HYETOS. Consulting Engineers

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HYETOS. Consulting Engineers"

Transcript

1 HYETOS Consulting Engineers

2 υετός, ο: βροχή [Ησ. Έρ. και Ημ Αριστοτ. περί Κόσμου 394a 30-32/Δ8: «Ηπία μεν γαρ ούσα (η του νέφους θλίψις) μαλακάς ψεκάδας διασπείρει, σφόδρα δε αδροτέρας, και τούτο καλούμεν υετόν» - Αριστοφ. Σφ Ξενοφ. Κυνηγετικός Ηρόδ ] Μανώλης Γλέζος: «Ύδωρ, Αύρα, Νερό». Εκδ. Καστανιώτη hyetos hī i-tos, n [Greek] rain, precipitation < hyein, to rain. adj hyetal rainy; relating to rain or rainfall. n hyetograph graphical representation of the distribution of rainfall over time; a self registering rain-gauge. n hyetology [rare] a branch of meteorology that studies rainfall.

3 Η Εταιρεία Η μελετητική εταιρεία ΥΕΤΟΣ ιδρύθηκε το 2001 στη Θεσσαλονίκη. Δραστηριοποιείται στην Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου, στην εκπόνηση Τεχνικών Μελετών και Ερευνών, στις επιβλέψεις Τεχνικών Έργων καθώς και στην υλοποίηση Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ευρύτερου Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Έως σήμερα απαριθμεί περισσότερους από κωδικούς έργων - μελετών διαφόρων ειδικοτήτων συμπεριλαμβανομένων υδραυλικών, περιβαλλοντικών, τοπογραφικών, γεωλογικών, γεωτεχνικών, στατικών, συγκοινωνιακών, αρχιτεκτονικών, ηλεκτρομηχανολογικών και άλλων στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της. Ο ΥΕΤΟΣ έχοντας επεκτείνει τα τελευταία χρόνια τις δραστηριότητες και τις εγκαταστάσεις του, στελεχώνεται από μόνιμα μέλη, άνω των 50 συνολικά, τα οποία είναι επιστήμονες με αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό και απαρτίζουν τα τμήματα της εταιρείας όπως αυτά παρουσιάζονται στο εταιρικό οργανόγραμμα. The Company The consulting firm HYETOS was founded in 2001 in Thessaloniki. The company specializes in consultation and support services, research and project studies and supervision of technical works, as well as the implementation of Greek and European Programmes from the public and private sector. To this day, the company has completed more than projects studies in various fields including, hydraulic, environmental, surveying, geological, geotechnical, structural, road design, architectural, electrical-mechanical etc. In recent years, the companys facilities and field of activities have expanded. Today, HYETOS employs more than 50 permanent associates, all of whom are scientists with approved Greek or international education degrees, to staff the companys departments, as presented in the organizational chart. Κομβικά σημεία, των προσπαθειών που έχουν καταβληθεί έως σήμερα, από την εταιρεία, είναι η ανάθεση από το Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου προς την So far, key points in the company s efforts have been the assignment of a contract by the Greek Ministry of Infrastructure, Transport and Networks for the Provision of technical consultation to EYDE/ YAELMP.TH. for the completion of works for the transportation and treatment of wastewater, water supply and flood defence of the wider Thessaloniki area, as well as the completion of project Expert assistance in the execution of a performance audit focusing on the effectiveness and efficiency of EU Structural Measures spending Cohesion Fund (CF) and European Regional Development Fund (ERDF) for the supply of water for domestic consumption regarding the provision of technical consultancy to the European Court of Auditors, to assist in the 1

4 ΕΥΔΕ/ΥΑΕΛΜΠΘ για το έργο ολοκλήρωσης μεταφοράς και επεξεργασίας Λυμάτων Ύδρευσης και Αντιπλημμυρικής Προστασίας Μείζονος Θεσσαλονίκης» που αφορά στην παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου προς την ΕΥΔΕ Θεσσαλονίκης καθώς και η ανάθεση του έργου «Expert assistance in the execution of a performance audit focusing on the effectiveness and efficiency of EU Structural Measures spending (Cohesion Fund (CF) and European Regional Development Fund (ERDF) for the supply of water for domestic consumption» που αφορά στην παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αναφορικά με τον οικονομικό έλεγχο προκαθορισμένων έργων αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής ύδατος. Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Πλ. Ιπποδρομίου 7, σε πλήρως ανακαινισμένα γραφεία συνολικού εμβαδού 850 τ.μ. Η εταιρεία κατέχει σύγχρονο μηχανογραφικό εξοπλισμό και εξοπλισμό πεδίου για τις ανάγκες των έργων που αναλαμβάνει. economic assessment of specific water supply studies in Greece. The companys facilities are located in the center of Thessaloniki, on 7 Ippodromiou Sq., within fully renovated offices with a total area of 850 m 2. The company owns up to date electronic and field equipment, necessary for the completion of the projects undertaken. In addition, the company owns an extensive library with over titles, from Greek and international documentation, more than maps and plans in paper format and more than digital maps. The company also keeps a regularly updated legal database and miscellaneous databases that are integral to the company s sound operation. Επιπλέον, διαθέτει πλούσια βιβλιοθήκη, άνω των εγγραφών, με ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, αρχείο σχεδίων με περισσότερους από έντυπους και ψηφιακούς χάρτες, διαθέτει και διατηρεί νομική βάση δεδομένων απόρροια της έως σήμερα δραστηριότητάς της, καθώς και πλήθος βάσεων δεδομένων για την εύρυθμη λειτουργία της. 2

5 Η μελετητική εταιρεία ΥΕΤΟΣ είναι καταχωρημένη στο τμήμα Μητρώου Μελετητών του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με ΑΜ 619 και κατέχει μελετητικά πτυχία στις ακόλουθες κατηγορίες: Κατηγορία 2 Τάξη: Α Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες Κατηγορία 3 Τάξη: Α Οικονομικές Μελέτες Κατηγορία 5 Τάξη: Α Μελέτες Οργάνωσης και Επιχειρησιακής Έρευνας Κατηγορία 10 Τάξη: Α Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων Κατηγορία 13 Τάξη: Γ Μελέτες Υδραυλικών Έργων (Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Φραγμάτων, Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων) Κατηγορία 16 Τάξη: Γ Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές) Κατηγορία 20 Τάξη: Γ Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Κατηγορία 21 Τάξη: Α Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες Κατηγορία 27 Τάξη: Γ Περιβαλλοντικές Μελέτες HYETOS is inscribed in the Registration Office of the Greek Ministry of Infrastructure, Transport and Networks with registration number 619 and holds degrees in the following categories: Category 2 Class: A Urban Planning and Design Studies Category 3 Class: A Techno Economic Feasibility Studies Category 5 Class: A Business Organizing and Planning Category 10 Class: A Road Design Category 13 Class: C Hydraulic Design (Land Reclamation, Dams, Water Supply and Sewerage Systems) Category 16 Class: C Survey (Geodetic, Photogrammetric, Cartographic, Cadastral and Topographic) Category 20 Class: C Geological, Hydro geological and Geophysical surveys and research Category 21 Class: Α Geotechnical Surveys and Research Category 27 Class: C Environmental Impact Assessment Class: A (means over 4 years experience) Class: C (means over 12 years experience) 3

6 Y1 EN ISO 9001 EN ISO LLOYD S Y2 Y7 Y3 Y8 Y4 & Y9 Y5 Y10 Y6 & Y11 T1 T2 T3 T4 T5 & & & & T6 T7 T8 T9 & G.I.S. T10 & 4

7 ORGANIZATIONAL CHART HYETOS M ADMINISTRATION MANAGEMENT A1 QUALITY MANAGEMENT EN ISO 9001 EN ISO PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE by LLOYD S A2 FINANCE DEPARTMENT A7 SECRETARIAT A3 LEGAL DEPARTMENT A8 COMPUTERIZATION A4 PROGRAMMING & DEVELOPMENT A9 TENDERS- PROPOSALS A5 HUMAN RESOURCES A10 SUPPLIES DEPARTMENT A6 HEALTH & SAFETY A11 GRAPHIC DESIGN DEPARTMENTS OF STUDIES & CONSULTANCY SERVICES D1 WATER RESOURCES & HYDRAULICS D2 ENVIRONMENT D3 SURVEYING & URBAN PLANNING D4 GEOLOGY & GEOTECHNICS D5 STRUCTURAL & CONSTRUCTIONS D6 ARCHITECTURAL DESIGN D7 ROAD DESIGN D8 ELECTRICAL & MECHANICAL WORKS D9 INFORMATION TECHNOLOGY & G.I.S. D10 GREEK - EUROPEAN & INTERNATIONAL PROGRAMMES 5

8 Πολιτική Ποιότητας και Περιβαλλοντική Πολιτική Η διοίκηση της εταιρείας ΥΕΤΟΣ στα πλαίσια εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001 και του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO έχει: Προσδιορίσει το Βέλτιστο Επίπεδο Ποιότητας στις εκπονούμενες μελέτες αλλά και στις παρεχόμενες υπηρεσίες, που συναρτάται τόσο από τις προδιαγραφές της ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας, όσο και από τις εξειδικευμένες απαιτήσεις των πελατών. Τεκμηριώσει την πολιτική και τους στόχους της για την ποιότητα. Ενσωματώσει την προστασία του περιβάλλοντος στην επιχειρηματική της στρατηγική. Τεκμηριώσει στόχους για την προστασία του περιβάλλοντος σε θέματα που αφορούν στο παραγόμενο μελετητικό έργο. Policy on Quality and the Environment The company s management by implementing ISO 9001 Quality Management System and ISO Environmental Management System has: Defined the Best Quality Level for company projects, in accordance with current Greek Legislation specifications and specialized client requirements. Established the company quality policy and targets. Incorporated environmental protection in its business strategy. Established targets on environmental protection for all phases of study production. Each Head of Department must ensure that the targets set out in the Policy on Quality and the Environment are comprehended, applied and adhered to. Κάθε Υπεύθυνος Τμήματος (ΥΤ) έχει την ευθύνη να διασφαλίσει ότι οι στόχοι της Πολιτικής Ποιότητας και της Περιβαλλοντικής Πολιτικής έχουν κατανοηθεί, εφαρμοσθεί και τηρούνται στο χώρο ευθύνης του. Στρατηγικός στόχος της εταιρείας είναι η απόλυτη ικανοποίηση των ποιοτικών απαιτήσεων των πελατών της και η προστασία του περιβάλλοντος στους The company s aim is the absolute adherence to clients quality requirements and environmental protection in project activity areas. Specifically, the company s targets are: The undertaking of technically sound project studies for the public and private sector and the provision of technical consultancy services, by accomplishing the clients specialized requirements and ensuring the quality of the product produced. The incorporation of management practices that accomplish the best possible quality result through efficient utilization of company staff and assets. The constant aim of all company associates and staff towards the improvement of work quality and environmental conditions within their area of responsibility. 6

9 χώρους που δραστηριοποιείται. Πιο συγκεκριμένα, οι τακτικοί στόχοι της εταιρείας ΥΕΤΟΣ είναι: Να εκπονεί επιστημονικά άρτιες μελέτες για δημόσια και ιδιωτικά έργα και να παρέχει υπηρεσίες συμβούλου, ικανοποιώντας τις εξειδικευμένες απαιτήσεις των πελατών της και διασφαλίζοντας την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος. Να διαχειρίζεται με τέτοιο τρόπο τις εργασίες, ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο ποιοτικό αποτέλεσμα, με τη βέλτιστη αξιοποίηση πόρων και στελεχιακού δυναμικού. Οι εργαζόμενοι συνεργάτες της εταιρείας να στοχεύουν σταθερά στη βελτίωση της ποιότητας και στην προστασία του περιβάλλοντος στο χώρο ευθύνης τους. Να παρακολουθεί τακτικά και να τηρεί τη νομοθεσία σχετικά με την παραγωγή μελετητικού έργου. Να τηρεί τους κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων διεργασιών της. To regularly monitor and follow the most current legislation related to project studies. To upkeep rules for the protection of the environment during all company activities and work process. Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων η εταιρεία ΥΕΤΟΣ: Επιλέγει με συγκεκριμένα κριτήρια τις συνεργαζόμενες εταιρείες και τους εξωτερικούς 7

10 συνεργάτες και φροντίζει να ελέγχει τα παρεχόμενα από αυτούς στοιχεία προς ενσωμάτωση στις μελέτες της. Ελέγχει τις εργασίες εντός της εταιρείας σε όλες τις φάσεις εκτέλεσής τους. Εκπαιδεύει συνεχώς το προσωπικό της, ώστε να ανανεώνεται η γνώση και να διασφαλίζεται η συμμετοχή και η συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων και των συνεργατών της. Φροντίζει για την ορθή λειτουργία του ΣΔΠ και την ετήσια ανασκόπηση και βελτίωσή του, διασφαλίζοντας την τεχνική κάλυψη και αρτιότητα όλων των εργασιών. Δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τη σχετική, για τις δραστηριότητές της, Ελληνική και Κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία. Δεσμεύεται για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων αποφυγής, μείωσης, επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης των απορριμμάτων της, καθώς επίσης και της μείωσης της κατανάλωσης πόρων (ενέργειας και βοηθητικών υλών) εφαρμόζοντας βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. Κοινοποιεί την περιβαλλοντική της πολιτική στην ιστοσελίδα της, έτσι ώστε να παρέχει τις πληροφορίες, να ενημερώνει το κοινό, τους πελάτες και τους προμηθευτές της για τις περιβαλλοντικές της δραστηριότητες και ενέργειες. To accomplish the above targets, the company HYETOS: Uses a criteria-based approach in the selection of associates and collaborating companies and reviews all external data prior to incorporation in the company s projects. Monitors and reviews all projects during all phases of project execution. Constantly provides training in order to improve technical knowledge and promote participation and cooperation between staff. Ensures the correct application, annual review and improvement of the company Quality Management System so that all projects and services provided are technically sound. Is committed to compliance with relevant Greek and EU environmental legislation in all company activities. Is committed to incorporating measures for waste reduction, reuse and recycling as well as energy and material saving. Has made available the company environmental policy in its webpage, so that clients, suppliers and the general public are aware of the companys environmental activities and actions. 8

11 Τα Πιστοποιητικά του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001 και του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α». The Certificates of ISO 9001 Quality Management System and ISO Environmental Management System are attached to ANNEX A. 9

12 Ασφαλιστική Κάλυψη Παρεχόμενης Υπηρεσίας Professional Indemnity Insurance Policy Η μελετητική εταιρεία ΥΕΤΟΣ διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο από τους LLOYD S of LONDON που καλύπτει την επαγγελματική και αστική ευθύνη των παρεχόμενων εξ αυτής υπηρεσιών-μελετών, διασφαλίζοντας τον εργοδότη ως προς την αρτιότητα και την πληρότητα των μελετών της. Η σχετική Βεβαίωση Ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B». HYETOS has an insurance contract with LLOYD S of LONDON concerning the professional and indemnity liability, covering its clients as far as the completeness of the provided services. The Evidence of the Professional Indemnity Insurance Policy is being attached to ANNEX B. 10

13 εταίροι associates Δρ. Άνθιμος Σπυρίδης Dr. Anthimos Spyridis Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός, M.Sc., Ph.D. Rural & Surveying Engineer, M.Sc., Ph.D. Γεννήθηκε το 1968, στην Πτολεμαΐδα. Κατάγεται από το Φανό Αμυνταίου του Νομού Φλώρινας // Born in 1968, in Ptolemaida, Greece. He comes from Fanos, Amyntaio, Prefecture of Florina Το 1991 αποφοίτησε από το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. // Graduated in 1991 from the Faculty of Rural and Surveing Engineering of Aristotle University of Thessaloniki (A.U.Th.) Το 1996 αποκτά Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Έγγειες Βελτιώσεις Υδραυλική από το Τμήμα Γεωπονίας, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Α.Π.Θ. // In 1996 receives his Master s Degree from the Postgraduate Specialization «Agricultural Hydraulics & Land Reclamation» of the School of Agriculture (A.U.Th.) Το 1998 αποκτά Διδακτορικό Δίπλωμα από την Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ. εκπονώντας Διδακτορική Διατριβή με τίτλο: «Γεωστατιστική εκτίμηση ορισμένων υδροδυναμικών παραμέτρων του εδάφους. Εφαρμογή στη Γεωργική Υδραυλική» // In 1998 receives his Doctoral Degree from the School of Engineering (A.U.Th.) after submitting the Ph.D. Dissertation «Geostatistical estimation of various hydrodynamic soil properties. Application in Agricultural Hydraulics» Από το 1991 έως το 2001 διατηρούσε ατομικό γραφείο μελετών. Παράλληλα, από το 1993 έως σήμερα, εργάζεται ως Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ., συμμετέχοντας στην ερευνητική δραστηριότητα και τη διδασκαλία μαθημάτων σχετικών με τα αντικείμενα της Υδραυλικής, των Εγγείων Βελτιώσεων, των μεγάλων Αρδευτικών Έργων κ.α. // From 1991 to 2001 worked as a private consultant. Since 1993 he was employed as a Scientific Assistant in the Faculty of Rural and Surveing Engineering of A.U.Th., participating in researches and teaching courses of Hydraulics, Land Reclamation, Design of Irrigation and Drainage networks, etc Από το 2001 έως σήμερα είναι εταίρος της μελετητικής εταιρείας ΥΕΤΟΣ και ασχολείται με την εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών συμβούλου, κυρίως δημοσίων αλλά και ιδιωτικών έργων. Είναι επικεφαλής της μελετητικής ομάδας, υπεύθυνος απέναντι στο νόμο και επιφορτισμένος με το σχεδιασμό, την ανάλυση, τον ποιοτικό έλεγχο και την εν γένει οργάνωση και παρακολούθηση της πορείας των μελετών. Είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου στις κατηγορίες: Μελέτες Υδραυλικών Έργων και Μελέτες Τοπογραφίας. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία είκοσι τεσσάρων (24) ετών Είναι μέλος διαφόρων επαγγελματικών οργανισμών. Έχει δημοσιεύσει πλήθος επιστημονικών εργασιών σε θέματα του αντικειμένου του, συμμετέχοντας σε συνέδρια - σεμινάρια και ως εισηγητής. // Since 2001 he is associate of the HYETOS consulting firm and responsible for providing consultation and services to public as well as to private projects. He is manager of the consulting team, and responsible for planning, analysis, quality control and supervision of consultation projects. Has 24 years of professional experience. Participates in various professional associations. Author of a number of scientific papers. Actively participates in seminars and congresses as speaker. 11

14 εταίροι associates Βασιλική Κουτάλου Vasiliki Koutalou Γεωλόγος, M.Sc. Geologist, M.Sc. Γεννήθηκε το 1968, στο Αργυροπούλι του Ν. Λάρισας // Born in 1968, in Argyropouli, Larissa, Greece Το 1991 αποφοίτησε από το Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. // Graduated in 1991 from the School of Geology of Aristotle University of Thessaloniki (A.U.Th.) Το 1997 αποκτά Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Έγγειες Βελτιώσεις Υδραυλική από το Τμήμα Γεωπονίας, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Α.Π.Θ. εκπονώντας διατριβή στο επιστημονικό πεδίο των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) // In 1997 receives her Master s Degree from the Postgraduate Specialization «Agricultural Hydraulics & Land Reclamation» of the School of Agriculture (A.U.Th.) submitting a Thesis in the field of Geographical Information Systems Από το 1991 έως το 2001 διατηρούσε ατομικό γραφείο μελετών. Παράλληλα, από το 1993 έως το 2001 εργάσθηκε ως Επιστημονική Συνεργάτης του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ. // From 1991 to 2001 worked as a private consultant. From 1993 to 2001 was employed as a Scientific Assistant in the Faculty of Rural and Surveing Engineering of A.U.Th. Από το 2001 έως σήμερα είναι εταίρος της μελετητικής εταιρείας ΥΕΤΟΣ και ασχολείται με την εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών συμβούλου, κυρίως δημοσίων αλλά και ιδιωτικών έργων. Είναι επικεφαλής της μελετητικής ομάδας στο αντικείμενο της Γεωλογίας Υδρογεωλογίας, του Περιβάλλοντος και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), υπεύθυνη απέναντι στο νόμο και επιφορτισμένη με το σχεδιασμό, την ανάλυση, τον ποιοτικό έλεγχο και την εν γένει οργάνωση και παρακολούθηση της πορείας των μελετών. Είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου στις κατηγορίες: Μελέτες & Έρευνες Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές, Γεωφυσικές και Περιβαλλοντικές Μελέτες. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία είκοσι τεσσάρων (24) ετών Είναι μέλος διαφόρων επαγγελματικών οργανισμών. Έχει δημοσιεύσει πλήθος επιστημονικών εργασιών σε θέματα του αντικειμένου της, συμμετέχοντας σε συνέδρια - σεμινάρια και ως εισηγήτρια. // Since 2001 she is one of the associates of the HYETOS consulting firm and also responsible for providing consultation and services to public as well as to private projects. She is manager of the consulting team, and responsible for planning, analysis, quality control and supervision of consultation projects in the fields of Geology - Hydrogeology, Environment and Geographical Information Systems. Has 24 years of professional experience. Participates in various professional associations. Author of a number of scientific papers. Actively participates in seminars and congresses as speaker. 12

15 μόνιμοι συνεργάτες partners ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ // SCIENTISTS 1 Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Μ.Sc., Ph.D. // 1 Rural and Surveying Engineer, M.Sc., Ph.D. 3 Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, Μ.Sc. // 3 Rural and Surveying Engineers, M.Sc. 2 Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί // 2 Rural and Surveying Engineers 1 Πολιτικός Μηχανικός, Μ.Sc. // 1 Civil Engineer, Μ.Sc. 5 Πολιτικοί Μηχανικοί // 5 Civil Engineers 1 Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Μ.L.A. // 1 Architect, Μ.L.A. 2 Αρχιτέκτονες Μηχανικοί // 2 Architects 2 Χημικοί Μηχανικοί, M.Sc. // 2 Chemical Engineers, M.Sc. 1 Γεωλόγος, Μ.Sc. // 1 Geologist, M.Sc. 1 Γεωλόγος, Μ.Sc. & Ειδικός Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών // 1 Geologist, Μ.Sc. & G.I.S. specialist 2 Γεωλόγοι // 2 Geologists 1 Γεωπόνος, Μ.Sc., Ph.D. // 1 Agronomist, Μ.Sc., Ph.D. 1 Γεωπόνος, Μ.Sc. // 1 Agronomist, Μ.Sc. 1 Δασολόγος // 1 Forester 1 Μηχανικός Έργων Υποδομής, M.Sc. // 1 Infrastructure Engineer, M.Sc. 3 Μηχανικοί Έργων Υποδομής // 3 Infrastructure Engineers 1 Μηχανολόγος Μηχανικός // 1 Mechanical Engineer 1 Μηχανικός Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας // 1 Geoinformatics and Surveying Engineer 2 Ειδικοί Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών // 2 G.I.S. specialists 1 Προγραμματιστής, M.Sc. // 1 Computer Programmer, M.Sc. 2 Νομικοί // 2 Legal advisors ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ // ASSISTANCE PERSONNEL 1 Βοηθητικό άτομο // 1 General support person 1 Γραμματεία // 1 Secretary 1 Γραμματεία Βιβλιοθηκονόμος // 1 Secretary - Librarian 1 Λογιστής // 1 Accountant 1 Οικονομολόγος // 1 Economist 13

16 τμήματα departments Τμήμα Υδατικών Πόρων & Υδραυλικών Έργων // Department of Water Resources and Hydraulics Αντικείμενο του τμήματος είναι ο σχεδιασμός, η μελέτη και η διαχείριση έργων όπως: Έργα Υδατικών Πόρων Μελέτες Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Δίκτυα Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Ομβρίων Υδάτων Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Αρδευτικά Δίκτυα Αντιπλημμυρικά Έργα και Διευθετήσεις Οριοθετήσεις Ποταμών Φράγματα Λιμνοδεξαμενές Υδρολογικές μελέτες Αντλιοστάσια πόσιμου ύδατος, λυμάτων και ομβρίων υδάτων Αποχέτευση - Αποστράγγιση Έργων Οδοποιίας Έργα Επεξεργασίας και Διάθεσης Αστικών Λυμάτων Βιολογικοί Καθαρισμοί Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί Λειτουργία και Ρύθμιση Υδατικών Συστημάτων Υδρογεωτρήσεις Αποστραγγιστικά Έργα Έργα αποθήκευσης και διανομής νερού (δεξαμενές, λιμνοδεξαμενές κλπ) Λοιπά έργα υδραυλικής Υδραυλικές προσομοιώσεις σε ανοιχτούς και κλειστούς αγωγούς Αντιπληγματική προσομοίωση και προστασία υδατικών συστημάτων Μελέτες εκμετάλλευσης υπόγειων υδάτων Μελέτες τεχνικών έργων ρύθμισης ροής Μελέτες έργων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Μελέτες έργων υγειονομικής ταφής υπολειμάτων Μελέτες διαχείρισης στερεών αποβλήτων The department s focus is the planning, study and management of projects in the following fields: Water resources infrastructure Water resources management studies Water supply and stormwater drainage networks Land reclamation works and irrigation Flood defense works, river engineering and river boundary delimitation Dams and reservoirs Hydrological studies Pumping stations for water supply, waste and stormwater disposal Road drainage works Urban waste management infrastructure biological waste treatment Small hydroelectric plants Operation and regulation of water systems Water abstraction Agricultural drainage works Water storage and supply works (tanks) Other hydraulic works Hydraulic simulation of open channel flow and pressure pipes Water hammer simulation and protection of water systems Groundwater abstraction Flow regulation works Landfill engineering Residual waste sanitary landfill studies Solid waste management studies Τμήμα Περιβάλλοντος // Environmental Department Αντικείμενο του τμήματος είναι η: Περιβαλλοντικές Μελέτες έργων υποδομής Περιβαλλοντικές Μελέτες έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Περιβαλλοντική Διαχείριση και Σχεδιασμός Μελέτη Διαχείρισης Βιοτόπων / Οικοσυστημάτων Αντιμετώπιση & Έλεγχος Ρύπανσης υδάτων και εδάφους Επεξεργασία & Διάθεση Υγρών Αποβλήτων Μελέτες Διάθεσης Λυμάτων Δασικές Μελέτες έργων υποδομής Φυτοτεχνικές Μελέτες Διαχειριστικές Μελέτες δασών και δασικών εκτάσεων Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης ΧΑΔΑ Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης σε μεγάλα έργα υποδομής Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Τοπίου Μελέτες Διαχείρισης Περιβάλλοντος Λοιπά έργα περιβάλλοντος The department is responsible for: Environmental studies of infrastructure works Environmental studies of renewable energy sources Strategic environmental impact assessments Environmental management and planning Habitat / ecosystems management studies Mitigation and control of water and soil pollution Treatment and disposal of liquid waste Waste disposal studies Forest infrastructure studies Phytotechnic studies Forest management studies Environmental restoration studies of dumpsites Environmental restoration studies of infrastructure works Landscape environmental restoration studies Environmental management studies Other environmental works 14

17 τμήματα departments Τμήμα Τοπογραφίας & Πολεοδομίας // Department of Surveying and Urban Planning Αντικείμενο του τμήματος είναι οι: Τοπογραφικές μελέτες για τη σύνταξη υδραυλικών μελετών (ύδρευσης, αποχέτευσης ομβρίων - ακαθάρτων, άρδευσης, διευθετήσεων ρεμάτων, φραγμάτων κλπ) Τοπογραφικές μελέτες για τη σύνταξη μελετών οδοποιίας Τοπογραφικές μελέτες για τη σύνταξη αρχιτεκτονικών μελετών (αναπλάσεων, διαμορφώσεων κλπ) Τοπογραφικές μελέτες για τη σύνταξη στατικών μελετών (γεφυρών, τεχνικών κλπ) Τοπογραφικές μελέτες για τη σύνταξη γεωλογικών, γεωτεχνικών μελετών (υδρογεωτρήσεων κλπ) Τοπογραφικές μελέτες για τη σύνταξη μελετών υδροηλεκτρικών σταθμών, Η/Μ μελετών Τοπογραφικές μελέτες για τη σύνταξη πολεοδομικών μελετών Μελέτες κτηματογράφησης Μελέτες πράξεων εφαρμογής Πολεοδομικές μελέτες Μελέτες κτηματολογίου Μελέτες βυθομετρήσεων (λιμνών, ποταμών κλπ) Εφαρμογές ρυμοτομικών και πολεοδομικών μελετών Χαράξεις - εφαρμογές μελετών οδοποιίας, υδραυλικών μελετών, τεχνικών έργων κλπ. Τοπογραφικές αποτυπώσεις για έκδοση οικοδομικών αδειών Τοπογραφικές αποτυπώσεις για σύνταξη τοπογραφικών μεταβιβάσεων ιδιοκτησιών (συμβολαίων) Οριοθετήσεις γεωτεμαχίων (οικοπέδων, αγροτεμαχίων) Λοιπές μελέτες τοπογραφίας Department projects include: Land surveying for hydraulic studies (water supply, stormwater and wastewater drainage, irrigation, river engineering, dams etc) Land surveying for road design studies Land surveying for architectural studies (landscaping etc) Land surveying for structural studies Land surveying for geological, geotechnical studies (groundwater abstraction etc) Land surveying for hydroelectric plants and electromechanical studies Land surveying for urban planning Land registration Implementation acts Urban planning studies Cadastral studies River and lake depth measurements Plan implementation of urban planning studies Plan implementation of road design works, hydraulic works etc Land surveying for the issuing of building permits Land surveying for the issuing of property transfer documents (contracts) Boundary delimitation of land parcels Other land surveying studies Τμήμα Γεωλογίας & Γεωτεχνικών // Department of Geology and Geotechnics Αντικείμενο του τμήματος είναι οι: Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας Γεωλογικές Μελέτες τεχνικών έργων Υδρογεωλογικές Μελέτες και η Διερεύνηση Υδρογεωλογικών Συνθηκών Μελέτες Ανόρυξης Γεωτρήσεων Γεωφυσικές Έρευνες Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες Λοιπές γεωτεχνικές γεωλογικές μελέτες The department is responsible for: Geological feasibility studies Geological studies of technical works Hydrogeological studies and hydrogeological investigation Drilling studies Geophysical investigation Geotechnical studies and investigation Other geotechnical geological studies 15

18 τμήματα departments Τμήμα Στατικών & Κατασκευών // Department of Structural & Construction Engineering Αντικείμενο του τμήματος είναι: Οι Στατικές Μελέτες χωμάτινων και λιθόρριπτων Φραγμάτων Οι Στατικές Μελέτες Φραγμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα Οι Στατικές Μελέτες Γεφυρών από οπλισμένο σκυρόδεμα Οι Στατικές Μελέτες Γεφυρών από χάλυβα Οι Στατικές Μελέτες σύμμεικτων Γεφυρών Οι Μελέτες Στατικών φορέων κτιριακών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα Οι Μελέτες Στατικών φορέων κτιριακών έργων από δομικό χάλυβα Οι Μελέτες ειδικών θεμελιώσεων Οι Στατικές Μελέτες φορέων ξύλινων κατασκευών Η Δυναμική ανάλυση φορέων και ο αντισεισμικός έλεγχος αυτών Στατικές Μελέτες μικρών τεχνικών έργων οδοποιίας (οχετών, τάφρων, τεχνικών εξόδου) Οι Στατικές Μελέτες φορέων τεχνικών υδραυλικών έργων (αντλιοστασίων, δεξαμενών, φρεατίων, αγκυρώσεων αγωγών) Οι Μελέτες αντιστηρίξεων από μεταλλικά πετάσματα, πασσαλοσανίδες, τύπου Βερολίνου κλπ Οι Μελέτες ευστάθειας πρανών και επιχωμάτων Ο Έλεγχος της στατικής επάρκειας υπόγειων ή υποθαλάσσιων αγωγών Οι Μελέτες ελέγχου επισκευής και αποκατάστασης κτιρίων που έχουν υποστεί ζημίες μετά από σεισμό Οι Γεωτεχνικές μελέτες βελτίωσης εδάφους θεμελίωσης Η Εκπόνηση μελετών εφαρμογής και επίβλεψη όλων των παραπάνω μελετών σε στάδιο κατασκευής Η κατασκευή έργων Δημοσίων και Ιδιωτικών Φορέων Λοιπές μελέτες στατικών και κατασκευών Department subjects include: Structural studies of earth dams Structural studies of reinforced concrete dams Structural studies of reinforced concrete bridges Structural studies of steel bridges Structural studies of composite material bridges Structural studies of concrete buildings Structural studies of steel buildings Special foundation studies Structural studies of wooden constructions Dynamic analysis and antiseismic design of structures Structural studies of small road works (culverts, ditches etc) Structural studies of hydraulic works (pumping stations, tanks, manholes, pipe anchoring) Retaining structures Slope and embankment stability studies Studies of underground or underwater pipes load capacity Post-earthquake damage and reconstruction assessment of buildings Geotechnical studies of foundation improvement On site supervision during construction stage Construction works for clients in the public and private sector Other structural and construction studies Τμήμα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού // Department of Architectural Design Αντικείμενο του τμήματος είναι οι: Μελέτες Κτιριακών Έργων (Δημόσιων και Ιδιωτικών) Μελέτες Αποκατάστασης Κτιρίων και Οικισμών Μελέτες Διαμόρφωσης Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων Μελέτες Ανακαινίσεων Μελέτες Αρχιτεκτονικής Τοπίου Μελέτες Ανάπλασης Οικισμών, Οδών και Κοινόχρηστων Χώρων Μελέτες Ανάπλασης Ρεμάτων, Παραλίμνιων και Παραποτάμιων Χώρων Μελέτες Φυτεύσεων Μουσειολογικές Μελέτες Μελέτες Αθλητικών Εγκαταστάσεων Λοιπές μελέτες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού The department is responsible for: Building studies (private and public) Building and settlement restoration studies Decoration of internal and external spaces Renovation studies Architectural landscaping Architectural regeneration of settlements, roads and public spaces Architectural regeneration of stream, lakeshore and riverbank adjacent areas Gardening studies Museological studies Sport facility studies Other architectural design studies 16

19 τμήματα departments Τμήμα Οδοποιίας // Department of Road Design Αντικείμενο του τμήματος είναι: Οι Μελέτες βελτίωσης ή διάνοιξης οδών: Αγροτικής οδοποιίας Δασικής οδοποιίας Ενδοδημοτικής οδοποιίας Έργα ανάπτυξης και υποδομών, Αστικής οδοποιίας Συνδέσεις και προσβάσεις στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Οι Μελέτες διαμόρφωσης Συγκοινωνιακών κόμβων (ισόπεδων και ανισόπεδων) Οι Κυκλοφοριακές τεχνικές σε θέματα: Διαμόρφωσης κόμβων Διαμόρφωσης δικτύων πεζοδρόμων κτλ. Τα Έργα οδοποιίας ως συνoδά έργα άλλης κατηγορίας: Αρχιτεκτονικών Μελετών (αναπλάσεις, χώροι στάθμευσης, δίκτυο ποδηλατοδρόμων) Περιβαλλοντικών Μελετών (προσβάσεις σε αιολικά πάρκα, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις έργων οδοποιίας) Υδραυλικών Μελετών (έργα αποστράγγισης αποχέτευσης οδών, φράγματα, δεξαμενές, βιολογικούς καθαρισμούς) Λοιπές μελέτες οδοποιίας Subjects of this department include: Road improvement and design of new roads including: Rural roads Forest roads Intermunicipal roads urban road infrastructure design Connection and access to the National Highway Network Study of intersections and interchanges Transportation techniques in matters of: Junction design Sidewalk design Road design as supplementary to projects of other categories such as: Architectural studies (regeneration, parking spaces, cycling paths) Environmental studies (access to wind parks, environmental permissions for road works) Hydraulic studies (road drainage, dams, tanks, biological waste treatment plants) Other road design studies Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων // Department of Electrical and Mechanical Works Αντικείμενο του τμήματος είναι: Ο Η/Μ σχεδιασμός και η μελέτη αντλιοστασίων πόσιμου ύδατος, ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων Οι Μελέτες οδοφωτισμών και φωτισμών υπαίθριων χώρων Οι Η/Μ μελέτες κτιρίων Οι Η/Μ εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών Η Η/Μ μελέτη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αιολικά πάρκα - ανεμογεννήτριες, Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα, φωτοβολταϊκά - ηλιακοί συλλέκτες) Λοιπές μελέτες Η/Μ έργων The department is responsible for the following subjects: Electrical and mechanical design of pumping stations for water supply, stormwater and waste distribution networks Lighting studies for roads and public spaces Electrical and mechanical studies for buildings Electrical and mechanical installations for waste treatment plants Electrical and mechanical studies for renewable energy sources (wind parks, small hydroelectric plants, photovoltaic panels) Other electrical and mechanical studies 17

20 τμήματα departments Τμήμα Πληροφορικής & GIS // Department of Information Technology and GIS Αντικείμενο του τμήματος είναι: Η εκτίμηση και συλλογή των απαραίτητων δεδομένων ανάλογα με τις απαιτήσεις εφαρμογής τους Η προεπεξεργασία - προετοιμασία των συλλεχθέντων στοιχείων, έτσι ώστε να μπορούν να εισαχθούν στον υπολογιστή και η εισαγωγή τους σε αυτόν Η διαχείριση δεδομένων με τη δημιουργία βάσης δεδομένων και η δυναμική ενημέρωση αυτής Η επεξεργασία και Ανάλυση Δεδομένων με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής Η εξαγωγή συμπερασμάτων, η λήψη αποφάσεων και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή Η ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού Σύνταξη μελετών και προτάσεων που αφορούν έργα πληροφορικής και δικτύων Ανάπτυξη λογισμικού με στόχο την αυτοματοποίηση λειτουργιών της εταιρίας Προτάσεις βελτίωσης της υπάρχουσας μηχανογραφικής δομής και λειτουργίας Λοιπές μελέτες πληροφορικής και GIS The department is involved in the following subjects: Data collection and assessment, depending on application requirements Data processing and conversion to formats usable by computers Database management and updating Data processing and analysis using expert software, depending on data application Decision making and presentation of results in paper or electronic format Development of specialized software Studies and proposals for information technology and network applications Software development for the automation of company procedures Propositions for improvements in the current computerization structure and process Other informatics and GIS studies Τμήμα Ελληνικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προγραμμάτων // Department of Greek, European and International Programmes Αναζήτηση προγραμμάτων με δυνατότητα χρηματοδότησης από Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς πόρους Είδη προγραμμάτων Ερευνητικά Εφαρμογής υπάρχουσας τεχνολογίας Παρουσίαση στη διεύθυνση προγραμμάτων στα οποία μπορεί να συμμετέχει η εταιρεία ή να τα προτείνει σε τρίτους Διερεύνηση νομικών προσώπων Ιδιωτικού ή και Δημοσίου δικαίου που τυχόν θα μπορούσαν να συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως συνεργάτες στο εκάστοτε πρόγραμμα Παρουσίαση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης του κάθε προγράμματος Σύνταξη και υποβολή προτάσεων ενδιαφέροντος Συντονισμός των εμπλεκομένων μερών κατά την υποβολή της πρότασης αλλά και κατά την υλοποίηση Λοιπά ελληνικά και διεθνή προγράμματα Search for programmes supported by Greek, European and International funds Programme types: Research Application of current technology Presentation of programmes for potential company participation to the management or third parties Research of Private or Public legal entities that could participate individually or as partners to a programme of interest Presentation of potential funding for each programme Composing and submission of proposals Coordination of involved parties during the proposal submission and implementation Other greek and international programmes 18

HYETOS. Consulting Engineers

HYETOS. Consulting Engineers HYETOS Consulting Engineers υετός, ο: βροχή [Ησ. Έρ. και Ημ. 545 - Αριστοτ. περί Κόσμου 394a 30-32/Δ8: «Ηπία μεν γαρ ούσα (η του νέφους θλίψις) μαλακάς ψεκάδας διασπείρει, σφόδρα δε αδροτέρας, και τούτο

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τους Πολιτικούς Μηχανικούς

Πρόγραμμα Σπουδών για τους Πολιτικούς Μηχανικούς Πρόγραμμα Σπουδών για τους Πολιτικούς Μηχανικούς Πίνακας Α: ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ Πρόγραμμα Σπουδών ανά Εξάμηνο ΠΤΥΧΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές γνώσεις και Δεξιότητες Ι

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Χρυσάνθη Κοντογιώργη, Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, Γραφείο Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων Πλοίων, ΟΛΠ ΑΕ Ιωάννης Θεοχάρης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, ιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

THE CASE OF HEATING OF THE OPEN SWIMMING POOL OF AMALIADA

THE CASE OF HEATING OF THE OPEN SWIMMING POOL OF AMALIADA MUNICIPALITY OF ILIDA INNOVATIONS AND MODERN DESIGNS THE CASE OF HEATING OF THE OPEN SWIMMING POOL OF AMALIADA Presentation: Christos Papageorgiou, Chemical Engineer, BChemEng, MSc. DProf ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕς ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙAΧΕIΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Του φοιτητή Κασαπιάν Αρτίν Αρ. Μητρώου: 2000.05.0042 Επιβλέπων Καθηγητής Παλαιολόγος Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ «ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ «ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ «ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΙΟΒΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Implementation of the Framework Directive 2000/60 - Coastal Zone Problems and reuse of treated wastewater in Crete

Implementation of the Framework Directive 2000/60 - Coastal Zone Problems and reuse of treated wastewater in Crete Implementation of the Framework Directive 2000/60 - Coastal Zone Problems and reuse of treated wastewater in Crete Εισήγηση Emm. Mavrakis MSc- Chemical Engineer Director of Water Recourses Decentralized

Διαβάστε περισσότερα

Second ESIA Amendment - GCS00 Kipoi. Annex 3 - Correspondence with Authorities and Stakeholders

Second ESIA Amendment - GCS00 Kipoi. Annex 3 - Correspondence with Authorities and Stakeholders Second ESIA Amendment - GCS00 Kipoi Annex 3 - Correspondence with Authorities and Stakeholders Project Title: Document Title: Trans Adriatic Pipeline TAP Second ESIA Amendment Annex 3 Correspondence with

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Πτυχιακή Εργασία Χωροθέτηση ΧΥΤΑ με βάση γεωπεριβαλλοντικά κριτήρια ΜΗΝΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Σύνδεσμος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου (ΣΑΤΜΚ) ρ. ημήτρης ημητρίου, Πρόεδρος ΣΑΤΜΚ Περιεχόμενα παρουσίασης 1. Ιστορικά στοιχεία 2. Τι είναι ο Αγρονόμος

Διαβάστε περισσότερα

«Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & εξελίξεις στην Ελλάδα»

«Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & εξελίξεις στην Ελλάδα» Με την επίσημη υποστήριξη: Dimitris Chryssagis Electrical Engineer, IBI Group «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & εξελίξεις στην Ελλάδα» Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου 2015 The Attiki Odos Motorway Urban Motorway 200.000

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική Προπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μηχανική Περιβάλλοντος Διατμηματικό Πρόγραμμα: Ενεργειακές Τεχνολογίες & Αειφόρος Σχεδιασμός Ερευνητικές Οντότητες:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗ Η ΣΤΗΡΙΞΗ δραστηριοποιείται στον χώρο της μελέτης, επίβλεψης και διαχείρισης ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ έργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Πολιτικού Μηχανικού, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα εφαρμογών. Οι επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ "Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ DESIGN 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η Τσουμάνης ΑΒΕΕ ιδρύεται το 1983, με αντικείμενο την επίπλωση καταστημάτων. Μέσα στις δύο πρώτες δεκαετίες εξελίσσεται σε μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα, ικανή να προσφέρει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβουλοι Μηχανικοί. Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος. ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200

Σύµβουλοι Μηχανικοί. Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος. ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200 Σύµβουλοι Μηχανικοί Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200 www.abec.gr - info@abec.gr Η Athens Business Engineering Consulting-ABEC,

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ «ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ AM 507 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013 Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Οι «αιρεσιμότητες» του «νέου ΕΣΠΑ» Θεματικός στόχος 1: Ενδυνάμωση της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αποκατάσταση εδαφών Ορυχείων ΔΕΗ Α.Ε. στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας. - Υποχρεώσεις της Επιχείρησης, προβληματισμοί που προκύπτουν από τη Μ.Π.Ε. του Έργου. - Διεθνείς πρακτικές ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Χωματουργικές Εργασίες Εργασίες Λατομείου

Χωματουργικές Εργασίες Εργασίες Λατομείου Χωματουργικές Εργασίες Εργασίες Λατομείου Stones and Excavation simply the best! Η εταιρία μας με έδρα την Συκή Μαγνησίας δραστηριοποιείται στο χώρο των πετρωμάτων και των χωματουργικών εργασιών πάνω από

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ þÿµá³±ã ±Â Äɽ ½ à º ¼µ ɽ : Georgiou,

Διαβάστε περισσότερα

ποιοι είμαστε Νίκος Παπακωνσταντίνου Γενικός Διευθυντής Nikos Papaconstantinou General Manager

ποιοι είμαστε Νίκος Παπακωνσταντίνου Γενικός Διευθυντής Nikos Papaconstantinou General Manager company profile ποιοι είμαστε Νίκος Παπακωνσταντίνου Γενικός Διευθυντής Nikos Papaconstantinou General Manager Γεννήθηκε το 1965. Αποφοίτησε Πολιτικός Μηχανικός από την Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network Πανευρωπαϊκό ίκτυο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας. Κ.Καραμάνης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Enterprise Europe Network Πανευρωπαϊκό ίκτυο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας. Κ.Καραμάνης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Enterprise Europe Network Πανευρωπαϊκό ίκτυο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Κ.Καραμάνης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Title of the presentation Date 2 Λόγοι δημιουργίας Καινοτομία Εξωστρέφεια ιεθνής Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI FACULTY OF FORESTRY AND NATURAL ENVIRONMENT Institute of Mountainous Water Management and Control

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI FACULTY OF FORESTRY AND NATURAL ENVIRONMENT Institute of Mountainous Water Management and Control ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI FACULTY OF FORESTRY AND NATURAL ENVIRONMENT Institute of Mountainous Water Management and Control Torrent Basin, Mountainous Watershed Management Dr. Panagiotis Stefanidis

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών

Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών Άμεσες Παλαιού (2011) και Νέου (2014) Προγράμματος Σπουδών α/α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η συμβολή των Τοπικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2014 Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΤΜ) είναι ο μηχανικός που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4412/

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4412/ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4412/2016 297 Προσάρτημα Γ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α I ΚΩΔΙΚΟΙ CPV ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤHN ΥΠΟΠΕΡΙΠΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κνηζακπφπνπινο Υ. Παλαγηψηεο Δπηβιέπσλ: Νηθφιανο Υαηδεαξγπξίνπ Καζεγεηήο Δ.Μ.Π Αζήλα, Μάξηηνο 2010

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση - Η Ελληνική Πραγματικότητα -

Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση - Η Ελληνική Πραγματικότητα - Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας Διημερίδα για την Εκπαίδευση στη Γεωπληροφορική Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο - HellasGIs Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση - Η Ελληνική Πραγματικότητα - Το Τμήμα Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ (ΣΕΪΧ-ΣΟΥ)

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ (ΣΕΪΧ-ΣΟΥ) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ (ΣΕΪΧ-ΣΟΥ) Στεργιάδου Αναστασία 1 και Παναγιώτης Χρ. Εσκίογλου 2 1 Επίκουρη Καθηγήτρια, 2 Καθηγητής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητες Πολιτικών Μηχανικών

Ειδικότητες Πολιτικών Μηχανικών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ενημέρωση φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 Ειδικότητες Πολιτικών Μηχανικών Με βάση μελέτη του ΤΕΕ και τις κατηγορίες πτυχίων μελετητών και πτυχίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία: «Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διατήρηση της γεωργικής χρήσης της γης σε περιαστικές περιοχές»

Μεταπτυχιακή Εργασία: «Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διατήρηση της γεωργικής χρήσης της γης σε περιαστικές περιοχές» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας &Ανάπτυξης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Μεταπτυχιακή Εργασία: «Διερεύνηση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

205 Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας

205 Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας 205 Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας Το Τμήμα άρχισε να λειτουργεί το ακ. έτος 1972-1973. Μέχρι σήμερα έχουν αποφοιτήσει περίπου 2.300 διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ενώ ο αριθμός των εγγεγραμμένων στο Προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Υ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΔΕΥΣΗ Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ CEDAS

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ CEDAS ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ CEDAS Α. Βαλσαμίδης, Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc., Μελετητής Λιμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους.

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα έχουν αποδειχθεί οτι θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΙΣ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΙΣ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΜΑ Α Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α1 SUSSE LINUX 12.2 δίκτυο 10 Η/Υ 2 τεµ Α2 MS Windows 7 Pro 64 bit 3 τεµ Α3 MS Windows XP Pro 32bit Service pack 3 11 τεµ Α4 Α5 MS Windows 8 Pro 32bit Β1 MS Windows 98 STAROFFICE

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Δ.Κούπενοφ Σόφια, 05.05.2011 Επ. Συνεργάτης Α.Π.: OEY 1900/27/ΑΣ 1271

Πληρ. : Δ.Κούπενοφ Σόφια, 05.05.2011 Επ. Συνεργάτης Α.Π.: OEY 1900/27/ΑΣ 1271 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 2ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Παρουσίαση της υδρογεωλογικής κατάστασης της λεκάνης Σαριγκιόλ και των

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα με τα 87 επαγγέλματα με αυξημένη ζήτηση την επόμενη 20ετία

Η λίστα με τα 87 επαγγέλματα με αυξημένη ζήτηση την επόμενη 20ετία Η λίστα με τα 87 επαγγέλματα με αυξημένη ζήτηση την επόμενη 20ετία Λίστα με 87 επαγγέλματα που προβλέπεται ότι θα έχουν αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας την επόμενη επταετία (ως το 2020) έδωσε στη δημοσιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER E.I.Π.Α.Κ ALL RIGHTS RESERVED

Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER E.I.Π.Α.Κ ALL RIGHTS RESERVED Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER 1 E.I.Π.Α.Κ. 2012 ALL RIGHTS RESERVED Παρουσίαση Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτιρίου Δρ Ιωάννης Παππάς, Γραμματέας ΔΣ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε.Ι.ΠΑ.Κ Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Post graduate studies in the primary production sector

Post graduate studies in the primary production sector Post graduate studies in the primary production sector Prof. Dr Constantin VAMVAKAS Faculty of Bioscience Engineering - Dpt. of Animal Production Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center University

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. 22 Μαρτίου 2013 Τελλογλειο

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. 22 Μαρτίου 2013 Τελλογλειο ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ εισηγητής: ΣΟΥΠΙΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ/νση ΑνάπτυξηςΕΥΑΘ ΑΕ 22 Μαρτίου 2013 Τελλογλειο Στάδια ομιλίας Κύκλος νερού Υδατικοί πόροι ΕΥΑΘ Υδατικοί πόροι Στόχοι _ Ενέργειες προστασίας τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ: Αντιπλημμυρική Προστασία Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 3.9.2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΩΡΟΘΔΣΖΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΩΝ ΘΔΔΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Υ.Τ.Σ.Τ. ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ G.I.S.: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΕΑΚΤΝΘΟ

ΥΩΡΟΘΔΣΖΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΩΝ ΘΔΔΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Υ.Τ.Σ.Τ. ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ G.I.S.: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΕΑΚΤΝΘΟ ΥΩΡΟΘΔΣΖΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΩΝ ΘΔΔΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Υ.Τ.Σ.Τ. ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ G.I.S.: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΕΑΚΤΝΘΟ Φαηδεπαλαγηψηνπ Μ. 1, Οηθνλνκίδεο Γ. 2 θαη Βνπδνχξεο Κ. 3 1 Γεωλόγος, Αριζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκης, 54124,

Διαβάστε περισσότερα

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ þÿ ¹±Çµ Á¹Ã ºÁ õɽ ÃÄ ÃÇ» Tokatzoglou,

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

«Σενάρια ήπιας κινητικότητας για μια βιώσιμη πόλη»

«Σενάρια ήπιας κινητικότητας για μια βιώσιμη πόλη» «Σενάρια ήπιας κινητικότητας για μια βιώσιμη πόλη» Στέλλα Στρατάκη 1 1 Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός, Msc Συγκοινωνιολόγος E-mail: sstrataki@gmail.com Περίληψη Η παρούσα εργασία μελετά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Β ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ (ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ) Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1. Απόφαση Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

«ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- Δυνατότητες και Προτάσεις Αξιοποίησης για τη Δυτική Εκθεσιακό Κέντρο Μακεδονία» Δυτικής Μακεδονίας Κοίλα Κοζάνης 8 9 10 Μαΐου 2009 Λίζα Μπενσασσών Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα