NRG Security Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NRG Security Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

Transcript

1

2 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Fleet Management) Ο Εντοπισµός Θέσης ή ιαχείριση Στόλου Οχηµάτων (Fleet Management), ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισµών, που επιθυµούν να βελτιώσεων τη λειτουργία τους µε την εφαρµογή καινοτόµων εργαλείων διαχείρισης. Συνδυάζουν τεχνολογίες GPS/GIS µε εξειδικευµένο λογισµικό διαχείρισης, ενώ χρησιµοποιούν ως δίκτυο µετάδοσης τα δίκτυα GSM/GPRS. Το Fleet Management ( ιαχείριση Στόλου) είναι το σύνολο των τεχνολογιών και των συστηµάτων το οποίο επιτρέπει σε µία επιχείρηση -ανεξάρτητα από το µέγεθός της- να έχει πλήρη έλεγχο των οχηµάτων της. Στην κατηγορία των οχηµάτων συγκαταλέγονται πάσης φύσεως µεταφορικά µέσα, από επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία και δίκυκλα, µέχρι πλοία και αεροπλάνα. Ο τρόπος λειτουργίας ενός τέτοιου συστήµατος, αποσκοπεί στη βελτίωση αρκετών επιµέρους επιχειρηµατικών διαδικασιών στο διαχειριστικό έλεγχο και κατά συνέπεια στη µείωση του κόστους και την καλύτερη κατανοµή των πόρων της επιχείρησης. Οι παρεχόµενες πληροφορίες ενός συστήµατος διαχείρισης στόλου, ενηµερώνουν την εταιρία για πλήθος θεµάτων αναφορικά µε τα οχήµατά της. Στις πληροφορίες που µπορεί να συλλέξει κανείς από την εφαρµογή, συµπεριλαµβάνονται η ακριβής θέση και η ταχύτητα του οχήµατος, η διαδροµή που έχει πραγµατοποιήσει, η θερµοκρασία συγκεκριµένων µερών του οχήµατος, καθώς και άλλα στοιχεία, ανάλογα µε τη δραστηριότητα και τις επιδιώξεις της επιχείρησης που το χρησιµοποιεί. Ανάλογα µε το τι είδους πληροφορίες επιθυµεί να συγκεντρώσει και να καταγράψει µια επιχείρηση για τα οχήµατά της, είναι πιθανό να τοποθετηθούν συµπληρωµατικές συσκευές εντός ή στην επιφάνεια του οχήµατος, οι οποίες θα καταγράφουν για παράδειγµα τη θερµοκρασία του ψυγείου του αυτοκινήτου, την ταχύτητα, το άνοιγµα-κλείσιµο πόρτας ή άλλα στοιχεία τα οποία θα µεταδίδονται µέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Όλες αυτές οι πληροφορίες που µία επιχείρηση αδυνατούσε µέχρι σήµερα να συγκεντρώσει, τώρα βρίσκονται στη διάθεσή της. Η συγκέντρωση αυτών των δεδοµένων έχει µε τη σειρά της ως αποτέλεσµα να είναι εφικτή η παραγωγή αναφορών-στατιστικών της πορείας της επιχείρησης, σε σχέση µε το Στόλο της, την αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας της, ενώ καταδεικνύει και τρόπους βελτίωσης και αποτελεσµατικότερης αξιοποίησης της υπάρχουσας υποδοµής. Οι πληροφορίες αυτές γίνονται περισσότερο σηµαντικές σήµερα, αν αναλογιστεί κανείς το επίπεδο του ανταγωνισµού στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Σηµαντικά είναι και τα οφέλη από την εξοικονόµηση πόρων που αφορούν σε τηλεπικοινωνιακά κόστη. Η αξιοποίηση υπηρεσιών, όπως το SMS αλλά και όσες πηγάζουν από το GPRS, απαλλάσσει την επιχείρηση από υψηλούς τηλεπικοινωνιακούς λογαριασµούς, οι οποίοι συνήθως προέρχονται από µεγάλο αριθµό κλήσεων προς κινητά και σταθερά τηλέφωνα των "εν κινήσει" εργαζοµένων της. Στόχος λοιπόν ενός συστήµατος ιαχείρισης Στόλου, δεν είναι ο επανασχεδιασµός των εργασιών µιας επιχείρησης αλλά η βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της. Παρέχει, µε άλλα λόγια, αποδοτικότερους τρόπους υπολογισµού κρίσιµων µεγεθών για την ίδια την επιχείρηση, αξιοποιώντας περισσότερο αποτελεσµατικά τα εργαλεία ακριβείας.

3 Πλεονεκτήµατα - υνατότητες Το σύστηµα παρέχει σε πραγµατικό χρόνο ολοκληρωµένη πληροφόρηση για την διαχείριση του στόλου σας παρέχοντας: Αυτόµατος προσδιορισµός θέσης, καταγραφή πορείας και αποθήκευση διαδροµής Παρακολούθηση µεµονωµένου οχήµατος ή οµάδας οχηµάτων Μονόδροµη ή αµφίδροµη επικοινωνία µε τα οχήµατα και ανταλλαγή µηνυµάτων Προσδιορισµό γεωγραφικών ορίων κίνησης και ειδοποίηση για κίνηση εκτός αυτών ιασύνδεση στιγµάτων µε GIS βάση και παροχή πληροφόρησης θέσης οδών και αριθµών Καταγραφή στάσεων (γεωγραφική θέση και διάρκεια), χιλιοµέτρων, θερµοκρασίας ψυγείου κλπ. Έλεγχος θερµοκρασίας και άλλων χαρακτηριστικών παραµέτρων επιχειρησιακής λειτουργίας Παροχή προσαρµοζόµενων στατιστικών στοιχείων θέσης, κίνησης, λειτουργίας και παραµέτρων κίνησης των οχηµάτων του στόλου οµαδοποιηµένα ή ανά όχηµα Ιστορικό δροµολογίων Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων µε απλό τρόπο υνατότητα ελέγχου των οχηµάτων µε εντολή από το κέντρο οποιαδήποτε στιγµή Λειτουργίες εντοπισµού θέσης για αντικλεπτικές υπηρεσίες Με τη χρήση της εφαρµογής αυτής, η παραγωγικότητα των οχηµάτων αυξάνει έως και 45 ανά όχηµα την ηµέρα. Επεκτείνοντας το κέρδος αυτό στο σύνολο του στόλου, προκύπτει µια αύξηση στο τζίρο έως και 10%. Απευθύνεται σε κάθε είδους επιχείρησης που διαθέτει µεταφορικά µέσα. Έτσι βρίσκει πλήθος εφαρµογών σε αρκετές µικρές, µικροµεσαίες αλλά και µεγάλες επιχειρήσεις και κοινωφελείς οργανισµούς, και αφορά: Εµπορικά οχήµατα. Γνωρίζετε τις διαδροµές και τις στάσεις (ώρες και τοποθεσίες) των οχηµάτων σας, από την αρχή µέχρι το τέλος της εργάσιµης ηµέρας και όχι µόνο. Οχήµατα παροχής Υπηρεσιών. Γνωρίζετε που βρίσκεται κάθε όχηµα σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή. Αυτό για παράδειγµα, θα σας βοηθούσε να βρείτε ποιο είναι το πλέον ιδανικό όχηµα για να ανταποκριθεί σε µια επείγουσα απαίτηση του πελάτη. Οχήµατα διανοµών. Βελτιστοποιήστε τη διαδροµή της παράδοσης, τη φόρτωση και την εκφόρτωση. Υπολογίστε πιθανές καθυστερήσεις στη διαδροµή και ενηµερώστε εγκαίρως τους πελάτες σας για την αναµενόµενη ώρα άφιξης. Οχήµατα για τη µεταφορά ατόµων. Με την προτεινόµενη εφαρµογή έχετε µια άµεση ενηµέρωση για την κατάσταση και τη θέση, που βρίσκονται τα οχήµατα σας, µε σκοπό την ασφάλεια των επιβαινόντων ατόµων π.χ. µαθητών, παιδιών, εργαζοµένων, εκδροµέων. Οχήµατα για µεταφορά εµπορευµάτων. Εκτός από την τοποθεσία και τη µόνιµη καταγραφή του συνόλου των διαδροµών µαζί µε τις αντίστοιχες ταχύτητες, η εφαρµογή λειτουργεί ως ψηφιακός ταχογράφος που µπορεί να εποπτευθεί από τον υπεύθυνο κίνησης, µέσω του διαδικτύου. Έτσι ο διαχειριστής µπορεί να εξασφαλίσει µια ακόµη πιο αποτελεσµατική και αποδοτική µεταφορά του φορτίου. Ο πελάτης µπορεί επίσης να ενηµερωθεί για την ώρα άφιξης του οχήµατος στον καθορισµένο προορισµό.

4 ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΕΙΝΑΙ: Αύξηση της Επιχειρησιακής Αποδοτικότητας του Στόλου λόγω: Καλύτερου προγραµµατισµού δροµολογίων Μείωση των χρόνων διαδροµών Εξάλειψη άσκοπων χιλιοµέτρων Μείωσης περιττού χρόνου στάσεων-διακοπών διαδροµών Ταχύτερου κύκλου τιµολόγησης Επίβλεψης Κατάστασης/ Θέσης Στόλου σε πραγµατικό χρόνο Μείωση Λειτουργικών απανών λόγω: Μείωσης κατανάλωσης καυσίµων Περιορισµού επικοινωνίας µέσω κινητών τηλεφώνων µε τους οδηγούς Ακριβούς προσδιορισµού αποστάσεων Ακριβούς προσδιορισµού χρόνων δροµολογίων Καλύτερη Εξυπηρέτηση ικτύου-πελατών λόγω: Καλύτερης εφαρµογής προγράµµατος δροµολογίων Μείωσης χρόνων παράδοσης Έγκαιρης και αξιόπιστης ενηµέρωσης για χρόνους παράδοσης Αύξηση Επιπέδου Ασφαλείας λόγω: Αυτόµατου ελέγχου κατάστασης οχήµατος (ταχύτητα, θερµοκρασία, κλπ) Αυτόµατου ελέγχου και εντοπισµού θέσης οχήµατος Αυτόµατης ενεργοποίησης κατάστασης συναγερµού λόγω αλλαγής κατάστασης ή θέσης οχήµατος υνατότητας ενεργοποίησης κατάστασης συναγερµού από τον οδηγό.

5 Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) 1. Τι είναι το αυτόµατο σύστηµα εντοπισµού θέσης; Είναι ένα σύστηµα προσδιορισµού της θέσης κάποιου οχήµατος µέσω ενός δορυφορικού δέκτη µε τον οποίο είναι εξοπλισµένο. Yπάρχουν 24 δορυφόροι του συστήµατος εντοπισµού θέσης (GPS) σε τροχιά γύρω από τη γη. Για να µπορέσει κανείς να υπολογίσει την θέση, ταχύτητα, κατεύθυνση ή και υψόµετρο του, πρέπει µε τη βοήθεια του δορυφορικού δέκτη να λάβει σήµατα από όσο το δυνατόν περισσότερους δορυφόρους του συστήµατος GPS. Κατόπιν αφού γίνουν οι απαραίτητοι υπολογισµοί, πρέπει να µεταδοθούν στο κέντρο παρακολούθησης µέσα από κάποιο δίαυλο επικοινωνίας όπως για παράδειγµα το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (GSM). 2. Τι ακρίβεια υπάρχει στον εντοπισµό; Ο δορυφορικός δέκτης που είναι ενσωµατωµένος στο σύστηµα είναι τελευταίας τεχνολογίας και διαθέτει 12 κανάλια λήψης, πράγµα που σηµαίνει ότι µπορεί να πάρει πληροφορία από 12 δορυφόρους ταυτόχρονα και έτσι να αυξήσει την ακρίβεια µε την οποία θα υπολογίσει τη θέση του. Οι παλαιότεροι δέκτες είχαν 4, 6, ή 8 κανάλια και ακρίβεια της τάξης των 100µ. Με τον δέκτη των 12 καναλιών η ακρίβεια βελτιώνεται στα 10µ. Φυσικά εσείς δε χρειάζεται να κάνετε τίποτα, γιατί όλα αυτά γίνονται αυτόµατα. 3. Μέχρι πόσοι χρήστες µπορούν να παρακολουθούν ένα στόλο οχηµάτων; Το πρόγραµµα χειρισµού (λογισµικό) της εφαρµογής, θεωρητικά επιτρέπει σε απεριόριστο αριθµό ταυτόχρονης χρήσης του ίδιου λογαριασµού (account).. 4. Θα γνωρίζω πού βρίσκονται τα οχήµατα του στόλου µου αυτή τη στιγµή; ΝΑΙ. Η προτεινόµενη εφαρµογή είναι ένα σύστηµα παρακολούθησης οχηµάτων, που θα σας βοηθήσει να διαχειριστείτε το στόλο σας σε πραγµατικό χρόνο (live real-time), µε απλό και εύκολο τρόπο, µέσω ενός Η/Υ που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (internet). 5. Γιατί θα πρέπει να παρακολουθώ από µακριά το στόλο οχηµάτων µου; Ο στόλος των οχηµάτων είναι συνήθως υπεύθυνος για ένα µεγάλο µέρος των δαπανών της εταιρείας και έχει µεγάλο αντίκτυπο στις οικονοµικές επιδόσεις, καθώς και στην ικανοποίηση του πελάτη. Συνεπώς η ιαχείριση του Στόλου πρέπει να βασίζεται σε πραγµατικά γεγονότα και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά µε τη δράση του. 6. Το σύστηµα µε τι αισθητήρες µπορεί να συνδεθεί και γιατί υπάρχουν οι αισθητήρες; Οι συσκευές εντοπισµού έχουν 5 εισόδους (inputs) στις οποίες συνδέονται διάφοροι αισθητήρες. Αυτοί µπορεί να είναι για παράδειγµα κάποια συστήµατα που µετρούν τη φόρτιση στον άξονα του φορτηγού οχήµατος ή του ρυµουλκούµενου, το άνοιγµα πόρτας, το άνοιγµα φώτων και άλλα. 7. Το σύστηµα µπορεί αυτόµατα να στείλει µήνυµα συναγερµού στη βάση σε περίπτωση ατυχήµατος; Ο οδηγός µπορεί να πατήσει κάποιο κουµπί για να δηλώσει ότι κάτι δεν πάει καλά; Μπορεί να συνδεθεί στη συσκευή κουµπί\κουµπιά πανικού (emergency button, panic button) για να ειδοποιήσει ο οδηγός για µια περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, να καλέσει άλλα οχήµατα για βοήθεια κτλ. Το κέντρο έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί που βρίσκεται το κάθε όχηµα, ανά πάσα στιγµή και όταν υπάρχει µια κλήση. Θεωρείται σαν αξεσουάρ που συνδέεται σε µια είσοδο (προαιρετικό) 8. Αν ένα όχηµα φύγει από την πορεία του και περάσει κάποια γεωγραφικά όρια που έχουν οριστεί για το συγκεκριµένο όχηµα, αποστέλλεται µήνυµα συναγερµού στο κέντρο ελέγχου; Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε για κάθε όχηµα, διαφορετικά γεωγραφικά όρια κίνησης (γεωρφράκτης), τα σύνορα του οποίου µπορούν να αλλάζουν ανάλογα µε τις ανάγκες που εξυπηρετεί το συγκεκριµένο όχηµα. Όταν αυτό, «ξεφύγει» από τα όρια αυτά, τότε υπάρχει οπτική ένδειξη στον Η/Υ και αποστέλλεται SMS µε την «παραβίαση». 9. Το σύστηµα που µπαίνει στο αµάξι από ποιον εγκαθίσταται, ποιος θα πληρώσει τα έξοδα εγκατάστασης; Η εγκατάσταση συσκευής θα γίνει από δικό µας εξουσιοδοτηµένο εγκαταστάτη και τα έξοδα εγκατάστασης περιλαµβάνονται στην τιµή προσφοράς. 10. Μπορεί η εγκατάσταση να γίνει το Σαββατοκύριακο; Ναι, είναι εφικτό. Αρκεί να προηγηθεί συνεννόηση τουλάχιστον 4 εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.

6 11. Σε περίπτωση ελαττωµατικού προϊόντος ποιος αναλαµβάνει το κόστος αντικατάστασης; Πόσο καιρό εγγύηση έχω για τις συσκευές που αγοράζω; Η Εταιρία µας εγγυάται ότι όλα τα προϊόντα θα είναι απαλλαγµένα από οποιαδήποτε ατέλεια στα υλικά ή την εργασία, και ότι θα αποδώσουν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές τους. Σε περίπτωση βλάβης κατά τη διάρκεια της εγγύησης, αναλαµβάνουµε τη αντικατάσταση ή επισκευή του ελαττωµατικού προϊόντος. Η εγγύηση ισχύει για δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία αγοράς. 12. Πόσο διαφέρει η χρέωση σε σχέση µε τη συχνότητα καταγραφής του στίγµατος θέσης και τη συχνότητα αποστολής δεδοµένων; Το µηνιαίο κόστος παραµένει σταθερό. Βάσει της Συµφωνίας που έγινε µε Εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, ό όγκος των δεδοµένων είναι προκαθορισµένος, και είναι υπεραρκετός για να καλύψει τον µηνιαίο όγκο εντός Ελλάδος. Συχνές Αντιρρήσεις Πιθανόν να έχετε εξετάσει εάν µια λύση διαχείρισης στόλου είναι σωστή για την επιχείρησή σας. Υπάρχει περίπτωση να έχετε σκεφτεί ή να έχετε ακούσει µερικές από αυτές τις κοινές αντιρρήσεις. Οι απαντήσεις που ακολουθούν για κάθε «µύθο» που απαριθµείται παρακάτω είναι όλες βασισµένες σε µαρτυρίες πελατών, καθώς επίσης από έρευνα τοµέων τρίτων. 1. ΕΝ χρειαζόµαστε την λύση ιαχείρισης Στόλου, επειδή εµπιστευόµαστε τους ανθρώπους µας! Η επιλογή ενός συστήµατος ιαχείρισης Στόλου δεν πρέπει να έχει στόχο τον έλεγχο των υπαλλήλων σας, ΑΛΛΑ τη µείωση των λειτουργικών δαπανών και των ανεπαρκειών, προκειµένου να αναπτυχθεί η επιχείρησή σας. Τα συστήµατα ιαχείρισης Στόλου, έχουν δηµιουργηθεί για να µειώσουν τα καύσιµα και τις δαπάνες συντήρησης, να αυξηθεί η αποδοτικότητα της δροµολόγησης και της αποστολής, και να παρέχουν ασφάλεια στους οδηγούς. 2. Όλοι άνθρωποί µας, πρόκειται να ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ εάν βάλουµε συσκευή εντοπισµού θέσης! Σύµφωνα µε µαρτυρίες πελατών, αυτό δεν ισχύει. Στην πραγµατικότητα, οι υπάλληλοι που «συνεργάζονται» µε αυτήν την εφαρµογή, πολύ συχνά έρχονται να βοηθηθούν από αυτήν, αναζητώντας λύσεις πχ για τη δροµολόγηση των πληροφοριών, την επαλήθευση της διενεργήσας εργασίας, κ.λπ., Σε πολλές περιπτώσεις, η χρήση συσκευής διαχείρισης στόλου αποβάλλει τη χρονοβόρα γραφική εργασία και παρέχει την ασφάλεια και για τους ίδιους αλλά και για το φορτίο τους. Είναι µια πολύ καλή ευκαιρία για όλους τους εργαζόµενους να αποδείξουν την δουλειά τους καθώς επίσης και για τη διοίκηση, να αφουγκραστούν τις ανησυχίες των υπαλλήλων τους. 3. Τα GPS συστήµατα είναι περίπλοκα για να τα εγκαταστήσουµε και ΠΕΡΙΠΛΟΚΑ στη χρήση! Τα περισσότερα συστήµατα ιαχείρισης Στόλου, αποτελούνται από τα ίδια βασικά συστατικά: ένα ενιαίο δέκτη GPS και ποµποδέκτη GSM/GPRS που εγκαθίσταται µέσα σε κάθε όχηµα, και κάποιο λογισµικό που χρησιµοποιείται µέσω του προγράµµατος περιήγησης στο διαδίκτυο (internet explorer) που οργανώνει και ενηµερώνει µε τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται. Η χρήση αυτών των συστηµάτων είναι πραγµατικά αρκετά απλή. Μια αξιόπιστή, πεπειραµένη εταιρία παροχής λύσης διαχείρισης στόλου θα: Καταστήσει την εφαρµογή της διοικητικής λύσης του στόλου στα µέτρα του πελάτη Σας καθοδηγήσει στην ερµηνεία των στοιχείων που λαµβάνετε για να βελτιώστε την αποδοτικότητα Σας παρέχει προσιτή τεχνική εξυπηρέτηση για να καλύψετε οποιαδήποτε ζητήµατα υπηρεσιών που θα προκύπτουν.

7 4. Η λύση της ιαχείρισης Στόλου µέσω εντοπισµού θέσης είναι ΠΕΡΙΤΤΗ. Mπορώ να παρακολουθήσω το στόλο µου, χρησιµοποιώντας τα κινητά τηλέφωνα! Πράγµατι, τα κινητά τηλέφωνα είναι χρήσιµα ως εργαλεία επικοινωνίας, αλλά δεν µπορούν να παρέχουν το είδος, την ποσότητα αλλά και την αξιοπιστία των πληροφοριών που είναι απαραίτητα στους διευθυντές στόλου όπως πχ τη θέση των οχηµάτων σε πραγµατικό χρόνο, την κατάσταση της µηχανής, το ιστορικό των στάσεων αλλά και των χρόνων αυτών, τη διανυόµενη απόσταση σε χιλιόµετρα, την κατανάλωση καυσίµων όπως επίσης και πλήθος άλλων δεδοµένων που πρέπει να ξέρετε. Στην πραγµατικότητα, τα κινητά τηλέφωνα έχουν αποδειχθεί ένας ανεπαρκής τρόπος, για ένα κινητό εργατικό δυναµικό, επειδή µπορούν τόσο εύκολα να «ξεχαστούν» κάπου, να πέσουν, να καταστραφούν. κ.λπ. Και όταν λειτουργούν σωστά, επικοινωνείτε µε ένα άτοµο. Άρα, καταλήγετε να εντοπίζετε τους ανθρώπους σας, παρά τα οχήµατα σας. 5. Η επιχείρησή µου ΕΝ µπορεί να αντέξει ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ να αγοράσει µια λύση ιαχείρισης Στόλου Οχηµάτων.! Έχει αποδειχθεί, ότι τα συστήµατα αυτά, προσδιορίζουν εκείνες τις ανεπάρκειες και πρακτικές στον τοµέα των µετακινήσεων, που ήδη σας κοστίζουν εκατοντάδες, ή ακόµα και χιλιάδες ευρώ κάθε µήνα,από υπερβολικές υπερωρίες, ανεπαρκείς δροµολογήσεις, δευτερεύοντα ταξίδια, απερίσκεπτους που οδηγούν, κ.λπ.. ηλαδή χρήµατα που χάνετε, επειδή αυτές οι ανεπάρκειες, στις περισσότερες περιπτώσεις υπερβαίνουν κατά πολύ τη µηνιαία επένδυση που απαιτείται για µια υπηρεσία διαχείρισης.! Οι επιχειρηµατίες που επέλεξαν τη ιαχείριση Στόλου, επιτυγχάνουν µια επιστροφή στην επένδυση µέσα στους πρώτους µήνες από τη χρησιµοποίηση του συστήµατος, λόγω περικοπές στις δαπάνες υπερωριών, στις δαπάνες καυσίµων, στα χαµηλότερα ασφάλιστρα, στη µειωµένη συντήρηση οχηµάτων, αλλά και από πολλά άλλα.. 6. Η επιχείρησή µας είναι τόσο ΠΟΛΥΑΣΧΟΛΗ, ΕΝ θα χρησιµοποιούσαµε ποτέ ένα σύστηµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων. ΑΝΤΙΘΕΤΑ, ένα σύστηµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων, είναι το τέλειο εργαλείο για ένα πολυάσχολο κινητό εργατικό δυναµικό, δεδοµένου ότι βοηθά να διαχειριστούν καλύτερα οι δραστηριότητες του Επιχειρησιακού Στόλου. Όσο πιο πολυάσχολη είναι µια κινητή λειτουργία, τόσο κρισιµότερη και απαραίτητη είναι και η ιαχείριση του Στόλου του. Τα οφέλη θα είναι πολλαπλά, ακριβής πληροφορίες, τα χρήµατα δεν σπαταλιούνται, η εργασία γίνεται εγκαίρως και οι πελάτες εξυπηρετούνται αποτελεσµατικά. Οι επιχειρησιακοί διευθυντές, ξέρουν ότι ο υψηλός όγκος εργασίας και τα σφιχτά χρονικά πλαίσια, µπορούν να οδηγήσουν σε προβλήµατα (και σε θυµωµένους πελάτες) εάν οι εργασίες δεν σχεδιάζονται και δεν παρακολουθούνται αποτελεσµατικά. Ένα σύστηµα διαχείρισης είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσµατικό εργαλείο που βοηθά, ειδικά όταν συνδυάζεται µε την την αποµακρυσµένη συλλογή δεδοµένων (τηλεµετρία) και άλλες κινητές υπηρεσίες τοµέων. 7. Μια λύση ιαχείρισης Στόλου ΕΝ έχει νόηµα για µια µικρή επιχείρηση! Οποιαδήποτε επιχείρηση θα ωφεληθεί αν επιλέξει τη ιαχείριση Στόλου, ανεξάρτητα αν έχει στην κατοχή της λίγα ή πολλά οχήµατα για να παρακολουθήσει (είτε είναι 4 ή 40 ή 400). Εάν εξαρτάστε από τα οχήµατά σας, για να πάρετε το µεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσµα της δουλειάς σας, πρέπει να ξέρετε που είναι τώρα και τι κάνουν, που ήταν πριν και τι έκαναν. Τα συστήµατα ιαχείρισης Στόλου τείνουν να αποσβεστούν γρήγορα, βάση του γεγονότος ότι βοηθούν στις περικοπές των λειτουργικών δαπανών αλλά και στη βελτίωση της αποδοτικότητας, µε αποτέλεσµά να οδηγούν σε πρόσθετες εργασίες που ολοκληρώνονται ανά ηµέρα. Οι επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται αυτήν την τεχνολογία, αισθάνονται συνήθως την αύξηση απόδοσης λόγω του αυξανόµενου εισοδήµατος αλλά και τα θετικά σχόλια που εισπράττετε από τις γρήγορες εξυπηρετήσεις των πελατών σας. Εάν διαχειρίζεστε µια οµάδα Τεχνικών Υπηρεσιών ή έναν στόλο µερικών ή και εκατοντάδων οχηµάτων παράδοσης, οι διαθέσιµες πληροφορίες σε πραγµατικό χρόνο, θα σας βοηθήσουν να απλουστεύσετε τις διαδικασίες και να φτάσετε την επιχείρησή σας σε ένα άλλο επίπεδο.

8 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απεικόνιση οχηµάτων σε πραγµατικό χρόνο. Ο χρήστης µπορεί να ενηµερωθεί κάθε στιγµή για τις ακριβείς θέσεις που βρίσκονται τα οχήµατα της επιχείρησής του, την ταχύτητα µε την οποία κινούνται, την κατεύθυνση και τη διαδροµή που έχουν ακολουθήσει. Ιστορικό διαδροµών. ιατηρείται πλήρες ιστορικό αρχείο των διαδροµών που έχουν πραγµατοποιηθεί, των χρόνων στάσης και κίνησης των οχηµάτων, του συνόλου των διανυθέντων χιλιοµέτρων κτλ. Σηµεία ενδιαφέροντος στο χάρτη. ηµιουργία σηµείων ενδιαφέροντος και προβολής τους στο χάρτη (π.χ. πελάτες ανά κατηγορία, σηµεία παράδοσης, ανταγωνιστές κ.α.) Λειτουργία Βέλτιστης ροµολόγησης. Πριν τον καθορισµό του εκάστοτε δροµολογίου, παρέχεται η δυνατότητα υπολογισµού της βέλτιστης διαδροµής µεταξύ των σηµείων ενδιαφέροντος του οχήµατος, παρέχοντας έτσι σηµαντικά οφέλη σε εξοικονόµηση καυσίµων και ελαχιστοποίηση των χρόνων κίνησης. Αυτόµατες ειδοποιήσεις (Alerts). Ο διαχειριστής του εταιρικού στόλου ειδοποιείται αυτόµατα σε περίπτωση που παραβιαστούν συγκεκριµένα όρια, πχ η ταχύτητα του οχήµατος, η γεωγραφική του θέση, οι ώρες κίνησης ή στάσης του οχήµατος, η θερµοκρασία ψυγείου κ.α. Στατιστικά. Εξαγωγή συγκεντρωτικών στοιχείων και στατιστικών αναφορών για οποιαδήποτε περίοδο σχετικά µε τα δροµολόγια που εκτελούνται, π.χ. ώρες κίνησης ή στάσης, διανυθέντα χιλιόµετρα κτλ. Γραφική απεικόνιση των αποτελεσµάτων και εξαγωγή των αρχείων σε excel, µε αναφορά των δρόµων, πόλεων και ήµων για αρχειοθέτηση. Ειδικές λειτουργίες. Λήψης πληροφοριών από αισθητήρες πορτών εµπορευµάτων, αισθητήρες θερµοκρασίας ψυγείου κλπ. οδηγού, συνοδηγού Ενδείξεις στάσεων µε απεικόνιση στο χάρτη το σηµείο που σταµάτησε το όχηµα, για πόσο χρόνο, πότε ξεκίνησε κλπ. Αναφορά δροµολογίου και εκτύπωση, Πόλεων, Περιοχών, Οδών. Αναπαράσταση ροµολογίων στον Χάρτη µε ώρα στάθµευσης, αναχώρησης ταχύτητας, κλπ. Η συσκευή λειτουργεί όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσµο, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα. Αντικλεπτική Προστασία µε δυνατότητα ακινητοποίησης του οχήµατος από µακριά µε SMS ή µε τον Η/Υ. υνατότητα διατήρησης ιστορικού έως και ένα χρόνο πριν.

9 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ AL-900C και AL-800C Και τα δύο προτεινόµενα µοντέλα, είναι συσκευές προηγµένης τεχνολογίας που λειτουργούν µε τις εφαρµογές GPS, GSM, GPRS. Λειτουργούν λαµβάνοντας σήµα από 12 δορυφόρους και σας ενηµερώνει διαρκώς για την θέση του οχήµατος µε ακρίβεια µόλις 10 µέτρων. Με τη συσκευή AL900C, έχετε την δυνατότητα να φωτογραφίζετε µε τέλεια εικόνα τον περιβάλλοντα χώρο, τον εσωτερικό χώρο του αυτοκινήτου ή τους επιβάτες και στην συνέχεια η φωτογραφία αυτόµατα να αποθηκεύεται στον server. Μπορείτε επίσης να προγραµµατίσετε την συσκευή, να σας στέλνει µία φωτογραφία κάθε µισή ώρα, ή να φωτογραφίζει κάθε φορά που θα πατηθεί το Μπουτόν Κινδύνου, ή κάθε φορά που θα ανοίγει η πόρτα του αυτοκινήτου. Οι ψηφιακές κάµερες έχουν την δυνατότητα να φωτογραφίσουν ακόµη και σε απόλυτο σκοτάδι, ενώ υπάρχουν διάφορα µοντέλα, ανάλογα τον τύπο του αυτοκίνητο πχ για Taxi, φορτηγά κτλ. Ελέγχετε τα καύσιµα που καταναλώνετε µέσω ενός αισθητηρίου, Έτσι θα γνωρίζετε πόσα καύσιµα σας βάλανε στη δεξαµενή καυσίµου, πόσα λίτρα κατανάλωσε το όχηµα και πόσα υπολείπονται. Τώρα µπορείτε να ελέγχετε τα πάντα από απόσταση. Τοποθετώντας στην συσκευή µία κάρτα SIM κινητής τηλεφωνίας έχετε την δυνατότητα να εντοπίζετε την θέση του αυτοκινήτου µε δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι κάνοντας µία αναπάντητη κλήση στην συσκευή. Αυτή, αυτόµατα σας στέλνει ένα SMS µε τις συντεταγµένες που βρίσκεται. Βάζοντας στην συνέχεια αυτές τις συντεταγµένες στο Google map ή στο Microsoft Virtual Earth (προγράµµατα τα οποία είναι ελεύθερα στο διαδίκτυο), θα βλέπετε εντελώς δωρεάν πού βρίσκεται το όχηµα σας µε ακρίβεια µόλις 10 µέτρων. Ο δεύτερος τρόπος είναι µε µηνιαία συνδροµή στην Εταιρεία µας. Έτσι θα παρακολουθείτε συνεχώς από τον υπολογιστή σας, µέσω της εφαρµογής µας σε 24ωρη βάση και σε πραγµατικό χρόνο που βρίσκονται τα οχήµατά σας. Μέσω της εφαρµογής αυτής, θα έχετε αυτόµατο προσδιορισµό της θέσης, την καταγραφή της πορείας και την αποθήκευση των διαδροµών, τον έλεγχο κατανάλωσης καυσίµων, την δυνατότητα της φωτογράφισης, ιστορικό διαδροµών κτλ. Το Κέντρο Ελέγχου σας, θα είναι οπουδήποτε υπάρχει Η/Υ και Internet. Eλέγξτε και διαχειριστείτε σε 24ωρη βάση τα αυτοκίνητα σας µε ασφάλεια. Kανείς άλλος δεν θα µπορεί να έχει πρόσβαση, διότι η είσοδος στο σύστηµα γίνεται µε κωδικούς ασφαλείας. Ένας ηχητικός συναγερµός θα ηχήσει και µία οπτική ένδειξη θα εµφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή σας, όταν το όχηµα υπερβεί το όριο ταχύτητας που εσείς έχετε ορίσει ή όταν πατήσει ο κάτοχος της συσκευής το µπουτόν S.O.S. γιατί θα έχει βρεθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Ακόµη θα λάβετε αµέσως ένα ή ένα SMS µε το στίγµα που βρίσκεται.

10 AL-800C υνατότητες Αντικλεπτική προστασία. Από τον υπολογιστή µας επιλέγουµε «Σταµάτηµα κινητήρα» και το η µηχανή του αυτοκινήτου σβήνει. Με την επιλογή «Άναµµα κινητήρα» µπορούµε και πάλι να τον επαναφέρουµε. Μπορούµε επίσης και για λόγους ασφαλείας, να «αποµονώνουµε» τον κινητήρα το βράδυ όταν σταθµεύει. Σε περίπτωση Προσωπικής Απειλής και βίαιης αποβίβασης από το όχηµα, δε είναι απαραίτητη η αντίσταση γιατί µπορεί να ακινητοποιηθεί το όχηµά από απόσταση. Ιστορικό ιαδροµής. Παρέχεται πλήρες ιστορικό διαδροµών, µε οδούς, πού έγιναν στάσεις, για πόσο χρονικό διάστηµα έγιναν, την ταχύτητα του οχήµατος, το άνοιγµα πορτών, κλπ. Η απεικόνιση γίνεται στο χάρτη, ενώ τα αρχεία µπορούν να εξαχθούν σε µορφή Excel. - Τα προαιρετικά εξαρτήµατα-υπηρεσίες, µπορούν να προστεθούν και µετά την αγορά του βασικού εξοπλισµού. - Οι παραπάνω υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιµες για παρακολούθηση προσώπων. - Το παραπάνω σύστηµα τοποθετείται µόνο στον κάτοχο του οχήµατος, και σε εταιρείες που το όχηµα αποτελεί περιουσιακό της στοιχείο. Σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση του κατόχου και του οδηγού του οχήµατος που θα τοποθετηθεί. Μόνο το AL-800C, λειτουργεί και χωρίς συνδροµή, µε τη λήψη γραπτών µηνυµάτων (SMS) µε τις συντεταγµένες. AL-900C υνατότητες Ίδιες µε του AL-800C και συµπληρωµατικά: Φωτογραφική Μηχανή. Από τον Η/Υ, αλλά και µε το πάτηµα ενός κρυφού διακόπτη, που συνήθως τοποθετείται στα πόδια του οδηγού, φωτογραφίζει την καµπίνα του αυτοκινήτου. Οι ψηφιακές κάµερες έχουν την δυνατότητα να φωτογραφίσουν ακόµη και σε απόλυτο σκοτάδι, ενώ υπάρχουν διάφορα µοντέλα ανάλογα τον τύπο του αυτοκίνητο πχ, για Taxi, φορτηγά κτλ Μικρόφωνο. Τηλεφωνώντας στη συσκευή εντοπισµού θα µπορείτε να ακούτε τους ήχους της καµπίνας, χωρίς αυτό να γίνεται αντιληπτό. Φλοτέρ Καυσίµου. Με το φλοτέρ καυσίµων, µπορείτε να ελέγχετε µέσω της Μονάδας αυτής, πόσα καύσιµα εισχώρησαν στο ρεζερβουάρ, πόσα λίτρα κατανάλωσε το όχηµα και πόσα υπολείπονται στη δεξαµενή καυσίµου. Τοποθετείται µέσα στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου και συνδέεται µε την συσκευή Gps tracker. Απώτερος σκοπός της µελλοντικής συνεργασίας µας, είναι η προσφορά της πλέον εξελιγµένης τεχνολογίας ώστε οι συνεργάτες / πελάτες µας να διατηρήσουν και να αυξήσουν το πλεονέκτηµα που χρειάζονται σε µία ανταγωνιστική αγορά. Είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή απορία σας.επικοινωνήστε µαζί µας για µία συνάντηση χωρίς καµία υποχρέωση, για να σας εξηγήσουµε από κοντά την χρήση αυτού του επιχειρηµατικού «εργαλείου». Με εκτίµηση, Αναστασιάδης ηµήτριος Μηχ/γος Μηχ/κόςΤΕ

11 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1 Υπηρεσία ιαχείρισης Στόλου Οχηµάτων

1 Υπηρεσία ιαχείρισης Στόλου Οχηµάτων 1 Υπηρεσία ιαχείρισης Στόλου Οχηµάτων Αν αναζητάτε τρόπους για να Μειώσετε το κόστος διανοµής των προϊόντων σας Εξυπηρετήσετε καλύτερα και ταχύτερα τους πελάτες σας Αυξήσετε την ασφάλεια των οχηµάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Αχαρναί 20.7.09 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Για τη σωστή λειτουργία του προγράμματος πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το λογισμικό χαρτογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ PALMERA Ε.Π.Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Επιστηµονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Ταχ. Θυρ. 1447 Τηλέφωνο: 2810-391928 Fax: 2810-391929 E-mail: louridas@palmera.gr dialynas@palmera.gr 16/7/2003

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων «RouteΤracker»

Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων «RouteΤracker» Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων «RouteΤracker» Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων «RouteΤracker» Η εφαρμογή διαχείρισης στόλου οχημάτων RouteTracker δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Η LINK Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να καταστεί πυρήνας καινοτομικών λύσεων Τηλεματικής αναβαθμίζοντας καθημερινά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεµατική ορίζεται ως η τεχνολογία που αξιοποιεί τον συνδυασµό τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής για την αµφίδροµη µετάδοση δεδοµένων µε σκοπό τον

Τηλεµατική ορίζεται ως η τεχνολογία που αξιοποιεί τον συνδυασµό τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής για την αµφίδροµη µετάδοση δεδοµένων µε σκοπό τον ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Τηλεµατική ορίζεται ως η τεχνολογία που αξιοποιεί τον συνδυασµό τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής για την αµφίδροµη µετάδοση δεδοµένων µε σκοπό τον έλεγχο ή την ενηµέρωση εξ αποστάσεως ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

MY FLEET. Σύστημα Αδιάλειπτης Παρακολούθησης στόλου οχημάτων

MY FLEET. Σύστημα Αδιάλειπτης Παρακολούθησης στόλου οχημάτων MY FLEET Σύστημα Αδιάλειπτης Παρακολούθησης στόλου οχημάτων Μy Fleet Τι είναι το Μy Fleet Επιλογές Χρήστη Βασικές λειτουργίες Επιπρόσθετες λειτουργίες Οφέλη από τη χρήση 23/3/2016 Ολοκληρωμένα Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά Mobile Fleet Το Mobile Fleet είναι ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εντοπισμού και διαχείρισης, σε πραγματικό χρόνο, οχημάτων παντός τύπου (φορτηγών, επιβατηγών, γερανοφόρων, χωματουργικών κλπ). τόσο

Διαβάστε περισσότερα

To GT30 είναι μια μικρή συσκευή εντοπισμού θέσης με ενσωματωμένο GPS και GSM/GPRS.

To GT30 είναι μια μικρή συσκευή εντοπισμού θέσης με ενσωματωμένο GPS και GSM/GPRS. 1 Εισαγωγή To GT30 είναι μια μικρή συσκευή εντοπισμού θέσης με ενσωματωμένο GPS και GSM/GPRS. Υπολογίζει τις ακριβείς συντεταγμένες που βρίσκεται μέσω του GPS, και τις αποστέλλει μέσω SMS ή GPRS. Μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες εφαρµογές, απεριόριστες δυνατότητες

Περισσότερες εφαρµογές, απεριόριστες δυνατότητες Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Πολυγλωσσικό περιβάλλον Εποπτεία σε πραγµατικό χρόνο Πρόσβαση µέσω οποιασδήποτε συσκευής µε σύνδεση στο Internet Άµεση ενηµέρωση µέσω email ή/και sms Αναλυτικό χαρτογραφικό υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα

1. Λειτουργία Υπηρεσίας FleetOnLine 2

1. Λειτουργία Υπηρεσίας FleetOnLine 2 http://www.gpslive.gr - Fleet Online 2 Τεχνικό Εγχειρίδιο Το ολοκληρωµένο σύστηµα αποτελείται από: Το Λογισµικό FleetOnLine 2 Την απαραίτητη συσκευή εντοπισµού. Οι προτεινόµενες συσκευές που µπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Συστηµάτων Τηλεµατικής στις ηµόσιες Μεταφορές

Εφαρµογές Συστηµάτων Τηλεµατικής στις ηµόσιες Μεταφορές Εφαρµογές Συστηµάτων Τηλεµατικής στις ηµόσιες Μεταφορές Ντόρα Τόδη ιπλ. Ηλεκ/γος Μηχ/κος Υπεύθ.. Ανάπτυξης Εργασιών Β.Ελλάδος Λ. Μεσογείων 123 & Κριµαίας 1 115 26 Αθήνα Τηλ: 2106923100, Fax: 2106923120

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων. «RouteΤracker»

Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων. «RouteΤracker» Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων «RouteΤracker» Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων «RouteΤracker» Η εφαρμογή διαχείρισης στόλου οχημάτων RouteTracker δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης και εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης Το αντικείµενο του παρόντος έργου αφορά στην ανάπτυξη, ενός Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού

Διαβάστε περισσότερα

GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Personal

GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Personal GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Personal Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε το σύστημα εντοπισμού / παρακολούθησης πορείας Trakky Personal. Ενσωματώνει τις τελευταίες τεχνολογίες στον τομέα του επιτρέποντάς σας να εντοπίσετε

Διαβάστε περισσότερα

»Τι είναι η Spartan;

»Τι είναι η Spartan; by Spartan Security »Τι είναι η Spartan; 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού και Εικόνας (Κ.Λ.Σ.Σ.). Πάροχος ηλεκτρονικής ασφάλειας μέσω ψηφιακής παρακολούθησης συστημάτων ασφαλείας. Πρώτο Κ.Λ.Σ.Σ. στην

Διαβάστε περισσότερα

Crow s Passion for Smart Residential Security

Crow s Passion for Smart Residential Security Crow s Passion for Smart Residential Security SERENITY Το σύστηµα SERENITY είναι ένα µοντέρνα σχεδιασµένο σύστηµα συναγερµού για να ταιριάζει στον χώρο σας. Με το σύστηµα SERENITY µπορείτε να απολαύσετε

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσα Ανάγκη για βοήθεια Συχνές ερωτήσεις

Επείγουσα Ανάγκη για βοήθεια Συχνές ερωτήσεις Επείγουσα Ανάγκη για βοήθεια Συχνές ερωτήσεις Παρακάτω θα βρείτε μερικές από τις πιο συνήθεις συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη λειτουργία Επείγουσας Ανάγκης για βοήθεια. Βασίζονται στις εμπειρίες των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ Χ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 13/12/2013

ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ Χ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 13/12/2013 ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ Χ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η Ιστορία Εξάπλωση Καταστημάτων Το σύνολο των καταστημάτων ανέρχεται σε 268 και αυξάνει, καθώς το δίκτυο επεκτείνεται σε όλη τη χώρα. Δίκτυο καταστημάτων 161 46 43 12

Διαβάστε περισσότερα

ONLINE Βοήθεια για Mvt-800

ONLINE Βοήθεια για Mvt-800 ONLINE Βοήθεια για Mvt-800 Τρόπος εύκολης ρύθμισης της συσκευής σας για τις βασικές λειτουργίες και alarms. 1. Επεξεργαστής παραμέτρων Ρύθμιση Διαχειριστών και κλήση η sms ανάλογα με τα γεγονότα: Α. Συνδεθείτε

Διαβάστε περισσότερα

GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Personal Plus

GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Personal Plus GPS Tracker ΤRΑΚΚΥ Personal Plus Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε το σύστημα εντοπισμού / παρακολούθησης πορείας Trakky Personal Plus. Ενσωματώνει τις τελευταίες τεχνολογίες στον τομέα του επιτρέποντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «Παρουσίαση και Επίδειξη του Καινοτόμου συστήματος διαχείρισης και βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων στο δήμο Κατερίνης για την εξοικονόμηση πόρων και καυσίμων» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΣΑΣ ΣΤΑ ΧΈΡΙΑ ΣΑΣ!

Ο ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΣΑΣ ΣΤΑ ΧΈΡΙΑ ΣΑΣ! Ο ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΣΑΣ ΣΤΑ ΧΈΡΙΑ ΣΑΣ! PC TABLET PHONE ΒΑΣΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Το MetaTrak μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους τύπους οχημάτων. Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

cabs.gr Taxi Dispatch Ολοκληρωµένη λύση για εταιρείες ΤΑΞΙ

cabs.gr Taxi Dispatch Ολοκληρωµένη λύση για εταιρείες ΤΑΞΙ cabs.gr Taxi Dispatch Ολοκληρωµένη λύση για εταιρείες ΤΑΞΙ Σύστηµα αυτόµατης διεκπεραίωσης κλήσεων που αναλαµβάνει την προώθηση των αιτηµάτων από τους πελάτες προς τους οδηγούς των οχηµάτων, σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

CARETRACK ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ONLINE ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ. VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT

CARETRACK ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ONLINE ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ. VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT CRETRCK ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ONLINE ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ. Το CareTrack είναι ένα σύστημα διαχείρισης μηχανημάτων που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε ολόκληρο το στόλο σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα, 21 Μαρτίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 7261 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Δ.Τσόχα & Π.Καβαλέρης Τηλ.: 22543-50026 Fax: 22540-20062 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Σημαντικό!

Εγχειρίδιο Χρήσης. Σημαντικό! Εγχειρίδιο Χρήσης Σημαντικό! Η διαδικτυακή πύλη της υπηρεσίας www.vidatrack.com είναι συμβατή με τους πιο κάτω περιηγητές: Internet Explorer 12 ή πιο πρόσφατο Google Chrome 38 ή πιο πρόσφατο Mozilla Firefox

Διαβάστε περισσότερα

MLS Destinator Android για Vodafone Εγχειρίδιο Χρήσης

MLS Destinator Android για Vodafone Εγχειρίδιο Χρήσης MLS Destinator Android για Vodafone Εγχειρίδιο Χρήσης MLS Destinator για Android Vodafone Εγχειρίδιο Χρήσης v1.0 2 Περιεχόμενα 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MLS DESTINATOR... 4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ MLS DESTINATOR...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αρ. 24/2016 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ» Προϋπολογισμού: 7.495,80 Ευρώ (με ΦΠΑ) ΚΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ. Αρ. 24/2016 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ» Προϋπολογισμού: 7.495,80 Ευρώ (με ΦΠΑ) ΚΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. 24/2016 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ» 1. Την Τεχνική Έκθεση 2.

Διαβάστε περισσότερα

Το Παλλάδιο είναι Ready Business. Vodafone Power to you

Το Παλλάδιο είναι Ready Business. Vodafone Power to you Το Παλλάδιο είναι Ready Business Vodafone Power to you Όταν συνειδητοποίησα πως ο Προσωπικός Σύµβουλος της Vodafone δεν ήθελε να µου «πουλήσει» κάτι, αλλά ήρθε για να βοηθήσει πραγµατικά προσφέροντας ουσιαστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV)

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV) Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Συστημάτων Συναγερμού και Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) σε 500 Φωτοβολταϊκά Πάρκα - Σχεδιασμός & Υλοποίηση Επικοινωνίας των Φωτοβολταϊκών Πάρκων με τα Κέντρα Λήψεως Σημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Το Παγωτό -14 είναι Ready Business

Το Παγωτό -14 είναι Ready Business Το Παγωτό -14 είναι Ready Business Xρειαζόµαστε δίπλα µας συνεργάτες που θα µας στηρίζουν σε κάθε µας ανάγκη Μάριος Απέργης Συνιδιοκτήτης Παγωτό -14 Ο Μάριος, ο Γιάννης, η Κατερίνα και η Πασχαλιά Απέργη,

Διαβάστε περισσότερα

Distributed Announcement System DAS. (Θωµοπούλου Παρασκευή, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., Thesa Α.Ε.)

Distributed Announcement System DAS. (Θωµοπούλου Παρασκευή, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., Thesa Α.Ε.) Distributed Announcement System DAS Thesa S.A. (Θωµοπούλου Παρασκευή, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., Thesa Α.Ε.) Η Thesa A.E. σε συνεργασία µε τον ΟΑΣΑ και στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος ΠΕΠΕΡ1996

Διαβάστε περισσότερα

C meitrack" Οδηγός Γρήγορης Χρήσης

C meitrack Οδηγός Γρήγορης Χρήσης C meitrack" Οδηγός Γρήγορης Χρήσης 1 Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του MT90. Αυτή η συσκευή θα σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας GPS εντοπισμού όπου βασίζεται σε εξαιρετική τεχνολογία και τα

Διαβάστε περισσότερα

«Οι σύγχρονες απαιτήσεις από έναν Κεντρικό Σταθμό Λήψης Σημάτων & Εικόνας»

«Οι σύγχρονες απαιτήσεις από έναν Κεντρικό Σταθμό Λήψης Σημάτων & Εικόνας» «Οι σύγχρονες απαιτήσεις από έναν Κεντρικό Σταθμό Λήψης Σημάτων & Εικόνας» Εισηγήτρια : Πλευριά Νικολέττα 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων & Εικόνας. Ακροπόλεως 19 Αθήνα Τηλ. 210 6770299 Email : info@europa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Magneti Marelli Technical Tools OBD ROAD

Magneti Marelli Technical Tools OBD ROAD Magneti Marelli Technical Tools OBD ROAD (Κωδ. 6002013588) Παρουσίαση : OBD ROAD USB Θύρα OBD Σύνδεσµος Κωδ. 6002013588 2 Σε τι χρησιµεύει το OBD ROAD? Το προϊόν είναι κατάλληλο για διάφορες εφαρµογές,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Περιεχόμενα Εισαγωγή στην εφαρμογή... 2 Βασική Σελίδα (Activity)... 3 Ρυθμίσεις... 3 Πελάτες... 6 Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Αποθήκη... 11 Αναζήτηση προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

ορυφορικό σύστηµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων 2013 Edition

ορυφορικό σύστηµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων 2013 Edition ορυφορικό σύστηµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων 2013 Edition «Περιεχόµενα www.mobilefleet.gr «03 Εισαγωγή Γιατί Mobile Fleet 04 Oφέλη Επένδυση στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος 05 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

»Τι είναι η Spartan;

»Τι είναι η Spartan; by Spartan Security »Τι είναι η Spartan; 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων και εικόνας (ΚΛΣ). Πάροχος ηλεκτρονικής ασφάλειας μέσω ψηφιακής παρακολούθησης συστημάτων ασφαλείας. Έτος ίδρυσης 1989 »Γιατί Spartan;

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση στόλου οχηµάτων, µια συστεµική προσέγγιση µε χρήση προγραµµάτων βέλτιστης δροµολόγησης και εποπτείας στόλου µε χρήση τηλεµατικής

ιαχείριση στόλου οχηµάτων, µια συστεµική προσέγγιση µε χρήση προγραµµάτων βέλτιστης δροµολόγησης και εποπτείας στόλου µε χρήση τηλεµατικής ιαχείριση στόλου οχηµάτων, µια συστεµική προσέγγιση µε χρήση προγραµµάτων βέλτιστης δροµολόγησης και εποπτείας στόλου µε χρήση τηλεµατικής 1. Γενικά εν θα µπορούσαµε να χαρακτηριστούµε καινοτόµοι αν αναφέραµε

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29-01-14. Αναλυτικά, τα χαρακτηριστικά των νέων προγραμμάτων COSMOTE BUSINESS COST CONTROL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ είναι: COSMOTE BUSINESS COST

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29-01-14. Αναλυτικά, τα χαρακτηριστικά των νέων προγραμμάτων COSMOTE BUSINESS COST CONTROL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ είναι: COSMOTE BUSINESS COST ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29-01-14 Ανακοινώνεται από 29 Ιανουαρίου 2014, η εμπορική διάθεση των νέων Οικονομικών Επαγγελματικών Προγραμμάτων BUSINESS COST CONTROL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 20, 25, 30 και BUSINESS COST CONTROL ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

DUPLINE ON LINE ADAMSNET LTD.

DUPLINE ON LINE ADAMSNET LTD. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ-Η/Υ-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ DUPLINE ON LINE Αποθήκευση δεδοµένων,παρακολούθηση συναγερµού και έλεγχος αποµακρυσµένων ή τοπικών δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Με μια ματιά Το ACCESSNET Campus IP είναι ένα μικρό σύστημα TETRA το οποίο καθιστά την τεχνολογία TETRA προσιτή για όλους τους διαχειριστές δικτύων.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και μείωση του κόστους εκτύπωσης.

Διαχείριση και μείωση του κόστους εκτύπωσης. Διαχείριση και μείωση του κόστους εκτύπωσης. Εξοικονόμηση και διαχείριση κόστους: Η Canon κάνει την επιχείρησή σας ακόμα πιο ανταγωνιστική. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Σωστή στρατηγική Η Canon σας προσφέρει πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Βήματα Συνεργάτη για την επιτυχή καταχώρηση και παρακολούθηση των υπηρεσιών του

Βήματα Συνεργάτη για την επιτυχή καταχώρηση και παρακολούθηση των υπηρεσιών του Easy-Booking.gr Βήματα Συνεργάτη για την επιτυχή καταχώρηση και παρακολούθηση των υπηρεσιών του Μέσα από τις παρακάτω οδηγίες οι συνεργάτες μετά από την ορθή αποστολή email θα μπορέσουν να καταχωρήσουν

Διαβάστε περισσότερα

24ωρο κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού

24ωρο κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού 24ωρο κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΑ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Γιώργος Παπαβασιλείου Τηλ.: : 6945541410-2291037674 E-mail: info@mysecuritysystem.gr www.mysecuritysystem.gr 24ωρη ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Δορυφορικής Παρακολούθησης

Συστήματα Δορυφορικής Παρακολούθησης Μια αναφορά των Συστημάτων Δορυφορικής Παρακολούθησης My-Track και η εφαρμογή τους σε Aθλητικές δραστηριότητες Αγώνες Events Trackers GPS Η MyTrack χρησιμοποιεί τους παρακάτω Personal Trackers: Teltonika

Διαβάστε περισσότερα

Solution for total parking management. Member of PAKOM group

Solution for total parking management. Member of PAKOM group Solution for total parking management Member of PAKOM group Απλό και πρακτικό 9.00 π.μ. BG8800 9:00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΗΜΑ 1 ΠΛΗΡΩΜΗ: Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΣΤΕΛΝΕΙ ΓΡΑΠΤΟ ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Δομή Παρουσίασης Συνολική Εικόνα Συστήματος Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού Οχήματος Τεχνικές Προδιαγραφές Λογισμικού Κέντρου Ελέγχου Τελική Επιλογή Εξοπλισμού/ Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Αναγνώριση Αναμονή και Κράτηση Απόκρυψη Αριθμού Απόρριψη Εισερχόμενων με Απόκρυψη Αριθμού Υπηρεσία Συνδιάσκεψης Προώθηση Φραγή Ειδοποίηση μέσω SMS Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Πρότυπη Εφαρµογή ιαλειτουργικότητας για Φορητές Συσκευές Όνοµα: Κωνσταντίνος Χρηστίδης Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα.1/1 www.1999.gr

Σελίδα.1/1 www.1999.gr Σελίδα.1/1 LXT-4 WATCH GPS GSM TRACKER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεφάλαιο 1 γενική εισαγωγή 1.1 Εμφάνιση 1.2 Λειτουργίες Ο κάθε επιλεγμένος αριθμός μπορεί να πάρει τις πληροφορίες θέσης άμεσα μέσω της ερώτησης SMS,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις την τελευταία δεκαετία και η δυναμική ανάπτυξη που προκάλεσαν στις επιχειρήσεις, εισήγαγαν μια επανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 4: Τεχνικές Μετάδοσης ΜΕΤΑΓΩΓΗ Τεχνική µεταγωγής ονομάζεται ο τρόπος µε τον οποίο αποκαθίσταται η επικοινωνία ανάµεσα σε δύο κόµβους με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία σύνδεσης στην εφαρμογή TAVL

Διαδικασία σύνδεσης στην εφαρμογή TAVL Διαδικασία σύνδεσης στην εφαρμογή TAVL Αγαπητέ πελάτη, Αρχικά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε, και επιλέξατε εμάς για την παρακολούθηση των οχημάτων σας. Παρακάτω, θα

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής

Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Με την επίσημη υποστήριξη: Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Διημερίδα ITS Hellas «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Eξελίξεις στην Ελλάδα» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Υδρόμετρα Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Ο σχεδιασμός των Ηλεκτρονικών Προϊόντων μας Ανταγωνίζεται τις Καλύτερες Μάρκες του Κόσμου. Είναι προφανές ότι στη σημερινή αγορά τα υδρόμετρα αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες γρήγορης εκκίνησης.

Οδηγίες γρήγορης εκκίνησης. Κ4 Elderly Care System Οδηγίες γρήγορης εκκίνησης. ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΟΠΟΥΣ. Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΩ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ SMS ΚΑΙ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0

GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0 GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0 Ερωτηματολόγιο Εισαγωγή: Παραγωγοί- Εταιρίες Που μεταφέρουν Προϊόντα GIFT 2.0 Το έργο GIFT 2.0 αποσκοπεί στη βελτίωση των συνδυασμένων μεταφορών επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Allianz Ελλάδος: Οικονομικά Αποτελέσματα. Allianz Ελλάδος Γεύμα Εργασίας Μεγάλη Βρεταννία, 13/12/2011

Allianz Ελλάδος: Οικονομικά Αποτελέσματα. Allianz Ελλάδος Γεύμα Εργασίας Μεγάλη Βρεταννία, 13/12/2011 Allianz Ελλάδος: Οικονομικά Αποτελέσματα Allianz Ελλάδος Γεύμα Εργασίας Μεγάλη Βρεταννία, 13/12/2011 Συνεχίζουμε την κερδοφόρο ανάπτυξη Κύκλος εργασιών Λειτουργικά Κέρδη 191,6 0,3% 192,2 15,4% 19,5 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Η Fresh Line είναι Ready Business. Vodafone Power to you

Η Fresh Line είναι Ready Business. Vodafone Power to you Η Fresh Line είναι Ready Business Vodafone Power to you Η Fresh Line είναι µια εξαγωγική εταιρία όπου η πλειοψηφία των εργαζοµένων µας είναι συνέχεια εν κινήσει. Μας ήταν λοιπόν απαραίτητο ένα αξιόπιστο

Διαβάστε περισσότερα

meteocam high definition live streaming camera

meteocam high definition live streaming camera Σας παρέχει: high definition live streaming camera Ελληνική, πρωτοποριακή, ολοκληρωμένη λύση για 24ωρη ζωντανή video κάλυψη και καιρικά δεδομένα από το σημείο της εγκατάστασης στην ιστοσελίδα σας απλά

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η Jablotron;

Ποια είναι η Jablotron; Ποια είναι η Jablotron; H Jablotron είναι µία τσέχικη εταιρία που ιδρύθηκε το 1990. Είναι εξειδικευµένη στα συστήµατα ασφαλείας και ειδικότερα έχει υψηλή τεχνογνωσία στα ασύρµατα συστήµατα ασφαλείας. ιαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης κρίσεων δασικών πυρκαγιών: το σύστηµα firementor

Ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης κρίσεων δασικών πυρκαγιών: το σύστηµα firementor Ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης κρίσεων δασικών πυρκαγιών: το σύστηµα firementor Νίκος Μαρκάτος, Καθ. ΕΜΠ Βασίλης Βεσκούκης, Επ.Καθ Καθ.ΕΜΠ Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδας Τεχνολογίες πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Συστήµατα Ευφυών Μεταφορών και η εφαρµογή τους στην Ελλάδα στην παρούσα δυσµενή οικονοµική συγκυρία Φάνης Παπαδηµητρίου

Τα Συστήµατα Ευφυών Μεταφορών και η εφαρµογή τους στην Ελλάδα στην παρούσα δυσµενή οικονοµική συγκυρία Φάνης Παπαδηµητρίου Τα Συστήµατα Ευφυών Μεταφορών και η εφαρµογή τους στην Ελλάδα στην παρούσα δυσµενή οικονοµική συγκυρία Φάνης Παπαδηµητρίου Πρόεδρος Επιτροπής Νέων Τεχνολογιών Σ.Ε.Σ. Διευθυντής Κυκλοφορίας και Συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 1.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο συντηρητής θα πρέπει να διαθέσει για το διάστημα της σύμβασης, Η/Υ με το απαραίτητο λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Product Version 1.0 Feature List

Product Version 1.0 Feature List Product Version 1.0 Feature List SiEBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2724433, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.gr, Email: info@sieben.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

IOFleetPilot.Net. Παρουσίαση Προϊόντος

IOFleetPilot.Net. Παρουσίαση Προϊόντος Παρουσίαση και όλα είναι δυνατά!!! Η εταιρία ολοκληρωμένων υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας είναι δημιούργημα της μεγάλης εμπειρίας και τεχνογνωσίας των στελεχών της στο χώρο της πληροφορικής και των αυτοματισμών.

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών επόµενης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση σύνδεσης με τον Server και με τη βάση αναφοράς. Διαθέσιμες βάσεις και την απόσταση από το ROVER

Κατάσταση σύνδεσης με τον Server και με τη βάση αναφοράς. Διαθέσιμες βάσεις και την απόσταση από το ROVER Σελίδα 1 από 6 Αξιότιμε/ή συνεργάτη, Σας ενημερώνουμε ότι έχει συμπληρωθεί (ή συμπληρώνεται σύντομα) ένας χρόνος από την ημερομηνία αγοράς του RTK δέκτη σας και πολύ σύντομα οι κωδικοί που χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 6 Δημιουργία λογαριασμού 13 Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28 Βασικές λειτουργίες 32 Επιλογές συνομιλίας 48 Γενικές ρυθμίσεις Skype 64 Το Skype σε φορητές συσκευές 78 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας

Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Διαχείριση διαρροών στα δίκτυα κοινής ωφέλειας Εισηγητές: Απόστολος Καραναστάσης. Ηλεκτρονικός Μηχανικός, ΔΕΥΑ Λαμίας Κωνσταντίνος Μηλιωρίτσας. Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Ύδρευσης ΔΕΥΑ Λαμίας. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οι συσκευές έχουν την δυνατότητα να κρατούν στην μνήμη τους τα δεδομένα ανά 1 sec και να τα αποστείλουν ανά 8 sec στον server μας.

Οι συσκευές έχουν την δυνατότητα να κρατούν στην μνήμη τους τα δεδομένα ανά 1 sec και να τα αποστείλουν ανά 8 sec στον server μας. [1] Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ Η GLOBALSAT.L.F, είναι μια δυναμική εταιρεία στον ευαίσθητο χώρο της Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων και Κατασκευής ειδικών συσκευών ήχου εικόνας και εντοπισμού. Δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ 1 Τι είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Κωνσταντίνος Φίλης, COSMOTE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφιστάμενη Διαχείριση Κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ. TELEPRESENCE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ. Καθώς η σύγκλιση των επικοινωνιών ενώνει φωνή, δεδοµένα και video στο ίδιο δίκτυο, οι νέες τεχνολογίες επαναπροσδιορίζουν τους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

αξιολόγηση απαιτήσεων για την εγκατάσταση ΕΙΒ/ΚΝΧ

αξιολόγηση απαιτήσεων για την εγκατάσταση ΕΙΒ/ΚΝΧ σελίδα 1/10 1. Φωτισµός εσωτερικών χώρων 1.1 Χρειάζεστε γενικές εντολές για τον έλεγχο του φωτισµού εσωτερικών χώρων; π.χ. από το ισόγειο µε ένα κουµπί σβήνουν µόνο όσα φώτα έχουν ξεχαστεί στον όροφο η

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά. Βάρος. Ευαισθησία GPS Ακρίβεια GPS. Θερμοκρασία Αποθήκευσης Θερμοκρασία Λειτουργίας

Χαρακτηριστικά. Βάρος. Ευαισθησία GPS Ακρίβεια GPS. Θερμοκρασία Αποθήκευσης Θερμοκρασία Λειτουργίας 2 Ευχαριστούμε για την αγορά του εντοπιστή (tracker) ποδηλάτου. Αυτές οι οδηγίες περιγράφουν πως θα τον ρυθμίσετε ώστε να λειτουργεί σωστά και κατά τον επιθυμητό τρόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά.

Διαβάστε περισσότερα

FIRE PROTECTION NETWORK

FIRE PROTECTION NETWORK Assignment 2 FIRE PROTECTION NETWORK Μάριος Σούνδιας ΑΜ:2633 Ηλίας Ζαραφίδης ΑΜ:2496 Κωνσταντίνος Σολωμός ΑΜ: 2768 Θεμιστοκλής Θεολογίτης ΑΜ: 2775 soundias@csd.uoc.gr zarafid@csd.uoc.gr solomos@csd.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT. Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT. Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να προμηθευτείτε την υπηρεσία JustAlert SPOTIT Μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, θα έχετε δωρεάν πρόσβαση στην προσωπική σας σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Ασκήσεις για το Robolab

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Ασκήσεις για το Robolab ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Παρακάτω παραθέτουμε μία σειρά ασκήσεων για το Robolab ομαδοποιημένων σε κατηγορίες : Επιμέλεια : Κυριακού Γεώργιος 1 Φύλλο Ασκήσεων (πρόκληση με κινητήρες) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορίες πελατών του Vodafone IoT

Ιστορίες πελατών του Vodafone IoT Ιστορίες πελατών του Vodafone IoT Μεταµορφώνοντας ζωές και επιχειρήσεις vodafone.gr/business Vodafone Power to you ΠΑΛΛΑ ΙΟ Εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών Όταν συνειδητοποίησα πως ο Προσωπικός Σύµβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (κεφ. 9) ροµολόγηση σε ίκτυα Μεταγωγής Κυκλώµατος Σηµατοδοσία Ελέγχου Λειτουργίες Σηµατοδοσίας Τοποθεσία Σηµατοδοσίας Σηµατοδοσία Κοινού Καναλιού Σύστηµα Σηµατοδοσίας Νο 7 Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., Μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον» ενημερώνουν για τα οφέλη της Οικολογικής Οδήγησης

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., Μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον» ενημερώνουν για τα οφέλη της Οικολογικής Οδήγησης Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., Μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον» ενημερώνουν για τα οφέλη της Οικολογικής Οδήγησης Γιατί Οικολογική Οδήγηση; Η έννοια της αυτοκίνησης είναι συνδεδεμένη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΡΤΑ SIM ΜΕ GPRS ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Περιεχόμενο 1. Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Λύση Δρομολόγησης και Προγραμματισμού Στόλου Οχημάτων «Route Planner»

Ολοκληρωμένη Λύση Δρομολόγησης και Προγραμματισμού Στόλου Οχημάτων «Route Planner» Ολοκληρωμένη Λύση Δρομολόγησης και Προγραμματισμού Στόλου Οχημάτων «Route Planner» Ολοκληρωμένη Λύση Δρομολόγησης και Προγραμματισμού Στόλου Οχημάτων «Route Planner» Η δρομολόγηση και ο προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ. Ροζ δορυφόροι

ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ. Ροζ δορυφόροι ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ Ροζ δορυφόροι Ερωτήσεις 1) Ειρηνικές χρήσεις δορυφόρων 2)Στρατιωτικές χρήσεις δορυφόρων; 3)Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 4)Πως θα είναι στο μέλλον; Ειρηνικές χρήσεις δορυφόρων Έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της απόδοσης της υπηρεσίας καθαριότητας µέσω της παρακολούθησης των καθηµερινών δροµολογίων των οχηµάτων και βελτιστοποίησή τους. Εξοικονόµησ

Βελτίωση της απόδοσης της υπηρεσίας καθαριότητας µέσω της παρακολούθησης των καθηµερινών δροµολογίων των οχηµάτων και βελτιστοποίησή τους. Εξοικονόµησ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τηλ. 210419 4403 Fax. 210419 4410 1. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ I. (Αντικείµενο Προµήθειας)

Διαβάστε περισσότερα