Χηφιακός Δορυφορικός Δέκτης ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χηφιακός Δορυφορικός Δέκτης ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ"

Transcript

1 Χηφιακός Δορυφορικός Δέκτης ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ

2 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ ΑΥΑΛΕΙΑ ΕΙΑΓΨΓΗ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗΛΕΦΕΙΡΙΣΗΡΙΟ ΠΡΟΟΧΗ ΠΙΨ ΠΛΕΤΡΑ ΤΝΔΕΕΙ ΒΑΙΚΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ ΕΚΚΙΝΗΗ ΔΕΚΣΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΠΟΜΕΝΟ / ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΕΝΣΑΗ ΗΦΟΤ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ ΠΛΗΚΣΡΑ ΙΓΗ ΗΦΟΤ ΠΑΤΗ ΑΝΑΚΛΗΗ ΛΙΣΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΨΝ ΗΦΟ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ EPG TV/RADIO ΛΙΣΕ ΚΑΝΑΛΙΨΝ ΦΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΣΗ ΤΠΝΟΤ ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΙΔΑ ΣΗΛΕΚΕΙΜΕΝΟ ΤΠΟΣΙΣΛΟΙ ΕΤΡΕΗ ZOOM TV/RCV ΜΕΝΟΤ ΕΞΟΔΟ VIDEO ΕΞΟΔΟ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΑΝΑΛΙΨΝ TV Ομαδοποίηση Επιλογές

3 9.1.3 Μετακίνηση Κλείδωμα Διαγραφή Παράλειψη και Μετονομασία Εύρεση ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΓΑΠΗΜΕΝΨΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΟΡΤΥΟΡΟΤ ΔΟΡΤΥΟΡΟ ΣΤΠΟ LNB DISEQC POSITIONER ΣΟΝΟ 22KΗz /12V TONEBUSRT ΠΟΛΨΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ TP ΑΠΛΗ ΑΝΙΦΝΕΤΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΝΙΦΝΕΤΗ AUTO DiSEqC ΣΤΥΛΗ ΑΝΙΦΝΕΤΗ ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΟΔΗΓΟ ΔΟΡΤΥΟΡΨΝ ΕΠΙΓΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ (ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΗ) ΕΠΙΛΟΓΕ ΓΛΨΑ ΓΟΝΙΚΟ ΕΛΕΓΦΟ ΡΤΘΜΙΕΙ ΨΡΑ ΦΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΣΗ ΕΛΕΓΦΟ Α/V ΑΛΛΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΡΤΘΜΙΕΙ ΜΕΝΟΤ OSD ΤΣΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΕΡΓΟΣΑΙΑΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΕΡΓΟΣΑΙΑΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΑΓΡΑΥΨΝ ΟΛΨΝ ΣΨΝ ΚΑΝΑΛΙΨΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΜΕΨ USB ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟ USB ΠΑΙΦΝΙΔΙΑ TETRIS

4 13.2 SNAKE OTHELLO ΤΠΟΔΟΦΕ ΑΠΟΚΡΤΠΣΟΓΡΑΥΗΗ ΡΤΘΜΙΕΙ CA ΤΠΟΔΟΦΗ CI USB ΛΙΣΑ ΑΡΦΕΙΨΝ ΑΡΦΕΙΑ ΕΓΓΡΑΥΗ ΑΡΦΕΙΑ MP ΑΡΦΕΙΑ IMAGE SOFTWARE ΟΛΑ ΔΙΑΦΕΡΙΗ ΕΓΓΡΑΥΨΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΑΠΟΘΗΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΨΡΟΤ ΡΤΘΜΙΗ PVR ΕΛΕΓΦΟ ΣΑΦΤΣΗΣΑ USB ΙΝΣΕRNET ΡΤΘΜΙΕΙ ΣΟΠΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ HTTP ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ FTP FTP ΝΕΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΙΟΣΑΘΜΙΣΗ TIME SHIFT ΕΓΓΡΑΥΗ ΕΠΙΛΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΨΝ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ...39 Κατασκευάστηκε υπό την άδεια της Dolby Laboratories. Tα σύμβολα Dolby και διπλού D είναι κατοχυρωμένα από την Dolby Laboratories. 4

5 1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ ΑΥΑΛΕΙΑ Ο δέκτης έχει κατασκευαστεί για να τηρεί τις προδιαγραφές των διεθνών κανονισμών ασφαλείας. Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας. ΣΡΟΥΟΔΟΙΑ: V 50/60Hz ΤΠΕΡΥΟΡΣΨΗ: Μην υπερφορτώνεται την πρίζα, την επέκτασή της ή το πολύπριζο με πολλές συσκευές, καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας. ΤΓΡΑ: Κρατήστε τα υγρά μακριά από τον δέκτη. Μην τοποθετείτε κοντά του βάζα, σκεύη με νερό, ενυδρεία, κτλ. ΚΑΘΑΡΙΜΟ: Αφού αποσυνδέσετε τον δέκτη από το ρεύμα, μπορείτε να τον καθαρίσετε με ένα μαλακό πανί ελαφρώς υγραμένο. ΑΕΡΙΜΟ: Οι οπές και τα ανοίγματα στο καπάκι του δέκτη παρέχονται για τον αερισμό του και την αποφυγή υπερθέρμανσης. Μην τα καλύπτετε με αντικείμενα ή άλλες συσκευές που μπορεί να τοποθετήσετε πάνω από τον δέκτη. Μην τοποθετείτε τον δέκτη κοντά σε πηγές θέρμανσης. Μην τοποθετείτε άλλες συσκευές από πάνω του. ΕΠΕΚΣΑΕΙ: Μην χρησιμοποιήσετε επεκτάσεις στον εξοπλισμό του δέκτη, που δεν προτείνονται, καθώς μπορεί να προκαλέσετε βλάβη. ΤΝΔΕΗ ΜΕ ΚΑΣΟΠΣΡΟ: Αποσυνδέστε τον δέκτη από το ρεύμα, πριν τον συνδέσετε με το καλώδιο που έρχεται από το LNB. Τπάρχει κίνδυνος καταστροφής του LNB. ΤΝΔΕΗ ΜΕ TV: Αποσυνδέστε τον δέκτη από το ρεύμα, πριν τον συνδέσετε με την TV. Τπάρχει κίνδυνος καταστροφής της TV. ΓΕΙΨΗ: Σο καλώδιο του LNB πρέπει να είναι γειωμένο στην γείωση του συστήματος. ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ: Ο δέκτης πρέπει να τοποθετείται εσωτερικά και να μην έρχεται σε απευθείας επαφή με την ηλιακή ακτινοβολία και την βροχή. 5

6 2. ΕΙΑΓΨΓΗ ας ευχαριστούμε για την αγορά του δέκτη. Ο HD δέκτης είναι πλήρως συμβατός με το διεθνές πρότυπο DVB, και μπορώ να αναπαράγει πληροφορίες που εκπέμπονται μέσω αυτού, όπως ψηφιακό video και ήχο, πληροφορίες προγράμματος και teletext. Έτσι, μπορείτε να λάβετε και παρακολουθήσετε ψηφιακά, μουσική, ειδήσεις, ταινίες, αθλητικά και οτιδήποτε άλλο μεταδίδεται από τους δορυφόρους που λαμβάνετε. Παράλληλα, μπορείτε να διασκεδάσετε με τα παιχνίδια του δέκτη. Ο δέκτης παρέχει αυτόματη και χειροκίνητη ανίχνευση καναλιών, υποστηρίζει DiSEqC 1.0, 1.2 και USALS, για μετακίνηση κεραίας και στη μνήμη του μπορεί να αποθηκεύσει κανάλια TV και Radio. Παρέχει Λίστες αγαπημένων καναλιών και λειτουργίες κλειδώματος, διαγραφής, μετακίνησης και ταξινόμησης καναλιών. Σα μοντέρνα μενού του υποστηρίζουν διάφορες γλώσσες. Όλες οι λειτουργίες επιτελούνται με το τηλεχειριστήριο και μερικές με τα πλήκτρα της πρόσοψης. Είναι εύκολος στη χρήση και μπορεί να αναβαθμιστεί με μελλοντικά χαρακτηριστικά. Θα πρέπει βέβαια να γνωρίζετε ότι τα νέα λογισμικά μπορεί να αλλάξουν τις λειτουργίες του δέκτη. Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες με τις λειτουργίες του δέκτη σας, απευθυνθείτε στο αντίστοιχο κεφάλαιο του εγχειρίδιου χρήσης και στην περιοχή Επίλυση Προβλημάτων. Σο εγχειρίδιο χρήσης παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την ορθή λειτουργία του HD δέκτη. 3. ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ υμβατότητα με MPEGy DVB-S / DVB-S2 (H.264) HD κανάλια (TV και Radio) Πολύγλωσσα μενού Εναλλαγή καναλιών σε λιγότερο από 1 second Επεξεργασία Λίστας Καναλιών Επεξεργασία Λίστας Αγαπημένων Μενού επί της οθόνης OSD) True-color Λειτουργία Picture In Graphic (PIG) Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος (EPG) Τποστήριξη Τποτίτλων Τποστήριξη Teletext VBI Κλείδωμα καναλιού ανά κανάλι ή κατηγορία προγράμματος Μετακίνηση Λογισμικού και Ρυθμίσεων από τον δέκτη σε άλλο ίδιο δέκτη Παιχνίδια Έξοδος ψηφιακού ήχου S/PDIF με Dolby digital bitstream output DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 και USALS Έξοδος HDMI για HD Video/Audio Θύρα USB 2.0 Οθόνη VFD με αναγραφή πληροφοριών καναλιού Ρολόι Πραγματικού Φρόνου (RTC, Real-Time-Clock) Λειτουργία εγγραφής Time Shift Λειτουργίες PVR Εγγραφή ενός καναλιού και ταυτόχρονα εγγραφή Time Shifting κάποιου άλλου 6

7 4. ΣΗΛΕΦΕΙΡΙΣΗΡΙΟ POWER: Για να ανοίξετε ή κλείσετε τον δέκτη. MUTE: Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας ιγής. ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ ΠΛΗΚΣΡΑ: Για άμεση επιλογή καναλιού ή αλλαγή παραμέτρων στα μενού. (TV / RADIO): Εναλλαγή μεταξύ καναλιών TV και Radio. (ZOOM): Πατήστε το πλήκτρο ζουμ όσες φορές χρειάζεται για μεγέθυνση από X1 έως X16. (ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟ): Επιστροφή σε προηγούμενο μενού ή κατάσταση. AUDIO: Για επιλογή κατάστασης ήχου (Left, Right, Stereo) TV/RCV: Εναλλαγή τηλεχειριστηρίου για λειτουργία TV ή δέκτη. i (ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ): Απεικονίζει πληροφορίες για την λήψη και το πρόγραμμα των καναλιών. EPG: Απεικόνιση τον ηλεκτρονικό οδηγό προγραμμάτος. MENU: Εμφανίζει το Κυρίως Μενού στην οθόνη ή επιστρέφει σε προηγούμενη καρτέλα μενού ή κατάσταση. EXIT: Ακυρώνει την επιλογή χρήστη και επιστρέφει σε προηγούμενη καρτέλα μενού. OK: Επιλογή υπομενού ή επιβεβαίωση επιλογής. <, > KEY: Για ρύθμιση έντασης ήχου ή μετακίνηση κέρσορα αριστερά ή δεξιά στα μενού. ^, v KEY: Για αλλαγή καναλιών ή μετακίνηση κέρσορα πάνω ή κάτω στα μενού. P+/P-: Για γρήγορη μετακίνηση στις λίστες ανά σελίδα (επόμενη ή προηγούμενη) (ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΛΗΚΣΡΟ): Η λειτουργία του εξαρτάται από το μενού που βρίσκεστε. TELETEXT (ΠΡΑΙΝΟ ΠΛΗΚΣΡΟ): Απεικόνιση πληροφοριών teletext του τρέχοντος καναλιού. ΤΠΟΣΙΣΛΟΙ (ΚΙΣΡΙΝΟ ΠΛΗΚΣΡΟ): Απεικόνιση υποτίτλων. (ΜΠΛΕ ΠΛΗΚΣΡΟ): Απεικόνιση Μωσαϊκού. Μπορείτε να επιλέξετε κανάλια μωσαϊκού με τα <, >, ^, v και να πατήσετε ΟΚ για εμφάνιση. UHF: την περίπτωση που η TV σας είναι συνδεδεμένη μέσω RF Modulator (UHF), επιλέξτε κανάλι εξόδου μεταξύ CH21 και CH69 με τα πλήκτρα άνω κάτω. (ΕΤΡΕΗ): Εύρεση καναλιών μέσω γραμμάτων. 7

8 TIMER: Για εισαγωγή στα μενού χρονοδιακόπτη. P/N: Ρυθμίστε την ανάλυση εξόδου μεταξύ "By native TV ", "480i", "480P", "576i", "576p", "720p" και "1080i". FAV (FAVORITE): Για πρόσβαση στη λίστα αγαπημένων του δέκτη. Archive: Για είσοδο στο μενού διαχείρισης εγγραφών. TMS (Time Shift): Εμφάνιση της μπάρας πληροφοριών Time Shift. Play: Αναπαραγωγή αρχείων MP3, JPEG ή εγγραφών. Stop: Για διακοπή της λειτουργίας Time Shift, της εγγραφής ή της αναπαραγωγής αρχείων MP3/JPEG. PAUSE: Για πάγωμα εικόνας. Πατήστε ξανά για επαναφορά σε κανονική λειτουργία. Record: Για εκκίνηση εγγραφής FB: Για γρήγορη κίνηση πίσω. FF: Για γρήγορη κίνηση εμπρός. SB: Για αργή κίνηση πίσω. SF: Για αργή κίνηση εμπρός. 5. ΠΡΟΟΧΗ POWER: Για να ανοίγετε / κλείνετε τον δέκτη. MENU: Εισαγωγή στο κυρίως μενού. ΠΛΗΚΣΡΑ, : Ρύθμιση έντασης ήχου ή μετακίνηση κέρσορα στα μενού. ΠΛΗΚΣΡΑ, : Για αλλαγή καναλιών ή μετακίνηση κέρσορα στα μενού ΠΛΗΚΣΡΟ ΟK: Για εμφάνιση των λιστών καναλιών TV/Radio ή για επιβεβαίωση ρύθμισης στα μενού. ΑΙΘΗΣΗΡΑ: Λαμβάνει υπέρυθρο σήμα από το τηλεχειριστήριο ΟΘΟΝΗ: Δείχνει την κατάσταση λειτουργίας του δέκτη. ΕΝΔΕΙΞΗ POWER: Δείχνει πότε ο δέκτης είναι ανοιχτός και πότε είναι σε stand by. ΕΝΔΕΙΞΗ ΗΜΑΣΟ: Δείχνει ότι το λαμβανόμενο σήμα είναι ισχυρό. ΤΠΟΔΟΦΗ ΚΑΡΣΑ: Αναγνώστης καρτών για 2 κάρτες Conax. Εισάγετε την κάρτα με το chip να κοιτάει προς τα πάνω. ΟΘΟΝΗ LED: Δείχνει την κατάσταση λειτουργίας του δέκτη. 6. ΠΙΨ ΠΛΕΤΡΑ Όλες οι πιθανές συνδέσεις φαίνονται στο διάγραμμα. Μην συνδέσετε την μονάδα στον ρεύμα, πριν ολοκληρώσετε όλες τις υπόλοιπες συνδέσεις. Οι συνδέσεις διαφέρουν ανά μοντέλο. AERIAL OUT: Για σύνδεση με άλλο δέκτη (Προαιρετική). AERIAL IN: Για σύνδεση με το καλώδιο επίγειας κεραίας (Προαιρετική). ΔΙΑΚΟΠΣΗ POWER ON/OFF: Για να ανοίγετε / κλείνετε την τροφοδοσία του δέκτη. 8

9 LOOP: Επιτρέπει την σύνδεση με δεύτερο δέκτη. LNB IN 13/18V 500mA MAX: Για σύνδεση με το ομοαξονικό καλώδιο από το LNB. TV: Έξοδος SCART για σύνδεση με TV. VCR: Δεύτερο SCART για σύνδεση με VCR. VIDEO: Έξοδος video μέσω ακροδέκτη RCA. 0/12V 50mA: Για σύνδεση με διακόπτη 0V/12V ή για τροφοδοσία 12V. AUDIO R/L: Έξοδος ήχου μέσω ακροδεκτών RCA για σύνδεση με στερεοφωνικό ή TV. S/PDIF: Χηφιακή έξοδος ήχου για σύνδεση με ψηφιακό ενισχυτή AV. HDMI: Έξοδος Audio και Video για σύνδεση με TV. USB: Θύρα USB 2.0 Host για σύνδεση με σκληρό δίσκο ή Stick. RS 232C SERIAL PORT: Για σύνδεση του δέκτη με PC μέσω σειριακής θύρας. YPbPr: Έξοδος Component για σύνδεση με την TV. Ethernet: Θύρα δικτύου για αναβαθμίσεις λογισμικού (Προαιρετική). 7. ΤΝΔΕΕΙ Τπάρχουν 4 τρόποι να συνδέσετε τον δέκτη με την TV σας. ας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε έναν από τους παρακάτω τρόπους: 1. Αν διαθέτετε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας, για τα βέλτιστα αποτελέσματα, συνδέστε δέκτη και TV με καλώδιο HDMI. Δεν χρειάζετε να κάνετε συνδέσεις ήχου, καθώς η θύρα HDMI εξάγει πληροφορίες στερεοφωνικού και Dolby digital ήχου. 2. υνδέστε TV και δέκτη με καλώδιο SCART. 3. υνδέστε TV και δέκτη με καλώδια RCA. 4. υνδέστε TV και δέκτη με καλώδια component video Y(Green), Pb(Blue) και Pr(Red) (3xRCA). ύνδεση με ηχοσύστημα (Hi-Fi) Ο δέκτης διαθέτει δύο εξόδους ήχου RCA για σύνδεση με εξωτερικό ηχοσύστημα Hi-Fi. υνδέστε τις εξόδους RCA του δέκτη με τις εισόδους LINE, AUX, SPARE ή EXTRA του ηχοσυστήματος σας. ύνδεση με κινητό κάτοπτρο (DiSEqC 1.2) υνδέστε τον δέκτη με το μοτέρ DiSEqC 1.2 μέσω του ομοαξονικού καλωδίου. Με άλλο ομοαξονικό καλώδιο συνδέστε το LNB και το μοτέρ DiSEqC 1.2. Ο δέκτης υποστηρίζει DiSEqC 1.0 και 1.2, που επιτρέπει την ταυτόχρονη λήψη πολλών δορυφόρων. Αν διαθέτετε 2 ή περισσότερα σταθερά κάτοπτρα ή LNBs, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε διακόπτη DiSEqC 1.0. υνδέστε το πρώτο LNB στην θύρα LNB 1 ή LNB A του διακόπτη DiSEqC, το δεύτερο στη Β, κτλ. Σην έξοδο του διακόπτη συνδέστε την με τον δέκτη. 9

10 8. ΒΑΙΚΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ 8.1 ΕΚΚΙΝΗΗ ΔΕΚΣΗ Πρώτα από όλα πατήστε τον κεντρικό διακόπτη, που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του δέκτη. Αν χρησιμοποιείται τον δέκτη για πρώτη φορά, θα ανοίξει στο πρώτο κανάλι της λίστας καναλιών. ε αντίθετη περίπτωση θα δείξει το κανάλι που είχε όταν τον κλείσατε. υχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις Ε: Ο δέκτης λαμβάνει ρεύμα λειτουργίας δεν είναι σε κατάσταση αναμονής, αλλά στην οθόνη της TV δεν φαίνεται τίποτε: A: Ελέγξτε αν η TV σας δείχνει την σωστή πηγή εισόδου. Για παράδειγμα, αν την έχετε συνδέσει με την είσοδο Video1, θα πρέπει από τα μενού να επιλέξετε την είσοδο Video 1. Ε: Ο δέκτης λαμβάνει ρεύμα λειτουργίας δεν είναι σε κατάσταση αναμονής, αλλά στην οθόνη της TV αναγράφεται No Signal. A: Αυτό σημαίνει ότι το κανάλι που επιλέξατε δεν λαμβάνεται. Τπάρχουν αρκετοί λόγοι για αυτό: 1. Σο κανάλι διέκοψε τις εκπομπές του από τον δορυφόρο. 2. Σο κανάλι εκπέμπει με αδύναμο σήμα. Ελέγξτε αν λαμβάνετε άλλα κανάλια. Αν όχι επικοινωνήστε με τον τεχνικό σας. 3. Φρησιμοποιείται σύνθετο σύστημα λήψης με πολλά LNB και δεν τα έχετε δηλώσει στα μενού του δέκτη 8.2 ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΑΜΟΝΗ 1. Πατήστε το πλήκτρο Power για θέσετε τον δέκτη σε κατάσταση αναμονής. 2. Πατήστε το πλήκτρο Power ξανά για να επιστρέψετε στο κανάλι που παρακολουθούσατε. 3. Μπορείτε να βγείτε από την κατάσταση αναμονής, αποσυνδέοντας τον δέκτη από το ρεύμα. 8.3 ΕΠΟΜΕΝΟ / ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ε κατάσταση TV πατήστε τα πλήκτρα Channel ± για αλλαγή καναλιού. 8.4 ΕΝΣΑΗ ΗΦΟΤ ε κατάσταση παρακολούθησης πατήστε τα πλήκτρα Volume ± για ρύθμιση του ήχου. 8.5 ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ ΠΛΗΚΣΡΑ ε κατάσταση παρακολούθησης χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου και πατήστε OK για να αλλάξετε κανάλια. 8.6 ΙΓΗ ΗΦΟΤ 1. Πατήστε το πλήκτρο Mute για να μηδενιστεί η ένταση ήχου. 2. Πατήστε ξανά το πλήκτρο Mute για να επανέλθει ο ήχος. 10

11 8.7 ΠΑΤΗ 1. ε κατάσταση παρακολούθησης πατήστε το πλήκτρο Pause και η εικόνα θα παγώσει, αλλά ο ήχος θα συνεχίσει να κυλάει ζωντανά. 2. Πατήστε ξανά το πλήκτρο Pause και η εικόνα θα γυρίσει στο ζωντανό πρόγραμμα. 8.8 ΑΝΑΚΛΗΗ Πατήστε το πλήκτρο Return και θα μεταφερθείτε κατευθείαν στο κανάλι που παρακολουθούσατε προηγουμένως. 8.9 ΛΙΣΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΨΝ 4. Πατήστε Exit για να βγείτε το από τις λίστες αγαπημένων. 1. ε κατάσταση παρακολούθησης πατήστε το πλήκτρο [FAV] και στην οθόνη θα εμφανιστούν οι λίστες αγαπημένων στα αριστερά της οθόνης. 2. Εκεί μπορείτε να κινήσετε τον κέρσορα με τα πλήκτρα Channel Up/Channel Down, ώστε να φωτιστεί το κανάλι που θέλετε και στην συνέχεια πατήστε OK για να προστεθεί στην λίστα αγαπημένων. 3. Σα πλήκτρα, και, μπορούν να αντικαταστήσουν την λειτουργία των Page up/page down. υχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις Α: Γιατί εμφανίζεται το μήνυμα No Favorite Channel, όταν πατάω το πλήκτρο FAV? Ε: Γιατί δεν έχετε ακόμη θέσει κανένα κανάλι σαν αγαπημένο ΗΦΟ 1. ε κατάσταση παρακολούθησης πατήστε το πλήκτρο Audio και στα δεξιά της οθόνης θα εμφανιστεί το παράθυρο Γλώσσα Ήχου. 2. Επιλέξετε γλώσσα ήχου με τα πλήκτρα, και αλλάξετε την επιλογή σας με τα πλήκτρα, 3. Επιλέξτε κατάσταση ήχου μεταξύ Left, Right, Stereo και Mono. 11

12 8.11 ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ε κατάσταση παρακολούθησης πατήστε το πλήκτρο Info για να εμφανιστεί το παράθυρο πληροφοριών, που δείχνει τις παραμέτρους του καναλιού που βλέπετε EPG 1. Ο Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγραμμάτων (EPG) του δέκτη σας βοηθάει να επιλέξετε κανάλια, μέσω κάθε πιθανής δυνατότητας θέασης. Ο EPG παρέχει πληροφορίες, όπως λίστες καναλιών με τις ώρες έναρξης λήξης των προγραμμάτων τους. Πατήστε EPG για να εισέλθετε στα μενού του. 2. Πατήστε το Κόκκινο πλήκτρο για να επιλέξετε κανάλι ανά Ομάδα, όπως Αγαπημένα, ανά Δορυφόρο, ανά Provider ανά σύστημα κρυπτογράφησης (CAS). 3. Πατήστε το Πράσινο πλήκτρο για να επιλέξετε μεταξύ Now EPG, Next EPG και More and Schedule. 4. Πατήστε το Κίτρινο πλήκτρο για να προγραμματίσετε τον χρονοδιακόπτη 5. το μενού EPG, όταν με τον κέρσορα φωτίζετε μία εκπομπή, μπορείτε άμεσα να την προγραμματίσετε για εγγραφή, πατώντας το πλήκτρο REC 6. Πατήστε Exit για να βγείτε από τον EPG. 12

13 8.13 TV/RADIO ε κατάσταση παρακολούθησης TV πατήστε το πλήκτρο TV/RADIO για να μεταφερθείτε στα ραδιοφωνικά κανάλια. Πατήστε ξανά το πλήκτρο TV/RADIO για να επιστρέψετε και πάλι στα τηλεοπτικά κανάλια ΛΙΣΕ ΚΑΝΑΛΙΨΝ 1. ε κατάσταση παρακολούθησης πατήστε το πλήκτρο OK για να μπείτε στην Λίστα Καναλιών. 2. Πατήστε το Κόκκινο πλήκτρο για να αλλάξετε Ομάδα. 3. Πατήστε το Πράσινο πλήκτρο για να εμφανιστούν λεπτομερείς πληροφορίες του τρέχοντος EPG. 4. Πατήστε το Κίτρινο πλήκτρο για επεξεργασία καναλιών, όπως προσθήκη στα αγαπημένα, Κλείδωμα, Παράλειψη, Διαγραφή και Μετονομασία (FAV/ Lock/ Skip/ Delete/ Rename). 13

14 5. Πατήστε το Μπλε πλήκτρο για να ανοίξει το παράθυρο ταξινόμησης καναλιών Sort. Τπάρχουν διάφοροι τρόποι ταξινόμησης. Πατήστε τα πλήκτρα Channel ± να μετακίνησε τον κέρσορα στην επιλογή σας και πατήστε το πλήκτρο OK. 6. Οι πέντε τρόποι ταξινόμησης είναι: Default: Σαξινόμηση σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αναζήτησης. FTA/$: Σαξινόμηση με πρώτα τα ελεύθερα και μετά τα συνδρομητικά κανάλια. Lock: Όλα τα κλειδωμένα κανάλια πηγαίνουν στο τέλος της λίστας καναλιών. Name (A-Z): Αλφαβητική ταξινόμηση. Name (Z-A): Αντίστροφη αλφαβητική ταξινόμηση. 7. Με τα πλήκτρα πάνω κάτω μετακινήστε τον κέρσορα στην επιλογή σας και πατήστε OK για αναπαραγωγή του καναλιού. 8. Αλλαγή σελίδων καναλιών γίνεται με τα πλήκτρα Page Up/Down. 9. Πατήστε OK για να επιλέξετε κανάλι και να επιστρέψετε σε πλήρη οθόνη ΦΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΣΗ ΤΠΝΟΤ 1. Ρυθμίστε την ώρα ύπνου του δέκτη τη στιγμή της οποίας ο δέκτης θα τεθεί αυτόματα στην κατάσταση standby. 2. Πατήστε διαδοχικά το πλήκτρο SLEEP και επιλέξετε Ώρα Ύπνου μεταξύ Off /10/30/60/90/120 λεπτά ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΙΔΑ την Λίστα Καναλιών πατήστε τα πλήκτρα Page ±, ώστε να αλλάξατε σελίδα ΣΗΛΕΚΕΙΜΕΝΟ 1. Πατήστε το Πράσινο πλήκτρο για να εμφανιστούν οι πληροφορίες teletext στην οθόνη σας (εφόσον εκπέμπονται από τον πάροχο). 2. Αν το κανάλι δεν εκπέμπει πληροφορίες teletext, στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα No Teletext Data ΤΠΟΣΙΣΛΟΙ 1. Πατήστε το Κίτρινο πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τους υπότιτλους. 14

15 8.19 ΕΤΡΕΗ 1. Πατήστε το πλήκτρο Find για να εμφανιστεί το παράθυρο Εύρεση. Με τα πλήκτρα Channel ± και Volume ± επιλέξτε σύμβολο ή γράμμα και πατήστε OK για να εμφανιστούν τα κανάλια που το περιέχουν. 2. Μετά από κάθε εισαγωγή χαρακτήρα στην Λίστα καναλιών εμφανίζονται μόνο τα κανάλια που διαθέτουν το χαρακτήρα που εισήγατε. 3. Μετακινήστε τον κέρσορα στο OK και πατήστε OK για να κλείσει το μενού «Εύρεση» και να επιλέξετε κανάλια κατευθείαν από την Λίστα Καναλιών ZOOM 1. Σο πλήκτρο Zoom επιτρέπει να μεγεθύνετε μια περιοχή της εικόνας. 2. Πατήστε διαδοχικά το πλήκτρο Zoom για μεγέθυνση κατά x1, x2, x4, x6, x8, x12, x ε οποιαδήποτε μεγέθυνση, με τα πλήκτρα,, /, μπορείτε να μετακινηθείτε σε οποιοδήποτε σημείο της εικόνας, 4. Πατήστε Exit για να επανέλθετε σε κανονική εικόνα TV/RCV 1. Με το πλήκτρο TV/RCV μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ παρακολούθησης TV και δέκτη ΜΕΝΟΤ 1. Πατήστε το πλήκτρο MENU για να μπείτε στο κυρίως μενού, για να βγείτε από ένα άλλο μενού και να πάτε σε ένα προηγούμενο ή για να βγείτε οριστικά από τα μενού ΕΞΟΔΟ VIDEO 1. Πατήστε το Λευκό πλήκτρο P/N μία φορά, για να δείτε την ανάλυση video που παρακολουθείτε. Πατήστε το πλήκτρο διαδοχικά για να αλλάξετε ανάλυση εξόδου, μεταξύ των επιλογών by source, by native TV, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i ΕΞΟΔΟ 1. Press [EXIT] key can exit the current menu to last menu or close the window. 15

16 9. ΚΑΝΑΛΙΑ Πατήστε το πλήκτρο Menu για να εισέλθετε στα μενού. 1 Με τα πλήκτρα πάνω κάτω επιλέξτε μενού μεταξύ Κανάλια, Εγκατάσταση, ύστημα και Εργαλεία. 2 Πατήστε OK για να εισέλθετε στο υπομενού που επιλέξατε. 3. Πατήστε Menu για επιστροφή στο προηγούμενο μενού. 9.1 ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΑΝΑΛΙΨΝ Επιλέξτε Διαχείριση Καναλιών για να μπείτε στο σχετικό μενού. 1. Με τα πλήκτρα Channel Up /Down μετακινήστε τον κέρσορα και πατήστε OK για να επιλέξετε τα κανάλια που θα επεξεργαστείτε. 2. Μπορείτε να μετακινηθείτε και με τα πλήκτρα Page Up/ Down. 3. Πατήστε το Κόκκινο πλήκτρο για να επιλέξετε Ομάδα Καναλιού. 4. Πατήστε το Πράσινο πλήκτρο για να επιλέξετε κανάλια με διαφορετικό τρόπο. 5. Με τα έγχρωμα πλήκτρα εκτελούνται οι αναγραφόμενες λειτουργίες διαχείρισης καναλιών, που θα δούμε παρακάτω Ομαδοποίηση 1. Πατήστε το Κόκκινο πλήκτρο για να μπείτε στο υπομενού Ομαδοποίηση 2. Με τα πλήκτρα πάνω κάτω μετακινήστε τον κέρσορα ώστε να επιλέξετε ομάδα. 3. Πατήστε το Κόκκινο πλήκτρο ή Menu για να βγείτε από την Ομαδοποίηση Επιλογές 1. Πατήστε το Πράσινο πλήκτρο για να εμφανιστεί το μενού Options. 2. Με τα πλήκτρα πάνω κάτω μετακινήστε τον κέρσορα ώστε να διαλέξετε επιλογή. 3. Πατήστε Menu για να βγείτε από το μενού Options. 16

17 9.1.3 Μετακίνηση 1. Επιλέξτε τα υπό μετακίνηση κανάλια, με το πλήκτρο ΟΚ. 2. Πατήστε το πλήκτρο με το δεξί βέλος για να μετακινηθείτε στην δεξιά στήλη. 3. Επιλέξτε «Μετακίνηση» με τα πλήκτρα πάνω κάτω και πατήστε ΟΚ. 4. Μετακινήστε τα κανάλια στη θέση που θέλετε και πατήστε ΟΚ Κλείδωμα 1. Επιλέξτε τα κανάλια που θέλετε να κλειδώσετε, με το πλήκτρο ΟΚ. 2. Πατήστε το πλήκτρο με το δεξί βέλος για να μετακινηθείτε στην δεξιά στήλη. 3. Επιλέξτε «Κλείδωμα» με τα πλήκτρα πάνω κάτω και πατήστε ΟΚ. 4. Κλειδώστε τα κανάλια πατώντας ΟΚ Διαγραφή 1. Επιλέξτε τα κανάλια που θέλετε να διαγράψετε, με το πλήκτρο ΟΚ. 2. Πατήστε το πλήκτρο με το δεξί βέλος για να μετακινηθείτε στην δεξιά στήλη. 3. Επιλέξτε «Διαγραφή» με τα πλήκτρα πάνω κάτω και πατήστε ΟΚ. 4. Διαγράψτε τα κανάλια πατώντας ΟΚ Παράλειψη και Μετονομασία Ακολουθήστε τον ίδιο τρόπο για να προχωρήσετε σε Παράλειψη και Μετονομασία Καναλιών Εύρεση 1. Πατήστε το Find για να ανοίξετε το παράθυρο Εύρεσης. Πατήστε τα πλήκτρα πάνω κάτω για να μετακινήσετε τον κέρσορα και πατήστε OK για εισαγωγή του επιλεγμένου γράμματος ή σύμβολου. 2. Μετά την εισαγωγή κάθε χαρακτήρα, η λίστα καναλιών, διαμορφώνεται εμφανίζοντας κανάλια μόνο με τον χαρακτήρα αυτόν. 3. Μετακινήσατε τον κέρσορα στο ΟΚ και πατήστε ΟΚ για να βγείτε από το παράθυρο Εύρεσης και να επιλέξετε κανάλι από την λίστα καναλιών. 17

18 9.2 ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΓΑΠΗΜΕΝΨΝ Σο μενού αυτό θα σας βοηθήσει να διαγράψετε και να προσθέσετε κανάλια στις λίστες αγαπημένων. Επιλέξτε λίστα αγαπημένων με το πλήκτρο FAV. Προσθήκη: Για να προσθέσετε κανάλια στις λίστες, επιλέξτε κανάλια με το πλήκτρο ΟΚ στην λίστα, πατήστε το πλήκτρο Add και μετά ξανά το ΟΚ. Διαγραφή: Για να διαγράψετε κανάλια στις λίστες αγαπημένων επιλέξτε κανάλια με το πλήκτρο ΟΚ στην λίστα, πατήστε το αριστερό πλήκτρο και μετά ξανά ΟΚ. Μετακίνηση: Μπορείτε να αλλάξετε την σειρά των καναλιών και να μετακινήσετε κανάλια στις Λίστες Αγαπημένων. Μετονομασία: Επιλέξτε την λίστα αγαπημένων με το πλήκτρο FAV. Με τα πλήκτρα δεξιά αριστερά επιλέξτε Rename και πατήστε το πλήκτρο ΟΚ για να εμφανιστεί το εικονικό πληκτρολόγιο μέσω του οποίου θα προχωρήσετε στην μετονομασία. Ομαδοποίηση, Επιλογές, Εύρεση: Αναφερθείτε στο Κεφάλαιο «Διαχείριση Καναλιών». 10. ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1. Από το κεντρικό μενού με τα πλήκτρα πάνω κάτω μπείτε επιλέξτε Εγκατάσταση. 2. Πατήστε ΟΚ ή δεξί πλήκτρο για να μπείτε στο μενού Εγκατάσταση. 3. Πατήστε τα πλήκτρα πάνω κάτω για να επιλέξετε πεδίο. 4. Πατήστε το αριστερό πλήκτρο ή το πλήκτρο Exit για επιστροφή στο κυρίως μενού ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΟΡΤΥΟΡΟΤ ΔΟΡΤΥΟΡΟ 1. Πατήστε ΟΚ, στο πεδίο Satellite για να επιλέξετε δορυφόρο 2. Με τα πλήκτρα πάνω κάτω ή Page up/ down επιλέξτε δορυφόρο ΣΤΠΟ LNB Με τα πλήκτρα έντασης ήχου επιλέξτε τύπο LNB μεταξύ Standard, User και Universal. 18

19 DISEQC Με τα πλήκτρα έντασης ήχου αλλάξτε επιλογή DiSEqC μεταξύ των: Disable: Φωρίς DiSEqC. 1/2, 2/2: 2 θυρών DiSEqC 1/4, 2/4, 3/4, 4/4: 4 πορτών DiSEqC 1/8, 2/8 8/8: 8 πορτών DiSEqC 1/16, 2/16.16/16: 16 πορτών DiSEqC POSITIONER Με τα πλήκτρα έντασης ήχου επιλέξτε Positioner μεταξύ None / DiSEqC 1.2 / USALS ΣΟΝΟ 22KΗz Με τα πλήκτρα έντασης ήχου επιλέξτε τόνο 22KHz μεταξύ ON / Off. Όταν ο τόνος είναι στο ON, ο δέκτης λαμβάνει δορυφορικό σήμα από την πόρτα του διακόπτη 22KHz. Αν είναι στο Off, ο δέκτης λαμβάνει από την πόρτα 0Hz. ημείωση: Αν ρυθμίσετε το Σύπο LNB στο Universal, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τον τόνο 22KHz /12V Με τα πλήκτρα έντασης ήχου επιλέξτε μεταξύ 0V / 12V. Όταν επιλέξετε 12V, ο δέκτης λαμβάνει δορυφορικό σήμα από την πόρτα του διακόπτη 12V, ενώ όταν επιλέξετε 0V, ο δέκτης λαμβάνει από την πόρτα 0V TONEBUSRT Με τα πλήκτρα έντασης ήχου επιλέξτε Toneburst μεταξύ Off/On ΠΟΛΨΗ Με τα πλήκτρα έντασης ήχου επιλέξτε Πόλωση μεταξύ Auto / H / V ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ TP το μενού πεδίο Επεξεργασία TP έχετε τις εξής δυνατότητες: 1. το πεδίο Δορυφόρος πατήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου για εναλλαγή μέχρι να βρείτε τον δορυφόρο που θέλετε να σαρώσετε ή πατήστε OK να εμφανιστεί η λίστα δορυφόρων. 2. το πεδίο TP Index με τα πλήκτρα έντασης ήχου, όχι μόνο μπορείτε να επιλέξετε αναμεταδότη, αλλά και να προβείτε στις εξής ενέργειες: Με το Πράσινο πλήκτρο, εμφανίζονται το πεδίο New TP στο πεδίο TP Index. Μπορείτε να ρυθμίσετε τα πεδία υχνότητα TP και Symbol Rate για τον νέο αναμεταδότη, από τα αριθμητικά πλήκτρα. Σο διαθέσιμο διάστημα είναι 3000~13450 MHz και 1000~45000Ks/s. 19

20 Με το Κίτρινο πλήκτρο, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα προειδοποίησης για το αν θέλετε να διαγράψετε τον αναμεταδότη ή όχι. Αν επιλέξετε Ναι, ο τρέχον αναμεταδότης θα διαγραφεί και θα μειωθεί κατά 1 ο συνολικός αριθμός των αναμεταδοτών. Με το Μπλε πλήκτρο, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα προειδοποίησης για το αν θέλετε να διαγράψετε όλους τους αναμεταδότες ή όχι. Αν επιλέξετε ΟΚ, όλοι οι αναμεταδότες θα διαγραφούν. 3. ε έναν υπάρχοντα αναμεταδότη μπορείτε με τα αριθμητικά πλήκτρα να ρυθμίσετε τα πεδία υχνότητα TP και Symbol Rate. 4. Όταν ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε το Κόκκινο πλήκτρο. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα, που θα σας ρωτάει για τον Σρόπο άρωσης, το Σύπο Προγραμμάτων και την Ανίχνευση NIT on/off. Αφού επιλέξετε, πατήστε OK για να ξεκινήσει η ανίχνευση. 5. την Ανίχνευση TP πατήστε Exit για να βγείτε από την καρτέλα και να αποθηκεύσετε τους παραμέτρους ΑΠΛΗ ΑΝΙΦΝΕΤΗ 1. Πατήστε τα πλήκτρα δεξιά αριστερά επιλέξτε Σύπο Ανίχνευσης. Γρήγορη Ανίχνευση σημαίνει ότι θα ζητηθούν μόνο οι υπάρχοντες αναμεταδότες. Λεπτομερή, σημαίνει Συφλή Ανίχνευση, που δεν χρειάζεται τους αποθηκεμένους αναμεταδότες. 2. Πατήστε OK και θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας ρωτάει για τον Σρόπο άρωσης, το Σύπο Προγραμμάτων και την Ανίχνευση NIT on/off. Αφού επιλέξετε πατήστε OK, για να ξεκινήσει η ανίχνευση ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΝΙΦΝΕΤΗ 1. Η πολλαπλή Ανίχνευση υποστηρίζει σάρωση δορυφόρων έναν προς ένα, όπως έχουν οριστεί από τον χρήστη. 2. Με τα πλήκτρα δεξιά αριστερά, επιλέξτε τρόπο ανίχνευσης. Γρήγορη Ανίχνευση σημαίνει ότι θα ζητηθούν μόνο οι υπάρχοντες αναμεταδότες. Λεπτομερή, σημαίνει Συφλή Ανίχνευση, που δεν χρειάζεται τους αποθηκεμένους αναμεταδότες. 3. Πατήστε OK και θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας ρωτάει για τον Σρόπο άρωσης, το Σύπο Προγραμμάτων και την Ανίχνευση NIT on/off. Αφού επιλέξετε πατήστε OK, για να ξεκινήσει η ανίχνευση AUTO DiSEqC Πατήστε το Μπλε πλήκτρο για να ξεκινήσει η λειτουργία Auto DiSEqC, που βρίσκει αυτόματα ποιος δορυφόρος είναι συνδεδεμένος σε κάθε θύρα του διακόπτη DiSEqC ΣΤΥΛΗ ΑΝΙΦΝΕΤΗ Πατήστε το Άσπρο πλήκτρο για να ξεκινήσει η τυφλή ανίχνευση του δορυφόρου ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ Η Αυτόματη Εγκατάσταση είναι μια νέα λειτουργία που επιτρέπει την αυτόματη σάρωση και λήψη όλων των καναλιών από όλους τους διαθέσιμους δορυφόρους, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη βάση δεδομένων του. Δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε καμιά παράμετρο στο μενού ρυθμίσεων κεραίας. Απλά πατήστε OK για να μπείτε στο μενού Αυτόματης Εγκατάστασης και η σάρωση θα αρχίσει. 20

21 10.3 ΟΔΗΓΟ ΔΟΡΤΥΟΡΨΝ το μενού Οδηγός Δορυφόρων μπορείτε να εισάγετε το τοπικό γεωγραφικό μήκος και πλάτος, καθώς και τη θέση του δορυφόρου. Ο δέκτης κάνει τους απαραίτητους υπολογισμούς και δίνει το αζιμούθιο και τη γωνία ανύψωση της κεραίας, ώστε ο χρήστης να μπορεί να ρυθμίσει το κάτοπτρό του. 1. Με τα αριθμητικά πλήκτρα δηλώστε Γεωγραφικό Μήκος, Γεωγραφικό Πλάτος και Θέση Δορυφόρου. 2. Με τα πλήκτρα δεξιά αριστερά, επιλέξτε Ανατολικά ή Δυτικά στο Γεωγραφικό Μήκος και Θέση Δορυφόρου, καθώς και Βόρεια ή Νότια στο Γεωγραφικό Πλάτος. 3. Μετακινήστε τον κέρσορα στο πεδίο Εκκίνηση και πατήστε OK. το κάτω μέρος της οθόνης θα εμφανιστούν αυτόματα οι τιμές. 4. Orientation είναι η γωνία μεταξύ Νότου και δορυφόρου. 5. Πατήστε Exit για να επιστρέψετε στο μενού Εργαλεία ΕΠΙΓΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ (ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΗ) Μπείτε στο μενού «Επίγειας Εγκατάστασης» από το μενού «Εγκατάσταση». 1. Επιλέξτε χώρα. 2. Επιλέξτε τροφοδοσία ON/OFF. 3. Πατήστε το Κόκκινο πλήκτρο για να προχωρήσετε σε τυφλή ανίχνευση των καναλιών. 4. Πατήστε το Πράσινο πλήκτρο [Green] για να μπείτε στο παρακάτω μενού: Scan Mode: Τπάρχουν δύο τρόποι ανίχνευσης, ανά κανάλι και ανά συχνότητα. Scan Βand: Επιλέξτε μπάντα ανίχνευσης μεταξύ UHF και VHF. 1. Πατήστε το Κόκκινο πλήκτρο για να ξεκινήσει η τυφλή ανίχνευση ή το Πράσινο πλήκτρο για να μπείτε στο μενού ανίχνευσης TP. 21

22 2. Πατήστε Exit για να βγείτε από το μενού ανίχνευσης. LCN: Σο LCN μπορεί να ελέγξει τον τρόπο ταξινόμησης των καναλιών, σύμφωνα με τις πληροφορίες που λαμβάνει από τους παροχείς. Επιλέξτε μεταξύ On/ Off. Με τα πλήκτρα αριστερά δεξιά μπορείτε να επιλέξετε κυκλικά. 11. ΕΠΙΛΟΓΕ το υπομενού Επιλογές : 1. Με τα πλήκτρα εναλλαγής καναλιών επιλέξτε μεταξύ Γλώσσα, Γονικός Έλεγχος, Ρύθμιση Ώρας, Φρονοδιακόπτης, Έξοδος AV, Άλλες Ρυθμίσεις και Ρυθμίσεις Μενού OSD. 2. Πατήστε OK για να μπείτε στο επιλεγμένο υπομενού ΓΛΨΑ το υπομενού Γλώσσα μπορείτε να ρυθμίσετε τις εξής παραμέτρους: 1. Γλώσσα Μενού: Με τα πλήκτρα εναλλαγής καναλιών επιλέξτε γλώσσα, μεταξύ Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ρωσικά, Αραβικά, Πορτογαλικά, Σούρκικα, Ισπανικά, Πολωνικά, Ιταλικά, κ.ά. 2. Πρώτη Γλώσσα Ήχου: Μερικά κανάλια διαθέτουν περισσότερες από μία γλώσσες ήχου, που μπορείτε να επιλέξετε. το πεδίο αυτό θα πρέπει να δηλώσετε την πρώτη γλώσσα του καναλιού. Έτσι, θα ακούτε κάθε φορά την γλώσσα της επιλογής σας, ανεξάρτητα αν αυτή είναι ή όχι η βασική γλώσσα του καναλιού. Μπορείτε να επιλέξετε γλώσσα μεταξύ Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ρωσικά, Αραβικά, Πορτογαλικά, Σούρκικα, Ισπανικά, Πολωνικά και Ιταλικά. 3 Δεύτερη Γλώσσα Ήχου: Αντίστοιχη επιλογή με την πρώτη για την δευτερεύουσα γλώσσα ήχου. Αν το κανάλι παρόλα αυτά δεν έχει ούτε την πρώτη, αλλά ούτε και την δεύτερη γλώσσα ήχου που δηλώσατε, τότε θα αναπαραχθεί η κύρια γλώσσα ήχου του καναλιού. Μπορείτε να επιλέξετε γλώσσα μεταξύ Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ρωσικά, Αραβικά, Πορτογαλικά, Σούρκικα, Ισπανικά, Πολωνικά και Ιταλικά. 4. Προτεραιότητα Ήχου: Με τα πλήκτρα έντασης ήχου να επιλέξετε μεταξύ Dolby Digital ή Stereo ήχου. 5. EPG: Πατήστε τα πλήκτρα δεξιά αριστερά για επιλογή της γλώσσας EPG. 6. Γλώσσα Τποτίτλων: Με τα πλήκτρα δεξιά αριστερά επιλέξτε γλώσσα υποτίτλων. 7. Teletext: Μπορείτε να επιλέξετε γλώσσα τηλεκειμένου, ώστε να το διαβάζετε στην γλώσσα σας, εφόσον αυτή εκπέμπεται από το κανάλι. 8. Πατήστε το πλήκτρο Exit για να βγείτε από το μενού Γλώσσα. 22

23 11.2 ΓΟΝΙΚΟ ΕΛΕΓΦΟ Μπορείτε να θέσετε κωδικό πρόσβασης τόσο για το κυρίως μενού, όσο και για την θέαση κάποιων καναλιών, όπως επίσης και να τον αλλάξετε. 1. το μενού Γονικός Έλεγχος πατήστε το πλήκτρο OK, και θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου που θα σας ζητάει το password. Εφόσον εισάγετε το σωστό password, θα εμφανιστούν τα παρακάτω: 2. Σο Κλείδωμα Μενού αποτρέπει την μία εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο κυρίως μενού, αφού πλέον αυτή γίνεται με χρήση κωδικού. Αν η ρύθμιση στο Κλείδωμα Μενού είναι Ναι, τότε η πρόσβαση απαιτεί κωδικό, κάτι που δεν συμβαίνει αν η ρύθμιση είναι στο Όχι. 3. Σο Κλείδωμα Καναλιού αποτρέπει την πρόσβαση σε κανάλια από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Αν η ρύθμιση στο Κλείδωμα Καναλιού είναι Ναι, τότε η πρόσβαση απαιτεί κωδικό (τα κανάλια έχουν σύμβολο κλειδώματος), κάτι που δεν συμβαίνει αν η ρύθμιση είναι στο Όχι. 4. Ο Νέος Κωδικός χρησιμοποιείται για αντικατάσταση του παλιού κωδικού. Μπορείτε να εισάγετε τον νέο κωδικό κατευθείαν με τα αριθμητικά πλήκτρα. Αφού εισάγετε 4 αριθμούς, θα μεταφερθείτε αυτόματα στην Επιβεβαίωση Κωδικού και θα σας ζητηθεί να εισάγετε ξανά τον νέο κωδικό. Αν ο κωδικός είναι σωστός στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα Αποθήκευση Δεδομένων, Παρακαλώ Περιμένετε. Αφού ολοκληρωθεί η αποθήκευση επιστρέφει στο μενού Επιλογές. 5. Πατήστε Exit για έξοδο από το μενού Γονικός Έλεγχος ΡΤΘΜΙΕΙ ΨΡΑ το μενού Ρυθμίσεις Σοπικής Ώρας μπορείτε να ρυθμίσετε την τοπική ώρα. Φρήση GMT: Για τηλεθεατές που χρησιμοποιούν την ώρα GMT. Με τα πλήκτρα έντασης ήχου επιλέξτε μεταξύ On/Off. Η Απόκλιση GMT είναι ενεργή μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η Φρήση GMT. Με τα πλήκτρα έντασης ήχου ρυθμίστε την Απόκλιση GMT στην περιοχή των -12:00 ~ +12:00, με βήμα της μισής ώρας. Με τα πλήκτρα αριστερά δεξιά ρυθμίστε την Καλοκαιρινή Ώρα στο on ή off. Σα πεδία Ημερομηνία και Ώρα είναι ενεργά μόνο όταν είναι απενεργοποιημένη η Φρήση GMT. Με τα πλήκτρα έντασης ήχου μετακινηθείτε στα πεδία και εισάγετε τιμές κατευθείαν με τα αριθμητικά πλήκτρα. Αν το τρέχον κανάλι παρέχει την πληροφορία τρέχουσας ώρας, θα την δείτε, καθώς θα μπαίνετε στο μενού Ώρα. Αν το κανάλι δεν παρέχει πληροφορία ώρας, θα πρέπει να εισάγετε ημερομηνία και ώρα χειροκίνητα. Πατήστε το πλήκτρο Exit για να βγείτε από το μενού Ώρα. 23

24 11.4 ΦΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΣΗ Πατήστε ΟΚ για να μπείτε το μενού Φρονοδιακόπτη. Η τρέχουσα ώρα αναγράφεται στο πρώτο κελί. Αν είναι λανθασμένη πρέπει να την διορθώσετε στο μενού Ώρα. Αριθμός Φρονοδιακοπτών: Με τα πλήκτρα έντασης ήχου δηλώστε αριθμό χρονοδιακοπτών. Τπάρχουν συνολικά 8. Σύπος Φρονοδιακόπτη: Δηλώστε τύπο μεταξύ Off, Μία φορά, Ημερήσια, Εβδομαδιαία, Μηνιαία και Ετήσια. Κανάλια Φρονοδιακόπτη: Επιλέξτε μεταξύ τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού καναλιού (ρύθμιση χρονοδιακόπτη για Αφύπνιση / Κλείσιμο) ή μηνύματος (μήνυμα υπενθύμισης). Μπορείτε επίσης να επιλέξετε και εγγεγραμμένα κανάλια TV ή Radio. Αν επιλέξετε Κανάλι στο μενού Κανάλι Φρονοδιακόπτη, θα εμφανιστούν τα παρακάτω πεδία: Κανάλι Αφύπνισης: Πατήστε OK για να επιλέξετε κανάλι από την λίστα καναλιών. Ημερομηνία Αφύπνισης: Με τα αριθμητικά πλήκτρα δηλώσετε ημερομηνία αφύπνισης. Ώρα Αφύπνισης: Με τα αριθμητικά πλήκτρα δηλώσετε ώρα αφύπνισης. Ανεξάρτητα αν ο δέκτης είναι ανοικτός ή κλειστός, την ώρα που δηλώσετε θα γυρίσει αυτόματα στο κανάλι που δηλώσατε. Διάρκεια: Αφού δηλώσετε το πεδίο Διάρκεια ο δέκτης μετά από αυτό τον χρόνο θα γυρίζει σε κατάσταση αναμονής. Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε την λειτουργία ρυθμίστε την διάρκεια σε 00:00. Επιλέξτε Μήνυμα (μήνυμα υπενθύμισης) στο μενού Κανάλι Φρονοδιακόπτη, και θα εμφανιστούν: Μήνυμα Αφύπνισης: Με τα πλήκτρα έντασης ήχου επιλέξτε μήνυμα μεταξύ Birthday, Anniversary και General. Ημερομηνία Αφύπνισης: Με τα αριθμητικά πλήκτρα εισάγετε την ημερομηνία αφύπνισης. Ώρα Αφύπνισης: Με τα αριθμητικά πλήκτρα εισάγετε την ώρα αφύπνισης. Ανεξάρτητα αν ο δέκτης είναι ανοικτός ή κλειστός, την ώρα που δηλώσετε θα σας έρθει το μήνυμα υπενθύμισης. Σο μήνυμα εμφανίζεται πάτα στην οθόνη. Κλείνει με το πλήκτρο Exit. Πατήστε Exit για έξοδο από το μενού ΕΛΕΓΦΟ Α/V το υπομενού Έλεγχος ΑV μπορείτε να ρυθμίσετε τις εξής παραμέτρους: 1. Σο Display Mode χρησιμοποιείται για αυτόματη εναλλαγή σε οθόνες διαφορετικές ανάλυσης. Τποστηρίζονται οι επιλογές AUTO, by native TV, 720p- 50, 720p-60, 1080i-50, 1080i-60. Με τα πλήκτρα έντασης ήχου μπορείτε επιλέξετε κυκλικά μία από αυτές. Η επιλογή αυτή είναι ισοδύναμη με το πλήκτρο V. 24

25 Format, που επιτρέπει άμεση πρόσβαση από την κατάσταση παρακολούθησης. Η ρύθμιση By Source σημαίνει ότι ο δέκτης προσαρμόζει την ανάλυση εξόδου του σύμφωνα με την ανάλυση του προγράμματος που αναπαράγεται εκείνη τη στιγμή. Η ρύθμιση αυτή προκαλεί τρεμόπαιγμα στην οθόνη, κατά το ζάπινγκ σε διαφορετικής ανάλυσης προγράμματα. Η ρύθμιση by Native TV σημαίνει ότι αν ο δέκτης συνδέεται με την TV μέσω HDMI θα αποδώσει μέγιστη ανάλυση στην έξοδο, ενώ αν δεν συνδέεται θα αποδώσει τυπική ανάλυση στην έξοδο. 2. Σο Aspect Mode χρησιμοποιείται για να δηλώσετε το κάδρο εικόνας της τηλεόρασής σας. Τποστηρίζονται οι επιλογές 4:3 PS / 4:3 LB / 16:9. Με τα πλήκτρα έντασης ήχου μπορείτε επιλέξετε κυκλικά μία από αυτές. 3. Έξοδος Video: Με τα πλήκτρα αριστερά δεξιά επιλέξτε CVBS ή RGB. 4. Σο ύστημα RF και το Κανάλι RF χρησιμοποιείται για να δηλωθεί το σύστημα TV που θα χρησιμοποιήσει ο VHF/UHF modulator. 5. H ψηφιακή έξοδος ήχου ρυθμίζεται ταυτόχρονα για τις εξόδους SPDIF και HDMI, μεταξύ των επιλογών LPCM Out, Auto. Με τα πλήκτρα έντασης ήχου μπορείτε επιλέξετε κυκλικά μία από αυτές. 6. Πατήστε το πλήκτρο Exit για να βγείτε από το μενού ύστημα TV ΑΛΛΕ ΡΤΘΜΙΕΙ το υπομενού Άλλες Ρυθμίσεις μπορείτε να ρυθμίσετε τις εξής παραμέτρους: 1. Subtitle Auto: Με τα πλήκτρα έντασης ήχου μπορείτε επιλέξετε μεταξύ On ή Off. Αν το τρέχον κανάλι διαθέτει πληροφορία υποτίτλων, θα εμφανιστεί αυτόματα, εφόσον η ρύθμιση είναι στο ON. Αν η ρύθμιση είναι στο OFF, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τους υποτίτλους χειροκίνητα με το Κίτρινο πλήκτρο. 2. Auto Power Down: Με τα πλήκτρα έντασης ήχου μπορείτε να επιλέξτε την ώρα που ο δέκτης αυτόματα θα πηγαίνει σε κατάσταση standby. 3. Panel Power In Standby: Αν ρυθμιστεί στο ON, η πρόσοψη του δέκτη θα δείχνει την ώρα και μερικές άλλες πληροφορίες σε κατάσταση standby. Αν ρυθμιστεί στο OFF, σε κατάσταση standby δεν θα δείχνει τίποτε. 4. Loop Control: Αν ρυθμιστεί στο ON, ο δέκτης θα έχει ενεργοποιημένες τις εξόδους LOOP των SCART και TUNER LOOP. Αν ρυθμιστεί στο OFF, οι έξοδοι LOOP θα είναι απενεργοποιημένες ΡΤΘΜΙΕΙ ΜΕΝΟΤ OSD το μενού Ρυθμίσεις OSD θα βρείτε: 1. Φρόνος OSD: Καθώς αλλάζετε κανάλια, εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης μία μπάρα πληροφοριών για το τρέχον κανάλι. Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο εμφανισής της μεταξύ 1~ 10seconds με τα πλήκτρα έντασης ήχου. 2. Θέση OSD: Μπορείτε να ρυθμίσετε την θέση της μπάρας πληροφοριών, ώστε να εμφανίζεται στο κάτω μέρος - bottom ή στην κορυφή - top της οθόνης. 25

26 3. Διαφάνεια OSD: Με τα πλήκτρα έντασης ήχου ρυθμίστε την διαφάνεια των Μενού OSD, μεταξύ,10%, 20%, 30%, 40% ή NO (σημαίνει καθόλου διαφάνεια). 4. Εργοστασιακές Ρυθμίσεις OSD: Αν δεν σας αρέσουν οι ρυθμίσεις μπορείτε να επαναφέρετε τις αρχικές μετακινώντας τον κέρσορα στην επιλογή αυτή και πατώντας OK. 5. Πατήστε Exit για έξοδο από το μενού Ρυθμίσεις OSD. 12. ΤΣΗΜΑ 1. Από το Κυρίως Μενού, μπείτε στο μενού ύστημα. 2. Με τα πλήκτρα εναλλαγής καναλιών επιλέξτε μεταξύ Πληροφορίες, Εργοστασιακές Ρυθμίσεις, Αναβάθμιση Λογισμικού, Αναβάθμιση μέσω USB, Αντιγραφή στο USB. 3. Πατήστε OK για να εισέλθετε στο υπομενού της επιλογή σας ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ 1 το μενού Πληροφορίες θα βρείτε πληροφορίες για MODEL ID, S/W VERSION, H/W VERSION, LOADER VERSION, LATEST UPDATE, STB SN, STB ID και VFD Version, 2 Πατήστε Exit για έξοδο από το μενού Εργαλεία ΕΡΓΟΣΑΙΑΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ 26

27 ΕΡΓΟΣΑΙΑΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ Όταν πατήσετε OK στις Εργοστασιακές Ρυθμίσεις : 1. Θα εμφανιστεί παράθυρο διαλόγου, όπου πρέπει να εισάγετε τον κωδικό σας. Ο εργοστασιακός κωδικός είναι Αφού εισάγετε τον σωστό κωδικό, θα εμφανιστεί προειδοποιητικό μήνυμα που θα αναφέρει ότι Η λειτουργία αυτή θα φορτώσει τα εργοστασιακά κανάλια και θα διαγράψει όλα τα κανάλια που προσθέσατε. Θέλετε να συνεχίσει? 3. Αν επιλέξετε ΟΚ, όλες οι παράμετροι του δέκτη θα επιστρέψουν στις αρχικές τιμές. Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε αυτήν την λειτουργία. 4. τα βήματα 1 και 2, πατήστε το πλήκτρο Exit για έξοδο από το μενού, χωρίς αποθήκευση ΔΙΑΓΡΑΥΨΝ ΟΛΨΝ ΣΨΝ ΚΑΝΑΛΙΨΝ Όταν Πατήστε OK στο Διαγραφή Όλων των Καναλιών θα εμφανιστεί προειδοποιητικό μήνυμα που θα ρωτάει αν θα διαγράψετε ή όχι τα κανάλια. Αν επιλέξετε Ναι, όλα τα κανάλια θα διαγραφούν ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 1. υνδέστε τον δέκτη (Master) με άλλο δέκτη (Slave) μέσω σειριακής θύρας RS-232 για αναβάθμιση λογισμικού. 2. Μπείτε στο μενού Αναβάθμιση Λογισμικού του master δέκτη και με τα πλήκτρα έντασης ήχου για να επιλέξετε πακέτο αναβάθμισης. Σα πακέτα αναβαθμίσεων περιλαμβάνουν: κωδικούς / Λίστες Καναλιών / user back /video back / radioback / defaultdb / code + program list. 3. Πηγαίνετε τον κέρσορα στο Εκκίνηση του δέκτη master και πατήστε OK για να ξεκινήσει η αναβάθμιση. 4. βήστε τον δέκτη slave, δεν χρειάζεται να κάνετε καμία ρύθμιση σε αυτόν. 5. Πατήστε Exit για έξοδο από το μενού. 27

28 12.4 ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΜΕΨ USB το μενού αυτό μπορείτε να αναβαθμίσετε το λογισμικό του δέκτη μέσω της θύρας USB. Πατήστε OK για να μπείτε στο μενού, όπου μπορείτε να επιλέξετε αναβάθμιση για Software (χωρίς λίστα καναλιών), Λίστας καναλιών, All SW+bootloader και All SW+Λίστα καναλιών. Επιλέξτε το κατάλληλο αρχείο στο πεδίο "Αρχείο Αναβάθμισης". Αφού επιλέξετε "Σρόπο Αναβάθμισης " και "Αρχείο Αναβάθμισης ", πατήστε OK στο πεδίο "Εκκίνηση" για να αναβαθμιστεί αυτόματα ο δέκτης. ΗΜΕΙΨΗ: το αποθηκευτικό μέσο USB θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα φάκελο /ROOT DIRECTORY, όπου μέσα σε αυτόν θα βάλετε το αρχείο αναβάθμισης ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟ USB Από το μενού αυτό μπορείτε να αποθηκεύσετε το software στο αποθηκευτικό μέσο USB 1. Πατήστε OK στο πεδίο "Backup file", για ονομασία του αρχείου. 2. Πατήστε OK στο πεδίο "Backup to USB", για να ξεκινήσει η μεταφορά λογισμικού. 13. ΠΑΙΦΝΙΔΙΑ το μενού Παιχνίδια θα βρείτε τα παιχνίδια Tetris, Υιδάκι και Othello TETRIS Μετακινήστε τον κέρσορα στο Setup και με τα πλήκτρα έντασης ήχου επιλέξτε επίπεδο παιχνιδιού (ταχύτητα). Μετακινήστε τον κέρσορα στο Start και πατήστε OK για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Μετακινήστε τον κέρσορα στο Cancel και πατήστε OK για έξοδο από το παιχνίδι. Πλήκτρα κατά το παιχνίδι: Ρύθμισης Έντασης Ήχου: Κίνηση δεξιά ή αριστερά Channel Up Περιστροφή στη φορά του ρολογιού Channel Down Σαχύτερη πτώση [OK] Παύση/Αναπαραγωγή παιχνιδιού [Exit] Έξοδος από το παιχνίδι και επιστροφή στο μενού Παιχνίδια. 28

29 13.2 SNAKE Μετακινήστε τον κέρσορα στο Setup και με τα πλήκτρα έντασης ήχου επιλέξτε επίπεδο παιχνιδιού (ταχύτητα). Μετακινήστε τον κέρσορα στο Start και πατήστε OK για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Μετακινήστε τον κέρσορα στο Cancel και πατήστε OK για έξοδο από το παιχνίδι. Πλήκτρα κατά το παιχνίδι: Ρύθμισης Έντασης Ήχου και Εναλλαγής Καναλιών για να οδηγήσετε το φιδάκι. [OK] Παύση/Αναπαραγωγή παιχνιδιού [Exit] Έξοδος από το παιχνίδι και επιστροφή στο μενού Παιχνίδια OTHELLO Μετακινήστε τον κέρσορα στο Setup και με τα πλήκτρα έντασης ήχου επιλέξτε επίπεδο δυσκολίας παιχνιδιού. Μετακινήστε τον κέρσορα στο Start και πατήστε OK για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Μετακινήστε τον κέρσορα στο Cancel και πατήστε OK για έξοδο από το παιχνίδι. Πλήκτρα κατά το παιχνίδι: Ρύθμισης Έντασης Ήχου και Εναλλαγής Καναλιών για να οδηγήσετε το πιόνι. [OK] τοποθέτηση πιονιού. [Exit] Έξοδος από το παιχνίδι και επιστροφή στο μενού Παιχνίδια. 14. ΤΠΟΔΟΦΕ ΑΠΟΚΡΤΠΣΟΓΡΑΥΗΗ 14.1 ΡΤΘΜΙΕΙ CA Ο δέκτης διαθέτει δύο υποδοχές κάρτες (προαιρετικά, ορισμένα μοντέλα έχουν μόνο μία), για το σύστημα CONAX, μέσω των οποίων μπορείτε να παρακολουθείτε συνδρομητικά κανάλια, που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη κρυπτογράφηση. Σο μενού αυτό δείχνει λεπτομερείς πληροφορίες για τις κάρτες, καθώς και μηνύματα βοήθειας για το πώς θα τις εισάγετε, που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης. ημείωση: Όλες οι πληροφορίες που φαίνονται στα μενού και υπομενού προέρχονται από την κάρτα που έχετε εισάγει. Αν κάτι δεν πάει καλά, τότε θα προέρχεται από την κάρτα. Οποιαδήποτε στιγμή εισάγετε την κάρτα σωστά, στην οθόνη εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου που ενημερώνει για την αναγνώριση της κάρτας και στο μενού "Πληροφορίες Κάρτας " εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες. 29

30 14.2 ΤΠΟΔΟΦΗ CI Ο δέκτης διαθέτει 2 υποδοχές CI (προαιρετικά, ορισμένα μοντέλα έχουν μόνο μία). Φρησιμοποιώντας διαφορετικά CAMs & κάρτες, μπορείτε να παρακολουθείτε συνδρομητικά κανάλια από διαφορετικούς παροχείς. Σο μενού αυτό δείχνει λεπτομερείς πληροφορίες για τα CAMs & κάρτες, καθώς και μηνύματα βοήθειας για το πώς θα τις εισάγετε, που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης. ημείωση: Όλες οι πληροφορίες που φαίνονται στα μενού και υπομενού προέρχονται από το CAM και την κάρτα που έχετε εισάγει. Αν κάτι δεν πάει καλά, τότε θα προέρχεται από την κάρτα ή το CAM. Οποιαδήποτε στιγμή εισάγετε το CAM σωστά, στην οθόνη εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου που ενημερώνει για την αναγνώριση του CAM Μήνυμα CI Φρησιμοποιείται για να ενεργοποιήσετε ή όχι την εμφάνιση στην οθόνη του μηνύματος αναγνώρισης του CI. Επιλέξτε ενεργοποίηση με τα πλήκτρα αριστερά δεξιά και πατήστε OK. ON: Εμφάνιση του μηνύματος αναγνώρισης CI. OFF: Μη εμφάνιση του μηνύματος αναγνώρισης CI. 15. USB Από το κυρίως μενού εισέλθετε στο "Μενού USB". ημείωση: Αν δεν έχετε συνδέσει με το δέκτη σκληρό δίσκο μέσω της θύρας USB, τότε το μενού αυτό δεν είναι διαθέσιμο ΛΙΣΑ ΑΡΦΕΙΨΝ το μενού αυτό μπορείτε να ελέγξετε τα αρχεία και τους φακέλους του αποθηκευτικού μέσου USB και να αναπαράγετε αρχεία MP3 και JPEG. 30

31 ΑΡΦΕΙΑ ΕΓΓΡΑΥΗ το μενού αυτό μπορείτε να αναπαράγετε τις εγγραφές σας. Με το Κόκκινο πλήκτρο μπορείτε να τις μετονομάσετε, με το Πράσινο να τις κλειδώσετε και με το Κίτρινο να τις διαγράψετε ΑΡΦΕΙΑ MP3 το μενού αυτό μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία MP3 πατώντας ΟΚ ή PLAY. Επίσης μπορείτε να ορίσετε την play list. Πράσινο πλήκτρο: Σαξινόμηση αρχείων με διαφορετικούς τρόπους. Κίτρινο πλήκτρο: Αλλαγή εμφάνισης της λίστας αρχείων (κοίτα επόμενο εικόνα). Κόκκινο πλήκτρο: Με το Κόκκινο πλήκτρο αναπαράγετε το πρώτο μουσικό αρχείο. Πατήστε ΟΚ για να ξεκινήσει η εκτέλεση και η μπάρα αναπαραγωγής. Κίτρινο πλήκτρο: Διαγράψτε το μουσικό αρχείο που επιλέξατε με το Κίτρινο πλήκτρο. 31

32 Μπλε πλήκτρο: Διαγράψτε όλα τα μουσικά αρχεία με το Μπλε πλήκτρο, αφού πρώτα απαντήσετε καταφατικά (Ναι) στο μήνυμα Είστε βέβαιος; που θα εμφανιστεί. Σότε, όλα τα αρχεία θα διαγραφούν και θα κλείσει το παράθυρο αναπαραγωγής. Μπλε πλήκτρο: Με το Μπλε πλήκτρα όλα τα αρχεία MP3 του τρέχοντος φακέλου προστίθενται στην MP3 play list. Για ένα δευτερόλεπτο θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα Add to Play List. Λευκό πλήκτρο: Για καθορισμό του Repeat mode του MP3 player. Μετά την εκκίνηση της αναπαραγωγής του MP3, θα εμφανιστεί το παράθυρο αναπαραγωγής MP3. Πατήστε PAUSE για παύση και PLAY για αναπαραγωγή. Πατήστε STOP για διακοπή και επιστροφή στο χρονικό σημείο 00:00. Πατήστε PREV για μετακίνηση στην αρχή της λίστας αρχείων αν η αναπαραγωγή ξεπεράσει τα 3 δευτερόλεπτα ή μετακίνηση στο προηγούμενο αν η αναπαραγωγή δεν ξεπεράσει τα 3 δευτερόλεπτα. Πατήστε NEXT για μετακίνηση στο επόμενο αρχείο. Πατήστε FORWARD για μετακίνηση εμπρός κατά 20s. Πατήστε BACKWARD για μετακίνηση πίσω κατά 20s. Με τα ίδια πλήκτρα μετακινήσετε στην αρχή ή στο τέλος, αν η αναπαραγωγή είναι μικρότερη από 20s. Επιστροφή στην Λίστα Αρχείων USB, όταν η αναπαραγωγή τελείωση ή οποτεδήποτε με το πλήκτρο Exit ΑΡΦΕΙΑ IMAGE Πατήστε OK αφού επιλέξετε αρχείο για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή. Μπορείτε να δείτε την εικόνα στο παράθυρο στην πάνω δεξιά γωνία, εφόσον επιλέγετε αρχεία εικόνας (JPG, BMP), ενώ στα αρχεία MP3, φαίνεται ένα σήμα. Μετακινήστε τον κέρσορα με τα πλήκτρα πάνω κάτω ή με τα πλήκτρα page up / down. Πατώντας ΟΚ, πάνω σε ένα φάκελο, μπαίνετε στους υποφακέλους του και επιλέγετε αρχείο πατώντας και πάλι ΟΚ. Με το πέρας της αναπαραγωγής, αυτόματα επιστρέφετε στο μενού USB. Κόκκινο πλήκτρο: Εισαγωγή στο μενού ρυθμίσεων του JPEG player. Πράσινο πλήκτρο: Πατήστε το πράσινο πλήκτρο για ταξινόμηση των αρχείων στη λίστα list. Κίτρινο πλήκτρο: Εμφανίζεται παράθυρο διαλόγου. Για επιλογή τύπου λίστας αναπαραγωγής, πατήστε το Κίτρινο πλήκτρο key, για αναπαραγωγή Μουσικής ή Εικόνων πατήστε τα πλήκτρα δεξιά αριστερά και αφού ανοίξει η λίστα πατήστε OK. Θα εμφανιστεί This type of play list does not exist αν δεν υπάρχει αρχείο. 32

33 Λειτουργία απεικόνισης Εικόνας Επιλέξτε την Λειτουργία Απεικόνισης εικόνας. Κόκκινο πλήκτρο: Με το Κόκκινο πλήκτρο ξεκινάει η αναζήτηση εικόνων. Αφού επιλέξετε, πατήστε ΟΚ για αναπαραγωγή. Πατήστε Exit ή περιμένετε να τελειώσει η αναπαραγωγή για επιστροφή στη Λίστα Αρχείων USB. Κίτρινο πλήκτρο: Διαγράψτε επιλεγμένες εικόνες με το Κίτρινο πλήκτρο. Μπλε πλήκτρο: Πατήστε το Μπλε πλήκτρο για να διαγραφούν όλα τα αρχεία εικόνας από την play list. Βέβαια, νωρίτερα θα ερωτηθείτε Είστε βέβαιος;, Επιλέξτε Ναι και όλα τα αρχεία εικόνας θα διαγραφούν από την Play list της οποίας το παράθυρο θα κλείσει. Μπλε πλήκτρο: Όλα τα αρχεία εικόνας του τρέχοντος φακέλου θα προστεθούν στην play list πατώντας το Μπλε πλήκτρο. Για ένα δευτερόλεπτο στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα Add to Play List SOFTWARE Αν στο συγκεκριμένο φάκελο έχετε νέο software, πατήστε το Πράσινο πλήκτρο για ξεκινήσει η αναβάθμιση ΟΛΑ ε αυτό το μενού μπορείτε να προβείτε σε επισκόπηση όλων των αρχείων ΔΙΑΦΕΡΙΗ ΕΓΓΡΑΥΨΝ το μενού αυτό μπορείτε να δείτε και επεξεργαστείτε τα αρχεία εγγραφών. Για κλείδωμα εγγραφής πατήστε το Πράσινο πλήκτρο. Για διαγραφή εγγραφής πατήστε το Μπλε πλήκτρο. Για μετονομασία εγγραφής πατήστε το Κόκκινο πλήκτρο. Για αναπαραγωγή εγγραφής στο παράθυρο προεπισκόπισης πατήστε το πλήκτρο με το δεξί βέλος. Για αναπαραγωγή εγγραφής σε πλήρη οθόνη, πατήστε OK. 33

34 15.3 ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΑΠΟΘΗΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΨΡΟΤ Πατήστε OK για να μπείτε στο μενού Πληροφοριών HDD και να δείτε πληροφορίες για τον σκληρό δίσκο. Αν επιθυμείτε να προχωρήσετε σε διαμόρφωση του σκληρού δίσκου σας, πατήστε το Κίτρινο πλήκτρο για να μπείτε στο μενού HDD format, επιλέξτε ύστημα Αρχείων μεταξύ "FAT" και "NTFS και πατήστε OK για επιβεβαίωση της διαδικασίας. ημείωση: Αν διαμορφώσετε τον σκληρό δίσκο, όλα τα αρχεία, συμπεριλαμβανομένων MP3, JPEG και εγγραφών θα διαγραφούν από τον σκληρό. Αν επιθυμείτε να αλλάξετε το σημείο αποθήκευσης των κανονικών και time shift εγγραφών, πατήστε το Μπλε πλήκτρο για να μπείτε στο μενού DVR Set και πατήστε OK για να ρυθμίσετε το φάκελο αποθήκευσης στο σκληρό δίσκο ΡΤΘΜΙΗ PVR Time Shift ON: Ενεργοποιεί την λειτουργία Time Shift. OFF: Απενεργοποιεί την λειτουργία Time Shift. Scrambled Εγγραφή NO: ημαίνει ότι μπορείτε να αναπαράγετε την εγγραφή, χωρίς την συνδρομητική κάρτα και το CAM, αφού εγγράφετε σαν ελεύθερο. YES: Σο πρόγραμμα εγγράφετε σαν συνδρομητικό και χρειάζεστε κάρτα - CAM για να το παρακολουθήσετε. Timeshift στην Εγγραφή ON: ημαίνει ότι όταν πατήσετε το πλήκτρο "record" οι δυνατότητες της εγγραφής timeshift θα ισχύουν και για την εγγραφή σας. OFF: ημαίνει ότι όταν εγγράφετε ένα πρόγραμμα, δεν θα έχετε τις δυνατότητες της λειτουργίας Timeshift. Σύπος Εγγραφής Μπορείτε να επιλέξετε τύπο εγγραφής με τα πλήκτρα δεξί αριστερό βέλος. 34

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης

TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης High Definition Επίγειος Ψηφιακός Δέκτης USB PVR Ready Εργοστασιακός Κωδικός: 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην ανοίγετε το καπάκι του δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...5

1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...6 4. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...7 5. ΠΡΟΣΟΨΗ...8 6. ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ...8 7. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ...9 8. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...10 8.1 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΕΚΤΗ...10

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...4 2. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...5 3. ΠΡΟΣΟΨΗ...6 4. ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ...6 5. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ...6 6. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...7 6.1 ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 QDT 100SA Δέκτης Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 2 Διαγράμματα τυπικών

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές Πληροφορίες Ο δορυφορικός δέκτης µπορεί να λάβει σήµα από δορυφόρο για να προβάλετε ή να ακούσετε κάποιο πρόγραµµα. Αυτές οι οδηγίες καλύπτο

1 Γενικές Πληροφορίες Ο δορυφορικός δέκτης µπορεί να λάβει σήµα από δορυφόρο για να προβάλετε ή να ακούσετε κάποιο πρόγραµµα. Αυτές οι οδηγίες καλύπτο Οδηγίες χρήσεως BigSat BS67 CR Ψηφιιακός ορυφοριικός έκτης Μνήµη για 4.000 τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια Εύκολη λειτουργία Γρήγορη απόκριση των καναλιών Ενσωµατωµένος αναγνώστης καρτών 2010 Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. HD 8250+ HD 8260+ CHD 8270+ Mini HD SE Micro HD SE

Εγχειρίδιο χρήσης. HD 8250+ HD 8260+ CHD 8270+ Mini HD SE Micro HD SE GR Εγχειρίδιο χρήσης HD 8250+ HD 8260+ CHD 8270+ Mini HD SE Micro HD SE 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ................................3 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.................................3 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ........................4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MAX T105 HD. ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MAX T105 HD. ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4 MAX T105 HD ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4 Περιεχόµενα συσκευασίας: - Συσκευή ψηφιακού δέκτη...χ 1τεµ. - Χειριστήριο... Χ 1 τεµ. - ΑΑΑ µπαταρία για το χειριστήριο...χ 1 τεµ. - Οδηγίες χρήσεως...χ 1τεµ.

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές Πληροφορίες Ο επίγειος ψηφιακός δέκτης µπορεί να λάβει σήµα από επίγεια κεραία για να δείτε ή να ακούσετε κάποιο πρόγραµµα. Αυτές οι οδηγίες

1 Γενικές Πληροφορίες Ο επίγειος ψηφιακός δέκτης µπορεί να λάβει σήµα από επίγεια κεραία για να δείτε ή να ακούσετε κάποιο πρόγραµµα. Αυτές οι οδηγίες Οδηγίες χρήσεως Manhattan Pllaza HDT-400 USB PVR Επίίγειιος Ψηφιιακός έκτης Υψηλής Ανάλυσης Υποστήριξη κωδικοποιήσεων MPEG-2, MPEG-4 / H.264 Μνήµη για 1.000 τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια Εύκολη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

SAB SKY 4740 FTA HD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

SAB SKY 4740 FTA HD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ SAB SKY 4740 FTA HD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κύρια Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα Για την ασφάλειά σας. Αποσυσκευασία.. Γενική Λειτουργία. Τηλεχειριστήριο.. Πίσω Όψη ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση με τηλεόραση και

Διαβάστε περισσότερα

VENEX 3602HD / 3329E/ 5119

VENEX 3602HD / 3329E/ 5119 VENEX 3602HD / 3329E/ 5119 Ασφάλεια CAUTION: ΤΟ σύμβολο κεραυνός, μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο, είναι η προειδοποίηση του χρήστη για "επικίνδυνη τάση» και για την πρόληψη από τον Για να μειώσετε τον κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση µε τηλεόραση και βίντεο µε χρήση HDMI. Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση µε τηλεόραση και βίντεο µε χρήση HDMI. Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κύρια Χαρακτηριστικά Γνωρίσµατα Για την ασφάλειά σας. Αποσυσκευασία.. Γενική Λειτουργία. Τηλεχειριστήριο.. Πίσω Όψη ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση µε τηλεόραση και βίντεο µε χρήση SCART Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ HD700S DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Προφυλάξεις Ασφάλειας Προς αποφυγή πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή βλάβης στο δέκτη, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως. Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης

Οδηγίες χρήσεως. Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης S1 Οδηγίες χρήσεως Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λάμψη αστραπής με το ενδεικτικό βέλος, εντός ενός ισοσκελούς τριγώνου, αποσκοπεί στο να προειδοποιήσει τον χρήστη για «επικίνδυνη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών Εγχειρίδιο Χρήσης Χαρακτηριστικά προϊόντος Με / Χωρίς έξοδο βίντεο HDMI 2,4 ίντσες LTPS TFT LCD οθόνη 4 μέρη του κυρίως φακού. Το εύρος εστίασης είναι 12 εκ. εώς άπειρο Φακοί HD ευρείας γωνίας 4x ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 3 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ... 3 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 4. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ... 5 5. FRONT PANEL... 6 6. REAR PANEL...

Περιεχόμενα 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 3 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ... 3 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 4. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ... 5 5. FRONT PANEL... 6 6. REAR PANEL... Περιεχόμενα 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 3 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ... 3 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 4. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ... 5 5. FRONT PANEL... 6 6. REAR PANEL... 7 7. ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΣ... 8 8. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 10 8.1 Ανοίγοντας

Διαβάστε περισσότερα

SAB Titan HD User Manual

SAB Titan HD User Manual SAB Titan HD User Manual Περιεχόμενα 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 3 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ... 3 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 4. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ... 5 5. FRONT PANEL... 6 6. REAR PANEL... 7 7. ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΣ... 8 8. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Triton

Εγχειρίδιο Χρήστη Triton Εγχειρίδιο Χρήστη Triton Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σελ1 Κύρια Χαρακτηριστικά. Σελ 1 Για την Ασφάλειά σας.. Σελ 2 Περιεχόμενα συσκευασίας... Σελ 3 Γενική Λειτουργία...... Σελ 3 Τηλεχειριστήριο. Σελ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσοψη...5. Οπίσθια όψη...5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...6. Σύνδεση με ΚΕΡΑΙΑ & ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ...6. Σύνδεση με ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ με τη χρήση καλωδίου SCART...

Πρόσοψη...5. Οπίσθια όψη...5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...6. Σύνδεση με ΚΕΡΑΙΑ & ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ...6. Σύνδεση με ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ με τη χρήση καλωδίου SCART... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...1 Βασικά χαρακτηριστικά...1 Υποδείξεις ασφαλείας...2 Άνοιγμα συσκευασίας...3 Γενικές πληροφορίες λειτουργίας...3 Τηλεχειριστήριο...4 Πρόσοψη...5 Οπίσθια όψη...5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οδηγίες Ασφαλείας 1. Χαρακτηριστικά 2. Εμφάνιση 3. Χειριστήριο 5. Συνδέσεις του Δέκτη 9. Εισαγωγή μονάδας CAM & Κάρταs πρόσβασης 12

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οδηγίες Ασφαλείας 1. Χαρακτηριστικά 2. Εμφάνιση 3. Χειριστήριο 5. Συνδέσεις του Δέκτη 9. Εισαγωγή μονάδας CAM & Κάρταs πρόσβασης 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγίες Ασφαλείας 1 Χαρακτηριστικά 2 Εμφάνιση 3 Χειριστήριο 5 Συνδέσεις του Δέκτη 9 Εισαγωγή μονάδας CAM & Κάρταs πρόσβασης 12 Δορυφορική Εγκατάσταση 13 Format σκληρού δίσκου 15 Επιλεκτική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Βασικές λειτουργίες. Τηλεχειριστήριο. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λοιπές Λειτουργίες

Περιεχόμενα. Βασικές λειτουργίες. Τηλεχειριστήριο. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λοιπές Λειτουργίες Εγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Τηλεχειριστήριο Βασικές λειτουργίες Μπάρα Πληροφοριών Edivision Λοιπές Λειτουργίες Πως θα μεταβείτε στη λίστα προγραμμάτων Πως θα ρυθμίσετε τη λειτουργία Sleep Timer (Χρονοδιακόπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD HD800S

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD HD800S ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD HD800S Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες...3 Εµπρόσθια και Οπίσθια Όψη Συσκευής...4 Εµπρόσθια Όψη...4 Οπίσθια Όψη...4 Τηλεχειριστήριοt (RCU)...5 Λειτουργίες Μενού...6

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο. Βασικές λειτουργίες. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λειτουργίες βασικού μενού Πρόγραμμα. Ρυθμίσεις Συστήματος.

Τηλεχειριστήριο. Βασικές λειτουργίες. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λειτουργίες βασικού μενού Πρόγραμμα. Ρυθμίσεις Συστήματος. Εγχειρίδιο Χρήσης Τηλεχειριστήριο Βασικές λειτουργίες Μπάρα Πληροφοριών Edivision Λειτουργίες βασικού μενού Πρόγραμμα Πως θα μετακινήσετε ένα κανάλι Πως θα κλειδώσετε ένα κανάλι Πως θα ξεκλειδώσετε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε σημειώστε:

Παρακαλούμε σημειώστε: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε σημειώστε: Λόγω της διαρκούς τεχνικής αναβάθμισης των συσκευών μας, σας συνιστούμε να ενημερώνεστε αναφορικά με τις πρόσφατες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε σημειώστε:

Παρακαλούμε σημειώστε: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε σημειώστε: Λόγω της διαρκούς τεχνικής αναβάθμισης των συσκευών μας, σας συνιστούμε να ενημερώνεστε αναφορικά με τις πρόσφατες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Digital Terrestrial Receiver. Εγχειρίδιο Χρήστη

Digital Terrestrial Receiver. Εγχειρίδιο Χρήστη Digital Terrestrial Receiver Εγχειρίδιο Χρήστη Εγχειρίδιο Χρήστη Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σελ. 1 Κύρια Χαρακτηριστικά... Σελ 1 Για την Ασφάλειά σας... Σελ 2 Περιεχόμενα συσκευασίας... Σελ 3 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Shop+ T200sd. Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG-2/MPEG-4 Standard Definition Εγχειρίδιο Χρήσης

Shop+ T200sd. Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG-2/MPEG-4 Standard Definition Εγχειρίδιο Χρήσης Shop+ T200sd Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG-2/MPEG-4 Standard Definition Εγχειρίδιο Χρήσης Οδηγίες Προφύλαξης Αγαπητές καταναλωτή, Ευχαριστούµε που προτιµήσατε την εταιρία µας για την αγορά επίγειου δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

avantage Εγχειρίδιο Χρήσης

avantage Εγχειρίδιο Χρήσης avantage Εγχειρίδιο Χρήσης Ελληνικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκδοση: 1.80) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 Βασικές ιδιότητες...3 Πληροφορίες ασφαλείας...4 Άνοιγμα Συσκευασίας...5 Γενικές Πληροφορίες...5 Τηλεχειριστήριο...6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC 1) Πατάμε δεξί κλικ Μενού 2) Όνομα Χρήστη βάζουμε «admin» 3) Κωδικός Πρόσβασης το αφήνουμε «κενό» 4) Πατάμε OK και μπαίνουμε στο Μενού Είσοδος στο μενού Στην πρώτη εκκίνηση μετά

Διαβάστε περισσότερα

Το HD Xfinder έχει κατασκευαστεί για να ικανοποιεί τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω προφυλάξεις ασφαλείας.

Το HD Xfinder έχει κατασκευαστεί για να ικανοποιεί τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω προφυλάξεις ασφαλείας. Εγχειρίδιο Χρήσης ! 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το HD Xfinder έχει κατασκευαστεί για να ικανοποιεί τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω προφυλάξεις ασφαλείας. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο. Βασικές λειτουργίες. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λειτουργίες βασικού μενού Πρόγραμμα

Τηλεχειριστήριο. Βασικές λειτουργίες. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λειτουργίες βασικού μενού Πρόγραμμα Εγχειρίδιο Χρήσης Τηλεχειριστήριο Βασικές λειτουργίες Μπάρα Πληροφοριών Edivision Λειτουργίες βασικού μενού Πρόγραμμα Πως θα μετακινήσετε ένα κανάλι Πως θα κλειδώσετε ένα κανάλι Πως θα ξεκλειδώσετε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Picture similar Εγχειριδιο περιεχόμενα 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ 6 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 6 1.2 Αποθήκευση 7 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 7 1.4 Αξεσουάρ 7 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Το σύμβολο αυτό σημαίνει εάν ανοίξετε το καπάκι κινδυνεύετε από ηλεκτροπληξία.

Το σύμβολο αυτό σημαίνει εάν ανοίξετε το καπάκι κινδυνεύετε από ηλεκτροπληξία. GR Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1) Διαβάστε τις οδηγίες. 2) Κρατήστε τις οδηγίες. 3) Δώστε προσοχή στις προειδοποιήσεις. 4) Ακολουθήστε τις οδηγίες. 5) Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή δίπλα σε νερό. 6)

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας

Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας 1) Διαβάστε τις παρούσες οδηγίες. 2) Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες. 3) Τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις. 4) Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. 5) Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

3 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ POWER SETUP TV/AV VOL-/VOL+ Standby / on για TV. Ρύθµιση των πλήκτρων για την TV. Επιλογή στην TV την Είσοδο AV. Ρύθµιση στάθµης ήχου TV. ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΗ POWER:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο. Βασικές λειτουργίες. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λειτουργίες βασικού μενού Πρόγραμμα

Τηλεχειριστήριο. Βασικές λειτουργίες. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λειτουργίες βασικού μενού Πρόγραμμα Εγχειρίδιο Χρήσης Τηλεχειριστήριο Βασικές λειτουργίες Μπάρα Πληροφοριών Edivision Λειτουργίες βασικού μενού Πρόγραμμα Πως θα μετακινήσετε ένα κανάλι Πως θα κλειδώσετε ένα κανάλι Πως θα ξεκλειδώσετε ένα

Διαβάστε περισσότερα

USB... 18 5.11 18 5.12 18 5.13 18 5.14 19 5.15 19 5.16 19 5.17 19 5.18 20 5.19 20 5.20 21 5.21 HBBTV... 21 6 21 6.1 21 6.2 23 7 EPG...

USB... 18 5.11 18 5.12 18 5.13 18 5.14 19 5.15 19 5.16 19 5.17 19 5.18 20 5.19 20 5.20 21 5.21 HBBTV... 21 6 21 6.1 21 6.2 23 7 EPG... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Προειδοποιήσεις Ασφαλείας... 3 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 5 4 Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης... 7 4.1 Πρόσοψη... 7 4.2 Πίσω Πλευρά... 8 4.3 Συνδέσεις... 8 4.4 Άνοιγμα / Κλείσιμο... 11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 A. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ VIDEO MODE Triplex ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ NTSC PAL ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Για το MV7230 Θέσεις Κοντρόλ και Παρελκόμενων Λειτουργία Χρήσης Εγκατάσταση Επίλυση προβλημάτων Περισσότερες Εφαρμογές Προσοχή Χαρακτηριστικά Για το

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center Περιεχόμενα V1.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ...2 ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ...3 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (TV)...4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΗΓΗΣ...4 ΛΙΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ...4 ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...5 SOURCE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA 1 1.1 Εισαγωγή Για να λάβετε τα δεδομένα του Υπ.Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO 2263 ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. 6.1 Ρυθµίσεις ώρας... 11. 6.2 Χρονόµετρο γεγονότων... 11. 6.3 Χρονόµετρο παύσης... 12

Περιεχόµενο. 6.1 Ρυθµίσεις ώρας... 11. 6.2 Χρονόµετρο γεγονότων... 11. 6.3 Χρονόµετρο παύσης... 12 Περιεχόµενο Οδηγίες ασφαλείας...3 1. Αναφορικά... 4 1.1 Γενικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα... 4 1.2 Αξεσουάρ... 4 2. Επισκόπηση προιόντος... 5 2.1 Πρόσοψη... 5 2.2 Πίσω ταµπλό... 5 2.3 Μονάδα αποµακρυσµένου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη OP HD 5001 DVB-T AVC/H.264 MPEG-4 HDMI. Περιεχόμενα

Εγχειρίδιο Χρήστη OP HD 5001 DVB-T AVC/H.264 MPEG-4 HDMI. Περιεχόμενα Εγχειρίδιο Χρήστη OP HD 5001 DVB-T AVC/H.264 MPEG-4 HDMI Περιεχόμενα 1. Βασικά Χαρακτηριστικά....4 2. Τηλεχειριστήριο.......6 3. Αρχική Σελίδα.....7 4. Οδηγός Εγκατάστασης 7 5. Πρόγραμμα. 7 5.1 Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

1 SAB SKY 4900, Οδηγίες Χρήσης

1 SAB SKY 4900, Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 Γενικές πληροφορίες... 2 Βασικά χαρακτηριστικά... 2 Για την ασφάλειά σας... 3 Άνοιγμα της συσκευασίας (Προαιρετικό)... 3 RCU... 5 Οπίσθια όψη... 6 Συνδέοντας στην TV χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

SRM Γνωρίζοντας τη συσκευή σας. Μπαταρία

SRM Γνωρίζοντας τη συσκευή σας. Μπαταρία SRM-8340 Γνωρίζοντας τη συσκευή σας Μπαταρία Η μπαταρία είναι πλήρης στα 3.8V. Όσο περνάει ο χρόνος η χωρητικότητα της ένδειξης θα εξαντλείται. Η ένδειξη είναι κενή όταν η μπαταρία έχει σχεδόν τελειώσει.

Διαβάστε περισσότερα

BeoSound 4. Συμπλήρωμα

BeoSound 4. Συμπλήρωμα BeoSound 4 Συμπλήρωμα Σύστημα μενού Το παρόν συμπλήρωμα περιέχει διορθώσεις στον Οδηγό του BeoSound 4. Λόγω νέου λογισμικού, το μουσικό σας σύστημα έχει εξοπλιστεί με νέα χαρακτηριστικά. Το σύστημα μενού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 1.2 Αποθήκευση 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 1.4 Αξεσουάρ 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών USB 2.0 Ο ΔΕΚΤΗΣ ΣΑΣ 2.1 Προεπιλογή PIN: 1234 2.2 Μπροστινή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. The table of contents is empty because none of the paragraph styles selected in the Document Inspector are used in the document.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. The table of contents is empty because none of the paragraph styles selected in the Document Inspector are used in the document. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ The table of contents is empty because none of the paragraph styles selected in the Document Inspector are used in the document. 1 1 Προειδοποιήσεις Ασφαλείας precautions ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύµβολο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο. Βασικές λειτουργίες. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λειτουργίες βασικού μενού Πρόγραμμα

Τηλεχειριστήριο. Βασικές λειτουργίες. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λειτουργίες βασικού μενού Πρόγραμμα Εγχειρίδιο Χρήσης Τηλεχειριστήριο Βασικές λειτουργίες Μπάρα Πληροφοριών Edivision Λειτουργίες βασικού μενού Πρόγραμμα Πως θα μετακινήσετε ένα κανάλι Πως θα κλειδώσετε ένα κανάλι Πως θα ξεκλειδώσετε ένα

Διαβάστε περισσότερα

THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 http://www.thomsonstb.net http://www.thomsonstb.net 2 3 http://www.thomsonstb.net Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 5 1.1 Οδηγίες ασφαλείας...5 1.2 Αποθήκευση...5

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ TV STAR T1010p HD USB PVR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1) Διαβάστε τις οδηγίες. 2) Κρατήστε τις οδηγίες. 3) Δώστε προσοχή στις προειδοποιήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΔΗΓΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΔΗΓΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΔΗΓΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST 1 1.1 Εισαγωγή Για να λάβετε τα δεδομένα του Υπ. Παιδείας μέσω του επίγειου ψηφιακού σήματος της ΕΡΤ θα πρέπει, εάν δεν διαθέτετε ήδη, να προμηθευτείτε, να

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργίες βασικού μενού

Λειτουργίες βασικού μενού Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Edision 'argus pingulux' Επισήμανση: Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι οι εικόνες / περιγραφές μπορεί να διαφέρουν ως προς τις λεπτομέρειες (ανάλογα με την έκδοση του

Διαβάστε περισσότερα

HD2000. Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG2/MPEG4 High Definition Εγχειρίδιο Χρήσης

HD2000. Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG2/MPEG4 High Definition Εγχειρίδιο Χρήσης HD2000 Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG2/MPEG4 High Definition Εγχειρίδιο Χρήσης Πίνακας Περιεχοµένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...4 3 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...5 4 ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ...7

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

STRONG PRIMA VIII ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

STRONG PRIMA VIII ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ STRONG PRIMA VIII ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 Άδειες 2 ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ MPEG-2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίες χρήσης TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδέσεις 1.1 Πίσω πλευρά TD-2304SE Σχήμα.2.1 πίσω πλευρά καταγραφικού 4 καναλιών

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε σημειώστε:

Παρακαλούμε σημειώστε: Παρακαλούμε σημειώστε: Λόγω της διαρκούς τεχνικής αναβάθμισης των συσκευών μας, σας συνιστούμε να ενημερώνεστε σχετικά μέσω της ιστοσελίδας μας όπου θα βρείτε όλες τις πρόσφατες πληροφορίες σε σχέση με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης hypnos. Οδηγίες χρήσης

Οδηγίες χρήσης hypnos. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες χρήσης Ελληνικά (Έκδοση: 2.80) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 4 Πληροφορίες ασφαλείας... 5 Άνοιγμα συσκευασίας... 6 Γενικές Πληροφορίες... 6 Τηλεχειριστήριο... 7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 8 Πρόσοψη...

Διαβάστε περισσότερα

DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER MPEG-4. mini-triton 2 HD. Εγχειρίδιο Χρήστη

DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER MPEG-4. mini-triton 2 HD. Εγχειρίδιο Χρήστη DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER MPEG-4 mini-triton 2 HD Εγχειρίδιο Χρήστη Εγχειρίδιο Χρήστη mini-triton 2 HD Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σελ. 1 Κύρια Χαρακτηριστικά... Σελ 1 Για την Ασφάλειά σας... Σελ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας µην επιχειρείτε πρόσβαση στο εσωτερικό του δέκτη. Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτηµένο σέρβις.

Ασφάλεια. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας µην επιχειρείτε πρόσβαση στο εσωτερικό του δέκτη. Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτηµένο σέρβις. ορυφορικός έκτης YU-MA-TU CRX IQ Plus (1CA) KEITO (FTA) Real Plus +++ (FTA) Ελληνικές Οδηγίες Χρήσεως Ασφάλεια Το ισόπλευρο τρίγωνο µε το βέλος σε σχήµα αστραπής στο εσωτερικό προειδοποιεί το χρήστη για

Διαβάστε περισσότερα

MPF3384 DVB-T RECEIVER

MPF3384 DVB-T RECEIVER MPF3384 DVB-T RECEIVER www.fandu.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 2 ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΟΨΗ... 4 Πρόσοψη... 4 Πίσω όψη... 4 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ... 5 Τοποθέτηση των μπαταριών... 6 Χρήση του τηλεχειριστηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

TELESTAR TD 2210 T HD. Ελληνικό Εγχειρίδιο Χρήσης

TELESTAR TD 2210 T HD. Ελληνικό Εγχειρίδιο Χρήσης TELESTAR TD 2210 T HD Ελληνικό Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Για να αποφύγεται κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην ανοίγετε τον δέκτη. Δεν υπάρχουν επισκευάσιμα τμήματα στο εσωτερικό του δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido m_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido m_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πριν την χρήση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πριν την χρήση 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ [1] ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ...3 [2] ΠΡΟΣΟΨΗ...3 [3] ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ...3 [4] ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...4 [5] ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ...5 [6] ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...6 - Power On/Off...6 - Κατάσταση Standby...6 ΚΥΡΙΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

2. Περιγραφή Προιόντος 2.1. Εγκατάσταση της συσκευής προγραμματισμού 2.2. Εγκατάσταση του λογισμικού 2.3. Εισαγωγή μπαταριών

2. Περιγραφή Προιόντος 2.1. Εγκατάσταση της συσκευής προγραμματισμού 2.2. Εγκατάσταση του λογισμικού 2.3. Εισαγωγή μπαταριών 1. Περιεχόμενα 1. Περιεχόμενα 2. Περιγραφή Προιόντος 2.1. Εγκατάσταση της συσκευής προγραμματισμού 2.2. Εγκατάσταση του λογισμικού 2.3. Εισαγωγή μπαταριών 3. Πως να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό καταλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες αυτοκινήτου της

Διαβάστε περισσότερα

proton Full HD Sat Receiver FTA Εγχειρίδιο Χρήστη

proton Full HD Sat Receiver FTA Εγχειρίδιο Χρήστη proton Full HD Sat Receiver FTA Εγχειρίδιο Χρήστη Περιεχόμενα Ασφάλεια...4 Τηλεχειριστήριο...6 Περιγραφή...7 Κατά την πρώτη εκκίνηση, επιλέξτε τη γλώσσα σας...8 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...8 Γραμμή Πληροφοριών...9

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Να µην εκτίθεται το Sweex Black Onyx MP4 Player σε υψηλές θερµοκρασίες. Μην τοποθετείται την συσκευή εκτεθειµένη σε έντονο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές υψηλής θερµοκρασίας(π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

AX Lion mini. Εγχειριδιο Χρησης. Διαβαστε το manual πριν απο την εγκατασταση. Lion mini

AX Lion mini. Εγχειριδιο Χρησης. Διαβαστε το manual πριν απο την εγκατασταση. Lion mini AX Lion mini Εγχειριδιο Χρησης Lion mini Διαβαστε το manual πριν απο την εγκατασταση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ. Γ ε αποφύγετ πάρχ επισ ε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. English. CAUTION: Due to updates or mistakes, the content of this user manual could not correspond exactly to the real product.

Περιεχόμενα. English. CAUTION: Due to updates or mistakes, the content of this user manual could not correspond exactly to the real product. Περιεχόμενα 1 Κανονισμοί Ασφάλειας... Error! Bookmark not defined. 2 Περιγραφή προϊόντος & συνδέσεις... Error! Bookmark not defined. 2.1 Μπροστινή Πλευρά... Error! Bookmark not defined. 2.2 Πίσω πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών STR-DN1020 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και

Διαβάστε περισσότερα

TV 3... 5...6...8...9...11...12 I.

TV 3... 5...6...8...9...11...12 I. Περιεχόμενα (A) Οδηγίες Ασφαλείας (B) Περιεχόμενα Συσκευασίας (C) Περιγραφή Προϊόντος6 (D) Σύστημα Πρόσβασης 8 (E) Τηλεχειριστήριο 9 (F) Χαρακτηριστικά11 (G) Τεχνικά Χαρακτηριστικά12 I. Εγκατάσταση13 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 2 ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΟΨΗ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 2 ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΟΨΗ... MPF3468H ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 2 ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΟΨΗ... 4 Πρόσοψη... 4 Πίσω όψη... 4 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ... 5 Τοποθέτηση των μπαταριών... 6 Χρήση του τηλεχειριστηρίου... 6 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

MPEG4 SCART RECEIVER ReDi 25

MPEG4 SCART RECEIVER ReDi 25 MPEG4 SCART RECEIVER ReDi 25 Εγχειρίδιο Χρήστη 1. Πληροφορίες Ασφάλειας Παρακάτω περιέχονται σηµαντικές πληροφορίες ασφάλειας οι οποίες θα σας βοηθήσουν να εξασφαλίσετε την σωστή χρήση του προϊόντος. Παρακαλούµε

Διαβάστε περισσότερα

argus Classic Εγχειρίδιο Χρήσης

argus Classic Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Βασικά χαρακτηριστικά... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Πληροφορίες ασφαλείας... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Απαιτήσεις συστήματος IBM συμβατό PC με επεξεργαστή Pentium III 700 MHz ή ανώτερο Τουλάχιστον 256 MB RAM Τουλάχιστον 30 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ:FL40100. Τηλεόραση LED 40" Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτέ το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ:FL40100. Τηλεόραση LED 40 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτέ το για μελλοντική αναφορά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Τηλεόραση LED 40" ΜΟΝΤΕΛΟ:FL40100 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτέ το για μελλοντική αναφορά 1. ΠΡOΛΟΓΟΣ----------------------------------------------------------------------------3

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

ENGEL AV-PLUS MV7298. ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ AUDIO/VIDEO ΣΤΑ 2,4 GHz ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ENGEL AV-PLUS MV7298. ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ AUDIO/VIDEO ΣΤΑ 2,4 GHz ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ENGEL AV-PLUS MV7298 ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ AUDIO/VIDEO ΣΤΑ 2,4 GHz ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Γενικές Οδηγίες Ασφαλείας...3 Εισαγωγή...4 Περιεχόμενα Συσκευασίας...4 Εγκατάσταση...4 Εκκίνηση...4 Επίλυση Προβλημάτων...5

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ HIGH DEFINITION

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ HIGH DEFINITION ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ HIGH DEFINITION GREECE Οδηγίες Χρήσης 1 RT 0406 HD ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύμβολο του κεραυνού με το βέλος, μέσα στο ισόπλευρο τρίγωνο δείχνει την επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ...6 ΑΣΦΑΛΕΙΑ...7 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...8 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...9 ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΠΛΕΥΡΑ...10 ΟΠΙΣΘΙΑ ΠΛΕΥΡΑ...11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ...6 ΑΣΦΑΛΕΙΑ...7 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...8 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...9 ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΠΛΕΥΡΑ...10 ΟΠΙΣΘΙΑ ΠΛΕΥΡΑ...11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ...6 ΑΣΦΑΛΕΙΑ...7 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...8 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...9 ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΠΛΕΥΡΑ...10 ΟΠΙΣΘΙΑ ΠΛΕΥΡΑ...11 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ...12 ΣΥΝΔΕΣΗ ME ΚΕΡΑΙΑ... 12 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ TV... 12 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ... 13

Διαβάστε περισσότερα

COMET SD.0019. DVB Επίγειος Δέκτης. Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6301-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

COMET SD.0019. DVB Επίγειος Δέκτης. Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6301-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ COMET SD.0019. DVB Επίγειος Δέκτης Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6301-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Παρακαλώ διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη σύνδεση ή τη χρήση αυτού του δέκτη και να

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ Στην πρώτη εκκίνηση του καταγραφικού πατάμε ΕΞΟΔΟΣ στο παράθυρο με τον «ΟΔΗΓΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ» 1) Κάνουμε δεξί κλικ και εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης η μπάρα

Διαβάστε περισσότερα