Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 GSM Gateway Εγχειρίδιο Χρήστη Περιεχόµενα 1. Περιεχόµενο παράδοσης Κωδικός PIN Εγκατάσταση Συνδέσεις και ενδείξεις µπροστινού πάνελ Συνδέσεις και ενδείξεις πίσω πάνελ Μπαταρία Ένδειξη χαµηλής ισχύος µπαταρίας Συναγερµός βλάβης µπαταρίας Λειτουργικότητα SMS Συναγερµός µπαταρίας Ήχος κλήσης Εργαλείο αναβάθµισης Αναβάθµιση Firmware Ρύθµιση Έλεγχος LED και ισχύς σήµατος Έλεγχος µπαταρίας Αποκτήστε έλεγχο Εξοικονόµηση ενέργειας POTS Παραγωγή ήχου Ήχος κλήσης 2: αποτυχία µπαταρίας Τεχνικά Χαρακτηριστικά...13

2 1. Περιεχόµενο παράδοσης - GSM Gateway - Κεραία - GSM Gateway Εγχειρίδιο (αυτό το έντυπο) - Τροφοδοτικό 230VAC/12 VDC 2. Κωδικός PIN Σηµείωση: Το GSM gateway πρέπει να είναι πάντα κλειστό πριν εισάγετε ή αφαιρέσετε την κάρτα SIM. Η κάρτα SIM δεν χρειάζεται να έχει ενεργοποιηµένο κωδικό PIN. Εάν η κάρτα SIM έχει ενεργοποιηµένο κωδικό PIN πρέπει να είναι ο Όταν εισάγετε την κάρτα SIM το GSM Gateway θα αλλάξει αυτόµατα τον κωδικό PIN σε έναν τυχαίο 4-ψήφιο κωδικό για να αποφευχθεί κακή χρήση της µονάδας GSM. Εάν η κάρτα SIM πρέπει να αλλαχθεί, η νέα κάρτα SIM πρέπει να έχει κάποιον από τους παραπάνω κωδικούς PIN ή να έχει τον κωδικό PIN απενεργοποιηµένο. Εάν η κάρτα SIM έχει ενεργοποιηµένο έναν κωδικό PIN πρέπει να γίνει επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων για να επαναληφθεί η παραπάνω τυχαία διαδικασία. Αλλιώς το GSM Gateway θα δοκιµάσει τον τυχαίο κωδικό PIN και θα µπλοκάρει την κάρτα SIM. είτε το κεφάλαιο «Συνδέσεις και ενδείξεις πίσω πάνελ» για να πληροφορηθείτε για το πώς να κάνετε επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων. 3. Εγκατάσταση Βρείτε ένα κατάλληλο µέρος όπου θα τοποθετήσετε το GSM gateway. Βεβαιωθείτε ότι η επένδυση του GSM είναι OK πριν το GSM gateway τοποθετηθεί µε τις επισυναπτόµενες βίδες. Βεβαιωθείτε ότι τα LED και στις δύο πλευρές είναι ορατά. Εισάγετε προσεκτικά την κάρτα SIM µέσα στη µονάδα GSM όπως δείχνουν οι παρακάτω εικόνες. Τοποθετήστε την κεραία και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Η εκκίνηση µπορεί να χρειαστεί 30 δευτερόλεπτα πριν το GSM Gateway εγκαταστήσει την σύνδεση µε το δίκτυο GSM. Για πληροφορίες για το πώς να καταλάβετε τις ενδείξεις LED, παρακαλώ δείτε τα κεφάλαια 4 και 5 παρακάτω. Για πληροφορίες για το πώς να κλείσετε το GSM Gateway, δείτε το κεφάλαιο 0 παρακάτω. Page 2 of 13

3 4. Συνδέσεις και ενδείξεις µπροστινού πάνελ USB PWR/STAT PHONE 1 BATT PHONE USB USB 2.0 Mini υποδοχέας που χρησιµοποιείται για σύνδεση µε Η/Υ. Το USB µπορεί να χρησιµοποιηθεί για αναβάθµιση του λογισµικού του GSM Gateway και για ρύθµιση παραµέτρων, όπως ενεργοποίηση ορίων µπαταρίας. είκτες LED LED Κατάσταση Ενδείξεις PWR/STAT 1000 ms ON / 1000 ms OFF 100 ms ON / 1500 ms OFF Κανονική κατάσταση Εφεδρική µπαταρία σε χρήση ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Κόκκινο LED) ON Άνοιγµα της συνδεδεµένης τηλεφωνικής συσκευής ΜΠΑΤΑΡΙΑ (Κόκκινο LED) Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει Ήχος σήµατος Πρόβληµα µπαταρίας. Η µπαταρία δεν είναι συνδεδεµένη ή δεν έχει περάσει έλεγχο µπαταρίας. είτε επίσης το κεφάλαιο 6 παρακάτω. ΤΗΛΕΦΩΝΟ Σύνδεση στην στάνταρ τηλεφωνική συσκευή PHONE 1 No ΤΗΛΕΦΩΝΟ (RJ11) 1 2 La 3 Lb Συνδέσεις και ενδείξεις πίσω πάνελ ANT SIM GSM S1 S2 12V DC RESET ANT SIM GSM SMA υποδοχέας για την κεραία Είσοδος της κάρτας SIM Κατάσταση για την σύνδεση GSM όταν το GSM Gateway είναι έτοιµο και λειτουργεί (Πράσινο LED): Page 3 of 13

4 GSM OFF Ενδείξεις Ελαττωµατική µονάδα GSM 800 ms ON / 800 ms OFF Καµία υπηρεσία, καµία σύνδεση µε το GSM ή απώλεια κάρτας SIM. 100 ms ON / 1500 s OFF Η σύνδεση µε το δίκτυο GSM είναι OK, Εφεδρική µπαταρία σε χρήση ON Κανονική κατάσταση. Η σύνδεση µε το δίκτυο GSM είναι OK, AC-τροφοδοτείται S1 και S2 Ενδείξεις για την ισχύ σήµατος GSM (Πράσινο LED): S1 S2 Ισχύς σήµατος OFF OFF Κακή ON OFF Καλή ( προκαθορισµένη 15 = -83 dbm) ON ON Πολύ καλή ( προκαθορισµένη 25 = -63 dbm) Αναβοσβήνει OFF Καλή, Εφεδρική µπαταρία σε χρήση. Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει Πολύ καλή, Εφεδρική µπαταρία σε χρήση. Τα επίπεδα LED είναι προγραµµατιζόµενα σε 2 db βήµατα από -113 dbm έως -51 dbm µέσω USB (1258 Manager) 12V DC 12V DC No PWR V DC - GND ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ Τύπος ενεργοποίησης Τροφοδοτικό Αποτέλεσµα ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ Μικρό πάτηµα Εξωτερικό Επανεκκίνηση του GSM Gateway Μικρό πάτηµα Μπαταρία Το GSM Gateway είναι κλειστό Πατήστε το κουµπί για >20 δευτ. Εξωτερικό Όλες οι ρυθµίσεις επανέρχονται στις εργοστασιακές ρυθµίσεις. Αυτό υποδεικνύεται από το ΤΗΛΕΦΩΝΟ του LED και την ΜΠΑΤΑΡΙΑ Σηµείωση: Η επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθµίσεις επαναφέρει επίσης και τον κωδικό PIN στον προκαθορισµένο 1234 εάν ο κωδικός PIN χρησιµοποιείται, αυτό µπορεί να µπλοκάρει την κάρτα SIM εάν η κάρτα SIM είναι τοποθετηµένη µέσα στο GSM Gateway. 6. Μπαταρία Η µπαταρία ελέγχεται µε δύο διαφορετικούς τόπους. Ο πρώτος είναι η ένδειξη χαµηλής ισχύος µπαταρίας η οποία ενεργοποιείται όταν η ισχύς της µπαταρίας είναι πολύ µικρή για κάθε λόγο. Ο δεύτερος είναι ο συναγερµός βλάβης µπαταρίας ο οποίος ενεργοποιείται όταν η χωρητικότητα της µπαταρίας είναι πολύ µικρή και είναι ο καιρός για αντικατάστασή της. Σε περίπτωση που υπάρχει συναγερµός µπαταρίας/ένδειξη χαµηλής ισχύος µπαταρίας, το GSM Gateway θα αλλάξει τον ήχο κλήσης: δείτε το περιεχόµενο Τεχνικές προδιαγραφές για πληροφορίες στα χαρακτηριστικά του ήχου κλήσης 2. Το FältCom Flex θα ανιχνεύσει το νέο ήχο κλήσης και θα στείλει συναγερµό µπαταρίας στον παραλήπτη. είτε το περιεχόµενο Λειτουργικότητα SMS για πληροφορίες για το πώς να κλείσετε τον ήχο κλήσης 2. Page 4 of 13

5 6.1 Ένδειξη χαµηλής ισχύος µπαταρίας Μια ένδειξη χαµηλής ισχύος µπαταρίας εµφανίζεται µε ένα κόκκινο LED, δείτε το κεφάλαιο 4 παραπάνω, και µε µια αλλαγή του κανονικού ήχου κλήσης, ( 7.2), µπορεί να ενεργοποιηθεί για οποιονδήποτε από τους παρακάτω λόγους: (Αυτός ο έλεγχος γίνεται κάθε 30 δευτ.) - Η µπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί - Η τάση µπαταρίας πέφτει κάτω από 4.4 VDC όταν η συσκευή είναι συνδεδεµένη µε το δίκτυο ρεύµατος. - Η τάση µπαταρίας πέφτει κάτω από 4.2 VDC όταν η συσκευή τροφοδοτείται από την µπαταρία Εάν η µονάδα τροφοδοτείται από την µπαταρία και η τάση µπαταρίας πέσει κάτω από 4.0 VDC το GSM Gateway θα κλείσει για να αποφύγει µόνιµη βλάβη της µπαταρίας. Αυτά τα επίπεδα τάσης δεν είναι προγραµµατιζόµενα. 6.2 Συναγερµός βλάβης µπαταρίας Ένας συναγερµός βλάβης µπαταρίας υποδεικνύεται µε τον ίδιο τρόπο όπως η ένδειξη χαµηλής ισχύος µπαταρίας (6.1) αλλά µπορεί επίσης να σταλεί µε SMS. Παρακαλώ δείτε την λειτουργικότητα SMS για πληροφορίες των ρυθµίσεων ή για το πώς να χρησιµοποιήσετε τον υποδοχέα USB και το λογισµικό 1258 Manager. Ο πρώτος έλεγχος µπαταρίας γίνεται µετά από 48 ώρες και κάθε επόµενος κάθε 24ωρο. Κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου µπαταρίας ένα φορτίο συνδέεται στην µπαταρία και µετριέται η τάση µπαταρίας. Ένας έλεγχος µπαταρίας διαρκεί 5 (1) λεπτά και εάν η τάση πέσει κάτω από 4.4 (2) VDC κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ενεργοποιείται ένας συναγερµός βλάβης µπαταρίας. εν θα εκτελεστεί δοκιµή µπαταρίας όταν το GSM Gateway τροφοδοτείται από την µπαταρία. Ένας ενεργός συναγερµός βλάβης µπαταρίας επαναφέρεται αυτόµατα µετά από µια επιτυχή δοκιµή µπαταρίας. Κανονικά η µπαταρία θα διαρκέσει 2-4 χρόνια, αλλά αυτό εξαρτάται κυρίως από τις συνθήκες θερµοκρασίας και από το πόσο χρησιµοποιείται η µπαταρία. Όταν η µπαταρία αποτυγχάνει αντικαταστήστε µόνο αυτή µε έναν αντίστοιχο τύπο µπαταρίας. Άλλοι τύποι µπαταρίας, µπορεί να προκαλέσουν ζηµιά στο GSM Gateway. Μια ασφάλεια πολλών διακόπτων είναι ενσωµατωµένη στο πακέτο µπαταρίας για να το προστατεύσει από ζηµιά σε περίπτωση υψηλών θερµοκρασιών. Η ασφάλεια επαναφέρεται αυτόµατα όταν η θερµοκρασία είναι και πάλι κανονική. (1) 5 λεπτά είναι η προκαθορισµένη ρύθµιση. Ο χρόνος προγραµµατίζεται µέσω USB (1258 Manager). (2) 4.4 V είναι η προκαθορισµένη ρύθµιση. Τα επίπεδα του συναγερµού βλάβης µπαταρίας είναι προγραµµατιζόµενα µέσω USB (1258 Manager) ή µέσω SMS από τον αντιπρόσωπο. 7. Λειτουργικότητα SMS 7.1 Συναγερµός µπαταρίας Είναι δυνατό να παράγετε ένα SMS όταν προκύπτει ένας συναγερµός βλάβης µπαταρίας και η λειτουργικότητα ενεργοποιείται στέλνοντας ένα. Το SMS πρέπει να περιλαµβάνει τον τηλεφωνικό αριθµό και ένα κείµενο εκτάκτου ανάγκης. Το SMS δεν είναι ευαίσθητη υπόθεση. είτε την εικόνα παρακάτω ως παράδειγµα. Στο παράδειγµα παρακάτω το επίπεδο συναγερµού µπαταρίας δεν έχει αλλάξει. Page 5 of 13

6 Balarm:On Battery alarm from Lift 452 Balarm:On Battery alarm from Lift 452 Το GSM θα αναγνωρίσει έναν σωστό προγραµµατισµό στέλνοντας πίσω ένα SMS όπως παραπάνω. Στο παρακάτω παράδειγµα το επίπεδο συναγερµού µπαταρίας έχει αλλάξει σε 4.0 V (4000 mv). Balarm:On= Battery alarm from Lift 452 Balarm:On= Battery alarm from Lift 452 Το GSM θα αναγνωρίσει έναν σωστό προγραµµατισµό στέλνοντας πίσω ένα SMS όπως παραπάνω. Σε αυτό το παράδειγµα ένα συναγερµός µπαταρίας θα παράγει το παρακάτω : Battery alarm from Lift 452 Page 6 of 13

7 Είναι δυνατό να παράγετε ένα SMS (Bares) όταν η µπαταρία αντικαθιστάται από µια νέα µετά από έναν Συναγερµό βλάβης µπαταρίας. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται στέλνοντας ένα. Το SMS πρέπει να περιλαµβάνει ένα κατάλληλο κείµενο. Το SMS δεν είναι ευαίσθητη υπόθεση. είτε την παρακάτω εικόνα ως παράδειγµα. Το Bares SMS αποστέλλεται πάντα στον ίδιο αριθµό µε το Balarm. Bares:On Battery OK from Lift 452 Bares:On Battery OK from Lift 452 Το GSM Gateway θα αναγνωρίσει έναν σωστό προγραµµατισµό στέλνοντας πίσω ένα SMS όπως παραπάνω. Σε αυτό το παράδειγµα όταν αντικατασταθεί η µπαταρία θα παράγει το παρακάτω SMS από το GSM Gateway: Battery OK from Lift 452 Page 7 of 13

8 Και οι δύο λειτουργίες που περιγράφονται παραπάνω είναι κλειστές όταν στέλνουν το παρακάτω SMS στο GSM Gateway: Balarm:off Balarm:OFF Bares:OFF Το SMS αναγνωρίζεται µε ένα. Η λειτουργία SMS Αντικατάστασης Μπαταρίας(Bares) που περιγράφεται παραπάνω µπορεί να είναι κλειστή ανεξάρτητα, στέλνοντας το παρακάτω : Bares:off Balarm:ON Bares:OFF Το SMS αναγνωρίζεται µε ένα. Page 8 of 13

9 7.2 Ήχος κλήσης 2 Ο ήχος κλήσης 2 που υποδεικνύει συναγερµό µπαταρίας/ένδειξη χαµηλής τάσης µπαταρίας στο τηλέφωνο ανελκυστήρα είναι προκαθορισµένα ενεργοποιηµένος αλλά µπορεί να απενεργοποιηθεί. Σε περίπτωση που η λειτουργία απενεργοποιηθεί το GSM Gateway θα χρησιµοποιεί πάντα τον ήχο κλήσης 1 όταν η γραµµή είναι ανοιχτή. Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο κλήσης 2 (συναγερµός µπαταρίας/ένδειξη χαµηλής τάσης µπαταρίας, ήχος κλήσης): αποστείλετε το SMS της αριστερής εικόνας στο GSM Gateway. Το Gateway Θα απαντήσει όπως στην δεξιά εικόνα. Dial tone2: off Dial Tone2: OFF Για να επανενεργοποιήσετε τον ήχο κλήσης 2 (συναγερµός µπαταρίας/ένδειξη χαµηλής τάσης µπαταρίας, ήχος κλήσης): αποστείλετε το SMS της αριστερής εικόνας στο GSM Gateway. Το Gateway Θα απαντήσει όπως στην δεξιά εικόνα. Dial tone2: on Dial Tone2: ON Page 9 of 13

10 8. Εργαλείο αναβάθµισης Η θύρα USB χρησιµοποιείται για να ρυθµίσετε συγκεκριµένες παραµέτρους χρήστη και για να αναβαθµίσετε το λογισµικό του GSM Gateway. Η αναβάθµιση απαιτεί το πρόγραµµα των Windows 1258 Manager και είναι διαθέσιµο από την FältCom ή τον τοπικό σας αντιπρόσωπο. Χρησιµοποιήστε ένα στάνταρ USB miniusb καλώδιο για να συνδέσετε το GSM Gateway στον Η/Υ. - Εγκαταστήστε το εργαλείο 1258 Manager στον Η/Υ σας. - Συνδέστε το GSM Gateway στον Η/Υ χρησιµοποιώντας ένα στάνταρ USB miniusb καλώδιο. - Εκκινήστε το 1258 Manager κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Όταν το GSM Gateway συνδεθεί στο Manager tool η γραµµή κατάστασης θα δείξει 1258 attached Πιέστε Get για να δείτε τις εκδόσεις GSM Gateway Firmware και Hardware. Σε αυτό το παράδειγµα FW 3.11 και HW Αναβάθµιση Firmware Για να αναβαθµίσετε το GSM Gateway Firmware επιλέξτε το FW update. Page 10 of 13

11 - Κάντε κλικ στο Select file - Βρείτε και επιλέξτε το νέο αρχείο FW που παρέχεται από την FältCom ή τον τοπικό σας αντιπρόσωπο. Σηµείωση: Το αρχείο FW έχει πάντα την κατάληξη φακέλου bin (π.χ. gatewayfw.bin). - Κάντε κλικ στο Update. Κατά την διάρκεια της αναβάθµισης µπορείτε να ακολουθήσετε την πρόοδο στην γραµµή κατάστασης. Σηµείωση: Προσέξτε να µην αποσυνδέσετε το ρεύµα κατά την διάρκεια της αναβάθµισης του FW. 8.2 Ρύθµιση Για την διαµόρφωση των συγκεκριµένων ρυθµίσεων του χρήστη χρησιµοποιήστε την καρτέλα Setup και κάντε κλικ στο Get setup. Θα εµφανιστεί ένα νέο παράθυρο το οποίο δείχνει όλες τις διαµορφώσιµες ρυθµίσεις. Page 11 of 13

12 8.2.1 Έλεγχος LED και ισχύς σήµατος Υπάρχουν δύο LED τα οποία δείχνουν την ισχύ του GSM σήµατος: τα S1 και S2. Μπορείτε να θέσετε τα όρια πότε να ανάβουν τα LED Έλεγχος µπαταρίας Για πληροφορίες για τον έλεγχο µπαταρίας παρακαλώ δείτε το κεφάλαιο 6 Μπαταρία - Συµπληρώστε το GSM Battery alarm nr : όπου θα λαµβάνετε SMS για συναγερµό µπαταρίας. - Συµπληρώστε το GSM Battery alarm text : κείµενο SMS από το Gateway σε περίπτωση συναγερµού µπαταρίας. Π.χ. Συναγερµός µπαταρίας από τον ανελκυστήρα Συµπληρώστε το GSM Battery reset text : κείµενο SMS από το Gateway όταν αντικαθιστάται η µπαταρία. Π.χ. Επαναφορά µπαταρίας από τον ανελκυστήρα Αποκτήστε έλεγχο Η απόκτηση ελέγχου χρησιµοποιείται για να ενισχυθούν ή να µετριασθούν τα σήµατα µεταξύ του δικτύου GSM και της αναλογικής γραµµής από το Gateway. Η ενίσχυση σήµατος µπορεί να τεθεί είτε σε GSM σε POTS, είτε σε POTS σε GSM. Παρακαλώ σηµειώστε ότι POTS είναι η αναλογική γραµµή που παράγεται από το GSM Gateway. Θέτοντας µία αρνητική τιµή θα µετριασθεί το σήµα και οι θετικές τιµές θα ενισχύσουν το σήµα. Η ενίσχυση και ποιότητα σήµατος του συστήµατος GSM διαφέρει από χώρα σε χώρα και µπορεί κατά συνέπεια να υποχρεωθείτε να αλλάξετε την ενίσχυση σήµατος για την προσαρµογή σε αυτές τις διαφορές Εξοικονόµηση ενέργειας POTS1 Σηµείωση: Μην χρησιµοποιείτε αυτό το χαρακτηριστικό για τυχόν συστήµατα συναγερµού εκτάκτου ανάγκης. Η εξοικονόµηση ενέργειας θα αποσυνδέσει την γραµµή ρεύµατος POTS κατά την διάρκεια ενός προκαθορισµένου χρόνου. Οι τρόποι λειτουργίας είναι Off, Always on και Battery only. Η κατάσταση Battery only θα επιτρέψει την λειτουργία µόνο κατά την διάρκεια λειτουργίας της µπαταρίας για να αυξηθεί ο χρόνος λειτουργίας της µπαταρίας. Αφού επιλέξετε τρόπο λειτουργίας ρυθµίστε: Συνολικός χρόνος κύκλου Κύκλος χρόνου για λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας. Π.χ. επιλέξτε χρόνος κύκλου σε 1 δευτερόλεπτο: ρυθµίστε τον Συνολικό χρόνο κύκλου (ms*10/steps) σε 100 (=1000ms). Ισχύς χρόνου Χρόνος λειτουργίας κατά την διάρκεια του χρόνου κύκλου. Π.χ. εάν ο χρόνος κύκλου έχει τεθεί σε 1 δευτερόλεπτο και θέλετε το Gateway να ενισχύει το POTS κατά 50% του χρόνου: ρυθµίστε την Ισχύ χρόνου (ms*10/steps) σε 50 (=500ms) Παραγωγή ήχου Το GSM Gateway µπορεί να παράγει γραµµές ήχου στο POTS σύµφωνα µε τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά κάθε χώρας. Υπάρχουν µερικές προ-προγραµµατισµένες χώρες: Γαλλία, Γερµανία, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία και Ισπανία. Η Γερµανία και η Ιταλία έχουν τις ίδιες ρυθµίσεις και αυτές είναι οι ευρωπαϊκές συστάσεις για τους PSTN ήχους. Όταν χρησιµοποιείτε το GSM Gateway µε το Flex: παρακαλώ χρησιµοποιήστε Γερµανικές, Ιταλικές ή Ισπανικές ρυθµίσεις ακόµα κι αν το Flex είναι εγκατεστηµένο σε άλλες χώρες Ήχος κλήσης 2: αποτυχία µπαταρίας Για να ρυθµίσετε το GSM Gateway ώστε να παράγει τον ήχο κλήσης 2, υποδεικνύοντας αποτυχία της µπαταρίας, ρυθµίστε το Dial/Congestion tone, battery fault στο 425 Hz, 1000/250/250/250 ms. Αυτή είναι προκαθορισµένα ενεργή. Page 12 of 13

13 9. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παράµετρος: εδοµένα: Μέγεθος (Μ x Π x Υ): 165 x 140 x 64 mm Βάρος: 558 g, συµπεριλαµβανοµένων µπαταρίας και κεραίας Κλάση προστασίας: IP 20 Εξωτερική ενέργεια: VDC Κατανάλωση ισχύος Στα υπόλοιπα: 12V < 140 ma, 24V < 75 ma Κλήση σε εξέλιξη: 12V < 450 ma, 24V < 225 ma Τύπος µπαταρίας NiMH 4,8V 1250 mah High Temp Κατανάλωση µπαταρίας: Στα υπόλοιπα: περίπου 100mA. Κλήση σε εξέλιξη: < 550mA I.E. 2h συµπεριλαµβανοµένων κλήσεων 3 x 3 λεπτών. Ενότητα GSM: Siemens M55i (Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz) Κεραία : 50 Ohm SMA-connector, MHz/ MHz Τάση γραµµής: 48 V DC Αντιστροφή πολικότητας: Ναι Θερµοκρασία λειτουργίας +5 C έως +40 C Υγρασία: 30 % έως 90 % RH Εγκρίσεις: TBD Ενδείξεις ήχου Ήχος κλήσης1: Ήχος κλήσης 2: (αποτυχία µπαταρίας) 425 Hz -10 dbm. Συνεχόµενος 425 Hz -10dBm. 1000ms ON / 250ms OFF / 250ms ON / 250ms OFF, συνεχόµενος Τόνος κατειληµµένου: 425 Hz -10dBm. 200ms ON / 200ms off / 200ms ON / 200ms OFF / 200ms ON / 600ms OFF, συνεχόµενος Ήχος: 25 Hz 40 VRms σε 3REN ms ON / 3000 ms OFF Ring back τόνος: 1500 ms ON / 3000 ms OFF Ήχος κατειληµµένου: 200 ms ON / 200 ms OFF Συνδέσεις Τηλέφωνο: Υποδοχέας κεραίας: DC είσοδος τροφοδοτικού: USB: RJ-11 SMA DC Plug 2.1mm/5.5mm USB 2.0 Mini Page 13 of 13

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να επιλέξω την συσκευή επικοινωνίας i-sec GSM 33

Γιατί να επιλέξω την συσκευή επικοινωνίας i-sec GSM 33 Γιατί να επιλέξω την συσκευή επικοινωνίας i-sec GSM 33 Πλήρης εξοµοίωση τηλεφωνικής γραµµής προκειµένου να επιτευχθεί επικοινωνία µεταξύ συστήµατος συναγερµού και κέντρου λήψης σηµάτων (contact id, ademco

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GCR01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GCR01 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GCR01 Δήλωση συμμόρφωσης βασικές λειτουργίες της συσκευής. Δια του παρόντος η GOCLEVER Technology δηλώνει ότι το Ασφάλεια προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες Ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29 51 1. Σχετικά με την συσκευή SafeMate...3 1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά Συσκευής...3 1.2 Περιεχόμενα Συσκευασίας...3 1.3 Πιστοποιητικά...4 2.0 Γενική Περιγραφή...4 2.1 Εγκατάσταση της κάρτας SIM...6 2.2 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

GSM backup communication module

GSM backup communication module ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÅãêáôÜóôáóçò & Ëåéôïõñãßáò Version 1.51 GSM backup communication module ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 1. Γενική Περιγραφή... 4 2. Τρόποι Λειτουργίας... 5 3. Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης... 8 4. Εξωτερικές Φωτεινές

Διαβάστε περισσότερα

GAT 8.4 ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ GSM ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜOΥ

GAT 8.4 ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ GSM ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜOΥ GAT 8.4 ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ GSM ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜOΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ rev:1.1, 20/5/2010 www.edy.gr www.edy-electronics.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

TGS TELECOMS ΞΑΝΘΟΥ 86- ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΤΚ 13231 ΤΗΛ 210-5022400 Email: info@tgs-telecoms.gr Url : www.tgs-telecoms.gr. Βασικές λειτουργίες

TGS TELECOMS ΞΑΝΘΟΥ 86- ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΤΚ 13231 ΤΗΛ 210-5022400 Email: info@tgs-telecoms.gr Url : www.tgs-telecoms.gr. Βασικές λειτουργίες Βασικές λειτουργίες Ο αρχικός σκοπός του SmartGate είναι να διαβιβάσει τη φωνή μεταξύ του δικτύου GSM και των συνημμένων τηλεφωνικών τερματικών. Μπορείτε να συνδέσετε τερματικό με FXO διασύνδεση(κορμός

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά B900 Οδηγός Τρέχουσας ιανυσµατικής Συχνότητας Εγχειρίδιο Εγκατάστασης & Γρήγορης Εκκίνησης 2 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 1) ιαβάστε αυτό το εγχειρίδιο στο σύνολό του πριν την εγκατάσταση ή την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

SPARTA 300. Ασύρµατο κέντρο συναγερµού µε ενσωµατωµένο. Τηλεφωνητή, Κωδικοποιητή & Πλακέτα GSM. Συµβατό µε Contact ID

SPARTA 300. Ασύρµατο κέντρο συναγερµού µε ενσωµατωµένο. Τηλεφωνητή, Κωδικοποιητή & Πλακέτα GSM. Συµβατό µε Contact ID SPARTA 300 Ασύρµατο κέντρο συναγερµού µε ενσωµατωµένο Τηλεφωνητή, Κωδικοποιητή & Πλακέτα GSM. Συµβατό µε Contact ID ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Προφυλάξεις-----------------------------------------------------Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

CE 60-3 GSM ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (VERSION 4.2)

CE 60-3 GSM ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (VERSION 4.2) CE 60-3 GSM ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (VERSION 4.2) Εγχειρίδιο λογισμικού Τεχνικός Ασφαλείας από 08:30 μέχρι 23:00, τηλέφωνο 6948 278 268 365 ημέρες τον χρόνο στην διάθεση σας, να δώσει λύσεις τόσο σε εσάς

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Επισημάνσεις........2 Συντήρηση........2 Γενικά........3 Γενικά χαρακτηριστικά.......3 Τεχνικά χαρακτηριστικά.........4 Οδηγίες Εγκατάστασης....... 4 Επεξήγηση των ορίων συνδέσεων.............5

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο GPS Tracker

Εγχειρίδιο GPS Tracker Εγχειρίδιο GPS Tracker Mobile Action Technology, Inc. 10/26/2011 GPS Tracker 2 FCC Κανονισµοί: 15.19(a)(3): Αυτή η συσκευή συµµορφώνεται µε το κοµµάτι 15 των κανονισµών της FCC. Η λειτουργία υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

PowerMaxExpress. Οδηγός Τεχνικού Εγκατάστασης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πλήρως Ελεγχόμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού D-302744 1

PowerMaxExpress. Οδηγός Τεχνικού Εγκατάστασης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πλήρως Ελεγχόμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού D-302744 1 PowerMaxExpress Πλήρως Ελεγχόμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 3 2.1 Γενικά Στοιχεία... 3 2.2 Τμήμα Ραδιοσυχνοτήτων (RF)... 3 2.3 Ηλεκτρικά Στοιχεία... 3 2.4 Επικοινωνία...

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες αυστηρά.

Παρακαλούμε, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες αυστηρά. Σας ευχαριστούμε για την αγορά του GSM συστήματος EVOLVEO Alarmex. Παρακαλούμε, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες αυστηρά. Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί την πιο σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 2 ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ MR HANDSFREE BLUE PERFECTION. 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. 25 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 2 ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ MR HANDSFREE BLUE PERFECTION. 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. 25 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 2 ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ MR HANDSFREE BLUE PERFECTION... 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 10 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 25 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ... 26 BLUETOOTH...

Διαβάστε περισσότερα

Osio SAT 2 www.soundstar.gr

Osio SAT 2 www.soundstar.gr ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ GPS locator Osio SAT 2 www.soundstar.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα 2 Εισαγωγή 3 Συνδέσεις μονάδας GPS εντοπισμού 4 Διαμόρφωση μονάδος 6 1. διαμόρφωση ρελέ για ενεργοποίηση συναγερμού 6 2.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκαταστάτη. Οδηγίες για την εγκατάσταση και τον προγραµµατισµό του πίνακα APOLLO PLUS

Οδηγίες εγκαταστάτη. Οδηγίες για την εγκατάσταση και τον προγραµµατισµό του πίνακα APOLLO PLUS Οδηγίες εγκαταστάτη Οδηγίες για την εγκατάσταση και τον προγραµµατισµό του πίνακα APOLLO PLUS Γενικά χαρακτηριστικά του πίνακα... 5 Γενικά χαρακτηριστικά τηλεφωνητή... 8 Γενικά χαρακτηριστικά κωδικοποιητή...

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥΚΑΙ ΤΟΥ LED:

2. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥΚΑΙ ΤΟΥ LED: www.kalogeropoulos.gr SPYBALL 6829 Αυτός ο οδηγός σας παρέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την τοποθέτηση και την χρήση του συστήματος ασφαλείας όπως αυτό έχει συσταθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ. Copyright 2010 InviBit ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ. Copyright 2010 InviBit ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, αναπαραγωγή μέρους ή όλου του εγχειριδίου χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της InviBit Τα λογότυπα, τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ SKYLINK ΑΜ 100 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σηµαντικές οδηγίες ασφαλείας Όταν χρησιµοποιείτε αυτή τη συσκευή και τον εξοπλισµό της πρέπει να τηρείτε πάντοτε κάποιες βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ISNET - BESTPCB Ελ. Βενιζέλου 27 - Ηλιούπολη 16343 - Τηλ: 2104830600, email:info@jablotron.gr JA-63 PROFI Σύστηµα Συναγερµού Εγχειρίδιο εγκατάστασης

ISNET - BESTPCB Ελ. Βενιζέλου 27 - Ηλιούπολη 16343 - Τηλ: 2104830600, email:info@jablotron.gr JA-63 PROFI Σύστηµα Συναγερµού Εγχειρίδιο εγκατάστασης JA-63 PROFI Σύστηµα Συναγερµού Εγχειρίδιο εγκατάστασης Σύστηµα συναγερµού JA-63 Profi - 1 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Αρχιτεκτονική του πίνακα ελέγχου...3 2 Εγκατάσταση του πίνακα ελέγχου...4 2.1 Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

MICROBOT-2D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13

MICROBOT-2D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13 D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13 www.mtec.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ...5 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...5

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Γενικά.... 1 Γενικά χαρακτηριστικά του πίνακα....1 Γενικά χαρακτηριστικά Τηλεφωνητή.........3 Γενικά χαρακτηριστικά Κωδικοποιητή......4 Τεχνικά χαρακτηριστικά..... 5 Οδηγίες εγκατάστασης.............6

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Εγχειρίδιο χρήστη. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Εγχειρίδιο χρήστη. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX Εγχειρίδιο χρήστη Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 1.1 Εισαγωγή 2 1.2 Ορισμός των τρόπων λειτουργίας 2 2 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

CE 60-3 GSM ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ GSM ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΗΜΑΤΩΝ CONTACT ID

CE 60-3 GSM ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ GSM ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΗΜΑΤΩΝ CONTACT ID CE 60-3 GSM ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ GSM ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΗΜΑΤΩΝ CONTACT ID ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ (VERSION 4.2.1) Τεχνικός Ασφαλείας από 08:30 μέχρι 23:00, τηλέφωνο 6948 278 268 365 ημέρες τον χρόνο στην

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

TRAKKY Personal. Οδηγίες χρήσης

TRAKKY Personal. Οδηγίες χρήσης TRAKKY Personal Οδηγίες χρήσης Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε το σύστημα εντοπισμού / παρακολούθησης οχημάτων Trakky Personal. Ενσωματώνει τις τελευταίες τεχνολογίες στον τομέα του επιτρέποντάς σας να

Διαβάστε περισσότερα

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 www.mtec.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ...6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ...6 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...6

Διαβάστε περισσότερα

APC Smart-UPS. Εγχειρίδιο χρήστη 1000 VA/1500 VA 230 VAC/120 VAC/100 VAC 750XL/1000XL 230 VAC/120 VAC. Επιδαπέδιο Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος

APC Smart-UPS. Εγχειρίδιο χρήστη 1000 VA/1500 VA 230 VAC/120 VAC/100 VAC 750XL/1000XL 230 VAC/120 VAC. Επιδαπέδιο Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά APC Smart-UPS 1000 VA/1500 VA 230 VAC/120 VAC/100 VAC 750XL/1000XL 230 VAC/120 VAC Επιδαπέδιο Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος 990-1074B 01/2006 Εισαγωγή Η American Power

Διαβάστε περισσότερα