ALARM TRANSMISSION SYSTEM

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ALARM TRANSMISSION SYSTEM"

Transcript

1 ΗΛΚΑ Α.Ε. Τεµπών 14, Αγ. Παρασκευή Αττικής, Τηλ: , Fax: ISO 9001:2008 ALARM TRANSMISSION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΜΕΣΩ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΙΑ ΡΟΜΩΝ

2 Σελίδα 2 από 8 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΜΕΣΩ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΙΑ ΡΟΜΩΝ Η ΗΛΚΑ Α.Ε., µετά από την 8ετή επιτυχή πορεία των κωδικοποιητών κινητής τηλεφωνίας DLTGSM για την σύνδεση συστηµάτων ασφαλείας µε τις Αστυνοµικές Υπηρεσίες, ανέπτυξε το νέο σύστηµα DualPath που θα τους διαδεχθεί. Το νέο σύστηµα DualPath χρησιµοποιεί πολλαπλές διαδροµές επικοινωνίας (ενσύρµατο δίκτυο IP, ασύρµατο δίκτυο GPRS και κοινή τηλεφωνική γραµµή PSTN) και απευθύνεται σε µεγαλύτερο κοµµάτι αγοράς, παρέχοντας πολύ µεγαλύτερη ασφάλεια, υψηλότερη λειτουργικότητα, χαµηλότερο κόστος, ευκολότερη εγκατάσταση και συντήρηση και πλήρη συµβατότητα µε τη νέα Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νοµοθεσία. Υπάρχοντα Συστήµατα Αποστολής Σηµάτων Συναγερµού Τα συστήµατα αποστολής σηµάτων συναγερµού, είναι ο πλέον κρίσιµος και ευαίσθητος παράγοντας στην επιτυχή λειτουργία των συστηµάτων συναγερµού. Οι λύσεις που χρησιµοποιούνται στην Ελλάδα µέχρι σήµερα, είναι οι εξής: Ενσωµατωµένος στον πίνακα συναγερµού κωδικοποιητής, για αποστολή σηµάτων µέσω τηλεφωνικής γραµµής προς ένα Κέντρο Λήψης Σηµάτων. Σε µερικές εγκαταστάσεις σύστηµα back-up voice GSM (FCT), το οποίο σε περίπτωση αναγνωρίσιµης βλάβης της τηλεφωνικής γραµµής, προσπαθεί να προσοµοιώσει την τηλεφωνική γραµµή µέσω GSM voice και να εκτελέσει την κλήση προς το Κέντρο Λήψης Σηµάτων. Σε µερικές οικιακές εγκαταστάσεις έχουν χρησιµοποιηθεί συστήµατα αποστολής SMS προς κινητά τηλέφωνα ιδιοκτητών. Τελευταία έχουν εµφανισθεί επίσης στην αγορά µερικά απλά συστήµατα κωδικοποιητών IP, τα οποία όµως δεν είναι ευρέως διαδεδοµένα και έχουν χαµηλές δυνατότητες και προδιαγραφές. Για αποστολή µόνο των κύριων σηµάτων συναγερµού στην Αστυνοµία, χρησιµοποιείται χωριστός κωδικοποιητής ευθείας γραµµής ή χωριστός κωδικοποιητής κινητής τηλεφωνίας DLTGSM. Το Πρόβληµα υστυχώς, κανένα από τα προηγούµενα συστήµατα και µέσα δεν έχει διαθεσιµότητα που να µπορεί να προσεγγίζει το 100%. Κάποια από αυτά, έχουν σοβαρά προβλήµατα από τη φύση τους (π.χ. τα FCTs, δεν είναι σχεδιασµένα για να περνούν τους τόνους των πρωτοκόλλων συναγερµού και δεν µπορούν να στέλνουν Test µέσω GSM, η παραλαβή SMS δεν είναι εγγυηµένη και µπορεί να χρειασθεί ακόµη και ώρες για να ολοκληρωθεί, κ.λ.π.). Το σηµαντικότερο όµως πρόβληµα είναι, ότι όλα αποτελούν εύκολο στόχο για τους κακοποιούς, οι οποίοι έχουν πλέον εξελιχθεί (η τηλεφωνική γραµµή και η γραµµή IP κόβονται, το GSM µπορεί ενδεχοµένως να φιµωθεί ή να σπασθεί η κεραία του, αν είναι εύκολη η πρόσβαση, η ευθεία να προσοµοιωθεί) και µάλιστα χωρίς τα συστήµατα να προλάβουν να δώσουν ειδοποίηση. Για το λόγο αυτό, πολλά συστήµατα στέλνουν Test προς το Κέντρο Λήψης και Επεξεργασίας Σηµάτων Συναγερµού ακόµη και ανά µισή ώρα, µε υπέρογκο λειτουργικό κόστος και φτωχά αποτελέσµατα, αφού η µη λήψη του σήµατος Test δεν είναι σίγουρο αν οφείλεται σε βλάβη ή εσκεµµένη ενέργεια. Επίσης, τα υπάρχοντα συστήµατα δεν είναι ενοποιηµένα για να συνδυάζουν επιτυχώς πολλαπλές διαδροµές επικοινωνίας, αποστολή προς πολλούς παραλήπτες συµπεριλαµβανοµένης της Αστυνοµίας και πολύ γρήγορη ανίχνευση βλάβης ή εσκεµµένης διακοπής τους. Η Λύση του Προβλήµατος, το Σύστηµα DualPath Το σύστηµα DualPath δίνει τη λύση στο πρόβληµα της µη αξιόπιστης αποστολής σηµάτων συναγερµού, διαθέτοντας τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

3 Σελίδα 3 από 8 Συνδέεται µε όλους τους πίνακες συναγερµού. Όλα τα σήµατα αποστέλλονται προς δύο Κέντρα Συγκέντρωσης και Προώθησης Σηµάτων, τα οποία έχει εγκαταστήσει η ΗΛΚΑ σε διαφορετικές ασφαλείς τοποθεσίες (data centers από αναγνωρισµένους Internet Providers). Η αποστολή των σηµάτων γίνεται µέσω πολλαπλών διαδροµών επικοινωνίας (IP & GPRS ή GPRS & PSTN), πλήρως συγχρονισµένων µεταξύ τους. Εκτός των κανονικών σηµάτων, αποστέλλονται συνεχώς προς τα δύο Κέντρα και σήµατα ελέγχου (polling) από κάθε διαδροµή. Η µη λήψη των σηµάτων ελέγχου (polling) σε καθορισµένο χρονικό διάστηµα (π.χ. 180 δευτερόλεπτα), δηµιουργεί αυτόµατα συµβάν «προβλήµατος επικοινωνίας» στη συγκεκριµένη διαδροµή. Τα σήµατα συναγερµού προωθούνται αυτόµατα και παράλληλα από τα δύο Κέντρα, στην Αστυνοµία, στην Πυροσβεστική, σε Κέντρα Τραπεζών και σε Ιδιωτικά Κέντρα Λήψης και Επεξεργασίας Σηµάτων Συναγερµού. To σύστηµα DualPath, αποτελείται από τα εξής υποσυστήµατα, όπως φαίνεται και στο ανωτέρω σχηµατικό διάγραµµα: 1. Κωδικοποιητές DualPath. Είναι αµφίδροµοι κωδικοποιητές, οι οποίοι εγκαθίστανται στην πλευρά του συνδροµητή και συνδέονται µε οποιοδήποτε πίνακα συναγερµού, µέσω εισόδων συναγερµού ή µέσω της εισόδου τηλεφωνικής γραµµής του πίνακα συναγερµού ή µέσω σειριακής σύνδεσης (σε επιλεγµένους πίνακες), έχοντας τη δυνατότητα αποστολής όλων των σηµάτων που δηµιουργεί ο πίνακας συναγερµού. ιατίθενται διάφορα µοντέλα κωδικοποιητών (για περισσότερες πληροφορίες, βλέπετε στις επόµενες σελίδες), τα οποία διαφοροποιούνται ως προς τον τρόπο επικοινωνίας τους σε τρεις κατηγορίες:

