ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος Βόλος Μάρτιος 2014

2 Περιεχόμενα Μέρος Πρώτο: Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus Εισαγωγή... 3 Σκοπός του Προγράμματος... 3 Βασικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος Erasmus Δομή... 3 Βασική Δράση (Key Action) 1- [Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων]... 3 Βασική Δράση (Key Action) 2- [Συνεργασία για την Καινοτομία και την ανταλλαγή Καλών Πρακτικών]... 4 Βασική Δράση (Key Action) 3: [Υποστήριξη πολιτικών μεταρρυθμίσεων]... 4 Δράσεις Jean Monnet... 4 Αθλητισμός... 4 Προτεραιότητες... 5 Προϋπολογισμός... 6 Δικαιούχοι... 6 Πληροφορίες για τους αιτούντες... 7 Μέρος Δεύτερο: Οι Δράσεις του Προγράμματος Erasmus Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων... 8 Σχέδια κινητικότητας στους τομείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας... 8 Σχέδια κινητικότητας σπουδαστών και εκπαιδευτικού προσωπικού στην ανώτατη εκπαίδευση... 8 Σχέδια Κινητικότητας εκπαιδευόμενων και προσωπικού στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση... 9 Σχέδια Κινητικότητας στην σχολική εκπαίδευση Σχέδια κινητικότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων Σχέδια κινητικότητας στον τομέα της νεολαίας Εκδηλώσεις Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας μεγάλης κλίμακας Κοινές Μεταπτυχιακές Σπουδές (Joint Master Degrees) Εγγυήσεις δανείων για μεταπτυχιακούς φοιτητές (Master Student Loan Guarantees) Βασική Δράση 2: Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Στρατηγικές Συμπράξεις στους τομείς εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας Συμμαχίες Γνώσεις Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στον τομέα της Νεολαίας Erasmus+: Οδηγός Προγράμματος 1

3 Βασική Δράση 3: Υποστήριξη πολιτικών μεταρρυθμίσεων Διαρθρωμένος Διάλογος : Συναντήσεις μεταξύ ομάδων νέων και φορέων χάραξης πολιτικής στον τομέα της νεολαίας Δράσεις Jean Monnet Jean Monnet Modules Jean Monnet Chairs Jean Monnet Centers of Excellence Jean Monnet support to Institution and associations Jean Monnet Networks Jean Monnet Projects Αθλητισμός Συμπράξεις Ευρωπαϊκές Αθλητικές Διοργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Erasmus+: Οδηγός Προγράμματος 2

4 Μέρος Πρώτο: Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus+ Εισαγωγή Το Erasmus+ είναι το νέο Πρόγραμμα της Ε.Ε. για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και αφορά την περίοδο Συνδυάζει πολλά υφιστάμενα προγράμματα της Ε.Ε. (LLP, Youth in Action, Mundus, Tempus), καλύπτει όλους τους τομείς εκπαίδευσης (ανώτατη εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, σχολική εκπαίδευση και εκπαίδευση ενηλίκων, νεολαία) και για πρώτη φορά παρέχει στήριξη στον αθλητισμό, κυρίως σε μαζικό επίπεδο. Σκοπός του Προγράμματος Το Πρόγραμμα Erasmus+ θα συμβάλλει στην επίτευξη: Των στόχων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το Των στόχων του Στρατηγικού Πλαισίου για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία στον τομέα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Των γενικών στόχων του ανανεωμένου πλαισίου για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία στον τομέα της νεολαίας ( ). Του στόχου για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής διάστασης του αθλητισμού, ιδίως του λαϊκού αθλητισμού, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εργασίας της ΕΕ για τον αθλητισμό. Των στόχων για την προώθηση των Ευρωπαϊκών αξιών, σύμφωνα με το Άρθρο 2 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Των στόχων για την βιώσιμη ανάπτυξη των χωρών-εταίρων στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Βασικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος Erasmus+ Αναγνώριση και επικύρωση των δεξιοτήτων και προσόντων. Διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων. Ελεύθερη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και τα παραδοτέα του Προγράμματος. Διεθνής διάσταση μέσω συνεργασίας των χωρών του Προγράμματος με χώρες-εταίρους. Πολυγλωσσία Ένταξη ατόμων από μειονεκτικά περιβάλλοντα με λιγότερες ευκαιρίες. Προστασία και ασφάλεια των συμμετεχόντων. Δομή Μέσω του Προγράμματος υλοποιούνται οι ακόλουθες Δράσεις: Βασική Δράση (Key Action) 1- [Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων] Η Βασική Δράση 1 χρηματοδοτεί: Την κινητικότητα εκπαιδευομένων και εκπαιδευτικού προσωπικού Εκδηλώσεις Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας μεγάλης κλίμακας Τις κοινές Μεταπτυχιακές Σπουδές (Joint Master Degrees) Εγγυήσεις δανείων για μεταπτυχιακούς φοιτητές (Master Student Loan Guarantees) Erasmus+: Οδηγός Προγράμματος 3

5 Βασική Δράση (Key Action) 2- [Συνεργασία για την Καινοτομία και την ανταλλαγή Καλών Πρακτικών] Η Βασική Δράση 2 χρηματοδοτεί: Στρατηγικές Συμπράξεις (strategic partnerships), με σκοπό την ανάπτυξη, μεταφορά και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Συμμαχίες Γνώσης (Knowledge Alliances), με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις επιχειρήσεις και το ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων (Sector Skill Alliances), με σκοπό την αντιμετώπιση του χάσματος δεξιοτήτων και την ενδυνάμωση της βασικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας και της ζήτησης σε νέες δεξιότητες σε σχέση με ένα η περισσότερα επαγγελματικά προφίλ. Ανάπτυξη Δυνατοτήτων (Capacity Building) στους τομείς της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Νεολαίας, με σκοπό την ενθάρρυνση της συνεργασίας οργανισμών/ιδρυμάτων, μεταξύ χωρών του Προγράμματος και χωρών-εταίρων, για την βελτίωση της ποιότητας και την αναγνώριση της εργασίας των νέων, της άτυπης και μη τυπικής μάθησης και του εθελοντισμού. Βασική Δράση (Key Action) 3: [Υποστήριξη πολιτικών μεταρρυθμίσεων] Η βασική Δράση 3 χρηματοδοτεί: Μεταρρυθμίσεις για την χάραξη πολιτικής στους τομείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας με τη συνεργασία ακαδημαϊκών δικτύων. Πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη καινοτόμων αναπτυξιακών πολιτικών και τον έλεγχο αποτελεσματικότητας τους από τις δημόσιες αρχές με τη χρήση μεθόδων αξιολόγησης. Την υποστήριξη Ευρωπαϊκών εργαλείων για την διευκόλυνση της διαφάνειας και της αναγνώρισης προσόντων και δεξιοτήτων, καθώς και της μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς, που κατέχουν την τεχνογνωσία, για την ενίσχυση του αντίκτυπου και της προστιθέμενης αξίας πολιτικών στον τομέα την εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Συναντήσεις φορέων χάραξης πολιτικής στον τομέα της νεολαίας με ομάδες νέων στα πλαίσια Διαρθρωμένου Διαλόγου. Δράσεις Jean Monnet Στα πλαίσια του Erasmus+, το Πρόγραμμα Jean Monnet έχει σκοπό την προώθηση της αριστείας, στην διδασκαλία και την έρευνα, στον τομέα των Ευρωπαϊκών Σπουδών ανά τον κόσμο. Οι δράσεις που θα επιχορηγηθούν είναι οι εξής: Academic Modules, Chairs, Centers of Excellence (διδασκαλία και έρευνα) Policy debate with academic world Support to institutions and associates Studies and conferences Αθλητισμός Δράσεις που θα επιχορηγηθούν στον τομέα του αθλητισμού είναι: Erasmus+: Οδηγός Προγράμματος 4

6 Δημιουργία Συμπράξεων για την καταπολέμηση φαινομένων ντόπινγκ, στησίματος αγώνων, για τον περιορισμό της βίας στα γήπεδα, αλλά και την εφαρμογή στρατηγικών για την ενθάρρυνση συμμετοχής στον αθλητισμό ατόμων, στα πλαίσια της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών. Δημιουργία Ευρωπαϊκών Αθλητικών Διοργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ενίσχυση της βάσης δεδομένων για την χάραξη πολιτικής μέσω μελετών, συλλογής δεδομένων, συνεδρίων και σεμιναρίων για την διάδοση καλής πρακτικής από χώρες του Προγράμματος και Αθλητικές Οργανώσεις. Διάλογος μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων του Αθλητισμού στα πλαίσια του ετήσιου φόρουμ της Ε.Ε. για τον Αθλητισμό. Υποστήριξη αθλητικών εκδηλώσεων που διοργανώνονται στα πλαίσια του εξαμήνου Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα κράτη-μέλη της. Προτεραιότητες Στην εκπαίδευση και κατάρτιση: 1. Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, όπως η επιχειρηματικότητα, οι ψηφιακές δεξιότητες και η πολυγλωσσία σε όλους τους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, με τη χρήση καινοτόμων και μαθητο-κεντρικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων και την ανάπτυξη κατάλληλων μεθόδων αξιολόγησης και πιστοποίησης, με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα. 2. Ενίσχυση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) μέσω της μάθησης και των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης και υποστήριξη των μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης που βασίζονται σε ΤΠΕ, προωθώντας την διαφάνεια των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των χρηστών και παραγωγών ψηφιακού περιεχομένου. 3. Προώθηση της συνοχής μεταξύ των διαφόρων κοινοτικών και εθνικών εργαλείων διαφάνειας και αναγνώρισης, ώστε να εξασφαλιστεί πως προσόντα και δεξιότητες θα αναγνωρίζονται και πέρα από τα σύνορα κάθε χώρας. 4. Υποστήριξη της προσαρμογής της χρηματοδότησης και επένδυσης σε νέες ανάγκες στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης και ανάπτυξη βελτιωμένων χρηματοδοτικών προσεγγίσεων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ιδίως μέσω των εταιρικών συμπράξεων και του επιμερισμού κόστους. Ειδικότερα: Στην Ανώτατη Εκπαίδευση, προτεραιότητα θα δοθεί σε προτάσεις που θα συμβάλλουν στον εκμοντερνισμό των Ευρωπαϊκών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Συστημάτων, όπως υπογραμμίζεται και στην EU Modernisation Agenda του Στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, προτεραιότητα θα δοθεί σε προτάσεις που θα μειώνουν το χάσμα μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης (αφορά κυρίως εταιρίες και κοινωνικούς εταίρους), που θα αναπτύσσουν μικρού κύκλου μετα-δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια προγράμματα εκπαίδευσης και που επικεντρώνονται σε πιθανούς τομείς ανάπτυξης ή τομείς με ελλείψεις δεξιοτήτων για την εναρμόνιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τοπικές, περιφερειακές και εθνικές στρατηγικές οικονομικής ανάπτυξης. Στην σχολική εκπαίδευση, προτεραιότητα θα δοθεί σε προτάσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων που αφορούν κυρίως μαθητές που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και μαθητές με χαμηλές βασικές δεξιότητες. Επίσης, θα δοθεί προτεραιότητα σε προτάσεις που στοχεύουν στην αναθεώρηση και ενίσχυση του επαγγελματικού προφίλ των επαγγελμάτων διδασκαλίας. Erasmus+: Οδηγός Προγράμματος 5

7 Στην εκπαίδευση ενηλίκων, προτεραιότητα θα δοθεί σε προτάσεις που συμβάλλουν στη μείωση του αριθμού των ενηλίκων με χαμηλά προσόντα, μέσω προγραμμάτων που αυξάνουν τα κίνητρα για την εκπαίδευση ενηλίκων και παρέχουν πληροφορίες για την πρόσβαση σε υπηρεσίες δια βίου μάθησης, όπως επικύρωση άτυπων και μη-τυπικών προσόντων και επαγγελματικός προσανατολισμός, και προσφέρουν ευκαιρίες μάθησης σε εξατομικευμένο επίπεδο. Στην νεολαία: 1. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και ευημερίας των νέων, κυρίως μέσω σχεδίων που θα στοχεύουν στη μείωση της ανεργίας και θα προτρέπουν τους άνεργους νέους να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα. 2. Προώθηση υγειών συμπεριφορών μέσω της πρακτικής των υπαίθριων δραστηριοτήτων και του αθλητισμού, με σκοπό την προβολή του υγιεινού τρόπου ζωής και τη συμμετοχή στα κοινά. 3. Ευαισθητοποίηση σχετικά με τα δικαιώματα των νέων, για την τόνωση της ενεργούς συμμετοχής τους στην χάραξη πολιτικής της Ε.Ε. Έμφαση θα δοθεί σε προτάσεις που θα στοχεύουν στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στις Ευρωπαϊκές Εκλογές του Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, όπως η επιχειρηματικότητα, οι ψηφιακές δεξιότητες και η πολυγλωσσία σε επίπεδο νεολαίας, με τη χρήση καινοτόμων και μαθητο-κεντρικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων και την ανάπτυξη κατάλληλων μεθόδων αξιολόγησης και πιστοποίησης, με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα. 5. Ενίσχυση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) μέσω της μάθησης και των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων στον τομέα της νεολαίας και υποστήριξη των μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης που βασίζονται σε ΤΠΕ, προωθώντας την διαφάνεια των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των χρηστών και παραγωγών ψηφιακού περιεχομένου. 6. Προώθηση της συνοχής μεταξύ των διαφόρων κοινοτικών και εθνικών εργαλείων διαφάνειας και αναγνώρισης, ώστε να εξασφαλιστεί πως προσόντα και δεξιότητες θα αναγνωρίζονται και πέρα από τα σύνορα κάθε χώρας. Προϋπολογισμός Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 14,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το 77,5% του προϋπολογισμού θα χρηματοδοτήσει Δράσεις στους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, με το 3,5% να αφορά εγγυήσεις δανείων για μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το 10% του προϋπολογισμού θα διατεθεί για την στήριξη άτυπων και μη-τυπικών ευκαιριών μάθησης στον τομέα της νεολαίας και ο υπόλοιπος προϋπολογισμός θα υποστηρίξει συμπράξεις μεταξύ Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οργανώσεων νεολαίας, επιχειρήσεων, τοπικών και περιφερειακών αρχών και ΜΚΟ για την προαγωγή της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της απασχολησιμότητας, καθώς και μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Δικαιούχοι Δικαίωμα υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα έχει κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείτε στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού και προέρχεται από χώρα του Προγράμματος (Programme Country). Παρόλα αυτά, ορισμένες Δράσεις, ιδιαίτερα στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της νεολαίας, είναι ανοικτές και σε οργανισμούς από χώρες-εταίρους (Partner Countries) από όλο τον κόσμο αλλά και σε άτυπες οργανώσεις νέων. Δεν επιτρέπεται η υποβολή πρότασης από φυσικό πρόσωπο. Erasmus+: Οδηγός Προγράμματος 6

8 Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα μπορούν να είναι: Για Δράσεις που αφορούν την Ανώτατη Εκπαίδευση: σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί και καθηγητές πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, προσωπικό τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτές και επαγγελματίες επιχειρήσεων. Για Δράσεις που αφορούν την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: μαθητευόμενοι και μαθητές της επαγγελματικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτές και προσωπικό στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαιδευτές και επαγγελματίες επιχειρήσεων. Για Δράσεις που αφορούν την σχολική εκπαίδευση: μαθητές προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διευθυντές, καθηγητές και προσωπικό σχολείων. Για Δράσεις που αφορούν τον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων: μέλη εκπαιδευτικών οργανισμών, εκπαιδευτές, προσωπικό και εκπαιδευόμενοι ενήλικες. Για Δράσεις που αφορούν τον τομέα της Νεολαίας: νέοι ηλικίας από 13 έως 30 ετών, νέοι εργαζόμενοι, προσωπικό και μέλη οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Νεολαίας. Για Δράσεις που αφορούν τον τομέα του Αθλητισμού: επαγγελματίες και εθελοντές του αθλητισμού, αθλητές, προπονητές. Επιλέξιμες Χώρες (Programme Countries): Τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οι χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία Οι υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες: Τουρκία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας Η Ελβετική Συνομοσπονδία. Επιπλέον, ορισμένες Δράσεις του Προγράμματος Erasmus+ είναι ανοικτές για συμμετοχή σε οργανισμούς που προέρχονται από χώρες-εταίρους (Partner Countries) όπως χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, της Νότιας Μεσογείου, των Δυτικών Βαλκανίων και της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου, της οποίας η συμμετοχή κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος. Πληροφορίες για τους αιτούντες Για να υποβληθεί ένα σχέδιο Erasmus, απαραίτητα βήματα είναι τα εξής: εγγραφή στο Δίκτυο Συμμετεχόντων συμμόρφωση του σχεδίου με τα κριτήρια του Προγράμματος έλεγχος των οικονομικών συνθηκών συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης. Φυσικά πρόσωπα δεν δικαιούνται να υποβάλλουν πρόταση στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+, εκτός από περιπτώσεις όπου φυσικό πρόσωπο υποβάλλει για λογαριασμό άτυπης ομάδας νέων που δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας. Για την εγγραφή απαραίτητη είναι η παροχή νομικών και οικονομικών στοιχείων της οργάνωσης. Η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται με την παραλαβή του προσωπικού κωδικού αναγνώρισης (PIK) που θα χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς για την Εθνική Μονάδα ή την Εκτελεστική Υπηρεσία, από το στάδιο της υποβολής έως και την ολοκλήρωση ενός Σχεδίου. Erasmus+: Οδηγός Προγράμματος 7

9 Μέρος Δεύτερο: Οι Δράσεις του Προγράμματος Erasmus+ Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Σχέδια κινητικότητας στους τομείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας Σχέδια κινητικότητας σπουδαστών και εκπαιδευτικού προσωπικού στην ανώτατη εκπαίδευση 1. Σπουδαστές και προσωπικό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν μπορούν να υποβάλλουν σχέδιο κινητικότητας μεμονωμένα. Τα κριτήρια για την επιλογή τους ορίζονται από το τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο σπουδάζουν ή εργάζονται. 2. Ένα σχέδιο κινητικότητας πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές ή πρακτική άσκηση Κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία ή κατάρτιση 3. Για την υλοποίηση του σχεδίου κινητικότητας απαιτούνται δυο τουλάχιστον ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ένα ο αιτών οργανισμός και ένα ο οργανισμός υποδοχής). Σχέδιο κινητικότητας μπορεί να υποβάλλει και κοινοπραξία ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Σε αυτή την περίπτωση αιτών είναι ο συντονιστής της κοινοπραξίας. 4. Η διάρκεια ενός σχεδίου μπορεί να είναι 16 ή 24 μήνες. 5. Η κινητικότητα ανά κατηγορία συμμετεχόντων μπορεί να έχει διάρκεια: Από 3 έως 12 μήνες, για κινητικότητα φοιτητών για σπουδές, Από 2 έως 12 μήνες, για κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση, Από 2 μέρες έως 2 μήνες, για κινητικότητα εκπαιδευτικού προσωπικού. 6. Το σχέδιο κινητικότητας υποβάλλεται στην Εθνική Μονάδα της χώρας από την οποία προέρχεται ο αιτών φορέας. 7. Η προθεσμία υποβολής σχεδίων κινητικότητας είναι η 24 η Μαρτίου, 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για σχέδια που ξεκινούν από 1 Ιουλίου του ίδιου έτους. 8. Ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή κοινοπραξία έχει δικαίωμα υποβολής ενός σχεδίου ανά κύκλο επιλογής. Παρόλα αυτά, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα μπορεί να λαμβάνει μέρος ή να συντονίζει περισσότερες από μία κοινοπραξίες που υποβάλλουν Σχέδια κινητικότητας ταυτόχρονα. 9. Σε σχέδια κινητικότητας σπουδαστών για πρακτική άσκηση ή εκπαιδευτικού προσωπικού για κατάρτιση, ο φορέας υποδοχής μπορεί να είναι δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στον τομέα εκπαίδευσης, κατάρτισης ή νεολαίας. 10. Η αίτηση ενός σχεδίου κινητικότητας θα βαθμολογηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Συνάφεια (30 μονάδες) Ποιότητα στη σύνθεση του σχεδίου (20 μονάδες) Ποιότητα στο σχεδιασμό και την εκτέλεση του σχεδίου (20 μονάδες) Αντίκτυπος και διάδοση των αποτελεσμάτων (30 μονάδες) 11. Η επιχορήγηση καλύπτει δαπάνες με βάση των αριθμό των δραστηριοτήτων κινητικότητας του σχεδίου. 12. Επιλέξιμες δαπάνες για όλες τις δραστηριότητες κινητικότητας είναι οι εξής: Επιλέξιμες δαπάνες Οργανωτική Κόστη που υποστήριξη συνδέονται άμεσα με την εφαρμογή δραστηριοτήτ Μηχανισμός Χρηματοδότησης κόστος Μέχρι 100 Ποσό συμμετέχοντες:350 /συ μμετέχοντα Από τον 101 ο συμμετέχοντα και μετά: Κανόνες Κατανομής Με βάση τον αριθμό κινητικότητας των συμμετεχόντω Erasmus+: Οδηγός Προγράμματος 8

10 ων 200 /συμμετέχοντα ν κινητικότητας (εξαιρουμένω ν εξόδων ταξιδίου και διαβίωσης των συμμετεχόντω ν) Ειδικά κόστη Πρόσθετες Ποσοστό επί των 100% των επιλέξιμων Η αίτηση για δαπάνες που επιλέξιμων δαπανών οικονομική συνδέονται δαπανών ενίσχυση άμεσα με συμπληρώνετ συμμετέχοντε αι σε ειδική ς με ειδικές φόρμα με την ανάγκες επιλογή των συμμετεχόντω ν 13. Η χρηματοδότηση σπουδαστών για την διαβίωση τους στο εξωτερικό κυμαίνεται ανάλογα με το κόστος διαβίωσης σε κάθε χώρα του προγράμματος από 150 έως 500 ευρώ το μήνα. 14. Η χρηματοδότηση της κινητικότητας για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου και διαβίωσης, υπολογίζεται με βάση την χιλιομετρική απόσταση από την χώρα αποστολής στη χώρα υποδοχής και κυμαίνεται από 180 έως ευρώ. Σχέδια Κινητικότητας εκπαιδευόμενων και προσωπικού στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 1. Ένα σχέδιο κινητικότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: Κινητικότητα εκπαιδευόμενων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Κινητικότητα για Διδασκαλία/Κατάρτιση συμμετεχόντων Κινητικότητα προσωπικού κατάρτισης 2. Για την υλοποίηση του σχεδίου κινητικότητας απαιτούνται τουλάχιστον δύο συμμετέχοντες δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επαγγελματική εκπαίδευσης και κατάρτισης ή στην αγορά εργασίας από δύο διαφορετικές χώρες του προγράμματος. Σχέδιο κινητικότητας μπορεί να υποβάλλει και κοινοπραξία, με την προϋπόθεση ότι θα συμμετέχουν τουλάχιστον τρία μέλη- οργανισμοί επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης από την ίδια χώρα. 3. Η διάρκεια ενός σχεδίου μπορεί να είναι 1 ή 2 χρόνια και πρέπει να δηλωθεί στο στάδιο της αίτησης. 4. Η κινητικότητα ανά κατηγορία συμμετεχόντων μπορεί να έχει διάρκεια: Από 2 εβδομάδες έως 2 μήνες, για κινητικότητα εκπαιδευόμενων Από 2 ημέρες έως 2 μήνες, για κινητικότητα εκπαιδευτικού προσωπικού 5. Το σχέδιο κινητικότητας υποβάλλεται στην Εθνική Μονάδα της χώρας του αιτούντα φορέα. 6. Η προθεσμία υποβολής σχεδίων κινητικότητας είναι η 24 η Μαρτίου, 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για σχέδια που ξεκινούν από 1 Ιουλίου του ίδιου έτους. 7. Ένας φορέας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή κοινοπραξία έχει δικαίωμα υποβολής ενός σχεδίου ανά κύκλο επιλογής. Παρόλα αυτά, μπορεί να λαμβάνει μέρος ή να Erasmus+: Οδηγός Προγράμματος 9

11 συντονίζει περισσότερες από μία κοινοπραξίες που υποβάλλουν σχέδιο κινητικότητας ταυτόχρονα. 8. Η αίτηση ενός σχεδίου κινητικότητας θα βαθμολογηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Συνάφεια (30 μονάδες) Ποιότητα στη σύνθεση και εκτέλεση του σχεδίου (40 μονάδες) Αντίκτυπος και διάδοση των αποτελεσμάτων (30 μονάδες) 9. Το ποσό της επιχορήγησης θα εξαρτηθεί από: Από τον αριθμό και τη διάρκεια των περιόδων κινητικότητας για τις οποίες γίνεται αίτηση. Την προηγούμενη εμπειρία και καλή εκτέλεση ανάλογων σχεδίων του αιτούντα στο παρελθόν. Τον συνολικό εθνικό προϋπολογισμό που διατίθεται για τις Δράσεις Κινητικότητας. 10. Επιλέξιμες δαπάνες για όλες τις δραστηριότητες κινητικότητας: Επιλέξιμες δαπάνες Ταξίδια Συνεισφορά στα κόστη ταξιδίου των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομ ένων συνοδών από την χώρα καταγωγής στην χώρα προορισμού Οργανωτική Οποιεσδήποτε Υποστήριξη δαπάνες συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του σχεδίου, όπως παιδαγωγική προετοιμασία, παρακολούθηση υποστήριξη των συμμετεχόντων και επικύρωση μαθησιακών αποτελεσμάτων Ειδικά Κόστη Πρόσθετες δαπάνες που συνδέονται άμεσα με συμμετέχοντες με ειδικές ανάγκες Μηχανισμός Χρηματοδότηση ς κόστος κόστος Ποσοστό επί των επιλέξιμων δαπανών Ποσό Κανόνες κατανομής Από 180 έως ανά Η απόσταση συμμετέχοντα με βάση τη υπολογίζεται με χιλιομετρική απόσταση τη χρήση υπολογιστικού εργαλείου της Ε.Ε. Μέχρι 100 Με βάση τον συμμετέχοντες:350 /συμμετέ αριθμό των χοντα συμμετεχόντων Από τον 101 ο συμμετέχοντα και μετά: 200 /συμμετέχοντα 100% των επιλέξιμων δαπανών Η αίτηση για οικονομική ενίσχυση δηλώνεται με την υποβολή του σχεδίου Erasmus+: Οδηγός Προγράμματος 10

12 Εξατομικευμέν α Κόστη Κόστη διαβίωσης των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της κινητικότητας κόστος Για κινητικότητα προσωπικού: Έως την 14 η ημέρα: πίνακας Α.2.2/ημέρα/συμμετέχοντα Από την 15 η έως την 60 η : 70% του παραπάνω ποσού /ημέρα/συμμετέχοντα Για κινητικότητα εκπαιδευόμενων: Έως την 14 η ημέρα: πίνακας Α.2.1/ημέρα/συμμετέχοντα Από την 15 η έως την 60 η : 70% του παραπάνω ποσού /ημέρα/συμμετέχοντα Από την 61 η και μετά: 50% του παραπάνω ποσού Με βάση τη διάρκεια παραμονής των συμμετεχόντων Γλωσσική προετοιμασία Κόστη που συνδέονται με την γλωσσική προετοιμασία των συμμετεχόντων για την βελτίωση της γλωσσικής τους επάρκειας κόστος Μόνο για δραστηριότητες που διαρκούν από 1 έως 12 μήνες: 150 /συμμετέχοντα Με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες των συμμετεχόντων Εξαιρετικά κόστη Υποστήριξη συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες Ποσοστό επί των επιλέξιμων δαπανών 100% των επιλέξιμων δαπανών Η αίτηση για οικονομική ενίσχυση δηλώνεται με την υποβολή του σχεδίου Σχέδια Κινητικότητας στην σχολική εκπαίδευση 1. Ένα σχέδιο κινητικότητας στη σχολική εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: Ανάθεση διδασκαλίας Κατάρτιση προσωπικού (εκπαιδευτικού και μη) 2. Για την υλοποίηση του σχεδίου κινητικότητας απαιτούνται τουλάχιστον δύο συμμετέχοντες από δύο διαφορετικές χώρες του προγράμματος, ο φορέας αποστολής (σχολείο) και ο φορέας υποδοχής (δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στους τομείς εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας ή στην αγορά εργασίας). 3. Η διάρκεια ενός σχεδίου μπορεί να είναι 1 ή 2 χρόνια και πρέπει να δηλωθεί στο στάδιο της αίτησης. 4. Η διάρκεια της κινητικότητας μπορεί να είναι από 2 ημέρες έως 2 μήνες, εξαιρουμένης της διάρκειας του ταξιδιού. 5. Το σχέδιο κινητικότητας υποβάλλεται στην Εθνική Μονάδα της χώρας του αιτούντα φορέα. 6. Η προθεσμία υποβολής σχεδίων κινητικότητας είναι η 24 η Μαρτίου, 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για σχέδια που ξεκινούν από 1 Ιουλίου του ίδιου έτους. 7. Ένα σχολείο έχει δικαίωμα υποβολής ενός σχεδίου ανά κύκλο επιλογής. 8. Η αίτηση ενός σχεδίου κινητικότητας θα βαθμολογηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Erasmus+: Οδηγός Προγράμματος 11

13 Συνάφεια (30 μονάδες) Ποιότητα στη σύνθεση και εκτέλεση του σχεδίου (40 μονάδες) Αντίκτυπος και διάδοση των αποτελεσμάτων (30 μονάδες) 9. Ο προϋπολογισμός ενός σχεδίου πρέπει να είναι σύμφωνος με τους εξής κανόνες χρηματοδότησης: Επιλέξιμες Δαπάνες Ταξίδια Συνεισφορά στα κόστη ταξιδίου των συμμετεχόντων προς τη χώρα προορισμού και την επιστροφή Οργανωτική Δαπάνες που Υποστήριξη συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του σχεδίου, όπως γλωσσικήπαιδαγωγική προετοιμασία, παρακολούθηση υποστήριξη των συμμετεχόντων και επικύρωση μαθησιακών αποτελεσμάτων Εξατομικευμέ Κόστη που νη αφορούν την υποστήριξη διαβίωση των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της κινητικότητας Δίδακτρα Κόστη που αφορούν την πληρωμή διδάκτρων για τη συμμετοχή σε μαθήματα Ειδικά κόστη Πρόσθετες δαπάνες που συνδέονται άμεσα με συμμετέχοντες με ειδικές ανάγκες Μηχανισμός Χρηματοδότησ ης κόστος κόστος κόστος κόστος Ποσοστό επί των επιλέξιμων δαπανών Ποσό Κανόνες κατανομής Από 180 έως ανά Η απόσταση συμμετέχοντα με βάση τη υπολογίζεται με χιλιομετρική απόσταση τη χρήση υπολογιστικού εργαλείου της Ε.Ε. Μέχρι 100 Με βάση τον συμμετέχοντες:350 /συμμετ αριθμό των έχοντα συμμετεχόντων Από τον 101 ο συμμετέχοντα και μετά: 200 /συμμετέχοντα Έως την 14 η ημέρα: πίνακας Εξαρτάται από Α.3.1/ημέρα/συμμετέχοντα τη διάρκεια Από την 15 η έως την 60 η : παραμονής 70% του παραπάνω ποσού 70 /ημέρα/συμμετέχοντα και Η αίτηση για όχι πάνω από οικονομική 700 /συμμετέχοντα στο σχέδιο ενίσχυση κινητικότητας δηλώνεται με την υποβολή του σχεδίου 100% των επιλέξιμων δαπανών Η αίτηση για οικονομική ενίσχυση δηλώνεται με την υποβολή του σχεδίου Erasmus+: Οδηγός Προγράμματος 12

14 Σχέδια κινητικότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων 1. Ένα σχέδιο κινητικότητας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: Διδασκαλία/κατάρτιση εκπαιδευομένων Κατάρτιση προσωπικού 2. Για την υλοποίηση του σχεδίου κινητικότητας απαιτούνται τουλάχιστον δύο συμμετέχοντες από δύο διαφορετικές χώρες του προγράμματος, ο φορέας αποστολής και ο φορέας υποδοχής (δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων). Αίτηση μπορεί να υποβάλλει και εθνική κοινοπραξία με τουλάχιστον τρία μέλη-οργανισμούς. 3. Η διάρκεια ενός σχεδίου μπορεί να είναι 1 ή 2 χρόνια και πρέπει να δηλωθεί στο στάδιο της αίτησης. 4. Η διάρκεια της κινητικότητας μπορεί να είναι από 2 ημέρες έως 2 μήνες, εξαιρουμένης της διάρκειας του ταξιδιού. 5. Το σχέδιο κινητικότητας υποβάλλεται στην εθνική μονάδα της χώρας του αιτούντα φορέα. 6. Η προθεσμία υποβολής σχεδίων κινητικότητας είναι η 24 η Μαρτίου, 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για σχέδια που ξεκινούν από 1 Ιουλίου του ίδιου έτους. 7. Ένας φορέας εκπαίδευσης ενηλίκων ή κοινοπραξία έχει δικαίωμα υποβολής ενός σχεδίου ανά κύκλο επιλογής. Παρόλα αυτά, μπορεί να λαμβάνει μέρος ή να συντονίζει περισσότερες από μία κοινοπραξίες που υποβάλλουν σχέδιο ταυτόχρονα. 8. Η αίτηση ενός σχεδίου κινητικότητας θα βαθμολογηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Συνάφεια (30 μονάδες) Ποιότητα στη σύνθεση του σχεδίου και εκτέλεση (40 μονάδες) Αντίκτυπος και διάδοση των αποτελεσμάτων (30 μονάδες) 9. Ο προϋπολογισμός ενός σχεδίου πρέπει να είναι σύμφωνος με τους εξής κανόνες χρηματοδότησης: Επιλέξιμες Δαπάνες Μηχανισμός Χρηματοδότησ ης Ποσό Κανόνες κατανομής Ταξίδια Συνεισφορά στα κόστη ταξιδίου των συμμετεχόντων προς τη χώρα προορισμού και την επιστροφή κόστος Από 180 έως ανά συμμετέχοντα με βάση τη χιλιομετρική απόσταση Η απόσταση υπολογίζεται με τη χρήση υπολογιστικού εργαλείου της Ε.Ε. Οργανωτική Υποστήριξη Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του σχεδίου, όπως γλωσσικήπαιδαγωγική προετοιμασία, παρακολούθηση υποστήριξη των κόστος Μέχρι 100 συμμετέχοντες:350 /συμμετέ χοντα Από τον 101 ο συμμετέχοντα και μετά: 200 /συμμετέχοντα Με βάση τον αριθμό των συμμετεχόντων Erasmus+: Οδηγός Προγράμματος 13

15 συμμετεχόντων και επικύρωση μαθησιακών αποτελεσμάτων Εξατομικευμένη υποστήριξη Κόστη που αφορούν την διαβίωση των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της κινητικότητας κόστος Έως την 14 η ημέρα: πίνακας Α.4.1/ημέρα/συμμετέχοντα Από την 15 η έως την 60 η : 70% του παραπάνω ποσού Εξαρτάται από τη διάρκεια παραμονής Δίδακτρα Κόστη που αφορούν την πληρωμή διδάκτρων για τη συμμετοχή σε μαθήματα κόστος 70 /ημέρα/συμμετέχοντα και όχι πάνω από 700 /συμμετέχοντα στο συνολικό σχέδιο κινητικότητας Η αίτηση για οικονομική ενίσχυση δηλώνεται με την υποβολή του σχεδίου Ειδικά κόστη Πρόσθετες δαπάνες που συνδέονται άμεσα με συμμετέχοντες με ειδικές ανάγκες Ποσοστό επί των επιλέξιμων δαπανών 100% των επιλέξιμων δαπανών Η αίτηση για οικονομική ενίσχυση δηλώνεται με την υποβολή του σχεδίου Σχέδια κινητικότητας στον τομέα της νεολαίας 1. Ένα σχέδιο κινητικότητας στον τομέα της νεολαίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: Ανταλλαγές νέων Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία Δικτύωση και κατάρτιση νέων εργαζομένων 2. Για την υλοποίηση του σχεδίου κινητικότητας απαιτούνται τουλάχιστον δύο οργανισμοί από δύο διαφορετικές χώρες. Ο αιτών-οργανισμός που πρέπει να προέρχεται από χώρα του προγράμματος και ένας οργανισμός που μπορεί να προέρχεται είτε από χώρα του προγράμματος, είτε χώρα εταίρο από την γειτονική Ε.Ε. 3. Συμμετέχοντες οργανισμοί μπορούν να είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ευρωπαϊκές ΜΚΟ, μια κοινωνική επιχείρηση, ένας δημόσιος οργανισμός σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, μια ομάδα νέων ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας, αλλά όχι κατ ανάγκη στο πλαίσιο μιας οργάνωσης νεολαίας (άτυπη ομάδα), ένας κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 4. Η διάρκεια ενός σχεδίου μπορεί να είναι από 3 έως 24 μήνες. 5. Η προθεσμία υποβολής σχεδίων κινητικότητας είναι: η 24 η Μαρτίου, 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για σχέδια που ξεκινούν από 17 Ιουνίου έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. η 30 η Απριλίου, 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για σχέδια που ξεκινούν από 1 Αυγούστου του ίδιου έτους έως 28 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους η 1 η Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για σχέδια που ξεκινούν από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους. Erasmus+: Οδηγός Προγράμματος 14

16 6. Το σχέδιο κινητικότητας υποβάλλεται στην Εθνική Μονάδα της χώρας του αιτούντα φορέα. 7. Η αίτηση ενός σχεδίου κινητικότητας θα βαθμολογηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Συνάφεια (30 μονάδες) Ποιότητα στη σύνθεση και εκτέλεση του σχεδίου (40 μονάδες) Αντίκτυπος και διάδοση των αποτελεσμάτων (30 μονάδες). 8. Πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας: Κριτήρια επιλεξιμότητας ανά πεδίο εφαρμογής Διάρκεια Κινητικότητας Τόπος Δραστηριότητας Επιλέξιμοι Συμμετέχοντες Αριθμός Συμμετεχόντων Ανταλλαγές Νέων Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία Νέοι Εργαζόμενοι Από 5 έως 21 ημέρες Από 2 έως 12 μήνες (εξαιρουμένων των Από 2 εβδομάδες έως 12 ημερών του ταξιδιού) μήνες, για δράσεις που αφορούν τουλάχιστον 10 εθελοντές ή που συμπεριλαμβάνουν νεαρά άτομα με λιγότερες ευκαιρίες Η χώρα ενός από τους Εθελοντής από χώρα του συμμετέχοντες προγράμματος μπορεί να οργανισμούς δραστηριοποιηθεί είτε σε άλλη χώρα του προγράμματος είτε σε χώρα-εταίρο. Εθελοντής από χώρα-εταίρο μπορεί να δραστηριοποιηθεί σε χώρα του προγράμματος Άτομα ηλικίας από 13 Άτομα ηλικίας από 17 έως 30 έως 30 ετών ετών Από 16 έως 60 Το πολύ 30 εθελοντές για όλο το συμμετέχοντες σχέδιο Τουλάχιστον 4 συμμετέχοντες ανά εθνικό γκρουπ Κάθε γκρουπ θα συνοδεύεται από έναν ενήλικα Από 2 ημέρες έως 2 μήνες (εξαιρουμένων των ημερών του ταξιδιού) Η χώρα ενός από τους συμμετέχοντες οργανισμούς Δεν υπάρχει όριο ηλικίας Πάνω από 50 συμμετέχοντες (συμπεριλαμβανομένω ν και εκπαιδευτών ή άλλων συντελεστών) 9. Επιλέξιμες δαπάνες για όλες τις δραστηριότητες κινητικότητας: Επιλέξιμες Δαπάνες Μηχανισμός Χρηματοδότη σης Ποσό Κανόνες κατανομής Ταξίδια Συνεισφορά στα κόστη ταξιδίου των συμμετεχόντων κόστος Από 20 έως ανά συμμετέχοντα με βάση τη χιλιομετρική απόσταση Η απόσταση υπολογίζεται με τη χρήση υπολογιστικού Erasmus+: Οδηγός Προγράμματος 15

17 προς τη χώρα προορισμού και την επιστροφή εργαλείου της Ε.Ε. Οργανωτική Υποστήριξη Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του σχεδίου κόστος Πίνακας Α.5.1 /συμμετέχοντα/δραστηριότη τα, στις ανταλλαγές νέων Πίνακας Α.5.2 και Α.5.3/ημέρα/συμμετέχοντα, στην Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία Πίνακας Α.5.6 ημέρα/συμμετέχοντα/δραστ ηριότητα, στους νέους εργαζόμενους Εξαρτάται από τη διάρκεια παραμονής ανά συμμετέχοντα Ειδικά κόστη Δαπάνες που σχετίζονται με την έκδοση visa, την διαμονή, την υποστήριξη ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες Ποσοστό επί των επιλέξιμων δαπανών 100% των επιλέξιμων δαπανών Η αίτηση για οικονομική ενίσχυση δηλώνεται με την υποβολή του σχεδίου Εξατομικευμέν η υποστήριξη Κόστη που αφορούν την κάλυψη προσωπικών εξόδων των εθελοντών κόστος Πίνακας Α.5.4 /ημέρα/εθελοντή Πίνακας Α.5.5 /ημέρα/εθελοντή Εξαρτάται από τη διάρκεια παραμονής ανά συμμετέχοντα Γλωσσική Υποστήριξη Κόστη που συνδέονται με την γλωσσική προετοιμασία των συμμετεχόντων Ποσοστό επί των επιλέξιμων δαπανών 100% των επιλέξιμων δαπανών Η αίτηση για οικονομική ενίσχυση δηλώνεται με την υποβολή του σχεδίου Ειδικά κόστη Κόστη άμεσα συνδεδεμένα με συμμετέχοντες με ειδικές ανάγκες Ποσοστό επί των επιλέξιμων δαπανών 100% των επιλέξιμων δαπανών Η αίτηση για οικονομική ενίσχυση δηλώνεται με την υποβολή του σχεδίου Erasmus+: Οδηγός Προγράμματος 16

18 Εκδηλώσεις Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας μεγάλης κλίμακας 1. Η Δράση υποστηρίζει μεγάλης κλίμακας εθελοντικά προγράμματα στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών ή παγκόσμιων εκδηλώσεων στον τομέα της νεολαίας, του πολιτισμού και του αθλητισμού. 2. Αίτηση μπορεί να υποβάλλει δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που έχει έδρα χώρα του προγράμματος και δραστηριοποιείται στην οργάνωση Ευρωπαϊκών ή παγκόσμιων εκδηλώσεων στον τομέα της νεολαίας, του πολιτισμού και του αθλητισμού. 3. Μπορεί να συμπεριλαμβάνει δευτερεύουσες δραστηριότητες όπως συνέδρια, σεμινάρια, συναντήσεις. 4. Η διάρκεια του σχεδίου μπορεί να είναι από 3 έως 12 μήνες. 5. Το σχέδιο υποβάλλεται στην Εκτελεστική Υπηρεσία Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού (EACEA) στις Βρυξέλλες. 6. Η προθεσμία υποβολής σχεδίων κινητικότητας είναι η 3 η Απριλίου, 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για σχέδια που ξεκινούν από 1 Οκτωβρίου του ίδιου έτους έως 31 Ιουλίου του επόμενου. 7. Η διάρκεια κινητικότητας μπορεί να είναι από 14 ημέρες έως 2 μήνες. 8. Η συμμετέχοντες πρέπει να είναι ηλικίας από 17 έως 30 ετών και να προέρχονται από χώρα του προγράμματος ή χώρα-εταίρο που γειτονεύει με την Ε.Ε. 9. Ο αριθμός των εθελοντών πρέπει να είναι τουλάχιστον Η αίτηση του σχεδίου θα βαθμολογηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Συνάφεια (30 μονάδες) Ποιότητα στη σύνθεση και εκτέλεση του σχεδίου (40 μονάδες) Αντίκτυπος και διάδοση των αποτελεσμάτων (30 μονάδες) 11. Επιλέξιμες δαπάνες είναι τα έξοδα ταξιδίου, οργανωτικής υποστήριξης, εξατομικευμένης υποστήριξης και ειδικά κόστη. 12. Η μέγιστη επιχορήγηση που μπορεί να λάβει μια Εκδήλωση Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας μεγάλης κλίμακας είναι Επιπλέον, χρηματοδότηση για συμπληρωματικές δραστηριότητες είναι προαιρετική και αφορά κυρίως κόστη για την οργάνωση σεμιναρίων, συναντήσεων, έξοδα προβολής και διάδοσης, δαπάνες προσωπικού (υπό προϋποθέσεις). Η χρηματοδότηση δεν μπορεί να ξεπερνά το 80% των επιλέξιμων δαπανών. Κοινές Μεταπτυχιακές Σπουδές (Joint Master Degrees) 1. Στη Δράση μπορούν να συμμετέχουν ιδιωτικοί ή δημόσιοι οργανισμοί όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών επιχειρήσεων), δημόσιοι οργανισμοί, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και Ερευνητικά Κέντρα που εδρεύουν σε χώρα του Προγράμματος ή χώρα-εταίρο. 2. Ο αιτών οργανισμός πρέπει να είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα χώρας του Προγράμματος. 3. Τα υποβαλλόμενα Σχέδια JMD πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρία Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ως ισότιμους εταίρους, από τρεις διαφορετικές χώρες του προγράμματος. Οι υπόλοιποι οργανισμοί-εταίροι της κοινοπραξίας JMD μπορούν να προέρχονται και από χώρα-εταίρο και γνωστοποιούνται κατά το χρόνο υποβολής του σχεδίου. 4. Συμμετέχοντες μπορούν να είναι φοιτητές σε μεταπτυχιακό επίπεδο, το προσωπικό των οργανισμών, καλεσμένοι-ομιλητές. Οι φοιτητές θα υποβάλλουν αίτηση υποτροφίας μέσω του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή της κοινοπραξίας. Erasmus+: Οδηγός Προγράμματος 17

19 5. Η επιχορήγηση JMD θα επιδοτήσει 13 με 20 υποτροφίες φοιτητών και 4 προσκεκλημένουςομιλητές ακαδημαϊκούς ανά έτος. 6. Η περίοδος των σπουδών θα πραγματοποιείται σε τουλάχιστον δύο χώρες του Προγράμματος. Συμπληρωματική μελέτη, διατριβή, έρευνα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε οποιονδήποτε οργανισμό της κοινοπραξίας. 7. Ανάλογα με τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών (1 με 2 χρόνια), η κοινοπραξία θα λαμβάνει συμφωνία χρηματοδότησης 4 ή 5 ετών για να καλύψει ένα χρόνο προετοιμασίας και 3 διαδοχικές περιόδους (ανά έτος) χορήγησης υποτροφιών. 8. Το σχέδιο υποβάλλεται στην Εκτελεστική Υπηρεσία Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού (EACEA) στις Βρυξέλλες. 9. Η προθεσμία υποβολής σχεδίων JMD είναι η 27 η Μαρτίου, 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για σχέδια που ξεκινούν από 1 Αυγούστου έως 31 Οκτωβρίου του ίδιου έτους. 14. Η αίτηση του σχεδίου θα βαθμολογείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Συνάφεια (30 μονάδες) Ποιότητα στη σύνθεση και εκτέλεση του σχεδίου (40 μονάδες) Αντίκτυπος και διάδοση των αποτελεσμάτων (30 μονάδες) 10. Επιχορήγηση διαχείρισης JMD: Δαπάνες που αφορούν οργανωτικά κόστη και κόστη προσκεκλημένων-ομιλητών ακαδημαϊκών για το πρώτο έτος προετοιμασίας για κάθε επόμενη διαδοχική περίοδο 11. Επιχορήγηση υποτροφιών JMD: Συμβολή στο κόστος συμμετοχής Συμβολή στα έξοδα ταξιδίου και πρώτης εγκατάστασης Συμβολή στο κόστος διαβίωσης Μέχρι ετησίως ανά υπότροφο από χώραεταίρο Μέχρι ετησίως ανά υπότροφο από χώρα του Προγράμματος ετησίως ανά υπότροφο κάτοικο χώρας του Προγράμματος για έξοδα ταξιδίου ετησίως για έξοδα ταξιδίου και για έξοδα εγκατάστασης ανά υπότροφο κάτοικο χώρας-εταίρου που απέχει μέχρι χλμ από το συντονιστή της κοινοπραξίας ετησίως για έξοδα ταξιδίου και για έξοδα εγκατάστασης ανά υπότροφο κάτοικο χώρας-εταίρου που απέχει πάνω από χλμ από το συντονιστή της κοινοπραξίας το μήνα καθ όλη τη διάρκεια των σπουδών και για μέχρι 24 μήνες 12. Η χρηματοδότηση ενός Σχεδίου Κοινών Μεταπτυχιακών Σπουδών θα κυμαίνεται ενδεικτικά στα 2 με 3 εκατομμύρια ευρώ. Εγγυήσεις δανείων για μεταπτυχιακούς φοιτητές (Master Student Loan Guarantees) Φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μεταπτυχιακό επίπεδο που επιθυμούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σε άλλη χώρα του προγράμματος θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για τη λήψη δανείου. Ο μηχανισμός εγγυήσεων φοιτητικών δανείων θα δημιουργηθεί σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και θα παρέχει μερική Erasmus+: Οδηγός Προγράμματος 18

20 εγγύηση έναντι επισφαλών δανείων σε τράπεζες και οργανισμούς φοιτητικών δανείων σε χώρες του Προγράμματος που θα συμμετάσχουν. Σε αντάλλαγμα για την πρόσβαση τους στη μερική εγγύηση, οι τράπεζες θα πρέπει να προσφέρουν φοιτητικά δάνεια προσιτά, με τα χαμηλότερα επιτόκια της αγοράς και περίοδο χάριτος τουλάχιστον δύο ετών, ώστε οι νέοι να εισέρχονται στην αγορά εργασίας πριν από την έναρξη αποπληρωμής του δανείου. Αναμένεται ότι ο μηχανισμός θα είναι σε θέση να χορηγήσει τις πρώτες εγγυήσεις με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2014/2015, δηλαδή τον Σεπτέμβριο του Erasmus+: Οδηγός Προγράμματος 19

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Διαμεσολάβησης ΠΘ ERASMUS+ Συνοπτική παρουσίαση Βασικών Δράσεων

Γραφείο Διαμεσολάβησης ΠΘ ERASMUS+ Συνοπτική παρουσίαση Βασικών Δράσεων ΠΘ ERASMUS+ Συνοπτική παρουσίαση Βασικών Δράσεων Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, την Νεολαία & τον Αθλητισμό Εθνικό Σημείο Επαφής ΙΚΥ Η διαμόρφωση του Erasmus+ «Παραδοσιακά»

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές

Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές Εθνικές Υπηρεσίες Διαχείρισης του Προγράμματος Erasmus+ στην Κύπρο ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ: ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Προδρόμου

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο πρόγραμμα ERASMUS+ Πρόγραμμα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 17 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ERASMUS+: Αλλαγές στη διαχείριση της κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Πάντειο Πανεπιστήμιο Ευφροσύνη Παπασταματίου 13 Ιουνίου 2014 Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy

makrides.g@ucy.ac.cy makrides.g@ucy.ac.cy Προγράμματα Ευρωπαϊκής συνεργασίας με τρίτες χώρες Erasmus Mundus Tempus Alfa Edulink Bilateral Programmes Η ανάγκη για ένα νέο Πρόγραμμα Σύγχρονες πραγματικότητες: Η οικονομική κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y Tο νέο πρόγραµµα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τοµέα του αθλητισµού. Οι δράσεις στον τοµέα του αθλητισµού αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΜΑΡΘΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Θεσσαλονίκη, 26/9/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ. Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ. Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους -Ανταλλαγές νέων -Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία -Κινητικότητα ατόμων που δουλεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS+ το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

ERASMUS+ το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020) Ανδρούλα Παπαναστασίου Διευθύντρια ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης Bologna Experts Conference 16 October

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Θεσσαλονίκη Ευφροσύνη Παπασταματίου 17 Φεβρουαρίου 2014 Υπεύθυνη για την Ανώτατη Εκπαίδευση ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Δημιουργική Ευρώπη, 2014 2020: Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Πολίτη της Νέας Προγραμματικής Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος. Σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2014

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος. Σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2014 Erasmus+ Οδηγός προγράμματος Σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2014 2 η έκδοση: 27/02/2014 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΜΕΡΟΣ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+... 8 Ποιοι είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020) Οδηγίες για τον νέο Χάρτη & για την υπογραφή διμερών συμφωνιών

Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020) Οδηγίες για τον νέο Χάρτη & για την υπογραφή διμερών συμφωνιών Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020) Οδηγίες για τον νέο Χάρτη & για την υπογραφή διμερών συμφωνιών Ελίνα Μαυρογιώργου, ΙΚΥ/ Εθνική Μονάδα -Erasmus ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

«Αναζητώντας Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις» Ζαφειροπούλου Μαρία, Ευρωπαϊκή Εμπειρογνώμονας Χριστοδουλοπούλου Άντυ, Ερευνήτρια Πεδίου FragmEx

«Αναζητώντας Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις» Ζαφειροπούλου Μαρία, Ευρωπαϊκή Εμπειρογνώμονας Χριστοδουλοπούλου Άντυ, Ερευνήτρια Πεδίου FragmEx «Αναζητώντας Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις» Ζαφειροπούλου Μαρία, Ευρωπαϊκή Εμπειρογνώμονας Χριστοδουλοπούλου Άντυ, Ερευνήτρια Πεδίου FragmEx Οι ΜΚΟ και οι άτυπες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕRASMUS Βασικές αρχές & Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020)

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕRASMUS Βασικές αρχές & Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020) ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕRASMUS Βασικές αρχές & Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020) Πανεπιστήμιο Πατρών, Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013 Ελίνα Μαυρογιώργου, ΙΚΥ/ Εθνική Μονάδα -Erasmus ΔΡΑΣΕΙΣ/Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος Erasmus+ Οδηγός προγράμματος Στην περίπτωση αντικρουόμενων νοημάτων μεταξύ γλωσσικών εκδόσεων, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Έκδοση 3: 19/12/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΜΕΡΟΣ A - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νεολαία εν ράσει Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Νεολαία εν ράσει Λεµεσός, 19 Μαΐου 2010 1

Νεολαία εν ράσει Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Νεολαία εν ράσει Λεµεσός, 19 Μαΐου 2010 1 Νεολαίαεν εν ράσει ΕυρωπαϊκόΠρόγραµµα Νεολαίαεν εν ράσει Λεµεσός, 19 Μαΐου 2010 1 ΣτόχοιΠρογράµµατος Στόχοι: Προώθηση της ενεργού συµµετοχής των νέων ως πολιτών γενικότερα και ως ευρωπαίων πολιτών ειδικότερα,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος

Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλους τους νέους. Πώς; Μέσω συγχρηματοδότησης Σχεδίων που απευθύνονται στους νέους. Κύριο χαρακτηριστικό: Η μη τυπική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΚΟ ΚΑΙ ΠΡΩΘΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΥΝΟΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΚΟ ΚΑΙ ΠΡΩΘΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΥΝΟΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αθήνα 22 Σεπτεμβρίου 2014 Σύνολο: 9 σελίδες ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΚΟ ΚΑΙ ΠΡΩΘΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΥΝΟΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας Νέα Γενιά σε Δράση Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα 1 Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση Το Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση είναι το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος Erasmus+ Οδηγός προγράμματος Στην περίπτωση αντικρουόμενων νοημάτων μεταξύ γλωσσικών εκδόσεων, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Έκδοση 1 (2016): 16/11/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΜΕΡΟΣ A - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 22 Ιανουαρίου, 2014 Σύνολο σελίδων: 8 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος. Ισχύει από την 1 η Ιανουαρίου 2014

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος. Ισχύει από την 1 η Ιανουαρίου 2014 Erasmus+ Οδηγός προγράμματος Ισχύει από την 1 η Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 3: 04/06/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 ΜΕΡΟΣ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+... 9 Ποιοι είναι οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS +/Ανώτατη Εκπαίδευση

ERASMUS +/Ανώτατη Εκπαίδευση ERASMUS +/Ανώτατη Εκπαίδευση Στρατηγικές Συμπράξεις Ηράκλειο, 24.02.2014 Ελίνα Μαυρογιώργου ΙΚΥ/ ΕRASMUS Ένα ενιαίο Πρόγραμμα 2007-2013 2014-2020 Leonardo Erasmus Grundtvig 1 Mαθησιακή Κινητικότητα ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικές Πληροφορίες

A. Γενικές Πληροφορίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΑΡΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ A. Γενικές Πληροφορίες Εάν συγκροτείτε Κοινοπραξία, φροντίστε τούτο να καταδεικνύεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Εθνική Υπηρεσία Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+:Youth in Action

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Εθνική Υπηρεσία Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+:Youth in Action Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Εθνική Υπηρεσία Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+:Youth in Action 1 Δομή παρουσίασης Μέρος Α - Γενικές πληροφορίες για το Erasmus+ Μέρος Β - Προτεραιότητες και Επιχορηγημένες

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS Παράρτηµα V.10.i ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ..

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ.. Προδημοσίευση Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)» Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα που υποστηρίζουν τη Δια Μάθηση: Ευκαιρίες για τις Βιβλιοθήκες.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα που υποστηρίζουν τη Δια Μάθηση: Ευκαιρίες για τις Βιβλιοθήκες. Ευρωπαϊκά Προγράμματα που υποστηρίζουν τη Δια Βίου Μάθηση: Ευκαιρίες για τις Βιβλιοθήκες. Παρουσίαση: Δέσποινα Θεοδωρίδου, Στέλεχος Κέντρου Europe Direct Κεντρικής Μακεδονίας 8/5/2009 1 Τι είναι το δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νεολαία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα

Νεολαία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα Νεολαία Η νεολαία αποτελεί τομέα εθνικής πολιτικής. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η πολιτική για τη νεολαία συγκαταλέγεται στους τομείς όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Ημερίδα Τετάρτη 20-05-2015 Αίθουσα εκδηλώσεων ΕΠΑΛ Λαγκαδά 14:00

Ενημερωτική Ημερίδα Τετάρτη 20-05-2015 Αίθουσα εκδηλώσεων ΕΠΑΛ Λαγκαδά 14:00 Ενημερωτική Ημερίδα Τετάρτη 20-05-2015 Αίθουσα εκδηλώσεων ΕΠΑΛ Λαγκαδά 14:00 Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS Ρούλα Κυρίλλου-Ιωαννίδου Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας 2009 1 LEONARDO DA VINCI Το Πρόγραμμα Leonardo

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-14. Δραστηριότητα Ομαδικής Μάθησης

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-14. Δραστηριότητα Ομαδικής Μάθησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-14 Δραστηριότητα Ομαδικής Μάθησης «Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων που διδάσκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού» 26-27 Φεβρουαρίου ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ- L.L.P. ERASMUS - ΣΠΟΥΔΕΣ Ακαδημαϊκό έτος : 2013-2014 ΕΚΘΕΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ- L.L.P. ERASMUS - ΣΠΟΥΔΕΣ Ακαδημαϊκό έτος : 2013-2014 ΕΚΘΕΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Παράρτημα V.2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 347/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»:

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων

Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» VOUCHER 29 Το ΚΕΚ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την επωνυμία ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε (Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Εισαγωγή στα MOOCs, ορισμός, πως ξεκίνησαν Λόγος ύπαρξης τους, ΗΠΑ, Ευρώπη Διαφοροποιήσεις, xmoocs vs cmoocs και σύγκριση με τα παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+: Σχολική Εκπαίδευση

Erasmus+: Σχολική Εκπαίδευση Erasmus+: Σχολική Εκπαίδευση Επιμόρφωση 18-19 Ιανουαρίου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Europe at Schools through Art and Simulation Δημήτρης Μαραγκός, Υπεύθυνος Επικοινωνίας Erasmus+ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ III: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διακρατικές δράσεις

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ III: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διακρατικές δράσεις Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 30/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ «We Μean Business» Τοµεακό Πρόγραµµα «Leonardo da Vinci» Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012 Αλεξάνδρα Μπάκα, ΙΚΥ-Ελληνική Εθνική Μονάδα Προγράµµατος «ια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 5.1 Συναντήσεις νέων και αρμοδίων της πολιτικής για τη νεολαία

Δράση 5.1 Συναντήσεις νέων και αρμοδίων της πολιτικής για τη νεολαία Δράση 5.1 Συναντήσεις νέων και αρμοδίων της πολιτικής για τη νεολαία Στόχοι Αυτή η επιμέρους Δράση υποστηρίζει τη συνεργασία, τα σεμινάρια και το Διαρθρωμένο Διάλογο μεταξύ των νέων, όσων δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές''

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' ''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' Άρης Περουλάκης Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα Τμήμα Επικοινωνίας / Εταιρικών

Διαβάστε περισσότερα

Ποια τα οφέλη για τις επιχειρήσεις;

Ποια τα οφέλη για τις επιχειρήσεις; ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Τοµεακό πρόγραµµα Erasmus H ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS Νέα προσόντα στον χώρο εργασίας ΕΙΕ, Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012 Ελίνα Μαυρογιώργου, IKY-Ελληνική Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νέες μορφές συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νέες μορφές συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 15/1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» Εθννιικό ΣΣττραττηγγιικό Πλαίίσιιο Ανναφοράςς 2007 2013 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 20/05/2014 Αρ. Πρωτοκ.: 548 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26810 50544 e-mail: erasmus @ teiep. gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιότητα & Πληροφόρηση

Δημοσιότητα & Πληροφόρηση Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Δημοσιότητα & Πληροφόρηση Δήμητρα Κουμπάρου, Δρ. Περιβαλλοντολόγος, στέλεχος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy

makrides.g@ucy.ac.cy makrides.g@ucy.ac.cy Περιεχόμενα Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 Χρηματοδότηση Μορφή Χρηματοδότησης Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Πρακτικές συμβουλές για την προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Ποιοτικά Κριτήρια Ένταξης Πράξεων ανά Ειδικό Στόχο

ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Ποιοτικά Κριτήρια Ένταξης Πράξεων ανά Ειδικό Στόχο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 1,2,3 Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Τομείς Προτεραιότητας του προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Νεολαία, 2012-2013

Ελληνική. 2. Τομείς Προτεραιότητας του προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Νεολαία, 2012-2013 Ελληνική Αθήνα, 28 Αυγούστου 2012 Α.Π. 32742 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 3 βασικές δράσεις (Key Actions) KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα των Aτόμων ΚΑ2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLUS 2015-16

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLUS 2015-16 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLUS 2015-16 Ελένη Κ. Παλούρα, Καθηγήτρια Ακαδημαϊκή Συντονίστρια ERASMUS, ΤΦ www.eurep.auth.gr φοιτητές εξερχόμενοι ERASMUS+ σπουδές 1 Ε. Κ. Παλούρα ERASMUS PLUS 2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ERASMUS

Διαβάστε περισσότερα

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ INNO-CAREER Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας το 4ο ενημερωτικό δελτίο του έργου INNO CAREER το οποίο καλύπτει το χρονικό διάστημα 1 Μαΐου 2015 30 Σεπτεμβρίου 2015. Το κύριο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ JEAN MONNET Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ JEAN MONNET Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEAN MONNET ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ JEAN MONNET ΘΕΜΑ : Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Δρ.Σωκρ.Καπλάνης ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΑΪΟΣ 2001 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΔΜ: ΠΡΙΝ, ΜΕΤΑ, ΤΩΡΑ. Μαρία Μπιλιώνη, Κατερίνα Θεοδοσιάδου Σταύρος Τσικοτάνης Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΔΜ: ΠΡΙΝ, ΜΕΤΑ, ΤΩΡΑ. Μαρία Μπιλιώνη, Κατερίνα Θεοδοσιάδου Σταύρος Τσικοτάνης Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΔΜ: ΠΡΙΝ, ΜΕΤΑ, ΤΩΡΑ. Μαρία Μπιλιώνη, Κατερίνα Θεοδοσιάδου Σταύρος Τσικοτάνης Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΠΔΜ: λειτούργησε για πρώτη φορά το 2006-2008. Επαναλειτούργησε

Διαβάστε περισσότερα