Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους."

Transcript

1

2

3 Θερµές ευχαριστίες Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους. Θερµές ευχαριστίες οφείλονται ειδικότερα στους ακόλουθους : Α. Στη Γεωργία Γιαννακούρου, Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, και στον Χαράλαµπο Κουταλάκη, Λέκτορα του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών, που συνέδραµαν ως επιστηµονικοί σύµβουλοι στη διαµόρφωση βασικών σηµείων της πρότασης. Β. Στα µέλη της Επιστηµονικής Επιτροπής του WWF Ελλάς: Αθηνά εσύπρη, Πρόεδρο του WWF Ελλάς, Βρασίδα Ζάβρα, Αντιπρόεδρο του WWF Ελλάς, Μαρία Θεσσαλού Λεγάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, Γιώργο Κατσαδωράκη, ρ Βιολόγο Ορνιθολόγο και Επιστηµονικό Σύµβουλο WWF Ελλάς, Λεωνίδα Λουλούδη, Αντιπρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Παπαγιάννη Θύµιο, Αρχιτέκτονα-Πολεοδόµο και Επίτιµο Πρόεδρο WWF Ελλάς. Γ. Στους ειδικούς που συµµετείχαν µε σχόλια και παρατηρήσεις στην επιστηµονική διαβούλευση επί του προσχεδίου της πρότασης, οι οποίοι κατ αλφαβητική σειρά έχουν ως εξής: Σταµατία Αραβαντινού, Προϊσταµένη Γραφείου Εθνικού Περιβαλλοντικού ικτύου και Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος, έσποινα Βώκου, Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Πάνο Καζάκο, Καθηγητή Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ξενοφώντα Κάππα, ιευθυντή Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, Κωνσταντίνο Μενουδάκο, Αντιπρόεδρο Συµβουλίου της Επικρατείας, Τάκη Νικολόπουλο, Καθηγητή ΤΕΙ Μεσολογγίου- Εντεταλµένο ιδάσκοντα του Πανεπιστηµίου Πατρών, Γιάννη Παντή, Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Γιώργο Παπαδηµητρίου, Καθηγητή Πανεπιστηµίου Αθηνών, Λέανδρο Ρακιντζή, Γενικό Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης, Μιχάλη Σκούρτο, Καθηγητή Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Καλλιόπη Σπανού, Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αθηνών, Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη, Γρηγόρη Τσάλτα, Καθηγητή Παντείου Πανεπιστηµίου, Νίκο Χαραλαµπίδη, ιευθυντή Ελληνικού Γραφείου Greenpeace. Η ευγενική συµµετοχή όλων των πιο πάνω επιστηµόνων και ειδικών σε διάφορα στάδια επεξεργασίας της πρότασης δεν συνεπάγεται κατ ανάγκη και αποδοχή των θέσεων που αποτυπώνονται στο παρόν κείµενο, την ευθύνη για την τελική διαµόρφωση του οποίου φέρει αποκλειστικά το WWF Ελλάς.

4 Περιεχόµενα Εισαγωγή... 4 Το σηµερινό σύστηµα περιβαλλοντικής διοίκησης... 4 Ανεπάρκειες του σηµερινού συστήµατος... 4 H σηµασία της κοινοτικής διάστασης... 6 Το προτεινόµενο σύστηµα περιβαλλοντικής διακυβέρνησης... 7 Σκοπός... 7 Βασικές αρχές... 7 Συνοπτική περιγραφή του συστήµατος... 8 Α. Θεσµική αναβάθµιση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής... 9 Β. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας... 9 Γ. Αντιπρόεδρος Αειφόρου Ανάπτυξης και διυπουργικός συντονισµός Μηχανισµοί περιβαλλοντικού ελέγχου Ενδεικτική βιβλιογραφία... 19

5 Εισαγωγή Το τελευταίο διάστηµα και µε αφορµή τις τραγικές συνέπειες των καταστροφικών πυρκαγιών του καλοκαιριού 2007 διατυπώνεται ένας έντονος προβληµατισµός από πολιτικά κόµµατα, περιβαλλοντικές οργανώσεις, συλλογικούς αντιπροσωπευτικούς φορείς, πανεπιστήµια και πολίτες σχετικά µε την επάρκεια του ισχύοντος συστήµατος περιβαλλοντικής διοίκησης, ιδίως σε ό,τι αφορά την ικανότητά του να διαµορφώσει ένα αποτελεσµατικό πλαίσιο διαχείρισης στον κρίσιµο αυτό τοµέα δηµόσιας δράσης. Η πολυπλοκότητα των περιβαλλοντικών ρυθµίσεων και η ανάγκη ενσωµάτωσης και διάχυσης των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης σε όλες τις τοµεακές παρεµβάσεις του κράτους απαιτούν σύγχρονες, ευέλικτες, µορφές διοικητικής οργάνωσης. Έχοντας διαπιστώσει τις σοβαρές δοµικές και λειτουργικές ανεπάρκειες του σηµερινού συστήµατος περιβαλλοντικής διοίκησης σε όλα τα επίπεδα, το WWF Ελλάς αποφάσισε να προχωρήσει στη διατύπωση µιας ολοκληρωµένης πρότασης για τη διαµόρφωση ενός συνεκτικού και αποτελεσµατικού συστήµατος διαµόρφωσης και εφαρµογής περιβαλλοντικής πολιτικής στην Ελλάδα. Πρόθεση του WWF Ελλάς είναι η πρόταση ενός συστήµατος διοικητικών δοµών και διαδικασιών που θα θέσει τη χώρα σε τροχιά αειφορίας και θα εγγυηθεί την έγκαιρη και αποτελεσµατική αντιµετώπιση των συσσωρευµένων περιβαλλοντικών προκλήσεων και προβληµάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση δεν περιορίζεται στη δηµιουργία νέων δοµών. Επιχειρεί επιπλέον τη διατύπωση ενός πλαισίου οργάνωσης που θα καλύπτει τις βασικές λειτουργίες που καλείται να επιτελέσει µία σύγχρονη διοίκηση (διαµόρφωση και υλοποίηση πολιτικών, παρακολούθηση, έλεγχος και αξιολόγηση). Ως έναυσµα για ευρύ κοινωνικό διάλογο, η παρούσα πρόταση αφορά το επίπεδο της κεντρικής διοίκησης και της διαµόρφωσης περιβαλλοντικής πολιτικής και δεν εξειδικεύεται σε επίπεδο Περιφερειών και ΟΤΑ. Βασικό µέληµα του WWF Ελλάς ήταν η επεξεργασία και διατύπωση ενός συστήµατος που θα συνάδει προς την ελληνική πραγµατικότητα και θα διαπνέεται από ρεαλισµό. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το ισχύον θεσµικό πλαίσιο ώστε να µην απαιτούνται ρηξικέλευθες αλλαγές, οι οποίες θα δυσχεράνουν υπερβολικά την υιοθέτηση της πρότασης και θα την καταστήσουν εν πολλοίς εξωπραγµατική. Η εφαρµογή του προτεινόµενου συστήµατος, η οποία µπορεί να γίνει ακόµη και σταδιακά, εκτιµάται ότι θα συντελέσει ουσιαστικά στη βελτίωση της άσκησης της περιβαλλοντικής πολιτικής στη χώρα µας. Το σηµερινό σύστηµα περιβαλλοντικής διοίκησης Ανεπάρκειες του σηµερινού συστήµατος H έλλειψη ενός συνεκτικού εθνικού συστήµατος περιβαλλοντικής διακυβέρνησης προκύπτει ως ολοένα και πιο εµφανής αδυναµία, ιδιαίτερα υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων στην κοινοτική και τη διεθνή περιβαλλοντική πολιτική. Καθώς τα περιβαλλοντικά προβλήµατα συσσωρεύονται και διεθνοποιούνται, η δηµόσια διοίκηση εµφανίζεται ολοένα και πιο ανεπαρκής στην αντιµετώπιση σοβαρών περιβαλλοντικών κρίσεων που όλο και πιο συχνά λαµβάνουν ανησυχητικές διαστάσεις για τη δηµόσια υγεία και ασφάλεια. H απουσία ενός ολοκληρωµένου, αποτελεσµατικού και διαφανούς συστήµατος περιβαλλοντικής διοίκησης αποτελεί πλέον τον βασικότερο ανασταλτικό παράγοντα για την κοινωνική και οικονοµική 4

6 ανάπτυξη της χώρας, αφού σηµαντικές επενδύσεις προσκρούουν, µεταξύ άλλων, σε µια ακατανόητη γραφειοκρατία και πολυδιάσπαση αρµοδιοτήτων και στην αδυναµία συνεννόησης µεταξύ διαφόρων υπουργείων και υπηρεσιών. Οι σηµερινές δοµές διαµόρφωσης περιβαλλοντικής πολιτικής και άσκησης διοίκησης είναι εξαιρετικά περίπλοκες, ασαφείς και συχνά ατελέσφορες, ενώ η συναρµοδιότητα υπουργείων και υπηρεσιών σε πολλά περιβαλλοντικά θέµατα συχνά καταλήγει σε απραξία µε εκατέρωθεν επίρριψη ευθυνών. Αυτή η πολυδιάσπαση του περιβαλλοντικού αντικειµένου µεταξύ υπουργείων και οργανισµών που δεν θέτουν πάντα το περιβάλλον στην κορυφή της ατζέντας τους έχει επίσης ως αποτέλεσµα την ελλιπή ή ακόµα και αντιφατική αντιµετώπιση κορυφαίων ζητηµάτων, όπως για παράδειγµα τη διαχείριση της βιοποικιλότητας και των χερσαίων οικοσυστηµάτων. Στους τοµείς αυτούς η συναρµοδιότητα του ΥΠΕΧΩ Ε και του νυν Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αποδείχθηκε, τουλάχιστον κατά το παρελθόν, βασικός ανασταλτικός παράγοντας για την αποτελεσµατική διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών. Ειδικά σε ό,τι αφορά τους πάλαι ποτέ Εθνικούς ρυµούς που µετεξελίχθηκαν σε Εθνικά Πάρκα, ο ασαφής επιµερισµός αρµοδιοτήτων οδήγησε στην περιχαράκωση και εν τέλει στη στείρα αντιπαλότητα µεταξύ των υπηρεσιών των δύο αυτών υπουργείων. Στο επίπεδο διαβούλευσης, λογοδοσίας και διαφάνειας, το σηµερινό σύστηµα διοίκησης παραµένει εξαιρετικά προβληµατικό, καθώς εξαρτάται και λειτουργεί µέσα στον πολιτικό κύκλο, υπό την επιρροή της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας των αρµόδιων υπουργείων. Έτσι, για παράδειγµα, οι εθνικές αναφορές προς την ΕΕ και τους σχετικούς οργανισµούς για την κατάσταση του περιβάλλοντος και την πορεία εφαρµογής συγκεκριµένων περιβαλλοντικών πολιτικών έχουν συχνά υποστεί έντονη κριτική ως «πολιτικά χειραγωγούµενες» και, κατά συνέπεια, αναξιόπιστες. Πέρα από τη διαχρονική έλλειψη πολιτικής βούλησης για τη χάραξη µιας ολοκληρωµένης και σύγχρονης πολιτικής για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, οι κυριότερες ανεπάρκειες του σηµερινού συστήµατος διαµόρφωσης και εφαρµογής περιβαλλοντικής πολιτικής είναι οι εξής: - Κατακερµατισµός του περιβαλλοντικού αντικειµένου µεταξύ πολλών συναρµόδιων υπουργείων και φορέων χωρίς ιεραρχηµένη και λειτουργική µεταξύ τους σχέση. - Παντελής έλλειψη παγιωµένων δοµών, διαδικασιών και πρακτικών άµβλυνσης των συγκρούσεων µεταξύ των διοικητικών φορέων που επιτελούν κρίσιµες λειτουργίες περιβαλλοντικής ρύθµισης και προστασίας αλλά και µεταξύ της διοίκησης και των άµεσα θιγόµενων κοινωνικών οµάδων. - Έλλειψη γνωστικών πόρων της διοίκησης που θα κατευθύνουν τη λήψη κρίσιµων ρυθµιστικών αποφάσεων. - Έλλειψη δοµών και διαδικασιών άντλησης δηµοκρατικών και τεχνοκρατικών εισροών από τους εξειδικευµένους επιστηµονικούς φορείς, την κοινωνία και το διεθνές περιβάλλον. - Έλλειψη κρίσιµων εργαλείων άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής, όπως το Κτηµατολόγιο και το ασολόγιο. - Παράδοξη συνύπαρξη κάτω από το ίδιο υπουργείο του περιβάλλοντος και της χωροταξίας µε τα µεγάλα δηµόσια έργα, σχέση που στις περισσότερες περιπτώσεις αποβαίνει εις βάρος του περιβάλλοντος. - Σαφής αδυναµία παρακολούθησης και ελέγχου της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. 5

7 - Περίπλοκη και ασαφής νοµοθεσία, τόσο σε ζητήµατα που επιφυλάσσουν συγκρούσεις, όπως οι προστατευόµενες περιοχές και η χωροθέτηση ΑΠΕ, όσο και σε τοµείς σηµαντικού οικονοµικού ενδιαφέροντος, όπως η πολεοδοµία. Η µεταπολεµική ιστορία της Ελλάδας είναι συνδεδεµένη µε την έλλειψη ενός, ανθεκτικού στον χρόνο και αποτελεσµατικού στην εφαρµογή, µηχανισµού ρύθµισης των ζητηµάτων προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος. Φυσική απόρροια αυτής της κατάστασης είναι η επί δεκαετίες συνεχιζόµενη και εκτεταµένη περιβαλλοντική αυθαιρεσία και η κοινωνική ανοχή, αν όχι ενθάρρυνση, προς τους αυθαιρετούντες. Τα τελευταία χρόνια όµως και υπό την πίεση µιας ολοένα επιταχυνόµενης περιβαλλοντικής κρίσης που κλιµακώνεται µέσα από µεγάλης έντασης καταστροφές, η αρνητική αυτή κατάσταση παρουσιάζει σαφείς τάσεις ανατροπής. Ιδιαίτερα όµως µετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού 2007, οι οποίες έδωσαν το έναυσµα για τις πρώτες µαζικές κινητοποιήσεις για το περιβάλλον, το αίτηµα για αποτελεσµατική αντιµετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης λαµβάνει πλέον ευρύτερες κοινωνικές διαστάσεις που ξεφεύγουν από τα στενά όρια των συζητήσεων µεταξύ των περιβαλλοντικών οργανώσεων και της ακαδηµαϊκής κοινότητας. H σηµασία της κοινοτικής διάστασης Οι κοινοτικές και διεθνείς περιβαλλοντικές δεσµεύσεις της χώρας διαµορφώνουν ένα νέο πλαίσιο δράσης της ελληνικής διοίκησης. Η αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών και η ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων στο σύνολο των επιµέρους τοµεακών πολιτικών απαιτούν την υπέρβαση εγγενών χαρακτηριστικών της ελληνικής διοίκησης, όπως η πολυαρχία και ο κατακερµατισµός της διοικητικής δράσης ή η αδυναµία διαµόρφωσης συνεκτικών στόχων και επίτευξης απτών αποτελεσµάτων. Ελλείψει αµιγώς εθνικής πολιτικής για τη ρύθµιση των περισσότερων περιβαλλοντικών αντικειµένων, η περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ έχει αναµφίβολα συνεισφέρει θετικά στον εµπλουτισµό και τον εκσυγχρονισµό των µηχανισµών προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Ειδικά σε τοµείς όπως η διαχείριση των αποβλήτων και η προστασία της βιοποικιλότητας, ο έλεγχος της ρύπανσης και η διαχείριση των υδατικών πόρων, οι πολιτικές της ΕΕ κατευθύνουν το σύνολο σχεδόν των εθνικών πολιτικών. Η εµπειρία από την πολυετή πλέον όσµωση της εθνικής διοίκησης µε τα κοινοτικά όργανα αναδεικνύει τις αρνητικές επιπτώσεις των αδυναµιών διαχείρισης του κοινοτικού περιβαλλοντικού κεκτηµένου. Αν και συχνά οι αρµόδιες υπηρεσίες διατυπώνουν παράπονα για την «ασυµβατότητα» ή την αναντιστοιχία πολλών κανονισµών και οδηγιών µε τις ελληνικές ιδιαιτερότητες, στην πραγµατικότητα µεγάλο µέρος του προβλήµατος εντοπίζεται στην έλλειψη ουσιαστικής εθνικής εκπροσώπησης στις επιτροπές που επεξεργάζονται τα σχέδια των σχετικών πολιτικών και πράξεων (έλλειψη εκπροσώπησης, υπο-εκπροσώπηση, µη κατάθεση απόψεων ή προτάσεων). Ακόµη όµως και στις περιπτώσεις που η ελληνική διοίκηση συµµετέχει επαρκώς στη διαπραγµάτευση και επιτυγχάνει την αναγνώριση των κρίσιµων ιδιαιτεροτήτων της χώρας, η επί της ουσίας εφαρµογή του νέου θεσµικού πλαισίου προσκρούει σε εγγενείς αδυναµίες του ελληνικού διοικητικού συστήµατος. Προβλήµατα όπως η µη έγκαιρη εναρµόνιση, η στρεβλή εναρµόνιση, η µη λήψη µέτρων και η λήψη απρόσφορων µέτρων οδηγούν συχνά στην παραποµπή της χώρας ή και στην καταδίκη της από το ΕΚ, ενώ µπορεί να συνεπάγονται και οικονοµικές κυρώσεις ή/και αποκλεισµούς από κρίσιµες αναπτυξιακές πολιτικές. Τα προβλήµατα αυτά αποδεικνύουν περαιτέρω ότι η ανταπόκριση της ελληνικής 6

8 διοίκησης στις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής περιβάλλοντος παραµένει ακόµη και σήµερα ευκαιριακή και πάντως µη συστηµατική ενώ ορισµένες φορές αποδεικνύεται τυπική ή και προσχηµατική (όπως επί παραδείγµατι στις δοµές για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος και στις διαδικασίες διαβούλευσης που εγκαινιάσθηκαν υπό την πίεση της απορρόφησης των χρηµατοδοτήσεων του ΚΠΣ για να εγκαταλειφθούν ή να απαξιωθούν µετά τη λήξη των ΚΠΣ). Οι διαπιστώσεις αυτές αναδεικνύουν τη σηµασία που προσλαµβάνει το «διοικητικό κεκτηµένο» για την εφαρµογή της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ. Στον τοµέα αυτό, η χώρα µας παρουσιάζει πολλαπλές ελλείψεις και υστερήσεις, ιδίως αν συγκριθεί µε τα πιο ώριµα από πλευράς διοικητικής τεχνογνωσίας, εµπειρίας και ρυθµιστικής ικανότητας διοικητικά συστήµατα των χωρών της υτικής Ευρώπης. Το προτεινόµενο σύστηµα περιβαλλοντικής διακυβέρνησης Σκοπός Η πρόταση που παρουσιάζεται στη συνέχεια αφορά την ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου συστήµατος περιβαλλοντικής διοίκησης µε στόχο την ενδυνάµωση των εθνικών δοµών, διαδικασιών και πρακτικών διαµόρφωσης και εφαρµογής περιβαλλοντικής πολιτικής στην Ελλάδα. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, επιδιώκεται όχι µόνο η διατύπωση ενός γενικού πλαισίου αρχών αλλά και η εξειδίκευση βασικών χαρακτηριστικών των προτεινόµενων επιλογών, δοµών και διαδικασιών. Τόσο στα κείµενα που ακολουθούν, όσο και στο οργανόγραµµα του προτεινόµενου συστήµατος, αποφεύγεται η λεπτοµερής ανάλυση όλων των παραµέτρων της κάθε µιας από τις δοµές που το συνθέτουν. Στη φάση αυτή, η πρόταση περιορίζεται στo επίπεδο της κεντρικής διοίκησης, χωρίς να επεκτείνεται και στο πεδίο της αποκεντρωµένης διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αν και ο ρόλος των Περιφερειών και των ΟΤΑ α και β βαθµού είναι κοµβικός στην άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής, η διατύπωση σχετικής πρότασης θα αποτελέσει το αντικείµενο µελλοντικής επεξεργασίας, εν όψει και της συζήτησης για τον νέο διοικητικό χάρτη της χώρας. Βασικές αρχές Το προτεινόµενο σύστηµα επιδιώκει να αντιµετωπίσει τις αδυναµίες και τα δοµικά και λειτουργικά προβλήµατα των ισχυουσών δοµών και διαδικασιών διαµόρφωσης και εφαρµογής περιβαλλοντικών πολιτικών. Οι βασικές αρχές, στις οποίες στηρίζεται, είναι σύµφωνες µε τις αρχές χρηστής διοίκησης που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως βάση για την αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας της 1. - ιαφάνεια: Η διαµόρφωση µηχανισµών και ασφαλιστικών δικλείδων που θα εγγυώνται τη διαφάνεια στην οργάνωση και λειτουργία του προτεινόµενου συστήµατος. - Λογοδοσία: Η διαµόρφωση συγκεκριµένων δοµών µε ξεκάθαρη κατανοµή αρµοδιοτήτων αποτελεί εγγύηση για τη δηµόσια λογοδοσία του συστήµατος. - Συµµετοχή: Η κοινωνική συµµετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και ελέγχου της πορείας εφαρµογής πολιτικών για το περιβάλλον συµβάλλει στη δηµιουργία σχέσεων εµπιστοσύνης µεταξύ της διοίκησης και των πολιτών. 1 Commission of the European Communities, European Governance A White Paper. COM(2001) 428 final. Brussels,

9 - Συνοχή: Με δεδοµένη τη διεύρυνση των περιβαλλοντικών προκλήσεων που καλείται να διαχειριστεί και αντιµετωπίσει η δηµόσια διοίκηση, αυξάνεται αναλόγως και η ανάγκη για εξασφάλιση της συνοχής του συστήµατος. Η συνάρθρωση των δοµών του προτεινόµενου συστήµατος σε ένα συνεκτικό σύνολο συµβάλλει ταυτόχρονα στην αποτελεσµατικότητά του, αλλά και στην κατανόησή του από τους πολίτες. - Επιστηµονική και οργανωτική επάρκεια: Η εξασφάλιση επαρκών γνωστικών πόρων της διοίκησης µέσω της ανάπτυξης ενός σταθερού δικτύου συνεργασιών µε την επιστηµονική κοινότητα είναι θεµελιώδους σηµασίας για τη διαχείριση της αβεβαιότητας και της πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζουν τις περιβαλλοντικές ρυθµίσεις. Η κατοχύρωση της επιστηµονικής εγκυρότητας των περιβαλλοντικών πολιτικών και της οργανωτικής επάρκειας των µηχανισµών εφαρµογής τους αποτελούν βασικές επιδιώξεις του προτεινόµενου συστήµατος. Συνοπτική περιγραφή του συστήµατος Όπως προεκτέθηκε, το προτεινόµενο σύστηµα διαρθρώνεται σε κεντρικό επίπεδο. Οι κυριότερες δοµές και τα θεσµικά µέτρα που προτείνονται είναι τα εξής: Α) Αναβάθµιση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής: Προτείνεται η θεσµική αναβάθµιση του ρόλου της κοινοβουλευτικής Ειδικής Επιτροπής της Βουλής για την Προστασία του Περιβάλλοντος, ώστε η γνωµοδότηση επί νοµοσχεδίων και σχεδίων νόµου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος να καταστεί ουσιώδης τύπος κατά τη φάση επεξεργασίας τους από τη σχετική ιαρκή Επιτροπή και την Ολοµέλεια. Προτείνεται επίσης η θεσµική κατοχύρωση της δυνατότητας υποβολής και προφορικής ανάπτυξης αναφορών από πολίτες και φορείς, ώστε η Επιτροπή να αποτελέσει περιβαλλοντικό δίαυλο επικοινωνίας µεταξύ της Βουλής και της κοινωνίας. Β) Σύσταση αυτόνοµου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Χωροταξίας: Το (αυτόνοµο) Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι ο κεντρικός κορµός του προτεινόµενου συστήµατος περιβαλλοντικής διοίκησης. Το νέο υπουργείο προτείνεται να συγκεντρώσει τις αρµοδιότητες που σχετίζονται µε επιτελικές λειτουργίες όπως η διαµόρφωση πολιτικής, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των αποτελεσµάτων. Η προτεινόµενη δοµή του υπουργείου ανταποκρίνεται στον επιτελικό αυτό ρόλο. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη µέριµνα λαµβάνεται για την αναµόρφωση των εθνικών συµβουλίων και επιτροπών που έχουν συσταθεί στο ΥΠΕΧΩ Ε, καθώς και των εποπτευοµένων από αυτό οργανισµών, µε στόχο την οµαδοποίησή τους µε λειτουργικά κριτήρια, την εξοικονόµηση οργάνων, πόρων και διαδικασιών, την απλούστευση των δοµών τους και την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας τους. Γ) Αντιπρόεδρος Αειφόρου Ανάπτυξης και διυπουργικός συντονισµός: Προτείνεται ο ορισµός Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης, µε αρµοδιότητα τον συντονισµό των τοµέων της κυβερνητικής δράσης που αφορούν την αειφόρο ανάπτυξη, και η σύσταση διυπουργικών επιτροπών για το περιβάλλον. ) ιοικητικοί µηχανισµοί περιβαλλοντικού ελέγχου: Προτείνεται δέσµη µέτρων που αποσκοπούν στη βελτίωση του συντονισµού µεταξύ των διοικητικών µηχανισµών περιβαλλοντικού ελέγχου, στην ενδυνάµωση των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς στη διεύρυνση και στον καλύτερο συνδυασµό των µέσων άσκησης περιβαλλοντικού ελέγχου. 8

10 Α. Θεσµική αναβάθµιση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής Η Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Περιβάλλοντος (εφ εξής: η Επιτροπή), η οποία συστάθηκε τον Φεβρουάριο του 2005 µε τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής, αποτελεί τη µοναδική δοµή περιβαλλοντικής διαβούλευσης που διαθέτει το ελληνικό κοινοβούλιο. Αν και σίγουρα η δηµιουργία της αποτέλεσε θετική εξέλιξη, ο θεσµικά κατοχυρωµένος ρόλος της Επιτροπής στην άσκηση νοµοθετικού έργου και κοινοβουλευτικού ελέγχου στα ζητήµατα περιβάλλοντος είναι εξαιρετικά περιορισµένος. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Επιτροπή βρίσκεται εκτός νοµοθετικής λειτουργίας και κοινοβουλευτικού ελέγχου, καθώς τα σχέδια νόµου υπόκεινται σε εξέταση και επεξεργασία από τις έξι ιαρκείς Επιτροπές του κεφαλαίου Η(Α) του Κανονισµού της Βουλής, οι οποίες όµως εξ αντικειµένου δεν εστιάζουν στο περιβάλλον, ενώ σε ελάχιστες µόνο περιπτώσεις καταβάλλουν προσπάθεια για ενσωµάτωση των αρχών της περιβαλλοντικής αειφορίας στις πολιτικές που καλύπτονται από τη νοµοθετική λειτουργία της. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή λειτουργεί σε καθεστώς τουλάχιστον αδιαφορίας από την εκτελεστική εξουσία, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς ότι ουδέποτε µέχρι σήµερα ο αρµόδιος για τα θέµατα περιβάλλοντος Υπουργός ΠΕΧΩ Ε έχει παραστεί σε συνεδρίασή της. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή αδυνατεί να ασκήσει την επιθυµητή επιρροή στο κυβερνητικό έργο. Τέλος, σε αντίθεση µε τις διατάξεις του άρθρου 43 Α, παρ.1ζ του Κανονισµού της Βουλής, στην Επιτροπή ουδέποτε κατατέθηκε για γνωµοδότηση η «ετήσια εθνική έκθεση για την κατάσταση του περιβάλλοντος», η οποία απλώς δεν συντάσσεται από το αρµόδιο υπουργείο. Το ίδιο συµβαίνει και µε τις λοιπές εκθέσεις «επί της εθνικής στρατηγικής για τη µείωση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου, επί της εθνικής στρατηγικής για τη βιώσιµη ανάπτυξη, επί της εφαρµογής των κοινοτικών οδηγιών και διεθνών συµβάσεων». Η θεσµική αναβάθµιση του ρόλου της Επιτροπής είναι απαραίτητη τόσο για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής διάστασης του νοµοθετικού έργου της Βουλής, η οποία αναµένεται να οδηγήσει και σε πολιτική αναβάθµισή της, όσο και για την ενίσχυση της σχέσης της µε τους πολίτες. Προς αυτή την κατεύθυνση προτείνεται η τροποποίηση του Κανονισµού της Βουλής, ώστε: o η γνωµοδότηση της Επιτροπής να καταστεί απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση, προκειµένου η Ολοµέλεια ή η σχετική ιαρκής Επιτροπή να αποφασίζουν επί νοµοσχεδίων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. o να καταστεί δυνατή η αναβάθµιση της διαδικασίας υποβολής αναφορών από πολίτες και µη-κυβερνητικές οργανώσεις, ώστε να δίνεται η δυνατότητα προφορικής ανάπτυξης του περιεχοµένου τους ενώπιον της Βουλής. Ειδικά σε σχέση µε τις αναφορές περιβαλλοντικού περιεχοµένου, προτείνεται η εξέτασή τους από την Επιτροπή, η επιλογή όσων χαρακτηρίζονται ως ιδιαιτέρως σηµαντικές και η διενέργεια ακροάσεων µε τους πολίτες ή φορείς που τις υπέβαλαν. o να καταστεί απαραίτητη προϋπόθεση η γνωµοδότηση της Επιτροπής κατά τη διαδικασία επιλογής του επικεφαλής της Αρχής Περιβαλλοντικών Ελέγχων του κεφαλαίου του παρόντος. Β. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Στόχοι σκοπός Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας κατέχει κοµβική θέση στο προτεινόµενο σχήµα περιβαλλοντικής διακυβέρνησης. Η ίδρυσή του θα αναδείξει, τόσο ουσιαστικά όσο και συµβολικά, τη σηµασία που προσλαµβάνουν σήµερα τα περιβαλλοντικά ζητήµατα σε εθνικό επίπεδο και θα ανταποκριθεί στις εξής ιδίως ανάγκες: 9

11 - Πληρέστερη ανταπόκριση στις συνταγµατικές επιταγές για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος: Το Σύνταγµα του 1975/2001 προστατεύει το φυσικό περιβάλλον σε κάθε του µορφή, ενώ καθιερώνει ιδιαίτερα προστατευτικό καθεστώς για τα δάση και δασικές εκτάσεις (άρθρο 24 παρ.1 και άρθρο 117 παρ. 3 και 4) λόγω των ιδιαίτερων προβληµάτων που ανέδειξε ιστορικά η διαχείρισή τους στη χώρα µας (εκτεταµένες πυρκαγιές, παράνοµη υλοτοµία, οικοπεδοποιήσεις κλπ). Από τις πιο πάνω συνταγµατικές διατάξεις συνάγεται η υποχρέωση του κράτους για αποτελεσµατική προστασία όλων των εκφάνσεων του φυσικού περιβάλλοντος βάσει ολοκληρωµένης και συνεκτικής πολιτικής. Η δηµιουργία ενιαίου υπουργείου για τη διαχείριση όλων των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος µπορεί να ανταποκριθεί πληρέστερα στο ρυθµιστικό περιεχόµενο του άρθρου 24 παρ.1 Συντ. - Αποτελεσµατικότερη διαχείριση του κοινοτικού αντικειµένου στο πεδίο του φυσικού περιβάλλοντος : Το περιβάλλον αντιπροσωπεύει ένα πεδίο πολιτικής µε υψηλό βαθµό ολοκλήρωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπολογίζεται µάλιστα ότι 80% περίπου των ρυθµίσεων του ελληνικού δικαίου περιβάλλοντος είναι κοινοτικής προέλευσης. Η προστασία του περιβάλλοντος αντιµετωπίζεται µε ευρύτητα στις διατάξεις της ΣυνθΕΚ (άρθρα ), ενώ οι επιµέρους τοµείς της σχετικής Κοινοτικής πολιτικής εκτείνονται στο σύνολο σχεδόν των στοιχείων που συναπαρτίζουν το φυσικό περιβάλλον (ατµοσφαιρικός αέρας-κλίµα, χερσαία και θαλάσσια ύδατα, φύση και είδη, απόβλητα, έδαφος, χηµικά και βιοτεχνολογία, βιοµηχανική ρύπανση και θόρυβος). Η ίδρυση αυτοτελούς υπουργείου Περιβάλλοντος θα επιτρέψει τη δηµιουργία ενιαίων και συνεκτικών εγχώριων δοµών που µπορούν να ανταποκριθούν πληρέστερα στις σύνθετες ανάγκες διαχείρισης του Κοινοτικού αντικειµένου, τόσο στο στάδιο της διαµόρφωσης όσο και σε αυτό της εφαρµογής της κοινοτικής πολιτικής περιβάλλοντος. Σε κάθε περίπτωση, το νέο σχήµα µπορεί να αποτρέψει ή τουλάχιστον να µειώσει τον παρατηρούµενο σήµερα κατακερµατισµό της κοινοτικής ύλης µεταξύ διαφόρων υπουργείων και να περιορίσει τις διοικητικές αντιπαλότητες, τις χρονικές υστερήσεις και τις ανακολουθίες που παρατηρούνται σε επιµέρους τοµείς, όπως ιδίως στον τοµέα της προστασίας της φύσης και των ειδών. - ιαµόρφωση αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας: Ένα αυτοτελές υπουργείο Περιβάλλοντος µπορεί να ανταποκριθεί ευχερέστερα στην ανάγκη διαµόρφωσης µιας συνεκτικής και αποτελεσµατικής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Υπενθυµίζεται ότι ο βασικός περιβαλλοντικός νόµος (ν. 1650/1986) χρονολογείται ήδη από το 1986, χωρίς έκτοτε να έχει αποτελέσει αντικείµενο συνολικής αξιολόγησης, τόσο εν όψει των προβληµάτων που έχει αναδείξει η εφαρµογή του στην πράξη όσο και εν όψει των νέων ουσιαστικών και διαδικαστικών απαιτήσεων που αναδεικνύονται στο πεδίο του Κοινοτικού δικαίου. Η κωδικοποίηση της ισχύουσας περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, η συµπλήρωσή της, η συναρµογή της µε τη νοµοθεσία που διέπει άλλους τοµείς δηµοσίων πολιτικών, όπως η χωροταξία, η πολεοδοµία, η ενέργεια και ο τουρισµός, ο εξορθολογισµός και η απλούστευση των σχετικών διοικητικών διαδικασιών, η συγχώνευση περιττών αδειών και εγκρίσεων και η σύντµηση των διοικητικών προθεσµιών, καθώς και η ενίσχυση της διαφάνειας, της δηµοσιότητας και της λογοδοσίας, είναι ορισµένοι από τους πλέον κρίσιµους θεσµικούς τοµείς που καλείται να διαχειριστεί ένα αυτοτελές υπουργείο περιβάλλοντος από τη σκοπιά της νοµοθετικής πολιτικής. - ηµιουργία αξιόπιστων µηχανισµών άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής: Ένα αυτοτελές Υπουργείο Περιβάλλοντος µπορεί να ανταποκριθεί µε µεγαλύτερη συστηµατικότητα, διάρκεια και αποδοτικότητα στα σύνθετα περιβαλλοντικά ζητήµατα που αναδεικνύει η σύγχρονη οικονοµική και κοινωνική πραγµατικότητα. 10

12 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Τον πυρήνα του νέου Υπουργείου προτείνεται να αποτελέσουν οι ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες χωροταξίας, πολεοδοµίας και περιβάλλοντος του νυν ΥΠΕΧΩ Ε (δηλαδή το τέως ΥΧΟΠ, όπως έχει διευρυνθεί µε τις νέες υπηρεσίες και αρµοδιότητες για το περιβάλλον και τη χωροταξία που έχουν αποδοθεί στο ΥΠΕΧΩ Ε από το 1985 µέχρι σήµερα). Οι υπηρεσίες αυτές συγκροτούν από θεµατικής απόψεως δύο διακριτούς κύκλους αντικειµένων που λειτουργούν συµπληρωµατικά µεταξύ τους και µπορεί να υπαχθούν λειτουργικά σε δύο γενικές γραµµατείες: α) στη Γενική Γραµµατεία Περιβάλλοντος, στην οποία µπορεί να ενταχθούν η ιεύθυνση Ελέγχου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου (ΕΑΡΘ), η ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού και η Ειδική Γραµµατεία Υδάτων, και β) στη Γενική Γραµµατεία Χωροταξίας και Πολεοδοµίας, στην οποία µπορεί αντίστοιχα να ενταχθούν οι υπηρεσίες της νυν Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας, η ιεύθυνση Ειδικών Έργων Αναβάθµισης Περιοχών και η ιεύθυνση Χωροταξίας. Εφόσον υιοθετηθεί ένα τέτοιο οργανωτικό ανάπτυγµα, οι υπηρεσίες της νυν Γενικής ιεύθυνσης ιοίκησης του ΥΠΕΧΩ Ε (οριζόντιες υπηρεσίες) καθώς και η ιεύθυνση Οργάνωσης και το Τµήµα ιεθνών ραστηριοτήτων και ΕΟΚ µπορεί να υπαχθούν απευθείας στον Υπουργό (µε αναµόρφωση του υφισταµένου οργανογράµµατος 2 ) και να καταστούν αρµόδιες για όλα τα θέµατα διοικητικής και οικονοµικής υποστήριξης των οργανικών µονάδων που θα απαρτίζουν τις 2 Γενικές Γραµµατείες του υπουργείου. Στο νέο υπουργείο κρίνεται επίσης σκόπιµο να µεταφερθούν οι αρµοδιότητες για το φυσικό περιβάλλον που σήµερα ασκούνται από άλλα υπουργεία και ιδίως η Γενική ιεύθυνση ασών και Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Από λειτουργικής απόψεως, κριτήριο πρέπει πάντως να αποτελέσει η, κατά το δυνατόν, en block µεταφορά αρµοδιοτήτων, προσωπικού και πόρων που αναµένεται να δηµιουργήσει µικρότερες διοικητικές τριβές, εντάσεις και αρρυθµίες. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εξεταστεί και η σταδιακή µεταφορά άλλων αρµοδιοτήτων και υπηρεσιών ανάλογα µε το βαθµό ωρίµανσης του νέου υπουργείου, ώστε να µην ακυρωθούν υφιστάµενες διοικητικές µονάδες που λειτουργούν σχετικά ικανοποιητικά σε άλλα υπουργεία µε συµπληρωµατικά πεδία ευθύνης. Από απόψεως εσωτερικής οργάνωσης των δύο Γενικών Γραµµατειών, προτείνεται ενδεικτικά η δηµιουργία Γενικών ιευθύνσεων (ή ιευθύνσεων) ανάλογα µε τα βασικά θεµατικά αντικείµενα που θα διαχειριστεί το υπουργείο µε βάση και τον ιδρυτικό του νόµο. Έτσι, στη Γενική Γραµµατεία Περιβάλλοντος προτείνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες Γενικές ιευθύνσεις (Γ ) : Γ Βιοποικιλότητας & Προστατευόµενων Περιοχών, Γ Υδάτινων πόρων, Γ ασών, Γ Κλιµατικής Αλλαγής & Ποιότητας Αέρα, Γ ιαχείρισης Αποβλήτων, Γ Οριζόντιων Περιβαλλοντικών Θεµάτων (Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, Περιβαλλοντική Πληροφόρηση, Περιβαλλοντική Ευθύνη, Οικονοµικά Εργαλεία κλπ). Αντίστοιχα, στη Γενική Γραµµατεία Χωροταξίας και Πολεοδοµίας προτείνεται η δηµιουργία 2 Γενικών ιευθύνσεων (Γ Χωροταξικής Πολιτικής και Γ Πολεοδοµικής Πολιτικής) και µιας νέας ειδικής υπηρεσίας αυθαιρέτων κατασκευών που θα επιληφθεί, τόσο σε επιτελικό (έκδοση εγκυκλίων, δηµοσίευση εκθέσεων και απολογισµών κλπ) όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο (πχ. αυτοψίες, χαρτογραφήσεις, κατεδαφίσεις), του ζητήµατος της αυθαίρετης δόµησης. Απαραίτητη γι αυτό προϋπόθεση είναι ο εξοπλισµός της υπηρεσίας αυτής µε κατάλληλο προσωπικό και µέσα και η δικτύωσή της µε τις αντίστοιχες υπηρεσίες των Περιφερειών, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ελεγκτικών αρχών (Συνήγορος του Πολίτη, Ειδική Υπηρεσία 2 Επί παραδείγµατι, µπορεί να εξεταστεί η ίδρυση ιεύθυνσης ή Τµήµατος Εποπτευοµένων Οργανισµών και η αναβάθµιση του υπάρχοντος Τµήµατος ιεθνών ραστηριοτήτων και ΕΕ σε ιεύθυνση Συνεργασίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους ιεθνείς Οργανισµούς. 11

13 Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης, ΣΕΕ κ.λπ.) που δραστηριοποιούνται στο πεδίο αυτό. Εν όψει της παρατηρούµενης κατά την τελευταία δεκαετία αποχώρησης σηµαντικού µέρους του προσωπικού των κεντρικών υπηρεσιών περιβάλλοντος, χωροταξίας και πολεοδοµίας του ΥΠΕΧΩ Ε, η νέα οργανωτική διάρθρωση πρέπει να συνδυαστεί µε ένα συντονισµένο πρόγραµµα ανανέωσης του ανθρώπινου δυναµικού του υπουργείου που θα εκτείνεται σε χρονικό ορίζοντα πέντε περίπου ετών. Στην προοπτική αυτή πρέπει να θεσµοθετηθούν οργανικές θέσεις που θα καλύπτουν τις σύγχρονες επιστηµονικές ειδικότητες που απαιτούνται για την άσκηση περιβαλλοντικής και χωροταξικής-πολεοδοµικής πολιτικής, ενώ ιδιαίτερη σηµασία προσλαµβάνει η δηµιουργία ευέλικτων µονάδων στρατηγικού σχεδιασµού και παρακολούθησης των πολιτικών. Εποπτευόµενοι οργανισµοί Στην εποπτεία του νέου υπουργείου θα υπαχθούν και οι οργανισµοί που σήµερα ανήκουν στο πεδίο ευθύνης του ΥΠΕΧΩ Ε και δραστηριοποιούνται στους τοµείς της χωροταξίαςπολεοδοµίας και του περιβάλλοντος (Οργανισµοί Αθήνας και Θεσσαλονίκης, Κτηµατολόγιο Α.Ε., ΟΚΧΕ, ΕΠΟΣ Α.Ε., Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, ΕΤΕΡΠΣ κ.λπ.) αλλά και άλλοι συναφείς οργανισµοί που σήµερα υπάγονται στην εποπτεία άλλων υπουργείων. Αν και κατά την πρώτη φάση συγκρότησης και λειτουργίας του νέου υπουργείου µπορεί να διατηρηθεί το υφιστάµενο σχήµα των εποπτευόµενων οργανισµών, σε δεύτερο στάδιο κρίνεται αναγκαία η επανεξέταση της λειτουργικής µορφής και του αντικειµένου τους µε βάση και τα νέα πεδία πολιτικής που θα αναπτυχθούν, χωρίς να αποκλεισθεί και η ριζική αναδιάρθρωση ή ακόµη και η συγχώνευση ορισµένων από αυτούς. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει για το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ). Το Κέντρο αυτό κρίνεται σκόπιµο να µετεξελιχθεί σε φορέα οργάνωσης και διαχείρισης των εθνικών χωρικών δεδοµένων και σε Παρατηρητήριο χωρικών µεταβολών (Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας), ενσωµατώνοντας και το προβλεπόµενο στο άρθρο 14 του ν. 2742/1999 Εθνικό ίκτυο Πληροφοριών για το Χωροταξικό Σχεδιασµό. Στις βασικές του αρµοδιότητες πρέπει να υπαχθεί η συλλογή, ταξινόµηση και επεξεργασία στοιχείων, πληροφοριών και δεδοµένων για το περιβάλλον και τη χωροταξία-πολεοδοµία, η επεξεργασία χωροταξικών και περιβαλλοντικών δεικτών, η λειτουργία των Εθνικών ικτύων Πληροφοριών Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, καθώς και η διάθεση των σχετικών πληροφοριών στο κοινό, στις λοιπές εθνικές δηµόσιες αρχές και σε οµοειδή ή συναφή δίκτυα ευρωπαϊκού ή διεθνούς χαρακτήρα ( ικτυακή πύλη γεωγραφικών πληροφοριών Inspire, Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος, Ευρωπαϊκό ίκτυο Χωροταξικής Παρατήρησης/ESPON κ.λπ.). Σύµφωνα µε την πρόταση αυτή, το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας αναδεικνύεται σε κεντρικό φορέα παροχής χωρικών πληροφοριών στην Ελλάδα και σε οργανισµό επιστηµονικής και τεχνικής υποστήριξης των εθνικών πολιτικών χωροταξίας-πολεοδοµίας και περιβάλλοντος. Στις βασικές του αρµοδιότητες συγκαταλέγεται και η επεξεργασία των εθνικών εκθέσεων και αναφορών που απαιτούνται από τις επιµέρους νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις για την αξιολόγηση πολιτικών, µέτρων και δράσεων που αφορούν το περιβάλλον και τη χωροταξία-πολεοδοµία καθώς και η παρακολούθηση και αποτίµηση της πορείας εφαρµογής των κοινοτικών και διεθνών δεσµεύσεων για το περιβάλλον. Το προτεινόµενο Παρατηρητήριο προτείνεται να λειτουργήσει µε τη µορφή εθνικού κοµβικού σηµείου, που θα συνεργάζεται µε τα συναφή µε τη χωροταξία-πολεοδοµία και το περιβάλλον εθνικά εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύµατα, κέντρα και ινστιτούτα, καθώς και τους δηµόσιους φορείς που κατέχουν ή παράγουν σχετικές πληροφορίες και στοιχεία. Στο πλαίσιο του ενιαίου αυτού Παρατηρητηρίου προτείνεται να ενταχθούν η εθνική βάση 12

14 δεδοµένων για τα νερά, το εθνικό µητρώο ρύπων και τα δεδοµένα εδαφικής κάλυψης Corine. Το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας αναλαµβάνει επίσης τις λειτουργίες δηµιουργίας, διαχείρισης, συντήρησης και διανοµής των συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδοµένων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ για τη δηµιουργία υποδοµής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire) (EE L 108 σ. 1 της ). Επίσης, ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να ληφθεί για το Ειδικό Ταµείο Εφαρµογής Ρυθµιστικών και Πολεοδοµικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ), το οποίο µέχρι σήµερα λειτουργεί υπό καθεστώς αδιαφάνειας και έλλειψης κοινωνικής λογοδοσίας. Στο ΕΤΕΡΠΣ, το οποίο συστάθηκε το και έκτοτε έχει υποστεί αναρίθµητες τροποποιήσεις, αποδίδονται σε ετήσια βάση ποσά που εισπράττονται από δηµόσια ταµεία ως περιβαλλοντικά πρόστιµα, καθώς και ο φόρος καυσίµων, µε στόχο τη χρηµατοδότηση έργων πολεοδοµικής ανάπλασης και προστασίας περιβάλλοντος. Όµως, ελλείψει στρατηγικών στοχεύσεων και µηχανισµών δηµόσιας λογοδοσίας και διαφάνειας, το ΕΤΕΡΠΣ, αν και αποτελεί το µοναδικό εθνικό ταµείο µε περιβαλλοντικό προσανατολισµό, δεν επιτελεί ουσιαστικό περιβαλλοντικό έργο. Προτείνεται η µετεξέλιξη του ΕΤΕΡΠΣ σε Εθνικό Ταµείο για το Περιβάλλον (Πράσινο Ταµείο), µε αναµόρφωση του σκοπού και του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας του (πόροι, όργανα διοίκησης και προσωπικό, διαδικασίες οικονοµικού ελέγχου). Η µεταρρύθµιση του ΕΤΕΡΠΣ πρέπει κυρίως να αποβλέπει στη µεγαλύτερη διαφάνεια και δηµοσιότητα της δράσης του, στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και της δηµόσιας λογοδοσίας του και στην ορθολογική διαχείριση των πόρων του. Για τον σκοπό αυτό, προτείνονται ιδίως τα εξής: α) κατάρτιση τετραετούς Στρατηγικού Σχεδίου ράσης. β) σύνταξη ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης για την πρόοδο υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου ράσης και υποβολή της στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Οικονοµικών και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής. β) αλλαγή της σύνθεσης του.σ. του Ταµείου και συµµετοχή σε αυτό εκπροσώπων των µη κυβερνητικών οργανώσεων και των κοινωνικών φορέων. γ) ανάθεση της οικονοµικής διαχείρισης και του ισολογισµού του Ταµείου σε ορκωτούς ελεγκτές ή σε ειδική ελεγκτική εταιρεία και υποβολή σχετικής έκθεσης προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής. Συµβούλια Επιτροπές Τα διάφορα εθνικά συµβούλια και επιτροπές που έχουν συσταθεί µέχρι σήµερα στο ΥΠΕΧΩ Ε ως φορείς κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης για τα θέµατα της χωροταξίας-πολεοδοµίας και του περιβάλλοντος 4 καθώς και τα σχετικά τεχνικά συµβούλια της κεντρικής διοίκησης (Κεντρικό ΣΧΟΠ, Ανώτατο Πολεοδοµικό και Αρχιτεκτονικό Συµβούλιο του άρθρου 3 του ν. 1577/1985, όπως τροποποιήθηκε µε τον ν. 2831/2000), µεταφέρονται στο νέο υπουργείο. Επίσης, στο νέο υπουργείο µεταφέρεται και η Επιστηµονική Επιτροπή CITES του άρθρου 20 του ν. 3208/2003. Η µεταφορά αυτή πρέπει να συνδυασθεί µε την οµαδοποίηση και ενοποίηση των επιµέρους εθνικών συµβουλίων και επιτροπών σε νέα συλλογικά όργανα διαβούλευσης και διαλόγου, 3 Νόµος 1262/1972 (ΦΕΚ 194 Α ), «Περί Ρυθµιστικών Σχεδίων αστικών περιοχών», άρθρο Εθνικό Συµβούλιο Υδάτων (ν /2003, αρ. 3), Εθνική Επιτροπή για την Καταπολέµηση της Απερήµωσης (ΚΥΑ , ΦΕΚ 970Β/ και , ΦΕΚ 1472Β/ ), Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασµού (ν. 2742/1999) και Εθνική Επιτροπή «ΦΥΣΗ» (ΚΥΑ 33318/3028/1998, άρθρο 17 ν. 2742/1999). 13

15 ώστε να δηµιουργηθούν, ανά τοµέα πολιτικής, τα πλέον πρόσφορα σχήµατα από πλευράς κοινωνικής αντιπροσωπευτικότητας και λειτουργικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η δηµιουργία δύο βασικών εθνικών συµβουλίων για τους τοµείς του περιβάλλοντος (Εθνικό Συµβούλιο Περιβάλλοντος) και της χωροταξίας-πολεοδοµίας αντίστοιχα (Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξίας και Πολεοδοµίας), µε διευρυµένες αρµοδιότητες και ενσωµάτωση σε αυτά των επιµέρους συµβουλίων και επιτροπών που προβλέπονται σήµερα στην ισχύουσα νοµοθεσία. Στην προοπτική αυτή, µπορεί να εξεταστεί επίσης και η λειτουργία των εθνικών συµβουλίων σε Ολοµέλεια και σε τµήµατα, ανάλογα µε τα θέµατα επί των οποίων καλούνται κάθε φορά να γνωµοδοτήσουν. Σε κάθε περίπτωση, κρίσιµη κρίνεται η συγκρότηση ή η ενεργοποίηση των επιστηµονικών γραµµατειών που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία (π.χ. άρθρο 3 παρ. 4 ν. 2742/1999) για την επιστηµονική και διοικητική υποστήριξη του έργου των συµβουλίων. Τέλος, για τον καλύτερο συντονισµό και την επικοινωνία µεταξύ των δυο προτεινόµενων συλλογικών οργάνων, προτείνεται η ο ορισµός αµοιβαίας εκπροσώπησης στο κάθε ένα από αυτά. Οργανόγραµµα Υπουργείου Περιβάλλοντος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Υπουργός - Υφυπουργός Γενική Γραµµατεία Περιβάλλοντος Βασικά θεµατικά αντικείµενα - Βιοποικιλότητα, Προστατευόµενες Περιοχές και άση - Υδάτινοι πόροι - Κλιµατική αλλαγή και Ποιότητα Αέρα - ιαχείριση Αποβλήτων - Οριζόντια Περιβαλλοντικά θέµατα (περιβαλλοντική αδειοδότηση, περιβαλλοντική πληροφόρηση, οικονοµικά εργαλεία κ.λπ) Γενική Γραµµατεία Χωροταξίας & Πολεοδοµίας Βασικά αντικείµενα - Χωροταξία, - Πολεοδοµία και οικιστική πολιτική - Κεντρική Υπηρεσία Κατεδάφισης Αυθαιρέτων Συλλογικά όργανα Α. Εθνικό Συµβούλιο Περιβάλλοντος Ενσωµατώνει τα εξής υφιστάµενα συλλογικά όργανα για το περιβάλλον : Εθνική Επιτροπή «ΦΥΣΗ» (ΚΥΑ 33318/3028/1998, Ν. 2742/1999) Επιστηµονική Επιτροπή CITES (Ν. 3208/2003, αρ. 20) Εθνικό Συµβούλιο Υδάτων (Ν /2003, αρ. 3) Εθνική Επιτροπή για την Καταπολέµηση της Απερήµωσης (ΚΥΑ (ΦΕΚ 970Β/ ) και (ΦΕΚ 1472Β/ ) Πέραν των ανωτέρω, οι αρµοδιότητές του επεκτείνονται και σε άλλα πεδία περιβαλλοντικής πολιτικής ( π.χ. κλιµατική αλλαγή, διαχείριση απορριµµάτων κ.λπ.). Β. Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξίας & Πολεοδοµίας Ενσωµατώνει τα εξής υφιστάµενα συλλογικά όργανα για τη χωροταξία και την πολεοδοµία: Εποπτευόµενοι οργανισµοί Ενιαίο Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος & Χωροταξίας - Παρατηρητήριο Χωροταξίας - Πρόγραµµα εδαφικής κάλυψης Corine - Εθνική Βάση εδοµένων για τα Νερά - Μητρώο ρύπων - Άλλες βάσεις χωρικών δεδοµένων - Ενσωµάτωση Ι Ε και ΙΜ Ο του ΕΘΙΑΓΕ Κτηµατολόγιο ΑΕ Οργανισµοί Ρυθµιστικών Σχεδίων Ταµείο Περιβάλλοντος-«Πράσινο Ταµείο» (αναµόρφωση ΕΤΕΡΠΣ) Ανώτατο Πολεοδοµικό & Αρχιτεκτονικό Συµβούλιο (Ν. 2831/2000) Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασµού (Ν. 2742/1999), Σε κάθε Εθνικό Συµβούλιο συµµετέχουν ως µέλη εκπρόσωποι του άλλου. Τα συλλογικά όργανα συνεπικουρούνται από επιστηµονικές γραµµατείες 14

16 Γ. Αντιπρόεδρος Αειφόρου Ανάπτυξης και διυπουργικός συντονισµός Η αναγκαιότητα ενίσχυσης των διαδικασιών οριζόντιου συντονισµού µεταξύ των συναρµόδιων υπουργείων είναι προφανής. Ο κατακερµατισµός των αρµοδιοτήτων µεταξύ µεγάλου αριθµού συναρµόδιων υπουργείων και υπηρεσιών και ο συχνός µεταξύ τους ανταγωνισµός, ο οποίος εντείνεται από την έλλειψη παγιωµένων δοµών οριζόντιου συντονισµού, αποτελούν, εµπεδωµένους πλέον, ανασταλτικούς παράγοντες που δυσχεραίνουν τη διαµόρφωση αποτελεσµατικών περιβαλλοντικών πολιτικών σε κεντρικό επίπεδο, αλλά και την υλοποίηση, παρακολούθηση και επιβολή του νόµου. Επίσης, οδηγούν συχνά στην αδυναµία διαµόρφωσης εθνικών διαπραγµατευτικών στόχων και θέσεων στην ΕΕ αλλά και στην αδυναµία τυπικής και ουσιαστικής ανταπόκρισης κατά το στάδιο της εφαρµογής της σχετικής κοινοτικής και διεθνούς νοµοθεσίας. Το ζήτηµα του διυπουργικού συντονισµού στο πεδίο του περιβάλλοντος (και αντίστοιχα της χωροταξίας) δεν αντιµετωπίζεται για πρώτη φορά σήµερα. Ήδη, κατά το παρελθόν, ο πρώτος νόµος για τη χωροταξία και το περιβάλλον, ο ν. 360/1976, συνέστησε για τον σκοπό αυτό το Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΕΣΧΠ), το οποίο µεταξύ άλλων επιφόρτισε µε τη λήψη αποφάσεων επί θεµάτων χωροταξίας και περιβάλλοντος που άπτονταν της αρµοδιότητας περισσοτέρων υπηρεσιών. Αντίστοιχη πρόβλεψη έχει περιληφθεί και στο άρθρο 3 του νυν ισχύοντος ν. 2742/1999 (άρθρο 3), µε το οποίο ιδρύεται Επιτροπή Συντονισµού της Κυβερνητικής Πολιτικής για θέµατα χωροταξίας και αειφόρου ανάπτυξης, µε αρµοδιότητα µεταξύ άλλων «τον σχεδιασµό ενιαίας και συντονισµένης πολιτικής για τη χωροταξία και την αειφόρο ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο και την επεξεργασία µέτρων για την αποτελεσµατική εφαρµογή τους» καθώς και «τη λήψη αποφάσεων για θέµατα χωροταξίας και αειφόρου ανάπτυξης που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα περισσότερων Υπουργείων». Η εµπειρία ωστόσο από τη λειτουργία των πιο πάνω συλλογικών οργάνων δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Συγκεκριµένα, όπως προκύπτει και από το διαθέσιµο εµπειρικό υλικό, το ΕΣΧΠ φαίνεται να λειτούργησε, µε σηµαντικά πάντως χρονικά κενά, κατά την περίοδο , εκδίδοντας 19 αποφάσεις χωροταξικού και περιβαλλοντικού περιεχοµένου, ενώ µετά το 1981 συνεδρίασε µόνον δύο φορές -και δη δια περιφοράς το έτος για να εγκρίνει αφενός τον εκσυγχρονισµό εργοστασίου τριβής και επεξεργασίας καολίνης στη Μήλο και αφετέρου την ίδρυση ΒΙΠΕ σε κάθε νοµό της χώρας. Αντίστοιχα, µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, ουδεµία συνεδρίαση της Επιτροπής του άρθρου 3 του ν. 2742/1999 φαίνεται να πραγµατοποιήθηκε κατά την περίοδο Η εµπειρία αυτή υπογραµµίζει τις δυσκολίες καθιέρωσης σχηµάτων µόνιµου και σταθερού οριζόντιου συντονισµού. Ελλείψει τέτοιων µηχανισµών, ο συντονισµός που επιτελείται, όταν και όπου επιτυγχάνεται, είναι άτυπος και αποσπασµατικός, εξαρτάται δε εν πολλοίς από την ποιότητα των προσωπικών επαφών µεταξύ των στελεχών των συναρµοδίων υπουργείων, χωρίς να αποκλείει και την προσφυγή σε ιεραρχικές µορφές συντονισµού που απαιτούν τη διαµεσολάβηση του ίδιου του πρωθυπουργού. Η ανάγκη ύπαρξης σταθερών µηχανισµών οριζόντιου συντονισµού δεν αναµένεται να εκλείψει µε την ενδεχόµενη ίδρυση αυτόνοµου Υπουργείου Περιβάλλοντος. Όπως µάλιστα αναδεικνύει η εµπειρία από κράτη-µέλη της ΕΕ µε αντίστοιχα προβλήµατα διοικητικής οργάνωσης, η αναγκαιότητα αυτή είναι εξίσου επιτακτική ακόµη και στην περίπτωση δηµιουργίας ενός ισχυρού, αυτόνοµου Υ.Π. που θα συγκεντρώνει το σύνολο (ή τουλάχιστον τη συντριπτική πλειονότητα) των διάσπαρτων αρµοδιοτήτων ρύθµισης του περιβαλλοντικού 15

17 αντικειµένου. 5 Η αντίστοιχη εµπειρία από κράτη µε ισχυρά Υ.Π. αναδεικνύει ότι η συστηµατική συνεργασία της περιβαλλοντικής διοίκησης µε άλλα υπουργεία διευκολύνει τη διαµόρφωση αποτελεσµατικών ρυθµιστικών παρεµβάσεων, ιδίως σε πολύπλοκα πεδία πολιτικής που χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα, όπως η κλιµατική αλλαγή, η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας, η αγροτική ανάπτυξη και η αλιεία. Η συνεργασία αυτή καθίσταται άλλωστε αναγκαία και σε µία προοπτική αειφόρου ανάπτυξης που θα συναιρεί στο επίπεδο των δηµοσίων πολιτικών στόχους ανάπτυξης, συνοχής και προστασίας. Πώς όµως µπορεί να εξασφαλιστεί η δηµιουργία ενός µόνιµου και σταθερού µηχανισµού διυπουργικού συντονισµού για τα θέµατα του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης; Η εµπειρία του παρελθόντος απέδειξε ότι το υπάρχον πλαίσιο δεν ευνοεί τον αυθόρµητο οριζόντιο συντονισµό, ενώ και τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα που ιδρύθηκαν για το σκοπό αυτό είτε ατόνησαν, είτε δεν λειτούργησαν στην πράξη. Προτείνεται λοιπόν η αξιοποίηση της θεσµικών δυνατοτήτων που παρέχουν οι διατάξεις για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.. 63/2005) και ιδίως της δυνατότητας του Πρωθυπουργού να ορίζει Αντιπροέδρους της Κυβέρνησης. Ο ορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης για την Αειφόρο Ανάπτυξη θα προσέδιδε όχι µόνο την προσήκουσα συµβολική διάσταση στις προτεραιότητες της κυβέρνησης, αλλά θα είχε και πρακτικό αποτέλεσµα καθώς θα ικανοποιούσε την ανάγκη για παρακίνηση και επίσπευση της συντονιστικής δράσης. Επιπρόσθετα, θα κάλυπτε το κενό που προκύπτει από την ανυπαρξία παγιωµένων δοµών άµβλυνσης διαφωνιών και συγκρούσεων µεταξύ συναρµόδιων υπουργείων σε περιπτώσεις αναποτελεσµατικότητας του οριζόντιου συντονισµού, παρέχοντας τη δυνατότητα άµεσης προσφυγής σε ιεραρχικές µορφές επίλυσης των εν λόγω συγκρούσεων. Ειδικότερα, ο Αντιπρόεδρος Αειφόρου Ανάπτυξης θα µπορούσε να αναλάβει την εποπτεία των τοµέων της κυβερνητικής δραστηριότητας που αφορούν την αειφόρο ανάπτυξη και τον συντονισµό της εφαρµογής της κυβερνητικής πολιτικής στους τοµείς αυτούς, την επίλυση διαφωνιών µεταξύ συναρµοδίων υπουργών και τον συντονισµό της διαδικασίας διαµόρφωσης Εθνικής Στρατηγικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγησή της. Η προώθηση πάντως µιας τέτοιας πρότασης θα µπορούσε να διευκολυνθεί ιδιαίτερα εφόσον δεν περιοριζόταν αποκλειστικά στο πεδίο της αειφόρου ανάπτυξης αλλά συνδυαζόταν µε γενικότερους κύκλους κυβερνητικής δράσης και ορισµό περισσοτέρων Αντιπροέδρων ως υπευθύνων. Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητη η δηµιουργία µόνιµων σχηµάτων συνεργασίας και συντονισµού µεταξύ των υπουργείων που άµεσα ή έµµεσα εµπλέκονται σε θέµατα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης σε διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας, ανάλογα µε την περίπτωση (βλ. σχήµα), τα οποία θα λειτουργούν µε τη µορφή µόνιµων διυπουργικών 5 Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της Ισπανίας όπου η ανάλογη προβληµατική διατυπώνεται από περιβαλλοντικές οργανώσεις (Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF/Adena, SEO/BirdLife και Amigos de la Tierra) ως λογική απόληξη της αδυναµίας συντονισµού των περιβαλλοντικών πολιτικών από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. 16

18 επιτροπών, υπό τον συντονισµό του Αντιπροέδρου Αειφόρου Ανάπτυξης. Στις επιτροπές αυτές πρέπει να παρέχεται η ευχέρεια συµµετοχής και µη υπηρεσιακών παραγόντων (εκπροσώπων µη κυβερνητικών οργανώσεων, άλλων αντιπροσωπευτικών συλλογικών φορέων και ανεξαρτήτων εµπειρογνωµόνων). Στις επιτροπές, τον βασικό εισηγητικό ρόλο µπορεί και πρέπει να έχει το προτεινόµενο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ενδεικτικές κρίσιµες περιβαλλοντικές ενότητες του κυβερνητικού έργου που χρήζουν οριζόντιου συντονισµού, µε τη µορφή διυπουργικών επιτροπών είναι οι εξής: Α. Κλιµατική αλλαγή Β. Προστασία και διαχείριση εσωτερικών υδάτων Γ. Χωροταξία και πολιτικής γης. Βιοποικιλότητα Ε. ασική προστασίας και διαχείρισης. Μηχανισµοί περιβαλλοντικού ελέγχου Αν και κατά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα για την ενδυνάµωση του συστήµατος παρακολούθησης και ελέγχου της εφαρµογής της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, το σύστηµα εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από σηµαντικές αδυναµίες. Ο Συνήγορος του Πολίτη και η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) αποτελούν τις πιο σηµαντικές δοµές περιβαλλοντικού ελέγχου. Ο πρώτος συνιστά ανεξάρτητη αρχή µε συνταγµατική κατοχύρωση, δηλαδή δεν αναφέρεται στην εκτελεστική εξουσία αλλά στη Βουλή που τον εκλέγει µε αυξηµένη πλειοψηφία, µε αρµοδιότητα µεταξύ άλλων τον έλεγχο της περιβαλλοντικής διοίκησης και της τήρησης της περιβαλλοντικής νοµιµότητας. Η δεύτερη αποτελεί κεντρικό ελεγκτικό µηχανισµό που δραστηριοποιείται στον έλεγχο της εφαρµογής της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων σε έργα και δραστηριότητες του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα, σε όλη την επικράτεια. Πέραν των θεσµών αυτών, σύµφωνα µε το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο, υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες στην Ελλάδα, σε κεντρικό και τοπικό/περιφερειακό επίπεδο, στις αρµοδιότητες των οποίων περιλαµβάνεται και ο έλεγχος ή/και η επιβολή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, ενώ στο πεδίο των περιβαλλοντικών ελέγχων δραστηριοποιούνται και το Σώµα Επιθεωρητών -Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης (ΣΕΕ ) και ο Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης που αποτελούν µηχανισµούς εσωτερικού ελέγχου της ιοίκησης. Ως προς το ζήτηµα των διοικητικών µηχανισµών περιβαλλοντικού ελέγχου παρατηρούνται τα εξής : - Η λειτουργία περισσοτέρων ελεγκτικών µηχανισµών, αν και καταρχήν ευπρόσδεκτη, είναι ερευνητέο αν µπορεί να συνδυάσει πάντοτε στην πράξη τα διαφορετικά ή και παράλληλα πεδία ελεγκτικής δράσης και να διασφαλίσει τη συνέργια και το συντονισµό µεταξύ των επιµέρους θεσµών (πχ. στα θέµατα κακοδιοίκησης 6 ). - Με εξαίρεση τον Συνήγορο του Πολίτη, οι λοιποί ελεγκτικοί µηχανισµοί δεν συνιστούν ανεξάρτητες αρχές αν και ο τυπικός νοµοθέτης έχει ενίοτε περιβάλλει τα όργανά τους µε λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία (π.χ. Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης). Τέτοιες εγγυήσεις δεν παρέχονται στην ΕΥΕΠ, η οποία, αν και αποτελεί τον βασικό µηχανισµό περιβαλλοντικού ελέγχου µε εκτεταµένο πεδίο ελεγκτικής δράσης τόσο επί 6 Η έννοια της κακοδιοίκησης είναι δύσκολο να ορισθεί. Γίνεται πάντως δεκτό ότι είναι ευρύτερη της έννοιας της µη τήρησης της νοµιµότητας, την οποία προφανώς εµπεριέχει. Σηµειώνεται ότι ο έλεγχος και η καταπολέµηση των φαινοµένων κακοδιοίκησης αποτελεί αρµοδιότητα τόσο του ΣΕΕ και του Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης όσο και του Συνηγόρου του Πολίτη. 17

19 δηµοσίων φορέων όσο και κυρίως επί ιδιωτικών επιχειρήσεων, υπάγεται ως προς τον ορισµό των οργάνων διοίκησής της αποκλειστικά στον Υπουργό ΠΕΧΩ Ε 7. Πέραν του ζητήµατος αυτού, παρατηρείται ότι η ΕΥΕΠ διαθέτει µόνο αρµοδιότητα εισήγησης για την επιβολή προστίµων (στον Νοµάρχη, στον Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας ή στον Υπουργό) σε περίπτωση που διαπιστώνεται ρύπανση ή υποβάθµιση του περιβάλλοντος ή άλλη παράβαση από τις προβλεπόµενες στο άρθρο 30 του ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160 Α ). Η έλλειψη οποιασδήποτε αποφασιστικής αρµοδιότητας για την επιβολή κυρώσεων καταλείπει τη διακριτική ευχέρεια για την ενεργοποίηση του κυρωτικού µηχανισµού αποκλειστικά σε πολιτικά όργανα. - Ένα άλλο, εξίσου σοβαρό πρόβληµα, είναι η αδυναµία επιστηµονικής στήριξης και τεκµηρίωσης των ελεγκτικών µηχανισµών µε αξιόπιστα στοιχεία, πληροφορίες και δεδοµένα σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, και µε τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των διάφορων δραστηριοτήτων που αποτελούν το αντικείµενο του ελέγχου. Η ανυπαρξία ενός σταθερού δικτύου διαχείρισης της πληροφορίας καθυστερεί και συχνά ακυρώνει την πρακτική εφαρµογή των ρυθµίσεων λόγω ελλιπούς πληροφόρησης ως προς: α) τις οµάδες και τα χαρακτηριστικά των ελεγχόµενων εγκαταστάσεων και β) τις περιβαλλοντικές ανάγκες και τη φέρουσα ικανότητα διαφόρων περιοχών. - Τέλος, προβληµατική είναι και η έντονη προσκόλληση του ισχύοντος συστήµατος περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων σε κατασταλτικά µέσα επιβολής (άµεσοι έλεγχοι, κυρώσεις) και η µειωµένη σηµασία που αποδίδεται στους προληπτικούς, καθοδηγητικούς και προτρεπτικούς µηχανισµούς περιβαλλοντικής συµµόρφωσης (πχ έκδοση οδηγιών, διατύπωση βέλτιστων πρακτικών, καθορισµός προτύπων αναφοράς για τις προδιαγραφές των προϊόντων και των διαδικασιών παραγωγής τους, κλπ). Για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία των υφιστάµενων µηχανισµών περιβαλλοντικού ελέγχου, προτείνονται τα εξής: Α. Αρχή Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων Για την ενδυνάµωση του κρίσιµου θεσµού των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, προτείνονται τα εξής : - Αναβάθµιση της ΕΥΕΠ σε αυτοτελές σώµα επιθεωρητών περιβάλλοντος µε ενδεικτικό τίτλο «Αρχή Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων». Τροποποίηση των καταστατικών διατάξεων της ΕΥΕΠ (ν. 2947/2001) ώστε να προβλεφθεί νοµοθετικά ότι ως επικεφαλής της Αρχής επιλέγεται πρόσωπο εγνωσµένου κύρους, µε υψηλή επιστηµονική κατάρτιση στο πεδίο της προστασίας του περιβάλλοντος και ευρεία κοινωνική αποδοχή, που διορίζεται από τον οικείο Υπουργό µετά από γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και ιαφάνειας και της Μόνιµης Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος της Βουλής και απολαύει προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Σηµειώνεται ότι αντίστοιχες προβλέψεις υπάρχουν ήδη για άλλους ανάλογους θεσµούς (π.χ. Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης). - Ανάθεση στην Αρχή και κυρωτικών αρµοδιοτήτων κατά το πρότυπο του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), ώστε, εκτός από την ελεγκτική δράση, να µπορεί να 7 Σηµειώνεται ότι ο Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος διορίζεται από τον Υπουργό ΠΕΧΩ Ε, ενώ αντίστοιχα οι προϊστάµενοι άλλων ελεγκτικών σωµάτων επιλέγονται είτε από Ειδικά Υπηρεσιακά Συµβούλια (ΣΕΥΕΠ, ΣΕΕΥΜΕ), είτε από τον οικείο υπουργό µετά από γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και ιαφάνειας της Βουλής (ΣΕΕΚΚ), είτε τέλος από τον Πρωθυπουργό και τον οικείο Υπουργό (ΣΕΕ ). 18

20 παρεµβαίνει δυναµικά και µε την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε βάρος των παρανοµούντων φορέων ή επιχειρήσεων. Β. Βελτίωση του συντονισµού µεταξύ των ελεγκτικών σωµάτων Προκειµένου να βελτιωθεί ο συντονισµός µεταξύ των ελεγκτικών θεσµών και η επίτευξη πολλαπλασιαστικών αποτελεσµάτων στη δράση τους, κρίνεται σκόπιµη η δηµιουργία σταθερών µορφών συνεργασίας, ανταλλαγής πληροφοριών, αµοιβαίων αξιολογήσεων (peer reviews) και εν γένει αλληλοδιδακτικών διαδικασιών. Μέσα από τις διαδικασίες αυτές, οι επιµέρους ελεγκτικοί µηχανισµοί µπορούν να γνωρίσουν και να αξιοποιήσουν τις καλές πρακτικές και την πείρα των άλλων αλλά και να µετρήσουν τις δικές τους επιδόσεις και να προωθήσουν µέτρα βελτίωσης της δράσης τους ή και κοινές δράσεις. Γ. Καθιέρωση συστήµατος αποτίµησης της δράσης των συστηµάτων περιβαλλοντικού ελέγχου Θα πρέπει να καθιερωθεί ένα, κατά το δυνατόν, απλό και σαφές σύστηµα υποβολής ετήσιων εκθέσεων για την παροχή συγκρίσιµων πληροφοριών σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας των επιµέρους συστηµάτων περιβαλλοντικού ελέγχου και σχετικά µε τον βαθµό επιτυχίας του στόχου της βελτίωσης της συµµόρφωσης προς την περιβαλλοντική νοµοθεσία. Η αποτίµηση πρέπει να συνδυάζεται µε την ευρεία διάχυση των σχετικών αποτελεσµάτων στις αρµόδιες επιτροπές της Βουλής, σε σχετικές µε το αντικείµενο υπηρεσίες και οργανισµούς, στους πολίτες, τις µη κυβερνητικές οργανώσεις και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.. ιεύρυνση και καλύτερος συνδυασµός των µέσων άσκησης περιβαλλοντικού ελέγχου Όπως προεκτέθηκε, τα υφιστάµενα διοικητικά συστήµατα περιβαλλοντικού ελέγχου επικεντρώνονται στη χρήση κατασταλτικών µέσων συµµόρφωσης προς την περιβαλλοντική νοµοθεσία, χωρίς όµως να έχουν αναπτύξει παράλληλα ή τουλάχιστον να έχουν αναπτύξει ικανοποιητικά- και µηχανισµούς έµµεσου ελέγχου που περιλαµβάνουν εθελοντικές αρχές και πρότυπα υπεύθυνης επιχειρηµατικής συµπεριφοράς, σύµφωνης µε την εφαρµοστέα νοµοθεσία (έκδοση κατευθυντηρίων οδηγιών και συστάσεων, επεξεργασία κωδίκων τηρητέας στάσης και καλών πρακτικών κλπ) ή και µηχανισµούς επιβράβευσης και δηµοσιοποίησης των καλών επιδόσεων και απαξίωσης αντίστοιχα των κακών πρακτικών. Η διεύρυνση των µέσων περιβαλλοντικού ελέγχου προς την κατεύθυνση αυτή και ο συνδυασµός τους µε τα παραδοσιακά µέσα αναγκαστικής επιβολής µπορεί να συµβάλει πληρέστερα στους στόχους της περιβαλλοντικής προστασίας και της εφαρµογής της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Ενδεικτική βιβλιογραφία 1. Γιαννακούρου, Γ., Κρεµλής, Γ. & Σιούτη, Γλ. (Επιµ.). (2007). Η εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου περιβάλλοντος στην Ελλάδα: Αθήνα - Κοµοτηνή Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα. 2. Καζάκος Π. (1999). Ο «εξευρωπαϊσµός» της δηµόσιας πολιτικής: η εθνική περιβαλλοντική πολιτική ανάµεσα σε εξωτερικούς παράγοντες και υπερεθνικές δεσµεύσεις. Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήµης, τεύχος 13, Καράκωστας, Ι. (2006). Περιβάλλον και δίκαιο: δίκαιο διαχείρισης και προστασίας των περιβαλλοντικών αγαθών (2 η έκδοση). Αθήνα-Κοµοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα. 19

Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους.

Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους. Θερµές ευχαριστίες Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους. Θερµές ευχαριστίες οφείλονται ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Στην Αθήνα σήµερα την 23 η του µηνός Ιουνίου 2009, οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 1. Το Ελληνικό ηµόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

segm@segm.gr, www.segm.gr

segm@segm.gr, www.segm.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685 segm@segm.gr, www.segm.gr ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΓΜ για τη Δημόσια διαβούλευση που διοργανώνει η ΕΕΚΕ Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 89 Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Βελτίωση και κωδικοποίηση του 1011409 - Ε. Υ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου & ΕΦ/ΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 23 Απριλίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 25/10/2011 Α.Π. : 1448. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 ΥΜΗΤΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 25/10/2011 Α.Π. : 1448. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 ΥΜΗΤΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ&ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΕΛΕΓΧΩ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΕΝΙΣΧΥΩ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρτικές θέσεις ΔΗΣΥ επί του εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Προκαταρτικές θέσεις ΔΗΣΥ επί του εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Προκαταρτικές θέσεις ΔΗΣΥ επί του εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οι προσπάθειες για τον καθορισμό του νέου πλαισίου λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013. Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση Επιτελική Σύνοψη

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013. Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση Επιτελική Σύνοψη Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση Επιτελική Σύνοψη Αθήνα, Nοέμβριος 2007 2 Ι. ΑΝΆΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΗΣ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ Τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Υπόµνηµα θέσεων και προτάσεων του ΣΒΒΕ ενόψει της «Αναµόρφωσης της βιοµηχανικής νοµοθεσίας» (Ν.3325/2005) Γενική αξιολόγηση του νέου νοµοθετικού πλαισίου Στο σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 5 η Προγραμματική Περίοδος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, στις 26 Ιουνίου, κατέληξε σε πολιτικές αποφάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με βάση τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα βρίσκεται σε µια κρίσιµη στιγµή της Ιστορίας της. Καλείται να διαχειριστεί µια νέα πρωτόγνωρη πραγµατικότητα και να αναζητήσει ένα αναπτυξιακό µοντέλο που θα της επιτρέψει όχι µόνο να βγει από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ H Διοικητική Μεταρρύθμιση του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης αποτελεί σήμερα μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας και

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-2010) Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-2010) Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Πορεία Εφαρμογής 1 Συγκεντρωτικά στοιχεία πορείας εφαρμογής του Ε.Π.«Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» Συνοπτικά, η ενεργοποίηση του Προγράμματος, έως και την 21 η Μαΐου 2010, αποτυπώνεται ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 2: Πηγή http://www.otoposmou.gr

Εικόνα 2: Πηγή http://www.otoposmou.gr WWF Ελλάς Φιλελλήνων 26 105 58 Αθήνα Tηλ.: 210 331 4893 Fax: 210 324 7578 g.chasiotis@wwf.gr www.wwf.gr Fax Προς Πίνακας Αποδεκτών Κοινοποίηση Πίνακας Κοινοποίησης Ηµεροµηνία 22-10-2009 Από Νοµική Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα Κ.Υ. ΥΔΔΑΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

«Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης»

«Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης» «Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής,, Οµάδα για την Τεχνολογική, Οικονοµική και Στρατηγική Ανάλυση της

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ0-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Φ81.5(2.1.3)/3498/28

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ0-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Φ81.5(2.1.3)/3498/28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ταχ. /νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Ημερίδα για την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Γιώργος Γιαννής, Κώστας Αντωνίου, Ματθαίος Καρλαύτης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Εισήγηση : Σωκράτη Αλεξιάδη Μέλος.Ε. ΤΕΕ Η δραµατική και απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στις πολεοδοµικές υπηρεσίες, αποτελεί µέρος του συµπλέγµατος των προβληµάτων που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Aθήνα, 13 /11 /2013 Αρ.πρωτ. 12315/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Διοικητικού & Δ/νσεις Εκπαίδευσης Όπως

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων

ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων ΙΗΜΕΡΙ Α Κ.Α.Π.Ε. 14 & 15 10 2004 Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων Θεσµικές Ρυθµίσεις για «Αειφόρα Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις: Μηχανισµοί παρακολούθησης και ελέγχου Μαργαρίτα Χονδρού-Καραβασίλη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑΤΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΤΩΝΑΕΙ (ΘεσμικήΕπιτροπήΣυγκλήτουΠανεπιστημίουΠατρών) ΑΠΟΦΑΣΗΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (Συνεδρία455/8.12.2010) 1 1. ΓΕΝΙΚΟΠΛΑΙΣΙΟ Η αναγνώριση της Παιδείας ως κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης Ενημερωτική Εσπερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας και Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα: Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Σχετικά με την Υποστήριξη στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) της περιόδου 2007-2013.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Σχετικά με την Υποστήριξη στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) της περιόδου 2007-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα