ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος Βόλος Μάρτιος 2014

2 Περιεχόμενα Μέρος Πρώτο: Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus Εισαγωγή... 3 Σκοπός του Προγράμματος... 3 Βασικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος Erasmus Δομή... 3 Βασική Δράση (Key Action) 1- [Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων]... 3 Βασική Δράση (Key Action) 2- [Συνεργασία για την Καινοτομία και την ανταλλαγή Καλών Πρακτικών]... 4 Βασική Δράση (Key Action) 3: [Υποστήριξη πολιτικών μεταρρυθμίσεων]... 4 Δράσεις Jean Monnet... 4 Αθλητισμός... 4 Προτεραιότητες... 5 Προϋπολογισμός... 6 Δικαιούχοι... 6 Πληροφορίες για τους αιτούντες... 7 Μέρος Δεύτερο: Οι Δράσεις του Προγράμματος Erasmus Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων... 8 Σχέδια κινητικότητας στους τομείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας... 8 Σχέδια κινητικότητας σπουδαστών και εκπαιδευτικού προσωπικού στην ανώτατη εκπαίδευση... 8 Σχέδια Κινητικότητας εκπαιδευόμενων και προσωπικού στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση... 9 Σχέδια Κινητικότητας στην σχολική εκπαίδευση Σχέδια κινητικότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων Σχέδια κινητικότητας στον τομέα της νεολαίας Εκδηλώσεις Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας μεγάλης κλίμακας Κοινές Μεταπτυχιακές Σπουδές (Joint Master Degrees) Εγγυήσεις δανείων για μεταπτυχιακούς φοιτητές (Master Student Loan Guarantees) Βασική Δράση 2: Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Στρατηγικές Συμπράξεις στους τομείς εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας Συμμαχίες Γνώσεις Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στον τομέα της Νεολαίας Erasmus+: Οδηγός Προγράμματος 1

3 Βασική Δράση 3: Υποστήριξη πολιτικών μεταρρυθμίσεων Διαρθρωμένος Διάλογος : Συναντήσεις μεταξύ ομάδων νέων και φορέων χάραξης πολιτικής στον τομέα της νεολαίας Δράσεις Jean Monnet Jean Monnet Modules Jean Monnet Chairs Jean Monnet Centers of Excellence Jean Monnet support to Institution and associations Jean Monnet Networks Jean Monnet Projects Αθλητισμός Συμπράξεις Ευρωπαϊκές Αθλητικές Διοργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Erasmus+: Οδηγός Προγράμματος 2

4 Μέρος Πρώτο: Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus+ Εισαγωγή Το Erasmus+ είναι το νέο Πρόγραμμα της Ε.Ε. για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και αφορά την περίοδο Συνδυάζει πολλά υφιστάμενα προγράμματα της Ε.Ε. (LLP, Youth in Action, Mundus, Tempus), καλύπτει όλους τους τομείς εκπαίδευσης (ανώτατη εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, σχολική εκπαίδευση και εκπαίδευση ενηλίκων, νεολαία) και για πρώτη φορά παρέχει στήριξη στον αθλητισμό, κυρίως σε μαζικό επίπεδο. Σκοπός του Προγράμματος Το Πρόγραμμα Erasmus+ θα συμβάλλει στην επίτευξη: Των στόχων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το Των στόχων του Στρατηγικού Πλαισίου για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία στον τομέα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Των γενικών στόχων του ανανεωμένου πλαισίου για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία στον τομέα της νεολαίας ( ). Του στόχου για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής διάστασης του αθλητισμού, ιδίως του λαϊκού αθλητισμού, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εργασίας της ΕΕ για τον αθλητισμό. Των στόχων για την προώθηση των Ευρωπαϊκών αξιών, σύμφωνα με το Άρθρο 2 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Των στόχων για την βιώσιμη ανάπτυξη των χωρών-εταίρων στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Βασικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος Erasmus+ Αναγνώριση και επικύρωση των δεξιοτήτων και προσόντων. Διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων. Ελεύθερη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και τα παραδοτέα του Προγράμματος. Διεθνής διάσταση μέσω συνεργασίας των χωρών του Προγράμματος με χώρες-εταίρους. Πολυγλωσσία Ένταξη ατόμων από μειονεκτικά περιβάλλοντα με λιγότερες ευκαιρίες. Προστασία και ασφάλεια των συμμετεχόντων. Δομή Μέσω του Προγράμματος υλοποιούνται οι ακόλουθες Δράσεις: Βασική Δράση (Key Action) 1- [Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων] Η Βασική Δράση 1 χρηματοδοτεί: Την κινητικότητα εκπαιδευομένων και εκπαιδευτικού προσωπικού Εκδηλώσεις Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας μεγάλης κλίμακας Τις κοινές Μεταπτυχιακές Σπουδές (Joint Master Degrees) Εγγυήσεις δανείων για μεταπτυχιακούς φοιτητές (Master Student Loan Guarantees) Erasmus+: Οδηγός Προγράμματος 3

5 Βασική Δράση (Key Action) 2- [Συνεργασία για την Καινοτομία και την ανταλλαγή Καλών Πρακτικών] Η Βασική Δράση 2 χρηματοδοτεί: Στρατηγικές Συμπράξεις (strategic partnerships), με σκοπό την ανάπτυξη, μεταφορά και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Συμμαχίες Γνώσης (Knowledge Alliances), με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις επιχειρήσεις και το ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων (Sector Skill Alliances), με σκοπό την αντιμετώπιση του χάσματος δεξιοτήτων και την ενδυνάμωση της βασικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας και της ζήτησης σε νέες δεξιότητες σε σχέση με ένα η περισσότερα επαγγελματικά προφίλ. Ανάπτυξη Δυνατοτήτων (Capacity Building) στους τομείς της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Νεολαίας, με σκοπό την ενθάρρυνση της συνεργασίας οργανισμών/ιδρυμάτων, μεταξύ χωρών του Προγράμματος και χωρών-εταίρων, για την βελτίωση της ποιότητας και την αναγνώριση της εργασίας των νέων, της άτυπης και μη τυπικής μάθησης και του εθελοντισμού. Βασική Δράση (Key Action) 3: [Υποστήριξη πολιτικών μεταρρυθμίσεων] Η βασική Δράση 3 χρηματοδοτεί: Μεταρρυθμίσεις για την χάραξη πολιτικής στους τομείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας με τη συνεργασία ακαδημαϊκών δικτύων. Πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη καινοτόμων αναπτυξιακών πολιτικών και τον έλεγχο αποτελεσματικότητας τους από τις δημόσιες αρχές με τη χρήση μεθόδων αξιολόγησης. Την υποστήριξη Ευρωπαϊκών εργαλείων για την διευκόλυνση της διαφάνειας και της αναγνώρισης προσόντων και δεξιοτήτων, καθώς και της μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς, που κατέχουν την τεχνογνωσία, για την ενίσχυση του αντίκτυπου και της προστιθέμενης αξίας πολιτικών στον τομέα την εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Συναντήσεις φορέων χάραξης πολιτικής στον τομέα της νεολαίας με ομάδες νέων στα πλαίσια Διαρθρωμένου Διαλόγου. Δράσεις Jean Monnet Στα πλαίσια του Erasmus+, το Πρόγραμμα Jean Monnet έχει σκοπό την προώθηση της αριστείας, στην διδασκαλία και την έρευνα, στον τομέα των Ευρωπαϊκών Σπουδών ανά τον κόσμο. Οι δράσεις που θα επιχορηγηθούν είναι οι εξής: Academic Modules, Chairs, Centers of Excellence (διδασκαλία και έρευνα) Policy debate with academic world Support to institutions and associates Studies and conferences Αθλητισμός Δράσεις που θα επιχορηγηθούν στον τομέα του αθλητισμού είναι: Erasmus+: Οδηγός Προγράμματος 4

6 Δημιουργία Συμπράξεων για την καταπολέμηση φαινομένων ντόπινγκ, στησίματος αγώνων, για τον περιορισμό της βίας στα γήπεδα, αλλά και την εφαρμογή στρατηγικών για την ενθάρρυνση συμμετοχής στον αθλητισμό ατόμων, στα πλαίσια της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών. Δημιουργία Ευρωπαϊκών Αθλητικών Διοργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ενίσχυση της βάσης δεδομένων για την χάραξη πολιτικής μέσω μελετών, συλλογής δεδομένων, συνεδρίων και σεμιναρίων για την διάδοση καλής πρακτικής από χώρες του Προγράμματος και Αθλητικές Οργανώσεις. Διάλογος μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων του Αθλητισμού στα πλαίσια του ετήσιου φόρουμ της Ε.Ε. για τον Αθλητισμό. Υποστήριξη αθλητικών εκδηλώσεων που διοργανώνονται στα πλαίσια του εξαμήνου Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα κράτη-μέλη της. Προτεραιότητες Στην εκπαίδευση και κατάρτιση: 1. Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, όπως η επιχειρηματικότητα, οι ψηφιακές δεξιότητες και η πολυγλωσσία σε όλους τους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, με τη χρήση καινοτόμων και μαθητο-κεντρικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων και την ανάπτυξη κατάλληλων μεθόδων αξιολόγησης και πιστοποίησης, με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα. 2. Ενίσχυση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) μέσω της μάθησης και των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης και υποστήριξη των μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης που βασίζονται σε ΤΠΕ, προωθώντας την διαφάνεια των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των χρηστών και παραγωγών ψηφιακού περιεχομένου. 3. Προώθηση της συνοχής μεταξύ των διαφόρων κοινοτικών και εθνικών εργαλείων διαφάνειας και αναγνώρισης, ώστε να εξασφαλιστεί πως προσόντα και δεξιότητες θα αναγνωρίζονται και πέρα από τα σύνορα κάθε χώρας. 4. Υποστήριξη της προσαρμογής της χρηματοδότησης και επένδυσης σε νέες ανάγκες στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης και ανάπτυξη βελτιωμένων χρηματοδοτικών προσεγγίσεων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ιδίως μέσω των εταιρικών συμπράξεων και του επιμερισμού κόστους. Ειδικότερα: Στην Ανώτατη Εκπαίδευση, προτεραιότητα θα δοθεί σε προτάσεις που θα συμβάλλουν στον εκμοντερνισμό των Ευρωπαϊκών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Συστημάτων, όπως υπογραμμίζεται και στην EU Modernisation Agenda του Στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, προτεραιότητα θα δοθεί σε προτάσεις που θα μειώνουν το χάσμα μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης (αφορά κυρίως εταιρίες και κοινωνικούς εταίρους), που θα αναπτύσσουν μικρού κύκλου μετα-δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια προγράμματα εκπαίδευσης και που επικεντρώνονται σε πιθανούς τομείς ανάπτυξης ή τομείς με ελλείψεις δεξιοτήτων για την εναρμόνιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τοπικές, περιφερειακές και εθνικές στρατηγικές οικονομικής ανάπτυξης. Στην σχολική εκπαίδευση, προτεραιότητα θα δοθεί σε προτάσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων που αφορούν κυρίως μαθητές που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και μαθητές με χαμηλές βασικές δεξιότητες. Επίσης, θα δοθεί προτεραιότητα σε προτάσεις που στοχεύουν στην αναθεώρηση και ενίσχυση του επαγγελματικού προφίλ των επαγγελμάτων διδασκαλίας. Erasmus+: Οδηγός Προγράμματος 5

7 Στην εκπαίδευση ενηλίκων, προτεραιότητα θα δοθεί σε προτάσεις που συμβάλλουν στη μείωση του αριθμού των ενηλίκων με χαμηλά προσόντα, μέσω προγραμμάτων που αυξάνουν τα κίνητρα για την εκπαίδευση ενηλίκων και παρέχουν πληροφορίες για την πρόσβαση σε υπηρεσίες δια βίου μάθησης, όπως επικύρωση άτυπων και μη-τυπικών προσόντων και επαγγελματικός προσανατολισμός, και προσφέρουν ευκαιρίες μάθησης σε εξατομικευμένο επίπεδο. Στην νεολαία: 1. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και ευημερίας των νέων, κυρίως μέσω σχεδίων που θα στοχεύουν στη μείωση της ανεργίας και θα προτρέπουν τους άνεργους νέους να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα. 2. Προώθηση υγειών συμπεριφορών μέσω της πρακτικής των υπαίθριων δραστηριοτήτων και του αθλητισμού, με σκοπό την προβολή του υγιεινού τρόπου ζωής και τη συμμετοχή στα κοινά. 3. Ευαισθητοποίηση σχετικά με τα δικαιώματα των νέων, για την τόνωση της ενεργούς συμμετοχής τους στην χάραξη πολιτικής της Ε.Ε. Έμφαση θα δοθεί σε προτάσεις που θα στοχεύουν στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στις Ευρωπαϊκές Εκλογές του Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, όπως η επιχειρηματικότητα, οι ψηφιακές δεξιότητες και η πολυγλωσσία σε επίπεδο νεολαίας, με τη χρήση καινοτόμων και μαθητο-κεντρικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων και την ανάπτυξη κατάλληλων μεθόδων αξιολόγησης και πιστοποίησης, με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα. 5. Ενίσχυση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) μέσω της μάθησης και των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων στον τομέα της νεολαίας και υποστήριξη των μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης που βασίζονται σε ΤΠΕ, προωθώντας την διαφάνεια των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των χρηστών και παραγωγών ψηφιακού περιεχομένου. 6. Προώθηση της συνοχής μεταξύ των διαφόρων κοινοτικών και εθνικών εργαλείων διαφάνειας και αναγνώρισης, ώστε να εξασφαλιστεί πως προσόντα και δεξιότητες θα αναγνωρίζονται και πέρα από τα σύνορα κάθε χώρας. Προϋπολογισμός Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 14,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το 77,5% του προϋπολογισμού θα χρηματοδοτήσει Δράσεις στους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, με το 3,5% να αφορά εγγυήσεις δανείων για μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το 10% του προϋπολογισμού θα διατεθεί για την στήριξη άτυπων και μη-τυπικών ευκαιριών μάθησης στον τομέα της νεολαίας και ο υπόλοιπος προϋπολογισμός θα υποστηρίξει συμπράξεις μεταξύ Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οργανώσεων νεολαίας, επιχειρήσεων, τοπικών και περιφερειακών αρχών και ΜΚΟ για την προαγωγή της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της απασχολησιμότητας, καθώς και μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Δικαιούχοι Δικαίωμα υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα έχει κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείτε στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού και προέρχεται από χώρα του Προγράμματος (Programme Country). Παρόλα αυτά, ορισμένες Δράσεις, ιδιαίτερα στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της νεολαίας, είναι ανοικτές και σε οργανισμούς από χώρες-εταίρους (Partner Countries) από όλο τον κόσμο αλλά και σε άτυπες οργανώσεις νέων. Δεν επιτρέπεται η υποβολή πρότασης από φυσικό πρόσωπο. Erasmus+: Οδηγός Προγράμματος 6

8 Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα μπορούν να είναι: Για Δράσεις που αφορούν την Ανώτατη Εκπαίδευση: σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί και καθηγητές πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, προσωπικό τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτές και επαγγελματίες επιχειρήσεων. Για Δράσεις που αφορούν την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: μαθητευόμενοι και μαθητές της επαγγελματικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτές και προσωπικό στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαιδευτές και επαγγελματίες επιχειρήσεων. Για Δράσεις που αφορούν την σχολική εκπαίδευση: μαθητές προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διευθυντές, καθηγητές και προσωπικό σχολείων. Για Δράσεις που αφορούν τον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων: μέλη εκπαιδευτικών οργανισμών, εκπαιδευτές, προσωπικό και εκπαιδευόμενοι ενήλικες. Για Δράσεις που αφορούν τον τομέα της Νεολαίας: νέοι ηλικίας από 13 έως 30 ετών, νέοι εργαζόμενοι, προσωπικό και μέλη οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Νεολαίας. Για Δράσεις που αφορούν τον τομέα του Αθλητισμού: επαγγελματίες και εθελοντές του αθλητισμού, αθλητές, προπονητές. Επιλέξιμες Χώρες (Programme Countries): Τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οι χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία Οι υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες: Τουρκία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας Η Ελβετική Συνομοσπονδία. Επιπλέον, ορισμένες Δράσεις του Προγράμματος Erasmus+ είναι ανοικτές για συμμετοχή σε οργανισμούς που προέρχονται από χώρες-εταίρους (Partner Countries) όπως χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, της Νότιας Μεσογείου, των Δυτικών Βαλκανίων και της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου, της οποίας η συμμετοχή κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος. Πληροφορίες για τους αιτούντες Για να υποβληθεί ένα σχέδιο Erasmus, απαραίτητα βήματα είναι τα εξής: εγγραφή στο Δίκτυο Συμμετεχόντων συμμόρφωση του σχεδίου με τα κριτήρια του Προγράμματος έλεγχος των οικονομικών συνθηκών συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης. Φυσικά πρόσωπα δεν δικαιούνται να υποβάλλουν πρόταση στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+, εκτός από περιπτώσεις όπου φυσικό πρόσωπο υποβάλλει για λογαριασμό άτυπης ομάδας νέων που δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας. Για την εγγραφή απαραίτητη είναι η παροχή νομικών και οικονομικών στοιχείων της οργάνωσης. Η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται με την παραλαβή του προσωπικού κωδικού αναγνώρισης (PIK) που θα χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς για την Εθνική Μονάδα ή την Εκτελεστική Υπηρεσία, από το στάδιο της υποβολής έως και την ολοκλήρωση ενός Σχεδίου. Erasmus+: Οδηγός Προγράμματος 7

9 Μέρος Δεύτερο: Οι Δράσεις του Προγράμματος Erasmus+ Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Σχέδια κινητικότητας στους τομείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας Σχέδια κινητικότητας σπουδαστών και εκπαιδευτικού προσωπικού στην ανώτατη εκπαίδευση 1. Σπουδαστές και προσωπικό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν μπορούν να υποβάλλουν σχέδιο κινητικότητας μεμονωμένα. Τα κριτήρια για την επιλογή τους ορίζονται από το τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο σπουδάζουν ή εργάζονται. 2. Ένα σχέδιο κινητικότητας πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές ή πρακτική άσκηση Κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία ή κατάρτιση 3. Για την υλοποίηση του σχεδίου κινητικότητας απαιτούνται δυο τουλάχιστον ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ένα ο αιτών οργανισμός και ένα ο οργανισμός υποδοχής). Σχέδιο κινητικότητας μπορεί να υποβάλλει και κοινοπραξία ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Σε αυτή την περίπτωση αιτών είναι ο συντονιστής της κοινοπραξίας. 4. Η διάρκεια ενός σχεδίου μπορεί να είναι 16 ή 24 μήνες. 5. Η κινητικότητα ανά κατηγορία συμμετεχόντων μπορεί να έχει διάρκεια: Από 3 έως 12 μήνες, για κινητικότητα φοιτητών για σπουδές, Από 2 έως 12 μήνες, για κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση, Από 2 μέρες έως 2 μήνες, για κινητικότητα εκπαιδευτικού προσωπικού. 6. Το σχέδιο κινητικότητας υποβάλλεται στην Εθνική Μονάδα της χώρας από την οποία προέρχεται ο αιτών φορέας. 7. Η προθεσμία υποβολής σχεδίων κινητικότητας είναι η 24 η Μαρτίου, 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για σχέδια που ξεκινούν από 1 Ιουλίου του ίδιου έτους. 8. Ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή κοινοπραξία έχει δικαίωμα υποβολής ενός σχεδίου ανά κύκλο επιλογής. Παρόλα αυτά, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα μπορεί να λαμβάνει μέρος ή να συντονίζει περισσότερες από μία κοινοπραξίες που υποβάλλουν Σχέδια κινητικότητας ταυτόχρονα. 9. Σε σχέδια κινητικότητας σπουδαστών για πρακτική άσκηση ή εκπαιδευτικού προσωπικού για κατάρτιση, ο φορέας υποδοχής μπορεί να είναι δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στον τομέα εκπαίδευσης, κατάρτισης ή νεολαίας. 10. Η αίτηση ενός σχεδίου κινητικότητας θα βαθμολογηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Συνάφεια (30 μονάδες) Ποιότητα στη σύνθεση του σχεδίου (20 μονάδες) Ποιότητα στο σχεδιασμό και την εκτέλεση του σχεδίου (20 μονάδες) Αντίκτυπος και διάδοση των αποτελεσμάτων (30 μονάδες) 11. Η επιχορήγηση καλύπτει δαπάνες με βάση των αριθμό των δραστηριοτήτων κινητικότητας του σχεδίου. 12. Επιλέξιμες δαπάνες για όλες τις δραστηριότητες κινητικότητας είναι οι εξής: Επιλέξιμες δαπάνες Οργανωτική Κόστη που υποστήριξη συνδέονται άμεσα με την εφαρμογή δραστηριοτήτ Μηχανισμός Χρηματοδότησης κόστος Μέχρι 100 Ποσό συμμετέχοντες:350 /συ μμετέχοντα Από τον 101 ο συμμετέχοντα και μετά: Κανόνες Κατανομής Με βάση τον αριθμό κινητικότητας των συμμετεχόντω Erasmus+: Οδηγός Προγράμματος 8

10 ων 200 /συμμετέχοντα ν κινητικότητας (εξαιρουμένω ν εξόδων ταξιδίου και διαβίωσης των συμμετεχόντω ν) Ειδικά κόστη Πρόσθετες Ποσοστό επί των 100% των επιλέξιμων Η αίτηση για δαπάνες που επιλέξιμων δαπανών οικονομική συνδέονται δαπανών ενίσχυση άμεσα με συμπληρώνετ συμμετέχοντε αι σε ειδική ς με ειδικές φόρμα με την ανάγκες επιλογή των συμμετεχόντω ν 13. Η χρηματοδότηση σπουδαστών για την διαβίωση τους στο εξωτερικό κυμαίνεται ανάλογα με το κόστος διαβίωσης σε κάθε χώρα του προγράμματος από 150 έως 500 ευρώ το μήνα. 14. Η χρηματοδότηση της κινητικότητας για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου και διαβίωσης, υπολογίζεται με βάση την χιλιομετρική απόσταση από την χώρα αποστολής στη χώρα υποδοχής και κυμαίνεται από 180 έως ευρώ. Σχέδια Κινητικότητας εκπαιδευόμενων και προσωπικού στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 1. Ένα σχέδιο κινητικότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: Κινητικότητα εκπαιδευόμενων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Κινητικότητα για Διδασκαλία/Κατάρτιση συμμετεχόντων Κινητικότητα προσωπικού κατάρτισης 2. Για την υλοποίηση του σχεδίου κινητικότητας απαιτούνται τουλάχιστον δύο συμμετέχοντες δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επαγγελματική εκπαίδευσης και κατάρτισης ή στην αγορά εργασίας από δύο διαφορετικές χώρες του προγράμματος. Σχέδιο κινητικότητας μπορεί να υποβάλλει και κοινοπραξία, με την προϋπόθεση ότι θα συμμετέχουν τουλάχιστον τρία μέλη- οργανισμοί επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης από την ίδια χώρα. 3. Η διάρκεια ενός σχεδίου μπορεί να είναι 1 ή 2 χρόνια και πρέπει να δηλωθεί στο στάδιο της αίτησης. 4. Η κινητικότητα ανά κατηγορία συμμετεχόντων μπορεί να έχει διάρκεια: Από 2 εβδομάδες έως 2 μήνες, για κινητικότητα εκπαιδευόμενων Από 2 ημέρες έως 2 μήνες, για κινητικότητα εκπαιδευτικού προσωπικού 5. Το σχέδιο κινητικότητας υποβάλλεται στην Εθνική Μονάδα της χώρας του αιτούντα φορέα. 6. Η προθεσμία υποβολής σχεδίων κινητικότητας είναι η 24 η Μαρτίου, 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για σχέδια που ξεκινούν από 1 Ιουλίου του ίδιου έτους. 7. Ένας φορέας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή κοινοπραξία έχει δικαίωμα υποβολής ενός σχεδίου ανά κύκλο επιλογής. Παρόλα αυτά, μπορεί να λαμβάνει μέρος ή να Erasmus+: Οδηγός Προγράμματος 9

11 συντονίζει περισσότερες από μία κοινοπραξίες που υποβάλλουν σχέδιο κινητικότητας ταυτόχρονα. 8. Η αίτηση ενός σχεδίου κινητικότητας θα βαθμολογηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Συνάφεια (30 μονάδες) Ποιότητα στη σύνθεση και εκτέλεση του σχεδίου (40 μονάδες) Αντίκτυπος και διάδοση των αποτελεσμάτων (30 μονάδες) 9. Το ποσό της επιχορήγησης θα εξαρτηθεί από: Από τον αριθμό και τη διάρκεια των περιόδων κινητικότητας για τις οποίες γίνεται αίτηση. Την προηγούμενη εμπειρία και καλή εκτέλεση ανάλογων σχεδίων του αιτούντα στο παρελθόν. Τον συνολικό εθνικό προϋπολογισμό που διατίθεται για τις Δράσεις Κινητικότητας. 10. Επιλέξιμες δαπάνες για όλες τις δραστηριότητες κινητικότητας: Επιλέξιμες δαπάνες Ταξίδια Συνεισφορά στα κόστη ταξιδίου των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομ ένων συνοδών από την χώρα καταγωγής στην χώρα προορισμού Οργανωτική Οποιεσδήποτε Υποστήριξη δαπάνες συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του σχεδίου, όπως παιδαγωγική προετοιμασία, παρακολούθηση υποστήριξη των συμμετεχόντων και επικύρωση μαθησιακών αποτελεσμάτων Ειδικά Κόστη Πρόσθετες δαπάνες που συνδέονται άμεσα με συμμετέχοντες με ειδικές ανάγκες Μηχανισμός Χρηματοδότηση ς κόστος κόστος Ποσοστό επί των επιλέξιμων δαπανών Ποσό Κανόνες κατανομής Από 180 έως ανά Η απόσταση συμμετέχοντα με βάση τη υπολογίζεται με χιλιομετρική απόσταση τη χρήση υπολογιστικού εργαλείου της Ε.Ε. Μέχρι 100 Με βάση τον συμμετέχοντες:350 /συμμετέ αριθμό των χοντα συμμετεχόντων Από τον 101 ο συμμετέχοντα και μετά: 200 /συμμετέχοντα 100% των επιλέξιμων δαπανών Η αίτηση για οικονομική ενίσχυση δηλώνεται με την υποβολή του σχεδίου Erasmus+: Οδηγός Προγράμματος 10

12 Εξατομικευμέν α Κόστη Κόστη διαβίωσης των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της κινητικότητας κόστος Για κινητικότητα προσωπικού: Έως την 14 η ημέρα: πίνακας Α.2.2/ημέρα/συμμετέχοντα Από την 15 η έως την 60 η : 70% του παραπάνω ποσού /ημέρα/συμμετέχοντα Για κινητικότητα εκπαιδευόμενων: Έως την 14 η ημέρα: πίνακας Α.2.1/ημέρα/συμμετέχοντα Από την 15 η έως την 60 η : 70% του παραπάνω ποσού /ημέρα/συμμετέχοντα Από την 61 η και μετά: 50% του παραπάνω ποσού Με βάση τη διάρκεια παραμονής των συμμετεχόντων Γλωσσική προετοιμασία Κόστη που συνδέονται με την γλωσσική προετοιμασία των συμμετεχόντων για την βελτίωση της γλωσσικής τους επάρκειας κόστος Μόνο για δραστηριότητες που διαρκούν από 1 έως 12 μήνες: 150 /συμμετέχοντα Με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες των συμμετεχόντων Εξαιρετικά κόστη Υποστήριξη συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες Ποσοστό επί των επιλέξιμων δαπανών 100% των επιλέξιμων δαπανών Η αίτηση για οικονομική ενίσχυση δηλώνεται με την υποβολή του σχεδίου Σχέδια Κινητικότητας στην σχολική εκπαίδευση 1. Ένα σχέδιο κινητικότητας στη σχολική εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: Ανάθεση διδασκαλίας Κατάρτιση προσωπικού (εκπαιδευτικού και μη) 2. Για την υλοποίηση του σχεδίου κινητικότητας απαιτούνται τουλάχιστον δύο συμμετέχοντες από δύο διαφορετικές χώρες του προγράμματος, ο φορέας αποστολής (σχολείο) και ο φορέας υποδοχής (δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στους τομείς εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας ή στην αγορά εργασίας). 3. Η διάρκεια ενός σχεδίου μπορεί να είναι 1 ή 2 χρόνια και πρέπει να δηλωθεί στο στάδιο της αίτησης. 4. Η διάρκεια της κινητικότητας μπορεί να είναι από 2 ημέρες έως 2 μήνες, εξαιρουμένης της διάρκειας του ταξιδιού. 5. Το σχέδιο κινητικότητας υποβάλλεται στην Εθνική Μονάδα της χώρας του αιτούντα φορέα. 6. Η προθεσμία υποβολής σχεδίων κινητικότητας είναι η 24 η Μαρτίου, 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για σχέδια που ξεκινούν από 1 Ιουλίου του ίδιου έτους. 7. Ένα σχολείο έχει δικαίωμα υποβολής ενός σχεδίου ανά κύκλο επιλογής. 8. Η αίτηση ενός σχεδίου κινητικότητας θα βαθμολογηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Erasmus+: Οδηγός Προγράμματος 11

13 Συνάφεια (30 μονάδες) Ποιότητα στη σύνθεση και εκτέλεση του σχεδίου (40 μονάδες) Αντίκτυπος και διάδοση των αποτελεσμάτων (30 μονάδες) 9. Ο προϋπολογισμός ενός σχεδίου πρέπει να είναι σύμφωνος με τους εξής κανόνες χρηματοδότησης: Επιλέξιμες Δαπάνες Ταξίδια Συνεισφορά στα κόστη ταξιδίου των συμμετεχόντων προς τη χώρα προορισμού και την επιστροφή Οργανωτική Δαπάνες που Υποστήριξη συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του σχεδίου, όπως γλωσσικήπαιδαγωγική προετοιμασία, παρακολούθηση υποστήριξη των συμμετεχόντων και επικύρωση μαθησιακών αποτελεσμάτων Εξατομικευμέ Κόστη που νη αφορούν την υποστήριξη διαβίωση των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της κινητικότητας Δίδακτρα Κόστη που αφορούν την πληρωμή διδάκτρων για τη συμμετοχή σε μαθήματα Ειδικά κόστη Πρόσθετες δαπάνες που συνδέονται άμεσα με συμμετέχοντες με ειδικές ανάγκες Μηχανισμός Χρηματοδότησ ης κόστος κόστος κόστος κόστος Ποσοστό επί των επιλέξιμων δαπανών Ποσό Κανόνες κατανομής Από 180 έως ανά Η απόσταση συμμετέχοντα με βάση τη υπολογίζεται με χιλιομετρική απόσταση τη χρήση υπολογιστικού εργαλείου της Ε.Ε. Μέχρι 100 Με βάση τον συμμετέχοντες:350 /συμμετ αριθμό των έχοντα συμμετεχόντων Από τον 101 ο συμμετέχοντα και μετά: 200 /συμμετέχοντα Έως την 14 η ημέρα: πίνακας Εξαρτάται από Α.3.1/ημέρα/συμμετέχοντα τη διάρκεια Από την 15 η έως την 60 η : παραμονής 70% του παραπάνω ποσού 70 /ημέρα/συμμετέχοντα και Η αίτηση για όχι πάνω από οικονομική 700 /συμμετέχοντα στο σχέδιο ενίσχυση κινητικότητας δηλώνεται με την υποβολή του σχεδίου 100% των επιλέξιμων δαπανών Η αίτηση για οικονομική ενίσχυση δηλώνεται με την υποβολή του σχεδίου Erasmus+: Οδηγός Προγράμματος 12

14 Σχέδια κινητικότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων 1. Ένα σχέδιο κινητικότητας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: Διδασκαλία/κατάρτιση εκπαιδευομένων Κατάρτιση προσωπικού 2. Για την υλοποίηση του σχεδίου κινητικότητας απαιτούνται τουλάχιστον δύο συμμετέχοντες από δύο διαφορετικές χώρες του προγράμματος, ο φορέας αποστολής και ο φορέας υποδοχής (δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων). Αίτηση μπορεί να υποβάλλει και εθνική κοινοπραξία με τουλάχιστον τρία μέλη-οργανισμούς. 3. Η διάρκεια ενός σχεδίου μπορεί να είναι 1 ή 2 χρόνια και πρέπει να δηλωθεί στο στάδιο της αίτησης. 4. Η διάρκεια της κινητικότητας μπορεί να είναι από 2 ημέρες έως 2 μήνες, εξαιρουμένης της διάρκειας του ταξιδιού. 5. Το σχέδιο κινητικότητας υποβάλλεται στην εθνική μονάδα της χώρας του αιτούντα φορέα. 6. Η προθεσμία υποβολής σχεδίων κινητικότητας είναι η 24 η Μαρτίου, 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για σχέδια που ξεκινούν από 1 Ιουλίου του ίδιου έτους. 7. Ένας φορέας εκπαίδευσης ενηλίκων ή κοινοπραξία έχει δικαίωμα υποβολής ενός σχεδίου ανά κύκλο επιλογής. Παρόλα αυτά, μπορεί να λαμβάνει μέρος ή να συντονίζει περισσότερες από μία κοινοπραξίες που υποβάλλουν σχέδιο ταυτόχρονα. 8. Η αίτηση ενός σχεδίου κινητικότητας θα βαθμολογηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Συνάφεια (30 μονάδες) Ποιότητα στη σύνθεση του σχεδίου και εκτέλεση (40 μονάδες) Αντίκτυπος και διάδοση των αποτελεσμάτων (30 μονάδες) 9. Ο προϋπολογισμός ενός σχεδίου πρέπει να είναι σύμφωνος με τους εξής κανόνες χρηματοδότησης: Επιλέξιμες Δαπάνες Μηχανισμός Χρηματοδότησ ης Ποσό Κανόνες κατανομής Ταξίδια Συνεισφορά στα κόστη ταξιδίου των συμμετεχόντων προς τη χώρα προορισμού και την επιστροφή κόστος Από 180 έως ανά συμμετέχοντα με βάση τη χιλιομετρική απόσταση Η απόσταση υπολογίζεται με τη χρήση υπολογιστικού εργαλείου της Ε.Ε. Οργανωτική Υποστήριξη Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του σχεδίου, όπως γλωσσικήπαιδαγωγική προετοιμασία, παρακολούθηση υποστήριξη των κόστος Μέχρι 100 συμμετέχοντες:350 /συμμετέ χοντα Από τον 101 ο συμμετέχοντα και μετά: 200 /συμμετέχοντα Με βάση τον αριθμό των συμμετεχόντων Erasmus+: Οδηγός Προγράμματος 13

15 συμμετεχόντων και επικύρωση μαθησιακών αποτελεσμάτων Εξατομικευμένη υποστήριξη Κόστη που αφορούν την διαβίωση των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της κινητικότητας κόστος Έως την 14 η ημέρα: πίνακας Α.4.1/ημέρα/συμμετέχοντα Από την 15 η έως την 60 η : 70% του παραπάνω ποσού Εξαρτάται από τη διάρκεια παραμονής Δίδακτρα Κόστη που αφορούν την πληρωμή διδάκτρων για τη συμμετοχή σε μαθήματα κόστος 70 /ημέρα/συμμετέχοντα και όχι πάνω από 700 /συμμετέχοντα στο συνολικό σχέδιο κινητικότητας Η αίτηση για οικονομική ενίσχυση δηλώνεται με την υποβολή του σχεδίου Ειδικά κόστη Πρόσθετες δαπάνες που συνδέονται άμεσα με συμμετέχοντες με ειδικές ανάγκες Ποσοστό επί των επιλέξιμων δαπανών 100% των επιλέξιμων δαπανών Η αίτηση για οικονομική ενίσχυση δηλώνεται με την υποβολή του σχεδίου Σχέδια κινητικότητας στον τομέα της νεολαίας 1. Ένα σχέδιο κινητικότητας στον τομέα της νεολαίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: Ανταλλαγές νέων Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία Δικτύωση και κατάρτιση νέων εργαζομένων 2. Για την υλοποίηση του σχεδίου κινητικότητας απαιτούνται τουλάχιστον δύο οργανισμοί από δύο διαφορετικές χώρες. Ο αιτών-οργανισμός που πρέπει να προέρχεται από χώρα του προγράμματος και ένας οργανισμός που μπορεί να προέρχεται είτε από χώρα του προγράμματος, είτε χώρα εταίρο από την γειτονική Ε.Ε. 3. Συμμετέχοντες οργανισμοί μπορούν να είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ευρωπαϊκές ΜΚΟ, μια κοινωνική επιχείρηση, ένας δημόσιος οργανισμός σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, μια ομάδα νέων ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας, αλλά όχι κατ ανάγκη στο πλαίσιο μιας οργάνωσης νεολαίας (άτυπη ομάδα), ένας κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 4. Η διάρκεια ενός σχεδίου μπορεί να είναι από 3 έως 24 μήνες. 5. Η προθεσμία υποβολής σχεδίων κινητικότητας είναι: η 24 η Μαρτίου, 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για σχέδια που ξεκινούν από 17 Ιουνίου έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. η 30 η Απριλίου, 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για σχέδια που ξεκινούν από 1 Αυγούστου του ίδιου έτους έως 28 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους η 1 η Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για σχέδια που ξεκινούν από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους. Erasmus+: Οδηγός Προγράμματος 14

16 6. Το σχέδιο κινητικότητας υποβάλλεται στην Εθνική Μονάδα της χώρας του αιτούντα φορέα. 7. Η αίτηση ενός σχεδίου κινητικότητας θα βαθμολογηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Συνάφεια (30 μονάδες) Ποιότητα στη σύνθεση και εκτέλεση του σχεδίου (40 μονάδες) Αντίκτυπος και διάδοση των αποτελεσμάτων (30 μονάδες). 8. Πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας: Κριτήρια επιλεξιμότητας ανά πεδίο εφαρμογής Διάρκεια Κινητικότητας Τόπος Δραστηριότητας Επιλέξιμοι Συμμετέχοντες Αριθμός Συμμετεχόντων Ανταλλαγές Νέων Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία Νέοι Εργαζόμενοι Από 5 έως 21 ημέρες Από 2 έως 12 μήνες (εξαιρουμένων των Από 2 εβδομάδες έως 12 ημερών του ταξιδιού) μήνες, για δράσεις που αφορούν τουλάχιστον 10 εθελοντές ή που συμπεριλαμβάνουν νεαρά άτομα με λιγότερες ευκαιρίες Η χώρα ενός από τους Εθελοντής από χώρα του συμμετέχοντες προγράμματος μπορεί να οργανισμούς δραστηριοποιηθεί είτε σε άλλη χώρα του προγράμματος είτε σε χώρα-εταίρο. Εθελοντής από χώρα-εταίρο μπορεί να δραστηριοποιηθεί σε χώρα του προγράμματος Άτομα ηλικίας από 13 Άτομα ηλικίας από 17 έως 30 έως 30 ετών ετών Από 16 έως 60 Το πολύ 30 εθελοντές για όλο το συμμετέχοντες σχέδιο Τουλάχιστον 4 συμμετέχοντες ανά εθνικό γκρουπ Κάθε γκρουπ θα συνοδεύεται από έναν ενήλικα Από 2 ημέρες έως 2 μήνες (εξαιρουμένων των ημερών του ταξιδιού) Η χώρα ενός από τους συμμετέχοντες οργανισμούς Δεν υπάρχει όριο ηλικίας Πάνω από 50 συμμετέχοντες (συμπεριλαμβανομένω ν και εκπαιδευτών ή άλλων συντελεστών) 9. Επιλέξιμες δαπάνες για όλες τις δραστηριότητες κινητικότητας: Επιλέξιμες Δαπάνες Μηχανισμός Χρηματοδότη σης Ποσό Κανόνες κατανομής Ταξίδια Συνεισφορά στα κόστη ταξιδίου των συμμετεχόντων κόστος Από 20 έως ανά συμμετέχοντα με βάση τη χιλιομετρική απόσταση Η απόσταση υπολογίζεται με τη χρήση υπολογιστικού Erasmus+: Οδηγός Προγράμματος 15

17 προς τη χώρα προορισμού και την επιστροφή εργαλείου της Ε.Ε. Οργανωτική Υποστήριξη Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του σχεδίου κόστος Πίνακας Α.5.1 /συμμετέχοντα/δραστηριότη τα, στις ανταλλαγές νέων Πίνακας Α.5.2 και Α.5.3/ημέρα/συμμετέχοντα, στην Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία Πίνακας Α.5.6 ημέρα/συμμετέχοντα/δραστ ηριότητα, στους νέους εργαζόμενους Εξαρτάται από τη διάρκεια παραμονής ανά συμμετέχοντα Ειδικά κόστη Δαπάνες που σχετίζονται με την έκδοση visa, την διαμονή, την υποστήριξη ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες Ποσοστό επί των επιλέξιμων δαπανών 100% των επιλέξιμων δαπανών Η αίτηση για οικονομική ενίσχυση δηλώνεται με την υποβολή του σχεδίου Εξατομικευμέν η υποστήριξη Κόστη που αφορούν την κάλυψη προσωπικών εξόδων των εθελοντών κόστος Πίνακας Α.5.4 /ημέρα/εθελοντή Πίνακας Α.5.5 /ημέρα/εθελοντή Εξαρτάται από τη διάρκεια παραμονής ανά συμμετέχοντα Γλωσσική Υποστήριξη Κόστη που συνδέονται με την γλωσσική προετοιμασία των συμμετεχόντων Ποσοστό επί των επιλέξιμων δαπανών 100% των επιλέξιμων δαπανών Η αίτηση για οικονομική ενίσχυση δηλώνεται με την υποβολή του σχεδίου Ειδικά κόστη Κόστη άμεσα συνδεδεμένα με συμμετέχοντες με ειδικές ανάγκες Ποσοστό επί των επιλέξιμων δαπανών 100% των επιλέξιμων δαπανών Η αίτηση για οικονομική ενίσχυση δηλώνεται με την υποβολή του σχεδίου Erasmus+: Οδηγός Προγράμματος 16

18 Εκδηλώσεις Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας μεγάλης κλίμακας 1. Η Δράση υποστηρίζει μεγάλης κλίμακας εθελοντικά προγράμματα στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών ή παγκόσμιων εκδηλώσεων στον τομέα της νεολαίας, του πολιτισμού και του αθλητισμού. 2. Αίτηση μπορεί να υποβάλλει δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που έχει έδρα χώρα του προγράμματος και δραστηριοποιείται στην οργάνωση Ευρωπαϊκών ή παγκόσμιων εκδηλώσεων στον τομέα της νεολαίας, του πολιτισμού και του αθλητισμού. 3. Μπορεί να συμπεριλαμβάνει δευτερεύουσες δραστηριότητες όπως συνέδρια, σεμινάρια, συναντήσεις. 4. Η διάρκεια του σχεδίου μπορεί να είναι από 3 έως 12 μήνες. 5. Το σχέδιο υποβάλλεται στην Εκτελεστική Υπηρεσία Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού (EACEA) στις Βρυξέλλες. 6. Η προθεσμία υποβολής σχεδίων κινητικότητας είναι η 3 η Απριλίου, 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για σχέδια που ξεκινούν από 1 Οκτωβρίου του ίδιου έτους έως 31 Ιουλίου του επόμενου. 7. Η διάρκεια κινητικότητας μπορεί να είναι από 14 ημέρες έως 2 μήνες. 8. Η συμμετέχοντες πρέπει να είναι ηλικίας από 17 έως 30 ετών και να προέρχονται από χώρα του προγράμματος ή χώρα-εταίρο που γειτονεύει με την Ε.Ε. 9. Ο αριθμός των εθελοντών πρέπει να είναι τουλάχιστον Η αίτηση του σχεδίου θα βαθμολογηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Συνάφεια (30 μονάδες) Ποιότητα στη σύνθεση και εκτέλεση του σχεδίου (40 μονάδες) Αντίκτυπος και διάδοση των αποτελεσμάτων (30 μονάδες) 11. Επιλέξιμες δαπάνες είναι τα έξοδα ταξιδίου, οργανωτικής υποστήριξης, εξατομικευμένης υποστήριξης και ειδικά κόστη. 12. Η μέγιστη επιχορήγηση που μπορεί να λάβει μια Εκδήλωση Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας μεγάλης κλίμακας είναι Επιπλέον, χρηματοδότηση για συμπληρωματικές δραστηριότητες είναι προαιρετική και αφορά κυρίως κόστη για την οργάνωση σεμιναρίων, συναντήσεων, έξοδα προβολής και διάδοσης, δαπάνες προσωπικού (υπό προϋποθέσεις). Η χρηματοδότηση δεν μπορεί να ξεπερνά το 80% των επιλέξιμων δαπανών. Κοινές Μεταπτυχιακές Σπουδές (Joint Master Degrees) 1. Στη Δράση μπορούν να συμμετέχουν ιδιωτικοί ή δημόσιοι οργανισμοί όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών επιχειρήσεων), δημόσιοι οργανισμοί, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και Ερευνητικά Κέντρα που εδρεύουν σε χώρα του Προγράμματος ή χώρα-εταίρο. 2. Ο αιτών οργανισμός πρέπει να είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα χώρας του Προγράμματος. 3. Τα υποβαλλόμενα Σχέδια JMD πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρία Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ως ισότιμους εταίρους, από τρεις διαφορετικές χώρες του προγράμματος. Οι υπόλοιποι οργανισμοί-εταίροι της κοινοπραξίας JMD μπορούν να προέρχονται και από χώρα-εταίρο και γνωστοποιούνται κατά το χρόνο υποβολής του σχεδίου. 4. Συμμετέχοντες μπορούν να είναι φοιτητές σε μεταπτυχιακό επίπεδο, το προσωπικό των οργανισμών, καλεσμένοι-ομιλητές. Οι φοιτητές θα υποβάλλουν αίτηση υποτροφίας μέσω του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή της κοινοπραξίας. Erasmus+: Οδηγός Προγράμματος 17

19 5. Η επιχορήγηση JMD θα επιδοτήσει 13 με 20 υποτροφίες φοιτητών και 4 προσκεκλημένουςομιλητές ακαδημαϊκούς ανά έτος. 6. Η περίοδος των σπουδών θα πραγματοποιείται σε τουλάχιστον δύο χώρες του Προγράμματος. Συμπληρωματική μελέτη, διατριβή, έρευνα μπορεί να λαμβάνει χώρα σε οποιονδήποτε οργανισμό της κοινοπραξίας. 7. Ανάλογα με τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών (1 με 2 χρόνια), η κοινοπραξία θα λαμβάνει συμφωνία χρηματοδότησης 4 ή 5 ετών για να καλύψει ένα χρόνο προετοιμασίας και 3 διαδοχικές περιόδους (ανά έτος) χορήγησης υποτροφιών. 8. Το σχέδιο υποβάλλεται στην Εκτελεστική Υπηρεσία Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού (EACEA) στις Βρυξέλλες. 9. Η προθεσμία υποβολής σχεδίων JMD είναι η 27 η Μαρτίου, 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για σχέδια που ξεκινούν από 1 Αυγούστου έως 31 Οκτωβρίου του ίδιου έτους. 14. Η αίτηση του σχεδίου θα βαθμολογείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Συνάφεια (30 μονάδες) Ποιότητα στη σύνθεση και εκτέλεση του σχεδίου (40 μονάδες) Αντίκτυπος και διάδοση των αποτελεσμάτων (30 μονάδες) 10. Επιχορήγηση διαχείρισης JMD: Δαπάνες που αφορούν οργανωτικά κόστη και κόστη προσκεκλημένων-ομιλητών ακαδημαϊκών για το πρώτο έτος προετοιμασίας για κάθε επόμενη διαδοχική περίοδο 11. Επιχορήγηση υποτροφιών JMD: Συμβολή στο κόστος συμμετοχής Συμβολή στα έξοδα ταξιδίου και πρώτης εγκατάστασης Συμβολή στο κόστος διαβίωσης Μέχρι ετησίως ανά υπότροφο από χώραεταίρο Μέχρι ετησίως ανά υπότροφο από χώρα του Προγράμματος ετησίως ανά υπότροφο κάτοικο χώρας του Προγράμματος για έξοδα ταξιδίου ετησίως για έξοδα ταξιδίου και για έξοδα εγκατάστασης ανά υπότροφο κάτοικο χώρας-εταίρου που απέχει μέχρι χλμ από το συντονιστή της κοινοπραξίας ετησίως για έξοδα ταξιδίου και για έξοδα εγκατάστασης ανά υπότροφο κάτοικο χώρας-εταίρου που απέχει πάνω από χλμ από το συντονιστή της κοινοπραξίας το μήνα καθ όλη τη διάρκεια των σπουδών και για μέχρι 24 μήνες 12. Η χρηματοδότηση ενός Σχεδίου Κοινών Μεταπτυχιακών Σπουδών θα κυμαίνεται ενδεικτικά στα 2 με 3 εκατομμύρια ευρώ. Εγγυήσεις δανείων για μεταπτυχιακούς φοιτητές (Master Student Loan Guarantees) Φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μεταπτυχιακό επίπεδο που επιθυμούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σε άλλη χώρα του προγράμματος θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για τη λήψη δανείου. Ο μηχανισμός εγγυήσεων φοιτητικών δανείων θα δημιουργηθεί σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και θα παρέχει μερική Erasmus+: Οδηγός Προγράμματος 18

20 εγγύηση έναντι επισφαλών δανείων σε τράπεζες και οργανισμούς φοιτητικών δανείων σε χώρες του Προγράμματος που θα συμμετάσχουν. Σε αντάλλαγμα για την πρόσβαση τους στη μερική εγγύηση, οι τράπεζες θα πρέπει να προσφέρουν φοιτητικά δάνεια προσιτά, με τα χαμηλότερα επιτόκια της αγοράς και περίοδο χάριτος τουλάχιστον δύο ετών, ώστε οι νέοι να εισέρχονται στην αγορά εργασίας πριν από την έναρξη αποπληρωμής του δανείου. Αναμένεται ότι ο μηχανισμός θα είναι σε θέση να χορηγήσει τις πρώτες εγγυήσεις με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2014/2015, δηλαδή τον Σεπτέμβριο του Erasmus+: Οδηγός Προγράμματος 19

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Διαμεσολάβησης ΠΘ ERASMUS+ Συνοπτική παρουσίαση Βασικών Δράσεων

Γραφείο Διαμεσολάβησης ΠΘ ERASMUS+ Συνοπτική παρουσίαση Βασικών Δράσεων ΠΘ ERASMUS+ Συνοπτική παρουσίαση Βασικών Δράσεων Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, την Νεολαία & τον Αθλητισμό Εθνικό Σημείο Επαφής ΙΚΥ Η διαμόρφωση του Erasmus+ «Παραδοσιακά»

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές

Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές Εθνικές Υπηρεσίες Διαχείρισης του Προγράμματος Erasmus+ στην Κύπρο ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ: ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Προδρόμου

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+: σύντομη παρουσίαση

Erasmus+: σύντομη παρουσίαση Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης και Μεταπτυχιακών Σπουδών Erasmus+: σύντομη παρουσίαση Συγγραφή Οδηγού : Αλβανούδη Νούλα Αναθεώρηση Οδηγού: Αγγελική Κούτση, Ουρανία Μολυβιάτη Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Αναστασία Φιλίνη Συντονίστρια Ε.Μ.Σ. Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον

Διαβάστε περισσότερα

είναι ανοιχτό για ιδρύματα και οργανώσεις από τον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας ή του αθλητισμού.

είναι ανοιχτό για ιδρύματα και οργανώσεις από τον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας ή του αθλητισμού. Το νέο πρόγραμμα ERASMUS + : θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2014, είναι ανοιχτό για ιδρύματα και οργανώσεις από τον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας ή του αθλητισμού. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες Jean Monnet

Δραστηριότητες Jean Monnet Δραστηριότητες Jean Monnet Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο πρόγραμμα ERASMUS+ Πρόγραμμα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων KA2: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ CO-OPERATION FOR INNOVATION AND GOOD PRACTICES CAPACITY BUILDING, STRATEGIC PARTNERSHIPS & KNOWLEDGE ALLIANCES Σοφία Φούρλαρη & Μαρία Μυλωνά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ 2016 1 Στόχοι Αύξηση της ποιότητας της κινητικότητας στην ΕΕΚ Στήριξη της διεθνοποίησης των οργανισμών ΕΕΚ Εκσυγχρονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ικανοτήτων στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Ανάπτυξη Ικανοτήτων στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ανάπτυξη Ικανοτήτων στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης 1 Βασική Δράση 2: Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Στρατηγικές Συμπράξεις Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μαρία Αδαμοπούλου Τομέα Σχολικής Εκπαίδευσης Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ C 400/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2012 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EACEA/38/12 Πρόγραμμα δράσης Erasmus Mundus 2009-2013

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS PLUS ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ERASMUS PLUS ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ERASMUS PLUS ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γενική περιγραφή του προγράμματος Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ προσφέρει, εκτός των άλλων, τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τομέα του αθλητισμού. Οι δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 17 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ERASMUS+: Αλλαγές στη διαχείριση της κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Πάντειο Πανεπιστήμιο Ευφροσύνη Παπασταματίου 13 Ιουνίου 2014 Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS +/Ανώτατη Εκπαίδευση. Συμμαχίες Γνώσης. Αθήνα, Ελίνα Μαυρογιώργου ΙΚΥ/ ΕRASMUS

ERASMUS +/Ανώτατη Εκπαίδευση. Συμμαχίες Γνώσης. Αθήνα, Ελίνα Μαυρογιώργου ΙΚΥ/ ΕRASMUS ERASMUS +/Ανώτατη Εκπαίδευση Συμμαχίες Γνώσης Αθήνα, 05.12.2014 Ελίνα Μαυρογιώργου ΙΚΥ/ ΕRASMUS Ένα ενιαίο Πρόγραμμα 2007-2013 2014-2020 Leonardo Erasmus Grundtvig 1 Mαθησιακή Κινητικότητα ατόμων Νεολαία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ. Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ. Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους -Ανταλλαγές νέων -Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία -Κινητικότητα ατόμων που δουλεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΜΑΡΘΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Θεσσαλονίκη, 26/9/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy

makrides.g@ucy.ac.cy makrides.g@ucy.ac.cy Προγράμματα Ευρωπαϊκής συνεργασίας με τρίτες χώρες Erasmus Mundus Tempus Alfa Edulink Bilateral Programmes Η ανάγκη για ένα νέο Πρόγραμμα Σύγχρονες πραγματικότητες: Η οικονομική κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y Tο νέο πρόγραµµα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τοµέα του αθλητισµού. Οι δράσεις στον τοµέα του αθλητισµού αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές

Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές Το είναι το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καλύπτει την περίοδο από 1/1/2014 μέχρι 31/12/2020. Το Πρόγραμμα αφορά τους τομείς Σχολικής, Τριτοβάθμιας, Επαγγελματικής και

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ Βρυξέλλες, 23 Νοεµβρίου 2011 Έως 5 εκατοµµύρια άτοµα, σχεδόν διπλάσιος αριθµός απ ό,τι σήµερα, θα

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS+ το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

ERASMUS+ το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020) Ανδρούλα Παπαναστασίου Διευθύντρια ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης Bologna Experts Conference 16 October

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κινητικότητα προσωπικού: περίοδοι διδασκαλίας: η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο εκπαιδευτικό προσωπικό των

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης Βασική Δράση 2 Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης Βασική Δράση 2 Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης Βασική Δράση 2 Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014 Αναστασία Φιλίνη Συντονίστρια Ε.Μ.Σ. Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Θεσσαλονίκη Ευφροσύνη Παπασταματίου 17 Φεβρουαρίου 2014 Υπεύθυνη για την Ανώτατη Εκπαίδευση ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+/KA1 Η Κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Erasmus+/KA1 Η Κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Erasmus+/KA1 Η Κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2015 Αλίκη Φιλανδριανού Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Erasmus+ Προϋπολογισμός: 14,7 δις για 7 χρόνια Ξεχωριστές δραστηριότητες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2 / KEY ACTION 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Στρατηγικές Συμπράξεις Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μαρία Αδαμοπούλου, Σταυρούλα Πατούχα, Ελένη Καϊμακούδη

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Δράση 2 / Key Action 2 «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και Στρατηγικές Συμπράξεις: Μια ευκαιρία για στρατηγικές συνεργασίες»

Βασική Δράση 2 / Key Action 2 «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και Στρατηγικές Συμπράξεις: Μια ευκαιρία για στρατηγικές συνεργασίες» Βασική Δράση 2 / Key Action 2 «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και Στρατηγικές Συμπράξεις: Μια ευκαιρία για στρατηγικές συνεργασίες» Ελίνα Δαγρέ, Project Manager KA2-VET Καβάλα, 30 Μαρτίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Info Day - Erasmus+ Τομέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Info Day - Erasmus+ Τομέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων Info Day - Erasmus+ Τομέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ξεφυλλίζοντας τον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+ για τις Στρατηγικές Συμπράξεις/ΚΑ2 Κελαϊδή Γεωργία, Υπεύθυνη Διαχείρισης Σχεδίων ΚΑ1/ΚΑ2 Στρατηγικές Συμπράξεις/ΚΑ2

Διαβάστε περισσότερα

«Ημερίδα Ενημέρωσης για το. Πρόγραμμα Erasmus+»

«Ημερίδα Ενημέρωσης για το. Πρόγραμμα Erasmus+» «Ημερίδα Ενημέρωσης για το Η Εκπαίδευση ενηλίκων στα βήματα... Πρόγραμμα Erasmus+» Χίος 05.04.2016...του προγράμματος Erasmus+ Γεωργία Κελαϊδή, Υπεύθυνη Διαχείρισης Σχεδίων ΚΑ1/ΚΑ2, Εκπαίδευση Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ APEL - EAC/A03/2014. Xάρτης Κινητικότητας. στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του Erasmus

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ APEL - EAC/A03/2014. Xάρτης Κινητικότητας. στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του Erasmus ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ APEL - EAC/A03/2014 Xάρτης Κινητικότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του Erasmus+ 2015-2020 Μέρος I 1. Εισαγωγή, Ιστορικό και Στόχοι Η παρούσα πρόσκληση βασίζεται στον

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος. Σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2014

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος. Σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2014 Erasmus+ Οδηγός προγράμματος Σε ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου 2014 2 η έκδοση: 27/02/2014 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΜΕΡΟΣ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+... 8 Ποιοι είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020) Οδηγίες για τον νέο Χάρτη & για την υπογραφή διμερών συμφωνιών

Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020) Οδηγίες για τον νέο Χάρτη & για την υπογραφή διμερών συμφωνιών Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020) Οδηγίες για τον νέο Χάρτη & για την υπογραφή διμερών συμφωνιών Ελίνα Μαυρογιώργου, ΙΚΥ/ Εθνική Μονάδα -Erasmus ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

«Αναζητώντας Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις» Ζαφειροπούλου Μαρία, Ευρωπαϊκή Εμπειρογνώμονας Χριστοδουλοπούλου Άντυ, Ερευνήτρια Πεδίου FragmEx

«Αναζητώντας Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις» Ζαφειροπούλου Μαρία, Ευρωπαϊκή Εμπειρογνώμονας Χριστοδουλοπούλου Άντυ, Ερευνήτρια Πεδίου FragmEx «Αναζητώντας Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις» Ζαφειροπούλου Μαρία, Ευρωπαϊκή Εμπειρογνώμονας Χριστοδουλοπούλου Άντυ, Ερευνήτρια Πεδίου FragmEx Οι ΜΚΟ και οι άτυπες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Δημιουργική Ευρώπη, 2014 2020: Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Πολίτη της Νέας Προγραμματικής Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης

ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης Πλαίσιο της Δράσης Καβάλα, 30/03/2016 Σοφία Πουλιδάκη, Στέλεχος ΙΚΥ/ Εθνική Μονάδα, Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Mέτρο 2.5: Εναλλακτικές μορφές δια βίου εκπαίδευσης Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Στις αποφάσεις και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Λισσαβόνας, η υιοθέτηση μιας στρατηγικής για τη Δια

Διαβάστε περισσότερα

«Ημερίδα Ενημέρωσης για το. Πρόγραμμα Erasmus+»

«Ημερίδα Ενημέρωσης για το. Πρόγραμμα Erasmus+» «Ημερίδα Ενημέρωσης για το Η Εκπαίδευση ενηλίκων στα βήματα... Πρόγραμμα Erasmus+» Καβάλα, 30.03.2016...... του προγράμματος Erasmus+ Γιώρμαρη Φραγκουλοπούλου, Συντονίστρια Τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων Info

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος

Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλους τους νέους. Πώς; Μέσω συγχρηματοδότησης Σχεδίων που απευθύνονται στους νέους. Κύριο χαρακτηριστικό: Η μη τυπική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης

ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης Βασική Δράση 1 - Δυνατότητες για επιμόρφωση στη Σχολική Εκπαίδευση Χίος, 05/04/2016 Κων/νος Μαγγιώρος, Στέλεχος ΙΚΥ/ Εθνική Μονάδα, Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕRASMUS Βασικές αρχές & Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020)

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕRASMUS Βασικές αρχές & Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020) ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕRASMUS Βασικές αρχές & Προετοιμασία για το Νέο Πρόγραμμα ERASMUS FOR ALL (2014-2020) Πανεπιστήμιο Πατρών, Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013 Ελίνα Μαυρογιώργου, ΙΚΥ/ Εθνική Μονάδα -Erasmus ΔΡΑΣΕΙΣ/Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΚΟ ΚΑΙ ΠΡΩΘΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΥΝΟΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΚΟ ΚΑΙ ΠΡΩΘΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΥΝΟΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αθήνα 22 Σεπτεμβρίου 2014 Σύνολο: 9 σελίδες ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΚΟ ΚΑΙ ΠΡΩΘΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΥΝΟΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας Νέα Γενιά σε Δράση Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα 1 Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση Το Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση είναι το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η

Διαβάστε περισσότερα

Νεολαία εν ράσει Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Νεολαία εν ράσει Λεµεσός, 19 Μαΐου 2010 1

Νεολαία εν ράσει Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Νεολαία εν ράσει Λεµεσός, 19 Μαΐου 2010 1 Νεολαίαεν εν ράσει ΕυρωπαϊκόΠρόγραµµα Νεολαίαεν εν ράσει Λεµεσός, 19 Μαΐου 2010 1 ΣτόχοιΠρογράµµατος Στόχοι: Προώθηση της ενεργού συµµετοχής των νέων ως πολιτών γενικότερα και ως ευρωπαίων πολιτών ειδικότερα,

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος Erasmus+ Οδηγός προγράμματος Στην περίπτωση αντικρουόμενων νοημάτων μεταξύ γλωσσικών εκδόσεων, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Έκδοση 3: 19/12/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΜΕΡΟΣ A - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό για το διάστημα 2014-2020. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τη συνένωση

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο εργασίας για την ομάδα Δια Βίου Μάθηση Πέμπτη, 14 Απρίλιος :48

Κείμενο εργασίας για την ομάδα Δια Βίου Μάθηση Πέμπτη, 14 Απρίλιος :48 Στην περίοδο κρίσης που διανύουμε όλοι γνωρίζουν ότι οι συλλογικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες και πρόβλημα βιωσιμότητας. Για το πολιτικό σύστημα φαίνεται πως οι οργανώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση δομής της Βασικής Δράσης 2 Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - ΚΑ2/VET. Προϋποθέσεις, Χρηματοδότηση, Διαδικασία Υποβολής

Παρουσίαση δομής της Βασικής Δράσης 2 Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - ΚΑ2/VET. Προϋποθέσεις, Χρηματοδότηση, Διαδικασία Υποβολής Παρουσίαση δομής της Βασικής Δράσης 2 Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - ΚΑ2/VET Προϋποθέσεις, Χρηματοδότηση, Διαδικασία Υποβολής Ημερίδα Erasmus+: 5 Απριλίου 2016, Χίος, ΙΔΡΥΜΑ «ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος Erasmus+ Οδηγός προγράμματος Στην περίπτωση αντικρουόμενων νοημάτων μεταξύ γλωσσικών εκδόσεων, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Έκδοση 1 (2016): 16/11/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΜΕΡΟΣ A - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ 2010 LLP Ο ΗΓΟΣ 2010 ΜΕΡΟΣ IIA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ 2010 Μέρος ΙΙ α: Τομεακά προγράμματα και Δράσεις http://ec.europa.eu/llp 1 LLP Ο ΗΓΟΣ 2010 ΜΕΡΟΣ IIA ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS +/Ανώτατη Εκπαίδευση

ERASMUS +/Ανώτατη Εκπαίδευση ERASMUS +/Ανώτατη Εκπαίδευση Στρατηγικές Συμπράξεις Ιωάννινα, 10.11.2014 Ελίνα Μαυρογιώργου ΙΚΥ/ ΕRASMUS Ένα ενιαίο Πρόγραμμα 2007-2013 2014-2020 Leonardo Erasmus Grundtvig 1 Mαθησιακή Κινητικότητα ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Εθνική Υπηρεσία Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+:Youth in Action

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Εθνική Υπηρεσία Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+:Youth in Action Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Εθνική Υπηρεσία Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+:Youth in Action 1 Δομή παρουσίασης Μέρος Α - Γενικές πληροφορίες για το Erasmus+ Μέρος Β - Προτεραιότητες και Επιχορηγημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 22 Ιανουαρίου, 2014 Σύνολο σελίδων: 8 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος. Ισχύει από την 1 η Ιανουαρίου 2014

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος. Ισχύει από την 1 η Ιανουαρίου 2014 Erasmus+ Οδηγός προγράμματος Ισχύει από την 1 η Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 3: 04/06/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 ΜΕΡΟΣ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+... 9 Ποιοι είναι οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts

Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts 23-24-25-29/09/2014 Πλαίσιο Πολιτικής Στρατηγική της Λισσαβόνας Διαδικασία της Κοπεγχάγης

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικές Πληροφορίες

A. Γενικές Πληροφορίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΑΡΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ A. Γενικές Πληροφορίες Εάν συγκροτείτε Κοινοπραξία, φροντίστε τούτο να καταδεικνύεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS +/Ανώτατη Εκπαίδευση

ERASMUS +/Ανώτατη Εκπαίδευση ERASMUS +/Ανώτατη Εκπαίδευση Στρατηγικές Συμπράξεις Ηράκλειο, 24.02.2014 Ελίνα Μαυρογιώργου ΙΚΥ/ ΕRASMUS Ένα ενιαίο Πρόγραμμα 2007-2013 2014-2020 Leonardo Erasmus Grundtvig 1 Mαθησιακή Κινητικότητα ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Νεολαία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα

Νεολαία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα Νεολαία Η νεολαία αποτελεί τομέα εθνικής πολιτικής. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η πολιτική για τη νεολαία συγκαταλέγεται στους τομείς όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική στρατηγική εφαρμογής για τη μετατροπή τρέχουσας μη τυπικής μάθησης σε τυπική μορφή και την επικύρωση προηγούμενης γνώσης.

Εθνική στρατηγική εφαρμογής για τη μετατροπή τρέχουσας μη τυπικής μάθησης σε τυπική μορφή και την επικύρωση προηγούμενης γνώσης. Leonardo da Vinci 2013-1-FR1-LEO05-48134 AGROSKILL Μεταφορά μεθόδων επικύρωσης της άτυπης μάθησης ΕΕΚ σε ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας Εθνική στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» ( ) Υποπρόγραμμα Πολιτισμός. Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» ( ) Υποπρόγραμμα Πολιτισμός. Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» (2014-2020) Υποπρόγραμμα Πολιτισμός Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων: EACEA 45/2016: Υποστήριξη για έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας Εφαρμογή του σχεδίου του υποπρογράμματος Πολιτισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS Παράρτηµα V.10.i ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ C 183/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ..

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ.. Προδημοσίευση Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)» Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Προγραμματική Ενότητα Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων & Εσωτερικών Υδάτων

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Προγραμματική Ενότητα Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων & Εσωτερικών Υδάτων Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009-2014 Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Προγραμματική Ενότητα Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων & Εσωτερικών Υδάτων Χρυσούλα Κούρτελη -Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+/KA1-Μαθησιακή Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Erasmus+/KA1-Μαθησιακή Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Erasmus+/KA1-Μαθησιακή Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Xίος, ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΣ Τρίτη, 5/4/2016 Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» VOUCHER 29 Το ΚΕΚ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την επωνυμία ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε (Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. CALL - EAC/A02/2016 Χάρτης Κινητικότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Erasmus

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. CALL - EAC/A02/2016 Χάρτης Κινητικότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Erasmus ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ CALL - EAC/A02/2016 Χάρτης Κινητικότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Erasmus+ 2017-2020 1. Εισαγωγή Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών βασίζεται στον κανονισμό (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy

makrides.g@ucy.ac.cy makrides.g@ucy.ac.cy Περιεχόμενα Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 Χρηματοδότηση Μορφή Χρηματοδότησης Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Πρακτικές συμβουλές για την προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+: Σχολική Εκπαίδευση

Erasmus+: Σχολική Εκπαίδευση Erasmus+: Σχολική Εκπαίδευση Επιμόρφωση 18-19 Ιανουαρίου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Europe at Schools through Art and Simulation Δημήτρης Μαραγκός, Υπεύθυνος Επικοινωνίας Erasmus+ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα

Διαβάστε περισσότερα