Αποτελέσματα έρευνας αγοράς σε Γιατρούς, Φαρμακοποιούς & Κοινό σχετικά με την. Επικοινωνία. των ΦΕ. the value of experience

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτελέσματα έρευνας αγοράς σε Γιατρούς, Φαρμακοποιούς & Κοινό σχετικά με την. Επικοινωνία. των ΦΕ. the value of experience"

Transcript

1 Αποτελέσματα έρευνας αγοράς σε Γιατρούς, Φαρμακοποιούς & Κοινό σχετικά με την Επικοινωνία των ΦΕ

2 Στόχος της έρευνας Αξιολόγηση της επικοινωνίας των Φαρμακευτικών Εταιριών με: Γιατρούς Φαρμακοποιούς Κοινό

3 Μεθοδολογία και Δείγμα της έρευνας Γιατροί Προσωπικές συνεντεύξεις Παθολόγοι 150 Καρδιολόγοι 65 Παιδίατροι 100 Νευρολόγοι 60 Ογκολόγοι συνεντεύξεις 605 προσωπικές συνεντεύξεις Ιδιώτες: 80% Νοσ/κοί: 20% Νοσ/κοί: 100% Κοινό Φαρμακοποιοί Προσωπικές συνεντεύξεις 200 φαρμακεία 500 τηλεφωνικές συνεντεύξεις Άνδρες ετών Γυναίκες Περιοχή - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Μεγάλες αστικές πόλεις Χρόνος διεξαγωγής : Ιανουάριος 2006

4 Γιατροί - Φαρμακοποιοί

5 Δομή της παρουσίασης Γιατροί - Φαρμακοποιοί Τρόποι επικοινωνίας των Φαρμακευτικών Εταιριών - Αξιολόγηση Ιατρική Επίσκεψη Ενημέρωση του κοινού από τις Φαρμακευτικές Εταιρίες Αντιλήψεις για τον ενημερωμένο ασθενή

6 Ποιοι είναι οι τρόποι επικοινωνίας των ΦΕ; Πως αξιολογούνται από Γιατρούς / Φαρμακοποιούς;

7 (1) Γιατροί (405) Τρόποι επικοινωνίας των ΦΕ Φαρμακοποιοί (200) % αυθόρμητης Κατάταξη αναφοράς (σημαντικότητα) Ιατρικός επισκέπτης 79% 2,0 Συνέδρια/ ημερίδες 60% 2,2 Βιβλ/κή υποστήριξη 25% 2,9 Έντυπα σκευασμάτων 11% 4,3 Πρωτόκολλα 5% 4,3 Διαδίκτυο 5% 4,9 Κλίμακα: 1=1ο, 2=2ο κ.ο.κ. % αυθόρμητης Κατάταξη αναφοράς (σημαντικότητα) Ιατρικός επισκέπτης 86% 1,6 Έντυπα σκευασμάτων 19% 2,4 Συνέδρια/ ημερίδες 26% 2,7 Βιβλιογραφική υποστήριξη 3% 3,8 Διαδίκτυο 4% 4,3

8 Αξιολόγηση της επικοινωνίας των φαρμακευτικών εταιριών Βάση: Όλοι (2) ٨, ٩ ٩, ١ ٨, ٠* ٦, ٦?? ٧, ٨ ٧, ٦ ٧, ٧ ٧, ٦ Απαραίτητη Επαρκής Τεκμηριωμένη Αξιόπιστη Γιατροί (405) Φαρμακοποιοί (200) * Στατιστικά σημαντική διαφορά Κλίμακα : 1=καθόλου 10=πάρα πολύ

9 Η ποιότητα επικοινωνίας είναι ίδια για όλες τις φαρμακευτικές εταιρίες; Βάση: Όλοι % (3) Γιατροί (405) ١٠ ٩٠ Φαρμακοποιοί (200) ١٦ ٨٥ Ναι Όχι

10 Γιατροί 405 Αυθόρμητες αναφορές ΚΑΛΗ ποιοτικά επικοινωνία (4) Ενημέρωση (81%) Επίσκεψη (37%) Υποστήριξη (15%). Τεκμηριωμένη ενημέρωση (64%) βιβλ. υποστήριξη/ έντυπα. Τακτική ενημέρωση (24%). Περιεκτική/ σύντομη ενημέρωση (17%). Ενημερωμένοι/ επαρκείς ι.ε. (20%). Καλές διαπροσωπικές σχέσεις με τους ι.ε. (17%). Οι ι.ε. να σέβονται το γιατρό (8%). Συνέδρια/ ημερίδες/ επιστ. εκδηλώσεις Φαρμακοποιοί 200 ΚΑΛΗ ποιοτικά επικοινωνία Ενημέρωση (82%) Επίσκεψη (25%) Υποστήριξη (14%). Τεκμηριωμένη ενημέρωση (55%) βιβλ. υποστήριξη/ έντυπα. Τακτική ενημέρωση (53%). Περιεκτική/ σύντομη ενημέρωση (17%). Ενημερωμένοι/ επαρκείς ι.ε. (19%). Καλές διαπροσωπικές σχέσεις με τους ι.ε. (8%). Αξιοπρεπείς/ ευγενείς ι.ε. (5%). Συνέδρια/ ημερίδες/ επιστ. εκδηλώσεις

11 Γιατροί 405 Αυθόρμητες αναφορές ΚΑΚΗ ποιοτικά επικοινωνία Ενημέρωση (77%) Επίσκεψη (35%) Υποστήριξη (7%). Ανεπαρκής/ ελλειπής ενημέρωση (53%). Μη τακτική ενημέρωση (29%). Αναξιόπιστη ενημέρωση (11%) Φαρμακοποιοί 200. Απαιτητικοί/ πιεστικοί ι.ε. (20%). Μη ενημερωμένοι/ ανεπαρκείς ι.ε. (12%). Έλλειψη καλών διαπροσωπικών σχέσεων (8%) ΚΑΚΗ ποιοτικά επικοινωνία. Μη διοργάνωση συνεδρίων/ ημερίδων (4%). Έλλειψη υποστήριξης (3%) Ενημέρωση (79%) Επίσκεψη (27%) Υποστήριξη (3%). Ανεπαρκής/ ελλειπής ενημέρωση (50%). Μη τακτική ενημέρωση (40%). Αναξιόπιστη ενημέρωση (6%). Απαιτητικοί/ πιεστικοί ι.ε. (13%). Έλλειψη καλών διαπροσωπικών σχέσεων (12%). Μη ενημερωμένοι/ ανεπαρκείς ι.ε. (7%). Μη διοργάνωση συνεδρίων/ ημερίδων (2%). Έλλειψη υποστήριξης (1%)

12 Γιατροί 405 Αυθόρμητες αναφορές Πως θα διαφοροποιηθεί μια νέα ΦΕ στην Ελλάδα, από τις υπόλοιπες Ενημέρωση (47%) Επίσκεψη (42%) Υποστήριξη (38%). Τεκμηριωμένη ενημέρωση (37%) βιβλ. υποστήριξη/ έντυπα. Τακτική ενημέρωση (18%). Περιεκτική/ σύντομη ενημέρωση (3%) Φαρμακοποιοί 200. Ενημερωμένοι/ επαρκείς ι.ε. (21%). Καλές διαπροσωπικές σχέσεις με τους ι.ε. (18%). Οι ι.ε. να σέβονται το γιατρό (5%). Συνέδρια/ ημερίδες/ επιστ. εκδηλώσεις (30%). Διαδίκτυο (4%). Καλό marketing (4%) Πως θα διαφοροποιηθεί μια νέα ΦΕ στην Ελλάδα, από τις υπόλοιπες Ενημέρωση (50%) Επίσκεψη (36%) Υποστήριξη (27%). Τακτική ενημέρωση (32%). Τεκμηριωμένη ενημέρωση (28%) βιβλ. υποστήριξη/ έντυπα. Περιεκτική/ σύντομη ενημέρωση (2%). Ενημερωμένοι/ επαρκείς ι.ε. (25%). Καλές διαπροσωπικές σχέσεις με τους ι.ε. (7%). Οι ι.ε. να υποστηρίζουν τους φαρμακοποιούς (6%). Αξιοπρεπείς/ the value of ευγενείς experience ι.ε. (1%). Συνέδρια/ ημερίδες/ επιστ. εκδηλώσεις (17%). Καλό marketing (7%). Προσφορές (1%)

13 Καλή ποιοτικά επικοινωνία Γιατροί Φαρμακοποιο ί Διαφοροποίηση νέας ΦΕ Γιατροί Φαρμακοποιο ί Ενημέρωση 81% 82% 47% 50% Επίσκεψη 37% 25% 42% 36% Υποστήριξη 15% 14% 38% 27%

14 Ποια είναι τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει / αποφεύγει ένας ι.ε.;

15 Γιατροί 405 Χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας ι.ε. Αυθόρμητες αναφορές (5-6) Προσωπικότητα (81%) Γνώσεις (71%) Δεξιότητες (52%) Επαγγ/σμός (30%). Ευγένεια (67%). Φιλική/ ευχάριστη συμπεριφορά (23%). Σοβαρότητα/ υπευθυνότητα (7%) Φαρμακοποιοί 200. Σύντομη περιεκτική ενημέρωση (26%). Να διαθέτει επικοιν/κές ικανότητες (17%). Να παρέχει αξιόπιστη/ τεκμηριωμένη ενημέρωση (17%). Συνέπεια (17%). Σεβασμός στον γιατρό (10%). Να μην είναι πιεστικός (5%) Προσωπικότητα (88%) Γνώσεις (66%) Δεξιότητες (52%) Επαγγ/σμός (12%). Ευγένεια (64%). Σωστή συμπεριφορά (27%). Φιλική/ ευχάριστη συμπεριφορά (16%). Να διαθέτει επικοιν/κές ικανότητες (21%). Να παρέχει αξιόπιστη/ τεκμηριωμένη ενημέρωση (20%). Σύντομη περιεκτική the value of ενημέρωση experience (19%). Να σέβεται το χρόνο του φαρμακοποιού (6%). Να μην είναι πιεστικός (5%). Να αγαπά τη δουλειά του (1%)

16 Γιατροί 405 Συμπεριφορά (93%). Να γίνεται πιεστικός (52%). Να είναι αγενής (32%). Κακή συμπεριφορά (30%) Φαρμακοποιοί 200 Συμπεριφορά (92%). Να γίνεται πιεστικός (50%). Να είναι αγενής (38%). Κακή συμπεριφορά (37%). Πολυλογία/ φλυαρία (28%) Χαρακτηριστικά που πρέπει να αποφεύγει ένας ι.ε. Γνώσεις (48%). Έλλειψη γνώσεων (35%). Να λεει ανακρίβειες (19%) Γνώσεις (44%) Επαγγ/σμός (45%). Ασυνέπεια (15%). Να μην σέβεται το χρόνο του γιατρού (14%). Να ενοχλεί τον γιατρό (8%). Αρνητικές αναφορές σε άλλους γιατρούς/ ι.ε./ εταιρίες (7%) Επαγγ/σμός (44%). Έλλειψη. Ασυνέπεια (16%) γνώσεων. Να είναι βιαστικός (15%). Να μην σέβεται το χρόνο του φαρμακοποιού (9%). Αρνητικές αναφορές σε άλλους γιατρούς/ ι.ε./ the value of εταιρίες experience (7%) Αυθόρμητες αναφορές Μη συχνή/ τακτική επίσκεψη (7%) Μη συχνή/ τακτική επίσκεψη (9%)

17 Πόσο χρόνο αφιερώνουν σε μια τυπική ημέρα για την ενημέρωση τους από τους ι.ε.; Βάση: Όλοι Λεπτά / ημέρα ٢٦, ٤ Ιδιώτες 27,5 Νοσ/κοί 23,5 ٨, ٧ Γιατροί (405) Φαρμακοποιοί (200) Παθολόγοι Καρδιολόγοι ~ 30 λεπτά / ημέρα Παιδίατροι Ογκολόγοι Νευρολόγοι ~ 20 λεπτά / ημέρα

18 Μόνο Φαρμακοποιοί

19 Αξιολόγηση της συχνότητας επίσκεψης των φαρμακευτικών εταιριών Βάση: Όλοι (Φαρμακοποιοί) (7) Μ.Ο. 1,7 λιγότερο συχνή από όσο θέλουν ٤ % ١% ٣٩% ٥٧% Ικανοποιητική (1,0) Λιγότερο συχνή από όσο θέλουν (2,0) Υπερβολική (3,0) ΔΓ/ΔΑ

20 Η ενημέρωση γίνεται από τον ίδιο συνεργάτη που παίρνει την παραγγελία ή από διαφορετικό; Βάση: Όλοι (Φαρμακοποιοί) Σήμερα ٤% ١٠% Στο μέλλον ٤٨% ٤٨% ٣٠% ٦١% Από τον ίδιο Από διαφορετικό ΔΓ/ΔΑ

21 Οι ΦΕ πρέπει να ενημερώνουν το κοινό και για ποια θέματα; Οι ασθενείς τα τελευταία χρόνια είναι πιο ενημερωμένοι γύρω από θέματα υγείας; Για ποιες παθήσεις; Βοηθάει και σε τι το γεγονός ότι οι ασθενείς είναι πιο ενημερωμένοι;

22 Κατά πόσο οι ΦΕ πρέπει να ενημερώνουν το κοινό Βάση: Όλοι 28% 65% % Μ.Ο. (8-9) Γιατροί (405) ١٦ ١٢ ٤ ٥ ٦٠ Ογκολόγοι 77% ٢ 2,2 Μάλλον όχι 50% 47% Φαρμακοποιοί (200) ٢٦ ٢٤ ٣ ٤ ٤٣ ١ 2,9 Αδιάφορο Οπωσδήποτε ναι (5,0) Μάλλον όχι (2,0) Μάλλον ναι (4,0) Οπωσδήποτε όχι (1,0) Αδιάφορο (3,0) ΔΓ/ΔΑ

23 Γιατροί 152 Χρόνιες παθήσεις (57%) Πρόληψη (30%) Θέματα/ παθήσεις για τα οποία οι ΦΕ πρέπει να ενημερώνουν το κοινό Υπέρταση (28%) Διαβήτης (20%) Δυσλιπιδαιμία (16%) Καρδιαγγειακές παθήσεις (12%) Πρόληψη (18%) Εμβόλια (9%) Υγιεινές συνήθειες (5%) Παθήσεις αναπ/κού (8%) Άνοια/ Alzheimer (5%) Καρκίνος (5%)... Φάρμακα (15%) Παρενέργειες (9%) Ενδείξεις/ Αντενδείξεις (5%) Σωστή λήψη φαρμάκων (3%) ΟΤC (2%) Φαρμακοποιοί 113 Χρόνιες παθήσεις (69%) Βάση: Όσοι ανέφεραν ότι οι ΦΕ πρέπει να ενημερώνουν το κοινό Διαβήτης (39%) Καρδιαγγειακές παθήσεις (26%) Υπέρταση (24%) Δυσλιπιδαιμία (16%) Καρκίνος (8%) Οστεοπόρωση (6%)... Φάρμακα (12%) Ενδείξεις/ Αντενδείξεις (9%) Παρενέργειες (8%) ΟΤC (2%) Αποτελεσματικότητα (2%) Μεταδιδόμενα νοσήματα (12%) Ιώσεις (11%) Λοιμώξεις (8%) Κρυολογήματα (5%)

24 Οι ασθενείς τα τελευταία χρόνια είναι περισσότερο ενημερωμένοι γύρω από θέματα υγείας; Βάση: Όλοι % Σύμφωνα με την εκτίμηση των γιατρών, το 15% των ασθενών τους ζητούν πληροφορίες για κάποιο νέο σκεύασμα ή για κάποιο σκεύασμα διαφορετικό από αυτό που τους χορηγούν Γιατροί (405) ٨٣ ١٥ ٢ Φαρμακοποιοί (200) ٧٩ ٢١ ١ Ναι Όχι ΔΓ/ΔΑ

25 Γιατροί 338 Για ποιες παθήσεις είναι πιο ενημερωμένοι; Βάση: Όσοι ανέφεραν ότι οι ασθενείς είναι πιο ενημερωμένοι Χρόνιες παθήσεις (88%) Υπέρταση (42%) Διαβήτης (36%) Δυσλιπιδαιμία (23%) Καρδιαγγειακές παθήσεις (22%) Παθήσεις αναπνευστικού (13%) Καρκίνος (12%)... Φαρμακοποιοί 157 Χρόνιες παθήσεις (91%) Διαβήτης (61%) Υπέρταση (45%) Καρδιαγγειακές παθήσεις (40%) Δυσλιπιδαιμία (26%) Παθήσεις αναπνευστικού (10%)...

26 Βοηθάει το γεγονός ότι οι ασθενείς σήμερα είναι πιο ενημερωμένοι; Βάση: Όσοι ανέφεραν ότι οι ασθενείς είναι πιο ενημερωμένοι % Γιατροί (338) ٨٢ ١٨ Φαρμακοποιοί (157) ٨٨ ١٢ Βοηθάει Δεν βοηθάει

27 Κατά πόσο συμφωνούν με ορισμένες φράσεις που αφορούν τους ενημερωμένους ασθενείς Βάση: Όλοι Συμφωνώ Ουδετερότητα 7,7 7,7 5,3 5,2 ٧٨ ٧٨ Γιατροί (405) ٣٦ ٣٣ 7* % Φαρμακοποιοί (200) Ο ενημερωμένος ασθενής... συμμορφώνεται καλύτερα στην αγωγή συνεργάζεται καλύτερα με τον γιατρό / φαρμακοποιό είναι κουραστικός γιατί νομίζει ότι τα γνωρίζει όλα είναι επικίνδυνος γιατί αποφασίζει μόνος του την αγωγή % 7* ٣٩ ٣٨ 10-βαθμια κλίμακα: 1= διαφωνώ απόλυτα 10= συμφωνώ απόλυτα ٧٤ ٧٢ 7,6 7,4 5,4 5,4 Συμφωνώ Ουδετερότητα 4,8 ٢٨ είναι κουραστικός γιατί έχει πολλές απορίες * Όσοι έδωσαν βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 7 ٣٦ 5,1

28 Κοινό

29 Δομή της παρουσίασης Κοινό Φορείς που εμπλέκονται σε θέματα υγείας Ρόλος των Φαρμακευτικών Εταιριών Αντιλήψεις σχετικά με τα σκευάσματα που κυκλοφορούν Ενημέρωση για θέματα υγείας - Καμπάνιες των Φαρμακευτικών Εταιριών - Επικοινωνία με τις Φαρμακευτικές εταιρίες Βαθμός επέμβασης στην αγωγή που λαμβάνουν - Αντίδραση γιατρού Αντιλήψεις για τον ενημερωμένο ασθενή

30 Ποιοι φορείς εμπλέκονται περισσότερο σε θέματα υγείας ; Ποιος είναι ο ρόλος των Φ.Ε ;

31 Ποιοι φορείς συμβάλλουν περισσότερο στην βελτίωση των υπηρεσιών υγείας; Βάση: Όλοι Οι Γιατροί % ٤٥ ١٩ ΚΟΙΝΟ (64%) Τα ερευνητικά κέντρα ١٥ ٣٠ (45%) Ο ΕΟΦ ١٦ ٢٦ (42%) Τα Πανεπιστήμια ١٠ ٢٦ (36%) Οι φαρμακευτικές εταιρίες ٧ ٢٤ (31%) Οι Φαρμακοποιοί ٥ ١٨ (23%) Το Υπουργείο Υγείας ٥ (5%) Το κράτος ٤ (4%) Οι ίδιοι οι ασθενείς ٢ (2%) Αυθόρμητες αναφορές Βοηθούμενες αναφορές Συνολική αναφορά

32 Ποιοι φορείς έχουν την ευθύνη για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων; Βάση: Όλοι Οι φαρμακευτικές εταιρίες % ٣٤ ٢٧ ΚΟΙΝΟ (62%) Τα ερευνητικά κέντρα ١٧ ٣٧ (54%) Ο ΕΟΦ ١٥ ٢٦ (41%) Οι Γιατροί ١٥ ٢٥ (39%) Τα Πανεπιστήμια ٦ ٢٠ (26%) Οι Φαρμακοποιοί Το Κράτος/ Υπουργείο Υγείας ٣ ٤ (4%) ١٤ (17%) Αυθόρμητες αναφορές Βοηθούμενες αναφορές Συνολική αναφορά

33 Ποιος είναι ο ρόλος των φαρμακευτικών εταιριών; Βάση: Όλοι Η διακίνηση/εμπορία φαρμάκων % ٣٩ ٢٩ ΚΟΙΝΟ (67%) Η παραγωγή νέων φαρμάκων ٣٧ ٢٨ (64%) Η έρευνα νέων φαρμάκων ١٦ ٢٣ (38%) Η ενημέρωση των Γιατρών -Φαρμακοποιών ٥ ٢٨ (33%) Η ενημέρωση του κοινού ٣ ١٨ (22%) Όλα ١١ (11%) Διάφορα* ٣ (3%) * Η εξυπηρέτηση των ασθενών, κοινωνικός ρόλος, το κέρδος, έλεγχος φαρμάκων Αυθόρμητες αναφορές Βοηθούμενες αναφορές Συνολική αναφορά

34 Ποια είναι η αντίληψη του κοινού ως προς τα σκευάσματα που κυκλοφορούν;

35 Αντιλήψεις σχετικά με τα σκευάσματα γενικά, ως προς την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους Βάση: Όλοι Τόσο... όσο υπόσχονται Λιγότερο... από όσο υπόσχονται ΔΓ/ΔΑ ΚΟΙΝΟ Ως προς την αποτελεσματικότητα ٤٦ ٥٣ ٢ Ως προς την ασφάλεια ٣٨ ٦٠ ٢ Τελικά υπάρχει δυσπιστία του κοινού ως προς τα σκευάσματα ωστόσο... όσοι λαμβάνουν φάρμακα καθημερινά/σχεδόν κάθε μέρα έχουν καλύτερη αντίληψη για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους

36 Ενημερώνεται το κοινό για θέματα υγείας;

37 Ενημερώνονται για θέματα υγείας; Βάση: Όλοι ١٩% Κυρίως όσοι λαμβάνουν φάρμακα κάθε μέρα/ σχεδόν κάθε μέρα ٢٤% Πόσο συχνά ενημερώνονται για θέματα υγείας; Βάση: Όσοι ενημερώνονται για θέματα υγείας (406) ١٢% Μ.Ο. 2-3 φορές τον μήνα ٣٤% Βάση: Όλοι ٢١% Ναι Όχι ٨١% Κατά πόσο πιστεύουν ότι υπάρχει αρκετή ενημέρωση του κοινού για θέματα υγείας; ٩% Μ.Ο. 2,3 (μάλλον όχι) ٢٩% 1 φορά την εβδομάδα 2-3 φορές τον μήνα 1 φορά τον μήνα Πιο αραιά ٣٩% ٣١% Οπωσδήποτε ναι (4,0) Μάλλον ναι (3,0) Μάλλον όχι (2,0) Οπωσδήποτε όχι (1,0) ΚΟΙΝΟ (10)

38 Από ποιες πηγές ενημερώνονται συνήθως για θέματα υγείας; Βάση: Όσοι ενημερώνονται για θέματα υγείας (406) Από την τηλεόραση Από τις εφημερίδες Από περιοδικά υγείας Από τους Γιατρούς Από περιοδικά γενικής ύλης Από το ραδιόφωνο Από έντυπο υλικό στα γραφεία των Γιατρών Από τους Φαρμακοποιούς % ٣ ٥ ٥ ٨ ٢٢ ٢٢ ٢١ ١٦ ١٣ ١٦ ١٥ ٣٩ (22%) (21%) (20%) (19%) ١٩ ٢١ ٢١ (43%) (42%) (40%) ٢٨ Τηλεόραση Ραδιόφωνο Εφημερίδες Περιοδικά γενικής ύλης Περιοδικά υγείας ΚΟΙΝΟ (11) (67%) ΜΜΕ: 91% Από ιατρική εγκυκλοπαίδεια Από το Ιnternet ٥ ٦ ٩ ٦ (14%) (13%) Αυθόρμητες αναφορές Βοηθούμενες αναφορές Συνολική αναφορά

39 Η ενημέρωση των ΜΜΕ γύρω από τα φάρμακα, ανταποκρίνεται στην αλήθεια; Βάση: Όλοι Μ.Ο. 3,1 (μερικές φορές) ٩ % ٢% ٧% ΚΟΙΝΟ (12) Θετικοί: 41% (πάντα/ τις περισσότερες φορές) Αρνητικοί: 30% (σπάνια/ ποτέ) ٢١% ٣٤% ٢٨% Πάντα (5,0) Τις περισσότερες φορές (4,0) Μερικές φορές (3,0) Σπάνια (2,0) Ποτέ (1,0) ΔΓ/ΔΑ

40 Ποιοι φορείς πιστεύουν ότι είναι οι ΠΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ για να ενημερώνουν το κοινό για θέματα υγείας; Βάση: Όλοι - Βοηθούμενες αναφορές - ΚΟΙΝΟ (13) Το Υπουργείο Υγείας Οι Γιατροί % ٢٢ Ειδικοί ٤٧ Έγκυρη Ουδέτερη πηγή ΕΟΦ Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης -ΜΜΕ Οι ιατρικοί σύλλογοι ٥ ٨ ١١ Οι φαρμακευτικές εταιρίες ٢ Οι Φαρμακοποιοί ١ Οι σύλλογοι ασθενών ١ ΔΓ ٢

41 Γνωρίζει το κοινό για τις καμπάνιες των Φ.Ε. και πώς τις χαρακτηρίζει;

42 Γνωρίζουν αν οι Φ.Ε. κάνουν καμπάνιες για ενημέρωση ή ευαισθητοποίηση του κοινού για κοινωνικά-φιλανθρωπικά θέματα; Βάση: Όλοι Για το AIDS % ٥ ΚΟΙΝΟ ٨٠% Για τα παυσίπονα ٤ ٢٠% Για τον καρκίνο Για την διακοπή του καπνίσματος ٢ ٢ Ναι Όχι Διάφορα ٩ Δεν θυμάμαι ٧٨ Ωστόσο, όλοι τις χαρακτηρίζουν αρκετά χρήσιμες

43 Επικοινωνεί το κοινό με τις Φ.Ε.;

44 Έχουν τηλεφωνήσει σε κάποια Φ.Ε. για πληροφορίες σχετικά με κάποια σκευάσματά της; ΚΟΙΝΟ 42% γνωρίζει για την δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τις Φ.Ε. Κυρίως όσοι λαμβάνουν φάρμακα κάθε μέρα/σχεδόν κάθε μέρα ٩% ٩١% 61% θα τους ενδιέφερε να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με τις Φ.Ε. Έχουν τηλεφωνήσει σε Φ.Ε. Δεν έχουν τηλεφωνήσει σε Φ.Ε. Υπάρχει ενδιαφέρον για τηλεφωνική επικοινωνία με τις Φ.Ε.

45 Επεμβαίνει το κοινό στην αγωγή που λαμβάνει και πώς αντιδρά ο γιατρός;

46 Συζητούν με το γιατρό τους για κάποιο φάρμακο σχετικό με το πρόβλημά τους, διαφορετικό από αυτό που λαμβάνουν ήδη, για να τους γράψει; Βάση: Όλοι ١٠% ٢٥% ٥ % ٥% 95% Μ.Ο. 4,2 (τις περισσότερες φορές) ١٩% ٥٥% ٣% Πάντα (5,0) Τις περισσότερες φορές (4,0) Μερικές φορές (3,0) Σπάνια (2,0) Ποτέ (1,0) ΔΓ/ΔΑ ١٣% ΚΟΙΝΟ Ο γιατρός γράφει το φάρμακο που ζητά ο ασθενής; Βάση: Όσοι συζητούν με το γιατρό τους να τους γράψει κάποιο φάρμακο (473) Μ.Ο. 2,9 (μερικές φορές) ٢٠% ٢١% ٢٥%

47 Τελικά ποια είναι η αντίληψη του κοινού για τον ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ ΑΣΘΕΝΗ;

48 Πόσο συμφωνούν με κάποιες απόψεις σχετικά με τον ενημερωμένο ασθενή; Βάση: Όλοι 10-βαθμια κλίμακα: 1= διαφωνώ απόλυτα 10= συμφωνώ απόλυτα ΚΟΙΝΟ Ο ενημερωμένος ασθενής συνεργάζεται καλύτερα με τον Γιατρό/τον Φαρμακοποιό Ο ενημερωμένος ασθενής συμμορφώνεται καλύτερα στην αγωγή Ο ενημερωμένος ασθενής είναι επικίνδυνος γιατί αποφασίζει μόνος του για την αγωγή Ο ενημερωμένος ασθενής είναι κουραστικός γιατί έχει πολλές απορίες Ο ενημερωμένος ασθενής είναι κουραστικός γιατί νομίζει ότι τα ξέρει όλα % 7* Μέσοι όροι ٤٠ ٤٦ ٤٦ ٨٦ ٨٥ 8,3 8,3 5,6 5,5 5,3 * Όσοι έδωσαν βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 7 Συμφωνώ Ουδετερότητα

49 Περίληψη

50 Φαρμακευτικές Εταιρίες ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Γιατροί Φαρμακοποιοί Κοινό

51 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τρόποι επικοινωνίας 1ο. Ιατρική επίσκεψη Συνέδρια/ ημερίδες 2ο. Βιβλιογραφία 3ο. Έντυπα σκευασμάτων Πρωτόκολλα 4ο. Διαδίκτυο Γιατροί Φαρμακευτικές Εταιρίες Αξιολόγηση «Απαραίτητη» «Τεκμηριωμένη Αξιόπιστη» Αλλά λιγότερο «Επαρκής» για τους φαρμακοποιούς απ ότι για τους γιατρούς Γιατί;;; Οι 6 στους 10 εκτιμούν ότι η επίσκεψη των ι.ε. είναι λιγότερο συχνή απ όσο θέλουν Τρόποι επικοινωνίας 1ο. Ιατρική επίσκεψη 2ο. Έντυπα σκευασμάτων 3ο. Συνέδρια/ ημερίδες 4ο. Βιβλιογραφία 5ο. Διαδίκτυο Φαρμακοποιοί

52 Καλή ποιοτικά επικοινωνία & Διαφοροποίηση νέας ΦΕ 3 2 Υποστήριξη Συνέδρια/ ημερίδες/ επιστ. εκδηλώσεις 1 3 Ενημέρωση Τεκμηριωμένη Τακτική Περιεκτική/ σύντομη Επίσκεψη Ενημερωμένοι/ επαρκείς ι.ε. Καλές διαπροσωπικές σχέσεις Ενημέρωση Ανεπαρκής/ ελλιπής 2 Μη τακτική Επίσκεψη Απαιτητικοί/ πιεστικοί ι.ε. Μη ενημερωμένοι/ ανεπαρκείς ι.ε. Έλλειψη καλών διαπροσωπικών Υποστήριξη σχέσεων Μη διοργάνωση συνεδρίων/ ημερίδων Έλλειψη υποστήριξης Γιατροί Φαρμακοποιοί Κακή ποιοτικά επικοινωνία 1

53 Γιατροί Φαρμακοποιοί Χαρακτηριστικά που πρέπει ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ένας ι.ε. 1ο 2ο 3ο 4ο Προσωπικότητα Γνώσεις Δεξιότητες Επαγγ/σμός Κυρίως. Ευγένεια Χαρακτηριστικά που πρέπει ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΙ ένας ι.ε. 1ο 2ο 3ο 4ο Κακή συμπεριφορά Έλλειψη γνώσεων Έλλειψη επαγγ/σμού Μη τακτική επίσκεψη Κυρίως. Να γίνεται πιεστικός Κυρίως. Ασυνέπεια

54 Γιατροί «Μάλλον όχι» Ναι 28% Αδιάφορο Όχι Φαρμακευτικές Εταιρίες Οι ΦΕ πρέπει να ενημερώνουν το κοινό; 4% 65% Χρόνιες παθήσεις Πρόληψη Γενικά για τα φάρμακα 50% 3% 46% Φαρμακοποιοί «Αδιάφορο» Και οι δύο ομάδες συμφωνούν ότι : οι ασθενείς τα τελευταία χρόνια είναι περισσότερο ενημερωμένοι γύρω από θέματα υγείας Χρόνια πάσχοντες Μ/Α μορφωτικού επιπέδου Νεότερης ηλικίας Χρόνιες παθήσεις Κοινό βοηθάει το γεγονός οτι οι ασθενείς σήμερα είναι πιο ενημερωμένοι Καλύτερη συμμόρφωση στην θεραπεία Καλύτερη συνεργασία με γιατρό/ φαρμακοποιό

55 Γιατροί Κοινό ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φαρμακευτικές Εταιρίες

56 Κοινό Ενημερώνεται; Πόσο συχνά; Ενημερώνεται για θέματα υγείας Κατά μέσο όρο 2-3 φορές το μήνα Από πού; Ποιον θεωρεί πιο κατάλληλο φορέα για την ενημέρωση για θέματα υγείας; Ποιες είναι οι αντιλήψεις ως προς την ενημέρωση που παρέχεται σε θέματα υγείας; Ποιες είναι οι αντιλήψεις ως προς τα σκευάσματα; Από τα ΜΜΕ και κυρίως από την τηλεόραση Το Υπουργείο Υγείας (Πολιτεία = Έγκυρος + Ουδέτερος Φορέας) ΔΕΝ υπάρχει αρκετή ενημέρωση για θέματα υγείας Η ενημέρωση των ΜΜΕ γύρω από τα φάρμακα ΔΕΝ ανταποκρίνεται τις περισσότερες φορές στην αλήθεια Υπάρχει δυσπιστία τόσο ως προς την αποτελεσματικότητα όσο και ως προς την ασφάλειά τους

57 ΚΟΙΝΟ Φ.Ε. Θεωρούνται ο κυριότερος φορέας που έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Α) Καμπάνιες των Φ.Ε. για κοινωνικά / φιλανθρωπικά θέματα Τις γνωρίζει Μόνο το 20% Η πλειοψηφία δεν θυμάται καμία ΡΟΛΟΣ Διακίνηση εμπορία φαρμάκων Παραγωγή νέων φαρμάκων Αλλά τις αξιολογεί... Αρκετά χρήσιμες Β) Τηλεφωνική επικοινωνία με τις Φ.Ε. σχετικά με τα σκευάσματα Η πλειοψηφία δεν έχει τηλεφωνήσει ωστόσο... 4:10 γνωρίζουν την δυνατότητα και 6:10 θα τους ενδιέφερε

58 Κοινό Γιατροί Συμβάλλουν περισσότερο στην βελτίωση των υπηρεσιών υγείας Γιατροί Κοινό Συνήθως δεν γράφουν τοπολλές φορές ζητάει από τον γιατρό του φάρμακο που να του γράψει ένα φάρμακο τους ζητά ο ασθενής διαφορετικό από αυτό που λαμβάνει... ΑΛΛΑ

59 ΚΟΙΝΟ ΓΙΑΤΡΟΣ Φ.Ε. Ο ενημερωμένος ασθενής ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ καλύτερα με τον Γιατρό / Φαρμακοποιό και ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ

60 Συμπεράσματα

61 Γιατροί - Φαρμακοποιοί Ιατρικός Επισκέπτης : Πιο αποτελεσματικός Πιο σημαντικός τρόπος επικοινωνίας Χαρακτηριστικά:. Προσωπικότητα. Γνώσεις. Δεξιότητες. Επαγγελματισμός Κυρίως Ευγένεια Οι ασθενείς είναι πλέον πιο ενημερωμένοι Η ενημέρωση βοηθάει στην καλύτερη συμμόρφωση Ωστόσο κατά την άποψή τους οι Φαρμακευτικές Εταιρίες δεν πρέπει να ενημερώνουν το Κοινό

62 Κοινό Ενημερώνεται για Θέματα Υγείας κυρίως από τα ΜΜΕ Αλλά κρίνει ότι......δεν υπάρχει αρκετή και σωστή ενημέρωση Και το Κοινό πιστεύει ότι ο ενημερωμένος ασθενής συνεργάζεται και συμμορφώνεται καλύτερα Και θεωρεί ως πιο κατάλληλο φορέα για την ενημέρωσή του την Πολιτεία

63 Ευχαριστούμε πολύ! Ετοιμάσθηκε από την

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ 2Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ. Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013 2η Ημέρα - Εργαστήριο

ΤΟ 2Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ. Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013 2η Ημέρα - Εργαστήριο ΤΟ 2Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013 2η Ημέρα - Εργαστήριο Στην παρουσίαση του κεντρικού ομιλητή τον «e-patient Dave» de Bronkart, προέβη κατά την έναρξη της δεύτερης μέρας του συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Υγεία στις Διαφυλικές Σχέσεις και τη Σεξουαλικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ market research 20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΕΛΛΑΔΑ 2.0 - ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MARKETING

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MARKETING ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΥΣΙΠΟΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (OTC) ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιανουάριος 2011 ΙΕΛΚΑ 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ. Λ. Κιοσές, Δρ. Γ. Δουκίδης, Δρ. Π. Βλάχος Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement

Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement Αποτελέσματα Έρευνας Outplacement 2011 Ελλάδα 2011 Πρόλογος 3 1. Σύνοψη Αποτελεσμάτων 4 2. Ταυτότητα έρευνας 6 - Μεθοδολογία - Δημογραφική Ανάλυση Δείγματος 3. Ανάλυση Αποτελεσμάτων 8 - Γνώση & Χρήση των

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Παπούλα Παναγιώτα Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Θεοφιλίδης Χρήστος Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Το σχολείο και η οικογένεια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ... 4 1.2. Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α... 6 1.3. ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ... 6 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ... 7 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

1ST OLYMPUS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUPPLY CHAINS, 1-2 OCTOBER, KATERINI, GREECE

1ST OLYMPUS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUPPLY CHAINS, 1-2 OCTOBER, KATERINI, GREECE Εφαρμογή Συστημάτων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς Μελέτη Περίπτωσης: Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων του ΑΤΕΙΘ Β. Μανώλα, Π. Τσαρούχας 2 Τμήμα Τυποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Διοίκησης Αθλητισμού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Βασίλης Γεροδήμος,

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη

Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Κατάθλιψη και Οικονομική Κρίση Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Στοιχεία για το διάστημα Ιανουάριος Ιούνιος 2011 Πρόγραμμα «αντι-στίγμα» Αθήνα, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πρόληψης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στις ψυχιατρικές θεραπευτικές και αποκαταστασιακές δραστηριότητες

Οδηγός πρόληψης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στις ψυχιατρικές θεραπευτικές και αποκαταστασιακές δραστηριότητες BURNOUT Οδηγός πρόληψης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στις ψυχιατρικές θεραπευτικές και αποκαταστασιακές δραστηριότητες (Ε Π Α Ψ Υ) Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Ψ Ν Α) Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ (SOCIAL ISOLATION) Συντάκτης: Σπυριδούλα Τσαρουχά

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ (SOCIAL ISOLATION) Συντάκτης: Σπυριδούλα Τσαρουχά ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ (SOCIAL ISOLATION) Συντάκτης: Σπυριδούλα Τσαρουχά 1 Περιεχόμενα Κοινωνική Απομόνωση 2 Συντάκτης: Σπυριδούλα Τσαρουχά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή προβλήματα συμπεριφοράς»

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή προβλήματα συμπεριφοράς» ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή προβλήματα συμπεριφοράς» Υπεύθυνος έργου: Ιωάννης Αγαλιώτης, Λέκτορας Διδακτικής Μεθοδολογίας για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή υγιούς εργασίας για τους πάσχοντες από χρόνια ασθένεια: Οδηγός καλής πρακτικής

Προαγωγή υγιούς εργασίας για τους πάσχοντες από χρόνια ασθένεια: Οδηγός καλής πρακτικής Εργασία. Κατάλληλη για όλους. Η Ευρώπη σε Κίνηση. Προαγωγή υγιούς εργασίας για τους πάσχοντες από χρόνια ασθένεια: Οδηγός καλής πρακτικής Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Προαγωγή της Υγείας στους Χώρους Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

PHARMANEWS 1 8 Χ Ρ Ο Ν Ι Α Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Σ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 8 7 / Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9. e-mail: info@pitsilidis.gr

PHARMANEWS 1 8 Χ Ρ Ο Ν Ι Α Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Σ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 8 7 / Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9. e-mail: info@pitsilidis.gr 1 8 Χ Ρ Ο Ν Ι Α Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Σ PHARMANEWS Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 8 7 / Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 (X+7) EKΔOTΩN EΦHMEPIΔEΣ ΠEPIOΔIKA ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ISSN 1106-3165 Ταχ. Γραφείο KEMΠA Αριθμός Άδειας 385/1989

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μήνυμα Δημάρχου... 3 Εισαγωγή Προέδρου Ο.Κ.Π.Α.Π.Α... 5 Α. Κρίση και Κοινωνική πολιτική... 7 Β. Γενικές παρατηρήσεις... 9 Γ. Κεντρική υπηρεσία... 10 Γ1. Οικονομικά στοιχεία Ο.Κ.Π.Α.Π.Α...

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Ν 5 Μεθοδολογικές Προτάσεις για τις Δραστηριότητες Αλληλοδιδακτικής

Παραδοτέο Ν 5 Μεθοδολογικές Προτάσεις για τις Δραστηριότητες Αλληλοδιδακτικής With the support of European Commission Παραδοτέο Ν 5 Μεθοδολογικές Προτάσεις για τις Δραστηριότητες Αλληλοδιδακτικής 1. Εφαρμογή του Προγράμματος στο Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Το Πρόγραμμα «Χτίζοντας Υγιείς

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας: Μύθος ή Πραγματικότητα

Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας: Μύθος ή Πραγματικότητα 14 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας: Μύθος ή Πραγματικότητα Παυλάκης Α. Λέκτορας Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Διεύθυνση: Οδός Κύκκου, 25, Στρόβολος, 2062

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα