτεί εκτεταµένη έρευνα Μέγεθος Αγοράς Στόχου / Τάσεις Το τµήµα αυτό αναλύει το συνολικό µέγεθος του αγοραστικού κοινού. Τέτοια χρήσιµα στοιχεία είναι συνήθως αποτελέσµατα ερευνών αγοράς. Μπορείτε να ψάξετε σε οικονοµικά περιοδικά ή έντυπα που ασχολούνται µε τον κλάδο που επιθυµείτε να δραστηριοποιηθείτε για να βρείτε στοιχεία. Συνδυάστε τα στοιχεία ώστε να δείξετε την υπάρχουσα κατάσταση και τις δυνατότητες ανάπτυξης. Στη συνέχεια σχολιάστε παράγοντες και τάσεις της αγοράς, κοινωνικό-οικονοµικές αλλαγές, κυβερνητικές πολιτικές που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την ανάπτυξη του αγοραστικού κοινού Αγοραστικό κοινό Πελάτες Περιγράψτε το αγοραστικό κοινό στο οποίο στοχεύουν τα προϊόντα / υπηρεσίες σας. Αναφερθείτε στο προφίλ του αγοραστικού κοινού που επιθυµείτε να αποκτήσετε. Προσπαθήστε να γίνετε συγκεκριµένοι στο ποιοι θα είναι οι πελάτες σας και αποφύγετε γενικές περιγραφές όπως "όλοι όσοι θέλουν να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο". Συνδυάστε τις δικές σας προσδοκίες µε µελέτες έρευνες που προσφέρουν στοιχεία σχετικά µε τις τάσεις του αγοραστικού κοινού, τις απαιτήσεις του σε σχέση µε τα προϊόντα / υπηρεσίες σας, την συχνότητα ζήτησης των προϊόντων / υπηρεσιών σας κ.α Επίσης αναφερθείτε στην γεωγραφική περιοχή στην οποία σκοπεύετε να προσφέρεται τις προϊόντα / υπηρεσίες σας.

21 2.2.3 Ανταγωνισµός Στο τµήµα αυτό αναφερθείτε στο θέση που λαµβάνεται µέσα στην ανταγωνιστική αγορά µε τα προϊόντα / υπηρεσίες σας. Παρουσιάζοντας την επιχείρηση σας σε σχέση µε τους ανταγωνιστές σας δείχνει ότι κατανοείτε την αγορά και είστε έτοιµοι να αντιµετωπίσετε πιθανά εµπόδια στην ανάπτυξη της. Κάντε µία µικρή παρουσίαση των κύριων ανταγωνιστών σας. Εάν µπορείτε συµπεριλάβετε και τις ετήσιες πωλήσεις τους και το µερίδιο αγοράς που κατέχουν. Ταυτόχρονα αναπτύξτε κάποια προσωπικά σχόλια σχετικά µε το εάν καλύπτουν επιτυχώς ή όχι τις ανάγκες των πελατών τους. Οι απόψεις σας πρέπει να είναι εµπεριστατωµένες και όχι τυχαίες. Με βάση αυτά τα σχόλια µπορείτε να επιχειρηµατολογήσετε για την διεκδίκηση µεριδίου της αγοράς από την επιχείρηση σας. Είναι σηµαντικό µέσα από αυτή την διαδικασία να αναγνωρίσετε τους πραγµατικούς ανταγωνιστές σας. είτε ποιοι τοµείς είναι τα δυνατά και αδύνατα σηµεία της επιχείρησης σας και των ανταγωνιστών σας. Ερωτήµατα που πρέπει να απαντήσετε: ποιος προσφέρει τις καλύτερες τιµές; ποιος προσφέρει καλύτερη ποιότητα; ποιος έχει το µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς; γιατί κάποιες εταιρείες εισήχθησαν ή αποσύρθηκαν από την αγορά; Μάθετε από τα λάθη ή τις επιτυχίες των ανταγωνιστών σας. Βρείτε την αιτία για την οποία προτιµούν οι πελάτες τους ανταγωνιστές σας (λόγω των χαµηλών τιµών, της υψηλής ποιότητας, της καλής εξυπηρέτησης;) 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αναφερθείτε στην διοικητική οργάνωση της επιχείρησης και τις ανάγκες προσωπικού για την σωστή λειτουργία και απόδοση. Σε αυτό το κεφάλαιο πρέπει να παρουσιασθεί η σύνθεση της διοίκησης και της στελέχωσης των τµηµάτων που είναι απαραίτητα για την λειτουργία της επιχείρησης. Αναπτύξτε το θέµα της στελέχωσης ανά τµήµα και δίνοντας πληροφορίες για τα απαραίτητα προσόντα κάθε υπαλλήλου και της αρµοδιότητες που καλείται να αναλάβει. Η χρήση ενός οργανογράµµατος θα βοηθήσει στην καλύτερη διάγνωση αναγκών της επιχείρησης. Χρησιµοποιήστε το παρακάτω παράδειγµα:

22 Προσαρµόστε το οργανόγραµµα στις ανάγκες της επιχείρησης σας. Είναι αναγκαίο να έχετε ήδη προσδιορίσει τις δραστηριότητες της επιχείρησης σας έτσι ώστε να ξέρετε τις εργασίες που πρέπει να εκτελείται. Προσπαθήστε να αναλύσετε σε βάθος όλες τις ανάγκες της επιχείρησης για να µπορέσετε να έχετε µία πραγµατική εικόνα του προσωπικού που θα απασχολήσετε. Στη συνέχεια µπορείτε να σχεδιάσετε την περιγραφή εργασίας κάθε υπαλλήλου, η οποία θα σας διευκολύνει στην καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης. Η περιγραφή εργασίας περιλαµβάνει τις αρµοδιότητες της θέσης εργασίας και τα προσόντα που πρέπει να έχει ο υποψήφιος υπάλληλος. 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στο τµήµα αυτό της µελέτης πρέπει να αναλυθεί η βιωσιµότητα της επιχείρησης σύµφωνα µε τις δραστηριότητες που σκοπεύει να αναπτύξει. Συγκεκριµένα θα πρέπει να αναλυθούν τα εξής: -Υπολογισµός Παγίων Στοιχείων - Κόστος Ίδρυσης Επιχείρησης (δαπάνες ίδρυσης, σχεδιασµού, κ.λ.π) - Κόστος Παγίων Επενδυτικών Στοιχείων Επιχείρησης (δαπάνες εξοπλισµού για λειτουργία της επιχείρησης)

23 Υπολογισµός Κόστους Λειτουργίας της Επιχείρησης - Λειτουργικά Έξοδα (δαπάνες ηλεκτρικού, φωτισµού, επικοινωνιών) - Μισθοί και επιβαρύνσεις προσωπικού - Άλλες δαπάνες (έξοδα προβολής, διοικητικά έξοδα) Υπολογισµό Αναγκαίων Κεφαλαίων - Κεφάλαιο για Αγορά Εξοπλισµού - Κεφάλαιο Κίνησης - Πηγές Χρηµατοδότησης Έσοδα της Επιχείρησης Βιωσιµότητα της Επιχείρησης 4.1 Υπολογισµός Παγίων Στοιχείων Στο τµήµα αυτό θα παρουσιασθούν τα παρακάτω : Ο τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης. Αυτό θα περιλαµβάνει την γεωγραφική τοποθεσία που επιλέχθηκε, την χωροταξική περιγραφή των εγκαταστάσεων (m², αριθµός γραφείων / αποθηκών κ.λ.π). Επίσης είναι χρήσιµο να αιτιολογηθεί η επιλογή του συγκεκριµένου χώρου βάσει ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων που προσφέρει στην επιχείρηση (φθηνότερο ενοίκιο, στρατηγική θέση στην αγορά, καταλληλότητα χώρων κ.α) Ο εξοπλισµός που είναι απαραίτητο να αγοράσει η επιχείρηση για τις ανάγκες λειτουργίας της. Τα έξοδα ίδρυσης της Επιχείρησης. Εδώ πρέπει να συµπεριληφθούν ιδρυτικές και προλειτουργικές δαπάνες όπως εγγραφή σε Επιµελητήρια, έναρξη στην Εφορία κ.α Άλλα έξοδα της Επιχείρησης. Τέτοια έξοδα µπορεί να είναι δαπάνες τηλεφωνικής σύνδεσης, σύνδεσης µε την ΕΗ, δηµιουργία λογότυπου και διαφηµιστικού τρίπτυχου κ.α Απρόβλεπτα έξοδα Επιχείρησης. Πρέπει να γίνει πρόβλεψη για έκτακτα έξοδα που θα προκύψουν κατά την ίδρυση της επιχείρησης. Αυτό το ποσό αποτελεί περίπου το 5% των συνολικών δαπανών παγίων στοιχείων.

24 Αποσβέσεις. Αναλυτική παρουσίαση των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης Χρηµατοδότηση Παγίων Στοιχείων Επιχείρησης Αναφερθείτε στις χρηµατοδοτήσεις τις οποίες µπορεί να εκµεταλλευτεί η επιχείρηση σας από κυβερνητικούς φορείς όπως ο ΟΑΕ, ο ΕΟΜΜΕΧ και το Υπουργείο Ανάπτυξης καθώς επίσης και Ευρωπαϊκά Προγράµµατα Χρηµατοδότησης Νέων Επιχειρήσεων. Επίσης παρουσιάστε και την δυνατότητα χρηµατοδότησης από ίδιους πόρους. Εάν έχετε εξασφαλίσει την χρηµατοδότηση των παγίων στοιχείων σας δείξτε την αναλογία εξωτερικής χρηµατοδότησης και ίδιων πόρων. Στη συνέχεια δείξτε τις δαπάνες σας χρησιµοποιώντας τον παρακάτω πίνακα: Είδος απανών Παγίων Στοιχείων απάνες Ίδρυσης Επιχείρησης απάνες Εξοπλισµού Άλλες απάνες Απρόβλεπτα Σύνολο απανών Αποσβέσεις Ποσό Τέλος, αναλύστε την χρήση των χρηµατοδοτήσεων για την κάλυψη των δαπανών. Πρέπει να καλύψετε τις δαπάνες µε την χρηµατοδότηση από εξωτερικούς φορείς και από ίδιους πόρους. Αυτό δείχνει την ικανότητα της επιχείρησης να ξεκινήσει κατά την ίδρυση της. Πρέπει να έχετε µία ολοκληρωµένη εικόνα των δυνατοτήτων χρηµατοδότησης της επιχείρησης σας για να προβάλλετε την βιωσιµότητα της επιχειρηµατικής σας ιδέας Υπολογισµός Κόστους Λειτουργίας Το κόστος λειτουργίας της επιχείρησης υπολογίζεται από τις παρακάτω κατηγορίες εξόδων δαπανών: Αµοιβές Προσωπικού

25 Χρησιµοποιώντας τις πληροφορίες σχετικά µε το προσωπικό που χρειάζεται η επιχείρηση για την λειτουργία της µπορούµε να υπολογίσουµε τις αµοιβές τους. Είναι απαραίτητο να αναφερθεί η βάση µε την οποία υπολογίζονται οι µισθοί του προσωπικού. Για τον σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας βάσει των οποίων υπολογίζεται ο προβλεπόµενος µισθός ανά κατηγορία εργαζοµένων και οι προβλεπόµενες εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις (δώρα, επίδοµα αδείας). Για παράδειγµα, οι µισθοί θα υπολογίζονταν ως εξής; Υπεύθυνος Πωλήσεων Μηνιαίος Μισθός: 1000,00 ευρώ 1000,00 ευρώ Χ 14 µήνες = 14000,00 ευρώ Εργοδοτικές Εισφορές 28,6 % 14000,00 ευρώ Χ 28,96% = 4054,40 ευρώ Γραµµατέας Μηνιαίος Μισθός: 600,00 ευρώ. 600,00 ευρώ Χ 14 µήνες = 8400 ευρώ Εργοδοτικές Εισφορές 28,6 % 8400,00 ευρώ Χ 28,96% = 2432,64 ευρώ Με το ίδιο σκεπτικό θα υπολογισθούν όλοι οι µισθοί του Μόνιµου προσωπικού. Για τους εργαζόµενους µερικής απασχόλησης δεν ισχύουν οι εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις. Ο υπολογισµός των αµοιβών προσωπικού θα υπολογισθεί για ένα διάστηµα πέντε (5) χρόνων. Κάθε χρόνο θα πρέπει να υπολογίζεται µία νόµιµη αύξηση. Παράδειγµα: Ετήσιες Συνολικές Αµοιβές Προσωπικού κατά τον πρώτο χρόνο: 42553,1915 ευρώ Ετήσια Προσαύξηση: 5% Έτος Σύνολο Αµοιβών Προσωπικού 1 ο Έτος 42553,1915 ευρώ 2 ο Έτος 44680,8511 ευρώ 3 ο Έτος 46914,8936 ευρώ 4 ο Έτος 49260,6368 ευρώ 5 ο Έτος 51723,6683 ευρώ

26 απάνες Ενοικίου Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζονται οι δαπάνες ενοικίου. Εάν υποθέσουµε ότι το µηνιαίο ποσό ενοικίου είναι 530,00 ευρώ, η ετήσια δαπάνη ενοικίου θα είναι: 530,00 ευρώ Χ 12 µήνες = 6360,00 ευρώ Τα ενοίκια µπορεί να επιβαρύνθούν βάσει νόµου µε αύξηση έως και 10 % ετησίως. Παράδειγµα: Συνολικές απάνες Ενοικίου: 6360,00 ευρώ Έστω Ετήσια Προσαύξηση: 10% Έτος Σύνολο απανών Ενοικίου 1 ο Έτος 6360,00 ευρώ 2 ο Έτος 6973,00 ευρώ 3 ο Έτος 7670,00ευρώ 4 ο Έτος 8437,00 ευρώ 5 ο Έτος 9281,00 ευρώ απάνες Ύδρευσης Φωτισµού Είναι απαραίτητο να βασιστείτε σε κάποιους υπολογισµούς για τις δαπάνες Ύδρευσης Φωτισµού. Οι δαπάνες Ύδρευσης υπολογίζονται ανά τρίµηνο και οι δαπάνες Φωτισµού ανά τετράµηνο. Παράδειγµα: απάνες Ύδρευσης ανά τρίµηνο: 55,00 ευρώ Ετήσιες δαπάνες Ύδρευσης: 220,00 ευρώ απάνες Φωτισµού ανά τετράµηνο 220,00 ευρώ Ετήσιες δαπάνες Φωτισµού: 660,00 ευρώ Στη συνέχεια πρέπει να υπολογίσετε ότι οι δαπάνες αυτές θα προσαυξάνονται κατά ένα ποσοστό που κυµαίνεται από 5 7 %. Συνολικές απάνες Ύδρευσης Φωτισµού κατά τον πρώτο χρόνο: 880,00 ευρώ

27 Ετήσια Προσαύξηση: 5% Έτος Σύνολο απανών Ύδρευσης Φωτισµού 1 ο Έτος 880,00 ευρώ 2 ο Έτος 925,00 ευρώ 3 ο Έτος 971,00 ευρώ 4 ο Έτος 1021,00 ευρώ 5 ο Έτος 1072,00 ευρώ απάνες Τηλεφώνου Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζεται τις απάνες Τηλεφώνου ανά δίµηνο. Παράδειγµα: απάνες Τηλεφώνου ανά δίµηνο: 293,47 ευρώ Συνολικές απάνες Τηλεφώνου κατά τον πρώτο χρόνο: 1760,82 ευρώ Ετήσια Προσαύξηση: 5% Έτος Σύνολο απανών Τηλεφώνου 1 ο Έτος 1760,82 ευρώ 2 ο Έτος 1848,86 ευρώ 3 ο Έτος 1941,31 ευρώ 4 ο Έτος 2038,37 ευρώ 5 ο Έτος 2140,29 ευρώ απάνες Προβολής και ιαφήµισης Για την σωστή παρουσίαση των υποστηρικτικών λειτουργιών της επιχείρησης και της επαγγελµατικής διάθεσης πρέπει να γίνει ένας αρχικός υπολογισµός των ενεργειών προβολής και διαφήµισης µε στόχο την προώθηση των πωλήσεων. Αυτές οι ενέργειες περιλαµβάνουν την εκτύπωση επαγγελµατικών καρτών, την εκτύπωση διαφηµιστικών φυλλαδίων και την διαφήµιση σε εµπορικά έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα.

28 Επίσης θα πρέπει η επιχείρηση να δείξει την διάθεση της για την συνεχή προβολή και διαφήµιση. Αυτό µπορεί να φανεί µε µία πρόβλεψη ετήσιας αύξησης των δαπανών για τέτοιες ενέργειες κατά ένα ποσοστό της τάξης του 5-8 %. Παράδειγµα: Πίνακας απανών Προβολής ιαφήµισης 1 ου Έτους ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΝΩΝ ΚΟΣΤΟΣ Επαγγελµατικές Κάρτες 586,94 ευρώ ιαφηµιστικά έντυπα 440,20 ευρώ ιαφήµιση στα Εµπορικά έντυπα και 880,41 ευρώ ηλεκτρονικά µέσα ΣΥΝΟΛΟ 1907,55 ευρώ Συνολικές απάνες Προβολής και ιαφήµισης κατά τον πρώτο χρόνο: 1907,55 ευρώ Ετήσια Προσαύξηση: 5% Έτος Σύνολο απανών Προβολής και ιαφήµισης 1 ο Έτος 1907,55 ευρώ 2 ο Έτος 2003,00 ευρώ 3 ο Έτος 2104,00 ευρώ 4 ο Έτος 2208,00 ευρώ 5 ο Έτος 2319,00 ευρώ Γραφική Ύλη και Αναλώσιµα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Για την λειτουργία της επιχείρησης πρέπει να λάβουµε υπόψη τα έξοδα γραφικής ύλης (χαρτί εκτύπωσης, φωτοαντίγραφα κ.λ.π) και αναλώσιµα του Η/Υ (µελάνι, δισκέτες κ.λ.π). Οι δαπάνες αυτές υπολογίζονται σε µηνιαία βάση και υπολογίζεται ετήσια προσαύξηση.

29 Παράδειγµα: Συνολικές απάνες Γραφικής Ύλης και Αναλωσίµων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή κατά τον πρώτο χρόνο: 1000 ευρώ Ετήσια Προσαύξηση: 5% Έτος Σύνολο απανών Γραφικής Ύλης και Αναλωσίµων Η / Υ 1 ο Έτος 1000 ευρώ 2 ο Έτος 1050 ευρώ 3 ο Έτος 1102,5 ευρώ 4 ο Έτος 1157,62 ευρώ 5 ο Έτος 1215,50 ευρώ Λοιπές απάνες Στις δαπάνες αυτές µπορούν να περιλαµβάνονται διάφορα υλικά καθαρισµού, εισφορές σε Επιµελητήρια Ταµεία, και γενικά δαπάνες που είναι σταθερής µορφής και επαναλαµβανόµενες. Οι δαπάνες πρέπει να υπολογίζονται µε ετήσια προσαύξηση. Παράδειγµα: Συνολικές Λοιπές απάνες κατά τον πρώτο χρόνο: 440,20 ευρώ Ετήσια Προσαύξηση: 5% Έτος Σύνολο Λοιπών απανών 1 ο Έτος 440,20 ευρώ 2 ο Έτος 462,21 ευρώ 3 ο Έτος 485,32 ευρώ 4 ο Έτος 509,60 ευρώ 5 ο Έτος 535,07 ευρώ απάνες Συντήρησης και Κίνησης Αυτοκινήτου Σε περίπτωση που η χρήση αυτοκινήτου είναι απαραίτητη για την λειτουργία της επιχείρησης σας θα πρέπει να συµπεριλάβετε και τον υπολογισµό δαπανών για Συντήρηση και Κίνηση

30 Αυτοκινήτου. Τέτοιες δαπάνες περιλαµβάνουν καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά, ασφάλειες και λοιπές δαπάνες. Οι δαπάνες για καύσιµα υπολογίζονται σε µηνιαία βάση Οι υπόλοιπες δαπάνες υπολογίζονται βάσει χιλιοµέτρων. Υπάρχει ετήσια προσαύξηση Παράδειγµα: απάνες καυσίµων ανά µήνα: 200,00 ευρώ Ετήσιες απάνες καυσίµων: 2400,00 ευρώ Λοιπές δαπάνες ανά χιλιόµετρο 0,15 ευρώ. Σύνολο χλµ./ µήνα :1.000 χλµ/ µήνα Ετήσιες Λοιπές απάνες: χλµ/ µήνα Χ 0,15 ευρώ/1 χλµ = 150,00 ευρώ/µήνα 150,00 ευρώ Χ 12 µήνες = 1800,00 ευρώ Σύνολο απανών Συντήρησης και Κίνησης Αυτοκινήτου: 4200,00 ευρώ το χρόνο Ετήσια Προσαύξηση: 5% Έτος Σύνολο απανών για Συντήρηση και Κίνηση Αυτοκινήτου 1 ο Έτος 4200,00 ευρώ 2 ο Έτος 4410,00 ευρώ 3 ο Έτος 4630,00 ευρώ 4 ο Έτος 4862,00 ευρώ 5 ο Έτος 5105,00 ευρώ Απρόβλεπτα Έξοδα Τα απρόβλεπτα έξοδα υπολογίζονται σε ποσοστό 5% επί των προβλεπόµενων ετήσιων λειτουργικών εξόδων και εκτιµάται ότι θα προσαυξάνονται κατά 5% κάθε χρόνο Προϋπολογισµός Αναγκαίου Κεφαλαίου Κίνησης Στο τµήµα αυτό παρουσιάζεται το συνολικό κόστος Λειτουργίας της επιχείρησης. Αυτό το κόστος προκύπτει από το άθροισµα των δαπανών Αµοιβών Προσωπικού και όλων των Εξόδων λειτουργίας (δαπάνες ενοικίου, ύδρευσης-φωτισµού, κ.λ.π.). Το άθροισµα αυτό µας δίνει το ποσό που είναι απαραίτητο για να µπορέσει να καλύπτει η επιχείρηση τις δαπάνες της.

31 Το αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης υπολογίζεται ως το µηνιαίο κόστος λειτουργίας Χ 2 µήνες. Παράδειγµα: Υποθέτουµε ότι το Ετήσιο Κόστος λειτουργίας µιας επιχείρησης είναι: ,00 ευρώ Το µηνιαίο Κόστος λειτουργίας θα είναι: ,00 ευρώ/ 12 µήνες = 8560,00 ευρώ Άρα το αναγκαίο Κεφάλαιο Κίνησης θα είναι: 8560,00 ευρώ Χ 2 = 17120,00 ευρώ Το ποσό αυτό πρέπει να δείξουµε ότι θα καλυφθεί από ίδιους πόρους και πηγές χρηµατοδότησης, εάν είναι δυνατόν Υπολογισµός Εσόδων Τα έσοδα µιας επιχείρησης προέρχονται από τις δραστηριότητες που θα αναπτύξει. Αναπτύξτε την πολιτική τιµολόγησης των προϊόντων / υπηρεσιών σας και τον τρόπο µε τον οποίο την υπολογίσατε. Είναι απαραίτητο να παρουσιαστεί µία µεθοδολογία στην ανάπτυξη τιµολόγησης. Για παράδειγµα, ένα µαγαζί πώλησης ρούχων που βρίσκεται σε καλή τοποθεσία µπορεί να πουλάει ακριβότερα τα προϊόντα του σε σχέση µε τον ανταγωνισµό γιατί έχει το πλεονέκτηµα της ευνοϊκής τοποθεσίας. Τα έξοδα χρειάζονται προσεκτική εκτίµηση. Είναι εύκολο να παρουσιάσουµε τα προϊόντα / υπηρεσίες µας ως υψηλής ποιότητας και σε χαµηλή τιµή. Είναι αναγκαίο να αποδείξετε την δυνατότητα κέρδους υπό αυτές τις συνθήκες. Εάν ξεκινήσετε µε χαµηλές τιµές στα προϊόντα / υπηρεσίες σας τότε ίσως είναι δύσκολο να µπορέσετε να τις αυξήσετε αργότερα. Εάν χρεώσετε περισσότερο από τους ανταγωνιστές σας θα πρέπει να αποδείξετε την ύπαρξη υψηλής ποιότητας και εγγύησης. Υπάρχουν διάφοροι µέθοδοι τιµολόγησης. Ο καθένας έχει πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Πρέπει να βρείτε ποια µέθοδος ταιριάζει στην δικιά σας περίπτωση. Τιµολόγηση µε υπολογισµό του κόστους και πρόσθεση κέρδους (Cost-Plus Pricing) Αυτή η µέθοδος είναι σχεδιασµένη ώστε να καλύπτονται πάντα τα σταθερά και κυµαινόµενα έξοδα. Προσθέτοντας στα άµεσα και έµµεσα έξοδα το κέρδος υπολογίζουµε την τιµή του προϊόντος / υπηρεσίας.

32 Τιµολόγηση µε βάση τον ανταγωνισµό Εάν η αγορά έχει συγκεκριµένες τιµές και η διαφοροποίηση στα προϊόντα / υπηρεσίες είναι δύσκολη τότε θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε την τιµολόγηση µε βάση τον ανταγωνισµό. Κάνοντας µία διάγνωση της αγοράς και των τιµών που ισχύουν µπορείτε να εντοπίσετε που µπορούν να κυµανθούν οι τιµές σας. Είναι απαραίτητο να διαλέξετε µε βάση τα πλεονεκτήµατα σας την κατάλληλη τιµή που θα είναι αποδεκτή και από το αγοραστικό κοινό που θα απευθυνθείτε. Τιµολόγηση µε βάση την Ζήτηση Εάν το αγοραστικό κοινό σας διαφέρει πολύ στην σύνθεση του τότε µπορείτε να τιµολογείτε µε βάση την δυναµική της ζήτησης. Μπορούν να ισχύουν διαφορετικές τιµές µε βάση τις παραγγελίες που κάνει ο κάθε πελάτης. 4.6 Προβλέψεις Πωλήσεων Οι προβλέψεις πωλήσεων της επιχείρησης σας βασίζονται στον υπολογισµό: των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων των προϊόντων / υπηρεσιών σας, του µεγέθους της αγοράς και του υπάρχοντα ανταγωνισµού. Η πρόβλεψη των πωλήσεων θα συµπεριλάβει τις πωλήσεις των επόµενων πέντε (5) χρόνων. Η πρόβλεψη πωλήσεων είναι πολύ σηµαντική για την σύνταξη άλλων οικονοµικών αναφορών. Είναι απαραίτητο να επιχειρηµατολογήσετε για την λογική µε βάση την οποία έγιναν οι προβλέψεις. Τονίστε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα που διαφοροποιούν τα προϊόντα / υπηρεσίες σας από την υπόλοιπη αγορά. Είναι χρήσιµο να στηρίξετε την πρόβλεψη των πωλήσεων σας στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα των προϊόντων / υπηρεσιών σας, το µέγεθος της αγοράς, τον υπάρχοντα ανταγωνισµό και τις πωλήσεις περασµένων ετών, εάν λειτουργεί ήδη η επιχείρηση σας, ή πωλήσεις παρόµοιων επιχειρήσεων εάν ξεκινάτε τώρα. Ο παρακάτω πίνακας µπορεί να σας βοηθήσει:

33 Συνολικός Αριθµός Πελατών 1 ος Χρόνος 2 ος Χρόνος 3 ος Χρόνος 4 ος Χρόνος 5 ος Χρόνος Καλύτερη Πρόβλεψη Πιο πιθανή Πρόβλεψη Χειρότερη Πρόβλεψη Μέσο Έσοδο ανά Πελάτη 1 ος Χρόνος 2 ος Χρόνος 3 ος Χρόνος 4 ος Χρόνος 5 ος Χρόνος Πρόβλεψη Πωλήσεων 1 ος Χρόνος 2 ος Χρόνος 3 ος Χρόνος 4 ος Χρόνος 5 ος Χρόνος

34 5.7 Προϋπολογισµός Εσόδων και απανών Ο παρακάτω πίνακας αποτελεί ένα οδηγό για τον Προϋπολογισµό Εσόδων και απανών Χρησιµοποιώντας τις πληροφορίες που έχετε συλλέξει στα προηγούµενα τµήµατα της µελέτης παρουσιάζεται συγκεντρωτικά τα έσοδα και τις δαπάνες της επιχείρησης. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 ο ΕΤΟΣ 2 ο ΕΤΟΣ 3 ο ΕΤΟΣ 4 ο ΕΤΟΣ 5 ο ΕΤΟΣ Έσοδα Αµοιβές Προσωπικού απάνες Ενοικίου απάνες Ύδρευσης Φωτισµού απάνες Τηλεφώνου απάνες Προβολής ιαφήµισης απάνες Γραφικής ύλης και Αναλωσίµων Η/Υ Λοιπές απάνες απάνες Συντήρησης και Κίνησης Αυτοκινήτου Απρόβλεπτα έξοδα Σύνολο απανών Μικτά Κέρδη προ Φόρων Απόδοση (κέρδη / έσοδα x 100)

35 Χρήσιµα links Bootstrapper, site για νέους επιχειρηµατίες που αναζητούν πληροφορίες για ένα πετυχηµένο ξεκίνηµα Bplans.com, δωρεάν συµβουλές και δείγµατα για την ανάπτυξη του επιχειρηµατικού σχεδίου Build Your Business.com, πληροφορίες για το ξεκίνηµα της επιχειρηµατικής δραστηριότητας The Business Forum Online, βάση πληροφοριών για µικρούς επιχειρηµατίες, µε επιπλέον διασυνδέσεις, Business Resource Center, για πληροφορίες σχετικά µε τις µικρές επιχειρήσεις, CELCEE (Center for Entrepreneurial Leadership, Clearinghouse on Entrepreneurship Education, βάση δεδοµένων που περιλαµβάνει χρήσιµο υλικό σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα, καθώς επίσης και συνδέσµους σε οργανισµούς που ασχολούνται µε την επιχειρηµατικότητα και την επιχειρηµατική εκπαίδευση, Entrepreneurial Edge Online, ένα online περιοδικό µε πληροφορίες για επιχειρηµατίες, The Entrepreneur s Mind, πραγµατικές ιστορίες και πληροφορίες για επιχειρηµατίες, Entrepreneurs on the Web, χρήσιµες πληροφορίες και σύνδεσµοι σε άλλες περιοχές για επιχειρηµατίες, FINWeb, επιλογή συνδέσµων οικονοµικών και επιχειρηµατικών πληροφοριών, Go Smart Entrepreneurial Training, περιέχει χρήσιµες πληροφορίες για τη δηµιουργία και ανάπτυξη µιας επιχείρησης, Inc. Online, περιλαµβάνει software, συνδέσµους καθώς επίσης και αρχείο µε περισσότερα από άρθρα,

36 Khera Communications Business Resource Center, περιέχει πληροφορίες για το ξεκίνηµα και τη διαχείριση µιας επιχείρησης, Marketing Pointers, µε συµβουλές για την ανάπτυξη διαφορετικών στρατηγικών marketing, NetMarquee Family Business Network Center, που απευθύνεται σε οικογενειακές επιχειρήσεις και περιέχει άρθρα, έρευνες και άλλες πληροφορίες, Small Business Center, µε πληροφορίες για επιχειρηµατίες, Retailer News Online, µε άρθρα και συµβουλές για µια επιτυχηµένη επιχείρηση στον τοµέα των λιανικών πωλήσεων, SBA s Online Women s Business Center, µια online εκπαίδευση για γυναίκες επιχειρηµατίες,

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 4η: Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) Τι είναι ένα επιχειρησιακό σχέδιο Ένα επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) είναι ένα έγγραφο το οποίο ορίζει τη βασική ιδέα για μια επιχείρηση και τα σχετικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση και ανάπτυξη της επιχείρησης. Οδηγός για υποψήφιους επιχειρηματίες

Επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση και ανάπτυξη της επιχείρησης. Οδηγός για υποψήφιους επιχειρηματίες Επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση και ανάπτυξη της επιχείρησης Οδηγός για υποψήφιους επιχειρηματίες ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Εδώ κάνουμε παρουσίαση περίπου μιας σελίδας συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ε.δ. αδαμίδης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Τι είναι «Επιχειρηματικό Σχέδιο»; Ορισμός (;) Το επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει πως θα διοικηθεί

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο Παύλος Ιωσηφίδης Επιχειρηματικότητα είναι η προσπάθεια μετατροπής της πρωτοβουλίας σε αποτέλεσμα και από αυτή τη διαδικασία να προκύψει και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία

Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία Case Study: Επιχειρηματικό Σχέδιο ενός νέου επιχειρηματία Επιχειρηματικό Σχέδιο Υποβολή αίτησης δανείου για άνοιγμα φούρνου σε νησί Παρασκευή ψωμιού και γλυκών Χρηματοδοτικές Ανάγκες 3 Φούρνοι 18.000 2

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2003 ΔΟΜΗ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. µπορεί να είναι: επιχείρησης ή ενός πολυεθνικού κολοσσού. επιχείρησης. Περιγράφει. διαχείρισης. µέθοδο. Το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα

Περιεχόµενο. µπορεί να είναι: επιχείρησης ή ενός πολυεθνικού κολοσσού. επιχείρησης. Περιγράφει. διαχείρισης. µέθοδο. Το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρο Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια διανομής ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγχειρίδιο Χρήσης My Plan 2

Εισαγωγή. Εγχειρίδιο Χρήσης My Plan 2 Εγχειρίδιο Χρήσης Εισαγωγή Το δηµιουργήθηκε µε στόχο να αποτελέσει υποστηρικτικό εργαλείο για τον επαγγελµατία Ασφαλιστικό ιαµεσολαβητή, ο οποίος χρειάζεται να διευκρινίζει και να αναλύει τις ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN Business Plan Ένα Business Plan αποτελεί την παρουσίαση μιας επιχειρηματικής ιδέας την οποία πρέπει να περιγράφει και να προβάλλει, περιεκτικά και

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING PLAN 1. EXECUTIVE SUMMARY... 2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2

MARKETING PLAN 1. EXECUTIVE SUMMARY... 2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 MARKETING PLAN 1. EXECUTIVE SUMMARY... 2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 2 4.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... 3 4.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 4.3. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας

2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας Λη#νιοί Εν ράσει 2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας Κατάρτιση Ενός Ε-ιτυχη0ένου Ε-ιχειρη0ατικού Σχεδίου (Business Plan)9 Μ"α$"άσης Ελευθέριος, 2 Σύ$βουλος Υ"οστήριξης Ε"ιχειρη$ατικών Σχεδίων, Ε"ιστη$ονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; Βοηθούν στη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης της χώρας Βοηθούν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στον περιορισμό της

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ. Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων Franchise

1 ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ. Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων Franchise 1 ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων Franchise 27/03/09 1 Υπεύθυνος Καθηγητής: ΣΚΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 Ομάδα Μαθητών: 1. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΔΙΟΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 3. ΖΟΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν Αποστολή Προς τι το Επιχειρείν; Κύριοι Στόχοι Περιγραφή της Αγοράς Στρατηγική Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις Προγράμματα και Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

(Spin-off και Spin-out)»

(Spin-off και Spin-out)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Η παρουσίαση που ακολουθεί περιέχει οδηγίες για την δημιουργία ενός καθιερωμένου business plan (BP). Η κάθε επιχείρηση μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Μα τι είναι ποια αυτή. Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή. Επιχειρηµ ατικότητα & Περιβάλλον

Μα τι είναι ποια αυτή. Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή. Επιχειρηµ ατικότητα & Περιβάλλον Μα τι είναι ποια αυτή η Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή Η έννοια της επιχειρηµατικότητας είναι πολυδιάστατη και µπορεί να εµφανίζεται σε διάφορα πλαίσια (οικονοµικά ή µη)

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Κεφάλαιο 4. Τιμολόγηση. Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger

Ενότητα 2. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Κεφάλαιο 4. Τιμολόγηση. Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger Ενότητα 2 Σχέδιο Μάρκετινγκ Κεφάλαιο 4 Τιμολόγηση Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεφάλαιο 4: Τιμολόγηση Συγγραφείς: Δρ.Andrea Grimm, Δρ.Astin Malschinger

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΞΟ ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ρ Κων. Λυµπερόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ E-school by Agronomist.gr 2 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 3 Διαχείριση Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων Για έναν επιχειρηματία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

15+1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Μεµονωµένων ελληνικών επιχειρήσεων

15+1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Μεµονωµένων ελληνικών επιχειρήσεων 15+1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Μεµονωµένων ελληνικών επιχειρήσεων 1. ιαµόρφωση Εξαγωγικής Στρατηγικής σε κλαδικό ή τοπικό επίπεδο Η GlobalGreece έχει την εµπειρία και αναλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική Έκθεση Πρότασης για. Πανελλήνιο Νομικό Πρόσωπο Εκμετάλλευσης Gaming Halls

Αιτιολογική Έκθεση Πρότασης για. Πανελλήνιο Νομικό Πρόσωπο Εκμετάλλευσης Gaming Halls Αιτιολογική Έκθεση Πρότασης για Πανελλήνιο Νομικό Πρόσωπο Εκμετάλλευσης Gaming Halls Η ΠΟΕΠΠΠ έχοντας γνώσει για τις θέσεις της ΟΠΑΠ σχετικά για τον τρόπο εκμετάλλευσης των slots, αντιμετώπισε και μετέφερε

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ DRIVING TO... SUCCESS Γνωρίστε τα νέα πακέτα συμβουλευτικών υπηρεσιών της Analysis Business Cnsulting, προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες της επιχείρησης σας, πάντα με σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ» ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Ο επιχειρηµατίας

«ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ» ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Ο επιχειρηµατίας «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ» ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Ο επιχειρηµατίας 1 Τι σηµαίνει να είναι κάποιος επιχειρηµατίας; ΥΠΕΡ Είσαι ο κύριος του πεπρωµένου σου ηµιουργείς κάτι δικό σου Αξιοποιείς µε τον καλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση;

Θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση; Θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση; Οπλιστείτε με επιμονή Πιστέψτε στον εαυτό σας Θέστε τους στόχους σας Και προετοιμαστείτε κατάλληλα. Η συνταγή της επιτυχίας λέει ότι αν κάποιος θέλει θα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Για να κάνουμε εξαγωγές πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε το προϊόν μας ή ακόμα καλύτερα την γκάμα των προϊόντων μας. Ένα σωστά μελετημένο προϊόν πρέπει να καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τα 4P Προϊόντων Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Νοέμβριος 2004 Περιεχόμενα ιαδικασία Βασικά Στοιχεία ς ιαφήμιση 2 ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που 1 Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που έχουμε, είναι ότι ζούμε σε μία εποχή μεγάλων αλλαγών.

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Πως μπορούμε να αξιολογήσουμε την κερδοφορία ενός νέου προγράμματος. Του Φατούρου Γ. Ιωάννη, Ph.D.

Πως μπορούμε να αξιολογήσουμε την κερδοφορία ενός νέου προγράμματος. Του Φατούρου Γ. Ιωάννη, Ph.D. Πως μπορούμε να αξιολογήσουμε την κερδοφορία ενός νέου προγράμματος Του Φατούρου Γ. Ιωάννη, Ph.D. Σαν fitness directors καλούμαστε να αξιολογήσουμε την οικονομική επιτυχία νέων προγραμμάτων που ενσωματώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Ε.Κ.Ε.Τ.Α. 6 0 χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 498100 Fax: 2310 498180 web: http://www.certh.gr e-mail: certh@certh.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Επιχειρηματικό Σχέδιο

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Επιχειρηματικό Σχέδιο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Επιχειρηματικό Σχέδιο Νικόλαος Α. Παναγιώτου Αθήνα, 2013 Περιεχόμενα Παρουσίασης 1. Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα

Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα Οµάδα µαθητών Μαλτέζου Μαρία Πέτρου Τζούλια Τριανταφύλλου Ηλίας Χασαλεύρη Λίνα Αθήνα, 23 Μαρτίου 2009 Υπεύθυνος εκπαιδευτικός Τάτσης Βαγγέλης Κριτήρια επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Λήμνος, 10 14 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Λήμνος, 10 14 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μικροοικονομική. Ενότητα 2:Οικονομική σκέψη Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μικροοικονομική. Ενότητα 2:Οικονομική σκέψη Καραμάνης Κωνσταντίνος Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Μικροοικονομική Ενότητα 2:Οικονομική σκέψη Καραμάνης Κωνσταντίνος 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Λογιστικής και χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter

Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter Στην σελίδα 71 του βιβλίου του Παπαδάκη γίνεται αναφορά στις 5

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Μεθοδολογία και περιεχόμενο σύνταξης του Φακέλου Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ-

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ -ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ- «Proba merx facile emptorem repetit» (Το καλό εµπόρευµα εύκολα βρίσκει αγοραστή) Παναγιώτης Ι. Παπασταύρου ΜέλοςτηςΕπιτροπήςΕµπειρογνωµόνων Του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Κατανοώντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τι είναι; Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αφορά στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 3. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ 4. Ο ΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 5. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΕΟ Θεµατική Ενότητα ΕΟ33 (Μάρκετινγκ ΙΙ) Ακαδ. Έτος: 2011-2012 Ονοµατεπώνυµο Σπουδαστή: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ.2 ΕΡΩΤΗΜΑ 1 σελ. 3

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας ινστιτούτο αισθητικής και κέντρο ευεξίας στην Κύπρο

Ανοίγοντας ινστιτούτο αισθητικής και κέντρο ευεξίας στην Κύπρο Μελέτη περίπτωσης Επιχειρηµατικότητας Ανοίγοντας ινστιτούτο αισθητικής και κέντρο ευεξίας στην Κύπρο 1. Εισαγωγή Η G.A.A-Dessange (Cyprus) Ltd είναι η αποκλειστική αντιπρόσωπος (Master Franchisee) στην

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική Επιχείρηση Project Sweet Dreams. Α Λυκείου 2012-2013

Εικονική Επιχείρηση Project Sweet Dreams. Α Λυκείου 2012-2013 Εικονική Επιχείρηση Project Sweet Dreams Α Λυκείου 2012-2013 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ SWEET DREAMS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η λύση της Microsoft Business Solutions-Navision για τις Πωλήσεις και το Μάρκετινγκ σας παρέχει ολοκληρωµένες και ακριβείς πληροφορίες ώστε να επικεντρώνετε τις ενέργειές σας σε

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΓΝΩΣΗ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. (ΕΙΡΜΑ-EUROPEAN INDUSTRIAL RESEARCH MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Certified Engineer Manager (CEM)

Certified Engineer Manager (CEM) Certified Engineer Manager (CEM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση & Ανάπτυξη Ξενοδοχείων

Διαχείριση & Ανάπτυξη Ξενοδοχείων Διαχείριση & Ανάπτυξη Ξενοδοχείων... Η λύση για κάθε ξενοδόχο στην εποχή της κρίσης. Οραματιζόμαστε Σχεδιάζουμε Υλοποιούμε Η ξενοδοχειακή επιχείρηση στην Ελλάδα Υπάρχει διάχυτη η εντύπωση ότι το ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1. Διαμόρφωση Εξαγωγικής Στρατηγικής σε κλαδικό ή τοπικό επίπεδο Η GlobalGreece έχει την εμπειρία και αναλαμβάνει την διαμόρφωση μακροχρόνιων σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη ΕΠΕΦΑ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ε Π Ε Ν Δ Υ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σoφοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 1 ΒΑΣΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΟΜΕΣ, &

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα Ρούλα Δημοτροπούλου Στόχος της μελέτης Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Mini MBA ιοίκηση Μονάδων Υγείας Κ ο λ λ έ γ ι ο R e n é D e s c a r t e s

Mini MBA ιοίκηση Μονάδων Υγείας Κ ο λ λ έ γ ι ο R e n é D e s c a r t e s Mini MBA ιοίκηση Μονάδων Υγείας Κ ο λ λ έ γ ι ο R e n é D e s c a r t e s σ τ ο Γ α λ λ ι κ ό Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο Α θ η ν ώ ν Σίνα 31, 10680 Αθήνα - Τηλ-Φαξ: 210-3614065 email: info@cnam.gr Τι είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΝΟ 166 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΒΡΑΜΗΣ

ΠΛΑΝΟ 166 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΒΡΑΜΗΣ ΠΛΑΝΟ 166 The Simplest Business Plan in the world Tο απλούστερο επιχειρηματικό πλάνο στον κόσμο Λάρισα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2010 http://paramarketinggr 1 Περιεχόμενα I Σκοπός, Αξίες και Όραμα II Υπάρχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 2 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Επανάληψη ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ddrosos@aegean.gr Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Παρουσίαση του CRM Customer Relationship Management Ιανουάριος 2005 Αντζέντα... Βελτίωση εταιρικής εικόνας Απόκτηση πολύτιμης γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ 10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ 10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ 10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕΒΟΟΚ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΜΗ ΣΑΡΑΝΤΑΕΝΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ 10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα