10 Η θέση της ορολογίας στο μάθημα της Μετάφρασης Γενικών Κειμένων. The place of Terminology in the Course of General Translation.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "10 Η θέση της ορολογίας στο μάθημα της Μετάφρασης Γενικών Κειμένων. The place of Terminology in the Course of General Translation."

Transcript

1 10 Η θέση της ορολογίας στο μάθημα της Μετάφρασης Γενικών Κειμένων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ελπίδα Λουπάκη Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τη θέση της Ορολογίας στο μάθημα της Μετάφρασης Γενικών Κειμένων. Για το σκοπό αυτό μελετώνται αφενός οι διαφορετικές θεωρητικές απόψεις επί του θέματος και αφετέρου η πρακτική εφαρμογή τους όπως αποτυπώνεται στα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων της ημεδαπής. Η μελέτη αυτή καταδεικνύει τη σύγχυση που επικρατεί τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο και την οποία επιδιώκουμε να διαλύσουμε, όσο γίνεται, μέσα από συγκεκριμένες προτάσεις. The place of Terminology in the Course of General Translation Elpida Loupaki ABSTRACT The aim of this paper is to explore the place of Terminology in a course of General Translation at the university. To this goal, both theoretical approaches about General Translation as well as empirical data will be analyzed. More specifically, we intent to record all General Translation courses offered at the university level and compare their descriptions. Moreover, a corpus of authentic texts used during the last ten years will be examined. 0 Εισαγωγή Ιδιαίτερα διαδεδομένη είναι η αντίληψη ότι ζητήματα που άπτονται του αντικειμένου της ορολογίας δεν εμπίπτουν στο περιεχόμενο διδασκαλίας του μαθήματος Μετάφρασης Γενικών Κειμένων (στο εξής ΜΓΚ). Αρκεί να ανατρέξουμε στα προγράμματα σπουδών των ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων για να διαπιστώσουμε, σε μεγάλο ποσοστό, την απουσία αναφοράς σε θέματα ορολογικής αναζήτησης και τεκμηρίωσης αλλά και μια σύγχυση ως προς τι είναι ΜΓΚ και ποια κείμενα εντάσσονται στην κατηγορία αυτή. Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι αφενός να διερευνηθούν τα θεωρητικά ζητήματα αναφορικά με τα κριτήρια ταξινόμησης γενικών και ειδικών κειμένων και αφετέρου να αναζητηθεί η θέση της ορολογίας στο μάθημα ΜΓΚ, όπως προκύπτει από την εμπειρική παρατήρηση κατά την πολυετή ενασχόλησή μου με τη διδασκαλία του εν λόγω μαθήματος στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 146

2 Θεσσαλονίκης. Υπ αυτό το πρίσμα, θα μελετηθούν αρχικά οι διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις που αφορούν την κατάταξη των προς μετάφραση κειμένων, στη συνέχεια θα σκιαγραφηθεί το τοπίο διδασκαλίας του μαθήματος στην Ελλάδα ενώ ακολούθως θα αναλυθούν κάποια παραδείγματα αυθεντικών κειμένων που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μετάφρασης-Διερμηνείας του Α.Π.Θ. από το 2005 έως σήμερα. Η παρουσίαση θα ολοκληρωθεί με ορισμένες προτάσεις για την παιδαγωγική αξιοποίηση του μαθήματος στο εσωτερικό ενός προγράμματος σπουδών με κατεύθυνση τη μετάφραση. 1 Η διάκριση μεταξύ Γενικών και Ειδικών Κειμένων Θεωρητική προσέγγιση Η μετάφραση Γενικών Κειμένων προσδιορίζεται συνήθως σε αντιδιαστολή με τη μετάφραση Ειδικών Κειμένων. Το συγκεκριμένο δίπολο υποκρύπτει τη διάκριση μεταξύ γενικής και ειδικής γλώσσας ή γλώσσας για ειδικούς σκοπούς, η οποία κυριάρχησε στη διδακτική των ζωντανών γλωσσών τις τρεις τελευταίες δεκαετίες. 1 Στη μεταφρασεολογία, η θέση αυτή αποτυπώνεται στον ορισμό του D. Gouadec [3:34], σύμφωνα με τον οποίο τα κείμενα της Γενικής Μετάφρασης δεν εντάσσονται σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, ούτε διαθέτουν ειδικό ή τεχνικό περιεχόμενο. Συνεχίζοντας απαριθμεί τα είδη κειμένων που συνήθως αποκαλούνται γενικά και στα οποία κατατάσσει: Βιογραφίες, Μονογραφίες, Δοκίμια, Συνταγές μαγειρικής, Τουριστικούς οδηγούς, Φυλλάδια, Άρθρα από τον Τύπο (ημερήσιο και περιοδικό), Λεζάντες, Παρουσιάσεις επιχειρήσεων, Οδηγίες χρήσης. Με βάση τα παραπάνω τίθενται ήδη κάποια πρώτα ερωτήματα, όπως για παράδειγμα με ποιο κριτήριο οι βιογραφίες αποσπώνται από τη λογοτεχνία, η οποία αντίθετα εντάσσεται στην ειδική μετάφραση; Ομοίως, πώς μπορούμε να κατατάξουμε στην ίδια κατηγορία τις 1 Έργο αναφοράς στο εν λόγω ζήτημα θεωρείται το βιβλίο του P. Lerat [1] με τίτλο Les langues spécialisées. Για μια ιστορική αναδρομή στις διαφορετικές γλωσσολογικές και παιδαγωγικές τάσεις που διαμόρφωσαν το τοπίο από το 1970 έως 1990, βλ. F. Carton [2: 39-47]. 147

3 οδηγίες για μία καφετιέρα και αυτές για ένα αλυσοπρίονο, προϊόν σαφώς πιο εξειδικευμένο; Και άλλωστε ποιος δεν έχει έρθει αντιμέτωπος με συνταγές μαγειρικής που περιέχουν ακανθώδη και δυσεπίλυτα ζητήματα για τον μεταφραστή και ειδικά τον μαθητευόμενο; Τα παραδείγματα που θα αναλυθούν στην τρίτη ενότητα και τα οποία αντλούνται από αυθεντικά κείμενα επιχειρούν να διευρύνουν αυτό τον προβληματισμό. Μία διαφορετική μεταφρασεολογική προσέγγιση προτείνεται από την K. Reiss στο κλασικό έργο της Translation Criticism The Potentials & Limitations [4]. Ακολουθώντας τη διάκριση του γερμανού γλωσσολόγου K. Bühler [5: 28], η θεωρητικός προτείνει ένα τρίπτυχο κατάταξης, με κριτήριο τη βασική λειτουργία που τα κείμενα επιτελούν: Α) Πληροφοριακά κείμενα (informative texts), στα κείμενα αυτά δίνεται έμφαση στο περιεχόμενο, Β) Εκφραστικά κείμενα (expressive texts), στα κείμενα αυτά δίνεται έμφαση στη μορφή, Γ) Προτρεπτικά κείμενα (operative texts), βασική λειτουργία των κειμένων αυτών είναι να πείσουν τον χρήστη τους να προβεί σε μία ενέργεια [4: 26]. 2 Με βάση το παραπάνω τρίπτυχο, στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται μια πληθώρα κειμένων που εκτείνονται από τα δελτία τύπου και τα ειδησεογραφικά κείμενα μέχρι τις ευρεσιτεχνίες εμπορικών προϊόντων και τα τεχνικά κείμενα. 3 Στο σημείο αυτό, η Reiss μοιάζει να καταργεί το διαχωρισμό μεταξύ γενικής και ειδικής μετάφρασης καθώς στην ίδια κατηγορία συναντάμε κείμενα μεγάλης εξειδίκευσης και κείμενα γενικού περιεχομένου. Ωστόσο, μία διευκρίνιση στη συνέχεια, αναφορικά με τα πληροφοριακά κείμενα, ρίχνει νέο φως στη γνωστή διάκριση: «Εάν ο πρωτότυπος συντάκτης απευθύνεται σε ειδικούς (όπως συμβαίνει στα εγχειρίδια ή στα επιστημονικά περιοδικά) η μετάφραση θα πρέπει να διατηρήσει την ίδια ακρίβεια στη χρήση τεχνικής ορολογίας. Εάν ο συντάκτης απευθύνεται στο πλατύ κοινό (όπως συμβαίνει στα εισαγωγικά βιβλία ή στα περιοδικά γενικού ενδιαφέροντος) η μετάφραση θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στα υφολογικά χαρακτηριστικά.» 4 (όπ.π. :30) Κοντινή, ως ένα βαθμό, είναι και η διάκριση του J. Delisle [6], ο οποίος διαχωρίσει τα κείμενα σε πραγματολογικά και μη, με βάση τον πληροφορικό χαρακτήρα του κειμένου (αναφέρεται στην C. Durieux [7: 23]). Στα εκφραστικά κείμενα περιλαμβάνονται λογοτεχνικά έργα (πεζογραφία και ποίηση) ενώ στα προτρεπτικά κατατάσσονται διαφημίσεις, κείμενα προπαγάνδας καθώς και πολιτικά κείμενα. Όπου δεν δηλώνεται διαφορετικά η μετάφραση είναι της γράφουσας. 148

4 Με άλλα λόγια, το κοινό στόχος και οι ερμηνευτικές του ικανότητες είναι αυτό που καθορίζει τις μεταφραστικές επιλογές και άρα κατ επέκταση τον γενικό ή εξειδικευμένο χαρακτήρα του κειμένου. Στη συνέχεια θα επιχειρηθεί η σκιαγράφηση της διδασκαλίας του μαθήματος ΜΓΚ στο ελληνικό πανεπιστήμιο. 2 Το μάθημα της Μετάφρασης Γενικών Κειμένων στο πανεπιστήμιο Γενική παρουσίαση Η ΜΓΚ είναι εξ ορισμού ένα εισαγωγικό μάθημα πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών στη μετάφραση, ένα μάθημα που επιχειρεί να προετοιμάσει τους δυνητικούς/μαθητευόμενους μεταφραστές στις απαιτήσεις του επαγγέλματος. Στην πράξη, η ΜΓΚ, όπως συμβαίνει και με άλλα μαθήματα του προγράμματος σπουδών ειδικά στα Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, λειτουργεί πολλές φορές ενισχυτικά ως προς τις γλωσσικές δεξιότητες των φοιτητών, τόσο στην εκάστοτε γλώσσα πηγή όσο και στη γλώσσα στόχο, που συνήθως είναι η μητρική τους. Ανατρέχοντας στις ιστοσελίδες των τριών ανώτατων ιδρυμάτων όπου διδάσκεται η μετάφραση, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αναζητήσαμε στους Οδηγούς Σπουδών τα μαθήματα που είτε δηλώνονται ως ΜΓΚ είτε με βάση την περιγραφή τους θα μπορούσαν να ενταχθούν σ αυτή την κατηγορία. Ειδικότερα, καταγράφηκαν οι ακόλουθες πληροφορίες: α) τίτλος μαθήματος, β) ίδρυμα, γ) γλώσσες εργασίας, δ) εξάμηνο σπουδών, ε) θεματική, στ) είδη κειμένων, ζ) χρήση ηλεκτρονικών πηγών και η) αναφορά σε ορολογία/ ορολογική αναζήτηση και τεκμηρίωση. Από τη μελέτη των περιγραφών που βρίσκονται αναρτημένες στο Διαδίκτυο προέκυψαν οι ακόλουθες παρατηρήσεις: Ο όρος ΜΓΚ δεν χρησιμοποιείται από το σύνολο των διδασκόντων, παρόλο που με βάση το εξάμηνο σπουδών στο οποίο απευθύνονται τα μαθήματα, τη θέση τους στο πρόγραμμα σπουδών και κυρίως το περιεχόμενο της διδασκαλίας τους, θα κατατάσσονταν εύκολα σε αυτή την κατηγορία. Συγκεκριμένα, στα 17 μαθήματα που καταγράφηκαν μόνο τα τέσσερα ονομάζονται Μετάφραση Γενικών Κειμένων. Τέσσερα χρησιμοποιούν τον όρο «εισαγωγή», ενώ επτά μαθήματα χρησιμοποιούν τον όρο «Μετάφραση», το ζεύγος γλωσσών και αύξουσα αρίθμηση προκειμένου να δηλώσουν τον κλιμακούμενο βαθμό δυσκολίας των μαθημάτων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο όρος «Version» που χρησιμοποιείται σε κάποιο πρόγραμμα σπουδών. Ο συγκεκριμένος όρος παραπέμπει σε μια ολόκληρη φιλοσοφία της 149

5 μετάφρασης, κατάλοιπο της μετάφρασης από τα Λατινικά, όπου ως ζητούμενο της μεταφραστικής πράξης ορίζεται η ταύτιση με το πρωτότυπο. Ειδικά στη Γαλλία, όπου ο όρος χρησιμοποιείται ακόμη σε πανεπιστημιακό επίπεδο, δηλώνει τη μετάφραση που γίνεται για παιδαγωγικούς σκοπούς, τη μετάφραση που στοχεύει στην προετοιμασία των φοιτητών για τους διαγωνισμούς των καθηγητών (CAPES, agrégation) 5. Ως προς τους γλωσσικούς συνδυασμούς που καταγράφηκαν εκπροσωπούνται όλες οι γλώσσες που διδάσκονται, δηλαδή αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά. Ως προς το εξάμηνο σπουδών, όπου αυτό δηλώνεται, το μάθημα απευθύνεται ως επί το πλείστον σε μικρά εξάμηνα. Η διαφορά είναι ότι για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, όπως είναι φυσικό, η ΜΓΚ ξεκινά από το Α εξάμηνο σπουδών ενώ στα Ξενόγλωσσα Τμήματα τις περισσότερες φορές προσφέρεται για τους φοιτητές του Δ εξάμηνου και άνω. Ως προς τη θεματική των προς μετάφραση κειμένων, πέντε από τα δεκαεπτά μαθήματα δηλώνουν ότι χρησιμοποιούνται κείμενα «γενικού περιεχομένου» ενώ τέσσερα ορίζουν πιο συγκεκριμένα τη θεματική τους ως «επικαιρότητα». Ως προς τα είδη κειμένων που χρησιμοποιούνται ο δημοσιογραφικός λόγος συναντάται σε έξι από τα 17 μαθήματα, δύο κάνουν λόγο για πραγματολογικά κείμενα, από μία φορά απαντώνται εμπορικά κείμενα, αποσπάσματα από βιβλία, ενημερωτικά φυλλάδια και έντυπα οδηγιών. Εντύπωση προκαλεί η περίπτωση όπου δηλώνεται ότι μεταφράζονται κείμενα «νομικά, ευρωπαϊκά, οικονομικά, χρηματοοικονομικά, τεχνικά κ.ά.». Ως προς την ορολογική αναζήτηση και τεκμηρίωση, επτά στα 17 μαθήματα εντάσσουν τις συγκεκριμένες δραστηριότητες στο πρόγραμμα διδασκαλίας της ΜΓΚ. Από αυτά ένα αναφέρεται σε έντυπες πηγές ενώ τα υπόλοιπα έξι σε ηλεκτρονικές. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι: Α) Δεν υπάρχει ομοιομορφία ως προς τη χρήση του όρου ΜΓΚ, ούτε μεταξύ διδασκόντων που τιτλοφορούν έτσι το μάθημά τους αλλά ούτε και μεταξύ αυτών που προσφέρουν μαθήματα που στην ουσία άπτονται αυτού του αντικειμένου. 5 Χαρακτηριστικό αυτής της παράδοσης είναι το γεγονός ότι σε ολόκληρο το βιβλίο του M. Ballard με τίτλο La traduction à l Université [8] δεν γίνεται καμία αναφορά σε ζητήματα ορολογικής αναζήτησης και τεκμηρίωσης ενώ συχνότατα οι συγγραφείς αναφέρονται στην πρακτική του «Thème-Version». 150

6 Β) Δεν παρατηρείται σαφής διάκριση ως προς τα είδη κειμένων και τις θεματικές που εμπίπτουν στη συγκεκριμένη κατηγορία μετάφρασης, με ακραίο παράδειγμα το «Εργαστήριο Μετάφρασης Γενικών Κειμένων» στο οποίο, με βάση την περιγραφή του Οδηγού Σπουδών, μελετώνται «νομικά, τεχνικά, ειδικά κείμενα». Αν πρόκειται για αυθεντικά νομικά, τεχνικά ή ειδικά κείμενα θεωρούμε ότι η ύλη εμπίπτει σαφώς στο μάθημα της Ειδικής Μετάφρασης. Γ) Δεν εμφανίζεται ομοφωνία ως προς τη θέση της ορολογίας, της ορολογικής αναζήτησης και της τεκμηρίωσης μέσα στο μάθημα ΜΓΚ καθώς περισσότεροι από τους μισούς διδάσκοντες δεν κάνουν καμία αναφορά στο θέμα. Σίγουρα στους λόγους που αιτιολογούν αυτές τις αποκλίσεις θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν πρώτον ο διαφορετικός επιστημονικός προσανατολισμός των εκάστοτε διδασκόντων που στελεχώνουν τα διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Δεύτερον, οι υπάρχουσες διαφορές στην εσωτερική οργάνωση των ακαδημαϊκών μονάδων και η διδακτική τους αυτοτέλεια ή μη. Και τρίτον, το διαφορετικό προφίλ των φοιτητών, σε συνάρτηση με το γλωσσικό τους υπόβαθρο και τις προγενέστερες γνώσεις τους. Θεωρώ ωστόσο ότι υπάρχουν και εγγενείς θεωρητικοί λόγοι που θολώνουν το τοπίο. Στη συνέχεια θα περάσουμε στη ανάλυση των παραδειγμάτων. 3 Ανάλυση παραδειγμάτων Γενικών Κειμένων Τα μαθήματα ΜΓΚ Ι και ΙΙ (Γαλλικά-Ελληνικά) αποτελούν τμήμα του προγράμματος σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μετάφρασης- Διερμηνείας. Τα μαθήματα διδάσκονται στο α και β εξάμηνο σπουδών αντίστοιχα και είναι υποχρεωτικά για όσους μεταπτυχιακούς έχουν τα γαλλικά ως γλώσσα εργασίας. Το κοινό του ΔΠΜΣ είναι πτυχιούχοι πανεπιστημίου. Δεκτοί γίνονται απόφοιτοι όλων των σχολών μολονότι στην πράξη η πλειονότητα των μεταπτυχιακών προέρχεται από τις ανθρωπιστικές επιστήμες. 6 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν υψηλό επίπεδο γλωσσικής επάρκειας, το οποίο πιστοποιείται τόσο από την κατοχή τίτλων σπουδών όσο και από τις επιδόσεις τους στις κατατακτήριες γραπτές εξετάσεις. Λόγω περιορισμένου χώρου στο σημείο αυτό θα αναλυθούν πέντε είδη κειμένων, με βάση την κατάταξη του Gouadec (όπ.π.). 6 Για το ρόλο που διαδραματίζει το προφίλ των εκπαιδευόμενων μεταφραστών και οι προγενέστερες σπουδές τους στη διαμόρφωση της διδασκαλίας των μαθημάτων πεδίου, βλ. επίσης V. Korkas και P. Pavlides [9: 22]. 151

7 Ειδικότερα, θα αναλυθούν τα ακόλουθα κείμενα: Α/Α Τίτλος Συγγραφέας/ Φορέας 1 Diagnostic/ Symptômes 2 Le guide de l allaitement 3 Couteau électrique de Luxe 4 Galette des rois à la pomme rôtie 5 La révolution du goût 6 TIRALO, Fauteuil de loisir amphibie- la mer pour tous! Fondation pour la Recherche sur Alzheimer Institut national de prévention et d éducation pour la santé Moulinex 750gr Christophe Labbé, Olivia Recasens ESAT l Ensoleillade Είδος κειμένου Ενημερωτικό Υλικό Ενημερωτικό Υλικό Οδηγός Οδηγίες Χρήσης Συνταγή μαγειρικής Άρθρο περιοδικού Παρουσίαση προϊόντος/ Διαφημιστικό Υλικό Μέσο Θεματική Κοινό Διαδίκτυο Ιατρικά Ευρύ Διαδίκτυο Ιατρικά Ευρύ Χαρτί Τεχνικό Ευρύ Διαδίκτυο Μαγειρική Ευρύ Le Point Κοινωνία/ Διατροφή Ευρύ Διαδίκτυο Τεχνικό ΑΜΕΑ, σύλλογοι ΑΜΕΑ, εμπορικοί αντιπρόσωποι Το πρώτο κείμενο αφορά τη νόσο του Αλτσχάιμερ και προέρχεται από την ιστοσελίδα ιδρύματος που προάγει την έρευνα πάνω στη συγκεκριμένη νόσο. Ανήκει στην κατηγορία των εκλαϊκευμένων ιατρικών κειμένων (texte vulgarisé) 7 και θεωρητικά απευθύνεται στο ευρύ κοινό, και ίσως περισσότερο σε όσους έχουν άμεσο ενδιαφέρον για το θέμα. Το λεξιλόγιο του κειμένου παρουσιάζει αρκετή εξειδίκευση σε ορισμένα σημεία καθώς εμφανίζονται όροι όπως «syndrome démentiel» (στην ελληνική «ανοϊκό σύνδρομο»), «mémoire épisodique» («άμεση μνήμη»), ή αρκτικόλεξα όπως «IRM» («ΛΑΜΣ», Λειτουργική Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού), «TEP» («ΤΕΠ», Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων), «TEMP» («ΤΜΦΕ», Τομογραφία Μονοφωτονικής Εκπομπής). Ανατρέχοντας στα γενικά λεξικά (όπως είναι το Λεξικό των εκδόσεων Κάουφμαν), παρατηρούμε ότι οι όροι δεν εντοπίζονται ή όταν εντοπίζονται η απόδοση τους δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο υπό εξέταση κείμενο. Έτσι για παράδειγμα, για το «démentiel» προτείνεται η απόδοση «παράλογος» ή για το «épisodique» «δευτερεύων, επεισοδιακός». Όπως είναι φανερό στο σημείο αυτό ο μαθητευόμενος μεταφραστής θα πρέπει να ανατρέξει σε επιπλέον πηγές είτε ηλεκτρονικά 7 Για τη χρησιμότητα των εκλαϊκευμένων κειμένων στα πρώτα στάδια εκπαίδευσης στην τεχνική μετάφραση βλ. M. Cormier [10: 676 κ.εξ.] 152

8 γλωσσάρια, είτε παράλληλα/ αντίστοιχα κείμενα προκειμένου να βρει μια πιο κατάλληλη μετάφραση. Ένα ζήτημα που παρουσιάζει ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο κείμενο είναι η δυσκολία των φοιτητών να εντοπίσουν την ορολογία. Έτσι για παράδειγμα, η πρόταση στα γαλλικά «Si des anomalies sont détectées, il sera alors nécessaire de conduire une évaluation détaillée de l ensemble des fonctions cognitives, réalisée par un neuropsychologue. Si cette procédure est longue, elle est néanmoins indispensable, le diagnostic de démence étant clinique» (που θα μπορούσε να αποδοθεί στα ελληνικά «Η εν λόγω διαδικασία, αν και χρονοβόρα, είναι απαραίτητη καθώς η διάγνωση της άνοιας διαπιστώνεται μόνο με κλινική εξέταση») μεταφράστηκε από ομάδα φοιτητών «Σε περίπτωση που ο ασθενής χρήζει κλινικής παρακολούθησης, η διαδικασία αυτή κρίνεται απαραίτητη, αν και είναι χρονοβόρα». Το δεύτερο κείμενο αφορά τον μητρικό θηλασμό και προέρχεται από την ιστοσελίδα του γαλλικού οργανισμού πρόληψης και εκπαίδευσης σε θέματα υγείας. Ανήκει και αυτό στην κατηγορία των εκλαϊκευμένων ιατρικών κειμένων και επίσης απευθύνεται στο πλατύ κοινό και ειδικότερα σε μητέρες που επιθυμούν να θηλάσουν. Στο κείμενο βρίσκουμε όρους του ιατρικού πεδίου, όπως «colostrum» («πύαρ»), «seins ombiliqués» (εισέχουσες θηλές), κ.ά. Οι συγκεκριμένοι όροι είτε δεν εντοπίζονται στα γενικά δίγλωσσα λεξικά είτε η μετάφραση που παρέχεται δεν βοηθάει. Έτσι για το «colostrum», η μετάφραση που βρίσκουμε στο Γαλλοελληνικό Λεξικό είναι «πρωτόγαλα». Ωστόσο στο υπό εξέταση κείμενο ο γαλλικός όρος «premier lait» χρησιμοποιείται ως επεξήγηση του «colostrum» και άρα θα πρέπει να αναζητηθεί μία εναλλακτική μετάφραση. Αυτή θα ήταν ο όρος «πύαρ» που υφολογικά ανήκει στο ίδιο επίπεδο λόγου με τον πρωτότυπο. Μία επιπλέον δυσκολία παρουσιάζουν οι όροι που αφορούν τα αξεσουάρ θηλασμού, όπως «coussinet» (επιθέματα στήθους) ή «coquilles» (κοχύλια συλλογής), για τους οποίους επίσης τα λεξικά δεν επαρκούν και άρα θα πρέπει να αναζητηθούν στις ιστοσελίδες επιχειρήσεων που εμπορεύονται προϊόντα τέτοιου τύπου στην Ελλάδα. Το τρίτο κείμενο είναι οδηγίες χρήσης ενός ηλεκτρικού μαχαιριού της μάρκας Moulinex. Πρόκειται για αυθεντικό υλικό που συνοδεύει το αντίστοιχο προϊόν και απευθύνεται στον αγοραστή του. Το κείμενο αυτό, πυκνό και ελλειπτικό εξ ορισμού, παρουσιάζει αρκετές προκλήσεις για τον μαθητευόμενο μεταφραστή, τόσο στο επίπεδο του ύφους όσο και σε αυτό των ορολογικών πόρων. Συγκεκριμένα, όροι όπως «rivet» (καρφί), «boutonnière» (οπή), «éjecteur» (κουμπί απελευθέρωσης λεπίδων) απαιτούν περαιτέρω έρευνα και αυτό όχι γιατί δεν εντοπίζονται στα γενικά δίγλωσσα λεξικά, όπως συνέβη με τα προηγούμενα παραδείγματα, αλλά αντίθετα γιατί προτείνονται δύο και τρεις αποδόσεις, τις οποίες ο 153

9 μεταφραστής θα πρέπει να αξιολογήσει προκειμένου να καταλήξει σε μία από αυτές (ή σε κάποια άλλη). Αυτό όμως που απαιτεί οπωσδήποτε έρευνα και αναζήτηση παράλληλων κειμένων αντίστοιχων προϊόντων στην ελληνική γλώσσα είναι το ύφος και οι ιδιαίτερες συμβάσεις αυτού του είδους λόγου (χρήση προστακτικής, αποφυγή άρνησης, συνοπτικός λόγος, κ.τ.λ.). Το τέταρτο κείμενο είναι μια συνταγή μαγειρικής από το διαδικτυακό τόπο 750 gr. Στο εν λόγω κείμενο η μεταφραστικές δυσκολίες ξεκινούν ήδη από τον τίτλο της συνταγής που είναι το γλύκισμα Galette des rois. Πρόκειται για ένα είδος γλυκιάς πίτας που παρασκευάζεται τα Θεοφάνεια, μοιράζεται σε κομμάτια και κάποιος από τους παρευρισκόμενους τυχαίνει το μικρό αγαλματίδιο που είναι κρυμμένο μέσα. Λόγω της χρονικής εγγύτητας με την Πρωτοχρονιά και της σχετικής ομοιότητας του εθίμου, στην Ελλάδα αρκετοί ονομάζουν το συγκεκριμένο γλύκισμα «βασιλόπιτα», ωστόσο γευστικά δεν συμπίπτει καθόλου. Δύο άλλες μεταφραστικές τάσεις που καταγράφονται είναι είτε η διατήρηση του γαλλικού τίτλου με λατινικούς χαρακτήρες είτε η φωνητική μεταγραφή του στην ελληνική. Όλες αυτές οι επιλογές θα πρέπει και πάλι να αποτελέσουν προϊόν έρευνας προκειμένου ο εκπαιδευόμενος μεταφραστής να καταλήξει σε μια τεκμηριωμένη λύση. Το πέμπτο κείμενο αντλήθηκε από το γαλλικό περιοδικό Le Point και πραγματεύεται την τάση των τελευταίων χρόνων για επιστροφή στα παραδοσιακά/βιολογικά προϊόντα, τις παραδοσιακές καλλιέργειες και για επαναπροσδιορισμό των διατροφικών αξιών μας. Το εν λόγω άρθρο, κατεξοχήν κείμενο γενικής μετάφρασης, απευθύνεται στο πλατύ κοινό και χαρακτηρίζεται από γλώσσα γλαφυρή και πλούσια, τυπική του δημοσιογραφικού λόγου. Οι εξειδικευμένοι όροι του κειμένου αφορούν την εκτροφή αγελάδων. Έτσι συναντούμε τους όρους «holstein» (χολστάιν), «pie noire» (ασπρόμαυρη), «la beurrière» (η βουτυρού), τους οποίους ο μαθητευόμενος μεταφραστής αδυνατεί να εντοπίσει στα δίγλωσσα λεξικά. Στο κείμενο αυτό αρκετοί φοιτητές μας ανέτρεξαν, κατά δήλωσή τους, σε πληροφοριοδότες, ανακαλύπτοντας έτσι μια ακόμη πτυχή της ορολογικής αναζήτησης και τεκμηρίωσης. Το έκτο και τελευταίο κείμενο που αναλύεται θεωρώ ότι βρίσκεται στα όρια μεταξύ γενικής και ειδικής μετάφρασης. Κι αυτό όχι τόσο εξαιτίας του λεξιλογίου του όσο λόγω του κοινού στο οποίο απευθύνεται το οποίο είναι περισσότερο στοχευμένο. Πρόκειται για ενημερωτικό/ διαφημιστικό υλικό για μία πολυθρόνα που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα στη θάλασσα. Το εν λόγω προϊόν κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από άτομα με αναπηρία, στη Γαλλία. Στο κείμενο συναντούμε όρους του τεχνικού λεξιλογίου όπως «engin tracté» (ελκόμενο όχημα) ή «accoudoirs articulés» (προσθαφαιρούμενοι βραχίονες). Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι όλη η δομή και η φρασεολογία του κειμένου 154

10 παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση την «εύκολη» λύση της κατά λέξη μετάφρασης (για παράδειγμα «grâce à sa structure légère, Tiralo permet une utilisation confortable et prolongée» «χάρη στον ελαφρύ σκελετό του το Tiralo επιτρέπει την άνετη χρήση ακόμη και μετά από πολλές ώρες»). Και σε αυτό το κείμενο, ο φοιτητής καλό θα ήταν να αναζητήσει την απόδοση σε περισσότερες από μία πηγές, τόσο εμπορικές όσο και ιατρικές/ παραϊατρικές, προκειμένου να τεκμηριώσει τις επιλογές του. 4 Συμπεράσματα και Παιδαγωγικές προτάσεις Κάποια συμπεράσματα που προκύπτουν τόσο από τη μελέτη των θεωρητικών απόψεων όσο και από την προσωπική μου ενασχόληση με τη διδασκαλία του μαθήματος ΜΓΚ είναι τα ακόλουθα: Α) Πρώτον, θεωρώ ότι ο ασφαλέστερος τρόπος προσδιορισμού των Γενικών Κειμένων είναι με βάση το κοινό στο οποίο απευθύνονται και το σκοπό που επιτελούν στη γλώσσα στόχο. Όταν τα κείμενα απευθύνονται στο ευρύ κοινό και η λειτουργία τους είναι, κατά κύριο λόγο, ενημερωτική/ πληροφοριακή τότε δικαιούμαστε να μιλάμε για Γενικά Κείμενα. Β) Δεύτερον, το μάθημα της ΜΓΚ μπορεί να χρησιμεύσει ως εφαλτήριο για τη μύση του φοιτητή στις μεθόδους αναζήτησης παράλληλων και αντίστοιχων κειμένων, στις τεχνικές εντοπισμού της ορολογίας καθώς και για την εξοικείωσή του με τα λεξικά (μονόγλωσσα και δίγλωσσα, ηλεκτρονικά και έντυπα). Φυσικά στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι κάτι τέτοιο προϋποθέτει αφενός την εξοικείωση του διδάσκοντα με τις συγκεκριμένες πηγές αλλά και το κυριότερο εξαρτάται από τη θέση του μαθήματος μέσα στο curriculum του Τμήματος. Γ) Τέλος, υπενθυμίζεται ότι εκτός από ένα εξαιρετικό εργαλείο εμβάθυνσης στις γλώσσες πηγή και στόχο, τα κείμενα ΓΜ αποτελούν ένα ακόμη κομμάτι στην πίτα της μεταφραστικής εργασίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ, τα μεταφραστικά γραφεία με έδρα στη Β. Ελλάδα που συμμετείχαν δήλωσαν ότι αναπόσπαστο τμήμα της μεταφραστικής καθημερινότητας αποτελούν κείμενα όπως εμπορική αλληλογραφία ή εκθέσεις ενώ δεν είναι σπάνιες οι φορές που καλούνται να μεταφράσουν κείμενα δημοσιογραφικού λόγου [11]. Τα δεδομένα αυτό συχνά παραγνωρίζονται, όπως άλλωστε φαίνεται από την ανυπαρξία σχεδόν βιβλιογραφίας επί του θέματος. Για το λόγο αυτό, προτείνεται τη συστηματικότερη μελέτη και χαρτογράφηση της ΜΓΚ, των ιδιαιτεροτήτων και των συνθηκών που τη διέπουν, με στόχο την καλύτερη προετοιμασία των φοιτητών και μελλοντικών μεταφραστών σε αυτό το είδος μετάφρασης. 155

11 5 Βιβλιογραφικές αναφορές [1] Lerat, P Les langues spécialisées. Paris : Presses Universitaires de France. [2] Carton F «Des langues e spécialité au français à objectif spécifique» Στο O. Bertrand και I. Schaffner (επιμ.) Le français de spécialité. Enjeux culturels et linguistiques. Palaiseau : Les éditions de l école polytechnique, [3] Gouadec, D Profession : Traducteur. Paris: La Maison du Dictionnaire. [4] Reiss, K Translation Criticism The Potentials & Limitations. Μτφ. E. F. Rhodes. Manchester: St. Jerome Publishing. [5] Βühler, K Theory of language: the representational function of language. Philadelphia: Benjamins. [6] Delisle, J «L analyse du discours comme méthode de traduction» Στο Cahiers de traductologie No 2. Editions de l Université d Ottawa. [7] Durieux, C Fondement didactique de la traduction technique. Collection «Traductologie», no 3. Paris : Didier Erudition. [8] Ballard, M. (επιμ.) 2009 Traductologie et enseignement de la traduction à l Université. Arras : Artois Presses Université. [9] Korkas, V. Pavlides, P Teaching aspects of LSP (Language for Special Purposes) to non-specialists: A case for background courses in translation studies programmes Στο The Journal of Specialised Translation, 2: [10] Cormier, M «Traduction de textes de vulgarisation et de textes didactiques : approche pédagogique» Στο Meta : Journal des traducteurs, vol. 35, n o 4 : [11] Σίσκου, Μ «Τα είδη των κειμένων στην ελληνική αγορά της μετάφρασης» Στο Πρακτικά της 1 ης Συνάντησης Νέων Μεταφρασεολόγων «Μεταφραστικές Σπουδές και Έρευνα στην Ελλάδα», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελπίδα Λουπάκη Λέκτορας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Τομέας Μετάφρασης, Θεσσαλονίκη Ηλ-ταχ.: 156

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή στα Γενικά Κείμενα Ελπίδα Λουπάκη Eπίκουρη Καθηγήτρια Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι Ενότητα 2: Τα στάδια της μετάφρασης Οι ρόλοι του μεταφραστή Ελπίδα Λουπάκη Επίκουρη Καθηγήτρια Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Studying at the School of English. Οι σπουδές στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Studying at the School of English. Οι σπουδές στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Studying at the School of English Οι σπουδές στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Πρόγραμμα Σπουδών Τομείς Διάρκεια Σπουδών Γνωστικά αντικείμενα Τομείς Αγγλικής Λογοτεχνίας Αμερικανικής Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τηλ. : 2310 995165 Fax: 2310 99 5165

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου E-mail: info@itl.auth.gr http://www.itl.auth.gr/site ΓΕΝΙΚΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αντικείμενο Σπουδών: Ιταλική Γλώσσα και Λογοτεχνία Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ

5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ Θεσσαλονίκη, 21-23 Μαΐου 2015 Γεώργιος Βεϊκόπουλος Επίσημος μεταφραστής γαλλικής γλώσσας Αντιπρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Επισήμων Μεταφραστών Υπουργείου Εξωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Διάταξη Προγράμματος Σπουδών EGL / Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών EGL Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Επίπεδο Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι Ενότητα 7: Παράδειγμα Μετάφρασης κειμένου πληροφοριακού χαρακτήρα Είδος κειμένου: Oδηγίες χρήσης Ελπίδα Λουπάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Βυζάς Ελευθερία Δογορίτη ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Θεόδωρος Βυζάς Ελευθερία Δογορίτη ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Αυτόνομη και συλλογική διαχείριση της ορολογίας μέσα από συναφή και παράλληλα κείμενα με την υποστήριξη εργαλείου κοινωνικής επισήμανσης στο μάθημα της εξειδικευμένης μετάφρασης Θεόδωρος Βυζάς Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα Γνωριμίας Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

Ημέρα Γνωριμίας Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 Ημέρα Γνωριμίας Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 Στόχος Προπτυχιακού Προγράμματος Τμήματος Αγγλικών Σπουδών Καλλιέργεια ενσυνείδητης κριτικής σκέψης που χαρακτηρίζει ευρύτερα τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση αποσκοπεί στην εμβάθυνση και κριτική

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και Διδακτική Λειτουργία Τμήματος Μαρία Μενδρινού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Γνωστικά Πεδία Θεματικές Ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το 1984, ως Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ.

Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Η Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 19 Ιανουαρίου 2016 Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. Προπτυχιακές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μεταφράσεων ιταλικής ελληνικής γλώσσας

Αξιολόγηση μεταφράσεων ιταλικής ελληνικής γλώσσας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αξιολόγηση μεταφράσεων ιταλικής ελληνικής γλώσσας Ενότητα 10: Εύρεση μεταφραστικών προτύπων για επαγγελματική μετάφραση Κασάπη Ελένη Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι Ενότητα 4: Μεταφραστικές τεχνικές Ελπίδα Λουπάκη Επίκουρη Καθηγήτρια Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των σωμάτων κειμένων του Ηλεκτρονικού Κόμβου

Περιγραφή των σωμάτων κειμένων του Ηλεκτρονικού Κόμβου [Βιβλιογραφία] Σώματα Κειμένων Το σώμα κειμένων του Ηλεκτρονικού Κόμβου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) [1] Περικλής Πολίτης (ppolitis@jour.auth.gr) Λέκτορας Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Αποτελέσματα ερωτηματολογίου Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης Παναγιώτης ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ Ημερίδα Εργασίας «Δίκτυο ορολογίας για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας http://www.frl.auth.gr Σπουδές στο ΑΠΘ, 20/01/2016 2 Ιστορικό του τμήματος ΓΓΦ Tο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ιδρύθηκε το 1954. Από το 1982, το Τμήμα εντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Εκπαιδευτήριο «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» σχολικό έτος 2014-2015 Αγαπητοί Γονείς, Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Με την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Η Λατινική γραμματική της σειράς Bescherelle είναι μια εύκολη και πλήρης γραμματική της λατινικής γλώσσας, με αντικειμενικό στόχο να δι ευκολύνει τη μελέτη, τη μετάφραση και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, Λειτουργός Π.Ι. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας: η ίδια η γλώσσα συνιστά και ορίζεται ως κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έκδοση: 1.02, Απρίλιος 2014 Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Σύνδεσμος: http://ocw-project.gunet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Δομή Προγράμματος Σπουδών Εισηγήτρια: Φ. Γαλατσοπούλου ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ ιδρύθηκε το 1991 (ΠΔ 331/29-7-91)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ............................... 15 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ................................... 17 ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν Α Ε Τ Ο Υ Σ ( Β Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν Α Ε Τ Ο Υ Σ ( Β Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ) ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2013-2014: 24.02.2014 Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2013-2014: 06.06.2014 Διεξαγωγή εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μαρία ημάση Μακρίνα Ζαφείρη Γρηγορία-Καρολίνα Κωνσταντινίδου Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πλυτροπικότητα: η έννοια Ως πολυτροπικότητα, multimodality, ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΤΥΧΙΟ Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΠΤΥΧΙΟ Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ και ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Προγράμματα Κοινός κορμός

Διαβάστε περισσότερα

Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση

Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση Κωδικός μαθήματος: ΚΕΠ 302 Διδάσκων: Δημήτρης Θ. Ζάχος Πιστωτικές μονάδες: 10 Χρόνος και τόπος διεξαγωγής: Τετάρτη 6-9 αίθουσα 907 Εισαγωγικά Η επιτυχής συμμετοχή σ ένα

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές στη Γαλλία. Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα. Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο. Πολύτιμη εμπειρία. . Επαγγελματικές προοπτικές

Σπουδές στη Γαλλία. Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα. Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο. Πολύτιμη εμπειρία. . Επαγγελματικές προοπτικές Σπουδάζω στη Γαλλία Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο. Επαγγελματικές προοπτικές Πολύτιμη εμπειρία Σπουδές ανοικτές σε όλους -2 200 000 φοιτητές στη Γαλλία -289.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Φυσικός, M.Ed. Εκπαιδευτικός-Συγγραφέας

ΑΡΗΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Φυσικός, M.Ed. Εκπαιδευτικός-Συγγραφέας ΑΡΗΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Φυσικός, M.Ed. Εκπαιδευτικός-Συγγραφέας Ομιλία με θέμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Εκδήλωση αριστούχων μαθητών: Οι μαθητές συναντούν τη Φυσική και η Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς. Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος }

Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς. Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος } Π ρ ο α ι ρ ε τ ι κό σ ε μ ι ν ά ρ ι ο ε π ι μ ό ρ φ ω σ η ς Νοέμβριος 2015 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος } Είδη αξιολόγησης: αρχική-διαγνωστική, συντρέχουσαδιαμορφωτική, τελική Μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis Μετάφραση Οδηγός Αγοράς metaphrasis Ποιος βρίσκεται πίσω από το metaphrasis: Κυριακή Παπακωνσταντίνου Ήδη από τη φοίτηση στο Τμήμα της Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας της Φιλοσοφικής Αθηνών, τις σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGA460 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι Ενότητα 6: Παράδειγμα Μετάφρασης κειμένου πληροφοριακού χαρακτήρα Είδος κειμένου: Συνταγή μαγειρικής Ελπίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) Α3. ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Τα μέλη της ΕΕΕΚ αποτελούν οι:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Τα μέλη της ΕΕΕΚ αποτελούν οι: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή Επιλογής και Εξέλιξης Καθηγητών (Ε.Ε.Ε.Κ.) για την εκλογή Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική Μετάφραση από τα Γαλλικά προς τα Ελληνικά» στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύμιση. Γλώσσες και Πολιτισμοί σε (Διά)Δραση

Υπενθύμιση. Γλώσσες και Πολιτισμοί σε (Διά)Δραση Υπενθύμιση Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το συνέδριο του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. με αφορμή τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Τμήματος, από 25 έως 28 Μαΐου 2011, με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ. metafrasi.brochure indd 1 10/07/ :06

Η ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ. metafrasi.brochure indd 1 10/07/ :06 Η ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ Το Κέντρο Εκπαίδευσης Μεταφραστών meta φραση ιδρύθηκε το 2001 από επαγγελματίες μεταφραστές και καθηγητές του Βρετανικού Συμβουλίου με πείρα 25 ετών στον τομέα της Εκπαίδευσης Μεταφραστών.

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ Οκτωβρίου 2009

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ Οκτωβρίου 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ 16-17 Οκτωβρίου 2009 Σημερινή κατάσταση της Περιφέρειας Αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί από Ελλάδα Διδάσκοντες με μακροχρόνια εμπειρία ελληνικής ή

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Συνοπτικός) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/16

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Συνοπτικός) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Συνοπτικός) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/16 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ O ελάχιστος χρόνος φοίτησης,

Διαβάστε περισσότερα

Ecoles Européennes Bureau de Secrétaire Général

Ecoles Européennes Bureau de Secrétaire Général Ecoles Européennes Bureau de Secrétaire Général Unité de Développement Pédagogique Réf.: 2010-D-239- el-2 Orig.:EL ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΠΙΛΟΓΗ: ΑΡΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ 2017 2018 ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ Η ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ Το Κέντρο Εκπαίδευσης Μεταφραστών meta φραση ιδρύθηκε το 2001 από επαγγελματίες μεταφραστές και καθηγητές του Βρετανικού Συμβουλίου με πείρα 25 ετών

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Στόχοι της εισήγησης: Επισήμανση βασικών σημείων από τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ζωοδόχου Πηγής 8, Σαλαμίνα Τηλ: 210.46.51.576 7, 210.46.44.500 ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

Ζωοδόχου Πηγής 8, Σαλαμίνα Τηλ: 210.46.51.576 7, 210.46.44.500 ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Ζωοδόχου Πηγής 8, Σαλαμίνα Τηλ: 210.46.51.576 7, 210.46.44.500 ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1. Ελληνική Γλώσσα (9 ώρες) 2. Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Η ιστορία του Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως µέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων

Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Εισαγωγή Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Το ακαδημαϊκό μεταφραστικό τοπίο στην Ελλάδα. Σίμος Π. Γραμμενίδης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το ακαδημαϊκό μεταφραστικό τοπίο στην Ελλάδα. Σίμος Π. Γραμμενίδης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το ακαδημαϊκό μεταφραστικό τοπίο στην Ελλάδα Σίμος Π. Γραμμενίδης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Abstract In this paper I present the situation prevailing today in Greek academia regarding the

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Συνυποβάλλεται με την αίτηση υποψηφιότητας στο ΠΜΣ του ΤΑΓΦ)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Συνυποβάλλεται με την αίτηση υποψηφιότητας στο ΠΜΣ του ΤΑΓΦ) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ THE NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF PHILOSOPHY FACULTY OF ENGLISH LANGUAGE AND

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μεταφράσεων ιταλικής ελληνικής γλώσσας

Αξιολόγηση μεταφράσεων ιταλικής ελληνικής γλώσσας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αξιολόγηση μεταφράσεων ιταλικής ελληνικής γλώσσας Ενότητα 11: Μεταφραστικές ομάδες από προπτυχιακούς/ μεταπτυχιακούς φοιτητές και ομαδική

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

I. Η ιδασκαλία των Γαλλικών στο ηµοτικό. II. Η διδασκαλία των Γαλλικών στο Γυµνάσιο-Λύκειο

I. Η ιδασκαλία των Γαλλικών στο ηµοτικό. II. Η διδασκαλία των Γαλλικών στο Γυµνάσιο-Λύκειο ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Εκπαιδευτήριο «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» σχολικό έτος 2012-2013 Αγαπητοί Γονείς, Προς τους κ. Γονείς των µαθητών/τριών µας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Θεσμικό Πλαίσιο Διαμόρφωσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών [α] Προεργασία προετοιμασία Προσχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα και τη διδασκαλία της γερµανικής γλώσσας και λογοτεχνίας.

Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα και τη διδασκαλία της γερµανικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Προσοχή: Το ακόλουθο πρόγραµµα σπουδών ισχύει για όσους έχουν εγγραφεί ΕΩΣ το ακαδ. έτος 2004 Αντικείµενο της Γερµανικής Φιλολογίας Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Το παράδειγμα των Φιλοσοφικών Σχολών

Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Το παράδειγμα των Φιλοσοφικών Σχολών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Το παράδειγμα των Φιλοσοφικών Σχολών Ενότητα: Προγράμματα Σπουδών Βασίλειος Φούκας

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος Λιβαδειά 9 Μαΐου 2012 Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο Διεθνής αναγνώριση Επαγγελματικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η διδακτική αξιοποίηση της Ιστορίας των Μαθηματικών ως μεταπτυχιακό μάθημα. Γιάννης Θωμαΐδης Δρ. Μαθηματικών Σχολικός Σύμβουλος

Η διδακτική αξιοποίηση της Ιστορίας των Μαθηματικών ως μεταπτυχιακό μάθημα. Γιάννης Θωμαΐδης Δρ. Μαθηματικών Σχολικός Σύμβουλος Η διδακτική αξιοποίηση της Ιστορίας των Μαθηματικών ως μεταπτυχιακό μάθημα Γιάννης Θωμαΐδης Δρ. Μαθηματικών Σχολικός Σύμβουλος Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Για την εξέταση των Αρχαίων Ελληνικών ως μαθήματος Προσανατολισμού, ισχύουν τα εξής:

Για την εξέταση των Αρχαίων Ελληνικών ως μαθήματος Προσανατολισμού, ισχύουν τα εξής: Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων Τα θέματα των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων λαμβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ανθρωπιστικών επιστημών Ηρώ Φραντζή

ανθρωπιστικών επιστημών Ηρώ Φραντζή Πληροφόρηση και επικοινωνία στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών έρευνα χρηστών στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ Ηρώ Φραντζή Ανθρωπιστικές επιστήμες Litterae humaniores Humanities Geisteswissenschaften-Kulturwissenschaten

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες υποβολής προτάσεων για την εξασφάλιση παροχής Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, ενσωματωμένου στο Πρόγραμμα Σπουδών

Οδηγίες υποβολής προτάσεων για την εξασφάλιση παροχής Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, ενσωματωμένου στο Πρόγραμμα Σπουδών Οδηγίες υποβολής προτάσεων για την εξασφάλιση παροχής Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, ενσωματωμένου στο Πρόγραμμα Σπουδών Βασικά βήματα: α. Ηλεκτρονική υποβολή σχεδίου πρότασης προς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο / Όνομα: Κατσαλήρου Αθανασία Τηλέφωνο (γραφείου): 2310 997575 Διεύθυνση e mail: athan@smg.auth.gr Υπηκοότητα: Ελληνική Ημερομηνία γέννησης: 11/10/1972

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Περίληψη είναι μικρής έκτασης κείμενο, με το οποίο αποδίδεται συμπυκνωμένο το περιεχόμενο ενός ευρύτερου κειμένου. Έχει σαν στόχο την πληροφόρηση των άλλων, με λιτό και περιεκτικό τρόπο, για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Φιλοσοφία και Διοίκηση-Μάνατζμεντ. MBA in Philosophy and Management

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Φιλοσοφία και Διοίκηση-Μάνατζμεντ. MBA in Philosophy and Management Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Φιλοσοφία και Διοίκηση-Μάνατζμεντ MBA in Philosophy and Management Γίνε Ηγέτης! ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 Με τη συνεργασία του AACSB

Διαβάστε περισσότερα

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει:

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Ο ρόλος της ΜΟΔΙΠ χθες, σήμερα, αύριο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Την ενσωμάτωση και την παρακολούθηση των στοιχείων εκείνων που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της «παιδείας» του ατόμου,

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠΟΛ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ42

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας Μεσοπόλεμος)

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας Μεσοπόλεμος) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας Μεσοπόλεμος) Ενότητα 2: Ιστορική-ερμηνευτική μέθοδος Βασίλειος Φούκας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Τόμος Γ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Σύνοψη Το τετράτομο έργο "Εισαγωγή στην ειδική παιδαγωγική" αποτελεί συμβολή στην προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προκαταρκτική έρευνα Διερευνήστε πριν απ όλα την περιοχή μέσα στην οποία μπορεί να βρεθεί ένα ερευνητικό ερώτημα. Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

Το άρθρο είναι δημοσίευμα σε εφημερίδα ή σε περιοδικό που πραγματεύεται ένα ειδικό, επίκαιρο θέμα γενικού ενδιαφέροντος. Με το κύριο άρθρο, που

Το άρθρο είναι δημοσίευμα σε εφημερίδα ή σε περιοδικό που πραγματεύεται ένα ειδικό, επίκαιρο θέμα γενικού ενδιαφέροντος. Με το κύριο άρθρο, που ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΡΘΡΟ Το άρθρο είναι δημοσίευμα σε εφημερίδα ή σε περιοδικό που πραγματεύεται ένα ειδικό, επίκαιρο θέμα γενικού ενδιαφέροντος. Με το κύριο άρθρο, που δημοσιεύεται στην πρώτη σελίδα, η

Διαβάστε περισσότερα