ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΒΙΒΛΙΟ 2, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2, 20-23: ΚΕΙΜΕΝΟ: Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν μέγα ἀγαθὸν εἰργασμένην ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύνοις γενομένοις τῇ Ἑλλάδι, ἀλλ ἐποιοῦντο εἰρήνην ἐφ ᾧ τά τε μακρὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ καθελόντας καὶ τὰς ναῦς πλὴν δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς φυγάδας καθέντας, τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον νομίζοντας Λακεδαιμονίοις ἕπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὅποι ἄν ἡγῶνται. Θηραμένης δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τὰς Ἀθήνας. Εἰσιόντας δ αὐτοὺς ὄχλος περιεχεῖτο πολύς, φοβούμενοι μὴ ἄπρακτοι ἥκοιεν οὐ γὰρ ἔτι ἐνεχώρει μέλλειν διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀπολλυμένων τῷ λιμῷ. Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἀπήγγελλον οἱ πρέσβεις ἐφ οἷς οἱ Λακεδαιμόνιοι ποιοῖντο τὴν εἰρήνην προηγόρει δὲ αὐτῶν Θηραμένης, λέγων ὡς χρὴ πείθεσθαι Λακεδαιμονίοις καὶ τὰ τείχη περιαιρεῖν. Ἀντειπόντων δέ τινων αυτῷ, πολὺ δὲ πλειόνων συνεπαινεσάντων, ἔδοξε δέχεσθαι τὴν εἰρήνην. Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρός τε κατέπλει εἰς τὸν Πειραιᾶ καὶ οἱ φυγάδες κατῇσαν καὶ τὰ τείχη κατέσκαπτον ὑπ αὐλητρίδων πολλῇ προθυμίᾳ, νομίζοντες ἐκείνην τὴν ἡμέραν τῇ Ἑλλάδι ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Α) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1. Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα: α) «Λακεδαιμόνιοι ἂν ἡγῶνται», και β) «Μετὰ δὲ ταῦτα ἐλευθερίας». α) Οι Λακεδαιμόνιοι όμως είπαν ότι δε θα υποδουλώσουν πόλη ελληνική που είχε προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες στους πολύ μεγάλους κινδύνους που απείλησαν την Ελλάδα, αλλά έκαναν ειρήνη με τον όρο (οι Αθηναίοι), αφού γκρεμίσουν και τα μακρά τείχη και τα τείχη του Πειραιά και αφού παραδώσουν τα πλοία (τους) εκτός από δώδεκα και αφού επαναφέρουν τους εξόριστους, να ακολουθούν τους Λακεδαιμόνιους και στην ξηρά και 1

2 στη θάλασσα, όπου τυχόν τους οδηγούν (αυτοί), έχοντας τον ίδιο (αυτούς) εχθρό και φίλο. β) Και ύστερα από αυτά και ο Λύσανδρος κατέπλεε στον Πειραιά και οι εξόριστοι επέστρεφαν στην πατρίδα (τους) και άρχισαν να γκρεμίζουν τα τείχη πολύ πρόθυμα, ενώ αυλητρίδες έπαιζαν τον αυλό, επειδή νόμιζαν ότι εκείνη η μέρα ήταν για την Ελλάδα η αρχή της ελευθερίας. Β) ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Ποια η στάση των Λακεδαιμονίων απέναντι στους ηττημένους Αθηναίους και πώς την αξιολογείτε; Η κρίσιμη ώρα για την ηττημένη Αθήνα έχει φτάσει. Παρόλα αυτά, αν και η γενικότερη απαίτηση των συμμάχων, κυρίως των Κορινθίων και των Θηβαίων, κλίνει υπέρ της ολοκληρωτικής καταστροφής της Αθήνας, οι Λακεδαιμόνιοι αρνούνται να την υποδουλώσουν και παρουσιάζονται μεγαλόψυχοι και μετριοπαθείς. Η προσφορά της Αθήνας με το ναυτικό της για την αποσόβηση του περσικού κινδύνου υπήρξε μεγάλη και σεβόμενοι αυτό το γεγονός θέλουν να προστατέψουν τους ηττημένους. Αυτή η στάση τους δείχνει τον απύθμενο σεβασμό τους προς τον αντίπαλο, τη γενναιοφροσύνη, την αξιοπρέπεια, τη φιλοπατρία τους, καθώς και έλλειψη μνησικακίας και κενοδοξίας. Εντούτοις, δεν παύουν να ενεργούν προς το συμφέρον της συμμαχίας τους, αφού με τους ταπεινωτικούς για την Αθήνα όρους της ειρήνης (γκρέμισμα μακρών τειχών, παράδοση όλου σχεδόν του στόλου, επαναφορά εξόριστων ολιγαρχικών και προσχώρηση ουσιαστικά στη συμμαχία των Λακεδαιμονίων με συμμετοχή στις εκστρατείες τους) η Αθήνα αποδυναμώνεται. 2. Έχοντας υπόψη σας την υποδοχή που επιφύλαξαν οι Αθηναίοι στην πρεσβεία τους, να αναφέρετε γιατί διαψεύστηκαν στην πορεία οι ελπίδες τους (η απάντηση να δοθεί σε σχέση και με το μεταφρασμένο κείμενο). Μετά από συζητήσεις και αντιρρήσεις και καθώς η κατάσταση στην Αθήνα ύστερα από την περίοδο πολιορκίας και την παρελκυστική πολιτική του Θηραμένη καθίσταται ιδιαίτερα κρίσιμη, ο δήμος της Αθήνας τελικά αποδέχεται την ειρήνη με τους ταπεινωτικούς όρους. Πάντως, την ώρα της κατεδάφισης των τειχών, το κλίμα παίρνει πανηγυρικό χαρακτήρα, αφού κάλεσαν αυλητρίδες, όπως έκαναν σε γλέντια και συμπόσια, καθώς πίστευαν ή καλύτερα ήλπιζαν πως θα αρχίσει η περίοδος της ελευθερίας και της σωτηρίας τους. Τραγική ειρωνεία και σχήμα οξύμωρο, αφού η αμέ- 2

3 σως επόμενη περίοδος, κυρίως για την Αθήνα, ήταν κατάσταση τρομοκρατίας, ηθικής απαξίας, βίας και προπαγάνδας, όπως την ασκούν οι Τριάκοντα και τα όργανα της σπαρτιατικής φρουράς. Αλλά και όλη η Ελλάδα παρέμενε σε κατάσταση πόλωσης, αφού ο ρόλος των Σπαρτιατών ήταν καθοριστικός και ενεργός και η απαξιωτική για τους Αθηναίους συμφωνία της ειρήνης είναι δυσβάσταχτη και επισφαλής. Γ) ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις λέξεις του κειμένου: ἀνδραποδιεῖν, τοῖς μεγίστοις, τὰς ναῦς, αὐτῶν, ἀντειπόντων, δέχεσθαι, οἱ φυγάδες, προθυμίᾳ, νομίζοντες. ἀνδραποδιεῖν: ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο ρήμα ἔφασαν, υποκείμενο Λακεδαιμόνιοι, ταυτοπροσωπία τοῖς μεγίστοις: ομοιόπτωτος, ονοματικός, επιθετικός προοσδιορισμός στο κινδύνοις τὰς ναῦς: αντικείμενο στη μετοχή παραδόντας διὰ τὸ πλῆθος: εμπρόθετος προσδιορισμός, ως επιρρηματικός προςδιορισμός της αιτίας στο απαρέμφατο μέλλειν αὐτῶν: αντικείμενο του ρήματος προηγόρει ἀντειπόντων: γενική απόλυτη μετοχή αιτιολογική (ή χρονική) με υποκείμενο τινῶν, προσδιορίζει το ρήμα ἔδοξε δέχεσθαι: τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα ἔδοξε, υποκείμενό του το ουσιαστικό Ἀθηναίους, ετεροπροσωπία οἱ φυγάδες: υποκείμενο στο κατῇσαν προθυμίᾳ: δοτική ως επιρρηματικός του τρόπου, προσδιορίζει το κατέσκαπτον νομίζοντες: επιρρηματική αιτιολογική μετοχή, ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο κατέσκαπτον, συνημμένη στο υποκείμενο οὗτοι 2. Να καταγράψετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του αποσπάσματος: «Εἰσιόντας ἐλευθερίας» και να τις χαρακτηρίσετε (είδος, εισαγωγή, εξάρτηση, εκφορά, συντακτική χρήση). 3

4 μὴ ἄπρακτοι ἥκοιεν: δευτερεύουσα ονοματική ενδοιαστική πρόταση επιθυμίας, εισάγεται με τον ενδοιαστικό σύνδεσμο μὴ, επειδή υπάρχει φόβος μήπως γίνει κάτι ανεπιθύμητο, εξαρτάται από τη μετοχή φοβούμενοι, εκφέρεται με ευκτική του πλαγίου λόγου (ἥκοιεν) (για να δηλώσει κάτι αβέβαιο στο παρελθόν, υποκειμενική γνώμη) γιατί έχει ιστορική εξάρτηση (φοβούμενοι περιεχεῖτο), λειτουργεί συντακτικά ως αντικείμενο στη μετοχή φοβούμενοι. ἐφ οἷς οἱ Λακεδαιμόνιοι ποιοῖντο τὴν εἰρήνην: δευτερεύουσα ονοματική πλάγια ερώτηση μερικής αγνοίας, εισάγεται με την εμπρόθετη αναφορική αντωνυμία ἐφ οἷς, εξαρτάται από το ρήμα ἀπήγγελλον, εκφέρεται με ευκτική του πλαγίου λόγου (ποιοῖντο) (για να δηλώσει κάτι αβέβαιο στο παρελθόν, υποκειμενική γνώμη), μετά από ιστορική εξάρτηση ἀπήγγελλον, λειτουργεί ως αντικείμενο στο ρήμα ἀπήγγελλον. ὡς χρὴ πείθεσθαι Λακεδαιμονίοις καὶ τὰ τείχη περιαιρεῖν: δευτερεύουσα ονοματική πρόταση ειδική κρίσεως, εισάγεται με τον ειδικό σύνδεσμο ὡς γιατί δηλώνει κάτι το υποκειμενικό, εξαρτάται από τη μετοχή λέγων, εκφέρεται με οριστική (χρὴ), γιατί δηλώνει βέβαιο γεγονός και λειτουργεί ως αντικείμενο στη μετοχή λέγων. Δ) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. πόλιν, τείχη, τὰς ναῦς, θάλατταν, πολύς, τῷ λιμῷ, φυγάδες: Να γράψετε την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό. πόλεις, τεῖχος, τὴν ναῦν, θαλάττας, πολλοί, τοῖς λιμοῖς, φυγὰς 2. τινῶν: Να κλιθεί το ουδέτερο της αντωνυμίας και στους δυο α- ριθμούς. Ενικός αριθμός τί τινός/του τινί/τῳ τί Πληθυντικός αριθμός τινά/ἄττα τινῶν τισί(ν) τινά/ἄττα 3. μέγα: Να γραφούν τα παραθετικά του επιθέτου στο ίδιο γένος, αριθμό και πτώση και να κλιθεί ο συγκριτικός βαθμός του ουδετέρου στον πληθυντικό αριθμό. 4

5 Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός μέγα μεῖζον μέγιστον Πληθυντικός αριθμός τά μείζονα/μείζω τῶν μειζόνων τοῖς μείζοσι(ν) τά μείζονα/μείζω (ὦ) μείζονα/μείζω 4. λέγων, γενομένοις: Να γραφούν οι μετοχές όλων των χρόνων στην ονομαστική ενικού στο ίδιο γένος στη φωνή που βρίσκονται. Ενεστώτας: λέγων, γιγνόμενος Μέλλοντας: λέξων/ἐρῶν, γενησόμενος Αόριστος: λέξας/εἰπών/εἴπας, γενόμενος Παρακείμενος: εἰρηκώς, γεγενημένος/γεγονώς 5. κατέπλει: Να κλιθεί ο παρατατικός του ρήματος. Παρατατικός κατέπλεον κατέπλεις κατέπλει κατεπλέομεν κατεπλεῖτε κατέπλεον 6. ἀπήγγελλον: Να γίνει χρονική αντικατάσταση και να κλιθεί η οριστική μέλλοντα του ρήματος στην ίδια φωνή. Ενεστώτας: ἀπαγγέλλουσι(ν) Παρατατικός: ἀπήγγελλον Μέλλοντας: ἀπαγγελοῦσι(ν) Αόριστος: ἀπήγγειλαν Παρακείμενος: ἀπηγγέλκασι(ν) Υπερσυντέλικος: ἀπηγγέλκεσαν 5

6 Οριστική Μέλλοντα ἀπαγγελῶ ἀπαγγελεῖς ἀπαγγελεῖ ἀπαγγελοῦμεν ἀπαγγελεῖτε ἀπαγγελοῦσι(ν) Ε) ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Να γράψετε τρεις ομόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής απλές η σύνθετες για τις παρακάτω λέξεις: ἐποιοῦντο, παραδόντος, νομίζοντας, ἡγῶνται, ἄρχειν. ποίημα, ποιητής, προσποίηση παράδοση, διάδοση, εκδοτήριο νόμισμα, νόμιμος, νόμος ηγέτης, καθηγητής, ηγεμόνας άρχοντας, αρχή, αρχαίος 2. Με ποιες λέξεις των παραγράφων σχετίζονται ετυμολογικά οι παρακάτω λέξεις: έργο, γενέθλια, εισφορά, δοχείο, ευαγγέλιο; έργο εἰργασμένην γενέθλια γενομένοις εισφορά ἐπανέφερον δοχείο δέχεσθαι ευαγγέλιο ἀπήγγελλον ΣΤ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 1. Ποια τα πρότυπα που άσκησαν επίδραση στην προσωπικότητα του Ξενοφώντος; Η απάντηση εντοπίζεται στη σελίδα 30 του σχολικού βιβλίου από: «Δυο ιστορικές συμπεριφοράς του». 6

7 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΒΙΒΛΙΟ 2, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1, 27-29: ΚΕΙΜΕΝΟ: Λύσανδρος δ, ἐπεὶ ἦν ἡμέρα πέμπτη ἐπιπλέουσι τοῖς Ἀθηναίοις, εἶπε τοῖς παρ αὐτοῦ ἑπομένοις, ἐπὰν κατίδωσιν αὐτοὺς ἐκβεβηκότας καὶ ἐσκεδασμένους κατὰ τὴν Χερρόνησον (ὅπερ ἐποίουν πολὺ μᾶλλον καθ ἑκάστην ἡμέραν, τά τε σιτία πόρρωθεν ὠνούμενοι καὶ καταφρονοῦντες δὴ τοῦ Λυσάνδρου, ὅτι οὐκ ἀντανῆγεν), ἀποπλέοντας τοὔμπαλιν παρ αὐτὸν ἆραι ἀσπίδα κατὰ μέσον τὸν πλοῦν. Οἱ δὲ ταῦτα ἐποίησαν ὡς ἐκέλευσε. Λύσανδρος δ εὐθὺς ἐσήμανε τὴν ταχίστην πλεῖν, συμπαρῄει δὲ καὶ Θώραξ τὸ πεζὸν ἔχων. Κόνων δὲ ἰδὼν τὸν ἐπίπλουν, ἐσήμανεν εἰς τὰς ναῦς βοηθεῖν κατὰ κράτος. Διεσκεδασμένων δὲ τῶν ἀνθρώπων, αἱ μὲν τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν, αἱ δὲ μονόκροτοι, αἱ δὲ παντελῶς κεναί ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι περὶ αὐτὸν ἑπτὰ πλήρεις ἀνήχθησαν ἁθρόαι καὶ ἡ Πάραλος, τὰς δ ἄλλας πάσας Λύσανδρος ἔλαβε πρὸς τῇ γῇ. Τοὺς δὲ πλείστους ἄνδρας ἐν τῇ γῇ συνέλεξεν οἱ δὲ καὶ ἔφυγον εἰς τὰ τειχύδρια. Κόνων δὲ ταῖς ἐννέα ναυσὶν φεύγων, ἐπεὶ ἔγνω τῶν Ἀθηναίων τὰ πράγματα διεφθαρμένα, κατασχὼν ἐπὶ τὴν Ἀβαρνίδα τὴν Λαμψάκου ἄκραν ἔλαβεν αὐτόθεν τὰ μεγάλα τῶν Λυσάνδρου νεῶν ἱστία, καὶ αὐτὸς μὲν ὀκτὼ ναυσὶν ἀπέπλευσε παρ Εὐαγόραν εἰς Κύπρον, ἡ δὲ Πάραλος εἰς τὰς Ἀθήνας, ἀπαγγελοῦσα τὰ γεγονότα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Α) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1. α) «ἐπεὶ ἦν ἥμερα τὸν πλοῦν» και β) «Κόνων δὲ ταῖς ἐννέα τὰ γεγονότα»: Να μεταφραστούν. α) Και ο Λύσανδρος, όταν ήταν η πέμπτη μέρα από τότε που οι Αθηναίοι άρχισαν να πλέουν (εναντίον του), έδωσε εντολή σε αυτούς που ακολουθούσαν (τους Αθηναίους) όταν αντιληφθούν αυτούς να έχουν αποβιβαστεί και να είναι διασκορπισμένοι στη Χερσόνησο (πράγμα το οποίο έκαναν πολύ περισσότερο κάθε μέρα, και επειδή αγόραζαν από μακριά τα τρόφιμα και επειδή περιφρονούσαν το Λύσανδρο διότι δεν έβγαινε από το λιμάνι για να τους αντιμετωπίσει) επιστρέφοντας προς αυτόν στο μέσο της διαδρομής να σηκώσουν ψηλά μια ασπίδα. β) Και ο Κόνωνας φεύγοντας με εννέα πλοία όταν (επειδή) κατάλαβε ότι έχουν καταστραφεί οι Αθηναίοι αφού προσορμίστηκε στην Αβαρνίδα, το ακρωτήριο της Λαμψάκου πήρε από εκεί τα μεγάλα πανιά των πλοίων του Λυσάνδρου και ο ίδιος έφυγε με οκτώ πλοία για την Κύπρο στον 7

8 Ευαγόρα, ενώ η Πάραλος (έφυγε) για την Αθήνα για να αναγγείλει τα γεγονότα. Β) ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Να σχολιάσετε τη φράση: ἐκβεβηκότας καὶ ἐσκεδασμένους κατὰ τὴν Χερρόνησον (ὅπερ ἐποίουν πολὺ μᾶλλον καθ ἑκάστην ἡμέραν ). Ο Λύσανδρος με την τακτική που ακολούθησε είχε δημιουργήσει την εντύπωση στους Αθηναίους ότι δεν θα τολμούσε να ναυμαχήσει μαζί τους. Ήταν άλλωστε ξεκάθαρη η υπεροχή των Αθηναίων στο ναυτικό έναντι των Λακεδαιμονίων. Μετά από τέσσερις ημέρες που οι δύο στόλοι δεν προχωρούσαν σε σύγκρουση οι Αθηναίοι πλέον είχαν πειστεί ότι οι Πελοποννήσιοι δεν θα τους αντιμετωπίσουν στο ανοικτό πέλαγος. Έτσι κάθε μέρα έβγαιναν από τα πλοία τους και χωρίς να παίρνουν κανένα μέτρο προφύλαξης απομακρύνονταν από αυτά καθώς ήθελαν να αγοράσουν τρόφιμα από μακρινές αγορές. Ο Ξενοφώντας μάλιστα με τη φράση «καί καταφρονοῦντες δή του Λυσάνδρου» σχολιάζει με ειρωνικό τρόπο την υπεροψία και τον εγωισμό των Αθηναίων απέναντι στο Λύσανδρο. 2. Ποιες ήταν οι κινήσεις του Κόνωνα μόλις έγινε η επίθεση των Σπαρτιατών; Η συνδυασμένη από θάλασσα (Λύσανδρος) και ξηρά (Θώρακας) επίθεση των Πελοποννησίων αιφνιδίασε πλήρως τους Αθηναίους. Ο στρατηγός των Αθηναίων Κόνωνας που είχε βγει στην ξηρά είδε πρώτος την επίθεση. ιέταξε αμέσως να επιβιβαστούν όσοι βρίσκονταν εκεί στα πλοία. Επειδή όμως οι περισσότεροι στρατιώτες ήταν διασκορπισμένοι μόνο επτά πλοία μαζί με αυτό του Κόνωνα και την Πάραλο κατάφεραν να α- νοιχτούν στο πέλαγος. Ο στρατηγός των Αθηναίων, έμπειρος, προνοητικός αλλά και τολμηρός δεν απομακρύνθηκε αμέσως αλλά κατευθύνθηκε προς την Αβαρνίδα που ήταν ακρωτήριο της Λαμψάκου και πήρε από εκεί τα μεγάλα πανιά από τα πλοία των Πελοποννησίων για να μην τον κατάδιώξουν στο ανοιχτό πέλαγος. Στη συνέχεια θέλοντας να αποφύγει ίσως την οργή του Αθηναϊκού λαού λόγω της ολοκληρωτικής καταστροφής στους Αιγός ποταμούς πήγε στην Κύπρο στο βασιλιά Ευαγόρα που ήταν σύμμαχος των Αθηναίων και έστειλε την Πάραλο, ένα από τα ταχύπλοα, ιερά πλοία των Αθηναίων, στην Αθήνα για να αναγγείλει τα δυσάρεστα νέα. 8

9 Γ) ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις λέξεις: ὅπερ, καταφρονοῦντες, τοῦ Λυσάνδρου, διεσκεδασμένων, τὸν ἐπίπλουν, ἀπαγγελοῦσα, αἱ μέν, τῶν νεῶν, κεναί, μᾶλλον. ὅπερ: σύστοιχο αντικείμενο στο ρήμα ἐποίουν (ὅπερ ποίημα) καταφρονοῦντες: αιτιολογική επιρρηματική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος στο ουσιαστικό οἱ Ἀθηναῖοι τοῦ Λυσάνδρου: αντικείμενο στη μετοχή καταφρονοῦντες διεσκεδασμένων: γενική απόλυτη αιτιολογική μετοχή υποκείμενό της τῶν ἀνθρώπων τὸν ἐπίπλουν: αντικείμενο στη μετοχή ἰδών ἀπαγγελοῦσα: τελική επιρρηματική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του εννοούμενου ρήματος ἡ Πάραλος αἱ μέν: υποκείμενο στο ρήμα ἦσαν τῶν νεῶν: γενική διαιρετική ως ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορι-σμός στο αἱ μέν κεναί: κατηγορούμενο στο υποκείμενο αἱ δέ μέσω του συνδετικού ρήματος ἦσαν μᾶλλον: επιρρηματικός προσδιορισμός του ποσού στο ἐποίουν 2. Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις παρακάτω δευτερεύουσες προτάσεις (είδος, εισαγωγή, εξάρτηση, εκφορά, συντακτική χρήση): «ἐπεὶ ἔγνω τῶν Ἀθηναίων τὰ πράγματα διεφθαρμένα», «ὅτι οὐκ ἀντανῆγεν». ἐπεὶ ἔγνω τῶν Ἀθηναίων τὰ πράγματα διεφθαρμένα: δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική (ή αιτιολογική) πρόταση, εισάγεται με το σύνδεσμο ἐπεί, εξαρτάται από το ρήμα ἔλαβε, εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει κάτι το πραγματικό, λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου (ή της αιτίας) στο ρήμα ἔλαβε. ὅτι οὐκ ἀντανῆγεν: δευτερεύουσα επιρρηματική αιτιολογική πρόταση, εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο ὅτι, γιατί δηλώνει αντικειμενική αιτιολογία, εξαρτάται από τη μετοχή καταφρονοῦντες, εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει κάτι το πραγματικό, λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στη μετοχή καταφρονοῦντες. 9

10 Γ) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ἦν, βοηθεῖν: Να γράψετε το β ενικό της Προστακτικής του Ενεστώτα και της Οριστικής του Παρατατικού. ἦν > ἴσθι - ἦσθα βοηθεῖν > βοήθει ἐβοήθεις 2. ἡμέρα, ἀσπίδα, κράτος, ταῦτα, ἄνδρας, τὸν ἐπίπλουν: να γράψετε τη δοτική ενικού και πληθυντικού των παραπάνω λέξεων. ἡμέρα > ἡμέρᾳ - ἡμέραις ἀσπίδα > ἀσπίδι - ἀσπίσι κράτος > κράτει - κράτεσι ταῦτα > τούτῳ - τούτοις ἄνδρας > ἀνδρὶ - ἀνδράσι ἐπίπλουν > ἐπίπλῳ - ἐπίπλοις 3. νεῶν, ὅπερ: να κλιθούν στον άλλο αριθμό οι λέξεις. ἡ ναῦς ἅπερ τῆς νεώς ὧνπερ τῇ νηί οἷσπερ τὴν ναῦν ἅπερ (ὦ) ναῦ - 4. ἔλαβε: να γράψετε τους αρχικούς χρόνους στην ενεργητική φωνή και να κάνετε χρονική αντικατάσταση στο γ ενικό της οριστικής. λαμβάνω ἐλάμβανον λήψομαι ἔλαβον εἴληφα εἰλήφειν λαμβάνει ἐλάμβανε λήψεται ἔλαβε εἴληφε εἰλήφει 5. ἔφυγον, εἶπε, ἐποίησαν: να κάνετε εγκλιτική αντικατάσταση στο πρόσωπο και στο χρόνο που βρίσκονται τα ρήματα. 10

11 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ἔφυγον φύγωσι φύγοιεν φυγόντων/φυγέτωσαν εἶπε εἴπῃ εἴποι εἰπέτω ἐποίησαν ποιήσωσι ποιήσαιεν ποιησάντων/ποιησάτωσαν 6. μᾶλλον, τὰ μεγάλα: να γράψετε τα παραθετικά των λέξεων. Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός μάλα μᾶλλον μάλιστα τὰ μεγάλα τὰ μείζονα τὰ μέγιστα τὰ μείζω Ε) ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Να γράψετε από δυο ομορριζες λέξεις της νέας ελληνικής (όχι ρήματα) για καθεμία από τις λέξεις: ἀντανῆγεν, ἆραι, ἔλαβε, ἀπαγγελοῦσα, ἰδών. ἀντανῆγεν αγωγός στρατηγός ἆραι έπαρση έξαρση ἔλαβε κατάληψη απολαβή ἀπαγγελοῦσα επάγγελμα εισαγγελέας ἰδὼν όραμα όψη ΣΤ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 1. Σε ποιες κατηγόριες χωρίζονται τα έργα του Ξενοφώντος; Να αναφέρετε δυο παραδείγματα για καθεμία από αυτές. Η απάντηση εντοπίζεται στη σελίδα 31 του σχολικού βιβλίου «Η ευρύτητα 4 ου αι. π.χ.». 11

12 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΒΙΒΛΙΟ 2, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3, 50 51: ΚΕΙΜΕΝΟ: Ὡς δὲ εἰπὼν ταῦτα ἐπαύσατο καὶ ἡ βουλὴ δήλη ἐγένετο εὐμενῶς ἐπιθορυβήσασα, γνοὺς ὁ Κριτίας ὅτι εἰ ἐπιτρέψοι τῇ βουλῇ διαψηφίζεσθαι περὶ αὐτοῦ, ἀναφεύξοιτο, καὶ τοῦτο οὐ βιωτὸν ἡγησάμενος, προσελθὼν καὶ διαλεχθείς τι τοῖς τριάκοντα ἐξῆλθε, καὶ ἐπιστῆναι ἐκέλευσε τοὺς τὰ ἐγχειρίδια ἔχοντας φανερῶς τῇ βουλῇ ἐπὶ τοῖς δρυφάκτοις. Πάλιν δὲ εἰσελθὼν εἶπεν «Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω προστάτου ἔργον εἶναι οἵου δεῖ, ὃς ἂν ὁρῶν τοὺς φίλους ἐξαπατωμένους μὴ ἐπιτρέπῃ. Καὶ ἐγὼ οὖν τοῦτο ποιήσω. Καὶ γὰρ οἵδε οἱ ἐφεστηκότες οὐ φασὶν ἡμῖν ἐπιτρέψειν, εἰ ἀνήσομεν ἄνδρα τὸν φανερῶς τὴν ὀλιγαρχίαν λυμαινόμενον. Ἔστι δὲ ἐν τοῖς καινοῖς νόμοις τῶν μὲν ἐν τοῖς τρισχιλίοις ὄντων μηδένα ἀποθνῄσκειν ἄνευ τῆς ὑμετέρας ψήφου, τῶν δ ἔξω τοῦ καταλόγου κυρίους εἶναι τοὺς τριάκοντα θανατοῦν. Ἐγὼ οὖν, ἔφη, Θηραμένην τουτονὶ ἐξαλείφω ἐκ τοῦ καταλόγου, συνδοκοῦν ἅπασιν ἡμῖν. Καὶ τοῦτον, ἔφη, ἡμεῖς θανατοῦμεν». ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Α) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1. Να μεταφραστεί το παρακάτω απόσπασμα: «Ὡς δὲ εἰπὼν... μὴ ἐπιτρέπῃ». Μόλις είπε αυτά και τελείωσε την αγόρευσή του, η βουλή φανερά τον επιδοκίμασε. Τότε ο Κριτίας, επειδή κατάλαβε ότι, αν επιτρέψει στη βουλή να αποφασίσει γι αυτόν με ψηφοφορία, θα γλιτώσει και επειδή θεώρησε αυτό ως ανυπόφορο, πλησίασε τους τριάκοντα, μίλησε λίγο μαζί τους, βγήκε από τη βουλή και διέταξε αυτούς που είχαν τα εγχειρίδια να σταθούν φανερά κοντά στα κιγκλιδώματα της βουλής. Κι αφού ξαναμπήκε, είπε : «Εγώ, κύριοι βουλευτές, νομίζω ότι είναι καθήκον κάθε άξιου πολιτικού ηγέτη, όταν βλέπει τους φίλους του να εξαπατώνται, να μην το επιτρέπει. 12

13 Β) ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Να χαρακτηρίσετε τον Κριτία από τις πράξεις και τα λόγια του. Ο Κριτίας είναι η ψυχή του τυραννικού καθεστώτος των τριάκοντα. Διαισθάνεται την αναμενόμενη αθωωτική απόφαση των δικαστών για το Θηραμένη και κρίνει ότι δεν αξίζει να ζει, αν ο αντίπαλος του γλιτώσει. Γι αυτό και επιζητεί με κάθε μέσο την καταδίκη του. Εκβιάζει τη βούληση των δικαστών και δεν τους αφήνει να εκφραστούν ελεύθερα, αφού έμμεσα τους απειλεί με την παρουσία των ροπαλοφόρων μπροστά από τα κιγκλιδώματα της βουλής. Γεμάτος εμπάθεια και μίσος για τον αντίπαλό του ενεργεί αυταρχικά και παρουσιάζεται ως προστάτης των δικαστών. Δε σέβεται ούτε ανθρώπινους ούτε τους θεϊκούς νόμους και καταλύει ακόμη και προηγούμενες αποφάσεις του τυραννικού καθεστώτος διαγράφοντας το Θηραμένη από τον κατάλογο των τρισχιλίων. Είναι λοιπόν ένας αδίστακτος ολιγαρχικός. 2. Γιατί η σύλληψη του Θηραμένη μέσα στο δικαστήριο ήταν ανόσια και άδικη; Η σύλληψη του Θηραμένη ήταν ανόσια, γιατί τον απέσπασαν βίαια από το βωμό της Βουλής στον οποίο κατέφυγε, για να γλιτώσει. Έτσι οι τριάκοντα διέπραξαν ύβρη απέναντι στους θεούς. Επίσης ήταν άδικη, γιατί ο Κριτίας εκβίασε τη βούληση των δικαστών με μια σειρά από παράνομες ενέργειές του κατά τη διάρκεια της δίκης. Κορύφωση μάλιστα αυτών ήταν η διαγραφή του Θηραμένη από τον κατάλογο των τρισχιλίων αντίθετα με το νόμο που οι ίδιοι οι τριάκοντα συνέταξαν. Γ) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ἡ βουλή, ἄνδρα, τὰ ἐγχειρίδια, ψήφου: Να κλιθούν στους δυο αριθμούς. ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ἡ βουλή, τῆς βουλῆς, τῇ βουλῇ, τὴν βουλήν, ὦ βουλὴ ὁ ἀνήρ, τοῦ ἀνδρός, τῷ ἀνδρί, τὸν ἄνδρα, ὦ ἄνερ τὸ ἐγχειρίδιον, τοῦ ἐγχειριδίου, τῷ ἐγχειριδίῳ, τὸ ἐγχειρίδιον, ὦ ἐγχειρίδιον ἡ ψῆφος, τῆς ψήφου, τῇ ψήφῳ, τὴν ψῆφον, ὦ ψῆφε 13

14 ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ αἱ βουλαί, τῶν βουλῶν, ταῖς βουλαῖς, τὰς βουλάς, ὦ βουλαὶ οἱ ἄνδρες, τῶν ἀνδρῶν, τοῖς ἀνδράσι, τοὺς ἄνδρας, ὦ ἄνδρες τὰ ἐγχειρίδια, τῶν ἐγχειριδίων, τοῖς ἐγχειριδίοις, τὰ ἐγχειρίδια, ὦ ἐγχειρίδια αἱ ψῆφοι, τῶν ψήφων, ταῖς ψήφοις, τὰς ψήφους, ὦ ψῆφοι 2. ἐπαύσατο, ἐκέλευσε, ποιήσω, ἐξαλείφω: Να γίνει χρονική αντικατάσταση στους παραπάνω τύπους. παύεται, ἐπαύετο, παύσεται, ἐπαύσατο, πέπαυται, ἐπέπαυτο κελεύει, ἐκέλευε, κελεύσει, ἐκέλευσε, κεκέλευκε, ἐκεκελεύκει ποιῶ, ἐποίουν, ποιήσω, ἐποίησα, πεποίηκα, ἐπεποιήκειν ἐξαλείφω, ἐξήλειφον, ἐξαλείψω, ἐξήλειψα, ἐξαλήλιφα, (ἐξαληλίφειν). 3. ὁρῶν, ποιήσω: Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση στο β ενικό του Ενεστώτα στη φωνή που κάθε τύπος βρίσκεται. ὁρᾷς, ὁρᾷς, ὁρῷς/ὁρῴης, ὅρα ποιεῖς, ποιῇς, ποιοῖς/ποιοίης, ποίει Δ) ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ταῦτα, διαψηφίσεσθαι, τοῖς τριάκοντα, ἐξαπατώμενους, ἡμῖν, κυρίους, ἅπασιν: Να αναγνωριστούν συντακτικά οι παραπάνω λέξεις. ταῦτα: αντικείμενο στη μετοχή εἰπών διαψηφίσεσθαι: άμεσο αντικείμενο στο ρήμα ἐπιτρέψοι, τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο του απαρεμφάτου τὴν βουλήν (ετεροπροσωπία) τοῖς τριάκοντα: έμμεσο αντικείμενο στις μετοχές προσελθών και διαλεχθείς ἐξαπατωμένους: κατηγορηματική μετοχή που εξαρτάται από το ρηματικό τύπο ὁρῶν, συνημμένη στο αντικείμενο της μετοχής ὁρῶν στο ουσιαστικό φίλους ἡμῖν: έμμεσο αντικείμενο στο απαράμφατο ἐπιτρέψειν κυρίους: κατηγορούμενο στο αριθμητικό επίθετο τοὺς τριάκοντα μέσω του συνδετικού εἶναι 14

15 ἅπασιν: κατηγορηματικός προσδιορισμός ως ομοιόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός στο ἡμῖν 2. Να γίνει πλήρης παρουσίαση των παρακάτω δευτερευουσών προτάσεων: «ὅτι ἀναφεύξοιτο», «ὡς δὲ εἰπών... ἐπαύσατο». ὅτι ἀναφεύξοιτο: δευτερεύουσα ονοματική ειδική πρόταση κρίσεως, εισάγεται με τον ειδικό σύνδεσμο ὅτι, γιατί δηλώνει αντικειμενική κρίση, εξαρτάται από τη μετοχή γνούς, εκφέρεται με ευκτική του πλαγίου λόγου, (για να δηλώσει κάτι αβέβαιο στο παρελθόν, υποκειμενική γνώμη) γιατί έχει ιστορική εξάρτηση (γνούς), και λειτουργεί συντακτικά ως αντικείμενο στη μετοχή γνούς. ὡς δὲ εἰπών... ἐπαύσατο: δευτερεύουσα χρονική επιρρηματική πρόταση, εισάγεται με το χρονικό σύνδεσμο ὡς, εξαρτάται από το ρήμα ηὐτομόλησαν, εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει το πραγματικό και λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρηματικό τύπο ηὐτομόλησαν. Ε) ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Να γράψετε δυο ομόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής απλές η σύνθετες για τις παρακάτω λέξεις: ἐκέλευσε, διαψηφίσεσθαι, ἔχοντας, ὁρῶν. ἐκέλευσε κέλευσμα, κελευστής διαψηφίσεσθαι ψηφοφορία, ψηφοδόχος ἔχοντας παροχή, αντιπαροχή ὁρῶν προσόψιο, περίοπτος. 2. Να βρείτε από ποιους ρηματικούς τύπους του κειμένου παράγονται οι παρακάτω λέξεις: γνῶσις, ἡγήτωρ, διάλογος, ἐξιτήριο, κελευστὴς. γνῶσις γνούς ἡγήτωρ ἡγησάμενος διάλογος διαλεχθείς ἐξιτήριο ἐξῆλθε κελευστής ἐκέλευσε 15

16 ΣΤ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 1. Ποιοι είναι οι γνωστότεροι λογογράφοι της αρχαϊκής εποχής και ποια είναι τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα; Η απάντηση εντοπίζεται στη σελίδα του σχολικού βιβλίου από: «Οι παλαιότεροι λογογράφοι έρευνα και τεκμηρίωση». ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, ΒΙΒΛΙΟ 3, ΚΕΦΑΛΑΙΑ 71 73: ΚΕΙΜΕΝΟ: Δράσαντες δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη καὶ ἥκιστ ἂν δουλωθεῖεν ὑπ Ἀθηναίων, τό τε λοιπὸν μηδετέρους δέχεσθαι ἀλλ ἢ μιᾷ νηὶ ἡσυχάζοντας, τὸ δὲ πλέον πολέμιον ἡγεῖσθαι. Ὡς δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶσαι ἠνάγκασαν τὴν γνώμην. Πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν πεπραγμένων διδάξοντας ὡς ξυνέφερεν καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον πράσσειν, ὅπως μή τις ἐπιστροφὴ γένηται. Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν Κερκυραίων οἱ ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν. Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ μὲν δῆμος ἐς τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύθη, καὶ τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον οἱ δὲ τήν τε ἀγορὰν κατέλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, καὶ τὸν λιμένα τὸν πρὸς αὐτῇ καὶ πρὸς τὴν ἥπειρον. Τῇ δ ὑστεραίᾳ ἠκροβολίσαντό τε ὀλίγα καὶ ἐς τοὺς ἀγροὺς περιέπεμπον ἀμφότεροι, τοὺς δούλους παρακαλοῦντές τε καὶ ἐλευθερίαν ὑπισχνούμενοι καὶ τῷ μὲν δήμῳ τῶν οἰκετῶν τὸ πλῆθος παρεγένετο ξύμμαχον, τοῖς δὲ ἑτέροις ἐκ τῆς ἡπείρου ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Α) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1. Να μεταφραστούν τα παρακάτω τμήματα του κειμένου: α) «δράσαντες... γένηται» και β) και «τῇ δ' ὑστεραίᾳ... ὀκτακόσιοι». 16

17 α) Αφού λοιπόν έκαναν αυτό και κάλεσαν σε συνέλευση τους Κερκυραίους, είπαν ότι αυτά και πάρα πολύ σύμφεραν και δεν επρόκειτο με κανένα τρόπο να υποδουλωθούν από τους Αθηναίους, και στο εξής μένοντας ουδέτεροι να μην δέχονται κανένα από τους δύο εμπόλεμους παρά μόνο αν εμφανιζόταν με ένα πλοίο, μεγαλύτερη όμως παρουσία πλοίων θα τη θεωρούν εχθρική. Και αφού μίλησαν ανάγκασαν (τους Κερκυραίους) να επικυρώσουν τη πρόταση. Στέλνουν αμέσως στην Αθήνα πρέσβεις για να διαφωτίσουν για όσα έχουν γίνει ότι ήταν ωφέλιμα και για να πείσουν αυτούς που είχαν καταφύγει εκεί να μην κάνουν καμία εχθρική ενέργεια, για να μη συμβεί καμιά αντίδραση. β) Την επόμενη έκαναν μερικούς ακροβολισμούς και στα χωράφια έστελναν εδώ και εκεί και οι δυο, προσκαλώντας και τους δούλους και υποσχόμενοι ελευθερία. Και οι περισσότεροι από τους δούλους έφτασαν για να συμμαχήσουν με τους δημοκρατικούς ενώ (πήγαν) με το μέρος των άλλων βοηθητικό σώμα οκτακοσίων μισθοφόρων από την στεριά. Β) ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Σύμφωνα με τους άγραφους νόμους της ασυλίας οι πρέσβεις προστατεύονται. Να σχολιαστεί η εκτόπιση των ολιγαρχικών πρέσβεων από τους Αθηναίους στην Αίγινα. Σύμφωνα με τα αρχαία ελληνικά έθιμα οι πρέσβεις προστατεύονται από τους άγραφους νόμους της ασυλίας. Όμως οι Αθηναίοι παραβιάζουν τους άγραφους αυτούς νόμους της ασυλίας όταν εκτοπίζουν στην Αίγινα τους ολιγαρχικούς πρέσβεις. Έχουν ελαφρυντικό ότι η έννομη τάξη είχε καταλυθεί στην Κέρκυρα. Η συμπεριφορά των ολιγαρχικών πρέσβεων στην Αθήνα είχε καταστρατηγήσει τους κανόνες της φιλοξενίας. Ο Θουκυδίδης δεν κάνει λόγο για την τύχη των ομήρων στην Αίγινα. 2. Να αναλυθούν τα αίτια προσχώρησης των δούλων στο πλευρό των δημοκρατικών. Και οι δύο παρατάξεις υπόσχονται στους δούλους ελευθερία για να αυξήσουν το έμψυχο δυναμικό τους. Οι δούλοι όμως προσχώρησαν στους δημοκρατικούς, γιατί συμπαθούσαν τους δημοκρατικούς της Κέρκυρας, αφού κι αυτοί καταπιέζονταν από τους πλούσιους εμπόρους και γαιοκτήμονες. Ακόμη ένιωθαν ότι τους ένωναν οι ίδιοι δεσμοί, αφού ζούσαν κάτω από τις ίδιες σχεδόν άθλιες συνθήκες, έβλεπαν τις αδικίες των πλουσίων ολιγαρχικών σε βάρος των φτωχών δημοκρατικών και μισούσαν τους 17

18 σκληρούς και πλεονέκτες ολιγαρχικούς. Ακόμη πίστευαν ότι από την εμφύλια αναμέτρηση τελικά θα έβγαιναν νικητές οι δημοκρατικοί και τέλος είχαν εμπιστοσύνη περισσότερη στις υποσχέσεις των δημοκρατικών που μέχρι τότε ήταν καλύτεροι από τους ολιγαρχικούς στο χαρακτήρα. Γ) ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις λέξεις: νηί, τὸ πλέον, βέλτιστα, ἐπικυρῶσαι, διδάξοντας, ἐλθόντων, τριήρους, τῆς πόλεως, αὐτῶν, τῶν οἰκετῶν. νηί: δοτική της συνοδείας στην εννοούμενη μετοχή ἰόντας τὸ πλέον: αντικείμενο στο απαρέμφατο ἡγεῖσθαι βέλτιστα: κατηγορούμενο στο υποκείμενο ταῦτα μέσω του συνδετικού εἴη ἐπικυρῶσαι: τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο ἠνάγκασαν υποκείμενο του απαρεμφάτου οὗτοι (ταυτοπροσωπία) διδάξοντας: επιρρηματική τελική μετοχή, συνημμένη στο αντικείμενο του ρήματος πέμπουσι, στο ουσιαστικό πρέσβεις, λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού στο ρήμα πέμπουσι τριήρους: υποκείμενο στη μετοχή ἐλθούσης τῆς πόλεως: γενική κτητική ως ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός στο ουσιαστικό μετέωρα αὐτῶν: γενική διαιρετική ως ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός στο επίθετο πολλοί τῶν οἰκετῶν: γενική του αντικειμενική (περιεχομένου) ως ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός στο ουσιαστικό τὸ πλῆθος 2. Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις παρακάτω δευτερεύουσες προτάσεις (είδος, εισαγωγή, εξάρτηση, εκφορά, συντακτική χρήση): «ὡς εἶπον», «ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη». ὡς εἶπον: δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση, εισάγεται με το χρονικό σύνδεσμο ὡς, εξαρτάται από το ρήμα ἠνάγκασαν εκφέρεται με οριστική, γιατί εκφράζει κάτι πραγματικό, λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα ἠνάγκασαν. ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη: δευτερεύουσα ονοματική ειδική πρόταση, εισάγεται με τον ειδικό σύνδεσμο ὅτι, γιατί εκφράζει κάτι αντικειμενικό, εξαρτάται από τη μετοχή εἰπών, εκφέρεται με ευκτική του πλαγίου λόγου (για να δηλώσει κάτι αβέβαιο στο παρελθόν) 18

19 γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο, λειτουργεί ως αντικείμενο στη μετοχή εἰπών. Δ) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. νηί, πρέσβεων, ἀκρόπολιν, λιμένα, πλῆθος, ἠπείρου: να γράψετε την αιτιατική ενικού και τη δοτική πληθυντικού των παραπάνω λέξεων. νηί πρέσβεων ἀκρόπολιν λιμένα πλῆθος ἠπείρου ναῦν - ναυσὶ(ν) πρεσβευτήν πρέσβεσι(ν) ἀκρόπολιν - ἀκροπόλεσι(ν) λιμένα λιμέσι(ν) πλῆθος - πλήθεσι ἤπειρον - ἠπείροις 2. τούτῳ, πρέσβεις: να κλιθούν στον άλλο αριθμό οι λέξεις. οὗτοι ὁ πρεσβευτὴς τούτων τοῦ πρεσβευτοῦ τούτοις τῷ πρεσβευτῇ τούτους τὸν πρεσβευτὴν ὦ πρεσβευτὰ 3. ἠνάγκασαν, δουλωθεῖεν: να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση στο β ενικό στο χρόνο που βρίσκεται κάθε τύπος. ΟΡΙΣΤΙΚΗ: ἠνάγκασας ἐδουλώθης ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ: ἀναγκάσῃς δουλωθῇς ΕΥΚΤΙΚΗ: ἀναγκάσαις δουλωθείης ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ: ἀνάγκασον δουλώθητι 4. ξυλλεγείς: να κλιθεί η οριστική και η προστακτική του ίδιου χρόνου. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ξυνελέγην ξυνελέγης ξυλλέγηθι ξυνελέγη ξυλλεγήτω 19

20 ξυνελέγημεν ξυνελέγητε ξυλλέγητε ξυνελέγησαν ξυλλεγέντων/ ξυλλεγήτωσαν 5. βέλτιστα: να γράψετε τα παραθετικά του επιθέτου, όπου αυτό βρίσκεται, και τα παραθετικά του επιρρήματος. Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός ἀγαθὰ βελτίονα/βελτίω βέλτιστα εὖ βέλτιον βέλτιστα Ε) ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Να γράψετε από δυο ομόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής (όχι ρήματα) για καθεμία από τις λέξεις: ἐλθόντων, παρακαλοῦντες, ἀφικομένης, εἶπον, εἶχον. ἐλθόντων έλευση - προσέλευση παρακαλοῦντες κάλεσμα - πρόσκληση ἀφικομένης άφιξη - ικέτης εἶπον επίλογος, λεξικό εἶχον αποχή - αντιπαροχή ΣΤ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 1. Ποιες είναι οι βασικές αρχές για την εξακρίβωση της αλήθειας στις οποίες στηρίζεται ο Θουκυδίδης; Η απάντηση εντοπίζεται στη σελίδα 24 του σχολικού βιβλίου «Ο Θουκυδίδης είχε πλήρη )». ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, ΒΙΒΛΙΟ 3, ΚΕΦΑΛΑΙΑ 76 78: ΚΕΙΜΕΝΟ: Τῆς δὲ στάσεως ἐν τούτῳ οὔσης τετάρτῃ ἢ πέμπτῃ ἡμέρᾳ μετὰ τὴν τῶν ἀνδρῶν ἐς τὴν νῆσον διακομιδὴν αἱ ἐκ τῆς Κυλλήνης Πελοποννησίων νῆες, μετὰ τὸν ἐκ τῆς Ἰωνίας πλοῦν ἔφορμοι οὖσαι, παραγίγνονται τρεῖς 20

21 καὶ πεντήκοντα ἦρχε δὲ αὐτῶν Ἀλκίδας, ὅσπερ καὶ πρότερον, καὶ Βρασίδας αὐτῷ ξύμβουλος ἐπέπλει. Ὁρμισάμενοι δὲ ἐς Σύβοτα λιμένα τῆς ἠπείρου ἅμα ἕῳ ἐπέπλεον τῇ Κερκύρᾳ. Οἱ δὲ πολλῷ θορύβῳ καὶ πεφοβημένοι τὰ τ ἐν τῇ πόλει καὶ τὸν ἐπίπλουν παρεσκευάζοντό τε ἅμα ἑξήκοντα ναῦς καὶ τὰς αἰεὶ πληρουμένας ἐξέπεμπον πρὸς τοὺς ἐναντίους, παραινούντων Ἀθηναίων σφᾶς τε ἐᾶσαι πρῶτον ἐκπλεῦσαι καὶ ὕστερον πάσαις ἅμα ἐκείνους ἐπιγενέσθαι. Ὡς δὲ αὐτοῖς πρὸς τοῖς πολεμίοις ἦσαν σποράδες αἱ νῆες, δύο μὲν εὐθὺς ηὐτομόλησαν, ἐν ἐτέραις δὲ ἀλλήλοις οἱ ἐμπλέοντες ἐμάχοντο, ἦν δὲ οὐδεὶς κόσμος τῶν ποιουμένων. Ἰδόντες δὲ οἱ Πελοποννήσιοι τὴν ταραχὴν εἴκοσι μὲν ναυσὶ πρὸς τοὺς Κερκυραίους ἐτάξαντο, ταῖς δὲ λοιπαῖς πρὸς τὰς δώδεκα ναῦς τῶν Ἀθηναίων, ὧν ἦσαν αἱ δύο Σαλαμινία καὶ Πάραλος. Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι κακῶς τε καὶ κατ ὀλίγας προσπίπτοντες ἐταλαιπώρουν τὸ καθ αὑτοὺς οἱ δ Ἀθηναῖοι φοβούμενοι τὸ πλῆθος καὶ τὴν περικύκλωσιν ἁθρόαις μὲν οὐ προσέπιπτον οὐδὲ κατὰ μέσον ταῖς ἐφ ἑαυτοὺς τεταγμέναι, προσβαλόντες δὲ κατὰ κέρας καταδύουσι μίαν ναῦν. Καὶ μετὰ ταῦτα κύκλον ταξαμένων αὐτῶν περιέπλεον καὶ ἐπειρῶντο θορυβεῖν. Γνόντες δὲ οἱ πρὸς τοῖς Κερκυραίοις καὶ δείσαντες μὴ ὅπερ ἐν Ναυπάκτῳ γένοιτο, ἐπιβοηθοῦσι, καὶ γενόμεναι ἁθρόαι αἱ νῆες ἅμα τὸν ἐπίπλουν τοῖς Ἀθηναίοις ἐποιοῦντο. Οἱ δ ὑπεχώρουν ἤδη πρύμναν κρουόμενοι καὶ ἅμα τὰς τῶν Κερκυραίων ἐβούλοντο προκαταφυγεῖν ὅτι μάλιστα, ἑαυτῶν σχολῇ τε ὑποχωρούντων καὶ πρὸς σφᾶς τεταγμένων τῶν ἐναντίων. Ἡ μὲν οὖν ναυμαχία τοιαύτη γενομένη ἐτελεύτα ἐς ἡλίου δύσιν. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Α) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1. Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα: α) «Τῆς δὲ στάσεως ἐπέπλεον τῇ Κερκύρᾳ», και β) «Γνόντες δὲ ἐς ἡλίου δύσιν». α) Ενώ λοιπόν η αναταραχή ήταν σε αυτό το σημείο, την τέταρτη ή πέμπτη μέρα μετά από τη μεταφορά των ανδρών στο νησί έφτασαν τα πλοία των Πελοποννησίων από την Κυλλήνη πενήντα τρία (στον αριθμό), που ήταν αγκυροβολημένα μετά τη επιστροφή τους από την Ιωνία. Και ο Αλκίδας ήταν αρχηγός και πρωτύτερα, και ο Βρασίδας επέβαινε ως σύμβουλός του. Και αφού αγκυροβόλησαν στα Σύβοτα, λιμάνι της ηπειρωτικής χώρας μόλις άρχιζε να ξημερώνει έπλεαν εναντίον της Κέρκυρας. β) Και επειδή το κατάλαβαν αυτοί που αντιμετώπιζαν τους Κερκυραίους 21

22 και επειδή φοβήθηκαν μήπως γίνει αυτό ακριβώς που έγινε στη Ναύπακτο, σπεύδουν να βοηθήσουν, και αφού συγκεντρώθηκαν όλα μαζί τα πλοία έκαναν συγχρόνως την επίθεση εναντίον των Αθηναίων. Τότε οι Αθηναίοι άρχισαν πια να υποχωρούν κωπηλατώντας προς τα πίσω και ταυτόχρονα ήθελαν να προλάβουν να καταφύγουν στο λιμάνι όσο το δυνατό γρηγορότερα τα κερκυραϊκά πλοία, κι όταν αυτοί υποχωρούσαν αργά κι όταν οι εχθροί είχαν ταχθεί εναντίον τους. Η ναυμαχία λοιπόν αφού εξελίχθηκε έτσι τελείωσε με τη δύση του ηλίου. Β) ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Ποια τα λάθη τακτικής των δημοκρατικών Κερκυραίων; Οι δημοκρατικοί Κερκυραίοι απέρριψαν τα σχέδιο επίθεσης των Αθηναίων, επάνδρωσαν τα πλοία τους και με ολιγαρχικούς Κερκυραίους. Έτσι δύο κερκυραϊκά πλοία, που ήταν επανδρωμένα ίσως από ολιγαρχικούς Κερκυραίους λιποτάκτησαν. Επίσης, έστελναν εναντίον των Πελοποννησίων μέσα στην ταραχή και τη σύγχυσή τους κάθε φορά όσα πλοία ετοίμαζαν και έριξαν στον αγώνα κατά του εχθρού μόνο εξήντα πλοία, ενώ διέθεταν εκατό δέκα. Βέβαια και τα εξήντα πλοία τους ήταν αρκετά, γιατί οι Πελοποννήσιοι διέθεταν μόνο πενήντα τρία. Αλλά οι Κερκυραίοι δεν έστειλαν όλα μαζί τα εξήντα πλοία τους, αλλά μόνο όσα ετοίμαζαν. Αυτό δείχνει ότι οι Κερκυραίοι δεν μπορούσαν να επανδρώσουν και να κινητοποιήσουν το σύνολο της ναυτικής τους δύναμης. 2. Πως χαρακτηρίζετε το Νικόστρατο, με βάση το κεφάλαιο 78 του τρίτου βιβλίου του Θουκυδίδη;. Ο Νικόστρατος στο κεφάλαιο 78 του Γ' βιβλίου του Θουκυδίδη απόδεικνύεται ικανός στρατηγός γιατί υπολόγισε σωστά τον ανώτερο αριθμό των πλοίων του εχθρού. Παράλληλα έδειξε σύνεση, αφού απέφυγε την ε- πίθεση του εχθρού με όλα τα πλοία του και θάρρος και αυτοπεποίθηση, αφού τόλμησε να χτυπήσει μια πτέρυγα του εχθρού, βυθίζοντας ένα εχθρικό πλοίο. Ακόμη φανέρωσε την εξαιρετική του πείρα στη ναυτική τέχνη, επαναλαμβάνοντας το εγχείρημα του Φορμίωνα και τέλος παρουσιάζεται φιλάνθρωπος και έξυπνος δίνοντας την ευκαιρία να καταφύγουν στο λιμάνι τους χωρίς να καταδιώκονται από τα είκοσι εχθρικά πλοία. 22

23 Γ) ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις λέξεις του κειμένου: ἐκπλεῦσαι, τὰς πληρουμένας, αὐτοῖς, τῶν ποιουμένων, τὴν ταραχήν, προσβάλοντες, θορυβεῖν, τὸν ἐπίπλουν, σχολῇ, γενομένη. ἐκπλεῦσαι: τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο ρήμα ἐᾶσαι, υποκείμενό του η αντωνυμία σφᾶς (ταυτοπροσωπία) τὰς πληρουμένας: επιθετική μετοχή, ως επιθετικός προοσδιορισμός στο ουσιαστικό ναῦς αὐτοῖς: δοτική προσωπική κτητική στο ρήμα ἦσαν τῶν ποιουμένων: επιθετική μετοχή, ως γενική κτητική ως ετρόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός στο ουσιαστικό κόσμος τὴν ταραχὴν: αντικείμενο της μετοχής ἰδόντες προσβάλοντες: επιρρηματική χρονική μετοχή με υποκείμενο το ουσιαστικό Ἀθηναῖοι, συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος καταδύουσι, λειτουργεί συντακτικά ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα καταδύουσι θορυβεῖν: τελικό απαρέμφατο αντικείμενο στο ρήμα ἐπειρῶντο, υποκείμενό του Ἀθηναῖοι, ταυτοπροσωπία τὸν ἐπίπλουν: αντικείμενο στο ρήμα ἐποιοῦντο σχολῇ: δοτική του τρόπου, ως επιρρηματικός προσδιορισμός, προσδιορίζει τη μετοχή ὑποχωρούντων γενομένη: επιρρηματική χρονική μετοχή με υποκείμενο ναυμαχία, συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος ἐτελεύτα, λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα ἐτελεύτα 2. Να χαρακτηρίσετε (είδος, εισαγωγή, εξάρτηση, εκφορά, συντακτική χρήση) τις δευτερεύουσες προτάσεις του αποσπάσματος: «μὴ γένοιτο» και «Ὡς δὲ αὐτοῖς... σποράδες αἱ νῆες». μὴ γένοιτο: δευτερεύουσα ονοματική ενδοιαστική πρόταση επιθυμίας, εισάγεται με το ενδοιαστικό σύνδεσμος μή επειδή υπάρχει φόβος μήπως γίνει κάτι ανεπιθύμητο, εξαρτάται από τη μετοχή δείσαντες, εκφέρεται με ευκτική του πλαγίου λόγου (για να δηλώσει κάτι αβέβαιο στο παρελθόν, υποκειμενική γνώμη) γιατί έχει ιστορική εξάρτηση (δείσαντες), λειτουργεί συντακτικά ως αντικείμενο στη μετοχή δείσαντες. ὡς δὲ αὐτοῖς... αἱ νῆες: δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση, εισάγεται με το χρονικό σύνδεσμο ὡς, εξαρτάται από το ρήμα ηὐτομόλησαν εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει το πραγ- 23

24 ματικό και λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρηματικό τύπο ηὐτομόλησαν. Δ) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. στάσεως, ἀνδρῶν, λιμένα, ὅσπερ, πλοῦν: να γράψετε την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό. στάσεως στάσεων, ἀνδρῶν ἀνδρός, λιμένα λιμένας, ὅσπερ οἵπερ, πλοῦν πλοῦς 2. ὅσπερ: να κλιθεί το ουδέτερο της αντωνυμίας και στους δυο αριθμούς. Ενικός Αριθμός Πληθυντικός Αριθμός ὅπερ ἅπερ οὗπερ ὧνπερ ᾧπερ οἷσπερ ὅπερ ἅπερ ὀλίγας: να γραφούν τα παραθετικά του επιθέτου στο ίδιο γένος, αριθμό και πτώση και να κλιθεί ο συγκριτικός βαθμός του ουδετέρου στον πληθυντικό αριθμό. Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός ὀλίγας μείονας/μείους ὀλιγίστας Πληθυντικός αριθμός τὰ μείονα/μείω τῶν μειόνων τοῖς μείοσι(ν) τὰ μείονα/μείω (ὦ) μείονα/μείω 4. ἐᾶσαι, προκαταφυγεῖν: να γίνει χρονική αντικατάσταση όπου βρίσκονται οι τύποι. Ενεστώτας: ἐᾶν, προκαταφεύγειν 24

25 Μέλλοντας: ἐάσειν, προκαταφεύξεσθαι, προκαταφευξεῖσθαι Αόριστος: ἐᾶσαι, προκαταφυγεῖν Παρακείμενος: εἰακέναι, προκαταπεφευγέναι 5. ἐμάχοντο: να κλιθεί η οριστική του μέλλοντα του ρήματος. Μέλλοντας μαχοῦμαι/μαχέσομαι/μαχήσομαι μαχεῖ/μαχῇ/μαχέσει/μαχέσῃ/μαχήσει/μαχήσῃ μαχεῖται/μαχέσεται/μαχήσεται μαχούμεθα/μαχεσόμεθα/μαχησόμεθα μαχεῖσθε/μαχέσεσθε/μαχήσεσθε μαχοῦνται/μαχέσονται/μαχήσονται 6. περιέπλεον: να γίνει χρονική αντικατάσταση και να κλιθεί η οριστική αορίστου του ρήματος στην ίδια φωνή. Ενεστώτας: Παρατατικός: Μέλλοντας: Αόριστος: Παρακείμενος: Υπερσυντέλικος: περιπλέουσι περιέπλεον περιπλεύσονται/περιπλευσοῦνται περιέπλευσαν περιπεπλεύκασι περιεπεπλεύκεσαν Οριστική Αορίστου περιέπλευσα περιέπλευσας περιέπλευσε περιεπλεύσαμεν περιεπλεύσατε περιέπλευσαν Ε) ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Να γράψετε τρεις ομόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής απλές η σύνθετες για τις παρακάτω λέξεις: προσβαλόντες, προκαταφυγεῖν, γενόμεναι, ἦσαν, γνόντες. προσβαλόντες: προκαταφυγεῖν: βολή, βλήμα, προσβολή φυγάς, φυγή, διαφυγή 25

26 γενόμεναι: ἦσαν: γνόντες: απόγονος, πρόγονος, γέννηση ουσία, απουσία, παρών γνώση, διάγνωση, επίγνωση ΣΤ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 1. Τι γνωρίζετε για τις δημηγορίες και ποιος είναι ο ρόλος τους στο έργο του Θουκυδίδη; Η απάντηση εντοπίζεται στη σελίδα του σχολικού βιβλίου από: «Για τους λόγους καταγωγής τους». 26

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ (ΘΟΥΚΥ Ι ΗΣ, ΒΙΒΛΙΟ 3, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 71, 72, 73, 74[1])

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ (ΘΟΥΚΥ Ι ΗΣ, ΒΙΒΛΙΟ 3, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 71, 72, 73, 74[1]) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΣΠΕΡΙ ΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ.: 210 9514517) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.: 210 9355996) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ «ΘΟΥΚΥ Ι ΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ» ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 242ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω ἡμεῖς θανατοῦμεν. Μονάδες 30

ΘΕΜΑ 242ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω ἡμεῖς θανατοῦμεν. Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 242ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω ἡμεῖς θανατοῦμεν. 2. Πώς δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του Ξενοφώντα ως «ρεπόρτερ» και πώς αποτυπώνεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 1,1,27-28 Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ἠγγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς οἴκοθεν ὅτι φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δήμου. Συγκαλέσαντες οὖν τοὺς ἑαυτῶν στρατιώτας Ἑρμοκράτους

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με τη θεματογραφία αυτή προσπαθεί να κάνει μια νέα προσέγγιση στην εξοικείωση του μαθήματος της θεματογραφίας των Αρχαίων Ελληνικών. Τα κείμενα είναι επιλεγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους.

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους. 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση του Συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε πίνακες που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2000. Η επανέκδοσή του κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21.

ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21. ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21. 2. Να αναφέρετε τα Διδακτικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας. 3. α) ἀποκρίνομαι, αὐτοκράτωρ, καθαιρῶ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ.

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ. Συντακτικό Υποκείμενο -οτιδήποτε έχει άρθρο -εμπρόθετος προσδιορισμός(ἀμφί+αιτ.=ποσό κατά προσέγγιση) -Υποκ.απαρεμφάτου(ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία) -Υποκ.μετοχής=ίδια πτώση,γένος,αριθμό με τη μετοχή (εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ Β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Εισαγωγικό σηµείωµα Το ηλεκτρονικό αυτό βιβλίο «Ελληνικά» του Ξενοφώντος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Θουκυδίδου «Ἱστορίαι»

Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Θουκυδίδου «Ἱστορίαι» ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Θουκυδίδου «Ἱστορίαι» Α ΜΕΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟ 3. 70-75 Επιμέλεια: Ιωάννης Παναγιώτης Αμπελάς, Γεώργιος Θώδης Φιλόλογοι Copyright,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Nα μεταφράσετε το παραπάνω απόσπασμα που σας δίνεται. Ήδη όμως, κύριοι βουλευτές, κατάλαβα ότι κάποιοι δυσαρεστούνται με μένα και γι αυτά, επειδή δηλαδή, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Μετάφραση Γιατί η ηθική αρετή έχει σχέση με τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γιατί κάνουμε τα τιποτένια για την ευχαρίστηση, ενώ απέχουμε από τα όμορφα εξαιτίας της λύπης. Γι αυτό πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Γραμματική: Συμφωνόληκτα 3 Κλήση αφωνόληκτων 4-6 Κλίση ημιφωνόληκτων 7-15 Ασκήσεις 16-23 Εργασία για το σπίτι 24 Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Αρχαία Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α1. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί η ηθική σχετίζεται με την ευχαρίστηση και τη δυσαρέσκεια, αφού εξαιτίας της ευχαρίστησης κάνουμε τα ευτελή πράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν.

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφῶντος, Ἱέρων, 5, 1-2

Ξενοφῶντος, Ἱέρων, 5, 1-2 Ξενοφῶντος, Ἱέρων, 5, 1-2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το έργο «Ἱέρων», το οποίο είναι ένας διάλογος ανάμεσα στον ποιητή Σιμωνίδη και τον τύραννο των Συρακουσών Ιέρωνα, πραγματεύεται το θέμα της τυραννίδας. Στην απορία του

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1, 1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1, 1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4.

ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4. ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: ὥστ' ἐκείνης τῆς νυκτὸς παρασκευάζειν τὴν πόλιν. 2. Τι γνωρίζετε για τη μόρφωση του Ξενοφώντα και ποιες ιστορικές μορφές άσκησαν επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

accedo spolio, vaco utor, potior

accedo spolio, vaco utor, potior Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Π Ι Ν Α Κ Ε Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ 1. Υποκείµενο Κατηγορούµενο - Αντικείµενο 3 2. Προσδιορισµοί 7 3. Χρήση των πτώσεων (Ονοµαστική - Γενική οτική Αιτιατική 9 Αφαιρετική)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω Ε- ΝΕ- ΣΤΩ- ΤΑΣ ΠΑ- ΡΑ- ΤΑ- ΤΙ- ΚΟΣ ΜΕΛ- ΛΟ- ΝΤΑΣ ΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙ- ΚΗ ε ιμί ε ι εστί(ν) εσμέν εστέ ε ισί(ν) η/ ην ησθα ην ημεν ησαν εσομαι εσ η/ εσει εσται εσόμεθα εσεσθε εσονται ΥΠΟΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- 1 Αρχαία α Λυκείου: Ξενοφώντος «Ελληνικά» Βιβλίο 2. Κεφάλαιο ΙΙ. 1-4 A µέρος (Κείµενο & Μετάφραση - Νόηµα- σχόλια) 1-4 : Σελίδα σχολικού βιβλίου 63 1-2: H ρύθµιση της κατάστασης από το Λύσανδρο 1 Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 : Β. Ετυμολογία Γ2. Συντακτικό

Ενότητα 2 : Β. Ετυμολογία Γ2. Συντακτικό Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου Ενότητα 2 : Β. Ετυμολογία Γ2. Συντακτικό 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Ετυμολογία: ουσιαστικών από ρήματα Παραγωγή 3-7 Ασκήσεις ετυμολογίας 8-16 Σύνταξη: Οι επιρρηματικοί

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

) ) IV) V) VI) VII)

) ) IV) V)  VI)     VII) Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Θεµατογραφία αυτή προσπαθεί να κάνει µια νέα προσέγγιση στην εξοικείωση του µαθήµατος των Αρχαίων Ελληνικών. Ο Α τόµος περιλαµβάνει µια επιλογή 20 κειµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί εγώ τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις : Διδαγμένο Κείμενο Α1. Μετάφραση Β1. α) στις διανοητικές αρετές β) στις ηθικές αρετές Οι διανοητικές αρετές διδασκαλία πείρα χρόνο

Απαντήσεις : Διδαγμένο Κείμενο Α1. Μετάφραση   Β1. α) στις διανοητικές αρετές β) στις ηθικές αρετές  Οι διανοητικές αρετές διδασκαλία πείρα χρόνο Απαντήσεις : Διδαγμένο Κείμενο Α1. Μετάφραση Οι αρετές λοιπόν δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως, ούτε όμως είναι αντίθετο με τη φύση μας να γεννιούνται μέσα μας, αλλά εμείς έχουμε από τη φύση την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α1. (Μετάφραση) Και αυτά, επειδή η ηθική αρετή συνδέεται με τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα συναισθήματα. δηλαδή η ευχαρίστηση είναι εκείνη για την οποία κάνουμε τις τιποτένιες

Διαβάστε περισσότερα

προσθεῖναι : θέση, θέµα, διαθήκη, καταθέτης -----------

προσθεῖναι : θέση, θέµα, διαθήκη, καταθέτης ----------- ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικοµάχεια Β6, 4-10 Ἐν παντὶ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2013-14

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2013-14 Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2013-14 Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξεις 24/2013 και 32/2013 του.σ.) σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Ας θυμηθούμε τις χρονικές προτάσεις στα νέα ελληνικά:

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Ας θυμηθούμε τις χρονικές προτάσεις στα νέα ελληνικά: ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ας θυμηθούμε τις χρονικές προτάσεις στα νέα ελληνικά: Παραδείγματα Αφού έπλυνε τα χέρια του, έφαγε. Ενώ έτρωγε, μου μιλούσε. Κάτσε, μέχρι να φύγεις. Ποια χρονική βαθμίδα εκφράζουν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Η συγγραφή και η επιμέλεια του βιβλίου πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά ( Γ 1, 1 2 )

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά ( Γ 1, 1 2 ) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά ( Γ 1, 1 2 ) Τῷ περί πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καί τίς ἑκάστη καί ποία τις, σχεδόν πρώτη σκέψις περί πόλεως ἰδεῖν, τί ποτέ ἐστιν ἡ πόλις. Νῦν γάρ ἀμφισβητοῦσιν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 IOYΝIOY 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Επειδή βλέπουμε (ή παρατηρούμε) ότι κάθε πόλη είναι ένα είδος κοινότητας (ή ένα είδος συνύπαρξης) και ότι κάθε κοινότητα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Σειρά: Γενικό Λύκειο, Θεωρητικές Επιστήμες Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία, Γ Λυκείου, Θεωρητική Κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια Β1, 5-8 Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.E. ΠΡΟΟ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.E. ΠΡΟΟ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.E. ΠΡΟΟ ΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΥΣΙΟΥ, ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ 5-8 [ 5] καίτοι οὔτε ἡµᾶς εἰκὸς ἦν εἰς τοιοῦτον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Επειδή βλέπουμε ότι κάθε πόλη-κράτος είναι ένα είδος κοινότητας και ότι κάθε κοινότητα έχει συσταθεί για την επίτευξη κάποιου αγαθού (πράγματι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΝΩΣΤΟ Κείµενο: Πρωταγόρας, ενότητα 6 η, (324A C) Α. Μετάφραση: Να µεταφραστεί το απόσπασµα

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Υ.Α. 139610/Γ2/01-10-2013

Σύµφωνα µε την Υ.Α. 139610/Γ2/01-10-2013 Σύµφωνα µε την Υ.Α. 139610/Γ2/01-10-2013 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α τάξη Γενικού Λυκείου και Α και Β τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου Για τη διδασκαλία του µαθήµατος της Αρχαίας Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πολιτεία 514A 515Α

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πολιτεία 514A 515Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016 Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Εβδομαδιαίο πρόγραμμα (διδακτική ώρα: 50 ) 1. Νεοελληνική Γλώσσα (για όλες τις ομάδες προσανατολισμού)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε τα αποσπάσματα: «οἱ γὰρ νομοθέται < ἀγαθὴ φαύλης» και «Ὁμοίως δὲ καὶ τὰ περὶ τὰς ἐπιθυμίας< μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ) A1. Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Δεν πρέπει όμως να το πούμε μόνο έτσι, ότι δηλαδή (η αρετή) είναι συνήθεια, αλλά και τι είδους συνήθεια (είναι). Πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ- ΚΕΦ. 39 ΘΕΜΑ: Σύγκριση Αθήνας και Σπάρτης στα πολεμικά

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ- ΚΕΦ. 39 ΘΕΜΑ: Σύγκριση Αθήνας και Σπάρτης στα πολεμικά ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ- ΚΕΦ. 39 ΘΕΜΑ: Σύγκριση Αθήνας και Σπάρτης στα πολεμικά Διαφέρομεν δὲ καὶ ταῖς τῶν πολεμικῶν μελέταις τῶν ἐναντίων τοῖσδε Το ρήμα διαφέρομεν φανερώνει ότι η εξέταση των

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλαίο 1. 16-21. έβλαπταν (: λεηλατούσαν) τη χώρα του βασιλιά (της Περσίας) και έπλεαν εναντίον της Χίου και της Εφέσου

Κεφαλαίο 1. 16-21. έβλαπταν (: λεηλατούσαν) τη χώρα του βασιλιά (της Περσίας) και έπλεαν εναντίον της Χίου και της Εφέσου Κεφαλαίο 1. 1621 Οἱ δ' Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Σάμου ὁρμώμενοι τήν βασιλέως κακῶς ἐποίουν, καί ἐπί τήν Χίον καί τήν Ἐφεσον ἐπέπλεον, καί παρεσκευάζοντο πρός ναυμαχίαν, καί στρατηγούς πρός τοῖς ὑπάρχουσι προσείλοντο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ KEIMENO Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret, homo quidam ei occurrit corvum tenens; eum instituerat haec dicere: «Ave, Caesar,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία ΕΡΩΤΗΜΑ 1 ο Θουκυδίδης, Ιστορίαι Ζ,48 («Αλκιβιάδης δε κατοικίζειν») ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ο δε Αλκιβιάδης είπε ή [:ισχυρίστηκε ] ότι οι (Αθηναίοι),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Κυρία ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κύριο ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - 2014 Α1. Επομένως, ούτε εκ φύσεως αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη, 27 Μαΐου 2009, ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας (322a-d)

Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας (322a-d) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 «Οἱ μὲν πολλοὶ ἐπαινοῦσι τὸν προσθέντα Ο Περικλής, όμως, διαφωνεί. τῷ νόμῳ τὸν λόγον τόνδε» Γιατί; 1. «ἐμοὶ δὲ ἀρκοῦν ἂν ἐδόκει εἶναι ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργῳ γενομένων

Διαβάστε περισσότερα

Τι χρειάζεται να έχουμε υπόψη μας, για να αναλύσουμε μια επιρρηματική μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση

Τι χρειάζεται να έχουμε υπόψη μας, για να αναλύσουμε μια επιρρηματική μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση Τι χρειάζεται να έχουμε υπόψη μας, για να αναλύσουμε μια επιρρηματική μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση Για να αναλύσουμε μια επιρρηματική μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση, χρειάζεται να έχουμε υπόψη μας: Το

Διαβάστε περισσότερα

16-18 Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις 1.1. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης)

16-18 Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις 1.1. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 16-18 Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Nα κατανοήσουν οι µαθητές την προσπάθεια του ηµοσθένη να πείσει τους Αθηναίους για τις πραγµατικές προθέσεις των Λακεδαιµονίων. Nα αξιολογήσουν τις προτάσεις των Λακεδαιµόνιων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Πλέομεν οὖν ὅσον τριακοσίους Είχαμε διανύσει λοιπόν, κατά το θαλάσσιο σταδίους ταξίδι μας περίπου τριακόσια στάδια καὶ προσφερόμεθα νήσῳ μικρᾷ και πλησιάζαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 107ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 14-15

ΘΕΜΑ 107ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 14-15 ΘΕΜΑ 107ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 14-15 ΜΑΡΣΤΡΙΑ συνεβούλευον τοῖς ἄλλοις ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἔδωκα δυοῖν ἀνδροῖν τριάκοντα δραχμὰς ἑκατέρῳ οὐχ ὡς πολλὰ κεκτημένος ἀλλ ἵνα παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Προσοχή: Επειδή πολλοί χρήστες πιθανόν να μην έχουν εγκατεστημένη την κατάλληλη γραμματοσειρά για να διαβάσουν Αρχαία Ελληνικά, δίνουμε το κείμενο της εκφώνησης σκαναρισμένο και το υπόλοιπο σε μονοτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια (Β6, 4-8 και 14-16) Λέγω δὲ τοῦ μὲν πράγματος μέσον τὸ ἴσον ἀπέχον ἀφ ἑκατέρου τῶν ἄκρων, ὅπερ ἐστὶν ἓν καὶ τὸ αὐτὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΡΤΥΡΙΑ Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν δοκεῖ δέ μοι ὦ βουλή ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Γιώργος Θώδης, φιλόλογος

Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Γιώργος Θώδης, φιλόλογος 1 Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Γιώργος Θώδης, φιλόλογος 2 3 Α ρ χ α ί ο ι Έ λ λ η ν ε ς Ι σ τ ο ρ ι ο γ ρ ά φ ο ι 1. Εισαγωγικά στην αρχαία ελληνική ιστοριογραφία 1. Ποιο είναι το έργο της ιστοριογραφίας;

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κείμενο διδαγμένο από το πρωτότυπο ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 17-19 Ὁρᾶτε δὲ κἀκεῖν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅτι πολλοὺς ὑμεῖς πολέμους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 008-009 Σχ. Μονάδα: ο Γενικό Λύκειο ιαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Τάξη Γ Τμήμα: Γ θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Διδάσκουσα Καθηγήτρια: Γιακουμάτου Μαρία-Θηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης.

Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης. Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016 Από 18 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 2015 Διάρκεια προγράμματος: έξι (6) εβδομάδες Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης. συγκεκριμένος σχεδιασμός διδακτέας και εξεταστέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18 2 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18 ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ [ ] Ὑπέρ τίνων οὖν ἐστίν; Πρός μέν τούς δήμους ἤ περί τῶν ἰδίων ἐγκλημάτων, οὐ δυνηθέντων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 81ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 12-13

ΘΕΜΑ 81ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 12-13 ΘΕΜΑ 8ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 2-3. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἔτι δ ὦ βουλή οὐδεὶς κίνδυνον ἡγουμένους 2. Ποια είναι η σημασία της παθοποιίας του ρήτορα (ρητορικά πάθη), κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Αντίστροφα θέματα. Επειδή γνωρίζω ότι εσύ είσαι ενάρετος νέος, σου λέγω ότι δεν πρέπει να συναναστρέφεσαι τους σοφιστές.

Αντίστροφα θέματα. Επειδή γνωρίζω ότι εσύ είσαι ενάρετος νέος, σου λέγω ότι δεν πρέπει να συναναστρέφεσαι τους σοφιστές. 1 Αντίστροφα θέματα Δίνονται τα πιο κάτω κείμενα στα νέα ελληνικά, με σκοπό να αποδοθούν στα αρχαία ελληνικά, αξιοποιώντας το λεξιλόγιο, τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που γνωρίζετε. Α Νέα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΟΥΚΥ Ι ΗΣ IΣΤΟΡΙΑΙ ΒΙΒΛΙΟ Γ - ΚΕΡΚΥΡΑ Ι ΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Ζ - Η ΣΙΚΕΛΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 Εισαγωγικό σηµείωµα Το ηλεκτρονικό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1 Επειδή βλέπουμε ότι κάθε πόλη είναι ένα είδος κοινότητας και ότι κάθε κοινότητα έχει συγκροτηθεί για κάποιο αγαθό, (πράγματι όλοι κάνουν τα πάντα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις)

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις) ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις) απαρέμφατο μετοχή 1. ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ α. έναρθρο (μεταφράζεται ως τελικό, ως ειδικό ή ως ουσιαστικό ) υποκείμενο αντικείμενο προσδιορισμός (του κατά τι γεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1.Μετάφραση ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Β1: Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και φράσεις:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Β1: Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και φράσεις: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f.gr Οι απόψεις της ΠΕΦ για τα θέματα εξετάσεων στο μάθημα των Λατινικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, 25 ΜΑΪΟΥ 2015

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, 25 ΜΑΪΟΥ 2015 Α. Έτσι λοιπόν εφοδιασμένοι οι άνθρωποι αρχικά κατοικούσαν σκόρπια, ενώ δεν υπήρχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) ΚΕΙΜΕΝΟ: Α) Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν

Διαβάστε περισσότερα

«Η αποφασιστικότητα του ρήτορα να λέγει την αλήθεια και η πρόταση ειρήνης που διατυπώνει»

«Η αποφασιστικότητα του ρήτορα να λέγει την αλήθεια και η πρόταση ειρήνης που διατυπώνει» 14-16 «Η αποφασιστικότητα του ρήτορα να λέγει την αλήθεια και η πρόταση ειρήνης που διατυπώνει» Επισηµάνσεις Στην αρχή του λόγου του ο Ισοκράτης ως ρήτορας επισηµαίνει τη σπουδαιότητα που έχουν για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ανδοκίδου Περί των µυστηρίων 7 Ἒτι δέ καί τόδε ἐνθυµητέον, ὅτι πολλοί ἢδη πολλά καί δεινά κατηγορήσαντες παραχρῆµα ἐξελέγχθησαν ψευδόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 η : Σο υποκείμενο

Ενότητα 1 η : Σο υποκείμενο Ενότητα 1 η : Σο υποκείμενο ΟΡΙΜΟ: Τποκείμενο είναι ο όρος της πρότασης που εκφράζει το πρόσωπο ή το πράγμα το οποίο κάνει ή υφίσταται ό,τι δηλώνει το ρήμα. Είναι εκείνο για το οποίο γίνεται λόγος στην

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

AΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 12 Ιουνίου 2015 AΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Απαντήσεις Θεμάτων Επαναληπτικών Πανελληνίων Εξετάσεων Γενικών Λυκείων Α1. Ακόμη, το να κάνει κανείς λάθος μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους (γιατί το κακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνα Πολιτεία (519D-520A) Ἒπειτ, ἒφη, ἀδικήσομεν αὐτούς, καί ποιήσομεν χεῖρον ζῆν, δυνατόν αὐτοῖς ὂν ἂμεινον; Ἐπελάθου, ἦν δ ἐγώ, πάλιν, ὦ

Διαβάστε περισσότερα

) ) IV) V) VI) VII)

) ) IV) V)  VI)     VII) Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Θεµατογραφία αυτή προσπαθεί να κάνει µια νέα προσέγγιση στην εξοικείωση του µαθήµατος των Αρχαίων Ελληνικών. Ο Β τόµος περιλαµβάνει µια επιλογή 20 κειµένων

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο Δ. Σ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΣΤ ΤΑΞΗ 26-04- 2013

5 Ο Δ. Σ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΣΤ ΤΑΞΗ 26-04- 2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΓΛΩΣΣΑ 1. Στις παρακάτω προτάσεις να υπογραμμίσεις το αντικείμενο και να γράψεις μέσα στις παρενθέσεις σε ποια πτώση βρίσκεται, σε ποιον αριθμό και ποιο γένος Ο Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

Φιλολογική Επιμέλεια : Σεβαστή Ε. Δριμαροπούλου ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ. Ξενοφώντας Θουκυδίδης

Φιλολογική Επιμέλεια : Σεβαστή Ε. Δριμαροπούλου ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ. Ξενοφώντας Θουκυδίδης Φιλολογική Επιμέλεια : Σεβαστή Ε. Δριμαροπούλου ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ Ξενοφώντας Θουκυδίδης 1 Σεβαστή Ε. Δριμαροπούλου ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ : 16-32 ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 16-21 Και οι Αθηναίοι εξορμώντας

Διαβάστε περισσότερα

www.ekpedefsitheoritiko.gr ekpedefsi.theoritiko@yahoo.com

www.ekpedefsitheoritiko.gr ekpedefsi.theoritiko@yahoo.com ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ: ΒΕΒΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΣΙΧΛΙΜΙΡΗ ΣΤΑΣΙΝΗ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΒΑΣΩ, ΘΕΟΧΑΡΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, ΚΟΛΙΑΛΗΣ ΘΑΝΟΣ, ΜΑΤΖΟΡΑΚΗ ΣΠΑΡΤΗ,

Διαβάστε περισσότερα

«Ρήματα της αρχαίας ελληνικής που συντάσσονται με γενική»

«Ρήματα της αρχαίας ελληνικής που συντάσσονται με γενική» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Ρήματα της αρχαίας ελληνικής που συντάσσονται με γενική» Παξιμαδάκη Ειρήνη Φιλόλογος, ΓΕΛ Κάτω Μηλιάς Πιερίας eirinipax@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

για ξένους υ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463

για ξένους υ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463 για ξένους υ πέδο ι π ε υ ο σ μέ θειας ά μ ο ν η λ ελ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463 1980_011KP_COVERBAZTELIKO.indd 1 09/09/2011 1:17 μ.μ. Περιεχόμενα Πρόλογος σ. 11 Εισαγωγή σ. 13 Kοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Ισοκράτους: «Περί Ειρήνης» (Παράγραφοι 15 16)

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Ισοκράτους: «Περί Ειρήνης» (Παράγραφοι 15 16) Α Ρ Χ Α Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Â ËÕÊÅÉÏÕ 1 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Ισοκράτους: «Περί Ειρήνης» (Παράγραφοι 15 16) ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Ὅμως δέ καί τούτων ὑπαρχόντων οὐκ ἄν ἀποσταίην ὧν διενοήθην,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ www.orion.edu.gr Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διαβάστε περισσότερα

Α1. ΕΝΟΤΗΤΑ 11 ΚΕΙΜΕΝΟ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)

Α1. ΕΝΟΤΗΤΑ 11 ΚΕΙΜΕΝΟ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. ΕΝΟΤΗΤΑ 11 ΚΕΙΜΕΝΟ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) Επειδή βλέπουμε ότι κάθε πόλη είναι μια κοινότητα και κάθε κοινότητα έχει συσταθεί για χάρη κάποιου αγαθού (γιατί όλοι κάνουν τα πάντα γι αυτό που

Διαβάστε περισσότερα