4 Σελίδα 4 από 8 α. Μοντέλα IP. H επικοινωνία γίνεται µόνο µέσω ενσύρµατου δικτύου Ethernet Broadband IP (π.χ. ADSL ή εταιρικό δίκτυο LAN). Η λύση αυτή δεν είναι ασφαλής καθώς υποστηρίζει µόνο µια διαδροµή επικοινωνίας (SinglePath). Τα µοντέλα αυτά προορίζονται για το κοµµάτι της αγοράς, που ενδιαφέρεται περισσότερο για το χαµηλότερο λειτουργικό κόστος και λιγότερο για το παρεχόµενο επίπεδο ασφάλειας (π.χ. κατοικίες). Touch 220, κωδικοποιητής SinglePath IP, σε πλαστικό περίβληµα µε συρόµενο κάλυµµα, touch screen, dialler interface για σύνδεση µε πίνακες συναγερµού, 4 εισόδους pins, 2 εξόδους, θύρα USB, τροφοδοσία 9-30 VDC. Touch 420, πλακέτα κωδικοποιητή SinglePath IP, για τοποθέτηση σε χωριστό κουτί, µε touch screen, dialler interface για σύνδεση µε πίνακες συναγερµού, 16 εισόδους pins, 4 εξόδους, θύρες serial και USB, τροφοδοσία 9-30 VDC. β. Μοντέλα IP/GPRS. H κύρια επικοινωνία γίνεται µέσω ενσύρµατου δικτύου Ethernet Broadband IP (π.χ. ADSL ή εταιρικό δίκτυο LAN) και η δευτερεύουσα µέσω ασυρµάτου δικτύου κινητής τηλεφωνίας GPRS. Touch 240, κωδικοποιητής DualPath IP/GPRS, σε πλαστικό περίβληµα µε συρόµενο κάλυµµα, touch screen, dialler interface για σύνδεση µε πίνακες συναγερµού, 4 εισόδους pins, 2 εξόδους, θύρα USB, κεραία, τροφοδοσία 9-30 VDC. Touch 440, πλακέτα κωδικοποιητή DualPath IP/GPRS, για τοποθέτηση σε χωριστό κουτί, µε touch screen, dialler interface για σύνδεση µε πίνακες συναγερµού, 16 εισόδους pins, 4 εξόδους, θύρες serial και USB, κεραία, τροφοδοσία 9-30 VDC. γ. Μοντέλα IP/GPRS/PSTN. Υποστηρίζονται τρεις διαδροµές επικοινωνίας IP, GPRS και τηλεφωνική γραµµή (TriplePath). Τα µοντέλα αυτά απευθύνονται κυρίως στους συνδροµητές, οι οποίοι δεν µπορούν ή δεν επιθυµούν να έχουν σύνδεση µέσω ενσύρµατου δικτύου Ethernet Broadband IP (π.χ. ADSL ή εταιρικό δίκτυο LAN). Τότε, η κύρια επικοινωνία θα γίνεται µέσω ασυρµάτου δικτύου κινητής τηλεφωνίας GPRS και η δευτερεύουσα επικοινωνία µέσω κοινής τηλεφωνικής γραµµής (PSTN). Μελλοντικά, οι συνδροµητές αυτοί, όποτε το επιθυµούν, θα µπορούν να καταργήσουν τη σύνδεση της τηλεφωνικής γραµµής και στη θέση της να συνδέσουν το ενσύρµατο δίκτυο Ethernet Broadband IP, διατηρώντας δύο διαδροµές επικοινωνίας. Touch 440R, πλακέτα κωδικοποιητή DualPath IP/GPRS/PSTN, για τοποθέτηση σε χωριστό κουτί, µε touch screen, dialler interface για σύνδεση µε πίνακες συναγερµού, 16 εισόδους pins, 4 εξόδους, θύρες serial και USB, κεραία, τροφοδοσία 9-30 VDC.

5 Σελίδα 5 από 8 Για την λειτουργία των ανωτέρω κωδικοποιητών, διατίθενται επίσης και τα εξής παρελκόµενα: Μεταλλικό κουτί µε Tamper και τροφοδοτικό 230VAC / 12VDC αδιάλειπτης τροφοδοσίας, που υποστηρίζει επαναφορτιζόµενη µπαταρία 12V 7Ah (δεν περιλαµβάνεται), κατάλληλο για την τοποθέτηση των κωδικοποιητών Touch 4xxx, που έχουν µορφή πλακέτας. Επαναφορτιζόµενη µπαταρία 12V 7Ah, για ανωτέρω τροφοδοτικό. Kit προσαρµογής πλακέτας κωδικοποιητή DualPath 440x σε κουτί παλαιού κωδικοποιητή DLTGSM. Κεραία high gain, για δύσκολες περιπτώσεις, όπου δεν υπάρχει σήµα κινητής τηλεφωνίας. Επιπλέον κάρτα SIM, άλλης εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, που µπορεί να έχει µαζί του ο εγκαταστάτης, για την περίπτωση που το δίκτυο GPRS της αρχικής κάρτας SIM, που συνοδεύει τον κωδικοποιητή, δεν έχει καλό σήµα. Περιλαµβάνεται φάκελος µε ταχυδροµικό προπληρωµένο τέλος, για την επιστροφή της κάρτας SIM που δεν θα χρησιµοποιηθεί. 2. Κέντρα Συγκέντρωσης και Προώθησης Σηµάτων ΗΛΚΑ. Είναι 2 σύνθετα Κέντρα συγκέντρωσης και αυτόµατης διανοµής σηµάτων της ΗΛΚΑ, εγκατεστηµένα σε διαφορετικές και ασφαλείς τοποθεσίες (data centers από αναγνωρισµένους Internet Providers). Το κάθε Κέντρο λειτουργεί ως εφεδρικό του άλλου, περιλαµβάνοντας σύγχρονο τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό, ηλεκτρονικούς υπολογιστές (servers), δικτυακό εξοπλισµό και ειδικά λογισµικά. Τα Κέντρα αυτά συγκεντρώνουν τα σήµατα των κωδικοποιητών και τα διανέµουν στους καθορισµένους για το κάθε σύστηµα αποδέκτες (Αστυνοµία, Πυροσβεστική, Ιδιωτικά Κέντρα Λήψης Σηµάτων, Κέντρα Λήψης Τραπεζών, κ.λ.π.). Οι συνδέσεις των Κέντρων µεταξύ τους, µε τα Κέντρα των παρόχων GPRS καθώς και µε τα Κέντρα Λήψης Σηµάτων, γίνονται µε ασφαλείς συνδέσεις IPsec. Οι συνδέσεις των Κέντρων µε τις Αστυνοµίες γίνονται µε επικοινωνίες GSM data. 3. Τελικά Κέντρα Λήψης και Επεξεργασίας Σηµάτων Συναγερµού. Σε αυτά ανήκουν τα Κέντρα της Αστυνοµίας, οι δέκτες που έχει εγκαταστήσει η ΗΛΚΑ στα Αστυνοµικά Τµήµατα της επαρχίας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, τα Ιδιωτικά Κέντρα Λήψης Σηµάτων (π.χ. ΕΛΚΕΣ πρώην ΕΡΜΗΣ, κ.λ.π.) και τα Κέντρα Λήψης Τραπεζών ή άλλων πελατών. Το σύστηµα µπορεί να αποστέλλει τα σήµατα των κωδικοποιητών παράλληλα σε ένα ή περισσότερα Κέντρα. Για τη σύνδεση ενός Ιδιωτικού Κέντρου ή ενός Κέντρου Τράπεζας µε το σύστηµα, απαιτείται ένας συνήθης H/Y, ένα λογισµικό που παρέχει η ΗΛΚΑ και µια σύνδεση ADSL µε ή χωρίς back up GPRS µε τα δύο Κέντρα Συγκέντρωσης και Προώθησης Σηµάτων της ΗΛΚΑ. εν χρειάζεται καµιά αλλαγή στο λογισµικό ή στον τρόπο παρακολούθησης και λειτουργίας όλων γενικά των Κέντρων καθώς το σύστηµα µιµείται τους υπάρχοντες δέκτες της αγοράς, εξασφαλίζοντας συµβατότητα µε όλα τα Κέντρα.

6 Σελίδα 6 από 8 Λειτουργία Συστήµατος DualPath Οι κωδικοποιητές DualPath επικοινωνούν συνεχώς (polling) και µε τα δύο Κέντρα Συγκέντρωσης και Προώθησης Σηµάτων, µέσω όλων των διαθέσιµων διαδροµών, αποστέλλοντας τα συµβάντα τους και δηλώνοντας την καλή κατάστασή τους. Σε περίπτωση βλάβης της κύριας διαδροµής, επιταχύνονται οι επικοινωνίες στη δεύτερη διαδροµή. Το σύστηµα αποστέλλει στα Τελικά Κέντρα Λήψης: Όλα τα συµβάντα του πίνακα συναγερµού (συναγερµοί, on/off, χρήστες, βλάβες, κ.λ.π.), µέσα σε µερικά δευτερόλεπτα από τη δηµιουργία τους. Πρόβληµα ή βλάβη σε ένα κανάλι επικοινωνίας (IP, GPRS, PSTN), µέσα σε 90 δευτερόλεπτα. Αναφέρει την απώλεια επικοινωνίας από την κύρια διαδροµή (ή από την δεύτερη διαδροµή, εφόσον έχει ανιχνευθεί η απώλεια της πρώτης), µέσα σε 180* δευτερόλεπτα (* µπορεί να αλλάξει). Το σύστηµα δηλαδή, προσοµοιάζει τη λειτουργία µιας ευθείας γραµµής του ΟΤΕ, έχοντας όµως πολύ µικρότερο λειτουργικό κόστος και προσφέροντας µεγαλύτερη ασφάλεια, µε ταυτόχρονη ασύρµατη και ενσύρµατη επικοινωνία και χωρίς να µπορεί να προσοµοιωθεί, όπως η ευθεία γραµµή. Επίσης, αντικαθιστώντας την συνήθη τηλεφωνική σύνδεση του πίνακα συναγερµού µε το Κέντρο Λήψης Σηµάτων, προσφέρει πολύ µεγαλύτερη ασφάλεια (διπλό σύστηµα που δεν µπορεί να παραβιασθεί) και εξαλείφει το κόστος τηλεφωνικών κλήσεων και των παγίων τηλεφωνικής γραµµής, στην περίπτωση της σύνδεσης IP/GPRS. Στις συνδέσεις GPRS/PSTN, αν το δίκτυο GPRS για κάποιο λόγο δεν είναι διαθέσιµο, οι επικοινωνίες polling µέσω τηλεφωνικής γραµµής, γίνονται µε αναπάντητες κλήσεις, έτσι ώστε να µην υπάρχει χρέωση. Ακόµη, τα Κέντρα Λήψης δεν χρειάζεται να διαθέτουν τηλεφωνικές γραµµές και αντίστοιχους δέκτες τηλεφωνικής γραµµής, εξοικονοµώντας χρήµατα από τα πάγια του ΟΤΕ και το απαιτούµενο hardware. Προµήθεια Κωδικοποιητών DualPath Η προµήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση των κωδικοποιητών DualPath, γίνεται από τους εγκαταστάτες των συστηµάτων συναγερµού. Η τιµή αγοράς των νέων κωδικοποιητών, λόγω της µαζικότερης παραγωγής τους, είναι σηµαντικά χαµηλότερη των κωδικοποιητών DLTGSM. Για την αντικατάσταση (απόσυρση) παλαιών κωδικοποιητών DLTGSM, που βρίσκονται σε λειτουργία, µε νέους κωδικοποιητές DualPath, παρέχονται σαν κίνητρο, πολύ ειδικές τιµές. Η προµήθεια και τιµολόγηση των κωδικοποιητών, στην περίπτωση αντικατάστασης µε απόσυρση, θα γίνεται κατ ευθείαν από την ΗΛΚΑ Α.Ε. στους τελικούς χρήστες ιδιοκτήτες των παλαιών κωδικοποιητών DLTGSM. Η τοποθέτηση θα γίνεται από τους εγκαταστάτες. Πακέτο σύνδεσης DualPath Για τη σύνδεση των κωδικοποιητών DualPath έχει δηµιουργηθεί το πακέτο σύνδεσης DualPath, το οποίο τιµολογείται κάθε µήνα στους συνδροµητές από την ΗΛΚΑ Α.Ε. και σε ορισµένες περιπτώσεις από τους εγκαταστάτες ή τα Ιδιωτικά Κέντρα Λήψης και Επεξεργασίας Σηµάτων. Το κόστος του πακέτου διαφοροποιείται ανάλογα µε το είδος της σύνδεσης (IP, IP/GPRS, GPRS/PSTN, µε ή χωρίς σύνδεση µε την Αστυνοµία ή την Πυροσβεστική, κ.λ.π.) και περιλαµβάνει τα εξής: ωρεάν κάρτα SIM, σύνδεση, κόστος επικοινωνιών και πληρωµένη φορολογία κινητής τηλεφωνίας στις συνδέσεις GPRS. Λειτουργικό κόστος και τηλεπικοινωνιακά έξοδα Κέντρων Συγκέντρωσης και Προώθησης Σηµάτων ΗΛΚΑ. Λειτουργικά έξοδα για την σύνδεση των Κέντρων Λήψης Σηµάτων, Αστυνοµίας και Πυροσβεστικής. Προγραµµατισµό κωδικοποιητών DualPath. Παρακολούθηση καλής λειτουργίας κωδικοποιητών DualPath και ενηµέρωση συνδροµητών / εγκαταστατών. υνατότητα τήρησης αρχείου σηµάτων συναγερµού και αποστολής στον συνδροµητή.

7 Σελίδα 7 από 8 Εγκατάσταση Κωδικοποιητών DualPath Η εγκατάσταση των κωδικοποιητών DualPath είναι πολύ εύκολη. Οι κωδικοποιητές λειτουργούν µε το δίκτυο GPRS, όλων των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας (VODAFONE, WIND, COSMOTE). Σε κάθε εγκατάσταση µπορεί να χρησιµοποιείται το δίκτυο µε το καλύτερο σήµα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καλό σήµα σε κανένα δίκτυο, διατίθεται ειδική κεραία υψηλού κέρδους (high gain), την οποία µπορεί να έχει µαζί του ο εγκαταστάτης. Η ΗΛΚΑ παρακολουθεί αν έχει γίνει η εγκατάσταση σωστά, βλέποντας το σήµα δικτύου και άλλες πληροφορίες µέσα από το σύστηµα. εν θα µπορούν πλέον οι εγκαταστάτες, για την ευκολία τους, να εγκαθιστούν το σύστηµα σε υπόγεια, όπου δεν έχει καλό σήµα, κ.λ.π. Συντήρηση Κωδικοποιητών DualPath Στην απίθανη περίπτωση που υπάρξει βλάβη σε έναν κωδικοποιητή, µπορεί εύκολα ο εγκαταστάτηςσυντηρητής να αντικαταστήσει την πλακέτα του κωδικοποιητή µε µια ανταλλακτική, που θα έχει στη διάθεσή του και να ζητήσει ένα τηλε-προγραµµατισµό από την ΗΛΚΑ. Οι ενηµερώσεις του λογισµικού (firmware) των κωδικοποιητών µε νέες εκδόσεις, θα γίνονται επίσης αυτόµατα µέσω τηλε-προγραµµατισµού από την ΗΛΚΑ, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθεί κάποιος τεχνικός την εγκατάσταση για να αλλάξει µνήµες, όπως συνέβαινε µε τα DLTGSM. Για επιλεγµένους πίνακες συναγερµού, θα µπορεί επίσης να γίνεται και τηλε-προγραµµατισµός των παραµέτρων και τηλε-επιτήρηση του πίνακα από τον εγκαταστάτη, µέσα από το σύστηµα και από ένα ειδικό λογισµικό, χωρίς κόστος επικοινωνιών για λογική χρήση. Λοιπά Χαρακτηριστικά DualPath οκιµασµένο πρωτοποριακό Αγγλικό σύστηµα, µε δεκάδες χιλιάδες εγκαταστάσεις στην Ευρώπη. Προσαρµοσµένο από την ΗΛΚΑ Α.Ε. στις Ελληνικές απαιτήσεις και απόλυτα συµβατό µε τα Κέντρα της Αστυνοµίας σε όλη την επικράτεια και όλα τα ιδιωτικά Κέντρα Λήψης και Επεξεργασίας Σηµάτων Συναγερµού. Κρυπτογραφηµένη επικοινωνία. Επίσης, προστασία από αντικατάσταση κωδικοποιητή (device substitution protection) και αναπαραγωγή µηνύµατος (message replay protection). Έξοδοι για ενηµέρωση πίνακα συναγερµού, σε περίπτωση αδυναµίας επικοινωνίας. Όλες οι επικοινωνίες είναι εξερχόµενες και απόλυτα ασφαλείς. Έλεγχος τάσης, πλαγίου τόνου και κατειληµµένης τηλεφωνικής γραµµής. Υποστήριξη στατικών και δυναµικών διευθύνσεων Ethernet IP. Χαµηλός όγκος δεδοµένων και πρακτικά µηδενική απασχόληση του δικτύου Ethernet IP. υνατότητα αποµακρυσµένου τηλεπρογραµµατισµού (uploading / downloading) του πίνακα συναγερµού, ακόµη και αν δεν υπάρχει τηλεφωνική γραµµή, µέσω IP (τεχνολογία VoIP) Ενσωµατωµένες ενδείξεις σήµατος και κατάστασης λειτουργίας. Ενσωµατωµένη οθόνη αφής µε γραφικά για εύκολο χειρισµό. Εξαιρετικά προηγµένη κεντρική διαχείριση.

8 Σελίδα 8 από 8 Πρότυπα Ασφαλείας Το σύστηµα DualPath διαθέτει την υψηλότερη πιστοποίηση ποιότητας VDS και καλύπτει όλα τα τελευταία πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: EN Security Grade 4, ATS5 to ATS6 (top) device, for high risk installations, Environmental Class II, Equipment Class Fixed EN transmission time class M4 (top) maximum transmission time class D4 (top) reporting class T4 to T6 (top) EN availability class A4 (top) substitution security class S2 (top) information security class I3 (top) Επίσης, καλύπτει τις Υπ. Αποφάσεις 3015/30/6 (ΦΕΚ 536/ ) και ιβ (ΦΕΚ Β 417/ ), που καθορίζουν τις Απαιτήσεις Ασφαλείας των Τραπεζών και τις συνδέσεις µε την Αστυνοµία. Πλεονεκτήµατα DualPath Τα βασικά πλεονεκτήµατα του συστήµατος DualPath, είναι τα εξής: Ενοποιηµένο Σύστηµα για όλες τις επικοινωνίες. Ένα σύστηµα για την επικοινωνία µε τα Κέντρα Λήψης Σηµάτων, την Αστυνοµία και την Πυροσβεστική. Υψηλότερη ιαθεσιµότητα. Αν υποθέσουµε, ότι κάθε διαδροµή έχει µια θεωρητική διαθεσιµότητα 95%, η παράλληλη χρησιµοποίηση 2 διαδροµών, διαφορετικής µεταξύ τους τεχνολογίας (ασύρµατης GPRS και ενσύρµατης IP/PSTN), αυξάνει στατιστικά την τελική διαθεσιµότητα στο 99,75%. Μέγιστη υνατή Ασφάλεια. Η απώλεια µιας διαδροµής, ανιχνεύεται αυτόµατα από τα Κέντρα σε µερικά δευτερόλεπτα. Η απώλεια επικοινωνίας από όλες τις διαδροµές, µπορεί να σηµαίνει, ότι υπάρχει δολιοφθορά, οπότε απαιτείται άµεση αντιµετώπιση. Χαµηλότερο Λειτουργικό Κόστος ως και 1.320,00 Ευρώ + ΦΠΑ ανά σύστηµα κάθε έτος. Πράγµατι, καθώς δεν χρειάζονται πλέον τηλεφωνικές γραµµές για την αποστολή σηµάτων από τον πίνακα συναγερµού προς το Κέντρο Λήψης και Επεξεργασίας Σηµάτων, ούτε τηλεφωνικές κλήσεις για την αποστολή των κανονικών σηµάτων και των σηµάτων Test, η εξοικονόµηση που θα προκύψει µπορεί να ξεπεράσει τα 420,00 Ευρώ + ΦΠΑ το έτος, ανά σύστηµα (πάγιο ΟΤΕ + 1 σήµα Test την ώρα + 5 επιπλέον σήµατα την ηµέρα). Αν γίνεται αναφορά προς 2 Κέντρα, η εξοικονόµηση θα είναι ακόµη µεγαλύτερη. Επιπρόσθετα, γίνεται εξοικονόµηση των παγίων εξόδων που απαιτούνται για συνδέσεις µε την Αστυνοµία, µε εξοπλισµό παλαιότερης τεχνολογίας (ευθείες, DLTGSM). H µέση πρόσθετη εξοικονόµηση που µπορεί να προκύψει από την κατάργηση της ευθείας γραµµής, υπολογίζεται σε 900,00 Ευρώ + ΦΠΑ το έτος ανά σύστηµα. Ακόµη, η διάγνωση προβληµάτων και σε πολλές περιπτώσεις η επίλυσή τους, θα γίνεται χωρίς να απαιτείται επιτόπου επίσκεψη τεχνικού, χάρη στην παρακολούθηση του συστήµατος από την ΗΛΚΑ και τους εγκαταστάτες. Εφαρµογές Συστήµατος DualPath Το σύστηµα DualPath µπορεί να χρησιµοποιείται, σε: Off-site ΑΤΜs Τραπεζών Καταστήµατα Τραπεζών Στρατιωτικές εγκαταστάσεις Χώρους υψηλού κινδύνου ηµόσιους Οργανισµούς Επιχειρήσεις Καταστήµατα Κατοικίες, κ.λ.π. Περισσότερες Πληροφορίες Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: Σηµείωση: Το DualPath είναι εµπορικό σήµα, κατοχυρωµένο από την ΗΛΚΑ Α.Ε. Οι πληροφορίες και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο, είναι ενδεικτικά και µπορούν να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση, (31/1/2010).

Crow s Passion for Smart Residential Security

Crow s Passion for Smart Residential Security Crow s Passion for Smart Residential Security SERENITY Το σύστηµα SERENITY είναι ένα µοντέρνα σχεδιασµένο σύστηµα συναγερµού για να ταιριάζει στον χώρο σας. Με το σύστηµα SERENITY µπορείτε να απολαύσετε

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών επόµενης

Διαβάστε περισσότερα

Εµπνευσµένη σχεδίαση. Εντυπωσιακές δυνατότητες.

Εµπνευσµένη σχεδίαση. Εντυπωσιακές δυνατότητες. Εµπνευσµένη σχεδίαση. Εντυπωσιακές δυνατότητες. Το Orpheus συνδυάζει την κοµψότητα µε την ασφάλεια. Οι λιτές γραµµές, ο επίπεδος σχεδιασµός και η πρόσοψη από γυαλί καθιστούν το πληκτρολόγιο του µοναδικό,

Διαβάστε περισσότερα

REALSAFE MMS-100 REALSAFE MMS-100 1

REALSAFE MMS-100 REALSAFE MMS-100 1 REALSAFE MMS-00 ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜMS & SMS Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ REALSAFE MMS-00 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Στην συσκευασία εκτός της κεντρικής µονάδας-κάµερας θα

Διαβάστε περισσότερα

GSM Gateway Εγχειρίδιο Χρήστη Περιεχόµενα 1. Περιεχόµενο παράδοσης...2 2. Κωδικός PIN...2 3. Εγκατάσταση...2 4. Συνδέσεις και ενδείξεις µπροστινού πάνελ...3 5. Συνδέσεις και ενδείξεις πίσω πάνελ...3 6.

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική επιβεβαίωση στα συστήματα ασφαλείας.

Οπτική επιβεβαίωση στα συστήματα ασφαλείας. Οπτική επιβεβαίωση στα συστήματα ασφαλείας. Paradox Insight Βασική ιδέα Ένας πίνακας για: Σύστημα ασφαλείας Σύστημα πρόσβασης Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης Ενοποίηση με home automation Μία ολοκληρωμένη λύση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικές Προσφορές για τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου πολιτών & φίλων Αττικής από την εταιρία ALERTit.

Μοναδικές Προσφορές για τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου πολιτών & φίλων Αττικής από την εταιρία ALERTit. Μοναδικές Προσφορές για τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου πολιτών & φίλων Αττικής από την εταιρία ALERTit. ΑΣΥΡΜΑΤΟ / ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 x ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Πίνακας ελέγχου 16 ζωνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima POLYMECHANICS Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr Χαρακτηριστικά συστηµάτων Ultima Το ULTIMA-1 είναι ένα σύστηµα παρακολούθησης,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο.

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο. Εταιρικό Ιστορικό Η Sector αποτελεί ένα από τα παλαιότερα Ελληνικά εταιρικά σχήματα στο χώρο των Συστημάτων και Υπηρεσιών Ασφαλείας. Από το 1976 η εταιρία σχεδιάζει, εγκαθιστά και υποστηρίζει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Εταιρικών Προγραµµάτων και Υπηρεσιών TIM BBest

Τιµοκατάλογος Εταιρικών Προγραµµάτων και Υπηρεσιών TIM BBest Τιµοκατάλογος Εταιρικών Προγραµµάτων και Υπηρεσιών TIM BBest Τα Εταιρικά Οικονοµικά Προγράµµατα TIM BBest Benefit απευθύνονται σε επαγγελµατίες, ατοµικές επιχειρήσεις και εταιρείες, µε ελάχιστο αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Τηλεμέτρησης και Εποπτείας Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων

Υπηρεσία Τηλεμέτρησης και Εποπτείας Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Υπηρεσία Τηλεμέτρησης και Εποπτείας Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων SmartEcoMeter Περιγραφή Υπηρεσίας Υπηρεσία αποµακρυσµένης παρακολούθησης και ελέγχου Φ/Β εγκαταστάσεων Σύνδεση µετρητή µέσω Vodafone GPRS

Διαβάστε περισσότερα

Certified Cisco Information Technology Essential Expert (C.C.I.T.E.E)

Certified Cisco Information Technology Essential Expert (C.C.I.T.E.E) (C.C.I.T.E.E) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα.

Διαβάστε περισσότερα

HX-DG20 TELE HX-DG20 1

HX-DG20 TELE HX-DG20 1 HX-DG20 Συσκευή τηλεφωνητή µέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραµµατισµού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω µέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα. Πριν τοποθετήσετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ EURO ALARM ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ OASIS > Ο BS-468 είναι πίνακας αντικλεπτικού συναγερμού > Στην κεντρική πλακέτα του πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 POLYMECHANICS Μπενάκη 5 Πεύκα Θεσσαλονίκη Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 Σειρά καταγραφικών συστήµατων Ultima Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

»Τι είναι η Spartan;

»Τι είναι η Spartan; by Spartan Security »Τι είναι η Spartan; 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού και Εικόνας (Κ.Λ.Σ.Σ.). Πάροχος ηλεκτρονικής ασφάλειας μέσω ψηφιακής παρακολούθησης συστημάτων ασφαλείας. Πρώτο Κ.Λ.Σ.Σ. στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ Γενικά Σύμφωνα με την απόφαση 353 (πρακτικό 32/2012) του Συμβουλίου του ΤΕΙ Σερρών, το Τ.Ε.Ι. Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN Τρόποι ενεργοποίησης Trigger Τρόπος 1 : Με αυτό το τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει να καλεί. Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Duevi CE 60-3 GSM. Ασύρματος, ενσύρματος και ενσωματωμένο GSM

Duevi CE 60-3 GSM. Ασύρματος, ενσύρματος και ενσωματωμένο GSM CCTV Εισαγωγή στα συτήματα Ιανουάριος 2012 SECURITY Report 3 REviEw Πίνακας Συναγερμού Γράφει ο Παύλος Κερασίδης Duevi CE 60-3 GSM Ασύρματος, ενσύρματος και ενσωματωμένο GSM Θέλετε ασύρματους αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Προϋπολογ. : 9.963,00 Με ΦΠΑ 23% Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια χαρακτηριστικά: ιευθυνσιοδοτηµένο σύστηµα δυο καλωδίων (PinPoint ID System):

Κύρια χαρακτηριστικά: ιευθυνσιοδοτηµένο σύστηµα δυο καλωδίων (PinPoint ID System): Κύρια χαρακτηριστικά: Βασισµένο στο πρωτόκολλο () Το δίκτυο δέχεται µόνο διευθυνσιοδοτηµένες συσκευές (όχι πληκτρολόγια ή συµβατικά modules) Μέχρι τρια loops (3000 µέτρα έκαστο) Ανώτατο όριο συσκευών 192

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM........3 1.3 Λειτουργία...3 3 Ρυθµίσεις της συσκευής......3 4 Προγραµµατισµός µέσω εντολών

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

»Τι είναι η Spartan;

»Τι είναι η Spartan; by Spartan Security »Τι είναι η Spartan; 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων και εικόνας (ΚΛΣ). Πάροχος ηλεκτρονικής ασφάλειας μέσω ψηφιακής παρακολούθησης συστημάτων ασφαλείας. Έτος ίδρυσης 1989 »Γιατί Spartan;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 GSM TCS-3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Στάθμη σήματος GSM Αναβοσβήνει σε διακοπή τηλ.γραμμής Σταθερά αναμμένο όταν η τηλ.γραμμή είναι ΟΚ Χαμηλή μπαταρία ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV)

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV) Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Συστημάτων Συναγερμού και Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) σε 500 Φωτοβολταϊκά Πάρκα - Σχεδιασμός & Υλοποίηση Επικοινωνίας των Φωτοβολταϊκών Πάρκων με τα Κέντρα Λήψεως Σημάτων

Διαβάστε περισσότερα

1. Μέρος Α: Σύνδεση με το Δημόσιο Δίκτυο Τηλεφωνίας

1. Μέρος Α: Σύνδεση με το Δημόσιο Δίκτυο Τηλεφωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Ε. Κουλιακιώτη Θεσσαλονίκη: 17-4-2015 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 30/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Προµήθεια συστήµατος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές συντάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑυτοµατισµόςΚτιρίου -Κατοικίας Έλεγχοςφωτισµού. Εξοικονόµηση Ενέργειας µε άνεση

ΑυτοµατισµόςΚτιρίου -Κατοικίας Έλεγχοςφωτισµού. Εξοικονόµηση Ενέργειας µε άνεση ΑυτοµατισµόςΚτιρίου -Κατοικίας Έλεγχοςφωτισµού Εξοικονόµηση Ενέργειας µε άνεση Ηπροσφοράµας 4 Τεχνολογία Bus (KNX ή C-bus) Ολοκληρωµένη λύση Κεντρικός Έλεγχος & οπτικοποίηση Κατανοµή Λογικής µονάδων Bus

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ(RF)

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ(RF) ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ(RF) ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Τι είναι τα ασύρµατα δίκτυα υπολογιστών Αρχές λειτουργίας ασυρµάτων δικτύων Κατασκευή κεραιοσυστηµάτων διαδικασία σύνδεσης Υπηρεσίες δικτύου Συµπεράσµατα-

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ιδιοεγκατάστασης υπηρεσιών DSL Access και Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας

Οδηγός ιδιοεγκατάστασης υπηρεσιών DSL Access και Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας Οδηγός ιδιοεγκατάστασης υπηρεσιών DSL Access και Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Περιγραφή της υπηρεσίας Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας 2. Εξοπλισμός που περιέχεται στη συσκευασία ιδιοεγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

2015 Τάκης Γ. Ζαριφόπουλος Α.Ε. - Ι.Ε.Π.Υ.Α. Community Cloud και Υπηρεσίες SaaS, σε σύγχρονα ΚΛΣ

2015 Τάκης Γ. Ζαριφόπουλος Α.Ε. - Ι.Ε.Π.Υ.Α. Community Cloud και Υπηρεσίες SaaS, σε σύγχρονα ΚΛΣ Μάνος Χατζηβάγιας 3.500.000.000.000.000.000.000 3,5 zetabytes (3,5x10 21 ) Μοναδικές νέες πληροφορίες δημιουργήθηκαν στο internet το 2014 Μεγάλος όγκος πληροφοριών Το πλήθος των νέων τεχνικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Έξυπνα Συστήματα Συναγερμού και Κάμερες Ασφαλείας Προστατεύουν αποτελεσματικά τα αγαπημένα σας πρόσωπα και την περιουσία σας Έκδοση 05-2011 Υβριδικοί Επαγγελματικοί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνα συστήματα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας που προστατεύουν αποτελεσματικά τους αγαπημένους σας και την περιουσία σας

Έξυπνα συστήματα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας που προστατεύουν αποτελεσματικά τους αγαπημένους σας και την περιουσία σας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Έξυπνα συστήματα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας που προστατεύουν αποτελεσματικά τους αγαπημένους σας και την περιουσία σας Υβριδικοί Επαγγελματικοί Συναγερμοί

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Τηλεφωνητής Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης Χρήσιμες Συμβουλές: Τηλεφωνητής Η Vodafone σου παρέχει την υπηρεσία Vodafone Business Connect Voicemail ώστε όποιος σε καλεί στον επαγγελματικό

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

GSM/GPRS/GPS TRACKER TK-102

GSM/GPRS/GPS TRACKER TK-102 GSM/GPRS/GPS TRACKER TK-102 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ TK-102 www.tele.gr 1 Εισαγωγή 3 Εφαρµογές -3 Περιγραφή συσκευής Τεχνικά χαρακτηριστικά 4 Χρήση Εγκατάσταση κάρτας SIM 4 Ρυθµίσεις συσκευής 5 Εκκίνηση 5 Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr ΗΧ -GSM02Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος της κεντρικής µονάδας υπάρχει µια σειρά ακροδεκτών σύνδεσης, οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT POLYMECHANICS Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr Χαρακτηριστικά συστηµάτων MICROBOT H σειρά καταγραφικών συστηµάτων Microbot

Διαβάστε περισσότερα

1. Λειτουργία Υπηρεσίας FleetOnLine 2

1. Λειτουργία Υπηρεσίας FleetOnLine 2 http://www.gpslive.gr - Fleet Online 2 Τεχνικό Εγχειρίδιο Το ολοκληρωµένο σύστηµα αποτελείται από: Το Λογισµικό FleetOnLine 2 Την απαραίτητη συσκευή εντοπισµού. Οι προτεινόµενες συσκευές που µπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα. καταγραφής συνομιλιών διαχείρισης κλήσεων. www.matelcom.gr

Συστήματα. καταγραφής συνομιλιών διαχείρισης κλήσεων. www.matelcom.gr Συστήματα καταγραφής συνομιλιών διαχείρισης κλήσεων www.matelcom.gr προηγμένες εφαρμογές καταγραφής & λύσεις Όποια και αν είναι η εφαρμογή σας έχουμε τη λύση Προηγμένες Εφαρμογές Η Matelcom παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Υδρόμετρα Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Ο σχεδιασμός των Ηλεκτρονικών Προϊόντων μας Ανταγωνίζεται τις Καλύτερες Μάρκες του Κόσμου. Είναι προφανές ότι στη σημερινή αγορά τα υδρόμετρα αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Καμερών για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Μάιος 2015 Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την επέκταση της υποδομής του ενοποιημένου δικτύου ασύρματης πρόσβασης

Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την επέκταση της υποδομής του ενοποιημένου δικτύου ασύρματης πρόσβασης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την επέκταση της υποδομής του ενοποιημένου δικτύου ασύρματης πρόσβασης Προϋπολογισμός: 5.000,00

Διαβάστε περισσότερα

C meitrack" Οδηγός Γρήγορης Χρήσης

C meitrack Οδηγός Γρήγορης Χρήσης C meitrack" Οδηγός Γρήγορης Χρήσης 1 Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του MT90. Αυτή η συσκευή θα σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας GPS εντοπισμού όπου βασίζεται σε εξαιρετική τεχνολογία και τα

Διαβάστε περισσότερα

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας.

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας. Τι είναι το Data Center; Για την καλύτερη φιλοξενία (hosting ) των συνδρομητικών εφαρμογών και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών της, η interworks επένδυσε στην δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ BOMIS-V1-2012

BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ BOMIS-V1-2012 BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1 - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Το σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Χ-Series ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Η καλύτερη επιλογή για την ασφάλειά σας! ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΩΣ 64 ΖΩΝΕΣ

Χ-Series ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Η καλύτερη επιλογή για την ασφάλειά σας! ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΩΣ 64 ΖΩΝΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΩΣ 64 ΖΩΝΕΣ ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Χ-Series ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΟΥΣ - ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ EAS Μονάδα IDS X-Series έως 64 ζώνες Πληκτρολόγια Classic

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίες χρήσης TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδέσεις 1.1 Πίσω πλευρά TD-2304SE Σχήμα.2.1 πίσω πλευρά καταγραφικού 4 καναλιών

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρία Mondo Security

Η Εταιρία Mondo Security Η Εταιρία Mondo Security Λήψη σημάτων συναγερμού με χρήση όλων των τύπων δεκτών και τεχνολογιών (τηλεφωνικών, TCP/IP, GSM) Άμεση λήψη εικόνας με την έλευση του σήματος συναγερμού (OS-Vision) Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης

Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Α.ΒΑΪΡΗΣ 16 Σχεδιασµός του Λογισµικού ιεργασιών ανάπτυξη του λογισµικού λειτουργικός σχεδιασµός κωδικοποίηση δοκιµές συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Κωνσταντίνος Φίλης, COSMOTE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφιστάμενη Διαχείριση Κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλωσορίσατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Ρύθμιση του USB Stick 3 Εκκίνηση λογισμικού 4 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μπάρα υπερύθρων υψηλής ασφάλειας

Επαγγελματική μπάρα υπερύθρων υψηλής ασφάλειας International Patent n 05014276.9 made by Η σπουδαία μικρή μπάρα Το υπέρυθρο σύστημα ανίχνευσης εισβολών PHOTON έχει θέσει ένα νέο πρότυπο για όλες τις ενεργές υπέρυθρες μπάρες της αγοράς σήμερα, κερδίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ HEPOS (REAL-TIME SERVICES) Έκδοση 1.2

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ HEPOS (REAL-TIME SERVICES) Έκδοση 1.2 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ HEPOS (REAL-TIME SERVICES) Έκδοση 1.2 Αθήνα, Φεβρουάριος 2010 Ιστορικό εκδόσεων Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Εισαγωγή... 3 2. Απαιτούµενος Εξοπλισµός Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΚΑ Α.Ε. Τεµπών 14, Αγ. Παρασκευή. 153 42, Αθήνα. Τηλ.: 210-6071510, Fax: 210-6071599 : sales@illka.gr : http://www.ilka.gr

ΗΛΚΑ Α.Ε. Τεµπών 14, Αγ. Παρασκευή. 153 42, Αθήνα. Τηλ.: 210-6071510, Fax: 210-6071599 : sales@illka.gr : http://www.ilka.gr ΗΛΚΑ Α.Ε. Τεµπών 14, Αγ. Παρασκευή. 153 42, Αθήνα. Τηλ.: 210-6071510, Fax: 210-6071599 : sales@illka.gr : http:// v. 4.2 Η ΗΛΚΑ Α.Ε. είναι µια από τις πρωτοπόρες εταιρείες στα συστήµατα ασφαλείας στην

Διαβάστε περισσότερα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Με μια ματιά Το ACCESSNET Campus IP είναι ένα μικρό σύστημα TETRA το οποίο καθιστά την τεχνολογία TETRA προσιτή για όλους τους διαχειριστές δικτύων.

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η Jablotron;

Ποια είναι η Jablotron; Ποια είναι η Jablotron; H Jablotron είναι µία τσέχικη εταιρία που ιδρύθηκε το 1990. Είναι εξειδικευµένη στα συστήµατα ασφαλείας και ειδικότερα έχει υψηλή τεχνογνωσία στα ασύρµατα συστήµατα ασφαλείας. ιαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Επισημάνσεις........2 Συντήρηση........2 Γενικά........3 Γενικά χαρακτηριστικά.......3 Τεχνικά χαρακτηριστικά.........4 Οδηγίες Εγκατάστασης....... 4 Επεξήγηση των ορίων συνδέσεων.............5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟΝ Οργανισµό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. ΟΤΕ, νοµίµως εκπροσωπουµένου

ΠΡΟΣ ΤΟΝ Οργανισµό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. ΟΤΕ, νοµίµως εκπροσωπουµένου ΕΞΩ ΙΚΟΣ ΟΧΛΗΣΗ (Αποτελεί προσχέδιο) Της εν Πάτραις εδρευούσης (Καλαβρύτων 46) ανωνύµου εταιρείας µε την επωνυµία Γ. ΜΩΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. νοµίµως εκπροσωπούµενης ΠΡΟΣ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Ανιχνεύει τις ελεύθερες θέσεις πάρκινγκ και οδηγεί τον οδηγό σε αυτές από τη συντοµότερη δυνατή διαδροµή Ανίχνευση αυτοκινήτου µε αισθητήρα υπερήχων ultrasonic Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Αναγνώριση Αναμονή και Κράτηση Απόκρυψη Αριθμού Απόρριψη Εισερχόμενων με Απόκρυψη Αριθμού Υπηρεσία Συνδιάσκεψης Προώθηση Φραγή Ειδοποίηση μέσω SMS Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

USB Stick. USB Stick HSPA/3G/2G. COSMOTE Internet Οn Τhe Go. COSMOTE Internet Οn Τhe Go USB Stick

USB Stick. USB Stick HSPA/3G/2G. COSMOTE Internet Οn Τhe Go. COSMOTE Internet Οn Τhe Go USB Stick Χαρακτηριστικά: Μετάδοση δεδοµένων µέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας, συµβατότητα µε τις τεχνολογίες: HSUPA/HSDPA/UMTS (3G) 850/1900/2100MHz και EDGE/GPRS/GSM (2G) 850/900/1800/1900 MHz Ταχύτητες: HSDPA

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Νέοι πελάτες στην υπηρεσία DSL Access. Σελίδα: 2/11

2.1 Νέοι πελάτες στην υπηρεσία DSL Access. Σελίδα: 2/11 Οδηγός ιδιοεγκατάστασης υπηρεσιών DSL Access και Broadband Telephony ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Περιγραφή της υπηρεσίας Broadband Telephony 2. Εξοπλισµός που περιέχεται στη συσκευασία ιδιοεγκατάστασης 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Γενικοί Όροι Αθήνα 15/7/2014 Α.Π.: 865 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την

Διαβάστε περισσότερα

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr ΗΧ -GSM02 Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης H δήλωση συµµόρφωσης CE της συσκευής είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες τεχνολογικές τάσεις στον αντικλεπτικό συναγερμό www.olympia-electronics.gr

Οι νέες τεχνολογικές τάσεις στον αντικλεπτικό συναγερμό www.olympia-electronics.gr Οι νέες τεχνολογικές τάσεις στον αντικλεπτικό συναγερμό ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Πίνακας 2.1 Καταδικασθέντες κατά τόπο τέλεσης της πράξης (2001-2009) Περιφέρεια/ Έτος 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Συναγερµού Easy Series - Κάνουµε την ασφάλεια εύκολη υπόθεση

Πίνακας Συναγερµού Easy Series - Κάνουµε την ασφάλεια εύκολη υπόθεση Έγιναν όλες οι δοκιµές Πίνακας Συναγερµού Easy Series - Κάνουµε την ασφάλεια εύκολη υπόθεση Πανίσχυρος και αξιόπιστος πίνακας ελέγχου συναγερµού Ένας πανίσχυρος πίνακας ελέγχου συναγερµού δεν είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS Μάστορης ηµήτριος* M.Sc. ΑΤΜ, Προϊστάµενος Τµήµατος Γεωδαιτικών εδοµένων Μητροπούλου Ελένη ΑΤΜ, Operator του HEPOS

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΒΙΝΤΕΟ Κάνουμε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης. Αμέσως εμφανίζεται το μενού επιλογών. Επιλέγουμε το υπομενού [Αναπαραγωγή]. Εισάγουμε τον κωδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ COSMOTE

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ COSMOTE ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ COSMOTE Διαθεσιμότητα υπηρεσίας εξυπηρέτησης τελικών χρηστών (H01) Υπηρεσία Τηλεφωνική Γραμμή Ωράριο Λειτουργίας Χρέωση υπηρεσίας εξυπηρέτησης τελικών Εξυπηρέτηση Οικιακών Πελατών & Καρτοκινητής

Διαβάστε περισσότερα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -.. ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας

Στα βασικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν: - Νέο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Touch Pilot - Εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας Μηνιαία έκδοση Νοέμβριος 2012 τεύχος 64 Μονάδες θέρμανσης με κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα Υδρόψυκτοι Ψύκτες Νερού με τεχνολογία inverter Οι υδρόψυκτες μονάδες νερού 30XW-V/ 30XWHV αποτελούν μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση περιφερειακών Secure1 Όπως φαίνονται στο site www.secure1.gr Συχνότητα 868 MHz (έκδοση 1.0, Ιούνιος 2014)

Παρουσίαση περιφερειακών Secure1 Όπως φαίνονται στο site www.secure1.gr Συχνότητα 868 MHz (έκδοση 1.0, Ιούνιος 2014) ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και αυτοματισμού σπιτιών και επιχειρήσεων Παρουσίαση περιφερειακών Secure1 Όπως φαίνονται στο site www.secure1.gr Συχνότητα 868 MHz (έκδοση 1.0, Ιούνιος 2014) 1. Τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ABB drives και επιτήρηση από απόσταση. ABB Group April 1, 2013 Slide 1

ABB drives και επιτήρηση από απόσταση. ABB Group April 1, 2013 Slide 1 ABB drives και επιτήρηση από απόσταση April 1, 2013 Slide 1 Βελτιστοποίηση της απόδοσης ιακοπές στη λειτουργία θα πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο. Τα συστήματα θα πρέπει να έχουν υψηλό βαθμό απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

USB Stick HSPA+/3G/2G

USB Stick HSPA+/3G/2G Χαρακτηριστικά: Μετάδοση δεδοµένων µέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας, συµβατότητα µε τις τεχνολογίες: HSPA+/UMTS (3G) 850/1900/2100MHz και EDGE/GPRS/GSM (2G) 850/900/1800/1900 MHz Ταχύτητες: λήψη έως 21.6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V I S I O N - 6 4

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V I S I O N - 6 4 ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V I S I O N - 6 4 Πλήρης Οπλισµός Συστήµατος 1) Πατήστε τον κωδικό σας και µια φορά το πλήκτρο [ΟΝ] (Κωδικός + ΟΝ). Οπλισµός Ενός Μόνο Υποσυστήµατος: Με τα βελάκια δεξιά-αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

ijet Εξυπνη εκτύπωση με τεχνολογία HP

ijet Εξυπνη εκτύπωση με τεχνολογία HP Αριθμός κεφαλών εκτύπωσης 1 κεφαλή εκτύπωσης που συμπεριλαμβάνει τη μονάδα ελέγχου για ύψος εκτύπωσης μέχρι 12,5mm Κατεύθυνση εκτύπωσης Δεξιά προς αριστερά και αντίστροφα, από το πλάι και από επάνω ijet

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 10 Φεβρουάριος 2010 18:20 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 20 Ιούλιος 2010 13:31

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 10 Φεβρουάριος 2010 18:20 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 20 Ιούλιος 2010 13:31 Η εφαρμογή λογισμικού Kiosk Manager, είναι η πλέον σύγχρονη, επαγγελματική και οικονομική λύση για τη διαχείριση καταστημάτων εντατικής λιανικής, καθώς είναι ειδικά σχεδιασμένη και δοκιμασμένη για το περίπτερο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN

AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN Τρόποι ενεργοποίησης Trigger Τρόπος 1 : Με αυτό τον τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Connect USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Connect USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Connect USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλωσορίσατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Ρύθμιση του USB Stick 3 Εκκίνηση λογισμικού 4 Γενική επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. 01942 Τηλεφωνικός επιλογέας GSM-BUS

Εγχειρίδιο οδηγιών. 01942 Τηλεφωνικός επιλογέας GSM-BUS Εγχειρίδιο οδηγιών 01942 Τηλεφωνικός επιλογέας GSM-BUS Περιεχόμενα 1. Περιγραφή......................................................................................2 2. Πεδίο εφαρμογής.................................................................................2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ. Η Τεχνική Περιγραφή αφορά τη προµήθεια συστηµάτων συναγερµού στα κτίρια των

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ. Η Τεχνική Περιγραφή αφορά τη προµήθεια συστηµάτων συναγερµού στα κτίρια των Τηλ. 2310 954229 2310 954222 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ Η Τεχνική Περιγραφή αφορά τη προµήθεια συστηµάτων στα κτίρια των Κυρίου. Τα υλικά που προδιαγράφονται πρέπει να φέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταμείο Συνοχής Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταμείο Συνοχής Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η Προµήθεια Οργάνων Μετρητικού Εξοπλισµού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.965,50 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΣΠΑ «Βιοκλιµατικές αναβαθµίσεις αστικών υπαίθριων

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υπηρεσίες HP Care Pack Η Υποστήριξη Υλικού HP με μεταφορά σε άλλο χώρο είναι μια ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα