ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αθήνα 26/5/2008. Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αθήνα 26/5/2008. Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών"

Transcript

1

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το παρόν δελτίο η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών παρέχει μια αξιόπιστη και εύχρηστη πηγή στατιστικής πληροφόρησης για τα οικονομικά δεδομένα που διαχειρίζεται και τα οποία αφορούν στο Οικονομικό έτος Το Στατιστικό Δελτίο Φορολογικών Δεδομένων 2007 περιέχει στοιχεία για τη φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, τη φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων, το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), τη φορολογία Κεφαλαίου και το Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.). Το περιεχόμενο του παρόντος δελτίου και ο τρόπος παρουσίασης του πιστεύουμε ότι αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους ασχολούμενους με τη στατιστική ανάλυση των οικονομικών μεγεθών, όπως διαμορφώνονται σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Επιτρέπει την απεικόνιση της πηγής των εσόδων άμεσης φορολογίας και της συνεισφοράς των κοινωνικών ομάδων και φορέων, αποτελώντας μια έγκυρη πηγή πληροφόρησης για τη λήψη επιχειρησιακών και οικονομικών αποφάσεων. Το περιεχόμενο του Δελτίου καλύπτει σημαντικό ποσοστό των αιτημάτων παροχής στατιστικών στοιχείων που υποβάλλονται προς τη Γ.Γ.Π.Σ. από επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς και φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Το περιεχόμενο αυτό διευρύνεται σταδιακά με νέα δεδομένα σύμφωνα και με τα αιτήματα των ενδιαφερομένων φορέων. Σας επισημαίνουμε ότι στον Πίνακα 3 της φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, η κατηγοριοποίηση σε ομάδες επαγγελμάτων (έμποροι, βιομήχανοι βιοτέχνες επιτηδευματίες εκμεταλλευτές δασών, μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες) γίνεται με βάση την επικρατέστερη πηγή εισοδήματος (Πολ. 1043/99) και όχι τον κωδικό επαγγέλματος. Η κατηγοριοποίηση αυτή ισχύει από το Οικονομικό Έτος Αθήνα 26/5/2008 Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2007 Σελίδα 1/1

3 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2007 Σελίδα 1/2

4 ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ 16,4% ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 15,5% ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 68,1% ΜΙΣΘΩΤΟΙ/ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΡΔΗ % ΜΙΣΘΩΤΟΙ/ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 36,3% ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 50,1% ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΟΙ/ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ 13,6% ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΦΟΡΟΣ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΦΟΡΟΣ ΦΟΡΟΣ % ΜΙΣΘΩΤΟΙ/ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2007 Σελίδα 2/2

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 5 ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 11 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 12 ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΔΗΛΩΘΕΝ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ, ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ, ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ,ΦΟΡΟΣ (ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) Π.1 29 ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ, ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ,ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΟΣ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ. Π.2 34 Α ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 34 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 38 Γ ΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ 42 ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΔΗΛΩΘΕΝ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ,ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ, ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ,ΦΟΡΟΣ ( ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΖΥΓΩΝ), ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Κριτήριο ομαδοποίησης η ΚΥΡΙΑ ΠΗΓΗ Εισοδήματος) Π.3 46 ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΔΗΛΩΘΕΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΒΑΡΗ Π.4 50 ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Κριτήριο ομαδοποίησης η ΚΥΡΙΑ ΠΗΓΗ Εισοδήματος) Π.5 55 ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ-ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ -ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ -ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛ. ΠΟΣΑ-ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ-ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΟΣ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ Α) ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ Β) ΜΕΣΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΤΟΣ Π.6 57 ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ-ΔΗΛΩΘΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ, ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ - ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΟΣ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΗΛΩΘΕΝΤΟΣ ΤΟΣ. Π.6Α 59 ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ-ΔΗΛΩΘΕΝ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ - ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ - ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΟΣ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΗΛΩΘΕΝΤΟΣ ΤΟΣ. Π.6Β 61 ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΟΣ Π.7 63 ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΟΣ Π.7Α 65 ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΟΣ Π.7Β 67 ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΘΕΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Π.8 69 Α. ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π.8 69 Β. ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ Π.8Α 71 Γ. ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ Π.8Β 73 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2007 Σελίδα 1/6

6 ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΣ Α) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ Β) ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ Γ) ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ Π ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΣ, ΦΟΡΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΟΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007 Π Α. ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π Β. ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ Π.11Α 78 Γ. ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ Π.11Β 79 ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ΔΗΛΩΘΕΝ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ-ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ, ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ. Π Α. ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π Β. ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ Π.12Α 82 Γ. ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ Π.12Β 84 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΤΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ Η ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ -ΕΝ ΓΕΝΕΙ-, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΗΣ ΠΗΓΗΣ. Π.13Α 86 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΤΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ Η ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ. Π.13Β 90 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΤΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΌ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΣ Π.13ΑΒ 94 ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ( Κριτήριο ομαδοποίησης σε ομάδες επαγγελμάτων η ΚΥΡΙΑ ΠΗΓΗ Εισοδήματος) Π ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ-ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 2007 Π ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Κριτήριο ομαδοποίησης σε ομάδες επαγγελμάτων η ΚΥΡΙΑ ΠΗΓΗ Εισοδήματος) Π ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΝΑ ΔΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Κριτήριο ομαδοποίησης σε ομάδες επαγγελμάτων η ΚΥΡΙΑ ΠΗΓΗ Εισοδήματος) Π ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΝΑ ΔΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Κριτήριο ομαδοποίησης σε ομάδες επαγγελμάτων η ΚΥΡΙΑ ΠΗΓΗ Εισοδήματος) Π ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Π ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Κριτήριο ομαδοποίησης σε ομάδες επαγγελμάτων η ΚΥΡΙΑ ΠΗΓΗ Εισοδήματος) Π ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ - ΤΕΛΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ Π.Α 114 ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ - ΤΕΛΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ Π.ΑΑ 115 ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ - ΤΕΛΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ Π.ΑΒ 116 ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ -ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ (Αναλυτικά) - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ). Π.Β 117 ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Π.ΒΑ 121 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2007 Σελίδα 2/6

7 ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ Π.ΒΒ 125 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΛΩΘΕΝΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΟΣ Π.Γ 129 ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΓΑΙΕΣ Π.Δ 130 ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Π.Ε 131 ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.ΣΤ 132 ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ - ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΟΣ Π.Ι 133 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΣ ΚΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΟΣ Π.ΙΓ 134 ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Π.ΙΔ 134 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 136 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡ. ΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ 144 ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 145 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 146 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ 147 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 148 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 149 ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ 150 Α.Ε. - ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ 151 Α.Ε. - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 152 Α.Ε. - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 153 Α.Ε. ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ 154 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2007 Σελίδα 3/6

8 Α.Ε. ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ Α.Ε. - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ 155 Α.Ε. - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 156 Α.Ε. - ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ, ΑΧΕ, ΕΛΔΕ 157 Α.Ε. - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 158 Ε.Π.Ε. - ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ 159 Ε.Π.Ε. - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 160 Ε.Π.Ε. - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 161 Ε.Π.Ε. - ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ 162 Ο.Ε., Ε.Ε., ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΝΠ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ 163 Ο.Ε., Ε.Ε., ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΝΠ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 164 Ο.Ε., Ε.Ε., ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΝΠ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 165 Ο.Ε., Ε.Ε., ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΝΠ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ 166 ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΟΣΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 167 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) 176 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 177 ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α: ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ Α ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α.: ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΦΠΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ Γ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Γ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΦΠΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1144 ΑΝΑ ΝΟΜΟ Δ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2007 Σελίδα 4/6

9 ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΦΠΑ ΕΞΑΕΤΙΑΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ Ε ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ε ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΣΤ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ ΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΦΜΑΠ) 188 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 189 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΜΑΠ ΒΕΒΑΙΩΣΗ/ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Π ΑΝΑ ΝΟΜΟ Π ΠΛΗΘΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΦΟΡΟΥ Π ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 194 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 195 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ: ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ - ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ κλπ. ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α ΑΝΑ ΝΟΜΟ Α ΦΟΡΟΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β ΑΝΑ ΝΟΜΟ Β ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2007 Σελίδα 5/6

10 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2007 Σελίδα 6/6

11 ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2007 Σελίδα 1/18

12 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΦΟΡΟΥ ΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2007 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2007 Σελίδα 2/18

13 Οι ετήσιοι στατιστικοί πίνακες αποτελούνται από τους παρακάτω πίνακες, όπως περιγράφονται αναλυτικά: ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Στον πίνακα αυτόν εμφανίζονται οι 13 Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας και το σύνολό τους: Περιφέρεια Αττικής, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά. Ο πίνακας περιέχει ανάλυση των παρακάτω στοιχείων που προέκυψαν απ την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φ.Π. για το Οικ. έτος 2007, χωριστά για τον υπόχρεο, τη σύζυγο και την οικογένεια συνολικά. 1. Αριθμός φορολογουμένων (σε επίπεδο φορολογικών δηλώσεων και όχι ατόμων που εμπεριέχονται σε αυτές) 2. Εισόδημα που δηλώθηκε από: Οικοδομές και Γαίες Κινητές Αξίες Εμπορικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Γεωργικές Επιχειρήσεις Μισθωτές Υπηρεσίες (εμπεριέχεται και η Βουλευτική αποζημίωση) Ελευθέρια επαγγέλματα Εισοδήματα στην αλλοδαπή 3. Αυτοτελώς φορολογηθέντα εισοδήματα Κέρδη από εταιρείες κλπ που φορολογήθηκαν με το άρθρο 10 Ν.2238/94 και από Ε.Π.Ε (στον ίδιο πίνακα προηγουμένων του 2001 οικ. ετών αντιστοιχεί το λεκτικό αυτοτελώς φορολογηθέν εισόδημα) Λοιπά αυτοτελώς φορολογηθέντα ποσά 4. Προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίου διαβίωσης. 5. Διαφορά τεκμηρίου Β πηγής. 6. Διαφορά τεκμηρίου Ε πηγής. 7. Αρνητικά στοιχεία από : Ζημίες ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2007 Σελίδα 3/18

14 8. Αφορολόγητα ποσά από: Προσωπικό αφορολόγητο λόγω αναπηρίας Ανάπηρα προστατευόμενα μέλη Τόκους δανείων (Συμβάσεις προηγουμένων ετών) ΟΓΑ προηγούμενου έτους Δωρεές Υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές Ασφάλιστρα ζωής Δαπάνη για φυσικό αέριο κ.λ.π. Ενοίκιο λόγω μετάθεσης/μετεγκατάστασης 9. Φορολογούμενο Εισόδημα (δηλωθέν εισόδημα επαυξημένο κατά την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίου δαπανών διαβίωσης). 10. Φόρος κλίμακας (φόρος του φορολογούμενου εισοδήματος). 11. Μειώσεις φόρου από : Παραμονή στην παραμεθόριο Ιατρικά έξοδα Τόκους στεγαστικών δανείων ( Νέες συμβάσεις) Ενοίκιο κύριας κατοικίας Ενοίκιο κατοικίας φοιτητών Δίδακτρα φροντιστηρίων Διατροφή συζύγου 12. Φόρος που αναλογεί (διαφορά των {10} και {11}) 13. Συμπληρωματικός φόρος 14. Συνολικός φόρος (φόρος που αναλογεί + συμπληρωματικός φόρος) 15. Ο.Γ.Α στο φόρο που αναλογεί 16. Προκαταβολή επόμενου έτους 17. Χαρτόσημο 18. Εισφορά Ο.Γ.Α χαρτοσήμου ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2007 Σελίδα 4/18

15 19. Φόρος εκπρόθεσμος 20. Παρακρατηθέντες φόροι 21. Προκαταβολή προηγούμενου χρόνου ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Στον πίνακα αυτόν κλιμακώνεται το οικογενειακό εισόδημα και για κάθε κλιμάκιο εισοδήματος εμφανίζεται: Αριθμός φορολογουμένων (φορολογικών δηλώσεων) Ποσοστό του αριθμού φορολογουμένων του κλιμακίου στον σύνολο των φορολογουμένων Συνολικό οικογενειακό εισόδημα Ποσοστό του εισοδήματος του κλιμακίου στο σύνολο του εισοδήματος Συνολικές απαλλαγές και εκπτώσεις Ποσοστό απαλλαγών και εκπτώσεων κάθε κλιμακίου στο σύνολó τους Φορολογούμενο εισόδημα Ποσοστό του φορολογούμενου εισοδήματος του κλιμακίου στο σύνολο του φορολογούμενου εισοδήματος Συνολικές μειώσεις φόρου Ποσοστό μειώσεων φόρου κάθε κλιμακίου σε σχέση με το σύνολό τους Συνολικός φόρος (φόρος που αναλογεί + συμπληρωματικός φόρος) Ποσοστό συνολικού φόρου κάθε κλιμακίου στο σύνολο του φόρου Ο πίνακας αυτός εκτυπώνεται τρεις φορές: Μια για το σύνολο Ελλάδος Μια για περιφέρεια Αττικής και Μια για την υπόλοιπη Χώρα Για κάθε ένα πίνακα εκτυπώνονται και αθροιστικές σειρές από τα κατώτερα προς τα ανώτερα κλιμάκια. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2007 Σελίδα 5/18

16 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Έχει την ίδια μορφή με τον πίνακα (1) με την διαφορά ότι τα αναλυτικά στοιχεία αφορούν επαγγελματικές ομάδες δηλαδή: Εισοδηματίες Εμπόρους -βιομηχάνους, βιοτέχνες, επιτηδευματίες Γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλιείς, εκμεταλλευτές δασών. Μισθωτούς Ελεύθερους επαγγελματίες Συνταξιούχους (*) Υποσημείωση Λόγω της κατάργησης του κωδ. επαγγέλματος στις φορολογικές δηλώσεις από το οικ. έτος 2002, στους πίνακες που εμφανίζονται κατά ομάδες επαγγελμάτων η κατάταξη έγινε βάσει της επικρατέστερης πηγής εισοδήματος υπόχρεου-συζύγου και με το κριτήριο αυτό θα παράγονται στο εξής. Αυτό ισχύει για όλους τους πίνακες στους οποίους εμφανίζεται ομαδοποίηση κατά επάγγελμα. ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Στον πίνακα αυτόν κλιμακώνεται το οικογενειακό εισόδημα του φορολογουμένου ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και για κάθε κλιμάκιο εμφανίζεται ο αριθμός φορολογουμένων, το συνολικό εισόδημα και ο συνολικός φόρος. Η οικογενειακή κατάσταση διακρίνεται σε: (1) χωρίς σύζυγο και χωρίς παιδιά (ανύπανδρος υπόχρεος) (2) με σύζυγο αλλά χωρίς παιδιά (παντρεμένος υπόχρεος) (3) με ένα παιδί (4) με δυο (2) παιδιά (5) με τρία (3) παιδιά (6) με τέσσερα (4) παιδιά ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2007 Σελίδα 6/18

17 (7) με πέντε (5) παιδιά (8) με έξι (6) και άνω παιδιά ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Περιέχει αριθμό φορολογουμένων και συνολικό οικογενειακό εισόδημα συσχετίζοντας την ομάδα επαγγέλματος και την οικογενειακή κατάσταση του φορολογουμένου. Πίνακας επαγγελμάτων: Εισοδηματίες Έμποροι, Βιομήχανοι, Βιοτέχνες, επιτηδευματίες, κλπ Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι, αλιείς, εκμεταλλευτές δασών, κλπ Μισθωτοί Ελεύθεροι επαγγελματίες Συνταξιούχοι ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Στον πίνακα αυτόν κλιμακώνεται το οικογενειακό εισόδημα (πίνακας 6), το εισόδημα του υπόχρεου (πίνακας 6 Α) και το εισόδημα της συζύγου (πίνακας 6Β) και σε κάθε κλιμάκιο εισοδήματος εμφανίζεται: Αριθμός φορολογουμένων (στα οικογενειακά ποσά εμφανίζεται πλήθος φορολογικών δηλώσεων) Δηλωθέν εισόδημα Απαλλαγές εκπτώσεις Ποσοστό απαλλαγών - εκπτώσεων κλιμακίου στο δηλωθέν εισόδημα Φορολογούμενο εισόδημα Ποσοστό φορολογουμένου εισοδήματος κλιμακίου στο δηλωθέν εισόδημα * Μειώσεις φόρου κλίμακας Ποσοστό μειώσεων φόρου κλιμακίου στο φόρο κλίμακας ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2007 Σελίδα 7/18

18 Αναλογών φόρος κλίμακας ( φόρος κλίμακας - μειώσεις φόρου ) Συμπληρωματικός φόρος Συνολικός φόρος (αναλογών φόρος κλίμακας +συμπληρωματικός) Μέση επιβάρυνση (%) του συνολικού φόρου κλιμακίου στο δηλωθέν εισόδημα Μέση επιβάρυνση (%) του συνολικού φόρου κλιμακίου στο φορολογούμενο εισόδημα Μέσος φόρος κατά φορολογούμενο σε ευρώ ( ) (*) Το ποσοστό εδώ ξεπερνά το 100% στις περισσότερες περιπτώσεις κλιμακίων διότι το φορολογούμενο εισόδημα είναι μεγαλύτερο του δηλωθέντος κατά το ποσό της προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίων δαπανών διαβίωσης. ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Κλιμακώνεται το συνολικό εισόδημα (πίνακας 7), το εισόδημα του φορολογουμένου (πίνακας 7 Α), το εισόδημα της συζύγου (πίνακας 7 Β) και σε κάθε κλιμάκιο εισοδήματος εμφανίζεται: Αριθμός φορολογουμένων (στα οικογενειακά ποσά εμφανίζεται το πλήθος των φορολογικών δηλώσεων) Συνολικό εισόδημα Προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίου δαπανών διαβίωσης Εισόδημα από οικοδομές και γαίες Εισόδημα από κινητές αξίες Εισόδημα από εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (εμπεριέχεται η Βουλευτική αποζημίωση) Εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα Εισόδημα από αλλοδαπής ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2007 Σελίδα 8/18

19 Κλιμακώνονται χωριστά τα επί μέρους εισοδήματα - αθροιστικά των συζύγων (πίνακας 8), του υπόχρεου (πίνακας 8 Α), της συζύγου (πίνακας 8 Β) - και σε κάθε κλιμάκιο εμφανίζονται ο αριθμός φορολογουμένων και το δηλωθέν εισόδημα. ΠΙΝΑΚΑΣ 10 Κλιμακώνεται το φορολογούμενο εισόδημα οικογενειακό (πίνακας 10Α), του φορολογούμενου (πίνακας 10Β), της συζύγου (πίνακας 10Γ) και για κάθε κλιμάκιο φορολογούμενου εμφανίζονται: Αριθμός φορολογουμένων Ύψος φορολογούμενου εισοδήματος Ύψος αναλογούντος φόρου κλίμακας ΠΙΝΑΚΑΣ 11 Κλιμακώνεται ο αναλογών φόρος κλίμακας των συζύγων αθροιστικά (πίνακας 11Α), του φορολογούμενου (πίνακας 11Β), της συζύγου (πίνακας 11Γ) και για κάθε κλιμάκιο φόρου εμφανίζεται: Αριθμός φορολογουμένων Ποσοστό του αριθμού φορολογουμένων του κλιμακίου στο σύνολο των φορολογουμένων Φορολογούμενο εισόδημα Ποσοστό του φορολογούμενου εισοδήματος κλιμακίου στο σύνολο εισοδήματος Αναλογών φόρος κλίμακας Ποσοστό του φόρου στο σύνολο του φόρου Κάτω από κάθε πίνακα υπάρχουν αθροιστικές σειρές από τα κατώτερα προς τα ανώτερα κλιμάκια ΠΙΝΑΚΑΣ 12 Κλιμακώνεται το φορολογούμενο εισόδημα των συζύγων αθροιστικά (πίνακας 12 Α), του υπόχρεου (πίνακας 12Β), της συζύγου (πίνακας 12Γ) κατά κλιμάκια της φορολογικής κλίμακας και σε κάθε κλιμάκιο εμφανίζεται: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2007 Σελίδα 9/18

20 Ο αριθμός των φορολογουμένων Το φορολογούμενο εισόδημα Το δηλωθέν εισόδημα Το ύψος των πραγματικών αφορολογήτων ποσών (τα ποσά όπως διαμορφώνονται μετά τους περιορισμούς που απορρέουν από την φορολογική νομοθεσία) Απαλλαγές και εκπτώσεις από το εισόδημα: ΟΓΑ προηγουμένου χρόνου Υποχρεωτικές εισφορές σε ταμεία ασφάλισης Δωρεές Τόκοι στεγαστικών δανείων ( συμβάσεις δανείων που υπογράφηκαν πριν από την 31/12/2002) Ασφάλιστρα ζωής Δαπάνη για φυσικό αέριο κ.λ.π. Ενοίκιο λόγω μετάθεσης/μετεγκατάστασης Αφορολόγητο από ατομική αναπηρία των μελών της φορολογικής δήλωσης Αφορολόγητο από αναπηρία προστατευόμενων μελών Το ύψος των πραγματικών μειώσεων του φόρου (τα ποσά όπως διαμορφώνονται μετά τους περιορισμούς που απορρέουν από την φορολογική νομοθεσία) Μειώσεις φόρου: Ενοίκιο (κύριας κατοικίας + ενοίκιο φοιτητών) Ιατρικά έξοδα Δίδακτρα Τόκοι στεγαστικών δανείων ( συμβάσεις δανείων που υπογράφηκαν μετά την 31/12/2002) Διατροφή συζύγου Παραμεθόριος Φόρος κλίμακας ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2007 Σελίδα 10/18

21 Το υπόλοιπο φόρου ΠΙΝΑΚΑΣ 13Α Περιέχει τους φορολογούμενους που εκτός των άλλων εισοδημάτων έχουν και εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις. Είναι νέος πίνακας αρχής γενομένης από το Είναι ο μοναδικός πίνακας στον οποίο εμφανίζονται φορολογικά μεγέθη σε ατομικό επίπεδο και όχι φορολογικής δήλωσης. Η κλιμάκωση του εισοδήματος γίνεται κατά το ατομικό φορολογητέο εισόδημα και εμφανίζονται τα μεγέθη: Φορολογητέο Φορολογούμενο Δηλωθέν εισόδημα, αναλυμένο στις πηγές απ όπου προέρχεται (Α, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Αλλοδαπή) Τεκμήριο δαπανών διαβίωσης Ζημίες Συνολικός φόρος Ποσοστιαία η συμμετοχή των λοιπών πέραν του μισθωτού εισοδημάτων στο σύνολο του εισοδήματος σε επίπεδο δηλωθέντος και φορολογούμενου εισοδήματος. ΠΙΝΑΚΑΣ 13Β : Περιέχει τους φορoλογούμενους που δεν έχουν εισόδημα από μισθούς-συντάξεις και εμφανίζει τα μεγέθη: Φορολογητέο Φορολογούμενο Δηλωθέν εισόδημα, αναλυμένο στις πηγές απ όπου προέρχεται (Α, Γ, Δ, Ε, Ζ, Αλλοδαπή) Τεκμήριο δαπανών διαβίωσης Ζημίες Συνολικός φόρος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2007 Σελίδα 11/18

22 Πίνακας 13ΑΒ: Σύνολο των προηγούμενων δύο πινάκων ΠΙΝΑΚΑΣ 21 Εμφανίζεται ο αριθμός των φορολογούμενων και το ύψος του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος για κάθε νομό και ομάδα επαγγέλματος. Οι Νομοί Θεσσαλονίκης και Αττικής (Αθήνα, Πειραιάς, Δυτική και Ανατολική Αττική) εμφανίζονται χωριστά. ΠΙΝΑΚΑΣ 22 Εμφανίζεται η κατανομή κατά Νομό, των παρακάτω φορολογικών μεγεθών: Του αριθμού των φορολογουμένων (φορολογικών δηλώσεων) Του ύψους του δηλωθέντος εισοδήματος κατά πηγή εισοδήματος Του ύψους των απαλλαγών αφορολογήτων ποσών Του φορολογούμενου εισοδήματος Του συνολικού φόρου (φόρος που αναλογεί + συμπληρωματικός φόρος) ΠΙΝΑΚΑΣ 23 Εμφανίζεται ο αριθμός των φορολογούμενων και το ύψος του συνολικού φόρου για κάθε Νομό και Ομάδα Επαγγέλματος. ΠΙΝΑΚΑΣ 24 Περιέχει τον αριθμό των φορολογουμένων και το ύψος του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος για κάθε διανομαρχιακή περιφέρεια και ομάδα επαγγέλματος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2007 Σελίδα 12/18

23 ΠΙΝΑΚΑΣ 25 Περιέχει τον αριθμό των φορολογουμένων και το ύψος του συνολικού φόρου για κάθε διανομαρχιακή περιφέρεια και ομάδα επαγγέλματος ΠΙΝΑΚΑΣ 31 Εμφανίζεται η κατανομή κατά διανομαρχιακή περιφέρεια: Του αριθμού των φορολογουμένων (σε επίπεδο δήλωσης) για τους οποίους προέκυψε προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίου (στήλη 2) Του αριθμού των υπόχρεων που φορολογήθηκαν με τεκμήριο και δήλωσαν εισόδημα > 0 (στήλη 3) Το ύψος του εισοδήματος των παραπάνω (στήλη 4) Του αριθμού των υπόχρεων που φορολογήθηκαν με τεκμήριο (στήλη 5) και το ύψος της προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίου (στήλη 6) Το ύψος του εισοδήματος (πραγματικού και τεκμαρτού) των παραπάνω υπόχρεων (στήλη 7) Του αριθμού των συζύγων που φορολογήθηκαν με τεκμήριο και δήλωσαν εισόδημα > 0 (στήλη 8) και το ύψος του δηλωθέντος εισοδήματος (στήλη 9). Του αριθμού των συζύγων που φορολογήθηκαν με τεκμήριο (στήλη 10) και το ύψος της προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίου (στήλη 11). Το ύψος του εισοδήματος (δηλωθέντος και τεκμαρτού) των παραπάνω συζύγων (στήλη 12). Το ύψος του συνολικού εισοδήματος (σε επίπεδο δήλωσης ) όσων φορολογήθηκαν με τεκμήριο (στήλη 13). Το ύψος της συνολικής προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίου (στήλη 14). Το συνολικό εισόδημα (δηλωθέν και τεκμαρτό) των παραπάνω δηλώσεων. ΠΙΝΑΚΑΣ 32 Έχει την ίδια μορφή με τον πίνακα 31, με την διαφορά ότι η κατανομή έχει γίνει κατά ομάδες επαγγελμάτων. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2007 Σελίδα 13/18

24 ΠΙΝΑΚΑΣ Α Περιέχει κατά κλιμάκια εισοδήματος (οικογενειακού, του φορολογουμένου, της συζύγου): Αριθμό φορολογουμένων Δηλωθέν εισόδημα Φορολογούμενο εισόδημα Συνολικό φόρο κλίμακας (φόρος που αναλογεί + συμπληρωματικός φόρος). Τελική φορολογική επιβάρυνση (=συνολικός φόρος κλίμακας + εισφορά Ο.Γ.Α στο φόρο + τέλος χαρτοσήμου + εισφορά Ο.Γ.Α στο χαρτόσημο). ΠΙΝΑΚΑΣ Β Περιέχει κατά κλιμάκια δηλωθέντος εισοδήματος (οικογενειακού, του φορολογούμενου, της συζύγου 3 πίνακες, αντίστοιχα): Αριθμό φορολογουμένων Δηλωθέν εισόδημα Πραγματικά αφορολόγητα ποσά (δηλαδή τα αφορολόγητα ποσά όπως έχουν περιοριστεί και συνυπολογιστεί κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης) από: ΟΓΑ προηγουμένου χρόνου Υποχρεωτικές εισφορές σε ταμεία ασφάλισης Δωρεές Τόκους στεγαστικών δανείων ( συμβάσεις δανείων που υπογράφηκαν πριν από την 31/12/2002) Ασφάλιστρα ζωής Δαπάνη για φυσικό αέριο κ.λ.π. Ενοίκιο λόγω μετάθεσης/μετεγκατάστασης ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2007 Σελίδα 14/18

25 Αφορολόγητο από ατομική αναπηρία των μελών της φορολογικής δήλωσης Αφορολόγητο από αναπηρία προστατευόμενων μελών Το ύψος των πραγματικών μειώσεων του φόρου (δηλαδή τα ποσά των μειώσεων φόρου όπως έχουν περιοριστεί και συνυπολογιστεί κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης) και αφορούν: Ενοίκιο (κύριας κατοικίας + ενοίκιο φοιτητών) Ιατρικά έξοδα Δίδακτρα Τόκους στεγαστικών δανείων ( συμβάσεις δανείων που υπογράφηκαν μετά την 31/12/2002) Διατροφή συζύγου Παραμεθόριο ΠΙΝΑΚΑΣ Γ Περιέχει, κατά κλιμάκια οικογενειακού δηλωθέντος εισοδήματος, κατανομή του οικογενειακού εισοδήματος κατά πηγή (από μισθωτές υπηρεσίες εμπεριέχεται η Βουλευτική αποζημίωση εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, οικοδομές γαίες, ελευθέρια επαγγέλματα, κινητές αξίες, γεωργικές επιχειρήσεις, αλλοδαπή). Επιπλέον, σε κάθε κλιμάκιο έχει υπολογισθεί το ποσοστό (%) του εισοδήματος της πηγής στο σύνολο του εισοδήματος όλων των πηγών. ΠΙΝΑΚΑΣ Δ Περιέχει σε αθροιστικές σειρές από τα κατώτερα προς τα ανώτερα κλιμάκια, εκτός απ το τελευταίο που εμφανίζεται αυτοτελές, αριθμό φορολογουμένων που είχαν εισόδημα από οικοδομές και το ύψος του εισοδήματος από οικοδομές (σε οικογενειακή βάση). Επί πλέον, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2007 Σελίδα 15/18

26 Ποσοστό του αριθμού των φορολογουμένων (%) στο σύνολο Ποσοστό του εισοδήματος ΠΙΝΑΚΑΣ Ε Έχει την ίδια μορφή με τον πίνακα Δ με την διαφορά ότι αφορά τα εισοδήματα από εμπορικές, βιομηχανικές και γεωργικές επιχειρήσεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ Όπως οι Δ & Ε αλλά για το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (εμπεριέχεται η Βουλευτική αποζημίωση). ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Περιέχει τον αριθμό των φορολογουμένων, το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, τις απαλλαγές αφορολόγητα ποσά, ποσοστό (%) των απαλλαγών αφορολογήτων ποσών στο συνολικό εισόδημα και το μέσο όρο των απαλλαγών αφορολογήτων ποσών, τις μειώσεις φόρου αναλυτικά και κατά μέσο όρο ανά κλιμάκιο δηλωθέντος οικογενειακού εισοδήματος. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΓ Περιέχει κατά κλιμάκια δηλωθέντος οικογενειακού εισοδήματος: Αριθμό φορολογουμένων Δηλωθέν εισόδημα Φορολογούμενο εισόδημα (αθροιστικά των συζύγων) Συνολικό φόρο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2007 Σελίδα 16/18

27 Ποσοστό (%) του συνολικού φόρου του κλιμακίου στο σύνολο του φόρου Μέσο φόρο ανά φορολογούμενο Μέση επιβάρυνση στο δηλωθέν εισόδημα Μέση επιβάρυνση στο φορολογητέο εισόδημα ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΔ Όπως οι Δ, Ε & ΣΤ αλλά για το εισόδημα αλλοδαπής. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Στατιστικά στοιχεία επεξεργασίας Φορολογικών Δηλώσεων (συχνότητα εμφάνισης Κωδικών Δήλωσης, μέσες τιμές πεδίων κλπ.) και απεικόνιση των νέων κλιμακίων εισοδήματος και φόρου. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Το εισόδημα των φυσικών προσώπων ανάλογα με την πηγή προέλευσής του κατατάσσεται στις παρακάτω πηγές: Α :Πρόσοδοι ή εισοδήματα από οικοδομές Β :Πρόσοδοι ή εισοδήματα από γαίες Γ :Πρόσοδοι ή εισοδήματα από κινητές αξίες Δ :Πρόσοδοι ή κέρδη από εμποριοβιομηχανικές επιχειρήσεις Ε :Πρόσοδοι ή κέρδη από γεωργικές επιχειρήσεις ΣΤ :Πρόσοδοι ή αμοιβές από μισθωτές υπηρεσίες Ζ :Πρόσοδοι ή αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2007 Σελίδα 17/18

28 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2007 Σελίδα 18/18

29 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΔΗΛΩΘΕΝ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ,ΦΟΡΟΣ (ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007 ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ Τ Ο Υ Τ Η Σ Τ Ο Υ Τ Η Σ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ 1. ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ Γ. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Δ. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤ. ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ζ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΑΛ. ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΥΤ/ΛΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 10 Ν.2238/ ΛΟΙΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ο Β ΠΗΓΗΣ Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ο Ε ΠΗΓΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ... Ζ Η Μ Ι Ε Σ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΝΑΠΗΡΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΟΚΟΥΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΓΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ Δ Ω Ρ Ε Ε Σ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ κ.λ.π ΕΝΟΙΚΙΟ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ / ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΟΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΣ ΝΟΣΗΛΙΑ ΤΟΙΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΝΕΩΝ) ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΥΖΥΓΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΓΑ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΦΟΡΟΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Σελίδα 1/5

30 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΔΗΛΩΘΕΝ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ,ΦΟΡΟΣ (ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007 ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 1. ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ 2. ΑΠΟ... Α. ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ Γ. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Δ. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤ. ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ζ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΑΛ. ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ 3.ΑΥΤ/ΛΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ... ΚΕΡΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 10 Ν.2238/94 ΛΟΙΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ 4.ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 5.Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ο Β ΠΗΓΗΣ 6.Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ο Ε ΠΗΓΗΣ 7.ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ... Ζ Η Μ Ι Ε Σ 8.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ... ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΝΑΠΗΡΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΟΚΟΥΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΓΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ Δ Ω Ρ Ε Ε Σ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ κ.λ.π. ΕΝΟΙΚΙΟ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ / ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 9.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ 10.ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΟΣ 11.ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΣ ΝΟΣΗΛΙΑ ΤΟΙΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΝΕΩΝ) ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΥΖΥΓΟΥ 12.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ 13.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 14.ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 15.ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΓΑ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 16.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 17.ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 18.ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 19.ΦΟΡΟΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ 20.ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ. 21.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ Ο Υ Τ Η Σ Τ Ο Υ Τ Η Σ Τ Ο Υ Τ Η Σ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Σελίδα 2/5

31 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΔΗΛΩΘΕΝ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ,ΦΟΡΟΣ (ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007 ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 1. ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ 2. ΑΠΟ... Α. ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ Γ. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Δ. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤ. ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ζ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΑΛ. ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ 3.ΑΥΤ/ΛΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ... ΚΕΡΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 10 Ν.2238/94 ΛΟΙΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ 4.ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 5.Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ο Β ΠΗΓΗΣ 6.Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ο Ε ΠΗΓΗΣ 7.ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ... Ζ Η Μ Ι Ε Σ 8.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ... ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΝΑΠΗΡΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΟΚΟΥΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΓΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ Δ Ω Ρ Ε Ε Σ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ κ.λ.π. ΕΝΟΙΚΙΟ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ / ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 9.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ 10.ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΟΣ 11.ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΣ ΝΟΣΗΛΙΑ ΤΟΙΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΝΕΩΝ) ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΥΖΥΓΟΥ 12.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ 13.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 14.ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 15.ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΓΑ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 16.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 17.ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 18.ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 19.ΦΟΡΟΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ 20.ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ. 21.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Κ Ρ Η Τ Η Σ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Τ Ο Υ Τ Η Σ Τ Ο Υ Τ Η Σ Τ Ο Υ Τ Η Σ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Σελίδα 3/5

32 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΔΗΛΩΘΕΝ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ,ΦΟΡΟΣ (ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007 ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 1. ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ 2. ΑΠΟ... Α. ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ Γ. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Δ. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤ. ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ζ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΑΛ. ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ 3.ΑΥΤ/ΛΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ... ΚΕΡΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 10 Ν.2238/94 ΛΟΙΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ 4.ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 5.Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ο Β ΠΗΓΗΣ 6.Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ο Ε ΠΗΓΗΣ 7.ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ... Ζ Η Μ Ι Ε Σ 8.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ... ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΝΑΠΗΡΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΟΚΟΥΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΓΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ Δ Ω Ρ Ε Ε Σ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ κ.λ.π. ΕΝΟΙΚΙΟ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ / ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 9.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ 10.ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΟΣ 11.ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΣ ΝΟΣΗΛΙΑ ΤΟΙΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΝΕΩΝ) ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΥΖΥΓΟΥ 12.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ 13.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 14.ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 15.ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΓΑ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 16.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 17.ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 18.ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 19.ΦΟΡΟΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ 20.ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ. 21.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Τ Ο Υ Τ Η Σ Τ Ο Υ Τ Η Σ Τ Ο Υ Τ Η Σ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Σελίδα 4/5

33 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΔΗΛΩΘΕΝ ΚΑΤΑ ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ,ΦΟΡΟΣ (ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007 ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 1. ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ 2. ΑΠΟ... Α. ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ Γ. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Δ. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤ. ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ζ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΑΛ. ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ 3.ΑΥΤ/ΛΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ... ΚΕΡΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 10 Ν.2238/94 ΛΟΙΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ 4.ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 5.Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ο Β ΠΗΓΗΣ 6.Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ο Ε ΠΗΓΗΣ 7.ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ... Ζ Η Μ Ι Ε Σ 8.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ... ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΝΑΠΗΡΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΟΚΟΥΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΓΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ Δ Ω Ρ Ε Ε Σ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ κ.λ.π. ΕΝΟΙΚΙΟ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ / ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 9.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ 10.ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΟΣ 11.ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΣ ΝΟΣΗΛΙΑ ΤΟΙΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΝΕΩΝ) ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΥΖΥΓΟΥ 12.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ 13.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 14.ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 15.ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΓΑ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 16.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 17.ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 18.ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 19.ΦΟΡΟΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ 20.ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ. 21.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τ Ο Υ Τ Η Σ Τ Ο Υ Τ Η Σ Τ Ο Υ Τ Η Σ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Σελίδα 5/5

34 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΔΗΛΩΘΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΟΣ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ. ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2007 ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ A ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ΔΗΛΩΘΕΝ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ = < ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ οικ. έτους 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Σελίδα 1/4

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει: την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.2010 Κεφάλαιο 8 Πως φορολογούνται οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ) - Ο

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α'

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' (προστέθηκε νέο περιεχόμενο στο τέλος της σελίδας 153 της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014

ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014 ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014 1 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε1,Ε2,Ε9 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Δ.Ο.Υ Ε1 Ε2 Ε9 ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα.

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. Γεώργιος Σαρδέλης Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Η προθεσμία υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων είναι η 30 η Ιουνίου 2015 Στις περιπτώσεις θανάτου του φορολογούμενου ή μεταφοράς της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΠΟΛ.: 1148. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΠΟΛ.: 1148. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 1837 Β /11-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) ΤΜΗΜΑ: Α Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΚΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 "Τροχοπέδη" στις επενδύσεις κεφαλαίων για αγορά ακίνητων, ανέγερση οικοδομών, αγορά επιχειρήσεων, μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, για σύσταση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πως διαμορφώνεται το νέο φορολογικό τοπίο στο νέο έτος του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου e-mail: g. Christopoulos@mental.gr

Πως διαμορφώνεται το νέο φορολογικό τοπίο στο νέο έτος του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου e-mail: g. Christopoulos@mental.gr Πως διαμορφώνεται το νέο φορολογικό τοπίο στο νέο έτος του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου e-mail: g. Christopoulos@mental.gr Τα «πάνω κάτω» έρχονται από τη νέα χρονιά, καθώς αλλάζει και πάλι ριζικά

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Αγιοργιωτάκης Μαθηματικός στο Σ.Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης Παρουσίαση Σχολικό έτος 2004-2005

Γιάννης Αγιοργιωτάκης Μαθηματικός στο Σ.Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης Παρουσίαση Σχολικό έτος 2004-2005 Γιάννης Αγιοργιωτάκης Μαθηματικός στο Σ.Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης Παρουσίαση Σχολικό έτος 24-25 Τίτλος Τα ποσοστά στην Εφορία (Μια πρόταση διδασκαλίας των ποσοστών στo Σ.Δ.Ε.) Σκοποί και Στόχοι 1. Να εξοικειωθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Σ Φ Υ Σ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Ω Π Ω Ν

Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Σ Φ Υ Σ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Ω Π Ω Ν Καθηγητής Εφαρμογών του Τμήματος Λογιστικής του ΑΤΕΙ Σερρών Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ε Ι Σ Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Σ Φ Υ Σ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Ω Π Ω Ν Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ι Ε Ν Τ Υ Π Α Π Α Ρ Α

Διαβάστε περισσότερα

Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου. Γεώργιου Β. Φουφόπουλου

Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου. Γεώργιου Β. Φουφόπουλου Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου Γεώργιου Β. Φουφόπουλου Ι. Τα νομικά όρια φορολόγησης του ακινήτου 1. Εισαγωγή Ανάγκη είσπραξης φόρων 2. Το ακίνητο ως ένδειξη φοροδοτικής ικανότητος Συνταγματικοί όροι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΗ-Η3Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΗ-Η3Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17. 2. 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση) Η αυτοπεραίωση επιβλήθηκε από τη χρήση 2004 με τα άρθρα 13, 14, 15, 16, 17 ν. 3296/2004 και λειτουργεί ως εξής: Δηλώσεις φόρου εισοδήματος εμπορικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΟ ΦΕΤΙΝΟ Ε1. Οι 30 αλλαγές. Πώς θα δηλώσουµε εισοδήµατα, τόκους, ενοίκια και αυθαίρετα ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΟ ΦΕΤΙΝΟ Ε1. Οι 30 αλλαγές. Πώς θα δηλώσουµε εισοδήµατα, τόκους, ενοίκια και αυθαίρετα ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΠΕΜΠΤΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 6 2014 ΜΑΡΤΙΟΥ 19 2014 ΟΔΗΓΟΣ 8 ΣΕΛΙ ΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Οι 30 αλλαγές ΕUROKINISSI ΣΤΟ ΦΕΤΙΝΟ Ε1 Προσυµπληρωµένοι από το υπουργείο Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ιευκρινίσεις για την υποβολή αποδείξεων του 2010

ιευκρινίσεις για την υποβολή αποδείξεων του 2010 ιευκρινίσεις για την υποβολή αποδείξεων του 2010 Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3842/2010 καθιερώθηκε µια νέα και ενιαία φορολογική κλίµακα για όλα τα φυσικά πρόσωπα και για όλα τα εισοδήµατα, ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting Ο ιστότοπος www.ontax.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρίας «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ», που δραστηριοποιείται στην ποιοτική παροχή λογιστικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775 Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Eισόδημα Συνολικός Φόρος 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς.

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Από τον Γιώργο Κάλφα Managing Director Atlas Consulting Certified Tax Consultant- Business Strategist Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤ ΕΛΤΙΟ

ΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤ ΕΛΤΙΟ Θέσις ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, τηλ. 210 7292365-366 Fax: 210 7290942 e-mail: th@thesisltd.com - www.thesisltd.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιούλιος 2011 Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ α. Κώδικας εγγραφής ΜΟΝΟ ASCII, Τύπος Χαρακτήρων (Character set

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία»

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία» Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Ιούλιος 2013) (Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικά στοιχεία για τον τρόπο, το χρόνο υποβολής των δηλώσεων

1. Γενικά στοιχεία για τον τρόπο, το χρόνο υποβολής των δηλώσεων Σημείωμα συμπλήρωσης διόρθωσης του βιβλίου «Φορολογική Δήλωση 2014 Πρακτικός Οδηγός Συμπλήρωσης για Πρόσφατα δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΠΟΛ.1146/19-5-2014 (ΦΕΚ 1369/29-5-2014), με την οποία γνωστοποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7%

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7% ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 7.% 590 8.7% Γράφημα. Κατανομή των μελών των περιφερειακών συμβουλίων στο σύνολο της επικράτειας 9% 7 8% Γράφημα. Κατανομή των αιρετών αντιπεριφερειαρχών στο σύνολο της επικράτειας 8.% 8 7.8%

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωση Πίνακα 6 - Φορολογικη Δηλωση 2013 - Λογιστικο Γραφειο - Παναγιωτης Βουτσινας Last Updated Wednesday, 09 February 2011 01:45

Συμπλήρωση Πίνακα 6 - Φορολογικη Δηλωση 2013 - Λογιστικο Γραφειο - Παναγιωτης Βουτσινας Last Updated Wednesday, 09 February 2011 01:45 Στον πίνακα αυτό θα γράψετε τα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία καθώς και τα ποσά που μειώνουν τη διαφορά μεταξύ του συνολικού εισοδήματος και της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης. Κωδικοί 655-656. Γράψτε το συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) (Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.878/17.1.2013, ΦΕΚ Β 94/23.1.2013)

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) (Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.878/17.1.2013, ΦΕΚ Β 94/23.1.2013) Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) (Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.878/17.1.2013, ΦΕΚ Β 94/23.1.2013) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α (Άτομα με ετήσιο συνολικό οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Κολλήγα Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: Γκίνογλου ηµήτριος Σάββατο 21 Νοεµβρίου 2015 Εισαγωγή Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ατομικές Επιχειρήσεις Εταιρικές Επιχειρήσεις Ιδρύματα Προσωπικές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 03/06/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 03/06/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 03/06/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Δεκέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ Δεκέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΑΝΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ), στο πλαίσιο του υποέργου 3 «Επαναλαμβανόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α.Μ.ΟΕΕ.366 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα 23/10/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Τρόπος Φορολογίας Κοινοπραξιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012 1 Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012 Σημείωση 1η : Το βιβλίο αυτό προλογίζει με επιστολή του το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (S.A.E). Στην επιστολή του αυτή, τό S.A.E. χαρακτηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σχετικά με τις ηλεκτρονικές υποβολές οικονομικού έτους 2011:

Ανακοίνωση σχετικά με τις ηλεκτρονικές υποβολές οικονομικού έτους 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΗΣ 5 7 10180 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ.: 210 3332551/2 FAX: 210 3332559 e mail : press@minfin.gr Αθήνα, 24 Μαρτίου 2011 Ανακοίνωση σχετικά με τις ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α) «επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης».

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α) «επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Α 2. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (e- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ. Τα SOS για λιγότερους φόρους. Οι 21 βασικές αλλαγές στους κωδικούς του φετινού Ε1 ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 2014 ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ. Τα SOS για λιγότερους φόρους. Οι 21 βασικές αλλαγές στους κωδικούς του φετινού Ε1 ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 2014 ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΣΑΒΒΑΤ0 ΜΑΪΟΥ 10 2014 ΜΑΪΟΥ 21 2014 ΟΔΗΓΟΣ 8 ΣΕΛΙ ΕΣ KEIMENA: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ gpalaitsakis@e-typos.com ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 2014 ΑΠΕ Τα SOS για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75 Υπηρεσίες ΣΤΑΤΗΡ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Βιβλία και στοιχεία (παραστατικά)... 2 1.2 Μηνιαίες Λογιστικές Υπηρεσίες... 2 1.3 Έξοδα Επομένων Χρήσεων... 2 1.4 Παγία Στοιχεία... 2 1.5 Εργασίες Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 25.000.000,00 Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 η : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΑ Έστω ότι άγαμος φορολογούμενος μισθωτός, στο φορολογικό έτος 2014 απέκτησε εισόδημα από μισθωτή εργασία ποσού 30.000,00

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

«ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 1. Επερχόµενες αλλαγές στη φορολογία ακινήτων 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπο Μ3 Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου

Εντυπο Μ3 Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου Πίνακας Κωδικών Εντύπων ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ PDF ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 010 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ( Άρθρο 8 Ν.1599/1986) 011 ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Άρθρο 8 Ν.1599/86 & άρθ. 3 παρ.3 Ν.2690/ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜATA: A -Β

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Θ. ΖΑΧΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - 1 - ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΚΦΑΣ) Πρόσφατα ψηφίσθηκε από τη

Διαβάστε περισσότερα

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31)

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ 1.1 Το ερώτηµα 1.2 Ο κόσµος 1.3 Η Ευρώπη 1.4 Η Ελλάδα 1.5 Η απάντηση στο ερώτηµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2 ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει μέσω πρακτικών εφαρμογών τα ειδικά θέματα διακίνησης &

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα

Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα Tο Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα Θεσµοθετήθηκε µε το Νόµο 4093/2012 και στοχεύει στη διασφάλιση ενός ελάχιστου αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης Απευθύνεται σε άτοµα και οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/2011, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011»

«ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/2011, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011» «ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/2011, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011» ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ Με το ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Επιχειρηµατικότητας των Νέων ενισχύονται

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Λοΐζος Τσαγγάρης Ταγματάρχης Πυροβολικού Μέλος του Association of Chartered Certified

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΟΧΟΙ Δημιουργία αποτελεσματικής φορολογικής Διοίκησης Αύξηση φορολογικής συμμόρφωσης Καταπολέμηση της φορδιαφυγής Αναδιοργάνωση Βήματα Κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογική Σύµβουλος ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Κ. ΠΕΡΡΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 Ισχύει από 1/1/2014. Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών Ν.4174/2013 Ισχύει από 1/1/2014

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 Ισχύει από 1/1/2014. Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών Ν.4174/2013 Ισχύει από 1/1/2014 ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 Ισχύει από 1/1/2014 Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών και προσαύξησης περιουσίας.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών και προσαύξησης περιουσίας. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ.Πρ. ΔΕΑΦ Α 1144110 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 51 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 48 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 58 ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Του Νικόλαου Μανωλίτση, Φοροτεχνικού ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Στις πρώτες 6 σελίδες κάνουμε μια ανάλυση του προτεινόμενου φορολογικού νομοσχεδίου για το 2013 και στις υπόλοιπες 14 σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Πέµπτη, 17 Ιανουαρίου 2013 Αθανάσιος Λ. Βουθούνης, Σελίδα: 43 Με το Νόµο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή µε θέµα «Ρυθµίσεις στη Φορολογία Εισοδήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2015

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2015 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2015 Για άλλη μια χρονιά φθάνει η ώρα να υποβάλλουμε τις φορολογικές μας δηλώσεις για το οικείο φορολογικό έτος, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής τη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΦΕΚ Β 271) ΑΔΑ: ΒΙΡΜΗ-9ΩΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2014 1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία :

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

19 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ

19 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ 19 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ Είναι σημαντικό να γνωρίζει κάθε φορολογούμενος επιτηδευματίας τις περιπτώσεις που έχει υποχρέωση να παρακρατήσει φόρο,

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωση εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ δικηγόρου με βιβλία Β κατηγορίας (Εσόδων - Εξόδων)

Συμπλήρωση εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ δικηγόρου με βιβλία Β κατηγορίας (Εσόδων - Εξόδων) Συμπλήρωση εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ δικηγόρου με βιβλία Β κατηγορίας (Εσόδων - Εξόδων) 1. Τρίμηνο: 1.7-30.9.2010 Α. Εκροές (Αμοιβές) 1. Παράσταση σε δικαστήριο, για ιδιώτη. Ελάχιστη αμοιβή 500. Κράτηση

Διαβάστε περισσότερα

T op 5 Cl ooding Mistakes in Java Applications

T op 5 Cl ooding Mistakes in Java Applications www.blogica.gr B-foros : Φορολογία Κεφαλαίου T op 5 Cl ooding Mistakes in Java Applications Σεπτέμεβριος 2014 Μ Ε το B-foros μπορείτε να υπολογίσετε εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα φόρους Κληρονομιάς, Δωρεάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2012-2013

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2012-2013 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2012-2013 2013 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2012-2013 ΟΝΟΜΑ:ΒΑΛΚΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡ. ΜΗΤΡ: 8568 ΚΟΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡ:8407 ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:NEONAKH

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 1) Φορολογία υπεραξίας μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο Ποιο είναι το Νομικό πλαίσιο που διέπει τη φορολογία υπεραξίας των μετοχών; Η φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για τεχνικό έλεγχο μηχανοκίνητων δικύκλων ( μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων) με έδρα την Περιφέρεια Αττικής

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για τεχνικό έλεγχο μηχανοκίνητων δικύκλων ( μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων) με έδρα την Περιφέρεια Αττικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11-12-2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 2681 Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κώδικας: 117 43, Αθήνα E-mail: gdme@patt.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014.

επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3 Α. ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3 Το έντυπο αυτό υποβάλλεται από όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα,εφόσον τηρούν βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας του

Διαβάστε περισσότερα