HYETOS. Consulting Engineers

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HYETOS. Consulting Engineers"

Transcript

1 HYETOS Consulting Engineers

2 υετός, ο: βροχή [Ησ. Έρ. και Ημ Αριστοτ. περί Κόσμου 394a 30-32/Δ8: «Ηπία μεν γαρ ούσα (η του νέφους θλίψις) μαλακάς ψεκάδας διασπείρει, σφόδρα δε αδροτέρας, και τούτο καλούμεν υετόν» - Αριστοφ. Σφ Ξενοφ. Κυνηγετικός Ηρόδ ] Μανώλης Γλέζος: «Ύδωρ, Αύρα, Νερό». Εκδ. Καστανιώτη hyetos hī i-tos, n [Greek] rain, precipitation < hyein, to rain. adj hyetal rainy; relating to rain or rainfall. n hyetograph graphical representation of the distribution of rainfall over time; a self registering rain-gauge. n hyetology [rare] a branch of meteorology that studies rainfall.

3 Η Εταιρεία Η μελετητική εταιρεία ΥΕΤΟΣ ιδρύθηκε το 2001 στη Θεσσαλονίκη. Δραστηριοποιείται στην Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου, στην εκπόνηση Τεχνικών Μελετών και Ερευνών, στις επιβλέψεις Τεχνικών Έργων καθώς και στην υλοποίηση Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ευρύτερου Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Έως σήμερα απαριθμεί περισσότερους από κωδικούς έργων - μελετών διαφόρων ειδικοτήτων συμπεριλαμβανομένων υδραυλικών, περιβαλλοντικών, τοπογραφικών, γεωλογικών, γεωτεχνικών, στατικών, συγκοινωνιακών, αρχιτεκτονικών, ηλεκτρομηχανολογικών και άλλων στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της. Ο ΥΕΤΟΣ έχοντας επεκτείνει τα τελευταία χρόνια τις δραστηριότητες και τις εγκαταστάσεις του, στελεχώνεται από μόνιμα μέλη, άνω των 50 συνολικά, τα οποία είναι επιστήμονες με αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό και απαρτίζουν τα τμήματα της εταιρείας όπως αυτά παρουσιάζονται στο εταιρικό οργανόγραμμα. The Company The consulting firm HYETOS was founded in 2001 in Thessaloniki. The company specializes in consultation and support services, research and project studies and supervision of technical works, as well as the implementation of Greek and European Programmes from the public and private sector. To this day, the company has completed more than projects studies in various fields including, hydraulic, environmental, surveying, geological, geotechnical, structural, road design, architectural, electrical-mechanical etc. In recent years, the companys facilities and field of activities have expanded. Today, HYETOS employs more than 50 permanent associates, all of whom are scientists with approved Greek or international education degrees, to staff the companys departments, as presented in the organizational chart. Κομβικά σημεία, των προσπαθειών που έχουν καταβληθεί έως σήμερα, από την εταιρεία, είναι η ανάθεση από το Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου προς την So far, key points in the company s efforts have been the assignment of a contract by the Greek Ministry of Infrastructure, Transport and Networks for the Provision of technical consultation to EYDE/ YAELMP.TH. for the completion of works for the transportation and treatment of wastewater, water supply and flood defence of the wider Thessaloniki area, as well as the completion of project Expert assistance in the execution of a performance audit focusing on the effectiveness and efficiency of EU Structural Measures spending Cohesion Fund (CF) and European Regional Development Fund (ERDF) for the supply of water for domestic consumption regarding the provision of technical consultancy to the European Court of Auditors, to assist in the 1

4 ΕΥΔΕ/ΥΑΕΛΜΠΘ για το έργο ολοκλήρωσης μεταφοράς και επεξεργασίας Λυμάτων Ύδρευσης και Αντιπλημμυρικής Προστασίας Μείζονος Θεσσαλονίκης» που αφορά στην παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου προς την ΕΥΔΕ Θεσσαλονίκης καθώς και η ανάθεση του έργου «Expert assistance in the execution of a performance audit focusing on the effectiveness and efficiency of EU Structural Measures spending (Cohesion Fund (CF) and European Regional Development Fund (ERDF) for the supply of water for domestic consumption» που αφορά στην παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αναφορικά με τον οικονομικό έλεγχο προκαθορισμένων έργων αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής ύδατος. Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Πλ. Ιπποδρομίου 7, σε πλήρως ανακαινισμένα γραφεία συνολικού εμβαδού 850 τ.μ. Η εταιρεία κατέχει σύγχρονο μηχανογραφικό εξοπλισμό και εξοπλισμό πεδίου για τις ανάγκες των έργων που αναλαμβάνει. economic assessment of specific water supply studies in Greece. The companys facilities are located in the center of Thessaloniki, on 7 Ippodromiou Sq., within fully renovated offices with a total area of 850 m 2. The company owns up to date electronic and field equipment, necessary for the completion of the projects undertaken. In addition, the company owns an extensive library with over titles, from Greek and international documentation, more than maps and plans in paper format and more than digital maps. The company also keeps a regularly updated legal database and miscellaneous databases that are integral to the company s sound operation. Επιπλέον, διαθέτει πλούσια βιβλιοθήκη, άνω των εγγραφών, με ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, αρχείο σχεδίων με περισσότερους από έντυπους και ψηφιακούς χάρτες, διαθέτει και διατηρεί νομική βάση δεδομένων απόρροια της έως σήμερα δραστηριότητάς της, καθώς και πλήθος βάσεων δεδομένων για την εύρυθμη λειτουργία της. 2

5 Η μελετητική εταιρεία ΥΕΤΟΣ είναι καταχωρημένη στο τμήμα Μητρώου Μελετητών του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με ΑΜ 619 και κατέχει μελετητικά πτυχία στις ακόλουθες κατηγορίες: Κατηγορία 2 Τάξη: Α Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες Κατηγορία 3 Τάξη: Α Οικονομικές Μελέτες Κατηγορία 5 Τάξη: Α Μελέτες Οργάνωσης και Επιχειρησιακής Έρευνας Κατηγορία 10 Τάξη: Α Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων Κατηγορία 13 Τάξη: Γ Μελέτες Υδραυλικών Έργων (Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Φραγμάτων, Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων) Κατηγορία 16 Τάξη: Γ Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές) Κατηγορία 20 Τάξη: Γ Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Κατηγορία 21 Τάξη: Α Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες Κατηγορία 27 Τάξη: Γ Περιβαλλοντικές Μελέτες HYETOS is inscribed in the Registration Office of the Greek Ministry of Infrastructure, Transport and Networks with registration number 619 and holds degrees in the following categories: Category 2 Class: A Urban Planning and Design Studies Category 3 Class: A Techno Economic Feasibility Studies Category 5 Class: A Business Organizing and Planning Category 10 Class: A Road Design Category 13 Class: C Hydraulic Design (Land Reclamation, Dams, Water Supply and Sewerage Systems) Category 16 Class: C Survey (Geodetic, Photogrammetric, Cartographic, Cadastral and Topographic) Category 20 Class: C Geological, Hydro geological and Geophysical surveys and research Category 21 Class: Α Geotechnical Surveys and Research Category 27 Class: C Environmental Impact Assessment Class: A (means over 4 years experience) Class: C (means over 12 years experience) 3

6 Y1 EN ISO 9001 EN ISO LLOYD S Y2 Y7 Y3 Y8 Y4 & Y9 Y5 Y10 Y6 & Y11 T1 T2 T3 T4 T5 & & & & T6 T7 T8 T9 & G.I.S. T10 & 4

7 ORGANIZATIONAL CHART HYETOS M ADMINISTRATION MANAGEMENT A1 QUALITY MANAGEMENT EN ISO 9001 EN ISO PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE by LLOYD S A2 FINANCE DEPARTMENT A7 SECRETARIAT A3 LEGAL DEPARTMENT A8 COMPUTERIZATION A4 PROGRAMMING & DEVELOPMENT A9 TENDERS- PROPOSALS A5 HUMAN RESOURCES A10 SUPPLIES DEPARTMENT A6 HEALTH & SAFETY A11 GRAPHIC DESIGN DEPARTMENTS OF STUDIES & CONSULTANCY SERVICES D1 WATER RESOURCES & HYDRAULICS D2 ENVIRONMENT D3 SURVEYING & URBAN PLANNING D4 GEOLOGY & GEOTECHNICS D5 STRUCTURAL & CONSTRUCTIONS D6 ARCHITECTURAL DESIGN D7 ROAD DESIGN D8 ELECTRICAL & MECHANICAL WORKS D9 INFORMATION TECHNOLOGY & G.I.S. D10 GREEK - EUROPEAN & INTERNATIONAL PROGRAMMES 5

8 Πολιτική Ποιότητας και Περιβαλλοντική Πολιτική Η διοίκηση της εταιρείας ΥΕΤΟΣ στα πλαίσια εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001 και του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO έχει: Προσδιορίσει το Βέλτιστο Επίπεδο Ποιότητας στις εκπονούμενες μελέτες αλλά και στις παρεχόμενες υπηρεσίες, που συναρτάται τόσο από τις προδιαγραφές της ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας, όσο και από τις εξειδικευμένες απαιτήσεις των πελατών. Τεκμηριώσει την πολιτική και τους στόχους της για την ποιότητα. Ενσωματώσει την προστασία του περιβάλλοντος στην επιχειρηματική της στρατηγική. Τεκμηριώσει στόχους για την προστασία του περιβάλλοντος σε θέματα που αφορούν στο παραγόμενο μελετητικό έργο. Policy on Quality and the Environment The company s management by implementing ISO 9001 Quality Management System and ISO Environmental Management System has: Defined the Best Quality Level for company projects, in accordance with current Greek Legislation specifications and specialized client requirements. Established the company quality policy and targets. Incorporated environmental protection in its business strategy. Established targets on environmental protection for all phases of study production. Each Head of Department must ensure that the targets set out in the Policy on Quality and the Environment are comprehended, applied and adhered to. Κάθε Υπεύθυνος Τμήματος (ΥΤ) έχει την ευθύνη να διασφαλίσει ότι οι στόχοι της Πολιτικής Ποιότητας και της Περιβαλλοντικής Πολιτικής έχουν κατανοηθεί, εφαρμοσθεί και τηρούνται στο χώρο ευθύνης του. Στρατηγικός στόχος της εταιρείας είναι η απόλυτη ικανοποίηση των ποιοτικών απαιτήσεων των πελατών της και η προστασία του περιβάλλοντος στους The company s aim is the absolute adherence to clients quality requirements and environmental protection in project activity areas. Specifically, the company s targets are: The undertaking of technically sound project studies for the public and private sector and the provision of technical consultancy services, by accomplishing the clients specialized requirements and ensuring the quality of the product produced. The incorporation of management practices that accomplish the best possible quality result through efficient utilization of company staff and assets. The constant aim of all company associates and staff towards the improvement of work quality and environmental conditions within their area of responsibility. 6

9 χώρους που δραστηριοποιείται. Πιο συγκεκριμένα, οι τακτικοί στόχοι της εταιρείας ΥΕΤΟΣ είναι: Να εκπονεί επιστημονικά άρτιες μελέτες για δημόσια και ιδιωτικά έργα και να παρέχει υπηρεσίες συμβούλου, ικανοποιώντας τις εξειδικευμένες απαιτήσεις των πελατών της και διασφαλίζοντας την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος. Να διαχειρίζεται με τέτοιο τρόπο τις εργασίες, ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο ποιοτικό αποτέλεσμα, με τη βέλτιστη αξιοποίηση πόρων και στελεχιακού δυναμικού. Οι εργαζόμενοι συνεργάτες της εταιρείας να στοχεύουν σταθερά στη βελτίωση της ποιότητας και στην προστασία του περιβάλλοντος στο χώρο ευθύνης τους. Να παρακολουθεί τακτικά και να τηρεί τη νομοθεσία σχετικά με την παραγωγή μελετητικού έργου. Να τηρεί τους κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων διεργασιών της. To regularly monitor and follow the most current legislation related to project studies. To upkeep rules for the protection of the environment during all company activities and work process. Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων η εταιρεία ΥΕΤΟΣ: Επιλέγει με συγκεκριμένα κριτήρια τις συνεργαζόμενες εταιρείες και τους εξωτερικούς 7

10 συνεργάτες και φροντίζει να ελέγχει τα παρεχόμενα από αυτούς στοιχεία προς ενσωμάτωση στις μελέτες της. Ελέγχει τις εργασίες εντός της εταιρείας σε όλες τις φάσεις εκτέλεσής τους. Εκπαιδεύει συνεχώς το προσωπικό της, ώστε να ανανεώνεται η γνώση και να διασφαλίζεται η συμμετοχή και η συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων και των συνεργατών της. Φροντίζει για την ορθή λειτουργία του ΣΔΠ και την ετήσια ανασκόπηση και βελτίωσή του, διασφαλίζοντας την τεχνική κάλυψη και αρτιότητα όλων των εργασιών. Δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τη σχετική, για τις δραστηριότητές της, Ελληνική και Κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία. Δεσμεύεται για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων αποφυγής, μείωσης, επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης των απορριμμάτων της, καθώς επίσης και της μείωσης της κατανάλωσης πόρων (ενέργειας και βοηθητικών υλών) εφαρμόζοντας βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. Κοινοποιεί την περιβαλλοντική της πολιτική στην ιστοσελίδα της, έτσι ώστε να παρέχει τις πληροφορίες, να ενημερώνει το κοινό, τους πελάτες και τους προμηθευτές της για τις περιβαλλοντικές της δραστηριότητες και ενέργειες. To accomplish the above targets, the company HYETOS: Uses a criteria-based approach in the selection of associates and collaborating companies and reviews all external data prior to incorporation in the company s projects. Monitors and reviews all projects during all phases of project execution. Constantly provides training in order to improve technical knowledge and promote participation and cooperation between staff. Ensures the correct application, annual review and improvement of the company Quality Management System so that all projects and services provided are technically sound. Is committed to compliance with relevant Greek and EU environmental legislation in all company activities. Is committed to incorporating measures for waste reduction, reuse and recycling as well as energy and material saving. Has made available the company environmental policy in its webpage, so that clients, suppliers and the general public are aware of the companys environmental activities and actions. 8

11 Τα Πιστοποιητικά του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001 και του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α». The Certificates of ISO 9001 Quality Management System and ISO Environmental Management System are attached to ANNEX A. 9

12 Ασφαλιστική Κάλυψη Παρεχόμενης Υπηρεσίας Professional Indemnity Insurance Policy Η μελετητική εταιρεία ΥΕΤΟΣ διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο από τους LLOYD S of LONDON που καλύπτει την επαγγελματική και αστική ευθύνη των παρεχόμενων εξ αυτής υπηρεσιών-μελετών, διασφαλίζοντας τον εργοδότη ως προς την αρτιότητα και την πληρότητα των μελετών της. Η σχετική Βεβαίωση Ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B». HYETOS has an insurance contract with LLOYD S of LONDON concerning the professional and indemnity liability, covering its clients as far as the completeness of the provided services. The Evidence of the Professional Indemnity Insurance Policy is being attached to ANNEX B. 10

13 εταίροι associates Δρ. Άνθιμος Σπυρίδης Dr. Anthimos Spyridis Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός, M.Sc., Ph.D. Rural & Surveying Engineer, M.Sc., Ph.D. Γεννήθηκε το 1968, στην Πτολεμαΐδα. Κατάγεται από το Φανό Αμυνταίου του Νομού Φλώρινας // Born in 1968, in Ptolemaida, Greece. He comes from Fanos, Amyntaio, Prefecture of Florina Το 1991 αποφοίτησε από το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. // Graduated in 1991 from the Faculty of Rural and Surveing Engineering of Aristotle University of Thessaloniki (A.U.Th.) Το 1996 αποκτά Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Έγγειες Βελτιώσεις Υδραυλική από το Τμήμα Γεωπονίας, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Α.Π.Θ. // In 1996 receives his Master s Degree from the Postgraduate Specialization «Agricultural Hydraulics & Land Reclamation» of the School of Agriculture (A.U.Th.) Το 1998 αποκτά Διδακτορικό Δίπλωμα από την Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ. εκπονώντας Διδακτορική Διατριβή με τίτλο: «Γεωστατιστική εκτίμηση ορισμένων υδροδυναμικών παραμέτρων του εδάφους. Εφαρμογή στη Γεωργική Υδραυλική» // In 1998 receives his Doctoral Degree from the School of Engineering (A.U.Th.) after submitting the Ph.D. Dissertation «Geostatistical estimation of various hydrodynamic soil properties. Application in Agricultural Hydraulics» Από το 1991 έως το 2001 διατηρούσε ατομικό γραφείο μελετών. Παράλληλα, από το 1993 έως σήμερα, εργάζεται ως Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ., συμμετέχοντας στην ερευνητική δραστηριότητα και τη διδασκαλία μαθημάτων σχετικών με τα αντικείμενα της Υδραυλικής, των Εγγείων Βελτιώσεων, των μεγάλων Αρδευτικών Έργων κ.α. // From 1991 to 2001 worked as a private consultant. Since 1993 he was employed as a Scientific Assistant in the Faculty of Rural and Surveing Engineering of A.U.Th., participating in researches and teaching courses of Hydraulics, Land Reclamation, Design of Irrigation and Drainage networks, etc Από το 2001 έως σήμερα είναι εταίρος της μελετητικής εταιρείας ΥΕΤΟΣ και ασχολείται με την εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών συμβούλου, κυρίως δημοσίων αλλά και ιδιωτικών έργων. Είναι επικεφαλής της μελετητικής ομάδας, υπεύθυνος απέναντι στο νόμο και επιφορτισμένος με το σχεδιασμό, την ανάλυση, τον ποιοτικό έλεγχο και την εν γένει οργάνωση και παρακολούθηση της πορείας των μελετών. Είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου στις κατηγορίες: Μελέτες Υδραυλικών Έργων και Μελέτες Τοπογραφίας. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία είκοσι τεσσάρων (24) ετών Είναι μέλος διαφόρων επαγγελματικών οργανισμών. Έχει δημοσιεύσει πλήθος επιστημονικών εργασιών σε θέματα του αντικειμένου του, συμμετέχοντας σε συνέδρια - σεμινάρια και ως εισηγητής. // Since 2001 he is associate of the HYETOS consulting firm and responsible for providing consultation and services to public as well as to private projects. He is manager of the consulting team, and responsible for planning, analysis, quality control and supervision of consultation projects. Has 24 years of professional experience. Participates in various professional associations. Author of a number of scientific papers. Actively participates in seminars and congresses as speaker. 11

14 εταίροι associates Βασιλική Κουτάλου Vasiliki Koutalou Γεωλόγος, M.Sc. Geologist, M.Sc. Γεννήθηκε το 1968, στο Αργυροπούλι του Ν. Λάρισας // Born in 1968, in Argyropouli, Larissa, Greece Το 1991 αποφοίτησε από το Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. // Graduated in 1991 from the School of Geology of Aristotle University of Thessaloniki (A.U.Th.) Το 1997 αποκτά Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Έγγειες Βελτιώσεις Υδραυλική από το Τμήμα Γεωπονίας, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Α.Π.Θ. εκπονώντας διατριβή στο επιστημονικό πεδίο των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) // In 1997 receives her Master s Degree from the Postgraduate Specialization «Agricultural Hydraulics & Land Reclamation» of the School of Agriculture (A.U.Th.) submitting a Thesis in the field of Geographical Information Systems Από το 1991 έως το 2001 διατηρούσε ατομικό γραφείο μελετών. Παράλληλα, από το 1993 έως το 2001 εργάσθηκε ως Επιστημονική Συνεργάτης του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ. // From 1991 to 2001 worked as a private consultant. From 1993 to 2001 was employed as a Scientific Assistant in the Faculty of Rural and Surveing Engineering of A.U.Th. Από το 2001 έως σήμερα είναι εταίρος της μελετητικής εταιρείας ΥΕΤΟΣ και ασχολείται με την εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών συμβούλου, κυρίως δημοσίων αλλά και ιδιωτικών έργων. Είναι επικεφαλής της μελετητικής ομάδας στο αντικείμενο της Γεωλογίας Υδρογεωλογίας, του Περιβάλλοντος και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), υπεύθυνη απέναντι στο νόμο και επιφορτισμένη με το σχεδιασμό, την ανάλυση, τον ποιοτικό έλεγχο και την εν γένει οργάνωση και παρακολούθηση της πορείας των μελετών. Είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου στις κατηγορίες: Μελέτες & Έρευνες Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές, Γεωφυσικές και Περιβαλλοντικές Μελέτες. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία είκοσι τεσσάρων (24) ετών Είναι μέλος διαφόρων επαγγελματικών οργανισμών. Έχει δημοσιεύσει πλήθος επιστημονικών εργασιών σε θέματα του αντικειμένου της, συμμετέχοντας σε συνέδρια - σεμινάρια και ως εισηγήτρια. // Since 2001 she is one of the associates of the HYETOS consulting firm and also responsible for providing consultation and services to public as well as to private projects. She is manager of the consulting team, and responsible for planning, analysis, quality control and supervision of consultation projects in the fields of Geology - Hydrogeology, Environment and Geographical Information Systems. Has 24 years of professional experience. Participates in various professional associations. Author of a number of scientific papers. Actively participates in seminars and congresses as speaker. 12

15 μόνιμοι συνεργάτες partners ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ // SCIENTISTS 1 Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Μ.Sc., Ph.D. // 1 Rural and Surveying Engineer, M.Sc., Ph.D. 3 Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, Μ.Sc. // 3 Rural and Surveying Engineers, M.Sc. 2 Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί // 2 Rural and Surveying Engineers 1 Πολιτικός Μηχανικός, Μ.Sc. // 1 Civil Engineer, Μ.Sc. 5 Πολιτικοί Μηχανικοί // 5 Civil Engineers 1 Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Μ.L.A. // 1 Architect, Μ.L.A. 2 Αρχιτέκτονες Μηχανικοί // 2 Architects 2 Χημικοί Μηχανικοί, M.Sc. // 2 Chemical Engineers, M.Sc. 1 Γεωλόγος, Μ.Sc. // 1 Geologist, M.Sc. 1 Γεωλόγος, Μ.Sc. & Ειδικός Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών // 1 Geologist, Μ.Sc. & G.I.S. specialist 2 Γεωλόγοι // 2 Geologists 1 Γεωπόνος, Μ.Sc., Ph.D. // 1 Agronomist, Μ.Sc., Ph.D. 1 Γεωπόνος, Μ.Sc. // 1 Agronomist, Μ.Sc. 1 Δασολόγος // 1 Forester 1 Μηχανικός Έργων Υποδομής, M.Sc. // 1 Infrastructure Engineer, M.Sc. 3 Μηχανικοί Έργων Υποδομής // 3 Infrastructure Engineers 1 Μηχανολόγος Μηχανικός // 1 Mechanical Engineer 1 Μηχανικός Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας // 1 Geoinformatics and Surveying Engineer 2 Ειδικοί Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών // 2 G.I.S. specialists 1 Προγραμματιστής, M.Sc. // 1 Computer Programmer, M.Sc. 2 Νομικοί // 2 Legal advisors ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ // ASSISTANCE PERSONNEL 1 Βοηθητικό άτομο // 1 General support person 1 Γραμματεία // 1 Secretary 1 Γραμματεία Βιβλιοθηκονόμος // 1 Secretary - Librarian 1 Λογιστής // 1 Accountant 1 Οικονομολόγος // 1 Economist 13

16 τμήματα departments Τμήμα Υδατικών Πόρων & Υδραυλικών Έργων // Department of Water Resources and Hydraulics Αντικείμενο του τμήματος είναι ο σχεδιασμός, η μελέτη και η διαχείριση έργων όπως: Έργα Υδατικών Πόρων Μελέτες Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Δίκτυα Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Ομβρίων Υδάτων Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Αρδευτικά Δίκτυα Αντιπλημμυρικά Έργα και Διευθετήσεις Οριοθετήσεις Ποταμών Φράγματα Λιμνοδεξαμενές Υδρολογικές μελέτες Αντλιοστάσια πόσιμου ύδατος, λυμάτων και ομβρίων υδάτων Αποχέτευση - Αποστράγγιση Έργων Οδοποιίας Έργα Επεξεργασίας και Διάθεσης Αστικών Λυμάτων Βιολογικοί Καθαρισμοί Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί Λειτουργία και Ρύθμιση Υδατικών Συστημάτων Υδρογεωτρήσεις Αποστραγγιστικά Έργα Έργα αποθήκευσης και διανομής νερού (δεξαμενές, λιμνοδεξαμενές κλπ) Λοιπά έργα υδραυλικής Υδραυλικές προσομοιώσεις σε ανοιχτούς και κλειστούς αγωγούς Αντιπληγματική προσομοίωση και προστασία υδατικών συστημάτων Μελέτες εκμετάλλευσης υπόγειων υδάτων Μελέτες τεχνικών έργων ρύθμισης ροής Μελέτες έργων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Μελέτες έργων υγειονομικής ταφής υπολειμάτων Μελέτες διαχείρισης στερεών αποβλήτων The department s focus is the planning, study and management of projects in the following fields: Water resources infrastructure Water resources management studies Water supply and stormwater drainage networks Land reclamation works and irrigation Flood defense works, river engineering and river boundary delimitation Dams and reservoirs Hydrological studies Pumping stations for water supply, waste and stormwater disposal Road drainage works Urban waste management infrastructure biological waste treatment Small hydroelectric plants Operation and regulation of water systems Water abstraction Agricultural drainage works Water storage and supply works (tanks) Other hydraulic works Hydraulic simulation of open channel flow and pressure pipes Water hammer simulation and protection of water systems Groundwater abstraction Flow regulation works Landfill engineering Residual waste sanitary landfill studies Solid waste management studies Τμήμα Περιβάλλοντος // Environmental Department Αντικείμενο του τμήματος είναι η: Περιβαλλοντικές Μελέτες έργων υποδομής Περιβαλλοντικές Μελέτες έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Περιβαλλοντική Διαχείριση και Σχεδιασμός Μελέτη Διαχείρισης Βιοτόπων / Οικοσυστημάτων Αντιμετώπιση & Έλεγχος Ρύπανσης υδάτων και εδάφους Επεξεργασία & Διάθεση Υγρών Αποβλήτων Μελέτες Διάθεσης Λυμάτων Δασικές Μελέτες έργων υποδομής Φυτοτεχνικές Μελέτες Διαχειριστικές Μελέτες δασών και δασικών εκτάσεων Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης ΧΑΔΑ Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης σε μεγάλα έργα υποδομής Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Τοπίου Μελέτες Διαχείρισης Περιβάλλοντος Λοιπά έργα περιβάλλοντος The department is responsible for: Environmental studies of infrastructure works Environmental studies of renewable energy sources Strategic environmental impact assessments Environmental management and planning Habitat / ecosystems management studies Mitigation and control of water and soil pollution Treatment and disposal of liquid waste Waste disposal studies Forest infrastructure studies Phytotechnic studies Forest management studies Environmental restoration studies of dumpsites Environmental restoration studies of infrastructure works Landscape environmental restoration studies Environmental management studies Other environmental works 14

17 τμήματα departments Τμήμα Τοπογραφίας & Πολεοδομίας // Department of Surveying and Urban Planning Αντικείμενο του τμήματος είναι οι: Τοπογραφικές μελέτες για τη σύνταξη υδραυλικών μελετών (ύδρευσης, αποχέτευσης ομβρίων - ακαθάρτων, άρδευσης, διευθετήσεων ρεμάτων, φραγμάτων κλπ) Τοπογραφικές μελέτες για τη σύνταξη μελετών οδοποιίας Τοπογραφικές μελέτες για τη σύνταξη αρχιτεκτονικών μελετών (αναπλάσεων, διαμορφώσεων κλπ) Τοπογραφικές μελέτες για τη σύνταξη στατικών μελετών (γεφυρών, τεχνικών κλπ) Τοπογραφικές μελέτες για τη σύνταξη γεωλογικών, γεωτεχνικών μελετών (υδρογεωτρήσεων κλπ) Τοπογραφικές μελέτες για τη σύνταξη μελετών υδροηλεκτρικών σταθμών, Η/Μ μελετών Τοπογραφικές μελέτες για τη σύνταξη πολεοδομικών μελετών Μελέτες κτηματογράφησης Μελέτες πράξεων εφαρμογής Πολεοδομικές μελέτες Μελέτες κτηματολογίου Μελέτες βυθομετρήσεων (λιμνών, ποταμών κλπ) Εφαρμογές ρυμοτομικών και πολεοδομικών μελετών Χαράξεις - εφαρμογές μελετών οδοποιίας, υδραυλικών μελετών, τεχνικών έργων κλπ. Τοπογραφικές αποτυπώσεις για έκδοση οικοδομικών αδειών Τοπογραφικές αποτυπώσεις για σύνταξη τοπογραφικών μεταβιβάσεων ιδιοκτησιών (συμβολαίων) Οριοθετήσεις γεωτεμαχίων (οικοπέδων, αγροτεμαχίων) Λοιπές μελέτες τοπογραφίας Department projects include: Land surveying for hydraulic studies (water supply, stormwater and wastewater drainage, irrigation, river engineering, dams etc) Land surveying for road design studies Land surveying for architectural studies (landscaping etc) Land surveying for structural studies Land surveying for geological, geotechnical studies (groundwater abstraction etc) Land surveying for hydroelectric plants and electromechanical studies Land surveying for urban planning Land registration Implementation acts Urban planning studies Cadastral studies River and lake depth measurements Plan implementation of urban planning studies Plan implementation of road design works, hydraulic works etc Land surveying for the issuing of building permits Land surveying for the issuing of property transfer documents (contracts) Boundary delimitation of land parcels Other land surveying studies Τμήμα Γεωλογίας & Γεωτεχνικών // Department of Geology and Geotechnics Αντικείμενο του τμήματος είναι οι: Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας Γεωλογικές Μελέτες τεχνικών έργων Υδρογεωλογικές Μελέτες και η Διερεύνηση Υδρογεωλογικών Συνθηκών Μελέτες Ανόρυξης Γεωτρήσεων Γεωφυσικές Έρευνες Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες Λοιπές γεωτεχνικές γεωλογικές μελέτες The department is responsible for: Geological feasibility studies Geological studies of technical works Hydrogeological studies and hydrogeological investigation Drilling studies Geophysical investigation Geotechnical studies and investigation Other geotechnical geological studies 15

18 τμήματα departments Τμήμα Στατικών & Κατασκευών // Department of Structural & Construction Engineering Αντικείμενο του τμήματος είναι: Οι Στατικές Μελέτες χωμάτινων και λιθόρριπτων Φραγμάτων Οι Στατικές Μελέτες Φραγμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα Οι Στατικές Μελέτες Γεφυρών από οπλισμένο σκυρόδεμα Οι Στατικές Μελέτες Γεφυρών από χάλυβα Οι Στατικές Μελέτες σύμμεικτων Γεφυρών Οι Μελέτες Στατικών φορέων κτιριακών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα Οι Μελέτες Στατικών φορέων κτιριακών έργων από δομικό χάλυβα Οι Μελέτες ειδικών θεμελιώσεων Οι Στατικές Μελέτες φορέων ξύλινων κατασκευών Η Δυναμική ανάλυση φορέων και ο αντισεισμικός έλεγχος αυτών Στατικές Μελέτες μικρών τεχνικών έργων οδοποιίας (οχετών, τάφρων, τεχνικών εξόδου) Οι Στατικές Μελέτες φορέων τεχνικών υδραυλικών έργων (αντλιοστασίων, δεξαμενών, φρεατίων, αγκυρώσεων αγωγών) Οι Μελέτες αντιστηρίξεων από μεταλλικά πετάσματα, πασσαλοσανίδες, τύπου Βερολίνου κλπ Οι Μελέτες ευστάθειας πρανών και επιχωμάτων Ο Έλεγχος της στατικής επάρκειας υπόγειων ή υποθαλάσσιων αγωγών Οι Μελέτες ελέγχου επισκευής και αποκατάστασης κτιρίων που έχουν υποστεί ζημίες μετά από σεισμό Οι Γεωτεχνικές μελέτες βελτίωσης εδάφους θεμελίωσης Η Εκπόνηση μελετών εφαρμογής και επίβλεψη όλων των παραπάνω μελετών σε στάδιο κατασκευής Η κατασκευή έργων Δημοσίων και Ιδιωτικών Φορέων Λοιπές μελέτες στατικών και κατασκευών Department subjects include: Structural studies of earth dams Structural studies of reinforced concrete dams Structural studies of reinforced concrete bridges Structural studies of steel bridges Structural studies of composite material bridges Structural studies of concrete buildings Structural studies of steel buildings Special foundation studies Structural studies of wooden constructions Dynamic analysis and antiseismic design of structures Structural studies of small road works (culverts, ditches etc) Structural studies of hydraulic works (pumping stations, tanks, manholes, pipe anchoring) Retaining structures Slope and embankment stability studies Studies of underground or underwater pipes load capacity Post-earthquake damage and reconstruction assessment of buildings Geotechnical studies of foundation improvement On site supervision during construction stage Construction works for clients in the public and private sector Other structural and construction studies Τμήμα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού // Department of Architectural Design Αντικείμενο του τμήματος είναι οι: Μελέτες Κτιριακών Έργων (Δημόσιων και Ιδιωτικών) Μελέτες Αποκατάστασης Κτιρίων και Οικισμών Μελέτες Διαμόρφωσης Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων Μελέτες Ανακαινίσεων Μελέτες Αρχιτεκτονικής Τοπίου Μελέτες Ανάπλασης Οικισμών, Οδών και Κοινόχρηστων Χώρων Μελέτες Ανάπλασης Ρεμάτων, Παραλίμνιων και Παραποτάμιων Χώρων Μελέτες Φυτεύσεων Μουσειολογικές Μελέτες Μελέτες Αθλητικών Εγκαταστάσεων Λοιπές μελέτες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού The department is responsible for: Building studies (private and public) Building and settlement restoration studies Decoration of internal and external spaces Renovation studies Architectural landscaping Architectural regeneration of settlements, roads and public spaces Architectural regeneration of stream, lakeshore and riverbank adjacent areas Gardening studies Museological studies Sport facility studies Other architectural design studies 16

19 τμήματα departments Τμήμα Οδοποιίας // Department of Road Design Αντικείμενο του τμήματος είναι: Οι Μελέτες βελτίωσης ή διάνοιξης οδών: Αγροτικής οδοποιίας Δασικής οδοποιίας Ενδοδημοτικής οδοποιίας Έργα ανάπτυξης και υποδομών, Αστικής οδοποιίας Συνδέσεις και προσβάσεις στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Οι Μελέτες διαμόρφωσης Συγκοινωνιακών κόμβων (ισόπεδων και ανισόπεδων) Οι Κυκλοφοριακές τεχνικές σε θέματα: Διαμόρφωσης κόμβων Διαμόρφωσης δικτύων πεζοδρόμων κτλ. Τα Έργα οδοποιίας ως συνoδά έργα άλλης κατηγορίας: Αρχιτεκτονικών Μελετών (αναπλάσεις, χώροι στάθμευσης, δίκτυο ποδηλατοδρόμων) Περιβαλλοντικών Μελετών (προσβάσεις σε αιολικά πάρκα, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις έργων οδοποιίας) Υδραυλικών Μελετών (έργα αποστράγγισης αποχέτευσης οδών, φράγματα, δεξαμενές, βιολογικούς καθαρισμούς) Λοιπές μελέτες οδοποιίας Subjects of this department include: Road improvement and design of new roads including: Rural roads Forest roads Intermunicipal roads urban road infrastructure design Connection and access to the National Highway Network Study of intersections and interchanges Transportation techniques in matters of: Junction design Sidewalk design Road design as supplementary to projects of other categories such as: Architectural studies (regeneration, parking spaces, cycling paths) Environmental studies (access to wind parks, environmental permissions for road works) Hydraulic studies (road drainage, dams, tanks, biological waste treatment plants) Other road design studies Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων // Department of Electrical and Mechanical Works Αντικείμενο του τμήματος είναι: Ο Η/Μ σχεδιασμός και η μελέτη αντλιοστασίων πόσιμου ύδατος, ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων Οι Μελέτες οδοφωτισμών και φωτισμών υπαίθριων χώρων Οι Η/Μ μελέτες κτιρίων Οι Η/Μ εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών Η Η/Μ μελέτη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αιολικά πάρκα - ανεμογεννήτριες, Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα, φωτοβολταϊκά - ηλιακοί συλλέκτες) Λοιπές μελέτες Η/Μ έργων The department is responsible for the following subjects: Electrical and mechanical design of pumping stations for water supply, stormwater and waste distribution networks Lighting studies for roads and public spaces Electrical and mechanical studies for buildings Electrical and mechanical installations for waste treatment plants Electrical and mechanical studies for renewable energy sources (wind parks, small hydroelectric plants, photovoltaic panels) Other electrical and mechanical studies 17

20 τμήματα departments Τμήμα Πληροφορικής & GIS // Department of Information Technology and GIS Αντικείμενο του τμήματος είναι: Η εκτίμηση και συλλογή των απαραίτητων δεδομένων ανάλογα με τις απαιτήσεις εφαρμογής τους Η προεπεξεργασία - προετοιμασία των συλλεχθέντων στοιχείων, έτσι ώστε να μπορούν να εισαχθούν στον υπολογιστή και η εισαγωγή τους σε αυτόν Η διαχείριση δεδομένων με τη δημιουργία βάσης δεδομένων και η δυναμική ενημέρωση αυτής Η επεξεργασία και Ανάλυση Δεδομένων με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής Η εξαγωγή συμπερασμάτων, η λήψη αποφάσεων και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή Η ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού Σύνταξη μελετών και προτάσεων που αφορούν έργα πληροφορικής και δικτύων Ανάπτυξη λογισμικού με στόχο την αυτοματοποίηση λειτουργιών της εταιρίας Προτάσεις βελτίωσης της υπάρχουσας μηχανογραφικής δομής και λειτουργίας Λοιπές μελέτες πληροφορικής και GIS The department is involved in the following subjects: Data collection and assessment, depending on application requirements Data processing and conversion to formats usable by computers Database management and updating Data processing and analysis using expert software, depending on data application Decision making and presentation of results in paper or electronic format Development of specialized software Studies and proposals for information technology and network applications Software development for the automation of company procedures Propositions for improvements in the current computerization structure and process Other informatics and GIS studies Τμήμα Ελληνικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προγραμμάτων // Department of Greek, European and International Programmes Αναζήτηση προγραμμάτων με δυνατότητα χρηματοδότησης από Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς πόρους Είδη προγραμμάτων Ερευνητικά Εφαρμογής υπάρχουσας τεχνολογίας Παρουσίαση στη διεύθυνση προγραμμάτων στα οποία μπορεί να συμμετέχει η εταιρεία ή να τα προτείνει σε τρίτους Διερεύνηση νομικών προσώπων Ιδιωτικού ή και Δημοσίου δικαίου που τυχόν θα μπορούσαν να συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως συνεργάτες στο εκάστοτε πρόγραμμα Παρουσίαση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης του κάθε προγράμματος Σύνταξη και υποβολή προτάσεων ενδιαφέροντος Συντονισμός των εμπλεκομένων μερών κατά την υποβολή της πρότασης αλλά και κατά την υλοποίηση Λοιπά ελληνικά και διεθνή προγράμματα Search for programmes supported by Greek, European and International funds Programme types: Research Application of current technology Presentation of programmes for potential company participation to the management or third parties Research of Private or Public legal entities that could participate individually or as partners to a programme of interest Presentation of potential funding for each programme Composing and submission of proposals Coordination of involved parties during the proposal submission and implementation Other greek and international programmes 18

εταιρικό profile company προφίλ ΥΕΤΟΣ

εταιρικό profile company προφίλ ΥΕΤΟΣ εταιρικό profile company προφίλ ΥΕΤΟΣ υετός, ο: βροχή [Ησ. Έρ. και Ημ. 545 - Αριστοτ. περί Κόσμου 394a 30-32/Δ8: «Ηπία μεν γαρ ούσα (η του νέφους θλίψις) μαλακάς ψεκάδας διασπείρει, σφόδρα δε αδροτέρας,

Διαβάστε περισσότερα

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος -

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Ακουστικός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE)

Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE) Dr. JOHN (YANNIS) DESYPRIS Director, Regulatory Affairs Mytilineos Holdings S.A. and Chairman of Institute of Energy for South East Europe (IENE) Born 1952, a Chemical Engineer (UK), PhD in fuels and energy

Διαβάστε περισσότερα

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners:

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners: 5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT Date: December 2014 Supported by: Coordination: Partners: Contents EXECUTIVE SUMMARY... 3 INTRODUCTION... 6 OBJECTIVES... 7

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

National Union / Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA. BS-Enviro.Gr@chartisinsurance.com url: www.chartisinsurance.gr.

National Union / Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA. BS-Enviro.Gr@chartisinsurance.com url: www.chartisinsurance.gr. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Enviro Solutions Επωνυµία Ασφαλιστικής Εταιρίας για την οποία έχει συνταχθεί η παρούσα αίτηση Name of Insurance Company to which Application is made (herein

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines

εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines Αποστολή του ΕΟΦ Ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων ιδρύθηκε το 1983 µε το Ν. 1316 και είναι Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου του Υπουργείου Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα, Περιβάλλον, Health, Safety, Quality,

Ποιότητα, Περιβάλλον, Health, Safety, Quality, P&P PARTNERS EXYPP HEALTH SAFETY QUALITY & OCCUPATION MANAGEMENT Υγιεινή, Ασφάλεια της εργασίας, Ποιότητα, Περιβάλλον, Health, Safety, Quality, Υγιεινή, Ασφάλεια της εργασίας, Ποιότητα, Περιβάλλον, Health,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό _ / 2 3 & 14 18 148 3 Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό Το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού κλιµακώνει τόσο έντονα την παρουσία του που δε γίνεται πια να του γυρνάµε την πλάτη. Ο αριθµός των παιδιών που

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Βιογραφικό Σημείωμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Βιογραφικό Σημείωμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΟΨΗ Προσωπικά Στοιχεία... 1 Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ε. Ευαγγελίδης Ημερομηνία γέννησης/οικογ. κατάσταση: 4-10-1970 / Έγγαμος με δύο παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

For More Information

For More Information CHILDREN AND FAMILIES EDUCATION AND THE ARTS ENERGY AND ENVIRONMENT HEALTH AND HEALTH CARE INFRASTRUCTURE AND TRANSPORTATION The RAND Corporation is a nonprofit institution that helps improve policy and

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Επιβλέπουσα: ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 100 KW ΣΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΟΡΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ *

ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 100 KW ΣΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΟΡΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ * ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 100 KW ΣΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΟΡΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ * Βαλτοπούλου Ελένη 1,*, Παπακωνσταντίνου Δημήτρης 2, Κασσιός Κώστας 3 1 MSc Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 14

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 14 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 14 Στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές: του 4ου έτους που έχουν προαχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Επανεκκινώντας. την ανάπτυξη. Στρατηγικές επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα. www.aenergyinvestments.gr

Επανεκκινώντας. την ανάπτυξη. Στρατηγικές επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα. www.aenergyinvestments.gr Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού Ελλάδος (ΣΕΗΕ) Επανεκκινώντας την ανάπτυξη Στρατηγικές επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα 20-21 IANOYAΡΙΟΥ 2012 ΑΘΗΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL www.aenergyinvestments.gr

Διαβάστε περισσότερα

BIM Development for Cultural Heritage Management

BIM Development for Cultural Heritage Management National Technical University of Athens School of Rural & Surveying Engineering Lab of Photogrammetry Politecnico di Milano School of Architecture B.E.S.T Department BIM Development for Cultural Heritage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ Τσέλια Ζ. 1,2 και Νικολάου Κ. 1,3 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 26335 Πάτρα 2 Αγγελικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCE Σχέδιο Δράσης Δήμος Αγίων Αναργύρων & Καματερού

ADVANCE Σχέδιο Δράσης Δήμος Αγίων Αναργύρων & Καματερού ADVANCE Σχέδιο Δράσης Δήμος Αγίων Αναργύρων & Καματερού Βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους Βελτιωμένη Κινητικότητα για τους Αγίους Αναργύρους και το Καματερό Σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Δράσης : Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia International Meeting 10-11 October 2014 Athens and Stymfalia SCIENTIFIC COMMITTEE Chair Constantinos Cartalis Assoc. Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Scientific Adviser of PIOP

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 1 Σ ε λ ί δ α Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΠΚΠ Interreg III KYΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ REGIO ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Επάγγελμα και η Τέχνη της Συντήρησης. Εισηγητής: Χαράλαμπος Αποστολίδης

Το Επάγγελμα και η Τέχνη της Συντήρησης. Εισηγητής: Χαράλαμπος Αποστολίδης Το Επάγγελμα και η Τέχνη της Συντήρησης Εισηγητής: Χαράλαμπος Αποστολίδης 1 Τα αγαθά και τα δεινά του επαγγέλματος της Συντήρησης Πως γίνεται όταν κάτι δουλεύει, να λένε ότι είναι καλο-φτιαγμένο Και όταν

Διαβάστε περισσότερα

Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών

Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών On Orbit Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών Το si-cluster To si-cluster είναι ένα δυναμικό και σταθερά αναπτυσσόμενο βιομηχανικό cluster καινοτομίας στην Ελλάδα στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα