1 διδακτική περίοδος 1 παράγραφος 3 διδακτικές μονάδες:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 διδακτική περίοδος 1 παράγραφος 3 διδακτικές μονάδες:"

Transcript

1 Α Λυκείου Αρχαία ελληνικά Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 2, 4, 20 1 διδακτική περίοδος 1 παράγραφος 3 διδακτικές μονάδες: - δεκάλεπτες - ημιαυτόνομες

2 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο Επίπεδο Αρχαία Ελληνικά: Ξενοφώντος Ελληνικά, 2, 4, 20 Ο λόγος του Κλεόκριτου (α μέρος) Α Λυκείου Ταυτότητα Στόχος Περιγραφή α) Γνώσεις για τον κόσμο: Συνεκτικοί δεσμοί β) Γραμματισμοί: Επίκληση στο συναίσθημα / Τα μέσα γ) Γνώσεις για τη γλώσσα: Παρακείμενος Διδασκαλία μικρο-ενότητας (1 παράγραφος, 1 διδακτική περίοδος) Διδασκαλία δομημένη σε τρεις διδακτικές μονάδες: - δεκάλεπτες - ημιαυτόνομες Σχεδιασμός Διδασκαλία Πηγές και πόροι Αξιολόγηση Προτεινόμενο ή υλοποιημένο Λογισμικό Λέξεις κλειδιά Δημιουργοί Υλοποιημένο OneNote, Power point, Smart board, CMS, Ψηφιοποιημένα βιβλία, Internet Συνεκτικοί δεσμοί, Τρόποι πειθούς, Χρόνοι του ρήματος Ιωάννα Τσιλιγιάννη Αρχεία

3 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Αρχική ιδέα Σχέση με αναλυτικό πρόγραμμα 1. Ενότητα του σχολικού βιβλίου Αρχαίων Α Λυκείου 2. Ενότητες των σχολικών βιβλίων Έκθεσης-Έκφρασης 3. Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Ταυτότητα Σχεδιασμός Παράδοση ή επανάληψη Παράδοση Διδασκαλία Διαθεματικό πλαίσιο Αρχαία Ελληνικά και Έκθεση-Έκφραση Πηγές και πόροι Τεχνολογικό πλαίσιο ΤΠΕ Αξιολόγηση Προαπαιτούμενες γνώσεις Δεξιότητες Δεξιότητες 1 ου, 2 ου, 3 ου και 4 ου επιπέδου (κατανόηση / παραγωγή λόγου) Αρχεία

4 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Χρόνος 1 διδακτική περίοδος Τόπος Διάταξη Τάξη Σε ομάδες Ταυτότητα Σχεδιασμός Διαχείριση χρόνου Τρία δεκάλεπτα Διδασκαλία Χρήση υλικού Πηγές και πόροι Μεθοδολογική προσέγγιση 1. Παραδοσιακή, μετωπική διδασκαλία 2. Εργασία σε ομάδες 3. Ατομική εργασία α) με χαρτί και μολύβι β) με υπολογιστή Αξιολόγηση Θεωρητική προσέγγιση Αρχεία Αρχεία Υλοποίησης Σεναρίου (εισαγωγικής δραστηριότητας, ανάλυσης, εφαρμογής) Αρχείο Οδηγιών Υλοποίησης

5 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Βιβλία Έκθεση-Έκφραση, τεύχη Α, Β, Γ Αρχαία Ελληνικά Α Λυκείου Ταυτότητα Περιοδικά Διαδίκτυο Χρήση βιβλιοθήκης CMS / Ψηφιοποιημένα βιβλία Πύλη για την ελληνική γλώσσα Perseus Τράπεζα της Ελλάδος Εφημερίδα Καθημερινή Σχεδιασμός Διδασκαλία Πηγές και πόροι Αξιολόγηση Αναφορά σε άλλα σενάρια Αρχαία Ελληνικά Α Λυκείου Ξενοφώντος Ελληνικά 2, 3, Η δίκη του Θηραμένη Αρχεία

6 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Τρόπος αξιολόγησης Δείκτες απόδοσης Στάδια αξιολόγησης Δεξιότητες που αξιολογήθηκαν Ταυτότητα Σχεδιασμός Διδασκαλία Πηγές και πόροι Αξιολόγηση Αρχεία

7 Α Λυκείου Αρχαία ελληνικά Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 2, 4, 20 1 διδακτική περίοδος 1 παράγραφος 3 διδακτικές μονάδες: - δεκάλεπτες - ημιαυτόνομες

8 Α Λυκείου Αρχαία ελληνικά Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 2, 4, 20 1 διδακτική περίοδος 1 παράγραφος 3 διδακτικές μονάδες: Γνώσεις για τον κόσμο/αξίες/στάσεις: Συνεκτικοί δεσμοί Γραμματισμοί: Επίκληση στο συναίσθημα/τα μέσα Γνώσεις για τη γλώσσα: Παρακείμενος

9 Πιθανή προετοιμασία των μαθητών: CMS/Νεοελληνική γλώσσα/γλώσσα και λόγος/ Τρόποι Πειθούς/Επίκληση στο συναίσθημα

10 Α Λυκείου Αρχαία ελληνικά Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 2, 4, 20 [2.4.20] Κλεόκριτος δὲ ὁ τῶν μυστῶν κῆρυξ, μάλ εὔφωνος ὤν, κατασιωπησάμενος ἔλεξεν Ἄνδρες πολῖται, τί ἡμᾶς ἐξελαύνετε; τί ἀποκτεῖναι βούλεσθε; ἡμεῖς γὰρ ὑμᾶς κακὸν μὲν οὐδὲν πώποτε ἐποιήσαμεν, μετεσχήκαμεν δὲ ὑμῖν καὶ ἱερῶν τῶν σεμνοτάτων καὶ θυσιῶν καὶ ἑορτῶν τῶν καλλίστων, καὶ συγχορευταὶ καὶ συμφοιτηταὶ γεγενήμεθα καὶ συστρατιῶται, καὶ πολλὰ μεθ ὑμῶν κεκινδυνεύκαμεν καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὑπὲρ τῆς κοινῆς ἀμφοτέρων ἡμῶν σωτηρίας τε καὶ ἐλευθερίας.

11 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 20 Πρώτη δεκάλεπτη μονάδα Γνώσεις για τον κόσμο: Συνεκτικοί δεσμοί Α. Η συγκρότηση κοινωνικών ομάδων Ομάδες Φύλλο εργασίας: 1, 3, 5 - Ποιες κοινωνικές ομάδες γνωρίζετε; - Σε ποια είδη κατατάσσονται; - Για ποιο λόγο οι άνθρωποι εντάσσονται σε κοινωνικές ομάδες; Τρόπος εργασίας / εργαλεία / πηγές: - Συζήτηση στην ομάδα - Link: Πύλη/ /Αριστοτέλης/Πολιτικά/1253a Παρουσίαση / συζήτηση στην τάξη

12 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 20 Πρώτη δεκάλεπτη μονάδα Γνώσεις για τον κόσμο: Συνεκτικοί δεσμοί Β. Η δημιουργία συνεκτικών κοινωνικών δεσμών Ομάδες Φύλλο εργασίας: 2, 4, 6 - Τι σημαίνει συνεκτικός; - Με ποιον τρόπο ενισχύονται οι συνεκτικοί κοινωνικοί δεσμοί; Τρόπος εργασίας / εργαλεία / πηγές: - Link: Πύλη / Λεξικό της κοινής νεοελληνικής - Συζήτηση στην ομάδα: εντοπισμός απαντήσεων στο κείμενο - Παρουσίαση / συζήτηση στην τάξη: πρόσθετοι παράγοντες ενίσχυσης

13 Πρώτη δεκάλεπτη μονάδα Γνώσεις για τον κόσμο: Συνεκτικοί δεσμοί Γ. Ασκήσεις / Παραγωγή λόγου / Αξιολόγηση Παραδειγματικά (1): Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 20 Παραγωγή λόγου: Η σημασία των σχολικών εορτών Παραδειγματικά (2): - Εντοπισμός λέξεων που δηλώνουν συνεκτικούς κοινωνικούς δεσμούς. - Σχηματισμός φράσεων

14 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 20 Δεύτερη δεκάλεπτη μονάδα Γραμματισμοί: Επίκληση στο συναίσθημα / Τα μέσα Α. Η επίκληση στο συναίσθημα Όλες οι ομάδες Φύλλο εργασίας: - Τι σημαίνει «επίκληση στο συναίσθημα»; - Ποιοι λόγοι επιβάλλουν την επίκληση στο συναίσθημα; Τρόπος εργασίας / εργαλεία / πηγές: - Συζήτηση στην ομάδα - Link: CMS/Νεοελληνική γλώσσα/γλώσσα και λόγος/ Τρόποι Πειθούς/Επίκληση στο συναίσθημα - Παρουσίαση / συζήτηση στην τάξη

15 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 20 Δεύτερη δεκάλεπτη μονάδα Γραμματισμοί: Επίκληση στο συναίσθημα / Τα μέσα Β. Μέσα που χρησιμοποιούνται κατά την επίκληση στο συναίσθημα Όλες οι ομάδες Φύλλο εργασίας: - Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 20: α) να εντοπίσετε τα μέσα επίκλησης στο συναίσθημα, β) να εξηγήσετε τη λειτουργία τους στο κείμενο. Τρόπος εργασίας / εργαλεία / πηγές: - Συζήτηση στην ομάδα - Link: CMS/Σελίδα A3/Shared Documents (Αναρτημένες σημειώσεις) - Παρουσίαση / συζήτηση στην τάξη

16 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 20 Δεύτερη δεκάλεπτη μονάδα Γραμματισμοί: Επίκληση στο συναίσθημα / Τα μέσα Βοηθητικό υλικό: CMS, σελίδα του Α3, Shared Documents: Επίκληση στο συναίσθημα: Μέσα: 1. Αφήγηση 2. Περιγραφή 3. Χιούμορ / ειρωνεία 4. Ποιητική χρήση της γλώσσας 5. Λέξεις συναισθηματικά φορτισμένες

17 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 20 Δεύτερη δεκάλεπτη μονάδα Γραμματισμοί: Επίκληση στο συναίσθημα / Τα μέσα Παραδειγματικά (1): Γ. Ασκήσεις / Παραγωγή λόγου / Αξιολόγηση Link: CMS / Νεοελληνική γλώσσα / Γλώσσα και λόγος / Τρόποι Πειθούς / Επίκληση στο συναίσθημα: Ο Αριστοτέλης στη "Ρητορική" του [ ] ορίζει τρεις παραμέτρους, τις οποίες πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ο ρήτορας σχετικά με το συναίσθημα: σε ποια διάθεση πρέπει να βρίσκεται το ακροατήριο, για να κυριευθεί από το συγκεκριμένο συναίσθημα, προς ποιους το απευθύνει και ποια αίτια το προκαλούν. Αφού ξαναδιαβάσετε την 2,4,20 και αφού συμβουλευτείτε την προηγούμενη ενότητα (Γνώσεις για τον κόσμο: Συνεκτικοί κοινωνικοί δεσμοί), να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: α) Σε ποιους απευθύνεται ο Κλεόκριτος; Ποια σχέση έχει ο ομιλητής με τους δέκτες των λόγων του; Ποιος είναι ο στόχος του Κλεόκριτου; β) Ποιο είναι το συναίσθημα το οποίο ο Κλεόκριτος θέλει να προκαλέσει στους ολιγαρχικούς; γ) Σε ποια διάθεση βρίσκονται οι ολιγαρχικοί; Είναι έτοιμοι να αισθανθούν αυτό το συναίσθημα το οποίο ο Κλεόκριτος θέλει να τους προκαλέσει;

18 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 20 Δεύτερη δεκάλεπτη μονάδα Γραμματισμοί: Επίκληση στο συναίσθημα / Τα μέσα Γ. Ασκήσεις / Παραγωγή λόγου / Αξιολόγηση Παραδειγματικά (2): Link: Πύλη / Αρχαία Ελληνικά / Εργαλεία / Σώματα κειμένων / Ανθολόγιο πεζογραφίας / Κατάλογος κειμένων / Λυσίας / Κατά Ερατοσθένους 99: Στο παραπάνω κείμενο: α) να εντοπίσετε τα μέσα επίκλησης στο συναίσθημα, β) να προσδιορίσετε τη λειτουργία τους. Να οργανώσετε την απάντησή σας σε σύντομη παράγραφο.

19 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 20 Τρίτη δεκάλεπτη μονάδα Γνώσεις για τη γλώσσα: Παρακείμενος Φύλλο εργασίας: Όλες οι - Να εντοπίσετε τους παρακείμενους. ομάδες - Τι φανερώνει ο παρακείμενος ως ρηματικός χρόνος; - Πώς λειτουργεί ο παρακείμενος στο συγκεκριμένο κείμενο; Τρόπος εργασίας / εργαλεία / πηγές: - Συζήτηση στην ομάδα - Link: CMS/Σελίδα A3/Shared Documents (Αναρτημένες σημειώσεις) - Παρουσίαση / συζήτηση στην τάξη

20 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 20 Τρίτη δεκάλεπτη μονάδα Γνώσεις για τη γλώσσα: Παρακείμενος Βοηθητικό υλικό: CMS, σελίδα του Α3, Shared Documents:

21 Παραδειγματικά: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 20 Τρίτη δεκάλεπτη μονάδα Γνώσεις για τη γλώσσα: Παρακείμενος Γ. Ασκήσεις / Παραγωγή λόγου / Αξιολόγηση Link: Αφού μελετήσετε την 50 του Πανηγυρικού λόγου του Ισοκράτη, να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: α) Ποια είναι, σύμφωνα με τον Ισοκράτη, η λειτουργία της ελληνικής παιδείας; Με άλλα λόγια, ποιους «συνέχει» η ελληνική παιδεία; β) Πολλοί ρηματικοί τύποι του κειμένου βρίσκονται στον παρακείμενο. Να τους εντοπίσετε και να εξηγήσετε ποια είναι η λειτουργία τους.

22 Α Λυκείου Αρχαία ελληνικά Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 2, 4, 20 1 διδακτική περίοδος 1 παράγραφος 3 διδακτικές μονάδες: - δεκάλεπτες - ημιαυτόνομες

23 Εφαρμογή του σχήματος σε άλλο μάθημα: Λογοτεχνία: Κ. Καβάφη, Απολείπειν ο θεός Αντώνιον 1 διδακτική περίοδος 1 παράγραφος 3 διδακτικές μονάδες: - δεκάλεπτες - ημιαυτόνομες

24 Κ. Καβάφη, Απολείπειν ο θεός Αντώνιον Σαν έξαφνα, ώρα μεσάνυχτ', ακουσθεί αόρατος θίασος να περνά με μουσικές εξαίσιες, με φωνέςτην τύχη σου που ενδίδει πια, τα έργα σου 5 που απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής σου που βγήκαν όλα πλάνες, μη ανοφέλετα θρηνήσεις. Σαν έτοιμος από καιρό, σα θαρραλέος, αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Προ πάντων να μη γελασθείς, μην πεις πως ήταν 10 ένα όνειρο, πως απατήθηκεν η ακοή σου μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχθείς. Σαν έτοιμος από καιρό, σα θαρραλέος, σαν που ταιριάζει σε που αξιώθηκες μια τέτοια πόλι, πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο, 15 κι άκουσε με συγκίνησιν, αλλ' όχι με των δειλών τα παρακάλια και παράπονα, ως τελευταία απόλαυσι τους ήχους, τα εξαίσια όργανα του μυστικού θιάσου, κι αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που χάνεις.

25 Λογοτεχνία: Κ. Καβάφη, Απολείπειν ο θεός Αντώνιον Πρώτη δεκάλεπτη μονάδα Γνώσεις για τον κόσμο/αξίες/στάσεις: Αξιοπρεπής στάση μπροστά στην απώλεια Δεύτερη δεκάλεπτη μονάδα Γραμματισμοί: Διδακτισμός Τρίτη δεκάλεπτη μονάδα Γνώσεις για τη γλώσσα: Η λειτουργία των εγκλίσεων επιθυμίας (προστακτική / υποτακτική)

26 πάλι πίσω στα αρχαία ελληνικά

27 Όλες ο ι μ ι κ ρ ο - ε ν ό τ η τ ε ς της ενότητας Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 2, 4, 18-23: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 2, 4, 18-19: Γν. για τον κ.: Συνεκτικοί δεσμοί (α): Η αυτοθυσία για την επίτευξη συλλογικού στόχου Γραμματισμοί: Αφήγηση / Εγκιβωτισμός (το επεισόδιο με το μάντη) Γνώσεις για τη γλώσσα: Οριστική: ενεστώτας/παρατατικός/αόριστος/παρακείμενος Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 2, 4, 20: Γνώσεις για τον κόσμο: Συνεκτικοί δεσμοί (β): η δημιουργία συνεκτικών δεσμών Γραμματισμοί: Τρόποι Πειθούς / Επίκληση στο συναίσθημα / Τα μέσα Γνώσεις για τη γλώσσα: Οριστική: παρακείμενος Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 2, 4, 21-22: Γνώσεις για τον κόσμο: Συνεκτικοί δεσμοί (γ): η διάκριση από τον «άλλον» Γραμματισμοί: Επίκληση στο συναίσθημα / Τα μέσα Γνώσεις για τη γλώσσα: Οριστική / Προστακτική Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 2, 4, 23-24: Γνώσεις για τον κόσμο: Συνεκτικοί δεσμοί (δ): η διάσπαση μιας ομάδας Γραμματισμοί: Αφήγηση / Η αρχή της αντίθεσης ως δομικό στοιχείο της αφήγησης Γνώσεις για τη γλώσσα: Οριστική: παρατατικός / παρακείμενος

28 Προς ένα σενάριο για την ενότητα Μαθητές: Ομάδα 1: Συνεκτικοί δεσμοί Μαθητές: Ομάδα 2: Αφήγηση Μαθητές: Ομάδα 3: Επ. στο συναίσθημα Μαθητές: Ομάδα 4: Χρόνοι / Εγκλίσεις Μαθητές: Ομάδα 5: Κατά την κρίση του διδάσκοντος Μαθητές: Ομάδα 6: Κατά την κρίση του διδάσκοντος

29 Ευχαριστώ πολύ!

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Νεοελληνική Γλώσσα: σενάριο διδασκαλίας µε αξιοποίηση του διαφηµιστικού λόγου

ΤΠΕ και Νεοελληνική Γλώσσα: σενάριο διδασκαλίας µε αξιοποίηση του διαφηµιστικού λόγου ΤΠΕ και Νεοελληνική Γλώσσα: σενάριο διδασκαλίας µε αξιοποίηση του διαφηµιστικού λόγου Δρ Ι. Αµπελάς Πρότυπο Πειραµατικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σµύρνης ambelas@sch.gr Περίληψη Η διδακτική πρόταση που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Π3.1.3 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μελέτη στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Αρχαία Ελληνικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Αρχαία Ελληνικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας «Ψηφιακή τάξη: Θέματα που σχετίζονται με την ένταξη του λογισμικού Ιστορία Γυμνασίου στη διδασκαλία της Ιστορίας Α Γυμνασίου - Ενδεικτικές δραστηριότητες» Ευαγγελία Ψυχογυιού Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02 epsycho@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 2 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε Καθορίζουµε το Πρόγραµµα Σπουδών για τα µαθήµατα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία της Α τάξης Γενικού Λυκείου ως εξής: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

«Παραμυθόδραμα και Ψηφιακή Τάξη»

«Παραμυθόδραμα και Ψηφιακή Τάξη» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Παραμυθόδραμα και Ψηφιακή Τάξη» Ξυλά Ελένη Φιλόλογος, Γυμνάσιο Νέων Επιβατών elenoragr@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η χρησιμοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στα ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κουτσογιάννης Δ., Ακριτίδου Μ. & Αντωνοπούλου Σ. Σεπτέμβριος 2010 «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 135 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ Αλιφεροπούλου Μαρία Φιλόλογος, αποσπασμένη στο Τμήμα ΤΕΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου mkoun

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης ΤΕΥΧΟΣ 3: ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης ΤΕΥΧΟΣ 3: ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα

Διαβάστε περισσότερα

Το Λογισμικό του υπολογιστή

Το Λογισμικό του υπολογιστή Το Λογισμικό του υπολογιστή Σεραλίδου Ελένη 1 eseralid@gmail.com 1 Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ20 MSc 5 ο ΓΕΛ Νίκαιας Περίληψη Το παρακάτω εκπαιδευτικό σενάριο αφορά το μάθημα των «Εφαρμογών Πληροφορικής»

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Στον μπερντέ

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη»

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Ηλεκτρονική τάξη» Ζάφειρας Παναγιώτης 1 Μπίστα Πολυξένη 2, 1 Εκπαιδευτικός 1 ου Λυκείου Παπάγου Μαθηματικός με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Eιδική Εκπαίδευση Δημοτική Εκπαίδευση. Clicker5, MS Power Point, Λεξιπαίγνιο Pro

Eιδική Εκπαίδευση Δημοτική Εκπαίδευση. Clicker5, MS Power Point, Λεξιπαίγνιο Pro Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Eιδική Εκπαίδευση Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείο Clicker5, MS Power Point, Λεξιπαίγνιο Pro Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Καθηγήτρια Φιλόλογος, 52 ο Γενικό Λύκειο Αθηνών, mgatni@gmail.com

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Καθηγήτρια Φιλόλογος, 52 ο Γενικό Λύκειο Αθηνών, mgatni@gmail.com 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Διαλεκτική: Η επιστήμη των γενικών νόμων για τη μελέτη του φυσικού κόσμου, του κοινωνικού και ιστορικού γίγνεσθαι, της ίδιας της ανθρώπινης ύπαρξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Οµάδα Εργασίας: Βενετία Αποστολίδου Νικολίνα Κουντουρά Κατερίνα Προκοπίου Ελένη Χοντολίδου ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΣ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μικρασιατική Καταστροφή

ΣΕΝΑΡΙΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μικρασιατική Καταστροφή ΣΕΝΑΡΙΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μικρασιατική Καταστροφή ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΕΒΕΝΤΕΚΙ ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΜΑ: «Μία ιστοεξερεύνηση για τη Μικρασιατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση»

«Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Όψεις της καθημερινής ζωής στην Αθήνα της κλασικής εποχής: Διδακτική πρόταση με διαθεματικές προεκτάσεις για διδασκαλία της Ιστορίας Α Γυμνασίου στο πλαίσιο του προγράμματος Ψηφιακή τάξη» Ευαγγελία Ψυχογυιού

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Π. Καβάφης, «Οσο µπορείς»: στάσεις ζωής στα ποιητικά κείµενα. Επιµέλεια: Νικολίνα Κουντουρά

Κ.Π. Καβάφης, «Οσο µπορείς»: στάσεις ζωής στα ποιητικά κείµενα. Επιµέλεια: Νικολίνα Κουντουρά Κ.Π. Καβάφης, «Οσο µπορείς»: στάσεις ζωής στα ποιητικά κείµενα Επιµέλεια: Νικολίνα Κουντουρά 58 Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ Όσο µπορείς Οι παραινέσεις που απευθύνει ο Κ.Π. Καβάφης αναφέρονται τόσο στον εαυτό του όσο

Διαβάστε περισσότερα

"1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ"

1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 239 "1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ" Μπάλας Κων/νος Φιλόλογος - Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΟΚΙΔΗ ΠΑΤΡΑ 2007 2 ISBN 978-860-89357-1-6 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΤΡΑ 2007 3 ΣΚΟΠΟΣ Με το βιβλίο αυτό θα ήθελα να βάλω ένα λιθαράκι στην επιστήμη που ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

: « . 203324 . 203333 : 2004-2005

: «   . 203324 . 203333  : 2004-2005 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π.Τ..Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα