Εφαρμογή Κινητού Τηλεφώνου για την Ελαχιστοποίηση της Κατανάλωσης Ενέργειας Οικιακών Συσκευών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφαρμογή Κινητού Τηλεφώνου για την Ελαχιστοποίηση της Κατανάλωσης Ενέργειας Οικιακών Συσκευών"

Transcript

1 Εφαρμογή Κινητού Τηλεφώνου για την Ελαχιστοποίηση της Κατανάλωσης Ενέργειας Οικιακών Συσκευών Αραμπατζή Αγγελική και Ψάννης Κωνσταντίνος Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Περίληψη Κατά τη διάρκεια των τελευταίων σαράντα ετών, έχει παρατηρηθεί μία σειρά διεθνών δραστηριοτήτων που έχουν ως στόχο τους τη προστασία του παγκόσμιου περιβάλλοντος. Ολοένα και περισσότερο γίνεται γνωστός ο ορισμός των Πράσινων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που πρόκειται για μία τάση για τη βελτίωση της παρούσας περιβαλλοντικής κατάστασης. Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί πλέον χρησιμοποιούν προϊόντα, υπηρεσίες και εφαρμογές που αποσκοπούν στη διόρθωση της κλιματικής αλλαγής. Σκοπός της εργασίας είναι να παρατηρηθούν τα μέσα που συμβάλλουν στην υπάρχουσα δυσάρεστη κατάσταση της ατμόσφαιρας. Θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο πώς θα ελαχιστοποιηθεί η κατανάλωση ενέργειας από όλες, σχεδόν, τις ηλεκτρικές συσκευές που μπορεί να υπάρχουν σε ένα σπίτι. Με κάθε τρόπο πρέπει να γίνεται έλεγχος ώστε να μη ξεπερνιούνται κάποια συγκεκριμένα όρια κατανάλωσης. Θα σημειωθεί και θα προβληθεί η μέθοδος της τηλεμέτρησης που συμβάλλει στη μείωση της εκπομπής του διοξειδίου του άνθρακα και γενικότερα του αποτυπώματος του άνθρακα. Η μέθοδος αυτή δίνει στον ενδιαφερόμενο, μέσω ενός ηλεκτρονικού μετρητή και ένα δίκτυο τηλεφωνίας και ίντερνετ, τη δυνατότητα να ελέγχει τη παραγωγή ενέργειας των συσκευών του ανά ώρα, μήνα ή μέρα καθώς και τη θερμοκρασία, ώστε να συγκρίνει τα αποτελέσματα με βάση ένα συγκεκριμένο όριο εκπομπής ενέργειας. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα οφέλη αυτής της μεθόδου καθώς και της προτεινόμενης εφαρμογής μας. Η εφαρμογή αυτή αποτελεί ένα συνδυασμό ανοιχτού κώδικα λογισμικού, τέταρτης γενιάς δίκτυα (4G) και τεχνολογία που παρέχει μεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης δεδομένων( cloud computing). Όλα όσα προαναφέρθηκαν, θα υποστηριχθούν με μία μελέτη περίπτωσης. Επιπλέον αναφέρονται κάποιες ελληνικές εταιρείες οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες που αναπτύσσουν συστήματα και λογισμικά για πελάτες κάθε κατηγορίας (για ιδιωτική χρήση, βιομηχανίες, εμπόριο). Έχουν ως στόχο τους τη παρακολούθηση, την ανάλυση και τη πρόβλεψη της ενεργειακής κατανάλωσης καθώς επίσης και τον καθορισμό αποδοτικών μέτρων ενεργειακής απόδοσης. Τέλος, θα δοθούν μελλοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις βάσει της θεωρίας αυτής της καινοτομίας. Λέξεις-κλειδιά: Τηλεμέτρηση, Ανοιχτός Κώδικας Λογισμικού, Τέταρτης Γενιάς Δίκτυα, Cloud Computing 1. Εισαγωγή Παρατηρώντας τη δυσάρεστη κατάσταση που επικρατεί με την ατμοσφαιρική ρύπανση και τα υψηλά ποσοστά διοξειδίου του άνθρακα (CO2), είναι εύκολο να καταλάβει κανείς πως κατά τη διάρκεια της μεγάλης βιομηχανικής και τεχνολογικής ανάπτυξης, κανείς δε σκεφτόταν το πόσο <<πράσινο>> και φιλικό προς το περιβάλλον είναι αυτό που λειτουργεί και παράγει. Είναι προφανές πως γίνεται μια παγκόσμια προσπάθεια για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Έτσι, ύστερα από κάποιες προσπάθειες διεθνών δραστηριοτήτων για τη προστασία του περιβάλλοντος, άρχισε να γίνεται γνωστός ο ορισμός των <<Πράσινων>> Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας. Οι επιχειρήσεις οδηγούνται, εδώ και μερικά χρόνια, από κάποιες πρωτοβουλίες στο να βρουν λύσεις ώστε να μετατρέψουν ή να αντικαταστήσουν πλήρως τις εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε Πράσινες εφαρμογές. 1

2 Με τον όρο Πράσινες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τεχνολογίας ή αλλιώς Πράσινη Πληροφορική, εννοούμε τον πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό συνδυασμό και χρήση τεχνολογιών (π.χ. οθόνες, αποθηκευτικά μέσα, επικοινωνιακά δίκτυα) με σκοπό τον περιορισμό περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Με τη χρήση της Πράσινης Πληροφορικής γίνεται σωστή διαχείριση των ενεργειακών αναγκών, αξιοποιώντας τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, προσέχοντας πάντα το φυσικό περιβάλλον [3]. Υπάρχουν αρκετές πράσινες μέθοδοι και υπηρεσίες που μέχρι σήμερα παρουσιάζουν καλή επίδραση στο περιβάλλον και συμβάλλουν στη μείωση της εκπομπής του διοξειδίου του άνθρακα και γενικότερα του αποτυπώματος του άνθρακα. Μία πολύ σημαντική μέθοδος είναι η τηλεμέτρηση με την οποία ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ελέγχει τη παραγωγή ενέργειας των συσκευών του ανά ώρα, μήνα ή μέρα καθώς και τη θερμοκρασία, ώστε να συγκρίνει τα αποτελέσματα με βάση ένα συγκεκριμένο όριο εκπομπής ενέργειας. Θα μπορεί να εντοπίσει άμεσα διαρροές κάτι που συνεπάγεται τον πλήρη έλεγχο της καλής λειτουργίας των συσκευών. Επιπλέον θα υπάρχει η δυνατότητα να κρατά ιστορικά στοιχεία για να διατηρεί μια σφαιρική εικόνα της ετήσιας εκπομπής του διοξειδίου του άνθρακα. Όλα αυτά είναι εύκολο να επιτευχθούν με την εγκατάσταση ενός ηλεκτρονικού μετρητή και με την επιλογή ενός δικτύου τηλεφωνίας και ίντερνετ. Η τηλεμέτρηση, όπως παρατηρείται, αποτελεί μία βασική υπηρεσία για τον έλεγχο της εκπομπής οποιασδήποτε μορφής ενέργειας που μπορεί να φανεί επιβλαβής για το περιβάλλον. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εταιρείας είναι η Vodafone. Μέσω του τηλεπικοινωνιακού της δικτύου, έχει δημιουργήσει μία συνδρομητική υπηρεσία, τη SmartEcometer PV. Με την υπηρεσία αυτή τόσο ο εγκαταστάτης όσο και ο ιδιώτης παραγωγός μπορούν να ελέγχουν πλήρως τις φωτοβολταϊκές τους εγκαταστάσεις και την κατανάλωση ενέργειας. Περιλαμβάνει έναν ηλεκτρονικό μετρητή ο οποίος εγκαθίσταται στις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και μέσω του δικτύου της Vodafone στέλνει τα δεδομένα που καταγράφει, στην κεντρική εφαρμογή της υπηρεσίας. Όλοι οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτή από παντού, μέσω ενός απλού web browser και μίας σύνδεσης στο Internet. Όλοι οι χρήστες της υπηρεσίας έχουν τον έλεγχο της παραγωγής ενέργειας της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης ανά ώρα, μέρα, μήνα και του αντίστοιχου οικονομικού οφέλους σε, καθημερινή ενημέρωση μέσω SMS για την παραγόμενη ενέργεια και ισχύ, συγκεντρώνουν ιστορικά στοιχεία με συγκριτικά διαγράμματα παραγωγής ενέργειας και έτσι καταφέρνουν να έχουν τον πλήρη έλεγχο της καλής λειτουργίας του φωτοβολταϊκού συστήματος[4]. Κάτι αντίστοιχο θέλουμε να προτείνουμε και σε οικιακή κατανάλωση κάτι που μέχρι τώρα φαντάζει αδύνατο γιατί δεν υπάρχουν αντίστοιχοι μετρητές. Για το λόγο αυτό προτείνουμε έναν συνδυασμό ανοιχτού κώδικα λογισμικού ώστε να είναι προσβάσιμο από όλες τις πλατφόρμες[5]-[6], τέταρτης γενιάς δίκτυα (4G) για ταχύτερη μετάδοση δεδομένων[7] και τεχνολογία μεγάλης χωρητικότητας αποθήκευση δεδομένων (cloud computing) για τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων, διατηρώντας ιστορικό[1]- [2]. 2. Ιστορική αναδρομή Όλα ξεκίνησαν με τη πρώτη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον ο 1972 στη Στοκχόλμη που ακολούθησαν μια σειρά διεθνών δραστηριοτήτων έχοντας ως στόχο τη προστασία του παγκόσμιου περιβάλλοντος. Αρκετά αργότερα, το 1992, πραγματοποιήθηκε μία ακόμα διάσκεψη, αυτή τη φορά στο Ρίο, στο οποίο καθορίστηκαν σημαντικοί στόχοι και προτεραιότητες της αναγκαίας περιβαλλοντικής και αναπτυξιακής πολιτικής σε διεθνές επίπεδο. Παρόλα αυτά οι χώρες μεταξύ του, εξακολουθούν να έχουν διαφορετικές περιβαλλοντικές πολιτικές, γεγονός που οφείλεται στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας καθώς και στη περιβαλλοντική συνείδηση. Η Παγκόσμια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, σύμφωνα με τη μελέτη Το κοινό μας μέλλον (1987), έφερε στο φως την αειφορία (sustainability), ως ένα σύγχρονο τρόπο επίλυσης του περιβαλλοντικού προβλήματος. Η Αειφόρος ανάπτυξη λοιπόν, είναι η οικονομική ανάπτυξη σε συνδυασμό με τη προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, μπορεί να 2

3 θεωρηθεί και ως η ανάπτυξη των παραγωγικών μηχανισμών της οικονομίας παράλληλα με τη δημιουργία υποδομών για μία βιώσιμη στάση απέναντι στο φυσικό περιβάλλον. Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως δεν ταυτίζεται με τις οικολογικές απόψεις της οικοανάπτυξης και μάλιστα έρχεται αντίθετη με πιο ακραίες οικολογικές και αναπτυξιακές απόψεις. Βάση της αειφόρου ανάπτυξης αποτελεί η ορθολογική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, με σκοπό τη κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών σε παρόν και μέλλον. Έτσι γίνεται κατανοητός και ο κύκλος των προϊόντων των φυσικών πόρων, είτε ακολουθώντας κύκλους που υπάρχουν στη φύση(ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι), είτε δημιουργώντας τεχνητούς κύκλους(ανακυκλώσιμοι φυσικοί πόροι) οι οποίοι συμβάλλουν και στην αποφυγή ρύπανσης [8]. 3. Μελέτη Περίπτωσης: Εφαρμογή Κινητού Τερματικού για Ελαχιστοποίηση Ενέργειας Γενικότερα, οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι αυτές που ευθύνονται για την εμφάνιση του αποτυπώματος του άνθρακα, ύστερα μάλιστα και από τη μεγάλη τεχνολογική ανάπτυξη. Πρόκειται για το σύνολο των θερμοκηπιακών αερίων που ενισχύουν τη ρύπανση της ατμόσφαιρας. Πρώτα από όλα, οι μεταφορές, οι τεράστιες εγκαταστάσεις εργοστασίων, βιομηχανιών και σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ευθύνονται για το 50% των συνολικών εκπομπών με τη χρήση ορυκτών καυσίμων. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι για τον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά που μειώνουν ολοένα και περισσότερο το βιοτικό τους επίπεδο. Η άσκοπη και απρόσεκτη χρήση των οικιακών συσκευών, η καταστροφή των δασών, η παραγωγή και η χρήση συνθετικών χημικών ουσιών συμβάλλουν επίσης σημαντικά στην αλόγιστη εκπομπή βλαβερών αερίων, μεθάνιο, όζον, υποξείδιο του αζώτου, χλωροφθοράνθρακες και φυσικά διοξειδίου του άνθρακα.[9] Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει το διαδίκτυο, το οποίο απαιτεί τεράστια ποσά ενέργειας, εκπέμποντας παράλληλα ρύπους CO2. Σύμφωνα με έρευνες που έγιναν από τη Greenpeace, με την παρακολούθηση βίντεο στο διαδίκτυο συνεισφέρουμε 0.2gr/s διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Είναι ευκολότερο να αντιληφθούμε το μέγεθος της καταστροφής αν σκεφτούμε ότι σε καθημερινή βάση αναπαράγονται στο youtube 2 δισεκατομμύρια βίντεο. Υπολογίζοντας κατά μέσο όρο πως μπορεί να διαρκούν 10 δευτερόλεπτα το καθένα, τότε προκύπτουν 4000 τόνοι διοξειδίου του άνθρακα. Συνεπώς το διαδίκτυο σε συνδυασμό με τους servers (servers farms) συμβάλλουν στο 2 τις εκατό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο ολόκληρη η βιομηχανία της αεροναυπηγικής. Γίνεται μάλιστα όλο και χειρότερο διότι υπολογίζεται πως μέχρι το τέλος του 2014 οι χρήστες του διαδικτύου θα τετραπλασιαστούν. Η σχετική αυτή έρευνα ανέδειξε την apple και το facebook ως τις πιο βρόμικες εταιρίες σε αντίθεση με τη yahoo και τη google που είναι πολύ πιο πράσινες [10]-[12]. Εκτός από την άποψη ότι το διαδίκτυο είναι επιβλαβές και πηγή ρύπανσης, παρουσιάζει και μία θετική πλευρά όσον αφορά τη προστασία του περιβάλλοντος. Με την εξοικονόμηση ενέργειας στις κατοικίες και στις βιομηχανίες, συντελεί στη προστασία των πολύτιμων και μη ανεξάντλητων φυσικών πόρων κυρίως μέσω της ευρυζωνικότητας. Σήμερα, πλέον σε όλα τα σπίτια και τα γραφεία υπάρχουν υπολογιστές με περιφερειακές συσκευές και διάφορες οικιακές ηλεκτρικές- ενεργοβόρες συσκευές όπως η κουζίνα και το κλιματιστικό. Σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο έχουν διεισδύσει με την ευρυζωνικότητα στις παραπάνω ενεργοβόρες συσκευές με ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου με κατάλληλο λογισμικό που να μπορεί να προγραμματίζει, να ελέγχει τη λειτουργία και να μετρά την κατανάλωση ενέργειας. Μέσω του κεντρικού συστήματος, είναι δυνατή η διακοπή λειτουργίας οποιασδήποτε συσκευής, εάν δεν είναι απαραίτητο, συμβάλλοντας παράλληλα και στην ενεργειακή οικονομία [13]. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και κάποιες εταιρείες οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες που αναπτύσσουν συστήματα και λογισμικά για πελάτες κάθε κατηγορίας (για ιδιωτική χρήση, βιομηχανίες, εργολαβίες, εμπόριο). Έχουν ως στόχο τους τη παρακολούθηση, την ανάλυση και τη πρόβλεψη της ενεργειακής κατανάλωσης καθώς επίσης και τον καθορισμό 3

4 αποδοτικών μέτρων ενεργειακής απόδοσης. Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως τέτοιες εταιρείες έχουν αναπτυχθεί στον ελλαδικό χώρο και δραστηριοποιούνται παγκοσμίως με επιτυχία. Τέτοιες εταιρείες είναι η INTELEN και η EXOHA, οι οποίες αναπτύσσουν λογισμικά για καθαρή τεχνολογία. Αρχικά, η INTELEN, είναι εταιρεία λογισμικού ενεργειακής απόδοσης με συνδυασμό ΙΤ, γνώση και καινοτομία. Παρέχει υπηρεσίες και αναπτύσσει συστήματα και λογισμικά, με σκοπό την παρακολούθηση, την ανάλυση και τη πρόβλεψη της ενεργειακής κατανάλωσης καθώς και το καθορισμό των πιο οικονομικά αποδοτικών μέτρων ενεργειακής απόδοσης. Δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία τόσο σε Ελλάδα και Κύπρο όσο και σε Αμερική[14]. Η EXOHA είναι επίσης μία ελληνική εταιρεία, η οποία από το 2004 παρέχει υπηρεσίες τηλεμετρίας και τηλεμέτρησης τόσο σε ελληνικές όσο και σε ξένες επιχειρήσεις. Οι κύριες εφαρμογές της αφορούν τηλεμέτρηση κατανάλωσης ύδρευσης, φυσικού αερίου, ενέργειας, θερμοκρασίας, στάθμης δεξαμενής ύδρευσης, στάθμης δεξαμενής πετρελαίου, στάθμης δεξαμενής βενζίνης και στάθμης στερεών σε σιλό (π.χ. δημητριακά). Από το 2006 έχει εγκαταστήσει ένα σημαντικό αριθμό έξυπνων μετρητών σε εφαρμογές φυσικού αερίου, ύδρευσης και ηλεκτρισμού. Έχοντας στη διάθεσή του το Κέντρο Μετρήσεων ΕΧΟΗΑ Metering Center από το 2007, παρέχει ένα σταθερό δίκτυο επικοινωνίας ανάμεσα στο Κέντρο Ελέγχου και στους απομακρυσμένους μετρητές. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα συγκέντρωσης πρόσθετων πληροφοριών ανά περίπτωση (π.χ. θερμοκρασία) και εντοπισμό διαρροών. Συμβάλλει αποτελεσματικά στη μείωση του κόστους, στην αποφυγή λαθών, στην ασφάλεια, την αμεσότητα και την εγκυρότητα της πληροφορίας. Οι χρήστες των υπηρεσιών της εταιρείας αυτής ανήκουν τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα αλλά και σε ανεξάρτητους χρήστες με σκοπό πάντα τον καλύτερο έλεγχο και τη κατανομή του κόστους, προστατεύοντας από λανθασμένες ενέργειες ή παραλείψεις [15]. Βασιζόμενοι στο έργο της ΕΧΟΗΑ και σε κάποια στοιχεία από τη χρήση της εφαρμογής THE XANBOO μπορούμε να προτείνουμε την εφαρμογή τερματικού κινητού που θα ελαχιστοποιήσει την κατανάλωση ενέργειας από τις ενεργοβόρες οικιακές συσκευές. Η εφαρμογή THE XANBOO έχει ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου με το οποίο επικοινωνούν όλες οι συσκευές, IP κάμερες για να μεταδίδεται εικόνα και ήχος απευθείας, αναλογικές κάμερες για χαμηλότερης ανάλυσης εικόνα, μαγνητικούς αισθητήρες σε παράθυρα και στη πόρτα εισόδου που ενεργοποιούνται μόλις κάποιο από αυτά ανοίξει, αισθητήρα κίνησης έως 9m και θερμότητας και ασύρματη σειρήνα που συνδέεται με το κεντρικό σύστημα και τους αισθητήρες. Ο χρήστης έχει ένα ολόκληρο ιδιωτικό κανάλι ελέγχου και μέσω κινητού τηλεφώνου (3G) και ADSL σύνδεσης μπορεί να δέχεται δεδομένα για οτιδήποτε συμβαίνει στο σπίτι του. Και τελικά με τη βοήθεια ενός τηλεχειριστηρίου να σταματάει τη σειρήνα καθώς και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια του δίνεται η δυνατότητα να επέμβει [16]. Στη δική μας προτεινόμενη εφαρμογή, χρειαζόμαστε ένα κατάλληλο λογισμικό, κινητό δικτύου 4G και μία τεχνολογία αποθήκευσης Cloud Computing. Το λογισμικό θα πρέπει να είναι ανοιχτού κώδικα, για να είναι σε διαθεσιμότητα ο πηγαίος του κώδικας, ο χρήστης του να έχει την άδεια για οποιαδήποτε τροποποίηση ώστε να προσαρμόζεται ευκολότερα σε οποιαδήποτε πλατφόρμα και τα δεδομένα του που θα αποθηκεύονται να μπορούν εύκολα να μεταφερθούν σε άλλα λογισμικά. Το κινητό του χρήστη, θα πρέπει να είναι τέταρτης γενιάς (4G)για ταχύτερη μετάδοση δεδομένων (περίπου 100 Μbits/sec δηλαδή 10 φορές πιο γρήγορα από τα 3G) και επειδή βασίζεται σε τεχνολογία Long Term Evolution (LTE) αλλά και WiMAX. Επίσης παρέχει μεγαλύτερη χωρητικότητα με μικρότερο κόστος ανά bit και διαθέτει εξαιρετική ποιότητα παροχής υπηρεσιών κάτι που χρειάζεται γιατί θα γίνεται επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πλέον οι κυψέλες παρά μόνο αναμεταδότες, που σημαίνει πως το σήμα δεν εξασθενεί όσο μακριά και να είναι ο χρήστης από το σταθμό βάσης. Τέλος, προτείνουμε το Mobile Cloud Computing που πρόκειται για μία τεχνολογία που δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλου όγκου δεδομένων από μεγάλες αποστάσεις. Ο χρήστης μπορεί να επωφεληθεί από τις υπηρεσίες του μέσω οποιασδήποτε συσκευής υπολογιστή, tablet ή Smartphone, οπουδήποτε και αν βρίσκεται, έχοντας πάντα πρόσβαση στο ίντερνετ[1]-[2], [5]- [7]. 4

5 Έχοντας κανείς στη διάθεσή του έναν τέτοιο συνδυασμό, μπορεί να ελέγξει οποιαδήποτε κατανάλωση ενέργειας και να την περιορίσει στα όρια που θα πάψει να είναι επιβλαβής στο περιβάλλον. 4. Αναφορά εταιρειών πράσινης φύσεως Η Microsoft, το καλοκαίρι του 2012, δεσμεύτηκε να επιτύχει μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα εισάγοντας τη δική της εσωτερική αγορά ρύπων, θέλοντας να προωθήσει θετικές αλλαγές. Σκέφτηκαν λοιπόν να οργανώσουν κάθε ομάδα του ομίλου έτσι ώστε να δίνει αναφορά για την ενέργεια που καταναλώνει και για τη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα που παράγει. Τα κεντρικά μάλιστα, θα αντάμειβαν τις μονάδες που θα αυξάνανε την ενεργειακή τους αποδοτικότητα. Είναι αξιοσημείωτο, πως ο όμιλος καλύπτει ήδη το 46% των ενεργειακών του αναγκών με ανανεώσιμες πηγές, κάτι που αποδεικνύει έμπρακτα τη πράσινη φύση του [17]. Η Cosmote είναι μία εταιρεία που αναγνωρίζει τη σημαντικότητα και τους κινδύνους της Κλιματικής Αλλαγής. Έτσι λοιπόν θέτει ως προτεραιότητά της τα προγράμματα μείωσης ενέργειας στο δίκτυό της και στη συνέχεια στους χώρους γραφείου, μειώνοντας παράλληλα και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα [18]. Έχει αναπτύξει λοιπόν ένα Μοντέλο Ενεργειακής Διαχείρισης σκοπός του οποίου είναι: Η ολοκληρωμένη παρακολούθηση της ενεργειακής απόδοσης της εταιρείας Η πρόβλεψη για μελλοντικές καταναλώσεις ενέργειας Η καταγραφή εξοικονόμησης ενέργειας, με την εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων Ο καθορισμός στόχων κατανάλωσης ενέργειας και εκπομπών CO2, μελλοντικά. 5. Συμπεράσματα για Μελλοντική Έρευνα Σ' αυτή την εργασία επιχειρήθηκε μία γενική επισκόπηση των μεθόδων και των υπηρεσιών που μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν μέθοδοι και υπηρεσίες καθώς και τα οφέλη που προκύπτουν από την υιοθέτηση τους από τον τελικό χρήστη. Το θετικό της τεχνολογικής ανάπτυξης είναι πως τα δίκτυα τέταρτης γενιάς (4G) κινητής τηλεφωνίας, έχουν αρχίσει να εισέρχονται δυναμικά στη καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Έτσι, οποιοδήποτε περιλαμβάνει τέτοια δίκτυα, έρχεται πιο κοντά στην επιτυχή πραγματοποίησή του. Οι τηλεπικοινωνίες εξελίσσονται με ραγδαίους ρυθμούς, καθιστώντας νέες εφαρμογές και καινοτομίες, προσιτές στον απλό καταναλωτή. Τέλος, τα λογισμικά ανοιχτού κώδικα, που χρησιμοποιούνται ήδη, σε συνδυασμό με τα νεοεισερχόμενα 4G δίκτυα και τη χρήσιμη τεχνολογία Cloud Computing, προσφέρουν στον καταναλωτή ένα προϊόν ή υπηρεσία ιδιαίτερα χρήσιμη για τη καθημερινότητά του και παράλληλα φιλική προς το περιβάλλον. Μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να αποτελέσει το πειραματικό στάδιο αυτού του συνδυασμού υπηρεσιών και τεχνολογιών, ώστε να προκύψουν απαραίτητα δεδομένα και στατιστικά στοιχεία. Αυτά θα προβάλλουν το επίπεδο στο οποίο επιτυγχάνεται ο περιορισμός της άσκοπης κατανάλωσης ενέργειας. Συνεπώς, θα παρατηρηθεί κατά πόσο τελικά οι χρήστες-καταναλωτές θα έχουν τον πλήρη έλεγχο των ενεργοβόρων συσκευών στο σπίτι τους μέσω του τερματικού κινητού τους ή του tablet τους. Βιβλιογραφικές Αναφορές 1.S.Xinogalos,K. E.Psannis, and A.Sifaleras,Recent advances delivered by HTML 5 in mobile cloud computing applications: a survey,in ACM Proc. of the 5th Balkan Conference in Informatics (BCI 2012), Novi Sad, Serbia, September,

6 3.http://www.epset.gr/el/Nisrt/GreenIT#Τι ειναι η Πρασινη Πληρ 4.http://www.vodafone.gr/portal/client/cms/viewCmsPage.action?pageId= http://ergoq.gr/logismiko-anoixtou-kodika/ 6.http://www.linux.gr/articles/print/understanding-open-source 7.http://www.myphone.gr/forum/showthread.php?t= http://www.environ-develop.ntua.gr/uploads/k_8.pdf 9.http://www.kee.gr/perivallontiki/atmo.pdf 10.http://www.greenpeace.org/international/en/news/features/New-Greenpeace-report-digsup-the-dirt-on-Internet-data-centres/ 11.http://techblog.gr/internet/green-internet-3885/ 12.http://inhabitat.com/greenpeace-reveals-the-internets-biggest-secret-dirty-coal/ 13.http://www.tovima.gr/finance/article/?aid= http://www.intelen.com/ 15.http://www.exoha.com/ 16.http://www.xanboo.com/solutions/ 17.http://www.naftemporiki.gr/finance/story/ http://www.cosmote.gr/cosmoportal/page/T07/xml/Company article article_piges_kata nalosis/section/environmentalprograms# 6

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Κλιματική Αλλαγή KAI Επιχειρηματικές Ευκαιρίες Κλιματική Αλλαγή και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες Πρόγραμμα Life+ «climabiz» (LIFE08 ENV/GR/000552) ΑΘΗΝΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Διερεύνηση των προτιμήσεων των καταναλωτών αναφορικά με την γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠMΣ Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Επίκουρος Καθηγητής Ρούσκας Άγγελος Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Internet Banking) ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Περιβάλλον Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γιατί χρειαζόμαστε μια πολιτική για το περιβάλλον;...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ EMC. Ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον σημαίνει επιχείρηση: Μείωση κόστους, αύξηση ευελιξίας

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ EMC. Ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον σημαίνει επιχείρηση: Μείωση κόστους, αύξηση ευελιξίας ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ EMC Ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον σημαίνει επιχείρηση: Μείωση κόστους, αύξηση ευελιξίας Τι είναι το ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον (private cloud); Το ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον είναι ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 Σημείωση: Το παρόν αποτελεί σύγγραμμα του 2004, και δεν έχει επικαιροποιηθεί με την νομοθεσία που έχει θεσπιστεί από τότε μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΠΤΥΧΙΑΚΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝ ΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΣΥΓΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΧΑΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Υπεύθυνοι δάσκαλοι: ΑΠΟ ΣΤΟ ΛΙΔΟ Υ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΠΟΜΑΚΗ ΕYΑΝΘΙΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΧΑΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Υπεύθυνοι δάσκαλοι: ΑΠΟ ΣΤΟ ΛΙΔΟ Υ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΠΟΜΑΚΗ ΕYΑΝΘΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΧΑΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Υπεύθυνοι δάσκαλοι: ΑΠΟ ΣΤΟ ΛΙΔΟ Υ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΠΟΜΑΚΗ ΕYΑΝΘΙΑ ΤΑΞΗ: ΣΤ Σχολ. Έτος;2008-2009 ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΧΑΟΣ- ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 445 /681 Εισαγωγή στη Διεσπαρμένη Παραγωγή

ΗΜΥ 445 /681 Εισαγωγή στη Διεσπαρμένη Παραγωγή ΗΜΥ 445 /681 Εισαγωγή στη Διεσπαρμένη Παραγωγή 1 Ορισμός Διεσπαρμένης Παραγωγής Η διεσπαρμένη παραγωγή ορίζεται ως η παραγωγή ενέργειας μικρής κλίμακας, με τιμές που κατά κανόνα κυμαίνονται από 1kW μέχρι

Διαβάστε περισσότερα