Αλεφρι Για Πλεσ Τισ Χριςεισ 10Kg Ασλώνας Αηηικής 10 kg 5,50. Αλεφρι Για Πλεσ Τισ Χριςεισ 5Kg Ασλώνας Αηηικής 5 kg 3,00

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλεφρι Για Πλεσ Τισ Χριςεισ 10Kg Ασλώνας Αηηικής 10 kg 5,50. Αλεφρι Για Πλεσ Τισ Χριςεισ 5Kg Ασλώνας Αηηικής 5 kg 3,00"

Transcript

1 Προϊόν ΑΛΕΤΡΙ Προέλεσση σσκεσα σία Κόστος σσκεσ ασίας Αλεφρι Για Πλεσ Τισ Χριςεισ 10Kg Ασλώνας Αηηικής 10 kg 5,50 Αλεφρι Για Πλεσ Τισ Χριςεισ 5Kg Ασλώνας Αηηικής 5 kg 3,00 Αλευρι Ολικθσ Αλεςεωσ Ασλώνας Αηηικής 5 kg 3,25 Αλεφρι Χωριάτικο 10Kg Ασλώνας Αηηικής 10 kg 5,50 Αλεφρι Χωριάτικο 5Kg Ασλώνας Αηηικής 5 kg 3,00 Βιολογικό Σικάλεωσ Τφπου 70% (997 Ψιλοαλεςμζνο), Υψθλισ Ροιότθτασ Κιλκίς 10 kg 15,00 Βιολογικό Μαλακοφ Σιταριοφ Τφπου 70%, Υψθλισ Ροιότθτασ Κιλκίς 10 kg 15,00 Βιολογικό Αλεφρι Σικάλεωσ Ολικισ Άλεςθσ,Υψθλισ Ροιότθτασ Κιλκίς 10 kg 15,00 Βιολογικό Χωριάτικο Αλεφρι Ολικισ Άλεςθσ, Υψθλισ Ροιότθτασ Κιλκίς 10 kg 15,00 Βιολογικό "Χωριάτικο" Αλεφρι, Τφπου 70% Κιλκίς 10 kg 15,00 Βιολογικό Αλεφρι Μονόκοκκου Σιταριοφ Ολικισ Άλεςθσ Κιλκίς 10 kg 25,00 Βιολογικό Αλεφρι Κίτρινο, Τφπου 70%, Από Σκλθρό Σιτάρι, Υψθλισ Ροιότθτασ Κιλκίς 10 kg 15,00 Βιολογικό Αλεφρι - Θμιολικισ, Μίξθ Μονόκοκκου - Δίκοκκου & Χωριάτικου Κιλκίς 10 kg 20,00 Βιολογικό Μαλακοφ Σιταριοφ Ολικισ Άλεςθσ, Υψθλισ Ροιότθτασ Κιλκίς 10 kg 15,00 Βιολογικό Αλεφρι Δίκοκκου Σιταριοφ Ολικισ, Υψθλισ Ροιότθτασ Κιλκίς 10 kg 25,00 Βιολογικό Αλεφρι Κρικαριοφ Ολικισ Άλεςθσ,Υψθλισ Ροιότθτασ Κιλκίς 10 kg 15,00 Βιολογικό Μονόκοκκου (Αρχαίου Σταριοφ) Τφπου 70%, Υψθλισ Ροιότθτασ Κιλκίς 10 kg 25,00 Σιμιγδάλι Ασλώνας Αηηικής 2 kg 1,50 ΑΛΛΑΝΣΙΚΑ Γαλοπουλα Βραςτθ Ρένηης 0,5 kg 3,50 Κεμπάπ Ρροψθμζνο Κτψ Ρένηης 0,6 kg 3,50 Λουκάνικα Hot Dog (19 Τμ) Ρένηης 1,1 kg 4,00 Λουκάνικα Σεφταλιά (9 Τμ) Ρένηης 1,1 kg 3,50 Λουκάνικα Χωριάτικα (9 Τμ) Ρένηης 1,1 kg 4,50

2 Ρικ Νικ (10Χ20) Τφπου Ηαμπόν Ρένηης 1 kg 3,00 Λ.Μαυρο Ρικαντικο Ρένηης 1,1 kg 6,00 Λουκανικα Μοςχαριςια Ρένηης 0,74 kg 5,50 Σαλάμι Ραρκενϊν Ρένηης 1 kg 3,00 ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΑ Klerex Ultra Lemon Ραχυρευςτο Χλωριο 4Λιτρα Σανάγρα 4 lt 3,00 Klerex Λεπτορευςτο Χλωριο Με Αρωμα Λεμονι 4Λιτρα Σανάγρα 4 lt 1,50 Labal Ultra Αγριοκεραςο Υγρο Γενικου Κακαριςμου 4Λιτρα Σανάγρα 4 lt 3,00 Labal Ultra Υγρο Γενικου Κακαριςμου Αρωμα Λεβαντασ 4Λιτρα Σανάγρα 4 lt 3,00 Labal Μαλακτικο ουχων Αρωμα Λεβαντασ 4Λιτρα Σανάγρα 4 lt 3,00 Labal Μαλακτικο ουχων Αρωμα Ρραςινου Μθλου 4Λιτρα Σανάγρα 4 lt 3,00 Labal Μαλακτικο ουχων Με Αρωμα Βανιλιασ & Εςπεριδοειδων 4Λιτρα Σανάγρα 4 lt 3,30 Popular Με Ξυδι Υγρο Κακαριςμου Ριατων, Ροτθριων & Σκευων Στο Χερι 4Λιτρα Σανάγρα 4 lt 3,00 Popular Λεμονι Υγρο Κακαριςμου Ριατων,Ροτθριων & Σκευων Στο Χερι 4Λιτρα Σανάγρα 4 lt 3,00 Rezan Oxygen Λευκαντικο & Ρολυκακαριςτικο ουχων Σε Σκονθ 500Γρ. Σανάγρα 0,5 kg 3,00 Rezan Υγρο Κακαριςμου ουχων Με Μαλακτικο Αρωμα Λεβαντα & Χαμομθλι 3Λιτρα 30Mεηουρεσ Σανάγρα 3 lt 4,50 Twin Σκονθ Ρλυντθριου ουχων 5Kg 80Mεηουρεσ Σανάγρα 5 kg 6,00 ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ Ρροβειο Ραραδοςιακο Γιαουρτι. Κρήηη 0,25 kg 1,00 Στραγγιςτό Γιαοφρτι Ζάκσνθος 1 kg 3,00 ΓΛΤΚΑ/ΓΛΤΚΑ ΚΟΤΣΑΛΙΟΤ Βφςςινο Κόρινθος 1 kg 5,50 Κεράςι Κόρινθος 1 kg 5,50 Κομποςτα Δαμαςκθνο Κρήηη 0,72 kg 2,00

3 Κομποςτα οδακινο Κρήηη 0,72 kg 2,00 Κυδϊνι Κόρινθος 1 kg 5,50 Λεμόνι Κόρινθος 1 kg 5,50 Μαρμελάδα Βερφκοκο Κόρινθος 1 kg 3,00 Μαρμελάδα Δαμάςκθνο Κόρινθος 1 kg 3,00 Μαρμελάδα Μιλο Κόρινθος 1 kg 3,00 Μαρμελάδα Ρορτοκάλι Κόρινθος 1 kg 3,00 Μαρμελάδα οδάκινο Κόρινθος 1 kg 3,00 Μαρμελάδα Φράουλα Κόρινθος 1 kg 3,00 Ρεργαμόντο Κόρινθος 1 kg 5,50 Ρορτοκάλι Κόρινθος 1 kg 5,50 Σταφφλι Κόρινθος 1 kg 5,50 Σφκο Κόρινθος 1 kg 5,50 Τριαντάφυλλο Κόρινθος 1 kg 5,50 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Ζξτρα Ραρκζνο Ελαιόλαδο Ροικιλίασ Κορωνζικθσ Από Το Χωριό Λογγά Μεςςθνίασ Με Χαμθλι Οξφτθτα (Συςκευαςία 5Lt) Μεζζηνία 5 lt 17,00 ΕΛΙΕ Ελιεσ Βολου Ξανκεσ Giants ( /Kg) Πήλιο 2 kg 6,00 Ελιεσ Καλαμων (160/Kg) Πήλιο 2 kg 8,00 Ελιεσ Καλαμων (200/Kg) Πήλιο 2 kg 6,00 Ελιεσ Ρθλιου Μανακι Γλυκο (240/Kg) Πήλιο 2 kg 5,00 Ρραςινεσ Τςακιςτεσ ( Kg) Πήλιο 2 kg 6,00 Ελιεσ Ρθλιου Μαυρεσ Πήλιο 2 kg 7,00 ΖΤΜΑΡΙΚΑ Κοφτό Χωριοφ Κορωπί 0,5 kg 1,50 Κοφτό Χωριοφ 500Gr Κορωπί 1 kg 1,50 Κοχυλάκι 500Gr Κορωπί 0,5 kg 1,50 Κοχφλι Λαχανικά 500Gr Κορωπί 0,5 kg 2,00 Κοχφλι500Gr Κορωπί 0,5 kg 1,50 Κρικαράκι Γιουβζτςι 500Γρ Κορωπί 0,5 kg 1,50 Κρικαράκι Ρικάντικο 500 Κορωπί 0,5 kg 2,00 Κρικαράκι Ρικάντικο 500Gr Κορωπί 0,5 kg 1,50 Κρικαράκι Χωριοφ Κορωπί 1 kg 2,00 Λαηανάκι Κορωπί 1 kg 2,00 Λαηανάκι Κορωπί 1 kg 2,00 Λαηάνια Λαχανικά Κορωπί 1 kg 2,00 Λαηάνια Λαχανικά 500Gr Κορωπί 0,5 kg 1,50

4 Λαηάνια Χωριοφ Κορωπί 1 kg 2,10 Ταλιατζλεσ Χωριοφ 500Gr Κορωπί 0,5 kg 1,50 Τραχανάσ Γλυκόσ Κορωπί 1 kg 2,00 Τραχανάσ Μικραςιάτικοσ Κορωπί 1 kg 2,00 Τραχανάσ Ξινόσ Κορωπί 1 kg 2,00 Τραχανάσ Σταρζνιοσ Κορωπί 1 kg 2,00 Τριβζλι Κορωπί 1 kg 2,00 Τριβζλι 500Gr Κορωπί 0,5 kg 1,50 Τριβζλι Ολικισ Κορωπί 0,5 kg 1,50 Χυλοπίτα Ολικισ Άλεςθσ 500Gr Κορωπί 0,5 kg 0,00 Χυλοπιτάκι Κορωπί 1 kg 2,00 Χυλοπίτεσ Ρικάντικεσ Κορωπί 0,5 kg 2,00 Χυλοπίτεσ Φοφρνου Κορωπί 1 kg 2,00 ΚΑΡΠΟΙ Αμυγδαλοψυχα Κόρινθος 500 gr 5,00 Καρυδόψυχα Κόρινθος 500 gr 5,00 Καρυδόψυχα Ρεταλοφδα Κόρινθος 500 gr 5,00 Σταφίδα Ξερι Μαφρθ Ραραδοςιακι Κόρινθος 1 kg 3,20 Ξανκιά Σταφίδα Ααα Ροιότθτασ. Κόρινθος 1 kg 3,50 ΚΡΑΙ Οινοσ Ερυκροσ Cabernet-Merlot πάηα 1,5 lt 2,51 Οινοσ Λευκοσ Σαββατιανο - οδιτθσ πάηα 1,5 lt 2,00 Οινοσ Ερυκροσ Cabernet-Merlot πάηα 5 lt 8,00 Οινοσ Λευκοσ Σαββατιανο -οδιτθσ (5Lt Ρετ) πάηα 5 lt 7,00 Οινοσ Ερυκροσ Cabernet-Merlot (10Lt Αςκόσ) πάηα 10 lt 15,00 Οινοσ Λευκοσ Σαββατιανο (10Lt Αςκόσ) πάηα 10 lt 12,00 ΜΑΝΙΣΑΡΙΑ Μανιταρια Κυμθσ Εύβοια 500 gr 2,30 ΜΕΛΙ Μζλι Ρεφκο & Θυμάρι Κρήηη 0,95 kg 6,50

5 Μζλι Θυμάρι, Κωνοφόρων, Άγρια Βότανα Κρήηη 0,95 kg 7,50 ΞΤΔΙ Ξφδι Κόκκινο Κόρινθος 1 lt 1,00 Ξφδι Λευκό Κόρινθος 1 lt 1,00 Βαλςάμικο Κόρινθος 250 ml 1,50 ΟΠΡΙΑ Γίγαντεσ Καβάλα 1,5 kg 5,00 Φακζσ Ψιλζσ Φάρζαλα 3 kg 3,50 Φακιζσ Ρλατιζσ Φάρζαλα 3 kg 4,50 Φάβα Φάρζαλα 1 kg 3,00 εβίκια Ψιλά Φάρζαλα 2 kg 3,50 εβίκια Χονδρά Φάρζαλα 2 kg 4,00 Φαςόλια Μζτρια Φάρζαλα 2 kg 4,00 Φαςόλια Ρλακζ Καβάλα 1,75 kg 5,00 ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ Ντακο Κρικαρενιο Κρήηη 0,8 kg 3,00 Ραξιμαδι Αναμικτο (Σταρζνιο, Κρικάρινο) Κρήηη 0,8 kg 3,00 Ραξιμαδια Σικαλεωσ Κρήηη 0,45 kg 3,00 Ραξιμαδια Χαρουπιου Κρήηη 0,34 kg 3,00 ΠΑΣΑΣΕ Νευροκοπίου Νευροκόπι 10 kg 3,90 ΠΕΣΙΜΕΖΙ Ρετιμζηι Κόρινθος 0,7 kg 3,00 Ρετιμζηι Κόρινθος 0,45 kg 2,00 ΡΑΚΙ/ΣΙΠΟΤΡΟ ακί Συςκευαςία 1Lt Κρήηη 1 lt 4,50 ακί Συςκευαςία 5Lt Κρήηη 5 lt 20,00 Τςιπουρο Χωρίσ Γλυκάνιςο Εσρσηανία 1,5 lt 6,00 ΡΤΖΙ φηι -Γλαςζ Φθιωηιδα 5 kg 5,00 φηι Καρολίνα Φθιωηιδα 5 kg 5,00 φηι Καςτανό Φθιωηιδα 5 kg 5,00 φηι -Μπονζτ Άςπρο Φθιωηιδα 5 kg 4,50 φηι -Μπονζτ Κίτρινο Φθιωηιδα 5 kg 5,00 φηι -Νυχάκι Φθιωηιδα 5 kg 5,00 φηι -Μπαςμάτι Φθιωηιδα 2,5 kg 5,00 φηι-αρμπόριο Φθιωηιδα 2,5 kg 5,00 ΣΟΤΡΙ Σαλάτα Τουρςί Γλυκιά Κρήηη 0,72 kg 2,00 Τουρςί Ρικάντικο Κρήηη 0,72 kg 2,00 Τουρςί Ρολίτικο Κρήηη 0,72 kg 2,00 ΣΤΡΙΑ Ανκότυροσ Ξερόσ Κρήηη 1 kg 9,00 Γραβιζρα Τριμμζνθ Κρήηη 250 gr 2,50 Γραβιζρα Κρήηη 1 kg 9,50 Κεφαλοτφρι Κρήηη 1 kg 9,50 Μυηικρα Ξυνι Κρήηη 0,5 kg 3,00 Ξυνόχοντροσ Κρήηη 0,5 kg 4,00 Δοχείο Φζτα Ζάκσνθος 1 kg 6,00

6 Τυρί Ντόπιο Λαδιοφ Ζάκσνθος 0,5 kg 5,00 Γραβιζρα Λαδιοφ Ζάκσνθος 0,5 kg 5,00 Τυρί Ρρζντηα Ζάκσνθος 0,5 kg 4,50

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

Αλεύρι Για Όλες Τις Χρήσεις 10Kg Αυλώνας Αττικής Δαβρη 10 kg 5,50. Αλεύρι Για Όλες Τις Χρήσεις 5Kg Αυλώνας Αττικής Δαβρη 5 kg 3,00

Αλεύρι Για Όλες Τις Χρήσεις 10Kg Αυλώνας Αττικής Δαβρη 10 kg 5,50. Αλεύρι Για Όλες Τις Χρήσεις 5Kg Αυλώνας Αττικής Δαβρη 5 kg 3,00 Προϊόν ΑΛΕΥΡΙ Προέλευση Συσκευασ ία Κόστος Συσκευ ασίας Αλεύρι Για Όλες Τις Χρήσεις 10Kg Αυλώνας Αττικής Δαβρη 10 kg 5,50 Αλεύρι Για Όλες Τις Χρήσεις 5Kg Αυλώνας Αττικής Δαβρη 5 kg 3,00 Αλευρι Ολικης Αλεσεως

Διαβάστε περισσότερα

Αλευρι Super (Τσουρεκιου) Αυλώνας Αττικής 5 kg 3,75 Αλεύρι Για Όλες Τις Χρήσεις 10Kg Αυλώνας Αττικής 10 kg 5,50

Αλευρι Super (Τσουρεκιου) Αυλώνας Αττικής 5 kg 3,75 Αλεύρι Για Όλες Τις Χρήσεις 10Kg Αυλώνας Αττικής 10 kg 5,50 Προϊόν Προέλευση Συσκευασίες ΑΛΕΥΡΙ Κόστος Συσκευα σίας Αλευρι Super (Τσουρεκιου) Αυλώνας Αττικής 5 kg 3,75 Αλεύρι Για Όλες Τις Χρήσεις 10Kg Αυλώνας Αττικής 10 kg 5,50 Αλεύρι Για Όλες Τις Χρήσεις 5Kg Αυλώνας

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά

Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά δ ε ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ α ( 2. 0 1 4 ), στα γ ρ α

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition C.A.E. Luschnig AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig Deborah Mitchell Hackett

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση. Κεφάλαιο 6. 6.1 Ο Ασθενής Νόµος των Μεγάλων Αριθµών. X = 1 n

Προσοµοίωση. Κεφάλαιο 6. 6.1 Ο Ασθενής Νόµος των Μεγάλων Αριθµών. X = 1 n Κεφάλαιο 6 Προσοµοίωση Αυτό το κεφάλαιο συµπληρώνει το προηγούµενο κεφάλαιο το οποίο αναφερόταν στο πώς µπορεί να γίνει απλός προγραµµατισµός στην R. Θα χρησιµοποιηθούν οι έννοιες του προγραµµατισµού για

Διαβάστε περισσότερα

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell C.A.E. LUSCHNIG AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Appro a c h Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα