ιαχείριση Περιουσίας Ταµείων: Πόσο ιαφέρει η Ελληνική από την ιεθνή Πρακτική;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαχείριση Περιουσίας Ταµείων: Πόσο ιαφέρει η Ελληνική από την ιεθνή Πρακτική;"

Transcript

1 ιαχείριση Περιουσίας Ταµείων: Πόσο ιαφέρει η Ελληνική από την ιεθνή Πρακτική; Νικόλαος Τεσσαροµάτης ALBA Graduate Business School και Ε ΕΚΤ-ΟΤΕ Hellenic CFA Society, Ιούνιος 2007

2 Η ιαχείριση Αποθεµατικών Κοινωνικής Ασφάλισης Η κατανοµή της περιουσίας των ταµείων διεθνώς Επενδυτικοί περιορισµοί Σύγχρονες τάσεις στη διαχείριση ταµείων διεθνώς Η περιουσία των Ελληνικών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ιάρθρωση και διασπορά χαρτοφυλακίων ασφαλιστικών ταµείων Επενδυτικός κίνδυνος Αποδόσεις συνταξιοδοτικών ταµείων Προϋποθέσεις για αποτελεσµατικότερη διαχείριση της περιουσίας των ταµείων

3 Περιουσία ηµόσιων & Επαγγελµατικών Ταµείων σε Επιλεγµένες Χώρες του ΟΟΣΑ, 2005 (%ΑΕΠ) Γαλλία Ισπανία Πορτογαλια Νέα Ζηλανδία Καναδάς Ιρλανδία Ελλαδα ΗΠΑ 1,6 5,8 3 9,1 4 12,9 4,4 11,3 5,9 50,4 9,6 52,8 14,7 0 14,9 98,9 Αποθεµατικά Κοινωνικής Ασφάλισης Επαγγελµατικά Ταµεία Σουηδία Ιαπωνία Νορβηγία 29 14,5 39,3 18,8 60,6 6, Πηγή: Pension Markets in Focus, Newsletter October 2006, OECD

4 Επαγγελµατικά Ταµεία % Κατανοµή σε Μετοχές, Oµόλογα και Άλλες Επενδύσεις, % Μετοχ ές % Οµόλογα % Άλλα Αυστραλία Καναδάς Ιαπωνία Ολλανδία Ελβετία Μ. Βρετανία ΗΠΑ Μέσος Όρος Πηγή Watson Wyatt Worldwide 2007 Gobal Assets Study, January 2007

5 Αποθεµατικά Κοινωνικής Ασφάλισης Στρατηγική Κατανοµή σε Μετοχές, Οµόλογα και Άλλες Επενδύσεις (%), 2006 Μετοχές Εσωτερικού Εξωτερικού Σύνολο Οµόλογα Εναλλακτικές Επενδύσεις AP AP AP ,5 54,5 37 8,5 AP NZ Supperannuation 7,5 42, NPRF (Ireland) Fonds de Reserve (France) 33 (Ευρώπη) CPP (Canada) 57,8 28,3 13,9 The Governement Pension Fund (ex Petroleum Fund, Norway)

6 Επενδυτικοί Περιορισµοί σε Επιλεγµένες Χώρες του ΟΟΣΑ Μετοχές Ακίνητα Οµόλογα Αµοιβαία Επιχειρηµατικά Κεφάλαια Μετρητά Αυστραλία Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. Αυστρία 50% 20% Κ.Ο. Κ.Ο. 5% hedge funds and PE 10% Βέλγιο Κ.Ο. εισηγµένες Κ.Ο. Κ.Ο. εισηγµένες Κ.Ο. 10% Κ.Ο. 10% µη εισηγµένες 10% µη εισηγµένες Καναδάς Κ.Ο. 25% Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. Τσεχία Κ.Ο. 10% Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. ανία 70% Κ.Ο. Κ.Ο. 70% 10% Κ.Ο. Φινλανδία 50% εισηγµένες 10% µη εισηγµένες Γερµανία Pensionsfonds Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. Pensionskassen 35% εισηγµένες 25% 50% 35% 5% hedge funds 50% 10% µη εισηγµένες Ιρλανδία Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. Ιταλία Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. 20% 20% 20% Ιαπωνία Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. Λουχεµβούργο Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. Ολλανδία Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. Νέα Ζηλανδία Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. Νορβηγία 35% 30% 30% εταιρικά 30% Κ.Ο. Πορτογαλία 55% 50% Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. Ισπανία Κ.Ο. 20% Κ.Ο. Κ.Ο. 30% Κ.Ο. Ελβετία 50% 50% Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. Μ. Βρετανία Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. ΗΠΑ Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. Κ.Ο. Πηγή: OECD, Survey of Investment Regulations of Pension Funds, June 2006

7 H Αγορά ιαχείρισης Συνταξιοδοτικών Ταµείων Αναλογιστές Financial Reporting ιαχειριστές Ταµεία Σύµβουλοι Επενδύσεων Μέτρηση Αποδόσεων Κινδύνου Μέτρηση Κόστους Συναλλαγών Θεµατοφυλακή Νοµικά Compliance Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

8 Σύγχρονες Τάσεις στη ιαχείριση Ταµείων ιεθνώς ιαχείριση µε βάση τις υποχρεώσεις (liability driven investments) Το µοντέλο πυρήνας-δορυφόροι (the core-satellite approach) Προϋπολογισµός κινδύνου (risk budgeting) Εναλλακτικές επενδύσεις Ηθικές και οικολογικές επενδύσεις Εφαρµογή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και στα ταµεία

9 Κατανοµή της Περιουσίας των ΦΚΑ, Οµόλογα, 9,398,498,613 33% Συνολική Αξία Περιουσίας Ταµείων Μετοχές, 4,986,306,362 17% -- Αµοιβαία Κεφάλαια, 1,350,088,364 5% -- Ακίνητα, 699,315,426 2% -- Μετρητά, 12,474,363,147 43% Σύνολο Περιουσίας: Πηγή: Κινητή και Ακίνητη Περιουσία ΦΚΑ, 2006, ΓΓΚΑ

10 Αριθµός ΦΚΑ µε Βάση την Συνολική Περιουσία, 2005 Αριθµός ΦΚΑ >3000 Συνολική Περιουσία σε Εκατοµµύρια Ευρώ Πηγή: Κινητή και Ακίνητη Περιουσία ΦΚΑ, 2006, ΓΓΚΑ

11 Το Προφίλ Υποχρεώσεων ΦΚΑ µε πάνω από Ασφαλισµένους: Κύρια Ασφάλιση Τ.Α.Π.Α.Ε.Ε. Τ.Σ.Π. - Η.Σ.Α.Π. Τ.Σ.Ε.Υ.Π.Α Τ.Σ.Π. - Τ.Ε. Τ.Α.Τ.Τ.Α. Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. Τ.Σ.Π. - Α.Τ.Ε. Τ.Π.Ξ. Τ.Α.Ν.Π.Υ. Τ.Σ.Π. - Ε.Τ.Ε. Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. (Γεν. Λογ/σµος) Τ.Σ.Ε.Α.Π. - Γ.Σ.Ο. Ο.Α.Π. -.Ε.Η. Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε. Τ.Ν. Ο.Α.Ε.Ε. -Τ.Σ.Α. Τ.Σ.Α.Υ. Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. Ο.Α.Ε.Ε. - Τ.Α.Ε. Ο.Α.Ε.Ε. -Τ.Ε.Β.Ε. Ο.Γ.Α. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: ΓΓΚΑ, Κοινωνικός Προϋπολογισµός Έτους 2006

12 Το Προφίλ Υποχρεώσεων ΦΚΑ µε πάνω από Ασφαλισµένους: Επικουρική Ασφάλιση Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ. Μ.Τ.Υ. - Τ.Ε. Τ.Α.Τ.Τ.Α. Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π. Τ.Ε.Α.Π. - Ε.Υ..Α.Π. Τ.Ε.Α.Π.Π.Ε.Ρ.Τ.Τ. Τ.Ε.Α.Ε.Ι.Γ.Ε. Τ.A.Σ. Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. Ε..Ο.Ε.Α.Π. Τ.Ε.Α.Κ..Π.Υ.Κ. Τ.Ε.Α.Π.Ο.Ζ.Ο. Τ.Ε.Α.Χ. Τ.Ε.Α.Α. Τ.Α.Υ.Π.Σ. Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε. (Ε.Λ.Επικουρικής Ασφ.) Τ.Ε.Α.Α.Π.Α.Ε. Λογ.Επικ. του Προσωπ. Της ΕΤΕ Τ.Α.Υ.Α.Π. Τ.Σ.Ε.Α.Π. - Γ.Σ.Ο. Τ.ΑΡ.Π. - Ο.Τ.Ε. Τ.Α.Ν.Π.Υ. Τ.Ε.Α.Η.Ε. Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α. Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ. Ο.Α.Π. -.Ε.Η. Ε.Τ.Ε.Χ. Ταµείο Επικ. Ασφάλισης ικηγόρων Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Τ.Α..Κ.Υ. Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ. T.E.A..Y. Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: ΓΓΚΑ, Κοινωνικός Προϋπολογισµός Έτους 2006

13 Αποθεµατικά Κοινωνικής Ασφάλισης ΗΠΑ Ελλαδα Ιαπωνία Νορβηγία Γαλλία Σουηδία Επένδυση σε Μετοχές (% του συνόλου), 2005 Καναδάς Νέα Ζηλανδία Ιρλανδία Πηγή: Pension Markets in Focus, Newsletter October 2006, OECD και ΓΓΚΑ

14 Μετοχικές Επενδύσεις Ελληνικών Ταµείων ανά Κλάδο, 2005 Λοιπές ιυλιστηρίων Τυχερών Παιγνιδιών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1,8% 1,9% 2,3% 4,4% Τηλεπικοινωνίες 6,9% Τράπεζες 82,7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Πηγή: Κινητή και Ακίνητη Περιουσία ΦΚΑ, 2006, ΓΓΚΑ

15 Το Μετοχικό Χαρτοφυλάκιο των ΦΚΑ, 2005 Μετοχή % του Συνόλου του Μετοχικού Χαρτοφυλακίου % στο FTSE20 % στο Συνολικό Αρ. Μετοχών της Εταιρίας ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 42,9% 22,5% 17,7% ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 17,9% -- 29,4% ΕΛΛΑ ΟΣ (ΚΟ) 6,6% -- 22,0% ΟΤΕ (ΚΟ) 5,2% 9,3% 2,9% ΕΗ 4,4% 2,6% 5,1% ΑΛΦΑ (ΚΟ) 4,1% 10,4% 2,8% ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 4,1% 8,3% 5,3% ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ) 4,0% -- 42,8% ΟΠΑΠ 2,3% 7,7% 1,2% ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 1,9% 1,6% 2,6% Πηγή: Κινητή και Ακίνητη Περιουσία ΦΚΑ, 2006, ΓΓΚΑ

16 Έχουν τα µετοχικά χαρτοφυλάκια των ταµείων επαρκή διασπορά; ΦΚΑ FTSE20 Γ..Χ.Α FTSE140 Μέσος Αρ. Μετοχών 7, ιάµεσος Αρ. Μετοχών 5,5 Μέσο % της Μεγαλύτερης Θέσης 60,2% 22,5% 14,3% 18,3% Μέσο % της εύτερης Μεγαλύτερης Θέσης 20,1% 10,4% 8,4% 8,5% Μέσο % της Τρίτης Μεγαλύτερης Θέσης 9,8% 9,9% 7,9% 8,0% Μέσο % των Τριών Μεγαλύτερων Θέσεων 87,2% 42,8% 30,7% 34,8% Herfindahl Index - µέσος 0,475 0,107 0,060 0,072 Αρ. ΦΚΑ µε Μέσο % των Τριών Μεγαλύτερων Θέσεων <50% 2 Αρ. ΦΚΑ µε Μέσο % των Τριών Μεγαλύτερων Θέσεων 50%-79% 24 Αρ. ΦΚΑ µε Μέσο % των Τριών Μεγαλύτερων Θέσεων 80%-100% 63 Πηγή: Κινητή και Ακίνητη Περιουσία ΦΚΑ, 2006, ΓΓΚΑ και υπολογισµοί συγγραφέως

17 Επενδύσεις σε Αµοιβαία Κεφάλαια Αξία το 2005 % Συνόλου ιαχείριση ιαθεσίµων ,1% Μετοχές Εξωτερικού ,1% Μετοχές Εσωτερικού ,9% Μικτό ιεθνές ,7% Μικτό Εσωτερικού ,7% Ξένων Κεφαλαιαγορών ,2% Οµολογιακό ιεθνές ,7% Οµολογιακό Εξωτερικού ,1% Οµολογιακό Εσωτερικού ,5% ΣΥΝΟΛΟ % Πηγή: Κινητή και Ακίνητη Περιουσία ΦΚΑ, 2006, ΓΓΚΑ

18 Επενδυτικός Κίνδυνος του Συνόλου των Ταµείων, Ε ΕΚΤ-ΟΤΕ και Μικτών Αµοιβαίων Μεταβλητότητα (% ετησίως) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 32,3% 3,5% 5,7% 5,8% 8,6% 11,7% 0% Μετοχές Οµόλογα Αµοιβαία Συνολικό Χαρτοφ υλάκιο Ε ΕΚΤ-ΟΤΕ Μικτά Αµοιβαία Πηγή: Κινητή και Ακίνητη Περιουσία ΦΚΑ, 2006, ΓΓΚΑ και υπολογισµοί συγγραφέα

19 Επενδυτικός Κίνδυνος Μετοχικών Χαρτοφυλακίων MSCI World MSCI Far East MSCI USA MSCI Europe FTSE40 FTSE20 ASE60 ASE All Stocks 14,0% 15,1% 15,2% 16,9% 23,5% 25,3% 24,5% 30,1% Μ ετοχικά Αµοιβαία Μετοχες Ε ΕΚΤ-ΟΤΕ Μετοχές Ταµειων 15,3% 21,0% 32,3% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Μεταβλητότητα (% ετησίως) Πηγή: Κινητή και Ακίνητη Περιουσία ΦΚΑ, 2006, ΓΓΚΑ και υπολογισµοί συγγραφέα

20 Αποδόσεις Ελληνικών Ταµείων (εκτίµηση) Μέσες Αποδόσεις Χαρτοφυλακίων ΦΚΑ µε βάση τη περιουσία κάθε ταµείου ισοµερής κατανοµή Μετρητά 3.7% 3.4% 3.7% 3.4% -- Οµόλογα 0.4% 4.4% 0.6% 3.6% -- Μετοχές 6.8% 41.5% 8.7% 43.7% -- Αµοιβαία Κεφάλαια 7.2% 9.4% 6.9% 9.4% Σύνολο 3.3% 9.4% 4.0% 12.0% Πηγή: Κινητή και Ακίνητη Περιουσία ΦΚΑ, 2006, ΓΓΚΑ και υπολογισµοί συγγραφέα

21 Αποδόσεις Ταµείων ιεθνώς ΧΩΡΑ/ΤΑΜΕΙΟ Μέσος Όρος Ιρλανδία (NPRF) 13,0% 19,2% 9,2% 12,7% 13,5% Αγγλία 10,0% 20,0% 10,4% 16,8% 14,3% Σουηδία AP1,2,3 9,8% 17,8% 11,5% 16,3% 13,9% Βέλγιο 8,8% 15,1% 8,4% 9,9% 10,5% Ε ΕΚΤ 8,7% 16,2% 9,9% 10,0% 11,2% ΑΕ ΑΚ IKA 8,7% 12,7% 9,0% /Υ /Υ Νορβηγία- Govt Pension Fund 7,9% 14,3% 8,9% 12,6% 10,9% Ολλανδία 7,2% 14,7% 8,4% 10,7% 10,3% Ελβετία 6,6% 13,3% 3,6% 9,3% 8,2% Αυστρία 5,5% 11,4% 7,3% /Υ /Υ Ελληνικοί ΦΚΑ 4,0% 12,0% /Υ /Υ /Υ Πηγή: IPE, WM Performance Serv ices, Mercer Inv estment Consulting, Buck Consulting, Russell/Mellon, Έν ωση Θεσµικών Επεν δυτών. Οι πηγές διαφέρουν αν ά έτος καθώς όλα τα στοιχεία (πλην του ΙΚΑ) έχουν ληφθεί µέσω του IPE. /Υ=έλλειψη στοιχείων.

22 Αποτελεσµατικότερη ιαχείριση της Περιουσίας των ΦΚΑ Απαιτεί: Σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο που: Παρέχει τη δυνατότητα στα ταµεία να: επιλέξουν την πλέον κατάλληλη στρατηγική κατανοµή της περιουσίας τους µε βάση τις υποχρεώσεις τους µεγιστοποιούν τα οφέλη από τη διασπορά επενδύσεων σε αγορές και επενδυτικά προϊόντα Ενθαρρύνει ουσιαστικά την επαγγελµατική διαχείριση Παρέχει την δυνατότητα διακριτικής διαχείρισης (discretionary management) Επιβάλει τη δηµοσίευση αρχών επενδυτικής πολιτικής και διαδικασιών διαχείρισης και κινδύνου. Επιβάλλει στα ταµεία αυστηρά reporting and auditing standards.

23 Αποτελεσµατικότερη ιαχείριση της Περιουσίας των ΦΚΑ Απαιτεί: Καλύτερη διακυβέρνηση των ταµείων (pension fund governance) Ίδρυση ανεξάρτητης εποπτικής αρχής

24 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

Διαχείριση της Περιουσίας Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων. Νικόλαος Τεσσαρομάτης ALBA Graduate Business School και ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ

Διαχείριση της Περιουσίας Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων. Νικόλαος Τεσσαρομάτης ALBA Graduate Business School και ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ Διαχείριση της Περιουσίας Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων Νικόλαος Τεσσαρομάτης ALBA Graduate Business School και ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ Η Διαχείριση Επενδύσεων στα Ελληνικά Δημόσια Ταμεία Η κατανομή της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Διακυβέρνηση Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων:

Διακυβέρνηση Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων: Διακυβέρνηση Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων: Η Διεθνής Εμπειρία Νικόλαος Τεσσαρομάτης, EDEKT Asset Management και ALBA Graduate Business School Θέματα Παρουσίασης Δημόσια ταμεία: ορισμός Περιουσία δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ. Ακίνητα - Καταθέσεις - Χρεόγραφα - άνεια

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ. Ακίνητα - Καταθέσεις - Χρεόγραφα - άνεια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Κινητή & Ακίνητη Περιουσία Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Έτους 2006 Ακίνητα - Καταθέσεις - Χρεόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΥ ΘΕΜΑ: PENSION FUNDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ιούλιος 2007 Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

2014 59 2015 59,5 2016 60 2014 59 2015 59,5 2016 60 2014 56 2015 56,5 2016 57 2014 56 2015 56,5 2016 57 2014 54 2015 54,5 2016 55

2014 59 2015 59,5 2016 60 2014 59 2015 59,5 2016 60 2014 56 2015 56,5 2016 57 2014 56 2015 56,5 2016 57 2014 54 2015 54,5 2016 55 Ο νέος ασφαλιστικός νόµος τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των µισθωτών οι ενοποιήσεις των ταµείων Γιάννης ούκας Απρίλιος 2008 Με το νέο ασφαλιστικό νόµο που ψήφισε πρόσφατα η κυβερνητική πλειοψηφία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 20 02 2013. ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 5454/1075

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 20 02 2013. ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 5454/1075 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 20 02 2013 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 5454/1075 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας: 101 10, Αθήνα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣH. Διαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε.Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣH. Διαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε.Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ΕΞΑΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣH 2013 Διαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε.Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μ.Β.Α. ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008. Chicago Board of Trade

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μ.Β.Α. ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008. Chicago Board of Trade ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μ.Β.Α. ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2007-2008 Chicago Board of Trade ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΙΑΣ Κ. ΣΑΛΑΤΑΣ (Α.Μ.47) E-mail: petfris@yahoo.gr,iliassalatas@pathfinder.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρίες επενδύσεων ακίνητης περιουσίας: διεθνές και ελληνικό πλαίσιο λειτουργίας

Εταιρίες επενδύσεων ακίνητης περιουσίας: διεθνές και ελληνικό πλαίσιο λειτουργίας Εταιρίες επενδύσεων ακίνητης περιουσίας: διεθνές και ελληνικό πλαίσιο λειτουργίας ρ. Αριστοτέλης Καρυτινός* 1. Εισαγωγή Σκοπός της εισήγησης που ακολουθεί είναι να δώσει µια συνοπτική αλλά περιεκτική εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Xρηµατοοικονοµικής Πολιτικής ΜΒΑ 2013

Εργαλεία Xρηµατοοικονοµικής Πολιτικής ΜΒΑ 2013 Εργαλεία Xρηµατοοικονοµικής Πολιτικής ΜΒΑ 2013 Η χρηµατιστηριακή αγορά είναι ένα εκκρεµές που κινείται µεταξύ φόβου και απληστίας! Ο κύκλος συναισθηµάτων του µέσου επενδυτή «Πόσο έξυπνος είµαι τελικά»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια Πίνακας Περιεχομένων Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ... 2 Αlpha Aμοιβαία Κεφάλαια... 3 Επενδυτικές Πληροφορίες... 4 Alpha Μετοχικά Αμοιβαία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό Τιµολόγιο. Τελευταία ενηµέρωση 14 Ιουνίου 2013. Alpha Private Bank, Υπηρεσίες private banking από την Alpha Bank.

Βασικό Τιµολόγιο. Τελευταία ενηµέρωση 14 Ιουνίου 2013. Alpha Private Bank, Υπηρεσίες private banking από την Alpha Bank. Βασικό Τιµολόγιο Τελευταία ενηµέρωση 4 Ιουνίου 203 Alpha Private Bank, Υπηρεσίες private banking από την Alpha Bank. Αµοιβές ιαχειρίσεως Ύψος Χαρτοφυλακίου 300.000 -.000.000.000.00-3.000.000 3.000.000

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Παρουσίαση στο ΣΜΕΧΑ Αθήνα, 11 Σεπτεµβρίου 2002

Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Παρουσίαση στο ΣΜΕΧΑ Αθήνα, 11 Σεπτεµβρίου 2002 Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Παρουσίαση στο ΣΜΕΧΑ Αθήνα, 11 Σεπτεµβρίου 2002 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2 Ικανοποιητικoí εγχώριοι ρυθµοί ανάπτυξης σε αντίξοο διεθνές περιβάλλον 5 4 3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ 2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δύο κατηγορίες στην εναλλακτική αγορά

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ 2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δύο κατηγορίες στην εναλλακτική αγορά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων & Αsset Management (EFAMA) ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 108 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ EDITORIAL. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αγοράς Συλλογικών Επενδύσεων

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ EDITORIAL. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αγοράς Συλλογικών Επενδύσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων & Αsset Management (EFAMA) ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 105 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ. EDITORIAL ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΕΧΑΕ: Συνέδριο «GR For Growth: Funding SMEs»

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ. EDITORIAL ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΕΧΑΕ: Συνέδριο «GR For Growth: Funding SMEs» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλογικών Επενδύσεων & Αsset Management (EFAMA) ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ Διμηνιαία Έκδοση Ενημέρωσης ΤΕΥΧΟΣ 11 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ N.P. INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΜΙΚΤΟ 31.12.2014

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ N.P. INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΜΙΚΤΟ 31.12.2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ N.P. INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΜΙΚΤΟ 31.12.2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ N.P. INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Πληροφορική Επιστημών Ζωής» Ιατρική Πληροφορική

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Πληροφορική Επιστημών Ζωής» Ιατρική Πληροφορική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Πληροφορική Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα: Εξελίξεις και Προοπτικές

Ελληνικό Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα: Εξελίξεις και Προοπτικές «Ελληνικό Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα: Εξελίξεις και Προοπτικές» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη Καθηγητής στο Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ιοικητικής του Πανεπιστηµίου Πειραιώς και Οικονοµικός Σύµβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική εκτέλεσης εντολών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική εκτέλεσης εντολών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική εκτέλεσης εντολών 9.1. Εισαγωγή Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας MiFID, ο Όµιλος Πειραιώς λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Τιµολόγιο Υπηρεσιών Private Banking

Ειδικό Τιµολόγιο Υπηρεσιών Private Banking Ειδικό Τιµολόγιο Υπηρεσιών Private Banking Τελευταία ενηµέρωση Αύγουστος 205 Alpha Private Bank, Υπηρεσίες private banking από την Alpha Bank. Αµοιβές ιαχειρίσεως Ύψος Χαρτοφυλακίου 300.000 -.000.000.000.00-3.000.000

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2006 2008

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2006 2008 Επιχειρησιακό Σχέδιο 2006 2008 Απρίλιος 2006 Εθνική σελίδα 1 σελ. 1 Διευκρίνιση Αυτή η παρουσίαση περιέχει εκτιμήσεις που αφορούν στο μέλλον. Αυτές οι εκτιμήσεις περιέχουν, αλλά δεν περιορίζονται στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ι Ο Σ Ο ΕΚ Ε Α

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ι Ο Σ Ο ΕΚ Ε Α ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ΟΣΕΚΑ Η ιδέα των Αµοιβαίων Κεφαλαίων Tα Αµοιβαία Κεφάλαια αποτελούν διεθνώς, εδώ και αρκετές δεκαετίες, µία από τις πιο αποτελεσµατικές µορφές επένδυσης Βασίζονται στην ιδέα ότι πολλοί

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Μικτό Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Μικτό Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Μικτό Εσωτερικού Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990) και 5/378/14.4.2006.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) Πίνακας περιεχομένων 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2.ΣΚΟΠΟΣ & ΟΡΙΣΜΟΙ 3 2.1.Εφαρμογή... 4 2.2.Αρμοδιότητες... 4 2.3.Αρμοδιότητες Παρακολούθησης και Ενημέρωσης (Reporting)...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/Β/86/01 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο

Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2009 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 12-14 105 64 ΑΘΗΝΑΙ. ΤΗΛ.: 210 3742800, FAX: 210 3242790 Alpha

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση & Συμβουλές

Ενημέρωση & Συμβουλές Ενημέρωση & Συμβουλές ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 Οι θεσμικοί διαχειριστές στην Ελλάδα ως φορέας δράσης και ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση 1ου εξαμήνου 2012

Έκθεση 1ου εξαμήνου 2012 Allianz Aμοιβαία Κεφάλαια Έκθεση 1ου εξαμήνου 2012 Αllianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα