GSM/GPRS/GPS TRACKER TK-102

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GSM/GPRS/GPS TRACKER TK-102"

Transcript

1 GSM/GPRS/GPS TRACKER TK-102 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ TK

2 Εισαγωγή 3 Εφαρµογές -3 Περιγραφή συσκευής Τεχνικά χαρακτηριστικά 4 Χρήση Εγκατάσταση κάρτας SIM 4 Ρυθµίσεις συσκευής 5 Εκκίνηση 5 Αρχική λειτουργία 5 Αλλαγή κωδικού 6 Περιεχόµενα Αποστολή στοιχείων σε πραγµατικό χρόνο 6 Αυτόµατη ιχνηλάτηση 6 Ρύθµιση ζώνης ώρας 6 Εικονικό φράχτης 7 Συναγερµός κίνησης - 7 Συναγερµός ορίου ταχύτητας 7 Έλεγχος αριθµού ΙMEI 7 Εναλλαγή µεταξύ GSM" και "GPRS " 8 Ρυθµίσεις GPRS.8 Πιθανά προβλήµατα και λύσεις 10 Ορισµός εξουσιοδοτηµένων κινητών 6 Περιληπτικός πίνακας εντολών Εισαγωγή Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε συνεργασία µε τα υπάρχοντα δίκτυα GSM/GPRS και το δίκτυο των δορυφόρων GPS. Μπορεί να αποστείλει πληροφορίες θέσεις µέσω SMS ή GPRS. 2. Εφαρµογές Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, διαχείριση εταιρικού στόλου, εντοπισµός οχηµάτων. Προστασία παιδιών, ανήµπορων ατόµων κλπ. ιαχείριση παρακολούθηση διανοµών κλπ. Παρακολούθηση εντοπισµός οχηµάτων 3. Περιγραφή συσκευής 3.1 Πάνω όψη 3.2 Κάτω όψη TK

3 3.3 Πλαϊνή όψη Θύρα USB για φόρτιση ή αναβάθµιση λογισµικού Ενδεικτικό σήµατος. Πιέζοντας το κουµπί SOS για 3 δευτερόλεπτα αποστέλλεται µήνυµα εκτάκτου ανάγκης ιακόπτης ON/OFF. 3.4 Κάτω όψη GSM/GPRS κεραία (στο εσωτερικό) Μικρόφωνο 3.5 Εσωτερικό Θήκη κάρτας SIM Μπαταρία TK

4 4.Χαρακτηριστικά ιαστάσεις. Βάρος ίκτυα Μπάντες λειτουργίας GPS chip GSM/GPRS πλακέτα Ευαισθησία δέκτη GPS Ακρίβεια δέκτη GPS Χρόνος αποκατάστασης σύνεσης 64mm x 46mm x 17mm 50g GSM/GPRS 850/1800/1900Mhz or 900/1800/1900Mhz or 850/900/1800/1900 SIRF3 chip Simcom300 ή Simcom dBm 5m Θερµοκρασία αποθήκευσης. -40 C to +85 C Θερµοκρασία λειτουργίας. -20 C to +55 C Υγρασία 5%--95% Επαναφορά τροφοδοσίας στην συσκευή 45s Επαναφορά σήµατος στην συσκευή 1s 5. Οδηγίες Χρήσης 5.1 Εγκατάσταση κάρτας SIM Βεβαιωθείτε πως έχετε απενεργοποιήσει το αίτηµα κωδικού ΡIN πριν εγκαταστήσετε την κάρτα στην συσκευή. Για την αποστολή µηνυµάτων βεβαιωθείτε πως το πληκτρολόγιο είναι γυρισµένα στα Αγγλικά και το κείµενο έχει µορφή.txt Βήµατα εγκατάστασης κάρτας SIM: 1 Ανοίξτε το κάλυµµα και βγάλτε την µπαταρία. 2 Σύρτε µαλακά το καπάκι τη θήκης SIM και στην συνέχει ανοίξτε την 3 Βάλτε την κάρτα SIM και ασφαλίστε το καπάκι την υποδοχή της κάρτας. TK

5 5.2 Μπαταρία και φορτιστής Την πρώτη φορά η µπαταρία πρέπει να φορτιστεί για διάστηµα 8 έως 12 ωρών. Να χρησιµοποιείτε µόνο τον φορτιστή που συνοδεύει την συσκευή. Η µπαταρία που ενσωµατώνεται στην συσκευή είναι ιόντων λιθίου και όταν είναι πλήρως φορτισµένη εξασφαλίζει αυτονοµία που αγγίζει τις 48 ώρες. Μετά την πρώτη φόρτιση της µπαταρίας η συνηθισµένη διάρκεια φόρτισης είναι 3 έως 5 ώρες. Προσοχή Η µπαταρία περιέχει χηµικά που µπορεί να βλάψουν την υγεία, µην σπάτε, κόβετε ή καταστρέφετε το περίβληµα της µπαταρίας για οποιοδήποτε λόγο. 5.3 Αρχικές ενέργειες Εισάγετε την κάρτα SIM. Πιέστε το κουµπί ON/OFF εωσότου το ενδεικτικό ανάψει, προσέχετε ώστε το πάνω µέρος της συσκευής κοιτά προς τον ουρανό χωρίς να φράσετε από µεταλλικά αντικείµενα Το ενδεικτικό πρέπει να αναβοσβήνει κάθε 4. Αν το πράσινο ενδεικτικό αναβοσβήνει σηµαίνει ως η συσκευή επικοινωνεί / δέχεται ή λαµβάνει σήµα Μόνο αφού η συσκευή λαµβάνει κανονικά σήµα GPS είναι δυνατός ο προγραµµατισµός της. 5.4 Aρχικές ρυθµίσεις Χρησιµοποιήστε το κινητό το οποίο θα χρησιµοποιείτε συνήθως προκειµένου να αποστείλετε τα µηνύµατα προγραµµατισµού στην συσκευή. Αρχικά αποστείλετε το µήνυµα begin+password(κωδικός0 στον αριθµό της συσκευής. Η συσκευή θα απαντήσει begin ok και όλα οι ρυθµίσεις θα επιστρέψουν στις τιµές που έχει ορίσει το εργοστάσιο (ο εργοστασιακός κωδικός είναι: ). 5.5 Αλλαγή του κωδικού Στείλτε το µήνυµα "password+old password(παλαιός κωδικός)+#+new password(νέος κωδικός) Παρατηρήσεις: Είναι σηµαντικό να θυµάστε τον κωδικό που έχετε εισάγει, µόνο µε αυτόν µπορεί να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες της συσκευή Ο κωδικός πρέπει να αποτελείται από 6 ψηφία σε διαφορετική περίπτωση η συσκευή δεν θα τον αναγνωρίζει.t Το µήνυµα resume#password(κωδικός) µπορεί να σταλεί στην συσκευή προκειµένου να επανέλθει ο κωδικός στην εργοστασιακή ρύθµιση (123456) σε περίπτωση σωστής λήψης της εντολής η συσκευή θα απαντήσει µε το µήνυµα resume password ok Σηµείωση: Είναι σηµαντικό να αποθηκεύετε σε ασφαλές σηµείο το κωδικό της συσκευής. Ο κωδικός είναι απαραίτητος για την εκτέλεση των περισσοτέρων εντολών. TK

6 5.6 Καθορισµός εξουσιοδοτηµένων αριθµών Η συσκευή µπορεί να ανταποκρίνεται (να στέλνει µηνύµατα) έως και σε 5 εξουσιοδοτηµένους αριθµούς Από το πρώτο κινητό που θα έχει και δικαιώµατα administrator στείλτε το µήνυµα admin+password(κωδικός)+#+αριθµός του κινητού που θα έχει και δικαιώµατα διαχειριστή. Όλες οι εντολές στην συνέχεα πρέπει να στέλνονται από το τηλέφωνο που έχει δικαιώµατα διαχειριστή. Αν το µήνυµα ληφθεί σωστά η συσκευή θα απαντήσει add admin number ok Εναλλακτικά καλώντας από ένα κινητό 10 συνεχόµενες φορές τον αριθµό τη συσκευής, ορίζετε αυτό το κινητό σαν διαχειριστή, σε περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί κινητό µε δικαιώµατα διαχειριστή µέσω SMS Στέλνοντας το µήνυµα noadmin+password(κωδικός)+#+αριθµός τηλεφώνου διαχειριστή καταργείτε τον εξουσιοδοτηµένο αριθµό Για λόγους περιαγωγής κλήσεων πρέπει στον αριθµό να περιλαµβάνετε και τον κωδικό κλήσης της χώρας. Παράδειγµα (ο κωδικός κλήσης της Ελλάδας υπογραµµισµένος): admin123456# Αποστολή στοιχείων σε πραγµατικό χρόνο Αν στη συσκευή δεν έχουν καταχωρηθεί αριθµοί κινητών και την καλέσει ένα οποιοδήποτε κινητό η συσκευή θα κλείσει την γραµµή και θα απαντήσει σε αυτό το κινητό µε µήνυµα που θα περιλαµβάνει τα στοιχεία συντεταγµένων. Αν στη συσκευή έχουν καταχωρηθεί αριθµοί κινητών η συσκευή δεν θα απαντήσει στο µη εξουσιοδοτηµένο τηλέφωνο Όταν καλέσει ένα εξουσιοδοτηµένο κινητό η συσκευή θα στείλει ένα µήνυµα µε την ακόλουθη µορφή. 5.8 Αυτόµατος εντοπισµός H συσκευή έχει την δυνατότητα να αποστέλλει αυτόµατα πληροφορίες θέσεις έως 999 φορές σε διαστήµατα έως και των 999 δευτερολέπτων Για να γίνει αυτό στείλτε το µήνυµα atxxxsyyyn+#+password (κωδικός) ;όπου XXX ο αριθµός των φορών που θα αποσταλεί το µήνυµα σε τριψήφια µορφή (µέγιστη τιµή 999) και ΥΥΥ το χρονικό διάστηµα ανά το οποίο θα στέλνεται το µήνυµα (τιµή από 020 έως 999). Για παράδειγµα αν θέλετε να σταλούν συνολικά 15 µηνύµατα ανά 30 δευτερόλεπτα και ο εργοστασιακός κωδικός είναι το στείλτε το µήνυµα (at030s015n Στέλνοντας at030+password(κωδικός) (Παράδειγµα at ) θα στέλνονται διαρκώς µηνύµατα ανά διαστήµατα των 30 δευτερολέπτων Για να ακυρώσετε την αυτόµατη αποστολή SMS στείλτε το µήνυµα noat+password TK

7 (παράδειγµα noat ). Προσοχή: η χρονική περίοδος ανά την οποία θα στέλνεται µήνυµα δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 020sec ή µεγαλύτερη από 999sec. 5.9 Επιλογή µεταξύ λειτουργίας track και monitor Ο τρόπος λειτουργίας που έχει οριστεί από το εργοστάσιο είναι track Για να επιλέξετε λειτουργία monitor στείλτε SMS "monitor+password" η µονάδα θα απαντήσει monitor ok! Στέλνοντας SMS "tracker+password " η µονάδα θα απαντήσει tracker ok! και θα επανέλθει σε λειτουργία track Καθορισµός εικονικού γεωγραφικού χάρτη Μπορείτε να ορίσετε µια περιοχή από την οποία αν εξέλθει η συσκευή θα στέλνει µήνυµα στα εξουσιοδοτηµένα κινητά Όταν η συσκευή δεν κινείται για 3 10 λεπτά ο χρήστης µπορεί να στείλει το ακόλουθο µήνυµα stockade+password+#+latitude&longitude;latitude&longitude (Παράδειγµα stockade123456# s, e; s, e). Όταν η συσκευή µετακινηθεί από αυτό σηµείο θα στέλνει ένα µήνυµα µε τις νέες συντεταγµένες στα εξουσιοδοτηµένα κινητά. stockade!+geo-info. Προσοχή :Οι πρώτες συντεταγµένες γεωγραφικού πλάτους και µήκους αντιπροσωπεύουν την πάνω αριστερή γωνία του εικονικού φράχτη και οι δεύτερες τη κάτω δεξιά γωνία Για να ακυρώσετε αυτή την λειτουργία στείλτε το µήνυµα nostockade+password Συναγερµός κίνησης Όταν η συσκευή δεν κινείται για 3 10 λεπτά ο χρήστης µπορεί να στείλει το ακόλουθο µήνυµα move+password (κωδικός) όταν η συσκευή λάβει το µήνυµα κανονικά θα αποστείλει το µήνυµα move ok. Σε περίπτωση που η συσκευή αλλάξει θέση θα αποστείλει το µήνυµα device move µαζί µε τις πληροφορίες θέσεις της συσκευής Για να ακυρώσετε την αποστολή µηνυµάτων όταν κινείται η συσκευή στείλτε το µήνυµα στη συσκευή nomove+password Συναγερµός υπέρβασης ταχύτητας: 5.12.Αν για παράδειγµα θέλετε η συσκευή να στέλνει µήνυµα όταν κινείται µε ταχύτητα µεγαλύτερη των 80km από το τηλέφωνο του διαχειριστή µπορείτε να στείλετε το µήνυµα speed+password(κωδικός)+#+080 η συσκευή θα απαντήσει µε το µήνυµα speed ok. Όταν κινείται µε ταχύτητα µεγαλύτερη από 80 km θα στέλνει το µήνυµα speed+080! + Geo-info(γεωγραφικές πληροφορίες) στα εξουσιοδοτηµένα τηλέφωνα Για να ακυρώσετε την παραπάνω λειτουργία υπέρβασης ταχύτητας στείλτε το µήνυµα nospeed+password Προσοχή: προτείνεται να µην θέτετε όριο ταχύτητας µικρότερο από 50km/h γιατί διάφοροι αστάθµητοι παράµετροι µπορεί να επηρεάσουν την ακρίβεια της λειτουργίας Έλεγχος αριθµού IMEI (αριθµός αναγνώρισης κινητού): Στείλτε το µήνυµα imei+password στην συσκευή για αποστείλει τον αριθµό ΙΜΕΙ. TK

8 5.14 Κουµπί SOS Πιέστε το κουµπί SOS για 3 δευτερόλεπτα θα αποστέλλει το µήνυµα help me!+ συντεταγµένες θέσεις Κάθε 3 λεπτά σε όλους του εξουσιοδοτηµένους αριθµούς Ειδοποίηση χαµηλής στάθµης µπαταρίας Όταν η τάση της µπαταρίας πέσει στα 3.7V θα αποστέλλεται ένα SMS κάθε 30 λεπτά Επανεκκίνηση της συσκευής. Στείλτε το SMS "reboot+password". Για παράδειγµα reboot Η συσκευή θα κάνει επαν εκκίνηση Εναλλαγή µεταξύ λειτουργιών GSM και WEB (GPRS) Για να στέλνει η συσκευή πληροφορίες GPS σε µια δικτυακή διεύθυνση (IP address): στείλτε το SMS web+password. Αν το µήνυµα ληφθεί επιτυχώς η συσκευή θα απαντήσει µε το µήνυµα web ok. Όταν η συσκευή καλείται θα στέλνει αναφορά συντεταγµένων στην διεύθυνση ΙΡ που έχετε καθορίσει Για να στέλνονται πληροφορίες GPS µήνυµα σε κινητά στείλτε το SMS telephone+password το µήνυµα ληφθεί επιτυχώς η συσκευή θα απαντήσει µε το µήνυµα set telephone ok. Όταν η συσκευή καλείται θα στέλνει αναφορά συντεταγµένων µε µήνυµα SMS στα κινητά που έχετε ορίσει Ρυθµίσεις GPRS Προκειµένου να ενεργοποιηθεί η λειτουργία GPRS πρέπει να καθορίσετε IP, Port(θύρα) και APN (access point name) αυτές οι ρυθµίσεις παρέχονται από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας που χρησιµοποιείτε και εισάγονται στην συσκευή µε τα παρακάτω µηνύµατα: Το µήνυµα για την εισαγωγή διεύθυνσης IP και θύρας έχει την ακόλουθη µορφή ipport+password+#+ipaddress,port number. Όταν οι πληροφορίες ληφθούν κανονικά η συσκευή θα απαντήσει µε µήνυµα µε την ακόλουθη µορφή set ip address and port ok. /ipport123456# , Για να ακυρώσετε τις απεσταλµένες ρυθµίσεις στείλτε το µήνυµα noipport+password Για να καθορίσετε APN στείλτε το µήνυµα : SMS apn+password+#+apn# (το APN παρέχεται από τον πάροχο σας). Η συσκευή θα απαντήσει set apn ok. Παράδειγµα apn123456#internet# Παρατήρηση: Κάθε φορά η εισαγωγή νέου APN ακυρώνει το προηγούµενο Για να εισάγετε το απαιτούµενο όνοµα χρήστη και κωδικό στείλτε το µήνυµα : SMS apn+password+#+apn +","+apn name+","+apn password#": Παράδειγµα apn123456#internet,ligone, # ( internet is APN, LIGONE is APN name, is APN password,"#" is ending symbol ) Όταν οι παράµετροι δικτύου έχουν εισαχθεί σωστά όταν η συσκευή καλείται από εξουσιοδοτηµένο κινητό θα αποστέλλει τις συντεταγµένες στην διεύθυνση ΙΡ που έχετε καθορίσει. Το µήνυµα που θα στέλνεται έχει την παρακάτω µορφή: Serial number + authorized number + GPRMC + GPS signal indicator + command + IMEI number + CRC16 checksum. TK

9 5.19 Ρυθµίσεις χρονικής ζώνης Προκειµένου να ρυθµίσετε την χρονική ζώνη πρέπει να στείλετε τις πληροφορίες χρονικής ζώνης στην συσκευή. Στην Ελλάδα η χρονική ζώνη είναι GMT+2 οπότε το µήνυµα που θα στείλετε πρέπει να έχει την παρακάτω µορφή time zone+password+#+timezone για την Ελλάδα στέλνεται το µήνυµα time zone123456#+02. Αν το µήνυµα ληφθεί επιτυχώς η συσκευή θα απαντήσει set time zone ok Για να ακυρώσετε την ρύθµιση χρονικής ζώνης στείλτε το µήνυµα notime zone+password (Παράδειγµα : notime zone Προσοχή : Υπάρχει κενό(space) µεταξύ notime και zone. H διαφορά ώρας εισάγεται σε διψήφια µορφή µε θετικό ή αρνητικό πρόσηµο. 6 Προειδοποιήσεις Παρακαλούµε να τηρείται τις παρακάτω προφυλάξεις για να εξασφαλίσετε την οµαλή και αξιόπιστη λειτουργία της συσκευής: 1. Ποτέ µην αφήσετε κάποιο υγρό να πέσει πάνω στην συσκευή. Μην εκθέτετε την συσκευή σε σκόνη. 3. Μην εκθέτετε την συσκευή σε πολύ υψηλές ή χαµηλές θερµοκρασίες. 4. Ποτέ µην πετάτε την συσκευή και µην την εκθέτετε σε υπερβολικούς κραδασµούς.. 5. Μην καθαρίζετε το περίβληµα της µε χηµικά, διαλυτικά ή σπρέι. Να χρησιµοποιείτε µόνο ένα µαλακό πανί. 6. Ποτέ µην επιχειρήσετε να αποσυναρµολογήσετε την συσκευή. 7..Σε καµία περίπτωση µην βάψετε την συσκευή. 8. Να χρησιµοποιείται µόνο την προτεινόµενη τάση τροφοδοσίας 9. Ποτέ µην χρησιµοποιείτε άλλη κεραία, σε καµιά περίπτωση µην επιχειρήσετε να αποσυνδέσετε τις κεραίες της συσκευής. TK

10 7 Πιθανά προβλήµατα και λύσεις Πρόβληµα Αποτυχία εκκίνησης της συσκευής Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται Στις πληροφορίες συντεταγµένων εµφανίζονται µόνο µηδενικά. Πιθανή λύση Ελέγξετε τις συνδέσεις, βεβαιωθείτε πως η µπαταρία είναι σε καλή κατάσταση. Αν έχετε καταχωρήσει εξουσιοδοτηµένα τηλέφωνα και η συσκευή καλείται από µη εξουσιοδοτηµένους αριθµούς δεν απαντά µε κάποιο µήνυµα. Η συσκευή είναι τοποθετηµένη σε σηµείο που δεν µπορεί να λάβει σήµα από δορυφόρο GPS. Bάλτε τη συσκευή σε ένα σηµείο που να έχει ικανοποιητική λήψη. 8 Σύντοµη λίστα εντολών No ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SMS ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ SMS ΠΑΡΑΓΑΦΟΣ 1 Επαναφορά begin ok begin εργοστασιακών ρυθµίσεων 5.4 Αλλαγή κωδικού password123456# set password ok Επαναφορά εργοστασιακού resume password ok resume#password µηνύµατος Εισαγωγή τηλεφώνου µε admin123456# add admin number ok 3 δικαιώµατα διαχειριστή ιαγραφή τηλεφώνου noadmin123456# cancel admin number ok Αυτόµατη αποστολή auto track set ok στίγµατος σε προκαθορισµένα at030s015n# διαστήµατα 4 ιαρκής αποστολή πληροφοριών θέσης. at030s***n# auto track set ok Ακύρωση αποστολής cancel auto track ok noat πληροφοριών θέσης Καθορισµό χρονικής ζώνης time zone123456#+02 set time zone ok 5.9 Ορισµός εικονικού φράχτη stockade123456#geo-info;geo-info stockade ok Ακύρωση γεωγραφικού no stockade ok nostockade φράχτη Συναγερµός κίνησης move move ok Ακύρωση συναγερµού cancel move ok nomove κίνησης Συναγερµός ορίου speed ok speed123456#080 ταχύτητας Ακύρωση συναγερµού cancel speed ok nospeed ορίου ταχύτητας Έλεγχος Imei imei TK

11 10 Ορισµός ιστοσελίδας set home ok Ακύρωση ορισµένης Cancel home ok Nohome ιστοσελίδας Πρόσθεση set number ok 12 εξουσιοδοτηµένου αριθµού number123456# τηλεφώνου. 13 Τρόπος λειτουργίας web web set web ok Τρόπος λειτουργίας set telephone ok telephone τηλεφώνου set ip address and port Ρυθµίσεις GPRS ipport123456# , ok 15 Καθορισµός APN apn #internet# set APN ok Καθορισµός χρήστη APN και κωδικού apn123456#internet,logone, # TK

TRAKKY Auto. Οδηγίες χρήσης

TRAKKY Auto. Οδηγίες χρήσης TRAKKY Auto Οδηγίες χρήσης Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε το σύστημα εντοπισμού / παρακολούθησης οχημάτων Trakky Auto. Ενσωματώνει τις τελευταίες τεχνολογίες στον τομέα του επιτρέποντάς σας να εντοπίσετε

Διαβάστε περισσότερα

TRAKKY Moto & Boat. Οδηγίες χρήσης

TRAKKY Moto & Boat. Οδηγίες χρήσης TRAKKY Moto & Boat Οδηγίες χρήσης Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε το σύστημα εντοπισμού / παρακολούθησης για μοτοσυκλέτες, Trakky Moto & Boat External. Ενσωματώνει τις τελευταίες τεχνολογίες στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να επιλέξω την συσκευή επικοινωνίας i-sec GSM 33

Γιατί να επιλέξω την συσκευή επικοινωνίας i-sec GSM 33 Γιατί να επιλέξω την συσκευή επικοινωνίας i-sec GSM 33 Πλήρης εξοµοίωση τηλεφωνικής γραµµής προκειµένου να επιτευχθεί επικοινωνία µεταξύ συστήµατος συναγερµού και κέντρου λήψης σηµάτων (contact id, ademco

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 7020

Οδηγός χρήσης Nokia 7020 Οδηγός χρήσης Nokia 7020 Τεύχος 2.0 2 www.nokia.com/support Περιεχόµενα Ασφάλεια 5 Γενικές πληροφορίες 7 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Υπηρεσίες δικτύου 8 Κοινόχρηστη µνήµη 10 Κωδικοί πρόσβασης 10 Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 5250

Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Υπηρεσίες δικτύου 8 Εύρεση βοήθειας 10 Βοήθεια στη συσκευή 10 Υποστήριξη 10 Ενηµερώσεις λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 208

Οδηγός χρήσης Nokia 208 Οδηγός χρήσης Nokia 208 Τεύχος 2.1 EL Πσσστ... Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν είναι το μοναδικό που υπάρχει... Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης βασίζονται στην πιο πρόσφατη διαθέσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Smart 4

Εγχειρίδιο χρήστη. Smart 4 Εγχειρίδιο χρήστη Smart 4 1. Το κινητό σας 1 1.1 Αφαίρεση του πίσω καλύμματος 1 1.2 Φόρτιση της μπαταρίας 2 1.3 Κάρτα SIM και κάρτα microsd 3 1.4 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση, επανεκκίνηση και λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

2002/96/EC (WEEE) Waste Electrical and Equipment Directive. To σήµα IVS SERIES 2

2002/96/EC (WEEE) Waste Electrical and Equipment Directive. To σήµα IVS SERIES 2 «ΕΞΥΠΝΑ» ΙΚΤΥΑΚΑ DVR H.264 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τους περιορισµούς που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τα Windows αποτελούν σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ και/ή σε άλλες χώρες. Εισαγωγή 1

Εισαγωγή. Τα Windows αποτελούν σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ και/ή σε άλλες χώρες. Εισαγωγή 1 ήλωση συµµόρφωσης ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Sharp Telecommunications of Europe Limited ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ GX17 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.2 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία TomTom Via 1. Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία λαμβά- νεται Τι περι- στη συσκευ ασία TomTom Via συμπεριλαμβανομένης της βάσης Easy Click Καλώδιο USB Φορτιστής αυτοκινήτου USB Αφίσα εγκατάστασης 2 2. Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C5 00

Οδηγός χρήσης Nokia C5 00 Οδηγός χρήσης Nokia C5 00 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Πληροφορίες για τη συσκευή 5 Εφαρμογές γραφείου 6 Υπηρεσίες δικτύου 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και μέρη 8 Τοποθέτηση της κάρτας SIM

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη Vodafone Smart 4G

Εγχειρίδιο χρήστη Vodafone Smart 4G Εγχειρίδιο χρήστη Vodafone Smart 4G 1. Το κινητό σας 1 1.1 Αφαίρεση του πίσω καλύμματος 1 1.2 Φόρτιση της μπαταρίας 2 1.3 Κάρτα SIM και κάρτα microsd 3 1.4 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση και Λειτουργία σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia N8 00

Οδηγός χρήσης Nokia N8 00 Οδηγός χρήσης Nokia N8 00 Τεύχος 1.1 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και µέρη 8 Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο 10 Κλείδωµα ή ξεκλείδωµα πλήκτρων και οθόνης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C5 03

Οδηγός χρήσης Nokia C5 03 Οδηγός χρήσης Nokia C5 03 Τεύχος 2.2 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Αφαίρεση μπαταρίας 5 Ξεκινώντας 6 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας 6 Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης 8 Αφαίρεση της κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 111 / Nokia 113

Οδηγός χρήσης Nokia 111 / Nokia 113 Οδηγός χρήσης Nokia / Nokia 3 Τεύχος.0 EL Περιεχόμενα Πλήκτρα και μέρη...5 Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας...7 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης...8 Φόρτιση της μπαταρίας...0 Κλείδωμα των πλήκτρων...0 Πρόσδεση

Διαβάστε περισσότερα

Manual Turbo-X. G580 Octacore. Smartphone G580

Manual Turbo-X. G580 Octacore. Smartphone G580 Manual Turbo-X G580 Octacore Smartphone G580 Εγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΑ... 4 1.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ... 4 1.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 1.3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ... 7 1.3.1 Προσοχή...

Διαβάστε περισσότερα

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ...

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ... Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 5 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ... 7 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ...7 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ... 8 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ NiCd... 8 ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ NiCd... 8 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X3-02

Οδηγός χρήσης Nokia X3-02 Οδηγός χρήσης Nokia X3-02 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Ξεκινώντας 6 Πλήκτρα και μέρη 6 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας 7 Τοποθέτηση ή αφαίρεση κάρτας μνήμης 8 Φόρτιση της

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG7511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, February 15, 2010 4:16 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση Motorola S12 Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204 Προειδοποίηση Πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλωσορίσατε...

Διαβάστε περισσότερα

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά Ιούνιος 2010 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C7 00

Οδηγός χρήσης Nokia C7 00 Οδηγός χρήσης Nokia C7 00 Τεύχος 2.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και μέρη 8 Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας 10 Τοποθέτηση ή αφαίρεση κάρτας μνήμης 12 Φόρτιση 13 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG2511GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG2521GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG2511. Πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10. TG8051_8061GR(gr-gr).book Page 1 Friday, March 18, 2011 1:14 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG8051GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG8061GR

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C6-01

Οδηγός χρήσης Nokia C6-01 Οδηγός χρήσης Nokia C6-01 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και μέρη 8 Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο 10 Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα των πλήκτρων και της

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα κινητό τηλέφωνο EVOLVEO.

Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα κινητό τηλέφωνο EVOLVEO. Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα κινητό τηλέφωνο EVOLVEO. Περιεχόμενα: 1. Σημαντική σημείωση 2. Περιγραφή προϊόντος 3. Διαμόρφωση 4. Μενού 5. Φωνητικές κλήσεις 6. Μηνύματα SMS 7. Πολυμέσα

Διαβάστε περισσότερα

EGUARDIAN EG DH48EN / DH88DN / DH168DN 4/8/16/32 CHANNEL H.264 DVR

EGUARDIAN EG DH48EN / DH88DN / DH168DN 4/8/16/32 CHANNEL H.264 DVR DVR 4/8/16/32CH digital video recorder Οδηγίες Χρήσης. EGUARDIAN EG DH48EN / DH88DN / DH168DN 4/8/16/32 CHANNEL H.264 DVR 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε

Διαβάστε περισσότερα