ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ"

Transcript

1 ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1. Γνωρίζεται ότι το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών προτίθεται να αναθέσει σε ιδιωτικό Φορέα, τις εργασίες Καθαρισμού και Σιδερώματος Στρατωνισμού (Σεντόνια, Κουβέρτες, Μαξιλαροθήκες και λοιπά είδη Στρατωνισμού και Ιματισμού), προυπολογιζόμενου κόστους επτά χιλιά δων # 7.000,00 # ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από πιστώσεις Κρατικού Προυπολογισμού ΓΕΝ (ΚΑΕ : 0875). 2. Ενδεικτικά τα είδη των οποίων τις εργασίες καθαρισμού και Σιδερώματος προτίθεται να αναθέσει το ΝΝΑ στον Ανάδοχο, είναι τα κατωτέρω : Α/Α Είδος Ποσότητα Εβδομαδιαίως (α) 1 Σεντόνια Μαξιλαροθήκες Κουβέρτες Πικέ 50 4 Μάλλινες Κουβέρτες 5 5 Πετσέτες Προσώπου 10 6 Φόρμες Χειρουργείου 10 Σιδέρωμα (Τ1) Πλύσιμο (Τ2) 3. Τεχνικές Προδιαγραφές ως ακολούθως : α. Η Ανάδοχος Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση, ότι οι διατιθέμενς Εγκαταστάσεις Πλυντηρίων, πληρούν τις παρακάτω προυποθέσεις: (1) Πληρούν τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις του Υπουργείου Βιομηχανίας. (2) Eίναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να ενισχύουν αρχιτεκτονικά το διαχωρισμό χώρων καθαρού και ακάθαρτου ιματισμού και να υποστηρίζονται από κατάλληλο εξαερισμό. (3) Ο λειτουργικός διαχωρισμός επιτυγχάνεται με περισσότερες από μία μεθόδους, όπως αρχιτεκτονικοί φραγμοί, συστήματα αρνητικής πίεσης αέρα στους χώρους επεξεργασίας ακάθαρτου ιματισμού και θετικής ροής αέρα από τους χώρους επεξεργασίας του καθαρού ιματισμού προς εκείνους του ακάθαρτου. (4) Οι εγκαταστάσεις αερίζονται πολύ καλά με τουλάχιστον 10 αλλαγές αέρα ανά ώρα και ταυτόχρονη αναρρόφηση της απελευθερωμένης σκόνης. (5) Η αρχιτεκτονική διαρρύθμιση των εγκαταστάσεων περιλαμβάνει 3 ζώνες: (α) Ζώνη παραλαβής - προσωρινής αποθήκευσης - διαλογής ακάθαρτου ιματισμού (β) Ζώνη πλυντηρίων στεγνωτηρίων και

2 (γ) Ζώνη σιδερωτηρίων - διπλώματος - συσκευασίας - αποθήκευσης καθαρού ιματισμού. (6) Βρίσκονται στη διάθεση του προσωπικού εγκαταστάσεις για το πλύσιμο των χεριών και ντους. (7) Το πάτωμα του χώρου να είναι κατασκευασμένο από αντιστατικό ανθεκτικό υλικό ώστε να διευκολύνεται η καθαριότητα και η απολύμανση. (8) Ο χώρος καθαρίζεται με περιοδικά βάσει προγράμματος, με έμφαση στα υψηλά και δυσπρόσιτα σημεία, έτσι ώστε να ελέγχεται η συγκέντρωση σκόνης. (9) Η χρήση και συντήρηση των πλυντηρίων γίνεται με τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή. (10) Ο Ανάδοχος συνεργάζεται με συνεργείο μυοκτονίας - απεντόμωσης και την ανάλογη δραστηριότητα στις εγκαταστάσεις των πλυντηρίων - σιδερωτηρίων. (11) Η Αρμόδια Επιτροπή του Νοσοκομείου που θα διενεργήσει το διαγωνισμό, θα μεταβεί στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου για να ελέγξει εάν πληρούνται οι ζητηθείσες προδιαγραφές. Επίσης μετά την ανάληψη του έργου, η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου καθώς και η Επιτροπή που θα ορισθεί για την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, μπορούν κατά βούληση να προβούν σε αιφνιδιαστικούς ελέγχους των εγκαταστάσεων του Αναδόχου και της συνολικής διαχείρισης του ιματισμού. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει το έργο της Επιτροπής χωρίς να προβάλλει αντιρρήσεις, και βεβαίως να συμμορφωθεί με τις όποιες παρατηρήσεις του γίνουν. β. Απομάκρυνση Ακάθαρτου Μολυσματικού. (1) Η Ανάδοχος Εταιρεία θα παραλαμβάνει τον ακάθαρτο και μολυσματικό ιματισμό, από εξουσιοδοτημένο προσωπικό Ιματιοπλυντηρίων ΝΝΑ. Η παραλαβή θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής ειδοποίησης και όχι αργότερα 1 εργάσιμης ημέρας και υπό την επίβλεψη της Επιτροπής του ΝΝΑ καλής εκτέλεσης. (2) Η παραλαβή και μεταφορά προς και από τις εγκαταστάσεις του Αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη, έξοδα, προσωπικό και μεταφορικά μέσα του ιδίου. (3) Η Ανάδοχος Εταιρεία υποχρεούται χωρίς να προβάλλει αντιρρήσεις, να παραλάβει και ακάθαρτο ιματισμό που φέρει την ένδειξη «μολυσμένος», δηλαδή που είναι εμποτισμένος με αίμα ή άλλα βιολογικά υγρά, καθώς και αυτός που προέρχεται από ασθενείς με λοίμωξη, τέτοια που να αποτελεί δυνητικό παράγοντα κινδύνου για το προσωπικό και τους υπόλοιπους ασθενείς. Κάθε άρνηση του Αναδόχου για παραλαβή τέτοιου ιματισμού, θα τιμωρείται με ανάλογη οικονομική ρήτρα. (4) Η απομάκρυνση του ακάθαρτου ιματισμού (όπως και η παροχή καθαρού), θα γίνεται όταν απαιτείται κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή. Οι διαδικασίες της παράδοσης παραλαβής λαμβάνουν χώρα κατά τις ώρες 9-12 π.μ. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση του καθαρού ιματισμού αποτελεί παράβαση των όρων της σύμβασης. (5) Η τοποθέτηση του ακάθαρτου ιματισμού θα γίνεται, από Προσωπικό των οικείων Τμημάτων ΝΝΑ, μέσα σε νάιλον ανθεκτικούς σάκους ή σε ειδικούς υφασμάτινους, καλά κλεισμένους και στεγανούς, ώστε να αποφεύγονται οι διαρροές. Εν λόγω συσκευασίες παραδίδονται από τον Ανάδοχο αχρεωστήτως.

3 (6) Η τοποθέτηση του μολυσμένου ιματισμού θα γίνεται, από Προσωπικό των οικείων Τμημάτων ΝΝΑ, σε υδατοδιαλυτούς σάκους, με ειδική σήμανση (σήμα βιοεπικινδυνότητας ή κατάλληλη αυτοκόλλητη ετικέτα κλπ) και μάλιστα σε διπλό σάκο για περαιτέρω προστασία από τυχόν διαρροές. Εν λόγω συσκευασίες παραδίδονται από τον Ανάδοχο αχρεωστήτως. (7) Οι σάκοι με τον ακάθαρτο ιματισμό φορτώνονται σι τροχήλατο όχημα προκειμένου να μεταφερθούν στο αυτοκινούμενο μεγάλο όχημα. Το τροχήλατο αυτό όχημα θα προσκομιστεί από τον Ανάδοχο, επί δανεισμώ. (8) Σε περίπτωση που απαιτείταθι μόνο πλύσιμο ή μόνο σιδέρωμα, η ομαδοποίηση θα γίνεται αναλόγως με τα ανωτέρω. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει ένα σύστημα ασφαλούς ταξινόμησης. γ. Διαλογή και χειρισμός του ακάθαρτου ή μολυσμένου ιματισμού στο χώρο των πλυντηρίων. (1) Η διαλογή του ακάθαρτου ή μολυσμένου ιματισμού (ταξινόμηση ανάλογα με τον κύκλο πλυσίματος που απαιτεί κάθε είδος) θα πρέπει να αποφεύγεται. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, να γίνεται μόνο στο χώρο των πλυντηρίων και με τη λήψη κατάλληλων προφυλάξεων, από Αρμόδιο Προσωπικό ΝΝΑ. (2) Η διαλογή του ακάθαρτου ιματισμού να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αναταράσσεται ή να τινάζεται και να μην δημιουργείται σκόνη. (3) Στο μολυσμένο ιματισμό να μη γίνεται διαλογή. δ. Πλύσιμο στέγνωμα σιδέρωμα του ιματισμού από τον Ανάδοχο (στις εγκαταστάσεις του). (1) Το πλύσιμο και σιδέρωμα θα γίνεται από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο προσωπικό. (2) Το πλύσιμο στοχεύει στην αφαίρεση των ρύπων, έτσι ώστε ο ιματισμός να είναι ασφαλής από υγιεινής άποψης και η όψη του να είναι ευχάριστη αισθητικά. (3) Τα πλυντήρια πρέπει να διαθέτουν θερμόμετρα που να δείχνουν την ακριβή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια όλου του κύκλου πλυσίματος και δείκτες ελέγχου καλής λειτουργίας. (4) Το νερό που χρησιμοποιείται για το πλύσιμο του ιματισμού πρέπει να προέρχεται από το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης της περιοχής. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση (γεώτρηση κλπ) θα πρέπει να προσκομιστούν από τον Ανάδοχο, βεβαιώσεις από αρμόδια υπηρεσία ή πιστοποιημένο εργαστήριο που να πιστοποιούν την καταλληλότητά του. (5) Αρχικά συνιστάται πρόπλυση του ιματισμού με κρύο ή χλιαρό νερό για να επιτυγχάνεται διείσδυση του νερού στις υφασμάτινες ίνες και απομάκρυνση των ξένων ουσιών και των μικροβίων. (6) Κατά τη διάρκεια της πρόπλυσης επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του μικροβιακού φορτίου και ευκολότερη απομάκρυνση των οργανικών ρύπων. Όταν η πλύση ξεκινά με ζεστό νερό τα πρωτεϊνικά κατάλοιπα μονιμοποιούνται, με αποτέλεσμα το ύφασμα να μένει λεκιασμένο και μετά το πλύσιμο. (7) Συνιστάται πλύση του ιματισμού σε θερμοκρασία >71 C (και πάντως όχι > 90 C γιατί καταστρέφεται ο ιματισμός) και για χρόνο > 25

4 λεπτά. Η παρουσία ζεστού νερού και απορρυπαντικού καταστρέφει το μικροβιακό φορτίο, ενώ η προσθήκη χλωρίνης ( ppm) μειώνει περαιτέρω την παρουσία μικροοργανισμών. (8) Η πλύση μπορεί να γίνει και σε χαμηλότερες θερμοκρασίες (22-50 C) με την προϋπόθεση ταυτόχρονης (με το απορρυπαντικό) χρήσης χλωρίνης ή άλλου κατάλληλου απολυμαντικού σκευάσματος στην προβλεπόμενη συγκέντρωση. (9) Απαιτείται η χρήση μαλακτικού στον τελευταίο κύκλο ξεβγάλματος, διότι εκτός από απαλότητα και ευχάριστη οσμή, αφήνει στον ιματισμό μια επίστρωση που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων. (10) Όλα τα απορρυπαντικά, λευκαντικά, απολυμαντικά και μαλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο, θα πρέπει να είναι σκευάσματα με την ανάλογη έγκριση του Γενικού Χημείου του Κράτους. Μάλιστα ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, τόσο κατάσταση των χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων με τις ανάλογες εγκρίσεις, όσο και δείγμα αυτών για αξιολόγηση από την επιτροπή που θα διενεργήσει το διαγωνισμό. (11) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα που οφείλεται σε κάποιο από τα χρησιμοποιούμενα σκευάσματα (ανεπαρκής καθαρισμός, φθορά, ξέβαμμα, αλλεργία, ερεθισμός), το Νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει την άμεση αντικατάσταση του. (12) Ο καθαρός ιματισμός πρέπει να στεγνώσει και να σιδερώνεται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα διότι η υγρασία αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα ανάπτυξης μικροβίων. (13) Ο πλυμένος ιματισμός θα οδηγείται στις εγκαταστάσεις του σιδερωτηρίου υποχρεωτικά με κυλιόμενους ιμάντες ή με τροχήλατους καθαρούς κάδους. (14) Ο ιματισμός του χειρουργείου να πλένεται σε χωριστή πλύση, κατά προτίμηση στο τέλος της ημέρας. το ίδιο ισχύει και για οποιοδήποτε άλλο είδος ιματισμού με ιδιαίτερα βαρύ φορτιού ρύπων. (15) Οι στολές εργασίας του προσωπικού επίσης να πλένονται σε χωριστή πλύση και κατά προτίμηση στην αρχή της ημέρας. (16) Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η ανάμιξη ιματισμού του νοσοκομείου μας κατά την πλύση ή το στέγνωμα με ιματισμό άλλου νοσοκομείου ή χώρου εστίασης που εξυπηρετεί ο ανάδοχος. (17) Ο ιματισμός πρέπει να αφήνεται να στεγνώσει και μετά το σιδέρωμα, ιδιαίτερα αν η διαδικασία γίνεται με ατμό, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος πολλαπλασιασμού τυχόν μικροβίων που έχουν παραμείνει, αλλά και να μην καταλήγει ο ιματισμός στο χρήστη νωτισμένος. (18) Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον ποιοτικό έλεγχο του φρεσκοπλυμένου, καθαρού ιματισμού. Σε κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνεται παραμονή ρύπων ή / και παρουσία ξένων σωμάτων (τρίχες, πήγματα αίματος κλπ), ο ιματισμός παρακρατείται και ακολουθεί νέο κύκλο πλύσης, με ταυτόχρονη ενημέρωση του τμήματος από όπου εστάλη, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, επιστρέφεται δε εντός 24ώρου και ενημερώνεται σχετικά το ΝΝΑ. Επίσης ο ιματισμός που διαπιστώνεται ότι χρειάζεται επιδιόρθωση (σκισμένος), συσκευάζεται χωριστά και επιστρέφεται στο Νοσοκομείο, που θα μεριμνά για την επιδιόρθωση ή την απόσυρσή του. (19) Σε περίπτωση που από την Επιτροπή ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής του ΝΝΑ, διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα που οφείλεται σε κάποιο από τα χρησιμοποιούμενα σκευάσματα (ανεπαρκής καθαρισμός, φθορά, ξέβαμμα, αλλεργία, ερεθισμός), το Νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει την άμεση αντικατάσταση του.

5 ε. Χειρισμός καθαρού ιματισμού από τον Ανάδοχο. (1) Ο καθαρός ιματισμός πρέπει να επιδέχεται όσο το δυνατόν λιγότερους χειρισμούς, να τυλίγεται είτε σε ειδικό χαρτί, είτε σε σελοφάν, είτε σε καθαρή διαφανή σακούλα (σε πακέτα των 10 ή των 20 τεμ) μιας χρήσης και να αποθηκεύεται σε καθαρό, κλειστό χώρο χωρίς υγρασία, σκόνη και παράσιτα μέχρι τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο. Εν λόγω συσκευασίες διατίθενται από τον Ανάδοχο αχρεωστήτως. (2) Οι αποθηκευτικοί χώροι της Αναδόχου Εταιρείας για τον καθαρό ιματισμό, οφείλουν να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, με απολυμαντικό σκεύασμα ευρέως φάσματος. στ. Μεταφορά του καθαρού ιματισμού προς την Κεντρική Ιματιοθήκη. (1) Η διαδικασία παράδοσης του καθαρού ιματισμού να προηγείται της συγκομιδής του ακάθαρτου ιματισμού. (2) Η παράδοση καθαρού ιματισμού να γίνεται το μέγιστο σε 2 εργάσιμες ημέρες από τη στιγμή που παραλήφθηκε ως ακάθαρτος ή και ασιδέρωτος. (3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει τον καθαρό και κατάλληλα συσκευασμένο ιματισμό προς τα κατά τόπους Τμήματα του Νοσοκομείου, συνοδεία υπαλλήλου από το οικείο Γραφείο Ιματισμού. Απαραίτητη θεωρείται η παρουσία δεύτερου υπαλλήλου της αναδόχου εταιρείας για την παράδοση του καθαρού ιματισμού, διαφορετικού από την υπάλληλο που θα διενεργεί τη συγκομιδή του ακάθαρτου ιματισμού. (4) Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του καθαρού ιματισμού θα γίνεται με ευθύνη του υπολόγου της κεντρικής ιματιοθήκης ΝΝΑ, και της Επιτροπής ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής του ΝΝΑ και της Αναδόχου Εταιρείας, με την επίδειξη και των ανάλογων συνοδευτικών πρωτοκόλλων παράδοσης-παραλαβής, που θα συμπληρώνονται εις διπλούν. Κάθε μη τεκμηριωμένη αριθμητική διαφορά μεταξύ ακάθαρτου ιματισμού που παραδόθηκε και καθαρού ιματισμού που παραλήφθηκε, θα αναφέρεται στο Γραφείο Ιματισμού και στην ΔOY/NNA. H απώλεια ιματισμού θα βαρύνει τον Ανάδοχο. (5) Σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί φθορά στον καθαρό ιματισμό από υπαιτιότητα του αναδόχου (ξέβαμμα κλπ), αυτό καταγράφεται σε ειδικό έντυπο, ενημερώνεται η επιτροπή που παρακολουθεί τη καλή εκτέλεση του έργου και το ανάλογο κόστος, προσδιοριζεται από το Nοσοκομείο, βαρύνει τον ανάδοχο και περικόπτεται από το αντίστοιχο μηνιαίο τιμολόγιό του. (6) Ο καθαρός ιματισμός μεταφέρεται με όχημα του Αναδόχου, ανεξάρτητο από αυτό που χρησιμοποιείται για την μεταφορά του ακάθαρτου ιματισμού. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, κρίνεται απαραίτητος ο απόλυτος διαχωρισμός του ίδιου οχήματος σε δύο πλήρως ανεξάρτητα διαμερίσματα, για την τοποθέτηση του καθαρού και ρυπαρού ιματισμού αντίστοιχα, μεταξύ των οποίων δε θα υπάρχει καμία επικοινωνία. (7) Για τη μεταφορά του συσκευασμένου καθαρού ιματισμού από το όχημα του αναδόχου προς τα τμήματα, ο ιματισμός τοποθετείται σε κλειστό τροχήλατο όχημα, που παρέχεται επί δανεισμώ από τον Ανάδοχο, διαφορετικό από αυτό που χρησιμοποιείται για την περισυλλογή του ακάθαρτου ιματισμού, το οποί και θα προσκομίσει ο ανάδοχος.

6 ζ. Προστασία των υπαλλήλων της Αναδόχου Εταιρείας, στους χώρους των πλυντηρίων/εγκαταστάσεων του. (1) Η Ανάδοχος Εταιρεία θα προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση για τα κάτωθι : α. Οι εργαζόμενοι προστατεύονται με τα κατάλληλα μέσα (πλαστικά γάντια, πλαστική ποδιά, σκούφο και μάσκα). Τα προστατευτικά γυαλιά δεν συστήνονται γιατί ο κίνδυνος εκτόξευσης σταγονιδίων από τον ιματισμό στους βλεννογόνους του ματιού είναι πολύ μικρός. Κατά περίπτωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πλαστικές μπότες. β. Τα χρησιμοποιούμενα γάντια είναι μίας ή πολλαπλών χρήσεων. Στην τελευταία περίπτωση, θα πρέπει να πλένονται μετά από κάθε χρήση και να στεγνώνουν πολύ καλά πριν επαναχρησιμοποιηθούν. Να μην χρησιμοποιούνται ποτέ τα ίδια γάντια κατά το χειρισμό του καθαρού και του ακάθαρτου ιματισμού, αλλά οπωσδήποτε διαφορετικά για την κάθε περίπτωση. (2) Μετά την αφαίρεση των γαντιών πραγματοποιείται καλό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι, αλλά και επάλειψη με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα. (3) Η προστατευτική ενδυμασία αφαιρείται μετά το χειρισμό του ακάθαρτου ιματισμού. Σε καμιά περίπτωση δεν φοριέται η ίδια και κατά το χειρισμό του καθαρού ιματισμού. (4) Οι στολές εργασίας αλλάζονται καθημερινά. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται στολές πολλαπλών χρήσεων, θα πρέπει να πλένονται καθημερινά και να αντικαθίστανται με μία καθαρές. (5) Στο χώρο των πλυντηρίων απαγορεύεται το κάπνισμα καθώς και η κατανάλωση τροφίμων και ποτών. (6) Διαθέτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που να αποδεικνύουν τον εμβολιασμό του απασχολούμενου προσωπικού για ηπατίτιδα Β, πολιομυελίτιδα, τέτανο και φυματίωση (BCG), ή την πρόσφατη διενέργεια φυματινοαντίδρασης Mantoux. Και την αξιολόγηση της. Επί συμβάντος που εκθέτει σε κίνδυνο το τυχόν ανεμβολίαστο προσωπικό, η ευθύνη θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. (7) Τα Βιβλιάρια Υγείας των εργαζόμενων στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου, είναι ανανεωμένα και θεωρημένα από την αρμόδια ελεγκτική αρχή και διαθέσιμα προς επίδειξη σε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο ή στην Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου. η. Η Αρμόδια Επιτροπή του Νοσοκομείου που θα διενεργήσει το διαγωνισμό, θα μεταβεί στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου για να ελέγξει εάν πληρούνται οι ζητηθείσες προδιαγραφές. Επίσης μετά την ανάληψη του έργου, η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου καθώς και η Επιτροπή που θα ορισθεί για την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, μπορούν κατά βούληση να προβούν σε αιφνιδιαστικούς ελέγχους των εγκαταστάσεων του Αναδόχου και της συνολικής διαχείρισης του ιματισμού. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει το έργο της Επιτροπής χωρίς να προβάλλει αντιρρήσεις, και βεβαίως να συμμορφωθεί με τις όποιες παρατηρήσεις του γίνουν. θ. Αξιολόγηση προσφορών. (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει αναλυτικό φύλλο

7 συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού και μάλιστα να αναφέρει ρητά τα σημεία στα οποία αποκλίνει από αυτές, ώστε να αξιολογηθούν ανάλογα από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. (2) Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει σε έναν ανάδοχο, για το σύνολο των υπηρεσιών και των ειδών ιματισμού (Σεντόνια, Κουβέρτες, Μαξιλαροθήκες κλπ) και συγκεκριμένα σε αυτόν που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή συνολικά (η οποία θα είναι το άθροισμα των γινομένων του αριθμού των τεμαχίων ανά είδος επί την τιμή του είδους) του ενδεικτικού πίνακα παραγράφου (2). Δηλαδή Σ = (a x T1) + (a x T2) + (b x T1) + (b x T2) + (γ x T1) + (γ x T2) + (δ x T1) + (δ x T2) + (ε x T1) + (ε x T2) + (στ x T1) + (στ x T2). 4. Ολοι οι ανωτέρω όροι θεωρούνται απαράβατοι. 5. Παρατηρήσεις : α. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες εταιρείες εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την αναφερόμενη ημερομηνία δημοσίευσης, να αποστείλουν ενσφράγιστη προσφορά στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΝΝΑ) στην διεύθυνση Δεινοκράτους 70, Τ.Κ , Αθήνα. Στον κατατιθέμενο φάκελλο να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού (Αρ. φακέλλου και θέμα). β. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που θα παραληφθούν μετά την παρέλευση της ως άνω αναφερόμενης ημερομηνίας. γ. Στον ανωτέρω φάκελο της προσφοράς θα περιλαμβάνονται : (1). Φάκελος " Δικαιολογητικών " και Τεχνικής Προσφοράς. (2). Φάκελος " Οικονομικής Προσφοράς ". δ. Στον φάκελλο Δικαιολογητικών να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: (1) Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι: (α) Οι υποψήφιοι προμηθευτές είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. (β) Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. (γ) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, της περίπτωσης (3) του εδαφίου Α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι σύμφωνες με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής. ε. Στον φάκελλο της Οικονομικής Προσφοράς να αναγράφονται οπωσδήποτε : (1) Η προσφερόμενη τιμή άνευ και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αναλυτικά ανά είδος Στρατωνισμού και είδους Υπηρεσίας. (2) Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς.

8 στ. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών από την επομένη της λήξης της δημοσίευσης. ζ. Κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με βάση τη συνολική χαμηλότερη τιμή. η. Στη συνολική τιμή θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις του Πολεμικού Ναυτικού 6,144%, η παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος 8% καθώς και ο αναλογούν ΦΠΑ. θ. Η σύμβαση θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους ή μέχρι εξαντλήσεως του προυπολογιζόμενου ποσού των ευρώ. ι. Χρόνος αναλήψεως εργασιών άμεσος, μετά από κατακύρωση του μειοδότη. ια. Ποινικές Ρήτρες Η Υπηρεσία θα συμπεριλάβει ως όρο στην σύμβαση που θα συνάψει με τον Ανάδοχο την επιβολή εις βάρος του τελευταίου ποινικής ρήτρας σε περίπτωση μη προσήκουσας ή ακριβόχρονης εκπλήρωσης των συμβατικών συμφωνηθέντων από μέρους του αναδόχου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο (6) άρθρο 12 του Π.Δ. 118/07. Επιπλέον, ο ΕΟΕ δύναται να επιβάλει τις εξής κυρώσεις : σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της παραγράφου 3 ανωτέρω, επιβάλλεται πρόστιμο 500 στην πρώτη αθέτηση, 1000 στην δεύτερη και κήρυξη έκπτωτου στην τρίτη. ιβ. Κατά τα λοιπά και σε ότι δεν καθορίζεται στην παρούσα ανακοίνωση, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/07. ιγ. Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε : (1) Διαδικασίες Διαγωνισμού : Υποπλοίαρχος (Ο) Α. Σπέγγος Π.Ν. (τηλ ). (2) Τεχνικές προδιαγραφές απαιτουμένων υλικών : Αντιπλοίαρχος (ΥΝ) Μ. Ψαροπούλου Π.Ν. (τηλ ). Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) Ε. Νεονάκης ΠΝ Διευθυντής ΝΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 11/2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 11/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546 43 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 886.300,

Διαβάστε περισσότερα

παροχής υπηρεσιών πλύσης του ιματισμού του νοσοκομείου από εξωτερικό συνεργάτη. Σύμφωνα με την Ημερήσια Απόφαση με Αριθμ.Πρωτ.21280/20.11.

παροχής υπηρεσιών πλύσης του ιματισμού του νοσοκομείου από εξωτερικό συνεργάτη. Σύμφωνα με την Ημερήσια Απόφαση με Αριθμ.Πρωτ.21280/20.11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 29/3/2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» Ν.Π.Δ.Δ Προς τη Διεύθυνση του Νοσοκομείου (υπόψη Γραφείου Υλικού) ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να κατατεθεί: Α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002942741 2015-07-29

15PROC002942741 2015-07-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 29.07.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 6846 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ι. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΑΘΗΝΑ 2007 2 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ Α., Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Ε Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Η

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Ε Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ) CPV 98310000-9

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ) CPV 98310000-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : ΦΑΝΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Τηλ.: 210 3501536 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Άρθρο 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» Ημερομηνία 14/07/2014 Α. Π. 41399 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων που στεγάζεται το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑTTIΚΗΣ Γ.Ν.Α. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154, 115 27 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΤΗΛ. & FAX: 210 77 89 345 Αθήνα:---------- ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ : Γ.Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002888069 2015-07-02

15PROC002888069 2015-07-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ: 2/7/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 13264 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν. Μεσσηνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Γ.Ν. Μεσσηνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Θεσσαλονίκη: 29 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ :5039

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Θεσσαλονίκη: 29 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ :5039 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη 2 Τ.Θ. 181 83 - Τ.Κ. 540 07 ------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 18/08/2014 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:18038 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 18/08/2014 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:18038 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002214081 2014-08-01

14PROC002214081 2014-08-01 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά 01.08.2014 3 η Δ.Υ.ΠΕ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθ. Πρωτ.: 6291 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Μαυριωτίσσης Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ» Σατ. Γιεύθσνζη : Μοσρνιές Κσδωνίας

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ» Σατ. Γιεύθσνζη : Μοσρνιές Κσδωνίας ΑΓΑ: ΩΘΑ046907Σ-Β0Λ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ» Υαληά, 30-10-2014 Σατ. Γιεύθσνζη : Μοσρνιές Κσδωνίας Σατ. Κωδ. : 73300 Αξ. πξση. 20487 Πληροφορίες : ΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 8-5-2012 Τμήμα: Οικονομικής διαχείρισης και προμηθειών Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2/17/4401 Σ. 1078 Θεσσαλονίκη, 11 Mαρ 2015 ΠΡΟΣ :

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2/17/4401 Σ. 1078 Θεσσαλονίκη, 11 Mαρ 2015 ΠΡΟΣ : ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακα Αποδεκτών 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2/17/4401 Σ. 1078 Θεσσαλονίκη, 11 Mαρ 2015 ΘΕΜΑ: ηµοσιεύσεις - Ανακοινώσεις ΣΧΕΤ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9ο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ''ΛΑΪΚΟ' ΘΕΜΑ 2 ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών του ενιαίου διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας. Η Πρόεδρος του.σ. υποβάλλει προς τα µέλη του.σ. την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 015/7/Π2/2012

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 015/7/Π2/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783167 2015-05-18

15PROC002783167 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Πάτρα 18-5-2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ: 14367 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Πάτρα 21-4-2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ: 11533 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομηνία 05-05-2014 Α.Π. 2302 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013)

(Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Τηλ. (2313) 312.229 Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

06-02-2014 07-02-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ

06-02-2014 07-02-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 4-2-14 Αριθμ. Πρωτ: 3354 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (CPV:90910000-9) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.200.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας με βάση:

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας με βάση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Ταχ. Δ/νση: περιοχή Μεζούρλο, ΤΘ 1425, ΤΚ 41110,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 1/2010

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 22/12/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 23 04 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 13363 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα