ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ Καθορισμός των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των γεωρ γικών προϊόντων και υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3908/2011. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3908/2011 "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχει ρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή" (Α 8) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 5 αυτού. 2. Τις Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρα τικές ενισχύσεις στον τομέα της Γεωργίας και Δασο κομίας (2006/C 319/ΕΚ). 3. Τις Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρα τικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (2013/C 209/01). 4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (L 214/ ). 5. Τη με στοιχεία SA (2011/X) καταχώρηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του καθεστώτος Ενισχύσεων των γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 3908/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 3522/2006, βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 800/ Την οδηγία ΕΟΚ 85/148 του Συμβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 1985 περί του κοινοτικού καταλόγου των μειονεκτικών (ορεινών, μειονεκτικών και με ειδικά προ βλήματα) γεωργικών περιοχών κατά την έννοια της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Το άρθρο 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. A 98), και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/ 1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. 36/ τ.α /1983), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Φ.Ε.Κ. 70/84 τεύχος Α ) και στο άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101 Α ). 9. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/1979 «περί οργανώσεων των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Kοινότητες και ρύθμισης συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 280/79 τεύχος Α). 10. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν.Δ. 131/1974 «περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωρ γική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή» (Φ.Ε.Κ. 220/74 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Τις διατάξεις του π.δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Α 165). 12. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/τ.Α / ) «Τροπο ποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο δομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυ ξης και Ανταγωνιστικότητας». 13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/88 «Οργανισμός Υπουρ γείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 14. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/τ.Α/ ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών». 15. Την υπ αριθ /ΔΙΟΕ/547 (ΦΕΚ 1653/τ.Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανά πτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση Αρμοδιοτή των στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη τας Παναγιώτη Μηταράκη». ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Με τον όρο «γεωργικά προϊόντα» νοούνται τα προ ϊόντα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Συν θήκης εξαιρουμένων εκείνων που καλύπτονται από τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμ βρίου 1999 για την Κοινή Οργάνωση των Αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 4502, 4503 και 4504 (προϊόντα φελλού) και τα προϊόντα που χρησιμεύουν για απομίμηση ή υποκατάσταση του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων όπως αναφέρονται στο

2 5846 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) άρθρο 3 παράγραφο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 1898/87 του Συμβουλίου. 2. Με τον όρο «μεταποίηση γεωργικού προϊόντος» νοεί ται κάθε πράξη επί γεωργικού προϊόντων από την οποία προκύπτει ένα επίσης «γεωργικό προϊόν», όπως αυτό ορί ζεται στο άρθρο 38 της Ενοποιημένης Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι αυτής, εκτός των προϊόντων της αλιείας, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία ενός προϊόντος ζωικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση. Η μεταποίηση γεωργικών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Παραρτήματος Ι τη Συνθήκης σε προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας. 3. Με τον όρο «εμπορία γεωργικού προϊόντος» νοείται η κατοχή ή η έκθεση με σκοπό την πώληση, η προσφορά προς πώληση, η παράδοση ή οιονδήποτε άλλον τρόπο θέση στην αγορά, με εξαίρεση την πρώτη πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού προς μεταπωλητές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις και κάθε δραστηριότητα η οποία προετοιμάζει το προϊόν για μια τέτοια πρώτη πώληση. Η πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγω γού προς τελικούς καταναλωτές λογίζεται ως εμπορία εάν πραγματοποιείται σε χωριστό και ειδικό για το σκοπό αυτό χώρο. Άρθρο 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τα επενδυτι κά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 όπως τροποποιήθηκε με τον N. 4146/2013 και αφορούν στον τομέα της γεωργίας, όπως αυτός ορίζεται στις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον Τομέα της Γεωργίας και της Δασοκο μίας (2006/C319/01 της 27ης/12/2006). Χορη γούνται ενισχύσεις σε δραστηριότητες που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Παραρτήματος 1 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και ενισχύσεις που αφορούν ορισμένες δραστη ριότητες του τομέα της δασοκομίας. Οι διατάξεις της παρούσας δεν εφαρμόζονται στις κρατικές ενισχύσεις του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι προδιαγραφές, οι πρόσθετοι όροι, η νομική μορφή των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, οι περιορισμοί και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την παροχή ενισχύ σεων σε επενδυτικά σχέδια στον τομέα της γεωργίας. Η απόφαση αυτή περιλαμβάνει μόνο τις βιώσιμες επι χειρήσεις και εκμεταλλεύσεις οι οποίες δεν είναι προ βληματικές επιχειρήσεις. Η ενίσχυση χορηγείται προ κειμένου να εφαρμόσουν, κατά περίπτωση επένδυσης, τα ελάχιστα κοινοτικά πρότυπα, που έχουν θεσπιστεί προσφάτως σχετικά με το περιβάλλον, την υγιεινή και την ορθή μεταχείριση των ζώων, καθώς επίσης και τη δημόσια υγεία και ασφάλεια στον τόπο της εργασίας. Στην περίπτωση των προτύπων που δεν προβλέπουν μεταβατική περίοδο ως πραγματοποιηθείσες επενδύ σεις για τη συμμόρφωση με προσφάτως θεσπισθέντα ελάχιστα πρότυπα, νοούνται οι επενδύσεις των οποίων η πραγματική έναρξη δεν υπερβαίνει τα δυο έτη μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα πρότυπα πρόκειται να καταστούν υποχρεωτικά για τους επιχειρηματίες. Εάν προβλέπεται μεταβατική περίοδο, οι επενδύσεις που όντως άρχισαν πριν από την ημερομηνία κατά την οποία τα πρότυπα πρόκειται να καταστούν υποχρεωτικά για τους επιχειρηματίες. Τα επενδυτικά σχέδια που περιλαμβάνονται στην πα ρούσα απόφαση αφορούν την ίδρυση νέων ή επέκταση ή/και τον εκσυγχρονισμό με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Τα επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων δεν μπορεί να επιφέρουν αύξηση της παρα γωγικής δυναμικότητας αυτών σε ποσοστό μεγαλύτε ρο του 20% και μπορεί να υλοποιούνται με ή χωρίς μετεγκατάσταση. Στις περιπτώσεις που η επερχόμενη αύξηση της δυναμικότητας υπερβαίνει το ως άνω όριο τα επενδυτικά σχέδια χαρακτηρίζονται ως επέκταση. Οι ενισχύσεις παρέχονται σύμφωνα με τα όσα ορί ζονται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας (2006/C 319/ΕΚ), στον Καν. (ΕΚ) 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, κα θώς και τον Καν. 1857/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006, όπως ισχύουν κάθε φορά και με πο σοστά και είδη ενισχύσεων όπως ορίζονται στα άρθρα 4 και 5 του Ν. 3908/2011 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί. Για το ελάχιστο ύψος επενδύσεων ανά κατηγορία επενδυτικών σχεδίων και μέγεθος φορέα πρότασης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 4 του Ν. 3908/2011 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί. Για την νομική μορφή των υπαγόμενων επιχειρήσεων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 5 του Ν. 3908/2011 όπως τροποποιημένος ισχύει, καθώς και οι ομάδες παραγωγών ή οι ενώσεις τους που έχουν συ σταθεί σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Οι ενισχύσεις με επιλέξιμες δαπάνες που υπερβαίνουν τα ευρώ ή των οποίων το πραγματικό ποσό ενίσχυσης θα υπερβεί τα ευρώ πρέπει να κοινοποιούνται ειδικά στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ. 3 της Συνθήκης. Οι προβλεπόμενες ενισχύσεις δεν επιτρέπεται να σω ρεύονται, με οποιαδήποτε άλλη κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παρ. 1 της Συνθήκης της ΕΕ ή με ενίσχυση de minimis που πληροί τις προϋποθέσεις οι οποίες καθορίζονται στον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 (ΕΕ L 379 της ), ούτε με άλλη κοινοτική ή εθνική χρηματοδότηση, σε σχέση με τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες που αλληλεπικαλύπτονται πλήρως ή εν μέρει. Κάθε ενίσχυση που παρέχεται βάσει της παρούσας απόφασης πληροί όλες τις προϋποθέσεις των Κοινοτι κών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύ σεις του Τομέα της Γεωργίας και Δασοκομίας. Άρθρο 2 ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 2.1. Πρωτογενής τομέας γεωργικών προϊόντων. Ενισχύονται επενδύσεις στην Πρωτογενή Παραγωγή που αφορούν: Α) Τον τομέα Φυτικής Παραγωγής: 1. Εκμεταλλεύσεις όλων των παραγωγικών κατευθύν σεων και τύπων παραγωγής (συμβατική, πιστοποιημένη ολοκληρωμένη, βιολογική κ.λπ. υπαίθρια, υπό κάλυψη

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5847 κ.λπ.), σύμφωνα με την υπ αριθ. 1415/28732/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 574/Β/ ). 2. Νέες εναλλακτικές καινοτόμες καλλιέργειες αρωματικών φαρμακευτικών φυτών (όπως ιπποφαές, αρώνια, γκότζι μπέρι, κρανιά, αλόη, κ.λπ.), οσπρίων και κτηνοτροφικών φυτών. Β) Τον τομέα Ζωικής Παραγωγής: Ενισχύονται κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για ίδρυ ση, εκσυγχρονισμό ή και επέκταση, με ή χωρίς μετε γκατάσταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων όπως αυτές περιγράφονται στο Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52Α /2012). Ενισχύονται οι εκμεταλλεύσεις όλων των παραγωγι κών κατευθύνσεων καθώς και όλων των τύπων εκτρο φής εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Συγκεκριμένα ενισχύονται σχέδια επιχειρήσεων εκ μεταλλεύσεων που αφορούν σε: Βοοτροφικές μονάδες κρεατοπαραγωγής και γαλα κτοπαραγωγής, Αιγοπροβατοτροφικές μονάδες, Χοιροτροφικές μονάδες, Μονάδες μονόπλων, Μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων, Μονάδες εκτροφής θηραμάτων και θηραματικών ειδών (με την επιφύλαξη των ισχυουσών δασικών διατάξεων για τα εν λόγω είδη σε εκτροφές), Μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών, Σηροτροφικές μονάδες, Μονάδες μελισσοκομίας, παραγωγής μελιού, κεριού μελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης, Μονάδες εκτροφής κονίκλων μέχρι το όριο δυναμικό τητας των θηλυκών αναπαραγωγής, Πτηνοτροφικές μονάδες για τους ακόλουθους τύπους εκτροφών: 1. εναλλακτικούς τύπους εκτροφών, πλην στρουθο καμήλων, για την παραγωγή κρέατος πουλερικών βι ολογικής εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, παραδοσιακά ελευθέρας βοσκής, απεριόριστης ελευθέρας βοσκής 2. εναλλακτικούς τύπους εκτροφών, πλην στρουθοκα μήλων, για την παραγωγή αυγών πουλερικών βιολογικής εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, αχυρώνα 3. Συμβατικών εκτροφών πουλερικών πλην στρουθο καμήλων για παραγωγή αυγών ή κρέατος για εκσυγχρο νισμό με ή χωρίς μετεγκατάσταση. Ειδικά για τις συμ βατικές μονάδες εκτροφής ινδιάνων ενισχύεται επίσης η ίδρυση και η επέκταση, με ή χωρίς μετεγκατάσταση. 4. Πτηνοτροφεία αναπαραγωγής ή και εκκολαπτηρίων αυγών στα πλαίσια της καθετοποίησης πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, ως προς την ίδρυσή τους. Για τους συνεταιρισμούς, για εταιρίες νεοσσών και για εταιρίες με συνεργαζόμενους πτηνοτρόφους (εταιρίες που παρέχουν νεοσσούς προς πάχυνση σε πτηνοτρο φικές μονάδες και μετά την ολοκλήρωση της πάχυνσης, παραλαμβάνουν τα έτοιμα για σφαγή κοτόπουλα και τα διανέμουν μέσω του δικτύου τους προς πώληση), η συνολική δυναμικότητα δεν θα υπερβαίνει τη μέση παραγωγή ή/και διακίνηση της τελευταίας πενταετίας αυξημένη κατά 20%. 5. Πτηνοτροφεία αναπαραγωγής, εκκολαπτήρια αυγών ως προς τον εκσυγχρονισμό ή την επέκτασή με ή χωρίς μετεγκατάσταση Επενδυτικά σχέδια του δευτερογενή τομέα που αφορούν μεταποίηση γεωργικών προϊόντων. Τα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια του δευτερογενή τομέα που αφορούν μεταποίηση γεωργικών προϊόντων είναι τα εξής: Στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων φυτικής προέλευσης ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν: Τομέας δημητριακών κτηνοτροφικών φυτών και οσπρίων: Α. Μονάδες ξηραντηρίων κτηνοτροφικών και δημη τριακών φυτών. Β. Μονάδες επεξεργασίας δημητριακών και παραγω γής αλεύρων, σιμιγδαλιών. Γ. Μονάδες κάθετων και οριζόντιων αποθηκευτικών χώρων, με εγκατάσταση αερισμού ή με ψυχρού αέρα. Δ. Ίδρυση silos σε κόμβους διαμετακομιστικών κέ ντρων. Ε. Μονάδες αποφλοίωσης ρυζιού για επενδυτικά σχέ δια που αφορούν την παραγωγή προϊόντων τα οποία υπόκεινται σε επεξεργασία λείανσης ή και χρωματο διαλογής ή και υγροθερμικής επεξεργασίας. ΣΤ. Μονάδες επεξεργασίας δημητριακών για παρα γωγή βύνης, αμύλου, γλουτένης. Ζ. Μονάδες τυποποίησης συσκευασίας και συντήρη σης απεντόμωσης οσπρίων Τομέας ελαιούχων προϊόντων: Α. Μονάδες ελαιοτριβείων για επενδυτικά σχέδια που αφορούν: α1. Ιδρύσεις επεκτάσεις μονάδων, εφόσον διαπιστώ νεται έλλειψη μεταποιητικής υποδομής στην περιοχή και επάρκεια πρώτης ύλης, η οποία θα αποδεικνύε ται με στοιχεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, με προτεραιότητα σε μονάδες που θα παράγουν σημασμέ να προϊόντα (προϊόντα βιολογικής ελαιοκαλλιέργειας, Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), προϊόντα Προ στατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), καθώς και προϊόντα ελαιοκαλλιεργειών στις οποίες εφαρμόζονται Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης). α2. Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων, με προ τεραιότητα σε εκείνα των δύο φάσεων. α3. Συγχωνεύσεις επιχειρήσεων του τομέα αυτού, σε ελαιοτριβείο συνολικής δυναμικότητας ανάλογης, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα διακόψουν τη λειτουργία υφιστάμενων. Αφορά και σε όμορους νομούς. Β. Μονάδες επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευα σίας ελαιολάδου σε συσκευασίες καταναλωτή. Γ. Εκσυγχρονισμός ραφιναριών ελαιολάδου. Δ. Μονάδες σπορελαιουργείων. Ε. Μονάδες επεξεργασίας επιτραπέζιων ελιών Τομέας οίνου: Α. Μονάδες οινοποιείων: α1. Ίδρυση οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης της τοπικής παραγωγής, με προτεραιότητα στην παραγωγή οίνων Προστατευ όμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμε νης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), Βιολογικούς οίνους (Καν(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου και Καν(ΕΚ) 203/2012 της Επιτροπής) καθώς και οίνων από προϊόντα συστη μάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης. α2. Εκσυγχρονισμός επέκταση μετεγκατάσταση οινοποιείων, με προτεραιότητα στην παραγωγή οίνων

4 5848 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προ στατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), Βιολογικούς οίνους [Καν(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου και Καν(ΕΚ) 203/2012 της Επιτροπής] καθώς και οίνων από προϊόντα συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης. Β. Μονάδες παραγωγής ξυδιού από οίνο και από άλλα αμπελοοινικά προϊόντα του Καν (ΕΚ)1234/2007 καθώς και από προϊόντα της αμπέλου Τομέας οπωροκηπευτικών: Α. Μονάδες μεταποίησης τυποποίησης επεξεργα σίας διαλογής συντήρησης ψύξης αποθήκευσης οπωροκηπευτικών. Β. Μονάδες χυμοποίησης και κονσερβοποίησης νωπών οπωροκηπευτικών. Γ. Μονάδες αξιοποίησης υπολειμμάτων των χρησι μοποιουμένων πρώτων υλών του τομέα μεταποίησης οπωροκηπευτικών, για την παραγωγή λιπασμάτων ή και ζωοτροφών. Δ. Μονάδες επεξεργασίας ξηρών καρπών Τομέας Άνθη: Μονάδες μεταποίησης τυποποίησης ανθέων Τομέας Πολλαπλασιαστικό Υλικό: Μονάδες επεξεργασίας πιστοποιημένου πολλαπλα σιαστικού υλικού Λοιπά: Α. Μονάδες αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών για την επεξεργασία ξηράς δρόγης. Β. Μονάδες επεξεργασίας νέων εναλλακτικών και νοτόμων καλλιεργειών ( όπως ιπποφαές, αρώνια, γκότζι μπέρι, κρανιά, αλόη κ.λ.π.). Γ. Μονάδες μεταποίησης ενεργειακών καλλιεργειών και υπολειμμάτων της γεωργικής παραγωγής και επε ξεργασίας δασοκομικών προϊόντων για αξιοποίηση της βιομάζας για παραγωγή pellets ή βιοαερίου. Δ. Μονάδες επεξεργασίας ακατέργαστου ή μη βιομη χανοποιημένου καπνού. Ε. Μονάδες επεξεργασίας τεύτλων και σακχαροκά λαμου. Ζ. Μονάδες επεξεργασίας λιναριού, κάνναβης μη νη ματοποιημένων. ΣΤ. Μονάδες επεξεργασίας φυσικού ακατέργαστου φελλού και απορριμμάτων αυτού Στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων ζωικής προέλευσης ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν: Τομέας κρέατος ζώων και πτηνών: Α. ΣΦΑΓΕΙΑ: α1. Εκσυγχρονισμός σφαγείων ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας. α2. Ιδρύσεις επεκτάσεις σφαγείων σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής σφαγειοτεχνική υποδομή, η οποία θα αποδεικνύεται με βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας. α3. Μονάδες σφαγής κονίκλων ή/και ινδιάνων. Β. Μονάδες μεταποίησης ζωικών υποπροϊόντων με προτεραιότητα αυτών της Κατηγορίας Ι, όπως ορίζεται στον Καν. 1069/09. Γ. Μονάδες τεμαχισμού τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων Τομέας Γάλακτος: Α. ΓΑΛΑ: α1. Εκσυγχρονισμός, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μο νάδων επεξεργασίας γάλακτος. α2. Ίδρυση μονάδων επεξεργασίας γάλακτος στα πλαίσια καθετοποίησης, εφόσον η μονάδα παραγωγής πρώτης ύλης, βρίσκεται στον ίδιο ή σε όμορο νομό. α3. Ίδρυση ή επέκταση μονάδων επεξεργασίας γάλα κτος σε περιοχές με έλλειμμα δυναμικού αξιοποίησης γάλακτος το οποίο θα τεκμηριώνεται από επίσημα στοι χεία δημόσιων αρχών. α4. Ίδρυση, εκσυγχρονισμός και επέκταση μονάδων αξιοποίησης υποπροϊόντων επεξεργασίας γάλακτος (τυρογάλακτος) Λοιποί τομείς μεταποίησης προϊόντων ζωικής προέλευσης: Α. ΑΥΓΑ: α1. Μονάδες τυποποίησης και συσκευασίας αυγών. α2.μονάδες επεξεργασίας αυγών και παραγωγής αυ γοπροϊόντων. Β. ΜΕΛΙ: β1. Μονάδες τυποποίησης και μεταποίησης μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης. β2. Μονάδες επεξεργασίας μελιού και λοιπών προϊό ντων κυψέλης για παραγωγή προϊόντων με βάση το μέλι. Γ. Μονάδες μεταποίησης τυποποίησης σαλιγκαριών Τομέας παραγωγής ζωοτροφών: Α. Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός μικρών μονάδων απλών παρασκευαστηρίων με τους απαιτούμενους αποθηκευ τικούς χώρους για ορεινές και νησιωτικές περιοχές για την κάλυψη τοπικών αναγκών. Β. Μονάδες παραγωγής πλήρων τυποποιημένων μιγ μάτων ζωοτροφών, απλών ζωοτροφών, σύμπηκτων μηδικής, ενσακισμένων ενσιρωμάτων και προμιγμάτων πρόσθετων υλών ή συμπληρωματικών σύνθετων ζωο τροφών. Ειδικότερα: 1. Ίδρυση μικρών παρασκευαστηρίων, με τους απαι τούμενους αποθηκευτικούς χώρους σε ορεινές και νη σιωτικές περιοχές, για την κάλυψη τοπικών αναγκών. 2. Εκσυγχρονισμός, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, μι κρών παρασκευαστηρίων με τους απαιτούμενους απο θηκευτικούς χώρους σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές για την κάλυψη τοπικών αναγκών. 3. Εκσυγχρονισμός, χωρίς αύξηση δυναμικότητας με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδων παραγωγής πλήρων τυποποιημένων μιγμάτων. 4. Εκσυγχρονισμός, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδων παραγωγής ανόρ γανων συμπληρωματικών ζωοτροφών. 5. Ίδρυση μονάδων παραγωγής πλήρων τυποποιη μένων μιγμάτων μόνο σε περίπτωση συνεργαζόμενων κτηνοτροφικών μονάδων για ιδιοκατανάλωση. 6. Εκσυγχρονισμός, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής συμπή κτων μηδικής. 7. Εκσυγχρονισμός, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής ιχθυο τροφών. 8. Ίδρυση μονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων. 9. Εκσυγχρονισμός επέκταση, με ή χωρίς μετεγκατά σταση μονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ίδρυση μονάδων παραγωγής ζωοτροφών γουνο φόρων ζώων. 11. Εκσυγχρονισμός επέκταση, με ή χωρίς μετεγκα τάσταση μονάδων παραγωγής ζωοτροφών γουνοφόρων ζώων. 12. Ίδρυση μονάδων παραγωγής ενσακισμένου ενσι ρώματος. 13. Εκσυγχρονισμός επέκταση, με ή χωρίς μετεγκα τάσταση, μονάδων παραγωγής ενσακισμένου ενσιρώ ματος. 14. Ίδρυση επέκταση Εκσυγχρονισμός αποθηκευτικών χώρων Επενδυτικά σχέδια που αφορούν δραστηριότητες εκτός τομέα γεωργικών προϊόντων. Δύνανται να ενισχυθούν στα πλαίσια του Ν. 3908/2011, όπως τροποποιημένος ισχύει, επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε: Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων. Μονάδες πυρηνελαιουργείων. Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκη πευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης (απόσταγμα οίνου και απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής). Μονάδες επεξεργασίας καπνού για παραγωγή πού ρων ή σιγαρίλος. Μονάδες επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής. Μονάδες ζυθοποιϊας. Μονάδες επεξεργασίας υπολειμμάτων και απορ ριμμάτων των βιομηχανικών ειδών διατροφής, των λοιπών γεωργικών καλλιεργειών (Κηπευτικά, δενδρώ δεις καλλιέργειες κ.λπ.), καθώς και των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων για την παραγωγή ζωοτροφών, λιπα σμάτων, κ.λπ. Μονάδες παραγωγής, εμπορίας & συσκευασίας προ ϊόντων θρέψης φυτών (Λιπάσματα, εδαφοβελτιωτικά, Υποστρώματα, Ειδικά προϊόντα βοηθητικά της ανάπτυ ξης των φυτών). Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής. Μονάδες επεξεργασίας στέβιας. Μονάδες επεξεργασίας λοιπών προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, κερί, βασιλικός πολτός) εκτός των ανα φερόμενων στο αρ Β.β2 της παρούσας. Μονάδες παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης, ψύξης, συντήρησης πέραν των αναφερόμενων στην παράγρα φο 2.2. του άρθρου 2 της παρούσας Δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3908/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, επενδυτικά σχέδια που αφορούν: τη μεταποίηση ή την εμπορία γεωργικών προϊό ντων (όπως καφές, κακάο κ.λ.π.) που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης την παρασκευή προϊόντων απομίμησης ή υπο κατάστασης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων την παραγωγή ή μεταποίηση γενετικά τροποποι ημένων προϊόντων σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ σε ενισχύσεις που χορηγούνται κατά παράβαση απαγορεύσεων ή περιορισμών που επιβάλλονται από κανονισμούς του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών οργανώσεων αγοράς, ακόμη και όταν οι εν λόγω απα γορεύσεις και περιορισμοί αφορούν μόνο την κοινοτική στήριξη. Άρθρο 3 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3.1. Στα επενδυτικά σχέδια της παραγράφου 2.1, 2.2 και 2.3 του άρθρου 2 της απόφασης αυτής δύναται να ενισχύονται οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών: Υλικά περιουσιακά στοιχεία: 1) Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτη ριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, στα πλαίσια αυτόνομων και λειτουργικών επενδυτικών σχεδίων με ολοκληρωμένο χαρακτήρα. Η κατασκευή κτιρίων ή εγκαταστάσεων προοριζομένων για τη στέ γαση, την αναψυχή ή τη συνεστίαση των εργαζομένων της επιχείρησης, καθώς και αιθουσών κατάρτισης προ σωπικού, εφόσον αυτά γίνονται στην περιοχή που είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση. 2) Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνη σης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασ σόμενης μονάδας (μέσα εσωτερικής μεταφοράς). 3) Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων μεταφο ράς προσωπικού, άνω των έξι θέσεων. 4) Αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα (γεωργικοί ελκυστήρες, συλλεκτικές μηχανές, ενσιροδιανομείς κ.λπ.) και μη αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα (παρελκόμενα ελκυστήρα, λοιπά μηχανήματα που προ σαρμόζονται στα αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα, κ.λπ.). 5) Α) Αγορά καινούργιων οχημάτων ισοθερμικών βυ τίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης μεταποίησης. Β) Αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους (τομείς κρέατος και οπωροκηπευτικών). Γ) Αγορά οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υπο προϊόντων και πτωμάτων με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (Καν.1069/09 & Καν.142/11), στο πλαίσιο της δράσης που αφορά σε ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδων αδρανοποίησης υποπρο ϊόντων σφαγής. Δ) Στο πλαίσιο των δράσεων που αφορούν σε ιδρύ σεις σφαγείων ή/και εκσυγχρονισμού συμπλήρωσης υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής και δεδομένης της υποχρεωτικής ταξινόμησης των σφαγίων χοίρου με βάση κοινοτική κλίμακα ταξινόμησης (Καν. (ΕΚ)1234/07, (ΕΚ)1249/08 και η εκτελεστική απόφαση της Επιτρο πής αριθμ. 2013/437/ΕΕ) θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την εφαρμο γή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις της Επιτροπής της 17/07/89 αριθ.89/449/εοκ και της 25ης /10/10 αριθ.2010/642/εε. 6) Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. 7) Τα μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινού ριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, εφόσον η χρηματο δοτική μίσθωση περιλαμβάνει την υποχρέωση αγοράς αυτών κατά τη λήξη της μίσθωσης. 8) Η αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού που συν δέονται άμεσα με μία παραγωγική μονάδα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 παρ. 1 περίπτ. α υποπερίπτωση αβ του ν. 3908/2011.

6 5850 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9) Εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρε τεί την λειτουργία παραγωγικής μονάδας, γεωργικών προϊόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω και τις εξαιρέσεις αυτών. 10) Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής πα ραγωγικής επένδυσης. 11) Οι δαπάνες που συνδέονται με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την κά λυψη των αναγκών της μονάδας (ιδιοκατανάλωση) Άυλα περιουσιακά στοιχεία: 1) Οι δαπάνες συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, συστημάτων πλήρους ιχνη λασιμότητας, πιστοποιήσεις προμήθειας και εγκατά στασης λογισμικού και συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης, σχεδιασμού και εφαρμογής συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης για τα επενδυτικά σχεδία της παρ. 2.1.α του άρθρου 2 της παρούσας καθώς και σχεδιασμό και εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων της παρ. 2.2 του άρθρου 2 της παρούσας. 2) Οι δαπάνες για τη μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, εκπόνηση μελετών προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών, μελέτες για την οργάνωση της διοίκησης, δαπάνες ερευνών αγοράς κ.α. Οι ανωτέρω μελέτες θα πρέπει να συναρτώνται άμε σα, να προσδιορίζονται και να εξυπηρετούν την υλοποί ηση του υποβαλλόμενου στις διατάξεις του Ν. 3908/201 επενδυτικού σχεδίου. 3) Για έργα και προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας που σχετίζονται με τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της επιχείρησης και τα οποία εκτελούνται από την επιχείρηση είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και φορείς και με Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και της Ε.Ε. 4) Οι μελέτες και αμοιβές συμβούλων ενισχύονται κατ εξαίρεση για επενδυτικά σχέδια νέων Μικρών και Μεσαί ων επιχειρήσεων μέχρι ποσοστού 5% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 ). 5) Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προ ϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας έρευνα αγοράς για την διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση). 6) Απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδι ους οργανισμούς. Τα άυλα στοιχεία πρέπει να αποτελούν αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στην ενισχυόμενη επένδυση και θα αποκτώνται από τρίτους με τους όρους που ισχύουν στην αγορά. Επίσης, θα πρέπει να εντάσσονται στα πε ριουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και να παραμένουν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης που λαμβάνει την ενίσχυση για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Το κόστος των ενισχυόμενων άϋλων περιουσιακών στοιχείων δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου Δαπάνες που δεν ενισχύονται: Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παρ. 2 του Ν. 3908/ 2011 δεν ενισχύονται οι δαπάνες που αφορούν: 1) Τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης. 2) Την αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι έξι (6) θέσεων. 3) Τα μεταφορικά μέσα και ο εξοπλισμός για επενδυ τικά σχέδια στον τομέα των μεταφορών. 4) Την αγορά επίπλων και σκευών γραφείου. 5) Τις εξαγόμενες ποσότητες και τη συγκρότηση ή τη λειτουργία δικτύου διανομής σύμφωνα με την παράγρα φο 2α του άρθρου 1 του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά κατηγορία. 6) Την αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων, με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παράγραφος 2 του Ν. 3908/ ) Την εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μη χανημάτων και λοιπών πάγιων στοιχείων. 8) Την ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστά σεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στο φορέα επένδυσης, εκτός εάν αυτό έχει παραχωρηθεί από το δημόσιο ή φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα ή έχει μισθωθεί για το σκοπό αυτό, για χρονικό διάστη μα τουλάχιστο δεκαπέντε (15) ετών. Η δεκαπενταετής διάρκεια της μίσθωσης υπολογίζεται από την ημερο μηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής της επένδυ σης. Οι μισθώσεις, που προβλέπονται στη διάταξη αυτή, καταρτίζονται και με ιδιωτικό έγγραφο. Το γνήσιο της υπογραφής του εγγράφου βεβαιώνεται από τη δημόσια οικονομική υπηρεσία στην οποία και κατατίθεται. Μετά την κατάθεσή του, το έγγραφο με το οποίο καταρτίζε ται η μίσθωση μεταγράφεται στο γραφείο μεταγραφών της περιφέρειας του ακινήτου. Από τη μεταγραφή η μίσθωση έχει την ισχύ που ορίζεται στο άρθρο 618 του Αστικού Κώδικα. 9) Οι μελέτες και αμοιβές συμβούλων, με εξαίρεση την περίπτωση σημείο (4) του άρθρου 3 της παρούσας. 10) Η αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και εξο πλισμού. 11) Τα συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου της επένδυσης. 12) Οι ενισχύσεις δεν πρέπει να περιορίζονται σε συ γκεκριμένα γεωργικά προϊόντα και πρέπει να αφορούν όλους τους κλάδους της γεωργίας, εκτός εάν εξαιρε θούν ορισμένα προϊόντα λόγω υπερβολικής παραγωγι κής ικανότητας ή έλλειψης διεξόδων στην αγορά. 13) Δεν χορηγούνται ενισχύσεις για: Α) αγορά δικαιωμάτων παραγωγής ζώων και μονοε τών φυτών, Β) φύτευση μονοετών φυτών, Γ) αποστραγγιστικά έργα ή αγορά αρδευτικού εξοπλι σμού και αρδευτικά έργα, εκτός εάν οι επενδύσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση κατά τουλάχιστον 25% της προηγούμενης κατανάλωσης νερού, Δ) επενδύσεις με σκοπό την απλή αντικατάσταση. Άρθρο 4 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 4.1. Γενικά δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν με την αίτησης υπαγωγής. Ισχύουν τα γενικά δικαιολογητικά και τεχνοοικονομικά στοιχεία που καθορίζονται με την απόφαση του Υπουρ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5851 γού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του Ν. 3908/2011, όπως ισχύει Ειδικά δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν πριν την πρώτη εκταμίευση Για τα επενδυτικά σχέδια του πρωτογενή τομέα: Α. Θερμοκήπια. Άδεια Πολεοδομίας και Υγειονομικής Υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας για επενδύσεις θερ μοκηπίων όταν εγκαθίστανται εντός ορίων οικιστικών περιοχών. Έγκριση τύπου θερμοκηπίου (στατική επάρκεια) από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή την τεχνική Διεύθυνση της Αγροτικής Τράπεζας (για εγκρίσεις θερμοκηπιακών κα τασκευών πριν το 2003). Β. Μονάδες πολλαπλασιαστικού υλικού. άδεια από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Γ. Μονάδες βιολογικής γεωργίας. Για την ίδρυση: Σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση: Πιστοποι ητικό Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογι κών προϊόντων για την τήρηση των προδιαγραφών του Καν. της ΕΕ 2092/91, όπως αντικαταστάθηκε από τον ΕΕ 834/07, σχετικά με το βιολογικό τρόπο παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Δ. Κτηνοτροφικές (βουστάσια χοιροστάσια ποιμνι οστάσια ιπποφορβεία κ.λ.π.), πτηνοτροφικές επιχειρή σεις και μονάδες εκτροφής θηραμάτων: η απαιτούμενη αδειοδότηση σύμφωνα με τους Ν. 3982/2011, 4014/2011 και 4046/2012. Στις περιπτώσεις των μονάδων εκτροφής θηραμά των, απαιτείται άδεια της αρμόδιας δασικής Υπηρεσίας. Στην περίπτωση των μονάδων αναπαραγωγής ή και εκκολαπτηρίων αυγών απαιτούνται συμπληρωματικά: 1. Στην περίπτωση των συνεταιρισμών i) καταστατικό όπου θα αναφέρονται τα μέλη του συνεταιρισμού ii) οι άδειες εγκατάστασης των πτηνοτροφικών μονάδων των μελών έτσι ώστε να πιστοποιείται η δυναμικότητά τους. 2. Στην περίπτωση εταιριών νεοσσών η άδεια εγκα τάστασης. 3. Στην περίπτωση εταιριών με συνεργαζόμενους πτη νοτρόφους i) Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των συνερ γαζομένων εταιριών, με ισχύ τουλάχιστον 5 ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης. ιi) αποδεικτικά στοι χεία του αριθμού των νεοσσών που παρείχαν στους συ νεργαζόμενους πτηνοτρόφους την τελευταία πενταετία. 4. Βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν τη συνολική δυ ναμικότητα των συνεταιρισμών, των εταιριών παρα γωγής νεοσσών και των εταιριών με συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. 5. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των συνεργαζόμενων εταιριών, με ισχύ τουλάχιστον 5 ετών από την ολοκλή ρωση της επένδυσης. Στην περίπτωση της ίδρυσης πτηνοτροφικών μονά δων συμβατικών εκτροφών απαιτείται συμπληρωματικά βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτη νιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας που να αποδεικνύει την έλλειψη δυναμικότητας της περιοχής. Για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων της παρού σας παραγράφου που αφορούν τον πρωτογενή τομέα απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του φορέα ότι το ίδιο αντικείμενο της επένδυσης δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση επιχορήγηση σε άλλο συγχρη ματοδοτούμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα Για τα επενδυτικά σχέδια του δευτερογενή το μέα, απαιτούνται τα εξής: 1) Άδεια λειτουργίας υφιστάμενης μονάδας, όπου αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και την άδεια σκοπιμότητας ίδρυσης (Ν.111/75 «Περί ιδρύσεως Σφαγείων και Πτηνοσφαγείων» και Π.Δ. 490/76 «Περί όρων χορηγήσεως αδείας σκοπιμότητας ιδρύσεως και λειτουργία Πτηνοσφαγείου»), στις περιπτώσεις Σφαγεί ων και Πτηνοσφαγείων. Γίνονται δεκτές αιτήσεις ενί σχυσης υφισταμένων μονάδων των οποίων προσωρινά έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας, εφόσον με την προτεινόμενη αίτηση ενίσχυσης ικανοποιούνται οι όροι της ανάκλησης. 2) Άδεια εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού προβλεπόμενης κατάστασης. Είναι δυνατή η προσκό μισή του δύο μήνες μετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης, μόνο στην περίπτωση που κατά την υποβολή της αίτησης προσκομίζεται αντίγραφο του αιτήματος του φορέα για έκδοσή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 3) Τις απαραίτητες, κατά κατηγορία επένδυσης, περι βαλλοντικές αδειοδοτήσεις αδειοδοτήσεις ή ισοδύναμα απαλλακτικά έγγραφα, υφιστάμενης και προβλεπόμενης κατάστασης, σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νο μοθεσία, που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι δυνατή η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητι κών δύο μήνες μετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυ σης, μόνο στην περίπτωση που κατά την υποβολή της αίτησης προσκομίζεται αντίγραφο του αιτήματος του φορέα για έκδοσή των από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 4) Για τον τομέα των ζωοτροφών οι υποψήφιοι επεν δυτές θα πρέπει κατά την υποβολή του φακέλου να διαθέτουν κωδικό έγκρισης/εγγραφής όπως προβλέπε ται στην Κ.Υ.Α /2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 2422 Β /2008). Στην περίπτωση ίδρυσης παρασκευαστηρίου ζωοτροφών, θα πρέπει να πιστο ποιείται η ενημέρωση των αρμοδίων αρχών για την μελλοντική δραστηριότητα με την υποβολή ακριβούς αντιγράφου της σχετικής αίτησης που προβλέπεται στην Κ.Υ.Α /2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 2422 Β /2008). 5) Υπεύθυνη δήλωση του φορέα ότι το ίδιο αντικείμενο της επένδυσης δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση επιχορήγηση σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα. 6) Στην περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις στα πα ραπάνω δικαιολογητικά, τα οποία εκδίδονται από άλ λες υπηρεσίες, ο εν δυνάμει δικαιούχος οφείλει να τα προσκομίσει εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία γνωστοποίησης των ελλείψεων αυτών εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις. Άρθρο 5 Αντίγραφο του φακέλου κάθε επενδυτικού σχεδίου δι αβιβάζεται στη Δ/νση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η Δ/νση Προγραμματισμού και Γεωρ γικών Διαρθρώσεων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντός 30 ημερών γνωμοδοτούν ως προς τον

8 5852 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ορθολογικό σχεδιασμό του επενδυτικού σχεδίου (όπως τη σκοπιμότητα της επένδυσης από άποψη γεωγραφι κής κατανομής ομοειδών επενδύσεων, ύπαρξης ή όχι πρώτης ύλης στην περιοχή, κάλυψης δυναμικότητας και ύπαρξης σύγχρονης υποδομής στην περιοχή, συμ βατότητας με την ισχύουσα ΚΑΠ και τις αντίστοιχες ΚΟΑ των προϊόντων). Σε κάθε περίπτωση (συμπεριλαμβανομένων και των επενδυτικών σχεδίων που ενισχύονται με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής) θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες έγκρισης των υποβληθεισών αιτήσεων ενί σχυσης στα πλαίσια του Ν. 3908/2011 και αντίστροφα, να ενημερώνουν τη Δ/νση Προγραμματισμού και Γεωρ γικών Διαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων για την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3908/2011, με συνοπτική περιγραφή του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου για την αποφυγή επικαλύψεων του φυσικού αντικειμένου μεταξύ των δύο συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησια κών προγραμμάτων. Άρθρο 6 ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 6.1. Η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων πρέπει να συμ βάλλει στην επίτευξη ενός ή περισσότερων από τους ακόλουθους στόχους: (α) μείωση του κόστους παρα γωγής, (β) συνολική βελτίωση και αναδιάταξη της πα ραγωγικής διαδικασίας (γ) βελτίωση της ποιότητας, (δ) διατήρηση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, ή βελτίωση των συνθηκών υγιεινής ή των προτύπων ορθής μεταχείρισης των ζώων, καθώς και (ε) παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων Η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων πρέπει να συμβάλ λει στη βελτίωση της κατάστασης του συγκεκριμένου βασικού κλάδου πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και να εξασφαλίζει ικανοποιητική συμμετοχή των πα ραγωγών των βασικών πρωτογενών προϊόντων (στη περιοχή δραστηριότητάς τους) στα προκύπτοντα οφέ λη. Επίσης, οι επενδύσεις αυτές πρέπει να συμβάλλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, με τη στήριξή τους σε θέματα ανάπτυξης και καινοτομιών, στη βελτίωση της ποιότητας, της υγιεινής, της ασφάλειας των προϊόντων τους και του περιβάλλοντος Οι ενισχύσεις χορηγούνται εφόσον από τα υπο βαλλόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά και την αξιο λόγηση που διενεργείται από τον κατά περίπτωση αρ μόδιο φορέα πληρούνται οι διατάξεις του Ν. 3908/2011, της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγω νιστικότητας που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 του νόμου αυτού (Κριτήρια αξιολόγησης) και της παρούσας απόφασης Οι ενισχύσεις παρέχονται σε επιχειρήσεις που πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά με το πε ριβάλλον, την υγιεινή και την καλή διαβίωση των ζώων. Η τήρηση του όρου αυτού θα πρέπει να ελέγχεται με βάση τις χορηγηθείσες από τις αρμόδιες υπηρεσίες εγκρίσεις και άδειες, κατά την αξιολόγηση και υπαγω γή των επενδυτικών σχεδίων και κατά τη διενέργεια ελέγχων της υλοποίησης αυτών για την καταβολή των ενισχύσεων Για τις ενισχύσεις που παρέχονται στις επενδύσεις βάσει του άρθρου 5 του Ν. 3908/2011 εκφραζόμενες σε Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) ισχύουν τα εξής: Για τα επενδυτικά σχέδια των γεωργικών εκ μεταλλεύσεων της παραγράφου 2.1 του Άρθρου 2 της παρούσας απόφασης ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 4 του Καν. 1857/ Για επενδυτικά σχέδια στους τομείς μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων των παραγράφων 2.2. και 2.3. του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης χο ρηγούνται τα ποσοστά ενίσχυσης που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 5 του Ν. 3908/2011 καθώς και της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Αντα γωνιστικότητας της παραγράφου 6 του ιδίου άρθρου. Επιπροσθέτως, στα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που εγκαθίστανται σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΕΠΕ) και επενδυτικά σχέδια που πραγματο ποιούνται στα νησιά και στις περιφερειακές ενότητες νήσων που ανήκουν διοικητικά στις Περιφέρειες της Ηπειρωτικής Ελλάδας, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παρ. 12 και στην παρ. 13 του ίδιου άρθρου αντί στοιχα. Οι ενισχύσεις δεν επιτρέπεται να σωρεύονται, σύμφω να με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του Ν. 3908/ Δεν παρέχονται ενισχύσεις σύμφωνα με την πα ράγραφο 3 του άρθρου 2 του Ν. 3908/2011, όπως ισχύει. Άρθρο 7 Η δαπάνη που θα προκύψει σε βάρος του Προϋπολογι σμού Δημοσίων Επενδύσεων εξαρτάται από το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων που θα υπαχθούν στις διατάξεις του αναπτυξιακού Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/ Α / ), όπως ισχύει, και προβλέπεται από την ετή σια απόφαση καθορισμού κονδυλίων για την κάλυψη των δαπανών αυτών. Άρθρο 8 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε παύει και η ισχύς της υπ αριθ / κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2014 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΦΕΚ 465/2014 τεύχος Β. 25 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ Καθορισμός των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των

ΦΕΚ 465/2014 τεύχος Β. 25 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ Καθορισμός των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των ΦΕΚ 465/2014 τεύχος Β. 25 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 6904 Καθορισμός των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων και υπάγονται στις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Με τον όρο «γεωργικά προϊόντα» νοούνται τα προϊόντα που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι της Συνθήκης εξαιρουµένων εκείνων που καλύπτονται από τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Αρ. Φύλλου 3410 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 24 Οκτωβρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 108621 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Πρόγραμμα Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» αναμένεται η προκήρυξη του Μέτρου 123Α στο οποίο προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α Ο κλάδος της μεταποίησης ή / και εμπορίας των Γεωργικών Προϊόντων απαιτεί συνέχιση της στήριξης των επενδύσεων, κατά τομέα, ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ «Mεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων»

ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ «Mεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων» ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ: ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ «Mεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων» Ενισχύονται μόνο οι βιώσιμες επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις,

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» «ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η βελτίωση και ο εξορθολογισµός της µεταποίησης και εµπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 4.2 Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων ΔΡΑΣΗ 4.2.1, ΔΡΑΣΗ & ΔΡΑΣΗ 4.2.3

Μέτρο 4.2 Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων ΔΡΑΣΗ 4.2.1, ΔΡΑΣΗ & ΔΡΑΣΗ 4.2.3 Μέτρο 4.2 Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων ΔΡΑΣΗ 4.2.1, ΔΡΑΣΗ 4.2.2 & ΔΡΑΣΗ 4.2.3 ΤΙ ΑΦΟΡΑ Το εν λόγω Μέτρο αφορά στη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 1 1 1. ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α. "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α. Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων" 1. ΤΟΜΕΑΣ : ΚΡΕΑΣ Δράση 1.3: Εκσυγχρονισμός - επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

4 η Πρόσκληση LEADER Β. Πελοποννήσου

4 η Πρόσκληση LEADER Β. Πελοποννήσου 4 η Πρόσκληση LEADER Β. Πελοποννήσου Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 Ενισχυόμενοι τομείς δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα Leader άξονας 4 με στόχο την παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.3.: Εκσυγχρονισμός επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, μονάδων τεμαχισμού τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων.

Δράση 1.3.: Εκσυγχρονισμός επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, μονάδων τεμαχισμού τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 1. ΤΟΜΕΑΣ: ΚΡΕΑΣ Δράση 1.1.: Εκσυγχρονισμός συμπλήρωση της υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής με ή χωρίς μετεγκατάσταση, ώστε να πληρούν και τις απαιτήσεις για την βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων BA Business - MBA Master of Business Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων μέσω υιοθέτησης και ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης 5 Ταχ. Κώδικας : 10180 Αθήνα Πληροφορίες : τηλ. : 210 3332399

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 Παραγωγή, Μεταποίηση, Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων 1. ΤΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΑ ΦΕΔΙΑ ΠΟΟΣΑ ΕΝΙΦΤΗ 1.Α. ΠΡΩΣΟΓΕΝΗ ΣΟΜΕΑ : Επενδυτικά σχέδια που αναφέρονται σε μηχανικά μέσα σποράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Πλ. Συντάγµατος Ταχ. Κώδικας : 10180 Αθήνα 12-7 - 2007 Αριθµ. Πρωτ. 31054 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθορισµός των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ :1286/τεύχος Β /25-7-2007

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ :1286/τεύχος Β /25-7-2007 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Πλ. Συντάγµατος Ταχ. Κώδικας : 10180 ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ :1286/τεύχος Β /25-7-2007 ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα 12-7 -

Διαβάστε περισσότερα

«Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» και κωδικός δράσης: L123-α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

«Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» και κωδικός δράσης: L123-α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» L123-α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Τίτλος L123-α και κωδικός δράσης: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1 Περιγραφή της Δράσης ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ H ΟΤΔ ενδεικτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 1. ΤΟΜΕΑΣ : ΚΡΕΑΣ ράση 1.1.: ράση 1.2.: ράση 1.3.: ράση 1.4.: ράση 1.5.: ράση 1.6.: ράση 1.7.: ράση 1.8.: ράση 1.9.: Εκσυγχρονισµός - συµπλήρωση της υφιστάµενης σφαγειοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 34975 24 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3410 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις Κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στο τοµέα της Γεωργίας (2000/C 28/02 της 1 ης Απριλίου 2000).

2. Τις Κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στο τοµέα της Γεωργίας (2000/C 28/02 της 1 ης Απριλίου 2000). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων 123α -1 φυτικής και ζωικής παραγωγής

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων 123α -1 φυτικής και ζωικής παραγωγής ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων 123α -1 φυτικής και ζωικής παραγωγής ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 41 Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004 Αναφορικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ, και συγκεκριμένα στο κλάδο ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ σας ενημερώνουμε, ότι οι επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, δύναται να υπαχθούν προς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ 123.Α ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ράση L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ L123Α ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η παρούσα δράση αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος προγράμματος. Γ Πρόσκληση του Μέτρου 123Α «Επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων»

Στόχος προγράμματος. Γ Πρόσκληση του Μέτρου 123Α «Επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων» Γ Πρόσκληση του Μέτρου 123Α «Επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων» Α / Α Στοιχεία προγράμματος: Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

α) ΔΡΑΣΗ Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη µε τελικό προϊόν εντός του Παραρτήµατος Ι (γεωργικό προϊόν)

α) ΔΡΑΣΗ Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη µε τελικό προϊόν εντός του Παραρτήµατος Ι (γεωργικό προϊόν) Μέτρο 4.2 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ «Στήριξη για επενδύσεις στη µεταποίηση/εµπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξ(ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020» Το Μέτρο αποτελείται από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΜΕΑΣ 1: ΚΡΕΑΣ Δράση 1.1: Δράση 1.2: Δράση 1.3: Εκσυγχρονισμός, συμπλήρωση της υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής με ή χωρίς μετεγκατάσταση,

Διαβάστε περισσότερα

Χωρίς χρονικά περιθώρια ο αγροτικός αναπτυξιακός

Χωρίς χρονικά περιθώρια ο αγροτικός αναπτυξιακός AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ αναπτυξιακοσ νομοσ AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ B7 29 Χωρίς χρονικά περιθώρια ο αγροτικός αναπτυξιακός

Διαβάστε περισσότερα

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004 Αναφορικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο τομέα της ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, σας ενημερώνουμε, ότι οι επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, δύναται να υπαχθούν προς επιδότηση στις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Πλ. Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 2.1 "Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων"

ΜΕΤΡΟ 2.1 Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων ΜΕΤΡΟ 2.1 "Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων" Τομείς Παρέμβασης : Κρέας, γάλα, αυγά - πουλερικά, διάφορα ζώα, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, ζωοτροφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 123A : αύξηση της αξίας. των γεωργικών προϊόντων. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013

Μέτρο 123A : αύξηση της αξίας. των γεωργικών προϊόντων. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 Άξονας 1 «Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του Τομέα της Γεωργίας και της Δασοκομίας» Μέτρο 123A : αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων Γ Ε Ν Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / ) ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / ) ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / 22.06.16) «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας Σύσταση Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα για την ένταξη στο καθεστώς ενίσχυσης για την ενθάρρυνση των επενδύσεων μικρού

Διαβάστε περισσότερα

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 1) ικαίωµα υποβολής πρότασης έχουν νεοσύστατες εταιρίες, εφοσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασής τους µέχρι την υποβολή του φακέλου

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά, οι 51 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι:

Αναλυτικά, οι 51 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι: Αναλυτικά, οι 51 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων Προβλέπεται η ίδρυση και ο εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης και τυποποίησης προϊόντων.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «για την Ενίσχυση της Μεταποίησης των Γεωργικών Προϊόντων Μέτρο 123 Α 3 ος Κύκλος».

Πρόγραμμα «για την Ενίσχυση της Μεταποίησης των Γεωργικών Προϊόντων Μέτρο 123 Α 3 ος Κύκλος». Πρόγραμμα «για την Ενίσχυση της Μεταποίησης των Γεωργικών Προϊόντων Μέτρο 123 Α 3 ος Κύκλος». Προκηρύχθηκε το Μέτρο 123 Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, που αφορά την ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

* Για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, μονίμους κατοίκους πεδινών περιοχών, λαμβάνεται υπόψη η περιοχή πραγματοποίησης της επένδυσης..

* Για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, μονίμους κατοίκους πεδινών περιοχών, λαμβάνεται υπόψη η περιοχή πραγματοποίησης της επένδυσης.. Π11) ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Ποσοστά ενίσχυσης επιλέξιμων δαπανών Τα ποσοστά ενίσχυσης των επιλέξιμων δαπανών προσδιορίζονται με βάση την ηλικία του δικαιούχου, το χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

ΜΕΣΡΟ 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» 1 ARC Μελετητική - Λενακάκης Κ. & Λ. ΟΕ Μελετητική Εταιρεία Μηχανολογικών - Περιβαλλοντικών Έργων χεδιασμού έργων Α.Π.Ε. - ύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΣΗ - ΘΕΡΙΟ Σ.Κ. 71304 Εργοτέλους 58

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα

Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα 6ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα Μιχάλης Σμύρης τηλ: 6932 801986 e-mail :gsmyris@yahoo.gr 12 ος 2014 Περίγραμμα- Ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑ 2 Ο κωδικός δραστηριότητα 11.02.1 με περιγραφή «Παραγωγή Οίνου από νωπά σταφύλια, μούστο σταφυλιών», είναι επιλέξιμος στο Leader Φθιώτιδας;

ΕΡΩΤΗΜΑ 2 Ο κωδικός δραστηριότητα 11.02.1 με περιγραφή «Παραγωγή Οίνου από νωπά σταφύλια, μούστο σταφυλιών», είναι επιλέξιμος στο Leader Φθιώτιδας; ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Επιλέξιμη επιχείρηση, με επιλέξιμη επενδυτική δραστηριότητα, σε επιλέξιμο γεωγραφικό σημείο, επιθυμεί να υποβάλλει πρόταση στα πλαίσια του Leader. Η επιχείρηση δεν έχει ακόμη κύκλο εργασιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 200 & ΜΑΝΤΕΙΩΝ 1 54627, ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ.:2310796740, Φαξ:2310796345 e-mail: info@targetbs.gr, www.targetbs.gr

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 200 & ΜΑΝΤΕΙΩΝ 1 54627, ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ.:2310796740, Φαξ:2310796345 e-mail: info@targetbs.gr, www.targetbs.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Γ κύκλος του προγράμματος «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων», του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε το πρόγραμμα «αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Προκηρύχθηκε στις 13/12/2013 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Γ κύκλος του προγράμματος «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 3 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014)

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Προγραμματιαμού και Γ.Δ Τμήμα: Δ! Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Στ.Σύλλας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 Μέτρο: 1.2.3 A: Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 Μέτρο: 1.2.3 A: Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 Μέτρο: 1.2.3 A: Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική παρουσίαση Αναπτυξιακού Νόμου

Συνοπτική παρουσίαση Αναπτυξιακού Νόμου Συνοπτική παρουσίαση Αναπτυξιακού Νόμου ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του παρόντος νόμου είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας Πλαίσιο Από τις 22 Ιουνίου 2016 έχει εκδοθεί σε ΦΕΚ ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016, σύμφωνα με τον οποίο ορίζεται το θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ISO 9001 : 2008 Certificate No: 3496/14 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 Προκηρύχθηκαν στις 19 Οκτωβρίου 4 Καθεστώτα ενίσχυσης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4399/2016 και ξεκίνησε η υποβολή επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

α) για τα επενδυτικά σχέδια κάτω των 300.000 ΕΥΡΩ, η βιωσιμότητα της

α) για τα επενδυτικά σχέδια κάτω των 300.000 ΕΥΡΩ, η βιωσιμότητα της Π16) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Για την εκτίμηση της βιωσιμότητας της υφισταμένης επιχείρησης λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: α) Για τα επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόμος Ν.3908/11. Συνοπτική παρουσίαση

Επενδυτικός Νόμος Ν.3908/11. Συνοπτική παρουσίαση Επενδυτικός Νόμος Ν.3908/11 Συνοπτική παρουσίαση Ο Επενδυτικός Νόμος 3908/11, όπως τροποποιήθηκε από τους Νόμους 4072/12, 4146/13 και 4242/14, αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ίδρυση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016 Δικαιούχοι υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων Ατομική επιχείρηση Εμπορική εταιρία Συνεταιρισμός Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ3Β-Ψ1Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06/03/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 5235

ΑΔΑ: ΒΙΚ3Β-Ψ1Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06/03/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 5235 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06/03/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 5235 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδοτήσεις σε 51 δραστηριότητες από τα τοπικά προγράμματα Leader

Επιδοτήσεις σε 51 δραστηριότητες από τα τοπικά προγράμματα Leader Επιδοτήσεις σε 51 δραστηριότητες από τα τοπικά προγράμματα Leader Πενήντα συν μία... επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες στην περιφέρεια χρηματοδοτούνται με ποσοστά ενίσχυσης έως και 60%

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση 3 η πρόσκληση Μ123Α

Συνοπτική Παρουσίαση 3 η πρόσκληση Μ123Α Συνοπτική Παρουσίαση 3 η πρόσκληση Μ123Α e-mail: infoathens@noisisdev.gr e-mail: info@noisisdev.gr e-mail: infokastoria@noisisdev.gr 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

CLLD /LEADER NOMOY ΛΑΡΙΣΑΣ

CLLD /LEADER NOMOY ΛΑΡΙΣΑΣ CLLD /LEADER NOMOY ΛΑΡΙΣΑΣ 2014-2020 Εντός του πρώτου τριμήνου 2017 αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος CLLD- LEADER για το Nομό Λάρισας. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Πληθυσμός: 139.674 κάτοικοι (απογραφή 2011),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Άξονας 2 : Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων Μέτρο 2.1.4 : Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις Δράση 1.1: βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2016 (ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΥ 16/06/2016)

ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2016 (ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΥ 16/06/2016) ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2016 (ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΥ 16/06/2016) ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠTΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ Αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας για έξοδο από την κρίση ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΝΕΙ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του μέτρου 123Α είναι η ενίσχυση επενδύσεων :

Στόχος του μέτρου 123Α είναι η ενίσχυση επενδύσεων : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΑΞΟΝΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 123 Α: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011 Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1. Γενική Επιχειρηματικότητα Αφορά: το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που δύναται να υπαχθούν στις διατάξεις του 3908/2011 και δεν εντάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100%

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100% 5.3.3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Σηµείο 5.3.3.1.3 Παράρτηµα II του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 1000/22719 ΠΡΟΣ: Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ : ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 1000/22719 ΠΡΟΣ: Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ : ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισμού (EΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

* * * * ΜΕΤΡΟ 123 Α - Aύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων. Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό "Νέστος"

* * * * ΜΕΤΡΟ 123 Α - Aύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων. Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νέστος by www.foodstandard.gr Ηλεκτρονικό περιοδικό www.facebook.com/foodstandard 19 Σεπτέμβριος 2011 * * * * ΜΕΤΡΟ 123 Α - Aύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων The Newtons: Τώρα εκτός από δημιουργικοί, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 1664 /Β /13-8-2009

ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 1664 /Β /13-8-2009 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 10563 Αθήνα 31-7- 2009 Αριθµ. Πρωτ. 38508 ΠΡΟΣ ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ορισμένες κατηγορίες επενδύσεων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, σύμφωνα με τους περιορισμούς που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ορισμένες κατηγορίες επενδύσεων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, σύμφωνα με τους περιορισμούς που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 55472/24.04.1997 Περιορισμοί στα παρεχόμενα βάσει του κωδικοποιημένου Ν.1892/90 επενδυτικά κίνητρα για ορισμένες κατηγορίες επενδύσεων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, σύμφωνα με τους περιορισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓΨΒ-ΥΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24101 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1683 21 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 26390/10.6.2008 (Φ.Ε.Κ. 1114/τ.Β /13.6.2008) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/04 Υπαγόµενα Επενδυτικά Σχέδια στον Πρωτογενή τοµέα Η ενίσχυση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την παραγωγή µεταποίηση και εµπορία προϊόντων αλιείας και υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.

Καθορισµός επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την παραγωγή µεταποίηση και εµπορία προϊόντων αλιείας και υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό πλαίσιο και Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ίδρυση Επιχειρήσεων Καλλιεργειών υπό Κάλυψη και Συμπληρωματικών Χώρων

Νομικό πλαίσιο και Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ίδρυση Επιχειρήσεων Καλλιεργειών υπό Κάλυψη και Συμπληρωματικών Χώρων Νομικό πλαίσιο και Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ίδρυση Επιχειρήσεων Καλλιεργειών υπό Κάλυψη και Συμπληρωματικών Χώρων Διδάσκων - Γεώργιος Δημόκας Α. Χρηματοδοτικά Εργαλεία Χρηματοδοτικά Εργαλεία. «Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 2016 Ο νέος νόμος δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση μικρομεσαίων και νεοσύστατων εταιρειών, στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών, της κοινωνικής οικονομίας και των δημοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Καθεστώς Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Καθεστώς Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 Καθεστώς Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ Πλαίσιο Από τις 22 Ιουνίου 2016 έχει εκδοθεί σε ΦΕΚ ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Με το ΦΕΚ Β 3377 που εκδόθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2016,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 123Α ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΜΕΤΡΟ 123Α ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΟ 123Α ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης από 20% έως 65% στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων για την επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ Το ποσοστό ενίσχυσης επιδότησης των επιλέξιμων δαπανών είναι ως εξής: 1. Κατάταξη

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ Το ποσοστό ενίσχυσης επιδότησης των επιλέξιμων δαπανών είναι ως εξής: 1. Κατάταξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ Μέτρο 123 Α - «Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων» ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: από 30/12/2013 & μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα