NRG Security Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NRG Security Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

Transcript

1

2 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Fleet Management) Ο Εντοπισµός Θέσης ή ιαχείριση Στόλου Οχηµάτων (Fleet Management), ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισµών, που επιθυµούν να βελτιώσεων τη λειτουργία τους µε την εφαρµογή καινοτόµων εργαλείων διαχείρισης. Συνδυάζουν τεχνολογίες GPS/GIS µε εξειδικευµένο λογισµικό διαχείρισης, ενώ χρησιµοποιούν ως δίκτυο µετάδοσης τα δίκτυα GSM/GPRS. Το Fleet Management ( ιαχείριση Στόλου) είναι το σύνολο των τεχνολογιών και των συστηµάτων το οποίο επιτρέπει σε µία επιχείρηση -ανεξάρτητα από το µέγεθός της- να έχει πλήρη έλεγχο των οχηµάτων της. Στην κατηγορία των οχηµάτων συγκαταλέγονται πάσης φύσεως µεταφορικά µέσα, από επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία και δίκυκλα, µέχρι πλοία και αεροπλάνα. Ο τρόπος λειτουργίας ενός τέτοιου συστήµατος, αποσκοπεί στη βελτίωση αρκετών επιµέρους επιχειρηµατικών διαδικασιών στο διαχειριστικό έλεγχο και κατά συνέπεια στη µείωση του κόστους και την καλύτερη κατανοµή των πόρων της επιχείρησης. Οι παρεχόµενες πληροφορίες ενός συστήµατος διαχείρισης στόλου, ενηµερώνουν την εταιρία για πλήθος θεµάτων αναφορικά µε τα οχήµατά της. Στις πληροφορίες που µπορεί να συλλέξει κανείς από την εφαρµογή, συµπεριλαµβάνονται η ακριβής θέση και η ταχύτητα του οχήµατος, η διαδροµή που έχει πραγµατοποιήσει, η θερµοκρασία συγκεκριµένων µερών του οχήµατος, καθώς και άλλα στοιχεία, ανάλογα µε τη δραστηριότητα και τις επιδιώξεις της επιχείρησης που το χρησιµοποιεί. Ανάλογα µε το τι είδους πληροφορίες επιθυµεί να συγκεντρώσει και να καταγράψει µια επιχείρηση για τα οχήµατά της, είναι πιθανό να τοποθετηθούν συµπληρωµατικές συσκευές εντός ή στην επιφάνεια του οχήµατος, οι οποίες θα καταγράφουν για παράδειγµα τη θερµοκρασία του ψυγείου του αυτοκινήτου, την ταχύτητα, το άνοιγµα-κλείσιµο πόρτας ή άλλα στοιχεία τα οποία θα µεταδίδονται µέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Όλες αυτές οι πληροφορίες που µία επιχείρηση αδυνατούσε µέχρι σήµερα να συγκεντρώσει, τώρα βρίσκονται στη διάθεσή της. Η συγκέντρωση αυτών των δεδοµένων έχει µε τη σειρά της ως αποτέλεσµα να είναι εφικτή η παραγωγή αναφορών-στατιστικών της πορείας της επιχείρησης, σε σχέση µε το Στόλο της, την αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας της, ενώ καταδεικνύει και τρόπους βελτίωσης και αποτελεσµατικότερης αξιοποίησης της υπάρχουσας υποδοµής. Οι πληροφορίες αυτές γίνονται περισσότερο σηµαντικές σήµερα, αν αναλογιστεί κανείς το επίπεδο του ανταγωνισµού στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Σηµαντικά είναι και τα οφέλη από την εξοικονόµηση πόρων που αφορούν σε τηλεπικοινωνιακά κόστη. Η αξιοποίηση υπηρεσιών, όπως το SMS αλλά και όσες πηγάζουν από το GPRS, απαλλάσσει την επιχείρηση από υψηλούς τηλεπικοινωνιακούς λογαριασµούς, οι οποίοι συνήθως προέρχονται από µεγάλο αριθµό κλήσεων προς κινητά και σταθερά τηλέφωνα των "εν κινήσει" εργαζοµένων της. Στόχος λοιπόν ενός συστήµατος ιαχείρισης Στόλου, δεν είναι ο επανασχεδιασµός των εργασιών µιας επιχείρησης αλλά η βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της. Παρέχει, µε άλλα λόγια, αποδοτικότερους τρόπους υπολογισµού κρίσιµων µεγεθών για την ίδια την επιχείρηση, αξιοποιώντας περισσότερο αποτελεσµατικά τα εργαλεία ακριβείας.

3 Πλεονεκτήµατα - υνατότητες Το σύστηµα παρέχει σε πραγµατικό χρόνο ολοκληρωµένη πληροφόρηση για την διαχείριση του στόλου σας παρέχοντας: Αυτόµατος προσδιορισµός θέσης, καταγραφή πορείας και αποθήκευση διαδροµής Παρακολούθηση µεµονωµένου οχήµατος ή οµάδας οχηµάτων Μονόδροµη ή αµφίδροµη επικοινωνία µε τα οχήµατα και ανταλλαγή µηνυµάτων Προσδιορισµό γεωγραφικών ορίων κίνησης και ειδοποίηση για κίνηση εκτός αυτών ιασύνδεση στιγµάτων µε GIS βάση και παροχή πληροφόρησης θέσης οδών και αριθµών Καταγραφή στάσεων (γεωγραφική θέση και διάρκεια), χιλιοµέτρων, θερµοκρασίας ψυγείου κλπ. Έλεγχος θερµοκρασίας και άλλων χαρακτηριστικών παραµέτρων επιχειρησιακής λειτουργίας Παροχή προσαρµοζόµενων στατιστικών στοιχείων θέσης, κίνησης, λειτουργίας και παραµέτρων κίνησης των οχηµάτων του στόλου οµαδοποιηµένα ή ανά όχηµα Ιστορικό δροµολογίων Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων µε απλό τρόπο υνατότητα ελέγχου των οχηµάτων µε εντολή από το κέντρο οποιαδήποτε στιγµή Λειτουργίες εντοπισµού θέσης για αντικλεπτικές υπηρεσίες Με τη χρήση της εφαρµογής αυτής, η παραγωγικότητα των οχηµάτων αυξάνει έως και 45 ανά όχηµα την ηµέρα. Επεκτείνοντας το κέρδος αυτό στο σύνολο του στόλου, προκύπτει µια αύξηση στο τζίρο έως και 10%. Απευθύνεται σε κάθε είδους επιχείρησης που διαθέτει µεταφορικά µέσα. Έτσι βρίσκει πλήθος εφαρµογών σε αρκετές µικρές, µικροµεσαίες αλλά και µεγάλες επιχειρήσεις και κοινωφελείς οργανισµούς, και αφορά: Εµπορικά οχήµατα. Γνωρίζετε τις διαδροµές και τις στάσεις (ώρες και τοποθεσίες) των οχηµάτων σας, από την αρχή µέχρι το τέλος της εργάσιµης ηµέρας και όχι µόνο. Οχήµατα παροχής Υπηρεσιών. Γνωρίζετε που βρίσκεται κάθε όχηµα σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή. Αυτό για παράδειγµα, θα σας βοηθούσε να βρείτε ποιο είναι το πλέον ιδανικό όχηµα για να ανταποκριθεί σε µια επείγουσα απαίτηση του πελάτη. Οχήµατα διανοµών. Βελτιστοποιήστε τη διαδροµή της παράδοσης, τη φόρτωση και την εκφόρτωση. Υπολογίστε πιθανές καθυστερήσεις στη διαδροµή και ενηµερώστε εγκαίρως τους πελάτες σας για την αναµενόµενη ώρα άφιξης. Οχήµατα για τη µεταφορά ατόµων. Με την προτεινόµενη εφαρµογή έχετε µια άµεση ενηµέρωση για την κατάσταση και τη θέση, που βρίσκονται τα οχήµατα σας, µε σκοπό την ασφάλεια των επιβαινόντων ατόµων π.χ. µαθητών, παιδιών, εργαζοµένων, εκδροµέων. Οχήµατα για µεταφορά εµπορευµάτων. Εκτός από την τοποθεσία και τη µόνιµη καταγραφή του συνόλου των διαδροµών µαζί µε τις αντίστοιχες ταχύτητες, η εφαρµογή λειτουργεί ως ψηφιακός ταχογράφος που µπορεί να εποπτευθεί από τον υπεύθυνο κίνησης, µέσω του διαδικτύου. Έτσι ο διαχειριστής µπορεί να εξασφαλίσει µια ακόµη πιο αποτελεσµατική και αποδοτική µεταφορά του φορτίου. Ο πελάτης µπορεί επίσης να ενηµερωθεί για την ώρα άφιξης του οχήµατος στον καθορισµένο προορισµό.

4 ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΕΙΝΑΙ: Αύξηση της Επιχειρησιακής Αποδοτικότητας του Στόλου λόγω: Καλύτερου προγραµµατισµού δροµολογίων Μείωση των χρόνων διαδροµών Εξάλειψη άσκοπων χιλιοµέτρων Μείωσης περιττού χρόνου στάσεων-διακοπών διαδροµών Ταχύτερου κύκλου τιµολόγησης Επίβλεψης Κατάστασης/ Θέσης Στόλου σε πραγµατικό χρόνο Μείωση Λειτουργικών απανών λόγω: Μείωσης κατανάλωσης καυσίµων Περιορισµού επικοινωνίας µέσω κινητών τηλεφώνων µε τους οδηγούς Ακριβούς προσδιορισµού αποστάσεων Ακριβούς προσδιορισµού χρόνων δροµολογίων Καλύτερη Εξυπηρέτηση ικτύου-πελατών λόγω: Καλύτερης εφαρµογής προγράµµατος δροµολογίων Μείωσης χρόνων παράδοσης Έγκαιρης και αξιόπιστης ενηµέρωσης για χρόνους παράδοσης Αύξηση Επιπέδου Ασφαλείας λόγω: Αυτόµατου ελέγχου κατάστασης οχήµατος (ταχύτητα, θερµοκρασία, κλπ) Αυτόµατου ελέγχου και εντοπισµού θέσης οχήµατος Αυτόµατης ενεργοποίησης κατάστασης συναγερµού λόγω αλλαγής κατάστασης ή θέσης οχήµατος υνατότητας ενεργοποίησης κατάστασης συναγερµού από τον οδηγό.

5 Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) 1. Τι είναι το αυτόµατο σύστηµα εντοπισµού θέσης; Είναι ένα σύστηµα προσδιορισµού της θέσης κάποιου οχήµατος µέσω ενός δορυφορικού δέκτη µε τον οποίο είναι εξοπλισµένο. Yπάρχουν 24 δορυφόροι του συστήµατος εντοπισµού θέσης (GPS) σε τροχιά γύρω από τη γη. Για να µπορέσει κανείς να υπολογίσει την θέση, ταχύτητα, κατεύθυνση ή και υψόµετρο του, πρέπει µε τη βοήθεια του δορυφορικού δέκτη να λάβει σήµατα από όσο το δυνατόν περισσότερους δορυφόρους του συστήµατος GPS. Κατόπιν αφού γίνουν οι απαραίτητοι υπολογισµοί, πρέπει να µεταδοθούν στο κέντρο παρακολούθησης µέσα από κάποιο δίαυλο επικοινωνίας όπως για παράδειγµα το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (GSM). 2. Τι ακρίβεια υπάρχει στον εντοπισµό; Ο δορυφορικός δέκτης που είναι ενσωµατωµένος στο σύστηµα είναι τελευταίας τεχνολογίας και διαθέτει 12 κανάλια λήψης, πράγµα που σηµαίνει ότι µπορεί να πάρει πληροφορία από 12 δορυφόρους ταυτόχρονα και έτσι να αυξήσει την ακρίβεια µε την οποία θα υπολογίσει τη θέση του. Οι παλαιότεροι δέκτες είχαν 4, 6, ή 8 κανάλια και ακρίβεια της τάξης των 100µ. Με τον δέκτη των 12 καναλιών η ακρίβεια βελτιώνεται στα 10µ. Φυσικά εσείς δε χρειάζεται να κάνετε τίποτα, γιατί όλα αυτά γίνονται αυτόµατα. 3. Μέχρι πόσοι χρήστες µπορούν να παρακολουθούν ένα στόλο οχηµάτων; Το πρόγραµµα χειρισµού (λογισµικό) της εφαρµογής, θεωρητικά επιτρέπει σε απεριόριστο αριθµό ταυτόχρονης χρήσης του ίδιου λογαριασµού (account).. 4. Θα γνωρίζω πού βρίσκονται τα οχήµατα του στόλου µου αυτή τη στιγµή; ΝΑΙ. Η προτεινόµενη εφαρµογή είναι ένα σύστηµα παρακολούθησης οχηµάτων, που θα σας βοηθήσει να διαχειριστείτε το στόλο σας σε πραγµατικό χρόνο (live real-time), µε απλό και εύκολο τρόπο, µέσω ενός Η/Υ που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (internet). 5. Γιατί θα πρέπει να παρακολουθώ από µακριά το στόλο οχηµάτων µου; Ο στόλος των οχηµάτων είναι συνήθως υπεύθυνος για ένα µεγάλο µέρος των δαπανών της εταιρείας και έχει µεγάλο αντίκτυπο στις οικονοµικές επιδόσεις, καθώς και στην ικανοποίηση του πελάτη. Συνεπώς η ιαχείριση του Στόλου πρέπει να βασίζεται σε πραγµατικά γεγονότα και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά µε τη δράση του. 6. Το σύστηµα µε τι αισθητήρες µπορεί να συνδεθεί και γιατί υπάρχουν οι αισθητήρες; Οι συσκευές εντοπισµού έχουν 5 εισόδους (inputs) στις οποίες συνδέονται διάφοροι αισθητήρες. Αυτοί µπορεί να είναι για παράδειγµα κάποια συστήµατα που µετρούν τη φόρτιση στον άξονα του φορτηγού οχήµατος ή του ρυµουλκούµενου, το άνοιγµα πόρτας, το άνοιγµα φώτων και άλλα. 7. Το σύστηµα µπορεί αυτόµατα να στείλει µήνυµα συναγερµού στη βάση σε περίπτωση ατυχήµατος; Ο οδηγός µπορεί να πατήσει κάποιο κουµπί για να δηλώσει ότι κάτι δεν πάει καλά; Μπορεί να συνδεθεί στη συσκευή κουµπί\κουµπιά πανικού (emergency button, panic button) για να ειδοποιήσει ο οδηγός για µια περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, να καλέσει άλλα οχήµατα για βοήθεια κτλ. Το κέντρο έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί που βρίσκεται το κάθε όχηµα, ανά πάσα στιγµή και όταν υπάρχει µια κλήση. Θεωρείται σαν αξεσουάρ που συνδέεται σε µια είσοδο (προαιρετικό) 8. Αν ένα όχηµα φύγει από την πορεία του και περάσει κάποια γεωγραφικά όρια που έχουν οριστεί για το συγκεκριµένο όχηµα, αποστέλλεται µήνυµα συναγερµού στο κέντρο ελέγχου; Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε για κάθε όχηµα, διαφορετικά γεωγραφικά όρια κίνησης (γεωρφράκτης), τα σύνορα του οποίου µπορούν να αλλάζουν ανάλογα µε τις ανάγκες που εξυπηρετεί το συγκεκριµένο όχηµα. Όταν αυτό, «ξεφύγει» από τα όρια αυτά, τότε υπάρχει οπτική ένδειξη στον Η/Υ και αποστέλλεται SMS µε την «παραβίαση». 9. Το σύστηµα που µπαίνει στο αµάξι από ποιον εγκαθίσταται, ποιος θα πληρώσει τα έξοδα εγκατάστασης; Η εγκατάσταση συσκευής θα γίνει από δικό µας εξουσιοδοτηµένο εγκαταστάτη και τα έξοδα εγκατάστασης περιλαµβάνονται στην τιµή προσφοράς. 10. Μπορεί η εγκατάσταση να γίνει το Σαββατοκύριακο; Ναι, είναι εφικτό. Αρκεί να προηγηθεί συνεννόηση τουλάχιστον 4 εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.

6 11. Σε περίπτωση ελαττωµατικού προϊόντος ποιος αναλαµβάνει το κόστος αντικατάστασης; Πόσο καιρό εγγύηση έχω για τις συσκευές που αγοράζω; Η Εταιρία µας εγγυάται ότι όλα τα προϊόντα θα είναι απαλλαγµένα από οποιαδήποτε ατέλεια στα υλικά ή την εργασία, και ότι θα αποδώσουν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές τους. Σε περίπτωση βλάβης κατά τη διάρκεια της εγγύησης, αναλαµβάνουµε τη αντικατάσταση ή επισκευή του ελαττωµατικού προϊόντος. Η εγγύηση ισχύει για δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία αγοράς. 12. Πόσο διαφέρει η χρέωση σε σχέση µε τη συχνότητα καταγραφής του στίγµατος θέσης και τη συχνότητα αποστολής δεδοµένων; Το µηνιαίο κόστος παραµένει σταθερό. Βάσει της Συµφωνίας που έγινε µε Εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, ό όγκος των δεδοµένων είναι προκαθορισµένος, και είναι υπεραρκετός για να καλύψει τον µηνιαίο όγκο εντός Ελλάδος. Συχνές Αντιρρήσεις Πιθανόν να έχετε εξετάσει εάν µια λύση διαχείρισης στόλου είναι σωστή για την επιχείρησή σας. Υπάρχει περίπτωση να έχετε σκεφτεί ή να έχετε ακούσει µερικές από αυτές τις κοινές αντιρρήσεις. Οι απαντήσεις που ακολουθούν για κάθε «µύθο» που απαριθµείται παρακάτω είναι όλες βασισµένες σε µαρτυρίες πελατών, καθώς επίσης από έρευνα τοµέων τρίτων. 1. ΕΝ χρειαζόµαστε την λύση ιαχείρισης Στόλου, επειδή εµπιστευόµαστε τους ανθρώπους µας! Η επιλογή ενός συστήµατος ιαχείρισης Στόλου δεν πρέπει να έχει στόχο τον έλεγχο των υπαλλήλων σας, ΑΛΛΑ τη µείωση των λειτουργικών δαπανών και των ανεπαρκειών, προκειµένου να αναπτυχθεί η επιχείρησή σας. Τα συστήµατα ιαχείρισης Στόλου, έχουν δηµιουργηθεί για να µειώσουν τα καύσιµα και τις δαπάνες συντήρησης, να αυξηθεί η αποδοτικότητα της δροµολόγησης και της αποστολής, και να παρέχουν ασφάλεια στους οδηγούς. 2. Όλοι άνθρωποί µας, πρόκειται να ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ εάν βάλουµε συσκευή εντοπισµού θέσης! Σύµφωνα µε µαρτυρίες πελατών, αυτό δεν ισχύει. Στην πραγµατικότητα, οι υπάλληλοι που «συνεργάζονται» µε αυτήν την εφαρµογή, πολύ συχνά έρχονται να βοηθηθούν από αυτήν, αναζητώντας λύσεις πχ για τη δροµολόγηση των πληροφοριών, την επαλήθευση της διενεργήσας εργασίας, κ.λπ., Σε πολλές περιπτώσεις, η χρήση συσκευής διαχείρισης στόλου αποβάλλει τη χρονοβόρα γραφική εργασία και παρέχει την ασφάλεια και για τους ίδιους αλλά και για το φορτίο τους. Είναι µια πολύ καλή ευκαιρία για όλους τους εργαζόµενους να αποδείξουν την δουλειά τους καθώς επίσης και για τη διοίκηση, να αφουγκραστούν τις ανησυχίες των υπαλλήλων τους. 3. Τα GPS συστήµατα είναι περίπλοκα για να τα εγκαταστήσουµε και ΠΕΡΙΠΛΟΚΑ στη χρήση! Τα περισσότερα συστήµατα ιαχείρισης Στόλου, αποτελούνται από τα ίδια βασικά συστατικά: ένα ενιαίο δέκτη GPS και ποµποδέκτη GSM/GPRS που εγκαθίσταται µέσα σε κάθε όχηµα, και κάποιο λογισµικό που χρησιµοποιείται µέσω του προγράµµατος περιήγησης στο διαδίκτυο (internet explorer) που οργανώνει και ενηµερώνει µε τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται. Η χρήση αυτών των συστηµάτων είναι πραγµατικά αρκετά απλή. Μια αξιόπιστή, πεπειραµένη εταιρία παροχής λύσης διαχείρισης στόλου θα: Καταστήσει την εφαρµογή της διοικητικής λύσης του στόλου στα µέτρα του πελάτη Σας καθοδηγήσει στην ερµηνεία των στοιχείων που λαµβάνετε για να βελτιώστε την αποδοτικότητα Σας παρέχει προσιτή τεχνική εξυπηρέτηση για να καλύψετε οποιαδήποτε ζητήµατα υπηρεσιών που θα προκύπτουν.

7 4. Η λύση της ιαχείρισης Στόλου µέσω εντοπισµού θέσης είναι ΠΕΡΙΤΤΗ. Mπορώ να παρακολουθήσω το στόλο µου, χρησιµοποιώντας τα κινητά τηλέφωνα! Πράγµατι, τα κινητά τηλέφωνα είναι χρήσιµα ως εργαλεία επικοινωνίας, αλλά δεν µπορούν να παρέχουν το είδος, την ποσότητα αλλά και την αξιοπιστία των πληροφοριών που είναι απαραίτητα στους διευθυντές στόλου όπως πχ τη θέση των οχηµάτων σε πραγµατικό χρόνο, την κατάσταση της µηχανής, το ιστορικό των στάσεων αλλά και των χρόνων αυτών, τη διανυόµενη απόσταση σε χιλιόµετρα, την κατανάλωση καυσίµων όπως επίσης και πλήθος άλλων δεδοµένων που πρέπει να ξέρετε. Στην πραγµατικότητα, τα κινητά τηλέφωνα έχουν αποδειχθεί ένας ανεπαρκής τρόπος, για ένα κινητό εργατικό δυναµικό, επειδή µπορούν τόσο εύκολα να «ξεχαστούν» κάπου, να πέσουν, να καταστραφούν. κ.λπ. Και όταν λειτουργούν σωστά, επικοινωνείτε µε ένα άτοµο. Άρα, καταλήγετε να εντοπίζετε τους ανθρώπους σας, παρά τα οχήµατα σας. 5. Η επιχείρησή µου ΕΝ µπορεί να αντέξει ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ να αγοράσει µια λύση ιαχείρισης Στόλου Οχηµάτων.! Έχει αποδειχθεί, ότι τα συστήµατα αυτά, προσδιορίζουν εκείνες τις ανεπάρκειες και πρακτικές στον τοµέα των µετακινήσεων, που ήδη σας κοστίζουν εκατοντάδες, ή ακόµα και χιλιάδες ευρώ κάθε µήνα,από υπερβολικές υπερωρίες, ανεπαρκείς δροµολογήσεις, δευτερεύοντα ταξίδια, απερίσκεπτους που οδηγούν, κ.λπ.. ηλαδή χρήµατα που χάνετε, επειδή αυτές οι ανεπάρκειες, στις περισσότερες περιπτώσεις υπερβαίνουν κατά πολύ τη µηνιαία επένδυση που απαιτείται για µια υπηρεσία διαχείρισης.! Οι επιχειρηµατίες που επέλεξαν τη ιαχείριση Στόλου, επιτυγχάνουν µια επιστροφή στην επένδυση µέσα στους πρώτους µήνες από τη χρησιµοποίηση του συστήµατος, λόγω περικοπές στις δαπάνες υπερωριών, στις δαπάνες καυσίµων, στα χαµηλότερα ασφάλιστρα, στη µειωµένη συντήρηση οχηµάτων, αλλά και από πολλά άλλα.. 6. Η επιχείρησή µας είναι τόσο ΠΟΛΥΑΣΧΟΛΗ, ΕΝ θα χρησιµοποιούσαµε ποτέ ένα σύστηµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων. ΑΝΤΙΘΕΤΑ, ένα σύστηµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων, είναι το τέλειο εργαλείο για ένα πολυάσχολο κινητό εργατικό δυναµικό, δεδοµένου ότι βοηθά να διαχειριστούν καλύτερα οι δραστηριότητες του Επιχειρησιακού Στόλου. Όσο πιο πολυάσχολη είναι µια κινητή λειτουργία, τόσο κρισιµότερη και απαραίτητη είναι και η ιαχείριση του Στόλου του. Τα οφέλη θα είναι πολλαπλά, ακριβής πληροφορίες, τα χρήµατα δεν σπαταλιούνται, η εργασία γίνεται εγκαίρως και οι πελάτες εξυπηρετούνται αποτελεσµατικά. Οι επιχειρησιακοί διευθυντές, ξέρουν ότι ο υψηλός όγκος εργασίας και τα σφιχτά χρονικά πλαίσια, µπορούν να οδηγήσουν σε προβλήµατα (και σε θυµωµένους πελάτες) εάν οι εργασίες δεν σχεδιάζονται και δεν παρακολουθούνται αποτελεσµατικά. Ένα σύστηµα διαχείρισης είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσµατικό εργαλείο που βοηθά, ειδικά όταν συνδυάζεται µε την την αποµακρυσµένη συλλογή δεδοµένων (τηλεµετρία) και άλλες κινητές υπηρεσίες τοµέων. 7. Μια λύση ιαχείρισης Στόλου ΕΝ έχει νόηµα για µια µικρή επιχείρηση! Οποιαδήποτε επιχείρηση θα ωφεληθεί αν επιλέξει τη ιαχείριση Στόλου, ανεξάρτητα αν έχει στην κατοχή της λίγα ή πολλά οχήµατα για να παρακολουθήσει (είτε είναι 4 ή 40 ή 400). Εάν εξαρτάστε από τα οχήµατά σας, για να πάρετε το µεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσµα της δουλειάς σας, πρέπει να ξέρετε που είναι τώρα και τι κάνουν, που ήταν πριν και τι έκαναν. Τα συστήµατα ιαχείρισης Στόλου τείνουν να αποσβεστούν γρήγορα, βάση του γεγονότος ότι βοηθούν στις περικοπές των λειτουργικών δαπανών αλλά και στη βελτίωση της αποδοτικότητας, µε αποτέλεσµά να οδηγούν σε πρόσθετες εργασίες που ολοκληρώνονται ανά ηµέρα. Οι επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται αυτήν την τεχνολογία, αισθάνονται συνήθως την αύξηση απόδοσης λόγω του αυξανόµενου εισοδήµατος αλλά και τα θετικά σχόλια που εισπράττετε από τις γρήγορες εξυπηρετήσεις των πελατών σας. Εάν διαχειρίζεστε µια οµάδα Τεχνικών Υπηρεσιών ή έναν στόλο µερικών ή και εκατοντάδων οχηµάτων παράδοσης, οι διαθέσιµες πληροφορίες σε πραγµατικό χρόνο, θα σας βοηθήσουν να απλουστεύσετε τις διαδικασίες και να φτάσετε την επιχείρησή σας σε ένα άλλο επίπεδο.

8 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απεικόνιση οχηµάτων σε πραγµατικό χρόνο. Ο χρήστης µπορεί να ενηµερωθεί κάθε στιγµή για τις ακριβείς θέσεις που βρίσκονται τα οχήµατα της επιχείρησής του, την ταχύτητα µε την οποία κινούνται, την κατεύθυνση και τη διαδροµή που έχουν ακολουθήσει. Ιστορικό διαδροµών. ιατηρείται πλήρες ιστορικό αρχείο των διαδροµών που έχουν πραγµατοποιηθεί, των χρόνων στάσης και κίνησης των οχηµάτων, του συνόλου των διανυθέντων χιλιοµέτρων κτλ. Σηµεία ενδιαφέροντος στο χάρτη. ηµιουργία σηµείων ενδιαφέροντος και προβολής τους στο χάρτη (π.χ. πελάτες ανά κατηγορία, σηµεία παράδοσης, ανταγωνιστές κ.α.) Λειτουργία Βέλτιστης ροµολόγησης. Πριν τον καθορισµό του εκάστοτε δροµολογίου, παρέχεται η δυνατότητα υπολογισµού της βέλτιστης διαδροµής µεταξύ των σηµείων ενδιαφέροντος του οχήµατος, παρέχοντας έτσι σηµαντικά οφέλη σε εξοικονόµηση καυσίµων και ελαχιστοποίηση των χρόνων κίνησης. Αυτόµατες ειδοποιήσεις (Alerts). Ο διαχειριστής του εταιρικού στόλου ειδοποιείται αυτόµατα σε περίπτωση που παραβιαστούν συγκεκριµένα όρια, πχ η ταχύτητα του οχήµατος, η γεωγραφική του θέση, οι ώρες κίνησης ή στάσης του οχήµατος, η θερµοκρασία ψυγείου κ.α. Στατιστικά. Εξαγωγή συγκεντρωτικών στοιχείων και στατιστικών αναφορών για οποιαδήποτε περίοδο σχετικά µε τα δροµολόγια που εκτελούνται, π.χ. ώρες κίνησης ή στάσης, διανυθέντα χιλιόµετρα κτλ. Γραφική απεικόνιση των αποτελεσµάτων και εξαγωγή των αρχείων σε excel, µε αναφορά των δρόµων, πόλεων και ήµων για αρχειοθέτηση. Ειδικές λειτουργίες. Λήψης πληροφοριών από αισθητήρες πορτών εµπορευµάτων, αισθητήρες θερµοκρασίας ψυγείου κλπ. οδηγού, συνοδηγού Ενδείξεις στάσεων µε απεικόνιση στο χάρτη το σηµείο που σταµάτησε το όχηµα, για πόσο χρόνο, πότε ξεκίνησε κλπ. Αναφορά δροµολογίου και εκτύπωση, Πόλεων, Περιοχών, Οδών. Αναπαράσταση ροµολογίων στον Χάρτη µε ώρα στάθµευσης, αναχώρησης ταχύτητας, κλπ. Η συσκευή λειτουργεί όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσµο, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα. Αντικλεπτική Προστασία µε δυνατότητα ακινητοποίησης του οχήµατος από µακριά µε SMS ή µε τον Η/Υ. υνατότητα διατήρησης ιστορικού έως και ένα χρόνο πριν.

9 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ AL-900C και AL-800C Και τα δύο προτεινόµενα µοντέλα, είναι συσκευές προηγµένης τεχνολογίας που λειτουργούν µε τις εφαρµογές GPS, GSM, GPRS. Λειτουργούν λαµβάνοντας σήµα από 12 δορυφόρους και σας ενηµερώνει διαρκώς για την θέση του οχήµατος µε ακρίβεια µόλις 10 µέτρων. Με τη συσκευή AL900C, έχετε την δυνατότητα να φωτογραφίζετε µε τέλεια εικόνα τον περιβάλλοντα χώρο, τον εσωτερικό χώρο του αυτοκινήτου ή τους επιβάτες και στην συνέχεια η φωτογραφία αυτόµατα να αποθηκεύεται στον server. Μπορείτε επίσης να προγραµµατίσετε την συσκευή, να σας στέλνει µία φωτογραφία κάθε µισή ώρα, ή να φωτογραφίζει κάθε φορά που θα πατηθεί το Μπουτόν Κινδύνου, ή κάθε φορά που θα ανοίγει η πόρτα του αυτοκινήτου. Οι ψηφιακές κάµερες έχουν την δυνατότητα να φωτογραφίσουν ακόµη και σε απόλυτο σκοτάδι, ενώ υπάρχουν διάφορα µοντέλα, ανάλογα τον τύπο του αυτοκίνητο πχ για Taxi, φορτηγά κτλ. Ελέγχετε τα καύσιµα που καταναλώνετε µέσω ενός αισθητηρίου, Έτσι θα γνωρίζετε πόσα καύσιµα σας βάλανε στη δεξαµενή καυσίµου, πόσα λίτρα κατανάλωσε το όχηµα και πόσα υπολείπονται. Τώρα µπορείτε να ελέγχετε τα πάντα από απόσταση. Τοποθετώντας στην συσκευή µία κάρτα SIM κινητής τηλεφωνίας έχετε την δυνατότητα να εντοπίζετε την θέση του αυτοκινήτου µε δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι κάνοντας µία αναπάντητη κλήση στην συσκευή. Αυτή, αυτόµατα σας στέλνει ένα SMS µε τις συντεταγµένες που βρίσκεται. Βάζοντας στην συνέχεια αυτές τις συντεταγµένες στο Google map ή στο Microsoft Virtual Earth (προγράµµατα τα οποία είναι ελεύθερα στο διαδίκτυο), θα βλέπετε εντελώς δωρεάν πού βρίσκεται το όχηµα σας µε ακρίβεια µόλις 10 µέτρων. Ο δεύτερος τρόπος είναι µε µηνιαία συνδροµή στην Εταιρεία µας. Έτσι θα παρακολουθείτε συνεχώς από τον υπολογιστή σας, µέσω της εφαρµογής µας σε 24ωρη βάση και σε πραγµατικό χρόνο που βρίσκονται τα οχήµατά σας. Μέσω της εφαρµογής αυτής, θα έχετε αυτόµατο προσδιορισµό της θέσης, την καταγραφή της πορείας και την αποθήκευση των διαδροµών, τον έλεγχο κατανάλωσης καυσίµων, την δυνατότητα της φωτογράφισης, ιστορικό διαδροµών κτλ. Το Κέντρο Ελέγχου σας, θα είναι οπουδήποτε υπάρχει Η/Υ και Internet. Eλέγξτε και διαχειριστείτε σε 24ωρη βάση τα αυτοκίνητα σας µε ασφάλεια. Kανείς άλλος δεν θα µπορεί να έχει πρόσβαση, διότι η είσοδος στο σύστηµα γίνεται µε κωδικούς ασφαλείας. Ένας ηχητικός συναγερµός θα ηχήσει και µία οπτική ένδειξη θα εµφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή σας, όταν το όχηµα υπερβεί το όριο ταχύτητας που εσείς έχετε ορίσει ή όταν πατήσει ο κάτοχος της συσκευής το µπουτόν S.O.S. γιατί θα έχει βρεθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Ακόµη θα λάβετε αµέσως ένα ή ένα SMS µε το στίγµα που βρίσκεται.

10 AL-800C υνατότητες Αντικλεπτική προστασία. Από τον υπολογιστή µας επιλέγουµε «Σταµάτηµα κινητήρα» και το η µηχανή του αυτοκινήτου σβήνει. Με την επιλογή «Άναµµα κινητήρα» µπορούµε και πάλι να τον επαναφέρουµε. Μπορούµε επίσης και για λόγους ασφαλείας, να «αποµονώνουµε» τον κινητήρα το βράδυ όταν σταθµεύει. Σε περίπτωση Προσωπικής Απειλής και βίαιης αποβίβασης από το όχηµα, δε είναι απαραίτητη η αντίσταση γιατί µπορεί να ακινητοποιηθεί το όχηµά από απόσταση. Ιστορικό ιαδροµής. Παρέχεται πλήρες ιστορικό διαδροµών, µε οδούς, πού έγιναν στάσεις, για πόσο χρονικό διάστηµα έγιναν, την ταχύτητα του οχήµατος, το άνοιγµα πορτών, κλπ. Η απεικόνιση γίνεται στο χάρτη, ενώ τα αρχεία µπορούν να εξαχθούν σε µορφή Excel. - Τα προαιρετικά εξαρτήµατα-υπηρεσίες, µπορούν να προστεθούν και µετά την αγορά του βασικού εξοπλισµού. - Οι παραπάνω υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιµες για παρακολούθηση προσώπων. - Το παραπάνω σύστηµα τοποθετείται µόνο στον κάτοχο του οχήµατος, και σε εταιρείες που το όχηµα αποτελεί περιουσιακό της στοιχείο. Σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση του κατόχου και του οδηγού του οχήµατος που θα τοποθετηθεί. Μόνο το AL-800C, λειτουργεί και χωρίς συνδροµή, µε τη λήψη γραπτών µηνυµάτων (SMS) µε τις συντεταγµένες. AL-900C υνατότητες Ίδιες µε του AL-800C και συµπληρωµατικά: Φωτογραφική Μηχανή. Από τον Η/Υ, αλλά και µε το πάτηµα ενός κρυφού διακόπτη, που συνήθως τοποθετείται στα πόδια του οδηγού, φωτογραφίζει την καµπίνα του αυτοκινήτου. Οι ψηφιακές κάµερες έχουν την δυνατότητα να φωτογραφίσουν ακόµη και σε απόλυτο σκοτάδι, ενώ υπάρχουν διάφορα µοντέλα ανάλογα τον τύπο του αυτοκίνητο πχ, για Taxi, φορτηγά κτλ Μικρόφωνο. Τηλεφωνώντας στη συσκευή εντοπισµού θα µπορείτε να ακούτε τους ήχους της καµπίνας, χωρίς αυτό να γίνεται αντιληπτό. Φλοτέρ Καυσίµου. Με το φλοτέρ καυσίµων, µπορείτε να ελέγχετε µέσω της Μονάδας αυτής, πόσα καύσιµα εισχώρησαν στο ρεζερβουάρ, πόσα λίτρα κατανάλωσε το όχηµα και πόσα υπολείπονται στη δεξαµενή καυσίµου. Τοποθετείται µέσα στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου και συνδέεται µε την συσκευή Gps tracker. Απώτερος σκοπός της µελλοντικής συνεργασίας µας, είναι η προσφορά της πλέον εξελιγµένης τεχνολογίας ώστε οι συνεργάτες / πελάτες µας να διατηρήσουν και να αυξήσουν το πλεονέκτηµα που χρειάζονται σε µία ανταγωνιστική αγορά. Είµαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή απορία σας.επικοινωνήστε µαζί µας για µία συνάντηση χωρίς καµία υποχρέωση, για να σας εξηγήσουµε από κοντά την χρήση αυτού του επιχειρηµατικού «εργαλείου». Με εκτίµηση, Αναστασιάδης ηµήτριος Μηχ/γος Μηχ/κόςΤΕ

11 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ιαχείριση στόλου οχηµάτων, µια συστεµική προσέγγιση µε χρήση προγραµµάτων βέλτιστης δροµολόγησης και εποπτείας στόλου µε χρήση τηλεµατικής

ιαχείριση στόλου οχηµάτων, µια συστεµική προσέγγιση µε χρήση προγραµµάτων βέλτιστης δροµολόγησης και εποπτείας στόλου µε χρήση τηλεµατικής ιαχείριση στόλου οχηµάτων, µια συστεµική προσέγγιση µε χρήση προγραµµάτων βέλτιστης δροµολόγησης και εποπτείας στόλου µε χρήση τηλεµατικής 1. Γενικά εν θα µπορούσαµε να χαρακτηριστούµε καινοτόµοι αν αναφέραµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ EMC. Ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον σημαίνει επιχείρηση: Μείωση κόστους, αύξηση ευελιξίας

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ EMC. Ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον σημαίνει επιχείρηση: Μείωση κόστους, αύξηση ευελιξίας ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ EMC Ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον σημαίνει επιχείρηση: Μείωση κόστους, αύξηση ευελιξίας Τι είναι το ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον (private cloud); Το ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον είναι ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΡΟΛΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>> ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ <<ΡΟΛΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ>> ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή (2 η Έκδοση) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών o Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Ιούλιος 2009 Περιεχόμενα \ Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Internet Banking) ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

TRAKKY Auto. Οδηγίες χρήσης

TRAKKY Auto. Οδηγίες χρήσης TRAKKY Auto Οδηγίες χρήσης Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε το σύστημα εντοπισμού / παρακολούθησης οχημάτων Trakky Auto. Ενσωματώνει τις τελευταίες τεχνολογίες στον τομέα του επιτρέποντάς σας να εντοπίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Περιεχόµενα Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών...1 Κεφάλαιο 1 ο...3 Γενική Επισκόπηση Των Εφαρµογών Πληροφορικής...3 Εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συστηµάτων. Προϊ ντα, υπηρεσίες και συστήµατα ελέγχου για ολοκληρωµένες λ σεις κλιµατισµο και ψ ξης σε εµπορικές και βιοµηχανικές αγορές

Οδηγός Συστηµάτων. Προϊ ντα, υπηρεσίες και συστήµατα ελέγχου για ολοκληρωµένες λ σεις κλιµατισµο και ψ ξης σε εµπορικές και βιοµηχανικές αγορές Οδηγός Συστηµάτων Προϊ ντα, υπηρεσίες και συστήµατα ελέγχου για ολοκληρωµένες λ σεις κλιµατισµο και ψ ξης σε εµπορικές και βιοµηχανικές αγορές ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύστηµα µόνο ψύξης Σύστηµα αντλίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Προτάσεις προς τις Επιχειρήσεις

1.1 Προτάσεις προς τις Επιχειρήσεις 1.1 Προτάσεις προς τις Επιχειρήσεις Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της, να αυξήσει την παραγωγικότητα των εργαζομένων της και κατά συνέπεια να επιτύχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά Ιούνιος 2010 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠMΣ Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Επίκουρος Καθηγητής Ρούσκας Άγγελος Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟΥ «ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Μάρτιος 2005 I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με δύο πολύ βασικά θέματα τα οποία σχετίζονται με την διαχείριση της ποιότητας. Το πρώτο από αυτά είναι η περιγραφή και ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Θέση προϊόντος τύποι παραγωγής Ο όρος prοduct positioning αναφέρεται στα στάδια σχεδιασμού, στον τρόπο κατασκευή και στη μορφή επικοινωνίας με τον πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 Κεφάλαιο 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εισαγωγικές Έννοιες Περιεχόμενα 1.1. Εισαγωγή... 2 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

14 Συνεργατική Μάθηση µέσω Κινητών Συσκευών

14 Συνεργατική Μάθηση µέσω Κινητών Συσκευών 14 Συνεργατική Μάθηση µέσω Κινητών Συσκευών Χαράλαµπος Καραγιαννίδης και Γιασεµή Βάβουλα Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και Open University, UK Σκοπός Το κεφάλαιο αυτό επιχειρεί µια επισκόπηση της Μάθησης µέσω

Διαβάστε περισσότερα