ALARM TRANSMISSION SYSTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ALARM TRANSMISSION SYSTEM"

Transcript

1 ΗΛΚΑ Α.Ε. Τεµπών 14, Αγ. Παρασκευή Αττικής, Τηλ: , Fax: ISO 9001:2008 ALARM TRANSMISSION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΜΕΣΩ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΙΑ ΡΟΜΩΝ

2 Σελίδα 2 από 8 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΜΕΣΩ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΙΑ ΡΟΜΩΝ Η ΗΛΚΑ Α.Ε., µετά από την 8ετή επιτυχή πορεία των κωδικοποιητών κινητής τηλεφωνίας DLTGSM για την σύνδεση συστηµάτων ασφαλείας µε τις Αστυνοµικές Υπηρεσίες, ανέπτυξε το νέο σύστηµα DualPath που θα τους διαδεχθεί. Το νέο σύστηµα DualPath χρησιµοποιεί πολλαπλές διαδροµές επικοινωνίας (ενσύρµατο δίκτυο IP, ασύρµατο δίκτυο GPRS και κοινή τηλεφωνική γραµµή PSTN) και απευθύνεται σε µεγαλύτερο κοµµάτι αγοράς, παρέχοντας πολύ µεγαλύτερη ασφάλεια, υψηλότερη λειτουργικότητα, χαµηλότερο κόστος, ευκολότερη εγκατάσταση και συντήρηση και πλήρη συµβατότητα µε τη νέα Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νοµοθεσία. Υπάρχοντα Συστήµατα Αποστολής Σηµάτων Συναγερµού Τα συστήµατα αποστολής σηµάτων συναγερµού, είναι ο πλέον κρίσιµος και ευαίσθητος παράγοντας στην επιτυχή λειτουργία των συστηµάτων συναγερµού. Οι λύσεις που χρησιµοποιούνται στην Ελλάδα µέχρι σήµερα, είναι οι εξής: Ενσωµατωµένος στον πίνακα συναγερµού κωδικοποιητής, για αποστολή σηµάτων µέσω τηλεφωνικής γραµµής προς ένα Κέντρο Λήψης Σηµάτων. Σε µερικές εγκαταστάσεις σύστηµα back-up voice GSM (FCT), το οποίο σε περίπτωση αναγνωρίσιµης βλάβης της τηλεφωνικής γραµµής, προσπαθεί να προσοµοιώσει την τηλεφωνική γραµµή µέσω GSM voice και να εκτελέσει την κλήση προς το Κέντρο Λήψης Σηµάτων. Σε µερικές οικιακές εγκαταστάσεις έχουν χρησιµοποιηθεί συστήµατα αποστολής SMS προς κινητά τηλέφωνα ιδιοκτητών. Τελευταία έχουν εµφανισθεί επίσης στην αγορά µερικά απλά συστήµατα κωδικοποιητών IP, τα οποία όµως δεν είναι ευρέως διαδεδοµένα και έχουν χαµηλές δυνατότητες και προδιαγραφές. Για αποστολή µόνο των κύριων σηµάτων συναγερµού στην Αστυνοµία, χρησιµοποιείται χωριστός κωδικοποιητής ευθείας γραµµής ή χωριστός κωδικοποιητής κινητής τηλεφωνίας DLTGSM. Το Πρόβληµα υστυχώς, κανένα από τα προηγούµενα συστήµατα και µέσα δεν έχει διαθεσιµότητα που να µπορεί να προσεγγίζει το 100%. Κάποια από αυτά, έχουν σοβαρά προβλήµατα από τη φύση τους (π.χ. τα FCTs, δεν είναι σχεδιασµένα για να περνούν τους τόνους των πρωτοκόλλων συναγερµού και δεν µπορούν να στέλνουν Test µέσω GSM, η παραλαβή SMS δεν είναι εγγυηµένη και µπορεί να χρειασθεί ακόµη και ώρες για να ολοκληρωθεί, κ.λ.π.). Το σηµαντικότερο όµως πρόβληµα είναι, ότι όλα αποτελούν εύκολο στόχο για τους κακοποιούς, οι οποίοι έχουν πλέον εξελιχθεί (η τηλεφωνική γραµµή και η γραµµή IP κόβονται, το GSM µπορεί ενδεχοµένως να φιµωθεί ή να σπασθεί η κεραία του, αν είναι εύκολη η πρόσβαση, η ευθεία να προσοµοιωθεί) και µάλιστα χωρίς τα συστήµατα να προλάβουν να δώσουν ειδοποίηση. Για το λόγο αυτό, πολλά συστήµατα στέλνουν Test προς το Κέντρο Λήψης και Επεξεργασίας Σηµάτων Συναγερµού ακόµη και ανά µισή ώρα, µε υπέρογκο λειτουργικό κόστος και φτωχά αποτελέσµατα, αφού η µη λήψη του σήµατος Test δεν είναι σίγουρο αν οφείλεται σε βλάβη ή εσκεµµένη ενέργεια. Επίσης, τα υπάρχοντα συστήµατα δεν είναι ενοποιηµένα για να συνδυάζουν επιτυχώς πολλαπλές διαδροµές επικοινωνίας, αποστολή προς πολλούς παραλήπτες συµπεριλαµβανοµένης της Αστυνοµίας και πολύ γρήγορη ανίχνευση βλάβης ή εσκεµµένης διακοπής τους. Η Λύση του Προβλήµατος, το Σύστηµα DualPath Το σύστηµα DualPath δίνει τη λύση στο πρόβληµα της µη αξιόπιστης αποστολής σηµάτων συναγερµού, διαθέτοντας τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

3 Σελίδα 3 από 8 Συνδέεται µε όλους τους πίνακες συναγερµού. Όλα τα σήµατα αποστέλλονται προς δύο Κέντρα Συγκέντρωσης και Προώθησης Σηµάτων, τα οποία έχει εγκαταστήσει η ΗΛΚΑ σε διαφορετικές ασφαλείς τοποθεσίες (data centers από αναγνωρισµένους Internet Providers). Η αποστολή των σηµάτων γίνεται µέσω πολλαπλών διαδροµών επικοινωνίας (IP & GPRS ή GPRS & PSTN), πλήρως συγχρονισµένων µεταξύ τους. Εκτός των κανονικών σηµάτων, αποστέλλονται συνεχώς προς τα δύο Κέντρα και σήµατα ελέγχου (polling) από κάθε διαδροµή. Η µη λήψη των σηµάτων ελέγχου (polling) σε καθορισµένο χρονικό διάστηµα (π.χ. 180 δευτερόλεπτα), δηµιουργεί αυτόµατα συµβάν «προβλήµατος επικοινωνίας» στη συγκεκριµένη διαδροµή. Τα σήµατα συναγερµού προωθούνται αυτόµατα και παράλληλα από τα δύο Κέντρα, στην Αστυνοµία, στην Πυροσβεστική, σε Κέντρα Τραπεζών και σε Ιδιωτικά Κέντρα Λήψης και Επεξεργασίας Σηµάτων Συναγερµού. To σύστηµα DualPath, αποτελείται από τα εξής υποσυστήµατα, όπως φαίνεται και στο ανωτέρω σχηµατικό διάγραµµα: 1. Κωδικοποιητές DualPath. Είναι αµφίδροµοι κωδικοποιητές, οι οποίοι εγκαθίστανται στην πλευρά του συνδροµητή και συνδέονται µε οποιοδήποτε πίνακα συναγερµού, µέσω εισόδων συναγερµού ή µέσω της εισόδου τηλεφωνικής γραµµής του πίνακα συναγερµού ή µέσω σειριακής σύνδεσης (σε επιλεγµένους πίνακες), έχοντας τη δυνατότητα αποστολής όλων των σηµάτων που δηµιουργεί ο πίνακας συναγερµού. ιατίθενται διάφορα µοντέλα κωδικοποιητών (για περισσότερες πληροφορίες, βλέπετε στις επόµενες σελίδες), τα οποία διαφοροποιούνται ως προς τον τρόπο επικοινωνίας τους σε τρεις κατηγορίες:

4 Σελίδα 4 από 8 α. Μοντέλα IP. H επικοινωνία γίνεται µόνο µέσω ενσύρµατου δικτύου Ethernet Broadband IP (π.χ. ADSL ή εταιρικό δίκτυο LAN). Η λύση αυτή δεν είναι ασφαλής καθώς υποστηρίζει µόνο µια διαδροµή επικοινωνίας (SinglePath). Τα µοντέλα αυτά προορίζονται για το κοµµάτι της αγοράς, που ενδιαφέρεται περισσότερο για το χαµηλότερο λειτουργικό κόστος και λιγότερο για το παρεχόµενο επίπεδο ασφάλειας (π.χ. κατοικίες). Touch 220, κωδικοποιητής SinglePath IP, σε πλαστικό περίβληµα µε συρόµενο κάλυµµα, touch screen, dialler interface για σύνδεση µε πίνακες συναγερµού, 4 εισόδους pins, 2 εξόδους, θύρα USB, τροφοδοσία 9-30 VDC. Touch 420, πλακέτα κωδικοποιητή SinglePath IP, για τοποθέτηση σε χωριστό κουτί, µε touch screen, dialler interface για σύνδεση µε πίνακες συναγερµού, 16 εισόδους pins, 4 εξόδους, θύρες serial και USB, τροφοδοσία 9-30 VDC. β. Μοντέλα IP/GPRS. H κύρια επικοινωνία γίνεται µέσω ενσύρµατου δικτύου Ethernet Broadband IP (π.χ. ADSL ή εταιρικό δίκτυο LAN) και η δευτερεύουσα µέσω ασυρµάτου δικτύου κινητής τηλεφωνίας GPRS. Touch 240, κωδικοποιητής DualPath IP/GPRS, σε πλαστικό περίβληµα µε συρόµενο κάλυµµα, touch screen, dialler interface για σύνδεση µε πίνακες συναγερµού, 4 εισόδους pins, 2 εξόδους, θύρα USB, κεραία, τροφοδοσία 9-30 VDC. Touch 440, πλακέτα κωδικοποιητή DualPath IP/GPRS, για τοποθέτηση σε χωριστό κουτί, µε touch screen, dialler interface για σύνδεση µε πίνακες συναγερµού, 16 εισόδους pins, 4 εξόδους, θύρες serial και USB, κεραία, τροφοδοσία 9-30 VDC. γ. Μοντέλα IP/GPRS/PSTN. Υποστηρίζονται τρεις διαδροµές επικοινωνίας IP, GPRS και τηλεφωνική γραµµή (TriplePath). Τα µοντέλα αυτά απευθύνονται κυρίως στους συνδροµητές, οι οποίοι δεν µπορούν ή δεν επιθυµούν να έχουν σύνδεση µέσω ενσύρµατου δικτύου Ethernet Broadband IP (π.χ. ADSL ή εταιρικό δίκτυο LAN). Τότε, η κύρια επικοινωνία θα γίνεται µέσω ασυρµάτου δικτύου κινητής τηλεφωνίας GPRS και η δευτερεύουσα επικοινωνία µέσω κοινής τηλεφωνικής γραµµής (PSTN). Μελλοντικά, οι συνδροµητές αυτοί, όποτε το επιθυµούν, θα µπορούν να καταργήσουν τη σύνδεση της τηλεφωνικής γραµµής και στη θέση της να συνδέσουν το ενσύρµατο δίκτυο Ethernet Broadband IP, διατηρώντας δύο διαδροµές επικοινωνίας. Touch 440R, πλακέτα κωδικοποιητή DualPath IP/GPRS/PSTN, για τοποθέτηση σε χωριστό κουτί, µε touch screen, dialler interface για σύνδεση µε πίνακες συναγερµού, 16 εισόδους pins, 4 εξόδους, θύρες serial και USB, κεραία, τροφοδοσία 9-30 VDC.

5 Σελίδα 5 από 8 Για την λειτουργία των ανωτέρω κωδικοποιητών, διατίθενται επίσης και τα εξής παρελκόµενα: Μεταλλικό κουτί µε Tamper και τροφοδοτικό 230VAC / 12VDC αδιάλειπτης τροφοδοσίας, που υποστηρίζει επαναφορτιζόµενη µπαταρία 12V 7Ah (δεν περιλαµβάνεται), κατάλληλο για την τοποθέτηση των κωδικοποιητών Touch 4xxx, που έχουν µορφή πλακέτας. Επαναφορτιζόµενη µπαταρία 12V 7Ah, για ανωτέρω τροφοδοτικό. Kit προσαρµογής πλακέτας κωδικοποιητή DualPath 440x σε κουτί παλαιού κωδικοποιητή DLTGSM. Κεραία high gain, για δύσκολες περιπτώσεις, όπου δεν υπάρχει σήµα κινητής τηλεφωνίας. Επιπλέον κάρτα SIM, άλλης εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, που µπορεί να έχει µαζί του ο εγκαταστάτης, για την περίπτωση που το δίκτυο GPRS της αρχικής κάρτας SIM, που συνοδεύει τον κωδικοποιητή, δεν έχει καλό σήµα. Περιλαµβάνεται φάκελος µε ταχυδροµικό προπληρωµένο τέλος, για την επιστροφή της κάρτας SIM που δεν θα χρησιµοποιηθεί. 2. Κέντρα Συγκέντρωσης και Προώθησης Σηµάτων ΗΛΚΑ. Είναι 2 σύνθετα Κέντρα συγκέντρωσης και αυτόµατης διανοµής σηµάτων της ΗΛΚΑ, εγκατεστηµένα σε διαφορετικές και ασφαλείς τοποθεσίες (data centers από αναγνωρισµένους Internet Providers). Το κάθε Κέντρο λειτουργεί ως εφεδρικό του άλλου, περιλαµβάνοντας σύγχρονο τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό, ηλεκτρονικούς υπολογιστές (servers), δικτυακό εξοπλισµό και ειδικά λογισµικά. Τα Κέντρα αυτά συγκεντρώνουν τα σήµατα των κωδικοποιητών και τα διανέµουν στους καθορισµένους για το κάθε σύστηµα αποδέκτες (Αστυνοµία, Πυροσβεστική, Ιδιωτικά Κέντρα Λήψης Σηµάτων, Κέντρα Λήψης Τραπεζών, κ.λ.π.). Οι συνδέσεις των Κέντρων µεταξύ τους, µε τα Κέντρα των παρόχων GPRS καθώς και µε τα Κέντρα Λήψης Σηµάτων, γίνονται µε ασφαλείς συνδέσεις IPsec. Οι συνδέσεις των Κέντρων µε τις Αστυνοµίες γίνονται µε επικοινωνίες GSM data. 3. Τελικά Κέντρα Λήψης και Επεξεργασίας Σηµάτων Συναγερµού. Σε αυτά ανήκουν τα Κέντρα της Αστυνοµίας, οι δέκτες που έχει εγκαταστήσει η ΗΛΚΑ στα Αστυνοµικά Τµήµατα της επαρχίας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, τα Ιδιωτικά Κέντρα Λήψης Σηµάτων (π.χ. ΕΛΚΕΣ πρώην ΕΡΜΗΣ, κ.λ.π.) και τα Κέντρα Λήψης Τραπεζών ή άλλων πελατών. Το σύστηµα µπορεί να αποστέλλει τα σήµατα των κωδικοποιητών παράλληλα σε ένα ή περισσότερα Κέντρα. Για τη σύνδεση ενός Ιδιωτικού Κέντρου ή ενός Κέντρου Τράπεζας µε το σύστηµα, απαιτείται ένας συνήθης H/Y, ένα λογισµικό που παρέχει η ΗΛΚΑ και µια σύνδεση ADSL µε ή χωρίς back up GPRS µε τα δύο Κέντρα Συγκέντρωσης και Προώθησης Σηµάτων της ΗΛΚΑ. εν χρειάζεται καµιά αλλαγή στο λογισµικό ή στον τρόπο παρακολούθησης και λειτουργίας όλων γενικά των Κέντρων καθώς το σύστηµα µιµείται τους υπάρχοντες δέκτες της αγοράς, εξασφαλίζοντας συµβατότητα µε όλα τα Κέντρα.

6 Σελίδα 6 από 8 Λειτουργία Συστήµατος DualPath Οι κωδικοποιητές DualPath επικοινωνούν συνεχώς (polling) και µε τα δύο Κέντρα Συγκέντρωσης και Προώθησης Σηµάτων, µέσω όλων των διαθέσιµων διαδροµών, αποστέλλοντας τα συµβάντα τους και δηλώνοντας την καλή κατάστασή τους. Σε περίπτωση βλάβης της κύριας διαδροµής, επιταχύνονται οι επικοινωνίες στη δεύτερη διαδροµή. Το σύστηµα αποστέλλει στα Τελικά Κέντρα Λήψης: Όλα τα συµβάντα του πίνακα συναγερµού (συναγερµοί, on/off, χρήστες, βλάβες, κ.λ.π.), µέσα σε µερικά δευτερόλεπτα από τη δηµιουργία τους. Πρόβληµα ή βλάβη σε ένα κανάλι επικοινωνίας (IP, GPRS, PSTN), µέσα σε 90 δευτερόλεπτα. Αναφέρει την απώλεια επικοινωνίας από την κύρια διαδροµή (ή από την δεύτερη διαδροµή, εφόσον έχει ανιχνευθεί η απώλεια της πρώτης), µέσα σε 180* δευτερόλεπτα (* µπορεί να αλλάξει). Το σύστηµα δηλαδή, προσοµοιάζει τη λειτουργία µιας ευθείας γραµµής του ΟΤΕ, έχοντας όµως πολύ µικρότερο λειτουργικό κόστος και προσφέροντας µεγαλύτερη ασφάλεια, µε ταυτόχρονη ασύρµατη και ενσύρµατη επικοινωνία και χωρίς να µπορεί να προσοµοιωθεί, όπως η ευθεία γραµµή. Επίσης, αντικαθιστώντας την συνήθη τηλεφωνική σύνδεση του πίνακα συναγερµού µε το Κέντρο Λήψης Σηµάτων, προσφέρει πολύ µεγαλύτερη ασφάλεια (διπλό σύστηµα που δεν µπορεί να παραβιασθεί) και εξαλείφει το κόστος τηλεφωνικών κλήσεων και των παγίων τηλεφωνικής γραµµής, στην περίπτωση της σύνδεσης IP/GPRS. Στις συνδέσεις GPRS/PSTN, αν το δίκτυο GPRS για κάποιο λόγο δεν είναι διαθέσιµο, οι επικοινωνίες polling µέσω τηλεφωνικής γραµµής, γίνονται µε αναπάντητες κλήσεις, έτσι ώστε να µην υπάρχει χρέωση. Ακόµη, τα Κέντρα Λήψης δεν χρειάζεται να διαθέτουν τηλεφωνικές γραµµές και αντίστοιχους δέκτες τηλεφωνικής γραµµής, εξοικονοµώντας χρήµατα από τα πάγια του ΟΤΕ και το απαιτούµενο hardware. Προµήθεια Κωδικοποιητών DualPath Η προµήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση των κωδικοποιητών DualPath, γίνεται από τους εγκαταστάτες των συστηµάτων συναγερµού. Η τιµή αγοράς των νέων κωδικοποιητών, λόγω της µαζικότερης παραγωγής τους, είναι σηµαντικά χαµηλότερη των κωδικοποιητών DLTGSM. Για την αντικατάσταση (απόσυρση) παλαιών κωδικοποιητών DLTGSM, που βρίσκονται σε λειτουργία, µε νέους κωδικοποιητές DualPath, παρέχονται σαν κίνητρο, πολύ ειδικές τιµές. Η προµήθεια και τιµολόγηση των κωδικοποιητών, στην περίπτωση αντικατάστασης µε απόσυρση, θα γίνεται κατ ευθείαν από την ΗΛΚΑ Α.Ε. στους τελικούς χρήστες ιδιοκτήτες των παλαιών κωδικοποιητών DLTGSM. Η τοποθέτηση θα γίνεται από τους εγκαταστάτες. Πακέτο σύνδεσης DualPath Για τη σύνδεση των κωδικοποιητών DualPath έχει δηµιουργηθεί το πακέτο σύνδεσης DualPath, το οποίο τιµολογείται κάθε µήνα στους συνδροµητές από την ΗΛΚΑ Α.Ε. και σε ορισµένες περιπτώσεις από τους εγκαταστάτες ή τα Ιδιωτικά Κέντρα Λήψης και Επεξεργασίας Σηµάτων. Το κόστος του πακέτου διαφοροποιείται ανάλογα µε το είδος της σύνδεσης (IP, IP/GPRS, GPRS/PSTN, µε ή χωρίς σύνδεση µε την Αστυνοµία ή την Πυροσβεστική, κ.λ.π.) και περιλαµβάνει τα εξής: ωρεάν κάρτα SIM, σύνδεση, κόστος επικοινωνιών και πληρωµένη φορολογία κινητής τηλεφωνίας στις συνδέσεις GPRS. Λειτουργικό κόστος και τηλεπικοινωνιακά έξοδα Κέντρων Συγκέντρωσης και Προώθησης Σηµάτων ΗΛΚΑ. Λειτουργικά έξοδα για την σύνδεση των Κέντρων Λήψης Σηµάτων, Αστυνοµίας και Πυροσβεστικής. Προγραµµατισµό κωδικοποιητών DualPath. Παρακολούθηση καλής λειτουργίας κωδικοποιητών DualPath και ενηµέρωση συνδροµητών / εγκαταστατών. υνατότητα τήρησης αρχείου σηµάτων συναγερµού και αποστολής στον συνδροµητή.

7 Σελίδα 7 από 8 Εγκατάσταση Κωδικοποιητών DualPath Η εγκατάσταση των κωδικοποιητών DualPath είναι πολύ εύκολη. Οι κωδικοποιητές λειτουργούν µε το δίκτυο GPRS, όλων των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας (VODAFONE, WIND, COSMOTE). Σε κάθε εγκατάσταση µπορεί να χρησιµοποιείται το δίκτυο µε το καλύτερο σήµα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καλό σήµα σε κανένα δίκτυο, διατίθεται ειδική κεραία υψηλού κέρδους (high gain), την οποία µπορεί να έχει µαζί του ο εγκαταστάτης. Η ΗΛΚΑ παρακολουθεί αν έχει γίνει η εγκατάσταση σωστά, βλέποντας το σήµα δικτύου και άλλες πληροφορίες µέσα από το σύστηµα. εν θα µπορούν πλέον οι εγκαταστάτες, για την ευκολία τους, να εγκαθιστούν το σύστηµα σε υπόγεια, όπου δεν έχει καλό σήµα, κ.λ.π. Συντήρηση Κωδικοποιητών DualPath Στην απίθανη περίπτωση που υπάρξει βλάβη σε έναν κωδικοποιητή, µπορεί εύκολα ο εγκαταστάτηςσυντηρητής να αντικαταστήσει την πλακέτα του κωδικοποιητή µε µια ανταλλακτική, που θα έχει στη διάθεσή του και να ζητήσει ένα τηλε-προγραµµατισµό από την ΗΛΚΑ. Οι ενηµερώσεις του λογισµικού (firmware) των κωδικοποιητών µε νέες εκδόσεις, θα γίνονται επίσης αυτόµατα µέσω τηλε-προγραµµατισµού από την ΗΛΚΑ, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθεί κάποιος τεχνικός την εγκατάσταση για να αλλάξει µνήµες, όπως συνέβαινε µε τα DLTGSM. Για επιλεγµένους πίνακες συναγερµού, θα µπορεί επίσης να γίνεται και τηλε-προγραµµατισµός των παραµέτρων και τηλε-επιτήρηση του πίνακα από τον εγκαταστάτη, µέσα από το σύστηµα και από ένα ειδικό λογισµικό, χωρίς κόστος επικοινωνιών για λογική χρήση. Λοιπά Χαρακτηριστικά DualPath οκιµασµένο πρωτοποριακό Αγγλικό σύστηµα, µε δεκάδες χιλιάδες εγκαταστάσεις στην Ευρώπη. Προσαρµοσµένο από την ΗΛΚΑ Α.Ε. στις Ελληνικές απαιτήσεις και απόλυτα συµβατό µε τα Κέντρα της Αστυνοµίας σε όλη την επικράτεια και όλα τα ιδιωτικά Κέντρα Λήψης και Επεξεργασίας Σηµάτων Συναγερµού. Κρυπτογραφηµένη επικοινωνία. Επίσης, προστασία από αντικατάσταση κωδικοποιητή (device substitution protection) και αναπαραγωγή µηνύµατος (message replay protection). Έξοδοι για ενηµέρωση πίνακα συναγερµού, σε περίπτωση αδυναµίας επικοινωνίας. Όλες οι επικοινωνίες είναι εξερχόµενες και απόλυτα ασφαλείς. Έλεγχος τάσης, πλαγίου τόνου και κατειληµµένης τηλεφωνικής γραµµής. Υποστήριξη στατικών και δυναµικών διευθύνσεων Ethernet IP. Χαµηλός όγκος δεδοµένων και πρακτικά µηδενική απασχόληση του δικτύου Ethernet IP. υνατότητα αποµακρυσµένου τηλεπρογραµµατισµού (uploading / downloading) του πίνακα συναγερµού, ακόµη και αν δεν υπάρχει τηλεφωνική γραµµή, µέσω IP (τεχνολογία VoIP) Ενσωµατωµένες ενδείξεις σήµατος και κατάστασης λειτουργίας. Ενσωµατωµένη οθόνη αφής µε γραφικά για εύκολο χειρισµό. Εξαιρετικά προηγµένη κεντρική διαχείριση.

8 Σελίδα 8 από 8 Πρότυπα Ασφαλείας Το σύστηµα DualPath διαθέτει την υψηλότερη πιστοποίηση ποιότητας VDS και καλύπτει όλα τα τελευταία πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: EN Security Grade 4, ATS5 to ATS6 (top) device, for high risk installations, Environmental Class II, Equipment Class Fixed EN transmission time class M4 (top) maximum transmission time class D4 (top) reporting class T4 to T6 (top) EN availability class A4 (top) substitution security class S2 (top) information security class I3 (top) Επίσης, καλύπτει τις Υπ. Αποφάσεις 3015/30/6 (ΦΕΚ 536/ ) και ιβ (ΦΕΚ Β 417/ ), που καθορίζουν τις Απαιτήσεις Ασφαλείας των Τραπεζών και τις συνδέσεις µε την Αστυνοµία. Πλεονεκτήµατα DualPath Τα βασικά πλεονεκτήµατα του συστήµατος DualPath, είναι τα εξής: Ενοποιηµένο Σύστηµα για όλες τις επικοινωνίες. Ένα σύστηµα για την επικοινωνία µε τα Κέντρα Λήψης Σηµάτων, την Αστυνοµία και την Πυροσβεστική. Υψηλότερη ιαθεσιµότητα. Αν υποθέσουµε, ότι κάθε διαδροµή έχει µια θεωρητική διαθεσιµότητα 95%, η παράλληλη χρησιµοποίηση 2 διαδροµών, διαφορετικής µεταξύ τους τεχνολογίας (ασύρµατης GPRS και ενσύρµατης IP/PSTN), αυξάνει στατιστικά την τελική διαθεσιµότητα στο 99,75%. Μέγιστη υνατή Ασφάλεια. Η απώλεια µιας διαδροµής, ανιχνεύεται αυτόµατα από τα Κέντρα σε µερικά δευτερόλεπτα. Η απώλεια επικοινωνίας από όλες τις διαδροµές, µπορεί να σηµαίνει, ότι υπάρχει δολιοφθορά, οπότε απαιτείται άµεση αντιµετώπιση. Χαµηλότερο Λειτουργικό Κόστος ως και 1.320,00 Ευρώ + ΦΠΑ ανά σύστηµα κάθε έτος. Πράγµατι, καθώς δεν χρειάζονται πλέον τηλεφωνικές γραµµές για την αποστολή σηµάτων από τον πίνακα συναγερµού προς το Κέντρο Λήψης και Επεξεργασίας Σηµάτων, ούτε τηλεφωνικές κλήσεις για την αποστολή των κανονικών σηµάτων και των σηµάτων Test, η εξοικονόµηση που θα προκύψει µπορεί να ξεπεράσει τα 420,00 Ευρώ + ΦΠΑ το έτος, ανά σύστηµα (πάγιο ΟΤΕ + 1 σήµα Test την ώρα + 5 επιπλέον σήµατα την ηµέρα). Αν γίνεται αναφορά προς 2 Κέντρα, η εξοικονόµηση θα είναι ακόµη µεγαλύτερη. Επιπρόσθετα, γίνεται εξοικονόµηση των παγίων εξόδων που απαιτούνται για συνδέσεις µε την Αστυνοµία, µε εξοπλισµό παλαιότερης τεχνολογίας (ευθείες, DLTGSM). H µέση πρόσθετη εξοικονόµηση που µπορεί να προκύψει από την κατάργηση της ευθείας γραµµής, υπολογίζεται σε 900,00 Ευρώ + ΦΠΑ το έτος ανά σύστηµα. Ακόµη, η διάγνωση προβληµάτων και σε πολλές περιπτώσεις η επίλυσή τους, θα γίνεται χωρίς να απαιτείται επιτόπου επίσκεψη τεχνικού, χάρη στην παρακολούθηση του συστήµατος από την ΗΛΚΑ και τους εγκαταστάτες. Εφαρµογές Συστήµατος DualPath Το σύστηµα DualPath µπορεί να χρησιµοποιείται, σε: Off-site ΑΤΜs Τραπεζών Καταστήµατα Τραπεζών Στρατιωτικές εγκαταστάσεις Χώρους υψηλού κινδύνου ηµόσιους Οργανισµούς Επιχειρήσεις Καταστήµατα Κατοικίες, κ.λ.π. Περισσότερες Πληροφορίες Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: Σηµείωση: Το DualPath είναι εµπορικό σήµα, κατοχυρωµένο από την ΗΛΚΑ Α.Ε. Οι πληροφορίες και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο, είναι ενδεικτικά και µπορούν να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση, (31/1/2010).

Οδηγίες Εγκατάστασης GSM-GPRS LINK INTERFACE

Οδηγίες Εγκατάστασης GSM-GPRS LINK INTERFACE Οδηγίες Εγκατάστασης GSM-GPRS LINK INTERFACE Ο ORION-G είναι μία συσκευή η οποία εξομοιώνει την αναλογική τηλεφωνική γραμμή (PSTN), αξιοποιώντας το δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας, και χρησιμοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

Crow s Passion for Smart Residential Security

Crow s Passion for Smart Residential Security Crow s Passion for Smart Residential Security SERENITY Το σύστηµα SERENITY είναι ένα µοντέρνα σχεδιασµένο σύστηµα συναγερµού για να ταιριάζει στον χώρο σας. Με το σύστηµα SERENITY µπορείτε να απολαύσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Τεχνικού GSM-GPRS LINK INTERFACE

Οδηγίες Τεχνικού GSM-GPRS LINK INTERFACE Οδηγίες Τεχνικού GSM-GPRS LINK INTERFACE Ο ORION-G είναι μία συσκευή η οποία εξομοιώνει την αναλογική τηλεφωνική γραμμή (PSTN), αξιοποιώντας το δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας, και χρησιμοποιείται για την

Διαβάστε περισσότερα

Tο Apollo έγινε plus!

Tο Apollo έγινε plus! Tο Apollo έγινε plus! Το Apollo plus συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήµατα του επιτυχηµένου Apollo, µε 32 ζώνες και µοντέρνο πληκτρολόγιο αφής. Μικρό µέγεθος. Μεγάλες δυνατότητες. To Apollo plus διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΕΛΛΗΣ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΩΤΕΛΛΗΣ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος συναγερμού αποσκοπεί στην προστασία χώρων όπως οικίες, επιχειρήσεις, βιομηχανίες, στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ. σε περιπτώσεις: Ανεπιθύμητης εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

24ωρο κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού

24ωρο κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού 24ωρο κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΑ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Γιώργος Παπαβασιλείου Τηλ.: : 6945541410-2291037674 E-mail: info@mysecuritysystem.gr www.mysecuritysystem.gr 24ωρη ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Το IXION-G είναι μία συσκευή επικοινωνίας και αποστολής συμβάντων, μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας GPRS, προς Κέντρα Λήψης σημάτων τα οποία

Το IXION-G είναι μία συσκευή επικοινωνίας και αποστολής συμβάντων, μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας GPRS, προς Κέντρα Λήψης σημάτων τα οποία Το IXION-G είναι μία συσκευή επικοινωνίας και αποστολής συμβάντων, μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας GPRS, προς Κέντρα Λήψης σημάτων τα οποία υποστηρίζουν πρωτόκολλο SIA IP. Συνδέεται στο Bus των πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών επόµενης

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect. Η νέα ολοκληρωμένη λύση σταθερής επικοινωνίας, που συνεργάζεται αρμονικά με το κινητό. Για επαγγελματίες & επιχειρήσεις.

Vodafone Business Connect. Η νέα ολοκληρωμένη λύση σταθερής επικοινωνίας, που συνεργάζεται αρμονικά με το κινητό. Για επαγγελματίες & επιχειρήσεις. Η νέα ολοκληρωμένη λύση σταθερής επικοινωνίας, που συνεργάζεται αρμονικά με το κινητό. Για επαγγελματίες & επιχειρήσεις. 1 Vodafone Business Connect 31 March 2011 Ολοκληρωμένες υπηρεσίες Ένας και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

«Οι σύγχρονες απαιτήσεις από έναν Κεντρικό Σταθμό Λήψης Σημάτων & Εικόνας»

«Οι σύγχρονες απαιτήσεις από έναν Κεντρικό Σταθμό Λήψης Σημάτων & Εικόνας» «Οι σύγχρονες απαιτήσεις από έναν Κεντρικό Σταθμό Λήψης Σημάτων & Εικόνας» Ομιλητής : Κων/νος Παπαγεωργίου 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων & Εικόνας. Ακροπόλεως 19 Αθήνα Τηλ. 210 6770299 Email : info@europa-central.gr

Διαβάστε περισσότερα

REALSAFE MMS-100 REALSAFE MMS-100 1

REALSAFE MMS-100 REALSAFE MMS-100 1 REALSAFE MMS-00 ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜMS & SMS Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ REALSAFE MMS-00 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Στην συσκευασία εκτός της κεντρικής µονάδας-κάµερας θα

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Εταιρικών Προγραµµάτων και Υπηρεσιών TIM BBest

Τιµοκατάλογος Εταιρικών Προγραµµάτων και Υπηρεσιών TIM BBest Τιµοκατάλογος Εταιρικών Προγραµµάτων και Υπηρεσιών TIM BBest Τα Εταιρικά Οικονοµικά Προγράµµατα TIM BBest Benefit απευθύνονται σε επαγγελµατίες, ατοµικές επιχειρήσεις και εταιρείες, µε ελάχιστο αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Στείλτε το μήνυμα, οτι και αν γίνει.

Στείλτε το μήνυμα, οτι και αν γίνει. Στείλτε το μήνυμα, οτι και αν γίνει. Μεγαφωνικό σύστημα ανακοινώσεων και φωνητικού συναγερμού PRAESIDEO boschsecurity.gr Μεγαφωνικό σύστημα ανακοινώσεων και φωνητικού συναγερμού PRAESIDEO 3 Ενημέρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Εµπνευσµένη σχεδίαση. Εντυπωσιακές δυνατότητες.

Εµπνευσµένη σχεδίαση. Εντυπωσιακές δυνατότητες. Εµπνευσµένη σχεδίαση. Εντυπωσιακές δυνατότητες. Το Orpheus συνδυάζει την κοµψότητα µε την ασφάλεια. Οι λιτές γραµµές, ο επίπεδος σχεδιασµός και η πρόσοψη από γυαλί καθιστούν το πληκτρολόγιο του µοναδικό,

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική επιβεβαίωση στα συστήματα ασφαλείας.

Οπτική επιβεβαίωση στα συστήματα ασφαλείας. Οπτική επιβεβαίωση στα συστήματα ασφαλείας. Paradox Insight Βασική ιδέα Ένας πίνακας για: Σύστημα ασφαλείας Σύστημα πρόσβασης Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης Ενοποίηση με home automation Μία ολοκληρωμένη λύση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Certified Cisco Information Technology Essential Expert (C.C.I.T.E.E)

Certified Cisco Information Technology Essential Expert (C.C.I.T.E.E) (C.C.I.T.E.E) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα.

Διαβάστε περισσότερα

GSM Gateway Εγχειρίδιο Χρήστη Περιεχόµενα 1. Περιεχόµενο παράδοσης...2 2. Κωδικός PIN...2 3. Εγκατάσταση...2 4. Συνδέσεις και ενδείξεις µπροστινού πάνελ...3 5. Συνδέσεις και ενδείξεις πίσω πάνελ...3 6.

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικές Προσφορές για τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου πολιτών & φίλων Αττικής από την εταιρία ALERTit.

Μοναδικές Προσφορές για τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου πολιτών & φίλων Αττικής από την εταιρία ALERTit. Μοναδικές Προσφορές για τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου πολιτών & φίλων Αττικής από την εταιρία ALERTit. ΑΣΥΡΜΑΤΟ / ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 x ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Πίνακας ελέγχου 16 ζωνών

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Τηλεμέτρησης και Εποπτείας Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων

Υπηρεσία Τηλεμέτρησης και Εποπτείας Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Υπηρεσία Τηλεμέτρησης και Εποπτείας Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων SmartEcoMeter Περιγραφή Υπηρεσίας Υπηρεσία αποµακρυσµένης παρακολούθησης και ελέγχου Φ/Β εγκαταστάσεων Σύνδεση µετρητή µέσω Vodafone GPRS

Διαβάστε περισσότερα

THERMOMETER TC-101 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ. 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.1 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.2

THERMOMETER TC-101 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ. 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.1 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.2 THERMOMETER TC-101 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.1 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.2 1. Γενικά Είναι ένα σύστηµα µέτρησης θερµοκρασίας πολλών σηµείων και τηλεειδοποίησης µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο.

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο. Εταιρικό Ιστορικό Η Sector αποτελεί ένα από τα παλαιότερα Ελληνικά εταιρικά σχήματα στο χώρο των Συστημάτων και Υπηρεσιών Ασφαλείας. Από το 1976 η εταιρία σχεδιάζει, εγκαθιστά και υποστηρίζει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο KX-TDA30 συνδυάζει τις προηγμένες δυνατότητες και εφαρμογές ενός IP τηλεφωνικού κέντρου με την αξιοπιστία που παρέχει η τεχνολογία IP.

Το νέο KX-TDA30 συνδυάζει τις προηγμένες δυνατότητες και εφαρμογές ενός IP τηλεφωνικού κέντρου με την αξιοπιστία που παρέχει η τεχνολογία IP. PANASONIC KX-TDA30 Το νέο KX-TDA30 συνδυάζει τις προηγμένες δυνατότητες και εφαρμογές ενός IP τηλεφωνικού κέντρου με την αξιοπιστία που παρέχει η τεχνολογία IP. Έχει την δυνατότητα σύνδεσης με έως 28 εσωτερικούς

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές Τηλεπικοινωνιών και Δικτύωσης. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 9 ο

Συσκευές Τηλεπικοινωνιών και Δικτύωσης. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 9 ο Συσκευές Τηλεπικοινωνιών και Δικτύωσης Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 9 ο Εισαγωγή Ένα δίκτυο αποτελείται από ενεργά και παθητικά στοιχεία. Στα παθητικά στοιχεία εντάσσονται τα καλώδια και τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Distributed Announcement System DAS. (Θωµοπούλου Παρασκευή, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., Thesa Α.Ε.)

Distributed Announcement System DAS. (Θωµοπούλου Παρασκευή, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., Thesa Α.Ε.) Distributed Announcement System DAS Thesa S.A. (Θωµοπούλου Παρασκευή, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., Thesa Α.Ε.) Η Thesa A.E. σε συνεργασία µε τον ΟΑΣΑ και στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος ΠΕΠΕΡ1996

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπηρεσίες παρέχονται από την ΟΤΕ Α.Ε. 20/11/2017

Οι υπηρεσίες παρέχονται από την ΟΤΕ Α.Ε. 20/11/2017 1 ΠΡΟΣΒΑΣΗ XDSL - ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. I. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ADSL... 2 1. Λιανική διάθεση COSMOTE ADSL (*)... 2 2. Λιανική διάθεση COSMOTE Home Internet (*)...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ Γενικά Σύμφωνα με την απόφαση 353 (πρακτικό 32/2012) του Συμβουλίου του ΤΕΙ Σερρών, το Τ.Ε.Ι. Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες εφαρµογές, απεριόριστες δυνατότητες

Περισσότερες εφαρµογές, απεριόριστες δυνατότητες Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Πολυγλωσσικό περιβάλλον Εποπτεία σε πραγµατικό χρόνο Πρόσβαση µέσω οποιασδήποτε συσκευής µε σύνδεση στο Internet Άµεση ενηµέρωση µέσω email ή/και sms Αναλυτικό χαρτογραφικό υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες γρήγορης εκκίνησης.

Οδηγίες γρήγορης εκκίνησης. Κ4 Elderly Care System Οδηγίες γρήγορης εκκίνησης. ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΟΠΟΥΣ. Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΩ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ SMS ΚΑΙ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN Τρόποι ενεργοποίησης Trigger Τρόπος 1 : Με αυτό το τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει να καλεί. Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima POLYMECHANICS Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr Χαρακτηριστικά συστηµάτων Ultima Το ULTIMA-1 είναι ένα σύστηµα παρακολούθησης,

Διαβάστε περισσότερα

HX-DG20 TELE HX-DG20 1

HX-DG20 TELE HX-DG20 1 HX-DG20 Συσκευή τηλεφωνητή µέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραµµατισµού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω µέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα. Πριν τοποθετήσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπηρεσίες παρέχονται από την ΟΤΕ Α.Ε. 1/8/2016

Οι υπηρεσίες παρέχονται από την ΟΤΕ Α.Ε. 1/8/2016 1 ΠΡΟΣΒΑΣΗ XDSL - ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. I. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ADSL... 2 1. Λιανική διάθεση COSMOTE ADSL... 2 2. Λιανική διάθεση COSMOTE Home Internet... 2 3. Λιανική

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπηρεσίες παρέχονται από την ΟΤΕ Α.Ε. 01/01/2017

Οι υπηρεσίες παρέχονται από την ΟΤΕ Α.Ε. 01/01/2017 1 ΠΡΟΣΒΑΣΗ XDSL - ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. I. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ADSL... 2 1. Λιανική διάθεση COSMOTE ADSL... 2 2. Λιανική διάθεση COSMOTE Home Internet... 2 3. Λιανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ EURO ALARM ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ OASIS > Ο BS-468 είναι πίνακας αντικλεπτικού συναγερμού > Στην κεντρική πλακέτα του πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 POLYMECHANICS Μπενάκη 5 Πεύκα Θεσσαλονίκη Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 Σειρά καταγραφικών συστήµατων Ultima Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑυτοµατισµόςΚτιρίου -Κατοικίας Έλεγχοςφωτισµού. Εξοικονόµηση Ενέργειας µε άνεση

ΑυτοµατισµόςΚτιρίου -Κατοικίας Έλεγχοςφωτισµού. Εξοικονόµηση Ενέργειας µε άνεση ΑυτοµατισµόςΚτιρίου -Κατοικίας Έλεγχοςφωτισµού Εξοικονόµηση Ενέργειας µε άνεση Ηπροσφοράµας 4 Τεχνολογία Bus (KNX ή C-bus) Ολοκληρωµένη λύση Κεντρικός Έλεγχος & οπτικοποίηση Κατανοµή Λογικής µονάδων Bus

Διαβάστε περισσότερα

»Τι είναι η Spartan;

»Τι είναι η Spartan; by Spartan Security »Τι είναι η Spartan; 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού και Εικόνας (Κ.Λ.Σ.Σ.). Πάροχος ηλεκτρονικής ασφάλειας μέσω ψηφιακής παρακολούθησης συστημάτων ασφαλείας. Πρώτο Κ.Λ.Σ.Σ. στην

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM........3 1.3 Λειτουργία...3 3 Ρυθµίσεις της συσκευής......3 4 Προγραµµατισµός µέσω εντολών

Διαβάστε περισσότερα

»Τι είναι η Spartan;

»Τι είναι η Spartan; by Spartan Security »Τι είναι η Spartan; 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων και εικόνας (ΚΛΣ). Πάροχος ηλεκτρονικής ασφάλειας μέσω ψηφιακής παρακολούθησης συστημάτων ασφαλείας. Έτος ίδρυσης 1989 »Γιατί Spartan;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η προµήθεια αποτελείται από τις παρακάτω οµάδες προϊόντων : 1. Σύστηµα ασύρµατης τηλεπικοινωνίας (CPV: ) 3.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η προµήθεια αποτελείται από τις παρακάτω οµάδες προϊόντων : 1. Σύστηµα ασύρµατης τηλεπικοινωνίας (CPV: ) 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα αφορά στην Προµήθεια συστηµάτων αυτόµατης επικοινωνίας δεξαµενών και που θα χρησιµοποιηθούν από την Υπηρεσία Ύδρευσης της ηµοτικής Ενότητας Παρελίων. Τα συστήµατα της αυτόµατης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης Το αντικείµενο του παρόντος έργου αφορά στην ανάπτυξη, ενός Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 GSM TCS-3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Στάθμη σήματος GSM Αναβοσβήνει σε διακοπή τηλ.γραμμής Σταθερά αναμμένο όταν η τηλ.γραμμή είναι ΟΚ Χαμηλή μπαταρία ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV)

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV) Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Συστημάτων Συναγερμού και Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) σε 500 Φωτοβολταϊκά Πάρκα - Σχεδιασμός & Υλοποίηση Επικοινωνίας των Φωτοβολταϊκών Πάρκων με τα Κέντρα Λήψεως Σημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΣ v9.01. Είσοδος 4 optocupler με δύο ελεύθερα άκρα για οδήγηση με γείωση ή 12Vdc.

ΕΡΜΗΣ v9.01. Είσοδος 4 optocupler με δύο ελεύθερα άκρα για οδήγηση με γείωση ή 12Vdc. ΕΡΜΗΣ v9.01 Περιγραφή Η συσκευή Ερμής είναι ένας τηλεχειρισμός 5 εξόδων με δυνατότητα να κάνει monitoring και να στέλνει σήματα alarm από 4 εισόδους. Η εμβέλειά του είναι απεριόριστη και ο μόνος περιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ PALMERA Ε.Π.Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Επιστηµονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Ταχ. Θυρ. 1447 Τηλέφωνο: 2810-391928 Fax: 2810-391929 E-mail: louridas@palmera.gr dialynas@palmera.gr 16/7/2003

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια χαρακτηριστικά: ιευθυνσιοδοτηµένο σύστηµα δυο καλωδίων (PinPoint ID System):

Κύρια χαρακτηριστικά: ιευθυνσιοδοτηµένο σύστηµα δυο καλωδίων (PinPoint ID System): Κύρια χαρακτηριστικά: Βασισµένο στο πρωτόκολλο () Το δίκτυο δέχεται µόνο διευθυνσιοδοτηµένες συσκευές (όχι πληκτρολόγια ή συµβατικά modules) Μέχρι τρια loops (3000 µέτρα έκαστο) Ανώτατο όριο συσκευών 192

Διαβάστε περισσότερα

Η Carglass είναι Ready Business. Vodafone Power to you

Η Carglass είναι Ready Business. Vodafone Power to you Η Carglass είναι Ready Business Vodafone Power to you Με το Vodafone Business Cloud έχουµε γίνει πιο γρήγοροι, παραγωγικοί κι ευέλικτοι κι έτσι µπορούµε να εξυπηρετούµε αποτελεσµατικά περισσότερα περιστατικά,

Διαβάστε περισσότερα

2015 Τάκης Γ. Ζαριφόπουλος Α.Ε. - Ι.Ε.Π.Υ.Α. Community Cloud και Υπηρεσίες SaaS, σε σύγχρονα ΚΛΣ

2015 Τάκης Γ. Ζαριφόπουλος Α.Ε. - Ι.Ε.Π.Υ.Α. Community Cloud και Υπηρεσίες SaaS, σε σύγχρονα ΚΛΣ Μάνος Χατζηβάγιας 3.500.000.000.000.000.000.000 3,5 zetabytes (3,5x10 21 ) Μοναδικές νέες πληροφορίες δημιουργήθηκαν στο internet το 2014 Μεγάλος όγκος πληροφοριών Το πλήθος των νέων τεχνικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 30/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Προµήθεια συστήµατος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές συντάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Πρότυπη Εφαρµογή ιαλειτουργικότητας για Φορητές Συσκευές Όνοµα: Κωνσταντίνος Χρηστίδης Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ιδιοεγκατάστασης υπηρεσιών DSL Access και Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας

Οδηγός ιδιοεγκατάστασης υπηρεσιών DSL Access και Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας Οδηγός ιδιοεγκατάστασης υπηρεσιών DSL Access και Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Περιγραφή της υπηρεσίας Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας 2. Εξοπλισμός που περιέχεται στη συσκευασία ιδιοεγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Έξυπνα Συστήματα Συναγερμού και Κάμερες Ασφαλείας Προστατεύουν αποτελεσματικά τα αγαπημένα σας πρόσωπα και την περιουσία σας Έκδοση 05-2011 Υβριδικοί Επαγγελματικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνα συστήματα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας που προστατεύουν αποτελεσματικά τους αγαπημένους σας και την περιουσία σας

Έξυπνα συστήματα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας που προστατεύουν αποτελεσματικά τους αγαπημένους σας και την περιουσία σας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Έξυπνα συστήματα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας που προστατεύουν αποτελεσματικά τους αγαπημένους σας και την περιουσία σας Υβριδικοί Επαγγελματικοί Συναγερμοί

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Η LINK Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να καταστεί πυρήνας καινοτομικών λύσεων Τηλεματικής αναβαθμίζοντας καθημερινά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Μάθημα 0.2: Το Λογισμικό (Software) Δίκτυα υπολογιστών Αντώνης Χατζηνούσκας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργο Αδαµόπουλο Χρίστο ηµόπουλο Νικόλα Πιπεριάδη

Γιώργο Αδαµόπουλο Χρίστο ηµόπουλο Νικόλα Πιπεριάδη Γιώργο Αδαµόπουλο Χρίστο ηµόπουλο Νικόλα Πιπεριάδη Εισαγωγή Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι η παρουσίαση ενός ψηφιακού ποµποδέκτη, ο οποίος θα στέλνει στον κάθε χρήστη in real time την θερµοκρασία και

Διαβάστε περισσότερα

1. Λειτουργία Υπηρεσίας FleetOnLine 2

1. Λειτουργία Υπηρεσίας FleetOnLine 2 http://www.gpslive.gr - Fleet Online 2 Τεχνικό Εγχειρίδιο Το ολοκληρωµένο σύστηµα αποτελείται από: Το Λογισµικό FleetOnLine 2 Την απαραίτητη συσκευή εντοπισµού. Οι προτεινόµενες συσκευές που µπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

GSM/GPRS/GPS TRACKER TK-102

GSM/GPRS/GPS TRACKER TK-102 GSM/GPRS/GPS TRACKER TK-102 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ TK-102 www.tele.gr 1 Εισαγωγή 3 Εφαρµογές -3 Περιγραφή συσκευής Τεχνικά χαρακτηριστικά 4 Χρήση Εγκατάσταση κάρτας SIM 4 Ρυθµίσεις συσκευής 5 Εκκίνηση 5 Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr ΗΧ -GSM02Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος της κεντρικής µονάδας υπάρχει µια σειρά ακροδεκτών σύνδεσης, οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Duevi CE 60-3 GSM. Ασύρματος, ενσύρματος και ενσωματωμένο GSM

Duevi CE 60-3 GSM. Ασύρματος, ενσύρματος και ενσωματωμένο GSM CCTV Εισαγωγή στα συτήματα Ιανουάριος 2012 SECURITY Report 3 REviEw Πίνακας Συναγερμού Γράφει ο Παύλος Κερασίδης Duevi CE 60-3 GSM Ασύρματος, ενσύρματος και ενσωματωμένο GSM Θέλετε ασύρματους αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Καμερών για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Μάιος 2015 Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Προϋπολογ. : 9.963,00 Με ΦΠΑ 23% Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις για έξυπνο σπίτι

Λύσεις για έξυπνο σπίτι Λύσεις για έξυπνο σπίτι Οι ιντερνετικές μας συσκευές μαθαίνουν από τις προτιμήσεις και τις συνήθειες του χρήστη και εξασφαλίζουν την άνεσή τους ανά πάσα στιγμή Το κινητό σας τηλέφωνο θα γίνει το τηλεχειριστήριό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 28 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΩΝ-ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΩΝ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ιδιοεγκατάστασης υπηρεσιών DSL Access και Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας

Οδηγός ιδιοεγκατάστασης υπηρεσιών DSL Access και Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας Οδηγός ιδιοεγκατάστασης υπηρεσιών DSL Access και Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Περιγραφή της υπηρεσίας Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας 2. Εξοπλισμός που περιέχεται στη συσκευασία ιδιοεγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ(RF)

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ(RF) ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ(RF) ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Τι είναι τα ασύρµατα δίκτυα υπολογιστών Αρχές λειτουργίας ασυρµάτων δικτύων Κατασκευή κεραιοσυστηµάτων διαδικασία σύνδεσης Υπηρεσίες δικτύου Συµπεράσµατα-

Διαβάστε περισσότερα

Αγγίξτε το μέλλον της τεχνολογίας. Καλωσήρθατε στο PROTEUS.

Αγγίξτε το μέλλον της τεχνολογίας. Καλωσήρθατε στο PROTEUS. Αγγίξτε το μέλλον της τεχνολογίας Είναι δυνατόν ένα τόσο δυναμικό, τεχνολογικά καινοτόμο και μοναδικού design σύστημα ασφαλείας να σας προσφέρει όλα όσα έχετε φανταστεί; Καλωσήρθατε στο PROTEUS. Εντυπωσιακό

Διαβάστε περισσότερα

Η G4S στην Ελλάδα Στην Ελλάδα, ο Όµιλος µας, ξεκίνησε µε την Group 4 (1979) και στη συνέχεια µε την Wackenhut (1988), από την συνένωση των οποίων τελι

Η G4S στην Ελλάδα Στην Ελλάδα, ο Όµιλος µας, ξεκίνησε µε την Group 4 (1979) και στη συνέχεια µε την Wackenhut (1988), από την συνένωση των οποίων τελι Η G4S plc H G4S plc αποτελεί τον κορυφαίο παγκόσµιο όµιλο παροχής λύσεων ασφάλειας. Με δραστηριότητες σε περισσότερες από 125 χώρες και µε πάνω από 620.000 εργαζόµενους, διαθέτει ένα από τα πλέον ανεπτυγµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 380180 Πράξη Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισµού Υποέργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισµού ιάρκεια ιαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η υπηρεσία Fibair Broadband δημιουργήθηκε από την Citiwave Systems Ε.Π.Ε. με σκοπό να προσφέρει υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων διασύνδεσης στο διαδίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής Password: edi

ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής  Password: edi ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τµήµα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜL-ST331V GSM

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜL-ST331V GSM ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜL-ST331V GSM ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ Ένδειξη στάθμης σήματος GSM. Όταν διακοπεί η τηλεφωνική γραμμή, αναβοσβήνει,ενώ είναι σταθερά αναμμένο όταν είναι εντάξει. Ένδειξη χαμηλής στάθμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ της Wind προς το ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

ΠΡΟΣΦΟΡΑ της Wind προς το ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ΠΡΟΣΦΟΡΑ της Wind προς το ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών Ο σύλλογος στα πλαίσια των επιπλέον παροχών προς τα µέλη του, εξασφάλισε σε συνεργασία µε τη Wind, προγράµµατα κινητής και σταθερής τηλεφωνίας σε πολύ

Διαβάστε περισσότερα

MAT-SECURITY.COM. Συστήματα Ασφαλείας Συναγερμοί Κάμερες.

MAT-SECURITY.COM. Συστήματα Ασφαλείας Συναγερμοί Κάμερες. Μην αφήνετε την την ασφάλεια ασφάλεια του του χώρου χώρου σας σας στην στην τύχη τύχη!!!!!! MAT-SECURITY.COM Συστήματα Ασφαλείας Συναγερμοί Κάμερες Οικονομικοί συναγερμοί MAT-SECURITY.COM συστηματα ασφαλειας

Διαβάστε περισσότερα

LASER FAX 1190L. Ο πιο δυνατός σύµµαχος στη διανοµή εγγράφων

LASER FAX 1190L. Ο πιο δυνατός σύµµαχος στη διανοµή εγγράφων LASER FAX 1190L Ο πιο δυνατός σύµµαχος στη διανοµή εγγράφων Εάν η επικοινωνία της εταιρίας σας βασίζεται σε µεγάλο ποσοστό σε µια συσκευή Fax και αναζητείτε ένα παραγωγικό και άκρως αξιόπιστο µηχάνηµα,

Διαβάστε περισσότερα

συστήµατος φύλαξης του ηµοτικού κτιρίου Πάνθεον» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

συστήµατος φύλαξης του ηµοτικού κτιρίου Πάνθεον» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ «Προµήθεια & παρακολούθηση ηλεκτρονικού συστήµατος φύλαξης του ηµοτικού κτιρίου Πάνθεον» /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ WIND ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ Ε.Α.Ν..Α.

ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ WIND ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ Ε.Α.Ν..Α. ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ WIND ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ Ε.Α.Ν..Α. Η Wind σε συνεργασία µε την Ένωση Ασκουµένων & Νέων ικηγόρων Αθηνών, εξασφάλισε προγράµµατα κινητής και σταθερής τηλεφωνίας σε πολύ προνοµιακές τιµές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑPP

ΕΞΥΠΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑPP ΕΞΥΠΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑPP ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΤΕ... 2 ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ!!! 3 Η εφαρμογή για κινητά είναι πολύ φιλική παρέχοντας στον χρήστη του συστήματος συναγερμού τις εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Νέοι πελάτες στην υπηρεσία DSL Access. Σελίδα: 2/11

2.1 Νέοι πελάτες στην υπηρεσία DSL Access. Σελίδα: 2/11 Οδηγός ιδιοεγκατάστασης υπηρεσιών DSL Access και Broadband Telephony ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Περιγραφή της υπηρεσίας Broadband Telephony 2. Εξοπλισµός που περιέχεται στη συσκευασία ιδιοεγκατάστασης 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

1. Μέρος Α: Σύνδεση με το Δημόσιο Δίκτυο Τηλεφωνίας

1. Μέρος Α: Σύνδεση με το Δημόσιο Δίκτυο Τηλεφωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ε. Κουλιακιώτη Θεσσαλονίκη: 17-4-2015 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την επέκταση της υποδομής του ενοποιημένου δικτύου ασύρματης πρόσβασης

Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την επέκταση της υποδομής του ενοποιημένου δικτύου ασύρματης πρόσβασης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την επέκταση της υποδομής του ενοποιημένου δικτύου ασύρματης πρόσβασης Προϋπολογισμός: 5.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης

Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Α.ΒΑΪΡΗΣ 16 Σχεδιασµός του Λογισµικού ιεργασιών ανάπτυξη του λογισµικού λειτουργικός σχεδιασµός κωδικοποίηση δοκιµές συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Συνεργασία Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά & Wind

Στρατηγική Συνεργασία Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά & Wind Στρατηγική Συνεργασία Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά & Wind Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά στα πλαίσια της δράσης για πρόσθετες παροχές προς τα µέλη του, εξασφάλισε σε συνεργασία µε τη Wind, την δηµιουργία ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε. : 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε. : 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε. : 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΟΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΙΚΤΥΟΥ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΟΥ Γενικοί Όροι Το

Διαβάστε περισσότερα

ONLINE Βοήθεια για Mvt-800

ONLINE Βοήθεια για Mvt-800 ONLINE Βοήθεια για Mvt-800 Τρόπος εύκολης ρύθμισης της συσκευής σας για τις βασικές λειτουργίες και alarms. 1. Επεξεργαστής παραμέτρων Ρύθμιση Διαχειριστών και κλήση η sms ανάλογα με τα γεγονότα: Α. Συνδεθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Υδρόμετρα Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Ο σχεδιασμός των Ηλεκτρονικών Προϊόντων μας Ανταγωνίζεται τις Καλύτερες Μάρκες του Κόσμου. Είναι προφανές ότι στη σημερινή αγορά τα υδρόμετρα αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT POLYMECHANICS Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr Χαρακτηριστικά συστηµάτων MICROBOT H σειρά καταγραφικών συστηµάτων Microbot

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AFC 300 PLUS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AFC 300 PLUS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AFC 300 PLUS 1 2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ AFC 300 Φωνητικά μηνύματα στα Ελληνικά στον χειρισμό και προγραμματισμό. LCD οθόνη. 32 ασύρματες ζώνες. 8 ενσύρματες ζώνες. Δέχεται μέχρι 8 τηλεχειριστήρια

Διαβάστε περισσότερα

meteocam high definition live streaming camera

meteocam high definition live streaming camera Σας παρέχει: high definition live streaming camera Ελληνική, πρωτοποριακή, ολοκληρωμένη λύση για 24ωρη ζωντανή video κάλυψη και καιρικά δεδομένα από το σημείο της εγκατάστασης στην ιστοσελίδα σας απλά

Διαβάστε περισσότερα