Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 GSM Gateway Εγχειρίδιο Χρήστη Περιεχόµενα 1. Περιεχόµενο παράδοσης Κωδικός PIN Εγκατάσταση Συνδέσεις και ενδείξεις µπροστινού πάνελ Συνδέσεις και ενδείξεις πίσω πάνελ Μπαταρία Ένδειξη χαµηλής ισχύος µπαταρίας Συναγερµός βλάβης µπαταρίας Λειτουργικότητα SMS Συναγερµός µπαταρίας Ήχος κλήσης Εργαλείο αναβάθµισης Αναβάθµιση Firmware Ρύθµιση Έλεγχος LED και ισχύς σήµατος Έλεγχος µπαταρίας Αποκτήστε έλεγχο Εξοικονόµηση ενέργειας POTS Παραγωγή ήχου Ήχος κλήσης 2: αποτυχία µπαταρίας Τεχνικά Χαρακτηριστικά...13

2 1. Περιεχόµενο παράδοσης - GSM Gateway - Κεραία - GSM Gateway Εγχειρίδιο (αυτό το έντυπο) - Τροφοδοτικό 230VAC/12 VDC 2. Κωδικός PIN Σηµείωση: Το GSM gateway πρέπει να είναι πάντα κλειστό πριν εισάγετε ή αφαιρέσετε την κάρτα SIM. Η κάρτα SIM δεν χρειάζεται να έχει ενεργοποιηµένο κωδικό PIN. Εάν η κάρτα SIM έχει ενεργοποιηµένο κωδικό PIN πρέπει να είναι ο Όταν εισάγετε την κάρτα SIM το GSM Gateway θα αλλάξει αυτόµατα τον κωδικό PIN σε έναν τυχαίο 4-ψήφιο κωδικό για να αποφευχθεί κακή χρήση της µονάδας GSM. Εάν η κάρτα SIM πρέπει να αλλαχθεί, η νέα κάρτα SIM πρέπει να έχει κάποιον από τους παραπάνω κωδικούς PIN ή να έχει τον κωδικό PIN απενεργοποιηµένο. Εάν η κάρτα SIM έχει ενεργοποιηµένο έναν κωδικό PIN πρέπει να γίνει επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων για να επαναληφθεί η παραπάνω τυχαία διαδικασία. Αλλιώς το GSM Gateway θα δοκιµάσει τον τυχαίο κωδικό PIN και θα µπλοκάρει την κάρτα SIM. είτε το κεφάλαιο «Συνδέσεις και ενδείξεις πίσω πάνελ» για να πληροφορηθείτε για το πώς να κάνετε επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων. 3. Εγκατάσταση Βρείτε ένα κατάλληλο µέρος όπου θα τοποθετήσετε το GSM gateway. Βεβαιωθείτε ότι η επένδυση του GSM είναι OK πριν το GSM gateway τοποθετηθεί µε τις επισυναπτόµενες βίδες. Βεβαιωθείτε ότι τα LED και στις δύο πλευρές είναι ορατά. Εισάγετε προσεκτικά την κάρτα SIM µέσα στη µονάδα GSM όπως δείχνουν οι παρακάτω εικόνες. Τοποθετήστε την κεραία και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Η εκκίνηση µπορεί να χρειαστεί 30 δευτερόλεπτα πριν το GSM Gateway εγκαταστήσει την σύνδεση µε το δίκτυο GSM. Για πληροφορίες για το πώς να καταλάβετε τις ενδείξεις LED, παρακαλώ δείτε τα κεφάλαια 4 και 5 παρακάτω. Για πληροφορίες για το πώς να κλείσετε το GSM Gateway, δείτε το κεφάλαιο 0 παρακάτω. Page 2 of 13

3 4. Συνδέσεις και ενδείξεις µπροστινού πάνελ USB PWR/STAT PHONE 1 BATT PHONE USB USB 2.0 Mini υποδοχέας που χρησιµοποιείται για σύνδεση µε Η/Υ. Το USB µπορεί να χρησιµοποιηθεί για αναβάθµιση του λογισµικού του GSM Gateway και για ρύθµιση παραµέτρων, όπως ενεργοποίηση ορίων µπαταρίας. είκτες LED LED Κατάσταση Ενδείξεις PWR/STAT 1000 ms ON / 1000 ms OFF 100 ms ON / 1500 ms OFF Κανονική κατάσταση Εφεδρική µπαταρία σε χρήση ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Κόκκινο LED) ON Άνοιγµα της συνδεδεµένης τηλεφωνικής συσκευής ΜΠΑΤΑΡΙΑ (Κόκκινο LED) Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει Ήχος σήµατος Πρόβληµα µπαταρίας. Η µπαταρία δεν είναι συνδεδεµένη ή δεν έχει περάσει έλεγχο µπαταρίας. είτε επίσης το κεφάλαιο 6 παρακάτω. ΤΗΛΕΦΩΝΟ Σύνδεση στην στάνταρ τηλεφωνική συσκευή PHONE 1 No ΤΗΛΕΦΩΝΟ (RJ11) 1 2 La 3 Lb Συνδέσεις και ενδείξεις πίσω πάνελ ANT SIM GSM S1 S2 12V DC RESET ANT SIM GSM SMA υποδοχέας για την κεραία Είσοδος της κάρτας SIM Κατάσταση για την σύνδεση GSM όταν το GSM Gateway είναι έτοιµο και λειτουργεί (Πράσινο LED): Page 3 of 13

4 GSM OFF Ενδείξεις Ελαττωµατική µονάδα GSM 800 ms ON / 800 ms OFF Καµία υπηρεσία, καµία σύνδεση µε το GSM ή απώλεια κάρτας SIM. 100 ms ON / 1500 s OFF Η σύνδεση µε το δίκτυο GSM είναι OK, Εφεδρική µπαταρία σε χρήση ON Κανονική κατάσταση. Η σύνδεση µε το δίκτυο GSM είναι OK, AC-τροφοδοτείται S1 και S2 Ενδείξεις για την ισχύ σήµατος GSM (Πράσινο LED): S1 S2 Ισχύς σήµατος OFF OFF Κακή ON OFF Καλή ( προκαθορισµένη 15 = -83 dbm) ON ON Πολύ καλή ( προκαθορισµένη 25 = -63 dbm) Αναβοσβήνει OFF Καλή, Εφεδρική µπαταρία σε χρήση. Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει Πολύ καλή, Εφεδρική µπαταρία σε χρήση. Τα επίπεδα LED είναι προγραµµατιζόµενα σε 2 db βήµατα από -113 dbm έως -51 dbm µέσω USB (1258 Manager) 12V DC 12V DC No PWR V DC - GND ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ Τύπος ενεργοποίησης Τροφοδοτικό Αποτέλεσµα ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ Μικρό πάτηµα Εξωτερικό Επανεκκίνηση του GSM Gateway Μικρό πάτηµα Μπαταρία Το GSM Gateway είναι κλειστό Πατήστε το κουµπί για >20 δευτ. Εξωτερικό Όλες οι ρυθµίσεις επανέρχονται στις εργοστασιακές ρυθµίσεις. Αυτό υποδεικνύεται από το ΤΗΛΕΦΩΝΟ του LED και την ΜΠΑΤΑΡΙΑ Σηµείωση: Η επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθµίσεις επαναφέρει επίσης και τον κωδικό PIN στον προκαθορισµένο 1234 εάν ο κωδικός PIN χρησιµοποιείται, αυτό µπορεί να µπλοκάρει την κάρτα SIM εάν η κάρτα SIM είναι τοποθετηµένη µέσα στο GSM Gateway. 6. Μπαταρία Η µπαταρία ελέγχεται µε δύο διαφορετικούς τόπους. Ο πρώτος είναι η ένδειξη χαµηλής ισχύος µπαταρίας η οποία ενεργοποιείται όταν η ισχύς της µπαταρίας είναι πολύ µικρή για κάθε λόγο. Ο δεύτερος είναι ο συναγερµός βλάβης µπαταρίας ο οποίος ενεργοποιείται όταν η χωρητικότητα της µπαταρίας είναι πολύ µικρή και είναι ο καιρός για αντικατάστασή της. Σε περίπτωση που υπάρχει συναγερµός µπαταρίας/ένδειξη χαµηλής ισχύος µπαταρίας, το GSM Gateway θα αλλάξει τον ήχο κλήσης: δείτε το περιεχόµενο Τεχνικές προδιαγραφές για πληροφορίες στα χαρακτηριστικά του ήχου κλήσης 2. Το FältCom Flex θα ανιχνεύσει το νέο ήχο κλήσης και θα στείλει συναγερµό µπαταρίας στον παραλήπτη. είτε το περιεχόµενο Λειτουργικότητα SMS για πληροφορίες για το πώς να κλείσετε τον ήχο κλήσης 2. Page 4 of 13

5 6.1 Ένδειξη χαµηλής ισχύος µπαταρίας Μια ένδειξη χαµηλής ισχύος µπαταρίας εµφανίζεται µε ένα κόκκινο LED, δείτε το κεφάλαιο 4 παραπάνω, και µε µια αλλαγή του κανονικού ήχου κλήσης, ( 7.2), µπορεί να ενεργοποιηθεί για οποιονδήποτε από τους παρακάτω λόγους: (Αυτός ο έλεγχος γίνεται κάθε 30 δευτ.) - Η µπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί - Η τάση µπαταρίας πέφτει κάτω από 4.4 VDC όταν η συσκευή είναι συνδεδεµένη µε το δίκτυο ρεύµατος. - Η τάση µπαταρίας πέφτει κάτω από 4.2 VDC όταν η συσκευή τροφοδοτείται από την µπαταρία Εάν η µονάδα τροφοδοτείται από την µπαταρία και η τάση µπαταρίας πέσει κάτω από 4.0 VDC το GSM Gateway θα κλείσει για να αποφύγει µόνιµη βλάβη της µπαταρίας. Αυτά τα επίπεδα τάσης δεν είναι προγραµµατιζόµενα. 6.2 Συναγερµός βλάβης µπαταρίας Ένας συναγερµός βλάβης µπαταρίας υποδεικνύεται µε τον ίδιο τρόπο όπως η ένδειξη χαµηλής ισχύος µπαταρίας (6.1) αλλά µπορεί επίσης να σταλεί µε SMS. Παρακαλώ δείτε την λειτουργικότητα SMS για πληροφορίες των ρυθµίσεων ή για το πώς να χρησιµοποιήσετε τον υποδοχέα USB και το λογισµικό 1258 Manager. Ο πρώτος έλεγχος µπαταρίας γίνεται µετά από 48 ώρες και κάθε επόµενος κάθε 24ωρο. Κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου µπαταρίας ένα φορτίο συνδέεται στην µπαταρία και µετριέται η τάση µπαταρίας. Ένας έλεγχος µπαταρίας διαρκεί 5 (1) λεπτά και εάν η τάση πέσει κάτω από 4.4 (2) VDC κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ενεργοποιείται ένας συναγερµός βλάβης µπαταρίας. εν θα εκτελεστεί δοκιµή µπαταρίας όταν το GSM Gateway τροφοδοτείται από την µπαταρία. Ένας ενεργός συναγερµός βλάβης µπαταρίας επαναφέρεται αυτόµατα µετά από µια επιτυχή δοκιµή µπαταρίας. Κανονικά η µπαταρία θα διαρκέσει 2-4 χρόνια, αλλά αυτό εξαρτάται κυρίως από τις συνθήκες θερµοκρασίας και από το πόσο χρησιµοποιείται η µπαταρία. Όταν η µπαταρία αποτυγχάνει αντικαταστήστε µόνο αυτή µε έναν αντίστοιχο τύπο µπαταρίας. Άλλοι τύποι µπαταρίας, µπορεί να προκαλέσουν ζηµιά στο GSM Gateway. Μια ασφάλεια πολλών διακόπτων είναι ενσωµατωµένη στο πακέτο µπαταρίας για να το προστατεύσει από ζηµιά σε περίπτωση υψηλών θερµοκρασιών. Η ασφάλεια επαναφέρεται αυτόµατα όταν η θερµοκρασία είναι και πάλι κανονική. (1) 5 λεπτά είναι η προκαθορισµένη ρύθµιση. Ο χρόνος προγραµµατίζεται µέσω USB (1258 Manager). (2) 4.4 V είναι η προκαθορισµένη ρύθµιση. Τα επίπεδα του συναγερµού βλάβης µπαταρίας είναι προγραµµατιζόµενα µέσω USB (1258 Manager) ή µέσω SMS από τον αντιπρόσωπο. 7. Λειτουργικότητα SMS 7.1 Συναγερµός µπαταρίας Είναι δυνατό να παράγετε ένα SMS όταν προκύπτει ένας συναγερµός βλάβης µπαταρίας και η λειτουργικότητα ενεργοποιείται στέλνοντας ένα. Το SMS πρέπει να περιλαµβάνει τον τηλεφωνικό αριθµό και ένα κείµενο εκτάκτου ανάγκης. Το SMS δεν είναι ευαίσθητη υπόθεση. είτε την εικόνα παρακάτω ως παράδειγµα. Στο παράδειγµα παρακάτω το επίπεδο συναγερµού µπαταρίας δεν έχει αλλάξει. Page 5 of 13

6 Balarm:On Battery alarm from Lift 452 Balarm:On Battery alarm from Lift 452 Το GSM θα αναγνωρίσει έναν σωστό προγραµµατισµό στέλνοντας πίσω ένα SMS όπως παραπάνω. Στο παρακάτω παράδειγµα το επίπεδο συναγερµού µπαταρίας έχει αλλάξει σε 4.0 V (4000 mv). Balarm:On= Battery alarm from Lift 452 Balarm:On= Battery alarm from Lift 452 Το GSM θα αναγνωρίσει έναν σωστό προγραµµατισµό στέλνοντας πίσω ένα SMS όπως παραπάνω. Σε αυτό το παράδειγµα ένα συναγερµός µπαταρίας θα παράγει το παρακάτω : Battery alarm from Lift 452 Page 6 of 13

7 Είναι δυνατό να παράγετε ένα SMS (Bares) όταν η µπαταρία αντικαθιστάται από µια νέα µετά από έναν Συναγερµό βλάβης µπαταρίας. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται στέλνοντας ένα. Το SMS πρέπει να περιλαµβάνει ένα κατάλληλο κείµενο. Το SMS δεν είναι ευαίσθητη υπόθεση. είτε την παρακάτω εικόνα ως παράδειγµα. Το Bares SMS αποστέλλεται πάντα στον ίδιο αριθµό µε το Balarm. Bares:On Battery OK from Lift 452 Bares:On Battery OK from Lift 452 Το GSM Gateway θα αναγνωρίσει έναν σωστό προγραµµατισµό στέλνοντας πίσω ένα SMS όπως παραπάνω. Σε αυτό το παράδειγµα όταν αντικατασταθεί η µπαταρία θα παράγει το παρακάτω SMS από το GSM Gateway: Battery OK from Lift 452 Page 7 of 13

8 Και οι δύο λειτουργίες που περιγράφονται παραπάνω είναι κλειστές όταν στέλνουν το παρακάτω SMS στο GSM Gateway: Balarm:off Balarm:OFF Bares:OFF Το SMS αναγνωρίζεται µε ένα. Η λειτουργία SMS Αντικατάστασης Μπαταρίας(Bares) που περιγράφεται παραπάνω µπορεί να είναι κλειστή ανεξάρτητα, στέλνοντας το παρακάτω : Bares:off Balarm:ON Bares:OFF Το SMS αναγνωρίζεται µε ένα. Page 8 of 13

9 7.2 Ήχος κλήσης 2 Ο ήχος κλήσης 2 που υποδεικνύει συναγερµό µπαταρίας/ένδειξη χαµηλής τάσης µπαταρίας στο τηλέφωνο ανελκυστήρα είναι προκαθορισµένα ενεργοποιηµένος αλλά µπορεί να απενεργοποιηθεί. Σε περίπτωση που η λειτουργία απενεργοποιηθεί το GSM Gateway θα χρησιµοποιεί πάντα τον ήχο κλήσης 1 όταν η γραµµή είναι ανοιχτή. Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο κλήσης 2 (συναγερµός µπαταρίας/ένδειξη χαµηλής τάσης µπαταρίας, ήχος κλήσης): αποστείλετε το SMS της αριστερής εικόνας στο GSM Gateway. Το Gateway Θα απαντήσει όπως στην δεξιά εικόνα. Dial tone2: off Dial Tone2: OFF Για να επανενεργοποιήσετε τον ήχο κλήσης 2 (συναγερµός µπαταρίας/ένδειξη χαµηλής τάσης µπαταρίας, ήχος κλήσης): αποστείλετε το SMS της αριστερής εικόνας στο GSM Gateway. Το Gateway Θα απαντήσει όπως στην δεξιά εικόνα. Dial tone2: on Dial Tone2: ON Page 9 of 13

10 8. Εργαλείο αναβάθµισης Η θύρα USB χρησιµοποιείται για να ρυθµίσετε συγκεκριµένες παραµέτρους χρήστη και για να αναβαθµίσετε το λογισµικό του GSM Gateway. Η αναβάθµιση απαιτεί το πρόγραµµα των Windows 1258 Manager και είναι διαθέσιµο από την FältCom ή τον τοπικό σας αντιπρόσωπο. Χρησιµοποιήστε ένα στάνταρ USB miniusb καλώδιο για να συνδέσετε το GSM Gateway στον Η/Υ. - Εγκαταστήστε το εργαλείο 1258 Manager στον Η/Υ σας. - Συνδέστε το GSM Gateway στον Η/Υ χρησιµοποιώντας ένα στάνταρ USB miniusb καλώδιο. - Εκκινήστε το 1258 Manager κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Όταν το GSM Gateway συνδεθεί στο Manager tool η γραµµή κατάστασης θα δείξει 1258 attached Πιέστε Get για να δείτε τις εκδόσεις GSM Gateway Firmware και Hardware. Σε αυτό το παράδειγµα FW 3.11 και HW Αναβάθµιση Firmware Για να αναβαθµίσετε το GSM Gateway Firmware επιλέξτε το FW update. Page 10 of 13

11 - Κάντε κλικ στο Select file - Βρείτε και επιλέξτε το νέο αρχείο FW που παρέχεται από την FältCom ή τον τοπικό σας αντιπρόσωπο. Σηµείωση: Το αρχείο FW έχει πάντα την κατάληξη φακέλου bin (π.χ. gatewayfw.bin). - Κάντε κλικ στο Update. Κατά την διάρκεια της αναβάθµισης µπορείτε να ακολουθήσετε την πρόοδο στην γραµµή κατάστασης. Σηµείωση: Προσέξτε να µην αποσυνδέσετε το ρεύµα κατά την διάρκεια της αναβάθµισης του FW. 8.2 Ρύθµιση Για την διαµόρφωση των συγκεκριµένων ρυθµίσεων του χρήστη χρησιµοποιήστε την καρτέλα Setup και κάντε κλικ στο Get setup. Θα εµφανιστεί ένα νέο παράθυρο το οποίο δείχνει όλες τις διαµορφώσιµες ρυθµίσεις. Page 11 of 13

12 8.2.1 Έλεγχος LED και ισχύς σήµατος Υπάρχουν δύο LED τα οποία δείχνουν την ισχύ του GSM σήµατος: τα S1 και S2. Μπορείτε να θέσετε τα όρια πότε να ανάβουν τα LED Έλεγχος µπαταρίας Για πληροφορίες για τον έλεγχο µπαταρίας παρακαλώ δείτε το κεφάλαιο 6 Μπαταρία - Συµπληρώστε το GSM Battery alarm nr : όπου θα λαµβάνετε SMS για συναγερµό µπαταρίας. - Συµπληρώστε το GSM Battery alarm text : κείµενο SMS από το Gateway σε περίπτωση συναγερµού µπαταρίας. Π.χ. Συναγερµός µπαταρίας από τον ανελκυστήρα Συµπληρώστε το GSM Battery reset text : κείµενο SMS από το Gateway όταν αντικαθιστάται η µπαταρία. Π.χ. Επαναφορά µπαταρίας από τον ανελκυστήρα Αποκτήστε έλεγχο Η απόκτηση ελέγχου χρησιµοποιείται για να ενισχυθούν ή να µετριασθούν τα σήµατα µεταξύ του δικτύου GSM και της αναλογικής γραµµής από το Gateway. Η ενίσχυση σήµατος µπορεί να τεθεί είτε σε GSM σε POTS, είτε σε POTS σε GSM. Παρακαλώ σηµειώστε ότι POTS είναι η αναλογική γραµµή που παράγεται από το GSM Gateway. Θέτοντας µία αρνητική τιµή θα µετριασθεί το σήµα και οι θετικές τιµές θα ενισχύσουν το σήµα. Η ενίσχυση και ποιότητα σήµατος του συστήµατος GSM διαφέρει από χώρα σε χώρα και µπορεί κατά συνέπεια να υποχρεωθείτε να αλλάξετε την ενίσχυση σήµατος για την προσαρµογή σε αυτές τις διαφορές Εξοικονόµηση ενέργειας POTS1 Σηµείωση: Μην χρησιµοποιείτε αυτό το χαρακτηριστικό για τυχόν συστήµατα συναγερµού εκτάκτου ανάγκης. Η εξοικονόµηση ενέργειας θα αποσυνδέσει την γραµµή ρεύµατος POTS κατά την διάρκεια ενός προκαθορισµένου χρόνου. Οι τρόποι λειτουργίας είναι Off, Always on και Battery only. Η κατάσταση Battery only θα επιτρέψει την λειτουργία µόνο κατά την διάρκεια λειτουργίας της µπαταρίας για να αυξηθεί ο χρόνος λειτουργίας της µπαταρίας. Αφού επιλέξετε τρόπο λειτουργίας ρυθµίστε: Συνολικός χρόνος κύκλου Κύκλος χρόνου για λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας. Π.χ. επιλέξτε χρόνος κύκλου σε 1 δευτερόλεπτο: ρυθµίστε τον Συνολικό χρόνο κύκλου (ms*10/steps) σε 100 (=1000ms). Ισχύς χρόνου Χρόνος λειτουργίας κατά την διάρκεια του χρόνου κύκλου. Π.χ. εάν ο χρόνος κύκλου έχει τεθεί σε 1 δευτερόλεπτο και θέλετε το Gateway να ενισχύει το POTS κατά 50% του χρόνου: ρυθµίστε την Ισχύ χρόνου (ms*10/steps) σε 50 (=500ms) Παραγωγή ήχου Το GSM Gateway µπορεί να παράγει γραµµές ήχου στο POTS σύµφωνα µε τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά κάθε χώρας. Υπάρχουν µερικές προ-προγραµµατισµένες χώρες: Γαλλία, Γερµανία, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία και Ισπανία. Η Γερµανία και η Ιταλία έχουν τις ίδιες ρυθµίσεις και αυτές είναι οι ευρωπαϊκές συστάσεις για τους PSTN ήχους. Όταν χρησιµοποιείτε το GSM Gateway µε το Flex: παρακαλώ χρησιµοποιήστε Γερµανικές, Ιταλικές ή Ισπανικές ρυθµίσεις ακόµα κι αν το Flex είναι εγκατεστηµένο σε άλλες χώρες Ήχος κλήσης 2: αποτυχία µπαταρίας Για να ρυθµίσετε το GSM Gateway ώστε να παράγει τον ήχο κλήσης 2, υποδεικνύοντας αποτυχία της µπαταρίας, ρυθµίστε το Dial/Congestion tone, battery fault στο 425 Hz, 1000/250/250/250 ms. Αυτή είναι προκαθορισµένα ενεργή. Page 12 of 13

13 9. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παράµετρος: εδοµένα: Μέγεθος (Μ x Π x Υ): 165 x 140 x 64 mm Βάρος: 558 g, συµπεριλαµβανοµένων µπαταρίας και κεραίας Κλάση προστασίας: IP 20 Εξωτερική ενέργεια: VDC Κατανάλωση ισχύος Στα υπόλοιπα: 12V < 140 ma, 24V < 75 ma Κλήση σε εξέλιξη: 12V < 450 ma, 24V < 225 ma Τύπος µπαταρίας NiMH 4,8V 1250 mah High Temp Κατανάλωση µπαταρίας: Στα υπόλοιπα: περίπου 100mA. Κλήση σε εξέλιξη: < 550mA I.E. 2h συµπεριλαµβανοµένων κλήσεων 3 x 3 λεπτών. Ενότητα GSM: Siemens M55i (Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz) Κεραία : 50 Ohm SMA-connector, MHz/ MHz Τάση γραµµής: 48 V DC Αντιστροφή πολικότητας: Ναι Θερµοκρασία λειτουργίας +5 C έως +40 C Υγρασία: 30 % έως 90 % RH Εγκρίσεις: TBD Ενδείξεις ήχου Ήχος κλήσης1: Ήχος κλήσης 2: (αποτυχία µπαταρίας) 425 Hz -10 dbm. Συνεχόµενος 425 Hz -10dBm. 1000ms ON / 250ms OFF / 250ms ON / 250ms OFF, συνεχόµενος Τόνος κατειληµµένου: 425 Hz -10dBm. 200ms ON / 200ms off / 200ms ON / 200ms OFF / 200ms ON / 600ms OFF, συνεχόµενος Ήχος: 25 Hz 40 VRms σε 3REN ms ON / 3000 ms OFF Ring back τόνος: 1500 ms ON / 3000 ms OFF Ήχος κατειληµµένου: 200 ms ON / 200 ms OFF Συνδέσεις Τηλέφωνο: Υποδοχέας κεραίας: DC είσοδος τροφοδοτικού: USB: RJ-11 SMA DC Plug 2.1mm/5.5mm USB 2.0 Mini Page 13 of 13

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

HX-DG20 TELE HX-DG20 1

HX-DG20 TELE HX-DG20 1 HX-DG20 Συσκευή τηλεφωνητή µέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραµµατισµού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω µέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα. Πριν τοποθετήσετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr ΗΧ -GSM02Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος της κεντρικής µονάδας υπάρχει µια σειρά ακροδεκτών σύνδεσης, οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM........3 1.3 Λειτουργία...3 3 Ρυθµίσεις της συσκευής......3 4 Προγραµµατισµός µέσω εντολών

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS

Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS Το Yacht Guard είναι ένα πολυσύστημα ελέγχου και συναγερμού σχεδιασμένο ειδικά για σκάφη. Συνδυάζει τις παρακατω λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr ΗΧ -GSM02 Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης H δήλωση συµµόρφωσης CE της συσκευής είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

C meitrack" Οδηγός Γρήγορης Χρήσης

C meitrack Οδηγός Γρήγορης Χρήσης C meitrack" Οδηγός Γρήγορης Χρήσης 1 Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του MT90. Αυτή η συσκευή θα σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας GPS εντοπισμού όπου βασίζεται σε εξαιρετική τεχνολογία και τα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης i Περιεχόµενα Προετοιµασία Ε220...1 Οδηγός Εγκατάστασης...1 Εισαγωγή στην Εφαρµογή Ε220 Manager...3 Υπηρεσίες Internet...4 SMS...4 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Konftel 100

Εγχειρίδιο Χρήσης Konftel 100 Εγχειρίδιο Χρήσης Konftel 100 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Conference phones for every situation Περιεχόμενα Περιγραφή 4 Σύνδεση, Αξεσουάρ, Ανταλλακτικά 5 Κλήσεις 6 Εισερχόμενες Κλήσεις 6 Εξερχόμενες Κλήσεις 6 Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Personal Plus

GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Personal Plus GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Personal Plus Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε το σύστημα εντοπισμού / παρακολούθησης πορείας Trakky Personal Plus. Ενσωματώνει τις τελευταίες τεχνολογίες στον τομέα του επιτρέποντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GCR01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GCR01 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GCR01 Δήλωση συμμόρφωσης βασικές λειτουργίες της συσκευής. Δια του παρόντος η GOCLEVER Technology δηλώνει ότι το Ασφάλεια προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες Ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

JABRA MOVE WIRELESS ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. jabra.com/movewireless ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ jabra.com/movewireless 1. ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ:...3 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 4 3. ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ...5 3.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ... 6 4.1 ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Ευχαριστούµε που προτιµήσατε ένα από τα προϊόντα µας. Βασικές λειτουργίες: Φωτιζόµενη οθόνη LCD µε Οπτική και ακουστική ένδειξη της κατάστασης της µηχανής στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew T&W matr-x 4Ew ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 Ασύρµατο ADSL2+ Router 1 Καλώδιο Ethernet RJ45 2 Τηλεφωνικά Καλώδια RJ11

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός ασύρματος GSM DYL 7M3 Basic Kit

Συναγερμός ασύρματος GSM DYL 7M3 Basic Kit Συναγερμός ασύρματος GSM DYL 7M3 Basic Kit Κωδικός προϊόντος: DYL 7M3 Basic Kit1 Τιμή με φπα: 249.00 Διαθεσιμότητα: Ετοιμοπαράδοτο Συναγερμός που όταν ενεργοποιηθεί μπορεί να καλέσει και να στείλει μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου]

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] [Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ψαθάδικα, Νήσος Μήλος ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Αρχιτεκτονικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Mobile Broadband

Vodafone Mobile Broadband Βήµα Βήµα Εγκατάσταση λογισµικού Vodafone Mobile Broadband έκδοση 10.2 Ιούλιος 2011 Σηµαντική σηµείωση Προσοχή! Οι νεότεροι εξοπλισµοί (USB modem) περιλαµβάνουν την εφαρµογή 10.x (στηνσύντοµηέκδοση- lite

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT. Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT. Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να προμηθευτείτε την υπηρεσία JustAlert SPOTIT Μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, θα έχετε δωρεάν πρόσβαση στην προσωπική σας σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ DYL -007- M 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ DYL -007- M 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ DOORADO Site: www.doorado.eu Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 Διεύθ: Παπαθανασίου 5 19600 Μάνδρα Αττικής E-mail: doorado@gmail.com ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ DYL -007- M 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλωσορίσατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Ρύθμιση του USB Stick 3 Εκκίνηση λογισμικού 4 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας)

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα µοντέλα της

Διαβάστε περισσότερα

GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Personal

GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Personal GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Personal Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε το σύστημα εντοπισμού / παρακολούθησης πορείας Trakky Personal. Ενσωματώνει τις τελευταίες τεχνολογίες στον τομέα του επιτρέποντάς σας να εντοπίσετε

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Περιεχόμενα συσκευασίας 1 Εισαγωγή στο υλικό Εξωτερική περιγραφή ΔΙΑΦΟΡΕΣ Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL-99 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Γενικά.3 Βασικές Λειτουργίες..3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...3 Περιεχόµενα Συσκευασίας.4 ΙΙ. Μορφή και Εγκατάσταση Συστήµατος.4 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM

LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον Ασύρματο Δρομολογητή Ευρείας Ζώνης Sweex 140 Nitro XM. Με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN Τρόποι ενεργοποίησης Trigger Τρόπος 1 : Με αυτό το τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει να καλεί. Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ AL-631

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ AL-631 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ AL-631 Υψηλής Ποιότητας Εξωτερική Σειρήνα με Μπαταρία και Flash. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγίες Εγκατάστασης Σειρήνας AL-631 Χαρακτηριστικά AL-631 Η Εξωτερική Σειρήνα

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

ReCT-3S Ολοκληρωμένη έκδοση

ReCT-3S Ολοκληρωμένη έκδοση GSM Τερματικό Κινητής Τηλεφωνίας με τηλεχειρισμό μέσω SMS ReCT-3S Ολοκληρωμένη έκδοση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1. Εγκατάσταση 1.1 Τοποθέτηση κάρτας SIM Αφού αφαιρέσετε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM, (χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης 1. Περιεχόμενα 1.Περιεχόμενα 2.Δομή των οδηγιών χρήσης 3.Αρχική εγκατάσταση του προϊόντος 3.1.Περιγραφή του συστήματος 3.2.Εγκατάσταση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

REALSAFE MMS-100 REALSAFE MMS-100 1

REALSAFE MMS-100 REALSAFE MMS-100 1 REALSAFE MMS-00 ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜMS & SMS Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ REALSAFE MMS-00 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Στην συσκευασία εκτός της κεντρικής µονάδας-κάµερας θα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R207

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R207 Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R207 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα 5 Εφαρμογή Mobile Wi-Fi Web 6 Επισκόπηση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά:

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά: PROMETHEUS ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 & 8 ΖΩΝΩΝ Η σειρά συμβατικών πινάκων πυρανίχνευσης PROMETHEUS, της SIGMA SECURITY, έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές EN-54 Part 4 & Part 2. Είναι βασισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ιαδικασία δικτύωσης PC µέσω modem Στις επόµενες παραγράφους περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσετε προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 2 3 4 5 Καλώς ήρθατε Εγκατάσταση του USB Stick Εκκίνηση εφαρμογής Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Connect USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Connect USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Connect USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλωσορίσατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Ρύθμιση του USB Stick 3 Εκκίνηση λογισμικού 4 Γενική επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

To GT30 είναι μια μικρή συσκευή εντοπισμού θέσης με ενσωματωμένο GPS και GSM/GPRS.

To GT30 είναι μια μικρή συσκευή εντοπισμού θέσης με ενσωματωμένο GPS και GSM/GPRS. 1 Εισαγωγή To GT30 είναι μια μικρή συσκευή εντοπισμού θέσης με ενσωματωμένο GPS και GSM/GPRS. Υπολογίζει τις ακριβείς συντεταγμένες που βρίσκεται μέσω του GPS, και τις αποστέλλει μέσω SMS ή GPRS. Μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

ZTE WF630. Σταθερή Ασύρματη Τερματική Συσκευή για Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας GSM. Οδηγίες Χρήσεως

ZTE WF630. Σταθερή Ασύρματη Τερματική Συσκευή για Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας GSM. Οδηγίες Χρήσεως ZTE WF630 Σταθερή Ασύρματη Τερματική Συσκευή για Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας GSM Οδηγίες Χρήσεως 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ...4 2.1 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ...4 2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R209-Z

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R209-Z Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R209-Z Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα 5 Εφαρμογή Mobile Wi-Fi Web 6 Επισκόπηση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Επισημάνσεις........2 Συντήρηση........2 Γενικά........3 Γενικά χαρακτηριστικά.......3 Τεχνικά χαρακτηριστικά.........4 Οδηγίες Εγκατάστασης....... 4 Επεξήγηση των ορίων συνδέσεων.............5

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R216-Z

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R216-Z Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R216-Z Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα 5 Εφαρμογή Mobile Wi-Fi Web 6 Επισκόπηση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Νέοι πελάτες στην υπηρεσία DSL Access. Σελίδα: 2/11

2.1 Νέοι πελάτες στην υπηρεσία DSL Access. Σελίδα: 2/11 Οδηγός ιδιοεγκατάστασης υπηρεσιών DSL Access και Broadband Telephony ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Περιγραφή της υπηρεσίας Broadband Telephony 2. Εξοπλισµός που περιέχεται στη συσκευασία ιδιοεγκατάστασης 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΟΛΛΑΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ BLUETOOTH ΜΕΣΩ I-PHONE

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΟΛΛΑΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ BLUETOOTH ΜΕΣΩ I-PHONE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΟΛΛΑΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ BLUETOOTH ΜΕΣΩ I-PHONE Οδηγός Χρήσης Προετοιμάστε την κινητή συσκευή: 1.Κατεβάστε το i.pets app από το κατάστημα του διαδικτύου ή από την ιστοσελίδα της Samsung 2.Εγκαταστήστε

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA LINE-INTERACTIVE INTERACTIVE LCD DISPLAY UPS Uninterruptible Power System GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Οδηγίες Λειτουργίας Σας ευχαριστούµε που χρησιµοποιείτε το έξυπνο σύστηµα συναγερµού της εταιρίας µας. Τα προϊόντα µας είναι ιδανικά για οικογένειες, τράπεζας, µικρές

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

EVOLVEO Sonix. Ασύρματος συναγερμός GSM

EVOLVEO Sonix. Ασύρματος συναγερμός GSM Sonix Οδηγός χρήσης EVOLVEO Sonix Ασύρματος συναγερμός GSM Σας ευχαριστούμε για την αγορά του GSM συστήματος συναγερμού EVOLVEO Sonix. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί την πιο σύγχρονη τεχνολογία,

Διαβάστε περισσότερα

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Δήλωση σχετικά με την ευθύνη του κατασκευαστή Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή εφαρμογών τρίτων στη συσκευή, ή τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών

Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών ιαχείριση ιαχείριση σε περιβάλλον Web Τηλεδιαχείριση Πλεονεκτήµατα Κοινή χρήση Internet - Μία σύνδεση internet ευρείας περιοχής προσφέρει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστηµα Συναγερµού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια µε το πάτηµα ενός κουµπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίες χρήσης TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδέσεις 1.1 Πίσω πλευρά TD-2304SE Σχήμα.2.1 πίσω πλευρά καταγραφικού 4 καναλιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ USB 2.0 Adaptor για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιτρέπει σύνδεση στο PC συσκευών που διαθέτουν υποδοχές SATA/ IDE μέσω USB2.0

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth με Android Phones

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth με Android Phones Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth με Android Phones Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ. Μοντέλο #E8350

ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ. Μοντέλο #E8350 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ Μοντέλο #E8350 Περιεχόμενα Επισκόπηση προϊόντος E8350..................................... 1 Εγκατάσταση του router E-Series Πού θα βρείτε περισσότερη

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΡΤΑ SIM ΜΕ GPRS ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Περιεχόμενο 1. Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα