ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ CENTER FOR ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ CENTER FOR ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ CENTER FOR ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Μάρτιος 2016

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ To Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών ADR point αποτελεί το πρώτο ιδιωτικό κέντρο επίλυσης διαφορών στην Ελλάδα για αστικές, εμπορικές και καταναλωτικές διαφορές με παρουσία σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, της Ευρώπης και του κόσμου. Έχει την έγκριση της εθνικής αρχής είναι κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση την Οδηγία 2013/11 και αποτελεί φορέα επίλυσης της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών. Συνεργάζεται με μεγάλα κέντρα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, είναι ενεργό μέλος της διεθνούς κοινότητας ODR και έχει ένα διεθνές δίκτυο επίλυσης διασυνοριακών διαφορών. Οι διαδικασίες διαμεσολάβησης που πραγματοποιούνται στο ADR point διέπονται από τον Κανονισμό Διαμεσολάβησης που ακολουθεί. ΑΡΘΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 Γενικά 1 Κανόνες Οι Κανόνες Διαμεσολάβησης («Κανόνες») του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ADR point, (ADR point) εφαρμόζονται στις διαδικασίες διαμεσολάβησης του ADR point και γνωστοποιούνται από το ADR point και τους συνεργάτες του προς τα μέρη της διαφοράς με σκοπό την καλή γνώση του πλαισίου των διαδικασιών. Οι «Κανόνες», τα Αρθρα και τα Παραρτήματα αποτελούν στο σύνολό τους τον «Κανονισμό Διαμεσολάβησης» του ADR point. 2 Διαμεσολαβητής Οι «Κανόνες» προβλέπουν το διορισμό ενός ουδέτερου και ανεξάρτητου τρίτου μέρους («διαμεσολαβητής») συνεργάτη του ADR point το οποίο θα βοηθήσει τα μέρη στην επίλυση της διαφοράς τους. 3 Διαδικασία Η διαμεσολάβηση στο ADR point διεξάγεται σύμφωνα με τους παρόντες «Κανόνες» εκτός εάν, πριν από τη συμφωνία των μερών της διαφοράς σχετικά με το πρόσωπο του διαμεσολαβητή ή πριν τον διορισμό του διαμεσολαβητή από το ADR point ή με τη σύμφωνη γνώμη του διαμεσολαβητή και την έγκριση του ADR point, συμφωνηθεί μια διαφορετική διαδικασία επίλυσης ή ένας συνδυασμός διαδικασιών επίλυσης. Ο όρος «διαμεσολάβηση», όπως χρησιμοποιείται στον παρόντα κανονισμό θα θεωρείται πως καλύπτει τη συγκεκριμένη διαδικασία επίλυσης (επίλυση διαφοράς όπου ένα ανεξάρτητο και ουδέτερο προς τη διαφορά και τα μέρη τρίτο πρόσωπο προσπαθεί να τα βοηθήσει να επιλύσουν τη διαφορά τους) και ο όρος «διαμεσολαβητής» θα θεωρείται πως καλύπτει το ουδέτερο ανεξάρτητο τρίτο μέρος που διεξάγει τη διαδικασία επίλυσης. Ο όρος «διαδικασία επίλυσης», όπως χρησιμοποιείται στους παρόντες «Κανόνες» αναφέρεται στο χρονικό διάστημα από την έναρξη της διαδικασίας επίλυσης μέχρι την με οποιοδήποτε αποτέλεσμα ολοκλήρωσή της σύμφωνα πάντοτε με τους «Κανόνες». Κανονισμός Διαμεσολάβησης/Copyright ADR point Σελίδα 2 από 19

3 4 Πεδίο εφαρμογής Ο Κανονισμός Διαμεσολάβησης του ADR point μαζί με τα σχετικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ εφαρμόζεται σε κάθε διαφορά για την οποία προβλέπει η κείμενη νομοθεσία κάθε κράτους πως μπορεί να υπαχθεί σε διαμεσολάβηση. Τα μέρη μπορούν να ζητήσουν επίλυση της διαφοράς τους με διαμεσολάβηση πριν την προσφυγή σε διαιτησία, πριν την άσκηση ένδικων μέσων ή και μετά την άσκηση ένδικων μέσων. 5 Τροποποίηση κανόνων Τα μέρη της διαφοράς μπορούν να συμφωνήσουν να τροποποιήσουν για πρακτικούς λόγους τους «Κανόνες» της διαδικασίας, είναι ωστόσο στη διακριτική ευχέρεια του ADR point να κρίνει αν αυτή η τροποποίηση παραβιάζει ή όχι τις αρχές του Κέντρου και το πνεύμα του Κανονισμού Διαμεσολάβησης και να αποφασίσει αν θα δεχθεί ή όχι αυτή την τροποποίηση. Η πρόταση των μερών για τροποποίηση κάποιων κανόνων μπορεί να γίνει μόνο πριν την υπογραφή του πρακτικού υπαγωγής στη διαμεσολάβηση. Το ADR point είναι το μόνο αρμόδιο να τροποποιεί τους «Κανόνες» και τον Κανονισμό Διαμεσολάβησης. 6 Διαδικασία Ηλεκτρονικής Επίλυσης Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρονται οι όροι «διαμεσολάβηση» και «επίλυση» αυτοί περιλαμβάνουν τη διαμεσολάβηση και τις διαδικασίες επίλυσης που διεξάγονται τόσο με τη φυσική παρουσία των μερών της διαφοράς όσο και μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής επίλυσης. Σε σχέση με τις διαδικασίες ηλεκτρονικής επίλυσης το ADR point ακολουθεί τους Κανόνες Ηθικής (Ethics & ODR) και τις Βασικές Αρχές Ηλεκτρονικής Επίλυσης (ODR Principles) που εφαρμόζει το Εθνικό Κέντρο Τεχνολογίας & Επίλυσης Διαφορών (National Center for Technology & Dispute Resolution) των Ηνωμένων Πολιτειών καθώς και τους Πρότυπους Κανόνες ODR (ODR standards) που περιλαμβάνουν οδηγίες και ελάχιστες προϋποθέσεις όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα από της Ομάδα Εργασίας της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Δίκαιο του Εμπορίου (UNCITRAL). Άρθρο 2 Έναρξη διαδικασιών με προηγούμενη συμφωνία των μερών για υπαγωγή των διαφορών τους σε διαμεσολάβηση 1 Υπάρχουσα συμφωνία Σε περίπτωση που υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο μερών για υπαγωγή των διαφορών τους στις διαδικασίες διαμεσολάβησης του Κέντρου ADR point, οποιοδήποτε μέρος επιθυμεί να ξεκινήσει τη διαδικασία διαμεσολάβησης θα πρέπει να υποβάλει γραπτό αίτημα προς το Κέντρο ADR point. 2 Στοιχεία αιτήματος Το αίτημα που θα υποβληθεί προς το ADR point πρέπει να περιλαμβάνει: Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ α) τα ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνων, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οποιαδήποτε άλλα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας των μερών της διαφοράς Κανονισμός Διαμεσολάβησης/Copyright ADR point Σελίδα 3 από 19

4 β) αντίγραφο της συμφωνίας που περιλαμβάνει τη ρήτρα (σχετικό όρο) η οποία προβλέπει την υπαγωγή των διαφορών των μερών στις διαδικασίες διαμεσολάβησης του ADR point, βάσει της οποίας υποβάλλεται το αίτημα. Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ α) συνοπτική περιγραφή της διαφοράς, συμπεριλαμβανομένης, εάν είναι δυνατό, μιας εκτίμησης της αξίας της διαφοράς, αν η διαφορά μπορεί να αποτιμηθεί σε χρήμα β) οποιαδήποτε συμφωνία ή πρόταση ως προς τις χρονικές προθεσμίες διεξαγωγής και ολοκλήρωσης της διαδικασίας διαμεσολάβησης γ) οποιαδήποτε συμφωνία ή πρόταση ως προς τη γλώσσα (ες) που θα χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία της διαμεσολάβησης δ) οποιαδήποτε συμφωνία ή πρόταση ως προς την τοποθεσία (πόλη, χώρος, αίθουσα κλπ) των φυσικών συναντήσεων των δύο μερών ή τη διεξαγωγή της διαδικασίας ηλεκτρονικά (online) ε) οποιαδήποτε κοινή πρόταση των μερών της διαφοράς προς το πρόσωπο του διαμεσολαβητή ή ελλείψει συμφωνίας στο πρόσωπό του, κοινή συμφωνία των μερών για τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτει ο διαμεσολαβητής που θα οριστεί από το ADR point 3 Κοινοποίηση Μετά την κατάθεση του αιτήματος για διαμεσολάβηση, το ADR point το διαβιβάζει άμεσα (εντός 24 ωρών) στην άλλη πλευρά, εκτός εάν το αίτημα έχει κατατεθεί και από τις δύο πλευρές. 4 Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας Όταν υπάρχει συμφωνία των μερών για υπαγωγή των διαφορών τους στις διαδικασίες διαμεσολάβησης του ADR point, ως ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας διαμεσολάβησης θεωρείται η ημερομηνία που γνωστοποιήθηκε από το ADR point στην άλλη πλευρά τo αίτημα για διαμεσολάβηση. Αν το αίτημα για διαμεσολάβηση υποβλήθηκε από κοινού από τα μέρη της διαφοράς ως ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας διαμεσολάβησης θεωρείται η ημερομηνία υποβολής του αιτήματος στο ADR point. 5 Προθεσμία επίλυσης Σε περίπτωση που τα μέρη έχουν συμφωνήσει συγκεκριμένη χρονική προθεσμία για την επίλυση της διαφοράς τους, με βάση τη σχετική ρήτρα, το σημείο αφετηρίας για τη μέτρηση της χρονικής προθεσμίας είναι το σημείο έναρξης της διαδικασίας διαμεσολάβησης όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 2.4 του παρόντος Κανονισμού. 6 Άρνηση συμμετοχής Αν η πλευρά στην οποία γνωστοποιείται το αίτημα για διαμεσολάβηση, παρά τη συμβατική της υποχρέωση για υπαγωγή των διαφορών της με την άλλη πλευρά στις διαδικασίες διαμεσολάβησης του ADR point δεν αποδεχθεί να συμμετέχει στις διαδικασίες διαμεσολάβησης, η διαδικασία δεν ξεκινά και το αίτημα αρχειοθετείται χωρίς περαιτέρω επεξεργασία. Κανονισμός Διαμεσολάβησης/Copyright ADR point Σελίδα 4 από 19

5 7 Προκαταρκτικές συνεννοήσεις Αν η πλευρά στην οποία γνωστοποιείται το αίτημα για διαμεσολάβηση αποδεχθεί να συμμετέχει στις διαδικασίες διαμεσολάβησης, ξεκινούν εντός 2 ημερών από το ADR point οι προκαταρκτικές συνεννοήσεις με τα μέρη ή τους εκπροσώπους τους, τους νομικούς τους παραστάτες και τυχόν τρίτους που θα συμμετέχουν στη διαδικασία. Οι προκαταρκτικές συνεννοήσεις έχουν μέγιστη διάρκεια πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες και αποτελούν προστάδιο της διαδικασίας διαμεσολάβησης, στο οποίο ισχύουν οι κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου (άρθρο 8). Η διαδικασία της διαμεσολάβησης ξεκινά εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έναρξης που προβλέπεται στο άρθρο 2.4 του παρόντος Κανονισμού. Άρθρο 3 Έναρξη διαδικασιών χωρίς προηγούμενη συμφωνία των μερών για υπαγωγή των διαφορών τους σε διαμεσολάβηση 1 Αίτηση για διαμεσολάβηση Αν δεν υπάρχει προηγούμενη συμφωνία των μερών για υπαγωγή των διαφορών τους στις διαδικασίες διαμεσολάβησης του ADR point, οποιαδήποτε πλευρά επιθυμεί να προτείνει επίλυση της διαφοράς της με την άλλη πλευρά μέσω διαμεσολάβησης αποστέλλει ένα γραπτό αίτημα προς το ADR point το οποίο περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 2.2 του παρόντος Κανονισμού. Μετά την παραλαβή του σχετικού αιτήματος, το Κέντρο θα ενημερώσει άμεσα (εντός 24 ωρών) όλα τα υπόλοιπα μέρη και θα τους παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή και ενημέρωση για την προτεινόμενη διαδικασία διαμεσολάβησης. 2 Ημερομηνία έναρξης διαμεσολάβησης Όταν δεν υπάρχει προηγούμενη συμφωνία των μερών για υπαγωγή των διαφορών τους στις διαδικασίες διαμεσολάβησης του ADR point, ως ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας διαμεσολάβησης θεωρείται η ημερομηνία που η πλευρά στην οποία γνωστοποιήθηκε από το ADR point το αίτημα της άλλης πλευράς για διαμεσολάβηση, αποδέχθηκε αυτό το αίτημα. Αυτή η αποδοχή πρέπει να είναι γραπτή και να αποσταλεί στο ADR point. 3 Πάροδος χρόνου Σε περίπτωση που δεν υπάρξει αποδοχή της πρότασης για διαμεσολάβηση από την άλλη πλευρά εντός 10 ημερολογιακών ημερών ή μέσα σε εύλογο κατά την κρίση του Κέντρου χρόνο, από την ημερομηνία στην οποία το ADR point γνωστοποίησε γραπτώς προς την πλευρά αυτή το αίτημα για διαμεσολάβηση, το ADR point αρχειοθετεί το αίτημα χωρίς περαιτέρω επεξεργασία. 4 Νέο αίτημα Αν τα μέρη της ίδιας διαφοράς θέλουν να επανέλθουν εκ νέου για να επιλύσουν τη διαφορά τους με διαμεσολάβηση καταθέτουν νέο αίτημα διαμεσολάβησης προς το ADR point με τους ίδιους όρους που περιγράφονται παραπάνω. Κανονισμός Διαμεσολάβησης/Copyright ADR point Σελίδα 5 από 19

6 5 Προκαταρκτικές συνεννοήσεις Αν η πλευρά στην οποία γνωστοποιείται το αίτημα για διαμεσολάβηση αποδεχθεί να συμμετέχει στις διαδικασίες διαμεσολάβησης, ξεκινούν εντός 2 ημερών από το ADR point οι προκαταρκτικές συνεννοήσεις με τα μέρη ή τους εκπροσώπους τους, τους νομικούς τους παραστάτες και τυχόν τρίτους που θα συμμετέχουν στη διαδικασία. Οι προκαταρκτικές συνεννοήσεις έχουν μέγιστη διάρκεια πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες και αποτελούν προστάδιο της διαδικασίας διαμεσολάβησης, στο οποίο ισχύουν οι κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου (άρθρο 8). Η διαδικασία της διαμεσολάβησης ξεκινά εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έναρξης που προβλέπεται στο άρθρο 3.2 του παρόντος Κανονισμού. Άρθρο 4 Χρόνος, τόπος και γλώσσα διεξαγωγής της διαμεσολάβησης 1 Επιλογή χρόνου, τόπου & χώρου Ελλείψει συμφωνίας των μερών, το ADR point μπορεί να προτείνει το χρόνο, τον τόπο και το χώρο συνάντησης του διαμεσολαβητή, των μερών ή/και των νομικών τους παραστατών ή να καλέσει τον διαμεσολαβητή, εφόσον αυτός έχει συμφωνηθεί από τα μέρη ή οριστεί από το ADR point, να το πράξει. Το ADR point και ο διαμεσολαβητής συνεννοούνται με τα μέρη και διασφαλίζουν πως η επιλογή του χρόνου, του τόπου και του χώρου εξυπηρετεί τα μέρη της διαφοράς και καλύπτει τυχόν ειδικές τους ανάγκες. Τα μέρη της διαφοράς, οι νομικοί τους παραστάτες, τυχόν εμπειρογνώμονες και ο διαμεσολαβητής μπορούν να συμμετάσχουν στις διαδικασίες επίλυσης με τη φυσική τους παρουσία, ηλεκτρονικά ή και με συνδυασμό των παραπάνω. Το ADR point παρέχει το περιβάλλον ηλεκτρονικής επίλυσης και ο διαμεσολαβητής έχει τον έλεγχο και το συντονισμό της διαδικασίας. 2 Γλώσσα διαδικασίας Το ADR point κάνει τις αναγκαίες ενέργειες ώστε τα μέρη να μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία, εκφραζόμενα το καθένα στη δική του γλώσσα. Στην περίπτωση που τα μέρη της διαφοράς μιλούν διαφορετική γλώσσα, το ADR point επιλέγει για τη διαδικασία της διαμεσολάβησης έναν διαμεσολαβητή που γνωρίζει επαρκώς και τις δύο γλώσσες ή αν διευκολύνει τη διαδικασία, δύο διαμεσολαβητές. Στις διαδικασίες που διεξάγονται μέσω πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης, παρέχεται η δυνατότητα μετάφρασης των διαλόγων όσων συμμετέχουν στη διαδικασία επίλυσης. Όλοι οι διαμεσολαβητές του ADR point μιλούν άριστα την αγγλική γλώσσα. Άρθρο 5 Επιλογή του Διαμεσολαβητή 1 Συμφωνία μερών Τα μέρη μιας διαφοράς που θέλουν να επιλύσουν τη διαφορά τους με τις διαδικασίες διαμεσολάβησης του ADR point μπορούν να συμφωνήσουν στο πρόσωπο του διαμεσολαβητή επιλέγοντας ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής από τον κατάλογο διαμεσολαβητών του ADR point. Κανονισμός Διαμεσολάβησης/Copyright ADR point Σελίδα 6 από 19

7 2 Επιλογή από προτεινόμενα ονόματα Σε περίπτωση που τα μέρη δε συμφωνούν σε ένα κοινό πρόσωπο διαμεσολαβητή, το ADR point τους προτείνει τρία ονόματα από τον κατάλογο των διαμεσολαβητών του. Αν τα μέρη της διαφοράς επιλέξουν το ίδιο όνομα τότε απλά ζητούν την τυπική έγκριση του ADR point. Αν δεν μπορούν να συμφωνήσουν, τότε το ADR point καλεί κάθε πλευρά να απορρίψει ένα από τα τρία ονόματα και ορίζει ως διαμεσολαβητή ένα από τα υπόλοιπα δύο κοινά ονόματα. Τα μέρη οφείλουν να αποδεχτούν το όνομα του διαμεσολαβητή που ορίστηκε με αυτή τη διαδικασία, εκτός κι αν συντρέχει στο πρόσωπό του αποδεδειγμένο κώλυμα ή κατατεθεί αιτιολογημένη ένσταση ανεξαρτησίας & ουδετερότητας, οπότε ορίζεται το άλλο όνομα. Στην περίπτωση κωλύματος και του άλλου προσώπου επαναλαμβάνεται η παραπάνω διαδικασία επιλογής. Το ADR point ενημερώνει γραπτώς τα μέρη της διαφοράς για το όνομα του διαμεσολαβητή και αυτοί δηλώνουν προς το ADR point γραπτώς πως συμφωνούν με το πρόσωπο του διαμεσολαβητή που ορίστηκε. Σε περίπτωση άρνησης ενός ή και των δύο μερών να αποδεχθούν το πρόσωπο του διαμεσολαβητή που επιλέχθηκε με την παραπάνω διαδικασία, και εφόσον δεν έχει κατατεθεί ένσταση ανεξαρτησίας & ουδετερότητας του διαμεσολαβητή, η διαδικασία διαμεσολάβησης δεν ξεκινά και το ADR point μπορεί να αρχειοθετήσει το αίτημα διαμεσολάβησης χωρίς περαιτέρω επεξεργασία. 3 Προφίλ διαμεσολαβητή Σε περίπτωση που το Κέντρο ορίζει διαμεσολαβητή, φροντίζει ο διαμεσολαβητής να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που έθεσαν τα μέρη της διαφοράς. Tο Κέντρο εξετάζει τα χαρακτηριστικά του διαμεσολαβητή τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την εξειδίκευση, τις γλωσσικές δεξιότητες, την κατάρτιση, τα προσόντα, την εμπειρία, τη διαθεσιμότητα, την ανεξαρτησία και ουδετερότητα καθώς και συνολικά την ικανότητα να διεξάγει τη διαμεσολάβηση σύμφωνα με τους «Κανόνες» του ADR point. 4 Ένσταση Αν κάποια πλευρά διαφωνεί στο πρόσωπο του διαμεσολαβητή που όρισε το ADR point με τη διαδικασία του άρθρου 5.2 του παρόντος Κανονισμού ενημερώνει γραπτώς το Κέντρο εντός 2 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της γραπτής ενημέρωσης που έλαβε από το ADR point για τον ορισμό του διαμεσολαβητή, αναφέροντας τους λόγους για την εν λόγω ένσταση. Αν οι λόγοι είναι βάσιμοι το Κέντρο ορίζει άλλον διαμεσολαβητή που θα πρέπει να τύχει της έγκρισης και της άλλης πλευράς της διαφοράς η οποία ενημερώνεται για την ένσταση που κατατέθηκε. 5 Δήλωση αποδοχής από διαμεσολαβητή Το ADR point ενημερώνει τον υποψήφιο διαμεσολαβητή πως επιλέχθηκε για την συγκεκριμένη υπόθεση και τον καλεί να υπογράψει δήλωση αποδοχής, διαθεσιμότητας, αμεροληψίας και ανεξαρτησίας και να γνωστοποιήσει εγγράφως στο Κέντρο γεγονότα ή περιστάσεις που θα μπορούσαν να θέσουν υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία του στα μάτια των μερών, καθώς και κάθε περίσταση που θα μπορούσε να προκαλέσει εύλογες αμφιβολίες ως προς αμεροληψία του. Τα μέρη ενημερώνονται για την αποδοχή του διαμεσολαβητή και του υποβάλλουν ένα σύντομο σημείωμα που περιγράφει συνοπτικά τα κυριότερα σημεία της διαφοράς τους ή στοιχεία σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή τα οποία θεωρούν σημαντικά. Κανονισμός Διαμεσολάβησης/Copyright ADR point Σελίδα 7 από 19

8 6 Κωλύματα Ο διαμεσολαβητής δεν μπορεί να αναλάβει την υπόθεση διαμεσολάβησης δύο ή περισσότερων μερών αν συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία ή αν σε οποιοδήποτε προηγούμενο στάδιο επίλυσης της ίδιας διαφοράς είχε ρόλο ως δικαστής ή διαιτητής καθώς και διαπραγματευτής, αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος ενός εκ των μερών της διαφοράς. 7 Συν-διαμεσολάβηση Με κοινή τους συμφωνία ή με αίτημά τους προς το ADR point τα μέρη της διαφοράς μπορούν να επιλέξουν περισσότερους από έναν διαμεσολαβητές (συν-διαμεσολάβηση) οι οποίοι θα διεξάγουν τη διαδικασία σύμφωνα με τους «Κανόνες» του παρόντος Κανονισμού. Το αίτημα για συνδιαμεσολάβηση μπορεί να γίνει αποδεκτό από το Κέντρο εάν δεν υπάρχουν ειδικές συνθήκες που καθιστούν μια τέτοια επιλογή προβληματική για τη διαδικασία διαμεσολάβησης. 8 Κατάθεση διαμεσολαβητή Εκτός αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή εάν τα μέρη και ο διαμεσολαβητής συμφωνήσουν γραπτώς διαφορετικά, ο διαμεσολαβητής δεν μπορεί να κληθεί ως μάρτυρας σε οποιαδήποτε δικαστική, διαιτητική ή παρόμοια διαδικασία σχετικά με οποιαδήποτε πτυχή της διαφοράς. Άρθρο 6 Διεξαγωγή της Διαμεσολάβησης 1 Υπογραφή πρακτικού υπαγωγής Πριν την έναρξη της διαδικασίας με επιμέλεια του διαμεσολαβητή υπογράφουν όλοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία το πρακτικό υπαγωγής στη διαμεσολάβηση. Το πρακτικό υπαγωγής υπογράφουν και όσα πρόσωπα προστεθούν με τη συναίνεση των δύο πλευρών σε μεταγενέστερο χρόνο στη διαδικασία (γίνεται προσθήκη του ονόματος, της ταυτότητας και της ιδιότητάς τους) 2 Έλεγχος νομιμοποίησης Ο διαμεσολαβητής ελέγχει την αυτοπρόσωπη παρουσία των μερών ή αν οι εκπρόσωποί τους έχουν την απαραίτητη νομιμοποίηση να παρίστανται στη διαδικασία και αν διαθέτουν την απαραίτητη εξουσία διαθέσεως. Τα μέρη, οι νομικοί παραστάτες και οι τρίτοι που παρίστανται στη διαδικασία είναι υποχρεωμένοι να λειτουργούν κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης σύμφωνα με τις οδηγίες του διαμεσολαβητή ο οποίος έχει τον έλεγχο της διαδικασίας. 3 Ενημέρωση μερών Ο διαμεσολαβητής ενημερώνει τα μέρη για τα στάδια διεξαγωγής της διαδικασίας διαμεσολάβησης καθώς και για κάθε χρήσιμο θέμα σχετικό με τη διαδικασία. 4 Υποβολή εγγράφων Τα μέρη μπορούν να υποβάλλουν στον διαμεσολαβητή σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή οποιαδήποτε επιπλέον έγγραφα ή αρχεία θεωρούν σημαντικά να γνωρίζει ο διαμεσολαβητής και τα οποία ο διαμεσολαβητής με τη συναίνεση της κάθε πλευράς μπορεί να τα κοινοποιήσει στην άλλη πλευρά. Κανονισμός Διαμεσολάβησης/Copyright ADR point Σελίδα 8 από 19

9 5 Ανάγκες μερών Ο διαμεσολαβητής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λαμβάνει υπόψη τις γενικότερες επιθυμίες και ανάγκες των μερών και προσπαθεί να ανταποκριθεί σε αυτές αν κρίνει πως κάτι τέτοιο βοηθά στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και δεν επηρεάζει κατά οποιονδήποτε τρόπο την αμεροληψία, ανεξαρτησία και ουδετερότητά του. 6 Δομή διαδικασίας Ο διαμεσολαβητής έχει την ευχέρεια να εφαρμόσει στη διαδικασία επίλυσης οποιεσδήποτε τεχνικές διαμεσολάβησης και οποιεσδήποτε τακτικές συναντήσεων με τα μέρη της διαφοράς κρίνει ο ίδιος σκόπιμες εξασφαλίζοντας πως αυτές δεν παραβιάζουν την απαιτούμενη ανεξαρτησία και ουδετερότητα καθώς και διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Ο διαμεσολαβητής δεν αποφασίζει και δεν παρέχει νομικές συμβουλές επί της διαφοράς. Την αποκλειστική ευθύνη της τελικής συμφωνίας έχουν τα μέρη της διαφοράς. 7 Καλή πίστη Κάθε μέρος της διαφοράς, όπως και οι νομικοί παραστάτες των δύο πλευρών και τυχόν τρίτα μέρη που συμμετέχουν στη διαδικασία ενεργούν με καλή πίστη καθ 'όλη τη διάρκεια της διαμεσολάβησης. 8 Αποχώρηση από τη διαδικασία Οι παρόντες «Κανόνες» δεν απαγορεύουν στα μέρη να διακόψουν ή να τερματίσουν τη διαδικασία διαμεσολάβησης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή το επιθυμούν και να αρχίσουν ή να συνεχίσουν οποιαδήποτε δικαστική, διαιτητική ή άλλη διαδικασία επίλυσης σε σχέση με τη διαφορά τους. 9 Παρατήρηση διαδικασίας Το ADR point μπορεί με τη συναίνεση των μερών της διαφοράς να επιτρέψει την παρουσία ενός ή δύο νέων διαμεσολαβητών στη διαδικασία της διαμεσολάβησης για την απόκτηση εμπειρίας (observation). Οι νέοι διαμεσολαβητές ενεργούν είτε ως βοηθοί του διαμεσολαβητή, επιβοηθώντας το έργο του, είτε ως παρατηρητές απλά παρατηρώντας τη διαδικασία χωρίς να συμμετέχουν. Και στις δύο περιπτώσεις υπογράφουν το πρακτικό υπαγωγής στη διαμεσολάβηση και δεσμεύονται από τους όρους εμπιστευτικότητας και απορρήτου. Άρθρο 7 Ολοκλήρωση της Διαδικασίας 1 Ενημέρωση ADR point Ο διαμεσολαβητής ενημερώνει άμεσα το ADR point για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εφόσον συντρέχει οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις: α) υπογραφή πρακτικού συμφωνίας από τα μέρη της διαφοράς. Το πρακτικό συμφωνίας συντάσσεται από τον διαμεσολαβητή με τη βοήθεια των μερών και των νομικών τους παραστατών και υπογράφεται από όλους τους παραπάνω. Κανονισμός Διαμεσολάβησης/Copyright ADR point Σελίδα 9 από 19

10 β) γραπτή επιστολή οποιουδήποτε μέρους της διαφοράς προς τον διαμεσολαβητή πως δεν επιθυμεί να συμμετάσχει πλέον στη διαδικασία διαμεσολάβησης γ) αποχώρηση ενός ή και των δύο πλευρών από τη διαδικασία χωρίς αιτιολόγηση της απόφασης δ) γραπτή ενημέρωση από τον διαμεσολαβητή προς τα μέρη της διαφοράς πως παρά τις ενέργειές τους κατά την εκτίμησή του η συνέχιση τη διαδικασίας διαμεσολάβησης δεν μπορεί να επιλύσει τη μεταξύ τους διαφορά. Στην περίπτωση αυτή ο διαμεσολαβητής συντάσσει το σχετικό πρακτικό αποτυχίας το οποίο υπογράφει ο ίδιος και αν το επιθυμούν τα μέρη της διαφοράς και οι νομικοί τους παραστάτες. ε) γραπτή ενημέρωση από τον διαμεσολαβητή προς τα μέρη της διαφοράς πως η προβλεπόμενη προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης τυχόν παράτασής της, έχει λήξει και συνεπώς η διαδικασία πρέπει να τερματιστεί. Ο διαμεσολαβητής μπορεί να δώσει εύλογη χρονική παράταση στην παραπάνω προθεσμία αν κρίνει πως η διαδικασία βρίσκεται σε σημείο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε επίτευξη συμφωνίας. 2 Μη καταβολή αμοιβής & εξόδων Τα μέρη καταβάλλουν την αμοιβή του διαμεσολαβητή και τα έξοδα της διαδικασίας όπως προβλέπονται στο άρθρο 9 και στα σχετικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. Στην περίπτωση μη καταβολής το ADR point ενημερώνει τα μέρη της διαφοράς για την υποχρέωση καταβολής και αν το οφειλόμενο ποσό δεν καταβληθεί εντός της τακτής προθεσμίας, έχει το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά, μέχρι την καταβολή του οφειλόμενου ποσού ή και οριστικά τη διαδικασία διαμεσολάβησης. 3 Κατάθεση πρακτικού Στην περίπτωση επίτευξης συμφωνίας και εφόσον οποιοδήποτε από τα μέρη το επιθυμεί, ο διαμεσολαβητής του ADR point αναλαμβάνει την κατάθεση του πρακτικού συμφωνίας στην Γραμματεία του αρμόδιου Πρωτοδικείου. Άρθρο 8 Εμπιστευτικότητα-Απόρρητο 1 Εμπιστευτικότητα Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία των μερών ή απαγόρευση από την ισχύουσα νομοθεσία: α) η διαδικασία διαμεσολάβησης, αλλά όχι το γεγονός ότι λαμβάνει χώρα, είναι ιδιωτική και εμπιστευτική β) η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των μερών παραμένει εμπιστευτική, εκτός αν κάποιο από τα μέρη της διαφοράς την γνωστοποιήσει λόγω υποχρέωσης που συνιστά η ισχύουσα νομοθεσία ή αυτό είναι αναγκαίο για τους σκοπούς εφαρμογής ή επιβολής της συμφωνίας. γ) ο διαμεσολαβητής δεν μπορεί να κοινοποιεί στην μια πλευρά πληροφορίες που αποκτά κατά τις συναντήσεις του με την άλλη πλευρά παρά μόνο αν έχει τη ρητή συναίνεση της κάθε πλευράς να το πράξει Κανονισμός Διαμεσολάβησης/Copyright ADR point Σελίδα 10 από 19

11 δ) στη διαμεσολάβηση δεν τηρούνται πρακτικά της διαδικασίας και οι προσωρινές σημειώσεις της διαδικασίας καταστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 2 Απόρρητο Εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία και ελλείψει αντίθετης συμφωνίας των μερών, κανένα από τα μέρη της διαφοράς δεν μπορεί να προσκομίσει ως αποδεικτικά στοιχεία σε οποιαδήποτε δικαστική, διαιτητική ή παρόμοια διαδικασία για την ίδια υπόθεση: α) οποιαδήποτε έγγραφα, έγγραφες δηλώσεις ή γραπτές επικοινωνίες υποβάλλονται από τα μέρη, τον διαμεσολαβητή ή εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο της διαδικασίας, εκτός και αν η πλευρά που θέλει να τα υποβάλλει σε δικαστήριο, διαιτησία ή παρόμοια διαδικασία μπορεί να τα αποκτήσει με άλλο νόμιμο τρόπο β) τυχόν απόψεις που εκφράζονται ή προτάσεις που γίνονται από οποιαδήποτε πλευρά συμμετέχει στη διαδικασία διαμεσολάβησης γ) τυχόν ομολογίες που γίνονται από τα μέρη, τους νομικούς τους παραστάτες ή τρίτους που συμμετέχουν στη διαδικασία δ) οποιεσδήποτε απόψεις ή προτάσεις υποβάλλονται από τον διαμεσολαβητή στο πλαίσιο της διαδικασίας Το απόρρητο δεν ισχύει στην περίπτωση εγγράφων και πληροφοριών τις οποίες τα μέρη μπορούν να αποκτήσουν εκτός της διαδικασίας διαμεσολάβησης 3 Ηλεκτρονικές διαδικασίες Η προστασία της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου ισχύει και στις ηλεκτρονικές διαδικασίες επίλυσης. Στα συστήματα ηλεκτρονικής επίλυσης οποιαδήποτε στοιχεία της υπόθεσης διακινούνται ή καταγράφονται ηλεκτρονικά, διαγράφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Άρθρο 9 Έξοδα και αμοιβές διαδικασίας διαμεσολάβησης 1 Δωρεάν υποβολή To αίτημα διαμεσολάβησης που υποβάλλεται από τα μέρη της διαφοράς στο ADR point δεν συνοδεύεται από οποιοδήποτε τέλος υποβολής. Η διαδικασία κατάθεσης αιτήματος και η επεξεργασία της είναι δωρεάν για τα μέρη της διαφοράς. 2 Συμφωνία επί των αμοιβών Με την κατάθεση του αιτήματος για διαμεσολάβηση τα μέρη της διαφοράς δηλώνουν πως αποδέχονται την τιμολογιακή πολιτική εξόδων και αμοιβών του ADR point και την υποχρέωση καταβολής των εξόδων και δαπανών σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στα σχετικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ όρους. Κανονισμός Διαμεσολάβησης/Copyright ADR point Σελίδα 11 από 19

12 3 Έξοδα φιλοξενίας Τα μέρη της διαφοράς που υποβάλλουν αίτημα διαμεσολάβησης στο ADR point και επιθυμούν να διεξάγουν τη διαδικασία διαμεσολάβησης στους χώρους του Κέντρου επιβαρύνονται με τα έξοδα φιλοξενίας τα οποία περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 του παρόντος Κανονισμού. 4 Έξοδα γραμματείας Τα μέρη της διαφοράς που υποβάλλουν αίτημα διαμεσολάβησης στο ADR point και επιθυμούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης του Κέντρου επιβαρύνονται με τα έξοδα γραμματειακής υποστήριξης τα οποία περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 του παρόντος Κανονισμού. 5 Αμοιβή διαμεσολαβητή Τα μέρη της διαφοράς που συμμετέχουν στις διαδικασίες διαμεσολάβησης του ADR point επιβαρύνονται με την αμοιβή του διαμεσολαβητή με βάση την κλίμακα αμοιβών που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 του παρόντος Κανονισμού. 6 Τρόπος καταβολής εξόδων & αμοιβών Ο τρόπος καταβολής των εξόδων φιλοξενίας, των εξόδων γραμματειακής υποστήριξης και της αμοιβής του διαμεσολαβητή ορίζεται στα αντίστοιχα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που βρίσκονται στο τέλος του παρόντος Κανονισμού. 7 Χρόνος καταβολής αμοιβής & εξόδων Τα μέρη της διαφοράς καταβάλλουν τα έξοδα φιλοξενίας (αν απαιτούνται), τα έξοδα γραμματειακής υποστήριξης (αν απαιτούνται) και την αμοιβή του διαμεσολαβητή ανεξάρτητα από την έκβαση ή το αποτέλεσμα της διαδικασίας. Η καταβολή του 50% της εκτιμώμενης αμοιβής επίλυσης και των εξόδων γίνεται με την υπογραφή του Πρακτικού Υπαγωγής στη διαμεσολάβηση. Η καταβολή του υπόλοιπου 50% γίνεται πριν από την με οποιοδήποτε τρόπο ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμεσολάβησης με ειδοποίηση των μερών από το ADR point. 8 Εκκαθάριση αμοιβών & εξόδων διαδικασίας Αν κατά την εκκαθάριση του τελικού συνολικού ποσού πληρωμής προκύπτουν ποσά που οφείλονται, αυτά καταβάλλονται από τα μέρη της διαφοράς. Ομοίως αν κατά την εκκαθάριση του τελικού συνολικού ποσού πληρωμής προκύπτουν ποσά που έχουν καταβληθεί επιπλέον, αυτά επιστρέφονται άμεσα στα μέρη που τα κατέβαλλαν. 9 Ελάχιστη χρέωση Η ελάχιστη χρέωση μετά την υπογραφή του πρακτικού υπαγωγής στη διαμεσολάβηση του ADR point είναι 4 ώρες με ωριαία αμοιβή 100 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) η οποία βαρύνει εξ ημισείας τα μέρη της διαφοράς εκτός αν αυτά έχουν συμφωνήσει διαφορετικά. Κανονισμός Διαμεσολάβησης/Copyright ADR point Σελίδα 12 από 19

13 10 Προκαταρκτική συνάντηση Στην περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί η προκαταρκτική συνάντηση αλλά τα μέρη δεν έχουν υπογράψει το πρακτικό υπαγωγής στη διαμεσολάβηση και τελικά αποφασίζουν να μην προχωρήσουν στην επίλυση της διαφοράς τους μέσω διαμεσολάβησης, υπάρχει χρέωση 50 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για κάθε μέρος της διαφοράς που συμμετείχε στην προκαταρκτική συνάντηση. 11 Διακοπή λόγω μη καταβολής Το ADR point μπορεί να διακόψει ή να τερματίσει τη διαδικασία διαμεσολάβησης στην περίπτωση που τα μέρη της διαφοράς δεν καταβάλλουν τα συμφωνηθέντα έξοδα και αμοιβές στο χρόνο που προβλέπεται στο άρθρο 9.7 και στα σχετικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. 12 Καταβολή για λογαριασμού άλλου Με σκοπό να μη διακοπεί η διαδικασία διαμεσολάβησης κάθε μέρος της διαφοράς έχει δικαίωμα να καταβάλει το ανεξόφλητο υπόλοιπο που αναλογεί στην άλλη πλευρά και που αυτή παρέλειψε ή αρνήθηκε να καταβάλει. 13 Άλλες δαπάνες Οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες δημιουργήσουν τα μέρη (πχ. υπηρεσίες μετάφρασης, υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων κλπ) επιβαρύνουν τα ίδια τα μέρη. Οι παραπάνω δαπάνες καταβάλλονται απευθείας από τα μέρη της διαφοράς στους τρίτους οι οποίοι τους προσέφεραν τις υπηρεσίες τους. 14 Νόμισμα καταβολής Όλα τα ποσά που καθορίζονται από το Κέντρο σύμφωνα με τα σχετικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ του Κανονισμού είναι πληρωτέα σε ευρώ ( ). Αν κάποιο από τα μέρη θέλει να καταβάλλει έξοδα και αμοιβές σε άλλο νόμισμα, αυτό θα πρέπει να το δηλώσει με την κατάθεση του αιτήματος για διαμεσολάβηση και εφόσον γίνει δεκτό από το Κέντρο, η μετατροπή του άλλου νομίσματος σε ευρώ θα γίνεται με την τρέχουσα κάθε φορά νομισματική ισοτιμία. 15 Φόροι & κρατήσεις Τα μέρη της διαφοράς έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν την αμοιβή και τα έξοδα μαζί με το φόρο προστιθέμενης αξίας και τυχόν άλλους φόρους (όπως και όπου αυτοί ισχύουν) με βάση το παραστατικό που εκδίδεται από το Κέντρο ή τον συνεργάτη του. 16 Ηλεκτρονική επίλυση Στην περίπτωση ηλεκτρονικής επίλυσης δεν υπάρχουν χρεώσεις εξόδων φιλοξενίας και γραμματειακής υποστήριξης αλλά καταβολή μόνο της αμοιβής του διαμεσολαβητή. Άρθρο 10 Γενικές Διατάξεις 1 Τροποποίηση κανονισμού Κανονισμός Διαμεσολάβησης/Copyright ADR point Σελίδα 13 από 19

14 Σε όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται ρητά από τον παρόντα Κανονισμό, το ADR point και ο διαμεσολαβητής ενεργούν σύμφωνα με το πνεύμα του Κανονισμού. To ADR point έχει το δικαίωμα να τροποποιεί και να συμπληρώνει τον Κανονισμό Διαμεσολάβησης του ADR point φροντίζοντας πάντα πως τα μέρη και οι νομικοί τους παραστάτες έχουν γνώση της τελευταίας έκδοσης του Κανονισμού. 2 Ενημέρωση Όπου στους «Κανόνες» υπάρχει πρόβλεψη γραπτής ενημέρωσης θεωρείται πως αυτή μπορεί να έχει και τη μορφή ηλεκτρονικού μηνύματος ( ) για την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών. Άρθρο 11 Ευθύνη Το ADR point, η διοίκηση και οι προστηθέντες του Κέντρου δε ευθύνονται έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του διαμεσολαβητή σε σχέση με τις διαδικασίες διαμεσολάβησης, εκτός αν αυτός ο περιορισμός της ευθύνης τους απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ο διαμεσολαβητής ευθύνεται κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης μόνο για δόλο. Άρθρο 12 Επίλυση διαφορών Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού τα μέρη θα προσπαθήσουν αρχικά να την επιλύσουν με απευθείας διαπραγματεύσεις. Αν η διαφορά δεν επιλυθεί μέσω των διαπραγματεύσεων εντός 15 ημερών από την γραπτή κοινοποίηση του προβλήματος από το ένα μέρος στο άλλο, τότε τα μέρη δεσμεύονται να προσφύγουν για την επίλυση της διαφοράς τους στη διαμεσολάβηση άλλου ανεξάρτητου φορέα ή διαμεσολαβητή τον οποίο από κοινού θα επιλέξουν. Αν η διαφορά δεν επιλυθεί μέσω της διαμεσολάβησης εντός 45 ημερών από την γραπτή υποβολή του αιτήματος για διαμεσολάβηση από το ένα μέρος στο άλλο ή εντός άλλης προθεσμίας που τα μέρη θα συμφωνήσουν γραπτώς, τότε τα μέρη μπορούν να προσφύγουν σε διαιτητικές ή δικαστικές διαδικασίες. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, και εφόσον έχουν εξαντληθεί οι προσπάθειες εξωδικαστικής της επίλυσης, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Άρθρο 13 Στοιχεία ποιότητας και πιστοποίησης ADR point 1 Κύρος φορέα Το ADR point αποτελεί τον πρώτο ιδιωτικό φορέα στην Ελλάδα που παρέχει εξωδικαστική και ηλεκτρονική επίλυση διαφορών σε αστικές, εμπορικές και καταναλωτικές διαφορές. Έχει την έγκριση της εθνικής αρχής, είναι κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση την οδηγία 2013/11 και αποτελεί φορέα επίλυσης της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών. Συνεργάζεται με μεγάλα κέντρα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, είναι ενεργό μέλος της διεθνούς κοινότητας ODR και διαθέτει ένα διεθνές δίκτυο διαχείρισης διασυνοριακών διαφορών. Κανονισμός Διαμεσολάβησης/Copyright ADR point Σελίδα 14 από 19

15 2 Επιστημονικό συμβούλιο Το ADR point διαθέτει επιστημονικό συμβούλιο στo οποίo συμμετέχουν διακεκριμένα μέλη της παγκόσμιας κοινότητας ADR-ODR (εναλλακτικής και ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών), ακαδημαϊκοί από κορυφαία πανεπιστήμια, εξέχοντες επαγγελματίες των διαπραγματεύσεων & της διαμεσολάβησης και ειδικοί του χώρου της ηλεκτρονικής επίλυσης. Σκοπός του συμβουλίου είναι να λειτουργεί στο επίπεδο παροχής εξειδικευμένης γνώσης για τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών του ADR point. 3 Πιστοποιήσεις διαμεσολαβητών Ο κατάλογος διαμεσολαβητών του ADR point περιλαμβάνει έλληνες διαμεσολαβητές εκπαιδευμένους από διεθνείς φορείς κατάρτισης και διαπιστευμένους από το Υπουργείο Δικαιοσύνης καθώς και έμπειρους διαμεσολαβητές άλλων χωρών. Οι διαμεσολαβητές επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια τεχνογνωσίας, δεξιοτήτων, επιστημονικής γνώσης, εξειδίκευσης και εκπαίδευσης, επαγγελματικής εμπειρίας και κύρους. Είναι στην πλειοψηφία τους δικηγόροι, αλλά και από άλλες επιστημονικές ειδικότητες και έχουν τις αναγκαίες δεξιότητες και γνώσεις δικαίου για να διαχειριστούν όλα τα αντικείμενα των διαφορών. 4 Κώδικας δεοντολογίας Οι διαμεσολαβητές του ADR point δεσμεύονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας Διαμεσολαβητών που προβλέπει η σχετική εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας Διαμεσολαβητών (για διαμεσολαβητές που δραστηριοποιούνται σε κράτος μέλος της ΕΕ) 5 Αξιολόγηση Οι διαμεσολαβητές του ADR point αξιολογούνται κάθε χρόνο από τη διοίκηση του ADR point για την ποιότητα του έργου τους, την γνωστική τους επάρκεια στο αντικείμενο της επίλυσης των διαφορών, την αποτελεσματικότητά τους στις διαδικασίες επίλυσης και την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας. Άρθρο 14 Ισχύς Κανονισμού Διαμεσολάβησης Κέντρου ADR point Ο παρόν Κανονισμός Διαμεσολάβησης του ADR point ισχύει από την 1 η Μαρτίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα 1 Έξοδα Φιλοξενίας 1 Έξοδα φιλοξενίας Τα μέρη της διαφοράς που υποβάλλουν αίτημα διαμεσολάβησης στο ADR point και επιθυμούν να διεξάγουν τη διαδικασία διαμεσολάβησης στους χώρους του ADR point επιβαρύνονται με έξοδα φιλοξενίας. Κανονισμός Διαμεσολάβησης/Copyright ADR point Σελίδα 15 από 19

16 2 Υπηρεσίες φιλοξενίας Η φιλοξενία των μερών της διαφοράς στους χώρους του Κέντρου για τη διάρκεια των διαδικασιών διαμεσολάβησης περιλαμβάνει: Αίθουσες διαμεσολάβησης και ιδιωτικών συναντήσεων χρήση fax εκτύπωση & παραγωγή αντιγράφων χρήση Η/Υ video conference calls πρόσβαση σε WIFI flip chart χωριστές εισόδους προσέλευσης & αποχώρησης γραφείο εργασίας coffee breaks ελαφρύ γεύμα parking 3 Κόστος φιλοξενίας Τα έξοδα φιλοξενίας του Κέντρου ανέρχονται στο ποσό των 120 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ανά ημέρα και καταβάλλονται εξ ημισείας από τα μέρη της διαφοράς (εκτός και αν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά). 4 Υποχρέωση καταβολής Τα έξοδα φιλοξενίας αφορούν κατά μέγιστο σε 4 άτομα (2 μέρη και 2 νομικοί παραστάτες). Για κάθε επιπλέον άτομο που παρίσταται στη διαδικασία διαμεσολάβησης υπάρχει χρέωση 30 ευρώ ανά ημέρα (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ποσό που επιβαρύνει την πλευρά για λογαριασμό της οποίας παρίσταται το επιπλέον άτομο. 5 Υποχρέωση χρήσης Η χρήση των υποδομών φιλοξενίας του Κέντρου είναι προαιρετική για τα μέρη της διαφοράς. Αν τα μέρη επιλέξουν άλλους χώρους φυσικών συναντήσεων επιβαρύνονται εξ ημισείας με το κόστος μίσθωσης των χώρων αυτών. Στις διαδικασίες ηλεκτρονικής επίλυσης η φιλοξενία των μερών γίνεται στον ιστό και δεν υπάρχει χρέωση. Στην περίπτωση συνδυασμού ηλεκτρονικής επίλυσης και χρήσης χώρων φιλοξενίας, τα μέρη επιβαρύνονται με το κόστος φιλοξενίας. 6 Ειδικές συμφωνίες Το ADR point μπορεί να κάνει ειδική συμφωνία με τα μέρη της διαφοράς για τα έξοδα φιλοξενίας. 7 Τροποποίηση εξόδων Το ADR point διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των εξόδων φιλοξενίας και φροντίζει κάθε φορά τα μέρη να έχουν γνώση της ισχύουσας χρέωσης. Υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη δεν επηρεάζονται από την τροποποίηση των εξόδων φιλοξενίας. Κανονισμός Διαμεσολάβησης/Copyright ADR point Σελίδα 16 από 19

17 8 Τρόπος καταβολής Τα έξοδα φιλοξενίας καταβάλλονται από τα μέρη της διαφοράς στον τραπεζικό λογαριασμό του ADR point πριν από την με οποιοδήποτε τρόπο και αποτέλεσμα περάτωση της διαδικασίας διαμεσολάβησης. Παράρτημα 2 Έξοδα γραμματειακής υποστήριξης 1 Έξοδα γραμματείας Τα μέρη της διαφοράς που υποβάλλουν αίτημα διαμεσολάβησης στο ADR point και επιθυμούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης του Κέντρου επιβαρύνονται με τα έξοδα γραμματειακής υποστήριξης. 2 Υπηρεσίες γραμματείας Οι υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης παρέχονται για όλη τη διάρκεια των διαδικασιών διαμεσολάβησης και περιλαμβάνουν: χρήση της γραμματείας του Κέντρου για τις αναγκαίες επικοινωνίες των μερών σύνταξη & επεξεργασία κειμένων αποστολή, λήψη, αποθήκευση και διαχείριση αρχείων της υπόθεσης κατάθεση του Πρακτικού Συμφωνίας στη γραμματεία του αρμόδιου Πρωτοδικείου 3 Κόστος γραμματείας Τα έξοδα γραμματειακής υποστήριξης του Κέντρου ανέρχονται στο ποσό των 50 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ανά ημέρα και καταβάλλονται εξ ημισείας από τα μέρη της διαφοράς (εκτός και αν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά). Στα έξοδα γραμματειακής υποστήριξης δεν περιλαμβάνεται το τέλος κατάθεσης του Πρακτικού Συμφωνίας στη γραμματεία του αρμόδιου Πρωτοδικείου που βαρύνει το μέρος που επιθυμεί την κατάθεσή του ή και τα δύο μέρη εξ ημισείας αν το επιθυμούν από κοινού. 4 Υποχρέωση χρήσης Η χρήση των υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης είναι προαιρετική για τα μέρη της διαφοράς. 5 Ειδικές συμφωνίες Το ADR point μπορεί να κάνει ειδική συμφωνία με τα μέρη της διαφοράς για τα έξοδα φιλοξενίας. 6 Τροποποίηση εξόδων Το ADR point διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των εξόδων γραμματειακής υποστήριξης και φροντίζει κάθε φορά τα μέρη να έχουν γνώση της ισχύουσας χρέωσης. Υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη δεν επηρεάζονται από την τροποποίηση των εξόδων γραμματειακής υποστήριξης. Κανονισμός Διαμεσολάβησης/Copyright ADR point Σελίδα 17 από 19

18 7 Τρόπος καταβολής Τα έξοδα γραμματειακής υποστήριξης καταβάλλονται από τα μέρη της διαφοράς στον τραπεζικό λογαριασμό του ADR point πριν από την με οποιοδήποτε τρόπο και αποτέλεσμα περάτωση της διαδικασίας διαμεσολάβησης. Παράρτημα 3 Αμοιβή διαμεσολαβητή 1 Υποχρέωση καταβολής Τα μέρη της διαφοράς που συμμετέχουν στις διαδικασίες διαμεσολάβησης του ADR point επιβαρύνονται με την αμοιβή του διαμεσολαβητή. 2 Υπηρεσίες διαμεσολαβητή Η αμοιβή του διαμεσολαβητή περιλαμβάνει τις υπηρεσίες του διαμεσολαβητή από την έναρξη της διαδικασίας επίλυσης μέχρι την με οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε χρόνο ολοκλήρωση της διαδικασίας. 3 Αμοιβή διαμεσολαβητή Η αμοιβή του διαμεσολαβητή ορίζεται από την παρακάτω κλίμακα αμοιβών Αξία Διαφοράς σε Αμοιβή σε Αξία Διαφοράς σε Αμοιβή σε Ειδική συμφωνία Οι παραπάνω αμοιβές είναι ανά πλευρά & ανά ημέρα και δεν συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ. Ως ημέρα εννοείται η 8ωρη απασχόληση του διαμεσολαβητή με τη διαφορά. 4 Υπολογισμός αξίας διαφοράς Όταν η αξία της διαφοράς δε δηλώνεται από τα μέρη της διαφοράς υπολογίζεται από το ADR point το οποίο για τον καθορισμό της λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα της υπόθεσης και τις προτάσεις των μερών της διαφοράς, ώστε να ενταχθεί στην πλησιέστερη κλίμακα αμοιβών. Αν υπάρχει διαφωνία ως προς τον προσδιορισμό της αξίας της διαφοράς ισχύει η αμοιβή των 100 ανά ώρα (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) η οποία βαρύνει εξ ημισείας τα μέρη της διαφοράς (εκτός και αν αυτά συμφωνήσουν διαφορετικά) Κανονισμός Διαμεσολάβησης/Copyright ADR point Σελίδα 18 από 19

19 5 Καθορισμός αμοιβής Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το ADR point μπορεί να καθορίσει αμοιβή διαμεσολαβητή υψηλότερη από εκείνη που προκύπτει από την εφαρμογή της κλίμακας της παραγράφου 3, υπό την προϋπόθεση όμως πως το Κέντρο ενημερώνει τα μέρη και αυτά συμφωνούν με το ύψος της υψηλότερης αμοιβής και η αμοιβή αυτή δεν υπερβαίνει το ποσό αμοιβής της μεθεπόμενης κλίμακας. 6 Ειδικές συμφωνίες Το ADR point μπορεί να κάνει ειδική συμφωνία με τα μέρη της διαφοράς για την αμοιβή του διαμεσολαβητή. 7 Τροποποίηση αμοιβών διαμεσολαβητή Το ADR point διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των αμοιβών του διαμεσολαβητή και φροντίζει κάθε φορά τα μέρη να έχουν γνώση της πιο πρόσφατης κλίμακας αμοιβών. Υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη δεν επηρεάζονται από την τροποποίηση της κλίμακας των αμοιβών. 8 Τρόπος καταβολής Η αμοιβή του διαμεσολαβητή καταβάλλεται από τα μέρη της διαφοράς στον τραπεζικό λογαριασμό του ADR point πριν από την με οποιοδήποτε τρόπο και αποτέλεσμα ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμεσολάβησης. 9 Αμοιβή συν-διαμεσολάβησης Η ύπαρξη δύο διαμεσολαβητών (συν-διαμεσολάβηση) δε αυξάνει την οφειλόμενη από τα μέρη της διαφοράς αμοιβή του διαμεσολαβητή, όπως αυτή περιγράφεται στην κλίμακα αμοιβών της παραγράφου 3. Θεσσαλονίκη 1 Μαρτίου 2016 Κανονισμός Διαμεσολάβησης/Copyright ADR point Σελίδα 19 από 19

Άρθρο 4 Φορείς πιστοποίησης Άρθρο 5 Προσφυγή στη διαµεσολάβηση Άρθρο 6 Διαδικασία

Άρθρο 4 Φορείς πιστοποίησης Άρθρο 5 Προσφυγή στη διαµεσολάβηση Άρθρο 6 Διαδικασία ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/52/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21

Διαβάστε περισσότερα

N. 3898/2010-ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

N. 3898/2010-ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ N. 3898/2010-ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Δευτέρα, 20 Δεκέμβριος 2010 15:42 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3898 (ΦΕΚ Α 211 16.12.2010) Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις διάφορες μεθόδους επίλυσης διαφορών ιαπραγμάτευση, ιαμεσολάβηση. Μαρίνα Κυπριανού ράκου RIBA, ARB, FCIArb, DipArb

Εισαγωγή στις διάφορες μεθόδους επίλυσης διαφορών ιαπραγμάτευση, ιαμεσολάβηση. Μαρίνα Κυπριανού ράκου RIBA, ARB, FCIArb, DipArb Εισαγωγή στις διάφορες μεθόδους επίλυσης διαφορών ιαπραγμάτευση, ιαμεσολάβηση Μαρίνα Κυπριανού ράκου RIBA, ARB, FCIArb, DipArb ιαπραγμάτευση Συμφωνία μέσω άμεσης επικοινωνίας. Εθελοντική και μη δεσμευτική.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

A ΓΕΝΙΚΑ Πεδίο Εφαρμογής Ερμηνεία Αμοιβές και Οδηγίες Πληρωμής Οδηγίες Επικοινωνίας Χρονικές Περίοδοι...

A ΓΕΝΙΚΑ Πεδίο Εφαρμογής Ερμηνεία Αμοιβές και Οδηγίες Πληρωμής Οδηγίες Επικοινωνίας Χρονικές Περίοδοι... A ΓΕΝΙΚΑ...2 1 Πεδίο Εφαρμογής... 2 2 Ερμηνεία... 2 3 Αμοιβές και Οδηγίες Πληρωμής... 2 4 Οδηγίες Επικοινωνίας... 2 5 Χρονικές Περίοδοι... 2 B ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ...3 1 Υποβολή Καταγγελίας... 3 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) No 524/2013 για την ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ) ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) No 524/2013 για την ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ) ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ) ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών (ΕΕΔ) Εργαλεία για την επίλυση καταναλωτικών διαφορών (διαμεσολάβηση, συμφιλίωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΤΑ ΜΕΛΗ Αρθρο 1 Γενικά 1.1 Σύμφωνα με το άρθρο 3.1 του Καταστατικού, αιτήματα προσχώρησης θα πρέπει να υποβάλλονται στην Γραμματεία του MEDAC η οποία θα φροντίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Διεύθ. : 1ο χιλ. Μυτιλήνης Λουτρών Α.Π.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Moneymarket Ανώνυμη Εταιρεία Μεσίτες Ασφαλίσεων Αγ Δημητρίου 4 105 54 Αθήνα Τηλ.: 210 32 45 000 - Fax: 211 800 72 42 E-mail: info@insurancemarket.gr AΦΜ: 998940997 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 60189/01/Β/06/89

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει Σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15 ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ... 1 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ... 4 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ... 4 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Σέρρες 15/11/2016 Αριθμ.Πρωτ.: 7261 TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Βέροια, 13/1/2014 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρεώσεις και Λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ελέγχετε τους Λογαριασμούς σας!

Χρεώσεις και Λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ελέγχετε τους Λογαριασμούς σας! Χρεώσεις και Λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας Ελέγχετε τους Λογαριασμούς σας! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης Όροι χρήσης Με τη χρήση της ιστοσελίδας ( www.diagonismoi-dimosiou.gr ) και τη χρήση της υπηρεσίας "diagonismoi-dimosiou.gr", αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, 3.7.92 799 Ν. 5ί(Ι)/92 Ο περί Ρύθμισης των Σχέσεων Εμπορικού Αντιπροσώπου και Αντιπροσωπεύαμε νου Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες

Κατευθυντήριες οδηγίες Κατευθυντήριες οδηγίες Σελίδα 1 από 6 Κατευθυντήριες οδηγίες Πρακτική άσκηση στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) - Κατευθυντήριες οδηγίες και διαδικασίες των Γραφείων και σχετικών Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ Σύστημα αναγνώρισης των μουσείων και στην Ελλάδα Τον Οκτώβριο 2011 δημοσιεύθηκε η με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΝΕΠΟΚ/Δ/93783/1682/ 30-9-2011 Υπουργική Απόφαση «Ίδρυση και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Άρθρο 2 Αρμοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/47 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 14ης Απριλίου 2014 σχετικά με την ίδρυση διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης και τον κανονισμό λειτουργίας του (ΕΚΤ/2014/16) (2014/360/EE)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΟΛΩΝΟΣ 102 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, ΑΘΗΝΑ KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΚΔΟΣΗ 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 04/02/2016

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020, 2/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, πιστωτικού ιδρύματος Mercedes-Benz Bank Polska Υποκατάστημα Ελλάδας ΑΕ Έκδοση Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έννοια Συνεργάσιμου Δανειολήπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας

Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης επιθυμεί Η να έχει διαβεβαιωθεί ότι λαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Αθήνα,

Αρ. Πρωτ.: Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 10946 Αθήνα, 18-07-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου της του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Η Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Τροποποιήσεις Τροποποίηση Ημερομηνία Σχόλια 1.0 01-12-10 1.1 24-03-11 1.2 01-09-16 Σελίδα 1 από 8 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι: Να περιγράψει τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII) Περιεχόμενα ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ή ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 3 ΟΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020, 19/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις διάφορες μεθόδους επίλυσης διαφορών. Μαρίνα Κυπριανού ράκου RIBA, ARB, FCIArb, DipArb

Εισαγωγή στις διάφορες μεθόδους επίλυσης διαφορών. Μαρίνα Κυπριανού ράκου RIBA, ARB, FCIArb, DipArb Εισαγωγή στις διάφορες μεθόδους επίλυσης διαφορών Μαρίνα Κυπριανού ράκου RIBA, ARB, FCIArb, DipArb Εναλλακτικοί μέθοδοι επίλυσης διαφορών Πρόθεση στα οικοδομικά συμβόλαια: όλα να γίνουν βάση συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ( MEDIATION ) Νομοθετικό Πλαίσιο Φορείς Κατάρτισης

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ( MEDIATION ) Νομοθετικό Πλαίσιο Φορείς Κατάρτισης ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ( MEDIATION ) Νομοθετικό Πλαίσιο Φορείς Κατάρτισης 1. Τι είναι Διαμεσολάβηση; Η Διαμεσολάβηση ( Mediation ) είναι ένας εξωδικαστικός τρόπος επίλυσης διαφορών. Λειτουργεί με επιτυχία στο εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41824-2015:text:el:html Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824 Προκήρυξη σύμβασης Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στην Επιτροπή GNSS Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ελβετίας η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ L 109/56 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 19.4.2001 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Απριλίου 2001 περί αρχών για τα εξωδικαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ. Ε.Ι.Π.:1026 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 361 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ

Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ.) ---------------------------------- 12/02/2015 UΣυνοπτική Γενική Ενημέρωση Δανειοληπτών Αγαπητοί Δανειολήπτες, Αν λόγω της οικονομικής κρίσης, η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. για τη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. για τη ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 4.4.2001 COM(2001) 161 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τη διεύρυνση της πρόσβασης των καταναλωτών στην εναλλακτική επίλυση διαφορών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις...3 Άρθρο 2: Είδη περιόδων πρακτικής άσκησης...3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητος δήλωσε στη Δήλωση ότι οι κύριοι σκοποί προς επίτευξη ήταν:

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητος δήλωσε στη Δήλωση ότι οι κύριοι σκοποί προς επίτευξη ήταν: Διευθέτηση μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας αναφορικά με τη ρύθμιση της ανάπτυξης στις Κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος : «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 σελ 1 από 6

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/06/1-10-2012 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 1-10-2012 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σέρρες 09-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 62124 ΣΕΡΡΕΣ Α.Π. : 3029 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η στοχευμένη προβολή του αναβαθμισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ C 39/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.2.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Βόλος 24.05.2016 Αρ. Πρωτ. 8392 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΔΑ: 6ΩΙΘ6ΣΙ-Α6Ζ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1204 / A2-578 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-2013 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη.

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη. Όροι χρήσης 1. Ο κάτοχος της κάρτας συμφωνεί ότι κάνοντας χρήση της κάρτας Priority Pass, συμφωνεί και αποδέχεται τους Όρους Χρήσης. Οι όροι αυτοί θα υπερισχύουν έναντι οποιωνδήποτε άλλων όρων και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16626/14 ADD 1 SAN 476 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Αλλαγή Προμηθευτή! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας Yπ αρ. 12/15.12.2011 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών έως τη δημοσίευση του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Οργάνωση και λειτουργία συνεργείων ελέγχου, μόνιμων και έκτακτων επιτροπών και ομάδων εργασίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα