Πόνος στην Τρίτη Ηλικία και Εξοικείωση με τις Συμπληρωματικές Μεθόδους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πόνος στην Τρίτη Ηλικία και Εξοικείωση με τις Συμπληρωματικές Μεθόδους"

Transcript

1 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 2 ο Τεύχος, Απρίλιος - Ιούνιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 2 nd Issue, April June 2012 ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Πόνος στην Τρίτη Ηλικία και Εξοικείωση με τις Συμπληρωματικές Μεθόδους Μαντούδη Αλεξάνδρα 1, Ευτυχίδου Ελένη 2 1. Νοσηλεύτρια, MSc, Εργαστηριακός Συνεργάτης Β Νοσηλευτικής, ΑΤΕΙ Αθήνας 2. Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων, ΑΤΕΙ Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο πόνος που βιώνουν τα άτομα της τρίτης ηλικίας είναι μια από τις κυριότερες παραμέτρους που συμβάλλουν στην επιδείνωση της ποιότητας ζωής τους. Περίπου 60-71% των ηλικιωμένων ανθρώπων που ζουν στην κοινότητα αναφέρουν ότι πονούν κάπου, και 33% αναφέρουν ότι έχουν καθημερινό επίμονο πόνο. Τα αποτελέσματα δημοσιευμένων ερευνών δείχνουν ότι οι συμπληρωματικές θεραπείες ενισχύουν το αναλγητικό αποτέλεσμα της φαρμακευτικής αγωγής είτε άμεσα με την αναλγητική τους δράση είτε έμμεσα με την μείωση της έντασης και του στρες, την έκλυση ενδορφινών, την αύξηση της αιμάτωσης και της κινητικότητας κ.α. Σκοπός της παρούσης έρευνας ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο είναι γνωστές οι συμπληρωματικές θεραπείες και ειδικά σε άτομα που βιώνουν πόνο και είναι 65 ετών και άνω. Υλικό και μέθοδος: Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 100 άτομα μέλη ΚΑΠΗ στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. H συλλογή των στοιχείων διεξήχθη με συνεντεύξεις και συμπλήρωση ερωτηματολογίου στο σύνολο των ατόμων, σε 2 ξεχωριστά δείγματα από 50 άτομα έκαστο. Ως προς τη μέθοδο, επιλέγονταν τα πρώτα άτομα- μέλη του ΚΑΠΗ που ήταν διαθέσιμα κατά τις ημέρες της έρευνας και πρόθυμα να συμμετάσχουν. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το 66% του συνολικού δείγματος αναφέρει ότι θα χρησιμοποιούσε κάποια συμπληρωματική μέθοδο για ανακούφιση από τον πόνο. Ποσοστό 72% του συνολικού δείγματος (τα 2/3 δηλαδή), επιθυμεί περισσότερη ενημέρωση για τις συμπληρωματικές μεθόδους. Συμπεράσματα: Τα άτομα της τρίτης ηλικίας ενδιαφέρονται για τις συμπληρωματικές θεραπείες ως εναλλακτικές μεθόδους αντιμετώπισης του πόνου και, αν είχαν περισσότερη ενημέρωση για αυτές, θα τις χρησιμοποιούσαν περισσότερο. Λέξεις κλειδιά: Πόνος, τρίτη ηλικία, συμπληρωματικές θεραπείες, εξοικείωση. Copyright 2012 Σελίδα 213

2 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Αλεξάνδρα Μαντούδη, Μυτιλήνης 3 Α, Κηφισιά, TK 14561, Αθήνα, Tηλ: , Εmail: Pain in the elderly and awareness of complementary therapies: a questionnaire based survey Mantoudi Alexandra 1, Eftihidou Eleni 2 1. RGN, RMN, MSc, Scientific Associate, ATEI Athens 2. Assistant Professor, General Department of Essential Medical Subjects, Faculty of Health & Caring Professions, ATEI Athens ABSTRACT Pain in the Elderly amounts to one of the most prominent parameters that affect deterioration in their quality of life. About 60-71% of community based elderly report presence of pain, and 33% of them report daily persistent pain. Published research results indicate that complementary therapies reinforce the analgesic effect of medication either directly by their analgesic action, or indirectly by reduction of tension and stress, endorphin production, increase of blood flow and mobility. The survey object was to investigate the degree of awareness among the elderly, of complementary therapies, particularly of those who experience pain and are 65 or over. Sample and methodology: The survey population consisted of 100 people - members of KAPI in Athens and Thessaloniki. Data collection was based on an interviewing schedule and questionnaire completion by two different groups of 50 people each. As far as methodology was concerned the sample was selected according to availability and willingness to participate. Results indicate the following: 66% of the total sample report that they would use some complementary therapy for pain relief. Another 72% of the total sample (i.e. 2/3), report that they require more information on complementary therapies. Conclusion: Elderly people are interested in complementary therapies as alternative methods of pain management. Furthermore, should they have access to more information on this subject they would use them more frequently. Copyright 2012 Σελίδα 214

3 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 2 ο Τεύχος, Απρίλιος - Ιούνιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 2 nd Issue, April June 2012 Keywords: Pain, elderly, complementary therapies, awareness. CORRESPONDING AUTHOR Alexandra Mantoudi, 3A Mytilinis st, PC14562 Athens, Greece, ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πόνος στην Τρίτη Ηλικία Ο πόνος που βιώνουν τα άτομα της τρίτης ηλικίας είναι μια από τις κυριότερες παραμέτρους που συμβάλλουν στην επιδείνωση της ποιότητας ζωής τους. Περίπου 60-71% των ηλικιωμένων ανθρώπων που ζουν στην κοινότητα αναφέρουν ότι πονούν κάπου, και 33% αναφέρουν ότι έχουν καθημερινό επίμονο πόνο 1. Το ποσοστό των περιπτώσεων όπου ο πόνος αντιμετωπίζεται είναι σοκαριστικά χαμηλό. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές όταν συνυπάρχει άνοια και ασυλοποίηση 2,3,4. Οφείλεται κυρίως στην έλλειψη εκπαίδευσης ως προς την αξιολόγηση και διαχείριση του πόνου στη γηριατρική. Δευτερευόντως υπάρχει μια μηδενιστική τάση ορισμένων επαγγελματιών υγείας απέναντι στον πόνο τον σχετιζόμενο με τα γηρατειά. Υπάρχει επίσης η εντύπωση ότι η τακτική συνταγογράφηση αναλγητικών οδηγεί στην εξάρτηση και στην έλλειψη μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας της θεραπείας. Τέλος συχνή είναι η πεποίθηση ότι η απουσία εκδήλωσης πόνου σημαίνει και απουσία πόνου. Η συνήθης αντιμετώπιση του πόνου είναι φαρμακευτική. Υπάρχει όμως αυξανόμενο ενδιαφέρον και έρευνα σχετικά με το ρόλο των μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων, σημαντικό μέρος των οποίων αποτελούν οι συμπληρωματικές / εναλλακτικές θεραπείες. Συμπληρωματικές / Εναλλακτικές θεραπείες Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), χρησιμοποιεί τον όρο Παραδοσιακή Ιατρική (Traditional Medicine) για να καλύψει όλο το φάσμα των συμπληρωματικών και εναλλακτικών θεραπειών. Ορίζει την Παραδοσιακή Ιατρική ως το σύνολο της γνώσης, των τεχνικών, και των πρακτικών με βάση τις θεωρίες, τα πιστεύω, και τις εμπειρίες κάθε πολιτισμού, που χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της υγείας, αλλά και την πρόληψη, βελτίωση ή θεραπεία της σωματικής και ψυχικής ασθένειας. Από το 1978 ο ΠΟΥ με τη διακήρυξη της Alma Ata και μήνυμα : υγεία για όλους έως το 2000, προώθησε μια πολιτική που περιλάμβανε: α) την ενσωμάτωση της παραδοσιακής ιατρικής στα συστήματα πρωτοβάθμιας Copyright 2012 Σελίδα 215

4 φροντίδας υγείας της κάθε χώρας, με τις έκαστο στα οποία δόθηκε το ίδιο κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις. ερωτηματολόγιο. Στην πρώτη ομάδα το β) την αναγνώριση και ένταξη των ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 50 εναλλακτικών θεραπευτών στις άτομα τρίτης ηλικίας στο ΚΑΠΗ Αμαρουσίου, διεπιστημονικές ομάδες υγείας, ειδικότερα στην Αθήνα, και στη δεύτερη το για την πρωτογενή πρόληψη στην κοινότητα. ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από 50 άτόμα Οι συμπληρωματικές / εναλλακτικές τρίτης ηλικίας στο ΚΑΠΗ Καλλικράτειας στη θεραπείες που χρησιμοποιούνται συχνότερα Θεσσαλονίκη. Τα ερωτηματολόγια στην αντιμετώπιση του πόνου συμπληρώθηκαν τους μήνες Μάιο και Ιούνιο συμπληρωματικά, δηλαδή παράλληλα με τη 2008 για Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα. φαρμακευτική αγωγή, έχουν αναφερθεί Οι απαντήσεις καταγράφηκαν με σύντομη εκτενώς στη βιβλιογραφία, 5-14 και απευθείας συνέντευξη με τον ερωτώμενο, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Τα διάρκειας 5-10 λεπτών εκάστη. Η επιλογή του αποτελέσματα των ερευνών δείχνουν οτι οι δείγματος δεν ακολούθησε κάποιο συμπληρωματικές θεραπείες ενισχύουν το συγκεκριμένο κανόνα, και μπορεί να αναλγητικό αποτέλεσμα της φαρμακευτικής αγωγής είτε άμεσα με την αναλγητική τους δράση, είτε έμμεσα (πχ μείωση της έντασης και του στρες, έκλυση ενδορφινών, αύξηση θεωρηθεί τυχαία. Επιλέγονταν τα πρώτα άτομα- μέλη του ΚΑΠΗ- που ήταν διαθέσιμα κατά τις ημέρες της έρευνας και πρόθυμα να συμμετάσχουν. Παρότι η ανάλυση των 2 της αιμάτωσης και της κινητικότητας) 15. δειγμάτων δεν παρουσιάζει δραστικές διαφορές, η διαφορετική τους γεωγραφική Σκοπός O σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει κατά πόσο είναι γνωστές οι προέλευση θεωρήθηκε ως ενδιαφέρουσα να αναλυθεί χωριστά όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια. συμπληρωματικές θεραπείες και ειδικά σε άτομα που βιώνουν πόνο και είναι 65 ετών και άνω. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιγραφικά χαρακτηριστικά δείγματος Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Σχεδιασμός μελέτης & επιλογή δείγματος Η δειγματοληψία βασίστηκε σε συνεντεύξεις δείγματος παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Συνολικά η μέση τυπολογία του δείγματος εμφανίζει την ακόλουθη εικόνα : σε ένα σύνολο 100 ατόμων που αντιστοιχεί Άνδρας (55%), με ηλικία (61%), σε 2 ξεχωριστά δείγματα από 50 άτομα έγγαμος (59%), με βασική μόρφωση (53%). Η Copyright 2012 Σελίδα 216

5 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 2 ο Τεύχος, Απρίλιος - Ιούνιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 2 nd Issue, April June 2012 ηλικιακή κατηγορία αποτελεί το 33% του συνολικού δείγματος, ενώ το ποσοστό χήρων είναι αρκετά υψηλό:30%. Στο ίδιο ποσοστό 30% βρίσκονται και οι απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης, ενώ αρκετά υψηλό κυρίως λόγω του δείγματος Αθήνας εμφανίζεται το συνολικό 17% αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης. Όπως επίσης φαίνεται στον πίνακα οι βασικές δημογραφικές διαφορές ανάμεσα στα δείγματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης είναι: Στο μεν ΚΑΠΗ Αμαρουσίου στην Αθήνα πλειοψηφούν οι άνδρες (73%), ενώ στο ΚΑΠΗ Καλλικράτειας στη Θεσσαλονίκη οι γυναίκες (63%). Ως προς την ηλικία, η πλειοψηφία είναι έγγαμοι με τη Θεσσαλονίκη (67% έγγαμοι) να υπερτερεί έναντι των Αθηνών, (51%). Η Αθήνα εμφανίζει διπλάσιο ποσοστό διαζευγμένων απ ότι η Θεσσαλονίκη ( 4% και 8% αντίστοιχα). Διαφέρει επίσης και το ποσοστό των άγαμων που σε μεν τη Θεσσαλονίκη είναι μηδενικό ενώ στην Αθήνα είναι το 8% και μάλιστα όπως προέκυψε από την ανάλυση, αφορά μόνο άνδρες. Τα ποσοστά χήρων, ουσιαστικά, δεν διαφέρουν. Τέλος το δείγμα των Αθηνών εμφανίζεται με αρκετά υψηλότερο μορφωτικό δείκτη καθώς οι με ανώτατη εκπαίδευση αποτελούν το 32%, έναντι μόλις 2% για τη Θεσσαλονίκη. Το ίδιο συμβαίνει και στους απόφοιτους μέσης εκπαίδευσης (41% και 19% για Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα). Οι διαφορές αυτές ίσως δικαιολογούνται από το γεγονός του διαφορετικού μίγματος ανδρών/ γυναικών στα 2 δείγματα, με τις γυναίκες μεγάλης ηλικίας, που πλειοψηφούν στο δείγμα από τη Θεσσαλονίκη, να εμφανίζουν χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο από τους άνδρες, χαρακτηριστικό μάλλον αναμενόμενο για άτομα των συγκεκριμένων ηλικιακών κατηγοριών. Αποτελέσματα ερωτηματολογίου Η παράθεση των σχετικών με τον πόνο και τις συμπληρωματικές θεραπείες απαντήσεων ακολουθεί με ταυτόχρονη παρουσίαση και των αντίστοιχων ερωτημάτων, όπως ακριβώς παρατέθηκαν στο σχετικό ερωτηματολόγιο. Copyright 2012 Σελίδα 217

6 ΕΡΩΤΗΣΗ 5 Αποτελεί ο πόνος πρόβλημα για εσάς; Γράφημα 1. Διαπίστωση του προβλήματος ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Ο ΠΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ; ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Ο ΠΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ; ΌΧΙ 46% ΌΧΙ 35% ΝΑΙ 54% ΝΑΙ 65% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Οι απαντήσεις δείχνουν ότι στο συνολικό δείγμα το 60% απαντά θετικά. ΕΡΩΤΗΣΗ 6 Πως αντιμετωπίζετε τον πόνο ; Με: Ξεκούραση, Φάρμακα, Επίσκεψη στο γιατρό, Άλλο (τι). Γράφημα 2. Τρόποι αντιμετώπισης του πόνου ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ; ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ; ΆΛΛΟ 33% ΆΛΛΟ 1% ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟ 18% ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟ 28% ΦΑΡΜΑΚΑ 35% ΦΑΡΜΑΚΑ 36% ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ 14% ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ 34% Copyright 2012 Σελίδα 218

7 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 2 ο Τεύχος, Απρίλιος - Ιούνιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 2 nd Issue, April June 2012 Η απάντηση: Φάρμακα (35%, 36% Αθήνα/Θεσσαλονίκη), εμφανίζει την υψηλότερη συχνότητα και μάλιστα αυτήν με σχεδόν απόλυτη ταύτιση απάντησης αν συγκρίνουμε τα 2 δείγματα. Η παράμετρος «ΑΛΛΟ» ουσιαστικά αφορά μόνο το δείγμα της Αθήνας (33%) και περιλαμβάνει μια ευρεία ποικιλία μεθόδων αντιμετώπισης πόνου που αναφέρθηκαν κατά τις συνεντεύξεις όπως Εντριβές με αλοιφές ή οινόπνευμα, Φυσιοθεραπεία, Αφεψήματα βοτάνων, Ομοιοπαθητική, Περπάτημα κλπ. ΕΡΩΤΗΣΗ 7 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ Έχετε ακούσει για κάποια από τις παρακάτω θεραπείες; Αρωματοθεραπεία, Βελονισμός, Μασάζ, Ομοιοπαθητική, Οστεοπαθητική, Ρεφλεξολογία, Σιάτσου, Άλλο. Οι απαντήσεις έχουν ως εξής: Γράφημα 3: Γνώση για τις συμπληρωματικές Θεραπείες ΑΘΗΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ; 100% 80% 59% 78% 97% 62% 76% 68% 81% 60% 40% 41% 22% 38% 24% 32% 19% 20% 3% 0% ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ Αρωμ/θεραπεία Βελονισμός Μασάζ Ομοιοπαθητική Οστεοπαθητική Ρεφλεξολογία Σιάτσου Copyright 2012 Σελίδα 219

8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 100% 83% ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ; 92% 92% 96% 80% 69% 73% 60% 60% 40% 20% 17% 31% 27% 40% 8% 8% 4% 0% ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ Αρωμ/θεραπεία Βελονισμός Μασάζ Ομοιοπαθητική Οστεοπαθητική Ρεφλεξολογία Σιάτσου Η σχετική εξοικείωση παρουσιάζεται στον Πίνακα 3. Σε κάθε περίπτωση ο βαθμός εξοικείωσης με τις συμπληρωματικές θεραπείες εμφανίζεται σταθερά υψηλότερος στο δείγμα των Αθηνών και λιγότερο σε αυτό της Θεσσαλονίκης, όπως φαίνεται και στον πίνακα 3. Οι λιγότερο γνωστές συμπληρωματικές μέθοδοι είναι οι οστεοπαθητική, ρεφλεξολογία και σιάτσου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο δείγμα της Θεσσαλονίκης τα ποσοστά άγνοιας για την ύπαρξη των παραπάνω ανέρχονταν σε 92%, 92%, και 96% αντίστοιχα. Αντίθετα, στο δείγμα των Αθηνών οι οστεοπαθητική, ρεφλεξολογία και σιάτσου, είναι λιγότερο άγνωστες με ποσοστά άγνοιας 24%, 32%, και 19% αντίστοιχα. ΕΡΩΤΗΣΗ 8 Έχετε χρησιμοποιήσει κάποια συμπληρωματική μέθοδο; Οι απαντήσεις φαίνονται στον πίνακα 4. Στο σύνολο του δείγματος ποσοστό 32% αναφέρει πως έχει χρησιμοποιήσει κάποια συμπληρωματική μέθοδο θεραπείας. Είναι επίσης φανερή η υψηλότερη εξοικείωση του δείγματος της Αθήνας με τις συμπληρωματικές θεραπείες και τη χρήση τους, απ oτι αυτού της Θεσσαλονίκης, και η διαφορά αυτή φαίνεται στα υψηλότερα ποσοστά χρησιμοποίησης: 35% - Αθήνα έναντι 29% - Θεσσαλονίκη. Copyright 2012 Σελίδα 220

9 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 2 ο Τεύχος, Απρίλιος - Ιούνιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 2 nd Issue, April June 2012 ΕΡΩΤΗΣΗ 9 Αν ναι, ποια συμπληρωματική μέθοδο έχετε χρησιμοποιήσει; Οι απαντήσεις φαίνονται στον Πίνακα 5. Τα σχετικά ποσοστά απεικονίζονται για το συνολικό δείγμα στο Γράφημα 4. Γράφημα 4: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ: ΣΥΝΟΛΙΚΟ 30% 20% 10% 0% ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ 19% 14% 6% 1% 1% 1% 1% ΜΑΣΑΖ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΣΤΕΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ Η συχνότερη χρήση, στο σύνολο του δείγματος εμφανίζεται στο μασάζ (19%), βελονισμό (14%) και ομοιοπαθητική (6%). Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το γεγονός ότι σύμφωνα με την ανάλυση του παραπάνω πίνακα, το δείγμα της Θεσσαλονίκης εμφανίζεται να έχει κάνει υψηλότερη χρήση των λιγότερο συμβατικών συμπληρωματικών μεθόδων : ομοιοπαθητική/βελονισμός (10% / 21%), έναντι του δείγματος από την Αθήνα (2% / 6%) αντίστοιχα. ΕΡΩΤΗΣΗ 10 Αν έχετε χρησιμοποιήσει κάποια συμπληρωματική μέθοδο, ποιο ήταν το αποτέλεσμα; Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 6. Στο δείγμα της Αθήνας, επιδείνωση δεν αναφέρεται σε καμιά περίπτωση. Κανένα, δηλαδή ουδέτερο αποτέλεσμα αναφέρεται σε μια μόνο περίπτωση (μασάζ, από το 9% του δείγματος). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις το 100% του δείγματος αναφέρει βελτίωση. Παρομοίως και στο δείγμα της Θεσσαλονίκης, δεν αναφέρεται καθόλου επιδείνωση. Σε 3 περιπτώσεις : βελονισμό, μασάζ, Copyright 2012 Σελίδα 221

10 ομοιοπαθητική γίνονται αναφορές σε 60 % με 71% 1. Συνάφεια επίσης με τα ουδέτερο αποτέλεσμα (30%, 14%, και 20% διαφορετικά αποτελέσματα Αθήνας / αντίστοιχα). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις το 100% του δείγματος αναφέρει βελτίωση. Θεσσαλονίκης, φαίνεται να υπάρχει και από το γεγονός ότι διεθνείς μελέτες εμφανίζουν τις γυναίκες να αναφέρουν υψηλότερες ΕΡΩΤΗΣΗ 11 συχνότητες εκδήλωσης πόνου από τους Οι συμπληρωματικές θεραπείες μπορούν άνδρες 16. να μειώσουν τον πόνο, Στην ερώτηση πως αντιμετωπίζουν τον πόνο παράλληλα με φαρμακευτική αγωγή. Θα η απάντηση : Φάρμακα (35%, 36% χρησιμοποιούσατε κάποια από αυτές για Αθήνα/Θεσσαλονίκη), εμφανίζει την τον πόνο ; υψηλότερη συχνότητα και μάλιστα αυτήν με Οι απαντήσεις παρουσιάζονται στον Πίνακα σχεδόν απόλυτη ταύτιση απάντησης αν 7. συγκρίνουμε τα 2 δείγματα. Οι επισκέψεις σε γιατρό (Αθήνα:18% / Θεσσαλονίκη:28%) στο ΕΡΩΤΗΣΗ 12 σύνολο των 2 δειγμάτων εμφανίζουν Θα θέλατε να μάθετε περισσότερα για τις συνολικά χαμηλότερη συχνότητα απάντησης συμπληρωματικές μεθόδους και τις απ ότι η παράμετρος ξεκούραση ως μέθοδος εφαρμογές τους; αντιμετώπισης του πόνου (Αθήνα:14%/ Οι απαντήσεις παρουσιάζονται στον πίνακα 8. Θεσσαλονίκη:34%). Επίσης ένα 33% (από το δείγμα της Αθήνας μόνο) αναφέρει και μια σειρά άλλων μεθόδων για την αντιμετώπιση ΣΥΖΗΤΗΣΗ Οι σχετικές απαντήσεις δείχνουν ότι το 60% του πόνου εκτός από τα φάρμακα, και τις επισκέψεις στο γιατρό όπως : υπομονή, στο σύνολο του δείγματος αναφέρουν ότι θετική σκέψη, μουσική, ξεκούραση κλπ. αποτελεί πρόβλημα γι αυτούς ο πόνος. Το Παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια των ποσοστό στη Θεσσαλονίκη ( 65% ) είναι υψηλότερο απ ότι στην Αθήνα (54% ). συνεντεύξεων ότι το τμήμα του δείγματος που ανέφερε μεθόδους αντιμετώπισης πόνου Παρότι το πλήθος του δείγματος δεν όπως οι παραπάνω έδειχνε να έχει μια επιτρέπει ασφαλείς συγκρίσεις, μια πρώτη ευρύτερη φιλοσοφία αντίληψης για τον συσχέτιση των παραπάνω στοιχείων με τη διεθνή βιβλιογραφία, δείχνει συνάφεια καθώς τα αναφερόμενα επίπεδα πόνου ατόμων τρίτης ηλικίας που ζουν στην κοινότητα είναι προσωπικό τους πόνο και την αντιμετώπισή του. Οι απαντήσεις τους και η εν γένει στάση τους απέναντι στον πόνο υποδήλωνε ότι τα άτομα αυτά είχαν με το δικό τους τρόπο Copyright 2012 Σελίδα 222

11 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 2 ο Τεύχος, Απρίλιος - Ιούνιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 2 nd Issue, April June 2012 αναπτύξει ευρηματικότητα για να τον αντιμετωπίσουν. Παρατηρήθηκε επίσης ότι ο βαθμός ευρηματικότητας των «άλλων» μεθόδων αντιμετώπισης του πόνου, συσχετίζεται θετικά με το βαθμό μορφωτικού επιπέδου του δείγματος, με χαρακτηριστικές τις περιπτώσεις ανδρών από το ΚΑΠΗ Αμαρουσίου, ανώτατης εκπαίδευσης που έκαναν αναφορές στις λιγότερο συνηθισμένες μεθόδους ανακούφισης από τον πόνο, όπως μουσική, θετική σκέψη, υπομονή. Είναι τέλος χαρακτηριστικό το γεγονός, ότι μόνο ένα άτομο από το συνολικό δείγμα των 100 ατόμων (ένας νευροχειρουργός από το δείγμα της Αθήνας) έκανε αναφορά σε άλλη συμπληρωματική θεραπεία, εκτός των αναφερομένων στο ερωτηματολόγιο: «υδροθεραπεία, μουσικοθεραπεία, biofeedback». Η βιβλιογραφία αναφέρει 17 ότι η στωικότητα στα άτομα τρίτης ηλικίας που αντιμετωπίζουν πόνους αυξάνεται προϊούσης της ηλικίας καθώς ο πόνος είναι πλέον αναμενόμενος και μέρος της ζωής τους. Η αναφορά αυτή φαίνεται να επιβεβαιώνεται και στο δείγμα από τις αναφορές στην υπομονή και τη θετική σκέψη ως μέθοδο αντιμετώπισης του πόνου. Οι πλέον γνωστές συμπληρωματικές μέθοδοι είναι το μασάζ (85%), ο βελονισμός (74%), και η ομοιοπαθητική (61%). Πάνω από τα 3/5 των ατόμων του συνολικού δείγματος τις γνώριζαν. Ακολουθεί η αρωματοθεραπεία: 29% του συνολικού δείγματος τη γνωρίζει ως συμπληρωματική μέθοδο. Οι λιγότερο γνωστές συμπληρωματικές μέθοδοι είναι: οστεοπαθητική, ρεφλεξολογία, σιάτσου. Ποσοστό 32% του συνόλου αναφέρει πως έχει χρησιμοποιήσει κάποια συμπληρωματική μέθοδο. Είναι φανερή η υψηλότερη εξοικείωση του δείγματος της Αθήνας με τις συμπληρωματικές μεθόδους και τη χρήση τους, απ ότι αυτού της Θεσσαλονίκης. Οι συχνότερα αναφερόμενες συμπληρωματικές μέθοδοι που έχει χρησιμοποιήσει το σύνολο του δείγματος των 100 ατόμων είναι: μασάζ (19%), βελονισμός (14%) και ομοιοπαθητική (6%). Αυτό ίσως οφείλεται στο ότι παλαιότερα υπήρχε βελονιστής στην περιοχή Καλλικράτειας καθώς και εύκολη πρόσβαση σε φυσικοθεραπευτή και ομοιοπαθητικό. Οι υπόλοιπες μέθοδοι: υδροθεραπεία, μουσικοθεραπεία, οστεοπαθητική, ρεφλεξολογία έχουν χρησιμοποιηθεί από πολύ χαμηλό ποσοστό του δείγματος. Η Αρωματοθεραπεία, παρότι είναι γνωστή στο 29% του συνολικού πληθυσμού του δείγματος, δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου από αυτό. Ως προς τα αποτελέσματα των συμπληρωματικών μεθόδων, η συντριπτική πλειοψηφία εκείνων από το συνολικό δείγμα που τις έχουν χρησιμοποιήσει, αναφέρει βελτίωση. Τα σχετικά ποσοστά είναι : Βελονισμός : 85% βελτίωση και 15% ουδέτερο αποτέλεσμα, ενώ μασάζ : 88% Copyright 2012 Σελίδα 223

12 βελτίωση και 12% ουδέτερο αποτέλεσμα. Τέλος το αποτέλεσμα για την ομοιοπαθητική ήταν 90% βελτίωση και 10% ουδέτερο αποτέλεσμα. Το 66 % του συνολικού δείγματος αναφέρει ότι θα χρησιμοποιούσε κάποια συμπληρωματική μέθοδο για ανακούφιση από τον πόνο. Το υπόλοιπο ποσοστό είναι αρνητικό. Τέλος ποσοστό 72% του συνολικού δείγματος (τα 2/3 δηλαδή), επιθυμεί περισσότερη ενημέρωση για τις συμπληρωματικές μεθόδους, και το υπόλοιπο 28% (το ένα στα τρία άτομα του δείγματος περίπου) είναι αρνητικοί. Ο πίνακας 9 συνοψίζει τα κύρια ποσοτικά ευρήματα. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Η δειγματοληψία σε ΚΑΠΗ μόνο των 2 μεγαλύτερων αστικών κέντρων της χώρας, περιορίζει ενδεχομένως το εύρος των αποτελεσμάτων, καθώς η εικόνα από την επαρχία πιθανώς διαφέρει. δείγματος. Οι ηλικιωμένοι αναφέρουν ότι θα ήταν θετικοί στη χρήση κάποιας συμπληρωματικής θεραπείας και τέλος επιθυμούν περισσότερη ενημέρωση στα θέματα αυτά. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Brochet B, Michel P, Bargerger-Gateau P, Dartigues J. Population based study of pain in elderly people: a descriptive survey. Age Ageing, 1998; 27: Pitkala KH, Strandberg TE, Tilvis RS. Management of nonmalignant pain in home-dwelling older people: a population-based survey. J Am Geriatr Soc, 2002;50(11): Mantyselka P, Hartikainen S, Louhivuori- Laako K, Sulkava R. Effects of dementia on perceived daily pain in home-dwelling elderly peoiple: a population bases survey. Age Ageing, 2004; 33: Ferrell BA. The management of pain in long-term care. Clin J Pain, 2004;20(4): ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο πόνος αποτελεί κυρίαρχο ενόχλημα στην τρίτη ηλικία. Η χρήση των συμπληρωματικών θεραπειών συμβάλλει στη μείωση του πόνου και κατ επέκταση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων. Κρίνοντας από τις απαντήσεις του δείγματος οι συμπληρωματικές θεραπείες έχουν σημαντική αναγνωρισιμότητα στα άτομα τρίτης ηλικίας και επιπλέον χρησιμοποιούνται ήδη από το 1/3 του 5. Wells N. The effect of relaxation on postoperative muscle tension and pain. Nurs Res, 1982;31(4): Faure-Antonietti F, Antonietti C, Estanove S, Ninet J, Vigneron M, Champsaur G. Treatment using traditional acupuncture of early scapulohumeral pains following heart surgery. Cah Anesthesiol, 1991; 39(8): Sung YF, Kutner MH, Cerine FC, Frederickson EL. Comparison of the effects of acupuncture and codeine on Copyright 2012 Σελίδα 224

13 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 2 ο Τεύχος, Απρίλιος - Ιούνιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 2 nd Issue, April June 2012 postoperative dental pain. Anesth Analg, 1997;56(4): Nixon M, Teschendorff J, Finney J, Karnilowicz W. Expanding the nursing repertoire: the effect of massage on postoperative pain. Aust J Adv Nurs, 1997;14(3): Good M, Stanton-Hicks M, Grass JA, Cranston Anderson G, Choi C, Schoolmeesters LJ, Salman A. Relief of postoperative pain with jaw relaxation, music and their combination. Pain, 1999; 81(1-2): Buckle J. Aromatherapy in perianesthesia nursing. J Perianesth Nurs, 1999;14(6): Supportive and Palliative Care: The Prince of Wales Foundation for Integrated Health and the National Council for Hospice and Specialist Palliative Care Services, Jones GT, Macfarlane GJ. Epidemiology of Pain in Older Persons. In: Gibson SJ, Weiner DK (Eds) Pain in Older Persons, Progress in Pain Research and Management, Vol 35, Seattle: IASP Press, Helme RD, Gibson SJ. Pain in older people. In: Crombie IK, Croft PR, Linton SJ, LeResche L, Von Korff M (Eds). Epidemiology of Pain. Seattle: IASP Press, Smyth PE. Therapeutic touch for a patient after a Whipple procedure. Crit Care Nurs Clin North Am, 2001;13(3): Wang HL, Keck JF. Foot and hand massage as an intervention for postoperative pain. Pain Manag Nurs, 2004; 5(2): Mehling WE, Jacobs B, Acree M, Wilson L, Bostrom A, West J, et al. Symptom management with massage and acupuncture in postoperative cancer patients: a randomized controlled trial. J Pain Symptom Manage, 2007;33(3): Leardi S, Pietroletti R, Angeloni G, Necozione S, Ranalletta G, Del Gusto B. Randomized clinical trial examining the effect of music therapy in stress response to day surgery. Br J Surg, 2007; 94(8): Tavares M. National Guidelines for the Use of Complementary Therapies in Copyright 2012 Σελίδα 225

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας 1. Συμπληρωματικές / εναλλακτικές θεραπείες που χρησιμοποιούνται συχνότερα στην αντιμετώπιση του πόνου Βελονισμός Ομοιοπαθητική Αρωματοθεραπεία Ρεφλεξολογία Θεραπευτικό άγγιγμα Μασάζ Τεχνικές χαλάρωσης Μουσικοθεραπεία Copyright 2012 Σελίδα 226

15 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 1 st Issue, January March 2012 Πίνακας 2. Δημογραφικά χαρακτηριστικά ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΛΟ ΑΡΡΕΝ 73% 38% 55% ΘΗΛΥ 27% 63% 45% ΗΛΙΚΙΑ % 65% 61% % 31% 33% % 4% 6% > 95 0% 0% 0% ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Άγαμος/η 8% 0% 4% Έγγαμος/η 51% 67% 59% Διαζευγμένος/η 8% 4% 6% Χήρος/α 32% 29% 30% ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ 27% 79% 53% ΜΕΣΗ 41% 19% 30% ΑΝΩΤΑΤΗ 32% 2% 17% Copyright 2012 Σελίδα 227

16 Πίνακας 3: Βαθμός εξοικείωσης με τις Συμπληρωματικές θεραπείες ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΑΣΑΖ 85% 97% 73% ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ 74% 78% 69% ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ 61% 62% 60% ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 29% 41% 17% Copyright 2012 Σελίδα 228

17 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 1 st Issue, January March 2012 Πίνακας 4: Βαθμός χρήσης συμπληρωματικών μεθόδων Έχετε χρησιμοποιήσει ΣΥΝΟΛΟ κάποια συμπληρωματική ΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ μέθοδο ; ΝΑΙ 32% 35% 29% ΟΧΙ 68% 65% 71% Copyright 2012 Σελίδα 229

18 Πίνακας 5: Χρησιμοποιούμενες Συμπληρωματικές Θεραπείες ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ 14 % 6% 21% ΜΑΣΑΖ 19 % 22% 15% ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ 6 % 2% 10% ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 1 % 2% - ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 1 % 2% - ΟΣΤΕΟΠΑΘΗΤΙΚΗ 1 % - 2% ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ 1 % - 2% ΣΗΜΕΙΩΣΗ :Τα ποσοστά αναφέρονται στο συνολικό δείγμα και όχι μόνο σε αυτούςπου έχουν απαντήσει θετικά στην ερώτηση. Επίσης σημειώνεται ότι υπάρχουν άτομα που έδωσαν πολλαπλές απαντήσεις Copyright 2012 Σελίδα 230

19 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 1 st Issue, January March 2012 Πίνακας 6: Αποτελεσματικότητα των συμπληρωματικών μεθόδων στην αντιμετώπιση του πόνου ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΝΟΛΟ Βελονισμός 100% 0% 0% 100% Μασάζ 91% 0% 9% 100% Ομοιοπαθητική 100% 0% 0% 100% Μουσικοθεραπεία 100% 0% 0% 100% Υδροθεραπεία 100% 0% 0% 100% ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΝΟΛΟ Βελονισμός 70% 0% 30% 100% Μασάζ 86% 0% 14% 100% Ομοιοπαθητική 80% 0% 20% 100% Οστεοπαθητική 100% 0% 0% 100% Ρεφλεξολογία 100% 0% 0% 100% Copyright 2012 Σελίδα 231

20 Πίνακας 7 : Χρήση συμπληρωματικών μεθόδων για την αντιμετώπιση του πόνου Θα χρησιμοποιούσατε ΣΥΝΟΛΟ κάποια συμπληρωματική μέθοδο για ανακούφιση ΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ του πόνου ; ΝΑΙ 66% 70% 63% ΟΧΙ 34% 30% 37% Copyright 2012 Σελίδα 232

21 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 1 st Issue, January March 2012 Πίνακας 8: Επιθυμία Ενημέρωσης για τις Συμπληρωματικές μεθόδους Θα θέλατε να μάθετε περισσότερα για αυτές τις μεθόδους και τις εφαρμογές τους; ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ 72% 78% 67% ΟΧΙ 28% 22% 33% Copyright 2012 Σελίδα 233

22 Πίνακας 9. Κύρια ποσοτικά ευρήματα ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ ΟΧΙ Αποτελεί ο πόνος πρόβλημα για εσάς; 60% 40% Πως αντιμετωπίζετε τον πόνο; Με φάρμακα Με επίσκεψη στο γιατρό Με ξεκούραση Με άλλο τρόπο 35% 23% 24% 33% Γνωρίζετε για τις συμπληρωματικές μεθόδους ; 61% 39% Έχετε κάνει χρήση κάποιας συμπληρωματικής μεθόδου; 32% 68% Θα χρησιμοποιούσατε κάποια συμπληρωματική μέθοδο για ανακούφιση από τον πόνο ; 66% 34% Επιθυμείτε περισσότερη ενημέρωση για τις συμπληρωματικές μεθόδους ; 72% 28% Copyright 2012 Σελίδα 234

Συγκριτική μελέτη εμφάνισης κατάθλιψης στην τρίτη ηλικία σε κλειστή και ανοιχτή δομή φροντίδας ηλικιωμένων με την κλίμακα Hamilton

Συγκριτική μελέτη εμφάνισης κατάθλιψης στην τρίτη ηλικία σε κλειστή και ανοιχτή δομή φροντίδας ηλικιωμένων με την κλίμακα Hamilton Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΕΡΕΥΝΑ_ Συγκριτική μελέτη εμφάνισης κατάθλιψης στην τρίτη ηλικία σε κλειστή και ανοιχτή δομή φροντίδας ηλικιωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Νόσος Alzheimer και το κοινωνικό στίγμα

Νόσος Alzheimer και το κοινωνικό στίγμα ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Νόσος Alzheimer και το κοινωνικό στίγμα Φουντούκη Αντιγόνη 1, Τούλης Σταύρος 2, Νούσι Αγγελική 2, Κοσμίδης Δημήτριος 3, Θεοφανίδης Δημήτριος 4 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, ΓΠΝΘ «ΑΧΕΠΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΣ ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ : Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Η μουσικοθεραπεία ως μορφή εναλλακτικής-συμπληρωματικής θεραπείας σε νοσηλευόμενους ογκολογικούς ασθενείς

Η μουσικοθεραπεία ως μορφή εναλλακτικής-συμπληρωματικής θεραπείας σε νοσηλευόμενους ογκολογικούς ασθενείς ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Η μουσικοθεραπεία ως μορφή εναλλακτικής-συμπληρωματικής θεραπείας σε νοσηλευόμενους ογκολογικούς ασθενείς Αθανασάκης Ν. Ευστράτιος 1, Καραβασιλειάδου Λ. Σαββατώ 2 1. Φοιτητής «Αλεξάνδρειο»

Διαβάστε περισσότερα

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2 ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2014, 31(6):702-717 Διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη χρήση υπολογιστών με τη βοήθεια ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στο

Διαβάστε περισσότερα

Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 2 ο Τεύχος, Απρίλιος Ιούνιος 2012. Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 2 nd Issue, April June 2012

Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 2 ο Τεύχος, Απρίλιος Ιούνιος 2012. Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 2 nd Issue, April June 2012 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 2 ο Τεύχος, Απρίλιος Ιούνιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 2 nd Issue, April June 2012 www.vima-asklipiou.gr Copyright 2012 Σελίδα 149 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της Ορμονικής Θεραπείας Υποκατάστασης (ΟΘΥ) στην ψυχική κατάσταση των εμμηνοπαυσιακών γυναικών

Η επίδραση της Ορμονικής Θεραπείας Υποκατάστασης (ΟΘΥ) στην ψυχική κατάσταση των εμμηνοπαυσιακών γυναικών _ΕΡΕΥΝΑ_ Η επίδραση της Ορμονικής Θεραπείας Υποκατάστασης (ΟΘΥ) στην ψυχική κατάσταση των εμμηνοπαυσιακών γυναικών Βλάχου Ευγενία 1, Γκοβίνα Ουρανία 1, Κουτσοπούλου Σοφικίτη Βασιλική 1, Κελέση Σταυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες εμφάνισης καταθλιπτικής συμπτωματολογίας και άγχους σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας

Παράγοντες εμφάνισης καταθλιπτικής συμπτωματολογίας και άγχους σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Παράγοντες εμφάνισης καταθλιπτικής συμπτωματολογίας και άγχους σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας Κυλούδης Παναγιώτης 1, Γεωργιάδης Μιχαήλ 2, Ρεκλείτη Μαρία 3, Γιαγλής Γεώργιος 4, Βόζνιακ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εκπαιδευτικός ρόλος του νοσηλευτή

Ο εκπαιδευτικός ρόλος του νοσηλευτή Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 1 st Issue, January March 2012 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Ο εκπαιδευτικός ρόλος του νοσηλευτή Φουντούκη

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και προσδοκίες φοιτητών Νοσηλευτικής για το νοσηλευτικό επάγγελμα

Στόχοι και προσδοκίες φοιτητών Νοσηλευτικής για το νοσηλευτικό επάγγελμα ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Στόχοι και προσδοκίες φοιτητών Νοσηλευτικής για το νοσηλευτικό επάγγελμα Καυγά Άννα 1, Γκοβίνα Ουρανία 2, Παρισσόπουλος Στέλιος 1, Βλάχου Ευγενία 2, Βαρδάκη Ζαμπία 3 1. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση γνώσεων νοσηλευτών ως προς την Υπέρταση

Διερεύνηση γνώσεων νοσηλευτών ως προς την Υπέρταση ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Διερεύνηση γνώσεων νοσηλευτών ως προς την Υπέρταση Κοκκινάκης Αναστάσιος-Δικαίος 1, Μιχάλης Δημήτριος 2, Κουτλούδη Κρυσταλία 3, Γουρνή Παρασκευή 4, Πολυκανδριώτη Μαρία 5, Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 12, Τεύχος 3 (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2013) _ΕΡΕΥΝΑ_ Το δικαίωμα ενημέρωσης ασθενών με μεσογειακή αναιμία στη θεραπεία και την έρευνα Ροδίτου Κ. Μαρία 1, Μπαρμπούνη Κ. Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Αδάμου Νίκη 2008694358 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Στάσεις και γνώσεις των γυναικών απέναντι στα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα σε σχέση με τη σεξουαλική τους υγεία και τον προληπτικό γυναικολογικό έλεγχο _ΕΡΕΥΝΑ_ Βόλτση Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακό στρες και η επίδρασή του στην επαγγελματική και προσωπική ζωή των Επαγγελματιών Υγείας

Εργασιακό στρες και η επίδρασή του στην επαγγελματική και προσωπική ζωή των Επαγγελματιών Υγείας Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Εργασιακό στρες και η επίδρασή του στην επαγγελματική και προσωπική ζωή των Επαγγελματιών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...σελ.3 Εισαγωγή...σελ.4 Ορισμός...σελ.5 Συνοπτική ανασκόπηση βιβλιογραφίας...σελ.5

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση και χρήση υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο από οικιακές βοηθούς από τρίτες χώρες

Πρόσβαση και χρήση υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο από οικιακές βοηθούς από τρίτες χώρες Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Πρόσβαση και χρήση υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο από οικιακές βοηθούς από τρίτες χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση υγείας μεταμοσχευμένων ασθενών λόγω τελικού σταδίου χρονίας νεφρικής ανεπάρκειας

Επισκόπηση υγείας μεταμοσχευμένων ασθενών λόγω τελικού σταδίου χρονίας νεφρικής ανεπάρκειας ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(2):177-183 Επισκόπηση υγείας μεταμοσχευμένων ασθενών λόγω τελικού σταδίου χρονίας νεφρικής ανεπάρκειας ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της μελέτης ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ _ΕΡΕΥΝΑ_ Σύγκριση των απόψεων ασθενών και νοσηλευτικού προσωπικού για την ποιότητα της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας σε χειρουργικά τμήματα δημόσιων νοσοκομείων της Κρήτης Λαμπράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ _ΕΡΕΥΝΑ_ Ο ρόλος του επιπέδου λειτουργικότητας, της ικανοποίησης ζωής και των δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου στην καταθλιπτική συμπτωματολογία των ηλικιωμένων Τζονιχάκη Ιωάννα 1, Μαλικιώση-Λοΐζου Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας την επίδραση της επαγγελματικής εξουθένωσης στη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των Ελλήνων νοσηλευτών

Διερευνώντας την επίδραση της επαγγελματικής εξουθένωσης στη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των Ελλήνων νοσηλευτών ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2007, 24(Συμπλ 1):75-84 Διερευνώντας την επίδραση της επαγγελματικής εξουθένωσης στη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των Ελλήνων νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

Ικανοποίηση ασθενών από τις υπηρεσίες των εξωτερικών ιατρείων στα δημόσια νοσοκομεία της Κύπρου

Ικανοποίηση ασθενών από τις υπηρεσίες των εξωτερικών ιατρείων στα δημόσια νοσοκομεία της Κύπρου Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Ικανοποίηση ασθενών από τις υπηρεσίες των εξωτερικών ιατρείων στα δημόσια νοσοκομεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εκτίμηση αναγκών υγείας των ατόμων που φροντίζουν ηλικιωμένους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής : Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντιλήψεις και η στάση των επαγγελματιών υγείας και των φοιτητών έναντι του νοσηλευτικού επαγγέλματος

Οι αντιλήψεις και η στάση των επαγγελματιών υγείας και των φοιτητών έναντι του νοσηλευτικού επαγγέλματος Οι αντιλήψεις και η στάση των επαγγελματιών υγείας και των φοιτητών έναντι του νοσηλευτικού επαγγέλματος Δημητριάδου-Παντέκα Αλεξάνδρα 1, Τσαλογλίδου Αρετή 2, Λαβδανίτη Μαρία 1, Ντιό Ελένη 3, Σαπουντζή-

Διαβάστε περισσότερα

Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό των αντιλήψεων

Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό των αντιλήψεων ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(5):793-802 Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό των αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για τη σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση της Αποκατάστασης του Μαστού σε Γυναίκες μετά από Μαστεκτομή σε Σχέση με την Ποιότητα Ζωής

Η Επίδραση της Αποκατάστασης του Μαστού σε Γυναίκες μετά από Μαστεκτομή σε Σχέση με την Ποιότητα Ζωής ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2014, 53(2): 133 140 HELLENIC JOURNAL OF NURSING 2014, 53(2): 133 140 Η Επίδραση της Αποκατάστασης του Μαστού σε Γυναίκες μετά από Μαστεκτομή σε Σχέση με την Ποιότητα Ζωής Κωνσταντίνος Γιαννακού,

Διαβάστε περισσότερα

Οι γνώσεις των νοσηλευτών για τη φροντίδα ασθενών που εμφανίζουν delirium

Οι γνώσεις των νοσηλευτών για τη φροντίδα ασθενών που εμφανίζουν delirium Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 1 st Issue, January March 2012 ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Οι γνώσεις των νοσηλευτών για τη φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

Επίπτωση του άγχους και της κατάθλιψης στις ανάγκες νοσηλευομένων ασθενών με στεφανιαία νόσο

Επίπτωση του άγχους και της κατάθλιψης στις ανάγκες νοσηλευομένων ασθενών με στεφανιαία νόσο ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(1):33-43 Επίπτωση του άγχους και της κατάθλιψης στις ανάγκες νοσηλευομένων ασθενών με στεφανιαία νόσο ΣΚΟΠΟΣ H διερεύνηση της επίπτωσης του άγχους και

Διαβάστε περισσότερα