αειφορία και περιβάλλον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "αειφορία και περιβάλλον"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ Ευάγγελος Ακύλας

2 Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Τίτλος Μαθήματος ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΜ 215 Διδάσκων Δρ Ευάγγελος Ακύλας Πιστωτικές Μονάδες: 4 ECTS Ώρες διδασκαλίας (ΩΔ) ΩΔ: 3 Τετάρτη 17:00-20:00 Αίθουσα Διδασκαλίας ΛΑΤ 1 Ώρες Φροντιστηρίου (ΩΦ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή. Αειφορία, περιβάλλον Κλιματικές Αλλαγές Αστικό Περιβάλλον - Ενέργεια. Επίδραση και ρόλος ενέργειας Στρατηγικές Βελτίωσης Αστικού μικροκλίματος Κτίρια, Ανάπτυξη και Περιβάλλον - Ενεργειακές λύσεις - Ενεργειακά αποδοτικά κτίρια Βιοκλιματικός σχεδιασμός των κτιρίων και εξοικονόμηση ενέργειας. Υδάτινοι Πόροι Αρχές Επεξεργασίας Νερού Αρχές επεξεργασίας και επαναχρησιμοποιήσης Λυμάτων Μεθοδολογία διάθεσης λυμάτων σε υδάτινους αποδέκτες - Στερεά Απόβλητα Επιλογή θέσης και σχεδιασμός ΧΥΤΑ Ατμοσφαιρικοί ρύποι και μέθοδοι ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

3 Αξιολόγηση στο µάθηµα της αειφορίας ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Θα δίνονται 2 διαγωνίσματα προόδου (mid-semester examinations) κατά την διάρκεια του εξαμήνου και θα αποτελούν το 25 % της τελικής βαθμολογίας. Το τελικό διαγώνισμα περιλαμβάνει ερωτήσεις θεωρίας και ασκήσεις και γίνεται με κλειστά βιβλία και αποτελεί το 50 % της τελικής βαθμολογίας. Συνολικά τα γραπτά διαγωνίσματα θα αποτελούν το 75 % της τελικής βαθμολογίας. Η συμμετοχή των εργασιών/παρουσιάσεων που παραδίδονται στην αίθουσα θα αποτελεί το 25% της τελικής βαθμολογίας.

4 δοµή του µαθήµατος της αειφορίας ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Αειφορία Εισαγωγικές έννοιες, ορισμοί. 2 Κλιματικές αλλαγές περιβαλλοντική κρίση, υπερθέρμανση, ακραία φαινόμενα και διαταραχές. 3 Ενέργεια οι επιπτώσεις και ο ρόλος της ενέργειας. Ενεργειακές λύσεις. 4 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 5 Ενεργειακή απόδοση κτιρίων και εξοικονόμηση ενέργειας (μοντέλα υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων) 6 Ενεργειακή απόδοση κτιρίων και εξοικονόμηση ενέργειας (μοντέλα υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων) 7 Υδάτινοι πόροι κύκλοι άνθρακα και αζώτου. 8 Υδάτινοι πόροι ποιότητα νερού και αρχές επεξεργασίας νερού. 9 Λύματα αξιολόγηση και βασικές αρχές επεξεργασίας 10 Λύματα επαναχρησιμοποίηση λυμάτων. 11 Στερεά απόβλητα Επιλογή θέσης απόθεσης αποβλήτων. 12 Στερεά απόβλητα Σχεδιασμός ΧΥΤΑ, Διαχείριση και ανακύκλωση υλικών. 13 Βασικοί ατμοσφαιρικοί ρύποι και πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επιπτώσεις στο περιβάλλον, μέθοδοι ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 14 Επανάληψη-Προετοιμασία για τις εξετάσεις

5 ΑΕΙΦΟΡΟΣ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) Η έννοια της αειφόρου -βιώσιµης ανάπτυξης αναφέρεται στην: ανάπτυξη µε στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών του παρόντος, αξιοποιώντας τους διαθέσιµους πόρους µε τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να µην υποθηκεύονται οι προοπτικές ανάπτυξης των µελλοντικών γενεών (Brutland Report, 1987) Ποιες είναι όµως οι ανάγκες;

6 ΑΕΙΦΟΡΟΣ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) Η έννοια της αειφόρου -βιώσιµης ανάπτυξης πρακτικά απαιτεί: "το να είναι η ανάπτυξη αειφόρος σηµαίνει ότι τα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης της, µπορούν να αναπαράγονται επ άπειρον χωρίς να προκαλείται ανεπανόρθωτη ζηµιά στα ουσιώδη φυσικά οικοσυστήµατα" Κατανόηση των κανόνων µε τους οποίους λειτουργεί ο πλανήτης Γνώση της προσαρµογής των ανθρώπινων δραστηριοτήτων σ αυτούς τους κανόνες

7 ΑΕΙΦΟΡΟΣ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) η αειφόρος ανάπτυξη περιλαµβάνει µεταξύ άλλων: -ορθολογική διαχείριση των πόρων -εξοικονόµηση αναλώσιµων πόρων µε διασφάλιση δυνατοτήτων πλήρους επανάκαµψης των ανανεώσιµων πόρων - ανάπτυξη κοινωνικότητας επικοινωνίας, υγεία-ασφάλεια - αφορά τους τοµείς της παραγωγικής δραστηριότητας προϋποθέτει εξέλιξη τεχνογνωσίας - τεχνολογίας περιορισµός στη χρήση πόρων που είναι σε ανεπάρκεια βαθµιαία µεταβολή των προτύπων ζωής

8 Η αειφορία στοχεύει ολιστικά: ΣΤΟΧΟΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ Α) στην προστασία του περιβάλλοντος Β) στη διατήρηση της οικονοµικής ανάπτυξης στο διηνεκές Γ) στη δικαιότερη κατανοµή των πόρων ) σε µια νέα προσέγγιση του τρόπου ζωής Υιοθέτηση από την παγκόσµια κοινότητα - ιάσκεψη για την ανάπτυξη και το περιβάλλον, Rio de Janeiro, Συνθήκη του Maastricht, 1992

9 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ιστορική αναδροµή στην αναπτυξιακή προσέγγιση 70: ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ από τη σύγκρουση ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ VS. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 80: ΣΥΝΕΧΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ανάγκη EΝΙΑΙΑΣΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

10 ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Παλιότερα: Υπήρχε η αντίληψη της αφθονίας και του ανεξάντλητου των ΦΠ Ψευδαίσθηση επάρκειας - Αλόγιστη διαχείριση Σήµερα: Η εικόνα της αφθονίας έχει αλλάξει Συστηµατική εξαφάνιση/µείωση ποσοτική και ποιοτική των ΦΠ

11 Η ΣΥΝΕΙ ΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 1987 Επιτροπή BRUTLAND (Για το περιβάλλον και την ανάπτυξη) Ανάγκη βιώσιµης ανάπτυξης (sustainable development) Αναπτυξιακή προσπάθεια ικανοποίησης στόχων λαµβάνοντας υπόψην τη διαφύλαξη των προϋποθέσεων για ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ανάπτυξη θα είναι ΙΑΡΚΗΣ και θα συµβαδίζει µε την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

12 ΝΕΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ Στόχοι Σύγχρονης Οικονοµίας Η ποιοτική ανάπτυξη ως συνάρτηση της ποσοτικής ανάπτυξης (αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήµατος) και των συνθηκών περιβάλλοντος Μέγιστη Κοινωνική Ωφέλεια και όχι απλώς ΥΨΗΛΟ ΕΙΣΟ ΗΜΑ!!!!

13 ΣΤΟΧΟΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ Ι ΕΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ Η προσπάθεια συµβιβασµού των αντιθέσεων µεταξύ οικονοµικής ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος Αύξηση παραγωγικότητας Σεβασµός οικοσυστηµάτων Ισοκατανοµή αγαθών Εναρµόνιση δηµογραφικής αύξησης µε τις δυνατότητες των οικοσυστηµάτων ΟΡΘΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

14 ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Περιβαλλοντική παιδεία Ενηµέρωση/ευαισθητοποίηση κοινής γνώµης Συµπλήρωση τεχνογνωσίας Τεχνική παρακολούθηση προβληµάτων Υλοποίηση της προστασίας του περιβάλλοντος - θέσπιση νόµων - δηµιουργία µηχανισµών ελέγχου

15 ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κλειστή κυκλοφορία προϊόντων που προέρχονται από Φυσικούς Πόρους: - στο πλαίσιο κύκλων που υπάρχουν στη φύση (ανανεώσιµοι ΦΠ) - µε τη δηµιουργία τεχνητών κύκλων (ανακυκλώσιµοι ΦΠ) ΩΣΤΕ Εξοικονόµηση αποφυγή εξάντλησης ΦΠ Προστασία από ρύπανση & την εν γένει υποβάθµιση

16 ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ιάσωση Ορθολογική ιαχείριση ΦΠ α) Αλλαγή του τρόπου και της νοοτροπίας κατανάλωσης των αγαθών β) Ανάπτυξη τεχνολογίας µε στόχο την αποτελεσµατική εκµετάλλευση χωρίς σπατάλη και απόβλητα γ) ιερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας πάνω στους Φυσικούς Πόρους

17 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Γενική Αρχή στη ιαχείριση των ΦΠ Η εκµετάλλευση των ΦΠ µε τον καλύτερο τρόπο ώστε µε το µικρότερο κόστος να παράγεται το µεγαλύτερο όφελος χωρίς να καταστρέφονται οι ΦΠ Αειφορία-Βιωσιµότητα είναι η δυνατότητα ενός συστήµατος να διατηρεί τη ζωή για µακρύ χρονικό διάστηµα χωρίς αυτό να καταρρέει Είναι η µέριµνα για ορθολογική χρήση των πόρων προς όφελος του ανθρώπου ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ χωρίς την καταστροφή τους

18 ΝΕΑ ΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΠ Περιβαλλοντική συνείδηση Να γίνεται περιβαλλοντική εκτίµηση της διαχείρισης πριν αυτή υλοποιηθεί καθώς και συνολική εκτίµηση των επιπτώσεων της διαχρονικής δράσης σε όλους τους πόρους φυσικούς και ανθρωπογενείς ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ τότε θα προλαµβάνουµε καταστροφές αντί να θεραπεύουµε! ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

19

20

21

22

23 ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗN ΑΕΙΦΟΡΟ- ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κοινοτικό επίπεδο Βιοµηχανία: δέσµευση των επιχειρήσεων, ορθολογική διαχείριση πόρων, κοινοτικά πρότυπα στη διαδικασία παραγωγής κ.λπ. Ενέργεια: βελτίωση αποδοτικότητας, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας κ.λπ. Μεταφορές: διαχείριση υποδοµών και εξοπλισµού µεταφορών, καύσιµα, ΜΜΜ. Γεωργία: αναµόρφωση της κοινής αγροτικής πολιτικής και της πολιτικής ανάπτυξης δασών. Τουρισµός: έλεγχος της υποβάθµισης από την τουριστική ανάπτυξη ορεινών περιοχών και παράκτιων ζωνών, εναλλακτικές µορφές τουρισµού, κ.λπ.

24 ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗN ΑΕΙΦΟΡΟ-ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ιεθνές επίπεδο Οι κλιµατικές µεταβολές Η εξασθένιση της στιβάδας του όζοντος Η µείωση της βιολογικής ποικιλότητας Η αποψίλωση των δασών

25 Απόβλητα ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Εκποµπές CO 2 Ηχορύπανση Ρύπανση υδάτινων πόρων Ποιότητα ζωής στις αστικές περιοχές Προστασία φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς

26 Με αειφόρους χαιρετισµούς Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! και εύχοµαι το πνεύµα της αειφορίας να σας κατευθύνει µέχρι και το επόµενο µας µάθηµα

Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και. Απασχόληση

Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και. Απασχόληση Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση Τελική Έκθεση Μάρτιος 2011 Τελική Έκθεση 1 Στην Ερευνητική Ομάδα του Έργου και στη σύνταξη αυτής της Έκθεσης συμμετείχαν οι: Δημήτριος Λάλας, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τ Μ Η Μ Α Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τ Μ Η Μ Α Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ηµερίδα της Ένωσης τ. Βουλευτών Ευρωβουλευτών «Η προστασία των φυσικών πόρων» Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Πολιτικός Μηχανικός Επιµελήτρια της Μόνιµης Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων

Διπλωματική Εργασία. Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διπλωματική Εργασία Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αξιολόγηση της Πράσινης Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα

ΘΕΜΑ : Αξιολόγηση της Πράσινης Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : Αξιολόγηση της Πράσινης Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα Πτυχιακή εργασία : Σιδηρά Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου της ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ TΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & TΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΜΠΣ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική και το Παράδειγμα της βραβευμένης μελέτης του Ολυμπιακού Χωριού από τον Δημήτρη Παπανικολάου

Αρχιτεκτονική και το Παράδειγμα της βραβευμένης μελέτης του Ολυμπιακού Χωριού από τον Δημήτρη Παπανικολάου Βιώσιμη Αρχιτεκτονική και το Παράδειγμα της βραβευμένης μελέτης του Ολυμπιακού Χωριού από τον Δημήτρη Παπανικολάου 1 Βιώσιμη Αρχιτεκτονική και το παράδειγμα της βραβευμένης μελέτης του «Ολυμπιακού Χωριού»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων. Περίληψη. 1. Εισαγωγή 1. 2. Κλιµατικές Αλλαγές και Καθαρή Ενέργεια 3. 3. Βιώσιµες Μεταφορές 18

Πίνακας Περιεχοµένων. Περίληψη. 1. Εισαγωγή 1. 2. Κλιµατικές Αλλαγές και Καθαρή Ενέργεια 3. 3. Βιώσιµες Μεταφορές 18 Πίνακας Περιεχοµένων Κεφάλαιο Αρ. Σελίδας Περίληψη ii 1. Εισαγωγή 1 2. Κλιµατικές Αλλαγές και Καθαρή Ενέργεια 3 3. Βιώσιµες Μεταφορές 18 4. Βιώσιµη Κατανάλωση και Παραγωγή 25 5. Προστασία και ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & OI ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & OI ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & OI ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΠΙTΧΑΒΑ ΑΜΑΛΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Παλαιό και νέο ΕΣΠΑ. Η περίπτωση της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινες θέσεις απασχόλησης και τοπικές κοινωνίες. πράσινης επιχειρηµατικότητας

Πράσινες θέσεις απασχόλησης και τοπικές κοινωνίες. πράσινης επιχειρηµατικότητας Πράσινες θέσεις απασχόλησης και τοπικές κοινωνίες. Οι δήµοι ως κοιτίδες πράσινης επιχειρηµατικότητας Βασίλης Ν. Καραγιάννης Χηµικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., MSc Προϊστάµενος Τµήµατος Περιβάλλοντος ιεύθυνση Καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ό γ ρ α μ μ α Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων

Π ρ ό γ ρ α μ μ α Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων Π ρ ό γ ρ α μ μ α Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Π ραγ ματ ι κ ή Ο ι κ ο ν ο μ ί α ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Πρόγραμμα Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Πραγματική

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Π Ρ Α Σ Ι Ν Ε Σ Δ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 0-2 0 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Σ Ε Π Ρ Α Σ Ι Ν Ε Σ Δ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 0-2 0 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε Ν Τ Ο Π Ι Σ Μ Ο Σ Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Σ Ε Π Ρ Α Σ Ι Ν Ε Σ Δ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 0-2 0 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 10.9.2002 L 242/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1600/2002/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουλίου 2002 για τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ».

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ». Ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη (ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ) EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών

Διαβάστε περισσότερα

«Πράσινα Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα στην Ελληνική

«Πράσινα Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα στην Ελληνική ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία «Πράσινα Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα στην Ελληνική Χρηµατοπιστωτική Αγορά» της Γούδα Χαρούλα Επόπτης Καθηγητής: κος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ... 7 Η ΈΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ... 7 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 10 2. Η ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

περιε χόμενα περιεχόμενα

περιε χόμενα περιεχόμενα 1 2 περιεχόμενα περιε χόμενα 1. Εισαγωγή 5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 5 3. Σκοπός του Προγράμματος 6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα