Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (RIDENCO A.E.) Πληροφοριακό Σηµείωµα για την Απόσχιση του Εµπορικού Κλάδου της RIDENCO Α.Ε. και της συµµετοχής της στην RIDENCO TEKSTIL A.S. (Toυρκίας) σύµφωνα µε τον Ν. 2166/1993 Το παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το άρθρο του Κανονισµού του Χ.Α. και της Απόφασης αρ. 25/ του ιοικητικού Συµβουλίου του Χ.Α. Σηµειώνεται ότι εκκρεµεί η εγκριτική απόφαση για την ανωτέρω απόσχιση από τουπουργείο Α νάπτυξης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Το παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα έχει συνταχθεί µε ευθύνη της Εταιρίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια και την πληρότητα και έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση όπου και θα παραµείνει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 5 ετών από την ηµεροµηνία της συντάξεως και δηµοσιοποιήσεώς της. 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) ΓΕΝΙΚΑ ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΕΡΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ «RIDENCO A.E.» ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΠΟΣΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΧΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ Α.Ε.» ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΧΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ

3 1) ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός σύνταξης του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος Σκοπός του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος είναι η πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού αναφορικά µε την απόσχιση και εισφορά του εµπορικού κλάδου της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «RIDENCO Α.Ε.» (εφεξής η Εισφέρουσα Εταιρία ή η Εταιρία ή η RIDENCO A.E. ) καθώς και της κατά 99,31% συµµετοχής της στην τούρκικη εταιρία µε την επωνυµία «RIDENCO TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S.» (εφεξής «RIDENCO TEKSTIL A.S.») στην κατά 99,79% θυγατρική της, µη εισηγµένη, ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΣΕΩΣ-ΥΠΟ ΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ Α.Ε.», (εφεξής η Αναδεχόµενη Εταιρία ή η «Απορροφώσα Εταιρία»). Σηµειώνεται ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της απορροφώσας της αποφασίστηκε η µετονοµασία της σε RIDENCO COMMERCIAL A.E., για την οποία κατά την στιγµή σύνταξης του παρόντος εκκρεµεί η έγκριση των Αρµοδίων Αρχών. H σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.») και ειδικότερα την παράγραφο γ, που αφορά την απόσχιση κλάδου εταιρίας, της οποίας οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χ.Α., και ο οποίος αντιπροσωπεύει το 30% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών της κατά την τελευταία οικονοµική χρήση καθώς και τις σχετικές διατάξεις της υπ αριθµ.25/ Απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου του Χ.Α. 1.2 Υπεύθυνοι σύνταξης του Πληροφοριακού Σηµειώµατος Υπεύθυνοι για τη σύνταξή του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: Ο κ. Γεώργιος Τσιάκκας, Οικονοµικός ιευθυντής, Αιγιαλείας 52 & Αρτέµιδος Μαρούσι, ΤΚ , τηλ και η κ. Βικτωρία Τζιτζή, ιευθύντρια Λογιστηρίου, Αιγιαλείας 52 & Αρτέµιδος Μαρούσι, ΤΚ , τηλ Οι επενδυτές µπορούν να προµηθεύονται το Πληροφοριακό Σηµείωµα, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, από τα γραφεία της Εταιρίας, Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων, οδός Αιγιαλείας 52 & Αρτέµιδος Μαρούσι, ΤΚ , τηλ (Υπεύθυνος. κ. Μιχαήλ Μανουσάκης) Το Πληροφοριακό Σηµείωµα είναι επίσης διαθέσιµο µέσω της ιστοσελίδας τουχ.α., πως επίσης και της ιστοσελίδας της Εταιρίας 3

4 2) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΕΡΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ «RIDENCO A.E.» 2.1 Γενικές πληροφορίες και σκοπός της Εταιρίας Η Εταιρία συνεστήθη στις 22 Ιουνίου 1982 µε την υπ αριθµ. ΕΜ3363 εγκριτική της σύστασης απόφαση του Νοµάρχη ιαµερίσµατος Ανατολικής Αττικής (ΦΕΚ 3201/ ) µε την επωνυµία «ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και µε διακριτικό τίτλο «RIDENCO Α.Ε.». Η σηµερινή της επωνυµία σύµφωνα µε την τροποποίηση του Άρθρου 1 του Καταστατικού που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της (ΦΕΚ 2128/ ) είναι «ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενώ ο διακριτικός τίτλος παραµένει «RIDENCO Α.Ε.». Αρχικά ως έδρα της Εταιρίας είχε ορισθεί η Κοινότητα Ν. Ερυθραίας Αττικής. Με την από (ΦΕΚ 3439/ ) απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και την τροποποίηση του Άρθρου 2 του Αρχικού Καταστατικού, η έδρα της Εταιρίας µεταφέρθηκε στο ήµο Αµαρουσίου Αττικής. Τα γραφεία της Εταιρίας, µέχρι τον Απρίλιο του 1998 βρίσκονταν στη Λεωφ. Κηφισίας 133 ενώ µε την από σχετική απόφαση του.σ., τα γραφεία και η έδρα της Εταιρίας µεταφέρθηκαν στην οδό Αιγιαλείας 52, Παράδεισος Αµαρουσίου, Τ.Κ Η Εταιρία είναι καταχωρηµένη στα Μητρώα των Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης µε ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/07. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας (ΦΕΚ 4167/ ) η διάρκεια της Εταιρίας παρατεινόµενη ορίσθηκε µέχρι την , τροποποιούµενου του άρθρου 1 παρ. 5 του Καταστατικού της. Σκοπός της Εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Αρχικού Καταστατικού της ήταν: Η εµπορία (χονδρική και λιανική), κατασκευή και επεξεργασία, παντός τύπου και φύσεως, ειδών υποδήσεως και ενδύσεως, καλλυντικών, αθλητικών ειδών, και ειδών νεωτερισµού εν γένει. Η ανάληψη και εκµετάλλευση αντιπροσώπευσης αλλοδαπών και ηµεδαπών οίκων, παραγόντων ή εµπορευόµενων τα παραπάνω είδη. Η συµµετοχή και συνεργασία σε άλλες επιχειρήσεις, υφιστάµενες ή συσταθησόµενες στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή και επιδιώκουσες τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς µε αυτούς της Εταιρίας. Ο σκοπός της Εταιρίας, τροποποιήθηκε µε την από Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 4757/ ), ως εξής: Η εµπορία (χονδρική και λιανική), κατασκευή και επεξεργασία κάθε τύπου και φύσεως ειδών υποδήσεως και ενδύσεως, καλλυντικών αθλητικών ειδών και γενικά ειδών νεωτερισµού, ωρολογίων. Η ανάληψη και εκµετάλλευση εκπροσωπεύσεως αλλοδαπών και ηµεδαπών οίκων, παραγόντων ή εµπορευόµενων τα παραπάνω είδη. 4

5 Επιδιώκοντας το σκοπό της η Εταιρία µπορούσε: Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό. Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιοδήποτε τρόπο. Να ιδρύει υποκαταστήµατα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ηµεδαπή ή αλλοδαπή µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό. Μετά από Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της (ΦΕΚ 6626/ ), της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της (ΦΕΚ 2128/ ) και της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ο σκοπός της Εταιρίας διευρύνθηκε και σήµερα έχει ως εξής: Η εµπορία (χονδρική και λιανική), κατασκευή και επεξεργασία κάθε τύπου και φύσεως ειδών υποδήσεως και ενδύσεως, καλλυντικών, αθλητικών ειδών και γενικά ειδών νεωτερισµού, ωρολογίων. Η ανάληψη και εκµετάλλευση εκπροσωπεύσεως αλλοδαπών και ηµεδαπών οίκων, παραγόντων ή εµπορευόµενων τα παραπάνω είδη. Η παροχή υπηρεσιών προβολής πωλήσεων εµπορευµάτων, οργάνωση εκθέσεων, οργάνωση, προβολή και εκµετάλλευση εµπορικών κέντρων ως και εκθεσιακών χώρων. Η επί κέρδη ανάληψη κατασκευών που αποβλέπουν στη διαρρύθµιση εµπορικών χώρων και στον εξοπλισµό αυτών. Η παροχή Υπηρεσιών δια της διαθέσεως αποθηκευτικών χώρων της Εταιρίας εις Τρίτους δια εναποθήκευσιν εµπορευµάτων των και λειτουργία Αποθήκης Τελωνειακής Αποταµιεύσεως σύµφωνα µε τους εκάστοτε ισχύοντας Νόµους. Η συµµετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση οπουδήποτε εταιρικού τύπου. Η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών πάσης φύσεως σε επιχειρήσεις που συµµετέχει η εταιρεία Επιδιώκοντας το σκοπό της η Εταιρία µπορεί: Να συνεργάζεται µε οποιαδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιοδήποτε τρόπο. Να ιδρύει υποκαταστήµατα ή πρακτορεία οπουδήποτε εις την Ελλάδα και εις την αλλοδαπήν. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ηµεδαπή ή αλλοδαπή. Να παρέχει εγγυήσεις σε φυσικά ή νοµικά πρόσωποα, υπό την αίρεση των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων Μετά την Γενική Συνέλευση της δεν έχει πραγµατοποιηθεί καµία άλλη τροποποίηση του σκοπού της Εταιρίας 5

6 Οι µετοχές της Εταιρίας εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση στο Χ.Α. το Η Εταιρία δραστηριοποιείται κυρίως στην εµπορία και διάθεση ειδών ένδυσης και υπόδησης και το αντικείµενο δραστηριοτήτων της εµπίπτει στις ακόλουθες κατηγορίες σύµφωνα µε την ανάλυση της ΕΣΥΕ (ΣΤΑΚΩ -03): Χονδρικές Πωλήσεις Ενδυµάτων και Υποδηµάτων ΣΤΑΚΩ 514.2, Χονδρικές Πωλήσεις Αθλητικών Ειδών και Υποδηµάτων ΣΤΑΚΩ 514.7, Χονδρικές Πωλήσεις ερµ. Ειδών, Ειδών Ταξ. και Ρολογιών ΣΤΑΚΩ 514.9, Λιανικές Πωλήσεις Ενδυµάτων ΣΤΑΚΩ 524.2, Λιανικές Πωλήσεις Υποδηµάτων ΣΤΑΚΩ 524.3, Λιανικές Πωλήσεις Αθλητικών Ειδών ΣΤΑΚΩ 525.9, Παροχή Υπηρεσιών ΣΤΑΚΟ και Πωλήσεις Λοιπών Αποθεµάτων ΣΤΑΚΩ Συντοµό ιστορικό Η RIDENCO Α.Ε. ιδρύθηκε τον Ιούνιο του Την ίδια χρονιά ξεκίνησε η συνεργασία µε τον αµερικανικό οίκο ένδυσης και υπόδησης TIMBERLAND, µε την Εταιρία να διαθέτει χονδρικώς τα εν λόγω είδη. Το 1988 λειτούργησε το πρώτο κατάστηµα λιανικής πώλησης της Εταιρίας ειδών TIMBERLAND στο Μαρούσι, Λεωφ. Κηφισίας 133. Το ίδιο έτος, η Εταιρία µίσθωσε αποθηκευτικό χώρο έκτασης τ.µ. επί του 19ου χλµ. της Λεωφόρου Μαραθώνος στην Παλλήνη για την αντιµετώπιση των αυξηµένων αναγκών της. Ο χώρος αυτός λειτουργούσε ως διακοµιστικό κέντρο όπου γίνονται οι παραλαβές των εµπορευµάτων από τους πελάτες της Εταιρίας. Το 1989, η Εταιρία ξεκίνησε τη λειτουργία δεύτερου καταστήµατος λιανικής πώλησης στο Μαρούσι, Λεωφ. Κηφισίας Το 1991, η RIDENCO Α.Ε. εισήχθη στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α. αντλώντας 1,85 εκατ. µε ηµόσια Εγγραφή και Ιδιωτική Τοποθέτηση. Το 1991, η Εταιρία διέθετε τα προϊόντα και άλλων αλλοδαπών οίκων (ALLEN EDMONDS, CLARKS, AMERICAN, κλπ.). Επίσης διέθετε και υποδήµατα µε την επωνυµία WEEKENDER, τα οποία κατασκεύαζαν τρίτοι για λογαριασµό της Εταιρίας, ύστερα από ειδική άδεια της οµώνυµης αµερικανικής εταιρίας. Την ίδια χρονιά, είχε 3 χώρους έκθεσης των εµπορευµάτων της (show rooms) για τις χονδρικές πωλήσεις, 1 στο Κολωνάκι (Αθήνα) και 2 στο Μαρούσι. Επίσης διέθετε 2 καταστήµατα λιανικής πώλησης στο Μαρούσι και δύο πρατήρια (Outlet) στο Χαλάνδρι και τον Άγιο Ελευθέριο (Αθήνα) τα οποία διέθεταν τα υπόλοιπα εµπορευµάτων της Εταιρίας. Τον ίδιο χρόνο αγόρασε ακίνητο στο Κολωνάκι (οδός Σπευσίππου 15, Αθήνα) ξεκινώντας τις εργασίες διαµόρφωσής του σε χώρο γραφείων και κατάστηµα. Το 1993 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο ακίνητο του Κολωνακίου όπου µεταφέρθηκαν τα γραφεία της Εταιρίας. Επίσης, το 1993 η Εταιρία υπέγραψε σύµβαση διανοµής µε τον οίκο TIMBERLAND. Την ίδια χρονιά το δίκτυο καταστηµάτων της Εταιρίας διευρύνθηκε µε την προσθήκη 2 νέων καταστηµάτων στη Νέα Σµύρνη και το Κολωνάκι. 6

7 Το 1994 η Εταιρία ξεκίνησε δεύτερο κατάστηµα στο Κολωνάκι (Ηρακλείτου & Τσακάλωφ). Το 1995 διεκόπη η λειτουργία του πρατηρίου της Εταιρίας στο Χαλάνδρι, ενώ ξεκίνησε η λειτουργία καταστήµατος στην Κηφισιά. Την ίδια χρονιά σταµάτησε η παραγωγή υποδηµάτων WEEKENDER για λογαριασµό της Εταιρίας. Το 1996 ξεκίνησε η συνεργασία της Εταιρίας µε τον αµερικανικό οίκο NAUTICA για τη διάθεση επωνύµων ενδυµάτων ποιότητας παραγωγής του. Επιπλέον, η Εταιρία απέκτησε το αποκλειστικό δικαίωµα κατασκευής, προώθησης και διανοµής των ανδρικών ενδυµάτων µε το σήµα NAUTICA στην Ελλάδα. Την ίδια χρονιά το κατάστηµα στο Μαρούσι (Κηφισίας 10-12) µετατράπηκε σε χώρο παρουσίασης-έκθεσης των εµπορευµάτων (show-room) της Εταιρίας. Από το 1996 αρχίζει σταδιακά η µείωση των πωλήσεων εµπορευµάτων µε άλλα σήµατα µε στόχο την καλύτερη προώθηση των εµπορευµάτων µε τα σήµατα TIMBERLAND και NAUTICA. Το 1997, η Εταιρία ξεκινά τη λειτουργία 3 νέων καταστηµάτων λιανικής πώλησης, δύο στο Ψυχικό το ένα µε είδη ΤΙΜΒΕRLAND και το άλλο µε είδη NAUTICA και ένα στην Κηφισιά µε είδη NAUTICA. Το 1997, το δίκτυο καταστηµάτων της Εταιρίας διευρύνεται µε τη λειτουργία ενός επιπλέον καταστήµατος στην Κηφισιά µε είδη TIMBERLAND Το 1998, η Εταιρία επικεντρώνει τις προσπάθειες της στα πιο ισχυρά brand names TIMBERLAND και NAUTICA και σταµατά τη διάθεση άλλων προϊόντων. Το 1998, τα γραφεία της Εταιρίας µεταφέρονται στο Μαρούσι σε µισθωµένο ακίνητο επί της οδού Αιγιαλείας 52. Στο ίδιο κτίριο, από τις αρχές 1998, λειτουργεί χώρος παρουσίασης έκθεσης των εµπορευµάτων (show-room). Την ίδια χρονιά, σταµατάει η λειτουργία του καταστήµατος στον Άγιο Ελευθέριο (Αθήνα) ενώ δηµιουργούνται 2 νέα καταστήµατα στην Πάτρα εκ των οποίων το ένα διαθέτει είδη NAUTICA και το άλλο είδη TIMBERLAND. Το 1999, η Εταιρία εισήχθη στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, αντλώντας 31 εκατ. περίπου µε ηµόσια Εγγραφή. Το ίδιο έτος, η Εταιρία λειτούργησε ένα κατάστηµα στην περιοχή Αθηνών ενώ αποκτά συµµετοχή για πρώτη φορά εκτός Ελλάδος, στην Τουρκία, στην εταιρία RIDENCO TEKSTIL A.S. (97,71%) (εµπορίας ειδών ένδυσης & υπόδησης NAUTICA). Επίσης η Εταιρία απέκτησε συµµετοχή στις εταιρίες Ι ΕΑ Α.Ε.Β.Ε.E. (56,44%) (εµπορίας ειδών ένδυσης & υπόδησης Robe di Kappa και Kappa ), ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α.Ε. (20%) (εµπορίας ειδών ένδυσης & υπόδησης) και ΑRTOON Α.Ε. (40%) (παραγωγής οπτικοακουστικών σειρών). 7

8 Το 2000, η Εταιρία απέκτησε συµµετοχή στην εταιρία CONCEPT ONE Α.Ε. (35%) (εµπορική εταιρία ένδυσης και υπόδησης) και στην εταιρία ATLANTIC SPORTSWEAR Α.Ε. (99%) (εµπορική εταιρία ένδυσης), ενώ λειτούργησε κατάστηµα µε είδη Τimberland στον Πειραιά. Το 2001, ξεκίνησε η επέκταση των γραφείων της Εταιρίας στον Παράδεισο Αµαρουσίου. Το ίδιο έτος, άρχισε η λειτουργία του εµπορικού κέντρου «SMART OUTLET» στη Λάρισα και λειτούργησε το πολυκατάστηµα «EXTREME SPORT» της Εταιρίας στη Ν. Σµύρνη. Επίσης, η Εταιρία εντός του 2001 προχώρησε στην εξαγορά της πλειοψηφίας της εταιρίας WOODLAND DESIGNS LTD (Κύπρος) (51%) η οποία είχε ιδρύσει από το 1999 την θυγατρική WOODLAND ROM SRL (Ρουµανία) (100%) Το ίδιο έτος, η RIDENCO TEKSTIL A.S. ίδρυσε την θυγατρική RIDENKO PAZARLAMA A.S. (Τουρκία) (99,99%). Οι 3 νέες θυγατρικές είχαν ως αντικείµενο την διαχείριση καταστηµάτων λιανικής πώλησης. Το 2002, η Εταιρία σύστησε θυγατρική εταιρία µε την επωνυµία RIDENCO KFT (99%) στην Ουγγαρία (Βουδαπέστη). Το ίδιο έτος η Εταιρία λειτούργησε στην περιοχή της Γλυφάδας, I. Μεταξά 18, το πρώτο αποκλειστικό κατάστηµα NAUTICA Jeans Company. Το 2003, η Εταιρία προχώρησε στη σύσταση των θυγατρικών εταιριών µε την επωνυµία RIDENCO ITALY SPA (95%) και RIDENCO POLAND SP.ZO.O. (LTD) (99%), στην Ιταλία (Μπολόνια) και την Πολωνία (Βαρσοβία), αντίστοιχα. Επίσης, το ίδιο έτος η Εταιρία λειτούργησε στην Αράχωβα και στην Μύκονο καταστήµατα µε είδη TIMBERLAND και NAUTICA. Την ίδια χρονιά προχώρησε στη συγχώνευση µε απορρόφηση των θυγατρικών της εταιριών, Ι ΕΑ Α.Ε.Β.Ε.Ε. και ATLANTIC SPORTSWEAR A.E. (αριθµ. Πρωτ. Κ / απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης). Το 2004, η Εταιρία αποκτά συµµετοχή ποσοστού 10%, ως ιδρυτικός µέτοχος στην εταιρία ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε., εταιρία που εξειδικεύεται στην εκµετάλλευση και διαχείριση πολυκαταστηµάτων. Η ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. διαχειρίζεται το πολυκατάστηµα Attica στο εµπορικό κέντρο City Link (το πρώην κτίριο ΜΤΣ) στην οδό Πανεπιστηµίου στην Αθήνα. Το Attica είναι το µεγαλύτερο πολυκατάστηµα στην Αθήνα. Tην ίδια χρονιά υπογράφεται συνεργασία µε τον οίκο Earl Jeans για την αποκλειστική διανοµή στην Ελλάδα των οµώνυµων ειδών ένδυσης και αξεσουάρ και παράλληλα αρχίζει η λειτουργία µονοθεµατικού καταστήµατος και corners στην Αθήνα. Στο εξωτερικό το ίδιο έτος λειτούργησαν τα 11 καταστήµατα της Ridenco Italy Spa και παράλληλα αυξήθηκαν τα καταστήµατα της RIDENCO KFT στη Βουδαπέστη σε 3 µέσω της εξαγοράς της Beommamut Kft., ενώ επιπλέον ιδρύθηκε η κατά 100% θυγατρική ABA MANAGEMENT στην Τσεχία. Τον Σεπτέµβριο του ίδιου 2004 ξεκίνησε και η λειτουργία του πρώτου καταστήµατος NAUTICA στην Πράγα To 2005 η Εταιρία λειτούργησε καταστήµατα ΤΙMBERLAND και NAUTICA στο Τhe Mall Athens στο Μαρούσι διευρύνοντας περαιτέρω την παρουσία της σε επίκαιρα εµπορικά σηµεία της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών. Την ίδια χρονιά διακόπτεται η συνεργασία µε τον οίκο Basic Net για τα είδη Robe di Kappa και Kappa ενώ ακόµα µετατρέπεται το κατάστηµα Extreme Sport στην Ν. Σµύρνη σε Smart Outlet. 8

9 To 2005, η Εταιρία πραγµατοποίησε συµµετοχές στην Βουλγαρία και Εσθονία, ιδρύοντας τις εταιρίες Ridenco Bulgaria OOD και Ridenco Ou Estonia αντίστοιχα, διαχείρισης καταστηµάτων λιανικής πώλησης. Τον εκέµβριο του 2005 λειτούργησε και το δεύτερο κατάστηµα (outlet) NAUTICA στην Τσεχία. Το ίδιο έτος η θυγατρική Ridenco Italy Spa προχώρησε στη λειτουργία 8 νέων καταστηµάτων σε διάφορες πόλεις της Ιταλίας. Ανάλογη πολιτική εντατικοποίησης της παρουσίας της Εταιρίας στον τοµέα της λιανικής πώλησης ακολουθήθηκε και το 2006 και το 2007 µε την λειτουργία νέων καταστηµάτων και corners σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα την διετία 2006 και 2007 η WOODLAND ROM προχώρησε στην λειτουργία 9 νέων καταστηµάτων (3 καταστήµατα το 2006 και 6 καταστήµατα το 2007), ενώ η θυγατρική της Πολωνίας το 2007 διέκοψε την λειτουργία του καταστήµατος σε αναζήτηση καλύτερου χώρου. Επίσης εκποιήθηκαν οι συµµετοχές στην RIDENCO BULGARIA OOD και στην ΛΗΤΩ Α.Ε. Εντός του 2006 η Εταιρία αποκτά το 100% των µετοχών της κυπριακής WOODLAND DESIGNS η οποία και καταθέτει αίτηση εισαγωγής στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Οι µετοχές της WOODLAND DESIGNS διαπραγµατεύτηκαν στο ΧΑΚ την Το 2007 ολοκληρώνεται η συνεργασία µε τον οίκo Earl Jeans και παράλληλα τα σηµεία πώλησης τους αλλάζουν επωνυµία. Εντός του 2008 η Εταιρία προχωρεί στην ίδρυση θυγατρικών στην Ισπανία και την Ιρλανδία µε επωνυµίες RIDENCO SPAIN S.A.U. και RIDENCO IRELAND LTD ενώ ιδρύει τις RDFS και RDA Kft στην Ουγγαρία. Κατά τον χρόνο σύνταξης του παρόντος ο Οµιλος λειτουργεί 50 καταστήµατα, 2 πολυκαταστήµατα και 46 shop in shop στην Ελλάδα καθώς και 17 καταστήµατα στην Ιταλία, 16 στην Ρουµανία, 9 στην Κύπρο, 8 στην Τουρκία, 3 στην Ουγγαρία, 2 στην Τσεχία, 1 στην Εσθονία και 1 στην Ισπανία. Η πλειονότητα των σηµείων πώλησης έφερε τα σήµατα TIMBERLAND και NAUTICA µε ιδιαίτερη συγκέντρωση για το τελευταίο σήµα στο εξωτερικό. Ο Όµιλος µας κατά τον χρόνο σύνταξης του παρόντος συναχίζει να διαθέτει κατά κύριο λόγο είδη µε το σήµα TIMBERLAND στην Ελλάδα, Κύπρο και Ρουµανία ενώ είδη µε το σήµα ΝΑUTICA σε όλες τις ανωτέρω χώρες. 9

10 2.3 Περιγραφή Αντικειµένου Εργασιών Εµπορικός Κλάδος Η RIDENCO Α.Ε. ασχολείται κυρίως µε την αποκλειστική διανοµή, τις εισαγωγές και τη χονδρική και λιανική πώληση υποδηµάτων, ειδών ένδυσης και αξεσουάρ. Τα εµπορεύµατα που διακινεί η Εταιρία απευθύνονται, κυρίως, σε καταναλωτές µεσαίου και υψηλού εισοδήµατος καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες για εξωτερική ένδυση και υπόδηση. Τα εµπορεύµατά της Εταιρίας απευθύνονται σε άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Τα εµπορεύµατα που διαθέτει η Εταιρία χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Υποδήµατα, ανδρικά, γυναικεία και παιδικά. Ενδύµατα, ανδρικά, γυναικεία και παιδικά. Αξεσουάρ, ανδρικά και γυναικεία. Παρακάτω παρουσιάζονται κατά τον χρόνο σύνταξης του παρόντος οι οίκοι του εξωτερικού µε τους οποίους η Εταιρία έχει υπογράψει συµβόλαια αποκλειστικής συνεργασίας καθώς και οι κατηγορίες των εµπορευµάτων που διακινούνται από αυτή: TIMBERLAND (ΗΠΑ) - Ενδύµατα ανδρικά και γυναικεία, υποδήµατα ανδρικά, γυναικεία και παιδικά, αξεσουάρ ανδρικά και γυναικεία. NAUTICA (ΗΠΑ) - Ενδύµατα ανδρικά, γυναικεία και παιδικά, αξεσουάρ ανδρικά και γυναικεία. Το υφιστάµενο συµβόλαιο µε τον οίκο Timberland λήγει στις ενώ το συµβόλαιο µε τον οίκο NAUTICA στις Επίσης η Εταιρία διαθέτει µέσω επιλεγµένων καταστηµάτων της παιδικά είδη ένδυσης TΙΜΒΕRLAND, ωρολόγια και καλλυντικά NAUTICA τα οποία προµηθεύεται από τρίτους στην Ελλάδα. Παράλληλα η Εταιρία λειτουργεί το πρώτο πιλοτικό µονοθεµατικό κατάστηµα διάθεσης ειδών ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ µε το σήµα LA MARTINA (Αργεντινή) στην Μύκονο και διερευνά τις δυνατότητες ανάπτυξης του συγκεκριµένου σήµατος στο τοµέα των λιανικών πωλήσεων στην εγχώρια αγορά. Κατά την σύνταξη του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος το δίκτυο σηµείων λιανικής πώλησης της Εταιρίας αφορούσε: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Κολωνάκι, Ηρακλείτου 17 & Τσακάλωφ Παγκράτι, Υµηττού 63 & Φορµίωνος Ν. Ψυχικό, Κηφισίας 212 & Περικλέους Φιλοθέη, Καποδιστρίου 42 Μαρούσι, Λεωφ. Κηφισίας 133 Μαρούσι, Αιγιαλείας 52 Μαρούσι, Ανδρέα Παπανδρέου 35 10

11 Κηφισιά, Κυριαζή 34 Γλυφάδα, Ι. Μεταξά 18 Ρέντης, Λεωφ. Θηβών 228 & Παρνασσού Πειραιάς, Β. Γεωργίου 18Α Ν. Φάληρο, Πειραιώς 76 Εµπορικό Πάρκο Αεροδροµίου Φιλαδέλφεια, Λ. Ιωνίας 28 Χαλάνδρι, Χαϊµαντά 20 & Πλάτωνος Αθήνα, Ερµού 6 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Μύκονος, Ενόπλων υνάµεων Μύκονος, Ενόπλων υνάµεων 6 Αράχωβα, Πλ. Λάκκα Πάτρα, Ν. Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 131- Πυλαία Θεσσαλονίκης, Λ.Γεωργικής Σχολής 43 Θεσσαλονίκη, Λεωφ.Νίκης 69 & Στρ. Καλάρη ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Π.Φάληρο, Ελ. Βενιζέλου 231 & Ψαρρών («SMART OUTLET» ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Λάρισα, 7ο χλµ. Εθνικής Οδού Λάρισας - Βόλου («SMART OUTLET») KATAΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΥΠΟΥ FRANCHISING ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Koλωνάκι, Κανάρη 2 Ν. Ερυθραία, Χ. Τρικούπη 152 Πειραιάς, Βασ. Γεωργίου 31Α KATAΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΥΠΟΥ FRANCHISING ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Θεσσαλονίκη, Κούσκουρα 8 (ΚΑΤ/ΜΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ Α.Ε.) Κρήτη, Ηράκλειο, αιδάλου 8 Βόλος, Σπυρίδη 28 Ζάκυνθος, Κλαυδιανού & Λοµβάρδου Ρέθυµνο, Λ. Κουντουριώτη 77 KATAΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (Shop-in-shop) 11 Καταστήµατα NOTOS COM (Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Καλαµάτα) 15 Καταστήµατα HONDOS CENTER (Οµόνοια, Πατησίων, Ερµού, Θεσσαλονίκη, Γλυφάδα, Καλλιθέα, Χαλκίδα ) 6 Καταστήµατα ΦΩΚΑΣ (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) 2 Καταστήµατα ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ (Λαµία) 11

12 2 Καταστήµατα ATTICA (Αθήνα) 4 Καταστήµατα EMPOLI (Νέα Ιωνία, Περιστέρι) 2 Κατάστηµα ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ (Αεροδρόµιο Ελ.Βενιζέλος) 2 Καταστήµατα ΠΑΝΘΕΟΝ PLAZA (Λάρισα) 2 Καταστήµατα ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ (Θεσσαλονίκη) Η εξέλιξη του δικτύου λιανικής πώλησης της RIDENCO Α.Ε. την τελευταία πενταετία έχει ως εξής: Καταστήµατα της Εταιρίας Πολυκαταστήµατα Εµπορικά κέντρα Καταστήµατα µε συµφωνίες τύπου Franchising Καταστήµατα εντός Πολυκαταστηµάτων ΣΥΝΟΛΟ Τέλος ο Εµπορικός Κλάδος της RIDENCO A.E. περιλαµβάνει και την χονδρική πώληση ειδών ένδυσης και υπόδησης σε επιλεγµένο δίκτυο πελατών χονδρικής µε τους οποίους συνεργάζεται η Εταιρεία. Το δίκτυο χονδρικών πωλήσεων της Εταιρίας περιλαµβάνει µεταφορικά µέσα, αποθηκευτικούς χώρους (αποθήκη στην Εθνική οδό Αθηνών Λαµίας και αποθήκες τρίτων), ειδικευµένο προσωπικό και σύγχρονο µηχανογραφικό σύστηµα. Η αναβάθµιση του µηχανογραφικού συστήµατος τα τελευταία χρόνια εξυπηρετεί την αποδοτικότερη και ποιοτικότερη οργάνωση του δικτύου πωλήσεων (χονδρική) της Εταιρίας. Στους πελάτες χονδρικής της Εταιρίας συγκαταλέγονται οι εξής: Καταστήµατα λιανικών πωλήσεων τρίτων. Kαταστήµατα που λειτουργούν µε συµφωνίες τύπου franchising. Καταστήµατα που λειτουργούν εντός πολυκαταστηµάτων (shop in shop units) Συµβουλευτικός Κλάδος Εντός του 2008, η Εταιρία ξεκίνησε να παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες επ αµοιβή προς τις θυγατρικές της που αφορούν κυρίως: Παροχή Συµβουλών, εποπτεία, και επιµέλεια για την εφαρµογή προγραµµάτων χρηµατοοικονοµικής διοίκησης µείωσης του λειτουργικού κόστους και βελτίωσης της απόδοσης των επενδυµένων κεφαλαίων, τις διαδικασίες λειτουργίας, το σχεδιασµό επενδύσεων, τις χρηµατοοικονοµικές εφαρµογές, τη διαχείριση οφειλών και γενικά τη διαµόρφωση και εφαρµογή της οικονοµικής πολιτικής των θυγατρικών εταιριών. Παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για την σύνταξη ετήσιου προϋπολογισµού των θυγατρικών εταιριών, µηνιαία παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσής του και παροχή συµβουλών για την διενέργεια διορθωτικών κινήσεων. 12

13 Παροχή συµβουλών ως προς τους κανόνες εσωτερικής λειτουργίας και τις διαδικασίες και συστήµατα εσωτερικού ελέγχου των θυγατρικών εταιριών. Παροχή συµβουλών ως προς την διαχείριση επιχειρηµατικών κινδύνων θυγατρικών εταιριών. των Kατάρτιση στρατηγικών marketing και πολιτικών επικοινωνίας και διαφήµισης. ιενέργεια έρευνας αγοράς για την ανεύρεση νέων καταστηµάτων, διεξαγωγή διαπραγµατεύσεων και σύναψη της σχετικής συµφωνίας µίσθωσης ή απόκτησης αυτών. Παροχή συµβουλών για τον σχεδιασµό, την κατασκευή ή την ανακαίνιση και την διακόσµηση των καταστηµάτων ώστε αυτά να καταστούν λειτουργικά σύµφωνα µε τις οδηγίες των αλλοδαπών οίκων που συνεργάζεται η RIDENCO και κατ επέκταση ο Όµιλος. Παροχή συµβουλών σε θέµατα merchandising. Εκπαίδευση πωλητών καταστηµάτων τόσο κατά την διάρκεια της εργασίας τους όσο και την οργάνωση σχετικών σεµιναρίων. Αξιολόγηση για τις προσλήψεις και προαγωγές στελεχών και άλλων υπαλλήλων των θυγατρικών εταιριών. ιαχείριση της µηχανοργάνωσης των θυγατρικών εταιριών, φροντίδα για την προµήθεια του απαραίτητου µηχανογραφικού εξοπλισµού και την εφαρµογή σύγχρονων και εξελιγµένων λογισµικών προγραµµάτων. Παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων Εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και επικοινωνίας. Παροχή συµβουλών σε θέµατα προµηθειών αγαθών και υπηρεσιών. 2.4 Παρουσίαση Μετοχικής σύνθεσης και ιοίκησης Μετοχική σύνθεση Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία που παρείχε το ΧΑ για την Πέµπτη , οι κύριοι µέτοχοι µε ποσοστό ανώτερο του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ήταν οι κάτωθι: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Μωρίς Ρίτσι Φρανσές ,98% Μυρτώ Καροτσιέρη συζ. Μωρίς Ρίτσι Φρανσές ,43% Λοιποί Επενδυτές ,59% ΣΥΝΟΛΟ ,00% 13

14 2.4.2 ιοίκηση Εταιρίας Το σηµερινό ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας είναι 7µελές, ανασυγκροτήθηκε σε σώµα µε την από 29/06/2007 απόφασή του (απόφαση.σ. και Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29/06/2007 ΦΕΚ Αρ /07/2007) και τροποποιήθηκε µετά την παραίτηση του κ. Ιωάννη Κασιµάτη Εκτελεστικού Μέλους του.σ. και την εκλογή στην θέση του του κ. Κάρολου Ιωσήφ Φρανσές (απόφαση.σ. της 31/10/2007 ΦΕΚ Αρ /11/2007). Η ως άνω απόφαση του.σ. επικυρώθηκε και από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 30/6/2008. Η σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου σήµερα έχει ως εξής: Κων/νος Παπαευθυµίου του Κων/νου, Πρόεδρος.Σ., Οικονοµολόγος, κάτοικος Αµαρουσίου, οδός Αιγιαλείας 52. Ιωάννης Αποστολάκος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος.Σ., Οικονοµολόγος, Αµαρουσίου, οδός Αιγιαλείας 52. Μωρίς Ρίτσι Φρανσές του Πέπο, ιευθύνων Σύµβουλος, Έµπορος, Αµαρουσίου, οδός Αιγιαλείας 52. κάτοικος Κάρολος Ιωσήφ Φρανσές του Μωρίς Ρίτσι, Μέλος, Οικονοµολόγος, κάτοικος Αµαρουσίου, οδός Αιγιαλείας 52. Μωρίς Καπουάνο του Ζακ, οδός Αιγιαλείας 52. Μέλος, Μεσίτης Ασφαλίσεων, κάτοικος Αµαρουσίου, Αθανάσιος Παπανικολάου του Ευθυµίου, Μέλος, Οικονοµολόγος κάτοικος Αµαρουσίου, οδός Αιγιαλείας 52. Ελένη Μεταξά του οδός Αιγιαλείας 52. Γεωργίου, Μέλος, Ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Αµαρουσίου, Η θητεία του ανωτέρω ιοικητικού Συµβουλίου λήγει την 30η Ιουνίου Η ιδιότητα των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου σε εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 καθορίζεται ως ακολούθως: Ως εκτελεστικά µέλη ορίζονται οι κ.κ. Κωνσταντίνος Παπαευθυµίου, Ιωάννης Αποστολάκος, Μωρίς Ρίτσι Φρανσές, Κάρολος Ιωσήφ Φρανσές, ενώ ως ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη ορίζονται οι κ.κ. Μωρίς Καπουάνο, Αθανάσιος Παπανικολάου και Ελένη Μεταξά. Την Εταιρία εκπροσωπεί και δεσµεύει ο ιευθύνων Σύµβουλος κ. Μωρίς Ρίτσι Φρανσές. Σε περίπτωση απουσίας του, την Εταιρία εκπροσωπούν και δεσµεύουν από κοινού ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του.σ. κ.κ. Κωνσταντίνος Παπαευθυµίου και Ιωάννης Γ. Αποστολάκος αντίστοιχα. Σηµειώνεται ότι οι οι πάσεις φύσεως αµοιβές και άλλα ωφελήµατα των Μελών.Σ. έχουν εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρίας. 14

15 2.5 Συµµετοχές των κυρίων µετόχων και µελών του.σ. σε άλλες εταιρίες. Παρατίθενται οι εταιρίες στο µετοχικό κεφάλαιο ή / και στη ιοίκηση των οποίων συµµετέχουν τα µέλη του.σ. της Εταιρίας και οι Κύριοι Μέτοχοι (ποσοστό συµµετοχής µεγαλύτερο ή ίσο του 5%) της Εταιρίας: ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ.Σ. & ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΛΗ.Σ. ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ TOY KΩΝ/ΝΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ Α.Ε.* ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Πρόεδρος ΘΕΣΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ Μέλος ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ Α.Ε* Αντιπρόεδρος WOODLAND DESIGNS PLC (Κύπρος) Αντιπρόεδρος ABA MANAGEMENT SRO (Τσεχία) ιαχειριστής RDFS KFT (Oυγγαρία) ιαχειριστής IΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ RDA KFT (Ουγγαρία) OU RIDENCO ESTONIA (Εστονία) ιαχειριστής ιαχειριστής RIDENCO POLAND SPZOΟ (Πολωνία) ιαχειριστής RIDENCO ITALY S.p.A. (Ιταλία) Μέλος TENDER S.p.A (Ιταλία) Μέλος RIDENCO SPAIN SAU (Ισπανία) Αντιπρόεδρος RIDENCO IRELAND LTD (Ιρλανδία) Μέλος ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α.Ε. Μέλος ΜΩΡΙΣ ΡΙΤΣΙ ΦΡΑΝΣΕΣ ΤΟΥ ΠΕΠΟ ΡΙΤΣΙ Α.Ε. ΡΙΤΣΙ ΦΡΑΝΣΕΣ Α.Ε. 65,44% OPTIMUS Α.Ε. 21,62% HANDLING HELLAS S.A 40,80% ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Α.Ε 99,18% ΚΑΠΟΥΑΝΟ ΜΕΣΙΤΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. NORTH LANDMARK A.E. Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Πρόεδρος Αντιπρόεδρος RIDENCO TEKSTIL A.S. (Τουρκία) 0,20% Πρόεδρος RIDENCO KFT (Ουγγαρία) 1,00% ιαχειριστής ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ Α.Ε.* 0,005% ιευθύνων Σύµβουλος RIDENCO ITALY S.p.A. (Ιταλία) Πρόεδρος 15

16 TENDER S.p.A (Ιταλία) RIDENCO SPAIN SAU (Ισπανία) RIDENCO IRELAND LTD (Ιρλανδία) ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. RETAIL VENTURES A.E. Πρόεδρος Πρόεδρος Μέλος Μέλος Μέλος ΚΑΡΟΛΟΣ ΦΡΑΝΣΕΣ WOODLAND DESIGNS PLC (Κύπρος) Πρόεδρος ΤΟΥ ΜΩΡΙΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ Α.Ε.* Μέλος ΜΩΡΙΣ ΚΑΠΟΥΑΝΟ ΤΟΥ ΖΑΚ ΚΑΠΟΥΑΝΟ ΜΕΣΙΤΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. 85,00% ΚΑΠΟΥΑΝΟ ΜΕΣΙΤΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Ε.Π.Ε. WOODLAND DESIGNS PLC (Κύπρος) ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ Α.Ε.* Αντιπρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος 75,00% Συνδιαχειριστής Μέλος Μέλος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ EVEREST A.E. - Εκτελεστικό Μέλος ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ** OLYMPIC CATERING A.E. - Εκτελεστικό Μέλος ΜΥΡΤΩ ΚΑΡΟΤΣΙΕΡΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΤΣΙ Α.Ε. 9,00% Αντιπρόεδρος ΡΙΤΣΙ ΦΡΑΝΣΕΣ Α.Ε. 34,56% Αντιπρόεδρος OPTIMUS Α.Ε. 78,38% Αντιπρόεδρος ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Α.Ε 0,83% Αντιπρόεδρος *Σηµειώνεται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εν λόγω εταιρίας αποφάσισε την αλλαγή του διακριτικού τίτλου σε RIDENCO COMMERCIAL A.E. **Συµµετέχει επίσης ως µέλος.σ. και µέτοχος µε διάφορα ποσοστά συµµετοχής σε πολλές εταιρίες του Οµίλου EVEREST A.E., οι οποίες δεν έχουν καµία συναλλαγή µε την RIDENCO A.E. Τα µέλη του.σ. και οι Κύριοι Μέτοχοι της Εταιρίας δηλώνουν ότι δεν συµµετέχουν στη ιοίκηση ή στο Μετοχικό Κεφάλαιο άλλων εταιριών ή κοινοπραξιών µε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 5%, ούτε ασκούν διοικητική επιρροή ούτε έχουν οποιαδήποτε σχέση συµφωνία, σύµβαση ή συναλλαγή µε άλλες εταιρίες ή κοινοπραξίες εκτός των παραπάνω. 16

17 2.6 Οργανόγραµµα Εταιρίας (προ απόσχισης) RIDENCO A.E. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕ ΙΑ ΙΕΥΘ ΥΝΣΕΩΣ ΓΡ ΑΜΜΑΤΕΙΑ RECEPTI ON ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΙΕΥΘΥΝΣH ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΟΡΩΝ Ι ΕΞΩ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ LOGISTICS ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ι ΕΥΘ ΥΝΣΗ ΙΕ ΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡ ΑΚΟΛ ΟΥΘΗ ΣΗΣ ΤΜΗ ΜΑ ΑΠΟΘ ΗΚΕΥΣΗΣ & ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Λ ΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝ ΥΤΙ ΚΩΝ ΣΧΕΣΕ ΘΥΓΑΤ ΡΙΚΩΝ Ε ΤΑΙΡΕ ΙΩΝ Ι ΑΝΟ ΜΗΣ ΡΟΓΡΑ ΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΡΩΠ ΙΝΟ Υ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠ ΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠ ΩΝ Ι ΕΥΘ ΥΝΣΗ ΛΙ ΙΕYΘ ΥΝΣΗ ΧΟ ΤΜΗΜΑ Π ΑΝ & ΑΝΙ ΚΩΝ ΠΩΛ HΣΕΩΝ Ν ΡΙ ΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΓΟΡ ΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε ΙΣΑΓΩΓΩΝ & ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ BUDGE TING & REPO RTI NG ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠ ΗΡΕΤΗ ΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Τ ΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙ ΞΗΣ ΛΙΑ ΝΙΚ ΩΝ ΠΩΛΗ ΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΟ Ν ΡΙ ΚΩΝ ΠΩΛ ΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ BRA ND MAN AGEMENT ΕΞΑ ΓΩΓΩΝ Ε ΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝ ΩΣΗΣ (SOFT WAR E) ΤΜΗ ΜΑ ΛΟΓΙ ΣΤΗΡΙ ΟΥ Τ ΜΗΜΑ Ε ΤΑΙΡΙ ΚΩΝ ΑΝΑΚΟ ΙΝ ΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙ ΘΕ ΩΡΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ & Ι ΑΧΕΙΡ ΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟ Ν ΡΙ ΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ TMHMA MARKET ING ΤΜΗ ΜΑ ΜΙ ΣΘΟ ΟΣΙ ΑΣ & ΣΤΑΤΙ ΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙ ΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙ ΑΚΗΣ ΙΑ ΧΕΙΡΙ ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΙ ΜΟ ΛΟΓΗΣΗΣ ΙΚΤΥ Ο Λ ΙΑΝ ΙΚΗΣ (ΚΑΤΑΣΤΗ ΜΑΤΑ) TMHMA MERC HAND ISI NG ΚΑΙ Ι ΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Π ΙΣΤΩΤ ΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Π ΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚ ΕΥΩΝ 17

18 2.7 Προσωπικό Ο αριθµός του προσωπικού στα τέλη (31 εκεµβρίου) των ετών καθώς και κατά την 30η Ιουνίου 2008, για την µητρική Εταιρία και για τον όµιλο ήταν ο εξής: Εταιρία Προσωπικό Όµιλος Προσωπικό Όλοι οι εργαζόµενοι στην Εταιρία είναι ασφαλισµένοι στα ταµεία κύριας (ΙΚΑ) και επικουρικής (ΤΕΑΥΕΚ) ασφάλισης που προβλέπονται από τον Νόµο. Το προσωπικό που σχετίζεται µε την εµπορική δραστηριότητα της Εταιρίας θα µεταφερθεί στην εταιρία ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ Α.Ε. µετά την ολοκλήρωση της περιγραφόµενης στο παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα διαδικασίας απόσχισης του εµπορικού κλάδου και εισφοράς του στην αναδεχόµενη εταιρία, διατηρώντας τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχετικές συµβάσεις εργασίας µε την Εισφέρουσα Εταιρία. Τα στελέχη της Εταιρίας που θα αποτελέσουν το προσωπικό της µετά την απόσχιση θα είναι τα εξής: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΩΡΙΣ ΡΙΤΣΙ ΦΡΑΝΣΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΤΖΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΧΡΗΣΤΙ Η ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΦΡΑΝΣΕΣ ΙΖΑΜΠΕΛΑ ΦΡΑΝΣΕΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΗΛΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΙΖΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ιευθύνων Σύµβουλος Ι ΙΟΤΗΤΑ Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ιευθύντρια Λογιστηρίου Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου Business Development Manager Υπεύθυνος Μηχανογράφησης Υπεύθυνη Brand Management Υπεύθυνος Λιανικών Πωλήσεων Υπεύθυνος ιαφήµισης Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων Γραµµατέας ιοίκησης & Υπεύθυνη Εταιρικών Ανακοινώσεων Στέλεχος Ανθρωπίνων Πόρων Στέλεχος Σχεδιασµού και ιακόσµησης Υπάλληλος 18

19 Τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας είναι τα ακόλουθα : 1. Γεώργιος Τσιάκκας Οικονοµικός ιευθυντής. Κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη ιοίκηση Επιχειρήσεων (Master of Business Administration) του Athens Laboratory of Business Administration (ALBA), εργάζεται στην Εταιρία από τον Μαϊο του Ευάγγελος Μπελίτσης Εµπορικός ιευθυντής του Οµίλου. Κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη ιοίκηση Επιχειρήσεων (Master of Business Administration) του St Johns Univeristy, εργάζεται στην Εταιρία από τον Άυγουστο του Βικτωρία-Κυριακή Τζιτζή ιευθύντρια Λογιστηρίου. Απόφοιτος του τµήµατος της ιοίκησης των Επιχειρήσεων Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, εργάζεται στην Εταιρία από το Ιωάννης Ηλίδης ιευθυντής Marketing Απόφοιτος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, εργάζεται στην Eταιρία από το Σπύρος Γιαννόπουλος ιευθυντής Logistics. Κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε Engineering Business Management από το Warrick University, εργάζεται στην Εταιρία από τον Ιανουάριο του Θεοδόσης Φέγγος ιευθυντής Λιανικών Πωλήσεων. Κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη ιοίκηση Επιχειρήσεων (Master of Business Administration) του University of Wales Cardiff, U.K., εργάζεται στην Εταιρία από το Νικόλαος Μαρκόπουλος ιευθυντής Χονδρικών Πωλήσεων. ιαθέτει µακρόχρονη εµπειρία και µεγάλη προϋπηρεσία στη θέση αυτή. Εργάζεται στην Eταιρία από το Παναγιώτης Κοροβέσης /ντής Ανθρώπινου υναµικού. Απόφοιτος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Πειραιώς, εργάζεται στην Eταιρία από τον Νοέµβριο του Σταύρος Νικολακέας Business Developement Manager, µε αρµοδιότητα σε θέµατα θυγατρικών. Απόφοιτος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, εργάζεται στην Εταιρία από τον Απρίλιο του Κυριάκος Σπανόπουλος Προϊστάµενος Λογιστηρίου θυγατρικών εταιριών Απόφοιτος του τµήµατος Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων της Ανωτάτης Βιοµηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (Πανεπιστήµιο Μακεδονίας), εργάζεται στην Εταιρεία από το Μαρία Χρηστίδη Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου. Κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Master in International accounting and Financial Management) του Πανεπιστηµίου της Γλασκώβης, εργάζεται στην Εταιρία από τον Νοέµβριο του

20 12. Ανδρέας ευτεραίος Υπεύθυνος Μηχανογράφησης. Απόφοιτος του τµήµατος Οικονοµικών της Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αµβούργου, εργάζεται στην Εταιρία από τον Μάιο του Κάρολος Φρανσές Υπεύθυνος Λιανικών Πωλήσεων. Απόφοιτος του Bentley College, MA (USA), εργάζεται στην Εταιρία από το Ιζαµπέλα Φρανσές Υπεύθυνη Brand Management. Απόφοιτη του Bentley College, MA (USA), εργάζεται στην Εταιρία από το

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 30.09.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.03.2017

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.03.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΤΗΣ «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΤΗΣ «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΤΗΣ «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» Η εταιρία «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριµήνου 2007

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριµήνου 2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριµήνου 2007 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2007) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2008

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2008 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2008 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2008) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

4. Ανακοίνωση για επιχειρηµατικές εξελίξεις στην εταιρία (28/03/2008)

4. Ανακοίνωση για επιχειρηµατικές εξελίξεις στην εταιρία (28/03/2008) ΕΤΗΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (άρθρο 10 Ν. 3401/2005) (Ηµεροµηνία έκδοσης: 31/03/2009) Το παρόν ετήσιο πληροφοριακό έγγραφο, το οποίο συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3401/2005, έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων 2. Στοιχεία ισολογισµού 3. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριµήνου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία.........3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία...............4 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ..............4

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2009 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2009 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL 1/1-31/12/2007 Πωλήσεις 7.485,00 Κόστος πωληθέντων (7.082,00) Μικτό κέρδος 403,00 Έξοδα διοίκησης (6.250,00) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (2.102,00)

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2009 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2009 περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2009 Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 (1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ελληνική Βιοµηχανία Τηλεπικοινωνιών και Συστηµάτων Πληροφορικής σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 31 Μαρτίου 2005 (Μη ελεγµένες) 31 Μαρτίου 2005 Περιεχόµενα Σελίδα Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2010) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ανακοίνωση στοιχείων της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ και πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό στο πλαίσιο της αρ. 21 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και γενικότερα στοιχείων και πληροφοριών για την

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες άρθρου 10 του Ν. 3401/2005.

Πληροφορίες άρθρου 10 του Ν. 3401/2005. Πληροφορίες άρθρου 10 του Ν. 3401/2005. ΕΤΗΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (άρθρο 10 Ν. 3401/2005) (Ηµεροµηνία έκδοσης: 21/3/2008) Το παρόν ετήσιο πληροφοριακό έγγραφο, το οποίο συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016 Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2016 2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Σηµ Ακίνητα 6.1 214.489.659,72 190.407.283,43 Μηχανολογικός εξοπλισµός 6.1 16.938.514,15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε. ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 122264001000 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 & ΕΥΡΙΠΙ ΟΥ 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ ! "! # $ % & ' ( " )! "! # # ) ) ) - / - / 0 / & ) ) ) ) 1 & 2 - & 2 2 3 & 2 - - ' Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2005

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2005 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/3/05

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (άρθρο 10 Ν. 3401/2005) (Ηµ/νία έκδοσης: 29/3/2006) Το παρόν ετήσιο πληροφοριακό έγγραφο, το οποίο συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3401/2005, έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .Λ.Π. 1 1 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Όµιλος ΧΨΩ Ισολογισµός την 31η εκεµβρίου 20Χ2 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 20Χ2 20Χ1 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Χ Χ Υπεραξία Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2006 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2006) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία...3 Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

RIDENCO ANΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

RIDENCO ANΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ RIDENCO ANΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α 5 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 7 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους µετόχους της «ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Εισαγωγή. Εύρος της εργασίας επισκόπησης

Προς τους µετόχους της «ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Εισαγωγή. Εύρος της εργασίας επισκόπησης ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) Α Εξαµήνου 2007 (περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 η Ιανουαρίου 31 η Μαρτίου 2006) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Τερζόπουλος Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕUROMEDICA A.E.

Απόστολος Τερζόπουλος Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕUROMEDICA A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ορθή επαναδηµοσίευση σύµφωνα µε την απόφαση 2/396/31.8.2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές

Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ. Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία. Ενοποιημένες και Εταιρικές Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2015 (01 Ιανουαρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2015) με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Εξαµήνου 2007

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Εξαµήνου 2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Εξαµήνου 2007 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2007) Οι παρούσες Οικονοµικές Κατάστασεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΣΩΚΡΑΤΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2006 SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2006 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ισολογισμός... 3 Κατάσταση Αποτελεσμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012 ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012 Αθήνα 17 Μαΐου 2012 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT), η µεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

RIDENCO ANΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

RIDENCO ANΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ RIDENCO ANΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΙΟΥΝΙΟΣ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α 5 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 6 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 7 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

RIDENCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α 4 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 5 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 7 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

UNILOG A.E. http//www.unilog.gr

UNILOG A.E. http//www.unilog.gr Πλήρες Όνοµα: Έδρα: Ηµεροµηνία Σύστασης: 8/10/1999 Κύρια ραστηριότητα: Εποπτεύουσα Αρχή: Αριθµός Φορολογικού Μητρώου: 099554507 Σύνθεση ιοικητικού Συµβουλίου: UNILOG A.E. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ - ΙΑΝΟΜΕΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου 2009

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου 2009 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου 2009 Πωλήσεις: 3.973,9 εκ. ευρώ, έναντι 3.977,2 εκ. ευρώ, της αντίστοιχης περιόδου του 2008 (µείωση

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της 16/5/2006. Υπογράφηκαν κατ εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου από τους κάτωθι:

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της 16/5/2006. Υπογράφηκαν κατ εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου από τους κάτωθι: ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε. Έδρα: Αναπαύσεως 50

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την τριµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες Καταστάσεις έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

SEAFARM IONIAN Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005

SEAFARM IONIAN Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005 SEAFARM IONIAN Α.Ε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») SEAFARM IONIAN A.E. Α.Φ.Μ. 09276409 Οδός ηµοκρίτου, 1 ο χλµ. Λεωφ. Κορωπίου Βάρης, 194 00 Κορ Τηλ.: (210) 66 24 280,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 16 ης Αυγούστου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) Λ. Μεσογείων 288, 155 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.35537/01ΑΤ/Β/96/312 (97) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002201101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΕ Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 (δημοσιευμένα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 05.09.2017 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2016

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής  Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/15 έως 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα