Κωδικοποίηση ήχου. Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κωδικοποίηση ήχου. Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG"

Transcript

1 Κωδικοποίηση ήχου Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG Τεχνολογία Πολυµέσων και Πολυµεσικές Επικοινωνίες 10-1

2 Κωδικοποίηση καναλιού φωνής είγµατα PCM είγµατα DPCM Φίλτρο ADC - Μνήµη + Κωδικοποίηση φωνής Αποκωδικοποιηµένο δείγµα Αρχικά ψηφιοποίηση στα 64 kbps (G.711) Στη συνέχεια κωδικοποίηση πηγής ή καναλιού Κωδικοποίηση DPCM Κωδικοποίηση διαφορών αντί τιµών δειγµάτων Γενικά µεταδίδουµε µία προσέγγιση της διαφοράς Σε κάθε βήµα ξεκινάµε από την προηγούµενη προσέγγιση Τεχνολογία Πολυµέσων και Πολυµεσικές Επικοινωνίες 10-2

3 Κωδικοποίηση καναλιού φωνής είγµατα PCM είγµατα DPCM Φίλτρο ADC - Βάρη + Μνήµη 3 Μνήµη 2 Μνήµη 1 Αποκωδικοποιηµένα δείγµατα Κωδικοποίηση DPCM µε πρόβλεψη Πρόβλεψη µε βάση γραµµικό συνδυασµό παλιών προβλέψεων Καλύτερες προσεγγίσεις µε λιγότερα bit Τεχνολογία Πολυµέσων και Πολυµεσικές Επικοινωνίες 10-3

4 Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση ADPCM Χρήση πολλών τιµών για πρόβλεψη Μεταβολή του βήµατος κβαντοποίησης G.721: ποιότητα G.711 στα 32 kbps Χρήση των 8 προηγούµενων τιµών για πρόβλεψη G.726: περιλαµβάνει και επεκτείνει τα G.721 και G.723 Υποστηρίζει ρυθµούς 16, 24, 32 και 40 Kbps G.722: 64 kbps για εύρος ζώνης 7 KHz Χωρίζουµε τη φωνή σε δύο ζώνες συχνοτήτων Κωδικοποίηση κάθε ζώνης µε ADPCM 0-3,5 KHz: κωδικοποίηση µε 48 kbps 3,5-7 KHz: κωδικοποίηση µε 16 kbps Τεχνολογία Πολυµέσων και Πολυµεσικές Επικοινωνίες 10-4

5 Κωδικοποίηση πηγής φωνής Φωνή Εξαγωγή χαρακτηριστικών Κωδικοποίηση παραµέτρων Αποκωδικοποίηση παραµέτρων Κωδικοποιηµένο σήµα Σύνθεση ήχου Φωνή Κωδικοποιητές φωνής (vocoders) Χρήση παραµετρικού µοντέλου της ανθρώπινης φωνής Εξαγωγή χαρακτηριστικών και προσαρµογή σε µοντέλο Φωνητικοί ήχοι: παράγονται µε κλειστές φωνητικές χορδές Σχηµατιστικές συχνότητες: παράγονται από λαιµό και στόµα Μη φωνητικοί ήχοι: παράγονται µε ανοιχτές φωνητικές χορδές Τεχνολογία Πολυµέσων και Πολυµεσικές Επικοινωνίες 10-5

6 Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αποκωδικοποίηση φωνής Παραγωγή βασικού ήχου και τροποποίησή του Οι φωνητικοί ήχοι παράγονται από γεννήτρια συχνοτήτων Οι µη φωνητικοί ήχοι παράγονται από γεννήτρια θορύβου Τροποποίηση µε βάση παραµέτρους µοντέλου Τελική τροποποίηση µε βάση τόνο και ένταση Γραµµική προβλεπτική κωδικοποίηση (LPC) Οι φωνητικοί ήχοι παράγονται από γεννήτρια συχνοτήτων Τροποποιούνται από φίλτρο σχηµατιστικών συχνοτήτων Οι µη φωνητικοί ήχοι παράγονται από γεννήτρια θορύβου Πρόβλεψη παραµέτρων από προηγούµενες οµάδες δειγµάτων LPC-10: γραµµικός συνδυασµός 10 οµάδων δειγµάτων Ρυθµοί µετάδοσης έως και 2,4 Kbps Τεχνολογία Πολυµέσων και Πολυµεσικές Επικοινωνίες 10-6

7 Κωδικοποίηση πηγής φωνής Γραµµική πρόβλεψη διεγειρόµενη µε κωδικούς (CELP) Χρήση βιβλιοθήκης έτοιµων προτύπων Προσθήκη προσαρµοσµένων προτύπων Ο κωδικοποιητής εντοπίζει το καλύτερο ταίριασµα Ενηµέρωση προσαρµοσµένων προτύπων Πρόβλεψη παραµέτρων για µείωση του εύρους ζώνης G.728: 16 kbps Κατάλληλο για τηλεδιάσκεψη σε δίκτυα ISDN G.729: 8 kbps Χρησιµοποιείται στην κινητή τηλεφωνία (G.729a στο GSM) G.723.1: 5,3 ή 6,3 kbps Κατάλληλο για τηλεδιάσκεψη σε δίκτυα PSTN Τεχνολογία Πολυµέσων και Πολυµεσικές Επικοινωνίες 10-7

8 Κωδικοποίηση πηγής φωνής Ποιότητα άριστη καλή 2000 ικανοποιητική 1990 επαρκής χαµηλή Kbps Η αποδοτική κωδικοποίηση έχει κόστος Αυξάνεται σηµαντικά η καθυστέρηση κωδικοποίησης Συνάρτηση Flanagan Καµπύλες ποιότητας ρυθµού µετάδοσης Κάθε δεκαετία αντιστοιχεί σε νέα καµπύλη Τεχνολογία Πολυµέσων και Πολυµεσικές Επικοινωνίες 10-8

9 Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση γενικών ήχων εκτός φωνής Η κωδικοποίηση πηγής δεν είναι εφικτή εν γνωρίζουµε τα χαρακτηριστικά της πηγής Γνωρίζουµε όµως τα χαρακτηριστικά της ακοής Αντιληπτική κωδικοποίηση Χρήση ψυχοακουστικού µοντέλου της ακοής Εντοπισµός των µη αντιληπτών τµηµάτων του ήχου Κωδικοποίησή τους µε µικρή ακρίβεια ή καθόλου υναµικό εύρος της ακοής Πλέον ισχυρό / πλέον ασθενές αντιληπτό σήµα Εξαρτάται από την περιοχή συχνοτήτων Μεγιστοποιείται στην περιοχή 2-5 KHz Σήµατα που ακούγονται εκεί, δεν ακούγονται αλλού Τεχνολογία Πολυµέσων και Πολυµεσικές Επικοινωνίες 10-9

10 Αντιληπτική κωδικοποίηση Απόκρυψη συχνοτήτων Τα ισχυρά σήµατα µειώνουν τοπικά το δυναµικό εύρος Στις γειτονικές συχνότητες ανεβαίνει το κάτω όριο Το εύρος της επίδρασης εξαρτάται από τη συχνότητα Απόκρυψη χρόνου Τα ισχυρά σήµατα αποκρύπτουν τα ασθενή για λίγη ώρα Το εύρος της επίδρασης εξαρτάται από τη συχνότητα Αξιοποίηση των αποκρύψεων Αναλύουµε το σήµα σε περιοχές συχνοτήτων Σε κάθε περιοχή εντοπίζουµε τα ισχυρά σήµατα Υπολογίζουµε την επίδρασή τους στα ασθενή σήµατα Σε κάθε περιοχή έχουµε διαφορετική επίδραση Κωδικοποιούµε τα ασθενή σήµατα µε µικρότερη ακρίβεια Τεχνολογία Πολυµέσων και Πολυµεσικές Επικοινωνίες 10-10

11 Κωδικοποίηση ήχου MPEG MPEG Audio Layer 1, 2, 3 Τυποποιήθηκε στα πλαίσια του MPEG-1 Τρία επίπεδα µε προς τα πίσω συµβατότητα Πιο δηµοφιλές το επίπεδο 3 (MP3) Ψηφιοποίηση σήµατος 48, 44,1 ή 32 KHzµε 16 bit Βασική κωδικοποίηση Επεξεργασία πακέτου δειγµάτων MP1/2: διάκριση σε 32 ζώνες µε φίλτρα MP3: επιπλέον µετασχηµατισµός MDCT Κάθε ζώνη διακρίνεται σε 18 υποζώνες Μεγαλύτερη ακρίβεια στην απόκρυψη θορύβου Τεχνολογία Πολυµέσων και Πολυµεσικές Επικοινωνίες 10-11

12 Κωδικοποίηση ήχου MPEG Στερεοφωνικά σήµατα Ανεξάρτητη ή εξαρτηµένη κωδικοποίηση (joint stereo) Ψυχοακουστικό µοντέλο Ξεκινάει µε FFT 1024 σηµείων ή την έξοδο του MDCT Εκτίµηση σηµασίας κάθε ζώνης/συντελεστή Κατανοµή των διαθέσιµων bit ανάλογα µε τη σηµασία Κβαντοποίηση Λογαριθµική κβαντοποίηση των συντελεστών Χρήση παράγοντα κβαντοποίησης για σταθερό ρυθµό bit Κωδικοποίηση εντροπίας MP1/2: PCM MP3: Huffman σε ζεύγη συντελεστών Επιλογή ενός πίνακα Huffman ανάλογα µε την είσοδο Τεχνολογία Πολυµέσων και Πολυµεσικές Επικοινωνίες 10-12

13 Κωδικοποίηση ήχου MPEG ιπλός βρόχος προσαρµογής της κβαντοποίησης Εσωτερικός: ανάλογα µε έξοδο κωδικοποίησης εντροπίας Ρυθµίζει τον καθολικό παράγοντα κβαντοποίησης Εξωτερικός: ανάλογα µε θόρυβο σε κάθε ζώνη του σήµατος Ρυθµίζει παράγοντες κβαντοποίησης ανά ζώνη Τελική κωδικοποίηση Επίπεδα 1 και 2: σταθερός ρυθµός bit Επίπεδο 3: προαιρετικά και µεταβλητός ρυθµός bit Αλλαγή σε κάθε πλαίσιο (frame) ήχου Ρυθµός δεδοµένων: τουλάχιστον 32 Kbps Επίπεδο 1: Μέχρι 448 Kbps Επίπεδο 2: Μέχρι 384 Kbps Επίπεδο 3: Μέχρι 320 Kbps Τεχνολογία Πολυµέσων και Πολυµεσικές Επικοινωνίες 10-13

14 Κωδικοποίηση ήχου MPEG Εξαρτηµένη στερεοφωνική κωδικοποίηση (joint stereo) Ο άνθρωπος αντιλαµβάνεται το στέρεο µε δύο τρόπους ιαφορές στο χρονισµό των καναλιών ιαφορές στην ένταση των καναλιών Κωδικοποίηση έντασης (intensity) Στις χαµηλές συχνότητες δεν αντιλαµβανόµαστε τον χρονισµό Συνένωση δεξιού/αριστερού καναλιού Προσθήκη πληροφορίας για τις διαφορές εντάσεων Καλύτερη ποιότητα ήχου σε χαµηλό ρυθµό bit Κεντρική-πλευρική κωδικοποίηση (mid-side) Το κεντρικό κανάλι είναι το άθροισµα δεξιού/αριστερού Το πλευρικό κανάλι είναι η διαφορά τους Μη απωλεστικός µετασχηµατισµός Τεχνολογία Πολυµέσων και Πολυµεσικές Επικοινωνίες 10-14

15 Κωδικοποίηση ήχου MPEG Πολυκαναλικός ήχος MPEG-2 Μέχρι πέντε κανάλια πλήρους εύρους Κεντρικό, εµπρός, περιφερειακά Κανάλι βελτίωσης µπάσων (LFE) Συχνότητες Hz Επιτρέπονται διάφοροι συνδυασµοί Πολύγλωσση οµιλία και σχολιασµός Κινηµατογραφικός ήχος 5.1 Άλλες προσθήκες του MPEG-2 Υποδιπλάσιοι ρυθµοί δειγµατοληψίας Αποδοτικό µε 64 Kbps ανά κανάλι Συµβατότητα µε MPEG-1 L C R L R LS LFE RS LS RS (α) (β) L C R L R LFE LFE (γ) (δ) Τεχνολογία Πολυµέσων και Πολυµεσικές Επικοινωνίες 10-15

16 Κωδικοποίηση ήχου MPEG Μορφή αρχείων MPEG-1 Το αρχείο µπορεί να έχει κάποια ιδιαίτερη κεφαλίδα Εξαρτάται από το µορφότυπο, όχι από το πρότυπο Το αρχείο διακρίνεται σε πλαίσια (frames) ήχου ιάρκεια 24 msστα 48 KHz Κάθε πλαίσιο έχει µία κεφαλίδα Επιτρέπει την άµεση έναρξη της απωκοδικοποίησης Λέξη χρονισµού: έλεγχος για περιοδική εµφάνιση Μπορεί να εµφανίζεται και στα δεδοµένα Ρυθµός bit: επιτρέπει αλλαγή ανά πλαίσιο Συχνότητα δειγµατοληψίας: επιτρέπει αλλαγή ανά πλαίσιο Επίπεδο: 1, 2, 3 ή παραλλαγές Τρόπος κωδικοποίησης: στέρεο, κοινό στέρεο, κ.λπ. Bit προστασίας: χρησιµοποιούνται ελάχιστα Τεχνολογία Πολυµέσων και Πολυµεσικές Επικοινωνίες 10-16

17 Κωδικοποίηση ήχου MPEG Προβλήµατα της ψηφιακής κωδικοποίησης ήχου ιαφέρουν από αυτά που εµφανίζονται στον αναλογικό ήχο Απώλεια ποιότητας Εµφανίζεται σε συγκεκριµένες περιοχές συχνοτήτων εν µοιάζει µε την αναλογική αρµονική παραµόρφωση Μπορεί να αλλάζει σε κάθε διάστηµα κωδικοποίησης Εξαφάνιση συχνοτήτων λόγω χαµηλού ρυθµού bit Αναγκαστικός µηδενισµός ορισµένων συντελεστών Προ-ηχώ (pre-echo) Απότοµη αλλαγή στο µέσο ενός διαστήµατος κωδικοποίησης Παράγει θόρυβο λόγω ανεπαρκούς ρυθµού bit Ο θόρυβος απλώνεται σε όλο το διάστηµα κωδικοποίησης ιπλή οµιλία (double speak) Οφείλεται στη διαφορά περιόδου του σήµατος και της κωδικοποίησης Τεχνολογία Πολυµέσων και Πολυµεσικές Επικοινωνίες 10-17

18 Κωδικοποίηση ήχου MPEG MPEG-2 Advanced Audio Coding (AAC) Νέος κωδικοποιητής, πιο αποδοτικός από το MPEG-1 Μείωση ρυθµού bit κατά 30% για ίδια ποιότητα εν διατηρεί προς τα πίσω συµβατότητα Ίδια βασική δοµή αλλά µε πολλές βελτιώσεις Βασικός κωδικοποιητής ήχου και για το MPEG-4 Βελτιώσεις κωδικοποίησης Έως και 1024 ζώνες συχνοτήτων (αντί για 576) Χρησιµοποιείται µόνο MDCT, όχι φίλτρα Η περίοδος κωδικοποίησης είναι µικρότερη Βελτιωµένη εξαρτηµένη στερεοφωνική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση (Huffman) σε τετράδεςσυντελεστών Πρόβλεψη συντελεστών σε κάθε συχνότητα Χρησιµοποιείται πολύ σπάνια Τεχνολογία Πολυµέσων και Πολυµεσικές Επικοινωνίες 10-18

19 Κωδικοποίηση ήχου MPEG Βελτιώσεις ποιότητας Μειωµένη προ-ηχώ (pre-echo) Οφείλεται στη µικρότερη περίοδο κωδικοποίησης Χρονική µορφοποίηση θορύβου (TNS) Αποφυγή του φαινοµένου της διπλής οµιλίας Μορφή αρχείων AAC Audio Data Interchange Format (ADIF) Όλες οι πληροφορίες είναι σε µία κεφαλίδα Αποκωδικοποίηση µόνο από την αρχή του αρχείου Audio Data Transport Stream (ADTS) Κεφαλίδες ανά πλαίσιο ήχου Παρόµοιο µε το MPEG-1 Επιτρέπει όµως και πλαίσια µεταβλητού µεγέθους Επίπεδο 4 στην κεφαλίδα του πλαισίου Τεχνολογία Πολυµέσων και Πολυµεσικές Επικοινωνίες 10-19

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1 Ήχος και φωνή Φύση του ήχου Ψηφιοποίηση µε µετασχηµατισµό Ψηφιοποίηση µε δειγµατοληψία Παλµοκωδική διαµόρφωση Αναπαράσταση µουσικής Ανάλυση και σύνθεση φωνής Μετάδοση φωνής Τεχνολογία Πολυµέσων 4-1 Φύση

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1 Ήχος Χαρακτηριστικά του ήχου Ψηφιοποίηση με μετασχηματισμό Ψηφιοποίηση με δειγματοληψία Κβαντοποίηση δειγμάτων Παλμοκωδική διαμόρφωση Συμβολική αναπαράσταση μουσικής Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές

Διαβάστε περισσότερα

Μουμτζή Ελένη Α.Μ. 1989

Μουμτζή Ελένη Α.Μ. 1989 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΩΡΙΩΝ Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: Σύγχρονοι Μέθοδοι Συμπίεσης και Αποσυμπίεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, 2007 ΘΡ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, 2007 ΘΡ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Ψηφιακός Ήχος Ενότητες Η φυσική του ήχου Ψηφιοποίηση & κωδικοποίηση ψηφιακού ήχου Αρχή ηχητικής σκίασης Απωλεστική συµπίεση ψηφιακού ήχου & το πρότυπο mp3 Ιστορικά στοιχεία για το mp3 & άλλα πρότυπα Ήχος

Διαβάστε περισσότερα

Συµπίεση δεδοµένων: Εισαγωγή, Κατηγορίες τεχνικών συµπίεσης, Ανάλυση βασικών τεχνικών συµπίεσης

Συµπίεση δεδοµένων: Εισαγωγή, Κατηγορίες τεχνικών συµπίεσης, Ανάλυση βασικών τεχνικών συµπίεσης ΒΕΣ 04 Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων Συµπίεση δεδοµένων: Εισαγωγή, Κατηγορίες τεχνικών συµπίεσης, Ανάλυση βασικών τεχνικών συµπίεσης Εισαγωγή Ένα σηµαντικό ερώτηµα είναιπάντοτεανµπορεί η πληροφορία να

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΣΗΦ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ρ. Α.

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΣΗΦ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ρ. Α. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΣΗΦ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ρ. Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΧΑΝΙΑ 29/6/2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ. 3.1 Τι είναι ήχος;

3. ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ. 3.1 Τι είναι ήχος; 3. ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 3.1 Τι είναι ήχος; Από φυσική άποψη ένας ήχος παράγεται από µεταβολές της πίεσης που µεταδίδονται σε ένα µέσο που µπορεί να συµπιεστεί. Παρόλο που ο ακριβής µηχανισµός διαφέρει από περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος -Video. ρ. Μαγκλογιάννης Ηλίας. Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων

Ήχος -Video. ρ. Μαγκλογιάννης Ηλίας. Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Ήχος -Video ρ. Μαγκλογιάννης Ηλίας Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Ήχος και Εφαρµογές O ήχος, κατάλληλα συνδυασµένος µε τα άλλα είδη πληροφορίας, µπορεί να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: Εφαρµογή του βίντεο στη διδασκαλία από απόσταση, και ορισµός του βίντεο κατ απαίτηση

Εισαγωγή: Εφαρµογή του βίντεο στη διδασκαλία από απόσταση, και ορισµός του βίντεο κατ απαίτηση Μετάδοση αρχείων εικόνας και ήχου µέσω δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών για διδασκαλία από απόσταση, και οργάνωση του υλικού σε βάση δεδοµένων Ριζάκος Κωνσταντίνος Περιεχόµενα Εισαγωγή: Εφαρµογή του βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ενότητα #1: Κωδικοποίηση Πολυμεσικών Δεδομένων Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras?language=el

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο. Πολυµέσα (multimedia)

Πολυµέσα. Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο. Πολυµέσα (multimedia) Πολυµέσα Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο 1 Βασικές έννοιες Πολυµέσα (multimedia) Συνδυασµός διαφορετικών τύπων -µορφών αναπαράστασης πληροφορίας: κειµένου, ήχου, εικόνας (ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΑ...1 Μορφές ψηφιακής εικόνας...1 Α) ιανυσµατικές εικόνες (vector graphics)...1 Β) Χαρτογραφικές ή ψηφιογραφικές εικόνες (bitmap graphics)...1 Συµπίεση αρχείου ψηφιογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Αριθμός Μητρώου Κατεύθυνση Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας

Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας Επεξεργασία Χαρτογραφικής Εικόνας ιδάσκων: Αναγνωστόπουλος Χρήστος Αλγόριθµος JPEG για έγχρωµες εικόνες Είδη αρχείων εικόνων Συµπίεση video και ήχου Μπλόκ x Τιµές - 55 Αρχική πληροφορία, 54 54 75 6 7 75

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MSc

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MSc ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MSc ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Βασικές Αρχές και Έννοιες. Αύγουστος Τσινάκος

ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Βασικές Αρχές και Έννοιες. Αύγουστος Τσινάκος ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Βασικές Αρχές και Έννοιες Αύγουστος Τσινάκος Ευχαριστίες Στο συνάδελφο Γίαννη Σδρίµα για την διάθεση σηµειώσεων έτσι ωστε να είναι δυνατή η σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ποικίλους κώδικες αναπαράστασης (modes of representation) ποικίλες τροπικότητες (modalities).

ποικίλους κώδικες αναπαράστασης (modes of representation) ποικίλες τροπικότητες (modalities). ΠΟΛΥΜΕΣΑ Τι είναι τα Πολυµέσα Πολυµέσο: µια δοµή στην οποία συνυπάρχουν περισσότερα από ένα µέσα Ένα σύστηµα πολυµέσων είναι ένα σύστηµα οργάνωσης, πρόσβασης και παρουσίασης ψηφιακής πληροφορίας όπου η

Διαβάστε περισσότερα

High Definition : από το Studio στο Δέκτη. του Χρ. Σαλάπα, ηλεκτρολόγου μηχανικού ΕΜΠ

High Definition : από το Studio στο Δέκτη. του Χρ. Σαλάπα, ηλεκτρολόγου μηχανικού ΕΜΠ High Definition : από το Studio στο Δέκτη του Χρ. Σαλάπα, ηλεκτρολόγου μηχανικού ΕΜΠ Λειτουργία της κάμερας (τηλεοπτικής κινηματογραφικής) - Το είδωλο απεικονίζεται στη φωτοευαίσθητη επιφάνεια - Στη τηλεοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ... 17

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ... 17 Πίνακας Περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΓΕΝΙΚΆ... 3 1.2 ΒΑΣΙΚΈΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΜΕΤΆΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ... 3 1.3 ΑΝΑΛΟΓΙΚΆ ΣΉΜΑΤΑ... 4 1.4 ΨΗΦΙΑΚΆ ΣΉΜΑΤΑ... 5 1.5 ΨΗΦΙΟΠΟΊΗΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» - Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Αμφίδρομες υπηρεσίες video πάνω από το δίκτυο 3G Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Δημήτρης Στριγκλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε Ανάπτυξη εργαστηριακών ασκήσεων για το μάθημα Κώδικες και Θεωρία Πληροφορίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μπαμπάνη Ελένη Επιβλέπων : κ. Χαϊκάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΙΚΤΙΑ Η/Υ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ : 12/06/06. Καθηγητής. Κος. Αντωνιδάκης

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΙΚΤΙΑ Η/Υ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ : 12/06/06. Καθηγητής. Κος. Αντωνιδάκης ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΙΚΤΙΑ Η/Υ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ : 12/06/06 Όνοµα Σπουδαστή Καθηγητής Νικολαϊδης Γιώργος Κος. Αντωνιδάκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Αναλογικές & Ψηφιακές

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Οδηγός Βιντεοσκόπησης, Ψηφιοποίησης & Κωδικοποίησης Εκπαιδευτικού Υλικού

Αναλυτικός Οδηγός Βιντεοσκόπησης, Ψηφιοποίησης & Κωδικοποίησης Εκπαιδευτικού Υλικού ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αναλυτικός Οδηγός Βιντεοσκόπησης, Ψηφιοποίησης & Κωδικοποίησης Εκπαιδευτικού Υλικού Συντάκτης: Δ. Κόκκας Έργο: Ενσωμάτωση της Τηλεκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Διαδικασία ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικά πρότυπα υψηλής ευκρίνειας στην εικόνα και τον ήχο

Επαγγελματικά πρότυπα υψηλής ευκρίνειας στην εικόνα και τον ήχο Επαγγελματικά πρότυπα υψηλής ευκρίνειας στην εικόνα και τον ήχο Πρότυπο καλούμε ένα σύνολο κανόνων συμμόρφωσης με σκοπό την επίτευξη ενός πολύ συγκεκριμένου αποτελέσματος. Σχοινοπλοκάκης Ροδόλφος Τεχνολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας VoIP πάνω σε Υποδοµές Ασυρµάτων ικτύων Τεχνολογίας Wi-Fi.

Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας VoIP πάνω σε Υποδοµές Ασυρµάτων ικτύων Τεχνολογίας Wi-Fi. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ιπλωµατική Εργασία Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Εφαρµογές ήχου στα Πολυµέσα. Βιβλιογραφία. Ήχος και Πολυµέσα

Περιεχόµενα. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Εφαρµογές ήχου στα Πολυµέσα. Βιβλιογραφία. Ήχος και Πολυµέσα Περιεχόµενα ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων Ήχος και Πολυµέσα Εφαρµογές ήχου στα συστήµατα πολυµέσων Αισθήσεις και παραισθήσεις Φαινόµενα συγκάλυψης Στερεοφωνικός ήχος Τρισδιάστατος ήχος Ψηφιακός ήχος Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 «ειγµατοληψία και κβαντισµός»

Άσκηση 1 «ειγµατοληψία και κβαντισµός» Άσκηση 1 «ειγµατοληψία και κβαντισµός» Φλώρος Ανδρέας ρ. Ηλ/γος Μηχ/κός και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σκοπός της άσκησης Η εφαρµογή των διαδικασιών δειγµατοληψίας και κβαντισµού για τη δηµιουργία ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα