Ένδειξη Αποτελέσματος για το Έτος που έληξε στις 31/10/2012 Επισυνάπτεται ανακοίνωση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ένδειξη Αποτελέσματος για το Έτος που έληξε στις 31/10/2012 Επισυνάπτεται ανακοίνωση"

Transcript

1 0024/ /el Ένδειξη Αποτελέσματος LIBRA HOLIDAYS GROUP PLC Ένδειξη Αποτελέσματος για το Έτος που έληξε στις 31/10/2012 Επισυνάπτεται ανακοίνωση LHG Attachment: 1. LHG ANNOUNCEMENT Regulated Publication Date: 31/12/2012

2 Προς Γενικό ιευθυντή Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Fax No.: Libra Group Plc α/α: 17/2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 28 εκεµβρίου 2012 Αξιότιµε κύριε, Αφορά: Libra Group Plc («Libra»)- Ένδειξη Αποτελέσµατος για το Ετος που έληξε στις Σας πληροφορούµε ότι το ιοικητικό Συµβούλιο της Libra Group Plc (η Εταιρεία ) σε συνεδρία του, που έγινε στις 28 εκεµβρίου 2012, µελέτησε και ενέκρινε την ένδειξη αποτελέσµατος για το έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2012, η οποία επισυνάπτεται µαζί µε την Επεξηγηµατική Κατάσταση,ποτελεσµάτων. Σύµφωνα µε τους κανονισµούς του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου, σας πληροφορούµε ότι τα εν λόγω αποτελέσµατα θα δηµοσιευθούν στην εφηµερίδα XPRESS OIKONOMIKI στις Με εκτίµηση Λάµπρος Γεωργίου Οικονοµικός Σύµβουλος Κοινοποιείται: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Fax No

3 Ένδειξη ενοποιηµένου αποτελέσµατος για το έτος που έληξε στις 31 ην Οκτωβρίου 2012 Παραθέτουµε την Ένδειξη Αποτελέσµατος της LIBRA GROUP PLC για το έτος που έληξε στις 31 Οκτωµβρίου 2012, σύµφωνα µε την υποχρώση για δηµοσιοποίηση της Ένδειξης Αποτελέσµατος που προκύπτει από το Άρθρο 13 των Περί Προυποθέσεων ιαφάνειας (Κινητές Αξίες προς ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµων του 2007 και Η ένδειξη Αποτελέσµατος έχει καταρτηστεί σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν για την κατάρτιση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων και δεν έχει ελεγθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας. Έτος που Έληξε στις 31 Οκτωµβρίου 2012 (Μη Ελεγµένα) Έτος που Έληξε στις 31. Οκτωµβρίου 2011 (Ελεγµένα) Πωλήσεις 23.8 εκατ εκατ. Κέρδος/ (Ζηµιά) για το έτος ( 11.0) εκατ. ( 10.2) εκατ. Σηµειώσεις: 1. Η ένδειξη του ενοποιηµένου αποτελέσµατος δεν έχει ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Libra Group Plc 2. Tα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της Εταιρείας συµπεριλαµβάνουν και τα αποτελέσµατα του συγκροτήµατος της θυγατρικής εταιρείας D.H. Cyprotels Plc. 3. Ο κύκλος εργασιών, είχε ελαφριά αύξηση κατά 2.2% σε σύγκριση µε την περσινή χρονιά. Παρά το γεγονός ότι έχουν προστεθεί ακόµα δύο ξενοδοχειακές µονάδες από την Ελλάδα στον Όµιλο, εντούτοις δεν υπήρξε η προβλεπόµενη αύξηση αφού τα ξενοδοχεία στην Κύπρο, όπως επίσης και το Φαλιράκι στην Ρόδο, είχαν µειωµένες πωλήσεις και αυτό προέκυψε από τις απρόσµενες µειώσεις των τουριστών από το Ηνωµένο Βασίλειο. 4. Το κόστος πωλήσεων είχε ανάλογη αύξηση µε τις πωλήσεις του έτους και ως εκ τούτου το ποσοστό του µεικτού κέρδους παρέµεινε περίπου στα ίδια περσινά επίπεδα Το κόστος πωλήσεων κινήθηκε στα ίδια για τα ξενοδοχεία στην Κύπρο διατηρώντας τις αποδόσεις στα ίδια επίπεδα. Κατά την υπό εξέταση περίοδο, το ξενοδοχεία Φαλιράκι στην Ρόδο είχε µειωµένη απόδοση λόγω µειωµένων πωλήσεων όπως επίσης και αυξηµένου κόστους. 5. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ίδια επίπεδα µε πέρσι. 6. Κατά την περσινή περίοδο υπήρχε µη επαναλαµβανόµενη πίστωση φορολογία προηγούµενων ετών ύψους 1.2 το οποίο δεν επαναλαµβάνεται στην φετινή χρονιά. 7. Τα χρηµατοδοτικά έξοδα είναι στα ίδια επίπεδα ελαφρώς αυξηµένα από την περσινή περίοδο. 8. Το συνολικό ποσό της απόσβεσης και της χρεόλησης, το οποίο συµπεριλαµβάνεται στα αποτελέσµατα, είναι το ίδιο µε τα περσινά ποσό ύψους 2.5 εκατ περίπου. 9. Ως εκ τούτου, η αύξηση της ζηµιάς από την περσινή περίοδο οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι κατά τη φετινή περίοδο δεν υπάρχουν µη επαναλαµβανόµενα κέρδη όπως αναφέρεται πιο πάνω.

4 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο, οι εργασίες της Συγκροτήµατος αφορούσαν τις εργασίες του ξενοδοχειακού τοµέα µόνο. Παρά την οικονοµική κρίση, τα αποτελέσµατα του ξενοδοχειακού τοµέα κρίνονται ικανοποιητικά. Από τη δική µας πλευρά, αναβαθµίζοντας και ανακαινίζοντας τις ξενοδοχειακές µας µονάδες και παράλληλα προσφέροντας αξιόλογες υπηρεσίες, καταφέραµε να έχουµε υψηλά ποσοστά πληρότητας. Όµως, λόγω του µεγάλου ανταγωνισµού, τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου, αναγκαζόµαστε να προσφέρουµε χαµηλές τιµές. Η υπό ανασκόπηση περίοδος, ήταν η πρώτη χρονιά που συνεργαστήκαµε µε τους µεγάλους διοργανωτές ταξιδίων Biblio και Thomas Cook. Η πρώτη χρονιά συνεργασίας ήταν καλή µε αρκετά περιθώρια βελτίωσης. Όµως, έχουµε θέσει τις βάσεις σε µία µεσοπρόθεσµη συνεργασία που στόχο έχει την συνεχιζόµενη αύξηση των πωλήσεων και κατ επέκταση των αποδόσεων των ξενοδοχείων µας. Κατά το 2012 έχουν γίνει σηµαντικές ανακαινίσεις στα ξενοδοχεία Laoura και Cypria Maris στην Πάφο καθώς επίσης και στο Φαλιράκι στη Ρόδο µε την συµβολή και των συνεργατών µας. Στα άλλα ξενοδοχεία έχουν γίνει οι αναγκαίες επιδιορθώσεις. Επίσης, τη φετινή χρονιά είχαµε υπό διαχείριση δύο ξενοδοχεία στην Κέρκυρα τα οποία έχουµε ανακαινίσει και αναβαθµίσει. Η πρώτη χρονιά λειτουργίας των δύο αυτών ξενοδοχείων κρίνεται ικανοποιητική, λαµβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες και την οικονοµική κρίση, και ευελπιστούµε ότι τα επόµενα χρόνια ο αποδόσεις τους θα συµβάλουν στην βελτίωση των αποτελεσµάτων και κατ επέκταση στην ανάκαµψη της Εταιρείας. Προσβλέπουµε στην ανάκαµψη της τουριστικής βιοµηχανίας στην Ελλάδα, και προς τούτου σκοπεύουµε και στοχεύουµε στην ανάληψη, υπό διαχείρηση, περισσότερων ξενοδοχειακών µονάδων στα ελληνικά νησιά. Στην παρούσα φάση είµαστε σε διαπραγµατεύσεις για ακόµα ένα ξενοδοχείo στην Κέρκυρα. Όσο αφορά τον επόµενο χρόνο, τα µέχρι στιγµής µηνύµατα είναι ενθαρρυντικά αφού η αύξηση των τουριστών στην Κύπρο αναµένεται να συνεχιστεί και για το Επίσης, συνεχίζονται οι διάφορες µελέτες για αναδιάρθρωση των δανείων µας και µείωση των χρηµατοδοτικών µας εξόδων που θα βοηθήσουν σηµαντικά στη βελτίωση των αποτελεσµάτων. Η ιοίκηση του Οµίλου µελετά διάφορα µέτρα περεταίρω αναδιοργάνωσης τα οποία θα την βοηθήσουν να βελτιώσει σε πρώτη φάση τα αρνητικά της αποτελέσµατα και µετέπειτα να αναπτυχθεί. Τα κυριότερα µέτρα είναι: Περεταίρω διακανονισµός µε πιστωτές της Εταιρείας Αύξηση κεφαλαίου και εισαγωγή νέων δραστηριοτήτων στον Όµιλο Ανάπτυξη σηµαντικής έκτασης που ανήκει σε θυγατρική εταιρεία που µέχρι σήµερα, λόγω πολεοδοµικών ζωνών δεν µπορούσε να αξιοποιηθεί καταλλήλως και ως εκ τούτου παρέµεινε ανεκµετάλλευτη

5 Director General Cyprus Stock Exchange NICOSIA Fax No.: Ref. No.: 17/ th December 2012 A N N O U N C E M E N T Dear Sir Ref: Libra Group Plc ( Libra )_Preliminary Accounts It is hereby announced that the board of directors of Libra Group Plc met on 28 th December 2012 consider and approved the preliminary consolidated results of the company for the year end 31 st October 2012 which are attached hereto. In accordance with the regulations of the Cyprus Stock Exchange, we hereby advise you that the aforesaid accounts will be published in XPRESS OIKONOMIKI on 31 st December Faithfully yours Lambros Georgiou Finance Director c.c. The Cyprus Securities and Exchange Commission Fax No.:

Ένδειξη Αποτελέσματος για το Έτος που έληξε στις 31/10/2012 Επισυνάπτεται ανακοίνωση

Ένδειξη Αποτελέσματος για το Έτος που έληξε στις 31/10/2012 Επισυνάπτεται ανακοίνωση 0020/00000990/el Ένδειξη Αποτελέσματος Ένδειξη Αποτελέσματος για το Έτος που έληξε στις 31/10/2012 Επισυνάπτεται ανακοίνωση AST Attachment: 1. AST ANNOUNCEMENT Regulated Publication Date: 31/12/2012 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 28 Νοεµβρίου 2007 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 Προσοχή: Κυρίου Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιµε κύριε Μεταξά Θέµατα:

Διαβάστε περισσότερα

0089/00013015/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD FBI

0089/00013015/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD FBI 0089/00013015/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD Εγκριση των συνοπτικών μη ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Συγκροτήματος για την εξαμηνία

Διαβάστε περισσότερα

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτεται ανακοίνωση 0073/00000639/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD TSH Attachment: 1. TSH ANNOUNCEMENT Regulated Publication Date: 30/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ

ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 5-6 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ANNUAL RESULTS 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2013

ANNUAL RESULTS 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2013 ANNUAL RESULTS 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2013 0080/00006889/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση NEMESIS CONSTRUCTIONS PUBLIC COMPANY LTD NEM Attachments: 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2013 2. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ASTARTI DEVELOPMENT PLC ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ASTARTI DEVELOPMENT PLC ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό Συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και υπευθύνων για τη σύνταξη των ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 Aριθμός 3337 CNP ASFALISTIKI LIMITED Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 22(2) των περί Ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κanika Hotels Public Company Limited. Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006

Κanika Hotels Public Company Limited. Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 Έκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Περιεχόμενα. Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Περιεχόμενα Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Μετοχικό Κεφάλαιο Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 2 2 4 5 6 ΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Green Dot (Cyprus) Public Co Limited

Green Dot (Cyprus) Public Co Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί

Διαβάστε περισσότερα

Leaders in Tourism. A. Tsokkos Hotels Public Ltd. Ετήσια Έκθεση 2009

Leaders in Tourism. A. Tsokkos Hotels Public Ltd. Ετήσια Έκθεση 2009 Leaders in Tourism TM A. Tsokkos Hotels Public Ltd Ετήσια Έκθεση 2009 Περιεχόμενα 2-3 4 5 6 9-15 16-17 18 Χαιρετισμός του Προέδρου Διακρίσεις Ανακαινίσεις Ξενοδοχείων και Νέα Έργα Μελλοντικά Έργα Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

LOUIS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων και η επεξηγηματική κατάσταση θα δημοσιευτούν στις εφημερίδες Πολίτη και Φιλελεύθερο την Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011.

Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων και η επεξηγηματική κατάσταση θα δημοσιευτούν στις εφημερίδες Πολίτη και Φιλελεύθερο την Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Louis plc: Εξαμηνιαία Αποτελέσματα 30 Ιουνίου 2011 Λευκωσία, 31 Αυγούστου 2011 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Louis plc σε συνεδρία του στις 30 Αυγούστου 2011, εξέτασε και ενέκρινε τις μη ελεγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4794 Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014 3891

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4794 Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014 3891 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4794 Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014 3891 Aριθμός 3726 EuroLife Limited Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 22(2) των περί της Ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

0012/00002965/en Annual Financial Report VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD VCW. Attachment: 1. Financial Statements 2012

0012/00002965/en Annual Financial Report VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD VCW. Attachment: 1. Financial Statements 2012 0012/00002965/en Annual Financial Report VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD Greek Translation of the Annual Report and Financial Statements for 2012 Following the announcement of Vassiliko Cement

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Louis plc: Εξαµηνιαία Αποτελέσµατα 30 Ιουνίου 2007. Λευκωσία, 29 Αυγούστου 2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Louis plc: Εξαµηνιαία Αποτελέσµατα 30 Ιουνίου 2007. Λευκωσία, 29 Αυγούστου 2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Louis plc: Εξαµηνιαία Αποτελέσµατα 30 Ιουνίου 2007 Λευκωσία, 29 Αυγούστου 2007 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Louis plc σε συνεδρία του στις 28 Αυγούστου 2007, εξέτασε και ενέκρινε τις µη ελεγµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ LIBRA HOLIDAYS GROUP PLC

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ LIBRA HOLIDAYS GROUP PLC ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Με βάση τον περί ημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 και με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης) LIBRA HOLIDAYS GROUP PLC Έκδοση 84.022.408

Διαβάστε περισσότερα

(Αριθ. Μ.Α.Ε. 2176/06/Β/86/06) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(Αριθ. Μ.Α.Ε. 2176/06/Β/86/06) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Αριθ. Μ.Α.Ε. 2176/06/Β/86/06) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2005 ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία»)

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») 21 η Απριλίου 2011 PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙAΓΟΡΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2010 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε στις 30 Αυγούστου 2004 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δεληγιώργη 1, Λευκωσία και, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τις μη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Jumbo Trading Limited

Jumbo Trading Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα